Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 367

Rīgā 2017. gada 27. jūnijā (prot. Nr. 32 32. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumos Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības
un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumos Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 45. nr.; 2011, 38. nr.; 2013, 62., 193., 244. nr.; 2014, 149. nr.; 2016, 230. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 14.3 un 14.4 punktu šādā redakcijā:

"14.3 Zivju fonda padome var pieņemt lēmumu par atbalsta saņēmēja projektam apstiprinātā finansējuma pārdali secīgi tiem augstāko vērtējumu saņēmušajiem Zivju fonda pasākumu iesniegumu kārtās vērtētajiem projektiem, kuriem pietrūcis attiecīgo pasākumu kārtās izsludinātā Zivju fonda finansējuma, vai iedalīt šo finansējumu jaunas projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas izsludināšanai kādam no Zivju fonda pasākumiem, ja atbalsta saņēmējs saistībā ar īstenojamo projektu dienestā nav iesniedzis:

14.3 1. pārskatu par Zivju fonda finansētā projekta īstenošanu un aktu par zivju mazuļu ielaišanu - divu nedēļu laikā pēc pēdējā projekta maksājuma, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 31. oktobrim, - ja atbalsts piešķirts zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības;

14.3 2. pārskatu par Zivju fonda finansētā projekta īstenošanu - divu nedēļu laikā pēc pēdējā projekta maksājuma, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 30. novembrim, - ja atbalsts piešķirts projektam, kas nav saistīts ar šo noteikumu 14.31. apakšpunktā minēto pasākumu.

14.4 Ja Zivju fonda padome kārtējā gada otrajā pusgadā pieņem lēmumu par šo noteikumu 14.3 punktā minētā finansējuma pārdali citam projektam vai izsludina jaunu projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu, tā ar lēmumu var noteikt atbalsta saņēmējam citu termiņu pārskata iesniegšanai par Zivju fonda finansētā projekta īstenošanu, kas atšķiras no šo noteikumu 14.3 2. apakšpunktā minētā termiņa, bet ne vēlāku par kārtējā gada 15. decembri."

2. Izteikt 29. punktu šādā redakcijā:

"29. Attiecināmas ir tās projekta izmaksas, par kurām atbalsta saņēmējs ir iesniedzis dienestā darījumu un samaksu apliecinošus dokumentus, ievērojot šo noteikumu 14.3 vai 14.4 punktā minēto termiņu, izņemot stihisko nelaimju vai avāriju seku likvidācijas pasākumus, un dokumentos norādītais samaksas datums nav agrāks par dienu, kad Zivju fonda padome pieņēmusi lēmumu par atbalsta piešķiršanu."

3. Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

4. Izteikt 6. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministra vietā -
aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis

 

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 27. jūnija
noteikumiem Nr. 367

"1. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 2. marta
noteikumiem Nr. 215

Projekta iesniegums valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai
no Zivju fonda finanšu līdzekļiem

Atbalsta pretendents
Lauku atbalsta dienesta (LAD) klienta numurs
Projekta iesnieguma Nr.


Apliecinājums par projekta iesnieguma reģistrēšanu (aizpilda LAD darbinieks):

LAD klienta numurs  
Projekta iesnieguma Nr.  
Projekta iesnieguma reģistrēšanas datums  
LAD darbinieka vārds, uzvārds un paraksts  

A. VISPĀRĒJĀ DAĻA

A.1. Vispārēja informācija par atbalsta pretendentu

Atbalsta pretendenta pilns nosaukums:

 

Institūcijas vadītāja vārds, uzvārds

 

Reģistrācijas Nr.

 

PVN maksātāja Nr.

 

A.2. Atbalsta pretendenta adrese un kontaktinformācija

A.2.1. Atbalsta pretendenta juridiskā adrese

Iela, mājas Nr., dzīvokļa Nr./mājas nosaukums

 

Novads, pagasts

 

Pilsēta   Pasta indekss

 

A.2.2. Atbalsta pretendenta kontaktadrese (adrese korespondencei) - aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses

Iela, mājas Nr., dzīvokļa Nr./mājas nosaukums

 

Novads, pagasts

 

Pilsēta

 

Pasta indekss

 

A.2.3. Atbalsta pretendenta kontaktinformācija

Tālruņa numurs

 

Faksa numurs

 

E-pasta adrese

 

Interneta mājaslapas adrese

 

A.3. Atbalsta pretendenta kontaktpersona (projekta vadītājs)

Projekta vadītāja vārds, uzvārds

 

Projekta vadītāja ieņemamais amats

 

