Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 627

Rīgā 2017. gada 17. oktobrī (prot. Nr. 51 15. §)
Lidojumu nodrošināšanas darbinieku un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 30. panta otro daļu,
31. panta trešo daļu, 32. panta trešo un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā sertificē fiziskās personas, juridiskās personas un iestādes, kurām ir tiesības sagatavot lidojumu nodrošināšanas darbiniekus un lidojumu nodrošināšanas darbinieku instruktorus;

1.2. lidojumu nodrošināšanas darbiniekam un lidojumu nodrošināšanas darbinieku instruktoram izvirzāmās prasības;

1.3. kārtību, kādā izsniedzama lidojumu nodrošināšanas darbinieka apliecība (turpmāk – darbinieka apliecība) un lidojumu nodrošināšanas darbinieku instruktora apliecība (turpmāk – instruktora apliecība);

1.4. kārtību, kādā valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra) citas valsts izsniegtu darbinieka apliecību atzīst par derīgu Latvijas Republikas teritorijā.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. apmācību sniedzējs – fiziska persona, juridiska persona vai iestāde, kurai ir tiesības saskaņā ar Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu apmācību programmu apmācīt un sertificēt lidojumu nodrošināšanas darbiniekus un lidojumu nodrošināšanas darbinieku instruktorus;

2.2. lidojumu nodrošināšanas darbinieks (turpmāk – darbinieks) – gaisa kuģa ekspluatanta darbinieks, kurš ir sertificēts un pilnvarots sagatavot nepieciešamos dokumentus un sniegt informatīvos pakalpojumus gaisa kuģa kapteinim pirms lidojuma un lidojuma laikā;

2.3. lidojumu nodrošināšanas darbinieku instruktors (turpmāk – instruktors) – persona, kas ir sertificēta un nodrošina darbinieku sagatavošanu (turpmāk – apmācība) darba vietā un periodisko apmācību.

3. Par šo noteikumu īstenošanu un izpildes uzraudzību ir atbildīga Civilās aviācijas aģentūra.

4. Apmācību sniedzēja sertifikātu, darbinieka apliecību un instruktora apliecību izsniedz uz nenoteiktu laiku.

5. Ja Civilās aviācijas aģentūra saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 6. panta otro daļu aptur vai anulē darbinieka apliecību vai apmācību sniedzēja sertifikātu, darbiniekam vai apmācību sniedzējam ir pienākums triju darbdienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas nodot attiecīgi apliecību vai sertifikātu Civilās aviācijas aģentūrā.

II. Apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība

6. Apmācību ir tiesīgi veikt apmācību sniedzēji, kas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir saņēmuši sertifikātu un atbilst šīs nodaļas prasībām.

7. Civilās aviācijas aģentūra:

7.1. pieņem lēmumu izsniegt apmācību sniedzēja sertifikātu vai lēmumu par atteikumu to izsniegt;

7.2. apstiprina apmācību sniedzēja darbības rokasgrāmatu, sākotnējās teorētiskās apmācības programmu, programmu apmācībai darba vietā un periodisko apmācību programmu;

7.3. pēc apmācību sniedzēja sertifikāta izsniegšanas vismaz reizi divos gados veic plānotu apmācību sniedzēja auditu;

7.4. lai pārliecinātos, ka apmācību sniedzējs darbiniekus apmāca atbilstoši šo noteikumu prasībām, ir tiesīga veikt neplānotas apmācību sniedzēja inspekcijas.

