Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Talsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 2

Talsos 2011. gada 13. janvārī (prot. Nr. 1, lēmums Nr. 10)
Par Talsu novada pašvaldības nodevām
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14. panta trešo daļu, likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 7., 9., 10. punktu un
Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldības nodevas" 16.1 punktu
I. Vispārējie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Talsu novada pašvaldības nodevu (turpmāk tekstā – nodeva) objektus, likmes, nodevu maksāšanas kārtību un nodevu maksātājus, kā arī personu loku, kuras atbrīvotas no nodevas maksas vai kurām piešķirti atvieglojumi.

2. Pašvaldības nodevas iemaksājamas novada pašvaldības pamatbudžetā pirms atļaujas vai pakalpojuma saņemšanas, ja šajos noteikumos nav noteikta cita kārtība.

3. Nomaksu apliecinošie dokumenti uzrādāmi attiecīgajām pašvaldības amatpersonām atļaujas vai pakalpojuma saņemšanai.

4. Nodevu iekasēšanas un izlietošanas kārtību kontrolē Talsu novada pašvaldības policija un Talsu novada pašvaldības finanšu nodaļa.

II. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās

5. Nodevas likme par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās ir 14,23 euro dienā.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 26)

6. Nodevas maksātāji ir juridiskas un fiziskas personas, kuras rīko izklaidējoša rakstura pasākumus publiskās vietās novada pašvaldības teritorijā.

7. No nodevas atbrīvo Talsu novada pašvaldības pārvaldes, iestādes, aģentūras un piemiņas pasākumu organizatorus, kuru rīkotā publiskā pasākuma veids un mērķis atbilst piemiņas dienas raksturam, kā arī citu nekomerciāla rakstura izklaides pasākumu (labdarības pasākumi ar ziedojumiem, garīgās mūzikas koncerti u.c.) organizatorus, ja tie normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņēmuši atļauju šādu pasākumu norisei, un pašvaldības institūcijas, kuras organizē pasākumus novada publiskajās vietās.

III. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās

8. Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietas (līdz 1m) izmantošanu publiskās vietās dienā ir:

8.1. tirdzniecībai ar rūpnieciski ražotām pārtikas precēm14,23 euro
8.2. tirdzniecībai ar pašražotām pārtikas precēm7,11 euro
8.3. tirdzniecībai ar rūpnieciski ražotām nepārtikas precēm28,46 euro
8.4. tirdzniecībai ar pašaudzētiem ziediem, augļiem, dārzeņiem, savvaļas augiem, ogām, sēnēm, riekstiem un biškopības produkciju0,28 euro
8.5. tirdzniecībai ar pašu izgatavotiem sadzīves priekšmetiem1,42 euro
8.6. tirdzniecībai ar pašu izgatavotiem lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumiem2,85 euro
8.7. tirdzniecībai ar bezalkoholiskajiem dzērieniem un karstajām uzkodām7,11 euro
8.8. tirdzniecībai ar saldējumu no speciālām iekārtām1,42 euro
8.9. tirdzniecībai ar grāmatām, preses izdevumiem1,42 euro

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 26)

9. Nodevas likme par katras tirdzniecības vietas izmantošanu:

9.1. tirdzniecībai ar izlejamo alu un pašražoto vīnu21,34 euro
9.2. tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem (tai skaitā fasēto alu)71,14 euro

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 26)

10. Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad nodevas apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevas likmes.

IV. Nodevas par pašvaldības oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu

11. Objekti un nodevu likmes euro ir:

11.1. pašvaldības institūciju sēžu protokolu izraksti, lēmumi, ja tie tiek pieprasīti atkārtoti2,85 euro
11.2. izziņa no pašvaldības arhīva4,27 euro
11.3. izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu2,85 euro
11.4. atkārtota izziņa par deklarēto dzīvesvietu2,85 euro
11.5. citas izziņas2,85 euro
11.6. būvatļaujas atkārtota izsniegšana14,23 euro
11.7. (svītrots ar Talsu novada domes 28.04.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 15) 

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 26)

12. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras saņem attiecīgos dokumentus.

13. No nodevas atbrīvotas Talsu novada pašvaldības pārvaldes, iestādes un aģentūras.

V. Nodeva par suņu un kaķu turēšanu

(Nodaļa Talsu novada domes 28.12.2015. saistošo noteikumu Nr. 26 redakcijā)

14. Nodevas objekti un likmes euro ir šādi:

14.1. Par viena kaķa turēšanu vienreizēja pašvaldības nodevas likme, veicot mājdzīvnieka reģistrāciju2,00
14.2. Par viena suņa turēšanu vienreizēja pašvaldības nodevas likme, veicot mājdzīvnieka reģistrāciju5,00

(Talsu novada domes 28.12.2015. saistošo noteikumu Nr. 26 redakcijā)

15. No nodevas ir atbrīvoti:

15.1. pensionāri par vienu suni un vienu kaķi;

15.2. fiziskas personas par viena kaķa un viena suņa turēšanu ārpus pilsētas robežām.

(Talsu novada domes 28.12.2015. saistošo noteikumu Nr. 26 redakcijā)

VI. Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās

(Nodaļa svītrota ar Talsu novada domes 12.05.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

16. (Svītrots ar Talsu novada domes 12.05.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

17. (Svītrots ar Talsu novada domes 12.05.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

18. (Svītrots ar Talsu novada domes 12.05.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

19. (Svītrots ar Talsu novada domes 12.05.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

20. (Svītrots ar Talsu novada domes 12.05.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

21. (Svītrots ar Talsu novada domes 12.05.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

VII. Nodeva par novada pašvaldības simbolikas izmantošanu

22. Pašvaldības nodevu par Talsu novada pašvaldības simbolikas izmantošanu ir jāmaksā fiziskām un juridiskām personām, kas simboliku izmanto komerciālos nolūkos.

23. Nodevas par pašvaldības simbolikas izmantošanu objekts ir pašvaldības simbolikas – karoga, novada pilsētu, pagastu ģerboņa attēla izmantošana.

24. Pašvaldības nodeva par Talsu novada simbolikas izmantošanu ir:

24.1. ja simbolika tiek izmantota vienreizējam pasākumam vai ja simbolika tiek tiražēta produkcijai līdz 100 eksemplāriem – 14,23 euro;

24.2. ja simbolika tiek tiražēta produkcijai vairāk par 100 eksemplāriem – 14,23 euro + 0,01 euro par katru eksemplāru.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 26)

25. Par Talsu pilsētas karoga izgatavošanu 7,11 euro par katru karoga eksemplāru.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 26)

26. Pašvaldības simbolikas izmantošana reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā jāsaskaņo ar Talsu novada galveno mākslinieci.

27. Tiesības izmantot pašvaldības simboliku apliecina atļauja, ko izsniedz Talsu novada licencēšanas komisija.

28. No nodevas atbrīvotas Talsu novada pašvaldības pārvaldes, iestādes un aģentūras un ražotāji, kuri izpilda Talsu novada pašvaldības pasūtījumu.

VIII. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu

29. Nodevas objekti un likmes par būvatļaujas saņemšanu ir šādi:

Nodevas objekts

Pilna nodevas likme, euro

Nodeva 50% apmērā pēc būvatļaujas saņemšanas būvvaldes noteiktajā termiņā, euro

Atlikušie 50% no nodevas likmes pirms dokumentu iesniegšanas būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, euro

