Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 839

Rīgā 2016. gada 20. decembrī (prot. Nr. 69 38. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma
4. panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 253. nr.; 2015, 5., 124., 193., 254. nr.; 2016, 67., 124., 168., 189. nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot norādē, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, vārdus un skaitļus "un likuma "Par valsts budžetu 2016. gadam" 66. pantu";

1.2. papildināt noteikumus ar 4.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.5. samaksai par organizatoriski metodiskā darba nodrošināšanu ārstniecības iestādēs.";

1.3. papildināt 51.1 punktu aiz vārdiem "ģimenes ārsts" ar vārdiem "vai ieslodzījuma vietas ārsts";

1.4. izteikt 74.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"74.3. urīna ilgkatetera maiņu un aprūpi, mākslīgās atveres (stomas) aprūpi, tai skaitā pacientu un viņa tuvinieku izglītošanu un apmācību par mākslīgās atveres (stomas) aprūpi, kuru dienests vienai personai apmaksā ne vairāk kā piecas reizes, izņemot traheostomas, gastrostomas, nefrostomas, cistostomas aprūpi, kuru dienests apmaksā atbilstoši faktiski sniegto pakalpojumu skaitam;";

1.5. papildināt 96. punktu aiz vārdiem "zobārstniecības pakalpojumu tarifiem" ar vārdiem un skaitli "un ņemot vērā šo noteikumu 35. pielikumā minētos nosacījumus";

1.6. izteikt 131.3 punktu šādā redakcijā:

"131.3 Šo noteikumu 34. pielikumā norādītā ārstniecības iestāde personai, kurai veikta ļaundabīgo audzēju primārā diagnostika un nepieciešama šo noteikumu 34. pielikumā norādītā speciālista konsultācija, nodrošina šādu konsultāciju 10 darbdienu laikā no dienas, kad pacients pieteikts konsultācijai šo noteikumu 51.1 4. apakšpunktā noteiktajā kārtībā, kā arī veic šo noteikumu 36. pielikumā minētos izmeklējumus ļaundabīgo audzēju sekundārai diagnostikai, ņemot vērā šādus nosacījumus:

131.3 1. šo noteikumu 36. pielikumā minētos izmeklējumus pacients saņem tādā laika periodā un kārtībā, lai ievērotu šo noteikumu 131.3 4. apakšpunktā noteikto termiņu lēmuma pieņemšanai par pacienta ārstēšanas taktiku;

131.3 2. pēc vienošanās ar pacientu speciālists piesaka pacientu šo noteikumu 36. pielikumā minētajiem izmeklējumiem un informē viņu par plānoto izmeklējuma laiku;

131.3 3. aizpildot nosūtījumu uz izmeklējumu vai citu medicīnisko dokumentāciju par izmeklējumu veikšanu, norāda šo noteikumu 36. pielikumā minēto attiecīgo diagnozes kodu ar atvasinātajām klasifikācijām atbilstoši SSK-10;

131.3 4. mēneša laikā pēc pirmās speciālista konsultācijas speciālists vai ārstu konsilijs pieņem lēmumu par pacienta ārstēšanas taktiku.";

1.7. papildināt 135. punktu aiz vārdiem "tīmekļa vietnē" ar vārdiem "vismaz šādu";

1.8. izteikt 157. punktu šādā redakcijā:

"157. Samaksu par ambulatorajiem laboratoriskajiem pakalpojumiem dienests veic no līdzekļiem, kurus plāno atbilstoši šo noteikumu IX nodaļai. Ja ambulatoro laboratorisko pakalpojumu sniedzējs mēnesī ir sniedzis šo noteikumu 2. pielikuma 1. punktā minētos pakalpojumus, kuru apmaksai paredzētais apmērs ir lielāks par 7114,36 euro, tad, veicot ambulatoro laboratorisko pakalpojumu apmaksu šim pakalpojumu sniedzējam, dienests piemēro koeficientu 0,9 visam attiecīgajā mēnesī sniegtajam pakalpojumu apjomam.";

1.9. svītrot 162.1. un 162.2. apakšpunktu;

1.10. izteikt 168.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"168.1. ikmēneša fiksētais maksājums par pakalpojumu programmās ietilpstošajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kuriem nav atbilstoši šo noteikumu 3. pielikuma 3. punktam noteikts viena pacienta ārstēšanas tarifs un kuri ir iekļauti diagnozēm piesaistīto grupu (turpmāk - DRG grupa) aprēķinā;";

1.11. izteikt 168.6. un 168.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"168.6. samaksa par pakalpojumu programmās ietilpstošajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, ja šo noteikumu 3. pielikuma 3. punktā šiem pakalpojumiem ir noteikts viena pacienta ārstēšanas tarifs, atbilstoši šo noteikumu 3. pielikuma attiecīgajā apakšpunktā noteiktajam viena pacienta ārstēšanas tarifam;

168.7. samaksa par šo noteikumu 3. pielikuma 3.2.43.4. un 3.2.53. apakšpunktā noteiktā veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanu atbilstoši tāmes finansējumam, kas noteikts līgumā ar ārstniecības iestādi.";

1.12. izteikt 169. punktu šādā redakcijā:

"169. Šo noteikumu 168.2. apakšpunktā minētajā ikmēneša fiksētajā piemaksā par slimnīcas uzņemšanas nodaļas darbību ir iekļauti izdevumi, lai nodrošinātu šo noteikumu 3. pielikuma 1. punktā minēto speciālistu diennakts dežūras. Šo noteikumu 3. pielikuma 1. punktā minētajām stacionārajām ārstniecības iestādēm ir pienākums nodrošināt šo noteikumu 3. pielikuma 1. punktā minēto speciālistu diennakts dežūras slimnīcā.";

1.13. papildināt 178. punktu aiz vārdiem "skrīninga izmeklējumus" ar vārdiem "un mikrobioloģiskos izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai, ja paraugs paņemts pirms personas ievietošanas stacionārajā ārstniecības iestādē";

1.14. izteikt 180., 181. un 181.1 punktu šādā redakcijā:

"180. Dienests no valsts budžeta līdzekļiem, kas paredzēti laboratorisko izmeklējumu nodrošināšanai ambulatorai aprūpei, plāno šo noteikumu 2. pielikumā norādīto ambulatoro laboratorisko pakalpojumu apmaksai paredzēto līdzekļu apmēru, prioritāri plānojot līdzekļus šo noteikumu 2. pielikuma 2. punktā minēto ambulatoro laboratorisko pakalpojumu apmaksai, tajā skaitā atsevišķi nosakot nepieciešamo līdzekļu apmēru šo noteikumu 2. pielikuma 2.1. un 2.2. apakšpunktā minēto pakalpojumu apmaksai.

181. Kopējo līdzekļu apmēru, kura ietvaros ģimenes ārsti un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālisti nākamajā gadā nosūtīs personas šo noteikumu 2. pielikuma 1. punktā norādīto pakalpojumu saņemšanai, dienests nosaka atbilstoši šo noteikumu 180. punktā noteiktajā kārtībā iegūtajam valsts budžeta līdzekļu apmēram. Līdzekļu proporciju starp ģimenes ārstiem un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālistiem nosaka atbilstoši sniegtajam laboratorisko pakalpojumu apjoma īpatsvaram kārtējā gada deviņos mēnešos.

181.1 Finanšu apmēru laboratorisko pakalpojumu sniedzējiem dienests nosaka proporcionāli deviņos mēnešos sniegtajam laboratorisko pakalpojumu apjoma īpatsvaram valstī, ņemot vērā kopējo šo noteikumu 180. punktā minētajā kārtībā aprēķināto laboratorisko pakalpojumu apmaksai paredzēto līdzekļu apmēru. Ja laboratoriskie pakalpojumi sniegti apjomā, kuru izmaksas ir mazākas par 1200 euro gadā, dienests ar šo laboratorisko pakalpojumu sniedzēju līgumu neslēdz.";

1.15. izteikt 182.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"182.1.4. ieslodzījuma vietā strādājoša ārsta, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā strādājoša ārsta, kā arī Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības iestādē nodarbināta ārsta nosūtījumu;";

1.16. papildināt noteikumus ar 182.1 punktu šādā redakcijā:

"182.1 Ieslodzījuma vietas ārstniecības iestādes, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vai Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības iestādes ārsts laboratorisko pakalpojumu saņemšanai personas nosūta, ievērojot finanšu līdzekļu apmēru, kuru dienests nosaka atbilstoši starpresoru vienošanās noteiktajai kārtībai.";

1.17. izteikt 185. punktu šādā redakcijā:

"185. Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālistiem uz vienu epizodi ambulatoro laboratorisko pakalpojumu apjoma izmaksas aprēķina šādi: summu, kas iegūta, no šo noteikumu 181. punktā minētajā kārtībā aprēķinātā kopējo līdzekļu apmēra, kura ietvaros sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālisti nākamajā gadā nosūtīs personas ambulatoro laboratorisko pakalpojumu saņemšanai, atņemot šo noteikumu 182. punktā minētajā kārtībā aprēķināto sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālistu nosūtījumiem paredzēto laboratorijas līdzekļu rezervi un šo noteikumu 185.1 punktā noteiktajā kārtībā aprēķinātās kopējās hemodialīzes pacientu laboratorisko pakalpojumu izmaksas, izdala ar skaitli, kas iegūts, kopējo sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālistu epizožu skaitu kārtējā gada pirmajā pusē reizinot ar divi.";

1.18. papildināt noteikumus ar 185.1 punktu šādā redakcijā:

"185.1 Pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina hemodialīzi dienas stacionārā, laboratorisko pakalpojumu apjomam paredzēto līdzekļu apmēru nākamajam gadam dienests nosaka, reizinot pacientu skaitu, kas saņēmuši hemodialīzi dienas stacionārā kārtējā gada pirmajā pusgadā, ar laboratorisko izmeklējumu vidējām izmaksām, kas iegūtas par kārtējā gada pirmajā pusgadā šiem pacientiem veiktajiem laboratoriskiem izmeklējumiem, un iegūto skaitli reizinot ar divi.";

1.19. aizstāt 241.4.6.3. un 241.4.6.3.1 apakšpunktā vārdus un skaitli "deviņos mēnešos ir mazāks par 90 % no līgumā deviņiem mēnešiem plānotā skaita" ar vārdiem un skaitli "pirmajā pusgadā ir mazāks par 90 % no līgumā pirmajam pusgadam plānotā skaita";

1.20. svītrot 244.1.2. apakšpunktā vārdus "histoloģiskos izmeklējumus";

1.21. izteikt 244.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"244.1.3. faktiski veikto aprūpes epizožu, izmeklējumu vai dienas stacionāra gultasdienu skaits pacientiem, kuri nav minēti šo noteikumu 244.1.1. un 244.1.2. apakšpunktā, 12 mēnešu laikā (laikposmā no 1. septembra līdz 31. augustam), nepārsniedzot iepriekšējam gadam līgumā uz 1. jūliju plānoto aprūpes epizožu, izmeklējumu vai dienas stacionāra gultasdienu skaitu;";

1.22. papildināt noteikumus ar 244.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"244.8. likuma par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktais finansējuma apmērs samaksai par veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī finansējuma palielināšanas gadījumā - mērķis, kādam piešķirts papildu finansējums.";

1.23. izteikt 246.1. un 246.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"246.1. aprēķina no valsts budžeta plānotās vidējās viena izmeklējuma, aprūpes epizodes ārstēšanas izmaksas pa veselības aprūpes pakalpojumu veidiem konkrētā ārstniecības iestādē atbilstoši dienesta vadības informācijas sistēmas datiem par 12 mēnešiem (laikposmā no 1. septembra līdz 31. augustam);

246.2. aprēķina prognozējamās vidējās izmaksas pacientu iemaksas kompensācijai šo noteikumu 23. punktā minētajām iedzīvotāju kategorijām vienam izmeklējumam vai aprūpes epizodei veselības aprūpes pakalpojumu veidos katrai ārstniecības iestādei atbilstoši dienesta vadības informācijas sistēmas datiem par 12 mēnešiem (laikposmā no 1. septembra līdz 31. augustam);";

1.24. izteikt 247.1. un 247.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"247.1. fiksētā maksājuma par DRG grupas pakalpojumiem gada apmēru iegūst, šo noteikumu 245.3.1. apakšpunktā minētajā kārtībā aprēķināto bāzes tarifu reizinot ar summu, kas aprēķināta, katras ārstniecības iestādes veiktā darba indeksu, kas aprēķināts šo noteikumu 245.3.2. apakšpunktā minētajā kārtībā, reizinot ar pacientu skaitu;

247.2. ikmēneša fiksētā maksājuma apmēru par DRG grupas pakalpojumiem nosaka kā 1/12 daļu no šo noteikumu 247.1. apakšpunktā noteiktajā kārtībā aprēķinātā fiksētā maksājuma gada apjoma par DRG grupas pakalpojumiem;";

1.25. papildināt noteikumus ar 247.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"247.2.1 finansējuma gada apmēru samaksai par pakalpojumu programmās ietilpstošajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kuriem atbilstoši šo noteikumu 3. pielikuma 3. punktam ir noteikts viena pacienta ārstēšanas tarifs, plāno šādā kārtībā:

247.2.1 1. katrā pakalpojuma programmā faktiski ārstēto pacientu skaitu reizina ar šo noteikumu 3. pielikuma 3. punktā noteikto viena pacienta ārstēšanas tarifu un katrai ārstniecības iestādei summē iegūtos rezultātus;

247.2.1 2. šo noteikumu 247.2.1 1. apakšpunktā minētajā kārtībā aprēķināto finansējumu salīdzina ar iepriekšējā gadā līgumā noteiktā finansējuma apmēru un, ja ārstniecības iestādei aprēķinātais finansējuma apjoms ir lielāks par 100 % no līgumā iepriekšējam gadam noteiktā apmēra, to nosaka iepriekšējā gada apmērā, izņemot:

247.2.1 2.1. finansējumu dzemdību pakalpojumiem, tuberkulozes pakalpojumiem un insulta vienības pakalpojumiem, ko plāno atbilstoši faktiski ārstētajam pacientu skaitam;

247.2.1 2.2. finansējumu nieru transplantācijas apmaksai, ko plāno, pamatojoties uz publiski pieejamiem aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem tādā apmērā, lai nodrošinātu transplantācijas operāciju ne mazāk kā 28 pacientiem uz 1 000 000 iedzīvotājiem;

247.2.1 3. ja ārstniecības iestādei, kas minēta šo noteikumu 247.7. apakšpunktā, aprēķinātais finansējuma gada apmērs ir mazāks par 100 % no līgumā iepriekšējam gadam noteiktā apmēra, tad to nosaka iepriekšējā gada apmērā;";

1.26. izteikt 247.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"247.4. šo noteikumu 22. pielikumā minēto pakalpojumu un šo noteikumu 16. pielikumā minēto manipulāciju (kas atzīmētas ar divām zvaigznītēm) apmaksai nepieciešamo finansējumu dienests plāno atbilstoši iepriekšējā gadā apmaksātajam apjomam;";

1.27. papildināt noteikumus ar 247.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"247.4.1 šo noteikumu 168.4.2., 168.4.3., 168.4.4. un 168.5. apakšpunktā minēto pakalpojumu apmaksai nepieciešamo finansējumu dienests plāno atbilstoši iepriekšējā gadā apmaksātajam apjomam un pieejamam valsts budžeta finansējumam kārtējam gadam.";

1.28. izteikt 251. punktu šādā redakcijā:

"251. Ja kārtējā gada laikā, izvērtējot kopējo veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju sniegto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un kārtējā gada deviņos mēnešos izlietoto plānoto finansējumu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai, pārskata kārtējā gada sākumā plānoto šo noteikumu 5. punktā minēto veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas nodrošināšanai paredzēto finanšu līdzekļu apmēru, dienests ņem vērā noteiktās prioritātes veselības aprūpē un citus apstākļus, kas ietekmē veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.";

1.29. izteikt 254.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"254.1. speciālists valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, izvērtējot vadības informācijas sistēmā ievadīto informāciju, ārstniecības iestādē iepriekšējā kalendāra gadā vidēji vienā darbdienā (sešās stundās) ir sniedzis vismaz šādā apjomā:

254.1.1. 14 aprūpes epizodes - šo noteikumu 13. pielikuma 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10., 3.11., 3.12., 3.13., 3.14., 3.15., 3.16., 3.17., 3.18., 3.19., 3.20., 3.21., 3.22., 3.23., 3.24., 3.25. un 3.26. apakšpunktā minētajā specialitātē;

254.1.2. 12 aprūpes epizodes - šo noteikumu 13. pielikuma 3.27., 3.28., 3.29., 3.30., 3.31., 3.32., 3.33., 3.34., 3.35., 3.36., 3.37., 3.38., 3.39., 3.60. un 3.61. apakšpunktā minētajā specialitātē;

254.1.3. 18 aprūpes epizodes - šo noteikumu 13. pielikuma 3.40., 3.41., 3.42., 3.43., 3.44., 3.45., 3.46., 3.47., 3.48., 3.49., 3.50., 3.51., 3.52., 3.53., 3.54., 3.55., 3.56. un 3.57. apakšpunktā minētajā specialitātē;

254.1.4. 15 aprūpes epizodes - šo noteikumu 13. pielikuma 3.58. un 3.59. apakšpunktā minētajā specialitātē;

254.1.5. 9 aprūpes epizodes - šo noteikumu 13. pielikuma 3.62. apakšpunktā minētajā specialitātē;

254.1.6. 5 aprūpes epizodes - šo noteikumu 13. pielikuma 3.65. apakšpunktā minētajā specialitātē;";

1.30. izteikt 287. punktu šādā redakcijā:

"287. Darba samaksu (D) par veselības aprūpes pakalpojumu aprēķina, ņemot vērā, ka vidējā darba samaksa mēnesī ir noteikta šādā apmērā:

287.1. ārstiem un funkcionālajiem speciālistiem - 859,00 euro;

287.2. ārstniecības un pacientu aprūpes personām un funkcionālo speciālistu asistentiem - 537,00 euro;

287.3. ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personām - 400,00 euro.";

1.31. svītrot 361. punktu;

1.32. papildināt noteikumus ar 365., 366., 367. un 368. punktu šādā redakcijā:

"365. Fiksētā maksājuma par DRG grupas pakalpojumiem gada apmēru ārstniecības iestādei 2017. gadam dienests aprēķina šādā kārtībā:

365.1. aprēķinot šo noteikumu 247.1. apakšpunktā minēto maksājumu, pacientu skaitu veselības aprūpes pakalpojumu programmās, kas ietilpst DRG grupā, nosaka šādi:

365.1.1. ja faktiski ārstēto pacientu skaits, kas iegūts šo noteikumu 245.1. apakšpunktā minētajā kārtībā, ir mazāks par 90 % no līgumā iepriekšējam gadam noteiktā pacientu skaita, tad pacientu skaitu nosaka 90 % apmērā no iepriekšējā gada apmēra;

365.1.2. ja faktiski ārstēto pacientu skaits, kas iegūts šo noteikumu 245.1. apakšpunktā minētajā kārtībā, ir lielāks par 90 % no līgumā iepriekšējam gadam noteiktā pacientu skaita, tad pacientu skaitu nosaka 100 % apmērā no iepriekšējā gada apmēra;

365.2. šo noteikumu 247.1. apakšpunktā minētajā kārtībā aprēķināto finansējumu salīdzina ar ārstniecības iestādes iepriekšējā gadā plānoto gada maksājumu par DRG grupas pakalpojumiem. Ja iepriekšējā gada maksājums par DRG grupas pakalpojumiem:

365.2.1. ir lielāks par aprēķināto finansējumu, tad no iepriekšējā gada maksājuma atņem aprēķināto finansējumu un iegūto starpību sadala šādā kārtībā:

365.2.1.1. 90 % no iegūtās summas ieplāno attiecīgajai ārstniecības iestādei;

365.2.1.2. 10 % no iegūtās summas novirza finansējuma pārdalei starp ārstniecības iestādēm, kas sniedz DRG grupā ietilpstošos pakalpojumus;

365.2.2. ir mazāks par aprēķināto finansējumu, tad no aprēķinātā finansējuma atņem iepriekšējā gada maksājumu un iegūtās starpības 10 % sedz no finansējuma, kas iegūts šo noteikumu 365.2.1.2. apakšpunktā noteiktajā kartībā;

365.2.3. šo noteikumu 365.2.1.2. apakšpunktā noteiktajā kartībā iegūto finansējumu, kas šo noteikumu 365.2.2. apakšpunktā minētajā kārtībā nav novirzīts finansējumu starpības segšanai, sadala proporcionāli starp visām ārstniecības iestādēm, ņemot vērā katrai iestādei plānoto DRG grupas pacientu skaitu un katras ārstniecības iestādes veiktā darba indeksu, kas aprēķināts šo noteikumu 245.3.3. apakšpunktā minētajā kārtībā;

365.2.4. aprēķināto starpību starp VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" iepriekšējā gada plānoto gada maksājumu par DRG grupas pakalpojumiem un šo noteikumu 247.1., 365.2.1.1. un 365.2.3. apakšpunktā minētajā kārtībā aprēķināto maksājumu kopsummu novirza šīs ārstniecības iestādes observācijas izdevumu segšanai papildus šo noteikumu 3. pielikuma 1. punktā minētajai piemaksai par pacientu observāciju līdz 24 stundām.

366. Šo noteikumu 169. punktā minētais nosacījums par ārstniecības iestāžu pienākumu nodrošināt šo noteikumu 3. pielikumā minēto speciālistu diennakts dežūras ir piemērojams ar 2017. gada 1. jūliju.

367. Finanšu līdzekļus, ko 2016. gadā piešķīra valsts un pašvaldību ārstniecības iestādēs nodarbināto darba samaksas pieauguma nodrošināšanai un kas paredzēti šī pieauguma nodrošināšanai 2017. gadā, dienests ārstniecības iestādēm izmaksā atbilstoši šo noteikumu 37. pielikumam.

368. Šo noteikumu 32. pielikuma 6. punktā minēto prasību attiecībā uz mākslīgo maisījumu zīdaiņiem un mākslīgā papildu ēdināšanas maisījuma bērniem līdz gada vecumam, kuri dzimuši HIV inficētām mātēm, izsniegšanu dienests nodrošina ar 2017. gada 1. aprīli.";

1.33. izteikt 1. pielikuma 1.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1.4. 48-72 stundās pēc dzimšanas veikta asins paraugu ņemšana un nosūtīšana uz fenilalanīna un tireotropā hormona noteikšanu asinīs, kā arī līdz divdesmit astotajai dzīves dienai - atkārtota asins paraugu ņemšana un nosūtīšana uz fenilalanīna un tireotropā hormona noteikšanu asinīs, ja pirmais izmeklējums veikts agrāk nekā četrdesmit astotajā stundā pēc dzimšanas;";

1.34. izteikt 3. pielikuma 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Fiksētā piemaksa par neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļas darbību:

Nr.
p.k.

Slimnīcas (vai slimnīcas grupas) nosaukums un uzņemšanas nodaļā diennakts dežūru nodrošināšanai nepieciešamo speciālistu saraksts

Speciālistu skaits

Fiksētās piemaksas gada apjoms (euro)

Piemaksas par pacientu observāciju līdz 24 stundām gada apjoms (euro)

1.1. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"*, kurā diennakts dežūras nodrošina:  

1 559 929

348 248

bērnu ķirurgs

2

15

ķirurgs vai traumatologs, ortopēds

5

radiologs diagnosts

1

pediatrs vai neonatologs

6

oftalmologs

1

1.2. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", kurā diennakts dežūras nodrošina:  

1 188 639

235 973

internists

1

11

ķirurgs

1

neiroķirurgs

1

urologs

1

ginekologs

1

kardiologs

1

anesteziologs, reanimatologs

1

neirologs

1

oftalmologs

1

otolaringologs

1

radiologs diagnosts

1

1.3. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", kurā diennakts dežūras nodrošina:    
ķirurgs

1

16

1 702 867

352 503

neirologs

1

traumatologs, ortopēds

1

neiroķirurgs

1

ginekologs

1

internists

3

urologs

1

anesteziologs, reanimatologs

1

kardiologs

1

radiologs diagnosts

1

otolaringologs

1

oftalmologs

1

infektologs

1

pneimonologs

1

1.4. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģionālā slimnīca", kurā diennakts dežūras nodrošina:  

756 407

53 366

ķirurgs

1

7

internists vai neatliekamās medicīnas ārsts

1

anesteziologs, reanimatologs

1

pediatrs vai neonatologs

1

neirologs

1

traumatologs, ortopēds

1

ginekologs, dzemdību speciālists

1

1.5. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca", kurā diennakts dežūras nodrošina:  

756 407

51 865

ķirurgs

1

7

internists vai neatliekamās medicīnas ārsts

1

anesteziologs, reanimatologs

1

pediatrs vai neonatologs

1

traumatologs, ortopēds

1

ginekologs, dzemdību speciālists

1

neirologs

1

1.6. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca", kurā diennakts dežūras nodrošina:  

864 465

133 171

ķirurgs

1

8

internists vai neatliekamās medicīnas ārsts

2

anesteziologs, reanimatologs

1

pediatrs vai neonatologs

1

traumatologs, ortopēds

1

ginekologs vai dzemdību speciālists

1

neirologs

1

1.7. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes slimnīca", kurā diennakts dežūras nodrošina:  

756 407

46 877

ķirurgs

1

7

internists vai neatliekamās medicīnas ārsts

1

anesteziologs, reanimatologs

1

pediatrs vai neonatologs

1

traumatologs, ortopēds

1

ginekologs, dzemdību speciālists

1

neirologs

1

1.8. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca", kurā diennakts dežūras nodrošina:  

756 407

52 394

ķirurgs

1

7

internists vai neatliekamās medicīnas ārsts

1

anesteziologs, reanimatologs

1

pediatrs vai neonatologs

1

ginekologs, dzemdību speciālists

1

traumatologs, ortopēds

1

neirologs

1

1.9. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jelgavas pilsētas slimnīca", kurā diennakts dežūras nodrošina:  

756 407

61 443

ķirurgs

1

7

internists vai neatliekamās medicīnas ārsts

1

anesteziologs, reanimatologs

1

pediatrs vai neonatologs

1

traumatologs, ortopēds

1

ginekologs, dzemdību speciālists

1

neirologs

1

1.10. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils reģionālā slimnīca", kurā diennakts dežūras nodrošina:  

756 407

57 205

ķirurgs

1

7

internists vai neatliekamās medicīnas ārsts

1

anesteziologs, reanimatologs

1

pediatrs vai neonatologs

1

traumatologs, ortopēds

1

ginekologs, dzemdību speciālists

1

neirologs

1

1.11. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas slimnīca", kurā diennakts dežūras nodrošina:  

324 174

13 905

ķirurgs vai traumatologs, ortopēds

1

3

internists vai neatliekamās medicīnas ārsts, vai ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

1

anesteziologs, reanimatologs

1

1.12. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres rajona slimnīca", kurā diennakts dežūras nodrošina:  

324 174

23 526

ķirurgs vai traumatologs, ortopēds

1

3

internists vai neatliekamās medicīnas ārsts, vai ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

1

anesteziologs, reanimatologs

1

1.13. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca", kurā diennakts dežūras nodrošina:  

324 174

21 584

ķirurgs vai traumatologs, ortopēds

1

3

internists vai neatliekamās medicīnas ārsts, vai ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

1

anesteziologs, reanimatologs

1

1.14. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kuldīgas slimnīca", kurā diennakts dežūras nodrošina:  

324 174

18 627

ķirurgs vai traumatologs, ortopēds

1

3

internists vai neatliekamās medicīnas ārsts, vai ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

1

anesteziologs, reanimatologs

1

1.15. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Preiļu slimnīca", kurā diennakts dežūras nodrošina:  

324 174

6 092

ķirurgs vai traumatologs, ortopēds

1

3

internists vai neatliekamās medicīnas ārsts, vai ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

1

anesteziologs, reanimatologs

1

1.16. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krāslavas slimnīca", kurā diennakts dežūras nodrošina:  

324 174

9 799

ķirurgs vai traumatologs, ortopēds

1

3

internists vai neatliekamās medicīnas ārsts, vai ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

1

anesteziologs, reanimatologs

1

1.17. Madonas novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Madonas slimnīca", kurā diennakts dežūras nodrošina:  

324 174

20 657

ķirurgs vai traumatologs, ortopēds

1

3

internists vai neatliekamās medicīnas ārsts, vai ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

1

anesteziologs, reanimatologs

1

1.18. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība", kurā diennakts dežūras nodrošina:  

324 174

25 248

ķirurgs vai traumatologs, ortopēds

1

3

internists vai neatliekamās medicīnas ārsts, vai ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

1

anesteziologs, reanimatologs

1

1.19. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cēsu klīnika", kurā diennakts dežūras nodrošina:  

324 174

24 278

ķirurgs vai traumatologs, ortopēds

1

3

internists vai neatliekamās medicīnas ārsts, vai ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

1

anesteziologs, reanimatologs

1

1.20. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca", kurā diennakts dežūras nodrošina:  

324 174

12 932

ķirurgs vai traumatologs, ortopēds

1

3

internists vai neatliekamās medicīnas ārsts, vai ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

1

anesteziologs, reanimatologs

1

1.21. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dobeles un apkārtnes slimnīca", kurā diennakts dežūras nodrošina:  

324 174

19 907

ķirurgs vai traumatologs, ortopēds

1

3

internists vai neatliekamās medicīnas ārsts, vai ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

1

anesteziologs, reanimatologs

1

1.22. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", kurā diennakts dežūras nodrošina:  

101 782

 
internists vai anesteziologs, reanimatologs

1

1

1.23. Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Dzemdību nams", kurā diennakts dežūras nodrošina:  

407 128

 
anesteziologs, reanimatologs

1

4

neonatologs

1

ginekologs, dzemdību speciālists

2

1.24. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", kurā diennakts dežūras nodrošina:  

201 788

 
psihiatrs

1

2

narkologs

1

1.25. Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas 2. slimnīca", kurā diennakts dežūras nodrošina:  

216 116

 
ķirurgs vai traumatologs, ortopēds

1

2

anesteziologs, reanimatologs

1

1.26. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", kurā diennakts dežūras nodrošina:  

432 232

 
ķirurgs vai traumatologs, ortopēds

2

4

anesteziologs, reanimatologs

1

radiologs diagnosts

1

1.27. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Straupes narkoloģiskā slimnīca", kurā diennakts dežūras nodrošina:  

100 940

 
narkologs

1

1

Piezīme. * Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" fiksētās piemaksas gada apjomā ietilpst: uzņemšanas nodaļa ar deviņiem speciālistiem (kabinetu skaits) ar 40,5 ārstu slodzēm un 40,5 māsu slodzēm, steidzamās medicīniskās palīdzības punkts ar diviem speciālistiem (kabinetu skaits) ar deviņām ārstu slodzēm un deviņām māsu slodzēm, dežūrārsti uzņemšanas nodaļā ar diviem speciālistiem (kabinetu skaits) ar deviņām ārstu slodzēm un deviņām māsu slodzēm, speciālisti - dežūrārsti uzņemšanas nodaļā ar diviem speciālistiem (kabinetu skaits) ar deviņām ārstu slodzēm un 4,5 māsu slodzēm.";

1.35. izteikt 3. pielikuma 2.1.23.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.23.1. tai skaitā nieres transplantācija un pēcoperācijas periods   N18.5; b(N18.5) 19257-19260; 46041-46044"

1.36. izteikt 3. pielikuma 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Fiksētās ikmēneša izmaksas aprēķinam izmantojamie gultasdienas tarifi un viena pacienta ārstēšanas tarifi:

Nr.
p k.

