Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts zaudēs spēku 2022. gada 1. oktobrī.

Skatīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022. gada 15. septembra lēmumu "Piekļuves datu plūsmai noteikumi".
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/25

Rīgā 2017.gada 14.septembrī (prot. Nr.32, 7.p.)
Elektronisko sakaru tīkla tehniskie un darbības noteikumi par piekļuvi datu plūsmai
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 36.panta trešo daļu,
39.panta ceturtās daļas 1.punktu un 44.panta otro daļu,
likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
25.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Elektronisko sakaru tīkla tehniskie un darbības noteikumi par piekļuvi datu plūsmai (turpmāk – noteikumi) nosaka elektronisko sakaru tīkla tehniskos un darbības noteikumus platjoslas piekļuves vairumtirdzniecības pakalpojumam – piekļuvei datu plūsmai, kas ir saistoši operatoriem, kuru pienākums ir nodrošināt piekļuvi, kā arī piekļuves datu plūsmai pamatpiedāvājumā ietveramo informāciju un nepieciešamo tās detalizācijas līmeni.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. datu plūsmas atvilce – starp piekļuves punktu datu plūsmai un piekļuves punktu atvilcei īpašnieka nodrošināts nomniekam šāds pakalpojums:

2.1.1. Ethernet OSI otrajā slānī vai IP OSI trešajā slānī izveidots savienojums;

2.1.2. piekļuve kabeļu kanalizācijai vai stabiem;

2.1.3. tumšās šķiedras noma;

2.2. Ethernet – elektronisko sakaru tīkla datu pārraides tehnoloģiju un protokolu kopa;

2.3. izvietošana1 – iekārtu izvietošanas veids, kurā nomnieks piekļuvei datu plūsmai izmanto īpašnieka īpašumā esošu teritoriju, telpas vai iekārtas, izvietojot tajās savas iekārtas;

2.4. īpašnieks – elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū, kuram ir noteikta saistība nodrošināt piekļuvi datu plūsmai un izstrādāt un publicēt piekļuves datu plūsmai pamatpiedāvājumu;

2.5. piekļuves punkts atvilcei – īpašnieka elektronisko sakaru tīkla iekārtas saskarne, kurā īpašnieks nodrošina nomniekam datu plūsmas atvilci;

2.6. piekļuves punkts datu plūsmai – īpašnieka elektronisko sakaru tīkla ģeogrāfiskās hierarhijas reģionālā vai nacionālā līmeņa iekārtas saskarne, kurā īpašnieks nodrošina nomniekam piekļuvi datu plūsmai elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai atbilstošā elektronisko sakaru tīkla ģeogrāfiskās hierarhijas līmeņa iekārtu darbības zonā esošiem galalietotājiem, izmantojot īpašnieka piekļuves tīklu un pamattīklu;

2.7. nomnieks – elektronisko sakaru komersants, kurš ar īpašnieku ir noslēdzis līgumu par piekļuvi datu plūsmai (turpmāk – līgums);

2.8. pamattīkls2 – publiskā elektronisko sakaru tīkla daļa, kurā ir savienotas pamattīkla iekārtas (pārraides, komutēšanas, maršrutēšanas, multipleksēšanas vai ekvivalentas iekārtas) un kurai ir pievienots piekļuves tīkls, un kas nodrošina savienojumus ar cita operatora elektronisko sakaru tīklu;

2.9. piekļuves mezgls3 – vieta, kurā ir savienots piekļuves tīkls un pamattīkls;

2.10. piekļuves tīkls4 – publiskā elektronisko sakaru tīkla daļa, kas savieno pamattīklu un pieslēguma punktu. Abonentlīnija un ierīce, kurā ir ievietots pieslēguma punkts, ir piekļuves tīkla sastāvdaļa;

2.11. pieteicējs – elektronisko sakaru komersants, kurš vēlas saņemt piekļuvi datu plūsmai;

2.12. sadales punkts5 – publiskā elektronisko sakaru tīkla kabeļu sadales iekārta, kas paredzēta metālisko kabeļu vai optisko šķiedru kabeļu sadalei. Sadales punkts ir kabeļu skapis, sadales kaste, sadales kastīte vai kabeļu uzmava;

2.13. tumšā šķiedra6 – optiskā šķiedra ierīkotā vai izbūvētā kabelī, kas nav aktīva, tas ir, tās abos galos nav pieslēgtas darbojošās optoelektroniskas iekārtas.

