Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 870

Rīgā 2016. gada 20. decembrī (prot. Nr. 69 71. §)
Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu un 13.1.5. specifisko atbalsta mērķi "Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē"

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 19.10.2021. noteikumiem Nr. 697)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1.  kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" (turpmāk – 9.3.2. specifiskais atbalsts) projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu un 13.1.5. specifisko atbalsta mērķi "Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē" (turpmāk – 13.1.5. specifiskais atbalsts) (turpmāk abi kopā – specifiskais atbalsts);

1.2. specifiskā atbalsta mērķi;

1.3. specifiskajam atbalstam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniedzējiem (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.5. atbalstāmo darbību izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;

1.7. vienošanās un līguma par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus.

(Grozīts ar MK 19.10.2021. noteikumiem Nr. 697)

2. Specifiskā atbalsta projektu iesniegumu atlases īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

(Grozīts ar MK 19.10.2021. noteikumiem Nr. 697)

3. Specifiskā atbalsta ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Veselības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).

4. Projektu īstenošanas vieta ir Latvijas Republika.

II. Specifiskā atbalsta mērķis

5. 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās un teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru. 13.1.5. specifiskā atbalsta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību ārkārtējās situācijās, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru.

(MK 19.10.2021. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

6. Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir ārstniecības iestādes.

7. Specifiskā atbalsta ietvaros līdz 2023. gada 31. decembrim ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

7.1. rezultāta rādītāji:

7.1.1. 9.3.2. specifiskā atbalsta ietvaros sasniedzama ambulatoro apmeklējumu relatīvā skaita atšķirība starp iedzīvotājiem novadu teritorijās un lielajās pilsētās – apmeklējumu skaits 2,5–2,8;

7.1.2. 13.1.5. specifiskā atbalsta ietvaros izveidotas papildu gultas vietas Covid-19 pacientiem – 454 gultas vietas, tai skaitā:

7.1.2.1. par finansējumu, kas norādīts šo noteikumu 8.2.1. apakšpunktā, – 350 gultas vietas;

7.1.2.2. par finansējumu, kas norādīts šo noteikumu 8.2.2. apakšpunktā, – 104 gultas vietas;

7.2. iznākuma rādītāji:

7.2.1. 9.3.2. specifiskā atbalsta ietvaros uzlaboto ārstniecības iestāžu skaits, kurās attīstīta infrastruktūra veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, – 608 ārstniecības iestādes, tai skaitā:

7.2.1.1. projektu iesniegumu atlases pirmajā kārtā – 14 ārstniecības iestādes;

7.2.1.2. projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā – viena ārstniecības iestāde;

7.2.2. 9.3.2. specifiskā atbalsta ietvaros iedzīvotāju skaits, kuriem ir pieejami uzlaboti veselības aprūpes pakalpojumi, – 1 839 598 iedzīvotāji;

7.2.3. 9.3.2. specifiskā atbalsta ietvaros Covid-19 infekcijas izplatības seku mazināšanai attīstītās infrastruktūras kopējās publiskās izmaksas – 30 356 471 euro;

7.2.4. 13.1.5. specifiskā atbalsta ietvaros uzlaboto ārstniecības iestāžu skaits, kurās attīstīta infrastruktūra veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, – astoņas ārstniecības iestādes, tai skaitā:

7.2.4.1. par finansējumu, kas norādīts šo noteikumu 8.2.1. apakšpunktā, – septiņas ārstniecības iestādes;

7.2.4.2. par finansējumu, kas norādīts šo noteikumu 8.2.2. apakšpunktā, – viena ārstniecības iestāde;

7.2.5. 13.1.5. specifiskā atbalsta ietvaros attīstītās infrastruktūras vērtība Covid-19 seku mazināšanai – kopējās publiskās izmaksas 63 544 001 euro, tai skaitā:

7.2.5.1. par finansējumu, kas norādīts šo noteikumu 8.2.1. apakšpunktā, – 49 057 186 euro;

7.2.5.2. par finansējumu, kas norādīts šo noteikumu 8.2.2. apakšpunktā, – 14 486 815 euro;

7.3. 9.3.2. specifiskā atbalsta ietvaros finanšu uzraudzības rādītājs – sertificēti attiecināmie izdevumi 7 796 118 euro apmērā, tai skaitā:

7.3.1. projektu iesniegumu atlases pirmajā kārtā – 7 796 118 euro;

7.3.2. projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā – 0 euro.

(MK 19.10.2021. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

III. Specifiskā atbalsta finansējums

8. Specifiskā atbalsta ietvaros plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 363 579 361 euro (no tā virssaistību finansējums – 40 312 177 euro), tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 273 340 959 euro (no tā virssaistību finansējums – 34 265 350 euro) un nacionālais finansējums – 90 238 402 euro (maksimālais valsts budžeta finansējums – 77 215 775 euro (no tā virssaistību finansējums – 4 612 096 euro) un minimālais privātais finansējums – 13 022 627 euro (no tā virssaistību finansējums – 1 434 731 euro)). Finansējums sadalījumā pa 9.3.2. specifiskā atbalsta un 13.1.5. specifiskā atbalsta mērķiem:

8.1. 9.3.2. specifiskā atbalsta ietvaros plānotais attiecināmais finansējums ir vismaz 295 979 360 euro (no tā virssaistību finansējums – 40 312 177 euro), tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 215 880 959 euro (no tā virssaistību finansējums – 34 265 350 euro) un nacionālais finansējums – 80 098 401 euro (maksimālais valsts budžeta finansējums – 67 300 617 euro (no tā virssaistību finansējums – 4 612 096 euro) un minimālais privātais līdzfinansējums – 12 797 784 euro (no tā virssaistību finansējums – 1 434 731 euro));

8.2. 13.1.5. specifiskā atbalsta ietvaros plānotais attiecināmais finansējums ir vismaz 67 600 001 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 57 460 000 euro un nacionālais finansējums (valsts budžets un privātais līdzfinansējums) vismaz 10 140 001 euro, tai skaitā:

8.2.1. atbilstoši REACT-EU 2021. gada piešķīrumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 52 188 496 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 44 360 221 euro un nacionālais finansējums (valsts budžets un privātais līdzfinansējums) vismaz – 7 828 275 euro;

8.2.2. atbilstoši plānotajam REACT-EU 2022. gada piešķīrumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 15 411 505 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 13 099 779 euro un nacionālais finansējums (valsts budžets un privātais līdzfinansējums) vismaz – 2 311 726 euro.