Programmas
nosaukums

VSIA "Bērnu klīniskā univer-
sitātes slimnīca"

VSIA "Paula Stradiņa klīniskā univer-
sitātes slimnīca"
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā univer-
sitātes slimnīca"

17. pielikuma 1.7., 1.8., 1.10., 1.11., 1.14., 1.19. un 1.20. apakš-
punktā minētās slimnīcas

17. pielikuma 1.4., 1.5., 1.6., 1.9., 1.12., 1.13., 1.15., 1.16., 1.17., 1.18. un 1.21. apakš-
punktā minētās slimnīcas

17. pielikuma 3. punktā minētās slimnīcas

17. pielikuma 2. punktā minētās slimnīcas

VSIA "Nacio-
nālais rehabili-
tācijas centrs "Vaivari""

VSIA "Traumato-
loģijas un ortopēdijas slimnīca"

Rīgas pašval-
dības SIA "Rīgas 2. slimnīca"

Rīgas pašval-
dības SIA "Dzemdību nams"

17. pielikuma 3.3., 3.5., 3.7., 3.9., 3.10. un 3.11. apakš-
punktā minētās slimnīcas

VSIA "Aknīstes psiho-
neirolo-
ģiskā slimnīca"

VSIA "Bērnu psiho-
neirolo-
ģiskā slimnīca "Ainaži""

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3.1. Gultasdienas tarifs (euro)

61,79

44,14

44,14

33,62

36,89

43,16

43,16

40,01

27,54

17,15

0,00*

17,79

3.2. Viena pacienta ārstēšanas tarifi iezīmētās programmās (euro)
3.2.1. Pieaugušo apdegumu stacionārā ārstēšana  

3 258,64

                   
3.2.2. Pieaugušo apsaldējumu stacionārā ārstēšana  

2000,94

                   
3.2.3. Stacionārā palīdzība asinsvadu ķirurģijā  

DRG grupa

DRG grupa

                 
3.2.4. Iedzimtas sirds-asinsvadu sistēmas anomālijas, perinatālajā periodā radusies asinsrites sistēmas patoloģija. Izmeklēšana, terapija

DRG grupa

                     
3.2.5. Bērnu surdoloģija (pārejoši vai pastāvīgi dzirdes un valodas traucējumi). Stacionārā palīdzība. Rehabilitācija  

519,17

                   
3.2.6. Cilmes šūnu transplantācija  

4120,78

                   
3.2.7. Cistiskā fibroze

DRG grupa

                     
3.2.8. Černobiļas AES avārijas likvidētāju un arodslimnieku ārstēšana stacionārā  

328,01

                   
3.2.9. Elektrokardiostimulācija, EKS implantācija, ICD (intrakardiālā defibrilatora) implantācija, CRT, CRTD implantācija resinhronizācijai, radiofrekventā katetra ablācija  

DRG grupa

                   
3.2.10. Hepatobiliārā ķirurģija  

DRG grupa

                   
3.2.11. Iedzimtu aukslēju, lūpas un sejas šķeltņu, iedzimtu un smagu sakodiena anomāliju stacionārā ārstēšana                        
3.2.11.1.

tai skaitā iedzimtu aukslēju, lūpas un sejas šķeltņu stacionārā ārstēšana

 

DRG grupa

                   
3.2.11.2.

smagu sakodiena anomāliju stacionārā ārstēšana

 

DRG grupa

                   
3.2.12. Plānveida un neatliekamā invazīvā kardioloģija                        
3.2.12.1.

tai skaitā plānveida koronārā angiogrāfija

 

DRG grupa

DRG grupa

                 
3.2.12.2.

plānveida perkutāna koronārā intervence ar angioplastiju

 

DRG grupa

DRG grupa

                 
3.2.12.3.

plānveida perkutāna koronārā intervence ar stentu sistēmas implantāciju

 

DRG grupa

DRG grupa

                 
3.2.12.4.

plānveida perkutāna koronārā intervence ar stentu sistēmas implantāciju, izmantojot papildu revaskularizācijas ierīces

 

DRG grupa

DRG grupa

                 
3.2.12.5.

neatliekamā koronārā angiogrāfija

 

DRG grupa

DRG grupa

                 
3.2.12.6.

neatliekamā perkutāna koronārā intervence ar angioplastiju

 

DRG grupa

DRG grupa

                 
3.2.12.7.

neatliekamā perkutāna koronārā intervence ar stentu sistēmas implantāciju

 

DRG grupa

DRG grupa

                 
3.2.12.8.

neatliekamā perkutāna koronārā intervence ar stentu sistēmas implantāciju, izmantojot papildu revaskularizācijas ierīces

 

DRG grupa

DRG grupa

                 
3.2.13. Iedzimtu un iegūtu sirds defektu korekcija ar invazīvās kardioloģijas metodi                        
3.2.13.1.

tai skaitā pieaugušajiem

 

DRG grupa

                   
3.2.13.2.

bērniem

DRG grupa

                     
3.2.14. Jaundzimušo intensīvā terapija un reanimācija (līdz septītajai dzīves dienai)                        
3.2.14.1.

tai skaitā smaga neiznēsātība. Specifiski perinatālā perioda elpošanas sistēmas bojājumi

 

DRG grupa

DRG grupa

       

DRG grupa

       
3.2.14.2.

zems dzimšanas svars, neiznēsātība

 

DRG grupa

DRG grupa

       

DRG grupa

       
3.2.14.3.

jaundzimušo intensīvā terapija un reanimācija

 

DRG grupa

DRG grupa

       

DRG grupa

       
3.2.14.4.

terciārā līmeņa pakalpojums - smaga neiznēsātība. Specifiski perinatālā perioda elpošanas sistēmas bojājumi

DRG grupa

                     
3.2.14.5.

terciārā līmeņa pakalpojums - zems dzimšanas svars, neiznēsātība

DRG grupa

                     
3.2.14.6.

terciārā līmeņa pakalpojums - jaundzimušo intensīvā terapija un reanimācija

DRG grupa

                     
3.2.15. Kardioķirurģija. Kardioķirurģija bērniem                        
3.2.15.1.

tai skaitā kardioķirurģija bērniem

DRG grupa

                     
3.2.15.2.

kardioķirurģija pieaugušajiem

 

DRG grupa

                   
3.2.16. Kohleārā implanta implantācija bērniem

23911,43

                     
3.2.17. Kaulā ievietojamā dzirdes aparāta (BAHA) implanta ievietošana bērniem                        
3.2.17.1.

tai skaitā kaulā ievietojamā dzirdes aparāta (BAHA) implanta ievietošana bērniem (ar implanta vērtību)

7654,40

                     
3.2.17.2.

kaulā ievietojamā dzirdes aparāta (BAHA) implanta ievietošana bērniem (bez implanta vērtības)

764,34

                     
3.2.18. Medicīniskā rehabilitācija stacionārā                        
3.2.18.1.

tai skaitā rehabilitācija pacientiem ar muguras smadzeņu šķērsbojājumu (spinālie pacienti)

       

1136,20

             
3.2.18.2.

rehabilitācija pieaugušajiem

   

734,32

 

734,32

             
3.2.18.3.

rehabilitācija bērniem

731,62

 

731,62

 

731,62

             
3.2.18.4.

ilgstoši mākslīgi ventilējama pacienta medicīniskā rehabilitācija

       

2765,23

             
3.2.19. Mikroķirurģija pieaugušiem                        
3.2.19.1.

tai skaitā mikroķirurģijas bāzes programma pieaugušajiem

 

DRG grupa

     

DRG grupa

           
3.2.19.2.

mikroķirurģija pieaugušajiem

 

DRG grupa

     

DRG grupa

           
3.2.20. Mikroķirurģija bērniem  

DRG grupa

                   
3.2.21. Izgulējumu, tai skaitā komplicētu ar osteomielītu un ilgstoši nedzīstošu, hronisku ādas, mīksto audu čūlu (problēmbrūču) mikroķirurģiska ārstēšana  

13667,04

                   
3.2.22. Nacionālsociālistiskajā režīmā cietušo personu rehabilitācija  

688,88

                   
3.2.23. Nefroķirurģija, nieres transplantācija, pacienta sagatavošana transplantācijai                        
3.2.23.1.

tai skaitā nieres transplantācija un pēcoperācijas periods

 

13011,92

                   
3.2.23.2.

slimnieku sagatavošana transplantācijai, pacienti ar transplantāta disfunkciju, pacienti ar imūnsuperesīvas terapijas komplikācijām, tās kontrole, korekcija, kā arī pacienti ar nefunkcionējošu transplantātu

 

1161,45

                   
3.2.24. Neiroangioloģija. Funkcionālā neiroķirurģija  

DRG grupa

                   
3.2.25. Neiroonkoloģija  

DRG grupa

                   
3.2.26. Paliatīvā aprūpe  

422,74

422,74

         

422,74

     
3.2.27. Lielo locītavu endoprotezēšana                        
3.2.27.1.

tai skaitā gūžas locītavas endoprotezēšana ar cementējamu endoprotēzi

 

1627,43

1627,43

1627,43

 

1627,43

1627,43

         
3.2.27.2.

gūžas locītavas endoprotezēšana ar bezcementa fiksācijas vai hibrīda tipa endoprotēzi

 

2360,14

2360,14

2360,14

 

2360,14

2360,14

         
3.2.27.3.

gūžas locītavas endoprotezēšana bez endoprotēzes (ar 50 % apmaksu)

 

495,88

495,88

495,88

 

495,88

495,88

         
3.2.27.4.

gūžas locītavas endoprotezēšana ar cementējamu endoprotēzi (ar 50 % apmaksu)

 

813,72

813,72

813,72

 

813,72

813,72

         
3.2.27.5.

gūžas locītavas endoprotezēšana ar bezcementa metāls-metāls protēzi

         

3858,99

3858,99

         
3.2.27.6.

ceļa locītavas endoprotezēšana

 

2282,88

2282,88

2282,88

 

2282,88

2282,88

         
3.2.27.7.

ceļa locītavas endoprotezēšana ar 50 % apmaksu

 

1141,44

1141,44

1141,44

 

1141,44

1141,44

         
3.2.27.8.

pleca locītavas endoprotezēšana

         

3373,02

           
3.2.27.9.

pleca locītavas endoprotezēšana ar 50 % apmaksu

         

1686,51

           
3.2.27.10.

elkoņa locītavas daļēja (radija galviņas) endoprotezēšana

         

1721,43

           
3.2.27.11.

elkoņa locītavas totālā endoprotezēšana

         

4162,38

           
3.2.27.12.

gūžas locītavas endoprotezēšana ar cementējamu endoprotēzi sarežģītos gadījumos

         

1722,09

           
3.2.27.13.

gūžas locītavas endoprotezēšana ar bezcementa fiksācijas vai hibrīda tipa endoprotēzi sarežģītos gadījumos

         

2418,53

           
3.2.27.14.

gūžas locītavas endoprotezēšana bez endoprotēzes (ar 50 % apmaksu) sarežģītos gadījumos

         

511,36

           
3.2.27.15.

gūžas locītavas endoprotezēšana ar cementējamu endoprotēzi (ar 50 % apmaksu) sarežģītos gadījumos

         

861,05

           
3.2.27.16.

ceļa locītavas endoprotezēšana sarežģītos gadījumos

         

3078,11

           
3.2.27.17.

ceļa locītavas endoprotezēšana ar 50 % apmaksu sarežģītos gadījumos

         

1539,06

           
3.2.28. Revīzijas endoprotezēšana                        
3.2.28.1.

tai skaitā revīzijas endoprotezēšana (ar endoprotēzes vērtību)

   

2940,77

     

2940,77

         
3.2.28.2.

revīzijas endoprotēžu implantēšana, endoprotezēšana osteomielīta un onkoloģijas pacientiem (bez implanta vērtības)

         

1972,22

           
3.2.29. Sifiliss, gonoreja bērniem

489,45

                     
3.2.30. Specializētā mutes, sejas un žokļu slimību ārstēšana iedzimtu patoloģiju un jaunveidojumu gadījumos  

DRG grupa

                   
3.2.31. Staru terapija  

1625,15

1625,15

                 
3.2.32. Radioķirurģija, stereotaktiskā staru terapija un staru terapija ar augsti tehnoloģiskām apstarošanas metodēm  

3002,58

                   
3.2.33. Ķīmijterapija bērniem

2302,19

                     
3.2.34. Ķīmijterapija pieaugušajiem  

630,61

630,61

         

630,61

     
3.2.35. Diagnostiskā un ķirurģiskā palīdzība onkoloģijā un hematoloģijā                        
3.2.35.1.

tai skaitā diagnostiskā un ķirurģiskā palīdzība bērniem onkoloģijā un hematoloģijā

DRG grupa

                     
3.2.35.2.

diagnostiskā un ķirurģiskā palīdzība onkoloģijā

 

DRG grupa

DRG grupa

         

DRG grupa

     
3.2.35.3.

stacionārā palīdzība hematoloģijā

 

DRG grupa

DRG grupa

         

DRG grupa

     
3.2.35.4.

onkoloģijas programma

         

DRG grupa

           
3.2.36. Stacionārā psihiatriskā palīdzība bērniem

849,17

                     
3.2.37. Torakālā ķirurģija  

DRG grupa

                   
3.2.38. Tuberkulozes izplatības ierobežošana                        
3.2.38.1.

tai skaitā torakālā ķirurģija tuberkulozes pacientiem

 

4238,20

                   
3.2.38.2.

tuberkulozes diagnostika un ārstēšana

 

2342,94

2607,90

                 
3.2.38.3.

tuberkulozes seku ārstēšana

 

601,89

1000,89

                 
3.2.38.4.

tuberkulozes diagnostika un ārstēšana bērniem

 

4064,85

                   
3.2.38.5.

tuberkulozes seku ārstēšana bērniem

 

329,17

                   
3.2.38.6.

tuberkulozes ārstēšana pacientiem, kuriem tiek nodrošināta piespiedu izolēšana

 

5751,51

                   
3.2.38.7.

multirezistentās tuberkulozes pacientu ārstēšana

 

8179,33

                   
3.2.38.8.

tuberkuloze (psihiatrijas pacientiem)

               

3358,67

     
3.2.39. Mugurkaulāja saslimšanu un traumu ķirurģiska ārstēšana  

DRG grupa

DRG grupa

   

DRG grupa

           
3.2.40. Skoliozes operācijas

DRG grupa

                     
3.2.41. Osteomielīts  

DRG grupa

     

DRG grupa

DRG grupa

         
3.2.42. Stacionārā palīdzība bērniem un zīdaiņiem īpaši smagos gadījumos                        
3.2.42.1.

tai skaitā stacionārā palīdzība bērniem īpaši smagos gadījumos

DRG grupa

                     
3.2.42.2.

stacionārā palīdzība zīdaiņiem īpaši smagos gadījumos

DRG grupa

                     
3.2.43. Psihiatriskā palīdzība stacionārā                        
3.2.43.1.

psihiatriskā palīdzība, tai skaitā pēc tiesas lēmuma

               

1047,81

     
3.2.43.2.

psihiatriskā palīdzība bērniem

               

680,63

     
3.2.43.3.

ilgstoša psihiatriskā ārstēšana stacionārā, tai skaitā pēc tiesas lēmuma

                 

4695,51

   
3.2.43.4.

ilgstoša psihiatriskā ārstēšana stacionārā bērniem, tai skaitā pēc tiesas lēmuma

                   

0,00*

 
3.2.44. Ginekoloģija īpaši smagos gadījumos  

DRG grupa

                   
3.2.45. Dzemdības                        
3.2.45.1.

tai skaitā dzemdības dzemdību patoloģijas gadījumā

 

499,03

499,03

499,03

     

499,03

       
3.2.45.2.

fizioloģiskās dzemdības

 

346,61

346,61

346,61

     

346,61

       
3.2.45.3.

ķeizargrieziens

 

613,84

613,84

613,84

     

613,84

       
3.2.46. Perinatālā perioda stāvokļi

DRG grupa

                     
3.2.47. Neiroloģija (insulta vienība)  

901,74

901,74

                 
3.2.48. Rehabilitācija pēc insulta vienības  

590,68

                   
3.2.49. Programma "Multiplā skleroze", stacionārā palīdzība  

DRG grupa

                   
3.2.50. Narkoloģija, narkomānu rehabilitācija                        
3.2.50.1.

tai skaitā narkoloģija

   

197,66

         

197,66

     
3.2.50.2.

narkomānu rehabilitācija stacionārā pieaugušajiem

               

2902,31

     
3.2.50.3.

narkomānu rehabilitācija stacionārā bērniem

               

826,20

     
3.2.50.4. Minesotas programma stacionārā                

715,89

     
3.2.51. Obligātā narkoloģiskā palīdzība bērniem                

826,20

     
3.2.52. Smaga galvas smadzeņu trauma  

DRG grupa

DRG grupa

   

DRG grupa

           
3.2.53. Piespiedu psihiatriskā ārstēšana stacionārā ar apsardzi                

0,00*

     
3.2.54. Stacionārās ārstēšanas nodrošināšana infekciju, seksuāli transmisīvo un ādas slimību pacientiem  

DRG grupa

                   
3.2.55. Stacionārās ārstēšanas nodrošināšana HIV/AIDS pacientiem  

DRG grupa

                   
3.2.56. Vēdera aortas endoprotezēšana  

12678,84

                   
3.2.57. Krūšu aortas endoprotezēšana  

18564,33

                   
3.2.58. Vājredzību izraisošu slimību operatīva ārstēšana bērniem

DRG grupa

                     
3.2.59. Ortotopiskā sirds transplantācija  

29812,33

                   
3.3. Viena pacienta ārstēšanas tarifs pārējiem pakalpojumiem

DRG grupa

     

DRG grupa

DRG grupa

DRG grupa

DRG grupa

DRG grupa

     
3.3.1.

tai skaitā pārējie ķirurģiskie pakalpojumi

 

DRG grupa

DRG grupa

DRG grupa

               
3.3.2.

pārējie terapeitiskie pakalpojumi

 

DRG grupa

DRG grupa

DRG grupa

               
3.4. Viena pacienta ārstēšanas tarifs aprūpes slimnīcā, nodaļā vai gultā

154,95

154,95

154,95

154,95

 

154,95

154,95

       

154,95

3.5. Vienas gultasdienas tarifs pacienta aprūpei, kuram nepieciešama ilgstoša mākslīgā plaušu ventilācija

25,42

25,42

25,42

25,42

25,42

25,42

25,42

       

25,42

3.6. Vienas gultasdienas tarifs zāļu rezistenta tuberkulozes pacienta paliatīvajai aprūpei                

17,79

     

* Samaksa tiek veikta ar tāmes finansējumu."

1.37. izteikt 3. pielikuma 4.579. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.579. 24037 Citas galvas smadzeņu artērijas aneirismas klipācija (manipulācijām 24035, 24036) (bez klipa vērtības)"

1.38. izteikt 3. pielikuma 4.590. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.590. 24065 Galvas smadzeņu operācija pie temporālās epilepsijas (manipulācijām 24022-24064)" (bez trepanācijas vērtības)"

1.39. izteikt 7. pielikuma 4.3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3.1. ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrā saskaņā ar SSK-10 ir norādīta diagnoze C50, C53, C54, C56 vai C57;";

1.40. aizstāt 9. pielikuma 5. punktā skaitli "1.233728" ar skaitli "1.251254";

1.41. papildināt 11. pielikumu ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Piemaksa ģimenes ārstam par katra patvēruma meklētāja apmeklējumu 01068   Ģimenes ārsts, pediatrs, internists"

1.42. izteikt 13. pielikuma 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Speciālisti un attiecināmie aprūpes epizožu tarifi:

Nr.
p.k.

Specialitāte

Tarifs
(euro)

3.1.

Alergologs

7,78

3.2.

Algologs

7,78

3.3.

Anesteziologs, reanimatologs*

7,78

3.4.

Arodslimību ārsts

10,78

3.5.

Arodveselības un arodslimību ārsts

10,78

3.6.

Dermatologs, venerologs

7,78

3.7.

Endokrinologs

10,78

3.8.

Fizikālās medicīnas ārsts

7,78

3.9.

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts

7,78

3.10.

Foniatrs

7,78

3.11.

Gastroenterologs

10,78

3.12.

Medicīnas ģenētiķis

7,78

3.13.

Hematologs

10,78

3.14.

Hepatologs

10,78

3.15.

Imunologs

10,78

3.16.

Infektologs

10,78

3.17.

Internists

7,78

3.18.

Kardiologs

10,78

3.19.

Neatliekamās medicīnas ārsts

7,78

3.20.

Nefrologs

7,78

3.21.

Neirologs

10,78

3.22.

Onkologs

7,78

3.23.

Onkologs ķīmijterapeits

7,78

3.24.

Pneimonologs

7,78

3.25.

Radiologs terapeits

7,78

3.26.

Reimatologs

10,78

3.27.

Bērnu alergologs

8,27

3.28.

Bērnu audiologs

8,27

3.29.

Bērnu endokrinologs

11,27

3.30.

Bērnu gastroenterologs

11,27

3.31.

Bērnu hematoonkologs

11,27

3.32.

Bērnu infektologs

11,27

3.33.

Bērnu kardiologs

11,27

3.34.

Bērnu nefrologs

11,27

3.35.

Bērnu neirologs

11,27

3.36.

Bērnu pneimonologs

8,27

3.37.

Bērnu reimatologs

11,27

3.38.

Neonatologs

8,27

3.39.

Pediatrs

11,27

3.40.

Ambulatorais ķirurgs

7,14

3.41.

Asinsvadu ķirurgs

10,14

3.42.

Flebologs

7,14

3.43.

Ginekologs, dzemdību speciālists

7,14

3.44.

Ķirurgs

7,14

3.45.

Mutes, sejas un žokļu ķirurgs

7,14

3.46.

Neiroķirurgs

10,14

3.47.

Oftalmologs

7,14

3.48.

Onkoloģijas ginekologs

10,14

3.49.

Onkoloģijas ķirurgs

7,14

3.50.

Otolaringologs

7,14

3.51.

Plastikas ķirurgs

7,14

3.52.

Sirds ķirurgs

7,14

3.53.

Torakālais ķirurgs

10,14

3.54.

Transplantologs

7,14

3.55.

Traumatologs, ortopēds

7,14

3.56.

Urologs

7,14

3.57.

Rokas ķirurgs

7,14

3.58.

Bērnu ginekologs

7,61

3.59.

Bērnu ķirurgs

7,61

3.60.

Narkologs

10,57

3.61.

Psihiatrs

10,57

3.62.

Bērnu psihiatrs

13,35

3.63.

Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

3,81

3.64.

Ārsta palīgs (feldšeris)

3,52

3.65.

Ginekologs, dzemdību speciālists**

19,54

Piezīmes.
1. * Konsultējot pacientus pirmsoperāciju un pirmsizmeklējumu etapā.
2. ** Uzņemot iepriekš izmeklētu pacienti mākslīgās apaugļošanas pakalpojumu saņemšanas rindā specializētā ārstniecības iestādē.";

1.43. svītrot 13. pielikuma 6. punktu;

1.44. izteikt 15. pielikuma 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Fiksētā maksājuma nodrošināšanai nepieciešamo līdzekļu gada apjoms par speciālistu un ārstniecības iestāžu struktūrvienību darbību ambulatorajā veselības aprūpē:

Nr.
p.k.

Specialitāte vai struktūrvienība

Euro par vienu slodzi

Euro par 0,25 slodzēm

Euro par 0,5 slodzēm

Euro par 3 slodzēm

Euro par 4,5 slodzēm (nodrošinot diennakts pieejamību)

Euro par 4,5 slodzēm (nodrošinot diennakts pieejamību uzņemšanas nodaļās)

2.1. Psihiatrs*

-

-

-

-

-

7727

2.2. Narkologs

-

-

-

-

-

7773

2.3. Pneimonologs

2784

696

1392

-

-

8136

2.4. Diabētiskās pēdas aprūpes kabinets

2940

735

1470

-

-

-

2.5. Paliatīvās aprūpes kabinets

3000

750

1500

-

-

-

2.6. Hronisku obstruktīvu plaušu slimību kabinets

2784

696

1392

-

-

-

2.7. Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts

5096

1274

2548

12975

-

14891

2.8. Stomas kabinets

4476

1119

2238

-

-

-

2.9. Dežūrārsta kabinets

2948

737

1474

-

-

8615

2.10. Paliatīvās aprūpes kabinets valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

9464

-

-

-

27654

-

2.11. Cistiskās fibrozes kabinets valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

26990

 

-

-

-

-

2.12. Psihologa kabinets

2536

634

1268

-

-

-

2.13. Metadona terapijas kabinets

2536

634

1268

6457

-

-

2.14. Diabēta apmācības kabinets bērniem valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

2536

-

-

-

-

-

2.15. Dietologa kabinets valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

2536

634

1268

-

-

-

Piezīme. * Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" psihiatra kabineta finansējuma ietvaros personām tiek nodrošināta nepieciešamā palīdzība, lai novērstu noziedzīgu nodarījumu veikšanu pret bērna tikumību un dzimumneaizskaramību.";

1.45. svītrot 15. pielikuma 6.1., 6.2. un 6.3. apakšpunktu;

1.46. svītrot 15. pielikuma 7. punktā skaitļus un vārdu "2.1., 2.2. un";

1.47. svītrot 15. pielikuma 8. punktā skaitļus un vārdu "162.1., 162.2. un";

1.48. izteikt 16. pielikumu šādā redakcijā:

"16. pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 17. decembra
noteikumiem Nr. 1529

Veselības aprūpes pakalpojumu tarifi par profilakses, diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumiem

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Veselības aprūpes pakalpojumu tarifi norādīti par profilakses, diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumu manipulācijām un sadalīti atsevišķās sadaļās pa veselības aprūpes pakalpojumu veidiem.

