Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.182

Rīgā 2017.gada 28.decembrī (prot. Nr.47, 1.p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vangažu Namsaimnieks" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2017.gada 27.jūnijā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vangažu Namsaimnieks", vienotais reģistrācijas numurs: 50003142371, juridiskā adrese: Gaujas iela 6, Vangaži, Inčukalna nov., LV-2136 (turpmāk - SIA "Vangažu Namsaimnieks") iesniegumu (2017.gada 26.jūnijs Nr.85) ar tam pievienotu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, 2017.gada 4.jūlijā - tarifu projekta precizējumu (2017.gada 3.jūlijs Nr.93), 2017.gada 14.septembrī, 10.novembrī un 15.decembrī - papildu informāciju un tarifu projekta precizējumus (2017.gada 14.septembris Nr.129, 10.novembris Nr.149 un 14.decembris Nr.159) (turpmāk - tarifu projekts).

Regulators konstatē un secina

1. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

2. SIA "Vangažu Namsaimnieks" paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2017.gada 5.jūlijā ("Latvijas Vēstnesis" 2017, 132.nr.), kā arī nosūtīja Inčukalna novada pašvaldībai publicēšanai mājaslapā internetā. Priekšlikumi un ieteikumi par iesniegto tarifu projektu Regulatorā nav saņemti.

3. Regulators 2017.gada 31.jūlijā Gaujas ielā 12, Vangažos, rīkoja uzklausīšanas sanāksmi par SIA "Vangažu Namsaimnieks" tarifu projektu. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās SIA "Vangažu Namsaimnieks" pārstāvji un siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotāji. Uzklausīšanas sanāksmes laikā priekšlikumi un ieteikumi netika izteikti. SIA "Vangažu Namsaimnieks" informēja, ka siltumenerģijas lietotāju priekšlikumi vai ieteikumi par tarifu projektu nav saņemti (2017.gada 19.oktobris Nr.142).

4. 2017.gada 3.aprīlī stājās spēkā grozījumi Enerģētikas likumā par noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes tirgus atvēršanu. Enerģētikas likuma 106.panta trešā daļa noteic, ka dabasgāzes cenu nosaka dabasgāzes tirgus dalībnieki, savstarpēji vienojoties. Līdz ar to Regulators veica grozījumus Metodikā, paredzot iespēju noteikt tarifu piemērošanas kārtību atvērtajā dabasgāzes tirgū pēc 2017.gada 3.aprīļa.

5. Ņemot vērā to, ka SIA "Vangažu Namsaimnieks" siltumenerģijas apgādei nepieciešamo siltumenerģiju iepērk par fiksētu tarifu, SIA "Vangažu Namsaimnieks" atbilst Metodikas 10.4.punktam.

6. Metodikas 43.5 punkts noteic, ka Regulators pēc savas iniciatīvas var noteikt tarifu piemērošanas kārtību un kārtību, kādā komersants informē lietotājus, pašvaldību un Regulatoru par piemērojamiem tarifiem.

7. Izvērtējot Administratīvā procesa likuma 66.pantā noteiktos lietderības apsvērumus attiecībā uz tarifu piemērošanas kārtības noteikšanu, Regulators secina, ka minētās kārtības noteikšana ir nepieciešama, piemērota, vajadzīga un atbilstoša šī administratīvā akta mērķa sasniegšanai - nodrošināt iespēju SIA "Vangažu Namsaimnieks" piemērot apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus atvērtā gāzes tirgus apstākļos atbilstoši noslēgtajam dabasgāzes piegādes līgumam un lietotājiem būt informētiem par kārtējā mēnesī piemērojamo siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifu. Regulators, pieņemot šo lēmumu, vadās no privātpersonu tiesību un tiesisko interešu ievērošanas principa, samērojot ar citiem Administratīvā procesa likumā nostiprinātajiem principiem, tostarp samērīguma principu.

8. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "Vangažu Namsaimnieks" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.

9. Regulatora padomes sēdē SIA "Vangažu Namsaimnieks" pārstāvis uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegto tarifu projektu.

