Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21

Rēzeknē 2017.gada 12.oktobrī (prot. Nr.11, 24.p.)
Par studiju maksas piešķiršanu speciālistu piesaistei Rēzeknes pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rēzeknes pilsētas dome piešķir un apmaksā maksas rezidentūras studiju maksu studējošajam ar mērķi veicināt kvalificētu speciālistu piesaisti Rēzeknes pilsētā.

2. Studiju maksu piešķir studējošajam, kurš:

2.1. studē rezidentūrā Latvijas valsts akreditētā izglītības iestādē un apgūst akreditētu profesionālo izglītības programmu medicīnā – specialitātes iegūšanai par maksu (turpmāk – pretendents);

2.2. nesaņem Rēzeknes pilsētas domes stipendiju, saskaņā ar Stipendiju nolikumu, kas apstiprināts ar Rēzeknes pilsētas domes 11.10.2013. lēmumu Nr.200.

II. Studiju maksas piešķiršanas kārtība

3. Studiju maksa pretendentam tiek piešķirta uz visu rezidentūras laiku.

4. Studiju maksas apmērs tiek noteikts atbilstoši izglītības iestādes noteiktajai maksai. No piešķirtās studiju maksas, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, pašvaldība ietur noteiktos obligātos nodokļu maksājumus.

5. Rēzeknes pilsētas dome ir tiesīga grozīt piešķirtās studiju maksas apmēru atbilstoši budžeta apropriācijai.

6. Pretendents ir tiesīgs pretendēt uz studiju maksas piešķiršanu, ja viņš atbilst šādiem kritērijiem:

6.1. pretendents apgūst kādu no Rēzeknes pilsētas domes noteiktajām atbalstāmajām ārstniecības specialitātēm, kas apstiprinātas ar atsevišķu Rēzeknes pilsētas domes lēmumu;

6.2. pretendenta sekmju vidējais vērtējums noslēgtā mācību gadā nav zemāks par 7 ballēm un pretendenta kvalifikāciju apliecina ārsta diploms, vai pretendents ir reģistrējies ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā;

6.3. pretendents stājies darba tiesiskajās attiecībās ar SIA "RĒZEKNES SLIMNĪCA" vai kādā citā no piedāvātajiem amatiem Rēzeknes pilsētas domes izveidotajās iestādēs un rakstveidā apliecinājis, ka pēc rezidentūras pabeigšanas nostrādās SIA "RĒZEKNES SLIMNĪCA" vai kādā no Rēzeknes pilsētas domes izveidotajām iestādēm pamatdarbā attiecīgajā (iegūtajā) specialitātē normālo darba laiku saskaņā ar noslēgto darba līgumu un iestādes darba kārtības noteikumiem turpmākos 5 (piecus) gadus vai atmaksās Rēzeknes pilsētas domei samaksāto studiju maksu šo noteikumu 14.punktā noteiktajos gadījumos.

7. Pretendents, kurš pretendē uz studiju maksas piešķiršanu, iesniedz šādus dokumentus:

7.1. pieteikumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, kontaktinformācija, izglītības iestāde (attiecīgi norādot adresi, valsti, tālruņus), fakultāte, rezidentūras programmas nosaukums (iegūstamā specialitāte) un rezidentūras uzsākšanas un beigšanas datums;

7.2. izziņa no augstskolas, kurā norādīts fakts par studijām rezidentūrā, norādot iegūstamo specialitāti, rezidentūras sākuma un beigu datums, noteiktās studiju maksas samaksas termiņi un apmērs;

7.3. sekmju izraksts par pēdējo noslēgto mācību gadu;

7.4. darba līgums ar SIA "RĒZEKNES SLIMNĪCA" vai kādu no Rēzeknes pilsētas domes izveidotajām iestādēm;

7.5. rakstveida apliecinājums pēc rezidentūras nostrādāt SIA "RĒZEKNES SLIMNĪCA" vai kādā no Rēzeknes pilsētas domes izveidotajām iestādēm pamatdarbā attiecīgajā (iegūtajā) specialitātē normālo darba laiku saskaņā ar darba līguma un iestādes darba kārtības noteikumiem turpmākos piecus gadus vai atmaksāt Rēzeknes pilsētas domei samaksāto studiju maksu šo noteikumu 14.punktā minētajos gadījumos. Apliecinājums attiecas arī uz gadījumiem, ja pretendentam tiek piedāvāta vieta un studijas rezidentūrā tiek turpinātas par valsts budžeta līdzekļiem.

