Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 352

Rīgā 2017. gada 20. jūnijā (prot. Nr. 31 11. §)
Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapas paraugu bāriņtiesas darbības jomā un veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Statistikas likuma
11. pantu

1. Noteikumi nosaka oficiālās statistikas veidlapas "Bāriņtiesas pārskats par darbu 20____. gadā" (turpmāk – veidlapa) paraugu (pielikums), kā arī veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību.

2. Bāriņtiesa veidlapu par iepriekšējo kalendāra gadu aizpilda, pamatojoties uz pārskata gadā izskatītajām lietām un pieņemtajiem lēmumiem, un līdz kārtējā gada 1. februārim iesniedz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā.

3. Ja Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija konstatē kļūdas bāriņtiesas aizpildītajā veidlapā, tā par kļūdām informē attiecīgo bāriņtiesu. Bāriņtiesa vienojas ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju par termiņu, kādā precizējama veidlapā iekļautā informācija.

4. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija apkopo bāriņtiesu iesniegtajās veidlapās iekļauto informāciju un līdz kārtējā gada 1. aprīlim iesniedz tās kopsavilkumu Centrālajā statistikas pārvaldē.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministrs Jānis Reirs
Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 20. jūnija
noteikumiem Nr. 352
Bāriņtiesas pārskats par darbu 20____. gadā
Iesniedzams līdz 20____. gada 1. februārim
Bāriņtiesas nosaukums 
Pasta adrese 

LV-

 
Bāriņtiesas priekšsēdētājs 
 

(vārds, uzvārds)

 
Tālruņa numurs  
Faksa numurs  
E-pasts  

1. Pārskats par lietām par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu un pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu vecākiem

1.1. Ģimenes, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un par kurām bāriņtiesa pārskata gadā informējusi pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju

Skaits

1.1.1. Ģimeņu skaits kopā 
1.1.2. Bērnu skaits ģimenēs kopā 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
1.2. Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana un pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošana vecākiem pārskata gadā

Skaits

1.2.1. Personu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas bērna aizgādības tiesības, kopā 
no tā: 

mātēm

 

tēviem

 
1.2.1.1. no tā personu skaits, kurām jau iepriekš (ne tikai pārskata gadā) pārtrauktas tā paša vai cita bērna aizgādības tiesības, kopā 
no tā: 

mātēm

 

tēviem

 
1.2.2. Personu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas bērna aizgādības tiesības, ja konstatēta vecāku vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas aizdomas par vardarbību pret bērnu, kopā 
1.2.2.1. no tā personu skaits, par kurām bāriņtiesa, pārtraucot bērna aizgādības tiesības, informējusi tiesībaizsardzības iestādes (piemēram, policiju, prokuratūru) 
tajā skaitā: 

par mātēm

 

par tēviem

 
1.2.3. Personu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas bērna aizgādības tiesības, ja konstatēts, ka vecāks ļaunprātīgi izmantojis savas tiesības, nepildot tiesas nolēmumu lietā, kas izriet no aizgādības vai saskarsmes tiesībām, kopā 
no tā: 

mātēm

 

tēviem

 
1.2.4. Personu skaits, par kurām bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par personisku attiecību un tiešu kontaktu uzturēšanas tiesību ierobežošanu ar ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu, kopā 
tajā skaitā: 

par mātēm

 

par tēviem

 

par citiem tuviem radiniekiem

 

par citām personām, ar kurām bērns ilgu laiku dzīvojis nedalītā saimniecībā

 
1.2.5. Personu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu atjaunotas pārtrauktās bērna aizgādības tiesības, kopā 
no tā: 

mātēm

 

tēviem

 
1.3. Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā pārtrauktas bērna aizgādības tiesības (vecums gados)

Skaits

1.3.1. Bērnu skaits kopā 
tajā skaitā: 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
1.4. Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā atjaunotas pārtrauktās bērna aizgādības tiesības (vecums gados)

Skaits

1.4.1. Bērnu skaits kopā 
tajā skaitā: 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
1.5. Aizgādības tiesību atņemšana un atjaunošana vecākiem ar tiesas spriedumu pārskata gadā

Skaits

1.5.1. Personu skaits, par kurām bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu, kopā 
no tā: 

mātēm

 

tēviem

 
1.5.2. Personu skaits, kurām ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības, kopā 
no tā: 

mātēm

 

tēviem

 
1.5.3. Bērnu skaits, kuru vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības, kopā 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
1.5.4. Personu skaits, par kurām bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atjaunošanu, kopā 
no tā: 

mātēm

 

tēviem

 
1.5.5. Personu skaits, kurām ar tiesas spriedumu atjaunotas aizgādības tiesības, kopā 
no tā: 

mātēm

 

tēviem

 
1.5.6. Bērnu skaits, kuru vecākiem ar tiesas spriedumu atjaunotas aizgādības tiesības, kopā 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

2. Pārskats par bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu ārpusģimenes aprūpi

2.1. Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits pārskata gada 31. decembrī (vecums gados)

Skaits

2.1.1. Bērnu skaits kopā 
2.1.1.1. no tā bērnu skaits, kuri ievietoti audžuģimenē 
tajā skaitā: 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
2.1.1.2. no tā bērnu skaits, kuri ievietoti aizbildņa ģimenē 
tajā skaitā: 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
2.1.1.3. no tā bērnu skaits, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (turpmāk – aprūpes un rehabilitācijas institūcija) 
tajā skaitā: 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
2.1.2. Bērnu skaits, kuri uzturas aprūpes un rehabilitācijas institūcijā ilgāk par trim mēnešiem 
tajā skaitā: 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
2.1.3. Bērnu skaits, kuri uzturas aprūpes un rehabilitācijas institūcijā ilgāk par sešiem mēnešiem 
tajā skaitā: 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
2.1.4. Bērnu skaits, par kuriem aizbildņi nav devuši piekrišanu adopcijai, kopā 
tajā skaitā: 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
2.2. Adoptējamo bērnu skaits, kuri pārskata gada 31. decembrī atradās ārpusģimenes aprūpē (audžuģimenē, aizbildnībā (tikai tie bērni, kuru aizbildņi ir devuši piekrišanu bērna adopcijai citā ģimenē), aprūpes un rehabilitācijas institūcijā) (vecums gados)

Skaits

2.2.1. Adoptējamo bērnu skaits kopā 
tajā skaitā: 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
2.2.1.1. no tā bērnu skaits, kuri nepiekrīt adopcijai vispār 
tajā skaitā: 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
2.2.1.2. no tā bērnu skaits, kuri nepiekrīt adopcijai uz ārvalstīm 
tajā skaitā: 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
2.3. Bērni, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes (audžuģimene, aizbildnība, aprūpes un rehabilitācijas institūcija) aprūpi

Skaits

2.3.1. Bērnu skaits, kuriem nodrošināta ārpusģimenes aprūpe, kopā 
2.3.1.1. no tā bērnu skaits, kuru vecāki miruši vai izsludināti par mirušiem 
2.3.1.2. no tā bērnu skaits, kuru vecākiem pārtrauktas vai atņemtas bērna aizgādības tiesības 
2.3.1.3. no tā bērnu skaits, kuriem ārpusģimenes aprūpe nodrošināta būtisku domstarpību dēļ bērna un vecāku attiecībās 
2.3.1.4. no tā bērnu skaits, kuru vecāki pazuduši un izsludināti meklēšanā 
2.3.1.5. no tā bērnu skaits, kuru vecāki slimības dēļ nespēj pienācīgi aprūpēt un uzraudzīt bērnu 
2.3.1.6. no tā bērnu skaits, kuru vecāki ir nepilngadīgi 
2.3.1.7. no tā bērnu skaits, kuriem ārpusģimenes aprūpe nodrošināta citos gadījumos 
2.3.2. Bērnu skaits, kuri ievietoti audžuģimenē 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
2.3.3. Bērnu skaits, kuri ievietoti aizbildņa ģimenē 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
2.3.4. Bērnu skaits, kuri ievietoti aprūpes un rehabilitācijas institūcijā 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
2.3.5. Bērnu turpmākā aprūpe pēc aprūpes audžuģimenē izbeigšanas – skaits, kopā 
2.3.5.1. no tā adoptēto bērnu skaits 

tajā skaitā (vecums gados):