2. Manipulācijas no citām sadaļām var izmantot, ja speciālistam attiecīgajā sadaļā nav darbībai atbilstošas manipulācijas, bet speciālistam ir manipulācijas veikšanai nepieciešamā specializācija, kvalifikācija un metodes sertifikāts.

3. Manipulāciju medicīniskajā dokumentācijā norāda, ja tā ir veikta pilnībā.

4. Piemaksu par implantu, šuvēju un citu medicīnas preču izmantošanu manipulācijā medicīniskajā dokumentācijā drīkst norādīt jebkurš speciālists neatkarīgi no sadaļas atbilstoši konkrētās manipulācijas veikšanā izmantotajiem materiāliem.

5. Aprēķinot programmas "Iezīmētie pakalpojumi" viena pacienta ārstēšanas tarifus un diagnozēm piesaistīto grupu rādītājus, tiek ņemtas vērā tikai tās veiktās manipulācijas, kas šajā pielikumā atzīmētas ar zvaigznīti (*), izņemot tās stacionārajiem pacientiem veiktās manipulācijas, kuras šajā pielikumā atzīmētas ar divām zvaigznītēm (**). Manipulācijas, kuras šajā pielikumā atzīmētas ar divām zvaigznītēm (**), tiek apmaksātas papildus.

6. Manipulācijas veikšanai nepieciešamie materiāli iekļauti manipulācijas tarifā, ja nav norādīts citādi.

VISPĀRĒJIE AMBULATORIE PAKALPOJUMI (manipulācijas 01004-01083)

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs
(euro)

1.

01004

Ginekologa, dzemdību speciālista ginekoloģiskā apskate valsts organizētās vēža skrīningprogrammas ietvaros (atbilstoši šo noteikumu 7. pielikumam)

4.54

2.

01018

Ārsta apskate pirms vakcinācijas. Nenorāda kopā ar manipulāciju 01061 un 60404

0.78

3.

01019

Ārsta palīga apskate pirms vakcinācijas

0.86

4.

01029

Vecmātes pirmreizēja vai atkārtota grūtnieces vai nedēļnieces apskate (atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 25. jūlija noteikumiem Nr. 611 "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība")

12.67

5.

01061

Bērnu profilaktiskās apskates, ko veic ģimenes ārsts (atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam)

3.85

6.

01062

Ģimenes ārsta pirmreizēja vai atkārtota grūtnieces apskate (atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam)

14.73

7.

01063

Ģimenes ārsta ginekoloģiskā apskate valsts organizētās vēža skrīningprogrammas ietvaros (atbilstoši šo noteikumu 7. pielikumam)

3.89

8.

01064

Bērnu profilaktiskās apskates, ko veic ģimenes ārsts pie bērna mājās (atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam)

4.55

9.

01065

Oftalmologa veikta profilaktiskā apskate (atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam)

7.85

10.

01066

Piemaksa par ģimenes ārsta veiktu profilaktisko apskati, izmeklējot pacientu ar saslimšanu (apmaksā tikai bērniem)

1.89

11.

01067

Piemaksa pneimonologam par darbu ar tuberkulozes pacientu vai kontaktpersonu (norāda pneimonologs, kurš nesaņem fiksēto ikmēneša maksājumu, vienu reizi par apmeklējumu)

4.90

12.

01068

Piemaksa ģimenes ārstam par katra patvēruma meklētāja apmeklējumu

7.64

13.

01070

Ginekologa, dzemdību speciālista pirmreizēja vai atkārtota grūtnieces vai nedēļnieces apskate (atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 25. jūlija noteikumiem Nr. 611 "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība")

18.07

14.

01074

Citoloģiskās uztriepes paņemšana no dzemdes kakla

1.37

15.

01078

Iztriepes paņemšana seksuāli transmisīvo slimību diagnostikai

1.04

16.

01083

Materiāla paņemšana bakterioloģiskiem uzsējumiem seksuāli transmisīvo slimību diagnostikai

1.92

REIMATOLOĢIJA (manipulācijas 02034-02043)

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs
(euro)

17.

02034*

Intravenozā zāļu Methylprednisolone ievade plaukstas vēnās roku pirkstu intrafalangiālo locītavu bojājuma gadījumā ar žņauga nospiešanu uz 30 minūtēm

8.27

18.

02035*

Zāļu Cyclophosphamide pulsa terapija bērniem vecumā līdz 5 gadiem; diennakts kurss

65.24

19.

02036*

Zāļu Cyclophosphamide pulsa terapija bērniem vecumā no 5 līdz 10 gadiem; diennakts kurss

67.57

20.

02037*

Zāļu Cyclophosphamide pulsa terapija bērniem vecumā virs 10 gadiem; diennakts kurss

69.63

21.

02038*

Zāļu Methylprednisolone pulsa terapija bērniem vecumā līdz 5 gadiem; 3 dienu kurss pa 2 stundām

92.11

22.

02039*

Zāļu Methylprednisolone pulsa terapija bērniem vecumā no 5 līdz 10 gadiem; 3 dienu kurss pa 2 stundām

97.56

23.

02040*

Zāļu Methylprednisolone pulsa terapija bērniem vecumā virs 10 gadiem; 3 dienu kurss pa 2 stundām

102.98

24.

02041*

Kombinētā zāļu Methylprednisolone un Cyclophosphamide pulsa terapija bērniem vecumā līdz 5 gadiem; 3 dienu kurss pa 2 stundām

92.65

25.

02042*

Kombinētā zāļu Methylprednisolone un Cyclophosphamide pulsa terapija bērniem vecumā no 5 līdz 10 gadiem; 3 dienu kurss pa 2 stundām

99.78

26.

02043*

Kombinētā zāļu Methylprednisolone un Cyclophosphamide pulsa terapija bērniem vecumā virs 10 gadiem; 3 dienu kurss pa 2 stundām

108.59

NEONATOLOĢIJA UN PEDIATRIJA (manipulācijas 02077-02209)

1. Samaksu par šās sadaļas manipulācijām no 02077 līdz 02156 veic, ja tās norāda par stacionārā esošo neonatālā un zīdaiņa perioda (ja šajā sadaļā vai manipulācijās nav noteikts citādi) bērnu ārstēšanu. Samaksa netiek veikta par manipulācijām pieaugušo ārstēšanā.

2. Samaksa par šās sadaļas manipulācijām 02094 un 02095 tiek veikta, ja tās norāda perinatālo aprūpes centru neonatologi, valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīcas" speciālisti (neonatologi, bērnu pneimonologi, bērnu kardiologi), veicot augsta riska bērnu profilaksi pret sezonālo saslimšanu ar respiratori sincitiālo vīrusu atbilstoši valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un Latvijas Neonatologu biedrības saskaņotiem ieteikumiem. Samaksa netiek veikta par manipulācijām bērniem, vecākiem par diviem gadiem, un pieaugušajiem.

3. Samaksa par šās sadaļas manipulāciju 02209 tiek veikta, ja tā tiek norādīta bērniem, kas dzimuši līdz 34. gestācijas nedēļai, un to norāda perinatālo aprūpes centru un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīcas" neonatologi. Samaksa netiek veikta par manipulācijām bērniem, vecākiem par diviem gadiem, un pieaugušajiem.

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs,
(euro)

27.

02077

Piemaksa par gaismas jutīgu medikamentu ievadīšanas šļirces un savienotājvadu lietošanu

2.48

28.

02078*

Zāļu ievadīšana vēnā infūzijas, parenterālās barošanas nodrošinājumam

11.31

29.

02079*

Zematslēgkaula vēnas (v. subclavia) vai jūga vēnas (v. jugularis) punkcija, katetra ievadīšana medikamentu, infūzijas, parenterālās barošanas nodrošinājumam ar rentgena kontrastējamo katetru

14.91

30.

02080*

Piemaksa par vienreizējās lietošanas kontrastējamo katetru

9.42

31.

02082*

Piemaksa par parenterālo barošanu un infūzijas šķīdumiem (diennaktī)

6.96

32.

02083*

Pastāvīga pozitīva izelpas spiediena (Continuous pozitive airway pressure - CPAP) sistēmas "Infant flow" sagatavošana, uzlikšana un lietošana pirmajā stundā (iekļautas visas sistēmas lietošanas izmaksas)

84.96

33.

02084*

Pastāvīga pozitīva izelpas spiediena (Continuous pozitive airway pressure - CPAP) sistēmas "Bubble" sagatavošana, uzlikšana un lietošana pirmajā stundā (iekļautas visas sistēmas lietošanas izmaksas)

63.86

34.

02085*

CPAP "Bubble" un "Infant flow" sistēma - par katru nākamo stundu, sākot no otrās stundas

2.28

35.

02086*

Augstfrekvences mākslīgā plaušu ventilācija bērniem ar vienreizlietojamo elpināšanas kontūru pirmā stundā

220.33

36.

02087*

Augstfrekvences mākslīgā plaušu ventilācija bērniem par katru nākamo stundu, sākot no otrās stundas

3.06

37.

02088*

Skābekļa padeve caur deguna kanilēm ("ūsām") vai masku par pirmo stundu

4.91

38.

02089*

Skābekļa padeve caur deguna kanilēm ("ūsām") vai masku par katru nākamo stundu, sākot no otrās stundas

2.72

39.

02090*

Asins apmaiņas operācija caur nabas vēnā (v. umbilicalis) ievadītu katetru

76.93

40.

02091*

Asins apmaiņas operācija jaundzimušajam ar vienreizējās lietošanas asins apmaiņas sistēmu

156.48

41.

02094

Piemaksa par monoklonālās antivielas Palivizumabum, 50 mg lietošanu

620.81

42.

02095

Piemaksa par monoklonālās antivielas Palivizumabum, 100 mg lietošanu

1176.47

43.

02101*

Lumbālpunkcija

9.62

44.

02103*

Diagnostiskā lumbālpunkcija

12.17

45.

02105*

Laterālā ventrikuļa punkcija caur lielo avotiņu ultrasonoskopijas kontrolē

12.26

46.

02107*

Pleiras dobuma punkcija

29.53

47.

02120*

Bērna sagatavošana un pievienošana monitoriem un pirmās reizes mērījumu noteikšana un monitora pārbaude

8.06

48.

02130

Bērna sagatavošana fototerapijai

6.15

49.

02131*

Fototerapija 12 stundu kursam

57.38

50.

02132*

Piemaksa manipulācijai 02131 par fototerapijas katru nākamo stundu, sākot no 13. stundas

5.00

51.

02139*

Spieķa kaula artērijas (a. radialis) vai ciskas artērijas (a. femoralis) punkcija arteriālo asins gāzu kontrolei

15.39

52.

02140*

Augšējo elpošanas ceļu atbrīvošana un taktīla stimulācija

7.91

53.

02141*

Elpināšana ar pozitīvu spiedienu ieelpā (maisu - masku)

8.99

54.

02142*

Vienlaikus ar elpināšanu ekstratorakālā sirds masāža

9.11

55.

02147*

Elpceļu atbrīvošana, intubējot un skalojot elpceļus

10.00

56.

02148*

Mākslīgā plaušu ventilācija (MPV) līdz 2 stundām. Manipulāciju apmaksā bērniem līdz 3 gadu vecumam

25.44

57.

02149*

Mākslīgā plaušu ventilācija (MPV) par katru nākamo stundu, sākot no trešās stundas. Manipulāciju apmaksā bērniem līdz 3 gadu vecumam

19.56

58.

02150*

Infūzijas katetra ievadīšana nabas vēnā vai nabas artērijā

12.38

59.

02151*

No perifērās uz centrālo vēnu vienreizlietojamā Rtg - kontrastējamā katetra (līnijas) ievadīšana parenterālās barošanas nodrošinājumam jaundzimušajiem

55.29

60.

02152*

Piemaksa manipulācijai 02148 par vienreizējās lietošanas kontūras izmantošanu pie mākslīgās plaušu ventilācijas

8.07

61.

02153*

Piemaksa manipulācijai 02148 par vienreizējās lietošanas elpināšanas kontūru ar apsildīšanu lietošanu pie mākslīgās plaušu ventilācijas

16.14

62.

02154*

Infūzijas katetra ievadīšana nabas vēnā un nabas artērijā

15.38

63.

02156*

Piemaksa par Phospholipida ex pulmonibus suum (zāļu Curosurf 120mg/1,5ml endotraheopulmonārā instilācija, suspensija) lietošanu

443.72

64.

02209

Bērna attīstības novērtēšana pie neonatologa

9.82

VAKCINĀCIJA UN NEATLIEKAMĀ PALĪDZĪBA (manipulācijas 03004-03225)

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs
(euro)

65.

03004

Galvas, pleca, gūžas locītavas vai ķermeņa riņķa apsēju uzlikšana

2.08

66.

03006

Locītavu stabilizācijas pārsēju uzlikšana

0.98

67.

03015

Ģipša longetes, aptverot divas lielās locītavas (pleca, elkoņa, plaukstas, ceļa, pēdas) vai pagaidu pārsēja uzlikšana lūzuma gadījumā

11.74

68.

03016

Augšdelma kaula lūzuma imobilizācija pēc Turnera

15.09

69.

03017

Ģipša pārsēja uzlikšana pie spieķa kaula lūzuma tipiskā vietā, vienas locītavas imobilizācija (plaukstas, ceļa)

8.12

70.

03018

Ģipša longetes uzlikšana metatarsālo kaulu lūzuma gadījumā

10.44

71.

03019

Pēdas un pēdas locītavas imobilizācija ar ģipša longetēm pie apakšstilba kaulu distālās 1/3 lūzuma vai citas patoloģijas pēdas locītavas rajonā

13.73

72.

03028

Cirkulāra ģipša pārsēja uzlikšana vienai locītavai (tutors)

10.91

73.

03029

Divas ģipša longetes vai cirkulārs ģipša pārsējs, ietverot divas lielās locītavas. Riņķveida kakla ģipša pārsējs ar plecu saiti un galvas balstu

16.84

74.

03030

Cirkulārs ģipša pārsējs trim locītavām (gonita tipa pārsējs)

23.82

75.

03035

Cirkulāra ģipša pārsēja (tutora) noņemšana vienai locītavai

3.09

76.

03036

Cirkulāra ģipša pārsēja noņemšana divām locītavām

4.13

77.

03038

Cirkulāra ģipša pārsēja uzlikšana abām gūžas locītavām

54.85

78.

03040

Ģipša gultas vai nakts trauka ķermenim izveidošana

20.74

79.

03041

Ģipša pārsēja noņemšana

0.93

80.

03081

Vakcīnas ievadīšana ādā, zemādā un muskulī

0.58

81.

03082

Vakcīnas ievadīšana perorāli

0.23

82.

03138*

Piemaksa par BCG (Bacillus Calmette-Guerin) (BCG vakcīnu intravezikālai ievadīšanai) lietošanu

89.33

83.

03148*

Piemaksa par Anti-D (rh) immunoglobulin (1250IU) lietošanu

77.28

84.

03173*

Piemaksa par Anti-D (rh) immunoglobulin (250 IU) lietošanu

13.90

85.

03180

Locītavas punkcija

6.35

86.

03183

Pleiras dobuma punkcija, izmantojot vienreizējās lietošanas komplektu

12.57

87.

03184

Vēdera dobuma punkcija

7.83

88.

03185

Sirds somiņas punkcija

8.79

89.

03186

Kaulu smadzeņu punkcija

6.86

90.

03187

Piena dziedzeru, vienas vairogdziedzera puses, siekalu dziedzeru vai sēklinieku punkcija

6.35

91.

03188

Aknu, liesas, aizkuņģa dziedzera punkcija

8.79

92.

03189

Urīnpūšļa vai hidrocēles punkcija

5.37

93.

03203*

Augšējo elpošanas ceļu atvēršana ar konikotomijas palīdzību, ieskaitot endotraheālo intubāciju

17.50

94.

03205*

Dzīvības pamatfunkciju uzturēšanas standarts -mākslīgā elpināšana mute-mutē vai ar masku un ekstratorakāla sirds masāža virs 20 minūtēm

9.60

95.

03206*

Izvērstais dzīvības pamatfunkciju uzturēšanas standarts (asistolijas, bezpulsa elektriskās aktivitātes, ventrikuļu fibrillācijas vai bezpulsa ventrikuļu tahikardijas)

54.16

96.

03207*

Transkutānā kardiostimulācija, lietojot multifunkcionālu elektrodu

32.90

97.

03208*

Neatliekama kardiostimulācija ar transvenozo katetru

107.81

98.

03209*

Aparāta mākslīgā plaušu ventilācija (MPV) līdz vienai stundai. Manipulāciju norāda vienu reizi dienā

18.60

99.

03210*

Aparāta mākslīgā plaušu ventilācija (MPV) par katru nākamo stundu līdz četrām stundām (turpmākās MPV izmaksas līdz pirmās diennakts beigām iekļautas kopējā gultasdienas vērtībā). Manipulāciju norāda vienu reizi dienā

13.27

100.

03211*

Piemaksa par mākslīgo plaušu ventilāciju (MPV) par katru nākamo diennakti par vienreizlietojamiem materiāliem un aparatūras lietošanu, sākot no otrās diennakts

27.55

101.

03221*

Tiešā asins pārliešana

53.02

102.

03224*

Piemaksa par traheostomas kaniles lietošanu

13.39

103.

03225*

Piemaksa par traheostomas armētās kaniles lietošanu

26.15

ANESTĒZIJAS PAKALPOJUMI (manipulācijas 04100-04199)

1. Samaksa par šās sadaļas manipulācijām tiek veikta, ja anestēzijas sākums un beigas fiksētas medicīniskajā dokumentācijā. Par anestēzijas sākumu liecina atzīme anestēzijas kartē, kad tiek punktēta vēna, uzsākta infūzijas terapija, tieša premedikācija, narkotisko vielu ievadīšana. Par anestēzijas beigām liecina atzīme anestēzijas kartē, kad pacientu pārved uz nākamo medicīniskās aprūpes etapu (atmošanās palātu, reanimācijas-intensīvās terapijas nodaļu vai slimnieka palātu) vienas stundas laikā pēc operācijas beigām. Turpmākais anesteziologa uzraudzības darba novērtējums iekļauts gultasdienas tarifā.

2. Ja pēc operācijas nepieciešama mākslīgā plaušu ventilācija, medicīniskajā dokumentācijā jānorāda manipulācijas 03209 un 03210.

3. Pacienta potencēšanas gadījumā nedrīkst norādīt vispārējās anestēzijas manipulācijas, jo potencēšanas izmaksas iekļautas gultasdienas tarifā.

4. Sedācijas izmaksas reģionālās un spinālās/epidurālās anestēzijas gadījumā iekļautas manipulācijas tarifā.

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs
(euro)

104.

04100

Retrobulbāra anestēzija vienai acij

3.66

105.

04101

Virsmas anestēzija rīkles, balsenes, bronhu rajonam, dziļākiem deguna rajoniem, bungādiņai, bungu dobumam vai urīnvadam un urīnpūslim

4.19

106.

04103

Infiltrācijas anestēzija ar vietējo anestēzijas līdzekli, vada anestēzija kājas vai rokas pirkstam

4.71

107.

04106*

Spinālo nervu vada anestēzija

9.89

108.

04107

Nerva vai nervu ganglija vada anestēzija galvaskausa pamatnē vai retrobulbāra anestēzija galvaskausa pamatnē

7.18

109.

04108

Muguras smadzeņu nerva, muguras smadzeņu gangliona un simpātiska Ramus communicans anestēzija vienā pusē

6.06

110.

04115*

Pacienta sedācija anesteziologa uzraudzībā dažādu manipulāciju laikā par 30 minūtēm. Var norādīt kopā ar manipulāciju 04103

12.31

111.

04116*

Nervu pinumu anestēzija, pirmā stunda. Manipulāciju lieto pacientam, kurš atrodas operācijas zālē

42.87

112.

04117*

Nervu pinumu anestēzija par katru nākamo stundu, sākot no otrās stundas. Manipulāciju lieto pacientam, kurš atrodas operācijas zālē

16.60

113.

04118*

Intravenozā reģionālā anestēzija (Bīra bloks)

26.80

114.

04119*

Epidurālā anestēzija ķirurģiskām operācijām un dzemdību atsāpināšanai par pirmām divām stundām

58.86

115.

04120*

Prolongētas spinālās analgēzijas sistēmas uzlikšana un saņemšana pirmajā diennaktī

48.05

116.

04121*

Prolongētas epidurālās analgēzijas sistēmas uzlikšana. Nenorādīt kopā ar manipulācijām 04119, 04135

28.83

117.

04122*

Kaudālā anestēzija

29.77

118.

04123*

Prolongētā epidurālā analgēzija ar zālēm Bupivakaīnu (Bupivacaine) par pirmo diennakti

23.62

119.

04124*

Prolongētā epidurālā analgēzija ar zālēm Bupivakaīnu (Bupivacaine) par katrām nākamajām 12 stundām

11.85

120.

04125*

Piemaksa reģionālajā anestēzijā par zāļu Bupivakaīna (Bupivacaine) lietošanu pirmās divās stundās

4.60

121.

04126*

Piemaksa par zāļu Levobupivakaīna (Levobupivacaini hydrochloridum) vienas ampulas (50 mg/10 ml) lietošanu

3.17

122.

04127*

Vispārējā anestēzija ar masku par pirmo stundu

27.35

123.

04128*

Piemaksa par katru nākamo stundu pie vispārējās anestēzijas ar masku, sākot no otrās stundas

16.41

124.

04129*

Prolongēta spināla analgēzija par katru nākamo diennakti, sākot no otrās diennakts

11.34

125.

04130*

Piemaksa par mehāniskās infūzijas ierīces (easy pump vai analoga) izmantošanu līdz vienai diennaktij

21.51

126.

04131*

Piemaksa par mehāniskās infūzijas ierīces (easy pump vai analoga) izmantošanu līdz trīs diennaktīm

27.16

127.

04132*

Piemaksa par mehāniskās infūzijas ierīces (easy pump vai analoga) izmantošanu līdz astoņām diennaktīm

32.27

128.

04133*

Spinālā anestēzija pirmās divas stundas

58.23

129.

04134*

Spinālā un epidurālā anestēzija par katru nākamo stundu, sākot no trešās stundas

14.74

130.

04135*

Kombinētā spināli-epidurālā anestēzija pirmās divas stundas

89.89

131.

04138*

Kontrolētā analgēzija (PCA) vai sedācija ar perfuzoru, pirmās 24 stundas. Manipulāciju lieto pacientam, kuram nepieciešama atsāpināšana

10.77

132.

04139

Piemaksa par kontrolēto analgēziju (PCA) par katrām nākamajām 12 stundām. Manipulāciju lieto pacientam, kuram nepieciešama atsāpināšana

4.31

133.

04140*

Īslaicīga intravenozā anestēzija līdz 30 minūtēm. Nenorādīt kopā ar manipulācijām 04142 un 04143

28.40

134.

04141*

Īslaicīga intravenozā anestēzija par katrām nākamajām 30 minūtēm. Nenorādīt kopā ar manipulācijām 04142 un 04143

12.87

135.

04142*

Vispārējā anestēzija ar endotraheālo metodi par pirmo stundu

74.02

136.

04143*

Piemaksa vispārējai anestēzijai ar endotraheālo metodi par katru nākamo stundu, sākot no otrās stundas

31.47

137.

04144*

Vispārējā anestēzija ar endotraheālo metodi kardioloģijā un asinsvadu operācijās mākslīgajā asinsritē par pirmo stundu

354.61

138.

04145*

Piemaksa vispārējai anestēzijai ar endotraheālo metodi kardioķirurģijā un asinsvadu operācijās mākslīgajā asinsritē par katru nākamo stundu, sākot no otrās stundas

40.19

139.

04146*

Totālā intravenozā anestēzija (TIVA) par pirmo stundu. Nenorādīt kopā ar manipulācijām 04142 un 04143

82.42

140.

04147*

Totālā intravenozā anestēzija (TIVA) par katru nākamo stundu, sākot no otrās stundas. Nenorādīt kopā ar manipulācijām 04142 un 04143

29.72

141.

04149*

Intravenoza narkoze zoba sanācijas vai ekstrakcijas gadījumā

12.22

142.

04150*

Implantējamo "portu" ievietošana ar implantējamā "porta" komplekta vērtību

233.40

143.

04155*

Piemaksa par zāļu Halotāna lietošanu par vienu stundu

1.88

144.

04156*

Piemaksa par zāļu Izoflurāna (Isoflurane) lietošanu pirmajā stundā

14.70

145.

04157*

Piemaksa par zāļu Sevoflurāna (Sevoflurane) lietošanu pirmajā stundā

15.99

146.

04158*

Piemaksa par zāļu Izoflurāna (Isoflurane) vai Sevoflurāna (Sevoflurane) lietošanu par katru nākamo stundu, sākot no otrās stundas

9.82

147.

04159*

Piemaksa par zāļu Mivakūrija lietošanu pirmajā stundā

15.96

148.

04160*

Piemaksa par zāļu Mivakūrija lietošanu par katru nākamo stundu, sākot no otrās stundas

10.66

149.

04161*

Piemaksa par zāļu Cisatrakūrija (Cisatracurium) lietošanu pirmajā stundā

7.26

150.

04162*

Piemaksa par zāļu Cisatrakūriju (Cisatracurium) par katru nākamo stundu, sākot no otrās stundas

3.64

151.

04163*

Piemaksa par Remifentanīlu (Remifentanilum) par vienu stundu

9.42

152.

04164*

Piemaksa par Rokuronija (Rocuronium bromide) par vienu ampulu (50 mg)

9.42

153.

04165

Piemaksa par laringeālās maskas lietošanu

5.65

154.

04166*

Piemaksa par dalītās intubācijas caurules lietošanu

74.20

155.

04170*

Piemaksa par augstfrekvences strūklas ventilācijas (JET) izmantošanu

41.79

156.

04171*

Centrālās vēnas punkcija un katetrizācija bez katetra vērtības

16.59

157.

04172*

Piemaksa par centrālās vēnas vienlūmena katetra lietošanu

10.76

158.

04173*

Piemaksa par centrālās vēnas divlūmenu katetra lietošanu

16.41

159.

04174*

Piemaksa par centrālās vēnas trīslūmenu katetra lietošanu

16.01

160.

04175*

Piemaksa par centrālās vēnas četrlūmenu katetra lietošanu

30.26

161.

04176*

Piemaksa par centrālās vēnas katetra ar antibakteriālu pārklājumu lietošanu

47.07

162.

04177*

Piemaksa par hemodialīzes dubultlūmena katetra lietošanu

34.96

163.

04178*

Piemaksa par hemodialīzes trīslūmena centrālās vēnas katetra lietošanu

39.00

164.

04179*

Ilgtermiņa hemodialīzes katetra ievietošana vai pārlikšana bez katetra vērtības

21.94

165.

04180*

Piemaksa par hemodialīzes ilgtermiņa katetra lietošanu

107.57

166.

04185*

Plaušu artērijas (A. pulmonalis) katetrizācija ar fibrooptisko SvO2/CCO VIGILANCE tipa katetru ar ievades komplekta vērtību

353.63

167.

04186*

Invazīva asins spiediena monitorēšana (IBP mērīšana). Nenorādīt kopā ar manipulāciju 04144

46.57

168.

04187*

Piemaksa par sistēmas ar viena signāla pārveidotāju lietošanu. Nenorādīt kopā ar manipulāciju 04144

11.68

169.

04188*

Piemaksa par sistēmas ar divu signālu pārveidotāju lietošanu. Nenorādīt kopā ar manipulāciju 04144

22.71

170.

04189*

Piemaksa par sistēmas ar triju signālu pārveidotāju lietošanu. Nenorādīt kopā ar manipulāciju 04144

33.74

171.

04190*

Plaušu artērijas (A. pulmonalis) katetrizācija ar parasto (SWAN-GANZ) katetri ar sirds funkcionālo rādītāju novērtējumu

149.92

172.

04191*

Hemodinamikas monitorēšana, izmantojot PiCCO sistēmu par pirmo diennakti ar katetra vērtību

181.72

173.

04192*

Hemodinamikas monitorēšana, izmantojot PiCCO sistēmu par katru nākamo diennakti, sākot no otrās, bez katetra vērtības

19.37

174.

04193*

Piemaksa par krikotireotomijas komplekta lietošanu

69.18

175.

04194*

Piemaksa par kombinētās caurules (Combi-Tube) lietošanu

46.58

176.