Fiziskas personas

Juridiskas personas

Fiziskas personas

Juridiskas personas

Fiziskas personas

Juridiskas personas

29.1. Mazstāvu dzīvojamās ēkas, palīgēkas, atsevišķi dzīvokļi

30,00

60,00

15,00

30,00

15,00

30,00

29.2. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

40,00

130,00

20,00

65,00

20,00

65,00

29.3. Darījumu un sabiedrisko iestāžu objekti līdz 250 m2

40,00

130,00

20,00

65,00

20,00

65,00

29.4. Darījumu un sabiedrisko iestāžu objekti virs 250 m2

70,00

210,00

35,00

105,00

35,00

105,00

29.5. Darījumu un sabiedrisko iestāžu objekti virs 1000 m2

100,00

280,00

50,00

140,00

50,00

140,00

29.6. Lauku saimniecību nedzīvojamas ēkas līdz 250 m2

20,00

40,00

10,00

20,00

10,00

20,00

29.7. Lauku saimniecību nedzīvojamas ēkas virs 250 m2

40,00

70,00

20,00

35,00

20,00

35,00

29.8. Rūpnieciskās un ražošanas ēkas līdz 1000 m2

70,00

210,00

35,00

105,00

35,00

105,00

29.9. Rūpnieciskās un ražošanas ēkas virs 1000 m2

100,00

280,00

50,00

140,00

50,00

140,00

29.10. Teritorijas labiekārtošana

20,00

60,00

10,00

30,00

10,00

30,00

29.11. Ēku vai būvju nojaukšana

20,00

60,00

10,00

30,00

10,00

30,00

29.12. Inženierbūves

40,00

130,00

20,00

65,00

20,00

65,00

(Talsu novada domes 11.12.2014. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā)

30. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas (būvniecības ierosinātāji), kuras, saskaņojot būvniecību, likumdošanā noteiktajā kārtībā saņem Talsu novada pašvaldības būvvaldē būvatļauju.

31. (Svītrots ar Talsu novada domes 28.04.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

32. No nodevas par būvatļaujas saņemšanu ir atbrīvotas personas, kuras veic būvniecību pilnībā no Talsu novada pašvaldības budžeta.

IX. Nodevas samaksas kārtība

33. Nodevas jāietur Talsu novada pašvaldības pārvaldēs, iestādēs un aģentūrās. Nodevas iemaksājamas Talsu novada pašvaldības budžeta kontos vai kasēs.

34. Šajos noteikumos paredzētās pašvaldības nodevas euro fiziskās un juridiskās personas maksā pirms dokumentu un atļauju saņemšanas vai noteikto darbību veikšanas, izņemot saistošo noteikumu 29. punktā noteiktajos gadījumos.

(Talsu novada domes 11.12.2014. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā)

IX. Noslēguma jautājumi

35. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Balgales pagasta padomes, Ģibuļu pagasta padomes, Īves pagasta padomes, Ķūļciema pagasta padomes, Laidzes pagasta padomes, Laucienes pagasta padomes, Lībagu pagasta padomes, Lubes pagasta padomes, Strazdes pagasta padomes, Valdgales pagasta padomes, Vandzenes pagasta padomes, Virbu pagasta padomes, Sabiles novada domes, Stendes pilsētas domes, Talsu pilsētas domes un Valdemārpils pilsētas domes pieņemtos saistošos noteikumus par pašvaldības nodevām.

36. Noteikumu 8.2., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9., un 9.1. apakšpunktā noteikto nodevas likmi par tirdzniecību publiskās vietās nepiemēro no 2021. gada 1. jūnija līdz 2022. gada 30. aprīlim.

(Talsu novada domes 27.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 19 redakcijā)

Talsu novada domes priekšsēdētājs M. Krotovss
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Talsu novada pašvaldības nodevām Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Talsu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2Pieņemts: 13.01.2011.Stājas spēkā: 01.06.2011.Zaudē spēku: 01.01.2023.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Talsu Novada Ziņas, 23, 01.06.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
291655
{"selected":{"value":"03.06.2021","content":"<font class='s-1'>03.06.2021.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.06.2021","iso_value":"2021\/06\/03","content":"<font class='s-1'>03.06.2021.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.10.2016","iso_value":"2016\/10\/04","content":"<font class='s-1'>04.10.2016.-02.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.02.2016","iso_value":"2016\/02\/02","content":"<font class='s-1'>02.02.2016.-03.10.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.02.2015","iso_value":"2015\/02\/03","content":"<font class='s-1'>03.02.2015.-01.02.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-02.02.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2012","iso_value":"2012\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2011","iso_value":"2011\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2011.-31.01.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.06.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)