(Grozīts ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/27)

3. Noteikumos lietoti šādi saīsinājumi:

3.1. ETSI (European Telecommunications Standards Institute) – Eiropas telekomunikāciju standartu institūts;

3.2. Gbit/s – gigabiti sekundē;

3.3. IGMP (Internet Group Multicast Protocol) – interneta multiraides protokols;

3.4. IP (Internet Protocol) – interneta protokols;

3.5. ITU-T (International Telecommunication Union, Telecommunication Standardization Sector) – Starptautiskā telekomunikāciju savienība, Telekomunikāciju standartizācijas sektors;

3.6. MDF (Main Distribution Frame) – metālisko vīto pāru kabeļu kross;

3.7. ODF (Optical Fibre Distribution Frame) – optisko šķiedru kabeļu kross;

3.8. OSI (Open Systems Interconnection) – atvērto sistēmu sadarbība;

3.9. RJ (Registered Jack) – standartizēta elektronisko sakaru tīkla fiziska saskarne;

3.10. NTU (Network Termination Unit) – elektronisko sakaru tīkla pabeigšanas iekārta;

3.11. VLAN (Virtual Local Area Network) – virtuālais lokālais datu pārraides tīkls.

II. Tehnoloģiskie risinājumi piekļuvei datu plūsmai

(Nodaļas nosaukums SPRK padomes 04.10.2018. lēmuma Nr. 1/27 redakcijā)

4. Piekļuvei datu plūsmai iespējami šādi veidi:

4.1. Ethernet OSI otrajā slānī izveidots savienojums;

4.2. IP OSI trešajā slānī izveidots savienojums.

5. Īpašnieks nodrošina piekļuvi datu plūsmai, virtuāli savienojot īpašnieka piekļuves tīklā esošos pieslēguma punktus ar piekļuves punktu datu plūsmai nomnieka norādītajā īpašnieka elektronisko sakaru tīkla ģeogrāfiskās hierarhijas, reģionālā vai nacionālā līmeņa iekārtas atrašanās vietā, atbilstoši īpašnieka elektronisko sakaru tīkla ģeogrāfiskās hierarhijas līmeņa iekārtu darbības zonai, ja puses nevienojas citādi.

(SPRK padomes 04.10.2018. lēmuma Nr. 1/27 redakcijā)

6. Īpašnieks pēc nomnieka pieprasījuma tehnisko iespēju robežās nodrošina datu plūsmas atvilci.

7. (Svītrots ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/27)

8. Īpašnieks piekļuves datu plūsmai pamatpiedāvājumā ietver tehniskās prasības elektriskajām saskarnēm piekļuvei datu plūsmai šādos elektronisko sakaru tīkla punktos:

8.1. pieslēguma punktā;

8.2. piekļuves punktā datu plūsmai;

8.3. piekļuves punktā atvilcei, ja tā izveidota Ethernet OSI otrajā slānī vai IP OSI trešajā slānī.

(Grozīts ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/27)

9. Īpašnieks ievēro attiecīgajos Eiropas un starptautiskajos standartos noteiktās tehniskās prasības piekļuvei datu plūsmai.

10. Īpašnieks pieslēguma punktā piekļuvei datu plūsmai pieteicējam nodrošina šādas saskarnes:

10.1. bez aktīvas NTU. Metālisko vīto pāru kabeļu pieslēguma punktā fiziska NTU ir rozete ar atbilstošu RJ tipa ligzdu. Optisko šķiedru kabeļu pieslēguma punktā fiziska NTU ir optiskais spraudnis, kas atbilst noteikumos par atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai vai tās daļai noteiktajām prasībām;

10.2. ar aktīvu NTU. Aktīvai NTU ir Ethernet elektriskā saskarne. Īpašnieks pēc pieteicēja izvēles nodrošina pieslēguma punktā aktīvu NTU vai nodrošina ar piekļuves tīkla iekārtām saderīgas aktīvas NTU pārdošanu.

11. Īpašnieks piekļuves datu plūsmai pamatpiedāvājumā iekļauj tehniskās prasības piekļuvei datu plūsmai pielietojamām aktīvajām NTU, lai nomnieks pats var nopirkt un konfigurēt ar īpašnieka piekļuves tīkla iekārtām saderīgu aktīvu NTU, vai iekļauj saderīgu NTU sarakstu, norādot ražotāju un ražotāja piešķirto iekārtas nosaukumu. Īpašnieks uz nomniekam nodrošinātajām NTU nenorāda īpašnieka zīmolu vai citu informāciju, kas identificē īpašnieku.

