Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jelgavas pilsētas domes 2024. gada 25. aprīļa saistošos noteikumus "Jelgavas valstspilsētas simbolikas saistošie noteikumi".
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.17-8

Jelgavā 2017.gada 23.martā (prot. Nr.4/1)
Jelgavas pilsētas simbolika
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 7.punktu un 43.panta trešo daļu
I. VISPĀRĪGAIS JAUTĀJUMS

1. Saistošie noteikumi nosaka Jelgavas pilsētas simboliku, tās lietošanas kārtību, kā arī saskaņojuma vai lēmuma par atļauju tās lietošanai saņemšanas kārtību.

II. JELGAVAS PILSĒTAS SIMBOLIKA

2. Jelgavas pilsētas simbolika ir Jelgavas pilsētas lielais ģerbonis, Jelgavas pilsētas ģerbonis, Jelgavas pilsētas karogs, Jelgavas pilsētas logotips, Jelgavas pilsētas interneta portāla logotips, Jelgavas pilsētas sauklis, Jelgavas pilsētas saukļa logotips un Jelgavas pilsētas reklāmkarogs.

3. Jelgavas pilsētas lielā ģerboņa apraksts:

3.1. Jelgavas pilsētas lielais ģerbonis (1.pielikums) ir purpura laukā aļņa galva dabiskā krāsā, uz kakla valsts mazais ģerbonis (bez zvaigznēm). Uz masīvas pelēkas pamatnes divi vairoga turētāji – sudraba lauvas ar atpakaļpagrieztu galvu, sarkanu mēli un zelta kroni;

3.2. Jelgavas pilsētas lielais ģerbonis var tikt attēlots kontūrzīmējumā un kongrīvā.

4. Jelgavas pilsētas ģerboņa apraksts:

4.1. Jelgavas pilsētas ģerbonis (2.pielikums) ir aļņa galvas siluets profilā ar skatu uz kreiso pusi, kas attēlots uz vairoga, kura augšējā mala ir horizontāla, bet apakšējā mala noapaļota. Aļņa galva ir dabiskā krāsā purpura laukā, uz kakla alnim ir valsts mazais ģerbonis bez zvaigznēm;

4.2. Jelgavas pilsētas ģerbonis var tikt attēlots kontūrzīmējumā un kongrīvā.

5. Jelgavas pilsētas karoga apraksts:

5.1. Jelgavas pilsētas karogs (3.pielikums) ir taisnstūra audums ar divām horizontālām joslām: augšējā josla ir tumši zilā krāsā un apakšējā josla purpura krāsā. Karoga centrā atrodas Jelgavas pilsētas ģerbonis;

5.2. karogs ir abpusējs, tā platuma un garuma attiecības ir 1:2. Karoga joslu attiecības ir 1:1. Karoga centrā atrodas Jelgavas pilsētas ģerbonis, tā attiecība pret karoga platumu ir 1:2:1.

6. Jelgavas pilsētas logotipa apraksts:

6.1. Jelgavas pilsētas logotips (4.pielikums) ir stilizēts Jelgavas pilsētas ģerbonī attēlotās aļņa galvas kontūrzīmējums un uzraksts "Jelgava";

6.2. logotipā stilizētās aļņa galvas kontūrzīmējums attēlojams sarkanā krāsā un uzraksts "Jelgava" – zilā krāsā. Stilizētās aļņa galvas kontūrzīmējums un uzraksts "Jelgava" var tikt attēlots zelta vai sudraba krāsā.

7. Jelgavas pilsētas interneta portāla logotipa apraksts:

7.1. Jelgavas pilsētas interneta portāla logotips (5.pielikums) ir stilizētās Jelgavas pilsētas ģerbonī attēlotās aļņa galvas kontūrzīmējums un uzraksts "Jelgava.lv";

7.2. logotipā stilizētās aļņa galvas kontūrzīmējums un uzraksta daļa "Jelgava" attēlojami zilā krāsā un uzraksta daļa ".lv" – sarkanā krāsā.

