Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 284

Rīgā 2017. gada 30. maijā (prot. Nr. 28 29. §)
Noteikumi par atkritumu poligona pētniecības un attīstības darbību, kas vērsta uz apglabājamā atkritumu daudzuma samazināšanu
Izdoti saskaņā ar
Atkritumu apsaimniekošanas likuma
41. panta 1.3 daļas 1. un 2. punktu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. atkritumu poligona pētniecības un attīstības darbības atbilstības un novērtēšanas kārtību;

1.2. pētniecības un attīstības darbības projekta pieteikuma (turpmāk – projekta pieteikums) dokumentācijai izvirzāmās prasības;

1.3. pētniecības un attīstības darbības izdevumu uzskaites kārtību;

1.4. kārtību, kādā atkritumu poligona īpašnieks vai apsaimniekotājs (turpmāk – darbības pasūtītājs) nodrošina pētniecības un attīstības darbības rezultātu publisku pieejamību.

2. Pētniecības un attīstības darbība šo noteikumu izpratnē ir tāda sistemātiska un radoša darbība, kas ļauj pārvarēt tehnoloģisku neskaidrību vai tehnoloģisku problēmu, kuras risinājums nav acīmredzams speciālistam ar izglītību un pieredzi konkrētajā jomā, un kas ir vērsta uz tehnoloģiska risinājuma izstrādi atkritumu poligonā apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanai attiecībā pret atkritumu apsaimniekošanas reģionā radīto atkritumu daudzumu pārskata periodā.

3. Par pētniecības un attīstības darbību neuzskata:

3.1. organizatorisko procesu uzlabošanu komersanta darbībā;

3.2. aktīvu aizvietošanu (izmantojamo pamatlīdzekļu aizstāšanu ar identiskiem, pamatlīdzekļu uzlabojumus un papildinājumus, kas nerada tiešu apglabājamo atkritumu daudzuma samazinājumu);

3.3. ikdienas, sezonas vai cikliskas izmaiņas un uzlabojumus;

3.4. citas darbības, kas neatbilst normatīvajos aktos par pētniecības un attīstības darbību uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanai noteiktajai jaunas tehnoloģijas definīcijai.

4. Projekta pieteikumu izstrādā darbības pasūtītājs.

5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija) novērtē projekta pieteikuma atbilstību šo noteikumu 8. punktā minētajiem kritērijiem un pieņem lēmumu par tā atbalstīšanu vai atteikumu to atbalstīt. Projektu pieteikumu vērtēšanai var pieaicināt ekspertus, kuri atbilst šādām minimālās profesionālās kvalifikācijas prasībām:

5.1. bakalaura vai maģistra grāds vai tā ekvivalents ķīmijas, vides, ekonomikas, vadības vai materiālzinātnēs;

5.2. piecu gadu pieredze atkritumu apsaimniekošanā, darbā ar ķīmijas tehnoloģijām vai biotehnoloģijām;

5.3. pētnieciskā darba pieredze.

6. Darbības pasūtītājam ir tiesības iesniegt ministrijā projekta pieteikumu vienu reizi kalendāra gada laikā līdz kārtējā gada 1. februārim.

7. Ministrija izvērtē saņemtos projektu pieteikumus viena mēneša laikā.

8. Ministrija izvērtē projektu pieteikumu atbilstību šādiem kritērijiem:

8.1. pētniecības un attīstības darbība ir vērsta uz atkritumu efektīvāku apsaimniekošanu un atkritumu poligonā apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanu;

8.2. pētniecības un attīstības darbības rezultāts ir izteikts absolūtajos skaitļos vai procentos pret kopējo radīto atkritumu daudzumu atkritumu apsaimniekošanas reģionā;

8.3. līdzīga pētniecības un attīstības darbība iepriekš nav veikta citā atkritumu poligonā Latvijā;

8.4. pētniecības un attīstības darbības rezultātu ieviešanai nepieciešamais laiks;

8.5. pētniecības un attīstības darbības plānotais rezultāts (izstrādājamā tehnoloģija) ir piemērojams arī citos Latvijas atkritumu poligonos.

9. Projekta pieteikuma dokumentācijā norāda šādu informāciju:

9.1. projekta nosaukums;

9.2. informācija par projekta iesniedzēju (nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālrunis, e-pasts, persona ar pārstāvības tiesībām, projekta kontaktpersona, kontaktpersonas tālruņa numurs, e-pasts);

9.3. iesniedzēja juridiskais statuss;

9.4. projekta apraksts:

9.4.1. projekta mērķis;

9.4.2. projekta rezultātu izplatīšanas potenciāls;

9.4.3. informācija par potenciālajiem projekta izpildītājiem;

9.4.4. projekta aktivitāšu un rezultātu ilgtspēja;

9.4.5. projekta aktivitāšu īstenošanas laika grafiks;

9.4.6. projektā plānotās aktivitātes;

9.4.7. projekta rezultātu ieviešanas apraksts (ieviešanai nepieciešamais laiks, materiāltehniskais ieguldījums);

9.4.8. projekta finansiālais pamatojums.

