Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 738

Rīgā 2017. gada 12. decembrī (prot. Nr. 61 39. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 20. panta piekto daļu,
22. panta otro, 2.1 un trešo daļu, 23. panta otro daļu,
29. panta pirmo, otro, trešo un piekto daļu,
30. panta pirmo daļu un 32. panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 192. nr.; 2013, 82. nr.; 2014, 155. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "tīmekļa vietne" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "tīmekļvietne" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Operators iesniegumam pievieno iekārtā izmantoto šķīdinātāju apsaimniekošanas bilanci, ja to paredz normatīvie akti par kārtību, kādā ierobežojama gaistošo organisko savienojumu emisija no iekārtām, kurās izmanto organiskos šķīdinātājus."

3. Izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Iesniedzot iesniegumu esošām A kategorijas piesārņojošām darbībām, operators iesniegumam pievieno plānu, lai nodrošinātu, ka emisija nepārsniedz emisiju līmeni, kas noteikts secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem, ja tādi ir publicēti, vai emisiju līmeni, kas noteikts labāko pieejamo tehnisko paņēmienu vadlīniju dokumentā. Plānā paredz mērķus un to izpildes termiņus, nepieciešamos pārveidojumus, modernizāciju un ķīmisko vielu vai maisījumu aizvietošanu, lai samazinātu risku cilvēku veselībai un videi, un to izpildes termiņus, kā arī norāda investīcijas un ieguldījumus pamatkapitālā, lai īstenotu plānotos pasākumus."

4. Izteikt 31. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Informācija, kuru sniedz attiecīgajai valstij, ir tikpat detalizēta kā informācija, kuru sniedz sabiedrībai, un to sagatavo saskaņā ar šo noteikumu 40. punkta prasībām."

5. Izteikt 55.1 punktu šādā redakcijā:

"55.1 Ja pārvalde saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 31. panta sesto daļu atļaujā ir noteikusi atkāpes no emisiju līmeņa, kas noteikts secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem, ja tādi ir publicēti, vai emisiju līmeni, kas noteikts labāko pieejamo tehnisko paņēmienu vadlīniju dokumentā, atļauju papildina ar pielikumu, kurā ietver operatora sagatavotu izvērtējumu un dokumentētu apliecinājumu atkāpes piemērošanai, ja tāda tiek prasīta. Ja pārskata atļaujas nosacījumus, pārskata arī noteiktās atkāpes."

6. Izteikt 65. punkta ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Iesniedzot iesniegumu A kategorijas atļaujas nosacījumu pārskatīšanai, operators iesniedz informāciju, kas apliecina, ka iekārtas darbība atbilst secinājumiem par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem, ja tādi ir publicēti, vai labāko pieejamo tehnisko paņēmienu vadlīniju dokumentiem, tai skaitā par emisiju līmeņiem."

7. Aizstāt 71.4. apakšpunktā vārdu "interneta" ar vārdu "tīmekļvietnes".

8. Papildināt noteikumus ar 73.1 punktu šādā redakcijā:

"73.1 Birojs, publicējot šo noteikumu 73. punktā minēto atļauju vai lēmumu, vienlaikus norāda tīmekļvietnes adresi, kur sabiedrība var iepazīties ar secinājumiem par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem, kas attiecināmi uz konkrēto piesārņojošo iekārtu vai darbību."

9. Izteikt 75. punktu šādā redakcijā:

"75. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar pārvaldi un valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" sagatavo un sniedz Eiropas Komisijā informāciju par šo noteikumu prasību izpildi attiecībā uz A kategorijas piesārņojošām darbībām (iekārtām) atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajiem pārskata periodiem un pārskata sniegšanas norādījumiem."

10. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 13. un 14. punktu šādā redakcijā:

"13) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvas 2006/118/EK par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos;

14) Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Direktīvas (ES) 2015/2193 par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām."

11. Izteikt 1. pielikuma 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. sadedzināšanas iekārtas, uz kurām attiecas normatīvie akti par kārtību, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām, un kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir:
1.1.1. vienāda ar vai lielāka par 5 un mazāka par 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo
1.1.2. vienāda ar vai lielāka par 0,5 un mazāka par 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto šķidro kurināmo, izņemot degvieleļļu (mazutu)
1.1.3. vienāda ar vai lielāka par 5 un mazāka par 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā, kuru lieto graudu kaltē, izmanto šķidro kurināmo vai degvieleļļu
1.1.4. vienāda ar vai lielāka par 0,2 un mazāka par 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto ogles (akmeņogles)"

12. Izteikt 1. pielikuma 5.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.2.1 iekārtas bīstamo atkritumu sadedzināšanai vai līdzsadedzināšanai ar jaudu līdz 10 tonnām dienā, uz kurām attiecas normatīvie akti par prasībām atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai"

13. Izteikt 2. pielikuma 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

1.1. sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir:
1.1.1. vienāda ar vai lielāka par 0,2 un mazāka par 5 megavatiem un kuras kā kurināmo izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo
1.1.2. vienāda ar vai lielāka par 0,2 un mazāka par 0,5 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto šķidro kurināmo, izņemot degvieleļļu (mazutu)
1.1.3. vienāda ar vai lielāka par 0,2 un mazāka par 5 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā, kuru lieto graudu kaltē, izmanto šķidro kurināmo vai degvieleļļu (vai mazutu)

14. Izteikt 2. pielikuma 4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

4.1. dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas un skābbarības sulas glabāšanu, savākšanu un novadīšanu) 10 un vairāk dzīvnieku vienību, kā arī dzīvnieku novietnes, kuras saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr. 834 "Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem" atrodas īpaši jutīgās teritorijās, uz kurām attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem un kurās audzē piecas un vairāk dzīvnieku vienības, ja dzīvnieku novietne nav iekļauta likuma "Par piesārņojumu" 1. pielikumā

15. Papildināt 3. pielikumu ar 6.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.7. sadedzināšanas iekārtām - iekārtas tips (dīzeļdzinējs, gāzturbīna, divu kurināmo dzinējs, cits dzinējs vai cita veida sadedzināšanas iekārta), nominālā ievadītā siltuma jauda (MW), plānotās darba stundas gada laikā, vidējā noslodze ekspluatācijas laikā, iekārtas darbības uzsākšanas datums."

16. Izteikt 4. pielikuma 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Putekļi, tostarp smalkās daļiņas."

17. Papildināt 5. pielikuma 2. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Sadedzināšanas iekārtām norāda iekārtas tipu (dīzeļdzinējs, gāzturbīna, divu kurināmo dzinējs, cits dzinējs vai cita veida sadedzināšanas iekārta), nominālo ievadīto siltuma jaudu (MW), kurināmā veidu un patēriņu, plānotās darba stundas gada laikā un vidējo noslodzi ekspluatācijas laikā."

18. Papildināt 6. pielikuma 12.1. apakšpunktu aiz vārda "limiti" ar vārdiem "un robežvērtības".

19. Aizstāt 6. pielikuma 16.1 punktā vārdus "robežvērtībām, kas noteiktas" ar vārdiem "līmeņiem, kas noteikti".

20. Aizstāt 6. pielikuma 25. punktā vārdus "noteiktajām robežvērtībām" ar vārdiem "noteiktajiem emisiju līmeņiem".

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministra vietā -
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1082 "Kārtība, kādā piesakāmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 738Pieņemts: 12.12.2017.Stājas spēkā: 16.12.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 249, 15.12.2017. OP numurs: 2017/249.6
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
295802
16.12.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)