(MK 19.10.2021. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

9. Specifiskā atbalsta finansējums sadalījumā pa atlases kārtām:

9.1. 9.3.2. specifiskā atbalsta pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 223 132 239 euro (no tā virssaistību finansējums – 40 312 177 euro), tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 189 662 401 euro (no tā virssaistību finansējums – 34 265 350 euro) un nacionālais finansējums – 33 469 838 euro (valsts budžeta finansējums – 24 897 060 euro (no tā virssaistību finansējums – līdz 4 612 096 euro) un privātais finansējums – 8 572 778 euro (no tā virssaistību finansējums – 1 434 731 euro)), kas iekļauj 9.3.2. specifiskā atbalsta finansējumu un 13.1.5. specifiskā atbalsta finansējumu saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu:

9.1.1. 9.3.2. specifiskā atbalsta pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas pirmās apakškārtas ietvaros kopējais attiecināmais finansējums ir 141 442 434 euro (no tā virssaistību finansējums – 10 405 413 euro), tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 120 226 067 euro (no tā virssaistību finansējums – 8 844 600 euro) un nacionālais finansējums – 21 216 367 euro (maksimālais valsts budžeta finansējums – 14 073 762 euro (no tā virssaistību finansējums – 936 487 euro) un minimālais privātais finansējums – 7 142 605 euro (no tā virssaistību finansējums – 624 326 euro));

9.1.2. 9.3.2. specifiskā atbalsta pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas otrās apakškārtas ietvaros kopējais attiecināmais finansējums ir 59 517 959 euro (no tā virssaistību finansējums – 29 906 764 euro), tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 50 590 266 euro (no tā virssaistību finansējums – 25 420 750 euro) un nacionālais finansējums – 8 927 693 euro (valsts budžeta finansējums – 7 497 520 euro (no tā virssaistību finansējums – līdz 3 675 609 euro) un privātais finansējums – 1 430 173 euro (no tā virssaistību finansējums – 810 405 euro));

9.1.3. 9.3.2. specifiskā atbalsta pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas trešās apakškārtas ietvaros kopējais attiecināmais finansējums ir 22 171 846 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 18 846 068 euro un nacionālais finansējums – 3 325 778 euro (maksimālais valsts budžeta finansējums – 3 325 778 euro);

9.2. 9.3.2. specifiskā atbalsta otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 140 447 122 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 83 678 558 euro un nacionālais finansējums – 56 768 564 euro (valsts budžeta finansējums – 52 318 715 euro un privātais finansējums – 4 449 849 euro).

(MK 19.10.2021. noteikumu Nr. 697 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 366)

10. 9.3.2. specifiskā atbalsta pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas pirmās, otrās un trešās apakškārtas ietvaros:

10.1. 9.3.2. specifiskā atbalsta finansējuma attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums nepārsniedz 85 procentus, bet valsts budžeta finansējums – deviņus procentus no šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minētā atlases kārtai plānotā kopējā attiecināmā finansējuma, izņemot šo noteikumu 1. pielikuma 1.2.3. apakšpunktā minēto atbalsta saņēmēju, kuram attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums nepārsniedz 85 procentus, bet valsts budžeta finansējums – 15 procentus no šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minētā atlases kārtai plānotā kopējā attiecināmā finansējuma;

10.2. 13.1.5. specifiskā atbalsta finansējuma attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums nepārsniedz 85 procentus, bet valsts budžeta finansējums – 15 procentus no šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minētā atlases kārtai plānotā kopējā publiskā attiecināmā finansējuma. Attiecināmais privātais līdzfinansējums katram projektam tiek noteikts saskaņā ar šo noteikumu 13. punktu.

(MK 19.10.2021. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

11. Otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums nepārsniedz 59,58 procentus, bet valsts budžeta finansējums – 37,25 procentus no šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētā atlases kārtai plānotā kopējā attiecināmā finansējuma.

(Grozīts ar MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 717)

IV. Atbalsta piešķiršanas nosacījumi

12. Atbalsts piešķirams saskaņā ar Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmumu Nr. 2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (turpmāk – Eiropas Komisijas lēmums Nr. 2012/21/ES).

(Grozīts ar MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 717)

13. Finansējuma saņēmējs aprēķina infrastruktūras izmantošanas atbalstāmo darbību proporciju valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai un piemēro to projekta kopējam finansējumam, nosakot publiskā un privātā finansējuma apmēru, atbilstoši šādam aprēķinam:

13.1. projekta kopējo publisko izmaksu maksimālo apmēru nosaka, izmantojot šādu formulu:

Ipubl_kop =∑Ipubl_x, kur
x

x – gadu skaits, kuriem tika aprēķināts projekta publisko izmaksu maksimālais apmērs;

Ipubl – attiecīgā gada publisko izmaksu maksimālais apmērs (euro);

13.2. attiecīgā gada publisko izmaksu maksimālo apmēru nosaka, izmantojot šādu formulu:

Ipubl = ∑(Lv_y × Sy), kur
(Lv_y + Lm_y)

y – attiecīgā projekta ietvaros veicamo atbalstāmo darbību skaits;

S – attiecīgās atbalstāmās darbības kopējās izmaksas (euro);

Lv – uz attiecīgo atbalstāmo darbību attiecināmās infrastruktūras izmantošanas laiks valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai (stundas gadā);

Lm – uz attiecīgo atbalstāmo darbību attiecināmās infrastruktūras izmantošanas laiks citu darbību veikšanai (stundas gadā);

13.3. uz attiecīgo atbalstāmo darbību attiecināmajai infrastruktūrai, kurai nav iespējams noteikt infrastruktūras izmantošanas laika sadalījumu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai, laika sadalījumu nosaka atbilstoši vidējai ārstniecības iestādes infrastruktūras izmantošanas proporcijai, kas aprēķināta, infrastruktūrai, kurai ir iespējams noteikt infrastruktūras izmantošanas laika sadalījumu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai, sadalot kopējo publisko izmaksu maksimālo apmēru ar šīs infrastruktūras kopējām izmaksām.

