Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 76

Rīgā 2017. gada 7. februārī (prot. Nr. 6 18. §)
Augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritēriju un aprites noteikumi
Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma
5. panta 19. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla (turpmāk – materiāls) atbilstības kritērijus un aprites kārtību šo noteikumu 1. pielikumā minētajām augļu koku un ogulāju ģintīm un sugām, kā arī to hibrīdiem.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. pavairošanas materiāls – sēklas, augu daļas un stādīšanai paredzētais visu veidu materiāls, tostarp potcelmi. Materiāls ir paredzēts tālākai pavairošanai vai augļaugu ražošanai;

2.2. piegādātājs šo noteikumu izpratnē – fiziska vai juridiska persona, kas veic vismaz vienu no šādām ar materiālu saistītām darbībām – to audzē, pavairo, uzglabā vai apstrādā pret kaitīgiem organismiem, ieved no trešajām valstīm vai tirgo;

2.3. mātesaugs – identificēts augs, kas paredzēts pavairošanai;

2.4. pirmsbāzes mātesauga kandidāts – mātesaugs, ko piegādātājs ir paredzējis pieteikt atzīšanai par pirmsbāzes mātesaugu;

2.5. pirmsbāzes mātesaugs – mātesaugs, kas paredzēts pirmsbāzes materiāla ražošanai;

2.6. bāzes mātesaugs – mātesaugs, kas paredzēts bāzes materiāla ražošanai;

2.7. sertificēts mātesaugs – mātesaugs, kas paredzēts sertificēta materiāla ražošanai;

2.8. mātesauga atjaunošana – mātesauga aizstāšana ar augu, kas ir veģetatīvi pavairots no mātesauga;

2.9. ražojošs augs – no mātesauga pavairots materiāls, kas domāts augļu ieguvei, lai varētu pārbaudīt mātesauga šķirnes identitāti;

2.10. augļaugi – materiāls, ko pēc tirdzniecības paredzēts stādīt vai pārstādīt. Augļaugi nav paredzēti tālākai pavairošanai;

2.11. mikropavairošana – materiāla multiplicēšana, lai saražotu daudz augu, izmantojot diferencētu veģetatīvo pumpuru vai diferencētu veģetatīvo meristēmu in vitro kultūru, kas paņemta no auga;

2.12. multiplicēšana – mātesaugu veģetatīvā ražošana, lai iegūtu pietiekami daudz mātesaugu tajā pašā kategorijā;

2.13. klons – viena auga veģetatīvi pavairots ģenētiski viendabīgs pēcnācējs;

2.14. šķirne – augu grupa vienā viszemākajā zināmā līmeņa botāniskajā taksonā:

2.14.1. tai ir raksturīgas pazīmes, kuras tā iegūst no konkrētā genotipa vai genotipu kombinācijas, un tā atšķiras no jebkuras citas augu grupas ar vismaz vienu izteiktu pazīmi;

2.14.2. šķirne ir kopums, ko var pavairot neizmainītā veidā;

2.15. krioprezervācija – augu materiāla uzturēšana, atdzesējot to līdz ļoti zemai temperatūrai, lai saglabātu materiāla dzīvotspēju;

2.16. laboratorija – jebkura speciāli aprīkota telpa, ko izmanto materiāla testēšanai;

2.17. oficiālā pārbaude – pārbaude (turpmāk – pārbaude), ko veic Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk – dienests);

2.18. kaitīgais organisms – organisms Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (turpmāk – Augu veselības regula), 36. panta izpratnē;

2.19. testēšana – pārbaude, kas nav vizuāla pārbaude, lai noteiktu kaitīgo organismu klātbūtni un tos identificētu;

2.20. vizuāla pārbaude – augu vai augu daļu pārbaude ar neapbruņotu aci, lupu, stereoskopu vai mikroskopu;

2.21. partija – vairākas vienas un tās pašas preces vienības, ko iespējams identificēt pēc sastāva, izcelsmes un viendabīguma;

2.22. tirdzniecība – pārdošana, glabāšana pārdošanas nolūkā, piedāvāšana pārdošanai un jebkura nodošana, piegāde vai transportēšana trešajām personām, lai materiālu komerciāli izmantotu par atlīdzību vai bez tās;

2.23. šķirne ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai – šķirne, ko piegādātājs audzē un tirgo personām, kuras to izmanto personīgām vajadzībām, kas nav iekļauta Augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā (turpmāk – šķirņu saraksts) un ko atļauts tirgot tikai Latvijas teritorijā.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 385; MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 176; 12.18. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

3. Noteikumi attiecas arī uz citām ģintīm vai sugām, kas nav minētas šo noteikumu 1. pielikumā, vai hibrīdu potcelmiem un citām augu daļām, ja šo noteikumu 1. pielikumā minēto ģinšu vai sugu vai to hibrīdu materiāls ir uzpotēts vai to ir paredzēts uzpotēt uz tiem.

4. Šie noteikumi neattiecas uz materiālu, kas paredzēts:

4.1. izvešanai (eksportam) uz valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis (turpmāk – trešās valstis);

4.2. izmēģinājumiem vai zinātniskiem mērķiem;

4.3. selekcijas darbam;

4.4. (svītrots ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 385).

(Grozīts ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 176; 4.1. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

5. Piegādātājs saskaņā ar Augu veselības regulu ir reģistrējies Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā un nodrošina pavairošanas materiāla atbilstību Augu veselības regulā, normatīvajos aktos par augu karantīnu, šajos noteikumos noteiktajām un – attiecībā uz Savienības karantīnas organismiem un aizsargājamās zonas karantīnas organismiem, kas noteikti Augu veselības regulā, – Komisijas 2019. gada 28. novembra Īstenošanas Regulas (ES) 2019/2072, ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019 (turpmāk – regula 2019/2072), – prasībām.

(MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 176 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

6. Piegādātājs, kas visu saražoto materiālu tirgo personām, kuras to izmanto augļu ražošanai personīgām vajadzībām, dienestā nereģistrējas, bet ievēro tikai šo noteikumu 111. punktā minētās prasības.

7. Pirmsbāzes, bāzes un sertificēto mātesaugu multiplicēšanai, atjaunošanai, pavairošanai un pirmsbāzes un bāzes mātesauga un pirmsbāzes un bāzes materiāla mikropavairošanai piemēro Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācijas protokolus, kas ievietoti dienesta tīmekļvietnē.

8. Pirmsbāzes mātes augu kandidātam, pirmsbāzes un bāzes mātesaugam, pirmsbāzes un bāzes materiālam, sertificētam mātesaugam un sertificētam materiālam augu kaitīgo organismu un augsnes paraugus ņem un testē saskaņā ar šo noteikumu 7. punktā minētās augu aizsardzības organizācijas protokoliem, kas ievietoti dienesta tīmekļvietnē.

9. Šo noteikumu ievērošanas valsts uzraudzība un kontrole ir dienesta kompetencē.

II. Materiāls un tā kategorijas

10. Materiālu iedala šādās kategorijās:

10.1. pirmsbāzes materiāls;

10.2. bāzes materiāls;

10.3. sertificētais materiāls;

10.4. standarta materiāls (Conformitas Agraria Communitatis – CAC) (turpmāk – standarta materiāls).

11. Pirmsbāzes materiāls:

11.1. ir pavairots, izmantojot vispārpieņemtās metodes un saglabājot atbilstību šķirnei, un uzturēts saskaņā ar šo noteikumu 26., 27., 28. un 29. punktu;

11.2. paredzēts bāzes materiāla vai sertificēta materiāla (kas nav augļaugi) ražošanai;

11.3. atbilst šajos noteikumos pirmsbāzes materiālam noteiktajām prasībām;

11.4. dienesta veiktajā pārbaudē atzīts par atbilstošu šo noteikumu 11.1., 11.2. un 11.3. apakšpunktā minētajām prasībām.

12. Bāzes materiāls:

12.1. ir veģetatīvi pavairots no pirmsbāzes materiāla tieši vai noteiktā paaudžu skaitā;

12.2. audzēts un pavairots, izmantojot vispārpieņemtās metodes un saglabājot atbilstību šķirnei, kā arī novēršot inficēšanās vai invadēšanās iespēju ar kaitīgiem organismiem;

12.3. paredzēts sertificēta materiāla ražošanai;

12.4. atbilst šajos noteikumos bāzes materiālam noteiktajām prasībām;

12.5. dienesta veiktajā pārbaudē atzīts par atbilstošu šo noteikumu 12.1., 12.2., 12.3. un 12.4. apakšpunktā minētajām prasībām.

13. Sertificēts materiāls ir:

13.1. materiāls, kas:

13.1.1. veģetatīvi pavairots tieši no bāzes vai pirmsbāzes materiāla vai, ja potcelmu paredzēts pavairot no sēklām, tās ir iegūtas no bāzes vai sertificēta mātesauga;

13.1.2. paredzēts augļaugu ražošanai;

13.1.3. atbilst šajos noteikumos sertificētam materiālam noteiktajām prasībām;

13.1.4. dienesta veiktajā pārbaudē atzīts par atbilstošu šo noteikumu 13.1.1., 13.1.2. un 13.1.3. apakšpunktā minētajām prasībām;

13.2. augļaugi, kas:

13.2.1. tieši ražoti no sertificēta, bāzes vai pirmsbāzes materiāla;

13.2.2. paredzēti augļu ražošanai;

13.2.3. atbilst šajos noteikumos sertificētajam materiālam noteiktajām prasībām;

13.2.4. dienesta veiktajā pārbaudē atzīti par atbilstošiem šo noteikumu 13.2.1., 13.2.2. un 13.2.3. apakšpunktā minētajām prasībām.

14. Potcelmu, kas iegūts no sēklām, dienests atzīst par pirmsbāzes, bāzes vai sertificētu materiālu, ja:

14.1. dienesta veiktajā vizuālajā pārbaudē mātesaugam, no kura ņemtas sēklas attiecīgā potcelma iegūšanai, nav konstatētas kaitīgo organismu pazīmes;

14.2. dienesta veiktajā vizuālajā pārbaudē potcelmam nav konstatētas kaitīgo organismu pazīmes;

14.3. potcelms tiek audzēts, pavairots un uzturēts atbilstoši šo noteikumu prasībām.

15. Standarta materiāls:

15.1. ir pavairots no identificēta mātesauga;

15.2. ir materiāls, kam ir šķirnes identitāte un atbilstoša šķirnes tīrība;

15.3. paredzēts:

15.3.1. materiāla ražošanai;

15.3.2. augļaugu ražošanai;

15.3.3. augļu ražošanai;

15.4. atbilst šajos noteikumos standarta materiālam noteiktajām prasībām.

III. Pirmsbāzes materiāla atzīšanas un sertificēšanas prasības

16. Dienests, pamatojoties uz šo noteikumu 70. punktā minēto iesniegumu, veic pārbaudes un atzīst pirmsbāzes mātesaugu kandidātu par pirmsbāzes mātesaugu, ja tas atbilst šādām prasībām:

16.1. atbilst šķirnes aprakstam;

16.2. pirmsbāzes mātesaugs tiek uzturēts saskaņā ar šo noteikumu 26., 27., 28. un 29. punktā minētajām prasībām;

16.3. pirmsbāzes mātesauga kandidāts un pirmsbāzes mātesaugs nav inficēts vai invadēts ar kaitīgiem organismiem, Savienības karantīnas organismiem un aizsargājamās zonas karantīnas organismiem, kas noteikti regulā 2019/2072, un organismiem, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu. Šo prasību nepiemēro pirmsbāzes mātesaugiem un pirmsbāzes materiālam krioprezervācijas laikā;

16.4. augsnē, kurā tas atklātā laukā audzēts saskaņā ar šajos noteikumos 32. punktā minēto dienesta atļauju, nav konstatēti šo noteikumu 4. pielikumā minētie kaitīgie organismi;

16.5. vizuālajās pārbaudēs tam nav konstatēti šo noteikumu 39. punktā minētie bojājumi.

(Grozīts ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 176; grozījums 16.3. apakšpunktā par tā papildināšanu ar vārdiem un skaitļiem "Savienības karantīnas organismiem un aizsargājamās zonas karantīnas organismiem, kas noteikti regulā 2019/2072, un organismiem, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu" stājas spēkā 01.06.2020., sk. sk. grozījumu 2. punktu)

17. Dienests, pamatojoties uz šo noteikumu 70. punktā minēto iesniegumu, novēro šķirnei raksturīgās pazīmes, lai pārbaudītu pirmsbāzes mātesauga un pirmsbāzes materiāla atbilstību kādam no šādiem šķirnes aprakstiem:

17.1. oficiālajam šķirnes aprakstam, ko izsniegusi institūcija, kura veikusi šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi (turpmāk – šķirnes pārbaude) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi, ja šķirne iekļauta kādas Eiropas Savienības dalībvalsts (turpmāk – dalībvalsts) šķirņu sarakstā vai ir aizsargāta ar selekcionāra tiesībām;

17.2. šķirnes aprakstam, kas pievienots iesniegumam šķirnes iekļaušanai šķirņu sarakstā Latvijā vai kādā citā dalībvalstī;

17.3. šķirnes aprakstam, kas pievienots iesniegumiem par selekcionāru tiesību piešķiršanu Latvijā vai kādā dalībvalstī;

17.4. oficiāli atzītam šķirnes aprakstam, ja šķirne iekļauta Latvijas vai kādas dalībvalsts šķirņu sarakstā.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 385)

18. Dienests, pamatojoties uz šo noteikumu 70. punktā minēto iesniegumu, šo noteikumu 17.2. un 17.3. apakšpunktā noteiktajā gadījumā pirmsbāzes mātesaugu atzīst tad, ja ir pieejams šķirnes pārbaudes gala rezultātu ziņojums, ko sagatavojusi dalībvalsts vai trešās valsts oficiālā iestāde, kura pierāda, ka šķirne ir atšķirīga, viendabīga un stabila. Ja šķirne sarakstā vēl nav iekļauta vai nav aizsargāta ar selekcionāra tiesībām, attiecīgo mātesaugu un no tā saražoto materiālu atļauts izmantot tikai bāzes vai sertificēta materiāla ražošanai un to nedrīkst tirgot kā pirmsbāzes, bāzes vai sertificētu materiālu.

19. Ja atbilstību šķirnes aprakstam saskaņā ar šo noteikumu 17. punktu var noteikt, tikai pamatojoties uz ražojošā auga raksturīgajām pazīmēm, šķirnei raksturīgās pazīmes novēro, izmantojot augļus no ražojošā auga, kas pavairots no pirmsbāzes mātesauga. Šos ražojošos augus izvieto atsevišķi no pirmsbāzes mātesaugiem un pirmsbāzes materiāla.

20. Atbilstību šķirnes aprakstam dienests nosaka visvairāk piemērotajā periodā, ņemot vērā attiecīgo augu ģinšu vai sugu augšanas un klimatiskos apstākļus.

21. Materiālu, izņemot mātesaugus un potcelmus, kas nepieder ne pie vienas šķirnes, dienests sertificē kā pirmsbāzes materiālu, ja:

21.1. tas atbilst šķirnes aprakstam;

21.2. tas ir pavairots no atzīta pirmsbāzes mātesauga, vai no pirmsbāzes mātesauga, kas iegūts ar multiplicēšanu, atjaunošanu, pavairošanu vai mikropavairošanu;

21.3. tas tiek uzturēts saskaņā ar šo noteikumu 26., 27., 28. un 29. punktu;

21.4. tas nav inficēts vai invadēts ar kaitīgiem organismiem, Savienības karantīnas organismiem un aizsargājamās zonas karantīnas organismiem, kas noteikti regulā 2019/2072, un organismiem, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu. Šo prasību nepiemēro pirmsbāzes mātesaugiem un pirmsbāzes materiālam krioprezervācijas laikā;

21.5. tas audzēts saskaņā ar šajos noteikumos 32. punktā minēto dienesta atļauju atklātā laukā, kura augsnē nav konstatēti šo noteikumu 4. pielikumā minētie kaitīgie organismi;

21.6. vizuālajās pārbaudēs tam nav konstatēti šo noteikumu 39. punktā minētie bojājumi.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 385; MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 176; grozījums 21.4. apakšpunktā par tā papildināšanu ar vārdiem un skaitļiem "Savienības karantīnas organismiem un aizsargājamās zonas karantīnas organismiem, kas noteikti regulā 2019/2072, un organismiem, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu" stājas spēkā 01.06.2020., sk. sk. grozījumu 2. punktu)

22. Potcelmu, kas nepieder ne pie vienas šķirnes, dienests, pamatojoties uz šo noteikumu 70. punktā minēto iesniegumu, atzīst par pirmsbāzes mātesaugu, ja:

22.1. tas atbilst sugas aprakstam;

22.2. ir ievērotas prasības attiecībā uz pirmsbāzes mātesaugu uzturēšanu saskaņā ar šo noteikumu 26., 27., 26. un 29. punktu;

22.3. tas nav inficēts vai invadēts ar kaitīgiem organismiem, Savienības karantīnas organismiem un aizsargājamās zonas karantīnas organismiem, kas noteikti regulā 2019/2072, un organismiem, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu. Šo prasību nepiemēro pirmsbāzes mātesaugiem krioprezervācijas laikā;

22.4. tas audzēts saskaņā ar šajos noteikumos 32. punktā minēto dienesta atļauju atklātā laukā augsnē, kurā nav konstatēti šo noteikumu 4. pielikumā minētie kaitīgie organismi;

22.5. vizuālajās pārbaudēs tam nav konstatēti šo noteikumu 39. punktā minētie bojājumi.

