Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Ministru kabineta noteikumi Nr. 870

Rīgā 2016. gada 20. decembrī (prot. Nr. 69 71. §)
Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" (turpmāk – specifiskais atbalsts) projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu;

1.2. specifiskā atbalsta mērķi;

1.3. specifiskajam atbalstam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniedzējiem (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.5. atbalstāmo darbību izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;

1.7. vienošanās un līguma par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus.

2. Specifiskā atbalsta projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

3. Specifiskā atbalsta ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Veselības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).

4. Projektu īstenošanas vieta ir Latvijas Republika.

II. Specifiskā atbalsta mērķis

5. Specifiskā atbalsta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās un teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru.

6. Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir ārstniecības iestādes.

7. Specifiskā atbalsta ietvaros līdz 2023. gada 31. decembrim ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

7.1. rezultāta rādītājs – sasniedzama ambulatoro apmeklējumu relatīvā skaita atšķirība starp iedzīvotājiem novadu teritorijās un lielajās pilsētās – apmeklējumu skaits 2,5–2,8;

7.2. šādi iznākuma rādītāji:

7.2.1. līdz 2023. gada 31. decembrim uzlaboto ārstniecības iestāžu skaits, kurās attīstīta infrastruktūra veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, – 608 ārstniecības iestādes, tai skaitā:

7.2.1.1. projektu iesniegumu atlases pirmajā kārtā – 14 ārstniecības iestādes;

7.2.1.2. projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā – viena ārstniecības iestāde;

7.2.2. līdz 2023. gada 31. decembrim iedzīvotāju skaits, kuriem ir pieejami uzlaboti veselības aprūpes pakalpojumi, – 1 839 598 iedzīvotāji;

7.2.3. līdz 2023. gada 31. decembrim Covid-19 infekcijas izplatības seku mazināšanai attīstītās infrastruktūras kopējās publiskās izmaksas – 30 356 471 euro;

7.3. finanšu uzraudzības rādītājs – līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti attiecināmie izdevumi 7 796 118 euro apmērā, tai skaitā:

7.3.1. projektu iesniegumu atlases pirmajā kārtā – 7 796 118 euro;

7.3.2. projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā – 0 euro.

(Grozīts ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 20; MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 717)

III. Specifiskā atbalsta finansējums

8. Specifiskā atbalsta ietvaros plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 319 835 633 euro (no tā virssaistību finansējums – 44 059 574 euro), tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 236 158 791 euro (no tā virssaistību finansējums – 37 450 638 euro) un nacionālais finansējums – 83 676 842 euro (maksimālais valsts budžeta finansējums – 69 447 681 euro (no tā virssaistību finansējums – 4 949 362 euro) un minimālais privātais finansējums – 14 229 161 euro (no tā virssaistību finansējums – 1 659 574 euro)).

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

9. Pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 299 726 757 euro (no tā virssaistību finansējums – 44 059 574 euro), tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 219 066 247 euro (no tā virssaistību finansējums – 37 450 638 euro) un nacionālais finansējums – 80 660 510 euro (maksimālais valsts budžeta finansējums – 67 637 883 euro (no tā virssaistību finansējums – 4 949 362 euro) un minimālais privātais finansējums 13 022 627 euro (no tā virssaistību finansējums – 1 659 574 euro)):

9.1. pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 159 279 635 euro (no tā virssaistību finansējums – 44 059 574 euro), tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 135 387 689 euro (no tā virssaistību finansējums – 37 450 638 euro) un nacionālais finansējums – 23 891 946 euro (valsts budžeta finansējums – 15 319 168 euro (no tā virssaistību finansējums – līdz 4 949 362 euro) un privātais finansējums – 8 572 778 euro (no tā virssaistību finansējums – 1 659 574 euro)):

9.1.1. pirmās apakškārtas ietvaros kopējais attiecināmais finansējums ir 108 637 965 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 92 342 269 euro un nacionālais finansējums – 16 295 696 euro (maksimālais valsts budžeta finansējums – 9 777 417 euro un minimālais privātais finansējums 6 518 279 euro);

9.1.2. otrās apakškārtas ietvaros kopējais attiecināmais finansējums ir 50 641 670 euro (no tā virssaistību finansējums – 44 059 574 euro), tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 43 045 420 euro (no tā virssaistību finansējums – 37 450 638 euro) un nacionālais finansējums – 7 596 250 euro (valsts budžeta finansējums – 5 541 751 euro (no tā virssaistību finansējums – līdz 4 949 362 euro) un privātais finansējums – 2 054 499 euro (no tā virssaistību finansējums – 1 659 574 euro));

9.2. otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 140 447 122 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 83 678 558 euro un nacionālais finansējums – 56 768 564 euro (valsts budžeta finansējums – 52 318 715 euro un privātais finansējums 4 449 849 euro).

