Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta rīkojums Nr. 93

Rīgā 2017. gada 24. februārī (prot. Nr. 7 52. §)
Par Nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumu

1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3. panta trešās daļas 2. punktu noteikt, ka, ņemot vērā iespējamo apdraudējumu būtiskām valsts interesēm (tai skaitā valsts finanšu sektora ilgtermiņa attīstībai, stabilitātei un reputācijai), līgums par atbalstu Nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējuma veikšanā tiek slēgts, nepiemērojot publiskā iepirkuma procedūras.

(Deklasificēts saskaņā ar MK 03.05.2017. sēdes (prot. Nr. 22 44. §) protokollēmuma 7. punktu)

2. Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ģenerālprokuratūrai ne vairāk kā 387 200 euro (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli), lai Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam nodrošinātu finansējumu līguma noslēgšanai ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Deloitte Latvia" (turpmāk – konsultants) par atbalstu Nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējuma sagatavošanā atbilstoši Pasaules Bankas metodikai, ko šim mērķim Latvija ir iegādājusies 2015. gadā, un atbilstoši šā rīkojuma pielikumā norādītajam darba apjomam un termiņiem.

(Deklasificēts saskaņā ar MK 03.05.2017. sēdes (prot. Nr. 22 44. §) protokollēmuma 7. punktu)

3. Ģenerālprokuratūrai šā rīkojuma 2. punktā minēto finansējuma pieprasījumu iesniegt Finanšu ministrijā atbilstoši faktiski nepieciešamajam izdevumu apmēram, nepārsniedzot 387 200 euro (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

(Deklasificēts saskaņā ar MK 03.05.2017. sēdes (prot. Nr. 22 44. §) protokollēmuma 7. punktu)

4. Noteikt, ka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests līgumu ar konsultantu noslēdz, līguma ietvaros noteiktos nodevumus pieņem un norēķinus veic pēc saskaņošanas ar Finanšu ministriju. Konsultanta līgumā paredzēt, ka:

4.1. 20 % no konsultanta atlīdzības ir atkarīgi no darba rezultātu novērtējuma (novērtēšanas nosacījumi ir iekļauti pakalpojuma līgumā);

4.2. konsultanta uzskaitītajā darba izpildes laikā netiek iekļauti uzdevumi, kurus veic valsts institūcijas;

4.3. konsultants apņemas neizpaust trešajām personām jebkuru darba gaitā saņemto informāciju un ievērot konfidencialitātes nosacījumus arī pēc darba pabeigšanas.

(Deklasificēts saskaņā ar MK 03.05.2017. sēdes (prot. Nr. 22 44. §) protokollēmuma 7. punktu)

5. Noteikt, ka Nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējuma sadaļu par terorisma finansēšanas draudiem un ievainojamību izstrādā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests sadarbībā ar Drošības policiju.

6. Finanšu ministrijai izveidot augsta līmeņa projekta vadības grupu Finanšu ministrijas vadībā, lai sagatavotu Nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumu, izstrādātu pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku mazināšanai un koordinētu Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas (Moneyval) veiktās novērtēšanas 5. kārtas norisi. Projekta vadības grupas darbā piesaistīt pārstāvjus no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta, Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Ārlietu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Ģenerālprokuratūras, Valsts policijas, Drošības policijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Latvijas Bankas un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas. Projekta vadības grupas darbā, ja nepieciešams, var pieaicināt citus ekspertus.

7. Projekta vadības grupas sastāvā iekļautās institūcijas nodrošina pieprasītās informācijas sagatavošanu un iesniegšanu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam un konsultantam šā rīkojuma pielikumā noteiktajos termiņos.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 24. februāra
rīkojumam Nr. 93
Nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējuma un pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku mazināšanai sagatavošanas laika grafiks

Termiņš

Aktivitāte

Atbildīgais

Mērķis

15.02.2017.

Līguma parakstīšana starp Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu (turpmāk – KD) un konsultantu KD (Finanšu ministrija (turpmāk – FM) saskaņo), konsultants Noslēgt līgumu par profesionālo pakalpojumu sniegšanu

16.02.2017.

Visas tās informācijas nodošana konsultantam, kura līdz šim apkopota Nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējuma sagatavošanai KD 1. KD iesniedz konsultantam Pasaules Bankas metodoloģiju.
2. KD iesniedz konsultantam apkopoto darba materiālu (piemēram, statistika, intervijas, pētījumi, darba grupu sapulču protokoli) elektroniski un papīra formā (ja tāda ir pieejama).
3. KD nodod konsultantam tabulas, kas veidotas saskaņā ar Pasaules Bankas metodoloģiju un atbilstoši tajā noteiktajām prasībām.
4. KD nodod konsultantam 2012. gada Moneyval ziņojumu, iepriekšējo nacionālo risku novērtējumu un iepriekšējos progresa ziņojumus, kā arī visu veidu stratēģijas un citus tādus (politikas) dokumentus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (turpmāk – NILLTF) novēršanas jomā, kuriem ir nozīme konsultantam dotā uzdevuma izpildē
Informācijas pieprasījuma sagatavošana Konsultants Konsultants iesniedz projekta vadības grupai (turpmāk – vadības grupa) sagatavoto tādas informācijas pieprasījuma projektu, kas nepieciešama jauna Nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējuma ziņojuma par 2011.–2016. gadu (turpmāk – NRA ziņojums) sagatavošanai

22.02.2017.