(Grozīts ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 176; grozījums 22.3. apakšpunktā par tā papildināšanu ar vārdiem un skaitļiem "Savienības karantīnas organismiem un aizsargājamās zonas karantīnas organismiem, kas noteikti regulā 2019/2072, un organismiem, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu" stājas spēkā 01.06.2020., sk. sk. grozījumu 2. punktu)

23. Potcelmu, kas nepieder ne pie vienas šķirnes, dienests sertificē kā pirmsbāzes materiālu, ja:

23.1. izmantojot veģetatīvo vai ģeneratīvo pavairošanu, potcelms ir tieši pavairots no atzīta mātesauga vai no mātesauga, kas iegūts ar multiplicēšanu, atjaunošanu, pavairošanu vai mikropavairošanu. Ģeneratīvi pavairoti apputeksnētājkoki (apputeksnētāji) tiek ražoti tieši no atzīta mātesauga vai no mātesauga, kas iegūts ar multiplicēšanu, atjaunošanu, pavairošanu vai mikropavairošanu, izmantojot veģetatīvo pavairošanu;

23.2. tas atbilst sugas aprakstam;

23.3. tas tiek uzturēts saskaņā ar šo noteikumu 26., 27., 28. un 29. punktu;

23.4. tas nav inficēts vai invadēts ar kaitīgiem organismiem, Savienības karantīnas organismiem un aizsargājamās zonas karantīnas organismiem, kas noteikti regulā 2019/2072, un organismiem, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu. Šo prasību nepiemēro pirmsbāzes materiālam krioprezervācijas laikā;

23.5. tas saskaņā ar šo noteikumu 32. punktā minēto dienesta atļauju audzēts atklātā laukā augsnē, kurā nav konstatēti šo noteikumu 4. pielikumā minētie kaitīgie organismi;

23.6. vizuālajās pārbaudēs pirmsbāzes materiālam nav konstatēti šo noteikumu 39. punktā minētie bojājumi.

(Grozīts ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 176; grozījums 23.4. apakšpunktā par tā papildināšanu ar vārdiem un skaitļiem "Savienības karantīnas organismiem un aizsargājamās zonas karantīnas organismiem, kas noteikti regulā 2019/2072, un organismiem, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu" stājas spēkā 01.06.2020., sk. sk. grozījumu 2. punktu)

24. Ja potcelms, pirmsbāzes mātesaugs vai pirmsbāzes materiāls vairs neatbilst šo noteikumu 16., 21., 22. un 23. punktā minētajām prasībām, piegādātājs materiālu nošķir no citiem pirmsbāzes mātesaugiem vai pirmsbāzes materiāla. Nošķirto materiālu drīkst izmantot par bāzes, sertificētu vai standarta materiālu, ja vien tas atbilst šajos noteikumos konkrētai kategorijai noteiktajām prasībām. Visus augus, kam konstatēti šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu simptomi, nekavējoties iznīcina.

(Grozīts ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 176; grozījums punktā par tā papildināšanu ar trešo teikumu stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

25. Dienests pieņem lēmumu atzīt potcelmu un pirmsbāzes mātesaugu kandidātu par pirmsbāzes mātesaugu, ja tas atbilst šo noteikumu 16. un 22. punktā minētajām prasībām.

IV. Pirmsbāzes materiāla uzturēšanas, audzēšanas, pavairošanas un veselības prasības

26. Pirmsbāzes mātesauga kandidātu uzglabā, nodrošinot aizsardzību pret kukaiņiem, un nošķir no pirmsbāzes mātesauga, ievietojot to šo noteikumu 27. punktā minētajām prasībām atbilstošās telpās, kamēr ir pabeigtas pārbaudes un testēšana un konstatēts, ka mātesaugi nav inficēti vai invadēti ar šo noteikumu 2. pielikuma B daļā minētajiem kaitīgajiem organismiem.

27. Piegādātājs visā ražošanas laikā uztur pirmsbāzes mātesaugus un pirmsbāzes materiālu telpās, kas ir:

27.1. paredzētas attiecīgajai ģintij vai sugai un atbilst šo noteikumu 5. pielikumā telpām noteiktajām prasībām;

27.2. aizsargātas pret kukaiņiem;

27.3. nodrošinātas pret infekciju, kuru izraisa sastopami slimību pārnēsātāji un jebkuri citi iespējami infekcijas avoti.

(Grozīts ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 176; 27.1. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

28. Piegādātājs nodrošina, lai pirmsbāzes mātesaugs un pirmsbāzes materiāls visā ražošanas laikā tiek uzturēts tā, ka to var individuāli identificēt.

29. Piegādātājs pirmsbāzes mātesaugus un pirmsbāzes materiālu var uzturēt, izmantojot krioprezervāciju.

30. Piegādātājs pirmsbāzes mātesaugu un pirmsbāzes materiālu audzē podos substrātā bez augsnes vai sterilizētā augu augšanas substrātā. Pie materiāla piestiprina identifikācijas etiķeti, lai nodrošinātu tā izsekojamību.

31. Pirmsbāzes mātesaugu var multiplicēt, atjaunot un pavairot, veicot pirmsbāzes mātesaugu mikropavairošanu, lai ražotu citus pirmsbāzes mātesaugus vai pirmsbāzes materiālu.

32. Dienests pēc piegādātāja pieprasījuma par konkrētām ģintīm vai sugām var izsniegt atļauju, kas piegādātājam dod tiesības audzēt pirmsbāzes mātesaugu un pirmsbāzes materiālu atklātā laukā, kurā netiek nodrošināta aizsardzība pret kukaiņiem, ja lauks atbilst šo noteikumu 5. pielikumā noteiktajām prasībām. Pie šāda materiāla piestiprina identifikācijas etiķeti, lai nodrošinātu tā izsekojamību. Minēto atļauju piešķir, ja piegādātājs nodrošina atbilstošus pasākumus, lai novērstu augu inficēšanos, ko izraisa slimību pārnēsātāji, sakņu kontakts, savstarpēja inficēšanās pēc tehnikas izmantošanas, ar potēšanas rīkiem, kā arī no jebkuriem citiem iespējamajiem avotiem.

(Grozīts ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 176; grozījums punktā par pirmā teikuma papildināšanu ar vārdiem un skaitli "ja lauks atbilst šo noteikumu 5. pielikumā noteiktajām prasībām" stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

33. Piegādātājs pirmsbāzes mātesaugus var izmantot pavairošanai un atjaunošanai tikai noteiktu periodu, ko nosaka, pamatojoties uz šķirnes stabilitāti vai vides apstākļiem, kuros tie tiek audzēti, un jebkuriem citiem faktoriem, kas ietekmē šķirnes stabilitāti.

V. Pirmsbāzes materiāla pārbaude

34. Dienests saskaņā ar šo noteikumu 17. un 18. punktu pārbauda pirmsbāzes mātesauga un pirmsbāzes materiāla atbilstību šķirnes aprakstam, ņemot vērā konkrēto šķirni un izmantoto pavairošanas metodi. Pēc katra mātesauga atjaunošanas tiek pārbaudīti no tā iegūtie pirmsbāzes mātesaugi.

35. Dienests veic pirmsbāzes mātesauga un pirmsbāzes materiāla vizuālo pārbaudi kaitīgo organismu atklāšanai un saskaņā ar šo noteikumu 5. pielikumu ņem paraugus no pirmsbāzes mātesauga kandidāta un tos testē. Paraugus ņem un testē visvairāk piemērotajā gada periodā, ievērojot konkrētā auga augšanas apstākļus un klimatiskos apstākļus, kā arī minētajam augam raksturīgo kaitīgo organismu bioloģiskās īpatnības. Paraugus var ņemt un testēt arī jebkurā citā laikā, ja rodas aizdomas par šo kaitīgo organismu klātbūtni.

36. Pirmsbāzes mātesauga kandidāti un atjaunotie pirmsbāzes mātesaugi audzēšanas vietā veiktajā vizuālajā pārbaudē ir brīvi no šo noteikumu 2. pielikuma A daļā minētajiem kaitīgiem organismiem un vizuālajā pārbaudē un pēc paraugu ņemšanas un testēšanas ir atzīti par brīviem no šo noteikumu 2. pielikuma B daļā minētajiem kaitīgajiem organismiem. Šajā punktā minēto pārbaudi, paraugu ņemšanu un testēšanu veic dienests. Vīrusu, viroīdu un vīrusveidīgo organismu, kā arī fitoplazmu noteikšanai izmanto indikatoraugu bioloģisko indeksēšanu. Citas testēšanas metodes var būt piemērotas, ja dienests, pamatojoties uz zinātnisko pierādījumu salīdzinošo izvērtēšanu, uzskata, ka tās sniedz tikpat drošus rezultātus kā indikatoraugu bioloģiskā indeksēšana.

(Grozīts ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 176; grozījums punkta pirmajā teikumā par vārdu un skaitļa "un 3. pielikumā" svītrošanu stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

37. Sējeni, kas ir pirmsbāzes mātesauga kandidāts, vizuāli pārbauda, no tā ņem paraugus un to testē tikai attiecībā uz šo noteikumu 2. pielikumā minētajām konkrētai ģintij vai sugai raksturīgajām putekšņu pārnēsātajām vīrusu, viroīdu vai vīrusveida slimībām, ja saskaņā ar pārbaudes rezultātiem:

37.1. tas ir izaudzēts no tāda auga sēklas, kuram nav minēto vīrusu, viroīdu vai vīrusveida slimību izraisītu simptomu;

37.2. tas ir uzturēts atbilstoši šo noteikumu 26., 27., 28. un 29. punktā minētajām prasībām.

38. Dienests vizuāli pārbauda, vai pirmsbāzes mātesaugiem un pirmsbāzes materiālam nav bojājumu.

39. Par bojājumiem tiek uzskatītas krāsas pārmaiņas, rētaudi vai izkalšana, kā arī citi bojājumi, ja tie ietekmē materiāla kvalitāti un lietderību un to ir vairāk, nekā tas sagaidāms labas audzēšanas un pārvietošanas praksē.

(Grozīts ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 176)

40. Ja ir piešķirta šajos noteikumos 32. punktā minētā atļauja pirmsbāzes mātesaugu vai pirmsbāzes materiāla audzēšanai atklātā laukā, dienests augsnes paraugus ņem un testē pirms attiecīgā pirmsbāzes mātesauga vai pirmsbāzes materiāla stādīšanas un atkārtoti augu augšanas laikā, ja ir aizdomas par šo noteikumu 4. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni. Paraugus ņem un testē, ņemot vērā klimatiskos apstākļus un šo noteikumu 4. pielikumā minēto kaitīgo organismu bioloģiskās īpatnības, ja šie kaitīgie organismi ir raksturīgi pirmsbāzes mātesaugiem vai pirmsbāzes materiālam.

41. Dienests šo noteikumu 40. punktā minēto paraugu ņemšanu un testēšanu neveic:

41.1. ja šo noteikumu 4. pielikumā minēto kaitīgo organismu saimniekaugi augsnē nav audzēti vismaz piecus gadus;

41.2. ja oficiālās pārbaudes rezultāti apstiprinājuši, ka augsnē nav šo noteikumu 4. pielikumā minēto kaitīgo organismu.

VI. Bāzes materiāla sertificēšanas, uzturēšanas, audzēšanas, pavairošanas un veselības prasības

42. Materiālu, kā arī potcelmus, kas nepieder ne pie vienas šķirnes, dienests, ievērojot šo noteikumu 70. punktā minēto iesniegumu, sertificē kā bāzes materiālu, ja:

42.1. tas atbilst šķirnes aprakstam vai potcelms – sugas aprakstam, atbilstību šķirnes aprakstam nosakot saskaņā ar šo noteikumu 20. punktu;

42.2. tas ir pavairots no bāzes mātesauga, kas:

42.2.1. iegūts no pirmsbāzes materiāla vai ar bāzes mātesauga multiplikāciju noteiktu paaudžu skaitu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu, atbilstību šķirnes aprakstam nosakot saskaņā ar šo noteikumu 20. punktu;

42.2.2. uzturēts tā, lai nodrošinātu materiāla individuālu identificēšanu;

42.2.3. uzturēts saskaņā ar šo noteikumu 44. punktu;

42.2.4. nav inficēts vai invadēts ar kaitīgiem organismiem, Savienības karantīnas organismiem un aizsargājamās zonas karantīnas organismiem, kas noteikti regulā 2019/2072, un organismiem, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu. Šo prasību nepiemēro bāzes mātesaugiem krioprezervācijas laikā;

42.3. tas tiek uzturēts tā, lai nodrošinātu materiāla individuālu identificēšanu;

42.4. tas tiek uzturēts saskaņā ar šo noteikumu 44. punktu;

42.5. tas nav inficēts vai invadēts ar kaitīgiem organismiem. Šo punktu nepiemēro bāzes materiālam krioprezervācijas laikā;

42.6. tas tiek audzēts augsnē, kurā nav konstatēti šo noteikumu 4. pielikumā minētie kaitīgie organismi;

42.7. vizuālajās pārbaudēs tam nav konstatēti šo noteikumu 39. punktā minētie bojājumi.

(Grozīts ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 176; grozījums 42.2.4. apakšpunktā par pirmā teikuma papildināšanu ar vārdiem un skaitļiem "Savienības karantīnas organismiem un aizsargājamās zonas karantīnas organismiem, kas noteikti regulā 2019/2072, un organismiem, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu" stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

43. Ja bāzes mātesaugs vai bāzes materiāls neatbilst šo noteikumu 42.1., 42.3., 42.5., 42.6. un 42.7. apakšpunktā minētajām prasībām, piegādātājs materiālu nošķir no citiem bāzes mātesaugiem un bāzes materiāla. Nošķirto mātesaugu vai materiālu drīkst izmantot par sertificētu vai standarta materiālu, ja tas atbilst šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām. Visus augus, kam konstatēti šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu simptomi, nekavējoties iznīcina.

(MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 176 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

44. Bāzes mātes augus un bāzes materiālu uztur laukos, kas atbilst šo noteikumu 5. pielikumā noteiktajām prasībām un ir izolēti no potenciālajiem infekcijas avotiem – slimību pārnēsātājiem, tiešā sakņu kontakta, inficēšanās pēc tehnikas izmantošanas, ar potēšanas rīkiem, kā arī no jebkuriem citiem iespējamiem infekcijas avotiem. Izolācijas attālums ir atkarīgs no vietējiem apstākļiem, materiāla veida, kaitīgo organismu klātbūtnes un dienesta veikto pārbaužu rezultātiem.

(Grozīts ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 176; grozījums punktā par tā papildināšanu ar vārdiem un skaitli "atbilst šo noteikumu 5. pielikumā noteiktajām prasībām un" stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

45. Bāzes mātesaugu paaudzes, izņemot pirmo paaudzi, atļauts pavairot no jebkuras iepriekšējās paaudzes.

46. Dažādas materiāla paaudzes uzglabā atsevišķi.

47. Dienests veic bāzes mātesaugu un bāzes materiālu vizuālo pārbaudi kaitīgo organismu atklāšanai. Ja pēc vizuālās pārbaudes bāzes mātesaugā vai bāzes materiālā ir konstatēta kaitīgo organismu klātbūtne, tiek ņemti un testēti mātesauga vai materiāla paraugi. Paraugus ņem un testē jebkurā gadījumā, ja rodas aizdomas par kaitīgo organismu klātbūtni.

(MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 176 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

48. Dienests saskaņā ar šo noteikumu 5. pielikumu ņem un testē bāzes mātesauga vai bāzes materiāla paraugus, lai konstatētu, vai bāzes mātesaugs vai bāzes materiāls nav inficēts vai invadēts ar šo noteikumu 2. pielikuma B daļā minētajiem kaitīgajiem organismiem. Aizdomu gadījumā ņem un testē paraugus, lai konstatētu, vai bāzes mātesaugs vai bāzes materiāls nav inficēts vai invadēts ar šo noteikumu 2. pielikuma A daļā minētajiem kaitīgajiem organismiem.

(MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 176 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

49. Dienests augsnes paraugus ņem un testē pirms bāzes mātesauga vai bāzes materiāla stādīšanas un atkārtoti augu augšanas laikā, ja ir aizdomas par šo noteikumu 4. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni. Paraugus ņem un testē, ievērojot klimatiskos apstākļus un šo noteikumu 4. pielikumā minēto kaitīgo organismu bioloģiskās īpatnības, ja attiecīgie kaitīgie organismi ir raksturīgi bāzes mātesaugiem vai bāzes materiālam.

50. Dienests saskaņā ar šo noteikumu 49. punktu paraugu neņem un netestē:

50.1. ja šo noteikumu 4. pielikumā minēto kaitīgo organismu saimniekaugi nav audzēti augsnē vismaz piecus gadus;

50.2. ja oficiālās pārbaudes rezultāti apstiprinājuši, ka augsnē nav šo noteikumu 4. pielikumā minēto kaitīgo organismu.

VII. Sertificēta materiāla sertificēšanas, uzturēšanas, audzēšanas, pavairošanas un veselības prasības

51. Dienests, pamatojoties uz šo noteikumu 70. punktā minēto iesniegumu, materiālu sertificē kā sertificētu materiālu, ja:

51.1. tas atbilst šķirnes aprakstam vai potcelms – sugas aprakstam, atbilstību šķirnes aprakstam nosakot saskaņā ar šo noteikumu 20. punktu;

51.2. tas ir pavairots no sertificēta mātesauga:

51.2.1. kas iegūts no pirmsbāzes vai bāzes materiāla;

51.2.2. kam dienests nosaka atbilstību šķirnes aprakstam saskaņā ar šo noteikumu 17. punktu;

51.2.3. kas audzēts augsnē, kurā nav konstatēti šo noteikumu 4. pielikumā minētie kaitīgie organismi;

51.3. tas tiek audzēts saskaņā ar šo noteikumu 53. punktu;

51.4. tas nav inficēts vai invadēts ar kaitīgiem organismiem, Savienības karantīnas organismiem un aizsargājamās zonas karantīnas organismiem, kas noteikti regulā 2019/2072, un organismiem, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu. Šo prasību nepiemēro sertificētam mātesaugam un sertificētam materiālam krioprezervācijas laikā;

51.5. tas audzēts augsnē, kurā nav konstatēti šo noteikumu 4. pielikumā minētie kaitīgie organismi un kura atbilst šo noteikumu 5. pielikumā noteiktajām prasībām;

51.6. vizuālajās pārbaudēs tam nav konstatēti šo noteikumu 39. punktā minētie bojājumi.

(Grozīts ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 176; grozījums 51.4. apakšpunkta pirmajā teikumā par tā papildināšanu ar vārdiem un skaitļiem "Savienības karantīnas organismiem un aizsargājamās zonas karantīnas organismiem, kas noteikti regulā 2019/2072, un organismiem, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu" un grozījums 51.5. apakšpunktā par tā papildināšanu ar vārdiem un skaitli "un kura atbilst šo noteikumu 5. pielikumā noteiktajām prasībām" stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

52. Ja sertificēts mātesaugs, sertificēts materiāls vai potcelms vairs neatbilst šo noteikumu 51.1., 51.2., 51.3., 51.4., 51.5. un 51.6. apakšpunktā minētajām prasībām, piegādātājs materiālu nošķir no citiem sertificētiem mātesaugiem un sertificēta materiāla. Nošķirto mātesaugu vai materiālu atļauts izmantot par standarta materiālu, ja vien tas atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām. Visus augus, kam konstatēti šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu simptomi, nekavējoties iznīcina.