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

10. Pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums nepārsniedz 85 procentus, bet valsts budžeta finansējums – deviņus procentus no šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētā atlases kārtai plānotā kopējā attiecināmā finansējuma, izņemot šo noteikumu 1. pielikuma 1.2.3. apakšpunktā minēto atbalsta saņēmēju, kuram attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums nepārsniedz 85 procentus, bet valsts budžeta finansējums – 15 procentus no šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētā atlases kārtai plānotā kopējā attiecināmā finansējuma.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

11. Otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums nepārsniedz 59,58 procentus, bet valsts budžeta finansējums – 37,25 procentus no šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētā atlases kārtai plānotā kopējā attiecināmā finansējuma.

(Grozīts ar MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 717)

IV. Atbalsta piešķiršanas nosacījumi

12. Atbalsts piešķirams saskaņā ar Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmumu Nr. 2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (turpmāk – Eiropas Komisijas lēmums Nr. 2012/21/ES).

(Grozīts ar MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 717)

13. Finansējuma saņēmējs aprēķina infrastruktūras izmantošanas atbalstāmo darbību proporciju valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai un piemēro to projekta kopējam finansējumam, nosakot publiskā un privātā finansējuma apmēru, atbilstoši šādam aprēķinam:

13.1. projekta kopējo publisko izmaksu maksimālo apmēru nosaka, izmantojot šādu formulu:

Ipubl_kop = ∑Ipubl_x , kur
x

x – gadu skaits, kuriem tika aprēķināts projekta publisko izmaksu maksimālais apmērs;

Ipubl – attiecīgā gada publisko izmaksu maksimālais apmērs (euro);

13.2. attiecīgā gada publisko izmaksu maksimālo apmēru nosaka, izmantojot šādu formulu:

Ipubl = ∑ (Lv_y × Sy) , kur
(Lv_y + Lm_y)

y – attiecīgā projekta ietvaros veicamo atbalstāmo darbību skaits;

S – attiecīgās atbalstāmās darbības kopējās izmaksas (euro);

Lv – uz attiecīgo atbalstāmo darbību attiecināmās infrastruktūras izmantošanas laiks valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai (stundas gadā);

Lm – uz attiecīgo atbalstāmo darbību attiecināmās infrastruktūras izmantošanas laiks citu darbību veikšanai (stundas gadā);

13.3. uz attiecīgo atbalstāmo darbību attiecināmajai infrastruktūrai, kurai nav iespējams noteikt infrastruktūras izmantošanas laika sadalījumu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai, laika sadalījumu nosaka atbilstoši vidējai ārstniecības iestādes infrastruktūras izmantošanas proporcijai, kas aprēķināta, infrastruktūrai, kurai ir iespējams noteikt infrastruktūras izmantošanas laika sadalījumu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai, sadalot kopējo publisko izmaksu maksimālo apmēru ar šīs infrastruktūras kopējām izmaksām.

14. Finansējuma saņēmējs infrastruktūras izmantošanas proporciju aprēķina, izmantojot pēdējā gada datus vai divu pēdējo gadu vidējos datus par infrastruktūras izmantošanu. Ja iepriekšējo gadu dati par infrastruktūras izmantošanu nav pieejami vai tie atšķiras no attīstāmās infrastruktūras izmantošanas prognozes vairāk par pieciem procentiem, finansējuma saņēmējs izmanto plānotos infrastruktūras izmantošanas datus līdz brīdim, kad ir pieejami dati par attīstītās infrastruktūras izmantošanu.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