Tālrunis, fakss

 

E-pasta adrese

 

B. Informācija par projektu

B.1. Projekta nosaukums

 

B.2. Projekta mērķis

 

B.3. Zivju fonda pasākums, kurā pretendē uz atbalstu

Pasākuma nosaukums

Pasākums, kuram projekts atbilst (atbilstošo atzīmē ar X)

Atbalsta pretendents (atbilstošo pretendenta tipu atzīmē ar X)

Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai Eiropas Savienības fondu finansējuma   valsts institūcija

pašvaldība

atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības)

Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības   valsts institūcija

pašvaldība

atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības)

biedrība

Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)   valsts institūcija

pašvaldība

atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības)

Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, arī publicistikas izdevumi, mācību vai uzziņu literatūra, informatīvi izglītojoši televīzijas raidījumi vai radioraidījumi   valsts institūcija

pašvaldība

atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības)

biedrība

Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībā saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, izņemot atbalstu profesionālajai apmācībai, partnerattiecībām, sadarbībai un pieredzes apmaiņai, kas tiek finansēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā profesionālajai apmācībai, partnerattiecību, sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšanai   valsts institūcija

pašvaldība

atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības)

biedrība

Stihisko nelaimju vai avāriju seku likvidācija, kuras nodarījušas zaudējumus zivju mazuļiem, kas audzēti, lai īstenotu pamatnostādnes zivju resursu mākslīgās atražošanas jomā   valsts institūcija

pašvaldība

atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības)

B.4. Projekta īstenošanas laiks (projekta iesniegšanas gadā)

 

mēnesis

gads

 

mēnesis

gads

Projekta sākuma termiņš

   

Projekta beigu termiņš

   

B.5. Projekta apraksts

B.5.1. Problēmas risinājuma apraksts (līdz 1000 rakstu zīmēm)

 

B.5.2. Projekta uzdevumi - detalizēts apraksts par darbībām, kuras plānots īstenot, to īstenošanas shēma, katra darba izpildītāja pienākumi un uzdevumi projektā (līdz 1500 rakstu zīmēm)

 

B.5.3. Projekta sasniedzamie rezultatīvie rādītāji un risinājumi to sasniegšanai (līdz 1000 rakstu zīmēm)

Sasniedzamais rezultatīvais rādītājs

Risinājums rādītāja sasniegšanai

   
   
   

B.5.4. Sabiedrības daļa, kas iegūtu projekta īstenošanas rezultātā

 

B.5.5. Vai projekta iesniedzējs līdz šim ir saņēmis Zivju fonda finansējumu (atzīmē ar X)


B.5.6. Projekta īstenošanā iesaistītie partneri

 

B.5.7. Projekta īstenošanas vieta

Valsts, pilsēta

 

Novads, pagasts

 

B.5.8. Projekta izmaksas

Projekta īstenošanas izmaksas

Izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotajām projekta darbībām un projekta posmiem

Cena par vienību, euro

Vienību skaits

Kopā izmaksas,

euro

Zivju fonda finansējums, euro

Cits finanšu avots

ar PVN

bez PVN

ar PVN

bez PVN

avots

summa,

euro

1

2

3

4

5 = 2 x 4

6 = 3 x 4

7

8

9

                 
                 
                 
                 
                 

KOPĀ

   

X

         

C. PAVADDOKUMENTI

C.1. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti (ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti, arī pavaddokumenti iesniedzami saskaņā ar minēto normatīvo aktu)

Aizpilda atbalsta pretendents

Aizpilda LAD darbinieks

atbilstošo atbildi atzīmē ar X

lapu skaits

atbilstošo atbildi atzīmē ar X

lapu skaits

neattiecas

neattiecas

1.

Projekta iesnieguma veidlapa vienā eksemplārā

oriģināls 

               

2.

Identiska iesnieguma elektroniskā versija elektronisko datu nesējā, ja dokumentus iesniedz papīra formā

oriģināls

               

3.

Atbilstošs pilnvarojums, ja iesniegumu parakstījusi pašvaldības, valsts iestādes vai citas atvasinātas publiskas personas, vai biedrības vadītāja pilnvarota persona

oriģināls

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Dokumenti, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību projekta īstenošanai, ja projekta īstenošanā atbalsta pretendents plāno ieguldīt privātos vai citus naudas līdzekļus

kopijas*

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Iepirkuma procedūras dokumenti atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un tam pakārtotiem normatīvajiem aktiem

kopijas vai oriģināli*

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Biedrības lēmums par projekta iesnieguma iesniegšanu, ja atbalsta pretendents ir biedrība

kopija*

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Apliecinājums, ka pašvaldība līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai ir nokārtojusi visas finanšu saistības ar valsts pamatbudžetu Zivju fonda dotācijas veidošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencētās rūpnieciskās zvejas kārtību, normatīvajiem aktiem par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību un normatīvajiem aktiem par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību, ja atbalsta pretendents ir pašvaldība

kopija*

               

8.

