Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 585

Rīgā 2017. gada 26. septembrī (prot. Nr. 48 22. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumos Nr. 461 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība"

Izdoti saskaņā ar
Pārtikas aprites uzraudzības likuma
4. panta divpadsmito daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumos Nr. 461 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 165. nr.; 2015, 210. nr.; 2016, 135., 199. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"2. Pārtikas kvalitātes shēmas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005, 16. panta 1. punkta "a" un "b" apakšpunktam ir:".

2. Izteikt 15. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"15. Operators katru gadu līdz 1. februārim rakstiski iesniedz pārskatu par iepriekšējā gadā realizētajiem produktiem, ja iepriekšējā gadā viņš atbilstošajā shēmā ir darbojies vismaz trīs mēnešus:".

3. Papildināt 30. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Izvērtējot laboratorijas testēšanas pārskatus, kas apliecina produktu kvalitātes rādītāju atbilstību, dienests ievēro testēšanas metodes noteikšanas robežu. Rezultāti, kas ir zemāki par metodes noteikšanas robežu, atbilst rādītājam "nav pieļaujams"."

4. Izteikt 6. pielikuma II1 nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"II1. Prasības liellopu, cūku, kazu, aitu un trušu liemeņiem, sadalītajai gaļai un subproduktiem".

5. Izteikt 6. pielikuma 6.7 punktu šādā redakcijā:

"6.7 Pirms realizācijas no kautuves liemeņu dziļajā muskulatūrā pH līmenis ir 5,4-5,8."

6. Papildināt 6. pielikuma II1 nodaļu ar 6.9 punktu šādā redakcijā:

"6.9 Subprodukti iegūti no dzīvniekiem, kuri atbilst šā pielikuma II1 nodaļā minētajām  prasībām."

7. Izteikt 6. pielikuma III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"III. Prasības liellopu, cūku, kazu, aitu un trušu maltajai gaļai, gaļas izstrādājumiem un produktiem".

8. Izteikt 6. pielikuma 7.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.4. tauku, ādu un cīpslu emulsiju;".

9. Papildināt 6. pielikumu ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Maltās gaļas un tādu gaļas izstrādājumu ražošanā, kuri nav paredzēti lietošanai pārtikā bez termiskās apstrādes, nedrīkst izmantot gaļas atgriezumus."

10. Svītrot 6. pielikuma 8. punktā vārdus "(izņemot ādu)".

11. Izteikt 6. pielikuma 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Operators organizē darbu (piemēram, izveidojot degustācijas komisiju) tā, lai katrā partijā tiktu novērtētas gaļas produktu organoleptiskās īpašības un to rādītāji atbilst šā pielikuma 1. tabulā minētajām prasībām."

12. Izteikt 6. pielikuma 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Šo noteikumu 11.1., 11.2. un 11.3. apakšpunktā minētie produkti ir tikai dabīgā vai ēdamā kolagēna apvalkā vai bez apvalka. Ēdamais kolagēna apvalks nedrīkst saturēt pārtikas piedevas."

13. Izteikt 8. pielikuma 1. nodaļu šādā redakcijā:

"1. Graudu, eļļas augu, zirņu un pupu kvalitātes prasības

1. Graudu, eļļas augu, zirņu un pupu kvalitātes kontroli veic operators, pieņemot katru partiju.

2. Graudu, eļļas augu, zirņu un pupu kvalitātes rādītāji atbilst šā pielikuma 1. tabulā minētajiem kvalitātes rādītājiem.

1. tabula

Graudu, eļļas augu, zirņu un pupu kvalitātes rādītāji

Nr. p. k. Produkts Rādītājs Rādītāja lielums Piezīmes
1. Kvieši mitrums, % ne vairāk kā 14 nosaka operators, ja nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas produkts - kviešu graudi
Hagberga krišanas skaitlis, s ne mazāk kā 220 nosaka operators, ja nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas produkts - kviešu graudi
proteīna saturs (sausā masā), % ne mazāk kā 12,5 nosaka operators, ja nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas produkts - kviešu graudi
Zeleny indekss, ml ne mazāk kā 30 nosaka operators, ja nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas produkts - kviešu graudi
atkritumu piemaisījumi, % ne vairāk kā 1,0 nosaka operators, ja nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas produkts - kviešu graudi
citu kultūraugu graudu piemaisījumi, % ne vairāk kā 4,0 nosaka operators, ja nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas produkts - kviešu graudi
sīko graudu (kas iziet caur 2,0 x 20 mm sietu) piemaisījumi, % ne vairāk kā 2,0 nosaka operators, ja nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas produkts - kviešu graudi
kaitēkļu invāzija nav pieļaujama  
ar melnplauku inficēti graudi nav pieļaujami  
ar fuzariozi inficēti graudi nav pieļaujami  
melno graudu (Claviceps purpurea) klātbūtne, % ne vairāk kā 0,05  
2. Rudzi mitrums, % ne vairāk kā 14 nosaka operators, ja nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas produkts - rudzu graudi
Hagberga krišanas skaitlis, s ne mazāk kā 120 nosaka operators, ja nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas produkts - rudzu graudi
atkritumu piemaisījumi, % ne vairāk kā 1,0 nosaka operators, ja nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas produkts - rudzu graudi
citu kultūraugu graudu piemaisījumi, % ne vairāk kā 4,0 nosaka operators, ja nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas produkts - rudzu graudi
sīko graudu (kas iziet caur 1,4 x 20 mm sietu) piemaisījumi, % ne vairāk kā 2,0 nosaka operators, ja nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas produkts - rudzu graudi
kaitēkļu invāzija nav pieļaujama  
ar melnplauku inficēti graudi nav pieļaujami  
ar fuzariozi inficēti graudi nav pieļaujami  
melno graudu (Claviceps purpurea) klātbūtne, % ne vairāk kā 0,05  
3. Mieži, rudzi un kvieši (iesala ražošanai) dīgtspēja, % ne mazāk kā 95  
proteīna saturs sausā masā, %:    
miežiem (alus iesala ražošanai) līdz 12  
rudziem (alus iesala ražošanai) līdz 18  
kviešiem (alus iesala ražošanai) līdz 15  
mitrums, % ne vairāk kā 14  
homogenitāte (vienas šķirnes sēkla), % ne mazāk kā 95  
citu kultūraugu piemaisījumi, % ne vairāk kā 2  
atkritumu piemaisījumi, % ne vairāk kā 1  
kaitēkļu invāzija nav pieļaujama  
4. Rapšu sēklas erukskābes saturs, % ne vairāk kā 2  
bāzes mitrums, % ne vairāk kā 8  
atkritumu piemaisījumi, % ne vairāk kā 2  
5. Auzas mitrums, % ne vairāk kā 14  
tilpummasa, g/l 500-600  
citu augu piemaisījumi, % ne vairāk kā 2,0  
kaitēkļu invāzija nav pieļaujama  
6. Linsēklas bāzes mitrums, % ne vairāk kā 8  
atkritumu piemaisījumi, % ne vairāk kā 2,0  
7. Pupas, zirņi mitrums, % ne vairāk kā 14  
kaitēkļu invāzija nav pieļaujama  
citu augu piemaisījumi, % ne vairāk kā 2  

3. Auksti spiestu nerafinētu augu eļļu iegūst ar mehāniskas spiešanas metodi.

4. Nerafinētai augu eļļai mehāniski nodala fosfatīdus un gļotvielas.

5. Operators vismaz reizi gadā augu eļļai akreditētā laboratorijā nosaka benzo(a)pirēna saturu, un tas nepārsniedz 2,0 µg/kg mitra svara.

6. Operators vismaz reizi gadā produktiem, izņemot augu eļļu, nosaka aflatoksīnu summu (B1 + B2 + G1 + G2), un tā nepārsniedz 4,0 µg/kg produkta.

7. Graudu, eļļas augu, zirņu un pupu pārstrādes produktu kvalitātes kontroli veic operators katrai produktu partijai. Partijas apjomu nosaka operators.

8. Graudu, eļļas augu, zirņu un pupu pārstrādes produktu kvalitātes rādītāji atbilst šā pielikuma 2. tabulā minētajām prasībām.

