Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 555

Rīgā 2017. gada 12. septembrī (prot. Nr. 45 4. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. februāra noteikumos Nr. 77 "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.-2020. gada plānošanas periodā"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 3., 4., 7. un 8. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 10. februāra noteikumos Nr. 77 "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.-2020. gada plānošanas periodā" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 44. nr.; 2016, 113. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 17.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.2. veic šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minēto iepirkumu pirmspārbaudes, izņemot gadījumus, kad par attiecīgo iepirkumu iesniegts iesniegums Publisko iepirkumu likuma 68. pantā vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 72. pantā noteiktajā kārtībā."

2. Papildināt 58. punktu aiz vārdiem "izskata un" ar vārdiem "iesniedz vadības informācijas sistēmā vai".

3. Izteikt 61. punktu šādā redakcijā:

"61. Valsts ieņēmumu dienests 15 darbdienu laikā pēc pārskata saņemšanas un, ja nepieciešams, pēc šo noteikumu 60. punktā minēto dokumentu saņemšanas pārbauda finansējuma saņēmēja un tā sadarbības partnera iesniegtos dokumentus un sagatavo atzinumu, aizpildot atbilstošo pārskata sadaļu un norādot pievienotās vērtības nodokļa summu, kuru attiecīgi finansējuma saņēmējam un tā sadarbības partnerim ir tiesības vai nav tiesību atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodokli Pievienotās vērtības nodokļa likuma XI nodaļā noteiktajā kārtībā. Atzinumu nekavējoties iesniedz vadības informācijas sistēmā vai nosūta elektroniskā dokumenta formā uz elektroniskā pasta adresi sadarbības iestādei, finansējuma saņēmējam un tā sadarbības partnerim zināšanai."

4. Svītrot 2. pielikuma D sadaļas 11.2. punktā vārdus "Informācija norādāma kumulatīvi no projekta sākuma".

5. Svītrot 2. pielikuma E sadaļas 12. punktā norādītās tabulas 1.7. aili.

6. Izteikt 2. pielikuma E sadaļas 12. punkta 6. piezīmes pirmo rindkopu šādā redakcijā:

"6 Migranti - personas, kas ieceļojušas Latvijā no citas valsts ar mērķi apmesties uz dzīvi un ir uzskatāmas par ārzemniekiem, repatriantiem, bēgļiem, personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, vai patvēruma meklētājiem. Imigrācijas likuma 1. panta 1. punktā noteikts, ka ārzemnieks ir persona, kura nav Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis. Repatriācijas likuma 2. pantā noteikts, ka repatriants ir persona, kura ir Latvijas pilsonis vai kurai viens no radiniekiem taisnā augšupejošā līnijā ir latvietis vai lībietis (līvs) un kura brīvprātīgi pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijas Republikā. Patvēruma likuma 1. panta 9. punktā noteikts, ka patvēruma meklētājs ir trešās valsts piederīgais vai bezvalstnieks, kas šajā likumā noteiktajā kārtībā iesniedzis iesniegumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu Latvijas Republikā, līdz brīdim, kad stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams galīgais lēmums par viņa iesniegumu. Bēglis ir trešās valsts piederīgais vai bezvalstnieks, kuram Patvēruma likumā noteiktajā kārtībā ir piešķirts bēgļa statuss. Persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss, ir trešās valsts piederīgais vai bezvalstnieks, kuram Patvēruma likumā noteiktajā kārtībā piešķirts alternatīvais statuss."

7. Aizstāt 2. pielikuma E sadaļas 12. punkta 9. piezīmē vārdus "bēgļu nometnēs" ar vārdiem "patvēruma meklētāju izmitināšanas centros".

8. Izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

9. Svītrot 4. pielikumu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

 

Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 12. septembra
noteikumiem Nr. 555

"3. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 10. februāra
noteikumiem Nr. 77

Pārskats par pievienotās vērtības nodokļa summām, kuras finansējuma saņēmējs 2014.-2020. gada plānošanas perioda pārskata periodā paredz iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās

1. tabula

Nr.
p.k.