 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
2.3.5.2. no tā aprūpē aizbildnībā nodoto bērnu skaits 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
2.3.5.3. no tā aprūpē citā audžuģimenē nodoto bērnu skaits 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
2.3.5.4. no tā aprūpes un rehabilitācijas institūcijā ievietoto bērnu skaits 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
2.3.5.5. no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc pārtraukto vai atņemto bērna aizgādības tiesību atjaunošanas vecākiem 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
2.3.5.6. no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc vecāku veselības stāvokļa uzlabošanās 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
2.3.5.7. no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc vecāku pilngadības sasniegšanas 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
2.3.5.8. no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc būtisku domstarpību atrisināšanas 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
2.3.5.9. no tā bērnu skaits pēc pilngadības sasniegšanas 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni

 

meitenes

 
2.3.6. Bērnu turpmākā aprūpe pēc aprūpes aizbildņa ģimenē izbeigšanas – skaits, kopā 
2.3.6.1. no tā adoptēto bērnu skaits 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
2.3.6.2. no tā aprūpē audžuģimenē nodoto bērnu skaits 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
2.3.6.3. no tā aprūpē citā aizbildņa ģimenē nodoto bērnu skaits 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
2.3.6.4. no tā aprūpes un rehabilitācijas institūcijā ievietoto bērnu skaits 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
2.3.6.5. no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc pārtraukto vai atņemto bērna aizgādības tiesību atjaunošanas vecākiem 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
2.3.6.6. no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc vecāku veselības stāvokļa uzlabošanās 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
2.3.6.7. no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc vecāku pilngadības sasniegšanas 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
2.3.6.8. no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc būtisku domstarpību atrisināšanas 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
2.3.6.9. no tā bērnu skaits pēc pilngadības sasniegšanas 
tajā skaitā: 

zēni

 

meitenes

 
2.4. Aizbildņu kopējais skaits pārskata gada 31. decembrī

Skaits

2.4.1. Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizbildni bērnam, kopā 
2.4.1.1. no tā aizbildņu skaits, kuri ir bērna vecvecāki 
tajā skaitā: 

sievietes

 

vīrieši

 
2.4.1.2. no tā aizbildņu skaits, kuri ir citi bērna radinieki 
tajā skaitā: 

sievietes

 

vīrieši

 
2.4.1.3. no tā citu personu skaits, kuras ieceltas par aizbildni bērnam 
tajā skaitā: 

sievietes

 

vīrieši

 
2.5. Aizbildņu un aizbildnībā esošo bērnu skaits pārskata gadā

Skaits

2.5.1. Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizbildni bērnam, ja aizbildnība nodibināta pirmreizēji, kopā 
2.5.1.1. no tā aizbildņu skaits, kuri ir bērna vecvecāki 
tajā skaitā: 

sievietes

 

vīrieši

 
2.5.1.2. no tā aizbildņu skaits, kuri ir citi bērna radinieki 
tajā skaitā: 

sievietes

 

vīrieši

 
2.5.1.3. no tā citu personu skaits, kuras ieceltas par aizbildni bērnam 
tajā skaitā: 

sievietes

 

vīrieši

 
2.5.2. Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu atceltas no aizbildņa pienākumu pildīšanas nolaidīgas rīcības vai citu iemeslu dēļ, kopā 
2.5.2.1. no tā aizbildņu skaits, kuri ir bērna vecvecāki 
tajā skaitā: 

sievietes

 

vīrieši

 
2.5.2.2. no tā aizbildņu skaits, kuri ir citi bērna radinieki 
tajā skaitā: 

sievietes

 

vīrieši

 
2.5.2.3. no tā citu personu skaits, kuras ieceltas par aizbildni bērnam 
tajā skaitā: 

sievietes

 

vīrieši

 
2.5.2.4. no tā personu skaits, par kuru pārkāpumiem, pildot aizbildņa pienākumus, bāriņtiesa informējusi tiesībaizsardzības iestādes (piemēram, policiju, prokuratūru): 
2.5.2.4.1. no tā aizbildņu skaits, kuri ir bērna vecvecāki 
tajā skaitā: 

sievietes

 

vīrieši

 
2.5.2.4.2. no tā aizbildņu skaits, kuri ir citi bērna radinieki 
tajā skaitā: 

sievietes

 

vīrieši

 
2.5.2.4.3. no tā citu personu skaits, kuras ieceltas par aizbildni bērnam 
tajā skaitā: 

sievietes

 

