Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumus Nr. 786 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 786

Rīgā 2017. gada 19. decembrī (prot. Nr. 63 51. §)
Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par valsts sociālo apdrošināšanu"
18. panta otro un trešo daļu un
Mikrouzņēmumu nodokļa likuma
9. panta piekto daļu

1. Noteikumi nosaka valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi (turpmāk – obligāto iemaksu likme) obligāti sociāli apdrošināmajām personām un valsts sociālās apdrošināšanas brīvprātīgo iemaksu likmi (turpmāk – brīvprātīgo iemaksu likme) personām, kuras brīvprātīgi pievienojušās valsts sociālajai apdrošināšanai, kā arī minēto likmju sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas (turpmāk – sociālā apdrošināšana) veidiem.

2. Ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

2.1. valsts pensiju apdrošināšanai (turpmāk – pensiju apdrošināšana) – 24,50 %;

2.2. sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam – 1,84 %;

2.3. sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (turpmāk – darba negadījumu apdrošināšana) – 0,53 %;

2.4. invaliditātes apdrošināšanai – 2,23 %;

2.5. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 3,65 %;

2.6. vecāku apdrošināšanai – 1,34 %;

2.7. veselības apdrošināšanai – 1,00 %.

3. Obligāto iemaksu likme darba ņēmējam, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), ir 30,87 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju ir attiecīgi 21,31 % un 9,56 %. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

3.1. pensiju apdrošināšanai – 24,50 %;

3.2. darba negadījumu apdrošināšanai – 0,53 %;

3.3. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 3,50 %;

3.4. vecāku apdrošināšanai – 1,34 %;

3.5. veselības apdrošināšanai – 1,00 %.

4. Obligāto iemaksu likme, ja darba ņēmējs ir izdienas pensijas saņēmējs vai persona ar invaliditāti – valsts speciālās pensijas saņēmējs, ir 32,64 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju ir attiecīgi 22,52 % un 10,12 %. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

4.1. pensiju apdrošināšanai – 24,50 %;

4.2. darba negadījumu apdrošināšanai – 0,53 %;

4.3. invaliditātes apdrošināšanai – 1,77 %;

4.4. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 3,50 %;

4.5. vecāku apdrošināšanai – 1,34 %;

4.6. veselības apdrošināšanai – 1,00 %.

5. Obligāto iemaksu likme, ja darba ņēmējs tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā, ir 29,57 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju ir attiecīgi 20,40 % un 9,17 %. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

5.1. pensiju apdrošināšanai – 24,50 %;

5.2. sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam – 1,84 %;

5.3. invaliditātes apdrošināšanai – 2,23 %;

5.4. veselības apdrošināšanai – 1,00 %.

6. Obligāto iemaksu likme darba ņēmējam, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), ja darba ņēmējs tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā, ir 25,50 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju ir attiecīgi 17,59 % un 7,91 %. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

6.1. pensiju apdrošināšanai – 24,50 %;

6.2. veselības apdrošināšanai – 1,00 %.

7. Obligāto iemaksu likme darba ņēmējam – kapitālsabiedrības valdes loceklim, kurš atbilst likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 1. panta 2. punkta "m" apakšpunkta nosacījumiem, ir 27,73 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

7.1. pensiju apdrošināšanai – 24,50 %;

7.2. invaliditātes apdrošināšanai – 2,23 %;

7.3. veselības apdrošināšanai – 1,00 %.

8. Obligāto iemaksu likme darba ņēmējam – kapitālsabiedrības valdes loceklim, kurš atbilst likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 1. panta 2. punkta "m" apakšpunkta nosacījumiem un ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), ir 25,50 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

8.1. pensiju apdrošināšanai – 24,50 %;

8.2. veselības apdrošināšanai – 1,00 %.

9. Obligāto iemaksu likme pašnodarbinātajam ir 32,15 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

9.1. pensiju apdrošināšanai – 24,50 %;

9.2. invaliditātes apdrošināšanai – 1,77 %;

9.3. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 3,54 %;

9.4. vecāku apdrošināšanai – 1,34 %;

9.5. veselības apdrošināšanai – 1,00 %.

10. Obligāto iemaksu likme pašnodarbinātajam, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), ir 30,34 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

10.1. pensiju apdrošināšanai – 24,50 %;

10.2. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 3,50 %;

10.3. vecāku apdrošināšanai – 1,34 %;

10.4. veselības apdrošināšanai – 1,00 %.

11. Obligāto iemaksu likme fiziskajai personai, kura apsaimnieko nekustamo īpašumu un ir reģistrējusies kā saimnieciskajā darbā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja, ir 27,27 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

11.1. pensiju apdrošināšanai – 24,50 %;

11.2. invaliditātes apdrošināšanai – 1,77 %;

11.3. veselības apdrošināšanai – 1,00 %.

12. Obligāto iemaksu likme personai, kuru nodarbina darba devējs – ārvalstu nodokļu maksātājs, ja šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā un persona uzturas Latvijas Republikā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā, ir 32,72 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

12.1. pensiju apdrošināšanai – 24,50 %;

12.2. invaliditātes apdrošināšanai – 2,23 %;

12.3. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 3,65 %;

12.4. vecāku apdrošināšanai – 1,34 %;

12.5. veselības apdrošināšanai – 1,00 %.