12. Īpašnieks nodrošina piekļuves punktu datu plūsmai un Ethernet OSI otrajā slānī vai IP OSI trešajā slānī izveidotu datu plūsmas atvilci ar šādām fiziskām saskarnēm un lejupielādes un augšupielādes pārraides ātrumiem (turpmāk – pārraides ātrums), piedāvājot nomniekam iespēju kontrolēt galalietotājam sniegtā pakalpojuma pārraides ātrumu:

12.1. RJ tipa ligzda, kurā nodrošina šādu pārraides ātrumu: 0,1*n Gbit/s, kur n ir naturāls skaitlis, kas ir lielāks par 0 un kura vērtību nosaka nomnieks un īpašnieks vienojoties;

12.2. spraudsavienotājs ar optisko saskarni, kurš atbilst noteikumos par atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai vai tās daļai noteiktajām prasībām un kurā nodrošina šādu pārraides ātrumu: 1*n Gbit/s, kur n ir naturāls skaitlis, kas ir lielāks par 0 un kura vērtību nosaka nomnieks un īpašnieks vienojoties.

(Grozīts ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/27)

13. Īpašnieks nodrošina piekļuves punktu datu plūsmai un Ethernet OSI otrajā slānī izveidotu datu plūsmas atvilci balss telefonijas, interneta piekļuves, televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumam vai IP OSI trešajā slānī izveidotu datu plūsmas atvilci interneta piekļuves pakalpojumam ar sāncensības koeficientu7 saskaņā ar nomnieka un īpašnieka vienošanos.

(Grozīts ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/27)

14. Īpašnieks piekļuves datu plūsmai pamatpiedāvājumā iekļauj vismaz šādas piekļuves datu plūsmai un Ethernet OSI otrajā slānī vai IP OSI trešajā slānī izveidotai datu plūsmas atvilcei pakalpojuma klases lejupielādei un augšupielādei:

14.1. balss telefonijas pakalpojuma klase;

14.2. publiskā interneta piekļuves pakalpojuma klase;

14.3. televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojuma klase.

15. Īpašnieks piekļuves datu plūsmai pamatpiedāvājumā iekļauj Ethernet OSI otrajā slānī izveidotai piekļuves datu plūsmai un Ethernet OSI otrajā slānī izveidotai datu plūsmas atvilcei vismaz šādas kvalitātes prasības katrai pakalpojuma klasei, ne zemākas kā īpašnieka sniegtajam pakalpojumam mazumtirdzniecībā:

15.1. pārraides prioritātes elektronisko sakaru tīklā, norādot prioritāšu Ethernet kadrā noteiktās metodes un piedāvājot nomniekam iespēju noteikt prioritāti savam trafikam8;

15.2. kadru aizture vienā virzienā9;

15.3. starp-kadru laika variācija10;

15.4. kadru zudumi11;

15.5. pieejamība12.

16. Īpašnieks piekļuvei datu plūsmai Ethernet OSI otrajā slānī pēc nomnieka pieprasījuma nodrošina multiraides13 iespēju šādā veidā:

16.1. pielietojot IGMP protokolu;

16.2. nomniekam televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumam piešķirot atsevišķu VLAN.

17. Īpašnieks piekļuvei datu plūsmai Ethernet OSI otrajā slānī, sniedzot balss telefonijas vai interneta piekļuves pakalpojumu, nodrošina katru nomnieka galalietotāju ar savu VLAN, ja nomnieks to pieprasa. Nomnieks piekļuvei datu plūsmai Ethernet OSI otrajā slānī nosaka drošības prasības savā elektronisko sakaru tīklā.

18. Īpašnieks piekļuvei datu plūsmai Ethernet OSI otrajā slānī nodrošina nomniekam iespēju identificēt savus galalietotājus piekļuves mezgla iekārtu vai VLAN līmenī.

19. Īpašnieks piekļuvei datu plūsmai Ethernet OSI otrajā slānī, IP OSI trešajā slānī un augstākos OSI slāņos nodrošina nomniekam iespēju piemērot drošības pasākumus.

20. Īpašnieks piekļuves datu plūsmai pamatpiedāvājumā IP OSI trešajā slānī izveidotai piekļuves datu plūsmai un IP OSI trešajā slānī izveidotai datu plūsmas atvilcei iekļauj vismaz šādas kvalitātes prasības katrai pakalpojuma klasei, ne zemākas kā īpašnieka sniegtajam pakalpojumam mazumtirdzniecībā:

20.1. pārraides ātrums saskaņā ar ETSI EG 202 057-04 5.2.punktu;

20.2. aizture saskaņā ar ETSI EG 202 057-04 5.5.punktu;

20.3. aiztures laika variācija (definīcija saskaņā ar ITU-T rekomendācijas Y.1540 6.2.4.2.punktu, aprēķinu metode saskaņā ar ITU-T rekomendācijas Y.1541 II. pielikumu);

20.4. pakešu zudumu koeficients saskaņā ar ITU-T rekomendācijas Y.1540 6.4.punktu;

20.5. pakešu kļūdu koeficients saskaņā ar ITU-T rekomendācijas Y.1540 6.3.punktu;

20.6. maksimālais un minimālais garantētais pārraides ātrums.