vīrieši

 
2.5.3. Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu atlaistas no aizbildņa pienākumu pildīšanas Civillikumā paredzētajos gadījumos vai ja izbeigušies Bāriņtiesu likumā noteiktie aizbildnības nodibināšanas iemesli, kopā 
2.5.3.1. no tā aizbildņu skaits, kuri ir bērna vecvecāki 
tajā skaitā: 

sievietes

 

vīrieši

 
2.5.3.2. no tā aizbildņu skaits, kuri ir citi bērna radinieki 
tajā skaitā: 

sievietes

 

vīrieši

 
2.5.3.3. no tā citu personu skaits, kuras ieceltas par aizbildni bērnam 
tajā skaitā: 

sievietes

 

vīrieši

 
2.5.4. Bērnu skaits, kuriem ar bāriņtiesas lēmumu iecelts aizbildnis, ja aizbildnība bērnam nodibināta pirmreizēji, kopā 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
2.5.4.1. no tā bērnu skaits, kuriem par aizbildni iecelts vecvecāks 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
2.5.4.2. no tā bērnu skaits, kuriem par aizbildni iecelts cits radinieks 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
2.5.4.3. no tā bērnu skaits, kuriem par aizbildni iecelta persona, kura nav bērna radinieks 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
2.5.5. Bērnu skaits, kuriem aizbildnība nodibināta ārvalstī un bāriņtiesa lēmusi par ārvalsts aizbildnības lietas pārņemšanu, ja aizbildnība bērnam nodibināta pirmreizēji, kopā 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
2.5.5.1. no tā bērnu skaits, kuriem par aizbildni iecelts vecvecāks 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
2.5.5.2. no tā bērnu skaits, kuriem par aizbildni iecelts cits radinieks 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
2.5.5.3. no tā bērnu skaits, kuriem par aizbildni iecelta persona, kura nav bērna radinieks 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
2.6. Ārpusģimenes aprūpē esošie bērni, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par atļauju bērnam uzturēties pie vecākiem vai brāļiem, māsām, vecvecākiem un personām, ar kurām bērns ilgu laiku dzīvojis nedalītā saimniecībā (vecums gados)

Skaits

2.6.1. Bērnu skaits kopā 
2.6.1.1. no tā bērnu skaits, kuriem atļauts uzturēties pie vecākiem 
tajā skaitā: 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
2.6.1.2. no tā bērnu skaits, kuriem atļauts uzturēties pie citiem tuviem radiniekiem 
tajā skaitā: 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
2.6.1.3. no tā bērnu skaits, kuriem atļauts uzturēties pie personām, ar kurām bērns ilgu laiku dzīvojis nedalītā saimniecībā 
tajā skaitā: 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

3. Pārskats par vecāku aprūpē un ārpusģimenes aprūpē esoša bērna nodošanu citas personas aprūpē Latvijā un ārvalstīs

3.1. Vecāku aprūpē esoša bērna nodošana citas personas aprūpē Latvijā un ārvalstī pārskata gadā (vecums gados)

Skaits

3.1.1. Bērnu skaits kopā 
3.1.1.1. no tā bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā atzinusi, ka bērna nodošana citas personas aprūpē Latvijā atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt 
tajā skaitā: 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
3.1.1.2. no tā bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā atzinusi, ka bērna nodošana citas personas aprūpē ārvalstī atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt 
tajā skaitā: 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
3.2. Aizbildņa ģimenē un audžuģimenē ievietotā bērna nodošana citas personas aprūpē Latvijā pārskata gadā (vecums gados)

Skaits

3.2.1. Bērnu skaits kopā 
3.2.1.1. no tā aizbildnībā esošo bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa atzinusi, ka bērna nodošana citas personas aprūpē Latvijā atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt 
tajā skaitā: 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
3.2.1.2. no tā audžuģimenē esošo bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa atzinusi, ka bērna nodošana citas personas aprūpē Latvijā atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt 
tajā skaitā: 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
3.3. Aizbildņa ģimenē, audžuģimenē un aprūpes un rehabilitācijas institūcijā ievietotā bērna nodošana citas personas aprūpē ārvalstī pārskata gadā