14. Finansējuma saņēmējs infrastruktūras izmantošanas proporciju aprēķina, izmantojot pēdējā gada datus vai divu pēdējo gadu vidējos datus par infrastruktūras izmantošanu. Ja iepriekšējo gadu dati par infrastruktūras izmantošanu nav pieejami vai tie atšķiras no attīstāmās infrastruktūras izmantošanas prognozes vairāk par pieciem procentiem, finansējuma saņēmējs izmanto plānotos infrastruktūras izmantošanas datus līdz brīdim, kad ir pieejami dati par attīstītās infrastruktūras izmantošanu.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

15. Finansējuma saņēmējs infrastruktūras izmantošanas proporcijas aprēķinus apstiprina ar finansējuma saņēmēja rīkojumu, aprēķina rezultātus norāda šo noteikumu 2. pielikumā minētajā veidlapā un pievieno vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu pielikumā. Apstiprināto finansējuma saņēmēja rīkojumu finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē:

15.1. iesniedzot projekta iesniegumu;

15.2. iesniedzot projekta noslēguma maksājuma pieprasījumu;

15.3. iesniedzot pēdējo ikgadējo pēcprojekta pārskatu.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

16. Ja pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas palielinās projekta publisko izmaksu maksimālais apmērs, kas aprēķināts saskaņā ar šo noteikumu 13.1. apakšpunktu, sadarbības iestāde kopējās publiskās projekta attiecināmās izmaksas nepalielina.

17. Ja tiek konstatēts, ka saskaņā ar šo noteikumu 13.1. apakšpunktu aprēķinātais projekta kopējais publisko izmaksu maksimālais apmērs ir mazāks par piešķirto kopējo publisko izmaksu maksimālo apmēru (turpmāk – pārmērīga kompensācija), tad:

17.1. ja pārmērīgas kompensācijas apmērs nepārsniedz piecus procentus no projekta kopējām publiskajām izmaksām, finansējuma saņēmējs var neveikt izmaiņas projektā līdz pēcprojekta uzraudzības perioda beigām;

17.2. ja pārmērīgas kompensācijas apmērs pārsniedz piecus procentus no projekta kopējām publiskajām izmaksām, finansējuma saņēmējs mēneša laikā pēc pārmērīgas kompensācijas konstatēšanas iesniedz grozījumus projektā, nodrošinot, ka pārmērīgas kompensācijas apmērs nepārsniedz piecus procentus;

17.3. finansējuma saņēmējs kopā ar pēdējo pēcprojekta uzraudzības pārskatu iesniedz grozījumus projektā, nodrošinot, ka pārmērīgas kompensācijas nav.

17.1 Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 366 redakcijā)

18. Pilnvarojuma uzlicējam un atbalsta saņēmējam ir pienākums dokumentāciju par saņemto atbalstu glabāt 10 gadus no pilnvarojuma termiņa beigām, savukārt atbalsta sniedzējam, kas nav pilnvarojuma uzlicējs, bet piešķir komercdarbības atbalstu saskaņā ar šīs nodaļas prasībām, ir pienākums dokumentāciju, kas saistīta ar atbalsta piešķiršanu, glabāt 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

18.1 Finansējuma saņēmējam ir pienākums iesniegt sadarbības iestādē vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma sniegšanas pilnvarojuma uzlicēja apliecinājumu, ka tas kontrolēs un pārskatīs šo noteikumu 22.6. apakšpunktā minētos deleģēšanas līgumā paredzētos atlīdzības (kompensācijas) maksājumus, kā arī novērsīs un atgūs deleģēšanas līgumā paredzēto atlīdzības (kompensācijas) maksājumu pārmaksu, ievērojot Eiropas Komisijas lēmumā Nr. 2012/21/ES noteikto pārbaužu regularitāti, bet ne retāk kā reizi trijos gados un pilnvarojuma akta darbības perioda beigās.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

19. Ja projekta ietvaros paredzēts attīstīt infrastruktūru, kuru finansējuma saņēmējs iznomā citai ārstniecības iestādei veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, šo noteikumu 25. punktā minētās atbalstāmās darbības ir atbalstāmas finansēšanai no publiskiem līdzekļiem, ievērojot infrastruktūras izmantošanas proporcijas noteikšanas kārtību, ja tiek izpildīti visi šie nosacījumi:

19.1. finansējuma saņēmējam ir noteikts pienākums nodrošināt infrastruktūru citai ārstniecības iestādei valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, un par to ir noslēgts attiecīgs līgums, ievērojot normatīvos aktus par atlīdzības maksājumiem par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu;

19.2. infrastruktūras nomas maksa noteikta, ievērojot šādus nosacījumus:

19.2.1. infrastruktūras nomas maksas apmērs nepārsniedz saprātīgas peļņas un tādu ārstniecības iestādes izmaksu summu, kuras netiek finansētas no publiskā finansējuma un kuras tieši vai netieši saistītas ar infrastruktūras iznomāšanu;

19.2.2. saprātīga peļņa tiek aprēķināta tikai tām ārstniecības iestādes izmaksām, kas netiek finansētas no publiskā finansējuma;

19.2.3. saprātīgas peļņas procents tiek noteikts kā komersantu finanšu analīzes rādītājs "Finansiālās rentabilitātes procents pēc nodokļiem" atbilstoši saimniecisko darbību statistiskajai klasifikācijai (NACE 2. red.) attiecīgajā pārskata gadā;

19.3. finansējuma saņēmējs ar attiecīgiem dokumentiem pamatoti un pārskatāmi var pierādīt infrastruktūras nomas maksas aprēķinu.

(Grozīts ar MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 717)

20. Finansējuma saņēmējs nosaka darba laiku valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai projekta ietvaros attīstītajā infrastruktūrā (ja attiecīgo darba laiku var noteikt) un uzskaita minēto informāciju.

21. Finansējuma saņēmējs skaidri nodala valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu no citu darbību veikšanas (un ar tām saistītās finanšu plūsmas). Ienākumus, kas gūti projekta ietvaros, sniedzot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus vai nodrošinot infrastruktūru citai ārstniecības iestādei valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, izmanto, lai segtu tikai tās izmaksas, kas saistītas ar projekta ietvaros attīstīto infrastruktūru valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai. Ja ienākumi tiek gūti projekta ietvaros, nodrošinot infrastruktūru citai ārstniecības iestādei, attiecīgajiem ienākumiem jāatbilst šo noteikumu 19. punktā minētajām prasībām. Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka dokumentācija, kas saistīta ar šajā punktā minēto nosacījumu izpildi un attiecas uz projekta ietvaros attīstīto infrastruktūru, tiek saglabāta un ir pieejama sadarbības iestādei, kas veic šo noteikumu 13. punktā minētās infrastruktūras izmantošanas proporcijas aprēķina kontroli.