15. Finansējuma saņēmējs infrastruktūras izmantošanas proporcijas aprēķinus apstiprina ar finansējuma saņēmēja rīkojumu, aprēķina rezultātus norāda šo noteikumu 2. pielikumā minētajā veidlapā un pievieno vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu pielikumā. Apstiprināto finansējuma saņēmēja rīkojumu finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē:

15.1. iesniedzot projekta iesniegumu;

15.2. iesniedzot projekta noslēguma maksājuma pieprasījumu;

15.3. iesniedzot pēdējo ikgadējo pēcprojekta pārskatu.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

16. Ja pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas palielinās projekta publisko izmaksu maksimālais apmērs, kas aprēķināts saskaņā ar šo noteikumu 13.1. apakšpunktu, sadarbības iestāde kopējās publiskās projekta attiecināmās izmaksas nepalielina.

17. Ja tiek konstatēts, ka saskaņā ar šo noteikumu 13.1. apakšpunktu aprēķinātais projekta kopējais publisko izmaksu maksimālais apmērs ir mazāks par piešķirto kopējo publisko izmaksu maksimālo apmēru (turpmāk – pārmērīga kompensācija), tad:

17.1. ja pārmērīgas kompensācijas apmērs nepārsniedz piecus procentus no projekta kopējām publiskajām izmaksām, finansējuma saņēmējs var neveikt izmaiņas projektā līdz pēcprojekta uzraudzības perioda beigām;

17.2. ja pārmērīgas kompensācijas apmērs pārsniedz piecus procentus no projekta kopējām publiskajām izmaksām, finansējuma saņēmējs mēneša laikā pēc pārmērīgas kompensācijas konstatēšanas iesniedz grozījumus projektā, nodrošinot, ka pārmērīgas kompensācijas apmērs nepārsniedz piecus procentus;

17.3. finansējuma saņēmējs kopā ar pēdējo pēcprojekta uzraudzības pārskatu iesniedz grozījumus projektā, nodrošinot, ka pārmērīgas kompensācijas nav.

18. Pilnvarojuma uzlicējam un atbalsta saņēmējam ir pienākums dokumentāciju par saņemto atbalstu glabāt 10 gadus no pilnvarojuma termiņa beigām, savukārt atbalsta sniedzējam, kas nav pilnvarojuma uzlicējs, bet piešķir komercdarbības atbalstu saskaņā ar šīs nodaļas prasībām, ir pienākums dokumentāciju, kas saistīta ar atbalsta piešķiršanu, glabāt 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

18.1 Finansējuma saņēmējam ir pienākums iesniegt sadarbības iestādē vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma sniegšanas pilnvarojuma uzlicēja apliecinājumu, ka tas kontrolēs un pārskatīs šo noteikumu 22.6. apakšpunktā minētos deleģēšanas līgumā paredzētos atlīdzības (kompensācijas) maksājumus, kā arī novērsīs un atgūs deleģēšanas līgumā paredzēto atlīdzības (kompensācijas) maksājumu pārmaksu, ievērojot Eiropas Komisijas lēmumā Nr. 2012/21/ES noteikto pārbaužu regularitāti, bet ne retāk kā reizi trijos gados un pilnvarojuma akta darbības perioda beigās.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

19. Ja projekta ietvaros paredzēts attīstīt infrastruktūru, kuru finansējuma saņēmējs iznomā citai ārstniecības iestādei veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, šo noteikumu 25. punktā minētās atbalstāmās darbības ir atbalstāmas finansēšanai no publiskiem līdzekļiem, ievērojot infrastruktūras izmantošanas proporcijas noteikšanas kārtību, ja tiek izpildīti visi šie nosacījumi:

19.1. finansējuma saņēmējam ir noteikts pienākums nodrošināt infrastruktūru citai ārstniecības iestādei valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, un par to ir noslēgts attiecīgs līgums, ievērojot normatīvos aktus par atlīdzības maksājumiem par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu;

19.2. infrastruktūras nomas maksa noteikta, ievērojot šādus nosacījumus:

19.2.1. infrastruktūras nomas maksas apmērs nepārsniedz saprātīgas peļņas un tādu ārstniecības iestādes izmaksu summu, kuras netiek finansētas no publiskā finansējuma un kuras tieši vai netieši saistītas ar infrastruktūras iznomāšanu;