Skaits

3.3.1. Bērnu skaits kopā 
3.3.1.1. no tā aizbildnībā esošo bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa atzinusi, ka bērna nodošana citas personas aprūpē ārvalstī atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
3.3.1.2. no tā audžuģimenē esošo bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa atzinusi, ka bērna nodošana citas personas aprūpē ārvalstī atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
3.3.1.3. no tā aprūpes un rehabilitācijas institūcijā esošo bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa atzinusi, ka bērna nodošana citas personas aprūpē ārvalstī atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
3.3.2. Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par atļauju bērnam izceļot no valsts, kopā 
3.4. Viesģimeņu skaits pārskata gadā

Skaits

3.4.1. Viesģimeņu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu pārskata gadā piešķirts viesģimenes statuss, kopā 

4. Pārskats par audžuģimeņu lietām

4.1. Audžuģimeņu kopējais skaits pārskata gada 31. decembrī

Skaits

4.1.1. Audžuģimeņu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu piešķirts audžuģimenes statuss, kopā 
4.1.1.1. no tā audžuģimeņu skaits, kurās nav ievietoti bērni 
4.1.1.2. no tā audžuģimeņu skaits, kurās pamatotu iemeslu dēļ nevar uzņemt bērnus, par ko rakstiski informēta bāriņtiesa 
4.2. Audžuģimeņu skaits pārskata gadā

Skaits

4.2.1. Audžuģimeņu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu piešķirts audžuģimenes statuss, kopā 
4.2.2. Audžuģimeņu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu atņemts audžuģimenes statuss, kopā 
4.2.3. Audžuģimeņu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu izbeigts audžuģimenes statuss, kopā 
4.2.4. Audžuģimeņu skaits, par kuru pārkāpumiem, pildot audžuģimenes pienākumus, bāriņtiesa pārskata gadā informējusi tiesībaizsardzības iestādes (piemēram, policiju, prokuratūru) 

5. Pārskats par adopcijas lietām

5.1. Pieņemtie lēmumi par personu atzīšanu par adoptētājiem un personu skaits, kuras pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu atzītas par adoptētājiem

Skaits

5.1.1. Pieņemto lēmumu skaits kopā 
5.1.1.1. no tiem lēmumu skaits, kuri pieņemti attiecībā uz personas atzīšanu par adoptētāju 
5.1.1.2. no tiem lēmumu skaits, kuri pieņemti attiecībā uz laulāto atzīšanu par adoptētājiem 
5.1.2. Personu skaits kopā 
5.1.2.1. no tā personu (aizbildņu) skaits, kuras vēlējās adoptēt aizbildnībā esošo bērnu 
tajā skaitā: 

sievietes

 

vīrieši

 
5.1.2.2. no tā laulāto (aizbildnis un tā laulātais) skaits, kuri vēlējās adoptēt aizbildnībā esošo bērnu 
5.1.2.3. no tā personu (audžuģimeņu) skaits, kuras vēlējās adoptēt audžuģimenē esošo bērnu 
tajā skaitā: 

sievietes

 

vīrieši

 
5.1.2.4. no tā laulāto (audžuvecāki, audžuvecāks un tā laulātais) skaits, kuri vēlējās adoptēt audžuģimenē esošo bērnu 
5.1.2.5. no tā personu skaits, kuras vēlējās adoptēt ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu 
tajā skaitā: 

sievietes

 

vīrieši

 
5.1.2.6. no tā laulāto skaits, kuri vēlējās adoptēt ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu 
5.1.2.7. no tā personu skaits, kuras vēlējās adoptēt otra laulātā bērnu 
tajā skaitā: 

sievietes

 

vīrieši

 
5.2. Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi vai atcēlusi lēmumu par bērna adopciju uz ārvalstīm (vecums gados)

Skaits

5.2.1. Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna adopciju uz ārvalstīm, kopā 
5.2.1.1. no tā bērnu skaits, kuri ievietoti audžuģimenē 
tajā skaitā: 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
5.2.1.2. no tā bērnu skaits, kuri ievietoti aprūpes un rehabilitācijas institūcijā 
tajā skaitā: 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
5.2.2. Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa atcēlusi lēmumu par bērna adopciju uz ārvalstīm, kopā 
tajā skaitā: 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
5.3. Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par to, ka adopcija ir bērna interesēs (vecums gados)