22. Šo noteikumu 23. un 24. punktā minētajiem finansējuma saņēmējiem (izņemot šo noteikumu 1. pielikuma 1.2.3. apakšpunktā minēto finansējuma saņēmēju), kas ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir noslēgts deleģēšanas līgums ar Nacionālo veselības dienestu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. Līgumā norāda:

22.1. konkrētus sniedzamos sabiedriskos pakalpojumus;

22.2. prasības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam par nepieciešamajām investīcijām sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā, lai nodrošinātu minētos pakalpojumus saskaņā ar katram konkrētajam pakalpojumam noteiktajām prasībām;

22.3. līguma darbības laiku, kas nepārsniedz 10 gadus;

22.4. sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas teritoriju;

22.5. sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam piešķirtās ekskluzīvās vai īpašās tiesības;

22.6. informāciju par iespēju saņemt atlīdzības (kompensācijas) maksājumus un nosacījumus atlīdzības (kompensācijas) maksājumu aprēķināšanai, kontrolei un pārskatīšanai, kā arī atlīdzības (kompensācijas) maksājumu pārmaksas novēršanai un atmaksāšanai;

22.7. atsauci uz Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmumu par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.

(Grozīts ar MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 717)

22.1 Šo noteikumu 1. pielikuma 1.2.3. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam atbalsts tiek sniegts deleģētās valsts funkcijas nodrošināšanai, un tas nav kvalificējams kā valsts atbalsts. Finansējuma saņēmējs valsts deleģētās funkcijas īstenošanai paredzētās darbības un izmaksas nodala no citiem pakalpojumiem (tostarp maksas pakalpojumiem).

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

V. Prasības specifiskā atbalsta projektu iesniegumu atlases iesniedzējiem

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 19.10.2021. noteikumiem Nr. 697)

23. Projekta iesniedzējs, kas pēc sadarbības iestādes lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu kļūst par finansējuma saņēmēju, specifiskā atbalsta pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ir ārstniecības iestāde atbilstoši šo noteikumu 1. pielikuma 1. punktā minēto ārstniecības iestāžu sarakstam.

(Grozīts ar MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 717)

24. Projekta iesniedzējs, kas pēc sadarbības iestādes lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu kļūst par finansējuma saņēmēju, specifiskā atbalsta otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ir šo noteikumu 1. pielikuma 2. punktā minētā ārstniecības iestāde – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca".

(Grozīts ar MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 717)

VI. Atbalstāmās darbības un izmaksas

25. Specifiskā atbalsta mērķa ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

25.1. projekta vadības nodrošināšana;

25.2. būvdarbi;

25.3. tehnoloģiju iegāde, piegāde un montāža;

25.4. infrastruktūras attīstība kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ieviešanai;

25.5. informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana.

26. Šo noteikumu 23. un 24. punktā minētajiem finansējuma saņēmējiem ir atbalstāmas šo noteikumu 25. punktā minētās darbības attiecībā uz infrastruktūru, kas daļēji vai pilnībā saistīta ar neatliekamās medicīniskās palīdzības un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu prioritārajās veselības jomās – sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes, garīgās veselības un Covid-19 infekcijas jomā, kā arī citās ar sabiedrības veselības krīzi saistītajās veselības aprūpes jomās.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

27. Šo noteikumu 25.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros šo noteikumu 23. un 24. punktā minētajiem finansējuma saņēmējiem ir attiecināmas finansējuma saņēmēja projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas, kas radušās uz darba līguma vai uzņēmuma (pakalpojuma) līguma pamata, tai skaitā normatīvajos aktos noteiktās piemaksas un nodokļi, šādā apmērā:

27.1. ja projekta tiešās attiecināmās izmaksas ir 5 000 000 euro vai lielākas – nepārsniedzot 56 580 euro gadā;

27.2. ja projekta tiešās attiecināmās izmaksas ir mazākas par 5 000 000 euro, ierobežojumu aprēķina ar minimālo izmaksu bāzi 24 426 euro gadā, pieskaitot 0,64 procentus no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, bet neieskaitot projekta vadības personāla izmaksas;

27.3. ja personāla iesaisti projektā nodrošina saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu (attiecināms, ja izmaksas radušās uz darba līguma pamata), attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze.

(Grozīts ar MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 717)

28. Šo noteikumu 25.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas ar būvdarbiem saistītās izmaksas:

28.1. būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta izstrādes izmaksas, projekta ekspertīžu izmaksas, autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas un normatīvajos aktos noteiktās attiecīgo būvspeciālistu obligātās apdrošināšanas izmaksas;

28.2. būvniecības izmaksas, tai skaitā:

28.2.1. būvlaukuma ierīkošanas, novākšanas un nojaukšanas izmaksas;

28.2.2. jaunu ēku būvniecības izmaksas;

28.2.3. atjaunošanas un pārbūves izmaksas;

28.2.4. infrastruktūras labiekārtošanas izmaksas, tai skaitā:

28.2.4.1. apzaļumošanas un pievedceļu izveides izmaksas atbilstoši būvprojekta risinājumam;

28.2.4.2. telpu aprīkošanas izmaksas, kas ietver medicīniskās ierīces un tehnoloģijas, tai skaitā iebūvējamās iekārtas un tehnoloģijas, mēbeles, saimnieciskās ierīces un aprīkojumu, IT un citu aprīkojumu telpu funkcionalitātes nodrošināšanai.

(Grozīts ar MK 19.10.2021. noteikumiem Nr. 697)

29. Šo noteikumu 28. punktā minētajām attiecināmajām izmaksām ir šādi izmaksu ierobežojumi:

29.1. šo noteikumu 28.1. apakšpunktā minētās izmaksas nepārsniedz 10 procentus no attiecināmajām būvniecības izmaksām;

29.2. šo noteikumu 28.2.2. apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas tikai šo noteikumu 24. punktā un 1. pielikuma 1.2.2. apakšpunktā minētajiem finansējuma saņēmējiem;

29.3. ja šo noteikumu 28.2.4. apakšpunktā minētās izmaksas kopā pārsniedz 15 procentus no attiecināmajām būvniecības izmaksām, nepieciešams Veselības ministrijas saskaņojums;

29.4. 13.1.5. specifiskā atbalsta finansējuma ietvaros šo noteikumu 28.2.4. apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas, ja saņemts Veselības ministrijas saskaņojums.

(Grozīts ar MK 11.02.2021. noteikumiem Nr. 92: MK 19.10.2021. noteikumiem Nr. 697)

30. Šo noteikumu 25.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas ārstniecības procesam tieši nepieciešamo tehnoloģiju piegādes izmaksas (medicīniskās tehnoloģijas un iekārtas, iebūvējamās medicīniskās tehnoloģijas un iekārtas, mēbeles, saimnieciskās ierīces un aprīkojums, informāciju tehnoloģiju aprīkojums un cits aprīkojums telpu funkcionalitātes nodrošināšanai), ievērojot šādus nosacījumus:

30.1. 9.3.2. specifiskā atbalsta finansējuma ietvaros ir attiecināmas ārstniecības procesam tieši nepieciešamo tehnoloģiju iegādes, piegādes un montāžas izmaksas par medicīniskajām tehnoloģijām, kuru vienas vienības piegādes izmaksas pārsniedz 20 000 euro un par kuru iegādi saņemts Veselības ministrijas saskaņojums;

30.2. 13.1.5. specifiskā atbalsta finansējuma ietvaros ir attiecināmas ārstniecības procesam tieši nepieciešamo tehnoloģiju iegādes, piegādes un montāžas izmaksas, ja saņemts Veselības ministrijas saskaņojums.

30.3. 9.3.2. specifiskā atbalsta virssaistību finansējuma ietvaros ir attiecināmas ārstniecības procesam tieši nepieciešamo tehnoloģiju piegādes izmaksas (medicīniskās tehnoloģijas un iekārtas, iebūvējamās medicīniskās tehnoloģijas un iekārtas, mēbeles, saimnieciskās ierīces un aprīkojums, informācijas tehnoloģiju aprīkojums un cits aprīkojums telpu funkcionalitātes nodrošināšanai), kuru vienas vienības piegādes izmaksas nepārsniedz 20 000 euro.

(MK 19.10.2021. noteikumu Nr. 697 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 366)

30.1 Šo noteikumu 25.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros šo noteikumu 1. pielikuma 1.2.3. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam ir atbalstāmas tehniskā nodrošinājuma iegādes izmaksas.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

31. Šo noteikumu 25.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības finansējums nepārsniedz 10 procentus no kopējām projekta izmaksām, un tās ietvaros ir attiecināmas ārstniecības iestādes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstības izmaksas, kas saistītas ar ārstniecības iestādes līdzdalību kvalitātes nodrošināšanas sistēmā.

32. Šo noteikumu 25.5. apakšpunktā minētā atbalstāmās darbība ietver informācijas un publicitātes nodrošināšanas izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana.

33. Šo noteikumu 25. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai ir attiecināmas neparedzētās izmaksas līdz diviem procentiem no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, ko projekta iesniegumā plāno kā vienu izmaksu pozīciju un izmanto šo noteikumu 34.2. apakšpunktā minēto pārējo attiecināmo papildu īstenošanas izmaksu segšanai, kas neparedzamu apstākļu dēļ ir kļuvušas nepieciešamas projekta īstenošanai.

34. Šo noteikumu 27., 28., 30., 30.1 un 31. punktā minētās izmaksas veido projekta tiešās attiecināmās izmaksas, tai skaitā:

34.1. šo noteikumu 27. punktā un 28.1. apakšpunktā minētās izmaksas veido projekta tiešās attiecināmās personāla atlīdzības izmaksas;

34.2. šo noteikumu 28., 30., 30.1 un 31. punktā minētās izmaksas veido projekta pārējās tiešās attiecināmās izmaksas. Šīs piegāžu un pakalpojumu izmaksas ir attiecināmas, ja tās radušās, ievērojot publisko iepirkumu jomu regulējošos normatīvos aktus, izņemot šo noteikumu 28.1. apakšpunktā minētās būvuzraudzības izmaksas, kuras ir saistītas ar projekta vadības un īstenošanas atlīdzības izmaksām un var tikt attiecinātas arī kā projekta tiešās personāla izmaksas.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

35. Šo noteikumu 25. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai ir attiecināmas projekta netiešās attiecināmās izmaksas, ko projekta iesniegumā plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 34.1. apakšpunktā minētajām tiešajām personāla atlīdzības izmaksām, kas radušās uz darba līguma pamata.

36. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, kas tiešā veidā saistīti ar projektu, ir attiecināmās izmaksas, ja finansējuma saņēmējs tos nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem par pievienotās vērtības nodokli.

37. Projekta izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas. Projekta izmaksas, kas paredzētas, lai veicinātu spēju reaģēt uz sabiedrības veselības krīzi saistībā ar Covid-19 infekcijas uzliesmojumu un 13.1.5. specifiskā atbalsta ietvaros radušās izmaksas, ir attiecināmas, sākot ar 2020. gada 1. februāri.

(Grozīts ar MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 717; MK 19.10.2021. noteikumiem Nr. 697)

VII. Specifiskā atbalsta projektu īstenošanas nosacījumi

38. Šo noteikumu 24. punktā minētais finansējuma saņēmējs īsteno lielo projektu.

39. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

39.1. nodrošina šo noteikumu 25.5. apakšpunktā minētos informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (EK) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

39.2. uzkrāj datus par horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" horizontālo rādītāju "Objektu skaits, kuros ERAF ieguldījumu rezultātā ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība";

39.3. ja projekta izmaksas pieaug, sedz projekta sadārdzinājumu no saviem līdzekļiem;

39.4. nodrošina, ka projektā plānotie darbi netiek finansēti vai līdzfinansēti, kā arī tos nav plānots finansēt vai līdzfinansēt no citiem valsts un ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem;

39.5. uzkrāj datus par projekta ietekmi uz šo noteikumu 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3., 7.2.4. un 7.2.5. apakšpunktā minētajiem rādītājiem;

39.6. nodrošina sasniegto rezultātu ilgtspēju vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas;

39.7. nodrošina, ka projekta īstenošanas laikā nekustamie īpašumi, kuri nepieciešami projekta īstenošanai, ir finansējuma saņēmēja, valsts vai pašvaldības īpašumā, ilgtermiņa nomā (vismaz 10 gadi), patapinājumā vai valdījumā un tiesību prasība ir nostiprināta zemesgrāmatā. Ja investīcijas ir veiktas ēkās un būvēs, nepalielinot apbūves laukumu, īpašumtiesībām vai citām tiesībām attiecībā uz zemi nav jābūt nostiprinātām zemesgrāmatā;

39.8. nodrošina, ka iepirkumus, kuri nepieciešami atbalstāmo darbību īstenošanai, finansējuma saņēmējs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā. Atbalstāma ir vides prasību integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums).

(Grozīts ar MK 19.10.2021. noteikumiem Nr. 697)

40. Ja specifiskā atbalsta ietvaros īstenojamo projektu kopējās attiecināmās izmaksas pārsniedz 3 000 000 euro, finansējuma saņēmējs projektu plānošanai un īstenošanas kontrolei izveido vadības un kontroles komisiju un reizi ceturksnī organizē pārskata sanāksmes par projektu progresu, uz kurām uzaicina atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvjus.

(MK 19.10.2021. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

41. Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējs var saņemt avansa maksājumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā plāno valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un veic maksājumus 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Sadarbības iestāde, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja pieprasījumu un atbilstoši projekta finansēšanas plānam, veicot avansa un starpposma maksājumus, ievēro nosacījumu, ka to kopsumma nepārsniedz 90 procentus no projektam piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma. Avansa maksājumu ir iespējams saņemt vairākos maksājumos.

42. Specifiskā atbalsta ietvaros projektu īsteno saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

43. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

43.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt pasākuma iznākuma un uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

43.2. citos gadījumos, ko paredz vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu.

44. Pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas pirmās apakškārtas ietvaros šo noteikumu 1. pielikuma 1.1.1. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs var iesniegt priekšlikumus par grozījumiem vienošanās nosacījumos, paredzot palielināt attiecināmo izmaksu kopsummu par finansējumu, kas nepārsniedz šo noteikumu 1. pielikuma 1.1.1. apakšpunktā norādīto.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

45. Otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros šo noteikumu 24. punktā minētais finansējuma saņēmējs var iesniegt priekšlikumus par grozījumiem vienošanās nosacījumos, paredzot palielināt attiecināmo izmaksu kopsummu par finansējumu, kas nepārsniedz šo noteikumu 1. pielikuma 2. punktā norādīto.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

46. Sadarbības iestāde pirmās projektu iesniegumu atlases otrās apakškārtas ietvaros organizē ierobežotu projektu iesniegumu atlasi, uzaicinot tajā piedalīties šo noteikumu 1. pielikuma 1.2. apakšpunktā minētos projekta iesniedzējus.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

46.1 13.1.5. specifiskā atbalsta finansējumu piešķir šādā kārtībā:

46.1 1. šo noteikumu 1. pielikuma 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6. un 1.1.7. apakšpunktā minētie projektu iesniedzēji var iesniegt priekšlikumus par grozījumiem vienošanās nosacījumos, paredzot palielināt attiecināmo izmaksu kopsummu par 13.1.5. specifiskā atbalsta finansējumu, kas nepārsniedz šo noteikumu 1. pielikuma 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6. un 1.1.7. apakšpunktā norādīto finansējumu katrai iestādei atsevišķi;

46.1 2. šo noteikumu 1. pielikuma 1.2.1. apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs var iesniegt priekšlikumus par grozījumiem vienošanās nosacījumos, paredzot palielināt attiecināmo izmaksu kopsummu par 13.1.5. specifiskā atbalsta finansējumu, kas nepārsniedz šo noteikumu 1. pielikuma 1.2.1. apakšpunktā norādīto finansējumu;

46.1 3. sadarbības iestāde organizē ierobežotu projektu iesniegumu atlasi 9.3.2. specifiskā atbalsta pirmās kārtas trešās apakškārtas ietvaros, uzaicinot tajā piedalīties šo noteikumu 1. pielikuma 1.3.1. apakšpunktā minēto projekta iesniedzēju.

(MK 19.10.2021. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

46.2 Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 10. punktā noteiktā publiskā attiecināmā finansējuma un attiecināmā privātā līdzfinansējuma aprēķinu 13.1.5. specifiskā atbalsta finansējumam var veikt vienā no šiem veidiem:

46.2 1. saskaņā ar šo noteikumu 13. punktu papildināt 9.3.2. specifiskā atbalsta finansējuma projekta ietvaros veikto infrastruktūras izmantošanas atbalstāmo darbību proporcijas aprēķinu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai ar jaunu 13.1.5. specifiskā atbalsta finansējuma aprēķinu. Projektā 13.1.5. specifiskā atbalsta finansējumam piemēro šo noteikumu 10.1. apakšpunktā noteikto maksimālo publiskā attiecināmā finansējuma intensitāti, kur Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums nepārsniedz 85 procentus, bet valsts budžeta finansējums – deviņus procentus no šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minētā atlases kārtai plānotā kopējā attiecināmā finansējuma;

46.2 2. saskaņā ar šo noteikumu 13. punktu papildināt 9.3.2. specifiskā atbalsta finansējuma projekta ietvaros veikto infrastruktūras izmantošanas atbalstāmo darbību proporcijas aprēķinu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai ar jaunu 13.1.5. specifiskā atbalsta finansējuma aprēķinu. Projektā 13.1.5. specifiskā atbalsta finansējumam piemēro 13.1.5. specifiskā atbalsta finansējumam faktiski aprēķināto maksimālo publiskā attiecināmā finansējuma intensitāti un nosaka projektam dalīto proporciju (intensitāti), piemērojot atsevišķi 9.3.2. specifiskā atbalsta finansējumam un 13.1.5. specifiskā atbalsta finansējumam aprēķināto proporciju;

46.2 3. veikt jaunu šo noteikumu 13. punktā minēto infrastruktūras izmantošanas atbalstāmo darbību proporcijas aprēķinu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai un piemēro to 13.1.5. specifiskā atbalsta kopējam finansējumam.