Saskaņā ar Metodikas 2.9., 5., 7., 10.4., 11., 14.punktu, 31.22., 33.17., 34.14. un 41.2.apakšpunktu, 43.2 un 43.5 punktu, likuma "Par akcīzes nodokli" 6.1 panta pirmo daļu, 15.1 panta pirmās daļas 1.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 6.panta otro daļu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 13.pantu, 55.panta 1.punktu un 2.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmo daļu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "Vangažu Namsaimnieks" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa) pie dažādām dabasgāzes cenām:

Dabasgāzes cena EUR/MWh

Siltumenerģijas ražošanas tarifs

Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs

Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs ar akcīzes nodokļa komponenti 0,03 EUR/MWh

18,00

49,64

14,78

1,89

66,34

18,50

49,65

14,78

1,89

66,34

19,00

49,65

14,78

1,89

66,35

19,50

49,66

14,78

1,89

66,36

20,00

49,67

14,78

1,89

66,37

20,50

49,68

14,78

1,89

66,38

21,00

49,69

14,78

1,89

66,39

21,50

49,69

14,78

1,89

66,39

22,00

49,70

14,78

1,89

66,40

22,50

49,71

14,78

1,89

66,41

23,00

49,72

14,78

1,89

66,42

23,50

49,73

14,79

1,89

66,44

24,00

49,74

14,79

1,89

66,45

24,50

49,74

14,79

1,89

66,45

25,00

49,75

14,79

1,89

66,46

25,50

49,76

14,79

1,89

66,47

26,00

49,77

14,79

1,89

66,48

26,50

49,78

14,79

1,89

66,49

27,00

49,79

14,79

1,89

66,50

27,50

49,79

14,79

1,89

66,50

28,00

49,80

14,79

1,89

66,51

28,50

49,81

14,79

1,89

66,52

29,00

49,82

14,79

1,89

66,53

29,50

49,83

14,79

1,89

66,54

30,00

49,84

14,79

1,89

66,55

30,50

49,84

14,79

1,89

66,55

31,00

49,85

14,79

1,89

66,56

31,50

49,86

14,79

1,89

66,57

32,00

49,87

14,80

1,89

66,59

32,50

49,88

14,80

1,89

66,60

33,00

49,89

14,80

1,89

66,61

33,50

49,89

14,80

1,89

66,61

34,00

49,90

14,80

1,89

66,62

34,50

49,91

14,80

1,89

66,63

35,00

49,92

14,80

1,89

66,64

35,50

49,93

14,80

1,89

66,65

36,00

49,94

14,80

1,89

66,66

36,50

49,94

14,80

1,89

66,66

37,00

49,95

14,80

1,89

66,67

37,50

49,96

14,80

1,89

66,68

38,00

49,97

14,80

1,89

66,69

38,50

49,98

14,80

1,89

66,70

39,00

49,99

14,80

1,89

66,71

39,50

49,99

14,80

1,89

66,71

40,00

50,00

14,80

1,89

66,72

40,50

50,01

14,81

1,89

66,74

41,00

50,02

14,81

1,89

66,75

41,50

50,03

14,81

1,89

66,76

42,00

50,04

14,81

1,89

66,77

42,50

50,04

14,81

1,89

66,77

43,00

50,05

14,81

1,89

66,78

43,50

50,06

14,81

1,89

66,79

44,00

50,07

14,81

1,89

66,80

44,50

50,08

14,81

1,89

66,81

45,00

50,09

14,81

1,89

66,82

45,50

50,09

14,81

1,89

66,82

46,00

50,10

14,81

1,89

66,83

46,50

50,11

14,81

1,89

66,84

47,00

50,12

14,81

1,89

66,85

47,50

50,13

14,81

1,89

66,86

48,00

50,14

14,81

1,89

66,87

2. noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2018.gada 1.februārī;

3. uzdot SIA "Vangažu Namsaimnieks", piemērojot siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifu, ņemt vērā konkrētajā mēnesī aktuālo dabasgāzes cenu un iepriekšējā periodā (viens mēnesis vai vairāki) piemēroto un faktisko dabasgāzes cenu šādā kārtībā:

3.1. siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifa piemērošanas pirmajā periodā (viens mēnesis vai vairāki) un periodā, kad netiek pielietota iepriekšējā perioda dabasgāzes cenas starpības korekcija, piemērojamais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs atbilst tam šā lēmuma lemjošās daļas 1.punkta siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifam, pie kura dabasgāzes cena ir aritmētiski vistuvāk konkrētajā mēnesī aktuālajai dabasgāzes cenai;