Skaits

5.3.1. Bērnu skaits kopā 
5.3.1.1. no tā bērnu skaits, kuri ievietoti audžuģimenē 
tajā skaitā: 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
5.3.1.2. no tā bērnu skaits, kuri ievietoti aizbildņa ģimenē 
tajā skaitā: 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
5.3.1.3. no tā bērnu skaits, kuri ievietoti aprūpes un rehabilitācijas institūcijā 
tajā skaitā: 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
5.3.1.4. no tā bērnu skaits, kurus vēlējās adoptēt otrs laulātais 
tajā skaitā: 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
5.4. Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par bērna nodošanu adoptētāja aprūpē vai aprūpes izbeigšanu (vecums gados)

Skaits

5.4.1. Bērnu skaits, kuri nodoti adoptētāja aprūpē, kopā 
tajā skaitā: 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
5.4.2. Bērnu skaits, kuru uzturēšanās adoptētāja aprūpē izbeigta, kopā 
tajā skaitā: 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

6. Pārskats par aizgādnības lietām

6.1. Aizgādnībā esošās personas un aizgādņi pārskata gada 31. decembrī

Skaits

6.1.1. Aizgādnībā esošo personu skaits kopā 
6.1.2. Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizgādni personai ar ierobežotu rīcībspēju, kopā 
6.1.2.1. no tā aizgādņu skaits, kuri ir personas ar ierobežotu rīcībspēju radinieki un laulātie 
tajā skaitā: 

sievietes

 

vīrieši

 
6.1.2.2. no tā citu personu skaits, kuras ieceltas par aizgādni personai ar ierobežotu rīcībspēju 
tajā skaitā: 

sievietes

 

vīrieši

 
6.1.3. Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizgādni mantojumam vai prombūtnē esošas personas mantai, kopā 
6.2. Aizgādnībā esošās personas un aizgādņi pārskata gadā

Skaits

6.2.1. Personu ar ierobežotu rīcībspēju skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu iecelti aizgādņi, kopā 
6.2.2. Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizgādni personai ar ierobežotu rīcībspēju, kopā 
6.2.2.1. no tā aizgādņu skaits, kuri ir personas ar ierobežotu rīcībspēju radinieki un laulātie 
tajā skaitā: 

sievietes

 

vīrieši

 
6.2.2.2. no tā citu personu skaits, kuras ieceltas par aizgādni personai ar ierobežotu rīcībspēju 
tajā skaitā: 

sievietes

 

vīrieši

 
6.2.3. Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizgādni mantojumam vai prombūtnē esošas personas mantai, kopā 
6.2.4. Aizgādņu skaits, kuri pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu atcelti no pienākumu pildīšanas nolaidīgas rīcības vai citu iemeslu dēļ, kopā 
6.2.4.1. no tā aizgādņu skaits, kuri ir personas ar ierobežotu rīcībspēju radinieki un laulātie 
tajā skaitā: 

sievietes

 

vīrieši

 
6.2.4.2. no tā citu personu skaits, kuras ieceltas par aizgādni personai ar ierobežotu rīcībspēju 
tajā skaitā: 

sievietes

 

vīrieši

 
6.2.4.3. no tā aizgādņi mantojumam vai prombūtnē esošas personas mantai 
6.2.4.4. no tā personu skaits, par kuru pārkāpumiem, pildot aizgādņa pienākumus, bāriņtiesa informējusi tiesībaizsardzības iestādes (piemēram, policiju, prokuratūru) 
6.2.5. Aizgādņu skaits, kuri pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu atlaisti vai atbrīvoti no pienākumu pildīšanas, kopā 
6.2.5.1. no tā aizgādņu skaits, kuri ir personas ar ierobežotu rīcībspēju radinieki un laulātie 
tajā skaitā: 

sievietes

 

vīrieši

 
6.2.5.2. no tā citu personu skaits, kuras ieceltas par aizgādni personai ar ierobežotu rīcībspēju: 
tajā skaitā: 

sievietes

 

vīrieši

 
6.2.5.3. no tā aizgādņi mantojumam vai prombūtnē esošas personas mantai 
6.2.6. Personu skaits, kurām aizgādnība nodibināta ārvalstī un bāriņtiesa lēmusi par ārvalsts aizgādnības lietas pārņemšanu, kopā 