Ar vienu vai vairākām pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā atrodas ūdenstilpe, noslēgts nomas līgums (kopija) par konkrētās ūdenstilpes apsaimniekošanu vai līgums (kopija) par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanu konkrētajā ūdenstilpē - ja atbalsta saņemšanai zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, vai citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, piesakās atbalsta pretendents - biedrība

kopija*

               

9.

Ar vienu vai vairākām pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā atrodas privātā upe (upes daļa), noslēgts līgums (kopija) par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanu konkrētajā privātajā upē (upes daļā) vai ar īpašnieku vai ar vienu vai vairākiem īpašniekiem, kuru teritorijā atrodas privātā upe (upes daļa), noslēgts nomas līgums (kopija) par konkrētās privātās upes (upes daļas) apsaimniekošanu, vai attiecīgās privātās upes viena vai vairāku īpašnieku pilnvarojums (kopija) par upes (upes daļas) apsaimniekošanu - ja atbalsta saņemšanai zivju resursu pavairošanai un atražošanai privātajā upē, kurā ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības, piesakās atbalsta pretendents - valsts iestāde, atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldību) vai biedrība

kopija*

               

10.

Saskaņojums par projekta īstenošanu konkrētajā privātajā upē (upes daļā) ar privātās upes daļas īpašnieku, kuram piederošajā upes daļā, neradot kaitējumu pārējo upes daļu īpašnieku interesēm, notiks projektā paredzētās darbības zivju resursu pavairošanai un atražošanai - ja projekta iesniegumā paredzēta zivju resursu pavairošana un atražošana privātajā upē, kurā ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības

kopija*

               

11.

Saskaņojums ar vienu vai vairākām pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā atrodas ūdenstilpe, par projekta īstenošanu konkrētajā ūdenstilpē - ja atbalsta saņemšanai zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, vai citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, piesakās atbalsta pretendents - biedrība **

kopija*

               

12.

Saskaņojums ar vienu vai vairākām reģionālajām vides pārvaldēm, kuru administratīvajā teritorijā atrodas privātā upe (upes daļa), par projekta īstenošanu konkrētajā privātajā upē (upes daļā) - ja projekta iesniegumā paredzēta zivju resursu pavairošana un atražošana privātajā upē, kurā ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības**

kopija*

               

13.

Citi iesniegtie dokumenti                  
                     
                     
 

Iesniegto dokumentu un lapu skaits kopā

               

Piezīmes.

1. * Iesniedzot dokumenta kopiju, atbalsta pretendents dokumenta kopijas apliecinājuma uzrakstā norāda (ar lielajiem burtiem) "KOPIJA PAREIZA", dokumenta kopijas apliecinātājas amatpersonas pilnu amata nosaukumu (ietverot arī pilnu organizācijas nosaukumu), personisko parakstu un tā atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un apliecinājuma datumu.

2. ** Šo noteikumu 1.pielikuma C.1.sadaļas 11. un 12.punktā minēto saskaņojumu iegūst dienests, tomēr, lai paātrinātu projekta iesnieguma un tam pievienoto dokumentu izskatīšanu, atbalsta pretendents pats var iesniegt dienestā šo saskaņojumu.

C.2. Apliecinājums par dokumentu iesniegšanu. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti, C.2.sadaļa nav jāaizpilda.

Ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti

Nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti

1. Piekrītu 2. Piekrītu
Atbalsta pretendents Atbalsta pretendents

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

LAD darbinieka paraksts LAD darbinieka paraksts

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

D. Saistības

Ar parakstu apliecinu, ka:
1. par konkrēto pasākumu neesmu iesniedzis iesniegumu finansējuma saņemšanai no citiem fondiem vai valsts atbalsta programmām;
2. apņemos glabāt un uzrādīt Lauku atbalsta dienesta amatpersonām visu ar projektu un tā īstenošanu saistīto dokumentāciju un informāciju;
3. projektā neko nemainīšu, to iepriekš rakstiski nesaskaņojot ar Lauku atbalsta dienestu;
4. iepirkuma procedūrā ievērošu normatīvos aktus par iepirkuma procedūras piemērošanu;
5. iepirkuma procedūrā nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esmu personīgi ieinteresēts, vai var rasties interešu konflikts;
6. es un iepirkuma procesa dalībnieki neesam savstarpēji saistītas personas likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē;
7. neesmu pasludināts par maksātnespējīgu un neesmu iesniedzis pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu, neatrodos likvidācijas procesā, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta (ja atbalsta pretendents ir Maksātnespējas likuma subjekts);
8. nepastāv spēkā stājies tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, ar ko es būtu atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā vai noziedzīgas organizācijas dalībā vai līdzdalībā, kā arī neesmu atzīts par vainīgu krāpšanā, kuras dēļ skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses;
9. manā darbībā nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;
10. esmu izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām. Man nav nodokļu un valsts sociālo iemaksu apdrošināšanas iemaksu parādu vai ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodokļu maksājumu termiņš ir pagarināts vai atlikts uz laiku līdz vienam gadam;
11. projekta īstenošanas laikā ievērošu atbilstošo normatīvo aktu prasības, arī par ietekmi uz vidi;
12. projekta īstenošanai pieprasīto Zivju fonda finansējumu izmantošu saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu.

 

Projekts iesniegts

.gada

 

 

 

gads

datums

mēnesis

Vienā eksemplārā uz _________ lapām ar pievienotiem __________ (skaits) dokumentiem
 
Atbalsta pretendents
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "projekts iesniegts" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā -
aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis

 

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 27. jūnija
noteikumiem Nr. 367

"6. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 2. marta
noteikumiem Nr. 215

Iesniegums valsts atbalsta saņemšanai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem par pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas, makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kontroles darbību nodrošināšanā

Atbalsta pretendents
Lauku atbalsta dienesta (LAD) klienta numurs  
Iesnieguma Nr.


Apliecinājums par iesnieguma reģistrēšanu (aizpilda LAD darbinieks):

LAD klienta numurs  
Iesnieguma Nr.  
Iesnieguma reģistrēšanas datums  
LAD darbinieka vārds, uzvārds un paraksts  

A. Vispārējā daļa

A.1. Vispārēja informācija par atbalsta pretendentu

Atbalsta pretendenta pilns nosaukums:

 

Institūcijas vadītāja vārds, uzvārds

 

Reģistrācijas Nr.

 

PVN maksātāja Nr.

 

A.2. Atbalsta pretendenta adrese un kontaktinformācija

A.2.1. Atbalsta pretendenta juridiskā adrese

Iela, mājas Nr., mājas nosaukums

 

Novads, pagasts

 

Pilsēta   Pasta indekss

 

A.2.2. Atbalsta pretendenta kontaktadrese (adrese korespondencei) - aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses

Iela, mājas Nr., mājas nosaukums

 

Novads, pagasts

 

Pilsēta

 

Pasta indekss

 

A.2.3. Atbalsta pretendenta kontaktinformācija

Tālruņa numurs

 

Faksa numurs

 

E-pasta adrese

 

Interneta vietnes adrese

 

A.3. Atbalsta pretendenta kontaktpersona (projekta vadītājs)

Projekta vadītāja vārds, uzvārds

 

Projekta vadītāja amats

 

Tālruņa, faksa numurs

 

E-pasta adrese

 

B. Informācija par atbalsta pretendenta pilnvaroto personu patstāvīgi atklātajiem zveju regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem

B.1. To atbalsta pretendenta pilnvaroto personu sastādītie administratīvo pārkāpumu protokoli, kuras patstāvīgi atklājušas zveju regulējošo normatīvo aktu pārkāpumus, attiecīgie pašvaldības administratīvās komisijas vai Valsts vides dienesta lēmumi, uzliktie un iekasētie naudas sodi

(gads un, ja nepieciešams, pusgads vai ceturksnis)

 

Nr.
p. k.

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds

Protokola sastādīšanas datums

Protokola Nr.

Lēmuma Nr.

Uzliktais naudas sods, euro

Iekasētais naudas sods, euro

1.

           

2.

           

3.

           

..