8. Kultūras, izglītības, sporta, veselības, sociālo un darba lietu komiteja (turpmāk – Komiteja) izvērtē pretendentu pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus un sagatavo lēmuma projektu.

9. Komiteja vērtē tikai tos pretendentu pieteikumus, kuru iesniegtie dokumenti pilnībā atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

10. Komitejai ir tiesības nepieciešamības gadījumā uzaicināt pretendentu uz Komitejas sēdi.

11. Lēmumu par studiju maksas piešķiršanu vai izmaksas pārtraukšanu pieņem Rēzeknes pilsētas dome.

12. Par studiju maksas samaksu Rēzeknes pilsētas dome slēdz līgumu ar izglītības iestādi.

13. Pretendents, par kuru tiek maksāta studiju maksa, katru gadu līdz 1.oktobrim iesniedz Rēzeknes pilsētas domei izglītības iestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina faktu par rezidentūras turpināšanu attiecīgajā specialitātē, par kuru tiek maksāta studiju maksa un darba tiesiskajām attiecībām.

14. Pretendentam piešķirtā studiju maksa un izglītības iestādei Rēzeknes pilsētas domes samaksātā studiju maksa nav jāatmaksā, izņemot šādus gadījumus:

14.1. pretendents nebeidz rezidentūru, tiek eksmatrikulēts, neiegūst noteikto specialitāti;

14.2. pretendenta sekmju vidējais vērtējums ir zemāks par 7 ballēm;

14.3. pretendentam tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar SIA "Rēzeknes Slimnīca" vai kādu no Rēzeknes pilsētas domes izveidotajām iestādēm;

14.4. pretendents pēc rezidentūras pabeigšanas nenostrādā SIA "RĒZEKNES SLIMNĪCA" vai kādā no Rēzeknes pilsētas domes izveidotajām iestādēm attiecīgajā specialitātē normālo darba laiku saskaņā ar darba līguma un iestādes darba kārtības noteikumiem 5 (piecus) gadus.

14.5. pretendents Rēzeknes pilsētas domei nav iesniedzis 13.punktā noteikto informāciju;

14.6. pretendents sniedzis nepatiesas ziņas, pretendējot uz studiju maksas piešķiršanu.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs
Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.21 "Par studiju maksas piešķiršanu speciālistu piesaistei Rēzeknes pilsētā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsLikuma "Par pašvaldībām" 12.pants nosaka, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.

Likuma par pašvaldībām 43.panta trešā daļa nosaka, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

Saistošo noteikumu mērķis – veicināt kvalificētu medicīnas speciālistu piesaisti Rēzeknes pilsētā.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rēzeknes pilsētas dome piešķir un apmaksā studiju maksu studējošajiem ar mērķi veicināt kvalificētu medicīnas speciālistu piesaisti Rēzeknes pilsētā. Par studiju maksas saņemšanu izglītības iestāde slēdz līgumu ar Rēzeknes pilsētas domi. Pēc rezidentūras pabeigšanas, pretendents apņemas turpināt darba tiesiskās attiecības ar SIA "Rēzeknes Slimnīca" vai kādu no Rēzeknes pilsētas domes izveidotajām iestādēm pamatdarbā attiecīgajā (iegūtajā) specialitātē normālo darba laiku saskaņā ar darba līguma un iestādes darba kārtības noteikumiem 5 (piecus) gadus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošajos noteikumos noteiktās kārtības izpildei Rēzeknes pilsētas dome gadskārtējā pašvaldības budžetā plānos līdzekļus, kas nepieciešami rezidentu studiju maksas piešķiršanai.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāAr šāda veida palīdzību tiks veicināta kvalificētu medicīnas speciālistu piesaiste Rēzeknes pilsētā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.1pantu saistošo noteikumu projekts ar paskaidrojuma rakstu tiek publicēts domes mājaslapā www.rezekne.lv, kā arī būs pieejams domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā.

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 45.pantu saistošie noteikumi tiks publicēti izdevumā "Latvijas Vēstnesis", vietējā laikrakstā un pašvaldības mājaslapā internetā.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par studiju maksas piešķiršanu speciālistu piesaistei Rēzeknes pilsētā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 21Pieņemts: 12.10.2017.Stājas spēkā: 10.11.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 223, 09.11.2017. OP numurs: 2017/223.31
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
294945
10.11.2017
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)