8. Jelgavas pilsētas saukļa apraksts:

8.1. Jelgavas pilsētas sauklis ir "Jelgava pilsēta izaugsmei!";

8.2. Jelgavas pilsētas sauklis krievu valodā ir "Елгава город развития!";

8.3. Jelgavas pilsētas sauklis angļu valodā ir "Jelgava city for development!".

9. Jelgavas pilsētas saukļa logotipa apraksts:

9.1. Jelgavas pilsētas saukļa logotips (6.pielikums) ir stilizētās Jelgavas pilsētas ģerbonī attēlotās aļņa galvas kontūrzīmējums un Jelgavas pilsētas sauklis;

9.2. logotipā stilizētās aļņa galvas kontūrzīmējums attēlojams sarkanā krāsā un Jelgavas pilsētas sauklis – zilā krāsā. Stilizētās aļņa galvas kontūrzīmējums un Jelgavas pilsētas sauklis var tikt attēlots zelta vai sudraba krāsā.

10. Jelgavas pilsētas reklāmkaroga apraksts:

10.1. Jelgavas pilsētas reklāmkaroga (7.pielikums) elementi ir uzraksts "Jelgava pilsēta izaugsmei" vai uzraksts "Jelgava" ar vai bez stilizētās Jelgavas pilsētas ģerbonī attēlotās aļņa galvas kontūrzīmējuma un stilizēts Jelgavas pilsētas panorāmas siluets, kurš atrodas reklāmkaroga apakšējā trešdaļā;

10.2. reklāmkarogā stilizētās aļņa galvas kontūrzīmējums un uzraksts "Jelgava pilsēta izaugsmei" vai uzraksts "Jelgava" attēlojami zilā vai purpura krāsā. Reklāmkarogā stilizētās aļņa galvas kontūrzīmējums var tikt attēlots purpura krāsā un uzraksts "Jelgava pilsēta izaugsmei" vai uzraksts "Jelgava" – zilā krāsā, vai stilizētās aļņa galvas kontūrzīmējums – zilā krāsā, bet uzraksts "Jelgava pilsēta izaugsmei" vai uzraksts "Jelgava" – purpura krāsā;

10.3. stilizētais Jelgavas pilsētas panorāmas siluets attēlojams zilā un purpura krāsā, zilās un purpura krāsas pārejā vai melnbaltā kontūrzīmējumā;

10.4. Jelgavas pilsētas vēsturei nozīmīgās gadadienās reklāmkaroga stilizētā aļņa galvas kontūrzīmējums un uzraksts "Jelgava" var tikt papildināts ar gadskaitli.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 27.02.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 20-6)

III. JELGAVAS PILSĒTAS SIMBOLIKAS LIETOŠANA

11. Jelgavas pilsētas karoga lietošana:

11.1. pie Jelgavas pilsētas domes ēkas un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību ēkām – pastāvīgi;

11.2. saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu;

11.3. pēc brīvas gribas pilsētas svētkos, bet valsts svētkos kopā ar Latvijas valsts karogu;

11.4. pēc brīvas gribas pie ēkām, kur iekārtoti vēlēšanu iecirkņi – vēlēšanu un tautas nobalsošanas dienās kopā ar Latvijas valsts karogu;

11.5. pēc brīvas gribas pie ēkām, kur atrodas valsts iestādes;

11.6. pēc brīvas gribas svētkos, kā arī citos gadījumos ikdienā.

12. Jelgavas pilsētas karogu aizliegts lietot:

12.1. pie vidi degradējošām, cilvēku drošību apdraudošām vai sagruvušām ēkām, vai pie ēkām, kurām tiek veikti fasādes atjaunošanas būvdarbi, un citās nepiemērotās vietās (piemēram, kokos, pie saimniecības ēkām, nesakoptās vietās u.c.);

12.2. bojātu vai izbalējušu, kā arī tādu, kurš neatbilst šo noteikumu 5.punktā noteiktajam Jelgavas pilsētas karoga izskatam.

13. Lietojot Jelgavas pilsētas karogu kopā ar Latvijas valsts karogu, Jelgavas pilsētas karogs novietojams Latvijas valsts karogam labajā pusē, skatoties uz ēkas fasādi.

14. Jelgavas pilsētas lielā ģerboņa attēlu atļauts lietot ar Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanu saistītos reprezentatīvos nolūkos, kā arī citos gadījumos saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu.