04195*

Piemaksa par speciālās anestēzijas iekārtas ar monitoru un perfuzoru lietošanu magnētiskās rezonanses izmeklējuma procedūras laikā

9.99

177.

04196*

Piemaksa par sensora lietošanu anestēzijas dziļuma monitorēšanai (Bispektrālais indekss)

31.20

178.

04198*

Piemaksa par parenterālo barošanu par vienu diennakti. Nenorādīt kopā ar manipulāciju 04199

32.51

179.

04199*

Piemaksa par vienu diennakti par enterālo barošanu. Nenorādīt kopā ar manipulāciju 04198

16.04

FIZIKĀLĀ MEDICĪNA (manipulācijas 05017-05104)

Šīs sadaļas manipulācijās iekļautais ierobežojums, kas paredz apmaksu tikai par bērnam sniegtu pakalpojumu, attiecas uz ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumiem. Ultraskaņas, fonoforēzes, darsonvalizācijas terapijas seansi (manipulācijas 05023, 05031 un 05044) uzskatāmi par vienu ārstniecisko manipulāciju neatkarīgi no norādīto terapijas lauku skaita, izņemot šādus gadījumus:

1) ja atsevišķu terapijas lauku apstrādei medicīniski un tehnoloģiski pamatoti tiek izmantoti dažādi izstarotāji (elektrodi) vai atšķirīga terapeitiskā aparatūra, - ar obligātu šo terapijas lauku apstrādes īpatnību atspoguļojumu medicīniskajā dokumentācijā;

2) ja atsevišķie terapijas lauki atbilstoši saslimšanas diagnozei un attiecīgi pamatotiem fizikālās terapijas nozīmējumiem lokalizēti atšķirīgos ķermeņa reģionos, t. sk. arī simetriskās ekstremitātēs, ieskaitot gūžu un plecu locītavas pie bilaterāliem patoloģiskiem procesiem.

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs
(euro)

180.

05017

Elektroforēze (apmaksā tikai bērniem)

2.54

181.

05021

Transkutānā elektroneirostimulācija (TENS) (apmaksā tikai bērniem)

2.31

182.

05023

Fonoforēze (apmaksā tikai bērniem)

3.59

183.

05024

Diadinamiskās strāvas (DDS) terapija (apmaksā tikai bērniem)

2.31

184.

05025

Diadinamiskās strāvas (DDS) forēze (apmaksā tikai bērniem)

2.75

185.

05026

Sinusoidāli modulētās strāvas (SMS) terapija (apmaksā tikai bērniem)

2.31

186.

05027

Sinusoidāli modulētās strāvas (SMS) forēze (apmaksā tikai bērniem)

2.75

187.

05031

Darsonvalizācija (apmaksā tikai bērniem)

3.16

188.

05035

Induktotermija (apmaksā tikai bērniem)

1.99

189.

05036

Ultraīsviļņu terapija, centimetru viļņu terapija vai decimetru viļņu terapija (apmaksā tikai bērniem)

1.57

190.

05041

Mainīga magnētiska lauka terapija vai pastāvīga magnētiska lauka terapija (apmaksā tikai bērniem)

1.57

191.

05044

Ultraskaņas terapija (apmaksā tikai bērniem)

3.56

192.

05045

Aerosolterapija (inhalācijas) (apmaksā tikai bērniem)

2.12

193.

05047

Ultravioletā apstarošana (apmaksā tikai bērniem)

2.31

194.

05048

Lāzera terapija vai magnetolāzera terapija (apmaksā tikai bērniem)

3.16

195.

05053

Parafīna-ozokerīta terapija (apmaksā tikai bērniem)

3.80

196.

05102

Vispārējā masāža bērniem līdz viena gada vecumam (40 minūtes) (apmaksā tikai bērniem)

3.43

197.

05103

Vispārējā masāža bērniem no viena līdz triju gadu vecumam (50 minūtes) (apmaksā tikai bērniem)

4.34

198.

05104

Vispārējā masāža bērniem no triju līdz 18 gadu vecumam (60 minūtes) (apmaksā tikai bērniem)

5.57

SIRDS UN ASINSVADU SISTĒMA (manipulācijas 06003-06203)

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs,
(euro)

199.

06003

Elektrokardiogrammas ar 12 novadījumiem pieraksts

1.43

200.

06004

Elektrokardiogrammas ar 12 novadījumiem apraksts

2.63

201.

06005

Elektrokardiogrammas pieraksts ar mazāk par 12 novadījumiem no ekstremitātēm un/vai krūšu kurvja

0.29

202.

06006

Elektrokardiogrammas ar mazāk par 12 novadījumiem apraksts

1.27

203.

06007

Elektrokardiogrammas ar 12 novadījumiem pieraksts bērniem līdz triju gadu vecumam

1.75

204.

06008

Elektrokardiogrammas apraksts, salīdzinot ar ne mazāk kā piecām iepriekš pierakstītām elektrokardiogrammām. Nenorādīt kopā ar manipulācijām 06004 un 06006

3.83

205.

06011

Elektrokardiogramma 12 novadījumos ar medikamentozām provēm, zāles ievadot per os

4.26

206.

06012

Elektrokardiogramma 12 novadījumos ar medikamentozām provēm, zāles ievadot i/v

4.48

207.

06013

Elektrokardiogrammas pieraksts ar portatīvo aparātu pie slimnieka mājās

4.10

208.

06014

Miokarda perfūzijas scintigrāfija (MPS) ar elektrokardiogrammu 12 novadījumos un medikamentozām provēm

16.95

209.

06015

Holtera monitorēšana no 18 līdz 24 stundām

16.62

210.

06016

Miokarda perfūzijas scintigrāfijas kardioloģiskā daļa ar slodzes testu, ar rezultātu izvērtēšanu un arhivāciju darba stacijā. Nenorādīt kopā ar manipulāciju 06021

16.77

211.

06017

Miokarda perfūzijas scintigrāfijas kardioloģiskā daļa, kombinējot slodzes testu ar medikamentozām provēm, ar rezultātu izvērtēšanu un arhivāciju darba stacijā. Nenorādīt kopā ar manipulāciju 06021

31.07

212.

06021

Veloergometrijas slodzes tests

13.14

213.

06032

Ehokardiogrāfija ar hemodinamikas rādītāju noteikšanu

9.24

214.

06033*

Ehokardiogrāfija ar doplerogrāfiju

26.07

215.

06034*

Stressehokardiogrāfija ar fizisku slodzi vai medicīniskām provēm. Nenorādīt kopā ar manipulācijām 06011, 06012 un 06021

45.54

216.

06035

Skrīningehokardiogrāfija

13.93

217.

06040*

Stressehokardiogrāfija, lietojot sinusa mezgla kairinājumu

41.04

218.

06041*

Transezofageāla ehokardiogrāfija M un B režīmos ar krāsas doplerogrāfiju, spektra analīzi un hemodinamikas rādītāju noteikšana

33.80

219.

06042

Doplerogrāfiskās manipulācijas grūtnieces un augļa izmeklēšanā

7.96

220.

06050

Transezofageālās elektrokardiostimulācijas slodzes tests

14.57

221.

06051*

Transezofageāla elektrofizioloģiska izmeklēšana aritmiju diagnostikai

14.57

222.

06052*

Transezofageāla elektrokardiostimulācija aritmijas terapijai

16.32

223.

06053*

Piemaksa manipulācijām 06050, 06051 par elektrodiem transezofageālai elektrofizioloģiskai izmeklēšanai

51.10

224.

06054*

Piemaksa manipulācijai 06052 par elektrodu (zondi)

154.64

225.

06056*

Īslaicīga, transvenoza sirds elektrostimulācija, ieskaitot vēnu punkciju, elektrodu ievadīšanu krūšu kurvja rentgena kontrolē

38.62

226.

06057*

Piemaksa manipulācijai 06056 par zondi transvenozai sirds elektrostimulācijai

73.96

227.

06060*

Pagaidu EKS sistēmas korekcija

110.69

228.

06061*

Intrakardiāla elektrofizioloģiska izmeklēšana aritmiju diagnostikai

35.19

229.

06062*

Radiofrekventā katetra ablācija ar trīsdimensiju potenciālu reģistrācijas lietošanu

343.83

230.

06063*

Piemaksa par elektroda endokardiālai izmeklēšanai un katetra ablācijai lietošanu

694.83

231.

06064*

Piemaksa par speciālas pagarinātas radiofrekvences ablācijas elektrodu ievades un stabilizācijas sistēmas lietošanu

87.41

232.

06065*

Piemaksa pie manipulācijām 06061, 06062 par elektrodu endokardiālai izmeklēšanai

168.08

233.

06066*

Piemaksa pie manipulācijām 06061, 06062 par koronārā sinusa elektrodu (CSL)

242.03

234.

06067*

Piemaksa par ievades komplekta radiofrekvences ablācijai un invazīviem elektrofizioloģiskiem izmeklējumiem lietošanu

14.68

235.

06068

Elektroimpulsu plānveida terapija (defibrilācija)

12.57

236.

06069

Elektroimpulsu neatliekamā terapija (defibrilācija)

7.43

237.

06070*

Invazīvā elektroimpulsu terapija (defibrilācija)

25.30

238.

06071*

Piemaksa manipulācijai 06070 par speciālo defibrilācijas zondi

153.67

239.

06075

Centrālā venozā spiediena mērīšana

4.28

240.

06076

Piemaksa manipulācijai 06075 par katetra lietošanu

16.14

241.

06080

Ekstremitāšu maģistrālo artēriju funkcionālā stāvokļa neinvazīva pletismogrāfiska novērtēšana

7.81

242.

06081

Pulsa viļņa izplatīšanās ātruma noteikšana maģistrālajā artērijā

1.01

243.

06082

Maģistrālo artēriju obliterācijas līmeņa un pakāpes noteikšana pēc reģionālā spiediena gradienta

2.95

244.

06085

Digitālo artēriju pulsa pierakstīšana vai spiediena mērīšana

1.55

245.

06086

Digitālo artēriju pulsa pierakstīšana vai spiediena mērīšana pirms un pēc aukstuma ekspozīcijas vai medicīniskām provēm

6.69

246.

06087

Ekstremitāšu vēnu funkcionālā stāvokļa neinvazīva pletismogrāfiska novērtēšana

2.95

247.

06100

Brahiocefālo asinsvadu doplerogrāfija ar spektra analīzi un funkcionālām provēm

6.64

248.

06101

Transkraniāla asinsvadu doplerogrāfija un spektra analīze

6.64

249.

06102

Brahiocefālo asinsvadu dupleksskenēšana ar krāsas doplerogrāfiju un spektra analīzi

18.50

250.

06103

Potītes indeksa noteikšana ar sešiem mērījumiem

7.54

251.

06104

Abu apakšējo ekstremitāšu segmentālā doplerogrāfija ar 12 mērījumiem

11.32

252.

06105

Abu augšējo ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu doplerogrāfija un spektra analīze

5.94

253.

06106

Abu apakšējo ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu doplerogrāfija un spektra analīze

11.33

254.

06107

Abu augšējo ekstremitāšu segmentāla doplerogrāfija ar 8 mērījumiem

4.46

255.

06109

Abu apakšējo ekstremitāšu ādas mikroasinsvadu lāzera doplerogrāfijas pieraksts

4.33

256.

06110

Abu apakšējo ekstremitāšu ādas mikroasinsvadu lāzera doplerogrammas apraksts

2.27

257.

06111

Abu apakšējo ekstremitāšu ādas mikroasinsvadu postokluzīvās hiperēmijas lāzera doplerogrāfijas pieraksts

8.29

258.

06112

Abu apakšējo ekstremitāšu ādas mikroasinsvadu postokluzīvās hiperēmijas lāzera doplerogrammas apraksts

5.39

259.

06115

Vēdera aortas un visu tās zaru krāskodēta dupleksskenēšana

20.94

260.

06116

Aortas loka un descendējošās daļas krāskodēta dupleksskenēšana

11.15

261.

06117

Abu roku artēriju krāskodēta dupleksskenēšana

9.12

262.

06118

Abu kāju artēriju krāskodēta dupleksskenēšana

17.48

263.

06119

Transkraniāla krāskodēta dupleksskenēšana (arī jaundzimušajiem)

24.63

264.

06121

Transkraniāla krāskodēta dupleksskenēšana ar kontrastvielu

95.65

265.

06122

Abu roku vēnu krāskodēta dupleksskenēšana

14.33

266.

06123

Abu kāju vēnu krāskodēta dupleksskenēšana

19.96

267.

06124

Vēdera dobuma vēnu krāskodēta dupleksskenēšana

23.49

268.

06125*

Hiperbārā oksigenācija, par katru pilnu stundu

14.32

269.

06130*

Vienkameru elektrokardiostimulatora implantācijas operācija bez elektrokardiostimulatora vērtības

250.80

270.

06131*

Divkameru pastāvīgā elektrokardiostimulatora implantācija bez elektrokardiostimulatora un endokardiālo elektrodu vērtības

346.77

271.

06132*

Vienkameru elektrokardiostimulatora darbības pārbaude un programmēšana

16.01

272.

06133*

Divkameru elektrokardiostimulatora darbības pārbaude un programmēšana

23.26

273.

06134*

Vienkameru ventrikulārā ICD pārbaude un programmēšana

23.26

274.

06135*

Divkameru (DDD) ICD pārbaude un programmēšana

29.22

275.

06136*

ICD implantācija bez ICD un endokardiālo elektrodu vērtības

345.88

276.

06137*

Pastāvīgas EKS sistēmas rekonstrukcija, sistēmas korekcija bez EKS elektroda un elektroda adaptera vērtības

255.88

277.

06138*

Endokardiālā elektroda maiņa

255.88

278.

06139*

Elektrokardiostimulatora ložas maiņa

255.88

279.

06140*

Elektrokardiostimulatora ekstirpācija

255.88

280.

06141*

Ilgstošās elektrokardiogrammas monitorēšanas iekārtas implantācija bez iekārtas vērtības

163.33

281.

06150*

Elektrokardiostimulatora miokardiālā implantācija

1076.77

282.

06151*

Piemaksa par vienkameru elektrokardiostimulatoru SSI tipa bez papildu funkcijām un SSIR tipa ar slodzes adaptīvo funkciju lietošanu

302.55

283.

06152*

Piemaksa par vienkameru elektrokardiostimulatoru SSIR tipa ar slodzes adaptīvo funkciju un automātisko stimulācijas sliekšņa mērīšanas sistēmu lietošanu

685.94

284.

06153*

Piemaksa par divkameru elektrokardiostimulatoru VDD un DDD tipa bez papildu funkcijām lietošanu

728.55

285.

06154*

Piemaksa par divkameru elektrokardiostimulatoru DDDR tipa ar slodzes adaptīvo funkciju lietošanu

934.87

286.

06155*

Piemaksa manipulācijai 06131 par divkameru sarežģīto elektrokardiostimulatoru lietošanu antitahikardītisko, biatriālo vai biventrikulāro sirds kambaru resinhronizācijai (CRT)

2817.87

287.

06156*

Piemaksa manipulācijai 06136 par vienkameras intrakardiālā defibrilatora (ICD) lietošanu

3852.33

288.

06157*

Piemaksa manipulācijai 06136 par divkameru intrakardiālā defibrilatora vai implantējamiem kambaru kardioverteriem-defibrilatoriem ar ātriju un biventrikulārās stimulācijas funkcijām lietošanu

9062.70

289.

06158*

Piemaksa manipulācijai 06141 par implantējamās ilgstošas elektrokardiogrammas monitorēšanas diagnostiskās iekārtas "REVALT" lietošanu

1949.69

290.

06160*

Miokarda biopsija kā patstāvīga manipulācija

390.50

291.

06165*

Piemaksa par elektrokardiostimulatora ar fiziskās slodzes adaptīvo funkciju un telemetrijas iespējām ar diviem bipolāriem elektrodiem lietošanu

2958.15

292.

06166*

Piemaksa par elektroda koronāram sinusam biventrikulārajai vai biartriālai stimulācijai lietošanu

532.47

293.

06167*

Piemaksa par ievades komplekta sinus coronarius elektrodu ievadei lietošanu

570.12

294.

06168*

Piemaksa par aktīvās fiksācijas bipolārā elektroda pastāvīgai elektrokardiostimulācijai lietošanu

220.49

295.

06169*

Piemaksa par miokardiāli bipolārā elektroda pastāvīgai elektrokardiostimulatoru miokardiālai implantācijai lietošanu

299.78

296.

06170*

Piemaksa par pastāvīgā implantējamā elektroda adaptera lietošanu

47.07

297.

06171*

Piemaksa par ievadu sistēmu pastāvīgā elektroda implantācijai lietošanu

15.42

298.

06172*

Piemaksa par pagaidu elektrokardiostimulatora elektroda ievades ierīces ar ievadsistēmu un pagaidu elektrostimulācijas elektrodu lietošanu

50.28

299.

06173*

Piemaksa par pagaidu ārējās stimulācijas vadiem intraoperatīviem mērījumiem lietošanu

67.23

300.

06174*

Piemaksa par pagaidu elektrokardiostimulatora aktīvās fiksācijas bipolārā elektroda lietošanu

240.14

301.

06175*

Piemaksa par pieaugušo kardiostimulācijas-defibrilācijas kontaktspilventiņu lietošanu

20.43

302.

06176*

Piemaksa par savienojošas ierīces pierakstam no katetrablācijas elektroda AMAZR lietošanu

268.92

303.

06177*

Piemaksa par ar Localisa 9670590 savienojama pasīvā elektroda lietošanu

92.79

304.

06178*

Piemaksa par transezofagiālās elektrokardiostimulācijas sešpolāra elektroda lietošanu

242.03

305.

06179*

Piemaksa par vienas sirds kameras stimulācijai lietojamo ārējā pagaidu elektrokardiostimulatora lietošanu

26.89

306.

06201*

Intravaskulārā ultrasonogrāfija (IVUS) ar materiālu vērtībām. Nenorādīt kopā ar manipulācijām 60072, 60073, 60074

923.75

307.

06202*

Iedzimtu un iegūtu sirds defektu korekcija ar invazīvās kardioloģijas metodi

4985.37

308.

06203*

Perkutāna koronārā intervence ar zālēm pildītu stentu implantāciju stacionārā un dienas stacionārā

0.00

PULMONOLOĢIJA (manipulācijas 07002-07060)

Samaksa par šās sadaļas manipulācijām tiek veikta, ja tās norāda pneimonologi, bērnu pneimonologi, alergologi, bērnu alergologi, ģimenes ārsti.

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs
(euro)

309.

07002

Izelpas maksimumplūsmas (IMP) noteikšana (PEF-metrija)

1.08

310.

07004

Ārējās elpošanas pamatrādītāju noteikšana un analīze, izmantojot portatīvu spirogrāfu (pneimotahogrāfu)

3.99

311.

07017

Spirogrāfija (pneimotahogrāfija) ar automātisku datoranalīzi

5.59

312.

07018

Spirogrāfija (pneimotahogrāfija) ar automātisku datoranalīzi un bronhodilatācijas testu

7.63

313.

07023

Elpceļu nespecifiskās reaktivitātes noteikšana ar metaholīna inhalācijām

22.12

314.

07025

Visa ķermeņa pletizmogrāfija

10.69

315.

07026

Visa ķermeņa pletizmogrāfija ar bronhodilatācijas testu

11.93

316.

07028

Plaušu difūzijas spēju noteikšana

11.66

317.

07029

Piemaksa manipulācijai 07002 par bērna līdz 10 gadu vecumam apmācību (apmācību veic medicīnas darbinieks 15-30 minūtes pirms testa veikšanas)

1.57

318.

07030

Piemaksa manipulācijām 07004, 07017, 07018 par bērnu līdz 10 gadu vecumam apmācību spirogrāfijas (pneimotahogrāfijas) izdarīšanas (apmācību veic medicīnas darbinieks 20-30 minūtes pirms testa veikšanas)

2.38

319.

07043

Sviedru proves skrīninga izdarīšana ar cistiskās fibrozes (CF) indikatoru

13.74

320.

07044*

Sviedru proves skrīninga izdarīšana ar sviedru analīzes sistēmu (NANODUCT) (arī rezultātu novērtēšana)

31.93

321.

07045

Kardiopulmonālais slodžu tests

17.49

322.

07060

Inhalatora pareizas lietošanas apmācība, arī atkārtota

0.00

GASTROENTEROLOĢIJA (manipulācijas 08001-08144)

Ja veiktas manipulācijas 08061, 08111, 08113, bet neparedzētu apstākļu dēļ neizdodas ievadīt endoskopu (anatomisku īpatnību dēļ, pacients slikti sagatavots izmeklēšanai vai izrauj ievadīto endoskopu), samaksa par manipulāciju tiek veikta pilnā apjomā.

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs
(euro)

323.

08001

24 stundu barības vada un/vai kuņģa pH-metrija pieaugušajiem ar vienelektroda zondi vairākkārtējai lietošanai

44.31

324.

08002*

24 stundu barības vada un/vai kuņģa pH-metrija bērniem, lietojot vienelektroda zondi vairākkārtējai lietošanai (skābju refluksa noteikšanai)

88.75

325.

08003

24 stundu barības vada un/vai kuņģa pH-metrija pieaugušajiem ar divu elektrodu zondi vairākkārtējai lietošanai

69.89

326.

08004

Barības vada manometrija ar ūdens perfūzijas četrkanālu katetru vairākkārtējai lietošanai

47.45

327.

08005

Oddi sfinktera manometrija ar ūdens perfūzijas vienkanāla katetru vairākkārtējai lietošanai

58.61

328.

08006

Anorektāla manometrija ar ūdens perfūzijas četrkanālu katetru vairākkārtējai lietošanai

47.11

329.

08007

Laktozes malabsorbcijas diagnostika ar ūdeņraža elptestu

27.74

330.

08008

Zarnu disbakteriozes diagnostika ar ūdeņraža elptestu

33.37

331.

08009

Orāli cekālā tranzīta laika diagnostika ar ūdeņraža elptestu

33.37

332.

08010

Barības vada manometrija ar astoņkanālu ūdens perfūzijas katetru

54.69

333.

08011

Anorektāla manometrija ar astoņkanālu ūdens perfūzijas katetru

50.69

334.

08012

24 stundu barības vada un/vai kunģa pH-metrija pieaugušajiem ar četrelektroda zondi vairākkārtējai lietošanai

81.49

335.

08013

24 stundu barības vada un/vai kunģa pH-metrija pieaugušajiem ar trīselektroda zondi vairākkārtējai lietošanai

77.46

336.

08014

Portatīvā elektrogastrogrāfija

61.95

337.

08015

Anorektālā sfinktera vektoru tilpumanalīze ar astoņkanālu katetru

29.46

338.

08016

Gastroskopija ar pH-metriju vienlaikus

12.90

339.

08017

Piemaksa manipulācijām 08061, 08062, 08111, 08112, 08113, 08136 par zondes ievadīšanu ar endoskopu

9.85

340.

08019*

24 stundu pH-metrija un barības vada pretestības mērījums bērniem, lietojot vienreizlietojamo 1,5 mm zondi. Nenorādīt kopā ar manipulāciju 08036

197.87

341.

08020*

24 stundu pH-metrija un barības vada pretestības mērījums bērniem, lietojot vienreizlietojamo 2,0 mm zondi. Nenorādīt kopā ar manipulāciju 08036

150.06

342.

08030

Kuņģa pH-metrija vienam pacientam

13.31

343.

08035

Endoskopiskā pH-metrija

12.93

344.

08036

Kuņģa-barības vada refluksa izmeklēšana

13.16

345.

08037

Automatizētā kuņģa pH-metrija vienam pacientam

15.33

346.

08050

Duodenālā zondēšana

6.80

347.

08051

Piemaksa manipulācijām 08059, 08062 par barības vada bužēšanu kombinēti ar ezofagoskopiju

10.87

348.

08052

Piemaksa manipulācijām 08059, 08062 par barības vada bužēšanu bērniem

11.13

349.

08053*

Barības vada endoprotēzes ielikšana bez endoprotēzes vērtības. Var norādīt kopā ar manipulāciju 08059

23.72

350.

08054*

Piemaksa manipulācijai 08053 par barības vada metālisko stentu ar poliestera apvalku un platīna marķieriem

900.89

351.

08058

Gastroskopija un/vai parciāla duodenoskopija bez parauga ekscīzijas un/vai punkcijas

21.79

352.

08059

Ezofagoskopija bez parauga ekscīzijas un/vai punkcijas

8.94

353.

08060*

Ezofagoskopija ar parauga ekscīziju un/vai punkciju

17.21

354.

08061*

Gastroskopija un/vai parciāla duodenoskopija ar parauga ekscīziju un/vai punkciju un ureāzes norādīšanu

29.57

355.

08062*

Neatliekamā ezofagoskopija un/vai gastroskopija un/vai parciālā duodenoskopija

30.40

356.

08063*

Hemostāze neatliekamās augšējās vai apakšējās endoskopijas laikā bez vienreizējās lietošanas materiālu vērtībām. Var norādīt kopā ar manipulācijām 08061, 08062, 08111, 08112, 08113

25.94

357.

08065*

Piemaksa par hemostāzes klipša lietošanu

17.06

358.

08066*

Piemaksa par endocilpas lietošanu

63.05

359.

08070*

Barības vada struktūras lāzera koagulācija

14.23

360.

08071*

Svešķermeņa izņemšana no barības vada, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas. Var norādīt kopā ar manipulācijām 08061 un 08062

26.33

361.

08072*

Endoskopiska varikozu vēnu terapija augšējā un apakšējā gremošanas sistēmā bez varikožu klipšu un ligatūru izmaksām neatliekamā situācijā asiņojošu vēnu gadījumā. Var norādīt kopā ar manipulācijām 08061, 08062, 08111, 08112, 08113

36.36

362.

08074*

Piemaksa par vienreizlietojamās cilpas lietošanu varikozo vēnu liģēšanai

20.18

363.

08075*

Piemaksa par endoskopa distālā gala vairākreizlietojamo uzmavu lokālai aspirācijai vienai procedūrai

0.90

364.

08076*

Endoskopiska kuņģa un duodena čūlas ārstēšana vienā seansā. Nenorādīt kopā ar manipulāciju 08135

21.41

365.

08077*

Papillae Vateri endoskopiska kanulācija ar kontrastvielas ievadīšanu un/vai sekrēta ņemšanu (ERHP) bez vienreizējās lietošanas vadītāju, dilatācijas balonu un katetru vērtībām

55.03

366.

08078*

Piemaksa par vienreizlietojamā žults ceļu dilatācijas balona lietošanu

176.29

367.

08079*

Piemaksa par vienreizlietojamā žults ceļu balonkatetra lietošanu

132.97

368.

08080*

Piemaksa manipulācijai 08077 par stenta izņemšanu no žultsceļiem

9.42

369.

08081*

Līdz galam neveikta manipulācija 08077 neparedzētu apstākļu dēļ. Nenorādīt kopā ar manipulāciju 08077

31.80

370.

08085

Pacienta sedācija endoskopisku izmeklējumu laikā

4.91

371.

08086*

Selektīva granulocītu, monocītu, makrofāgu aferēze ar Adacolumn sistēmu

1259.31

372.

08090*

Endoskopiska papillosfinkterotomija bez vienreizējās lietošanas vadītāju, dilatācijas balonu un katetru vērtībām

78.98

373.

08091*

Piemaksa manipulācijai 08090 par vienreizējās lietošanas katetra un vadītāja lietošanu

121.02

374.

08093*

Endoskopiskā papillosfinkterotomija ar konkrementu litotripsiju un/vai ekstrakciju

63.96

375.

08094*

Piemaksa manipulācijai 08093 par balonkatetra lietošanu

60.51

376.

08095*

Piemaksa manipulācijai 08093 par groziņveida ekstraktora lietošanu

217.83

377.

08096*

Piemaksa manipulācijai 08093 par mehāniskā litotriptora lietošanu ar viena maināmā groziņa vērtību

295.82

378.

08097*

Endoskopiskā papillosfinkterotomija un stenta ievietošana žults vai aizkuņģdziedzera vados bez endoprotēžu vērtības

74.10

379.

08098*

Piemaksa par vienreizlietojamā plastikāta drenas komplekta lietošanu

164.34

380.

08099*

Piemaksa par vienreizlietojamās nazobiliārās drenas komplekta lietošanu

104.58

381.

08100*

Perkutānā endoskopiskā gastrostomija

27.68

382.

08101*

Piemaksa manipulācijai 08100 par perkutānās endoskopiskās gastrostomijas (PEG) komplektu

134.46

383.