21. Īpašnieks piekļuvei datu plūsmai IP OSI trešajā slānī pēc nomnieka pieprasījuma nodrošina multiraides iespēju šādā veidā:

21.1. pielietojot Ethernet OSI otrajā slānī IGMP protokolu;

21.2. nomniekam televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumam piešķirot atsevišķu VLAN.

22. Nomnieks un īpašnieks pieslēdz piekļuves datu plūsmai pieslēguma punktā, piekļuves punktā datu plūsmai un piekļuves punktā atvilcei tādas iekārtas, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām elektrodrošības un elektromagnētiskās saderības prasībām.

(Grozīts ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/27)

23. Pieteicējs īpašniekam iesniedz pieteikumu par piekļuvi datu plūsmai, kurā norāda vismaz šādu informāciju:

23.1. plānotais piekļuves datu plūsmai veids atbilstoši šo noteikumu 4.punktam;

23.2. plānotais pieslēguma punktu skaits un adreses;

23.3. plānotā piekļuves punkta datu plūsmai adrese un atrašanās vietas apraksts;

23.4. plānotā piekļuves punkta datu plūsmas atvilcei adrese un atrašanās vietas apraksts;

23.5. plānotā pakalpojuma klase atbilstoši šo noteikumu 14.punktam;

23.6. plānotā MDF, ODF vai sadales punkta aizņemtā vieta;

23.7. plānotā īpašnieka lietošanā esošo tehnisko telpu platība, kas nepieciešama izvietošanai, norādot nepieciešamo garantēto elektrobarošanu, temperatūras un mitruma normas;

23.8. pieteicēja rīcībā esošās komutācijas, maršrutēšanas, pārraides vai citas iekārtas, kuras tiks izmantotas konkrētā piekļuves punktā datu plūsmai vai piekļuves punktā atvilcei;

23.9. plānotās izvietošanas prasības citiem infrastruktūras elementiem;

23.10. NTU veids saskaņā ar šo noteikumu 10.punktu.

(Grozīts ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/27)

24. Papildus pieteicēja iesniegtajai informācijai īpašnieks ir tiesīgs no pieteicēja pieprasīt tikai tādu informāciju, kas nepieciešama piekļuves datu plūsmai un datu plūsmas atvilces nodrošināšanas tehnisko iespēju novērtēšanai, līguma noslēgšanai vai piekļuves datu plūsmai un datu plūsmas atvilces nodrošināšanai.

(Grozīts ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/27)

25. Īpašnieks var vienoties ar pieteicēju par kopīgas darba grupas izveidi piekļuves datu plūsmai un datu plūsmas atvilces nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu un tehnisko iespēju novērtēšanai.

26. Īpašnieks vai izveidotā darba grupa pārbauda piekļuves datu plūsmai un datu plūsmas atvilces nodrošināšanas tehniskās iespējas un sagatavo pārbaudes protokolu, kurā norāda piekļuves datu plūsmai un datu plūsmas atvilces nodrošināšanas atbilstību pieteikumā par piekļuvi datu plūsmai norādītajai informācijai un plānoto piekļuves datu plūsmai un datu plūsmas atvilces nodrošināšanas sākšanas datumu.

(Grozīts ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/27)

27. Īpašnieks sniedz pieteicējam atbildi par piekļuves datu plūsmai un datu plūsmas atvilces nodrošināšanas iespējām, ja tā ir plānota Ethernet OSI otrajā slānī vai IP OSI trešajā slānī, pievienojot pārbaudes protokolu, ja tāds ir sagatavots.

(SPRK padomes 04.10.2018. lēmuma Nr. 1/27 redakcijā)

27.1 Ja īpašnieks atsaka piekļuvi datu plūsmai vai datu plūsmas atvilcei, īpašnieks iesniedz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai atteikuma atvasinājumu piecu darba dienu laikā no atteikuma sniegšanas pieteicējam.