           

Kopā

 

B.2. Pašvaldības konta vai Valsts vides dienesta pamatbudžeta konta numurs (IBAN), kurā jāieskaita Zivju fonda atbalsta maksājuma līdzekļi

 

C. Informācija par to atbalsta pretendenta pilnvaroto personu sastādītajiem administratīvo pārkāpumu protokoliem, kuras izņēmušas zivis, zvejas, makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību rīkus un zvejas līdzekļus, attiecīgajiem pašvaldības administratīvās komisijas vai Valsts vides dienesta lēmumiem un iekasētajām naudas summām

C.1. To atbalsta pretendenta pilnvaroto personu sastādītie administratīvo pārkāpumu protokoli, kuras izņēmušas zivis, zvejas, makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību rīkus un zvejas līdzekļus, attiecīgie pašvaldības administratīvās komisijas vai Valsts vides dienesta lēmumi un iekasētās naudas summas

(gads un, ja nepieciešams, pusgads vai ceturksnis)

 

Nr.
p. k.

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds

Protokola sastādīšanas datums

Protokola Nr.

Lēmuma Nr.

Ieņemtā naudas summa, euro

1.

         

2.

         

3.

         

..

         

Kopā

 

C.3. Pašvaldības konta vai Valsts vides dienesta pamatbudžeta konta numurs (IBAN), kurā jāieskaita Zivju fonda atbalsta maksājuma līdzekļi

 

D. Pavaddokumenti

D.1. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti (ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti, arī pavaddokumenti iesniedzami saskaņā ar minētajiem normatīvajiem aktiem)

Aizpilda atbalsta pretendents

Aizpilda LAD darbinieks

atbilstošo atbildi atzīmē ar X

lapu skaits

atbilstošo atbildi atzīmē ar X

lapu skaits

neattiecas

neattiecas

1.

Iesnieguma veidlapa vienā eksemplārā oriģināls                 

2.

Identiska iesnieguma elektroniskā versija elektronisko datu nesējā, ja dokumentus iesniedz papīra formā oriģināls                

3.

Pilnvarojums par paraksta tiesībām, ja iesniegumu parakstījusi pašvaldības vai Valsts vides dienesta vadītāja pilnvarota persona oriģināls

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

(Svītrots ar MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 741)                  

5.

(Svītrots ar MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 741)                  

6.

(Svītrots ar MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 741)                  

7.

Pašvaldības vadītāja parakstīts apliecinājums, ka pašvaldība līdz pieteikuma iesniegšanas dienai ir nokārtojusi visas finanšu saistības pret valsts pamatbudžetu Zivju fonda dotācijas veidošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību, licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību un licencētās rūpnieciskās zvejas kārtību, ja iesnieguma iesniedzējs ir pašvaldība                  

8.

(Svītrots ar MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 741)                  

9.

Citi iesniegtie dokumenti                  
  Iesniegto dokumentu un lapu skaits kopā                

Piezīme.

* Iesniedzot dokumenta kopiju, atbalsta pretendents dokumenta kopijas apliecinājuma uzrakstā ietver norādi (ar lielajiem burtiem) "KOPIJA PAREIZA", dokumenta kopijas apliecinātājas amatpersonas pilnu amata nosaukumu (ietverot arī pilnu organizācijas nosaukumu), vārdu, uzvārdu un parakstu, apliecinājuma vietas nosaukumu un apliecinājuma datumu.

D.2. Apliecinājums par dokumentu iesniegšanu

Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti, D.2. sadaļa nav jāaizpilda.

Ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti

Nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti

1. Piekrītu 2. Piekrītu
Atbalsta pretendenta pārstāvis Atbalsta pretendenta pārstāvis

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

LAD darbinieka paraksts LAD darbinieka paraksts

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

E. Saistības

Ar parakstu apliecinu, ka:
1. par konkrēto pasākumu neesmu iesniedzis iesniegumu finansējuma saņemšanai no citiem fondiem vai valsts atbalsta programmām
2. apņemos glabāt un uzrādīt Lauku atbalsta dienesta amatpersonām visu ar projektu un tā īstenošanu saistīto dokumentāciju un informāciju
3. pieteikumā neko nemainīšu, to iepriekš rakstiski nesaskaņojot ar Lauku atbalsta dienestu
4. esmu izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām. Man nav nodokļu un valsts sociālo iemaksu apdrošināšanas iemaksu parādu vai ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodokļu maksājumu termiņš ir pagarināts vai atlikts uz laiku līdz vienam gadam

 

Projekts iesniegts . gada   vienā eksemplārā
 

gads

datums

mēnesis

 
uz _______ lapām ar pievienotiem ________ (skaits) dokumentiem.
 
Atbalsta pretendenta pārstāvis
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "projekts iesniegts" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Zemkopības ministra vietā -
aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumos Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 367Pieņemts: 27.06.2017.Stājas spēkā: 01.07.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 129, 30.06.2017. OP numurs: 2017/129.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
291880
01.07.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)