2. tabula

Graudu, eļļas augu, zirņu un pupu pārstrādes produktu kvalitātes prasības

Nr. p. k. Produkts Rādītājs Rādītāja lielums
1. Kviešu milti krāsa balta ar dzeltenīgu vai zilganu toni
smarža raksturīga svaigiem miltiem, bez citas smaržas
mitrums, % ne vairāk kā 15
pelnvielu saturs, % ne vairāk kā 1,26
Hagberga krišanas skaitlis, s ne mazāk kā 220
lipekļa saturs, % ne mazāk kā 25
kaitēkļu invāzija nav pieļaujama
metālmagnētiskie piemaisījumi, mg/kg 3,0
2. Rudzu milti krāsa pelēcīgi zilgana vai balta
smarža raksturīga svaigiem miltiem, bez citas smaržas
mitrums, % ne vairāk kā 14,5
pelnvielu saturs, % ne vairāk kā 1,7
Hagberga krišanas skaitlis, s ne mazāk kā 120
kaitēkļu invāzija nav pieļaujama
metālmagnētiskie piemaisījumi, mg/kg ne vairāk kā 3,0
3. Putraimi krāsa raksturīga attiecīgās krāsas graudu putraimiem
smarža raksturīga svaigiem graudu produktiem, bez citas smaržas
mitrums, % ne vairāk kā 14,0
veselo kodoliņu saturs (neattiecas uz grūbām), % ne vairāk kā 0,5
kaitēkļu invāzija nav pieļaujama
atkritumu piemaisījumu saturs, % ne vairāk kā 3
metālmagnētiskie piemaisījumi, mg/kg ne vairāk kā 3,0
nenolobīti graudi, % ne vairāk kā 1,5
lauztie kodoli (grūbās), % ne vairāk kā 4,0
miltiņi, % ne vairāk kā 0,5
4. Pārslas krāsa raksturīga attiecīgās krāsas graudu pārslām
smarža raksturīga svaigiem graudu produktiem, bez citas smaržas
mitrums, % 10,0-14,0
atkritumu piemaisījumu saturs, % ne vairāk kā 0,35
peroksidāzes aktivitāte neaktīva
kaitēkļu invāzija nav pieļaujama
metālmagnētiskie piemaisījumi, mg/kg ne vairāk kā 3,0
5. Gaišais miežu, kviešu, rudzu iesals krāsa (EBC) raksturīga attiecīgās krāsas iesalam
mitrums alus iesalam, % ne vairāk kā 6
mitrums samaltam maizes iesalam, % ne vairāk kā 10
iejavas skābums (alus iesalam), pH 5-7
pārcukurošanās (min.) 5-20
ekstraktvielas sausā vielā, % ne mazāk kā:
75 - miežiem
70 - kviešiem
70 - rudziem
kaitēkļu invāzija nav pieļaujama
6. Speciālie iesali krāsa (EBC) raksturīga attiecīgajam iesalam
mitrums, % ne vairāk kā 8
ekstraktvielas sausā vielā, % ne mazāk kā 60
kaitēkļu invāzija nav pieļaujama
7. Auksti spiesta nerafinēta augu eļļa ārējais izskats raksturīga eļļas veidam
krāsa raksturīga eļļas veidam
smarža, garša raksturīga eļļas veidam, bez nevēlamas piegaršas
peroksīdu skaitlis, mekv. aktīvā O2/kg ne vairāk kā 15
skābes skaitlis, mg KOH/g ne vairāk kā 4,0
mitruma un gaistošo vielu masas daļa, % ne vairāk kā 0,2
nešķīstošie piemaisījumi, % ne vairāk kā 0,05
8. Manna krāsa raksturīga produktam
smarža raksturīga produktam, bez citas nevēlamas smaržas
mitrums, % ne vairāk kā 15,5
kaitēkļu invāzija nav pieļaujama
pelnvielu saturs, % ne vairāk kā 0,6
9. Lobīti zirņi, veselie krāsa raksturīga zirņiem, gaiši dzeltena, dzeltena
smarža raksturīga zirņiem, bez blakus smaržām, pelējuma, sasmakuma
mitrums, % ne vairāk kā 14
atkritumu piemaisījumi, % ne vairāk kā 0,5
graudu piemaisījumi (dīgušas sēklas, bojātas sēklas, saēstas sēklas), % ne vairāk kā 3,0
kaitēkļu invāzija nav pieļaujama
šķelto zirņu klātbūtne, % ne vairāk kā 5
10. Lobīti zirņi, šķeltie krāsa raksturīga zirņiem, gaiši dzeltena, dzeltena
smarža raksturīga zirņiem, bez blakus smaržām, pelējuma, sasmakuma
mitrums, % ne vairāk kā 14
atkritumu piemaisījumi, % ne vairāk kā 0,5
lobīti zirņi veselie, % ne vairāk kā 5
graudu piemaisījumi (dīgušas sēklas, bojātas sēklas, saēstas sēklas), % ne vairāk kā 3,0
metālmagnētiskie piemaisījumi, mg/kg ne vairāk kā 3
11. Pupu milti krāsa raksturīga pupām
smarža raksturīga pupām, bez blakus smaržām, pelējuma, sasmakuma
mitrums, % ne vairāk kā 14
metālmagnētiskie piemaisījumi, mg/kg ne vairāk kā 3