15. Jelgavas pilsētas ģerboņa attēla lietošana:

15.1. Jelgavas pilsētas ģerboņa attēlu atļauts lietot Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu (turpmāk – Iestādes) un Jelgavas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību (turpmāk – kapitālsabiedrības) zīmogos, stūra spiedogos, uz veidlapām, kā arī atļauts izvietot pie Iestāžu un kapitālsabiedrību ēkām un uz tām piederošajiem vai lietošanā esošajiem transportlīdzekļiem;

15.2. Iestādēm un kapitālsabiedrībām Jelgavas pilsētas ģerboņa attēlu atļauts lietot iespieddarbos (grāmatas, bukleti u.c.), saskaņojot to ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāju (turpmāk – Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītājs);

15.3. Institūcijām un personām, kuras nav norādītas šo noteikumu 15.1.apakšpunktā, Jelgavas pilsētas ģerboņa attēlu atļauts lietot, ja ir saņemts saskaņojums vai lēmums par atļauju to lietot saskaņā ar šo noteikumu 18. vai 19.punktu.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 27.02.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 20-6)

16. Jelgavas pilsētas logotips jālieto kopā ar:

16.1. iestādes logotipu;

16.2. kapitālsabiedrības, kurās pašvaldībai pieder kapitāla daļas, logotipu;

16.3. mākslinieciskā kolektīva, kura darbību finansē pašvaldība, logotipu;

16.4. biedrības un nodibinājuma logotipu, pasākumos, kurus līdzfinansē pašvaldība.

(Jelgavas pilsētas domes 27.02.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-6 redakcijā)

17. Lietojot Jelgavas pilsētas reklāmkarogu, var izmantot arī tikai atsevišķus tā elementus.

18. Jelgavas pilsētas simboliku, izņemot Jelgavas pilsētas lielo ģerboni, nekomerciāliem mērķiem atļauts lietot, ja ir saņemts Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāja rakstisks saskaņojums.

19. Jelgavas pilsētas simboliku, izņemot Jelgavas pilsētas lielo ģerboni, komerciāliem mērķiem atļauts lietot, ja ir pieņemts attiecīgs Jelgavas pilsētas domes Estētikas komisijas (turpmāk – Estētikas komisija) lēmums un ir nomaksāta Jelgavas pilsētas pašvaldības nodeva saskaņā ar attiecīgiem Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošiem noteikumiem.

20. Tirdzniecības vietā, kurā tiek realizēti izstrādājumi ar Jelgavas pilsētas simboliku, jāatrodas Estētikas komisijas lēmumam par atļauju lietot Jelgavas pilsētas simboliku.

21. Jelgavas pilsētas simbolika lietojama, garantējot tai pienācīgo cieņu.

IV. SASKAŅOJUMA VAI LĒMUMA PAR ATĻAUJU LIETOT SIMBOLIKU SAŅEMŠANA

22. Lai saņemtu šo noteikumu 18.punktā noteikto saskaņojumu Jelgavas pilsētas simbolikas lietošanai, jāiesniedz iesniegums, kurā brīvā formā norādīts Jelgavas pilsētas simbolikas lietošanas mērķis un izstrādājuma veids, un kam pievienots izstrādājuma makets, skice vai etalons.

23. Lai saņemtu šo noteikumu 19.punktā noteikto lēmumu par atļauju lietot Jelgavas pilsētas simboliku, jāiesniedz šādus dokumentus:

23.1. iesniegums par atļauju lietot simboliku, norādot simbolikas lietošanas mērķi un izstrādājuma veidu, kā arī ziņas par plānotajiem izstrādājuma izgatavošanas apjomiem un ziņas par laika periodu, kurā plānots izgatavot izstrādājumu;

23.2. izstrādājuma skice vai etalons.

24. Šo noteikumu 22. un 23.punktā norādītos dokumentus iesniedz personiski Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā (Lielajā ielā 11, Jelgavā, 1.stāvā, 131.kabinetā) vai elektroniski, nosūtot uz Jelgavas pilsētas pašvaldības oficiālo elektroniskā pasta adresi dome@dome.jelgava.lv.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 27.02.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 20-6)

25. Iesniegums par Jelgavas pilsētas simbolikas lietošanas saskaņošanu vai lēmuma par atļauju lietot simboliku pieņemšanu tiek izskatīts viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

26. Estētikas komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikumu atļaut lietot Jelgavas pilsētas simboliku, bet Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītājs nesaskaņot Jelgavas pilsētas simbolikas lietošanu, ja:

26.1. nav ievērotas šajos noteikumos ietvertās prasības;

26.2. persona, kura iesniegusi iesniegumu, pēdējā gada laikā ir saukta pie administratīvās atbildības par šo noteikumu neievērošanu.

V. NOTEIKUMU IZPILDES KONTROLE UN ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU

(Nodaļa Jelgavas pilsētas domes 27.02.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-6 redakcijā; nodaļas jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2020., sk. 30. punktu)

27. Kontroli par noteikumu izpildi un administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija". Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jelgavas pilsētas domes Administratīvā komisija.