08108*

Kapsulas endoskopija

531.66

384.

08109*

Kapsulas endoskopijas datu apstrāde

39.12

385.

08110

Rektoskopija

5.49

386.

08111

Sigmoidoskopija ar elastīgiem instrumentiem, ieskaitot rektoskopiju

20.36

387.

08112

Resnās zarnas izmeklēšana ar elastīgiem instrumentiem, ieskaitot rektoskopiju līdz liesas leņķim

28.89

388.

08113*

Resnās zarnas izmeklēšana ar elastīgiem endoskopiem, ieskaitot rektoskopiju un sigmoidoskopiju, parauga ekscīziju un/vai punkciju

53.10

389.

08114*

Piemaksa manipulācijām 08060, 08061, 08062, 08063, 08110, 08111, 08112, 08113 par līdz divu gļotādas paraugu ņemšanu sakarā ar polipu izgriešanu un/vai mezglu biopsijām, lietojot augstfrekvences elektroinstrumentu

28.82

390.

08115*

Piemaksa pie manipulācijām 08060, 08061, 08062, 08063, 08110, 08111, 08112, 08113 par vairāk nekā divu gļotādas paraugu ņemšanu sakarā ar polipu izgriešanu un/vai mezglu biopsijām, lietojot augstfrekvences elektroinstrumentu

34.87

391.

08120*

Endosonogrāfija, lietojot elastīgos endoskopus

20.54

392.

08121*

Terapeitiskā endoskopiskā ultrasonogrāfija ar sektorāla detektora endoskopu

107.06

393.

08122*

Diagnostiskā endoskopiskā ultrasonogrāfija ar sektorāla detektora endoskopu

85.01

394.

08125*

Piemaksa par ultraskaņas aspirācijas un histoloģijas biopsijas adatas komplekta lietošanu

142.76

395.

08128*

Piemaksa par Plexus coeliacus neirolīzes adatas komplekta lietošanu

298.80

396.

08130*

Piemaksa par vienreizējās lietošanas injektora lietošanu gremošanas orgānu endoskopijās

44.08

397.

08132*

Piemaksa manipulācijai 08097 par endoprotēzes - žultsceļu metālisko stentu ar platīna marķieriem - lietošanu

739.54

398.

08133*

Piemaksa manipulācijām 08058, 08059, 08060, 08061, 08062, 08077, 08081, 08090, 08111, 08112, 08113, 08121, 08122 par videoendoskopijas aparatūras lietošanu

8.07

399.

08134*

Piemaksa par argonplazmas koagulācijas iekārtas izmantošanu

81.22

400.

08135*

Lāzera koagulācija caur endoskopu, viens seanss. Nenorādīt kopā ar manipulāciju 08070

10.24

401.

08136*

Endoskopu automātiskā apstrāde (ieskaitot dezinfekcijas līdzekļus)

5.35

402.

08140

C13 elptests Helicobacter pylori noteikšanai

40.48

403.

08141

C13 metacetīna elptests aknu funkcijas noteikšanai

57.52

404.

08142

C13 etiķskābes elptests kuņģa evakuācijas funkcijas noteikšanai

48.11

405.

08143

Resno zarnu tīrīšanas metode pacienta sagatavošanai resno zarnu endoskopiskai izmeklēšanai vai irigoskopijai ar klizmām

4.79

406.

08144

C13 jaukto triglicerīdu elptests lipāzes deficīta noteikšanai

76.31

ENDOKRINOLOĢIJA (manipulācijas 09004-09189)

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs
(euro)

407.

09004

Pēdu noslogojuma noteikšana ar podogrāfu (statiskā)

4.09

408.

09005

Pēdu noslogojuma noteikšana ar podogrāfu (dinamiskā un posturālā)

6.60

409.

09182*

Hormonālo diagnostisko testu izdarīšana - STH stimulācijas prove bez stimulatora

21.35

410.

09183*

Hormonālo diagnostisko testu izdarīšana - Synacthen prove

21.70

411.

09184*

Hormonālo diagnostisko testu izdarīšana - GnRH (analogi arī TRH, ACTH, GHRH) proves

23.00

412.

09185*

Hormonālo diagnostisko testu izdarīšana - insulīna un/vai C-peptīda līmeņa noteikšana perorālā glikozes tolerances testa laikā

16.51

413.

09186*

Hormonālo diagnostisko testu izdarīšana - horioniskā gonadotropīna tests

7.15

414.

09187

Piemaksa manipulācijai 09182 par stimulatora - Insulin (human) lietošanu

0.68

415.

09188*

Piemaksa manipulācijai 09182 par stimulatora - GHRH lietošanu (Somatropin un somatropin agonists)

13.45

416.

09189*

Piemaksa manipulācijai 09182 par stimulatora - glikagona (Glicagon) lietošanu

16.14

ALERGOLOĢIJA (manipulācijas 10008-10044)

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs
(euro)

417.

10008

Ādas dūriena raudze (prick tests) ar vienu alergēnu

3.40

418.

10009

Ādas dūriena raudze (prick tests) par katru nākamo alergēnu

1.24

419.

10010

Ādas dūriena raudze (prick tests) ar vienu bišu, lapseņu indes alergēna devu

9.95

420.

10011

Ādas dūriena raudze (prick tests) par katru nākamo bišu, lapseņu indes alergēna devu

6.32

421.

10012

Ādas dūriena-dūriena raudze (prick-prick tests) ar vienu alergēnu

1.99

422.

10013

Ādas dūriena-dūriena raudze (prick-prick tests) par katru nākamo alergēnu

0.43

423.

10020

Intrakutānā testa izdarīšana ar vienu alergēnu

7.28

424.

10021

Intrakutānā testa izdarīšana par katru nākamo alergēnu

1.53

425.

10022

Intrakutānā testa izdarīšana ar vienu bišu, lapseņu indes devu

7.82

426.

10023

Par katru nākamo bišu, lapseņu indes devas ievadīšanu

4.17

427.

10025

Specifiska imūnterapija ar alergēna injekciju (hiposensibilizācija) par katru injekciju

1.49

428.

10026

Specifiskā imūnterapija ar alergēna injekciju (hiposensibilizācija) ar bišu, lapseņu indi, ieskaitot alergēna vērtību

10.12

429.

10033

Ādas aplikācijas testa sagatavošana un veikšana ar trim alergēniem, ieskaitot alergēna vērtību

7.81

430.

10034

Ādas aplikācijas testa veikšana par katru nākamo alergēnu

1.00

431.

10037

Ādas aplikācijas tests ar UV apstarošanu fotosensibilizācijas diagnostikai vienam pacientam

41.42

432.

10038

Pneimotahogrāfija ar automātisko datoranalīzi bronhiālās astmas slimniekiem pirms un pēc imūnterapijas atkārtotas injekcijas

5.48

433.

10041

Intranazāls provokācijas tests ar alergēna ekstraktu, klīnisku novērtējumu un rinomanometriju

14.71

434.

10042*

Bronhu provokācijas tests ar alergēna ekstraktu, izmantojot pneimotahogrāfu un alergēna ekstraktu

72.23

435.

10043*

Orālas provokācijas tests ar pārtikas vai medikamentu alergēniem

32.77

436.

10044

"Inducēto krēpu" iegūšana un sagatavošana analīzei

15.62

NEIROLOĢIJA (manipulācijas 11001-11103)

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs
(euro)

437.

11001

Lumbālpunkcija ar anestēziju

5.02

438.

11002

Lumbālpunkcija bērniem ar anestēziju

9.82

439.

11003

Piemaksa manipulācijām 11001, 11002 par likvora dinamisko provju pārbaudi

3.63

440.

11004

Klasiskā elektromiogrāfija un datu izvērtēšana

11.49

441.

11005*

Neirogrāfija un kvantitatīvā elektromiogrāfija ar adatu elektrodiem un datorizētu datu apstrādi

37.79

442.

11006*

Atsevišķu muskuļu šķiedru elektromiogrāfija ar adatu elektrodiem

15.25

443.

11007*

Neirogrāfija ar datorizētu datu apstrādi

23.36

444.

11008

Tremora analīze un ekstrapiramidālās sistēmas izmeklēšana

12.57

445.

11009

Veģetatīvās nervu sistēmas izmeklēšanas testi

14.09

446.

11010

Miastēniskās reakcijas noteikšana

5.99

447.

11011

Trijzaru nerva (n. trigeminus) un sejas nerva (n. facialis) izmeklēšanas tests

6.91

448.

11021

Galvas smadzeņu sānu vēderiņu punkcija caur lielo avotiņu zīdaiņiem

12.00

449.

11022

Bērna izmeklēšana pēc Vojta metodikas, lietojot Landau, collis verticalis, collis horisontalis, Peiper-Labert proves

6.22

450.

11025

Orientējoša redzes lauka pārbaude un datu analīze

1.27

451.

11028

Ožas un garšas sajūtu pārbaude

4.09

452.

11035

Muskuļu spēka izvērtējums un pārbaude ar speciāliem sarežģītiem un instrumentāliem testiem pa muskuļu grupām

3.83

453.

11036

Kustību koordinācijas un līdzsvara pārbaude ar testiem (citi testi, izņemot Romberga, pirksta-degungala, papēža-ceļgala, adiodohokinēzes mēģinājumiem)

2.53

454.

11037

Vibrācijas sajūtas pārbaude ar kamertoņiem

3.11

455.

11038

Stereognozes un citu sarežģīto jušanas veidu pārbaude ar palīgierīcēm

1.55

456.

11040

Augstākās nervu sistēmas funkciju mērķtiecīga pārbaude, izmantojot speciālus testus

1.27

457.

11041

Kompresijas neiropātiju klīnisko testu pārbaude vienam līmenim

2.50

458.

11051*

Elektroencefalogrāfija ar indicēto miegu

42.46

459.

11052*

Elektroencefalogrāfija ar papildu funkcionālajiem un medikamentozajiem testiem

33.41

460.

11053*

Elektroencefalogrāfija ar pārvietojamo iekārtu

32.87

461.

11054

Elektroencefalogrāfija ar standarta funkcionālajiem testiem bērniem, vecākiem par septiņiem gadiem, un pieaugušajiem

14.90

462.

11055

Elektroencefalogrāfija ar standarta funkcionālajiem testiem bērniem līdz triju gadu vecumam

34.79

463.

11056

Elektroencefalogrāfija ar standarta funkcionālajiem testiem bērniem no triju līdz septiņu gadu vecumam

23.72

464.

11057

Datorizēta encefalogrāfija ar biopotenciālu kartēšanu ar krāsainajiem attēliem

31.62

465.

11058*

Datorizēta elektroencefalogrāfija ar EEG-VIDEO sinhronu monitorēšanu (pirmās 12 stundas)

84.10

466.

11059*

Piemaksa datorizētai elektroencefalogrāfijai ar video sinhrono monitorēšanu (par katrām nākamajām 12 stundām)

62.98

467.

11060*

Datorizētas elektroencefalogrāfijas ar video sinhrono monitorēšanu datu apstrāde darba stacijā (pirmo 12 stundu pierakstam)

46.01

468.

11061*

Datorizētas elektroencefalogrāfijas ar video sinhrono monitorēšanu datu apstrāde darba stacijā (nākamo 12 stundu pierakstam)

23.01

469.

11065

Nervu sensoro šķiedru izmeklēšana

5.79

470.

11066

Redzes izsaukto potenciālu noteikšana

15.06

471.

11067

Dzirdes izsaukto potenciālu noteikšana

14.93

472.

11068

Somatosensori izsaukto potenciālu noteikšana

9.53

473.

11101

Infiltrējoša blokāde, blokāde nervu kanālos, epidurālas un peridurālas blokādes ar materiālu un zāļu vērtībām

8.68

474.

11102

Infiltrējoša blokāde, blokādes nervu kanālos, epidurālas un peridurālas blokādes bez materiālu un zāļu vērtībām

6.05

475.

11103

Zvaigžņu veida un citu veģetatīvo gangliju blokāde ar materiālu un zāļu vērtībām

8.68

PSIHIATRIJA UN NARKOLOĢIJA (manipulācijas 12016, 13015-13026)

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs
(euro)

476.

12016*

Vienas tiesas noteiktas ambulatorās vai stacionārās psihiatriskās vai psiholoģiskās ekspertīzes veikšana un atzinuma sagatavošana (izņemot VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" tiesu psihiatrisko ekspertīžu nodaļā ar apsardzi veiktās ekspertīzes). Kompleksās tiesu psihiatriskās-tiesu psiholoģiskās ekspertīzes gadījumā norāda divas reizes

161.27

477.

13015*

Akūtas intoksikācijas ārstēšana stacionārā

3.23

478.

13016*

Smagas alkohola abstinences ārstēšana stacionārā

2.49

479.

13017*

Alkohola motivācija stacionārā

0.60

480.

13018*

Narkotisko vielu abstinences ārstēšana stacionārā

3.23

481.

13019*

Pusaudžu motivācija stacionārā

0.60

482.

13020*

Narkomānu motivācija stacionārā

0.60

483.

13021*

Pusaudžu detoksikācija stacionārā

2.49

484.

13022*

Minesotas programma stacionārā

0.60

485.

13025

Opioīdu atkarīgo pacientu abstinences sindroma kupēšana līdz 10 dienām par vienu dienu dienas stacionārā

9.90

486.

13026

Opioīdu atkarīgo pacientu abstinences sindroma kupēšana no 11. dienas līdz 20. dienai par vienu dienu dienas stacionārā

6.35

DERMATOLOĢIJA UN VENEROLOĢIJA (manipulācijas 14020-14029, 15008)

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs
(euro)

487.

14020

Fototerapija ar ultravioletajiem B stariem (UVB)

6.12

488.

14021

Fotoķīmijterapija (PUVA)

15.33

489.

14022

Lokāla fotoķīmijterapija (PUVA)

10.26

490.

14023

Fotodinamiskā terapija

14.81

491.

14024

Piemaksa manipulācijai 14023 par zālēm Metilester vienai procedūrai

129.08

492.

14025

Ādas, gļotādu un ādas derivātu dermatoskopija

0.83

493.

14026

Dermatožu lāzerterapija

7.73

494.

14027

Dermatožu fototerapija

7.34

495.

14028

Ādas pigmentveidojumu diagnostika ar datordermatoskopu

5.03

496.

14029

Pacienta ārstēšana dermatoloģijas dienas stacionārā

0.00

497.

15008

Medikamentoza provokācija uz seksuāli transmisīvām slimībām

1.45

DZEMDNIECĪBA-GINEKOLOĢIJA (manipulācijas 16001-16147)

Samaksa par manipulācijām 16140-16147 tiek veikta tikai tad, ja tās norāda ārstniecības iestādes, kurām ir līgums ar dienestu par medicīniskās apaugļošanas veikšanu.

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs
(euro)

498.

16001

Maksts sieniņas un dzemdes kakla biopsija, lietojot kolposkopu

16.75

499.

16007*

Dzemdes kakla konusveida elektroekscīzija

22.77

500.

16008*

Maksts sieniņas un dzemdes kakla biopsija

18.24

501.

16009

Dzemdes dobuma aspirācija un sagatavošana citoloģiskai izmeklēšanai

5.10

502.

16010

Dzemdes noslīdējuma korekcija ar riņķi

4.39

503.

16015

Spirāles ievadīšana

4.87

504.

16016

Spirāles izņemšana

3.20

505.

16017

Maksts svešķermeņa izņemšana bērniem

8.49

506.

16018

Bartolīnī dziedzera incīzija

20.94

507.

16019

Bartolīnī dziedzera cistas izlobīšana

49.84

508.

16020*

Cervikālā kanāla polipu noņemšana

17.93

509.

16026*

Cervikālā kanāla dilatācija un abrāzija un/vai dzemdes dobuma abrāzija

16.14

510.

16027*

Diagnostiskā amniocentēze un amniocentēze augļa materiāla iegūšanai

72.37

511.

16028*

Amniocentēze grūtniecības pārtraukšanai

67.46

512.

16029*

Histeroskopija

42.35

513.

16032

Maksts mugurējās velves punkcija

8.17

514.

16033*

Vagināla Duglasa telpas atvēršana, kolpotomija ar drenāžu

17.46

515.

16034*

Transvagināla punkcija US kontrolē, horionbiopsija, folikula iegūšana

54.82

516.

16040*

Dzemdes kakla amputācija

142.89

517.

16041*

Maksts un starpenes plastika

154.85

518.

16042*

Dzemdes venterofiksācija

149.33

519.

16043*

Endometrija rezektoskopija

100.29

520.

16044*

Dzemdes piedēkļu operācija

140.69

521.

16045*

Piemaksa manipulācijām 16115, 16117, 16044, 16050, 16052, 16072 par vienlaikus veiktu citu operāciju

68.24

522.

16046*

Piemaksa par pretsaaugumu intraperitoneālā līdzekļa (1,5 l 4 % ikodekstrīna šķīdums) lietošanu. Var norādīt arī ķirurģijā un uroloģijā

98.97

523.

16047*

Piemaksa par dabīgā kolagēna implanta (2 x 7cm) lietošanu. Var norādīt arī ķirurģijā un uroloģijā

121.02

524.

16048*

Piemaksa par dabīgā kolagēna implanta (4 x 7cm) lietošanu. Var norādīt arī ķirurģijā un uroloģijā

201.69

525.

16050*

Olvadu plastiskās operācijas

123.36

526.

16051

Olvadu caurlaidības pārbaude ar krāsvielu

7.53

527.

16052*

Dzemdes perforācijas atveres sašūšana

142.46

528.

16053*

Dzemdes supravagināla amputācija ar vai bez piedēkļu izņemšanas. Dzemdes plīsuma sašūšana

199.53

529.

16054*

Konservatīva miomektomija

173.58

530.

16060*

Dzemdes amputācija dzemdību laikā vai agrīnā pēcdzemdību periodā ar vai bez piedēkļu izņemšanas

206.50

531.

16061*

Dzemdes ekstirpācija ar vai bez olvadu izņemšanas

209.48

532.

16062*

Dzemdes vagināla ekstirpācija

226.15

533.

16063*

Dzemdes ekstirpācija dzemdību laikā vai agrīnā pēcdzemdību periodā ar vai bez piedēkļu izņemšanas

245.40

534.

16064*

Vienkārša vulvektomija

87.88

535.

16065*

Radikāla vulvektomija

264.76

536.

16070*

Vertheima operācija

286.10

537.

16071*

Dzemdes ekstirpācija ar mazā iegurņa limfadenektomiju vai deomentizāciju

256.35

538.

16072*

Ķirurģiska kontracepcija (sterilizācija) ar laparatomiju

80.02

539.

16073*

Piemaksa par ķirurģisku kontracepciju (sterilizācija) pie vienlaikus veiktas citas operācijas

12.80

540.

16074*

Retroperitoneāla ileakāla limfadenoektomija

256.85

541.

16075*

Šuvju uzlikšana dzemdes kaklam istmocervikālās mazspējas gadījumā

48.01

542.

16076

Šuvju noņemšana no dzemdes kakla istmocervikālās mazspējas gadījumā

15.38

543.

16080*

Diagnostiskā laparoskopija. Nenorādīt kopā ar citām operācijām

219.90

544.

16082*

Laparoskopiskas operācijas - salpingektomija, salpingostomija ar augļa olas evakuāciju, cistektomija, cistovazektomija

713.49

545.

16087*

Laparoskopiska saaugumu atdalīšana un salpingolīze mazajā iegurnī

487.04

546.

16088*

Laparoskopiska histerektomija ar vai bez piedēkļu izņemšanu

827.76

547.

16089*

Laparoskopiska olvadu caurlaidības pārbaude, olnīcu kauterizācija

456.37

548.

16100*

Dzemdības ārpus stacionāra

43.94

549.

16101

Ārējā kardiotokogrāfija, sākot ar 22 grūtniecības nedēļām

4.84

550.

16103

Ārējais augļa apgrozījums ultrasonogrāfijas kontrolē

8.81

551.

16106*

Fizioloģiskās dzemdības. Nenorādīt kopā ar manipulācijām 16107, 16108 un 16115

146.49

552.

16107*

Dzemdības dzemdību patoloģijas gadījumā. Nenorādīt kopā ar manipulācijām 16106, 16108 un 16115

173.76

553.

16108*

Dzemdības ekstraģenitālas patoloģijas gadījumā. Nenorādīt kopā ar manipulācijām 16106, 16107 un 16115

155.15

554.

16109*

Augļa vakuumekstrakcija vai akušierisko stangu uzlikšana

9.38

555.

16110*

Augļa iekšējais apgrozījums un ekstrakcija

22.61

556.

16111*

Tuboligācija pēc dzemdībām

70.59

557.

16112*

Amnioinfūzijas

33.65

558.

16115*

Ķeizargrieziens. Nenorādīt kopā ar manipulācijām 16106, 16107 un 16108

203.87

559.

16117*

Mazais ķeizargrieziens

115.98

560.

16118*

Vaginālais ķeizargrieziens

83.39

561.

16119*

Augļa sadalīšanas operācija

46.82

562.

16120*

Placentas manuāla atdalīšana un izdalīšana

15.47

563.

16121*

Dzemdes dobuma manuāla revīzija un placentas manuāla ablācija

15.41

564.

16130*

Dzemdes kakla I-II pakāpes plīsuma sašūšana

27.92

565.

16131*

Dzemdes kakla III pakāpes plīsuma sašūšana

45.18

566.

16132*

Starpenes I un II pakāpes un maksts plīsuma sašūšana

24.74

567.

16133*

Starpenes III un IV pakāpes plīsumu sašūšana

75.13

568.

16134*

Epiziotomijas, perineotomijas sašūšana

21.00

569.

16135*

Piemaksa par jaundzimušā aprūpi dzemdību laikā

10.09

570.

16136*

Piemaksa par jaundzimušā aprūpi par vienu dienu pēcdzemdību periodā (vienu reizi dienā)

11.47

571.

16137*

Piemaksa par pavadošās personas piedalīšanos dzemdībās

2.84

572.

16140

Intrauterīnā inseminācija (iekļautas ginekologa konsultācijas un ultrasonogrāfijas izmaksas )

146.56

573.

16141

Embriju atsaldēšana

131.96

574.

16142

Embriju saldēšana

192.92

575.

16143

Olnīcas punkcija olšūnu aspirācijai (iekļautas visas pacientam nepieciešamās ginekologa konsultācijas un ultrasonogrāfijas izmaksas) (1. posms)

245.91

576.

16144

Intracitoplazmatiska spermatozoīda injekcija (2. posms) ar inkubācijas periodu. Nenorādīt kopā ar manipulāciju 16145

547.11

577.

16145

Olšūnu inseminācija ar spermatozoīdiem (2. posms) ar inkubācijas periodu. Nenorādīt kopā ar manipulāciju 16144

359.20

578.

16146

Embriju pārstādīšana (3. posms) (iekļautas ginekologa konsultācijas izmaksas)

157.90

579.

16147

Sēklinieku biopsija (iekļautas urologa konsultācijas un ultrasonogrāfijas izmaksas)

166.61

OFTALMOLOĢIJA (manipulācijas 17001-17406)

1. Samaksa par manipulācijām 17360- 7406 tiek veikta tikai tad, ja tās norāda VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca".

2. Visi izmeklējumi oftalmoloģijā ietver izmeklējumu datu apstrādi un rezultātu izvērtējumu.

3. Samaksa par manipulāciju 04101 "Virsmas anestēzija rīkles, balsenes, bronhu rajonam, dziļākiem deguna rajoniem, bungādiņai, bungu dobumam vai urīnvadam un urīnpūslim" netiek veikta, ja to norāda oftalmoloģijā.

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs
(euro)

580.

17001

Subjektīva refrakcijas noteikšana

1.05

581.

17002

Subjektīva refrakcijas noteikšana bērniem līdz 8 gadu vecumam

1.54

582.

17003

Subjektīva refrakcijas noteikšana astigmātisma gadījumā

1.54

583.

17004

Subjektīva refrakcijas noteikšana astigmātisma gadījumā līdz 8 gadu vecumam

1.89

584.

17005

Objektīvā refrakcijas noteikšana ar skioskopijas metodi

0.74

585.

17006

Retinoskopija pieaugušajiem un bērniem pēc astoņu gadu vecuma

1.66

586.

17007

Retinoskopija bērniem līdz astoņu gadu vecumam

2.49

587.

17008

Akomodācijas rezervju noteikšana

0.86

588.

17009

Oftalmometrija (keratometrija)

0.65

589.

17010

Redzes spēju orientējoša pārbaude, novērtējums

0.78

590.

17015

Redzes asuma noteikšana tuvumā vai tālumā bērniem līdz astoņu gadu vecumam

1.34

591.

17016

Redzes asuma korekcija tuvumā vai tālumā bērniem līdz astoņu gadu vecumam

1.34

592.

17017

Redzes asuma noteikšana tuvumā vai tālumā

1.09

593.

17018

Redzes asuma korekcija tuvumā vai tālumā

1.09

594.

17019

Redzes asuma noteikšana bērniem ar Cardiff redzes aktivitātes testu

2.03

595.

17020

Objektīva refrakcijas noteikšana bērniem līdz astoņu gadu vecumam ar skioskopijas metodi

1.07

596.

17025

Dinamiskā objektīvās refrakcijas noteikšana (dinamiskā retinoskopija)

2.04

597.

17028

Asaru izdalīšanās daudzuma un/vai pārtraukuma laika (break-up-time) noteikšana

1.52

598.

17029

Refraktometrija

0.53

599.

17030

Autorefraktometrija

3.27

600.

17040

Slēptās šķielēšanas un šķielēšanas kvalitatīva pārbaude

1.89

601.

17042

Stereoredzes pārbaude tuvumā, tālumā (Lang, TNC un "Mušas" testi)

1.27

602.

17045

Binokulāro funkciju pārbaude, izmantojot sinoptoforu (Maddox tests)

1.30

603.

17046

Pozitīvo un negatīvo fūziju noteikšana

1.30

604.

17052

Abu acu kustības diferenciālanalīze

2.50

605.

17056

Kampimetrija (Kampimetrie) tuvumā un/vai tālumā

1.27

606.

17060

Redzes lauka noteikšana

1.27

607.

17061

Projekcijas krāsu perimetrija

2.53

608.

17062

Datorizētā projekcijas statiskā krāsu perimetrija vienai acij

5.65

609.

17065

Plaksta spraugas un kustību novērtējums

2.53

610.

17066

Plaksta pacēlāja muskuļa funkcijas novērtējums un shematisks pieraksts

2.30

611.

17070*

Indirektā lāzerterapija zīdaiņa vecumā vienai acij

44.15

612.

17071*

Indirektā lāzerterapija zīdaiņa vecumā vienlaikus otrai acij

34.65

613.

17072*

Kombinētā krioterapija un lāzerterapija zīdaiņa vecumā vienai acij

64.65

614.

17073*

Kombinētā krioterapija un lāzerterapija zīdaiņa vecumā vienlaikus otrai acij

43.71

615.

17080

Acs biomikroskopija abām acīm

2.26

616.

17081

Gonioskopija abām acīm

2.68

617.

17082

Biomikrooftalmoskopija (ar Goldmaņa lēcu) abām acīm un rezultātu salīdzinoša izvērtēšana

3.55

618.

17083

Diafonoskopija abām acīm

0.74

619.

17084

Eksoftalmometrija

0.65

620.

17085

Tiešā oftalmoskopija abām acīm

1.53

621.

17086

Netiešā oftalmoskopija abām acīm

1.40

622.

17087

Oftalmohromoskopija abām acīm

0.50

623.

17088

Binokulārā netiešā oftalmoskopija

2.60

624.

17089

Binokulāra indirekta oftalmoskopija neiznēsātiem bērniem ar duktoru lietošanu abām acīm

7.48

625.

17095

Acs asinsvadu doplerogrāfija

1.46

626.

17096

Fluorescentā angiogrāfija ar kontrastvielu

20.37

627.

17097

Fundus oculi fotografēšana bez kontrastvielas

6.46

628.

17098

Elektroretinogrāfija

2.54

629.

17100

Asaru novadceļu kontrasta izmeklēšana un zondēšana

4.93

630.

17101

Tonometrija abām acīm

1.03

631.

17102

Tonogrāfija vai elastotonometrija

1.43

632.

17112

Oftalmodinamometriska izmeklēšana

1.64

633.

17113

Acs ass garuma noteikšana ar ultraskaņas biometrijas palīdzību, ieskaitot otras acs salīdzinošo izmeklēšanu

1.61

634.

17114

Ehobiometrija retrobulbārās telpas un muskuļu biezuma noteikšanai

2.14

635.