7. Pārskats par nepilngadīgas personas bez pavadības
(trešās valsts valstspiederīgie vai bezvalstnieki) lietām

7.1. Nepilngadīgo personu bez pavadības skaits pārskata gada 31. decembrī

Skaits

7.1.1. Nepilngadīgo personu bez pavadības (turpmāk – nepilngadīga persona) skaits kopā 
7.1.2. Nepilngadīgo personu skaits, kuras nav lūgušas starptautisko aizsardzību Latvijā, kopā 
7.1.2.1. no tā nepilngadīgo personu skaits, kuras ievietotas audžuģimenē 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
7.1.2.2. no tā nepilngadīgo personu skaits, kuras ievietotas aizbildņa ģimenē 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
7.1.2.3. no tā nepilngadīgo personu skaits, kuras ievietotas aprūpes un rehabilitācijas institūcijā 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
7.1.3. Patvēruma meklētāju skaits kopā 
7.1.3.1. no tā patvēruma meklētāju skaits, kuri ievietoti audžuģimenē 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
7.1.3.2. no tā patvēruma meklētāju skaits, kuri ievietoti aizbildņa ģimenē 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
7.1.3.3. no tā patvēruma meklētāju skaits, kuri ievietoti aprūpes un rehabilitācijas institūcijā 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
7.1.4. Nepilngadīgo personu skaits, kurām piešķirts bēgļa statuss, kopā 
7.1.4.1. no tā nepilngadīgo personu skaits, kuras ievietotas audžuģimenē 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
7.1.4.2. no tā nepilngadīgo personu skaits, kuras ievietotas aizbildņa ģimenē 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
7.1.4.3. no tā nepilngadīgo personu skaits, kuras ievietotas aprūpes un rehabilitācijas institūcijā 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
7.1.5. Nepilngadīgo personu skaits, kurām piešķirts alternatīvais statuss, kopā 
7.1.5.1. no tā nepilngadīgo personu skaits, kuras ievietotas audžuģimenē 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
7.1.5.2. no tā nepilngadīgo personu skaits, kuras ievietotas aizbildņa ģimenē 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
7.1.5.3. no tā nepilngadīgo personu skaits, kuras ievietotas aprūpes un rehabilitācijas institūcijā 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
7.1.6. Nepilngadīgo personu skaits, kurām atteikta starptautiskā aizsardzība Latvijā, kopā 
7.1.6.1. no tā nepilngadīgo personu skaits, kuras ievietotas audžuģimenē 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
7.1.6.2. no tā nepilngadīgo personu skaits, kuras ievietotas aizbildņa ģimenē 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
7.1.6.3. no tā nepilngadīgo personu skaits, kuras ievietotas aprūpes un rehabilitācijas institūcijā 
tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 

meitenes: 0–3 (ieskaitot)

 

4–12 (ieskaitot)

 

13–17 (ieskaitot)

 
7.1.7. Nepilngadīgo personu skaits, kurām izbeigta ārpusģimenes aprūpe, kopā 
7.1.7.1. no tā nepilngadīgo personu skaits, kuras sasniegušas pilngadību 
7.1.7.2. no tā nepilngadīgo personu skaits, kuras deportētas no Latvijas 
7.1.7.3. no tā nepilngadīgo personu skaits, kuras pazudušas bez vēsts 
7.1.7.4. no tā nepilngadīgo personu skaits, kuras atgriezušās ģimenē 

8. Pārskats par citām bāriņtiesā izskatītajām lietām un pieņemtajiem lēmumiem pārskata gadā

 

Skaits

8.1. Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna vārda, uzvārda vai tautības ierakstu, kopā 
8.2. Bērnu skaits, par kuriem pēc tiesas pieprasījuma bāriņtiesa devusi atzinumu par bērna aizgādības tiesību noteikšanu un saskarsmes tiesības izmantošanas kārtību, kopā 
8.3. Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu, vai izmaksāšanu pašam bērnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu, kopā 
8.4. Nepilngadīgo personu skaits, par kurām bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, kopā 
tajā skaitā: 

zēni

 