(Grozīts ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 176; grozījums punktā par tā papildināšanu ar trešo teikumu stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

53. Piegādātājs sertificētu mātesaugu var izmantot tikai noteiktu periodu, ko nosaka, pamatojoties uz šķirnes stabilitāti vai vides apstākļiem, kuros mātesaugs tiek audzēts, un jebkuriem citiem faktoriem, kas ietekmē šķirnes stabilitāti.

54. Dienests veic sertificēta mātesauga vai sertificēta materiāla vizuālo pārbaudi kaitīgo organismu atklāšanai un saskaņā ar šo noteikumu 5. pielikumu no sertificēta mātesauga vai sertificēta materiāla ņem paraugus un tos testē, lai konstatētu, vai sertificētais mātesaugs vai sertificētais materiāls nav inficēts vai invadēts ar šo noteikumu 2. pielikuma B daļā minētajiem kaitīgajiem organismiem. Paraugus var ņemt un testēt jebkurā laikā, ja rodas aizdomas par šo kaitīgo organismu klātbūtni.

(MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 176 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

55. Dienests augsnes paraugus ņem un testē pirms sertificēta mātesauga stādīšanas un atkārtoti augu augšanas laikā, ja ir aizdomas par šo noteikumu 4. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni. Paraugus ņem un testē, ievērojot klimatiskos apstākļus un šo noteikumu 4. pielikumā minēto kaitīgo organismu bioloģiskās īpatnības, ja attiecīgie kaitīgie organismi ir raksturīgi sertificētiem mātesaugiem.

56. Dienests paraugu ņemšanu un testēšanu saskaņā ar šo noteikumu 55. punktu neveic:

56.1. ja šo noteikumu 4. pielikumā minēto kaitīgo organismu saimniekaugi augsnē nav audzēti vismaz piecus gadus un nav nekādu aizdomu par attiecīgo kaitīgo organismu esību augsnē;

56.2. ja oficiālās pārbaudes rezultāti ir apstiprinājuši, ka augsnē nav šo noteikumu 4. pielikumā minēto kaitīgo organismu;

56.3. ja audzē sertificētus augļaugus.

VIII. Standarta materiāla audzēšanas, pavairošanas un veselības prasības

57. Materiāls, izņemot potcelmus, kas nepieder ne pie vienas šķirnes, atbilst standarta materiāla prasībām, ja:

57.1. tas atbilst šķirnes aprakstam;

57.2. tas ir pavairots no identificēta mātesauga, kura atrašanās vietu piegādātājs ir paziņojis dienestam saskaņā ar šo noteikumu 71. punktu un kurš pārbaudīts un atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām vai kuram, ja materiāls ir iegādāts, ir atbilstoši dokumenti, kas apliecina, ka materiāls atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām;

57.3. tas ir brīvs no šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem kaitīgiem organismiem, Savienības karantīnas organismiem un aizsargājamās zonas karantīnas organismiem, kas noteikti regulā 2019/2072, un organismiem, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu. Šo prasību nepiemēro standarta materiālam krioprezervācijas laikā;

57.4. vizuālajās pārbaudēs tam nav konstatēti šo noteikumu 39. punktā minētie bojājumi;

57.5. augsne atbilst fitosanitārajām prasībām un ir brīva no Savienības karantīnas organismiem, kas noteikti regulā 2019/2072, un organismiem, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu.

(Grozīts ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 176; grozījums 57.3. apakšpunkta pirmajā teikumā par tā papildināšanu ar vārdiem un skaitļiem "Savienības karantīnas organismiem un aizsargājamās zonas karantīnas organismiem, kas noteikti regulā 2019/2072, un organismiem, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu", kā arī 57.5. apakšpunkts stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

58. (Svītrots no 01.06.2020. ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 176; sk. grozījumu 2. punktu)

59. Piegādātājs nodrošina, ka standarta materiāla potcelmi, kas nepieder ne pie vienas šķirnes:

59.1. atbilst sugas aprakstam;

59.2. nav inficēts vai invadēts ar šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem kaitīgajiem organismiem, Savienības karantīnas organismiem un aizsargājamās zonas karantīnas organismiem, kas noteikti regulā 2019/2072, un organismiem, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu. Šo prasību nepiemēro standarta materiālam krioprezervācijas laikā;

59.3. vizuālajās pārbaudēs tam nav konstatēti šo noteikumu 39. punktā minētie bojājumi;

59.4. augsne atbilst fitosanitārajām prasībām un ir brīva no Savienības karantīnas organismiem, kas noteikti regulā 2019/2072, un organismiem, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu.

(Grozīts ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 176; grozījums 59.2. apakšpunkta pirmajā teikumā par tā papildināšanu ar vārdiem un skaitļiem "Savienības karantīnas organismiem un aizsargājamās zonas karantīnas organismiem, kas noteikti regulā 2019/2072, un organismiem, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu", kā arī 59.4. apakšpunkts stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

60. Ja standarta materiāls vairs neatbilst šo noteikumu 57. vai 59. punktā minētajām prasībām, piegādātājs veic vienu no šādām darbībām:

60.1. nošķir minēto materiālu no pārējā standarta materiāla;

60.2. īsteno atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu materiāla vai potcelmu atbilstību šo noteikumu 57. vai 59. punktā minētajām prasībām.

61. Piegādātājs, novērojot šķirnei raksturīgās pazīmes, pārbauda standarta materiāla atbilstību kādam no šādiem šķirnes aprakstiem:

61.1. oficiālajam šķirnes aprakstam, ko izsniegusi institūcija, kura veikusi šķirnes pārbaudi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi, ja šķirne ir iekļauta kādas dalībvalsts šķirņu sarakstā vai ir aizsargāta ar selekcionāra tiesībām;

61.2. šķirnes aprakstam, kas pievienots iesniegumam šķirnes iekļaušanai škirņu sarakstā Latvijā vai kādā dalībvalstī;

61.3. šķirnes aprakstam, kas pievienots iesniegumam par selekcionāru tiesību piešķiršanu Latvijā vai kādā dalībvalstī;

61.4. oficiāli atzītam šķirnes aprakstam, ja šķirne iekļauta Latvijas vai kādas dalībvalsts šķirņu sarakstā;

61.5. piegādātāja sagatavotam šķirnes aprakstam, ja šķirne paredzēta ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 385)

62. Dienests veic standarta materiāla – izņemot krioprezervācijas laikā – vizuālo pārbaudi kaitīgo organismu, Savienības karantīnas organismu un aizsargājamās zonas karantīnas organismu, kas noteikti Augu veselības regulā, un to organismu atklāšanai, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu, un atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumam ņem standarta materiāla paraugus un tos testē, lai konstatētu, vai tas nav inficēts vai invadēts ar šo noteikumu 2. pielikuma B daļā minētajiem kaitīgajiem organismiem. Paraugus ņem un testē jebkurā laikā, ja ir aizdomas par kādu no šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu, Savienības karantīnas organismu un aizsargājamās zonas karantīnas organismu, kas noteikti Augu veselības regulā, un to organismu klātbūtni, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu.

(MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 176 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

63. (Svītrots no 01.06.2020. ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 176; sk. grozījumu 2. punktu)

IX. Prasības piegādātājam

64. Piegādātājs konkrētām ģintīm un sugām izstrādā plānu ražošanas procesa kritisko punktu (piemēram, materiāla sēšana, piķēšana, podošana, potēšana, stādīšana un izrakšana) noteikšanai un uzraudzībai. Plānā iekļauj vismaz šādu informāciju:

64.1. mātesaugu, potcelmu un materiāla audzēšanas vieta un skaits;

64.2. audzēšanas laiks;

64.3. pavairošanas darbības;

64.4. iepakošanas, uzglabāšanas un transportēšanas darbības.

65. Piegādātājs, kas pavairo un audzē materiālu, kārto audzētavas grāmatu. Audzētavas grāmatā norāda šādu informāciju:

65.1. materiāla suga, šķirne un kategorija;

65.2. izejmateriāla izcelsme – oficiālās etiķetes vai etiķetes, vai augu pases numurs. Ja piegādātājs pats pavairo materiālu, norāda dienesta pārbaudes akta numuru par mātesaugu vai potcelmu pārbaudi;

65.3. iestādītā materiāla daudzums un vieta;

65.4. audzēšanas platība;

65.5. pieraksts par atbilstību šķirnes aprakstam saskaņā ar šo noteikumu 61. punktu.

66. Piegādātājs novērtē materiāla atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām šo noteikumu 64. punktā minētajos kritiskajos punktos un izdara par to pierakstus audzētavas grāmatā.

67. Piegādātājs šo noteikumu 64. un 65. punktā minēto informāciju glabā vismaz trīs gadus pēc materiāla tirdzniecības beigām un uzrāda pēc dienesta pieprasījuma.

68. Visu dokumentāciju, kas saistīta gan ar materiāla apriti, tostarp šo noteikumu 86. punktā minēto etiķešu vai augu pasu uzskaites žurnālu, gan ar mātesaugu izcelsmi un tirgojamās šķirnes atbilstības pārbaudēm, paraugu ņemšanu un testēšanu piegādātājs glabā vismaz trīs gadus pēc materiāla tirdzniecības beigām. Šī punkta nosacījumi neattiecas uz šo noteikumu 6. punktā minēto gadījumu.

69. Materiālu tā audzēšanas, izrakšanas un tirdzniecības laikā uztur atsevišķās partijās.

X. Materiāla pārbaude

70. Piegādātājs katru gadu līdz 30. aprīlim iesniedz dienestā iesniegumu par pārbaužu, materiāla sertifikāta, augu pasu un oficiālo etiķešu nepieciešamību pirmsbāzes, bāzes un sertificētam materiālam, norādot pārbaudāmā materiāla sugu, kategoriju, daudzumu, audzēšanas platību un pārbaudes vietu, un iesniegumam pievieno audzēto šķirņu sarakstu un platības plānus.

(Grozīts ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 176; grozījums punktā par skaitļa "1." aizstāšanu ar skaitli "30." stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

71. Piegādātājs katru gadu līdz 30. aprīlim iesniedz dienestā iesniegumu:

71.1. par šķirņu sarakstā iekļauto šķirņu standarta materiāla pārbaužu un augu pasu nepieciešamību, norādot materiāla sugu, daudzumu, audzēšanas platību, pārbaudes vietu un mātesaugu atrašanās vietu, un iesniegumam pievieno informāciju par materiāla izcelsmi, audzēto šķirņu sarakstu un platības plānu;

71.2. par nepieciešamajām pārbaudēm šķirņu standarta materiāla ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai, kā arī augu pasu nepieciešamību saskaņā ar Augu veselības regulu. Iesniegumā norāda materiāla sugu, daudzumu, audzēšanas platību, pārbaudes vietu un mātesaugu atrašanās vietu un iesniegumam pievieno informāciju par materiāla izcelsmi, audzēto šķirņu sarakstu un platības plānu.

(MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 176 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

72. Latvijā audzētajam materiālam dienests veic pārbaudi:

72.1. veģetācijas periodā – vienu reizi;

72.2. upenēm (Ribes L.) – papildu pārbaudi upeņu ērces (Cecidophyopsis ribis) noteikšanai;

72.3. pirms izplatīšanas – rudenī vai pavasarī. Ja augiem ir atsākusies veģetācija, veic papildu pārbaudi;

72.4. (svītrots no 01.06.2020. ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 176; sk. grozījumu 2. punktu);

72.5. segtajās platībās intensīvi iegūstamajiem augļu koku un ogulāju (izņemot zemenes) konteinerstādiem intensīvās stādu ražošanas laikā:

72.5.1. veģetācijas periodā – vienu reizi;

72.5.2. pirms izplatīšanas – pavasarī vai vasarā.

73. Ja pārbaude pirms materiāla izplatīšanas veikta rudenī, bet izplatīšana notiek pavasarī un materiālam vēl nav beidzies miera periods, materiālu atkārtoti nepārbauda.

74. Dienests materiāla pārbaudes laiku saskaņo ar piegādātāju.

75. Dienests pārbaudes laikā īpašu uzmanību pievērš tam, vai piegādātājs ir novērtējis materiāla atbilstību saskaņā ar šo noteikumu 66. punktu un vai viņam ir zināšanas materiāla audzēšanā.

76. Ja mainās šo noteikumu 70. vai 71. punktā minētais audzēto šķirņu saraksts, piegādātājs dienestā iesniedz veģetācijas periodā veiktās pārbaudes laikā precizēto audzēto šķirņu sarakstu.

77. Dokumentus par visām pārbaudēm, kā arī paraugu ņemšanu un testēšanas rezultātiem sagatavo un uzglabā dienests.

78. Dienests novērtē no trešajām valstīm ievestā materiāla atbilstību fitosanitārajām prasībām saskaņā ar Augu veselības regulu un regulu 2019/2072.

(Grozīts ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 176; grozījums punktā par vārdu "normatīvajiem aktiem par augu karantīnu" aizstāšanu ar vārdiem un skaitļiem "Augu veselības regulu un regulu 2019/2072" stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

79. Lai saņemtu atļauju lietot oficiālo etiķeti vai etiķeti no trešajām valstīm ievestajam materiālam, piegādātājs 24 stundu laikā pēc materiāla ievešanas iesniedz dienestā iesniegumu par etiķetes vai oficiālās etiķetes lietošanu un norāda pārbaudāmā materiāla sugu, šķirni, daudzumu un uzglabāšanas vietu.

80. No trešajām valstīm ievestā materiāla pārbaudi dienests veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augu karantīnu. Ja materiāls atbilst Augu veselības regulā un regulā 2019/2072 noteiktajām fitosanitārajām prasībām, dienests pieņem lēmumu izsniegt oficiālo etiķeti vai augu pasi, vai atļauju lietot etiķeti vai augu pasi. Ja materiāls neatbilst minētajām prasībām, dienests pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt oficiālo etiķeti vai augu pasi, vai atļauju lietot etiķeti vai augu pasi.

(MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 176 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

81. Ja pirmsbāzes, bāzes un sertificētais materiāls atbilst šo noteikumu 21., 23., 42. un 51. punktā minētajām prasībām, dienests piecu darbdienu laikā pēc pārbaudes pieņem lēmumu izsniegt materiāla sertifikātu un atļauju lietot oficiālo etiķeti un augu pasi, ja Augu veselības regula nosaka to nepieciešamību un materiāls atbilst Augu veselības regulā un regulā 2019/2072 noteiktajām fitosanitārajām prasībām un normatīvajos aktos augu karantīnas jomā noteiktajām prasībām.

(MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 176 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

82. Ja standarta materiāls atbilst šo noteikumu 57. un 59. punktā minētajām prasībām, dienests piecu darbdienu laikā pēc pārbaudes pieņem lēmumu par materiāla atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

(MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 176 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

82.1 Ja dienests ir pieņēmis lēmumu par materiāla atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām:

82.1 1. šķirņu sarakstā iekļautajām šķirnēm piegādātājs pievieno etiķeti un, ja to nosaka Augu veselības regula un materiāls atbilst fitosanitārajām prasībām, kā arī dienests ir pieņēmis lēmumu atļaut lietot augu pasi, – augu pasi vai šo noteikumu 97. punktā minēto etiķetes un augu pases apvienojumu. Augu pasē pēc izvēles norāda šķirnes nosaukumu;

82.1 2. šķirnēm ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai piegādātājs pievieno vienu no šādiem dokumentiem:

82.1 2.1. augu pasi, ja to nosaka Augu veselības regula un materiāls atbilst fitosanitārajām prasībām, un šo noteikumu 111.1 punktā minēto dokumentu;

82.1 2.2. šo noteikumu 111.1 punktā minēto dokumentu, ja materiālam saskaņā ar Augu veselības regulu nav jāpievieno augu pase.

(MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 176 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

82.2 Augu pasi pievieno šo noteikumu 10. punktā minēto kategoriju pavairošanas materiālam:

82.2 1. kas tiek pārdots tālākai tirdzniecībai, piemēram, tirdzniecības tīkliem, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumiem;

82.2 2. audzēšanai komerciālos nolūkos;

82.2 3. tālākai audzēšanai un pavairošanai;

82.2 4. noteiktu ģinšu un sugu pavairošanas materiālam saskaņā ar Augu veselības regulu, to ievedot un pārvietojot aizsargājamā zonā.

(MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 176 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

82.3 Augu pase nav nepieciešama, ja pavairošanas materiālu piegādā tieši galalietotājam, piemēram, izplata tirgū, gadatirgū, stādu parādē vai citā mazumtirdzniecības vietā, un tas nav paredzēts audzēšanai un tālākai pavairošanai, izņemot šo noteikumu 82.4. apakšpunktā minēto prasību.

(MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 176 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

83. Ja pārbaudes laikā dienests konstatē, ka materiāls neatbilst šo noteikumu prasībām, tas noteiktā termiņā uzdod novērst trūkumus. Ja piegādātājs trūkumus nenovērš dienesta noteiktajā termiņā, dienests pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt oficiālo etiķeti, augu pasi vai aizliedz lietot etiķeti vai šo noteikumu 111.punktā minēto dokumentu un neizsniedz pavairojamā materiāla sertifikātu līdz pilnīgai trūkumu novēršanai.

(MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 176 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

84. Izdevumus, kas saistīti ar materiāla pārbaudi, augu pasu vai oficiālo etiķešu izgatavošanu, piegādātājs sedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

(Grozīts ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 176)

XI. Materiāla tirdzniecība un uzskaite

85. Materiālu atļauts tirgot tikai tad, ja:

85.1. tas ir sertificēts kā pirmsbāzes materiāls, bāzes materiāls vai sertificēts materiāls un atbilst šo noteikumu prasībām;

85.2. tas atbilst šajos noteikumos standarta materiālam noteiktajām prasībām.

86. Lai nodrošinātu materiāla partiju izsekojamību un iespēju pārbaudīt materiāla identitāti, piegādātājs, kas audzē vai tirgo materiālu, kārto oficiālo etiķešu un augu pasu žurnālu vai etiķešu un augu pasu žurnālu (turpmāk – uzskaites žurnāls).

87. Uzskaites žurnālā norāda:

87.1. ieraksta datumu;

87.2. realizētā materiāla sugu, šķirni un, ja nepieciešams, potcelma nosaukumu;

87.3. augu daudzumu vienā partijā un partiju skaitu;

87.4. pavadzīmes numuru;

87.5. saņēmēja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu un reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā, adresi un tālruņa numuru.