(Jelgavas pilsētas domes 27.02.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-6 redakcijā; panta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2020., sk. 30. punktu)

28. Par noteikumos noteikto prasību neievērošanu attiecībā uz Jelgavas pilsētas karogu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 70 naudas soda vienībām.

(Jelgavas pilsētas domes 27.02.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-6 redakcijā; panta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2020., sk. 30. punktu)

VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

(Nodaļas nosaukums Jelgavas pilsētas domes 27.02.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-6 redakcijā)

29. Atzīt par spēku zaudējušiem Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 26.aprīļa saistošos noteikumus Nr.12-12 "Jelgavas pilsētas simbolika".

30. Saistošo noteikumu V nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

(Jelgavas pilsētas domes 27.02.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-6 redakcijā)

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
1.pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības
2017.gada 23.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.17-8

Jelgavas pilsētas lielais ģerbonis

Krāsu kodi:

zelts – Pantone 873C (Pantone 131C);

sudrabs – Pantone 877C (Pantone Cool Gray 4);

sarkana – Pantone 186C;

zila – Pantone 286C, RGB 19 73 145, CMYK 100 66 0 2;

purpura – Pantone 208C, RGB 162 0 70, CMYK 0 100 36 37;

brūna (alnis) – Pantone 479C;

pelēka (pamatne) – Pantone 401C; melna – Pantone black C.

Jelgavas pilsētas lielais ģerbonis kontūrzīmējumā

2.pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības
2017.gada 23.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.17-8

Jelgavas pilsētas ģerbonis

Krāsu kodi:

alnis – Pantone 7407C;

zila – Pantone 286C, RGB 19 73 145, CMYK 100 66 0 2;

purpura – Pantone 208C, RGB 162 0 70, CMYK 0 100 36 37.

Jelgavas pilsētas ģerbonis kontūrzīmējumā

3.pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības
2017.gada 23.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.17-8
Jelgavas pilsētas karogs

Platuma un garuma attiecība

Karoga krāsu kodi: zila – Pantone 280C, RGB 1 33 105, CMYK 100 85 5 22; purpura – Pantone 208C, RGB 162 0 70, CMYK 0 100 36 37

4.pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības
2017.gada 23.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.17-8
Jelgavas pilsētas logotips

Logotipa krāsu kodi: zila – Pantone 280C, RGB 1 33 105, CMYK 100 85 5 22; purpura – Pantone 208C, RGB 162 0 70, CMYK 0 100 36 37.

Uzraksts "Jelgava" "Palace script MT" burtu šriftā.

5.pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības
2017.gada 23.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.17-8
Jelgavas pilsētas interneta portāla logotips

Logotipa krāsu kodi: zila – Pantone 280C; purpura – Pantone 208C.

Uzraksts "Jelgava.lv" "Palace script MT" burtu šriftā.

6.pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības
2017.gada 23.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.17-8

Jelgavas pilsētas saukļa logotips latviešu valodā

Logotipa krāsu kodi: zila – Pantone 280C; purpura – Pantone 208C.

Uzraksts "Jelgava pilsēta izaugsmei" "Palace script MT" burtu šriftā.

Jelgavas pilsētas saukļa logotips krievu valodā

Logotipa krāsu kodi: zila – Pantone 280C; purpura – Pantone 208C.

Uzraksts "Jelgava город развития" stilizētā "English 157 BT" burtu šriftā.

Jelgavas pilsētas saukļa logotips angļu valodā

Logotipa krāsu kodi: zila – Pantone 280C; purpura – Pantone 208C.

Uzraksts "Jelgava city for development" "Palace script MT" burtu šriftā.

7.pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības
2017.gada 23.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.17-8
Jelgavas pilsētas reklāmkarogs

Krāsu kodi:

zila – Pantone 280C, RGB 1 33 105, CMYK 100 85 5 22;

purpura – Pantone 208C, RGB 162 0 70, CMYK 0 100 36 37.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Jelgavas pilsētas simbolika Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 17-8Pieņemts: 23.03.2017.Stājas spēkā: 14.04.2017.Zaudē spēku: 01.05.2024.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 76, 13.04.2017. OP numurs: 2017/76.19
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
290142
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-30.04.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-30.04.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.03.2020","iso_value":"2020\/03\/05","content":"<font class='s-1'>05.03.2020.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.04.2017","iso_value":"2017\/04\/14","content":"<font class='s-1'>14.04.2017.-04.03.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"