Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 167

Rīgā 2017. gada 21. martā (prot. Nr. 14 24. §)
Kārtība, kādā veic datu apmaiņu attiecībā uz elektroniski nosūtāmiem rīkojumiem un paziņojumiem par to izpildi
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – dienests), izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk – aģentūra) pārziņā esošā Valsts informācijas sistēmu savietotāja datu izplatīšanas tīklu (turpmāk – datu izplatīšanas tīkls), elektroniski paziņo rīkojumus par nodokļu maksātāja norēķinu operāciju apturēšanu, naudas līdzekļu apķīlāšanu, naudas līdzekļu pārskaitīšanu, kā arī par iepriekš paziņotajā rīkojumā noteiktās izpildāmās darbības vai naudas līdzekļu apmēra precizēšanu vai iepriekš paziņotā rīkojuma atcelšanu (turpmāk – dienesta rīkojumi) un saņem paziņojumus par rīkojumu izpildi attiecībā uz naudas līdzekļu apķīlāšanu;

1.2. (zaudējis spēku ar 01.07.2019.; sk. 47. punktu);

1.3. maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas noteikti Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 2. panta otrās daļas 2., 3., 4., 7. un 8. punktā, un kredītiestādes (turpmāk abi kopā – subjekts), izpildot dienesta rīkojumus un zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumus par naudas līdzekļu apķīlāšanu, naudas līdzekļu pārskaitīšanu, kā arī par iepriekš paziņotajā rīkojumā noteiktās izpildāmās darbības vai naudas līdzekļu apmēra precizēšanu vai iepriekš paziņotā rīkojuma atcelšanu (turpmāk – zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumi), uzsāk un veic datu apmaiņu elektroniski, izmantojot datu izplatīšanas tīklu;

1.4. (zaudējis spēku ar 01.07.2019.; sk. 47. punktu).

(Grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 649)

2. Datu apmaiņa šo noteikumu izpratnē ir dienesta un (vai) zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu un subjektu paziņojumu saņemšana un paziņošana.

3. Lai subjekti varētu saņemt un izpildīt zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumus, izmantojot datu izplatīšanas tīklu, Tiesu administrācija nodrošina Izpildu lietu reģistra datu apmaiņu ar datu izplatīšanas tīkla starpniecību šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

2. Datu apmaiņa ar datu izplatīšanas tīkla starpniecību
2.1. Datu apmaiņas uzsākšana

4. Lai uzsāktu datu apmaiņu ar datu izplatīšanas tīkla starpniecību, dienests un Tiesu administrācija (turpmāk abi kopā – iestāde), un subjekts pieprasa aģentūrai datu izplatīšanas tīkla vides lietotāja tiesības. Pieprasījumu nosūta uz aģentūras oficiālo elektroniskā pasta adresi, izmantojot vietnē https://viss.gov.lv/ ievietotās veidlapas. Aģentūra piecu darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas paziņo par piešķirtajām tiesībām uz pieprasījumā norādīto elektroniskā pasta adresi. Aģentūra nodrošina datu izplatīšanas tīkla testa vidi.

(Grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 649)

5. Iestāde savā tīmekļvietnē publicē savus datu izplatīšanas tīkla kanālu nosaukumus.

6. Kad subjekts, izmantojot aģentūras nodrošināto datu izplatīšanas tīkla testa vidi, ir pārliecinājies par iespējamību izgūt un ievietot datus datu izplatīšanas tīklā, tas nosūta pieslēgšanās pieprasījumu attiecīgās iestādes datu izplatīšanas tīkla kanāliem, par ko iestāde saņem automātisku paziņojumu.

