Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 606

Rīgā 2017. gada 3. oktobrī (prot. Nr. 49 3. §)
Noteikumi par Nacionālās drošības likumā noteikto institūciju, institūcijā iesniedzamās informācijas apjomu, iesniegšanas kārtību un iesniegtās informācijas izvērtēšanu, kā arī Nacionālās drošības likumā noteiktā lēmuma pieņemšanu un paziņošanu
Izdoti saskaņā ar Nacionālās drošības likuma
39. panta ceturto daļu un 44. panta astoto daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. institūciju:

1.1.1. kurā iesniedzama informācija par nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības dalībniekiem, akcionāriem un personām, kas izmanto netiešo līdzdalību (balsstiesības), vai par biedriem, kā arī par patiesajiem labuma guvējiem – fiziskām personām, kurām tieši vai netieši ir būtiska līdzdalība šajā komercsabiedrībā;

1.1.2. kurā iesniedzams pieteikums Ministru kabineta atļaujas saņemšanai (turpmāk – pieteikums):

1.1.2.1. tādas valsts līmeņa sevišķi svarīgas kritiskās infrastruktūras (A kategorijas kritiskā infrastruktūra) nodošanai valdījumā vai īpašumā citai personai, kuras iznīcināšana vai darbības spēju samazināšana būtiski apdraud valsts pārvaldīšanu un drošību;

1.1.2.2. tādas valsts līmeņa svarīgas kritiskās infrastruktūras (B kategorijas kritiskā infrastruktūra) nodošanai valdījumā vai īpašumā citai personai, kuras iznīcināšana vai darbības spēju samazināšana apgrūtina valsts pārvaldīšanu un apdraud sabiedrības un valsts drošību;

1.1.2.3. Eiropas kritiskās infrastruktūras nodošanai valdījumā vai īpašumā citai personai;

1.1.2.4. pirms persona vai vairākas personas, kas rīkojas saskaņoti, iegūst būtisku līdzdalību vai izšķirošu ietekmi nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā vai kļūst par šādas komercsabiedrības biedru, vai arī iegūst ietekmi Latvijas Republikā reģistrētā kapitālsabiedrībā, kura ir nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības biedrs;

1.1.2.5. saglabāt līdzdalību vai palikt par biedru nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā, ja mainās tās patiesais labuma guvējs. Attiecīgo pieteikumu iesniedz nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības dalībnieks, akcionārs, persona, kura izmanto netiešo līdzdalību (balsstiesības), vai biedrs;

1.1.2.6. uzņēmuma pārejai, kuras rezultātā cita persona iegūst īpašumā no nacionālajai drošībai nozīmīgas kapitālsabiedrības uzņēmumu, kurā ietilpst aktīvi, ko izmanto tādas darbības veikšanai, kas ir par pamatu, lai komercsabiedrību atzītu par nacionālajai drošībai nozīmīgu komercsabiedrību;

1.2. informācijas apjomu, ko sniedz nacionālajai drošībai nozīmīga komercsabiedrība, kā arī informācijas iesniegšanas un izvērtēšanas kārtību;

1.3. kārtību, kādā pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt un lēmumu, ar kuru nosaka pienākumu komercsabiedrības dalībniekam, akcionāram, personai, kura izmanto netiešo līdzdalību (balsstiesības), vai biedram pienākumu noteiktā termiņā attiecīgi atsavināt pamatkapitāla daļas vai akcijas vai izbeigt netiešo līdzdalību (balsstiesības), vai izstāties no komercsabiedrības, kā arī minēto lēmumu paziņošanas kārtību un paziņojumā iekļaujamo informāciju.

2. Nacionālajai drošībai nozīmīga komercsabiedrība atbilstoši Nacionālās drošības likuma 39. panta pirmās daļas 4. punktam iesniedz Ekonomikas ministrijā attiecīgi šādu informāciju:

2.1. visas komercsabiedrības:

2.1.1. firmu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

2.1.2. informāciju par atbilstību Nacionālās drošības likuma 37. pantā minētajiem nosacījumiem;

2.1.3. patieso labuma guvēju sarakstu atbilstoši Nacionālās drošības likuma 39. panta pirmās daļas 4. punktam. Ja īstenojas kāds no Nacionālās drošības likuma 39. panta trešajā daļā norādītajiem apstākļiem, informāciju par patieso labuma guvēju var norādīt atbilstoši attiecīgajā daļā minētajam;

2.1.4. informāciju par noslēgtajiem koncerna līgumiem;

2.1.5. citu informāciju, kas svarīga saistībā ar šīs sabiedrības darbību nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statusā un nav noteikta kā obligāti sniedzama informācija;

2.2. akciju sabiedrība:

2.2.1. informāciju par tās pamatkapitālu, kopējo akciju skaitu un nominālvērtību, akciju kategoriju un balsstiesīgajām akcijām;

2.2.2. informāciju par akcionāriem:

2.2.2.1. akcionāru reģistrā reģistrētajiem akcionāriem ar vārda akcijām;

2.2.2.2. no Latvijas Centrālā depozitārija uz pēdējo akcionāru sapulci saņemto akcionāru sarakstu ar uzrādītāja akcijām, kā arī informāciju par akcionāru iesniegtajiem paziņojumiem atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 61. panta pirmajai daļai pēc pēdējās akcionāru sapulces;