17120

Sonogrāfiska izmeklēšana vienas acs ābola audu diagnostikai ar A attēla un B attēla metodi, ieskaitot fotodokumentāciju, kā arī otras acs salīdzinošu izmeklēšanu

4.03

636.

17122*

Beta aplikatora lietošana vienai acij par vienu seansu

8.34

637.

17123

Svešķermeņu izņemšana no acs konjunktīvas maisa vai mehāniska skropstu matiņu izņemšana

1.39

638.

17135

Korneosklerālu vai radzenes šuvju izņemšana

11.33

639.

17136

Rūsas gredzena izfrēzēšana no radzenes

16.58

640.

17138*

Acs konjunktīvas vai plakstiņa veidojuma likvidēšana

26.58

641.

17139*

Orbītas veidojuma ekstirpācija

41.10

642.

17140*

Svešķermeņu vai silikona plombu izņemšana no orbītas dobuma

32.60

643.

17141

Asaru maisiņa pārgriešana abscesa gadījumā

30.93

644.

17142*

Plakstiņa pārgriešana abscesa gadījumā

33.32

645.

17143*

Plakstiņa sašūšana

31.35

646.

17151*

Dakriocistorinostomija

45.46

647.

17153

Asaru kanālu bužēšana un skalošana zīdaiņiem vienā pusē

3.90

648.

17156

Asaru kanālu bužēšana un zondēšana zīdaiņiem vienā pusē

3.86

649.

17157*

Asaru un deguna eju bužēšana ar biomateriālu operatīvā ceļā vienā pusē

38.77

650.

17165*

Asaru kanāla pārrāvuma sašūšana

38.16

651.

17166*

Asaru punktiņa operācija vienā pusē

17.65

652.

17170*

Asaru maisiņa izņemšana

50.89

653.

17171*

Asaru dziedzeru izņemšana

50.89

654.

17172*

Paplašināto vai sašaurināto plakstiņu spraugu plastiska korektūra, kā arī epikantus, ektropiona, entropiona vai nepareiza plakstiņa stāvokļa labošana

44.33

655.

17180*

Plakstiņu noslīdēšanas (ptosis) operācija ar tiešu plakstiņa pacēlāju saīsināšanu

60.21

656.

17181*

Plakstiņa noslīdēšanas (ptosis) operācija ar tiešu plakstiņa pacelšanu

52.41

657.

17182*

Piemaksa manipulācijām 17180, 17181 par biomateriālu izmantošanu

80.68

658.

17183*

Tenona telpas bioplombēšanas operācija pie progresējošas tuvredzības vienā acī

47.47

659.

17186*

Acu konjunktīvas saaugumu operēšana ar plastiku

55.59

660.

17187*

Pterīga operācija

42.39

661.

17188*

Pterīga operācija ar kārtaino keratoplastiku

49.09

662.

17189*

Konjunktīvas brūces sašūšana

14.71

663.

17195*

Radzenes vai sklēras brūces sašūšana, uzliekot līdz piecām šuvēm

59.18

664.

17196*

Radzenes vai sklēras brūces sašūšana, uzliekot vairāk par piecām šuvēm. Nenorādīt kopā ar manipulāciju 17195

79.76

665.

17197*

Radzenes segšana ar konjunktīvu

46.58

666.

17199*

Saaugumu discīzija starp acs ābolu un plakstiņu

39.37

667.

17205*

Intraokulāra svešķermeņa izņemšana ar magnētu

69.51

668.

17206*

Intraokulāra svešķermeņa amagnētiska izņemšana

228.08

669.

17207*

Intraokulāra svešķermeņa izņemšana diasklerāli, lokalizējot ar apgriezto binokulāro oftalmoskopiju, un lokālas sklēras plombes piešūšana sklēras grieziena vietā

108.97

670.

17215*

Acs muskuļu miotomija un tenotomija

49.64

671.

17216*

Vienas acs viena muskuļa operācija pie šķielēšanas

58.45

672.

17217*

Šķielēšanas labošanas operācija, operējot slīpo muskuli

64.85

673.

17218*

Piemaksa manipulācijām 17216, 17217 par katru nākamo muskuli acī, sākot no otrā

23.99

674.

17219*

Piemaksa manipulācijām 17216, 17217 par otras acs operāciju

15.57

675.

17225*

Svešķermeņa evakuācija no konjunktīvas asā ceļā

18.97

676.

17226*

Radzenes svešķermeņa evakuācija ar magnētu

19.76

677.

17227*

Keratotomija

36.81

678.

17228*

Radzenes kārtainā transplantācija

62.32

679.

17229*

Radzenes totāla transplantācija

96.60

680.

17230*

Radzenes ķīmiska piededzināšana

15.04

681.

17231*

Radzenes nokasīšana

16.11

682.

17232*

Konjunktīvas un radzenes termoterapija un krioterapija

13.21

683.

17233*

Acs priekšējās kameras atvēršana, izskalošana un/vai atkal atjaunošana ar šuvju uzlikšanu

56.44

684.

17240

Sekundāras kataraktas discīzija ar lāzera palīdzību

4.56

685.

17241

Acs ārējo daļu lāzerkoagulācija

4.32

686.

17242*

Kapsulotomija vai sekundāras kataraktas discīzija

56.27

687.

17243*

Kataraktas operācija - kataraktas krioekstrakcija

68.68

688.

17244*

Luksētas lēcas krioekstrakcija ar iridektomiju

26.42

689.

17245*

Luksētas lēcas ekstrakcija ar cilpu un iridektomija

69.11

690.

17250*

Intrakapsulāra kataraktas ekstirpācija pēc antiglaukomatozas operācijas

70.90

691.

17251*

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija pēc antiglaukomatozas operācijas (apmaksā, tikai ja veic ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

106.44

692.

17252*

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija vienlaikus ar antiglaukomatozu operāciju (apmaksā, tikai ja veic ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

95.72

693.

17253*

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija ar intraokulāras lēcas implantāciju un vienlaikus ar antiglaukomatozu operāciju (apmaksā, tikai ja veic ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

115.64

694.

17254*

Kataraktas ekstrakcija ar priekšējo vitrektomiju un intraokulāras lēcas implantāciju

345.62

695.

17255*

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot irigāciju-aspirāciju (apmaksā, tikai ja veic ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

107.44

696.

17256*

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot irigāciju-aspirāciju ar lēcas vērtību (apmaksā, tikai ja veic ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

143.51

697.

17257*

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot fakoemulsifikāciju

175.14

698.

17258*

Piemaksa manipulācijai 17257 par vienreizējā fakoemulsifikācijas komplekta lietošanu

63.25

699.

17259*

Piemaksa par salokāmās lēcas lietošanu

69.92

700.

17270*

Intraokulāra lēcas implantācija priekšējā kamerā

106.70

701.

17271*

Intraokulāra lēcas implantācija mugurējā kamerā

103.75

702.

17272*

Intraokulāras lēcas izņemšana vai pārvietošana

86.27

703.

17273*

Mugurējā sklerotomija

47.21

704.

17274*

Ciklodiatermijas vai ciklokriotermijas operācija

38.02

705.

17280*

Lāzera iridektomija

6.10

706.

17281

Lāzera trabekuloplastika

13.95

707.

17285*

Atvērta kakta glaukomas operācija

64.16

708.

17286*

Antiglaukomatoza operācija (trabekulotomija, trabekulostomija, trabekulektomija)

68.91

709.

17287*

Slēgta kakta glaukomas operācija ar fistulizējošiem elementiem

64.16

710.

17288*

Bazāla iridektomija

51.51

711.

17289*

Neovaskulāra glaukomas operācija - modificētas antiglaukomatozas operācijas ar fistulizējošiem elementiem

68.91

712.

17290*

Operācija pie varavīksnenes, ciliārķermeņa traumatiskiem bojājumiem

54.71

713.

17295

Tīklenes lāzerkoagulācija (viens seanss)

5.76

714.

17296

Tīklenes lāzerkoagulācija (par katru nākamo seansu tās pašas acs ārstēšanas procesā)

5.87

715.

17297

Tīklenes lāzerkoagulācija pēc fluorescentās angiogrāfijas datiem

12.19

716.

17298*

Piemaksa par zāļu Verteporfinum lietošanu (viena procedūra)

1204.80

717.

17300*

Sklēras baklings ar implantātu vai sklēras cirklāža

96.67

718.

17301*

Acs priekšējo daļu rekonstrukcija

121.61

719.

17302*

Orbītas eksenterācija

121.27

720.

17303*

Sklēras baklings ar intravitreālo operāciju

310.28

721.

17304*

Vitreālā ķirurģija (caur pars plana)

278.04

722.

17305*

Piemaksa par silikona ievadīšanu

172.11

723.

17306*

Piemaksa par perfluordekalīna šķīduma ACRI-DECA lietošanu intraokulārām aplikācijām

177.49

724.

17307*

Piemaksa manipulācijai 17304 par vitrektomijas vienreizējās lietošanas komplekta lietošanu

297.29

725.

17308*

Piemaksa manipulācijai 17304 par intravitreālās gāzes lietošanu

43.03

726.

17310*

Skleroplastiskās operācijas

91.17

727.

17320*

Acs ābola eviscerācija

36.08

728.

17321*

Acs ābola enukleācija

37.21

729.

17322*

Piemaksa manipulācijām 17320, 17321, 17325 par pagaidu protēzes lietošanu pēcoperācijas periodā

33.62

730.

17323*

Donora materiāla sagatavošana radzenes transplantācijai

45.09

731.

17324*

Rutēna un joda aplikatora lietošana acs melanomas ārstēšanai

404.43

732.

17325*

Acs ābola enukleācija ar 4 muskuļu sašūšanu un/vai implanta iešūšanu

96.19

733.

17326*

Orbitotomija

124.99

734.

17335*

Krioterapija vienai acij neiznēsātiem bērniem retinopātijas gadījumā

19.67

735.

17336*

Krioterapija vienlaikus otrai acij

12.39

736.

17340*

Molusku ekstirpācija sejas un acu plakstiņu rajonā

14.65

737.

17360

Redzes spēju novērtējums vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem - bērniem invalīdiem ar apgrūtinātu kontaktu vai bērniem līdz triju gadu vecumam ar neskaidrību par redzes spējām

3.47

738.

17361

Kontrastredzes izmeklēšana dažādos attālumos

2.71

739.

17362

Krāsu redzes izmeklēšana pie dažādām redzes spējām bērniem

2.88

740.

17363

Krēslas redzes novērtēšanas testi, redzes adaptācijas novērtēšana

2.74

741.

17364

Orientējoša redzes lauka noteikšana bērniem ar ierobežotām redzes spējām, bērniem invalīdiem ar apgrūtinātu kontaktu

3.35

742.

17365

Vājredzīgo un neredzīgo bērnu redzes un alternatīvo uztveres spēju novērtēšanas fotodokumentācija un iespējamā salīdzināšana dinamikā

12.27

743.

17366

Vecāku apmācība kontaktkorekcijas lietošanai bērniem

2.84

744.

17367

Kontaktkorekcijas piemērošana bērniem līdz astoņu gadu vecumam

4.24

745.

17368

Nodarbību vadīšana, bērnu, vecāku un pedagogu konsultēšana pēc dzīves un mācību vietas

25.66

746.

17369

Piemaksa par darbu ar vājredzīgu, neredzīgu bērnu vai bērnu invalīdu ar apgrūtinātu kontaktu

4.41

747.

17370

Binokulāro redzes lauku noteikšana un novērtēšana

4.42

748.

17371

Koordimetrija

4.80

749.

17372

Digitāla fotodokumentācija patoloģijas izvērtēšanai dinamikā (šķielēšana, iedzimtas patoloģijas)

9.23

750.

17373

Prizmu adaptācijas tests

5.23

751.

17374

Šķielēšanas kvalitatīva leņķa noteikšana septiņos skata virzienos

3.83

752.

17375

Šķielēšanas kvalitatīva leņķa noteikšana deviņos skata virzienos

5.16

753.

17380

Vizuālo vingrinājumu un sensoro etalonu lietošana redzes funkciju aktivizēšanai un stimulēšanai

9.24

754.

17381

Neredzīga, vājredzīga bērna izziņas darbības novērtēšana, psiholoģiski pedagoģiskā izpēte

6.70

755.

17382

Taktilā jutīguma izkopšanas nodarbības

6.16

756.

17383

Orientēšanās spēju attīstīšana un izkopšana vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem

6.03

757.

17384

Vecāku un pedagogu apmācība individuālam darbam ar vājredzīgu vai neredzīgu bērnu

6.23

758.

17390

Vājredzīgu un neredzīgu bērnu runas traucējumu diagnostikas testi

9.59

759.

17391

Vecāku un pedagogu konsultēšana un apmācība individuālam darbam ar vājredzīgu vai neredzīgu bērnu

5.77

760.

17392

Valodas attīstības nodarbība vājredzīgiem vai neredzīgiem bērniem

5.74

761.

17393

Mikrologopēdiskās nodarbības bērniem līdz 1 gada vecumam, ietverot sejas, artikulācijas aparāta un elpošanu stimulējošas masāžas. Punktu un pirkstu sīkās motorikas un palmāro refleksu stimulējošas masāžas

4.48

762.

17394

Vājredzīgu un neredzīgu bērnu valodas attīstības stimulēšana pirmsrunas periodā

3.20

763.

17395

Alternatīvās saziņas metožu lietošana vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem ar valodas attīstības traucējumiem

5.74

764.

17400

Vājredzīgu un neredzīgu, vājdzirdīgu un nedzirdīgu bērnu pirmreizējā psiholoģiskā izpēte (līdz 10 testiem)

14.47

765.

17401

Vājredzīgu un neredzīgu, vājdzirdīgu un nedzirdīgu bērnu pirmreizējā psiholoģiskā izpēte (virs 10 testiem)

21.70

766.

17402

Atkārtota pacienta stāvokļa noteikšana un salīdzināšana ar iepriekšējiem rezultātiem

3.42

767.

17403

Pārrunas ar vecākiem par mājās veicamo korekciju attīstošo darbu psihisko procesu attīstībai

6.60

768.

17404

Psihokorekcijas nodarbība psihisko procesu attīstīšanai

5.07

769.

17405

Psiholoģiskā konsultēšana

5.91

770.

17406

Atbalsta grupas vadīšana

5.07

OTORINOLARINGOLOĢIJA (manipulācijas 18012-18351)

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs
(euro)

771.

18012

Deguna tamponāde no priekšpuses

10.33

772.

18013

Mugurējā tamponāde

15.09

773.

18014

Elektrokoagulācijas lietošana otorinolaringoloģijā

5.64

774.

18020

Rinomanometriskā izmeklēšana ar plūsmas mērīšanu (nazālās sekundes kapacitāte, nazālā maksimālā plūsma) vienā apmeklējumā

13.14

775.

18021

Deguna galveno dobumu un/vai deguna-rīkles dobuma endoskopiska izmeklēšana, ieskaitot balss saišu izmeklēšanu

5.87

776.

18022*

Deguna gliemežnīcas daļēja vai pilnīga izņemšana

87.66

777.

18023

Operatīva deguna polipu izņemšana

10.04

778.

18024*

Sarežģīta operatīva deguna polipu vai liela jaunveidojuma izņemšana no deguna

87.66

779.

18030

Piemaksa manipulācijām 18022, 18023, 18024 par lāzera koagulāciju

6.71

780.

18031

Krioterapija - lieto ausu, kakla, deguna saslimšanu gadījumos, ja to izdara dobumos, izmantojot specializētos LOR instrumentus

4.05

781.

18032*

Abscesa atvēršana deguna starpsienā

7.38

782.

18033*

Submukoza rezekcija deguna starpsienā (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

87.66

783.

18034*

Submukoza rezekcija deguna starpsienā ar deformētu skrimšļaudu rezekciju (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

87.66

784.

18035*

Plastiska operācija deguna šķērssienas perforācijas slēgšanai

87.66

785.

18036*

Operatīva deguna eju sašaurināšana

87.66

786.

18037*

Skrimšļainās hoānu stenozes vai slēguma novēršana

87.66

787.

18038*

Deguna kaulu operatīva repozīcija vaļēja lūzuma gadījumā

83.74

788.

18040*

Deguna koriģējoša operācija iedzimtu defektu gadījumā pēc heiloplastikas

87.66

789.

18041*

Deguna koriģējošas un rekonstruktīvas operācijas

87.66

790.

18042*

Iedzimtas cistas vai fistulas ekscīzija deguna mugurējā daļā

87.66

791.

18045

Deguna blakusdobumu sonogrāfiska izmeklēšana

4.05

792.

18046

Haimora dobuma punkcija, ieskaitot skalošanu un/vai medikamentu ievadīšanu

5.85

793.

18047*

Deguna blakusdobumu endoskopiska operācija

68.27

794.

18048*

Pieres, sfenoidālā, etmoidālā abpusēja dobumu zondēšana un skalošana pa dabīgo vai mākslīgo atveri, ieskaitot zāļu ievadīšanu (operācija)

76.25

795.

18055*

Funkcionāla endonazāla deguna blakusdobumu operācija Messerklingera tehnikā

119.12

796.

18056*

Daļēja vai pilnīga haimora dobuma iztīrīšana no deguna puses

77.47

797.

18057*

Haimora dobumu vienpusēja radikāla operācija

82.57

798.

18058*

Retroaurikulārās atveres vai abpusēja haimora dobuma fistulas operatīva slēgšana

82.57

799.

18059*

Pieres dobuma trepanācija no ārpuses. Var veikt tikai stacionārā

82.57

800.

18060*

Operatīva pieres dobuma un eventuāli etmoidālo šūnu atvēršana no deguna iekšpuses

82.57

801.

18061*

Pieres un sfenoidālā dobuma zondēšana un skalošana, izmantojot drenāžu

17.38

802.

18062*

Spārnkaula operācija vai etmoidālo šūnu iztīrīšana caur degunu

82.57

803.

18063*

Operatīva pieres vai etmoidālo šūnu atvēršana un iztīrīšana no ārpuses

82.57

804.

18064*

Orbītas apakšējās sienas rekonstruktīva operācija pēc traumas bez biomateriālu vērtības

123.02

805.

18065*

Piemaksa manipulācijai 18064 par biomateriālu

107.57

806.

18066*

Orbītas dekompresija

123.02

807.

18070

Durtu svešķermeņu izņemšana no mutes dobuma vai rīkles

4.80

808.

18071*

Bioptāta paņemšana no rīkles

9.07

809.

18073*

Tonsilektomija - vienas vai abu aukslēju mandeļu izlobīšana un rezekcija ar kapsulu

70.06

810.

18075*

Konservatīvi neapturamas asiņošanas operatīva ārstēšana pēc tonsilektomijas

70.06

811.

18076*

Peritonsilāra abscesa atvēršana

8.20

812.

18077*

Peritonsilāra abscesa atkārtota atvēršana

7.06

813.

18078*

Retrotonsilāra, retrofaringeāla abscesa atvēršana

8.55

814.

18079*

Adenotomija - palielinātas rīkles mandeles izņemšana

70.06

815.

18080*

Konservatīvi neapturamas asiņošanas operatīva ārstēšana pēc adenotomijas

70.06

816.

18088

Balss saišu stroboskopiska izmeklēšana

4.58

817.

18089

Balss saišu stroboskopiska izmeklēšana, izmantojot videostroboskopu

15.22

818.

18091

Tiešā mikrolaringoskopija ar mikroskopu un balsta laringoskopu

15.40

819.

18092*

Bioptāta paņemšana no balsenes mikrolaringoskopijas laikā

48.17

820.

18093*

Endolaringeāla mikrolaringoskopiska operācija

72.62

821.

18094*

Zāļu (botulīna toksīna (Botulinum toxin), silikona vai tauku) ievadīšana balsenē mikrolaringoskopijas laikā, ar zāļu vērtību

72.91

822.

18100

Fibrorinofaringolaringoskopija

11.62

823.

18101*

Mikroķirurģiska biopsijas paņemšana balsenē, lietojot fibroendoskopu

21.39

824.

18102*

Piemaksa par CO2 lāzera izmantošanu ausu, kakla un deguna operācijās

121.02

825.

18103

Endobronhiāla ārstēšana ar elastīgo cauruli, balsenes bužēšana

6.77

826.

18106

Polipu vai citu jaunveidojumu izņemšana no balsenes

7.59

827.

18107

Polipu vai citu jaunveidojumu izņemšana no balsenes bērniem līdz septiņu gadu vecumam

8.46

828.

18108

Balsenes abscesa atvēršana

4.78

829.

18109*

Polipu vai citu jaunveidojumu mikroķirurģiska izņemšana no balsenes

8.83

830.

18110*

Traheostomas slēgšana

72.71

831.

18115

Sēra korķu izņemšana, arī abpusēja

3.13

832.

18118

Nekustīga svešķermeņa izņemšana no dzirdes ejas

3.69

833.

18126*

Operācija ārējā dzirdes ejā - labdabīgu ādas jaunveidojumu izņemšana

80.17

834.

18127*

Viena vai vairāku polipu izņemšana no dzirdes ejas vai bungu dobuma, arī vairākas procedūras (stacionārā)

80.17

835.

18128

Viena vai vairāku polipu izņemšana no dzirdes ejas vai bungu dobuma (ambulatori)

10.01

836.

18129*

Stenozes vai eksostenozes operatīva novēršana dzirdes ejas skrimšļa daļā

80.17

837.

18135

Bungādiņas un/vai bungu dobuma izmeklēšana ar binokulārmikroskopiju. Norāda vienu reizi apmeklējuma laikā

4.09

838.

18140

Bungādiņas incīzija (paracentēze)

3.98

839.

18141*

Bungu drenāžas ielikšana ar protēzes vērtību

94.97

840.

18142*

Bungādiņas protēzes ielikšana vai nomaiņa vai pastāvīgas caurulītes atkārtota ielikšana vai izņemšana ar protēzes vērtību

94.97

841.

18152*

Miringoplastika no dzirdes kanāla puses

81.46

842.

18153*

Aizmugurējās dzirdes ejas sieniņas plastika, rekonstrukcija

106.69

843.

18154*

Radikāla vidusauss operācija

106.69

844.

18155*

Vidusauss holesteatomas operācija

106.69

845.

18156*

Timpanoplastika

106.69

846.

18157*

Timpanoplastika ar interpozīciju un dzirdes skriemeļu ķēdes izveidošanu, bez protēzes vērtības

106.69

847.

18158*

Piemaksa manipulācijai 18157 par protēzi

302.55

848.

18159*

Piemaksa par Kohleārā (dzirdes) implanta lietošanu

12585.59

849.

18160*

Piemaksa par Kohleārā (dzirdes) implanta ārējās daļas procesora lietošanu

10092.67

850.

18161*

Piemaksa par iekšējās auss implanta (Kohleāra) sistēmas ar runas procesoru lietošanu

22858.44

851.

18162*

Kohleārā implantācija bez implanta vērtības

236.61

852.

18163*

Kaulā ievietojamā dzirdes aparāta (BAHA) implanta daļas ievietošana bez implanta vērtības

138.72

853.

18164*

Piemaksa par kaulā ievietojamo dzirdes aparātu (BAHA)

6890.06

854.

18167

Eksperimentāla līdzsvara rotācijas un/vai siltuma pārbaude pie horizontāla un vertikāla kairinājuma ar automatizētu stimulāciju un digitālu kontroli

13.05

855.

18168

Elektronistagmogrāfija spontānā un/vai eksperimentālā nistagma reģistrēšanai un izvērtēšanai

13.60

856.

18175*

Mastoidantrotomija

106.69

857.

18177*

Incīzija ārējā auss ejā abscesa atvēršanai

7.90

858.

18178*

Bojātas ārējās auss rezekcija

81.46

859.

18179*

Ārējās auss plastikas, rekonstruktīvas operācijas

81.46

860.

18180*

Pieauss rajona iedzimtu fistulu ekscīzija

81.46

861.

18187*

Mēles labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija

73.04

862.

18188*

Incīzija siekalu dziedzeru vai to izvadu rajonā iekaisuma gadījumā

7.53

863.

18196*

Zemžokļa siekalu dziedzera ekstirpācija un/vai izvadu liģēšana

73.26

864.

18198*

Abscesu un flegmonu atvēršana sejas, žokļu rajonā

7.29

865.

18199*

Incīzija aukslēju abscesa gadījumā

7.53

866.

18205*

Labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija aukslējās

73.26

867.

18206*

Labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija citās vietās mutes dobumā (izņemot aukslējas)

73.26

868.

18207*

Plastiskās un rekonstruktīvās operācijas mutes dobumā ar vietējiem audiem

73.26

869.

18208*

Plastiskās un rekonstruktīvās operācijas mutes dobumā ar lēveru uz asinsvadu kājiņas

224.05

870.

18209*

Vaiga kaula osteosintēze bez implanta vērtības

87.78

871.

18210*

Augšžokļa lūzuma operatīva korekcija

87.78

872.

18211*

Sejas kaulu lūzumu operatīva korekcija (izņemot augšžokli)

87.78

873.

18212*

Sejas kaulu bojājuma ekscīzija iekaisuma vai labdabīgu jaunveidojumu gadījumos

87.78

874.

18213*

Hipertrofētu rētu (keloīdu) ekscīzija galvas, sejas un kakla rajonā

87.78

875.

18214*

Faringostomas plastika

73.26

876.

18215*

Faringoplastika ar ādas lēveru

210.60

877.

18220*

Labdabīga rīkles audzēja izņemšana

70.06

878.

18221*

Balsenes rezekcija, horizontāla vai laterāla

210.60

879.

18224*

Laringektomija

210.60

880.

18225*

Laringektomija ar vairogdziedzera rezekciju vai rīkles rezekciju

210.60

881.

18229*

Hordektomija

210.60

882.

18230*

Traheostoma uz laiku vai pastāvīgi

32.96

883.

18231*

Piemaksa par balsenes stentu

168.08

884.

18240*

Laringostomas plastika

73.26

885.

18241*

Laringofaringostomas plastika

210.60

886.

18242*

Kakla cistu izņemšana

73.26

887.

18243*

Preskalēnā biopsija - kakla limfmezglu paplašināta izņemšana

73.26

888.

18244*

Moura operācija

241.32

889.

18245*

Augšžokļa kaula rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

272.57

890.

18246*

Maksilektomija - totāla augšžokļa kaula izņemšana ļaundabīga audzēja gadījumā

363.13

891.

18247*

Ārējās auss rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

114.59

892.

18248*

Ārējās auss amputācija ļaundabīga audzēja gadījumā

166.85

893.

18249*

Konservatīvi neapturamas asiņošanas operatīva ārstēšana miega artērijas (a. Carotis) sistēmā ar ļaundabīgiem audzējiem galvas-kakla rajonā

225.96

894.

18250*

Radikāla kakla limfmezglu ekstirpācija ļaundabīga audzēja gadījumā vienā pusē (Crileoperācija)

257.56

895.

18260*

Pieauss siekalu dziedzera ekstirpācija, saglabājot sejas nerva (n. facialis) zarus ļaundabīga audzēja gadījumā

233.17

896.

18261*

Komplicēta pieauss siekalu dziedzera rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

332.34

897.

18262*

Apakšžokļa daļas rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

232.93

898.

18263*

Apakšžokļa totāla rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

273.25

899.

18264*

Radikāla kakla limfmezglu ekstirpācija ļaundabīga audzēja gadījumā abās pusēs

370.47

900.

18265*

Ļaundabīga ādas un mīksto audu audzēju ekscīzija

114.32

901.

18266*

Komplicēta defekta slēgšana ar lēveru sejas, kakla apvidū

178.11

902.

18267*

Mutes pamatnes rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

178.11

903.

18268*

Lūpas rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

178.11

904.

18269*

Komplicēta lūpas rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

257.64

905.

18270*

Plastiskās un rekonstruktīvās operācijas mutes dobumā ar vietējiem audiem ļaundabīga audzēja gadījumā

217.83

906.

18280

Audiometrija - dzirdes sliekšņa pārbaude

5.86

907.

18281

Virssliekšņa testi

5.89

908.

18282

Valodas audiometriska izmeklēšana vienai ausij

5.98

909.

18283

Valodas audiometriska izmeklēšana dzirdes aparāta kontrolei brīvā skaņu laukā

4.32

910.

18284

Timpanometrija ar impedances mērīšanu, bungādiņas dzirdes skriemeļu aparāta kustīguma noteikšana ar grafisku līknes ceļa attēlošanu (vienpusēji vai abpusēji)

7.36

911.

18285

Refleksu noteikšana iekšējās auss muskuļiem ar impedances mērīšanu, vismaz ar četrām pārbaudes frekvencēm, ar kontralaterāliem novadījumiem, nosakot arī refleksa izzušanas brīdi (vienpusēji vai abpusēji)

7.22

912.