9. Pārvadājot miltus beztaras veidā specializētā transportā, operators katrai partijai veic kvalitāti apliecinošu dokumentu kontroli. Ja rodas strīdi, veic miltu fizikāli ķīmiskās analīzes."

14. Izteikt 8. pielikuma 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Maizes un miltu izstrādājumu ražošanā izmanto miltus, kuru kvalitātes prasības atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām."

15. Papildināt 8. pielikumu ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Maizes ražošanā neizmanto pārtikas piedevas, izņemot askorbīnskābi un askorbātus (E 300, E 301, E 302), un tās nenonāk produktā, pārnestas no kompleksajām sastāvdaļām."

16. Aizstāt 9. pielikuma 1. tabulas 10. punktā vārdus un skaitli "drātstārpu bojājumi - ne vairāk par 5,0 %" ar vārdiem un skaitli "kaitēkļu bojājumi - ne vairāk par 10 %".

17. Aizstāt 9. pielikuma 8. tabulas 5. punktā vārdus "nav pieļaujamas" ar vārdiem un skaitļiem "ja uzglabāšanas termiņš nav garāks par 6 mēnešiem, - ne vairāk kā 50 kvv/1 g, pārējiem - nav pieļaujamas".

18. Aizstāt 10. pielikuma 2. tabulas 1. un 2. punktā vārdus un skaitli "Patogēnie mikroorganismi un zarnu grupas baktērijas 1 g" ar vārdiem un skaitli "Zarnu nūjiņu grupas baktērijas, 1 g".

19. Izteikt 10. pielikuma 3. tabulu šādā redakcijā:

"3. tabula

Augļu sulu un tām līdzīgo produktu kvalitātes rādītāji

Nr. p. k. Produkts Rādītājs Rādītāja lielums
1. Augļu nektāri Pelējumu sēnītes un raugu šūnas, 1 g ja uzglabāšanas termiņš nav garāks par 6 mēnešiem, - ne vairāk kā 50 kvv, pārējiem - nav pieļaujamas
Titrējamās skābes masas daļa, % 0,1-1,6 (atkarībā no produkta veida)
2. Augļu sulas (tostarp augļu sulas no koncentrētām sulām) Pelējumu sēnītes un raugu šūnas pasterizētiem produktiem, 1 g ne vairāk kā 50 kvv
Pelējumu sēnītes un raugu šūnas nepasterizētiem produktiem, 1 g ne vairāk kā 5 x 103 kvv
Patulīna saturs:  
smiltsērkšķu sulai, ābolu sulai, kg ne lielāks par 10 μg
citu augļu sulām, kg ne lielāks par 50 μg
zarnu nūjiņu grupas baktērijas nepasterizētā sulā, 25 g nav pieļaujami
Mezofilie aerobie un fakultatīvi anaerobie mikroorganismi nepasterizētiem produktiem, 1 g ne vairāk kā 5 x 103 kvv
Mezofilie aerobie un fakultatīvi anaerobie mikroorganismi pasterizētiem produktiem, 1 g ja uzglabāšanas termiņš nav garāks par 6 mēnešiem, - ne vairāk kā 50 kvv, pārējām - nav pieļaujamas
3. Sīrupi Mezofilie aerobie un fakultatīvi anaerobie mikroorganismi, 1 g ne vairāk kā 5 x 103 kvv
Pelējumu sēnītes un raugu šūnas, 1 g ne vairāk kā 50 kvv"

20. Aizstāt 10. pielikuma 4. tabulas 2. punktā skaitļus "10-30" ar vārdiem un skaitli "ne vairāk kā 30".

21. Izteikt 11. pielikuma 10.2. un 10.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.2. augu izcelsmes un hidrolizētas dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielas;

10.3. tauku, ādu un cīpslu emulsiju;".