13. Obligāto iemaksu likme personai, kuru Latvijas Republikas teritorijā nodarbina darba devējs – ārvalstu nodokļu maksātājs, ja šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā, un personai, kuru nodarbina citas Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts vai Šveices Konfederācijas darba devējs, kuram saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulas (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu 11., 12., 13., 14., 15. un 16. pantu piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus (turpmāk – iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka), ir 35,09 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

13.1. pensiju apdrošināšanai – 24,50 %;

13.2. sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam – 1,84 %;

13.3. darba negadījumu apdrošināšanai – 0,53 %;

13.4. invaliditātes apdrošināšanai – 2,23 %;

13.5. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 3,65 %;

13.6. vecāku apdrošināšanai – 1,34 %;

13.7. veselības apdrošināšanai – 1,00 %.

14. Obligāto iemaksu likme iekšzemes darba ņēmējam pie darba devēja – ārvalstnieka, ja darba ņēmējs sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai darba ņēmējam piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), ir 30,87 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

14.1. pensiju apdrošināšanai – 24,50 %;

14.2. darba negadījumu apdrošināšanai – 0,53 %;

14.3. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 3,50 %;

14.4. vecāku apdrošināšanai – 1,34 %;

14.5. veselības apdrošināšanai – 1,00 %.

15. Obligāto iemaksu likme iekšzemes darba ņēmējam pie darba devēja – ārvalstnieka, ja darba ņēmējs ir izdienas pensijas saņēmējs vai persona ar invaliditāti – valsts speciālās pensijas saņēmējs, ir 32,64 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

15.1. pensiju apdrošināšanai – 24,50 %;

15.2. darba negadījumu apdrošināšanai – 0,53 %;

15.3. invaliditātes apdrošināšanai – 1,77 %;

15.4. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 3,50 %;

15.5. vecāku apdrošināšanai – 1,34 %;

15.6. veselības apdrošināšanai – 1,00 %.

16. Brīvprātīgo iemaksu likme personai, kura brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošināšanai, ir 24,50 % no brīvprātīgo iemaksu objekta.

17. Brīvprātīgo iemaksu likme personai, kura brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai, ir 31,72 % no brīvprātīgo iemaksu objekta. Brīvprātīgo iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

17.1. pensiju apdrošināšanai – 24,50 %;

17.2. invaliditātes apdrošināšanai – 2,23 %;

17.3. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 3,65 %;

17.4. vecāku apdrošināšanai – 1,34 %.

18. Brīvprātīgo iemaksu likme mikrouzņēmuma darbiniekam, kurš brīvprātīgi pievienojies visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, ir 34,09 % no brīvprātīgo iemaksu objekta. Brīvprātīgo iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

18.1. pensiju apdrošināšanai – 24,50 %;

18.2. sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam – 1,84 %;

18.3. darba negadījumu apdrošināšanai – 0,53 %;

18.4. invaliditātes apdrošināšanai – 2,23 %;

18.5. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 3,65 %;

18.6. vecāku apdrošināšanai – 1,34 %.

19. Brīvprātīgo iemaksu likme mikrouzņēmuma darbiniekam, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), ir 29,87 % no brīvprātīgo iemaksu objekta. Brīvprātīgo iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

19.1. pensiju apdrošināšanai – 24,50 %;

19.2. darba negadījumu apdrošināšanai – 0,53 %;

19.3. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 3,50 %;

19.4. vecāku apdrošināšanai – 1,34 %.

20. Brīvprātīgo iemaksu likme mikrouzņēmuma darbiniekam, ja šis darbinieks ir izdienas pensijas saņēmējs vai persona ar invaliditāti – valsts speciālās pensijas saņēmējs, ir 31,64 % no brīvprātīgo iemaksu objekta. Brīvprātīgo iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

20.1. pensiju apdrošināšanai – 24,50 %;

20.2. darba negadījumu apdrošināšanai – 0,53 %;

20.3. invaliditātes apdrošināšanai – 1,77 %;

20.4. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 3,50 %;

20.5. vecāku apdrošināšanai – 1,34 %.

21. Šajos noteikumos pensiju apdrošināšanai noteiktās iemaksu likmes sadalījums ir šāds:

21.1. iemaksas 20 % apmērā no iemaksu objekta veido valsts pensijas kapitālu saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām", ja persona nav fondēto pensiju shēmas dalībnieks saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu;

21.2. iemaksas 14 % apmērā no iemaksu objekta veido valsts pensijas kapitālu saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām", un iemaksu likme fondēto pensiju shēmā ir 6 % apmērā no iemaksu objekta, ja persona ir fondēto pensiju shēmas dalībnieks saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu.

22. Atbilstoši obligāto iemaksu likmes un brīvprātīgo iemaksu likmes sadalījumam pa sociālās apdrošināšanas veidiem valsts speciālā budžeta izdevumu īpatsvars ir šāds:

22.1. valsts pensiju speciālā budžeta izdevumi – 71,87 %;

22.2. nodarbinātības speciālā budžeta izdevumi – 5,38 %;

22.3. invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumi – 21,19 %;

22.4. darba negadījumu speciālā budžeta izdevumi – 1,56 %.

23. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2016. gada 6. decembra noteikumus Nr. 759 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 239. nr.).

24. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministra vietā –
veselības ministre Anda Čakša
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 786Pieņemts: 19.12.2017.Stājas spēkā: 01.01.2018.Zaudē spēku: 01.01.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 254, 21.12.2017. OP numurs: 2017/254.35
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
296041
01.01.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"