meitenes

 
8.5. Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, kopā 
8.6. Bērnu skaits, kuri nosūtīti konsultācijas saņemšanai pie ģimenes ārsta, psihologa vai cita speciālista, kopā 
8.7. Pieteikumu skaits, ko bērna interesēs iesniegusi bāriņtiesa ar lūgumu tiesai nodrošināt pagaidu aizsardzību pret vardarbību, kopā 
tajā skaitā: 
8.7.1. ja konstatēta fiziska vardarbība 
8.7.2. ja konstatēta seksuāla vardarbība 
8.7.3. ja konstatēta psiholoģiska vardarbība 
8.7.4. ja konstatēta ekonomiska vardarbība 
8.7.5. ja konstatēta vardarbīga kontrole 
8.7.6. ja konstatēta vairāku veidu vardarbība 
8.8. Pieņemto lēmumu skaits par nepilngadīgo bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju mantisko interešu nodrošināšanu vai aizstāvību kopā 
8.9. Pieņemto lēmumu skaits kopā 
8.9.1. no tā vienpersoniski pieņemto lēmumu skaits 
8.9.1.1. tajā skaitā lēmumu skaits par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem 
8.9.1.2. tajā skaitā lēmumu skaits par bērna izņemšanu no aizbildņa aprūpes un aizbildņa atstādināšanu no pienākumu pildīšanas 
8.9.1.3. tajā skaitā lēmumu skaits par bērna izņemšanu no audžuģimenes aprūpes un audžuģimenes atstādināšanu no pienākumu pildīšanas 
8.9.1.4. tajā skaitā lēmumu skaits par bērna obligāto ārstēšanu vai sociālās rehabilitācijas saņemšanu 
8.10. Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu kopējais skaits pārskata gada 31. decembrī, ja lietas nav nodotas arhīvā, kopā 
8.11. Pārskata gadā ierosināto lietu skaits bāriņtiesā kopā 

9. Ziņas par bāriņtiesas lēmumu un faktiskās rīcības pārsūdzēšanu pārskata gadā

 

Skaits

9.1. Bāriņtiesas lēmumu skaits, kuri pārsūdzēti tiesā, kopā 
9.1.1. no tiem lēmumu skaits par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu un pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu vecākiem 
tajā skaitā: 

atstāti spēkā

 

atcelti

 

lietas izskatīšana nav pabeigta

 
9.1.2. no tiem lēmumu skaits par aizbildņa iecelšanu 
tajā skaitā: 

atstāti spēkā

 

atcelti

 

lietas izskatīšana nav pabeigta

 
9.1.3. no tiem lēmumu skaits par aizbildņa atlaišanu vai atcelšanu no pienākumu pildīšanas 
tajā skaitā: 

atstāti spēkā

 

atcelti

 

lietas izskatīšana nav pabeigta

 
9.1.4. no tiem lēmumu skaits par bērna mantas pārvaldīšanu 
tajā skaitā: 

atstāti spēkā

 

atcelti

 

lietas izskatīšana nav pabeigta

 
9.1.5. no tiem lēmumu skaits par aizgādņa iecelšanu personai 
tajā skaitā: 

atstāti spēkā

 

atcelti

 

lietas izskatīšana nav pabeigta

 
9.1.6. no tiem lēmumu skaits par aizgādņa iecelšanu mantojumam 
tajā skaitā: 

atstāti spēkā

 

atcelti

 

lietas izskatīšana nav pabeigta

 
9.1.7. no tiem lēmumi citos jautājumos 
tajā skaitā: 

atstāti spēkā

 

atcelti

 

lietas izskatīšana nav pabeigta

 
9.2. Bāriņtiesas faktiskās rīcības pārsūdzības gadījumi kopā 
9.2.1. no tiem pārsūdzību skaits, attiecībā uz kurām pieņemts bāriņtiesai labvēlīgs tiesas spriedums 
9.2.2. no tiem pārsūdzību skaits, attiecībā uz kurām pieņemts bāriņtiesai nelabvēlīgs tiesas spriedums 
9.3. Bāriņtiesas lēmumu skaits, kuri pārsūdzēti iepriekšējā laikposmā un par kuriem tiesas spriedums stājies spēkā pārskata gadā, kopā 
tajā skaitā: 

atstāti spēkā

 

atcelti

 
 
Bāriņtiesas priekšsēdētājs 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

  

(datums*)

 
Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Labklājības ministrs Jānis Reirs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapas paraugu bāriņtiesas darbības jomā un veidlapas aizpildīšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 352Pieņemts: 20.06.2017.Stājas spēkā: 30.06.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 128, 29.06.2017. OP numurs: 2017/128.17
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
291866
30.06.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)