88. Šo noteikumu 87.4. un 87.5. apakšpunktā minēto informāciju uzskaites žurnālā nenorāda, ja materiālu tirgo mazumtirdzniecībā.

89. No dalībvalstīm ievestajam materiālam uzskaites žurnālā norāda materiāla sugu, šķirni, daudzumu un izcelsmes valsti, kā arī augu pases numuru un, ja iespējams, izsekojamības kodu.

(Grozīts ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 176; grozījums punktā par tā papildināšanu ar vārdiem "kā arī augu pases numuru un, ja iespējams, izsekojamības kodu" stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

90. No trešajām valstīm ievestajam materiālam uzskaites žurnālā norāda sugu, šķirni, daudzumu un kopējo veselības ievešanas dokumenta numuru.

90.1 Uzskaites žurnālu kārto papīra formā vai elektroniski. Ja piegādātājs, kas tirgo materiālu, nodrošina, ka šo noteikumu 87., 89. un 90. punktā minētā informācija ir norādīta pavaddokumentos, atsevišķs žurnāls nav jākārto.

(MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 176 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

91. Materiālu, kura sastāvā ir ģenētiski modificēts organisms, var izplatīt tikai tad, ja ģenētiski modificētais organisms ir atļauts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto organismu apriti vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību (turpmāk – regula Nr. 1829/2003).

92. Ja no materiāla atvasinātus produktus paredzēts izmantot par pārtiku vai barību, uz kuru attiecas regulas Nr. 1829/2003 3. un 15. pants, attiecīgo materiālu izplata tikai tad, ja no materiāla atvasinātā pārtika vai barība ir atļauta saskaņā ar regulu Nr. 1829/2003.

93. Tirgojot materiālu, tā oficiālajā etiķetē, etiķetē vai šo noteikumu 111. vai 111.punktā minētajā dokumentā norāda šķirni:

93.1. kurai ir piešķirtas selekcionāru tiesības vai par kuru ir iesniegts iesniegums selekcionāru tiesību piešķiršanai Latvijā vai citā dalībvalstī;

93.2. kura ir oficiāli iekļauta šķirņu sarakstā Latvijā vai kādā dalībvalstī vai par kuru ir iesniegts iesniegums šķirnes iekļaušanai attiecīgajā sarakstā;

93.3. kura paredzēta ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 385 redakcijā)

93.1 Tirdzniecības vietā, kurā tirgo šķirni ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai, ir pieejams tās apraksts. Piegādātājs pēc dienesta vai pircēja pieprasījuma uzrāda šķirnes aprakstu. Tajā ir iekļauta šāda informācija:

93.1 1. šķirnes nosaukums un tā sinonīmi, ja tādi ir zināmi;

93.1 2. šķirnei raksturīgās pazīmes un to izpausmes saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta veidošanu.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 385 redakcijā)

93.2 Piegādātājs, kas tirgo šķirni ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai, atbild par attiecīgās šķirnes atbilstību šķirnes aprakstam.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 385 redakcijā)

94. Ja potcelms nepieder ne pie vienas šķirnes, tad norāda attiecīgo sugu vai starpsugu hibrīdu.

95. Tirgojot pirmsbāzes, bāzes vai sertificēto materiālu, pie tā piestiprina oficiālo etiķeti un pircējam izsniedz materiāla sertifikātu.

96. Tirgojot šķirņu sarakstā iekļautās šķirnes standarta materiālu, pie tā piestiprina vai pievieno etiķeti.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 385; MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 176)

96.1 Etiķeti izgatavo piegādātājs atbilstoši šo noteikumu XII un XIII nodaļā noteiktajām prasībām.

(MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 176 redakcijā)

97. Materiālam, kam saskaņā ar Augu veselības regulu nepieciešama augu pase, oficiālo etiķeti vai etiķeti var apvienot ar augu pasi. Augu pases informācija ir skaidri nošķirta (nodalīta ar robežlīniju) no etiķetes informācijas. Šajā punktā minētā etiķete neattiecas uz šo noteikumu 2.23. apakšpunktā minētajām šķirnēm.

(MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 176 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

98. Materiāla sertifikāts satur šo noteikumu 7. pielikumā minēto informāciju.

99. Oficiālo etiķeti vai etiķeti pievieno partijai, kuras augi pēc sastāva un izcelsmes ir viendabīgs materiāls.

100. Augu pases lietošanas kārtība noteikta normatīvajos aktos par augu karantīnu.

(MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 176 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

101. (Svītrots no 01.06.2020. ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 176; sk. grozījumu 2. punktu)

102. (Svītrots no 01.06.2020. ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 176; sk. grozījumu 2. punktu)

103. (Svītrots no 01.06.2020. ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 176; sk. grozījumu 2. punktu)

104. (Svītrots no 01.06.2020. ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 176; sk. grozījumu 2. punktu)

105. (Svītrots no 01.06.2020. ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 176; sk. grozījumu 2. punktu)

106. Izsekojamības kods, ko piešķir Latvijā sagatavotajām etiķetēm, ietver:

106.1. tā veģetācijas perioda gada pēdējos divus ciparus, kurā veikta atbilstības pārbaude;

106.2. dienesta piešķirto etiķešu drukātāja kodu;

106.3. kārtas numuru etiķešu uzskaites žurnālā.

(MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 176 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

107. (Svītrots no 01.06.2020. ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 176; sk. grozījumu 2. punktu)

108. Ja saiņošanas, uzglabāšanas, transportēšanas vai piegādes laikā tiek savienots vai sajaukts dažādas izcelsmes vai dažādu partiju materiāls, piegādātājs veic uzskaiti par katras partijas sastāvu un atsevišķu komponentu izcelsmi.

109. Ja tiek tirgots pirmsbāzes, bāzes vai sertificēts materiāls vai standarta materiāls, tas atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām un to novieto atsevišķi pa materiāla kategorijām.

110. Pirmsbāzes, bāzes un sertificētu materiālu tirgo jaunā iesaiņojumā.

111. Piegādātāji, kas nav pakļauti reģistrācijai, tirgojot materiālu, pie tā piestiprina informāciju, kurā norāda sugas botānisko nosaukumu, šķirnes nosaukumu, piegādātāja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu.

111.1 Reģistrēts piegādātājs, tirgojot šķirņu standarta materiālu ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai, pie tā piestiprina dokumentu, kurā norāda sugas botānisko nosaukumu, šķirnes nosaukumu, piegādātāja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu un, ja materiālam saskaņā ar Augu veselības regulu un regulu 2019/2072 nav paredzēts pievienot augu pasi, – norādi "VAAD pārbaude veikta 20__. gadā".

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 385 redakcijā, kas grozīta ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 176)

XII. Materiāla iesaiņojuma etiķetēšana ar oficiālo etiķeti

112. Pirmsbāzes, bāzes un sertificēta materiāla oficiālajā etiķetē norādāmā informācija ir noteikta šo noteikumu 9. pielikumā.

112.1 Pirmsbāzes, bāzes un sertificēta materiāla oficiālās etiķetes krāsa ir noteikta šo noteikumu 10. pielikumā.

(MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 176 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.06.2020., sksk. grozījumu 2. punktu)

113. Oficiālās etiķetes izgatavo un piestiprina dienests vai piegādātājs dienesta uzraudzībā, un tās ir stingrā dienesta uzskaitē.

114. Noslēdzot materiāla iesaiņojumus, oficiālo etiķeti piestiprina pie augiem vai augu daļām. Ja augus vai augu daļas paredzēts tirgot pakā, saišķī vai konteinerā, oficiālo etiķeti piestiprina pie attiecīgā iepakojuma.

115. Piegādātājs:

115.1. augus vai augu daļas pakā vai konteinerā iepako tā, lai to nevarētu atvērt, nesabojājot iepakojumu un oficiālo etiķeti;

115.2. augus vai augu daļas saišķī sasien tā, lai augus vai augu daļas saišķī nevarētu atdalīt, nesabojājot iepakojumu un oficiālo etiķeti.

116. Ģenētiski modificētai šķirnei oficiālajā etiķetē un etiķetē norāda, ka šķirne ir ģenētiski modificēta, kā arī norāda ģenētiski modificētos organismus.

XIII. Materiāla iesaiņojuma etiķetēšana ar etiķeti

117. Tirdzniecībai paredzētā standarta materiāla etiķetē norāda šo noteikumu 8. pielikumā minēto informāciju.

117.1 Standarta materiāla etiķetes krāsa ir noteikta šo noteikumu 10. pielikumā.

(MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 176 redakcijā)

118. Piegādātājs nodrošina, ka etiķetē esošā informācija atšķiras no oficiālajā etiķetē norādāmās informācijas.

119. Noslēdzot materiāla iesaiņojumus, etiķeti piestiprina vai pievieno augiem vai augu daļām. Ja augus vai augu daļas paredzēts tirgot pakā, saišķī vai konteinerā, etiķeti piestiprina vai pievieno pie attiecīgās pakas, saišķa vai konteinera.

(MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 176 redakcijā)

119.1 Šo noteikumu 10. pielikumā minēto prasību par etiķetes krāsu nepiemēro, ja etiķeti nepiestiprina pie standarta materiāla, bet dod to līdzi.

(MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 176 redakcijā)

120. Etiķetē norādītā informācija ir neizmaināma, noturīga, viegli saredzama un salasāma.

XIV. Noslēguma jautājumi

121. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009. gada 4. augusta noteikumus Nr. 861 "Noteikumi par augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritērijiem, apriti un kārtību, kādā atzīt personas, kas veic vīrustestēšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 126. nr.; 2015, 232. nr.).

122. (Svītrots ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 385)

123. Šķirņu standarta materiālu ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai ar dienesta izsniegtām etiķetēm vai piegādātāja sagatavotām etiķetēm var tirgot līdz attiecīgo etiķešu derīguma termiņa beigām.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 385 redakcijā)

124. Līdz 2021. gada 30. jūnijam Latvijas teritorijā atļauts tirgot standarta materiālu, ja līdz 2020. gada 31. martam tam ir piestiprināta baltas krāsas etiķete ar norādi "Atbilst Direktīvas 2019/1813 3. pantam".

(MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 176 redakcijā)

125. Līdz 2021. gada 1. novembrim Latvijas teritorijā atļauts tirgot standarta materiālu ar augu pasi, kurā ir iekļauta etiķetes informācija, ja tā ir pievienota materiālam līdz 2019. gada 14. decembrim.

(MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 176 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 176)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 2008. gada 29. septembra Direktīvas 2008/90/EK par tirdzniecību ar augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugiem, kas paredzēti augļu ražošanai (pārstrādātā versija);

2) Komisijas 2014. gada 15. oktobra Īstenošanas direktīvas 2014/96/ES par marķēšanas, iepakojumu noslēgšanas un iepakošanas prasībām augļaugu pavairošanas materiālam un augļu ražošanai paredzētiem augļaugiem, kas ietilpst Padomes Direktīvas 2008/90/EK darbības jomā;

3) Komisijas 2014. gada 15. oktobra Īstenošanas direktīvas 2014/98/ES, ar ko īsteno Padomes Direktīvu 2008/90/EK attiecībā uz konkrētām prasībām, kuras noteiktas tās I pielikumā minētajām augļaugu ģintīm un sugām, konkrētām prasībām, kas jāievēro piegādātājiem, un sīki izstrādātiem noteikumiem par oficiālajām pārbaudēm;

4) Komisijas 2019. gada 29. oktobra Īstenošanas direktīvas (ES) 2019/1813, ar kuru attiecībā uz marķējuma krāsu sertificētām pavairošanas materiāla un augļaugu kategorijām un piegādātāja dokumenta saturu groza Īstenošanas direktīvu 2014/96/ES par marķēšanas, iepakojumu noslēgšanas un iepakošanas prasībām augļaugu pavairošanas materiālam un augļu ražošanai paredzētiem augļaugiem, kas ietilpst Padomes Direktīvas 2008/90/EK darbības jomā;

5) Komisijas 2020. gada 11. februāra Īstenošanas direktīvas (ES) 2020/177, ar ko attiecībā uz augu kaitīgajiem organismiem sēklās un citā augu reproduktīvajā materiālā groza Padomes Direktīvas 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EEK, 2002/55/EK, 2002/56/EK un 2002/57/EK, Komisijas Direktīvas 93/49/EEK un 93/61/EEK un Īstenošanas direktīvas 2014/21/ES un 2014/98/ES.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 7. februāra
noteikumiem Nr. 76
Augļu koku un ogulāju ģintis un sugas

1. Castanea sativa Mill. – ēdamā kastaņa

2. Citrus L. – citrusaugi

3. Corylus avellana L. – parastā lazda

4. Cydonia oblonga Mill. – parastā cidonija

5. Ficus carica L. – vīģe

6. Fortunella Swingle – kinkāns

7. Fragaria L. – zemene

8. Juglans regia L. – grieķu valrieksts

9. Malus Mill. – ābele

10. Olea europaea L. – olīvkoks

11. Pistacia vera L. – pistācija

12. Poncirus Raf.– Ķīnas mazais mandarīns

13. Prunus amygdalus Batcsh – parastā mandele

14. Prunus armeniaca L. – parastā aprikoze

15. Prunus avium (L.) L. – saldais ķirsis

16. Prunus cerasus L. – skābais ķirsis

17. Prunus domestica L. – mājas plūme

18. Prunus persica (L.) Batsch – parastais persiks

19. Prunus salicina Lindley. – vītollapu plūme un citas diploīdās plūmes

20. Pyrus L. – bumbiere

21. Ribes L. – jāņoga, upene, ērkšķoga

22. Rubus L. – kazene, avene

23. Vaccinium L. – zilene, mellene, dzērvene, brūklene

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 7. februāra
noteikumiem Nr. 76
Augiem kaitīgie organismi, kas ietekmē materiāla kvalitāti

(Pielikums MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 176 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

A daļa

Nr. p. k.Ģints vai sugaRegulētie nekarantīnas organismi
1.Ēdamā kastaņa (Castanea sativa Mill.)Sēnes un oomicētes
 Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]
 Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]
 Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]
 Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]
 Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgas slimības un fitoplazmas
 Kastaņu mozaīkas izraisītājs
2.Citrusaugs, kinkāns, Ķīnas mazais mandarīns (Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.)Sēnes un oomicētes
 Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]
 Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]
 Kukaiņi un ērces
 Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]
 Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]
 Nematodes
 Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
 Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]
3.

Lazda

(Corylus avellana L.)

Baktērijas
 Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]
 Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]
 Sēnes un oomicētes
 Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
 Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]
 Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
 Kukaiņi un ērces
 Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]
4.Parastā cidonija un bumbiere (Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.)Baktērijas
 Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
 Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]
 Sēnes un oomicētes
 Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
 Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]
 Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]
 Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]
 Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]
 Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]
 Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
 Kukaiņi un ērces
Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]
Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]
Nematodes
 Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]
 Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
 Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
 Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
5.Vīģe(Ficus carica L.)Baktērijas
 Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]
 Sēnes un oomicētes
 Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
 Kukaiņi un ērces
 Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]
 Nematodes
 Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]
 Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
 Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
 Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
 Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
 Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
 Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgas slimības un fitoplazmas
 Vīģu mozaīkas izraisītājs [FGM000]
6.Zemene(Fragaria L.)Baktērijas
 Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]
 Sēnes un oomicētes
 Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]
 Rhizoctonia fragariae Hussain & W. E. McKeen [RHIZFR]
 Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]
 Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
 Kukaiņi un ērces
 Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]
 Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]
 Nematodes
 Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]
 Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]
 Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
 Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgas slimības un fitoplazmas
 Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]
 Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]
 Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]
 Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]
 Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]
 Clover phyllody fitoplazma [PHYP03]
 Zemeņu pavairošanas slimības fitoplazma [PHYP75]
7.Grieķu valrieksts (Juglans regia L.)Baktērijas
 Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
 Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]
 Sēnes un oomicētes
 Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
 Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]
 Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
 Kukaiņi un ērces
 Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]
 Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
 Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
8.Ābele(Malus Mill.)Baktērijas
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]
Sēnes un oomicētes
Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]
Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]
Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]
Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]
Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Kukaiņi un ērces
Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]
Nematodes
Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
9.Olīvkoks (Olea europaea L.)Baktērijas
Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]
Nematodes
Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgas slimības un fitoplazmas
Olīvu lapu dzeltēšanas vīruss [OLYAV0]
Olīvu dzīslu dzeltēšanas vīruss [OVYAV0]
Olīvu dzeltenās plankumainības un samazināšanās vīruss [OYMDAV]
10.Pistācija (Pistacia vera L.)Sēnes un oomicētes
Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]
Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]
Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Nematodes
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
11.Parastā mandele un mājas plūme (Prunus amygdalus Batsch, Prunus domestica L.)Baktērijas
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]
Sēnes un oomicētes
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Kukaiņi un ērces
Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
Nematodes
Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
12.Parastā aprikoze (Prunus armeniaca L.)Baktērijas
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]
Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]
Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]
Sēnes un oomicētes
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Kukaiņi un ērces
Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
Nematodes
Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
13.Saldais ķirsis un skābais ķirsis (Prunus avium L., Prunus cerasus L.)Baktērijas
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]
Sēnes un oomicētes
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
Kukaiņi un ērces
Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
Nematodes
Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
14.Parastais persiks, vītollapu plūme un citas diploīdās plūmes (Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley)Baktērijas
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]
Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]
Sēnes un oomicētes
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Kukaiņi un ērces
Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
Nematodes
Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
15.Jāņoga, upene, ērkšķoga (Ribes L.)Sēnes un oomicētes
Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]
Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]
Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]
Kukaiņi un ērces
Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]
Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]
Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
Tetranychus urticae Koch [TETRUR]
Nematodes
Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]
Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgas slimības un fitoplazmas
Aukubas mozaīkas un upeņu dzeltēšanas izraisītāja apvienojums
16.Kazene, avene (Rubus L.)Baktērijas
Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]
Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]
Sēnes un oomicētes
Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]
Kukaiņi un ērces
Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]
17.Dzērvene, brūklene, mellene un zilene (Vaccinium L.)Baktērijas
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Sēnes un oomicētes
Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]
Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]
Godronia cassandrae (anamorph Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