(MK 19.10.2021. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

46.3 Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 13. punktā minēto infrastruktūras izmantošanas atbalstāmo darbību proporcijas sākotnējo aprēķinu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai 13.1.5. specifiskā atbalsta finansējumam iesniedz sadarbības iestādē kopā ar jaunu projekta iesniegumu vai priekšlikumu par grozījumiem vienošanās nosacījumos.

(MK 19.10.2021. noteikumu Nr. 697 redakcijā)

VIII. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

47. Šo noteikumu 27. punktā minētās finansējuma saņēmēja projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas un šo noteikumu 34.2. apakšpunktā minētās būvuzraudzības izmaksas šo noteikumu 24. punktā minētajam finansējuma saņēmējam ir attiecināmas, sākot ar 2019. gada 28. janvāri.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā –
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

Veselības ministre Anda Čakša
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 870

(Pielikums MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 366 redakcijā)

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmās un otrās kārtas un 13.1.5. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē" atbalsta saņēmēji un finansējuma sadalījums
Nr. p. k.Atbalsta saņēmējsSpecifiskā atbalsta mērķim pieejamais attiecināmais finansējums
pa finansējuma avotiem (euro)
kopāEiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumsnacionālais finansējums
(valsts budžeta un privātais finansējums)
valsts budžeta finansējumsprivātais finansējums
123 = 4 + 545 = 6 + 767

1.

9.3.2. specifiskā atbalsta projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas atbalsta saņēmēji un finansējuma sadalījums (t. sk. virssaistības):223 132 239,00189 662 401,0033 469 838,0024 897 060,008 572 778,00
1.1.9.3.2. specifiskā atbalsta projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas pirmās apakškārtas atbalsta saņēmēji un finansējuma sadalījums:141 442 434,00120 226 067,0021 216 367,0014 073 762,007 142 605,00
t. sk. 9.3.2. specifiskā atbalsta finansējums:108 637 965,0092 342 269,0016 295 696,009 777 417,006 518 279,00
t. sk. virssaistību finansējums*10 405 413,008 844 600,001 560 813,00936 487,00624 326,00
t. sk. 13.1.5. specifiskā atbalsta finansējums (REACT-EU):22 399 056,0019 039 198,003 359 858,003 359 858,000,00
1.1.1.SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca":43 600 488,0037 060 414,956 540 073,053 924 044,032 616 029,02
1.1.1.1.pamatprojekts, 9.3.2. specifiskā atbalsta finansējums17 888 467,0015 205 196,952 683 270,051 609 962,031 073 308,02
1.1.1.2.ES fondu pārdale (9. korpuss), 9.3.2. specifiskā atbalsta finansējums25 712 021,0021 855 218,003 856 803,002 314 082,001 542 721,00
1.1.2.VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"21 357 143,0018 153 571,553 203 571,452 534 142,87669 428,58
1.1.2.1.9.3.2. specifiskā atbalsta finansējums11 157 143,009 483 571,551 673 571,451 004 142,87669 428,58
1.1.2.2.13.1.5. specifiskā atbalsta finansējums10 200 000,008 670 000,001 530 000,001 530 000,000,00
1.1.3.SIA "Liepājas reģionālā slimnīca"19 402 365,0016 492 008,402 910 356,601 920 219,10990 137,50
1.1.3.1.9.3.2. specifiskā atbalsta finansējums14 228 677,0012 094 373,752 134 303,251 280 580,75853 722,50
1.1.3.2.virssaistību finansējums*2 273 579,001 932 542,00341 037,00204 622,00136 415,00
1.1.3.3.13.1.5. specifiskā atbalsta finansējums2 900 109,002 465 092,65435 016,35435 016,350,00
1.1.4.SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"11 300 779,009 605 661,991 695 117,011 052 987,82642 129,19
1.1.4.1.9.3.2. specifiskā atbalsta finansējums7 670 720,006 520 111,991 150 608,01690 364,82460 243,19
1.1.4.2.virssaistību finansējums*3 031 439,002 576 723,00454 716,00272 830,00181 886,00
1.1.4.3.13.1.5. specifiskā atbalsta finansējums598 620,00508 827,0089 793,0089 793,000,00
1.1.5.SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"14 178 076,0012 051 364,552 126 711,451 450 033,41676 678,04
1.1.5.1.9.3.2. specifiskā atbalsta finansējums9 838 034,008 362 328,901 475 705,10885 423,06590 282,04
1.1.5.2.virssaistību finansējums*1 439 933,001 223 943,00215 990,00129 594,0086 396,00
1.1.5.3.13.1.5. specifiskā atbalsta finansējums2 900 109,002 465 092,65435 016,35435 016,350,00
1.1.6.SIA "Vidzemes slimnīca"10 966 955,999 321 912,091 645 043,901 161 032,27484 011,63
1.1.6.1.9.3.2. specifiskā atbalsta finansējums6 285 876,995 342 995,44942 881,55565 728,92377 152,63
1.1.6.2.virssaistību finansējums*1 780 970,001 513 824,00267 146,00160 287,00106 859,00
1.1.6.3.13.1.5. specifiskā atbalsta finansējums2 900 109,002 465 092,65435 016,35435 016,350,00
1.1.7.SIA "Rēzeknes slimnīca"8 749 103,007 436 737,351 312 365,65961 425,53350 940,12
1.1.7.1.9.3.2. specifiskā atbalsta finansējums3 969 502,003 374 076,70595 425,30357 255,18238 170,12
1.1.7.2.virssaistību finansējums*1 879 492,001 597 568,00281 924,00169 154,00112 770,00
1.1.7.3.13.1.5. specifiskā atbalsta finansējums2 900 109,002 465 092,65435 016,35435 016,350,00
1.1.8.VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"1 788 847,001 520 519,95268 327,05160 996,23107 330,82
1.1.9.SIA "Rīgas Dzemdību nams"1 172 927,00996 987,95175 939,05105 563,4370 375,62
1.1.10.VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""1 773 721,941 507 663,65266 058,29159 634,97106 423,32
1.1.11.SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca"2 142 118,421 820 800,66321 317,76192 790,65128 527,11
1.1.12.SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca"5 009 910,004 258 423,50751 486,50450 891,90300 594,60
1.2.9.3.2. specifiskā atbalsta projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas otrās apakškārtas atbalsta saņēmēji un finansējuma sadalījums:59 517 959,0050 590 266,008 927 693,007 497 520,001 430 173,00
t. sk. 9.3.2. specifiskā atbalsta finansējums:6 582 096,005 594 782,00987 314,00592 389,00394 925,00
t. sk. virssaistību finansējums**:21 552 664,0018 319 765,003 232 899,002 923 740,00309 159,00
t. sk. virssaistību finansējums*8 354 100,007 100 985,001 253 115,00751 869,00501 246,00
t. sk. 13.1.5. specifiskā atbalsta finansējums (REACT-EU):23 029 099,0019 574 734,003 454 365,003 229 522,00224 843,00
1.2.1.SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"28 181 763,0023 954 499,004 227 264,003 693 262,00534 002,00
1.2.1.1.virssaistību ietvaros**5 152 664,004 379 765,00772 899,00463 740,00309 159,00
1.2.1.2.13.1.5. specifiskā atbalsta finansējums
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2020. gada 1. decembra noteikumiem Nr. 717)
3 747 397,003 185 288,00562 109,00337 266,00224 843,00
1.2.1.3.13.1.5. specifiskā atbalsta finansējums19 281 702,0016 389 446,002 892 256,002 892 256,000,00
1.2.2.VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs"14 936 196,0012 695 767,002 240 429,001 344 258,00896 171,00
1.2.2.1.9.3.2. specifiskā atbalsta finansējums6 582 096,005 594 782,00987 314,00592 389,00394 925,00
1.2.2.2.virssaistību finansējums*8 354 100,007 100 985,001 253 115,00751 869,00501 246,00
1.2.3.Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests**16 400 000,0013 940 000,002 460 000,002 460 000,000,00
1.3.9.3.2. specifiskā atbalsta projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas trešās apakškārtas atbalsta saņēmējs un pieejamais finansējums:22 171 846,0018 846 068,003 325 778,003 325 778,000,00
t. sk. 13.1.5. specifiskā atbalsta finansējums (REACT-EU):22 171 846,0018 846 068,003 325 778,003 325 778,000,00
1.3.1.VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"22 171 846,0018 846 068,003 325 778,003 325 778,000,00