7. Subjekts pēc datu izplatīšanas tīkla vides lietotāja tiesību saņemšanas, bet ne vēlāk kā 10 darbdienas, pirms tas nosūtījis pieslēgšanās pieprasījumu iestādes datu izplatīšanas tīkla kanāliem, paziņo uz iestādes oficiālo elektroniskā pasta adresi šādu informāciju:

7.1. subjekta nosaukums, reģistrācijas numurs;

7.2. subjekta elektroniskā pasta adrese(-es), uz kuru nosūtāms subjekta pieslēgšanās apstiprinājums un cita informācija, kas saistīta ar dienesta un zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumiem un paziņojumiem;

7.3. datums, ar kuru subjekts vēlas uzsākt datu apmaiņu;

7.4. subjekta kontaktpersonas(-u) vārds, uzvārds, amats un tālruņa numurs.

8. Iestāde piecu darbdienu laikā no šo noteikumu 6. punktā minētā automātiskā paziņojuma saņemšanas informē subjektu par pieslēgšanās pieprasījuma apstiprināšanu, nosūtot uz šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minēto elektroniskā pasta adresi apstiprinājumu un šādu informāciju:

8.1. iestādes tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese, uz kuru paziņot jautājumus par dienesta un zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumiem un paziņojumiem, izņemot jautājumus par datu izplatīšanas tīkla darbību;

8.2. datums, ar kuru tiks uzsākta datu apmaiņa, bet ne agrāk par piecām darbdienām no pieprasījuma apstiprināšanas un subjekta pieslēgšanās pieprasījumā norādītās dienas.

9. Iestādei un subjektam ir pienākums vismaz trīs darbdienas iepriekš savstarpēji paziņot par izmaiņām šo noteikumu 7.2., 7.4. un 8.1. apakšpunktā minētajā informācijā.

10. Sākot ar šo noteikumu 8.2. apakšpunktā norādīto datumu, datu apmaiņu veic, izmantojot datu izplatīšanas tīklu.

2.2. Datu apmaiņa

11. Dienests un zvērināti tiesu izpildītāji, izmantojot Tiesu administrācijas pārziņā esošo Izpildu lietu reģistru, bet subjekts – autonomi (patstāvīgi) pieslēdzas datu izplatīšanas tīklam datu apmaiņas veikšanai.

12. Datu izplatīšanas tīkla kanālus izmanto datu apmaiņai, ievērojot Valsts informācijas sistēmu savietotāja lietošanas kārtību un aģentūras konsultācijās sniegto informāciju par datu izplatīšanas tīkla izmantošanu, ja šādas konsultācijas iestādei un subjektam ir bijušas.

13. Iestāde un subjekts datu apmaiņu veic atbilstoši aģentūras pārziņā esošajā Valsts informācijas sistēmu savietotāja XML (Extensible Markup Language) katalogā publicētajai XML shēmu struktūrai un prasībām.

14. Dienests un Tiesu administrācija savstarpēji saskaņotās izmaiņas XML shēmu struktūrā vai prasībās publicē aģentūras pārziņā esošajā Valsts informācijas sistēmu savietotāja XML katalogā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms izmaiņu spēkā stāšanās. Iestāde nodrošina datu izplatīšanas tīkla kanālā ievietotā rīkojuma noformēšanu, bet subjekts noformē paziņojumu atbilstoši jaunajai XML shēmu struktūrai un prasībām ar datumu, kas aģentūras pārziņā esošajā Valsts informācijas sistēmu savietotāja XML katalogā publicētajā XML shēmas aprakstā norādīts kā izmaiņu spēkā stāšanās datums.

15. Ja subjekta paziņojumā konstatētas satura neatbilstības, kuru dēļ nav iespējams apstrādāt norādīto informāciju, dienests vai zvērināti tiesu izpildītāji par to elektroniski paziņo subjektam vienas darbdienas laikā no paziņojuma saņemšanas. Subjekts vienas darbdienas laikā novērš konstatētās neatbilstības un ievieto datu izplatīšanas tīklā jaunu paziņojumu vai nosūta konkrētā rīkojuma devējam (dienestam – uz šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minēto elektroniskā pasta adresi, zvērinātam tiesu izpildītājam – uz Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes tīmekļvietnē publicēto tiesu izpildītāja elektroniskā pasta adresi) informāciju, ka paziņojuma saturs ir korekts.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 649 redakcijā)