B daļa

Nr. p. k.Ģints vai sugaRegulētie nekarantīnas organismi
1.Citrusaugs, kinkāns, Ķīnas mazais mandarīns (Citrus L., Fortunella Swingle un Poncirus Raf.)Baktērijas
Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]
Sēnes un oomicētes
Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]
Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgas slimības un fitoplazmas
Citrus cristacortis [CSCC00]
Citrus exocortis viroīds [CEVD00]
Citrus impietratura izraisītājs [CSI000]
Citrusu lapu plankumainības vīruss [CLBV00]
Citrus psorosis vīruss [CPSV00]
Citrus tristeza vīruss (ES izolāti) [CTV000]
Citrusu plankumainības vīruss [CVV000]
Apiņu pundurainības viroīds [HSVD00]
2.Lazda (Corylus avellana L.)Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgas slimības un fitoplazmas
Ābeļu mozaīkas vīruss [APMV00]
3.Parastā cidonija (Cydonia oblonga Mill.)Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgas slimības un fitoplazmas
Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīruss [ACLSV0]
Gumijotas ābeļu koksnes izraisītājs [ARW000]
Ābeļu stumbra rievainības vīruss [ASGV00]
Ābeļu stumbra bedrainības vīruss [ASPV00]
Bumbieru mizas nekrozes izraisītājs [PRBN00]
Bumbieru mizas plaisāšanas izraisītājs [PRBS00]
Bumbieru čūlveida vēža viroīds [PBCVD0]
Raupjas bumbieru mizas izraisītājs [PRRB00]
Cidoniju dzeltenplankumainības izraisītājs [ARW000]
4.Zemene (Fragaria L.)Baktērijas
Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]
Sēnes un oomicētes
Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
Phytophthora fragariae C. J. Hickman [PHYTFR]
Nematodes
Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]
Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]
Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]
Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]
Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgas slimības un fitoplazmas
Arabis mozaīkas vīruss [ARMV00]
Aveņu gredzenplankumainības vīruss [RPRSV0]
Zemeņu krokošanās vīruss [SCRV00]
Zemeņu latentais gredzenplankumainības vīruss [SLRSV0]
Zemeņu lapu apmaļu dzeltēšanas vīruss [SMYEV0]
Zemeņu lāsumainības vīruss [SMOV00]
Zemeņu lapu dzīslu balēšanas vīruss [SVBV00]
Tomātu melnās gredzenplankumainības vīruss [TBRV00]
5.Grieķu valrieksts (Juglans regia L.)Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgas slimības un fitoplazmas
Ķiršu lapu ritināšanās vīruss [CLRV00]
6.Ābele (Malus Mill.)Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgas slimības un fitoplazmas
Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīruss [ACLSV0]
Ābolu bedrainības viroīds [ADFVD0]
Ābeļu virālās plakanzarainības izraisītājs [AFL000]
Ābeļu mozaīkas vīruss [APMV00]
Gumijotas ābeļu koksnes izraisītājs [ARW000]
Ābolu mizas rētainības viroīds [ASSVD0]
Ābeļu zvaigžņveida plaisāšanas izraisītājs [APHW00]
Ābeļu stumbra rievainības vīruss [ASGV00]
Ābeļu stumbra bedrainības vīruss [ASPV00]
Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]
Augļu slimības: sīki augļi [APCF00], negatavu augļu krokošanās [APGC00], bedraini augļi (Ben Davis), raupja miza [APRSK0], zvaigžņveida plaisāšana, rūsveida gredzenplankumainība [APLP00], rūsgani izaugumi
7.Olīvkoks (Olea europaea L.)Sēnes un oomicētes
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgas slimības un fitoplazmas
Arabis mozaīkas vīruss [ARMV00]
Ķiršu lapu ritināšanās vīruss [CLRV00]
Zemeņu latentais gredzenplankumainības vīruss [SLRSV0]
8.Parastā mandele (Prunus amygdalus Batsch)Baktērijas
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]
Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgas slimības un fitoplazmas
Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīruss [ACLSV0]
Ābeļu mozaīkas vīruss [APMV00]
Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]
Plūmju virālo baku vīruss [PPV000]
Plūmju pundurainības vīruss [PDV000]
Plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīruss [PNRSV0]
9.Parastā aprikoze (Prunus armeniaca L.)Baktērijas
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]
Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgas slimības un fitoplazmas
Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīruss [ACLSV0]
Ābeļu mozaīkas vīruss [APMV00]
Aprikožu latentais vīruss [ALV000]
Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]
Plūmju virālo baku vīruss [PPV000]
Plūmju pundurainības vīruss [PDV000]
Plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīruss [PNRSV0]
10.Saldais ķirsis un skābais ķirsis (Prunus avium L. un Prunus cerasus L.)Baktērijas
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]
Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgas slimības un fitoplazmas
Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīruss [ACLSV0]
Ābeļu mozaīkas vīruss [APMV00]
Arabis mozaīkas vīruss [ARMV00]
Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]
Ķiršu zaļās gredzenplankumainības vīruss [CGRMV0]
Ķiršu lapu ritināšanās vīruss [CLRV00]
Ķiršu lapu plankumainības vīruss [CMLV00]
Ķiršu nekrotiskās rūsveida plankumainības vīruss [CRNRM0]
Sīko ķiršu vīruss 1 [LCHV10] un sīko ķiršu vīruss 2 [LCHV20]
Plūmju virālo baku vīruss [PPV000]
Plūmju pundurainības vīruss [PDV000]
Plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīruss [PNRSV0]
Aveņu gredzenplankumainības vīruss [RPRSV0]
Zemeņu latentais gredzenplankumainības vīruss [SLRSV0]
Tomātu melnās gredzenplankumainības vīruss [TBRV00]
11.Mājas plūme, vītollapu plūme (Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley) un citas plūmju (Prunus L.) sugas, kas uzņēmīgas pret plūmju virālo baku vīrusu plūmju (Prunus L.) hibrīdu gadījumāBaktērijas
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]
Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgas slimības un fitoplazmas
Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīruss [ACLSV0]
Ābeļu mozaīkas vīruss [APMV00]
Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]
Mirabeļu latentais gredzenplankumainības vīruss [MLRSV0]
Plūmju virālo baku vīruss [PPV000]
Plūmju pundurainības vīruss [PDV000]
Plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīruss [PNRSV0]
12.Parastais persiks (Prunus persica (L.) Batsch)Baktērijas
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]
Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgas slimības un fitoplazmas
Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīruss [ACLSV0]
Ābeļu mozaīkas vīruss [APMV00]
Aprikožu latentais vīruss [ALV000]
Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]
Persiku latentais mozaīkas vīruss [PLMVD0]
Plūmju virālo baku vīruss [PPV000]
Plūmju pundurainības vīruss [PDV000]
Plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīruss [PNRSV0]
Zemeņu latentais gredzenplankumainības vīruss [SLRSV0]
13.Bumbiere(Pyrus L.)Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgas slimības un fitoplazmas
Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīruss [ACLSV0]
Gumijotas ābeļu koksnes izraisītājs [ARW000]
Ābeļu stumbra rievainības vīruss [ASGV00]
Ābeļu stumbra bedrainības vīruss [ASPV00]
Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]
Bumbieru mizas nekrozes izraisītājs [PRBN00]
Bumbieru mizas plaisāšanas izraisītājs [PRBS00]
Bumbieru čūlveida vēža viroīds [PBCVD0]
Raupjas bumbieru mizas izraisītājs [PRRB00]
Cidoniju dzeltenplankumainības izraisītājs [ARW000]
14.Jāņoga, upene, ērkšķoga (Ribes L.)Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgas slimības un fitoplazmas
Arabis mozaīkas vīruss [ARMV00]
Upeņu pilnziedainības vīruss [BRAV00]
Gurķu mozaīkas vīruss [CMV000]
Ērkšķogu lapu dzīslu bālēšanas vīruss [GOVB00]
Aveņu gredzenplankumainības vīruss [RPRSV0]
Zemeņu latentais gredzenplankumainības vīruss [SLRSV0]
15.Kazene, avene (Rubus L.)Sēnes un oomicētes
Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]
Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgas slimības un fitoplazmas
Ābeļu mozaīkas vīruss [APMV00]
Arabis mozaīkas vīruss [ARMV00]
Kazenāju nekrozes vīruss [BRNV00]
Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]
Gurķu mozaīkas vīruss [CMV000]
Aveņkrūmu pundurainības vīruss [RBDV00]
Aveņu lapu lāsumainības vīruss [RLMV00]
Aveņu gredzenplankumainības vīruss [RPRSV0]
Aveņu dzīslu hlorozes vīruss [RVCV00]
Aveņu dzeltenplankumainības izraisītājs [RYS000]
Kazeņu un aveņu dzeltenā tīklojuma vīruss [RYNV00]
Zemeņu latentais gredzenplankumainības vīruss [SLRSV0]
Tomātu melnās gredzenplankumainības vīruss [TBRV00]
16.Dzērvene, brūklene, mellene un zilene (Vaccinium L.)Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgas slimības un fitoplazmas
Melleņu mozaīkas ophiovīruss [BLMAV0]
Melleņu sarkanās gredzenplankumainības vīruss [BRRV00]
Melleņu iedegas vīruss [BLSCV0]
Melleņu šoka vīruss [BLSHV0]
Melleņu šaurlapainības vīruss [BSSV00]
Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]
Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]
Dzērveņu viltus ziedu fitoplazma [PHYPFB]
3. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 7. februāra
noteikumiem Nr. 76
Kaitīgie organismi, kam noteikts pieļaujamais līmenis pirmsbāzes, bāzes un sertificētā materiālā

(Pielikums svītrots no 01.06.2020. ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 176; sk. grozījumu 2. punktu)

4. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 7. februāra
noteikumiem Nr. 76
Augsnē nepieļaujamie kaitīgie organismi

(Pielikums MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 176 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

Nr. p. k.Ģints vai sugaKaitīgais organisms
1.Zemene (Fragaria L.)Nematodes
Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]
Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]
Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]
Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
2.Grieķu valrieksts (Juglans regia L.)Nematodes
Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
3.Olīvkoks (Olea europaea L.)Nematodes
Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
4.Pistācija (Pistacia vera L.)Nematodes
Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]
5.Skābais ķirsis un saldais ķirsis (Prunus avium (L.) L., Prunus cerasus L.)Nematodes
Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]
Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]
Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]
Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
6.Mājas plūme, parastais persiks, vītollapu plūme un citas diploīdās plūmes (Prunus domestica, P. persica un P. salicina)Nematodes
Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]
Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]
Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
7.Jāņoga, upene, ērkšķoga (Ribes L.)Nematodes
Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]
Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]
Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
8.Kazene, avene (Rubus L.)Nematodes
Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]
Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]
Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]
Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
5. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 7. februāra
noteikumiem Nr. 76
Vizuālās pārbaudes, paraugu ņemšanas un testēšanas prasības

(Pielikums MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 176 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

1. Castanea sativa Mill. – ēdamā kastaņa.

1.1. Visām kategorijām:

1.1.1. vizuālo pārbaudi veic reizi gadā;

1.1.2. paraugus ņem un testē, ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikuma A daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

1.2. Pirmsbāzes materiāls:

1.2.1. ja pirmsbāzes materiālu audzē uz lauka, kurā nav nodrošināta aizsardzība pret kukaiņiem, attiecībā uz Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam piemēro vienu no šādām prasībām:

1.2.1.1. pirmsbāzes materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;

1.2.1.2. kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietas daļā uz pirmsbāzes materiāla un augļaugiem nav novēroti Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr simptomi.

1.3. Bāzes materiāls:

1.3.1. ražošanas vietas daļa, ražošanas vieta vai apgabals atbilst vienai no šādām prasībām:

1.3.1.1. bāzes materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;

1.3.1.2. kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietas daļā uz bāzes materiāla un augļaugiem nav novēroti Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr simptomi.

1.4. Sertificēts un standarta materiāls:

1.4.1. ražošanas vietas daļa, ražošanas vieta vai apgabals atbilst vienai no šādām prasībām:

1.4.1.1. sertificēts un standarta materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;

1.4.1.2. kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietas daļā uz sertificētā un standarta materiāla un augļaugiem nav novēroti Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr simptomi;

1.4.1.3. sertificēts un standarta materiāls un augļaugi ar Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr simptomiem ir izrauti, atlikušo pavairošanas materiālu un augļaugus pārbauda reizi nedēļā un vismaz trīs nedēļas pirms izplatīšanas ražošanas vietas daļā nav novēroti minētā kaitīgā organisma simptomi.

2. Citrus L. – citrusaugi, Fortunella Swingle – kinkāns, Poncirus Raf. – Ķīnas mazais mandarīns.

2.1. Pirmsbāzes materiāls:

2.1.1. vizuālo pārbaudi veic divas reizes gadā;

2.1.2. paraugu ņem un testē:

2.1.2.1. katru gadu no katra pirmsbāzes mātesauga, lai noteiktu Spiroplasma citri Saglio et al. klātbūtni;

2.1.2.2. trīs gadus pēc katra pirmsbāzes mātesauga pieņemšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk reizi trijos gados, lai noteiktu Citrus tristeza vīrusa (ES izolātu) klātbūtni;

2.1.2.3. sešus gadus pēc katra pirmsbāzes mātesauga pieņemšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk reizi sešos gados, lai noteiktu šo noteikumu 2. pielikuma B daļā minēto kaitīgo organismu, izņemot Citrus tristeza vīrusa (ES izolātu) un Spiroplasma citri Saglio et al., klātbūtni un – aizdomu gadījumā – šo noteikumu 2. pielikuma A daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

2.2. Bāzes materiāls:

2.2.1. vizuālās pārbaudes veic:

2.2.1.1. divas reizes gadā attiecībā uz Citrus tristeza vīrusu (ES izolātiem), Spiroplasma citri Saglio et al. un Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley;

2.2.1.2. vienu reizi gadā attiecībā uz visiem šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem kaitīgajiem organismiem, izņemot šā pielikuma 2.2.1.1. apakšpunktā minētos kaitīgos organismus;

2.2.2. paraugus ņem un testē:

2.2.2.1. vienu reizi trijos gados no katra bāzes mātesauga, kas turēts no kukaiņiem aizsargātās telpās, lai noteiktu Citrus tristeza vīrusa (ES izolātu) klātbūtni;

2.2.2.2. vienu reizi trijos gados no tādu bāzes mātesaugu reprezentatīvās daļas, kuri turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, lai noteiktu Spiroplasma citri Saglio et al. klātbūtni;

2.2.2.3. katru gadu no tādu bāzes mātesaugu reprezentatīvās daļas, kuri nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, lai noteiktu Citrus tristeza vīrusa (ES izolātu) un Spiroplasma citri Saglio et al. klātbūtni. Ja testēšanas rezultāti attiecībā uz Citrus tristeza vīrusu (ES izolātiem) ir pozitīvi, no visiem mātesaugiem ražošanas vietas daļā ņem paraugus testēšanai;

2.2.2.4. reizi sešos gados no tādu bāzes mātesaugu reprezentatīvās daļas, kuri nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, izņemot Citrus tristeza vīrusu (ES izolātu) un Spiroplasma citri Saglio et al.

2.3. Sertificēts materiāls:

2.3.1. vizuālās pārbaudes veic:

2.3.1.1. divas reizes gadā attiecībā uz Citrus tristeza vīrusu (ES izolātiem), Spiroplasma citri Saglio et al. un Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley;

2.3.1.2. vienu reizi gadā attiecībā uz visiem šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem kaitīgajiem organismiem, izņemot šā pielikuma 2.3.1.1. apakšpunktā minētos kaitīgos organismus;

2.3.2. paraugu ņem un testē:

2.3.2.1. vienu reizi četros gados no tādu sertificēto mātesaugu reprezentatīvās daļas, kuri turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, lai noteiktu Citrus tristeza vīrusa (ES izolātu) klātbūtni;

2.3.2.2. vienu reizi gadā no tādu sertificēto mātesaugu reprezentatīvās daļas, kuri nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, lai noteiktu Citrus tristeza vīrusa (ES izolātu) klātbūtni;

2.3.2.3. ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu, izņemot Citrus tristeza vīrusu (ES izolātu), klātbūtni, no tādu sertificēto mātesaugu reprezentatīvās daļas, kuri nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās;

2.3.3. ja testēšanas rezultāti attiecībā uz Citrus tristeza vīrusu (ES izolātiem) ir pozitīvi, no visiem sertificētajiem mātesaugiem ražošanas vietā ņem paraugus testēšanai.

2.4. Bāzes un sertificēts materiāls:

2.4.1. ražošanas vietas daļa, ražošanas vieta vai apgabals atbilst vienai no šādām prasībām:

2.4.1.1. bāzes un sertificēts materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Citrus tristeza vīrusa (ES izolāti), Spiroplasma citri Saglio et al. un Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley;

2.4.1.2. pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā uz bāzes un sertificēta materiāla un augļaugiem, kas audzēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, nav novēroti Citrus tristeza vīrusa (ES izolātu), Spiroplasma citri Saglio et al. un Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley simptomi;

2.4.1.3. pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz bāzes un sertificēta materiāla un augļaugiem, kas nav audzēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, nav novēroti Citrus tristeza vīrusa (ES izolātu), Spiroplasma citri Saglio et al. un Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley simptomi, un pirms laišanas tirgū no reprezentatīvās materiāla daļas ir paņemti paraugi, kas testēti uz Citrus tristeza vīrusu (ES izolātiem);

2.4.1.4. pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz ne vairāk kā 1 % sertificēta materiāla un augļaugiem ir novēroti Citrus tristeza vīrusa (ES izolātu), Spiroplasma citri Saglio et al. un Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley simptomi un šis pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti. Atlikušo pavairošanas materiālu un augļaugus testē izlases veidā pirms laišanas tirgū.

2.5. Standarta materiāls:

2.5.1. standarta materiāls un augļaugi ir iegūti no identificēta izejmateriāla, kas, pamatojoties uz vizuālās pārbaudes, paraugu ņemšanas un testēšanas rezultātiem, ir atzīts par brīvu no šo noteikumu 2. pielikuma B daļā minētajiem kaitīgajiem organismiem;

2.5.2. vizuālo pārbaudi veic reizi gadā;

2.5.3. paraugu ņem un testē:

2.5.3.1. vienu reizi astoņos gados no tāda standarta materiāla reprezentatīvās daļas, kurš ir turēts no kukaiņiem aizsargātās telpās, lai noteiktu Citrus tristeza vīrusa (ES izolātu) klātbūtni;

2.5.3.2. vienu reizi trijos gados no tāda standarta materiāla reprezentatīvās daļas, kurš nav turēts no kukaiņiem aizsargātās telpās, lai noteiktu Citrus tristeza vīrusa (ES izolātu) klātbūtni;

2.5.4. ražošanas vietas daļa, ražošanas vieta vai apgabals atbilst vienai no šādām prasībām:

2.5.4.1. standarta materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Citrus tristeza vīrusa (ES izolāti), Spiroplasma citri Saglio et al. un Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley;

2.5.4.2. pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz pavairošanas materiāla un augļaugiem nav novēroti Citrus tristeza vīrusa (ES izolātu), Spiroplasma citri Saglio et al. and Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

2.5.4.3. pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz ne vairāk kā 1 % standarta materiāla un augļaugiem ir novēroti Citrus tristeza vīrusa (ES izolātu), Spiroplasma citri Saglio et al. un Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley simptomi un šis pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti. Atlikušo pavairošanas materiālu un augļaugus testē izlases veidā pirms laišanas tirgū.