19.2.2. saprātīga peļņa tiek aprēķināta tikai tām ārstniecības iestādes izmaksām, kas netiek finansētas no publiskā finansējuma;

19.2.3. saprātīgas peļņas procents tiek noteikts kā komersantu finanšu analīzes rādītājs "Finansiālās rentabilitātes procents pēc nodokļiem" atbilstoši saimniecisko darbību statistiskajai klasifikācijai (NACE 2. red.) attiecīgajā pārskata gadā;

19.3. finansējuma saņēmējs ar attiecīgiem dokumentiem pamatoti un pārskatāmi var pierādīt infrastruktūras nomas maksas aprēķinu.

(Grozīts ar MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 717)

20. Finansējuma saņēmējs nosaka darba laiku valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai projekta ietvaros attīstītajā infrastruktūrā (ja attiecīgo darba laiku var noteikt) un uzskaita minēto informāciju.

21. Finansējuma saņēmējs skaidri nodala valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu no citu darbību veikšanas (un ar tām saistītās finanšu plūsmas). Ienākumus, kas gūti projekta ietvaros, sniedzot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus vai nodrošinot infrastruktūru citai ārstniecības iestādei valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, izmanto, lai segtu tikai tās izmaksas, kas saistītas ar projekta ietvaros attīstīto infrastruktūru valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai. Ja ienākumi tiek gūti projekta ietvaros, nodrošinot infrastruktūru citai ārstniecības iestādei, attiecīgajiem ienākumiem jāatbilst šo noteikumu 19. punktā minētajām prasībām. Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka dokumentācija, kas saistīta ar šajā punktā minēto nosacījumu izpildi un attiecas uz projekta ietvaros attīstīto infrastruktūru, tiek saglabāta un ir pieejama sadarbības iestādei, kas veic šo noteikumu 13. punktā minētās infrastruktūras izmantošanas proporcijas aprēķina kontroli.

22. Šo noteikumu 23. un 24. punktā minētajiem finansējuma saņēmējiem (izņemot šo noteikumu 1. pielikuma 1.2.3. apakšpunktā minēto finansējuma saņēmēju), kas ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir noslēgts deleģēšanas līgums ar Nacionālo veselības dienestu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. Līgumā norāda:

22.1. konkrētus sniedzamos sabiedriskos pakalpojumus;

22.2. prasības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam par nepieciešamajām investīcijām sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā, lai nodrošinātu minētos pakalpojumus saskaņā ar katram konkrētajam pakalpojumam noteiktajām prasībām;

22.3. līguma darbības laiku, kas nepārsniedz 10 gadus;

22.4. sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas teritoriju;

22.5. sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam piešķirtās ekskluzīvās vai īpašās tiesības;

22.6. informāciju par iespēju saņemt atlīdzības (kompensācijas) maksājumus un nosacījumus atlīdzības (kompensācijas) maksājumu aprēķināšanai, kontrolei un pārskatīšanai, kā arī atlīdzības (kompensācijas) maksājumu pārmaksas novēršanai un atmaksāšanai;

22.7. atsauci uz Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmumu par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.

(Grozīts ar MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 717)

22.1 Šo noteikumu 1. pielikuma 1.2.3. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam atbalsts tiek sniegts deleģētās valsts funkcijas nodrošināšanai, un tas nav kvalificējams kā valsts atbalsts. Finansējuma saņēmējs valsts deleģētās funkcijas īstenošanai paredzētās darbības un izmaksas nodala no citiem pakalpojumiem (tostarp maksas pakalpojumiem).

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

V. Prasības specifiskā atbalsta pirmās un otrās kārtas projektu iesniegumu atlases iesniedzējiem

23. Projekta iesniedzējs, kas pēc sadarbības iestādes lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu kļūst par finansējuma saņēmēju, specifiskā atbalsta pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ir ārstniecības iestāde atbilstoši šo noteikumu 1. pielikuma 1. punktā minēto ārstniecības iestāžu sarakstam.

(Grozīts ar MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 717)

24. Projekta iesniedzējs, kas pēc sadarbības iestādes lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu kļūst par finansējuma saņēmēju, specifiskā atbalsta otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ir šo noteikumu 1. pielikuma 2. punktā minētā ārstniecības iestāde – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca".

(Grozīts ar MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 717)

VI. Atbalstāmās darbības un izmaksas

25. Specifiskā atbalsta mērķa ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

25.1. projekta vadības nodrošināšana;

25.2. būvdarbi;

25.3. tehnoloģiju iegāde, piegāde un montāža;

25.4. infrastruktūras attīstība kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ieviešanai;

25.5. informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana.

26. Šo noteikumu 23. un 24. punktā minētajiem finansējuma saņēmējiem ir atbalstāmas šo noteikumu 25. punktā minētās darbības attiecībā uz infrastruktūru, kas daļēji vai pilnībā saistīta ar neatliekamās medicīniskās palīdzības un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu prioritārajās veselības jomās – sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes, garīgās veselības un Covid-19 infekcijas jomā, kā arī citās ar sabiedrības veselības krīzi saistītajās veselības aprūpes jomās.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

27. Šo noteikumu 25.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros šo noteikumu 23. un 24. punktā minētajiem finansējuma saņēmējiem ir attiecināmas finansējuma saņēmēja projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas, kas radušās uz darba līguma vai uzņēmuma (pakalpojuma) līguma pamata, tai skaitā normatīvajos aktos noteiktās piemaksas un nodokļi, šādā apmērā:

27.1. ja projekta tiešās attiecināmās izmaksas ir 5 000 000 euro vai lielākas – nepārsniedzot 56 580 euro gadā;

27.2. ja projekta tiešās attiecināmās izmaksas ir mazākas par 5 000 000 euro, ierobežojumu aprēķina ar minimālo izmaksu bāzi 24 426 euro gadā, pieskaitot 0,64 procentus no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, bet neieskaitot projekta vadības personāla izmaksas;

27.3. ja personāla iesaisti projektā nodrošina saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu (attiecināms, ja izmaksas radušās uz darba līguma pamata), attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze.

(Grozīts ar MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 717)

28. Šo noteikumu 25.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas ar būvdarbiem saistītās izmaksas:

28.1. būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta izstrādes izmaksas, projekta ekspertīžu izmaksas, autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas un normatīvajos aktos noteiktās attiecīgo būvspeciālistu obligātās apdrošināšanas izmaksas;

28.2. būvniecības izmaksas, tai skaitā:

28.2.1. būvlaukuma ierīkošanas un novākšanas izmaksas;

28.2.2. jaunu ēku būvniecības izmaksas;

28.2.3. atjaunošanas un pārbūves izmaksas;

28.2.4. infrastruktūras labiekārtošanas izmaksas, tai skaitā:

28.2.4.1. apzaļumošanas izmaksas atbilstoši būvprojekta risinājumam;

28.2.4.2. telpu aprīkošanas izmaksas, kas ietver medicīniskās ierīces un tehnoloģijas, tai skaitā iebūvējamās iekārtas un tehnoloģijas, mēbeles, saimnieciskās ierīces un aprīkojumu, IT un citu aprīkojumu telpu funkcionalitātes nodrošināšanai.

29. Šo noteikumu 28. punktā minētajām attiecināmajām izmaksām ir šādi izmaksu ierobežojumi:

29.1. šo noteikumu 28.1. apakšpunktā minētās izmaksas nepārsniedz 10 procentus no attiecināmajām būvniecības izmaksām;

29.2. šo noteikumu 28.2.2. apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas tikai šo noteikumu 24. punktā un 1. pielikuma 1.2.2. apakšpunktā minētajiem finansējuma saņēmējiem;

29.3. šo noteikumu 28.2.4. apakšpunktā minētās izmaksas kopā nepārsniedz 15 procentus no attiecināmajām būvniecības izmaksām un tajās neiekļauj šo noteikumu 30. punktā minētās ārstniecības procesam tieši nepieciešamo tehnoloģiju iegādes, piegādes un montāžas izmaksas.

(Grozīts ar MK 11.02.2021. noteikumiem Nr. 92)

30. Šo noteikumu 25.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas ārstniecības procesam tieši nepieciešamo tehnoloģiju iegādes, piegādes un montāžas izmaksas par medicīniskajām tehnoloģijām, kuru vienas vienības piegādes izmaksas pārsniedz 20 000 euro un par kuru iegādi saņemts Veselības ministrijas saskaņojums.