 

Nosaukums

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

1. Finansējuma saņēmējs    
2. Finansējuma saņēmēja elektroniskā pasta adrese    
3. Finansējuma saņēmēja sadarbības partneris(-i):
3.1. Finansējuma saņēmēja sadarbības partneris    
Sadarbības partnera elektroniskā pasta adrese    
3.2. Finansējuma saņēmēja sadarbības partneris    
Sadarbības partnera elektroniskā pasta adrese    
3.3. Finansējuma saņēmēja sadarbības partneris    
Sadarbības partnera elektroniskā pasta adrese    
4. Projekta nosaukums  
5. Projekta numurs  
6. Pārskata perioda sākuma datums  
7. Pārskata perioda beigu datums  

2. tabula

Nr.
p.k.

Finansējuma saņēmējs/
sadarbības partneris

Preces vai pakalpojuma nosaukums

Preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas kods Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts ar PVN apliekamo personu reģistrā

PVN rēķina numurs vai muitas deklarācijas numurs

PVN rēķina izrakstīšanas datums vai muitas deklarācijas noformēšanas datums

Maksājuma dokumenta numurs

Maksājuma dokumenta datums

Izmaksu summa

Piezīmes

VID piezīmes

rēķina pilna summa bez PVN

rēķina pilna PVN summa

rēķina pilna summa ar PVN

attiecīgajam taksācijas periodam noteiktā proporcija vai atzīme par atsevišķas uzskaites nodrošināšanu*

PVN summa, kura nav atskaitāma kā priekšnodoklis Pievienotās vērtības nodokļa likuma XI nodaļā noteiktajā kārtībā

PVN summa kā attiecināmo izmaksu summa

pēc finansējuma saņēmēja datiem

pēc VID datiem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Kopā

Kopā

Piezīmes.

1. * Finansējuma saņēmējs norāda attiecīgajam taksācijas periodam (kad tika veikts darījums) noteikto proporciju vai atzīmi "atsevišķa uzskaite", ja tiek nodrošināta atsevišķa uzskaite precēm un pakalpojumiem, kas paredzēti tādu darījumu nodrošināšanai, kuri nav apliekami ar PVN vai uz kuriem nav attiecināmas Pievienotās vērtības nodokļa likuma normas.

2. Ja projekta netiešās izmaksas tiek segtas atbilstoši netiešo izmaksu nemainīgajai likmei, šā pielikuma 2. tabulā iekļauj informāciju tikai par projekta tiešajām izmaksām.

Apliecinu, ka pārskatā norādītā informācija ir patiesa un pārskatā iekļautā pievienotās vērtības nodokļa summa nav atskaitīta kā priekšnodoklis Pievienotās vērtības nodokļa likuma XI nodaļā noteiktajā kārtībā.

Apliecinu, ka atbilstoši vienkāršotajām izmaksām segto izmaksu summā esošais pievienotās vērtības nodoklis nav atskaitīts kā priekšnodoklis atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma XI nodaļā noteiktajai kārtībai (vajadzīgo atzīmēt).

Nav atskaitīts

Nav attiecināms

         

(finansējuma saņēmējas institūcijas vadītāja vārds un uzvārds)

 

(paraksts**)

 

(datums**)

     
       

(par sagatavošanu atbildīgās personas vārds un uzvārds)

 

(paraksts**)

 

(datums**)

 

(tālruņa numurs)

 

Piezīme. 3. ** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Valsts ieņēmumu dienesta atzinums:

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 10. februāra noteikumiem Nr. 77 "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.-2020. gada plānošanas periodā" un pārskatu par pievienotās vērtības nodokļa summām, kuras finansējuma saņēmējs pārskata periodā no 20____. gada _________. __________________ līdz 20____. gada _________. __________________ paredz iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās, finansējuma saņēmējam un (vai) sadarbības partnerim no pārskatā norādītās pievienotās vērtības nodokļa summas (kopā) EUR _________ ir tiesības vai nav tiesību (aizpildīt attiecīgo tabulas aili) Pievienotās vērtības nodokļa likuma XI nodaļā noteiktajā kārtībā no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodokli atskaitīt šādas summas:

 

Nosaukums

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

ir tiesības atskaitīt

nav tiesību atskaitīt

EUR

EUR

Finansējuma saņēmējs        
Finansējuma saņēmēja sadarbības partneris        
Finansējuma saņēmēja sadarbības partneris        
Finansējuma saņēmēja sadarbības partneris        

Valsts ieņēmumu dienesta atbildīgā persona    
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 555Pieņemts: 12.09.2017.Stājas spēkā: 21.09.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 187, 20.09.2017. OP numurs: 2017/187.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
293625
21.09.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva