Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā

Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā šādus grozījumus:

1. 5. pantā:

izslēgt pirmās daļas 3. punktu;

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Mantas konfiskāciju, kas piespriesta kā papildsods, izpilda tiesu izpildītāji Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā."

2. 15. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"Personas, kas atrodas ieslodzījumā, nosūta soda izciešanai ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā no dienas, kad nolēmums stājies likumīgā spēkā, vai no dienas, kad nolēmums nodots izpildīšanai.";

papildināt trešo daļu ar vārdiem "kā arī nosūta iesniegumu tiesai, kura notiesāja personu ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, ar lūgumu izsludināt notiesātā meklēšanu";

papildināt pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

"Valsts policija aizturēto personu, kurai piespiedu darbs vai naudas sods aizstāts ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai kurai piemērots brīvības atņemšanas sods un kura neatrodas ieslodzījumā, septiņu darba dienu laikā no tās aizturēšanas nodod brīvības atņemšanas iestādei soda izciešanai. Ja personai piemērota īslaicīga brīvības atņemšana, Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks triju darba dienu laikā no Valsts policijas pieprasījuma saņemšanas dienas informē par brīvības atņemšanas iestādi, kurā notiesātajam jāizcieš sods."

3. 41. pantā:

izslēgt piektās daļas otro teikumu;

papildināt pantu ar jaunu sesto daļu šādā redakcijā:

"Šā panta piektajā daļā noteiktais aizliegums glabāt pie sevis naudu un vērtslietas neattiecas uz notiesātajiem, kuri sodu izcieš atklātajos cietumos. Notiesātajiem, kuri sodu izcieš atklātajos cietumos, ar brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka atļauju ir atļauts glabāt arī personisko datortehniku ar interneta pieeju, ja tā nepieciešama notiesātā izglītības apguves vai nodarbinātības nodrošināšanai, un personisko mobilo telefonu, ja tas nepieciešams nodarbinātības nodrošināšanai. Notiesāto glabāšanā esošā personiskā datortehnika un mobilais telefons tiek pakļauti pārbaudei."

4. 50.6 pantā:

papildināt pirmo daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:

"5) par kriminālpārkāpuma izdarīšanu, ja piespriesta brīvības atņemšana.";

izteikt sestās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) valkāt personisko apģērbu, glabāt pie sevis naudu, vērtslietas, personisko datortehniku ar interneta pieeju un personisko mobilo telefonu, kuri reģistrēti brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka noteiktajā kārtībā, kā arī izlietot naudu (iepirkties) pēc saviem ieskatiem;";

izteikt sestās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

"4) brīvības atņemšanas iestādes dienas kārtībā paredzētajā laikā uzņemt pie sevis viesus, saņemt sūtījumus vai pienesumus bez ierobežojumiem;";

papildināt sesto daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:

"5) iegādāties un glabāt pārtikas produktus un pirmās nepieciešamības priekšmetus, kuri iegādāti veikalā ārpus brīvības atņemšanas iestādes teritorijas.";

izteikt septītās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks var atļaut notiesātajam iegūt izglītību izglītības iestādē, kas atrodas ārpus brīvības atņemšanas iestādes teritorijas, ja tas neapdraud sabiedrības drošību un ja nav pretrunā ar brīvības atņemšanas iestādē noteikto notiesāto dienas kārtību.";

izslēgt astoto daļu;

papildināt pantu ar devīto, desmito un vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"Ar brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka atļauju notiesātais var apmeklēt valsts un pašvaldību iestādes, ja tas nepieciešams viņa sociālo problēmu risināšanai, arī lai piedalītos bezdarba samazināšanas preventīvajos pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos par bezdarbnieku un darba meklētāju atbalstu noteiktajam.

Ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka lēmumu sievieti, kurai, izciešot sodu atklātajā cietumā, piedzimis bērns, var pārvietot kopā ar bērnu uz daļēji slēgtā cietuma nodaļu, kurā sodu izcieš sievietes ar bērniem, ja tas atbilst bērna labākajām interesēm. Notiesātā šajā nodaļā uzturas līdz soda termiņa beigām vai līdz laikam, kad bērns sasniedz viena gada vecumu. Notiesātajai šajā nodaļā ir atklātajā cietumā paredzētās tiesības, ciktāl tās iespējams nodrošināt daļēji slēgtā cietumā.

Par šajā pantā minētajiem brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka lēmumiem notiesātais var iesniegt sūdzību Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniekam. Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka lēmums nav pārsūdzams."

5. Papildināt 50.7 panta sesto daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:

"6) sazināties ar radiniekiem un citām personām ar videozvanu reizi mēnesī uz laiku līdz 30 minūtēm bez brīvības atņemšanas iestādes pārstāvja klātbūtnes."

6. 50.8 pantā:

papildināt otrās daļas pirmo teikumu ar vārdiem:

"un ja uz visu mūžu notiesātais soda izciešanas režīma vidējā pakāpē izcietis vismaz vienu gadu no piespriestā soda";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"Ja komisija ir pieņēmusi lēmumu par nepieciešamību uz visu mūžu notiesātajam piemērot speciālo līdzekli - roku dzelžus -, tad tā ne retāk kā vienu reizi sešos mēnešos atkārtoti izvērtē notiesātā bīstamību un viņam pārvietošanas laikā brīvības atņemšanas iestādes teritorijā piemērojamā speciālā līdzekļa - roku dzelžu - nepieciešamību.";

izteikt vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"Ar šā panta piektajā daļā minētās komisijas lēmumu uz visu mūžu notiesāto var pārvietot atpakaļ uz bloku ar pastiprinātu uzraudzību (attiecīgajā soda izciešanas režīma pakāpē), ja notiesātais:

1) izdara atsevišķu rupju soda izciešanas režīma pārkāpumu vai sistemātiskus pārkāpumus;

2) nepiedalās resocializācijas procesā;

3) ir iesniedzis iesniegumu ar attiecīgu lūgumu."

7. Papildināt 61.7 panta pirmo daļu ar vārdiem "vai personām, kuras nav notiesātas ar brīvības atņemšanu uz visu mūžu (mūža ieslodzījums), ja tas veicinās notiesātā resocializāciju".

8. 79.4 pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Ja tiesa atsaka atbrīvot notiesāto ar brīvības atņemšanu uz visu mūžu (mūža ieslodzījums) no soda izciešanas nosacīti pirms termiņa, atkārtotu iesniegumu notiesātais var iesniegt ne agrāk kā vienu gadu pēc minētā lēmuma pieņemšanas dienas."

9. Papildināt divdesmito "A" nodaļu ar 119.12 pantu šādā redakcijā:

"119.12 pants. Sabiedriskā transporta izdevumu segšana nosacīti atbrīvotajam

Valsts probācijas dienests sedz nosacīti atbrīvotajam sabiedriskā transporta izdevumus, ja tie ir saistīti ar ierašanos uz probācijas programmu, kas paredzēta personām, kuras ir izdarījušas noziedzīgu nodarījumu pret personas tikumību un dzimumneaizskaramību, un probācijas programma tiek īstenota ārpus Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības darbības teritorijas, kurā tiek nodrošināta nosacīti atbrīvotā uzraudzība."

10. Aizstāt 138.6 panta pirmās daļas 11. punktā vārdus "nosacīti atbrīvotais" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "ar probācijas uzraudzību notiesātais" (attiecīgā locījumā).

11. Papildināt divdesmit ceturto "A" nodaļu ar 138.10 pantu šādā redakcijā:

"138.10 pants. Sabiedriskā transporta izdevumu segšana ar probācijas uzraudzību notiesātajam

Valsts probācijas dienests sedz ar probācijas uzraudzību notiesātajam sabiedriskā transporta izdevumus, ja tie ir saistīti ar ierašanos uz probācijas programmu, kas paredzēta personām, kuras ir izdarījušas noziedzīgu nodarījumu pret personas tikumību un dzimumneaizskaramību, un probācijas programma tiek īstenota ārpus Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības darbības teritorijas, kurā tiek nodrošināta ar probācijas uzraudzību notiesātā uzraudzība."

12. Izslēgt divdesmit sesto nodaļu.

13. Papildināt kodeksu ar 160.1 pantu šādā redakcijā:

"160.1 pants. Sabiedriskā transporta izdevumu segšana nosacīti notiesātajam

Valsts probācijas dienests sedz nosacīti notiesātajam sabiedriskā transporta izdevumus, ja tie ir saistīti ar ierašanos uz probācijas programmu, kas paredzēta personām, kuras ir izdarījušas noziedzīgu nodarījumu pret personas tikumību un dzimumneaizskaramību, un probācijas programma tiek īstenota ārpus Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības darbības teritorijas, kurā tiek nodrošināta nosacīti notiesātā uzraudzība."

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. augustā.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 5. jūlijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 22.06.2017.Stājas spēkā: 01.08.2017.Tēma: Krimināltiesības; Kriminālprocess; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 132, 05.07.2017. OP numurs: 2017/132.12
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
292021
01.08.2017
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)