16. Subjekts, konstatējot satura neatbilstības dienesta vai zvērināta tiesu izpildītāja rīkojumā, kas liedz apstrādāt saņemto informāciju vai identificēt personu, vienas darbdienas laikā ievieto datu izplatīšanas tīkla kanālā paziņojumu par konstatēto neatbilstību (atbilstoši XML shēmu struktūrai) konkrētā rīkojuma devējam.

(Grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 649; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

17. Dienests un zvērināti tiesu izpildītāji ievieto rīkojumus datu izplatīšanas tīklā un izgūst paziņojumus no tā jebkurā diennakts laikā.

18. Subjekts var nodrošināt dienesta un zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu izgūšanu no datu izplatīšanas tīkla un paziņojumu ievietošanu tajā jebkurā diennakts laikā.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 649 redakcijā)

19. Subjekts pieņem izpildei dienesta un zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumus datu izplatīšanas tīklā piešķirto unikālo numuru secībā, kurus veido rīkojuma ievietošanas laiks datu izplatīšanas tīklā – gads, mēnesis, diena, stunda, minūte, sekunde, milisekunde. Dienesta rīkojumus par nodokļu maksātāja norēķinu operāciju apturēšanu izpilda, neievērojot datu izplatīšanas tīklā piešķirto unikālo numuru. Zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumus par naudas līdzekļu apmēra precizēšanu, ar kuriem palielina sākotnējā (aizstājamā) rīkojumā norādītās naudas summas apmēru izpildu lietā par uzturlīdzekļu piedziņu bērnam vai vecākam, vai Uzturlīdzekļu garantijas fondam, pieņem izpildei datu izplatīšanas tīklā piešķirto unikālo numuru secībā, kurus veido sākotnējā (aizstājamā) rīkojuma ievietošanas laiks datu izplatīšanas tīklā – gads, mēnesis, diena, stunda, minūte, sekunde, milisekunde.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 649 redakcijā)

20. Subjekts un iestāde nodrošina savu datu izplatīšanas tīklā ievietoto un saņemto datu dzēšanu tā, lai nepieļautu datu izplatīšanas tīkla kanālu pārpildīšanu.

21. Subjektam un aģentūrai ir aizliegts izpaust trešajām personām ziņas par dienesta un zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumiem. Subjekts pēc klienta pieprasījuma var sniegt tam informāciju par darbībām, kas veiktas ar klienta kontu, un to pamatojumu tikai pēc paziņojuma ievietošanas datu izplatīšanas tīklā, ja šīs darbības ir saistītas ar rīkojumu par naudas līdzekļu apķīlāšanu, bet, ja darbības ir saistītas ar cita rīkojuma izpildi, – tikai pēc tam, kad subjekts ir izpildījis rīkojumu.

22. Aģentūra nodrošina datu izplatīšanas tīkla darbību nepārtrauktā režīmā, izņemot plānotos un neplānotos pārtraukumus. Par plānotiem pārtraukumiem aģentūra ne vēlāk kā piecas darbdienas iepriekš paziņo iestādei un subjektam uz datu izplatīšanas tīkla lietotāja tiesību pieprasījumā norādīto elektroniskā pasta adresi. Datu izplatīšanas tīkla darbība nepārtrauktā režīmā nozīmē tā pieejamību:

22.1. darbdienās no 8.30 līdz 17.00 – 99 % mēnesī;

22.2. pārējā laikā – 97 % mēnesī.

23. (Zaudējis spēku ar 01.07.2019.; sk. 47. punktu)

24. Subjektam ir aizliegts veikt darbības, kas apdraud iestādes informācijas konfidencialitāti, integritāti vai pieejamību, kā arī darbības, kas var izraisīt vai ir vērstas uz datu izplatīšanas tīkla drošības apiešanu, nepamatotu pārslodzi vai bojāšanu.