8. Lai saņemtu apmācību sniedzēja sertifikātu, pretendents iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā šādus dokumentus:

8.1. iesniegumu sertifikāta saņemšanai. Iesniegumā norāda paredzēto apmācību veidu, komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un komersanta darbības veidu;

8.2. apmācību sniedzēja darbības rokasgrāmatu atbilstoši Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumentā "Apmācību organizācijas apstiprināšanas rokasgrāmata" (Doc 9841) un dokumentā "Lidojumu nodrošināšanas darbinieku mācību rokasgrāmata" (Doc 7192-AN/857 D-3 daļa) noteiktajām prasībām. Minētos Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumentus latviešu valodā publicē Civilās aviācijas aģentūras tīmekļvietnē;

8.3. dokumentu, kas apliecina īpašuma tiesības vai turējuma tiesības uz telpām, kur norisināsies apmācības.

9. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu izsniegt apmācību sniedzēja sertifikātu, norādot tajā sertificēto apmācības veidu, ja pretendents sertifikāta saņemšanai ir iesniedzis visus šo noteikumu 8. punktā minētos dokumentus un apmācību sniedzēja darbības rokasgrāmata atbilst Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumentā "Apmācību organizācijas apstiprināšanas rokasgrāmata" (Doc 9841) un dokumentā "Lidojumu nodrošināšanas darbinieku mācību rokasgrāmata" (Doc 7192-AN/857 D-3 daļa) noteiktajām prasībām.

10. Apmācību sniedzējam izsniedz sertifikātu, kas noformēts atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam.

11. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt apmācību sniedzēja sertifikātu, ja:

11.1. nav iesniegts kāds no šo noteikumu 8. punktā minētajiem dokumentiem;

11.2. apmācību sniedzēja darbības rokasgrāmata neatbilst Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumentā "Apmācību organizācijas apstiprināšanas rokasgrāmata" (Doc 9841) un dokumentā "Lidojumu nodrošināšanas darbinieku mācību rokasgrāmata" (Doc 7192-AN/857 D-3 daļa) noteiktajām prasībām.

12. Apmācību sniedzējam sertifikāta darbības laikā ir pienākums:

12.1. iesniegt Civilās aviācijas aģentūrā informāciju par jebkurām izmaiņām šo noteikumu 8. punktā minētajos dokumentos;

12.2. pirms izmaiņu veikšanas apmācību sniedzēja darbības rokasgrāmatā, sākotnējās teorētiskās apmācības programmā, programmā apmācībai darba vietā un periodisko apmācību programmā iesniegt izmaiņas apstiprināšanai Civilās aviācijas aģentūrā.

III. Darbinieka apliecības saņemšana

13. Lai saņemtu darbinieka apliecību, pretendents, kurš atbilst 1944. gada 7. decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju (turpmāk – Konvencija) 1. pielikuma 4.6.1. apakšpunktā noteiktajām prasībām, iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā šādus dokumentus:

13.1. iesniegumu darbinieka apliecības saņemšanai;

13.2. apmācību sniedzēja apliecinājumu, ka darbinieks sekmīgi apguvis lidojumu nodrošināšanas darbinieku sākotnējās teorētiskās apmācības programmu un gala pārbaudījumā pareizi atbildējis uz vismaz 75 procentiem jautājumu.

14. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu izsniegt darbinieka apliecību, ja pretendents ir iesniedzis visus šo noteikumu 13. punktā minētos dokumentus un atbilst Konvencijas 1. pielikuma 4.6.1. apakšpunktā noteiktajām prasībām.

15. Darbiniekam izsniedz apliecību, kas noformēta atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam.

16. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt darbinieka apliecību, ja:

16.1. nav iesniegts kāds no šo noteikumu 13. punktā minētajiem dokumentiem;

16.2. pretendents neatbilst Konvencijas 1. pielikuma 4.6.1. apakšpunktā noteiktajām prasībām.