3.2. siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifa piemērošanas periodā, kad tiek pielietota iepriekšējā perioda dabasgāzes cenas starpības korekcija, piemērojamais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs nosakāms, saskaitot šajos apakšpunktos minētās komponentes un pielīdzinot aritmētiski tuvākajam šī lēmuma lemjošās daļas 1.punkta siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifam. Saskaitāmās komponentes:

3.2.1. siltumenerģijas tarifa aprēķina komponente (EUR/MWh), kas aprēķināta, pamatojoties uz apstiprinātajā tarifā iekļautajām izmaksām, iekļaujot konkrētajā mēnesī aktuālo dabasgāzes cenu;

3.2.2. apstiprinātajā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifā iekļautā akcīzes nodokļa komponente;

3.2.3. dabasgāzes izmaiņu kompensācijas komponente (EUR/MWh) - iepriekšējā perioda faktiskās cenas un iepriekšējā periodā piemērojamā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifa atbilstošās cenas starpības reizinājums ar iepriekšējā perioda faktisko apjomu, kas attiecināts uz iepriekšējā periodā lietotājiem nodoto siltumenerģijas apjomu. Vairāku piegādātāju gadījumā faktisko dabasgāzes cenu nosaka kā vidējo svērto dabasgāzes cenu atkarībā no faktiski patērētā dabasgāzes apjoma;

4. uzdot SIA "Vangažu Namsaimnieks" šā lēmuma lemjošās daļas 3.2.apakšpunktā minēto aprēķinu veikt gadījumos, kad iepriekšējā perioda faktiskā dabasgāzes cena ir zemāka nekā atbilstošā cena iepriekš piemērotajā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifā, un noteikt, ka SIA "Vangažu Namsaimnieks" ir tiesīga aprēķināt šā lēmuma lemjošās daļas 3.2.apakšpunktā minēto aprēķinu gadījumā, kad iepriekšējā perioda faktiskā dabasgāzes cena ir augstāka nekā atbilstošā cena iepriekš piemērotajā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifā;

5. uzdot SIA "Vangažu Namsaimnieks" iesniegt Regulatoram šā lēmuma lemjošās daļas 4.punktā minētos aprēķinus (Excel formātā) līdz mēneša trešajai darbdienai gadījumā, kad plānotas piemērojamā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifa izmaiņas;

6. uzdot SIA "Vangažu Namsaimnieks" iesniegt līdz mēneša trešajai darbdienai informāciju par iepriekšējā mēnesī patērētās dabasgāzes apjomu (tūkst.nm3 un MWh), dabasgāzes cenām (atsevišķi norādot dabasgāzes cenas un sistēmas pakalpojumu cenas) un lietotājiem nodotās siltumenerģijas apjomu;

7. uzdot SIA "Vangažu Namsaimnieks" informāciju par kārtējā mēnesī piemērojamo siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifu reizi mēnesī līdz attiecīgā mēneša trešajai darbdienai ievietot savā mājaslapā internetā un vienlaikus informēt Regulatoru un pašvaldību, nosūtot informāciju ievietošanai Regulatora un pašvaldības mājaslapā internetā;

8. uzdot SIA "Vangažu Namsaimnieks" informēt Regulatoru par jaunu noslēgtu dabasgāzes piegādes līgumu trīs darbdienu laikā pēc jauna līguma noslēgšanas, iesniedzot līguma kopiju un iesniedzot informāciju, kas pamato saimnieciski izdevīgāko dabasgāzes cenas piedāvājuma izvēli;

9. atcelt no 2018.gada 1.februāra Rīgas rajona pašvaldību Sabiedrisko pakalpojumu Regulatora 2008.gada 16.septembra lēmuma (protokols Nr.1.2/08-12) §1.5. (publicēts 2008.gada jūlija, augusta, septembra pilsētas laikrakstā "Vangažu Vēstis", Nr.70).

Ja mainās tarifu un tarifu piemērošanu ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu, noteikt tarifu piemērošanai citu kārtību un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vangažu Namsaimnieks" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu .. Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 182Pieņemts: 28.12.2017.Stājas spēkā: 28.12.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 1, 02.01.2018. OP numurs: 2018/1.2
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
296202
28.12.2017
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)