22. Izteikt 13. pielikumu šādā redakcijā:

"13. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 12. augusta
noteikumiem Nr. 461

Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasības saliktiem produktiem, uztura bagātinātājiem, garšvielām, tējai un kafijai

1. Saliktā produkta un uztura bagātinātāja ražošanai izmantoto dzīvnieku izcelsmes izejvielu kvalitāte atbilst Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumu Nr. 461 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība" (turpmāk - noteikumi) 6., 7., 11. un 12. pielikumā minētajām prasībām.

2. Saliktā produkta un uztura bagātinātāja ražošanai izmantotās augu izcelsmes izejvielas atbilst šo noteikumu 8., 9. un 10. pielikumā minētajām prasībām.

3. Saliktā produkta un uztura bagātinātāja ražošanā izmanto dabiskas izcelsmes izejvielas. 

4. Garšvielu krāsa un smarža raksturīga attiecīgajam produktam, konsistence sausa, birstoša, ražošanā neizmanto pārtikas piedevas un aromatizētājus.

5. Tēja, kafija un garšvielas atbilst šā pielikuma tabulā minētajiem rādītājiem.

Tabula

Kvalitātes rādītāji tējai, kafijai un garšvielām

Nr. p. k. Produkts Rādītājs Rādītāja lielums
1. Tēja Mezofilie aerobie un fakultatīvi anaerobie mikroorganismi, 1 g ne vairāk kā 5 x 105 kvv
Pelējuma sēnītes un rauga šūnas, 1 g ne vairāk kā 500 kvv
2. Kafija
(tostarp ozolzīļu, cigoriņu, miežu)
Mezofilie aerobie un fakultatīvi anaerobie mikroorganismi, 1 g ne vairāk kā 5 x 105 kvv
Pelējuma sēnītes un rauga šūnas, 1 g ne vairāk kā 1000 kvv
Atkritumu piemaisījumu saturs, % ne vairāk kā 0,5
3. Garšvielas Kaitēkļu invāzija nav pieļaujama
Pelējuma sēnītes un rauga šūnas, 1 g ne vairāk kā 1000 kvv"

23. Izteikt 14. pielikuma 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Sulu dzērieniem operators ne retāk kā reizi gadā nosaka pelējuma sēnīšu un raugu šūnu daudzumu, un tas nepārsniedz 50 kvv/1 ml."

24. Papildināt 15. pielikumu ar VI nodaļu šādā redakcijā:

"VI. Prasības krēma konditorejas izstrādājumiem

13. Operators ne retāk kā reizi gadā akreditētā laboratorijā krēma konditorejas izstrādājumiem nosaka mikrobioloģiskos rādītājus, un tie atbilst šā pielikuma 10. tabulā minētajiem rādītājiem.

10. tabula

Mikrobioloģiskie rādītāji krēma konditorejas izstrādājumiem

Nr. p. k. Rādītājs Rādītāja lielums
1. Salmonellas, 25 g Nav pieļaujamas
2. Zarnu nūjiņu grupas baktērijas, 0,1 g Nav pieļaujamas
3. Mezofilie aerobie un fakultatīvi anaerobie mikroorganismi, 1 g Ne vairāk kā 1 x 104 kvv
4. Pelējumu sēnītes, 1 g Ne vairāk kā 50 kvv
5. Raugu šūnas, 1 g Ne vairāk kā 50 kvv"

25. Izteikt 17. pielikuma tabulu šādā redakcijā:

"Nr. p. k. Izejvielu piegādātājs Reģistrācijas numurs vai personas kods Adrese Kontaktinformācija (uzvārds, tālruņa numurs) Piegādātais produkts
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          
10.         "

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumos Nr. 461 "Prasības pārtikas kvalitātes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 585Pieņemts: 26.09.2017.Stājas spēkā: 29.09.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 193, 28.09.2017. OP numurs: 2017/193.11
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
293825
29.09.2017
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"