Vadības grupas tikšanās FM, vadības grupas locekļi, konsultants 1. Konsultants ziņo par secinājumiem par Kontroles dienesta sagatavoto NRA ziņojuma projektu, trūkstošās informācijas apjomu par 2011.–2016. gadu, NRA ziņojuma sagatavošanas procesu, NRA ziņojuma struktūru un sniedz priekšlikumus par alternatīviem veidiem, kādos apkopojama trūkstošā informācija, kuras iekļaušana NRA ziņojumā ir obligāta.
2. Vadības grupa apstiprina pieprasāmās informācijas apjomu, termiņus un atbildīgās personas komunikācijai ar konsultantu

24.02.2017.

Informācijas izsūtīšana kontroles un uzraudzības institūcijām, NILLTF novēršanas likuma subjektiem un citām iesaistītajām institūcijām Konsultants, FM Tiek izsūtīts pieprasījums sniegt informāciju, kas nepieciešama NRA ziņojuma sagatavošanai, nosakot termiņu informācijas iesniegšanai līdz 10.03.2017.

No 24.02.2017. līdz 02.03.2017.

Nacionālajā NILLTF risku novērtējumā iesaistīto ekspertu tikšanās ar vadības grupu un konsultantu Visi līdz šim iesaistītie astoņu KD izveidoto darba grupu pārstāvji, vadības grupas locekļi, konsultants Sniegt informāciju par nepieciešamo datu apjomu jauna NRA ziņojuma gatavošanai par 2011.–2016. gadu, t. sk. interviju datumu saskaņošana ar subjektiem

02.03.2017.

Vadības grupas tikšanās FM, vadības grupas locekļi, konsultants 1. Konsultants ziņo par NRA ziņojuma sagatavošanas gaitu, iesniegtās informācijas apjomu, papildus pieprasāmo informāciju.
2. Vadības grupa apstiprina pieprasāmās informācijas apjomu.
3. Vadības grupa diskutē par NRA ziņojumu

03.03.2017.

Papildu informācijas izsūtīšana uzraugiem, subjektiem un citām iesaistītajām institūcijām Konsultants, FM Tiek izsūtīts pieprasījums sniegt papildu informāciju, kas nepieciešama NRA ziņojuma sagatavošanai, nosakot termiņu informācijas iesniegšanai līdz 10.03.2017.

10.03.2017.

Informācijas iesniegšanas termiņš Visi iesaistītie Tiek pabeigta informācijas iesniegšana vadības grupai un konsultantam par visiem moduļiem

13.03.2017.

Interviju ar tiesībaizsardzības iestādēm uzsākšana Konsultants, KD, tiesībaizsardzības iestādes, tiesas, Tieslietu ministrija (turpmāk – TM), Iekšlietu ministrija (turpmāk – IeM) 1. Tiek apkopota informācija par Pasaules Bankas metodoloģijas 1. un 2. moduli.
2. Intervējamiem tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvjiem uz interviju jāsagatavo apraksti par lietām NILLTF novēršanas jomā ("veiksmes stāsti" vai piemēri, kas apliecina sistēmiskus trūkumus)
Interviju ar NILLTF novēršanas kontroles un uzraudzības institūcijām uzsākšana Konsultants, KD, NIILTF novēršanas likuma subjektu uzraugi Tiek apkopota informācija par Pasaules Bankas metodoloģijas 3.–7. un 9. moduli
Interviju ar NILLTF novēršanas likuma subjektiem uzsākšana Konsultants, KD, NIILTF novēršanas likuma subjekti Tiek apkopota informācija par Pasaules Bankas metodoloģijas 3.–7. un 9. moduli

16.03.2017.

NRA ziņojuma projekta par Pasaules Bankas metodoloģijas 8. moduli iesniegšana KD KD iesniedz vadības grupai un konsultantam NRA ziņojuma projektu par Pasaules Bankas metodoloģijas 8. moduli

17.03.2017.

Interviju pabeigšana Konsultants, KD, tiesībaizsardzības iestādes, tiesas, TM, IeM, NILLTF novēršanas likuma subjekti, uzraudzības un kontroles institūcijas Konsultants ir saņēmis no visiem intervējamiem saskaņotus interviju protokolus un iesniedz tos KD

22.03.2017.

Vadības grupas tikšanās FM, vadības grupas locekļi, konsultants 1. Konsultants ziņo par NRA ziņojuma sagatavošanas gaitu un iesniegtās informācijas apjomu.
2. Vadības grupa apstiprina pieprasāmās informācijas iekļaušanu NRA ziņojumā, vienlaikus lemjot par alternatīviem veidiem, kādos apkopojama trūkstošā informācija, kuras iekļaušana NRA ziņojumā ir obligāta vai vēlama

27.03.2017.