18286

Dzirdes aparāta pielaikošana

10.27

913.

18287

Dzirdes aparāta noregulēšana un raksturlīkņu nomērīšana

10.96

914.

18340*

Otoakustiskā emisija

8.54

915.

18341*

Objektīvā audiometrija - smadzeņu izraisīto potenciālu mērīšana

58.08

916.

18344*

Kohleārā implanta runas procesora programmēšana

120.02

917.

18351*

Individuālā auss ieliktņa izgatavošana un pielāgošana

51.17

UROLOĢIJA (manipulācijas 19009-19309)

1. Jebkurai endouretrālai manipulācijai, ja nepieciešams, papildus var norādīt manipulāciju 04101 "Virsmas anestēzija rīkles, balsenes, bronhu rajonam, dziļākiem deguna rajoniem, bungādiņai, bungu dobumam vai urīnvadam un urīnpūslim".

2. Manipulācijas 19281 tarifā iekļautas visas pacientam nepieciešamo laboratorisko izmeklējumu izmaksas.

3. Manipulācijā 19065 ir ietverta stenta ielikšana vai nomaiņa apakšējos urīnceļos endoskopijas laikā.

4. Manipulācija 19075 nav norādāma kombinācijā ar citām endoskopiskām manipulācijām.

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs
(euro)

918.

19009*

Endoskopiska uretras un urīnpūšļa izmeklēšana un/vai operatīva iejaukšanās, lietojot elektrokoagulāciju

28.84

919.

19015

Urīnpūšļa katetrizācija bez vienreizlietojamā katetra vērtības

2.18

920.

19016

Urīnpūšļa katetrizācija ar vienreizlietojamā katetra vērtību

3.52

921.

19017

Pastāvīga katetra ielikšana, urīnpūšļa katetrizācija ar skalošanu, medikamentu instilāciju un/vai asins sarecējumu izskalošanu

7.33

922.

19018

Urīnpūšļa skalošana un/vai instilācija ielikta pastāvīga katetra gadījumā

3.30

923.

19019*

Meatotomija

90.28

924.

19020

Parafimozes neasiņojoša likvidēšana

13.52

925.

19021*

Cirkumcīzija (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

89.38

926.

19022

Priekšādas salipuma atdalīšana

4.54

927.

19030*

Plastiska priekšādas un/vai frenulum operācija

86.63

928.

19031*

Skrotālā vazotomija (sterilizācija)

93.46

929.

19032*

Vēnu (varikozes) operācija ar sēklinieka maisiņa griezumu (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

93.46

930.

19033*

Vēnu (varikozes) operācija ar v. spermatica nosiešanu (vēdera griezums) (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

93.46

931.

19034*

Hidro- un/vai spermatocēles operācija

93.46

932.

19035*

Sēklinieka izņemšana, ieskaitot sēklinieka piedēkļa izņemšanu

93.46

933.

19036*

Abpusēja orhektomija

93.46

934.

19037*

Orhopeksija

93.46

935.

19038*

Cirkšņa kriptorhisma operācija

93.46

936.

19039*

Oliņas novadīšana pie augstas retences vai izņemšana

93.46

937.

19045*

Vazovazostomija

93.46

938.

19046*

Dzimumlocekļa endoprotezēšana bez protēzes vērtības

93.46

939.

19047*

Prostatas adenomas operatīva izņemšana

93.46

940.

19048*

Adenomas transuretrālā rezekcija, incīzija vai urīnpūšļa kakla rezekcija

139.13

941.

19049*

Piemaksa manipulācijām 19048, 19067, 19075, 19085 par Cistofix komplekta lietošanu

26.89

942.

19050*

Piemaksa par kapsulas iešķelšanas naža lietošanu

34.96

943.

19052

Mikcijas cistometrija ar datu apstrādi darba stacijā

123.82

944.

19053

Mikcijas cistometrija un uretras spiediena profilometrija ar datu apstrādi darba stacijā

173.41

945.

19055*

Apakšējo urīnceļu urodinamiskie izmeklējumi

64.07

946.

19056*

Transuretrāla mikroviļņu terapija (TUMT)

116.51

947.

19057*

Optiska uretrotomija

74.58

948.

19058*

Uretras rezekcija

84.98

949.

19059*

Cistoskopija, ieskaitot uretroskopiju un/vai biopsiju. Nenorādīt kopā ar manipulāciju 19161

22.13

950.

19060*

Vienpusēja vai abpusēja urīnvada zondēšana, ieskaitot vienpusēju vai abpusēju nieru bļodiņu skalošanu un/vai medikamentu un/vai kontrastvielu ievadīšanu nieru bļodiņās

34.54

951.

19061*

Bioatgriezeniskās saites metode pie pāraktīva urīnpūšļa

118.79

952.

19062*

Bioatgriezeniskās saites metode pie slodzes urīna nesaturēšanas

34.21

953.

19063*

Intravezikāla stimulācija pie hipotoniska urīnpūšļa

191.48

954.

19064*

Elektromiogrāfija starpenes muskulatūrai

25.08

955.

19065*

Urīnvada pastāvīgas šinas ielikšana vai nomaiņa

127.65

956.

19066

Urofloumetrija - urīna izdalīšanās mērīšana, ieskaitot reģistrāciju

7.36

957.

19067*

Urīnpūšļa fistulas perkutāna uzlikšana, ieskaitot skalošanu, katetra fiksāciju un apsēja uzlikšanu un katetra vērtību

84.22

958.

19068*

Operatīva urīnpūšļa fistulas uzlikšana

87.98

959.

19069*

Urīnpūšļa akmeņu skaldīšana un izņemšana, lietojot elektrodus

52.82

960.

19070*

Urīnpūšļa asins tamponādes tīrīšana

34.91

961.

19075*

Operatīva iejaukšanās urīnpūslī, transuretrāla lielu svešķermeņu un/vai lielu audzēju izņemšana un stenta izņemšana

138.74

962.

19076*

Akmens, tā šķembu vai svešķermeņu ekstrakcija no urīnvada vai nieres (ar cilpas vērtību)

157.25

963.

19077*

Urīnvada atveres paplašināšana ar griezienu

51.46

964.

19078*

Operatīva viena vai vairāku akmeņu izņemšana no urīnvadiem vai nieru bļodiņām

181.96

965.

19079*

Nieres cistas perkutāna punkcija

123.93

966.

19080*

Nieru fistulas operatīva un/vai perkutāna uzlikšana

173.95

967.

19081*

Perkutānā litotripsija

101.30

968.

19085

Urīnpūšļa fistulas izveidošana ar katetra ielikšanu, ieskaitot skalošanu, katetra fiksāciju un apsēju un katetra vērtību

24.01

969.

19086

Urīnpūšļa fistulas katetra maiņa, ieskaitot skalošanu, katetra fiksāciju un apsēju un katetra vērtību

7.02

970.

19088

Urostomas apkope (bez katetra maiņas)

6.36

971.

19089*

Operatīva nieres fistulas katetra maiņa, ieskaitot katetra vērtību

81.63

972.

19095*

Paranefrīta drenāža

66.46

973.

19097*

Nefrektomija

173.95

974.

19098*

Nieres cistas perkutāna rezekcija

102.20

975.

19099*

Perkutāna nieres pielouretrālā segmenta plastika

140.68

976.

19100*

Nefropeksija

173.95

977.

19101*

Nieres bļodiņas - urīnvada anastamoze

181.96

978.

19102*

Nieres dekapsulācija, perinefrālo saaugumu atdalīšana

181.96

979.

19103*

Uretrokutaneostomija, vienpusējā

173.95

980.

19104*

Ureterocistoanastomoze

182.11

981.

19105*

Parciālā cistektomija

182.11

982.

19110*

Parciālā cistektomija ar ureterocistoanastomozi

198.79

983.

19111*

Cistektomija ar urīnvada pārstādīšanu zarnā un/vai urīna rezervuāra izveidošanu no zarnas

370.47

984.

19112*

Urīnvadu-zarnu anastamoze (ar šinas vērtību)

181.92

985.

19113*

Cistektomija ar ureterokutoneostomiju

181.92

986.

19114*

Orhofunikulektomija

173.95

987.

19115*

Radikāla prostatektomija

202.14

988.

19116*

Urīnpūšļa fistulas operatīva plastika, slēgšana

88.13

989.

19117*

Periuretrālas cistas ekscīzija

80.01

990.

19118*

Ekstraperitoneālas, pararenālas vai paravezikālas hematomas, flegmonas incīzija un drenāža

173.97

991.

19125*

Retrosimfizāra uretras un pūšļa kakliņa fiksācija

173.97

992.

19126*

Piemaksa manipulācijām 19125, 19201 par retrosimfizāra polipropilēna urīnpūšļa kakliņa fiksējošās endoprotēzes lietošanu

403.38

993.

19127*

Proksimālās uretras daļas plastiskā operācija

173.97

994.

19134*

Uretras endoprotezēšana pie apakšējo urīnceļu obstrukcijas vīriešiem

74.53

995.

19135*

Piemaksa par urīnizvadkanāla endoprotēzes pie labdabīgas prostatas hiperplāzijas (UroLume vai analoga) lietošanu

1726.48

996.

19145*

Distālās uretras (priekšējās) daļas plastiskā operācija

173.97

997.

19146*

Transvaginālas vezikovaginālas fistulas aizvēršana

173.97

998.

19147*

Transabdominālas vezikovaginālas fistulas aizvēršana

173.97

999.

19148*

Dzimumlocekļa svešķermeņu ekscīzija

80.01

1000.

19149*

Dzimumlocekļa amputācija

80.01

1001.

19150*

Hipospādijas un epispādijas plastika

80.01

1002.

19151*

Kavernozo ķermeņu punkcija, indurācijas ekscīzija

80.62

1003.

19155*

Nieru sašūšana pie traumām

182.11

1004.

19156*

Urīnpūšļa sašūšana pie traumām ar transabdominālo pieeju

88.13

1005.

19157*

Urīnpūšļa sašūšana pie traumām ar transvezikālo pieeju

88.13

1006.

19158*

Prostatas un sēklinieka biopsija ar vienreizlietojamās adatas vērtību

47.09

1007.

19159*

Prostatas abscesa atvēršana

80.01

1008.

19160*

Emaskulācija

80.01

1009.

19161*

Fleksibla apakšējo urīnceļu uroendoskopija. Nenorādīt kopā ar manipulāciju 19059

113.05

1010.

19162*

Fleksibla augšējo urīnceļu uroendoskopija

250.36

1011.

19170*

Cirkšņa limfadenektomija, vienpusēja

80.01

1012.

19171*

Retroperitoneāla limfadenektomija

173.97

1013.

19172*

Ureteru sašūšana

173.97

1014.

19173*

Ureterorenoskopija (ar šinas vērtību). Nenorādīt kopā ar manipulācijām 19080, 19081, 19174 un 19175

127.91

1015.

19174*

Ureterorenoskopija ar cilpas litoekstrakciju (ar cilpas vērtību). Nenorādīt kopā ar manipulācijām 19080, 19081, 19173 un 19175

271.25

1016.

19175*

Ureterorenoskopija ar kontakta litotripsiju (ar šinas vērtību). Nenorādīt kopā ar manipulācijām 19080, 19081, 19173 un 19174

280.58

1017.

19176*

Nefroskopija

78.87

1018.

19177*

Operatīva akmeņa izņemšana no urīnpūšļa

88.13

1019.

19185*

Nieres rezekcija

182.11

1020.

19186*

Adrenalektomija

182.11

1021.

19187*

Ekstrakorporālā litotripsija

196.26

1022.

19195*

Diagnostiskā laparoskopija. Nenorādīt kopā ar citām operācijām

220.36

1023.

19196*

Laparoskopiska adrenalektomija

779.84

1024.

19197*

Laparoskopiska testikulāro vēnu liģēšana

346.53

1025.

19198*

Laparoskopiska transperitoneāla limfadenektomija, t. sk. sēklinieku audzēju gadījumos

447.16

1026.

19199*

Ekstraperitoneāla laparoskopiska iegurņa limfmezglu ekstirpācija, t. sk. priekšdziedzera audzēja gadījumā

246.73

1027.

19200*

Laparoskopiska ureterolitotomija

330.34

1028.

19201*

Laparoskopiska urīnpūšļa kakla fiksācija (stresa inkontinences korekcija)

373.51

1029.

19202*

Laparoskopiskā nefrektomija

624.36

1030.

19203*

Ar roku asistēta laparoskopija (pie uroģenitālā trakta operācijām)

457.12

1031.

19204*

Ar roku asistēta nefrektomija

857.24

1032.

19257*

Potenciālā orgānu donoru izmeklēšana

219.57

1033.

19258*

Donora sagatavošana, nieru paņemšana, konservācija un tipēšana

1844.02

1034.

19259*

Donornieres sagatavošana un transplantācija

6841.00

1035.

19260*

Piemaksa par zālēm pēc nieres transplantācijas

3173.00

1036.

19270**

Hroniska hemodialīze (iekļautas pacientam nepieciešamās materiālu un medikamentu izmaksas)

96.26

1037.

19273*

Piemaksa par zālēm Erythropoietin 3000 IU (vai ekvivalents mcg)

24.56

1038.

19275**

Akūta hemodialīze (iekļautas pacientam nepieciešamās materiālu un medikamentu izmaksas)

258.61

1039.

19276**

Hemofiltrācija un hemodiafiltrācija (iekļautas pacientam nepieciešamās materiālu un medikamentu izmaksas)

94.31

1040.

19277**

Hemodialīze pēc transplantācijas (iekļautas pacientam nepieciešamās materiālu un medikamentu izmaksas)

122.87

1041.

19278**

Akūtas automatizētās peritoneālās dialīzes seanss

68.07

1042.

19279*

Piemaksa par peritoneoskopa Y-TEC materiālu komplekta lietošanu

134.46

1043.

19280*

Peritoneālās dialīzes katetra implantācija ar katetra vērtību

119.89

1044.

19281*

Peritoneālās dialīzes slimnieku apmācība, aprūpe un kontrole vienam pacientam vienu reizi mēnesī ambulatori vai stacionārā (laboratorisko izmeklējumu izmaksas iekļautas tarifā)

52.11

1045.

19282*

Piemaksa par intravenozā dzelzs preparāta ievadi nieru aizstājējterapijai

11.68

1046.

19285*

Piemaksa par zālēm Erythropoetin 2000 IU (vai ekvivalents mcg)

17.49

1047.

19286*

Piemaksa par zālēm Erythropoetin 4000 IU (vai ekvivalents mcg)

35.17

1048.

19287*

Piemaksa par zālēm Erythropoetin 6000 IU

51.78

1049.

19288*

Piemaksa par zālēm Erythropoetin 10 000 IU (vai ekvivalents mcg)

87.95

1050.

19289*

Piemaksa par zālēm Erythropoietin 30 000 IU (vai ekvivalents mcg)

263.84

1051.

19290*

Piemaksa par zālēm Erythropoietin 40 000 IU 9 (vai ekvivalents mcg)

399.41

1052.

19300**

Lēna nepārtraukta hemofiltrācija (SCUF), viena diennakts bez dialīzes katetra vērtības

203.56

1053.

19302**

Nepārtraukta venovenozā hemofiltrācija (CVVH), viena diennakts bez dialīzes katetra vērtības

389.60

1054.

19304**

Nepārtraukta venovenozā hemodialīze (CVVHD), viena diennakts bez dialīzes katetra vērtības

389.60

1055.

19305**

Nepārtraukta venovenozā hemodiafiltrācija (CVVHDF) par vienu diennakti bez dialīzes katetra vērtības

575.69

1056.

19307**

Nepārtraukta venovenozā augstas plūsmas dialīze (CVVHFD) par vienu diennakti bez dialīzes katetra vērtības

389.60

1057.

19309**

Nepārtraukta venovenozā plazmas filtrācija un adsorbcija (CPFA) par vienu diennakti bez dialīzes katetra vērtības

446.18

TRAUMATOLOĢIJA, ORTOPĒDIJA, STRUTAINĀ ĶIRURĢIJA (manipulācijas 20010-20419)

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs
(euro)

1058.

20010

Mazas brūces primārā apdare, tualete. Nedzīstošu un dzīstošu brūču pārsiešana (brūces garums mazāks par 5 cm, virsma mazāka par 10 cm2, tilpums mazāks par 3 cm3)

4.80

1059.

20013

Lielas brūces primārā apdare, tualete. Dzīstošu brūču pārsiešana (garums lielāks par 5 cm, virsma lielāka par 10 cm2, tilpums lielāks par 3 cm3)

5.77

1060.

20014*

Brūču primārā ķirurģiskā apdare, ieskaitot izgriešanu un noslēgšanu

13.73

1061.

20015

Diegu vai klamburu izņemšana no brūcēm vienā vai vairākās apmeklējumu reizēs

2.83

1062.

20019

Ligatūras, svešķermeņa, kas redzams brūcē, izņemšana (ambulatori)

6.54

1063.

20028

Lielas, nedzīstošas brūces apdare, tualete, pārsiešana un/vai nekrožu izgriešana (ambulatori)

13.69

1064.

20029

Nekrektomija audiem virs 150 cm2 virsmas

24.28

1065.

20030

Zāļu ievadīšana, dobumu skalošana abscesa un strutojošu brūču gadījumos, drenas maiņa

5.75

1066.

20031

Antirabiskais darbs (pirmā pieņemšana)

2.72

1067.

20039*

Punkcijas biopsija operāciju zālē

23.86

1068.

20040

Virspusējo audu punkcijas biopsija (ambulatori)

8.50

1069.

20041*

Vaļēja kaulu, muskulatūras, cīpslu, limfmezglu biopsija, ļaundabīgu ādas un mīksto audu veidojumu ekscīzija (operāciju zālē)

46.21

1070.

20043*

Bursas ekstripācija (operāciju zālē)

57.51

1071.

20044

Virspusēja incīzija ar/bez drenāžu (furunkuls, karbunkuls, panarīcijs, abscess, flegmona, mastīti)

18.36

1072.

20050

Ādas transplantācija maza ādas defekta nosegšanai (līdz 10 cm2)

7.66

1073.

20051

Hemangiomas Naevus flammeus izņemšana ar lāzeru, viens seanss

4.80

1074.

20053

Hipertrofisku rētu, hemangiomu, kapilaropātijas, pigmentu patoloģijas un teleangiektāzijas selektīvā fototermolīze (viens impulss, laukums līdz 3 cm2)

5.86

1075.

20056*

Lāzerdestrukcija - labdabīgu un ļaundabīgu ādas un zemādas veidojumu likvidācijai

10.86

1076.

20057*

Kriodestrukcija, elektrokoagulācija - viena ādas vai zemādas veidojuma likvidācija. Apmaksa tiek veikta ne vairāk kā par trim veidojumiem viena apmeklējuma laikā

10.27

1077.

20059*

Lokāla labdabīga ādas un zemādas veidojuma ekstirpācija, virspusējo audu (ādas, zemādas) biopsija operāciju zālē

36.14

1078.

20060

Lokāla labdabīga ādas un zemādas veidojuma ekstirpācija, virspusējo audu (ādas, zemādas) biopsija ambulatori. Nenorādīt kopā ar manipulāciju 20010

23.49

1079.

20065*

Impulsa lāzera ablācija. Autodermoplastika ar laukumu līdz 100 cm2

26.95

1080.

20066*

Piemaksa manipulācijai 20065 par katriem nākamajiem 100 cm2

33.53

1081.

20070

Rokas vai kājas pirksta naga trepanācija vai rezekcija

7.34

1082.

20071

Kājas vai rokas pirksta naga ablācija ar daļēju vai pilnīgu naga saknes iznīcināšanu. Nenorādīt kopā ar manipulāciju 20010

15.24

1083.

20072

Piemaksa manipulācijām 20070, 20071 par katru nākamo nagu, sākot ar otro

1.20

1084.

20073

Kaula un cīpslas maksts, panarīciju atvēršana, ieskaitot drenāžu, plaukstas flegmonas atvēršana

25.80

1085.

20075

Vienas vai vairāku drenu ievietošana locītavās, kaulos vai mīkstajos audos, izmantojot atsevišķu pieeju, ieskaitot skalošanu (operāciju zālē)

17.69

1086.

20085*

Pirkstu kaula ekscīzija, rezekcija traumu, audzēju vai citu saslimšanu gadījumā. Pirkstu ekskohleācija un plastika

94.57

1087.

20087*

Lielo locītavu "Z" plastika pie kontraktūrām

66.32

1088.

20098*

Muskuļu un/vai fasciju šuve, ieskaitot svaigas brūces apstrādi

44.78

1089.

20100*

Iztaisnotāja cīpslas sagatavošana un sašūšana, traumu gadījumos ietverot svaigas brūces apstrādi

33.26

1090.

20101*

Savilcēja cīpslas sagatavošana un sašūšana, traumu gadījumos ietverot svaigas brūces apstrādi

43.02

1091.

20108*

Ahilla cīpslas šuve

62.79

1092.

20119

Skeleta ekstenzija

9.83

1093.

20127

Ambulatora svešķermeņa izņemšana Rtg kontrolē

18.51

1094.

20128*

Kaula vai skrimšļa materiāla ņemšana brīvai pārstādīšanai vai osteonekrektomija

55.38

1095.

20130*

Iegurņa kaulu osteotomija

213.07

1096.

20139*

Plaukstas, pēdas vai žokļa locītavas izmežģījuma operatīva reponēšana

46.34

1097.

20140*

Lielo locītavu mežģījuma vaļēja repozīcija

168.29

1098.

20141*

Atslēgas kaula galu vai patellas mežģījuma vaļēja repozīcija

92.04

1099.

20145*

Pleca locītavas stabilizējoša operācija

204.73

1100.

20146*

Locītavu saišu plastika, sašūšana rokas un kājas pirkstu, plaukstas, pēdas un žokļa locītavām

82.76

1101.

20147*

Dziļi guloša svešķermeņa izņemšana no mīkstiem audiem, kauliem ar operācijas palīdzību (arī Rtg kontrolē)

52.05

1102.

20149*

Stieples fiksācija vairākām mazām locītavām vai īkšķa pamatnei plaukstā vai pēdā

26.79

1103.

20155*

Rokas vai kājas pirksta locītavas rezekcija (artrodēze)

32.31

1104.

20159*

Kaula audzēja vai dobuma ekskohleācija

100.36

1105.

20161*

Osteotomija lieliem stobra kauliem (bez fiksācijas)

205.01

1106.

20164*

Piemaksa par osteosintēzes skrūves plaukstas kauliem lietošanu

101.55

1107.

20165*

Piemaksa par implanta - augšstilba plāksne ar skrūvēm - lietošanu

102.19

1108.

20166*

Piemaksa par implanta - augšstilba interlocking stienis - lietošanu

232.63

1109.

20167*

Piemaksa par implanta - leņķa plāksne ar skrūvēm - lietošanu

177.49

1110.

20168*

Piemaksa par implanta - tibijas kondiļu T-plāksne ar skrūvēm - lietošanu

188.25

1111.

20169*

Piemaksa par implanta - tibijas plāksne ar skrūvēm - lietošanu

79.34

1112.

20170*

Piemaksa par implanta - tibijas stienis (universālais) - lietošanu

164.04

1113.

20171*

Piemaksa par implanta - tibijas stienis (unreamed) - lietošanu

306.57

1114.

20172*

Piemaksa par implanta - iegurņa un acetabulum osteosintēzes plāksnes ar skrūvēm - lietošanu

236.65

1115.

20173*

Piemaksa par implanta ar skrūvēm - dinamisko gūžas skrūvi-plāksni vai dinamisko kondiļu skrūvi-plāksni (DHS vai DCS) - lietošanu

255.48

1116.

20174*

Piemaksa par implanta - atslēgas kaula plāksne ar skrūvēm - lietošanu

56.47

1117.

20175*

Piemaksa par implanta - augšdelma kaula plāksne ar skrūvēm - lietošanu

92.20

1118.

20176*

Piemaksa par implanta - plāksne ar skrūvi humerus distālā gala fiksācijai - lietošanu

75.30

1119.

20177*

Piemaksa par implanta - tension band (Zuggurtung) - lietošanu

10.76

1120.

20178*

Piemaksa par implanta - apakšdelma plāksne ar skrūvēm (vienam kaulam) - lietošanu

63.20

1121.

20179*

Piemaksa par implanta - 6,5 mm spongiozā skrūve - lietošanu

9.42

1122.

20180*

Piemaksa par implanta - kortikālā skrūve - lietošanu

5.38

1123.

20181*

Piemaksa par implanta - Endera stienis - lietošanu

48.41

1124.

20182*

Piemaksa par implanta - Kinčera stienis - lietošanu

83.37

1125.

20183*

Piemaksa par implanta - rādija distālā gala plāksne ar skrūvēm - lietošanu

36.31

1126.

20184*

Piemaksa par implanta - plaukstas vai pleznas kaula un falangu plāksne un skrūves - lietošanu

36.31

1127.

20185*

Piemaksa par implanta - laterālās potītes plāksne ar skrūvēm - lietošanu

33.62

1128.

20186*

Piemaksa par implanta - mediālās potītes skrūve - lietošanu

8.07

1129.

20187*

Piemaksa par implanta - Barouk skrūve - lietošanu

40.34

1130.

20188*

Piemaksa par implanta - Tomofix ar skrūvēm - lietošanu

396.40

1131.

20189*

Piemaksa par implanta - 7,0 mm kanulētā skrūve - lietošanu

51.10

1132.

20190*

Piemaksa par implanta - 3,5 mm kanulētā skrūve - lietošanu

37.65

1133.

20191*

Piemaksa par implanta - papēža plāksne ar skrūvēm - lietošanu

221.87

1134.

20192*

Piemaksa par implanta - Vaila osteotomijas skrūve -lietošanu

21.51

1135.

20193*

Piemaksa par implanta - augšdelma kaula bloķētais stienis - lietošanu

215.14

1136.

20194*

Piemaksa par kalcija sāļu implanta (viena vienība 25 ml) - lietošanu

295.82

1137.

20195*

Piemaksa par gūžas locītavas virsmu aizvietojošas metāls-metāls endoprotēzes lietošanu

2554.77

1138.

20196*

Piemaksa par femur proksimālas fiksācijas metāls-metāls endoprotēzes lietošanu

2554.77

1139.

20200*

Mazo stobrkaulu koriģējoša osteotomija, Z veida osteotomija I metatarsālajam kaulam

168.21

1140.

20201*

Piemaksa par kompresijas-distrakcijas aparāta (ārējās fiksācijas aparāts) lietošanu

537.85

1141.

20202*

Lielo stobra kaulu osteosintēze ar stieni (bez implanta vērtības)

199.52

1142.

20203*

Mazo stobra kaulu, plaukstas un pēdas kaulu, falangu osteosintēze (bez implanta vērtības)

157.77

1143.

20204*

Kaula iekšējās fiksācijas izņemšana no lieliem stobra kauliem

100.13

1144.

20205*

Fiksatora izņemšana no mazajiem kauliem, bloķējošo skrūvju izņemšana

72.92

1145.

20206*

Reparatīvas operācijas pie garo stobru kaulu pseidoartrozēm un/vai kaula transports, ekstremitātes pagarināšana, Hahutova operācija (bez implanta vērtības)

236.10

1146.

20207*

Slēgta repozīcija ar transosālu vai transartikulāru fiksāciju

65.08

1147.

20208*

Lielo stobrkaulu osteosintēze ar plāksni (bez implanta vērtības)

147.62

1148.

20209*

Papildu stieples (stieņa) ievadīšana ārējās fiksācijas aparātam

27.48

1149.

20210*

Ārējās fiksācijas aparāta uzlikšana bez aparāta vērtības

86.09

1150.

20211*

Piemaksa par kaulu cementa vienas porcijas (20 g) lietošanu

25.55

1151.

20212*

Ārējās fiksācijas aparāta noņemšana (operācija)

29.04

1152.

20214*

Lielo stobrkaulu osteosintēze ar skrūvēm (bez implanta vērtības)

126.84

1153.

20215*

Lielo stobra kaulu rezekcija, iegurņa kaula, kaula audzēju rezekcija un plastika (bez implanta vērtības)

256.63

1154.

20217*

Pēdas un plaukstas pirkstu locītavu artrotomija

37.81

1155.

20218*

Lielo locītavu artrotomija, meniskektomija un/vai citu locītavu struktūru izņemšana (saites, svešķermeņi un citi), locītavas skalošanas sistēmas uzlikšana

59.30

1156.

20219*

Sinovijektomija ceļa locītavai

85.74

1157.

20220*

Lielo locītavu artrodēze (bez fiksācijas)

196.68

1158.