30.1 Šo noteikumu 25.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros šo noteikumu 1. pielikuma 1.2.3. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam ir atbalstāmas tehniskā nodrošinājuma iegādes izmaksas.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

31. Šo noteikumu 25.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības finansējums nepārsniedz 10 procentus no kopējām projekta izmaksām, un tās ietvaros ir attiecināmas ārstniecības iestādes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstības izmaksas, kas saistītas ar ārstniecības iestādes līdzdalību kvalitātes nodrošināšanas sistēmā.

32. Šo noteikumu 25.5. apakšpunktā minētā atbalstāmās darbība ietver informācijas un publicitātes nodrošināšanas izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana.

33. Šo noteikumu 25. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai ir attiecināmas neparedzētās izmaksas līdz diviem procentiem no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, ko projekta iesniegumā plāno kā vienu izmaksu pozīciju un izmanto šo noteikumu 34.2. apakšpunktā minēto pārējo attiecināmo papildu īstenošanas izmaksu segšanai, kas neparedzamu apstākļu dēļ ir kļuvušas nepieciešamas projekta īstenošanai.

34. Šo noteikumu 27., 28., 30., 30.1 un 31. punktā minētās izmaksas veido projekta tiešās attiecināmās izmaksas, tai skaitā:

34.1. šo noteikumu 27. punktā un 28.1. apakšpunktā minētās izmaksas veido projekta tiešās attiecināmās personāla atlīdzības izmaksas;

34.2. šo noteikumu 28., 30., 30.1 un 31. punktā minētās izmaksas veido projekta pārējās tiešās attiecināmās izmaksas. Šīs piegāžu un pakalpojumu izmaksas ir attiecināmas, ja tās radušās, ievērojot publisko iepirkumu jomu regulējošos normatīvos aktus, izņemot šo noteikumu 28.1. apakšpunktā minētās būvuzraudzības izmaksas, kuras ir saistītas ar projekta vadības un īstenošanas atlīdzības izmaksām un var tikt attiecinātas arī kā projekta tiešās personāla izmaksas.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

35. Šo noteikumu 25. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai ir attiecināmas projekta netiešās attiecināmās izmaksas, ko projekta iesniegumā plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 34.1. apakšpunktā minētajām tiešajām personāla atlīdzības izmaksām, kas radušās uz darba līguma pamata.

36. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, kas tiešā veidā saistīti ar projektu, ir attiecināmās izmaksas, ja finansējuma saņēmējs tos nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem par pievienotās vērtības nodokli.

37. Projekta izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas. Projekta izmaksas, kas paredzētas, lai veicinātu spēju reaģēt uz sabiedrības veselības krīzi saistībā ar Covid-19 infekcijas uzliesmojumu, ir attiecināmas, sākot ar 2020. gada 1. februāri.

(Grozīts ar MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 717)

VII. Specifiskā atbalsta projektu īstenošanas nosacījumi

38. Šo noteikumu 24. punktā minētais finansējuma saņēmējs īsteno lielo projektu.

39. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

39.1. nodrošina šo noteikumu 25.5. apakšpunktā minētos informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (EK) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

39.2. uzkrāj datus par horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" horizontālo rādītāju "Objektu skaits, kuros ERAF ieguldījumu rezultātā ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība";

39.3. ja projekta izmaksas pieaug, sedz projekta sadārdzinājumu no saviem līdzekļiem;

39.4. nodrošina, ka projektā plānotie darbi netiek finansēti vai līdzfinansēti, kā arī tos nav plānots finansēt vai līdzfinansēt no citiem valsts un ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem;

39.5. uzkrāj datus par projekta ietekmi uz šo noteikumu 7.2.1. un 7.2.2. apakšpunktā minētajiem rādītājiem;

39.6. nodrošina sasniegto rezultātu ilgtspēju vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas;

39.7. nodrošina, ka projekta īstenošanas laikā nekustamie īpašumi, kuri nepieciešami projekta īstenošanai, ir finansējuma saņēmēja, valsts vai pašvaldības īpašumā, ilgtermiņa nomā (vismaz 10 gadi), patapinājumā vai valdījumā un tiesību prasība ir nostiprināta zemesgrāmatā. Ja investīcijas ir veiktas ēkās un būvēs, nepalielinot būvapjomu, īpašumtiesībām vai citām tiesībām attiecībā uz zemi nav jābūt nostiprinātām zemesgrāmatā;

39.8. nodrošina, ka iepirkumus, kuri nepieciešami atbalstāmo darbību īstenošanai, finansējuma saņēmējs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā. Atbalstāma ir vides prasību integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums).