10. Projekta pieteikumu sagatavo, ievērojot normatīvos aktus par dokumentu juridisko spēku, elektroniskajiem dokumentiem un dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu.

11. Pēc projekta pieteikuma atbalstīšanas ministrija un darbības pasūtītājs ievieto savā tīmekļvietnē šādu informāciju par projektu:

11.1. projekta nosaukums;

11.2. projekta īstenošanas periods;

11.3. projekta mērķis,

11.4. projekta izmaksas;

11.5. sagaidāmo rezultātu apraksts.

12. Darbības pasūtītājs:

12.1. savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto informāciju par projekta īstenošanas gaitu, veiktajām aktivitātēm un atbilstību laika grafikam;

12.2. nodrošina atsevišķu grāmatvedības uzskaiti par finansējuma izlietojumu, nodalot pētniecības un attīstības darbības ietvaros veiktās darbības no citas saimnieciskās darbības;

12.3. nodrošina projekta rezultātu ilgtspēju un uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas, bet, ja pētniecības un attīstības darbības ietvaros izveidotās infrastruktūras kalpošanas laiks paredzēts ilgāks, tad visu projekta pieteikumā norādīto infrastruktūras kalpošanas laiku.

13. Projekta attiecināmie izdevumi ir:

13.1. atlīdzība zinātniskajam personālam un zinātnes tehniskajam personālam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zinātnisko darbību un uzņēmumu ienākuma nodokli;

13.2. atlīdzība atbilstoši pētījumu līgumiem, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zinātnisko darbību un uzņēmumu ienākuma nodokli noslēgti ar zinātniskajām institūcijām, pētniekiem vai komersantiem, kuri nodarbina zinātnisko personālu un zinātnes tehnisko personālu;

13.3. atlīdzība par testēšanas, sertificēšanas un kalibrēšanas pakalpojumiem, kas nepieciešami tehnoloģijas izstrādei un ko sniegusi sertificēšanas, testēšanas un kalibrēšanas institūcija, kura akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā vai tai pielīdzināmā institūcijā, kas ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts rezidents;

13.4. nepieciešamo materiālu, instrumentu, mērierīču, iekārtu un to aprīkojuma iegādes izdevumi pētniecības vajadzībām vai nomas maksa, ciktāl tos izmanto pētniecības darbībām;

13.5. pētījumu īstenotāju īpašumā esošo telpu, instrumentu un iekārtu amortizācijas izmaksas, ciktāl tos izmanto pētniecībā. Nav attiecināmas telpu, instrumentu un iekārtu amortizācijas izmaksas, ja to iegādei vai izveidei jau ir saņemts atbalsts cita atbalsta pasākuma vai projekta ietvaros.

14. Darbības pasūtītājs 30 dienu laikā pēc pētniecības un attīstības darbības pabeigšanas sagatavo pētniecības un attīstības darbības projekta noslēguma ziņojumu (turpmāk – noslēguma ziņojums) un iesniedz to attiecīgā atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldībās. Noslēguma ziņojumā norāda plānoto un sasniegto rezultātu aprakstu, kā arī projekta rezultātu ieviešanas iespējas attiecīgajā sadzīves atkritumu poligonā.

15. Darbības pasūtītājs nodrošina aktuālo pētniecības un attīstības darbības rezultātu publisko pieejamību, izpildot šo noteikumu 12.1. apakšpunktā un 18. punktā minētās prasības.

16Pēc pētniecības un attīstības darbības pabeigšanas attiecīgā atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldības 30 dienu laikā pēc projekta noslēguma ziņojuma saņemšanas pieņem lēmumu par darbības rezultātu atbilstību projekta mērķim – samazināt poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu – un par rezultātu ieviešanas nepieciešamību.

17. Darbības pasūtītājs viena mēneša laikā pēc šo noteikumu 16. punktā minētā lēmuma spēkā stāšanās dienas informē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju par attiecīgā lēmuma pieņemšanu.

18. Pēc attiecīgā reģiona pašvaldību lēmuma saņemšanas darbības pasūtītājs minēto lēmumu un noslēguma ziņojumu iesniedz ministrijā un publicē savā tīmekļvietnē.

19. Ministrija noslēguma ziņojumu ievieto savā tīmekļvietnē.

20. Darbības pasūtītāji, kuri saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41. panta 1.3 daļu pētniecības un attīstības darbības izmaksas iekļauj sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifā, nevar izmantot uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi par pētniecības un attīstības izdevumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par uzņēmumu ienākuma nodokli.

21. Darbības pasūtītājs pārskatus par pētniecības un attīstības izmaksām iesniedz Centrālajā statistikas pārvaldē tās noteiktajā formā un termiņā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par atkritumu poligona pētniecības un attīstības darbību, kas vērsta uz apglabājamā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 284Pieņemts: 30.05.2017.Stājas spēkā: 02.06.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 107, 01.06.2017. OP numurs: 2017/107.12
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
291159
02.06.2017
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"