Intervijas ar FM, TM un KD Konsultants, FM, TM, KD Tiek apkopota informācija par 2011.–2016. gadā veiktajiem un 2017. gadā plānotajiem pasākumiem NILLTF novēršanas jomā

30.03.2017.

Interviju pabeigšana Konsultants, FM, TM, KD Konsultants ir saņēmis no visiem intervējamiem saskaņotus interviju protokolus un iesniedz tos KD

31.03.2017.

Vadības grupas tikšanās FM, vadības grupas locekļi, konsultants 1. Konsultants prezentē Augsta līmeņa pasākumu plānu, kurš balstīts uz NRA ziņojuma sagatavošanas gaitā gūtajiem secinājumiem. Priekšlikumi, kas iekļauti Augsta līmeņa pasākumu plānā, ir veidoti atbilstoši šādai struktūrai:
a) galvenie secinājumi, kas izriet no NRA ziņojuma;

b) stratēģiskie virzieni;
c) mērķi;
d) nepieciešamās darbības NILLTF risku mazināšanai (prioritārā secībā);
e) sagaidāmais rezultāts.
2. Konsultants ziņo par NRA ziņojuma sagatavošanas gaitu

Konsultants iesniedz Augsta līmeņa pasākumu plānu FM un TM Konsultants, FM, TM Tiek iesniegts Augsta līmeņa pasākumu plāns, kurš balstīts uz NRA ziņojuma sagatavošanas gaitā gūtajiem secinājumiem

03.04.2017.

Detalizēta pasākumu plāna NILLTF risku mazināšanai (turpmāk – detalizēts pasākumu plāns) projekta gatavošana FM, TM Pamatojoties uz Augsta līmeņa pasākumu plānu, tiek gatavots detalizēta pasākumu plāna projekts (iesniegšanai Ministru kabinetā)

05.04.2017.

NRA ziņojuma projekta prezentācija FM, vadības grupas locekļi, konsultants 1. Konsultants prezentē NRA ziņojuma projektu, sniedzot informāciju par vēl papildināmo un atsevišķi vadības grupā apstiprināmo informāciju vai secinājumiem.
2. Vadības grupa veic NILLTF draudu, ievainojamības un risku novērtējumu pa sektoriem un kopumā saskaņā ar Pasaules Bankas metodoloģiju.
3. Vadības grupa apstiprina NRA ziņojuma projektu, paredzot, ka tas var tikt papildināts pēc tikšanās ar astoņu KD izveidoto darba grupu pārstāvjiem, kā arī pēc konsultanta veiktās informācijas un secinājumu precizēšanas

06.04.2017.

NRA secinājumu un Augsta līmeņa pasākumu plāna prezentācija Konsultants, visi līdz šim iesaistītie astoņu KD izveidoto darba grupu pārstāvji Konsultants prezentē NRA ziņojuma projektu un Augsta līmeņa pasākumu plānu

10.04.2017.

NRA ziņojuma projekta un Augsta līmeņa pasākumu plāna prezentācija Finanšu sektora attīstības padomē (turpmāk – FSAP) FSAP, konsultants Konsultants prezentē Augsta līmeņa pasākumu plānu un NRA ziņojuma projektu

18.04.2017.

NRA ziņojuma projekta un detalizēta pasākumu plāna projekta iesniegšana apstiprināšanai FM, TM, vadības grupas locekļi, konsultants 1. Konsultants nosūta NRA ziņojuma projektu vadības grupai labojumu veikšanai.
2. FM un TM nosūta saskaņošanai detalizētu pasākumu plāna projektu.
3. Konsultants iesniedz KD apkopotu darba materiālu (tajā skaitā statistiku, intervijas, pētījumus).
4. Konsultants nodot KD tabulas, kas veidotas saskaņā ar Pasaules Bankas metodoloģiju un atbilstoši tajā noteiktajām prasībām

21.04.2017.

NRA ziņojuma un detalizēta pasākumu plāna projekta apstiprināšana FM, TM, vadības grupas locekļi, konsultants 1. Vadības grupa apstiprina NRA ziņojuma projektu, atkārtoti izvērtējot draudu, ievainojamības un risku novērtējumu pa sektoriem un kopumā.
2. Vadības grupa apstiprina detalizēta pasākumu plāna projektu

28.04.2017.

Detalizēta pasākumu plāna iesniegšana izskatīšanai Ministru kabinetā FM Izskatīšanai Ministru kabinetā iesniegts NRA ziņojums un detalizēts pasākumu plāns

02.05.2017.

Detalizēta pasākumu plāna izskatīšana Ministru kabinetā FM, MK Ministru kabinets apstiprina detalizētu pasākumu plānu

10.05.2017.

Sagatavotas Moneyval anketas par tehnisko atbilstību KD KD nosūta saskaņošanai vadības grupai Moneyval anketas par tehnisko atbilstību

08.06.2017.

Sagatavotas Moneyval anketas par efektivitātes izvērtējumu KD KD nosūta saskaņošanai vadības grupai Moneyval anketas par efektivitātes izvērtējumu
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 93Pieņemts: 24.02.2017.Stājas spēkā: 24.02.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 43, 27.02.2017. OP numurs: 2017/43.1
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
289004
24.02.2017
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)