40. Ja projekta kopējās attiecināmās izmaksas pārsniedz 3 000 000 euro, finansējuma saņēmējs projekta plānošanai un īstenošanas kontrolei izveido vadības un kontroles komisiju un reizi ceturksnī organizē pārskata sanāksmes par projekta progresu, uz kurām uzaicina atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvjus.

41. Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējs var saņemt avansa maksājumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā plāno valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un veic maksājumus 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Sadarbības iestāde, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja pieprasījumu un atbilstoši projekta finansēšanas plānam, veicot avansa un starpposma maksājumus, ievēro nosacījumu, ka to kopsumma nepārsniedz 90 procentus no projektam piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma. Avansa maksājumu ir iespējams saņemt vairākos maksājumos.

42. Specifiskā atbalsta ietvaros projektu īsteno saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

43. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

43.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt pasākuma iznākuma un uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

43.2. citos gadījumos, ko paredz vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu.

44. Pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas pirmās apakškārtas ietvaros šo noteikumu 1. pielikuma 1.1.1. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs var iesniegt priekšlikumus par grozījumiem vienošanās nosacījumos, paredzot palielināt attiecināmo izmaksu kopsummu par finansējumu, kas nepārsniedz šo noteikumu 1. pielikuma 1.1.1. apakšpunktā norādīto.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

45. Otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros šo noteikumu 24. punktā minētais finansējuma saņēmējs var iesniegt priekšlikumus par grozījumiem vienošanās nosacījumos, paredzot palielināt attiecināmo izmaksu kopsummu par finansējumu, kas nepārsniedz šo noteikumu 1. pielikuma 2. punktā norādīto.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

46. Sadarbības iestāde pirmās projektu iesniegumu atlases otrās apakškārtas ietvaros organizē ierobežotu projektu iesniegumu atlasi, uzaicinot tajā piedalīties šo noteikumu 1. pielikuma 1.2. apakšpunktā minētos projekta iesniedzējus.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

VIII. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

47. Šo noteikumu 27. punktā minētās finansējuma saņēmēja projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas un šo noteikumu 34.2. apakšpunktā minētās būvuzraudzības izmaksas šo noteikumu 24. punktā minētajam finansējuma saņēmējam ir attiecināmas, sākot ar 2019. gada 28. janvāri.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā –
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

Veselības ministre Anda Čakša
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 870
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmās un otrās kārtas atbalsta saņēmēji un finansējuma sadalījums