2.

9.3.2. specifiskā atbalsta projektu iesniegumu atlases otrās kārtas atbalsta saņēmējs un pieejamais finansējums:140 447 122,0083 678 558,0056 768 564,0052 318 715,004 449 849,00
2.1.VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"140 447 122,0083 678 558,0056 768 564,0052 318 715,004 449 849,00
2.1.1.pamatsumma, t. sk. atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta sēdes protokollēmuma Nr. 39 45. § no valsts budžeta jau piešķirtais finansējums 15 380 890 euro apmērā91 068 678,0064 334 618,0026 734 060,0022 284 211,004 449 849,00
2.1.2.ES fondu pārdale29 378 444,0019 343 940,0010 034 504,0010 034 504,000,00
2.1.3.valsts budžeta piešķīrums20 000 000,000,0020 000 000,0020 000 000,000,00
KOPĀ9.3.2. specifiskais atbalsts295 979 360,00215 880 959,0080 098 401,0067 300 617,0012 797 784,00
t. sk. 9.3.2. specifiskā atbalsta pirmā kārta115 220 061,0097 937 051,0017 283 010,0010 369 806,006 913 204,00
t. sk. 9.3.2. specifiskā atbalsta otrā kārta140 447 122,0083 678 558,0056 768 564,0052 318 715,004 449 849,00
t. sk. virssaistību finansējums*18 759 513,0015 945 585,002 813 928,001 688 356,001 125 572,00
t. sk. virssaistību finansējums21 552 664,0018 319 765,003 232 899,002 923 740,00309 159,00
13.1.5. specifiskais atbalsts (REACT-EU)67 600 001,0057 460 000,0010 140 001,009 915 158,00224 843,00
t. sk. 9.3.2. specifiskā atbalsta pirmās kārtas pirmā apakškārta22 399 056,0019 039 198,003 359 858,003 359 858,000,00
t. sk. 9.3.2. specifiskā atbalsta pirmās kārtas otrā apakškārta23 029 099,0019 574 734,003 454 365,003 229 522,00224 843,00
t. sk. 9.3.2. specifiskā atbalsta pirmās kārtas trešā apakškārta22 171 846,0018 846 068,003 325 778,003 325 778,000,00
KOPĀ363 579 361,00273 340 959,0090 238 402,0077 215 775,0013 022 627,00

Piezīmes.

1. * Virssaistību finansējums atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 17. maija protokollēmuma Nr. 27 37. § 2. un 3. punktam.

2. ** Virssaistību finansējums apstiprināts ar Ministru kabineta 2020. gada 1. decembra noteikumiem Nr. 717 "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 870 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu""."

2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 870

(Pielikums MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

Publisko izmaksu maksimālā un privāto izmaksu minimālā apjoma aprēķins (EUR)
Kopējais finansējums (EUR)Maksimālais publiskais finansējums (EUR)Minimālais privātais finansējums (EUR)Atsauce uz finansējuma saņēmēja rīkojumu, ar kuru apstiprināts informāciju pamatojošs aprēķins
123 = 1 – 24
    
    
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 870Pieņemts: 20.12.2016.Stājas spēkā: 28.12.2016.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 252, 27.12.2016. OP numurs: 2016/252.1
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
287656
{"selected":{"value":"28.06.2022","content":"<font class='s-1'>28.06.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.06.2022","iso_value":"2022\/06\/28","content":"<font class='s-1'>28.06.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"22.10.2021","iso_value":"2021\/10\/22","content":"<font class='s-1'>22.10.2021.-27.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.02.2021","iso_value":"2021\/02\/16","content":"<font class='s-1'>16.02.2021.-21.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.12.2020","iso_value":"2020\/12\/08","content":"<font class='s-1'>08.12.2020.-15.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.01.2019","iso_value":"2019\/01\/18","content":"<font class='s-1'>18.01.2019.-07.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.12.2016","iso_value":"2016\/12\/28","content":"<font class='s-1'>28.12.2016.-17.01.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.06.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)