3. Corylus avellana L.

3.1. Visām kategorijām:

3.1.1. vizuālo pārbaudi veic reizi gadā;

3.1.2. paraugu ņem un testē, ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

4. Cydonia oblonga Mill.

4.1. Pirmsbāzes materiāls:

4.1.1. paraugu ņem un testē vienu reizi piecpadsmit gados no katra pirmsbāzes mātesauga pēc tā pieņemšanas par pirmsbāzes mātesaugu, lai noteiktu 2. pielikuma B daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, izņemot vīrusveidīgās slimības un viroīdus, un lai aizdomu gadījumā noteiktu šo noteikumu 2. pielikuma A daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

4.2. Bāzes materiāls:

4.2.1. paraugu ņem no bāzes mātesaugu reprezentatīvās daļas un testē vienu reizi piecpadsmit gados, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu šo noteikumu 2. pielikuma B daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, izņemot vīrusveidīgās slimības un viroīdus, un lai aizdomu gadījumā noteiktu šo noteikumu 2. pielikuma A daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

4.3.  Sertificēts materiāls:

4.3.1. paraugu ņem no bāzes mātesaugu reprezentatīvās daļas un testē vienu reizi piecpadsmit gados, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu šo noteikumu 2. pielikuma B daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, izņemot vīrusveidīgās slimības un viroīdus, un lai aizdomu gadījumā noteiktu šo noteikumu 2. pielikuma A daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni;

4.3.2. ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, no sertificētiem augļaugiem ņem paraugus testēšanai.

4.4. Standarta materiāls:

4.4.1. paraugu ņem un testē, ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

5. Ficus carica L.

5.1. Visām kategorijām:

5.1.1. vizuālo pārbaudi veic reizi gadā;

5.1.2. paraugu ņem un testē, ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikuma A daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

6. Fragaria L.

6.1. Visām kategorijām vizuālās pārbaudes veic divas reizes gadā audzēšanas sezonā. Vizuāli pārbauda Fragaria L. lapotni, lai noteiktu Phytophthora fragariae C.J. Hickman klātbūtni. Ja pavairošanas materiāls un augļaugi iegūti ar mikropavairošanas metodi un turēti mazāk par trim mēnešiem, šajā periodā veic tikai vienu vizuālo pārbaudi.

6.2. Pirmsbāzes materiāls:

6.2.1. paraugu ņem un testē vienu gadu pēc katra pirmsbāzes mātesauga pieņemšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk vienu reizi audzēšanas sezonā, lai noteiktu šo noteikumu 2. pielikuma B daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni un – aizdomu gadījumā – šo noteikumu 2. pielikuma A daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

6.3. Bāzes materiāls:

6.3.1. paraugu ņem un testē:

6.3.1.1. no reprezentatīva sakņu parauga, ja lapotnē ir Phytophthora fragariae C. J. Hickman simptomi;

6.3.1.2. ja vizuālajā pārbaudē ir novēroti neskaidri Arabis mozaīkas vīrusa, aveņu gredzenplankumainības vīrusa, zemeņu krokošanās vīrusa, zemeņu latentā gredzenplankumainības vīrusa, zemeņu lapu apmaļu dzeltēšanas vīrusa, zemeņu lapu dzīslu balēšanas vīrusa un tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusa simptomi;

6.3.1.3. ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, izņemot šā pielikuma 6.3.1.1. un 6.3.1.2. apakšpunktā minētos kaitīgos organismus.

6.4. Pirmsbāzes un bāzes materiāls

6.4.1. ražošanas vietas daļa, ražošanas vieta vai apgabals atbilst vienai no šādām prasībām attiecībā uz šādiem kaitīgajiem organismiem:

6.4.1.1. Phytophthora fragariae C. J. Hickman:

a) bāzes materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Phytophthora fragariae C. J. Hickman;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz bāzes materiāla un augļaugu lapotnes nav novēroti Phytophthora fragariae C. J. Hickman simptomi un viss inficētais pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi inficētie augi apkārtnē vismaz 5 m rādiusā ir atzīmēti, nav tikuši vākti un tirgoti un ir iznīcināti pēc neinficēto augu novākšanas;

6.4.1.2. Xanthomonas fragariae Kennedy & King:

a) bāzes materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas fragariae Kennedy & King;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz bāzes materiāla un augļaugiem nav novēroti Xanthomonas fragariae Kennedy & King simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

6.4.1.3. Phytophthora fragariae C. J. Hickman:

a) ir noteikts atpūtas periods, kura laikā attiecīgais pavairošanas materiāls un augļaugi netiek audzēti, un tie ir vismaz 10 gadi starp Phytophthora fragariae C. J. Hickman konstatācijas brīdi un nākamo stādīšanu;

b) ir reģistrēta ražošanas vietas augkopības un augsnes slimību vēsture;

6.4.1.4. Xanthomonas fragariae Kennedy & King ir noteikts atpūtas periods, kura laikā attiecīgais pavairošanas materiāls un augļaugi netiek audzēti, un tas ir vismaz viens gads starp Xanthomonas fragariae Kennedy & King konstatācijas brīdi un nākamo stādīšanu;

6.4.1.5. prasības attiecībā uz pārējiem kaitīgajiem organismiem, izņemot Xanthomonas fragariae Kennedy & King un Phytophthora fragariae C. J. Hickman un vīrusus:

a) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā bāzes materiāla un augļaugu īpatsvars, kuriem ir katrs no turpmāk minēto kaitīgo organismu simptomiem, nepārsniedz šādu pieļaujamo līmeni:

Kaitīgais organismsPieļaujamais līmenis (%)
Aphelenchoides besseyi0,05 
Zemeņu pavairošanas slimības fitoplazma0,1
Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.0,2
Candidatus Phytoplasma pruni0,2
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.0,2
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold0,2
Verticillium dahliae Kleb0,2
Chaetosiphon fragaefolii Cockerell0,5
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev0,5
Meloidogyne hapla Chitwood0,5
Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu0,5
Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen1
* Konstatējot kaitīgo organismu, pavairošanas materiālu un augļaugus, kā arī visus apkārt esošos saimniekaugus izrauj un iznīcina;

b) ja bāzes materiālam un augļaugiem ar Arabis mozaīkas vīrusa, aveņu gredzenplankumainības vīrusa, zemeņu krokošanās vīrusa, zemeņu latentā gredzenplankumainības vīrusa, zemeņu lapu apmaļu dzeltēšanas vīrusa, zemeņu lapu dzīslu balēšanas un tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusa simptomiem testēšanas rezultāts ir pozitīvs, attiecīgo pavairošanas materiālu un augļaugus nekavējoties izrauj un iznīcina;

6.4.1.6. prasības attiecībā uz visiem vīrusiem:

6.4.1.6.1. pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā ne vairāk kā uz 1 % bāzes materiāla un augļaugu ir novēroti visu šo noteikumu 2. pielikumā minēto vīrusu simptomi un šis pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

6.5. Sertificēts materiāls:

6.5.1. paraugu ņem un testē:

6.5.1.1. no reprezentatīva sakņu parauga, ja lapotnē ir Phytophthora fragariae C. J. Hickman simptomi;

6.5.1.2. ja vizuālajā pārbaudē ir novēroti neskaidri Arabis mozaīkas vīrusa, aveņu gredzenplankumainības vīrusa, zemeņu krokošanās vīrusa, zemeņu latentā gredzenplankumainības vīrusa, zemeņu lapu apmaļu dzeltēšanas vīrusa, zemeņu lapu dzīslu balēšanas un tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusa simptomi;

6.5.1.3. ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, izņemot šā pielikuma 6.5.1.1. un 6.5.1.2. apakšpunktā minētos kaitīgos organismus;

6.5.2. ražošanas vietas daļa, ražošanas vieta vai apgabals atbilst vienai no šādām prasībām attiecībā uz šādiem kaitīgajiem organismiem:

6.5.2.1. Phytophthora fragariae C. J. Hickman:

a) sertificēts materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Phytophthora fragariae C. J. Hickman;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā sertificēta materiāla un augļaugu lapotnē nav novēroti Phytophthora fragariae C. J. Hickman simptomi un viss inficētais pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī inficētie augi apkārtnē vismaz 5 m rādiusā ir atzīmēti, nav tikuši vākti un tirgoti un ir iznīcināti pēc neinficēto augu novākšanas;

6.5.2.2. Xanthomonas fragariae Kennedy & King:

a) sertificēts materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas fragariae Kennedy & King;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā ne vairāk kā uz 2 % sertificētā materiāla un augļaugu ir novēroti Xanthomonas fragariae Kennedy & King simptomi un šis pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

6.5.2.3. Phytophthora fragariae C. J. Hickman:

a) ir noteikts atpūtas periods, kura laikā attiecīgais pavairošanas materiāls un augļaugi netiek audzēti, un tie ir vismaz 10 gadi starp Phytophthora fragariae C. J. Hickman konstatācijas brīdi un nākamo stādīšanu;

b) ir reģistrēta ražošanas vietas augkopības un augsnes slimību vēsture;

6.5.2.4. Xanthomonas fragariae Kennedy & King ir noteikts atpūtas periods, kura laikā attiecīgais pavairošanas materiāls un augļaugi netiek audzēti, un tas ir vismaz viens gads starp Xanthomonas fragariae Kennedy & King konstatācijas brīdi un nākamo stādīšanu;

6.5.2.5. prasības attiecībā uz kaitīgiem organismiem, izņemot Xanthomonas fragariae Kennedy & King un Phytophthora fragariae C. J. Hickman un vīrusus:

a) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā sertificētā materiāla un augļaugu īpatsvars, kuriem ir katrs no turpmāk minēto kaitīgo organismu simptomiem, nepārsniedz šādu pieļaujamo līmeni:

Kaitīgais organismsPieļaujamais līmenis (%)
Phytonemus pallidus Banks0,1
Aphelenchoides besseyi Christie0,5
Zemeņu pavairošanas slimības fitoplazma0,5
Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie1
Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier1
Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.1
Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al.1
Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis1
Candidatus Phytoplasma pruni1
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.1
Chaetosiphon fragaefolii Cockerell1
Clover phyllody phytoplasma1
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev1
Meloidogyne hapla Chitwood Chitwood1
Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu1
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen1
Rhizoctonia fragariae Hussain & W. E. McKeen1
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold2
Verticillium dahliae Kleb2*
* Konstatējot kaitīgo organismu, pavairošanas materiālu un augļaugus, kā arī visus apkārt esošos saimniekaugus izrauj un iznīcina;

b) ja sertificētam materiālam un augļaugiem ar Arabis mozaīkas vīrusa, aveņu gredzenplankumainības vīrusa, zemeņu krokošanās vīrusa, zemeņu latentā gredzenplankumainības vīrusa, zemeņu lapu apmaļu dzeltēšanas vīrusa, zemeņu lapu dzīslu balēšanas un tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusa simptomiem testēšanas rezultāts ir pozitīvs, attiecīgo pavairošanas materiālu un augļaugus izrauj un nekavējoties iznīcina;

6.5.2.6. prasības attiecībā uz visiem vīrusiem:

6.5.2.6.1. pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā ne vairāk kā uz 2 % sertificētā materiāla un augļaugu ir novēroti visu šo noteikumu 2. pielikumā minēto vīrusu simptomi un šis pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

6.6. Standarta materiāls:

6.6.1. paraugu ņem un testē:

6.6.1.1. no reprezentatīva sakņu parauga, ja lapotnē ir Phytophthora fragariae C. J. Hickman simptomi;

6.6.1.2. ja vizuālajā pārbaudē ir novēroti neskaidri Arabis mozaīkas vīrusa, aveņu gredzenplankumainības vīrusa, zemeņu krokošanās vīrusa, zemeņu latentā gredzenplankumainības vīrusa, zemeņu lapu apmaļu dzeltēšanas vīrusa, zemeņu lapu dzīslu balēšanas vīrusa un tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusa simptomi;

6.6.1.3. ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, izņemot šā pielikuma 6.6.1.1. un 6.6.1.2. apakšpunktā minētos kaitīgos organismus;

6.6.2. ražošanas vietas daļa, ražošanas vieta vai apgabals atbilst vienai no šādām prasībām attiecībā uz šādiem kaitīgajiem organismiem:

6.6.2.1. Phytophthora fragariae C. J. Hickman:

a) standarta materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Phytophthora fragariae C. J. Hickman;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz standarta materiāla un augļaugu lapotnes nav novēroti Phytophthora fragariae C. J. Hickman simptomi un viss inficētais pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī inficētie augi apkārtnē vismaz 5 m rādiusā ir atzīmēti, nav tikuši vākti un tirgoti un ir iznīcināti pēc neinficētā pavairošanas materiāla un augļaugu novākšanas;

6.6.2.2. Xanthomonas fragariae Kennedy & King:

a) standarta materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas fragariae Kennedy & King;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz standarta materiāla un augļaugiem nav novēroti Xanthomonas fragariae Kennedy & King simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

c) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz ne vairāk kā 5 % standarta materiāla un augļaugu ir novēroti Xanthomonas fragariae Kennedy & King simptomi un šis pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

6.6.2.3. ja standarta materiālam un augļaugiem ar Arabis mozaīkas vīrusa, aveņu gredzenplankumainības vīrusa, zemeņu krokošanās vīrusa, zemeņu latentā gredzenplankumainības vīrusa, zemeņu lapu apmaļu dzeltēšanas vīrusa, zemeņu lapu dzīslu balēšanas vīrusa un tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusa simptomiem testēšanas rezultāts ir pozitīvs, attiecīgo pavairošanas materiālu un augļaugus izrauj un nekavējoties iznīcina.

7. Juglans regia L.

7.1. Visām kategorijām vizuālo pārbaudi veic reizi gadā.

7.2. Pirmsbāzes materiāls:

7.2.1. paraugu ņem no katra ziedoša pirmsbāzes mātesauga un testē vienu gadu pēc tā pieņemšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk vienu reizi gadā, lai noteiktu šo noteikumu 2. pielikuma B daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni un – aizdomu gadījumā – šo noteikumu 2. pielikuma A daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

7.3. Bāzes materiāls:

7.3.1. paraugu ņem no bāzes mātesaugu reprezentatīvās daļas un testē katru gadu, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

7.4. Sertificēts materiāls:

7.4.1. paraugu ņem no sertificētu mātesaugu reprezentatīvās daļas un testē reizi trīs gados, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni;

7.4.2. ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, no sertificētiem augļaugiem ņem paraugus testēšanai.

7.5. Standarta materiāls:

7.5.1. paraugu ņem un testē, ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

8. Malus Mill.

8.1. Visām kategorijām vizuālo pārbaudi veic reizi gadā.

8.2. Pirmsbāzes materiāls:

8.2.1. paraugu ņem no katra pirmsbāzes mātesauga un testē 15 gadus pēc tā pieņemšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk reizi 15 gados, lai noteiktu šo noteikumu 2. pielikuma B daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, izņemot vīrusveidīgu slimību un viroīdu organismu klātbūtni, un – aizdomu gadījumā – šo noteikumu 2. pielikuma A daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni;

8.2.2. ja pirmsbāzes materiālu ir atļauts ražot laukā, kurā nav nodrošināta aizsardzība pret kukaiņiem, ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam piemēro vienu no šādām prasībām attiecībā uz:

8.2.2.1. Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider:

a) pirmsbāzes materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz pirmsbāzes materiāla un augļaugiem nav novēroti Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

8.3. Bāzes materiāls:

8.3.1. tādiem bāzes mātesaugiem, kas turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, paraugu ņem no reprezentatīvās daļas un testē reizi 15 gados, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider klātbūtni;

8.3.2. tādiem bāzes mātesaugiem, kas nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, paraugu ņem no reprezentatīvās daļas un testē:

8.3.2.1. reizi trijos gados, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider klātbūtni;

8.3.2.2. reizi 15 gados, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu šo noteikumu 2. pielikuma B daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, izņemot Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider un citu vīrusveidīgu slimību un viroīdu klātbūtni, un – aizdomu gadījumā – šo noteikumu 2. pielikuma A daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

8.4. Sertificēts materiāls:

8.4.1. tādiem sertificētiem mātesaugiem, kas turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, paraugu ņem no reprezentatīvās daļas un testē reizi 15 gados, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider klātbūtni;

8.4.2. tādiem sertificētiem mātesaugiem, kas nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, paraugu ņem no reprezentatīvās daļas un testē:

8.4.2.1. reizi piecos gados, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider klātbūtni;

8.4.2.2. reizi piecpadsmit gados, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu šo noteikumu 2. pielikuma B daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, izņemot Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider un citu vīrusveidīgu slimību un viroīdu klātbūtni, un – aizdomu gadījumā – šo noteikumu 2. pielikuma A daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni;

8.4.3. ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, no sertificētiem augļaugiem ņem paraugus testēšanai.