(Pielikums MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

Nr.
p.k.
Atbalsta saņēmējs Pieejamais attiecināmais finansējums pa finansējuma avotiem (EUR)
kopā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums nacionālais finansējums
(valsts budžeta un privātais finansējums)
valsts budžeta finansējums privātais finansējums
1 2 3 = 4 + 5 4 5 = 6 + 7 6 7
1. Projektu iesniegumu atlases 1. kārtas atbalsta saņēmēji un finansējuma sadalījums: 159 279 635,00 135 387 689,00 23 891 946,00 15 319 168,00 8 572 778,00
1.1. 1. kārtas 1. apakškārtas atbalsta saņēmēji un finansējuma sadalījums: 108 637 965,00 92 342 269,00 16 295 696,00 9 777 417,00 6 518 279,00
1.1.1. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca": 43 600 488,00 37 060 414,95 6 540 073,05 3 924 044,03 2 616 029,02
1.1.1.1. pamatprojekts 17 888 467,00 15 205 196,95 2 683 270,05 1 609 962,03 1 073 308,02
1.1.1.2. ES fondu pārdale (9. korpuss) 25 712 021,00 21 855 218,00 3 856 803,00 2 314 082,00 1 542 721,00
1.1.2. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" 11 157 143,00 9 483 571,55 1 673 571,45 1 004 142,87 669 428,58
1.1.3. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" 1 788 847,00 1 520 519,95 268 327,05 160 996,23 107 330,82
1.1.4. SIA "Rīgas Dzemdību nams" 1 172 927,00 996 987,95 175 939,05 105 563,43 70 375,62
1.1.5. VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" 1 773 721,94 1 507 663,65 266 058,29 159 634,97 106 423,32
1.1.6. SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" 14 228 677,00 12 094 373,75 2 134 303,25 1 280 580,75 853 722,50
1.1.7. SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" 7 670 720,00 6 520 111,99 1 150 608,01 690 364,82 460 243,19
1.1.8. SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" 9 838 034,00 8 362 328,90 1 475 705,10 885 423,06 590 282,04
1.1.9. SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca" 2 142 118,42 1 820 800,66 321 317,76 192 790,65 128 527,11
1.1.10. SIA "Vidzemes slimnīca" 6 285 876,99 5 342 995,44 942 881,55 565 728,92 377 152,63
1.1.11. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" 5 009 910,00 4 258 423,50 751 486,50 450 891,90 300 594,60
1.1.12. SIA "Rēzeknes slimnīca" 3 969 502,00 3 374 076,70 595 425,30 357 255,18 238 170,12
1.2. 1. kārtas 2. apakškārtas atbalsta saņēmēji un finansējuma sadalījums: 50 641 670,00 43 045 420,00 7 596 250,00 5 541 751,00 2 054 499,00
t. sk. virssaistību finansējums: 44 059 574,00 37 450 638,00 6 608 936,00 4 949 362,00 1 659 574,00
1.2.1. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"* 27 659 574,00 23 510 638,00 4 148 936,00 2 489 362,00 1 659 574,00
1.2.2. VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" 6 582 096,00 5 594 782,00 987 314,00 592 389,00 394 925,00
1.2.3. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests* 16 400 000,00 13 940 000,00 2 460 000,00 2 460 000,00 0,00
2. Projektu iesniegumu atlases 2. kārtas atbalsta saņēmējs un pieejamais finansējums: 140 447 122,00 83 678 558,00 56 768 564,00 52 318 715,00 4 449 849,00
2.1. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 140 447 122,00 83 678 558,00 56 768 564,00 52 318 715,00 4 449 849,00
2.1.1. pamatsumma, t. sk. no valsts budžeta papildus piešķirtais (ar MK sēdes 2016. gada 9. augusta protokollēmumu Nr. 39 45. §) finansējums 15 380 890 euro 91 068 678,00 64 334 618,00 26 734 060,00 22 284 211,00 4 449 849,00
2.1.2. ES fondu pārdale 29 378 444,00 19 343 940,00 10 034 504,00 10 034 504,00 0,00
2.1.3. valsts budžeta piešķīrums 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 20 000 000,00 0,00
Projektu iesniegumu atlases 1. un 2. kārtai pieejamais finansējums kopā: 299 726 757,00 219 066 247,00 80 660 510,00 67 637 883,00 13 022 627,00

Piezīme. * Virssaistību finansējums.

2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 870

(Pielikums MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

Publisko izmaksu maksimālā un privāto izmaksu minimālā apjoma aprēķins (EUR)
Kopējais finansējums (EUR) Maksimālais publiskais finansējums (EUR) Minimālais privātais finansējums (EUR) Atsauce uz finansējuma saņēmēja rīkojumu, ar kuru apstiprināts informāciju pamatojošs aprēķins
1 2 3 = 1 – 2 4
       
       
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 870Pieņemts: 20.12.2016.Stājas spēkā: 28.12.2016.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 252, 27.12.2016. OP numurs: 2016/252.1
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
287656
{"selected":{"value":"16.02.2021","content":"<font class='s-1'>16.02.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.02.2021","iso_value":"2021\/02\/16","content":"<font class='s-1'>16.02.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"08.12.2020","iso_value":"2020\/12\/08","content":"<font class='s-1'>08.12.2020.-15.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.01.2019","iso_value":"2019\/01\/18","content":"<font class='s-1'>18.01.2019.-07.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.12.2016","iso_value":"2016\/12\/28","content":"<font class='s-1'>28.12.2016.-17.01.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.02.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)