2.2.3. informāciju par personām, kuras izmanto netiešo līdzdalību (balsstiesības);

2.2.4. informāciju par vienošanos, kuru akcionāri ir noslēguši par akcionāru tiesību izlietošanu sabiedrības pārvaldībā;

2.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību:

2.3.1. informāciju par pamatkapitālu, kopējo kapitāla daļu skaitu un to nominālvērtību, kā arī balsstiesībām;

2.3.2. informāciju par dalībnieku reģistru;

2.3.3. informāciju par vienošanos, kuru dalībnieki ir noslēguši par dalībnieka tiesību izlietošanu sabiedrības pārvaldībā;

2.3.4. informāciju par personām, kuras izmanto netiešo līdzdalību (balsstiesības);

2.4. personālsabiedrība:

2.4.1. biedru sarakstu, norādot viņu tiesības un pienākumus;

2.4.2. sabiedrības līgumu, ja tāds ir noslēgts.

3. Sniedzot šo noteikumu 2. punktā minēto informāciju, juridiskai personai norāda nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi vai rezidences valsti, ja juridiskā adrese nav zināma, fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu vai citus personu identificējošus datus, adresi vai rezidences valsti, ja adrese nav zināma, un pilsonību, ja tā ir zināma.

4. Ja pieteikumu iesniedz Nacionālās drošības likuma 22.panta septītajā daļā vai 40. panta pirmajā daļā minētās atļaujas saņemšanai, ieguvējs:

4.1. ja tā ir fiziskā persona, sniedz šo noteikumu 3. punktā norādīto informāciju;

4.2. ja tā ir juridiskā persona, sniedz šo noteikumu 2. un 3. punktā norādīto informāciju.

5. Ja pieteikumu iesniedz Nacionālās drošības likuma 41. panta pirmajā daļā minētās atļaujas saņemšanai, pieteikumā par patieso labuma guvēju norāda šo noteikumu 3. punktā minēto informāciju. Ja īstenojas kāds no Nacionālās drošības likuma 39. panta trešajā daļā minētajiem apstākļiem, informāciju par patieso labuma guvēju var norādīt atbilstoši konkrētajā punktā noteiktajam.

6. Ja pieteikumu iesniedz Nacionālās drošības likuma 42. panta pirmajā daļā minētās atļaujas saņemšanai, nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrība iesniedz šo noteikumu 2. un 3. punktā norādīto informāciju par uzņēmuma ieguvēju.

7. Ja persona nevar iesniegt šo noteikumu 2., 3., 4., 5. vai 6. punktā minēto informāciju, tā Ekonomikas ministrijai norāda pamatojumu, kādēļ minēto informāciju nevar iesniegt. Personai ir pienākums sniegt informāciju atbilstoši šiem noteikumiem, tiklīdz tas ir iespējams.

8. Ekonomikas ministrija un valsts drošības iestādes var pieprasīt no iesniedzēja papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami pieteikuma izvērtēšanai, kā arī skaidrojumu, ja Ekonomikas ministrijas rīcībā esošā informācija neatbilst šo noteikumu vai Nacionālās drošības likumā noteiktajām prasībām.

9. Ekonomikas ministrija saņemto pieteikumu nekavējoties nosūta valsts drošības iestādēm atzinuma sniegšanai. Valsts drošības iestādes atzinumā norāda, vai atļaujas izsniegšana neapdraud nacionālās drošības intereses.

10. Lēmumprojektu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt, kā arī par pienākumu personai, kura nav saņēmusi atļauju saglabāt līdzdalību vai palikt par biedru komercsabiedrībā, atsavināt pamatkapitāla daļas vai akcijas vai izbeigt netiešo līdzdalību (balsstiesības), vai izstāties no komercsabiedrības, sagatavo Ekonomikas ministrija, un ekonomikas ministrs iesniedz to izskatīšanai steidzamības kārtībā Ministru kabinetā.

11. Ministru kabinets pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju, ja:

11.1. atļaujas izsniegšana apdraud nacionālās drošības intereses;

11.2. persona, kas iesniegusi pieteikumu, nav Ekonomikas ministrijas vai valsts drošības iestāžu noteiktajā termiņā iesniegusi papildu informāciju vai dokumentus, kas nepieciešami valsts drošības iestādēm atzinuma sniegšanai;

11.3. Ekonomikas ministrija vai valsts drošības iestādes konstatē, ka tām ir sniegta nepatiesa informācija.

12. Ministru kabineta lēmumu Ekonomikas ministrija paziņo atbilstoši Paziņošanas likumam. Ja Ministru kabineta lēmums satur valsts noslēpumu, lēmumu paziņo izraksta veidā, izrakstā iekļaujot tās lēmuma daļas, kas nesatur valsts noslēpumu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Nacionālās drošības likumā noteikto institūciju, institūcijā iesniedzamās informācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 606Pieņemts: 03.10.2017.Stājas spēkā: 13.10.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 203, 12.10.2017. OP numurs: 2017/203.7
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
294210
13.10.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)