8.5. Bāzes un sertificēts materiāls:

8.5.1. ražošanas vietas daļa, ražošanas vieta vai apgabals attiecībā uz Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider atbilst vienai no šādām prasībām:

a) bāzes un sertificēts materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, kuros nav sastopama Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz bāzes un sertificēta materiāla un augļaugiem nav novēroti Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

c) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā ne vairāk kā uz 2 % sertificētā materiāla un augļaugu ir novēroti Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider simptomi un šis pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

8.6. Standarta materiāls:

8.6.1. paraugu ņem un testē, ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni;

8.6.2. ja vizuālā pārbaudē ražošanas vietas daļā ir atklāts standarta materiāls un augļaugi ar Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider simptomiem, no atlikušajiem standarta augiem bez simptomiem partijās, kurās tika konstatēti augi ar simptomiem, ņem paraugus testēšanai, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider klātbūtni;

8.6.3. ražošanas vietas daļa, ražošanas vieta vai apgabals attiecībā uz Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider atbilst vienai no šādām prasībām:

a) standarta materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, kuros nav sastopama Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz standarta materiāla un augļaugiem nav novēroti Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

c) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā ne vairāk kā uz 2 % standarta materiāla un augļaugu ir novēroti Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

9. Olea europaea L.

9.1. Visām kategorijām vizuālo pārbaudi veic reizi gadā.

9.2. Pirmsbāzes materiāls:

9.2.1. paraugu ņem no katra pirmsbāzes mātesauga un testē desmit gadus pēc tā pieņemšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk reizi desmit gados, lai noteiktu šo noteikumu 2. pielikuma B daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni un – aizdomu gadījumā – šo noteikumu 2. pielikuma A daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

9.3. Bāzes materiāls:

9.3.1. paraugu ņem no bāzes mātesaugu reprezentatīvās daļas un testē reizi 30 gados, lai visi augi būtu testēti, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

9.4. Sertificēts materiāls:

9.4.1. paraugu ņem un testē:

9.4.1.1. tādu mātesaugu reprezentatīvās daļas, kurus izmanto sēklu ražošanai (sēklas mātesaugiem), lai visi augi būtu testēti reizi 40 gados, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni;

9.4.1.2. tādu mātesaugu reprezentatīvās daļas, kuri nav sēklas mātesaugi, lai visi augi būtu testēti reizi 30 gados, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

9.5. Standarta materiāls:

9.5.1. paraugu ņem un testē, ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

10. Pistacia vera L.

10.1. Visām kategorijām:

10.1.1. vizuālo pārbaudi veic reizi gadā;

10.1.2. paraugu ņem un testē, ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikuma A daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

11. Prunus amygdalus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch un Prunus salicina Lindley.

11.1. Pirmsbāzes materiāls:

11.1.1. vizuālo pārbaudi veic:

11.1.1.1. divas reizes gadā attiecībā uz Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, plūmju virālo baku vīrusu, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. un Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie (Prunus persica (L.) Batsch un Prunus salicina Lindley) klātbūtni;

11.1.1.2. vienu reizi gadā uz visu šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, izņemot šā pielikuma 11.1.1.1. apakšpunktā minētos kaitīgos organism šo noteikumu us;

11.1.2. pirmsbāzes materiālu un augļaugus Prunus amygdalus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L. un Prunus domestica L. iegūst no mātesaugiem, kas ir pārbaudīti iepriekšējā audzēšanas sezonā un atzīti par brīviem no plūmju virālo baku vīrusa;

11.1.3. pirmsbāzes potcelmus Prunus cerasifera Ehrh. un Prunus domestica L. iegūst no mātesaugiem, kas ir pārbaudīti iepriekšējā audzēšanas sezonā un atzīti par brīviem no plūmju virālo baku vīrusa. Pirmsbāzes potcelmus Prunus cerasifera Ehrh. un Prunus domestica L. iegūst no mātesaugiem, kas ir pārbaudīti iepriekšējās piecās audzēšanas sezonās un atzīti par brīviem no Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider;

11.1.4. paraugu ņem no katra ziedoša pirmsbāzes mātesauga un testē:

11.1.4.1. vienu gadu pēc tā pieņemšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk reizi gadā, lai noteiktu plūmju pundurainības vīrusa un plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusa klātbūtni;

11.1.4.2. no Prunus persica – vienu gadu pēc tā pieņemšanas par pirmsbāzes mātesaugu, lai noteiktu persiku latentā mozaīkas vīrusa klātbūtni;

11.1.5. paraugu ņem no katra koka, kas speciāli iestādīts apputeksnēšanai, un, ja nepieciešams, arī no lielākajiem apputeksnētājkokiem apkārtējā vidē un testē, lai noteiktu plūmju pundurainības vīrusa un plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusa klātbūtni;

11.1.6. paraugu ņem no katra pirmsbāzes mātesauga un testē:

11.1.6.1. piecus gadus pēc tā pieņemšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk reizi piecos gados, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider un plūmju virālo baku vīrusa klātbūtni;

11.1.6.2. 10 gadus pēc tā pieņemšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk reizi 10 gados, lai atklātu šo noteikumu 2. pielikuma B daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, izņemot plūmju pundurainības vīrusu, plūmju virālo baku vīrusu un plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusu, un – aizdomu gadījumā – šo noteikumu 2. pielikuma A daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni;

11.1.7. paraugu ņem no pirmsbāzes mātesaugu reprezentatīvās daļas un testē, ja rodas aizdomas par Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. klātbūtni;

11.1.8. ja izņēmuma kārtā pirmsbāzes materiālu ir atļauts ražot laukā, kurā nav nodrošināta aizsardzība pret kukaiņiem, ražošanas vietas daļa, ražošanas vieta vai apgabals atbilst vienai no šādām prasībām attiecībā uz šādiem kaitīgajiem organismiem:

11.1.8.1. Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider:

a) pirmsbāzes materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz pirmsbāzes materiāla un augļaugiem nav novēroti Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

c) pirmsbāzes materiāls un augļaugi ražošanas vietas daļā ir atdalīti no citiem saimniekaugiem. Atdalītās ražošanas vietas daļas attālums ir atkarīgs no reģionālajiem apstākļiem, pavairošanas materiāla veida, Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider klātbūtnes konkrētajā apgabalā un attiecīgajiem riska faktoriem, ko pārbaudē noteikušas kompetentās iestādes;

11.1.8.2. plūmju virālo baku vīrusu:

a) pirmsbāzes materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no plūmju virālo baku vīrusa;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz pirmsbāzes materiāla un augļaugiem nav novēroti plūmju virālo baku vīrusa simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

c) pirmsbāzes materiāls un augļaugi ražošanas vietas daļā ir atdalīti no citiem saimniekaugiem. Atdalītās ražošanas vietas daļas attālums ir atkarīgs no reģionālajiem apstākļiem, pavairošanas materiāla veida, plūmju virālo baku vīrusa klātbūtnes konkrētajā apgabalā un attiecīgajiem riska faktoriem, ko pārbaudē noteikušas kompetentās iestādes;

11.1.8.3. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie:

a) pirmsbāzes materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz pirmsbāzes materiāla un augļaugiem nav novēroti Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

11.1.8.4. Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.:

a) pirmsbāzes materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz pirmsbāzes materiāla un augļaugiem nav novēroti Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

11.2. Bāzes, sertificētam un standarta materiālam vizuālo pārbaudi veic reizi gadā.

11.3. Bāzes materiāls:

11.3.1. paraugu ņem no tāda bāzes mātesauga reprezentatīvās daļas, kurš turēts no kukaiņiem aizsargātās telpās, un testē:

11.3.1.1. reizi trijos gados, lai noteiktu plūmju pundurainības vīrusa, plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusa un plūmju virālo baku vīrusa klātbūtni;

11.3.1.2. reizi 10 gados, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider klātbūtni;

11.3.2. paraugu ņem no tāda bāzes mātesauga reprezentatīvās daļas, kurš nav turēts no kukaiņiem aizsargātās telpās, izņemot potcelmu ražošanai paredzētus mātesaugus, un testē katru gadu, lai noteiktu plūmju virālo baku vīrusa klātbūtni, lai visi augi būtu testēti reizi 10 gados;

11.3.3. paraugu ņem no potcelmu ražošanai paredzētu tādu bāzes mātesaugu reprezentatīvās daļas, kuri nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, un testē katru gadu, lai noteiktu plūmju virālo baku vīrusa klātbūtni;

11.3.4. paraugu ņem no potcelmu ražošanai paredzētu tādu Prunus domestica L. bāzes mātesaugu reprezentatīvās daļas, kuri nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, un testē iepriekšējās piecās audzēšanas sezonās, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider klātbūtni, un šajos testos nav konstatēta kaitīgā organisma klātbūtne;

11.3.5. paraugu ņem no tādu bāzes mātesauga reprezentatīvās daļas, kuri nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, un testē, ja rodas aizdomas par Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. klātbūtni;

11.3.6. paraugu ņem no tādu bāzes mātesaugu reprezentatīvās daļas, kuri nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, un testē reizi 10 gados, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu šo noteikumu 2. pielikuma B daļā minēto kaitīgo organismu, izņemot Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, plūmju pundurainības vīrusa, plūmju nekrotiskā gredzenplankumainības vīrusa un plūmju virālo baku vīrusa, klātbūtni un – aizdomu gadījumā – šo noteikumu 2. pielikuma A daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni;

11.3.7. paraugu ņem no ziedošu bāzes mātesaugu reprezentatīvās daļas un testē katru gadu, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, plūmju pundurainības vīrusa un plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusa klātbūtni, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu;

11.3.8. paraugu ņem no ziedošu Prunus persica (L.) Batsch bāzes mātesaugu reprezentatīvās daļas un testē reizi gadā, lai noteiktu persiku latentā mozaīkas vīrusa klātbūtni, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu;

11.3.9. paraugus ņem no reprezentatīvās daļas koku, kas speciāli iestādīti apputeksnēšanai, un, ja nepieciešams, no lielākajiem apputeksnētājkokiem apkārtējā vidē un testē, lai noteiktu plūmju pundurainības vīrusa un plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusa klātbūtni, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu;

11.3.10. paraugus ņem no tādu neziedošu bāzes mātesaugu reprezentatīvās daļas, kuri nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, un testē reizi trijos gados, lai noteiktu plūmju pundurainības vīrusa, plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusa un Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider klātbūtni, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu.

11.4. Sertificēts materiāls:

11.4.1. paraugu ņem no tādu sertificētu mātesaugu reprezentatīvās daļas, kuri turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, un testē:

11.4.1.1. reizi piecos gados, lai noteiktu plūmju pundurainības vīrusa, plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusa un plūmju virālo baku vīrusa klātbūtni, lai visi augi būtu testēti reizi 15 gados;

11.4.1.2. reizi 15 gados, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider klātbūtni;

11.4.2. paraugu ņem no tādu sertificētu mātesaugu reprezentatīvās daļas, kuri nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, un testē:

11.4.2.1. reizi trijos gados, lai noteiktu plūmju virālo baku vīrusa klātbūtni, lai visi augi būtu testēti reizi 15 gados;

11.4.2.2. reizi 15 gados, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu šo noteikumu 2. pielikuma B daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, izņemot Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, plūmju pundurainības vīrusu, plūmju nekrotisko gredzenplankumainības vīrusu un plūmju virālo baku vīrusu, un – aizdomu gadījumā – šo noteikumu 2. pielikuma A daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni;

11.4.3. paraugu ņem no potcelmu ražošanai paredzētu tādu sertificētu mātesaugu reprezentatīvās daļas, kuri nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, un testē katru gadu, lai noteiktu plūmju virālo baku vīrusa klātbūtni;

11.4.4. paraugu ņem no potcelmu ražošanai paredzētu tādu sertificētu Prunus cerasifera Ehrh. un Prunus domestica L. mātesaugu reprezentatīvās daļas, kuri nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, un testē iepriekšējās piecās audzēšanas sezonās, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider klātbūtni;

11.4.5. paraugu ņem no sertificētu mātesaugu reprezentatīvās daļas un testē, ja rodas aizdomas par Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. klātbūtni;

11.4.6. paraugu ņem no ziedošu sertificētu mātesaugu reprezentatīvās daļas un testē katru gadu, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, plūmju pundurainības vīrusa un plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusa klātbūtni, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu;

11.4.7. paraugu ņem no ziedošu sertificētu Prunus persica (L.) Batsch mātesaugu reprezentatīvās daļas un testē reizi gadā, lai noteiktu persiku latentā mozaīkas vīrusa klātbūtni, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu;

11.4.8. paraugu ņem no reprezentatīvās daļas koku, kas speciāli iestādīti apputeksnēšanai, un, ja nepieciešams, no lielākajiem apputeksnētājkokiem apkārtējā vidē un testē, lai noteiktu plūmju pundurainības vīrusa un plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusa klātbūtni, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu;

11.4.9. paraugu ņem no neziedošu tādu sertificētu mātesaugu reprezentatīvās daļas, kuri nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, un testē reizi trijos gados, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma prunorum, plūmju pundurainības vīrusa un plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusa klātbūtni, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu.

11.5. Bāzes un sertificēts materiāls:

11.5.1. ražošanas vietas daļa, ražošanas vieta vai apgabals atbilst vienai no šādām prasībām attiecībā uz šādiem kaitīgajiem organismiem:

11.5.1.1. Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider:

a) bāzes un sertificēts materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz bāzes un sertificēta materiāla un augļaugiem nav novēroti Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

c) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider simptomi ir novēroti ne vairāk kā uz 1 % sertificētā pavairošanas materiāla un augļaugu un šis pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, kā arī ir veikta atlikušo augu bez simptomiem reprezentatīvā parauga pārbaude partijās, kurās tika konstatēti augi ar simptomiem, un ir atzīts, ka tas ir brīvs no Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider;

11.5.1.2. plūmju virālo baku vīruss:

a) pirmsbāzes, bāzes un sertificēts materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no plūmju virālo baku vīrusa;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz bāzes un sertificēta materiāla un augļaugiem nav novēroti plūmju virālo baku vīrusa simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

c) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā plūmju virālo baku vīrusa simptomi ir novēroti uz ne vairāk kā 1 % sertificētā materiāla un augļaugu un šis pavairošanas materiāls, augļaugi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, kā arī ir veikta atlikušo augu bez simptomiem reprezentatīva parauga pārbaude partijās, kurās tika konstatēti augi ar simptomiem, un ir atzīts, ka tas ir brīvs no plūmju virālo baku vīrusa;

11.5.1.3. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie:

a) bāzes un sertificēts materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz bāzes un sertificētā materiāla un augļaugiem nav novēroti Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilki simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

c) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā ne vairāk kā uz 2 % sertificētā materiāla un augļaugu ir novēroti Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilki simptomi un šis pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

11.5.1.4. Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.:

a) bāzes un sertificētais materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz bāzes un sertificētā materiāla un augļaugiem nav novēroti Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

c) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā ne vairāk kā uz 2 % sertificētā materiāla un augļaugu ir novēroti Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. simptomi un šis pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

11.6. Standarta materiāls:

11.6.1. standarta materiālu un augļaugus iegūst no zināma izejmateriāla, no kura reprezentatīvās daļas trijās iepriekšējās audzēšanas sezonās ir ņemti testējamie paraugi un tie atzīti par brīviem no plūmju virālo baku vīrusa;

11.6.2. Prunus cerasifera Ehrh. un Prunus domestica L. standarta potcelmi ir iegūti no zināma izejmateriāla, no kura reprezentatīvās daļas iepriekšējos piecos gados ir ņemti testējamie paraugi un tie atzīti par brīviem no Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider un plūmju virālo baku vīrusa;

11.6.3. paraugu testēšanai ņem no standarta materiāla un augļaugu reprezentatīvās daļas, ja rodas aizdomas par Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. klātbūtni;

11.6.4. paraugu ņem no tādu standarta augļaugu reprezentatīvās daļas, uz kuriem vizuālajās pārbaudēs nav novēroti plūmju virālo baku vīrusa simptomi, un testē attiecībā uz kaitīgo organismu klātbūtni, pamatojoties uz šo augļaugu inficēšanās riska novērtējumu, kā arī tad, ja tuvākajā apkārtnē ir augi ar simptomiem;

11.6.5. ja vizuālajā pārbaudē ražošanas vietas daļā ir atklāts standarta materiāls un augļaugi ar Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider simptomiem, no atlikušā standarta materiāla un augļaugiem bez simptomiem no partijas reprezentatīvās daļas ņem paraugus testēšanai, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider klātbūtni;

11.6.6. ņem paraugu testēšanai, ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, izņemot Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider un plūmju virālo baku vīrusu;

11.6.7. ražošanas vietas daļa, ražošanas vieta vai apgabals atbilst vienai no šādām prasībām attiecībā uz šādiem kaitīgajiem organismiem:

11.6.7.1. Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider:

a) standarta materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz standarta materiāla un augļaugiem nav novēroti Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

c) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider simptomi ir novēroti ne vairāk kā 1 % standarta materiāla un augļaugu un šis pavairošanas materiāls, augļaugi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, kā arī ir veikta atlikušo augu bez simptomiem reprezentatīvā parauga pārbaude partijās, kurās tika konstatēti augi ar simptomiem, un ir atzīts, ka tas ir brīvs no Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider;

d) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā ne vairāk kā uz 2 % standarta materiāla un augļaugu ir novēroti Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie un Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. simptomi un šis pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

11.6.7.2. plūmju virālo baku vīruss:

a) standarta materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no plūmju virālo baku vīrusa;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz standarta materiāla un augļaugiem nav novēroti plūmju virālo baku vīrusa simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

c) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā plūmju virālo baku vīrusa simptomi ir novēroti ne vairāk kā 1 % standarta materiāla un augļaugu un šis pavairošanas materiāls, augļaugi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, kā arī ir veikta atlikušo augu bez simptomiem reprezentatīva parauga pārbaude partijās, kurās tika konstatēti augi ar simptomiem, un ir atzīts, ka tas ir brīvs no plūmju virālo baku vīrusa;

11.6.7.3. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie:

a) standarta materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz standarta materiāla un augļaugiem nav novēroti Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

c) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz ne vairāk kā 2 % standarta materiāla un augļaugu ir novēroti Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie simptomi un šis pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

11.6.7.4. Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.:

a) standarta materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz standarta materiāla un augļaugiem nav novēroti Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

c) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz ne vairāk kā 2 % standarta materiāla un augļaugu ir novēroti Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. simptomi un šis pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

12. Pyrus L.

12.1. Visām kategorijām vizuālo pārbaudi veic reizi gadā.

12.2. Pirmsbāzes materiāls:

12.2.1. paraugu ņem no katra pirmsbāzes mātesauga un testē 15 gadus pēc tā pieņemšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk reizi 15 gados, lai noteiktu šo noteikumu 2. pielikumā B daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, izņemot vīrusveidīgu slimību un viroīdu klātbūtni, un – aizdomu gadījumā – šo noteikumu 2. pielikumā A daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni;

12.2.2. ja pirmsbāzes materiālu ir atļauts ražot laukā, kurā nav nodrošināta aizsardzība pret kukaiņiem, ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam piemēro vienu no šādām prasībām attiecībā uz šādu kaitīgo organismu – Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider:

a) pirmsbāzes materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, kuros nav sastopama Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā nav novēroti Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē un kaimiņos esošie augi ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

12.3. Bāzes materiāls:

12.3.1. paraugu ņem no tādu bāzes mātesaugu reprezentatīvās daļas, kuri turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, un testē reizi 15 gados, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider klātbūtni;

12.3.2. paraugu ņem no tādu bāzes mātesaugu reprezentatīvās daļas, kuri nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, un testē:

12.3.2.1. reizi trijos gados, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider klātbūtni;

12.3.2.2. reizi 15 gados, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu šo noteikumu 2. pielikuma B daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, izņemot Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider un citu vīrusveidīgu slimību un viroīdu klātbūtni, un – aizdomu gadījumā – šo noteikumu 2. pielikuma A daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

12.4. Sertificēts materiāls:

12.4.1. paraugu ņem no tādu sertificētu mātesaugu reprezentatīvās daļas, kuri turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, un testē reizi 15 gados, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider klātbūtni;

12.4.2. paraugu ņem no tādu sertificētu mātesaugu reprezentatīvās daļas, kuri nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, un testē:

12.4.2.1. reizi piecos gados, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider klātbūtni;

12.4.2.2. reizi piecpadsmit gados, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu šo noteikumu 2. pielikuma B daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, izņemot Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider un citu vīrusveidīgu slimību un viroīdu klātbūtni, un – aizdomu gadījumā – šo noteikumu 2. pielikuma A daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni;

12.4.3. paraugus ņem no sertificētiem augļaugiem un testē, ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

12.5. Bāzes un sertificēts materiāls:

12.5.1. ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam piemēro vienu no šādām prasībām attiecībā uz kaitīgo organismu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider:

a) bāzes un sertificēts materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietā nav novēroti Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē un kaimiņos esošie augi ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

c) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā ne vairāk kā uz 2 % sertificētā materiāla un augļaugu ir novēroti Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider simptomi un šis pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

12.6. Standarta materiāls:

12.6.1. paraugu ņem un testē, ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni. Ja testēšanas rezultāti attiecībā uz Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider ir pozitīvi, ražošanas vietas daļā ņem paraugus no standarta materiāla un augļaugu reprezentatīvās daļas, kas ir bez simptomiem, un tos testē, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider klātbūtni;

12.6.2. ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam piemēro vienu no šādām prasībām attiecībā uz šādu kaitīgo organismu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider:

a) standarta materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietā nav novēroti Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider simptomi un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē un kaimiņos esošie augi ir aizvākti un nekavējoties iznīcināti;

c) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā ne vairāk kā uz 2 % standarta materiāla un augļaugu ir novēroti Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider simptomi un šis pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

13. Ribes L.

13.1. Pirmsbāzes materiāls:

13.1.1. vizuālās pārbaudes veic divas reizes gadā;

13.1.2. paraugu ņem no katra pirmsbāzes mātesauga un testē četrus gadus pēc tā pieņemšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk reizi četros gados, lai noteiktu šo noteikumu 2. pielikuma B daļas minēto kaitīgo organismu klātbūtni un – aizdomu gadījumā – šo noteikumu 2. pielikuma A daļas minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

13.2. Bāzes, sertificēts un standarta materiāls:

13.2.1. vizuālo pārbaudi veic reizi gadā;

13.2.2. paraugu ņem un testē, ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

13.3. Bāzes materiāls:

13.3.1. ražošanas vietas daļā pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā bāzes materiāla un augļaugu ar Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer simptomiem īpatsvars nepārsniedz 0,05 % un šis pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi apkārt esošie saimniekaugi ir izrauti un iznīcināti.

13.4. Sertificēts materiāls:

13.4.1. ražošanas vietas daļā pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā sertificētā materiāla un augļaugu ar Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer simptomiem īpatsvars nepārsniedz 0,5 % un šis pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi apkārt esošie saimniekaugi ir izrauti un iznīcināti.

14. Rubus L.

14.1. Pirmsbāzes materiāls:

14.1.1. vizuālās pārbaudes veic divas reizes gadā;

14.1.2. paraugu ņem no katra pirmsbāzes mātesauga un testē divus gadus pēc tā pieņemšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk reizi divos gados, lai noteiktu šo noteikumu 2. pielikuma B daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni un – aizdomu gadījumā – šo noteikumu 2. pielikuma A daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

14.2. Bāzes materiāls:

14.2.1. vizuālo pārbaudi veic:

14.2.1.1. divas reizes gadā, ja pavairošanas materiāls un augļaugi tiek audzēti uz lauka vai podos;

14.2.1.2. vienu reizi periodā, ja pavairošanas materiāls un augļaugi iegūti ar mikropavairošanas metodi un turēti mazāk par trim mēnešiem;

14.2.2. paraugu ņem un testē:

14.2.2.1. ja vizuālajā pārbaudē ir novēroti neskaidri Arabis mozaīkas vīrusa, aveņu gredzenplankumainības vīrusa, zemeņu latentā gredzenplankumainības vīrusa un tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusa simptomi;

14.2.2.2. ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, izņemot šā pielikuma 14.2.2.1. apakšpunktā minētos kaitīgos organismus;

14.2.3. ražošanas vietas daļa, ražošanas vieta vai apgabals atbilst šādām prasībām:

14.2.3.1. ja bāzes materiālam un augļaugiem ar Arabis mozaīkas vīrusa, aveņu gredzenplankumainības vīrusa, zemeņu latentā gredzenplankumainības vīrusa vai tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusa simptomiem testēšanas rezultāts ir pozitīvs, attiecīgo pavairošanas materiālu un augļaugus izrauj un nekavējoties iznīcina;

14.2.3.2. pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā bāzes materiāla un augļaugu īpatsvars, kuriem ir katrs no turpmāk minēto kaitīgo organismu simptomiem, nepārsniedz šādu pieļaujamo līmeni:

Kaitīgais organismsPieļaujamais līmenis (%)
Agrobacterium spp. Conn.0,1
Rhodococcus fascians* Tilford0,1
* Konstatējot kaitīgo organismu, pavairošanas materiālu un augļaugus, kā arī visus apkārt esošos saimniekaugus izrauj un iznīcina;

14.2.4. prasības attiecībā uz visiem vīrusiem:

14.2.4.1. pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā ne vairāk kā uz 0,25 % bāzes materiāla un augļaugu ir novēroti visu šo noteikumu 2. pielikumā minēto vīrusu simptomi un šis pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

14.3. Sertificēts materiāls:

14.3.1. vizuālo pārbaudi veic reizi gadā;

14.3.2. paraugu ņem un testē:

14.3.2.1. ja vizuālajā pārbaudē ir novēroti neskaidri Arabis mozaīkas vīrusa, aveņu gredzenplankumainības vīrusa, zemeņu latentā gredzenplankumainības vīrusa un tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusa simptomi;

14.3.2.2. ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, izņemot šā pielikuma 14.3.2.1. apakšpunktā minētos kaitīgos organismus;

14.3.3. ražošanas vietas daļa, ražošanas vieta vai apgabals atbilst šādām prasībām:

14.3.3.1. ja sertificētam materiālam un augļaugiem ar Arabis mozaīkas vīrusa, aveņu gredzenplankumainības vīrusa, zemeņu latentā gredzenplankumainības vīrusa vai tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusa simptomiem testēšanas rezultāts ir pozitīvs, attiecīgo pavairošanas materiālu un augļaugus izrauj un nekavējoties iznīcina;

14.3.3.2. pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā sertificētā materiāla un augļaugu īpatsvars, kuriem ir katrs no turpmāk minēto kaitīgo organismu simptomiem, nepārsniedz šādu pieļaujamo līmeni:

Kaitīgais organismsPieļaujamais līmenis (%)
Resseliella theobaldi Barnes0,5
Agrobacterium spp. Conn.1
Rhodococcus fascians* Tilford1
* Konstatējot kaitīgo organismu, pavairošanas materiālu un augļaugus, kā arī visus apkārt esošos saimniekaugus izrauj un iznīcina;

14.3.4. prasības attiecībā uz visiem vīrusiem:

14.3.4.1. pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā ne vairāk kā uz 0,5 % sertificēta materiāla un augļaugu ir novēroti visu šo noteikumu 1. un 2. pielikumā minēto vīrusu simptomi un šis pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

14.4. Standarta materiāls:

14.4.1. vizuālo pārbaudi veic reizi gadā;

14.4.2. paraugu ņem un testē:

14.4.2.1. ja vizuālajā pārbaudē ir novēroti neskaidri Arabis mozaīkas vīrusa, aveņu gredzenplankumainības vīrusa, zemeņu latentā gredzenplankumainības vīrusa un tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusa simptomi;

14.4.2.2. ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, izņemot šā pielikuma 14.4.2.1. apakšpunktā minētos kaitīgos organismus;

14.4.3. ražošanas vietas daļā, ražošanas vietā vai apgabalā izrauj un nekavējoties iznīcina standarta materiālu un augļaugus ar Arabis mozaīkas vīrusa, aveņu gredzenplankumainības vīrusa, zemeņu latentā gredzenplankumainības vīrusa vai tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusa simptomiem, ja to paraugu testēšanas rezultāts ir pozitīvs.

15. Vaccinium L.

15.1. Pirmsbāzes materiāls:

15.1.1. vizuālās pārbaudes veic divas reizes gadā;

15.1.2. paraugu ņem no katra pirmsbāzes mātesauga un testē piecus gadus pēc tā pieņemšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk reizi piecos gados, lai noteiktu šo noteikumu 2. pielikuma B daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni un – aizdomu gadījumā – šo noteikumu 2. pielikuma A daļā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

15.2. Bāzes materiāls:

15.2.1. vizuālās pārbaudes veic divas reizes gadā;

15.2.2. paraugu ņem un testē, ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni;

15.2.3. ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam piemēro vienu no šādām prasībām attiecībā uz šādiem kaitīgajiem organismiem:

15.2.3.1. Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn – pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā nav novēroti Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn simptomi;

15.2.3.2. Diaporthe vaccinii Shear:

a) bāzes materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Diaporthe vaccinii Shear;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā nav novēroti Diaporthe vaccinii Shear simptomi;

15.2.3.3. Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin un Godronia cassandrae (anamorph Topospora myrtilli) Peck – pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā bāzes materiāla un augļaugu īpatsvars, kuriem ir katrs no turpmāk minēto kaitīgo organismu simptomiem, nepārsniedz šādu pieļaujamo līmeni:

Kaitīgais organismsPieļaujamais līmenis (%)
Godronia cassandrae (anamorph Topospora myrtilli) Peck0,1
Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin*0,5
* Konstatējot Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin, pavairošanas materiālu un augļaugus, kā arī visus apkārt esošos saimniekaugus izrauj un iznīcina;

15.3. Sertificēts un standarta materiāls:

15.3.1. vizuālo pārbaudi veic reizi gadā;

15.3.2. paraugu ņem un testē, ja rodas aizdomas par šo noteikumu 2. pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni.

15.4. Sertificēts materiāls:

15.4.1. ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam piemēro vienu no šādām prasībām attiecībā uz šādiem kaitīgajiem organismiem:

15.4.1.1. Diaporthe vaccinii Shear:

a) sertificēts materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no Diaporthe vaccinii Shear;

b) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā nav novēroti Diaporthe vaccinii Shear simptomi;

15.4.1.2. Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn, Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin un Godronia cassandrae (anamorph Topospora myrtilli) Peck. Pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā sertificētā materiāla un augļaugu īpatsvars, kuriem ir katru no turpmāk minēto kaitīgo organismu simptomiem, nepārsniedz šādu pieļaujamo līmeni:

Kaitīgais organismsPieļaujamais līmenis (%)
Godronia cassandrae (anamorph Topospora myrtilli) Peck0,5
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn0,5
Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin*1
* Konstatējot Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin, pavairošanas materiālu un augļaugus, kā arī visus apkārt esošos saimniekaugus izrauj un iznīcina.
6. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 7. februāra
noteikumiem Nr. 76
Maksimāli pieļaujamais bāzes mātesaugu paaudžu skaits

Nr.
p.k.

Ģints vai suga

Multiplicēšana

Potcelma multiplicēšana

1.

Ēdamā kastaņa (Castanea sativa Mill.)

2

3

2.

Lazda (Corylus avellana L.)

2

3.

Parastā cidonija (Cydonia oblonga Mill)

2

3

4.

Vīģe (Ficus carica L.)

2

5.

Zemene (Fragaria L.)

5

6.

Grieķu valrieksts (Juglans regia L.)

2

 

7.

Parastā aprikoze, mājas plūme, parastais persiks, vītollapu plūme un citas diploīdās plūmes (Prunus armeniaca, P. domestica, P. persica, P. salicina)

2

3

8.

Saldais ķirsis, skābais ķirsis (Prunus avium (L.) L., Prunus cerasus L.)

2

3

9.

Jāņoga, upene, ērkšķoga (Ribes L.)

3

10.

Kazene, avene (Rubus L.)

2

11.

Zilene, mellene, dzērvene, brūklene (Vaccinium L.)

2

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
7. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 7. februāra
noteikumiem Nr. 76
Pirmsbāzes, bāzes un sertificēta materiāla sertifikātā norādāmā informācija

(Pielikums grozīts ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 176; grozījumi pielikumā par vārdu "partijas numurs" aizstāšanu ar vārdiem "izsekojamības kods" stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

I daļa (aizpilda dienests)

1. Valsts kods "LV"

2. Sertificētājinstitūcijas nosaukums

3. Piegādātāja reģistrācijas numurs

4. Piegādātāja vārds un uzvārds vai nosaukums

5. Materiāla botāniskais nosaukums

6. Šķirnes nosaukums un potcelma nosaukums

7. Kategorija

8. Norāde par to, kuras paaudzes materiāls tas ir

9. Norāde par materiāla ieguvi mikropavairošanas ceļā

10. Daudzums

11. Izsekojamības kods

12. Pārbaudes akta numurs, uz kuru pamatojoties pieņemts lēmums par materiāla sertifikāta izsniegšanu

13. Sertifikāta derīguma termiņš

14. Sertifikāta izsniegšanas datums, izsniedzēja vārds, uzvārds, amats, paraksts, zīmogs

II daļa (aizpilda pārdevējs)

1. Materiāla pircēja saimniecības vai komersanta nosaukums un adrese

2. Pārdotā materiāla daudzums un saiņojuma vienību skaits

3. Pārdevēja vārds, uzvārds, datums un zīmogs

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
8. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 7. februāra
noteikumiem Nr. 76
Etiķetē norādāmā informācija

(Pielikums grozīts ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 176; grozījumi pielikumā par vārdu "partijas numurs" aizstāšanu ar vārdiem "izsekojamības kods" stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

1. Norāde "ES noteikumi un standarti"

2. Dalībvalsts, kurā etiķete sagatavota, vai tās kods

3. Atbildīgā oficiālā iestāde vai attiecīgais kods

4. Piegādātāja nosaukums vai tā reģistrācijas numurs, ko piešķīrusi atbildīgā oficiālā iestāde

5. Izsekojamības kods

6. Botāniskais nosaukums

7. Norāde "Standarta materiāls"

8. Šķirnes un – attiecīgā gadījumā – klona apzīmējums. Potcelmiem, kas nepieder ne pie vienas šķirnes, norāda attiecīgās sugas vai starpsugu hibrīda nosaukumu. Uzpotētiem augļaugiem šādu informāciju norāda gan par potcelmu, gan potzaru. Par šķirnēm, kuru oficiālās reģistrācijas pieteikums vai pieteikums par augu šķirnes aizsardzības tiesībām vēl nav izskatīts, norāda: "Ierosinātais apzīmējums" un "Pieteikums vēl nav izskatīts"

9. Daudzums

10. Ražošanas valsts un attiecīgais kods, ja tā atšķiras no dalībvalsts, kurā sagatavota etiķete

11. Dokumenta izdošanas datums

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
9. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 7. februāra
noteikumiem Nr. 76
Pirmsbāzes, bāzes un sertificēta materiāla oficiālajā etiķetē norādāmā informācija

(Pielikums grozīts ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 176; grozījumi pielikumā par vārdu "partijas numurs" aizstāšanu ar vārdiem "izsekojamības kods" stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

1. Norāde "ES noteikumi un standarti"

2. Marķēšanas dalībvalsts vai attiecīgais kods

3. Atbildīgā oficiālā iestāde vai attiecīgais kods

4. Piegādātāja nosaukums un tā reģistrācijas numurs, ko piešķīrusi atbildīgā oficiālā iestāde

5. Pakas vai saišķa izsekojamības kods

6. Botāniskais nosaukums

7. Kategorijas un – bāzes materiālam – arī paaudzes numurs

8. Šķirnes un – attiecīgā gadījumā – klona apzīmējums. Potcelmiem, kas nepieder ne pie vienas šķirnes, norāda attiecīgās sugas vai starpsugu hibrīda nosaukumu. Uzpotētiem augļaugiem šādu informāciju norāda gan par potcelmu, gan potzaru. Par šķirnēm, kuru oficiālās reģistrācijas pieteikums vai pieteikums par augu šķirnes aizsardzības tiesībām vēl nav izskatīts, norāda: "Ierosinātais apzīmējums" un "Pieteikums vēl nav izskatīts"

9. Attiecīgā gadījumā norāde "Šķirne ar oficiāli atzītu aprakstu"

10. Daudzums

11. Ražošanas valsts un attiecīgais kods, ja tā atšķiras no dalībvalsts, kurā sagatavota oficiālā etiķete

12. Izdošanas gads

13. Ja oriģinālo marķējumu aizstāj ar citu marķējumu, – oriģinālā marķējuma izdošanas gads

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
10. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 7. februāra
noteikumiem Nr. 76
Pavairojamā materiāla oficiālās etiķetes un etiķetes krāsas

(Pielikums MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 176 redakcijā)

Nr. p. k.Pavairojamā materiāla kategorijasOficiālās etiķetes vai etiķetes krāsa
1.Pirmsbāzes materiālsbalta ar diagonālu violetu svītru
2.Bāzes materiālsbalta
3.Sertificēts materiālszila
4.Standarta materiālsdzeltena*

Piezīme. * Neattiecas uz etiķeti, kas netiek piestiprināta pie standarta materiāla.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritēriju un aprites noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 76Pieņemts: 07.02.2017.Stājas spēkā: 15.02.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 34, 14.02.2017. OP numurs: 2017/34.3
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
288676
{"selected":{"value":"01.06.2020","content":"<font class='s-1'>01.06.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.06.2020","iso_value":"2020\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"03.04.2020","iso_value":"2020\/04\/03","content":"<font class='s-1'>03.04.2020.-31.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.07.2018","iso_value":"2018\/07\/13","content":"<font class='s-1'>13.07.2018.-02.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.02.2017","iso_value":"2017\/02\/15","content":"<font class='s-1'>15.02.2017.-12.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.06.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)