25. Aģentūra nodrošina dienesta un zvērināta tiesu izpildītāja rīkojumu un paziņojumu datu integritāti un konfidencialitāti.

26. Aģentūra un subjekts nodrošina tādu tehnisko un organizatorisko līdzekļu lietošanu un lietotāju pārvaldību, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi, ievērojot personu datu aizsardzības jomā noteiktās prasības.

27. Aģentūra un subjekts nodrošina, lai auditācijas pieraksti par dienesta un zvērināta tiesu izpildītāja rīkojumu un paziņojumu ievietošanu datu izplatīšanas tīklā un izgūšanu no tā tiktu saglabāti trīs gadus.

28. Aģentūra un subjekts, pamatojoties uz iestādes rakstisku pieprasījumu, atbilstoši kompetencei 10 darbdienu laikā sniedz auditācijas pierakstus par šo noteikumu 27. punktā minēto laikposmu, bet subjekts rakstiski sniedz arī informāciju par konkrētiem datu apstrādes gadījumiem un to apstrādes pamatojumu.

3. Datu apmaiņa starp dienestu un subjektu šifrēti ar elektroniskā pasta starpniecību

(Nodaļa zaudējusi spēku ar 01.07.2019.; sk. 47. punktu)

29. (Zaudējis spēku ar 01.07.2019.; sk. 47. punktu)

30. (Zaudējis spēku ar 01.07.2019.; sk. 47. punktu)

31. (Zaudējis spēku ar 01.07.2019.; sk. 47. punktu)

32. (Zaudējis spēku ar 01.07.2019.; sk. 47. punktu)

33. (Zaudējis spēku ar 01.07.2019.; sk. 47. punktu)

34. (Zaudējis spēku ar 01.07.2019.; sk. 47. punktu)

35. (Zaudējis spēku ar 01.07.2019.; sk. 47. punktu)

36. (Zaudējis spēku ar 01.07.2019.; sk. 47. punktu)

37. (Zaudējis spēku ar 01.07.2019.; sk. 47. punktu)

38. (Zaudējis spēku ar 01.07.2019.; sk. 47. punktu)

39. (Zaudējis spēku ar 01.07.2019.; sk. 47. punktu)

40. (Zaudējis spēku ar 01.07.2019.; sk. 47. punktu)

41. (Zaudējis spēku ar 01.07.2019.; sk. 47. punktu)

42. (Zaudējis spēku ar 01.07.2019.; sk. 47. punktu)

43. (Zaudējis spēku ar 01.07.2019.; sk. 47. punktu)

44. (Zaudējis spēku ar 01.07.2019.; sk. 47. punktu)

4. Informēšana par datu apmaiņas kārtības neievērošanu

45. Ja subjekts, kas izmanto datu izplatīšanas tīklu, nav ievērojis datu apmaiņas kārtību, termiņus vai citus nosacījumus, dienests, Tiesu administrācija vai zvērināts tiesu izpildītājs par konstatēto pārkāpumu vienas darbdienas laikā informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju.

46. (Zaudējis spēku ar 01.07.2019.; sk. 47. punktu)

5. Noslēguma jautājumi

47. Šo noteikumu 1.2. un 1.4. apakšpunkts, 23. un 46. punkts un 3. nodaļa zaudē spēku 2019. gada 1. jūlijā.

48. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā veic datu apmaiņu attiecībā uz elektroniski nosūtāmiem rīkojumiem un paziņojumiem .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 167Pieņemts: 21.03.2017.Stājas spēkā: 01.07.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 69, 04.04.2017. OP numurs: 2017/69.2
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
289839
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"20.12.2019","iso_value":"2019\/12\/20","content":"<font class='s-1'>20.12.2019.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2019","iso_value":"2019\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2019.-19.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2017","iso_value":"2017\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2017.-30.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)