(SPRK padomes 04.10.2018. lēmuma Nr. 1/27 redakcijā)

III. Līgumā iekļaujamā tehniskā informācija

28. (Svītrots ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/27)

29. (Svītrots ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/27)

30. Īpašnieks un nomnieks līgumā norāda vismaz šādu informāciju:

30.1. piekļuves datu plūsmai veids atbilstoši šo noteikumu 4.punktam;

30.2. pieslēguma punktu skaits un adreses;

30.3. piekļuves punkta datu plūsmai adrese un atrašanās vietas apraksts;

30.4. piekļuves punkta datu plūsmas atvilcei adrese un atrašanās vietas apraksts, ja nomnieks izmanto īpašnieka datu plūsmas atvilci;

30.5. pakalpojuma klase atbilstoši šo noteikumu 14.punktam;

30.6. piekļuves datu plūsmai un datu plūsmas atvilces nosacījumi, tajā skaitā termiņš, kādā īpašnieks nodrošinās piekļuvi datu plūsmai un datu plūsmu atvilci;

30.7. līguma darbības termiņš;

30.8. bojājumu pieteikšanas un novēršanas nosacījumi.

(Grozīts ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/27)

31. Īpašnieks un nomnieks līguma pielikumā pievieno šo noteikumu 26.punktā noteikto pārbaudes protokolu.

32. Ja piekļuves datu plūsmai un datu plūsmai atvilces nodrošināšanai nepieciešama izvietošana, īpašnieks un nomnieks līgumā papildus norāda šādu informāciju:

32.1. izvietošanas nosacījumi;

32.2. izvietoto iekārtu raksturojumi un lietošanas ierobežojumi, ja tādi ir;

32.3. nodrošinātā garantētā elektrobarošana, temperatūras un mitruma normas;

32.4. īpašnieka un nomnieka tiesības un pienākumi izvietoto iekārtu vai telpu bojājumu gadījumos;

32.5. nosacījumi nomnieka personāla piekļūšanai telpām vai izvietotajām iekārtām.

33. (Svītrots ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/27)

34. Īpašnieks un nomnieks līgumā iekļauj vismaz šādas minimālās prasības piekļuves datu plūsmai un datu plūsmas atvilces ekspluatācijai:

34.1. īpašnieka atbildību par piekļuvei datu plūsmai izmantotās abonentlīnijas ekspluatāciju un kvalitātes prasību nodrošināšanu;

34.2. īpašnieka atbildību par piekļuvei datu plūsmai un datu plūsmas atvilcei izmantotā pamattīkla ekspluatāciju un kvalitātes prasību nodrošināšanu;

34.3. īpašnieka atbildību par piekļuvei datu plūsmai un datu plūsmas atvilcei izmantoto īpašnieka nodrošināto iekārtu ekspluatāciju un kvalitātes prasību nodrošināšanu;

34.4. īpašnieka atbildību par piekļuvei datu plūsmai un datu plūsmas atvilcei izmantotā īpašnieka elektroniskā sakaru tīkla infrastruktūras elementu ekspluatāciju un kvalitātes prasību nodrošināšanu;

34.5. piekļuvei datu plūsmai un datu plūsmas atvilcei izmantotās īpašnieka abonentlīnijas, piekļuves tīkla un pamattīkla, tajā skaitā iekārtu bojājumu novēršanas laiku, kas ir īsāks, nekā īpašnieks nosaka saviem galalietotājiem.

IV. Noslēguma jautājumi

35. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 19.decembra lēmumu Nr. 1/35 "Elektronisko sakaru tīkla tehniskie un darbības noteikumi par piekļuvi datu plūsmai" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 253.nr.).

36. Noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.februārī.


1 angļu val. – Physical Collocation

2 angļu val. – Core Network; Backbone Network

3 angļu val. – Central Office; Metropolitan Point of Presence

4 angļu val. – Access Network

5 angļu val. – Distribution Point

6 angļu val. – Dark Fibre

7 angļu val. – Contention Ratio

8 angļu val. – Traffic

9 angļu val. – One-way Frame Delay

10 angļu val. – Inter-frame Delay Variation

11 angļu val. – Frame Loss

12 angļu val. – Availability

13 angļu val. – Multicast

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Elektronisko sakaru tīkla tehniskie un darbības noteikumi par piekļuvi datu plūsmai Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/25Pieņemts: 14.09.2017.Stājas spēkā: 01.02.2018.Zaudē spēku: 01.10.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 186, 19.09.2017. OP numurs: 2017/186.11
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
293598
{"selected":{"value":"05.04.2019","content":"<font class='s-1'>05.04.2019.-30.09.2022.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.04.2019","iso_value":"2019\/04\/05","content":"<font class='s-1'>05.04.2019.-30.09.2022.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2018","iso_value":"2018\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2018.-04.04.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.04.2019
136
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)