IV. Instruktora apliecības saņemšana

17. Lai saņemtu instruktora apliecību, pretendents, kurš atbilst Konvencijas 1. pielikuma 4.6.1. apakšpunktā noteiktajām prasībām un kuram ir darbinieka apliecība, iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā šādus dokumentus:

17.1. iesniegumu instruktora apliecības saņemšanai;

17.2. gaisa kuģa ekspluatanta izziņu, ka pretendentam ir vismaz divu gadu darba pieredze, strādājot par darbinieku;

17.3. gaisa kuģa ekspluatanta vai apmācību sniedzēja apliecinājumu, ka pretendents sekmīgi apguvis lidojumu nodrošināšanas darbinieku instruktoru sagatavošanas kursu un gala pārbaudījumā pareizi atbildējis uz vismaz 75 procentiem jautājumu.

18. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu izsniegt instruktora apliecību, ja pretendentam ir darbinieka apliecība un pretendents ir iesniedzis visus šo noteikumu 17. punktā minētos dokumentus.

19. Instruktoram izsniedz apliecību, kas noformēta atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumam.

20. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt instruktora apliecību, ja:

20.1. pretendentam nav darbinieka apliecības;

20.2. nav iesniegts kāds no šo noteikumu 17. punktā minētajiem dokumentiem;

20.3. pretendents neatbilst Konvencijas 1. pielikuma 4.6.1. apakšpunktā noteiktajām prasībām.

V. Citas valsts izsniegtas darbinieka apliecības atzīšana

21. Latvijas Republikā atzīst citas valsts izsniegtu darbinieka apliecību, ja pretendents:

21.1. atbilst Konvencijas 1. pielikuma 4.6.1. apakšpunktā noteiktajām prasībām;

21.2. vēlas strādāt par darbinieku pie gaisa kuģu ekspluatanta, kura pamatdarbības vieta ir Latvijas Republika;

21.3. ir nokārtojis Civilās aviācijas aģentūras eksāmenu par Komisijas 2012. gada 5. oktobra Regulā (ES) Nr. 965/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008, un Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumentā "Lidojumu nodrošināšanas darbinieku mācību rokasgrāmata" (Doc 7192-AN/857 D-3 daļa) noteiktajām prasībām un gala pārbaudījumā pareizi atbildējis uz vismaz 85 procentiem jautājumu.

22. Šo noteikumu 21.3. apakšpunktā minētā prasība neattiecas uz Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Amerikas Savienoto Valstu izsniegtas darbinieka apliecības turētāju.

23. Lai citas valsts izsniegtas darbinieka apliecības turētājs varētu strādāt par darbinieku pie gaisa kuģu ekspluatanta, kura pamatdarbības vieta ir Latvijas Republika, pretendents Civilās aviācijas aģentūrā iesniedz:

23.1. iesniegumu par citas valsts izsniegtas darbinieka apliecības atzīšanu;

23.2. citas valsts izsniegtas darbinieka apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

23.3. dokumentu, kas apliecina, ka pretendents plāno strādāt par darbinieku pie gaisa kuģu ekspluatanta, kura pamatdarbības vieta ir Latvijas Republika.

24. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu atzīt Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Amerikas Savienoto Valstu izsniegtu darbinieka apliecību un izsniegt darbinieka apliecību, ja pretendents ir iesniedzis visus šo noteikumu 23. punktā minētos dokumentus un atbilst Konvencijas 1. pielikuma 4.6.1. apakšpunktā noteiktajām prasībām.

25. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu atzīt citas valsts (izņemot Eiropas Ekonomikas zonas valsti vai Amerikas Savienotās Valstis) izsniegtu darbinieka apliecību un izsniegt darbinieka apliecību, ja pretendents ir iesniedzis visus šo noteikumu 23. punktā minētos dokumentus, atbilst Konvencijas 1. pielikuma 4.6.1. apakšpunktā noteiktajām prasībām un ir nokārtojis šo noteikumu 21.3. apakšpunktā minēto gala pārbaudījumu.

26. Citas valsts izsniegtas darbinieka apliecības turētājam izsniedz darbinieka apliecību, kas atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajām prasībām.

27. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu par atteikumu atzīt Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Amerikas Savienoto Valstu izsniegtu darbinieka apliecību un atteikumu izsniegt darbinieka apliecību, ja:

27.1. pretendentam nav Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Amerikas Savienoto Valstu izsniegtas darbinieka apliecības;

27.2. nav iesniegts kāds no šo noteikumu 23. punktā minētajiem dokumentiem;

27.3. pretendents neatbilst Konvencijas 1. pielikuma 4.6.1. apakšpunktā noteiktajām prasībām.

28. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu par atteikumu atzīt citas valsts (izņemot Eiropas Ekonomikas zonas valsti vai Amerikas Savienotās Valstis) izsniegtu darbinieka apliecību un atteikumu izsniegt darbinieka apliecību, ja:

28.1. pretendentam nav citas valsts izsniegtas darbinieka apliecības;

28.2. nav iesniegts kāds no šo noteikumu 23. punktā minētajiem dokumentiem;

28.3. pretendents neatbilst Konvencijas 1. pielikuma 4.6.1. apakšpunktā noteiktajām prasībām;

28.4. pretendents nav nokārtojis šo noteikumu 21.3. apakšpunktā minēto gala pārbaudījumu.

VI. Noslēguma jautājumi

29. Instruktoru sertifikāti, kas izsniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgi līdz 2018. gada 31. decembrim.

30. Darbinieki, kuri apmācīti saskaņā ar lidojumu nodrošināšanas darbinieku sākotnējās teorētiskās apmācības programmām, kas apstiprinātas Civilās aviācijas aģentūrā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, tiek uzskatīti par apmācītiem atbilstoši šo noteikumu prasībām.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 17. oktobra
noteikumiem Nr. 627
Lidojumu nodrošināšanas darbinieku mācību organizācijas sertifikāta paraugs

(papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis)

Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"

LIDOJUMU NODROŠINĀŠANAS DARBINIEKU
MĀCĪBU ORGANIZĀCIJAS SERTIFIKĀTS Nr. ____

CERTIFICATE OF FLIGHT OPERATIONS OFFICERS
TRAINING ORGANISATION No ____

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumiem Nr. 627
"Lidojumu nodrošināšanas darbinieku un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība" valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" apliecina, ka

Pursuant to Regulation of the Cabinet of Ministers No 627 "On Certification Procedures for Flight Operations Officers and their Training Providers" of 17 October 2017 and subject to the conditions specified below, the State Agency "Civil Aviation Agency" hereby certifies that

[nosaukums, adrese un valsts]
[name, address and state]

ir apstiprināta par mācību organizāciju, kas pilnvarota veikt
lidojumu nodrošināšanas darbinieku apmācību

is an approved training organization with privilege to provide training
for Flight Operations Officers

Nosacījumi.
Conditions.

1. Sertifikāts dod tiesības veikt sākotnējo teorētisko apmācību, apmācību darba vietā un periodisko apmācību.
The certificate confers the right to carry out initial theoretical, on the job training and recurrent training.

2. Sertifikāts ir spēkā, kamēr apstiprinātā mācību organizācija atbilst Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumu Nr. 627 "Lidojumu nodrošināšanas darbinieku un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība" prasībām.
The certificate is valid whilst the approved training organization meets the requirements laid down in Regulation of the Cabinet of Ministers No 627 "On Certification procedures for Flight Operations Officers and their Training Providers" of 17 October 2017.

3. Ievērojot minētos nosacījumus, sertifikāts ir spēkā neierobežotu laiku, ja vien netiek apturēts vai atsaukts.
Subject to compliance with the foregoing conditions, this certificate shall remain valid until it is suspended or revoked.

Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas vadītājs _______________________
Head of Aircraft Operations Division

Izsniegšanas datums _____________________
Date of issue

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 17. oktobra
noteikumiem Nr. 627
Lidojumu nodrošināšanas darbinieka apliecības paraugs

(papildinātais mazais Latvijas  valsts ģerbonis)

Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"

LIDOJUMU NODROŠINĀŠANAS DARBINIEKA APLIECĪBA Nr. ____
CERTIFICATE OF FLIGHT OPERATIONS OFFICERS No ____

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumiem Nr. 627
"Lidojumu nodrošināšanas darbinieku un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība" valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" apliecina, ka

Pursuant to Regulation of Cabinet of Ministers No 627 "On Certification Procedures for Flight Operations Officers and their Training Providers" of 17 October 2017 and subject to the conditions specified below, the State Agency "Civil Aviation Agency" hereby certifies that

[vārds, uzvārds un personas kods]
[name, surname and personal code]

ir sertificēts veikt lidojumu nodrošināšanas darbinieka pienākumus
is authorized to perform the duties of Flight Operations Officer

Nosacījumi.
Conditions.

1. Apliecība ir spēkā, kamēr apliecības turētājs atbilst 2017. gada 17. oktobra noteikumu Nr. 627 "Lidojumu nodrošināšanas darbinieku un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība" prasībām.
This certificate is valid whilst the holder of certificate meets the requirements laid down in Regulation of the Cabinet of Ministers No 627 "On Certification Procedures for Flight Operations Officers and their Training Providers" of 17 October 2017.

2. Ievērojot minēto nosacījumu, apliecība ir spēkā neierobežotu laiku, ja vien netiek apturēta vai atsaukta.
Subject to compliance with the foregoing condition, this certificate shall remain valid until it is suspended or revoked. 

Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas vadītājs  _______________________
Head of Aircraft Operations Division

Izsniegšanas datums _____________________
Date of issue

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
3. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 17. oktobra
noteikumiem Nr. 627
Lidojumu nodrošināšanas darbinieku instruktora apliecības paraugs

(papildinātais mazais Latvijas  valsts ģerbonis)

Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"

LIDOJUMU NODROŠINĀŠANAS DARBINIEKU INSTRUKTORA APLIECĪBA Nr. ____
CERTIFICATE OF FLIGHT OPERATIONS OFFICER INSTRUCTOR No ____

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumiem Nr. 627 "Lidojumu nodrošināšanas darbinieku un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība" valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" apliecina, ka
Pursuant to Regulation of the Cabinet of Ministers No 627 "On Certification Procedures for Flight Operations Officers and their Training Providers" of 17 October 2017 and subject to the conditions specified below, the State Agency "Civil Aviation Agency" hereby certifies that

[vārds, uzvārds un personas kods]
[name, surname and personal code]

ir sertificēts veikt lidojumu nodrošināšanas darbinieku instruktora pienākumus
is certified to perform the duties of Flight Operations Officer Instructor

Nosacījumi.
Conditions.

1. Apliecība piešķir tiesības veikt lidojumu nodrošināšanas darbinieku apmācību darba vietā un periodisko apmācību.
The Certificate confers the right to carry out on the job training and recurrent training for Flight Operations Officers.

2. Apliecība ir spēkā, kamēr apliecības turētājs atbilst 2017. gada 17. oktobra noteikumu Nr. 627 "Lidojumu nodrošināšanas darbinieku un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība" prasībām.
This certificate is valid whilst holder of this certificate meets the requirements laid down in Regulation of the Cabinet of Ministers No 627 "On Certification Procedures for Flight Operations Officers and their Training Providers" of 17 October 2017.

3. Ievērojot minēto nosacījumu, apliecība ir spēkā neierobežotu laiku, ja vien netiek apturēta vai atsaukta.
Subject to compliance with the foregoing conditions, this certificate shall remain valid until it is suspended or revoked. 

Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas vadītājs  _______________________
Head of Aircraft Operations Division

Izsniegšanas datums _____________________
Date of issue

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Lidojumu nodrošināšanas darbinieku un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 627Pieņemts: 17.10.2017.Stājas spēkā: 27.10.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 213, 26.10.2017. OP numurs: 2017/213.1
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
294517
27.10.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)