20222*

Roku un kāju pirkstu, plaukstas un pēdu artroplastika

135.16

1159.

20224*

Apakšdelma viena kaula osteosintēze

132.49

1160.

20225*

Spieķa kaula galviņas osteosintēze (bez implanta vērtības)

124.18

1161.

20226*

Olecranon osteosintēze (bez implanta vērtības)

100.63

1162.

20227*

Augšdelma proksimālā gala osteosintēze ar plāksni (bez implanta vērtības)

151.00

1163.

20228*

Augšdelma kaula proksimālā gala osteosintēze ar stieplēm un/vai savelkošo cilpu (bez implanta vērtības)

121.65

1164.

20229*

Atslēgas kaula OS ar plāksni, lāpstiņas OS ar plāksni (bez implanta vērtības)

103.03

1165.

20230*

Gūžas locītavas totāla endoprotezēšana ar cementējamu endoprotēzi (bez protēzes vērtības)

333.14

1166.

20231*

Gūžas locītavas endoprotezēšana ar bezcementa endoprotēzi (bez protēzes vērtības)

330.79

1167.

20232*

Ceļa locītavas endoprotezēšana (bez protēzes vērtības)

399.01

1168.

20233*

Piemaksa par bezcementa gūžas locītavas endoprotēzes lietošanu

1647.16

1169.

20234*

Piemaksa par cementējamās gūžas locītavas endoprotēzes lietošanu

517.68

1170.

20235*

Piemaksa par ceļa locītavas endoprotēzes lietošanu

1074.35

1171.

20236*

Femurokapitāla gūžas locītavas endoprotezēšana (bez protēzes vērtības)

261.70

1172.

20237*

Piemaksa par femurokapitālās gūžas locītavas endoprotēzes lietošanu

118.33

1173.

20239*

Pleca locītavas endoprotezēšana (bez protēzes vērtības)

290.33

1174.

20240*

Cementējamas gūžas locītavas revīzijas endoprotēzes implantēšana (bez protēzes vērtības)

369.45

1175.

20241*

Bezcementa gūžas locītavas revīzijas endoprotēzes implantēšana (bez protēzes vērtības)

345.47

1176.

20242*

Ceļa locītavas revīzijas endoprotēzes implantēšana (bez protēzes vērtības)

414.38

1177.

20243*

Piemaksa par instrumentu komplektu gūžas revīzijas operācijai

109.59

1178.

20244*

Piemaksa par instrumentu komplektu bezcementa endoprotēzes implantācijai

181.39

1179.

20245*

Augšdelma kaula distālās metaepifīzes osteosintēze (bez implanta vērtības)

116.49

1180.

20246*

Apakšdelma kaula distālās metaepifīzes osteosintēze (bez implanta vērtības)

100.64

1181.

20247*

Veltņa kaula osteosintēze (bez implanta vērtības)

120.13

1182.

20248*

Papēža kaula lūzuma osteosintēze (bez implanta vērtības)

93.28

1183.

20249*

Plaukstas un pēdas pirkstu eksartikulācija vai amputācija, tajā skaitā amputācijas stumbra apstrāde

25.98

1184.

20250

Piemaksa manipulācijām 20249, 20149 par katru pirkstu, sākot no otrā

4.07

1185.

20251*

Augšējo vai apakšējo ekstremitāšu eksartikulācija, amputācija, tajā skaitā amputācijas stumbra apstrāde, revīzija (par katru ekstremitāti)

128.61

1186.

20253*

Lielo locītavu eksartikulācija

115.20

1187.

20257*

Acetabulum un/vai iegurņa kaulu osteosintēze (bez implantu vērtības)

257.71

1188.

20258*

Simfīzes osteosintēze (bez implanta vērtības)

166.51

1189.

20259*

Femur transtrohanter lūzuma osteosintēze ar stieplēm (bez implanta vērtības)

93.56

1190.

20260*

Femur kakliņa osteosintēze ar kanulētām skrūvēm (bez implanta vērtības)

172.43

1191.

20261*

Augšstilba kaula lūzuma osteosintēze ar dinamisko gūžas skrūvi - plāksni vai dinamisko kondiļu skrūvi - plāksni (DHS vai DCS) (bez implanta vērtības)

170.72

1192.

20262*

Augšstilba kaula trohanteru zonas osteosintēze ar skrūvi (bez implanta vērtības)

82.60

1193.

20263*

Lielo stobra kaulu diafīzes osteosintēze ar plāksni (bez implanta vērtības)

136.76

1194.

20264*

Lielo stobra kaulu osteosintēze ar bloķēto stieni (bez implanta vērtības)

183.73

1195.

20265*

Osteosintēze ar leņķa plāksni (bez implanta vērtības)

135.37

1196.

20266*

Patellas osteosintēze (bez implanta vērtības)

97.57

1197.

20267*

Lielā lielkaula proksimālā gala osteosintēze (bez implanta vērtības)

182.08

1198.

20268*

Tībijas distālās metaepifīzes OS (bez implanta vērtības)

169.82

1199.

20269*

Mazā liela kaula osteosintēze ar plāksni (bez implanta vērtības)

139.14

1200.

20270*

Potītes lūzuma osteosintēze (bez implanta vērtības)

159.30

1201.

20271*

Trīspotīšu lūzuma osteosintēze (bez implanta vērtības)

274.04

1202.

20272*

Piemaksa par instrumentu komplektu bezcementa endoprotēzes revīzijai

240.62

1203.

20273*

Piemaksa par instrumentu komplektu gūžas locītavas cementējamai endoprotēzes implantācijai

183.32

1204.

20274*

Piemaksa par instrumentu komplektu pleca locītavas endoprotezēšanai

265.56

1205.

20275*

Piemaksa par navigācijas sistēmas lietošanu ortopēdiskajās operācijās

83.89

1206.

20276*

Hibrīda tipa totāla gūžas locītavas endoprotezēšana

370.71

1207.

20279*

Piemaksa par pleca locītavas endoprotēzes lietošanu

1945.66

1208.

20280*

Piemaksa par instrumentu komplektu ceļa locītavas endoprotezēšanai

80.68

1209.

20281*

Artroskopija (ceļa, elkoņa, pēdas locītavai). Nenorādīt kopā ar manipulācijām 20285, 20290, 20291, 20292, 20293

201.11

1210.

20282*

Artroskopiska pleca locītavas subakromiālā dekompresija vai stabilizējoša operācija (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā). Nenorādīt kopā ar manipulāciju 20288

500.65

1211.

20283*

Piemaksa par implantu - Suretacs tapa vai enkurs - artroskopiskai operācijai (1 gab.)

88.08

1212.

20284*

Artroskopiska pleca rotatoru cīpslu sašūšana. Nenorādīt kopā ar manipulāciju 20288

464.63

1213.

20285*

Artroskopiska ceļa locītavas krustenisko saišu rekonstrukcija (bez interferences skrūvju vērtības)

391.10

1214.

20286*

Piemaksa par krustveida saites implantācijas komplekta ar cīpslu vai transfiks sistēmu lietošanu

125.06

1215.

20287*

Piemaksa par vienas interferences skrūves lietošanu

51.10

1216.

20288*

Artroskopija (pleca, gūžas locītavai)

283.64

1217.

20289*

Piemaksa par viena enkura lietošanu pleca locītavas operācijai

37.11

1218.

20290*

Artroskopiska ceļa locītavas menisku sašūšana

518.96

1219.

20291*

Artroskopiska ceļa locītavas skrimšļa defekta mozaikplastika

293.29

1220.

20292*

Artroskopiska ceļa locītavas kaulu osteosintēze (bez implantu vērtības)

396.35

1221.

20293*

Artroskopiska ceļa locītavas sinovijektomija

403.62

1222.

20300*

5-10 % lielu apdegumu brūču primāra apstrāde, pārsiešanas sejai un plaukstām vai pēdām

62.98

1223.

20301*

11-30 % lielu apdeguma brūču apstrāde un pārsiešanas

127.37

1224.

20302*

Virs 30 % lielu apdeguma brūču apstrāde un pārsiešanas

188.78

1225.

20303*

Nekrotomija un nekrektomija pie 5-10 % apdeguma sejai, plaukstām vai pēdām, arī dziļām mīksto audu nekrozēm pie traumām un traumu sekām

100.15

1226.

20304*

Nekrotomija un nekrektomija pie 11-30 % apdegumu virsmas, arī dziļām mīksto audu nekrozēm pie traumām un traumu sekām

153.47

1227.

20305*

Nekrotomija un nekrektomija pie apdegumiem virs 30 % apdegumu virsmas, arī dziļām mīksto audu nekrozēm pie traumām un traumu sekām

219.78

1228.

20306*

Autodetermoplastika pie 5-10 % apdegumu virsmas

91.35

1229.

20307*

Autodetermoplastika pie 11-30 % apdegumu virsmas

158.86

1230.

20308*

Autodetermoplastika pie apdegumiem virs 30 %

227.86

1231.

20309*

Rekonstruktīvās operācijas pēc apdegumiem

121.32

1232.

20400*

Piemaksa par vītņu tipa un sfērisko bezcementa acetabulāro daļas hibrīdu gūžas endoprotezēšanai

933.84

1233.

20402*

Piemaksa par vītņu tipa acetabulāro daļu standarta bezcementa gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

1721.11

1234.

20403*

Piemaksa par sfērisko acetabulāro daļu standarta bezcementa gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

1609.51

1235.

20404*

Piemaksa par vītņu tipa acetabulāro daļu diafizāras fiksācijas bezcementa gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

1813.89

1236.

20405*

Piemaksa par sfērisko acetabulāro daļu diafizāras fiksācijas bezcementa gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

1773.55

1237.

20406*

Piemaksa par vītņu tipa acetabulāro daļu distālas fiksācijas bezcementa gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

1983.31

1238.

20407*

Piemaksa par sfērisko acetabulāro daļu distālas fiksācijas bezcementa gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

1871.70

1239.

20408*

Piemaksa par cementējamas gūžas locītavas endoprotēzi cementējamas gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

611.81

1240.

20409*

Piemaksa par vītņu tipa bezcemeta acetabulāro daļu hibrīda gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

989.64

1241.

20410*

Piemaksa par sfērisko bezcemeta acetabulāro daļu hibrīda gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

878.04

1242.

20411*

Piemaksa par standarta endoprotēzi ceļa locītavas revīzijas endoprotezēšanai

1054.18

1243.

20412*

Piemaksa par tibiālās augmentācijas endoprotēzi ceļa locītavas revīzijas endoprotezēšanai

1393.02

1244.

20413*

Piemaksa par femorālās augmentācijas endoprotēzi ceļa locītavas revīzijas endoprotezēšanai

2293.91

1245.

20414*

Piemaksa par femorālās un tibiālās augmentācijas endoprotēzi ceļa locītavas revīzijas endoprotezēšanai

2632.75

1246.

20415*

Ceļa revīzijas endoprotezēšana ar paaugstinātas stabilitātes protēzes modeli

3147.75

1247.

20416*

Piemaksa par endoprotēzi pleca locītavas revīzijas endoprotezēšanai

2258.95

1248.

20417*

Piemaksa par endoprotēzi pleca locītavas reversai revīzijas endoprotezēšanai

2339.63

1249.

20418*

Elkoņa locītavas totālā endoprotēze

2632.00

1250.

20419*

Elkoņa locītavas daļēja (radija galviņas) endoprotēze

746.88

ABDOMINĀLĀ ĶIRURĢIJA UN PROKTOLOĢIJA (manipulācijas 21015-21193)

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs
(euro)

1251.

21015*

Intraoperatīva ultrasonogrāfija

29.26

1252.

21017*

Proves laparotomija

97.58

1253.

21018*

Konvencionāla apendektomija

97.58

1254.

21019*

Intraabdominālas asiņošanas novēršana

107.03

1255.

21020*

Saaugumu pārdalīšana. Patstāvīga operācija. Nenorādīt kopā ar citām operācijām

107.03

1256.

21021*

Intraabdomināla biopsija vai abscesa atvēršana

107.03

1257.

21022*

Piena dziedzera sektorāla rezekcija

105.11

1258.

21023*

Dobjā orgāna perforācijas sašūšana

107.03

1259.

21024*

Konvencionāla herniorafija (apmaksā, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā visos gadījumos, diennakts stacionārā - tikai iesprūdušas trūces gadījumā un gadījumā, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā. Bērniem līdz astoņu gadu vecumam apmaksā diennakts stacionārā visos gadījumos)

91.68

1260.

21025*

Piemaksa par neuzsūcošo plastisko materiālu (tīkliņš) trūces operācijām (11 x 6 cm, 12 x 10 cm)

32.27

1261.

21026*

Postoperatīva trūces plastika

158.86

1262.

21027*

Aknu biopsija

115.32

1263.

21030*

Piemaksa par neuzsūcošo plastisko materiālu (tīkliņš) trūces operācijām ( 15 x 10 cm, 15 x 15 cm)

45.72

1264.

21031*

Piemaksa par neuzsūcošo plastisko materiālu (tīkliņš) trūces operācijām (30 x 30 cm)

178.84

1265.

21032*

Piemaksa par daļēji uzsūcošo vieglsvara plastisko materiālu (tīkliņš) trūces operācijām (11 x 6 cm, 12 x 10 cm)

44.38

1266.

21033*

Piemaksa par daļēji uzsūcošo vieglsvara plastisko materiālu (tīkliņš) trūces operācijām (15 x 10 cm, 15 x 15 cm)

65.22

1267.

21034*

Piemaksa par daļēji uzsūcošo vieglsvara plastisko materiālu (tīkliņš) trūces operācijām (30 x 15 cm)

127.75

1268.

21035*

Piemaksa par daļēji uzsūcošo vieglsvara plastisko materiālu (tīkliņš) trūces operācijām (30 x 30 cm)

322.71

1269.

21040*

Gastroenteroanastomoze, enteroenteroanastomoze

204.60

1270.

21041*

Zarnas rezekcija

211.13

1271.

21042*

Gastrotomija, gastrostomija, enterotomija, enterostomija, kolostomija, stomas slēgšana

204.60

1272.

21043*

Distālā kuņģa rezekcija vai ekscīzija

211.13

1273.

21044*

Vagotomija

204.60

1274.

21045*

Konvencionāla holecistektomija ar žults ceļu revīziju

214.44

1275.

21046*

Biliodigestīva anastamoze

214.44

1276.

21047*

Radikāla mastektomija

223.57

1277.

21048*

Liesas operācija

207.37

1278.

21049*

Diafragmas operācija ar laparatomijas pieeju

207.37

1279.

21050*

Totāla gastrektomija, proksimāla kuņģa rezekcija

211.13

1280.

21051*

Transduodenāla operācija uz papilla duodeni major

212.41

1281.

21060*

Aizkuņģa dziedzera drenējošas operācijas, nekrektomija

206.53

1282.

21061*

Virsnieru operācijas

211.95

1283.

21062*

Taisnās zarnas rezekcija vai ekstirpācija

219.75

1284.

21063*

Totāla kolektomija

223.34

1285.

21064*

Rectum rezekcija ar sigmas novadīšanu anālajā kanālā

223.34

1286.

21065*

Intraabdomināla limfadenektomija vai lielo kolektoru radikāla limfadenektomija (intraabdomināli, paduses un cirkšņa kolektori)

227.39

1287.

21066*

Atkārtotas vai rekonstruktīvas abdominālas operācijas, fistulu operācijas

223.35

1288.

21067*

Vairogdziedzera un epitēlijķermenīšu operācijas, dziļi lokalizētu cistu un veidojumu operācijas kaklā

221.76

1289.

21068*

Aknu rezekcijas, aizkuņģa dziedzera rezekcija

238.23

1290.

21069*

Retroperitoneālo veidojumu ekstripācija

218.60

1291.

21079*

Piemaksa manipulācijām 21046, 21066, 21068 par hepatobiliāro slimību ķirurģisku ārstēšanu ar biliodigestīvas anastamozes veidošanu aknu vārtu rajonā ar intrahepātiskajiem žultsvadiem, par liela apjoma (ne mazāk kā divu segmentu) aknu rezekciju, par aknu rezekciju pacientam ar ehinokokozi vai B un C hepatītu, aknu rezekciju ar v. cava vai v. portae plastiku

68.24

1292.

21080*

Piemaksa par operācijām ar divu vai vairāk orgānu rezekciju operācijām dažādām lokalizācijām, ko izdara vienlaikus

68.24

1293.

21081*

Piemaksa par operācijām traumatoloģijā dažādās lokalizācijās vienas ekstremitātes robežās (augšstilbs, apakšstilbs, pēda, augšdelms, apakšdelms, plauksta). Ja operācija vienlaikus tiek veikta dažādās ekstremitātēs, tad norāda atbilstošas manipulācijas. Ja tiek lietoti divi vai vairāki implanti, norāda attiecīgo implantu manipulāciju. Piemaksa operācijām otorinolaringoloģijā, izdarot vienlaikus divas vai vairākas operācijas ausī, degunā, deguna blakusdobumos un kaklā. Norādot šo piemaksu pamatoperācijai, vienlaikus nenorādīt citas operācijas

68.24

1294.

21082*

Atkārtota operācija sakarā ar asiņošanu operācijas zonā pēcoperācijas periodā

62.87

1295.

21100*

Diagnostiskā laparoskopija. Nenorādīt kopā ar citām operācijām

220.36

1296.

21101*

Laparoskopiska holecistektomija

241.32

1297.

21102*

Laparoskopiska apendektomija

466.55

1298.

21103*

Totāla ekstraperitoneāla trūces plastika (TEP) (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

272.36

1299.

21104*

Transabdomināla preperitoneāla trūces plastika (TAPP) (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

377.55

1300.

21105*

Laparoskopiska pēcoperācijas trūces plastika

805.06

1301.

21106*

Laparoskopiska adrenalektomija

779.84

1302.

21107*

Laparoskopiska fundoplikācija

680.58

1303.

21108*

Laparoskopiska kardiomiotomija

608.17

1304.

21110*

Laparoskopiska labās puses hemikolektomija

1197.11

1305.

21111*

Laparoskopiska kreisās puses hemikolektomija, sigmas rezekcija, priekšējā rezekcija

1426.38

1306.

21112*

Laparoskopiska splenektomija

839.73

1307.

21113*

Ar roku asistēta laparoskopija zarnu trakta operācijām

457.12

1308.

21114*

Ar roku asistēta labās puses hemikolektomija, zarnu rezekcija

1071.68

1309.

21115*

Ar roku asistēta kreisās puses hemikolektomija, sigmas rezekcija, priekšējā rezekcija

1300.95

1310.

21130*

Saaugumu pārdalīšana (laparoskopiska operācija). Nenorādīt kopā ar citām operācijām

187.79

1311.

21131*

Piemaksa par pretsaaugumu plēves lietošanu (1 lapa)

10.91

1312.

21132*

Piemaksa par mehānisko šūšanas aparātu - lineārais šuvējs

94.12

1313.

21133*

Piemaksa par mehānisko šūšanas aparātu - lineārais griezējšuvējs (55 mm)

94.12

1314.

21134*

Piemaksa par mehānisko šūšanas aparātu - cirkulārais taisnais šuvējs

208.42

1315.

21135*

Piemaksa par mehānisko šūšanas aparātu - cirkulārais liektais šuvējs

275.65

1316.

21137*

Piemaksa par hemostātisko sūkli ar fibrinogenu un trombīnu 4,8 x 4,8 x 0,5 cm

127.57

1317.

21138*

Piemaksa par hemostātisko sūkli ar fibrinogenu un trombīnu 2,5 x 3 x 0,5 cm

45.72

1318.

21139*

Piemaksa par hemostātisko sūkli ar fibrinogenu un trombīnu 4,8 x 9,5 x 0,5 cm

234.75

1319.

21140*

Piemaksa par katru nākamo griezējšuvēja magazīnu

77.99

1320.

21141*

Piemaksa par katru nākamo lineārā šuvēja magazīnu

64.00

1321.

21142*

Piemaksa par tabakmaka šuvēju

48.41

1322.

21147*

Piemaksa par mehānisko šūšanas aparātu - lineārais griezējšuvējs (75 mm)

131.77

1323.

21148*

Piemaksa par mehānisko šūšanas aparātu - lineārais griezējšuvējs (100 mm)

209.76

1324.

21175*

Taisnās zarnas prolapsa reponēšana

15.77

1325.

21176

Iliostomas, kolostomas aprūpe

5.90

1326.

21180

Taisnās zarnas gala daļas apstrāde ar infrasarkano staru koagulācijas palīdzību (viens seanss)

13.01

1327.

21181

Taisnās zarnas tamponāde, ieskaitot rektoskopiju. Nenorādīt kopā ar manipulāciju 08110

11.05

1328.

21184

Perianāla, perisakrāla blokāde

12.95

1329.

21190*

Operācijas pie proktoloģiskām saslimšanām ar starpenes pieeju

88.09

1330.

21192*

Operācijas pie proktoloģiskām saslimšanām ar abdominālo pieeju. Nenorādīt kopā ar manipulācijām 21063, 21064, 21065

138.50

1331.

21193*

Piemaksa pie hemoroidektomijām, prolapsa operācijām un starpenes plastiskajām operācijām ar Longo cirkulārā šuvēja komplektu 33 mm (PPH)

304.08

ASINSVADU ĶIRURĢIJA (manipulācijas 22001-22062)

Samaksa par šās sadaļas manipulācijām tiek veikta, ja tās norāda asinsvadu ķirurgi, izņemot manipulāciju 22062.

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs
(euro)

1332.

22001*

Krūšu aortas rekonstruktīvās operācijas

565.17

1333.

22002*

Krūšu aortas loka zaru rekonstruktīvās operācijas (intratorakālās)

419.99

1334.

22003*

Krūšu aortas loka zaru rekonstruktīvās operācijas (ekstratorakālās)

294.76

1335.

22004*

Augšējo ekstremitāšu artēriju rekonstruktīvās operācijas

245.46

1336.

22005*

Vēdera aortas rekonstruktīvās operācijas pie okluzējošām saslimšanām

426.06

1337.

22006*

Vēdera aortas viscerālo zaru rekonstruktīvās operācijas

444.81

1338.

22007*

Vēdera aortas rekonstruktīvās operācijas pie aneirismām

484.61

1339.

22008*

Vēdera aortas rekonstruktīvās operācijas pie aneirismu plīsuma, atslāņošanās

532.79

1340.

22009*

Iegurņa artēriju šuntēšanas, protezēšanas rekonstruktīvās operācijas

304.61

1341.

22010*

Iegurņa artēriju endarterektomijas rekonstruktīvās operācijas

363.94

1342.

22011*

Vēdera aortas endoprotezēšanas operācija ar endoprotēzes vērtību

10964.01

1343.

22012*

Krūšu aortas endoprotezēšanas operācija bez stentprotēzes vērtības

1659.72

1344.

22015*

Ciskas artēriju rekonstruktīvās operācijas

279.92

1345.

22016*

Paceles un apakšstilba artēriju rekonstruktīvās operācijas

334.05

1346.

22017*

Ekstraanatomiskās asinsvadu šuntējošas operācijas brahiocefāliem asinsvadiem

336.08

1347.

22018*

Ekstraanatomiskās asinsvadu šuntējošas operācijas apakšējām ekstremitātēm

225.70

1348.

22019*

Asinsvada revīzija ar periarteriālu simpatektomiju

89.21

1349.

22020*

Krūšu daļas simpatektomija

141.49

1350.

22021*

Jostas daļas simpatektomija

123.98

1351.

22022*

Vēnas rekonstruktīvās operācijas iedzimtu un iegūtu saslimšanu gadījumos

387.53

1352.

22023*

Operācijas varikozi paplašinātu vēnu komplikāciju gadījumos

187.31

1353.

22024*

Asinsvadu iedzimtu anomāliju operācijas

285.11

1354.

22025*

Operācijas maģistrālo asinsvadu emboliju gadījumos

233.30

1355.

22030*

Piemaksa akūtas trombozes gadījumos manipulācijām 22002, 22003, 22004, 22006, 22007, 22009, 22010, 22015, 22016, 22017 un 22018

26.05

1356.

22031*

Akūtās asinsvadu operācijas aortas, dobās vēnas bojājumu gadījumos

368.68

1357.

22032*

Akūtās asinsvadu rekonstruktīvās operācijas viena asinsvada bojājuma gadījumā

247.96

1358.

22033*

Piemaksa par katru citu asinsvada rekonstruktīvu operāciju multiplu asinsvadu bojājumu gadījumos

118.13

1359.

22034*

Arteriovenozu fistulu izveidošana

188.66

1360.

22035*

Arteriovenozu šuntu izveidošana

115.83

1361.

22040*

Piemaksa par vēnu transplantāta izdalīšanu

90.84

1362.

22041*

Piemaksa par endarterektomiju anastamozes rajonā

88.49

1363.

22042*

Piemaksa par papildu asinsvadu rekonstruktīvām operācijām operācijas zonā

88.96

1364.

22043*

Piemaksa par simpatektomiju asinsvadu rekonstruktīvās operācijas laikā

65.90

1365.

22044*

Piemaksa par A. Carotis šunta lietošanu

134.87

1366.

22045*

Piemaksa par mākslīgās asinsrites pieslēgšanu

510.95

1367.

22046*

Piemaksa par sintētiskās asinsvadu protēzes lietošanu

330.78

1368.

22047*

Piemaksa par asinsvadu metāliskā stenta lietošanu

739.54

1369.

22048*

Piemaksa par vēdera aortas endoprotēzes pagarinājuma lietošanu

2050.36

1370.

22049*

Piemaksa par stentprotēzi krūšu aortas endoprotezēšanai

9631.63

1371.

22062*

Endoskopiska subfasciāla perforanto vēnu klipēšana

288.16

PLASTISKĀ (REKONSTRUKTĪVĀ UN PLAUKSTAS) ĶIRURĢIJA, IZMANTOJOT OPTISKO PALIELINĀJUMU (manipulācijas 23002-23121)

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs
(euro)

1372.

23002*

Perifērā nerva primārā vai sekundārā šuve

193.94

1373.

23003*

Perifērā nerva autoplastika. Pamatoperācija

295.62

1374.

23004*

Perifērā nerva autoplastika. Transplantāta ņemšana

106.67

1375.

23005*

Divu perifēro nervu autoplastika jeb interfascikulāra nerva plastika. Pamatoperācija

337.11

1376.

23006*

Divu perifēro nervu autoplastika. Transplantāta ņemšana

132.92

1377.

23007*

Auss replantācija

350.51

1378.

23008*

Skalpa replantācija

591.16

1379.

23009*

Neirolīze mikroķirurģiskā tehnikā

158.32

1380.

23010*

Neirinomas ekscīzija

219.99

1381.

23015*

Intraneirāla neirolīze

223.98

1382.

23016*

Vēnas transplantāta izdalīšana mikroķirurģiskā tehnikā

90.63

1383.

23017*

Lielu mīksto audu defektu mikroķirurģiskā plastika ar vaskularizētu ādas, zemādas autotransplantātu. Pamatoperācija

415.55

1384.

23018*

Lielu mīksto audu defektu mikroķirurģiskā plastika ar vaskularizētu ādas, zemādas transplantātu (TDL, skapulārais, ingvinālais, deltveida ar muskuli, TRAM, Serratus anterior). Transplantāta ņemšana un ādas defektu slēgšana (ADS)

230.00

1385.

23019*

Vidēji lielu mīksto audu defektu mikroķirurģiskā plastika ar ādas, zemādas autotransplantātiem. Pamatoperācija

202.45

1386.

23020*

Vidēji lielu mīksto audu defektu mikroķirurģiskā plastika ar ādas, zemādas autotransplantātiem (radiālais, ulnārais, rokas laterālais, rokas mediālais, mugurējās starpkaulu artērijas, deltveida fasciokutānais, dorsalis pedis). Transplantāta ņemšana, ādas defekta slēgšana

194.28

1387.

23021*

Mazu mīksto audu defektu mikroķirurģiskā plastika ar ādas, zemādas autotransplantātiem. Pamatoperācija

195.98

1388.

23022*

Mazu mīksto audu defektu mikroķirurģiskā plastika ar ādas, zemādas autotransplantātiem (digitālās artērijas lēveris, Thenar lēveris, venozie lēveri līdz 3 cm2). Transplantāta ņemšana, ādas defekta slēgšana

142.43

1389.

23023*

Stobra kaula defekta vai pseidartrozes mikroķirurģiskā plastika ar vaskularizētu kaula autotransplantātu (zarnu kaula, fibulas fragmentiem). Pamatoperācija

589.16

1390.

23024*

Stobra kaula defekta vai pseidartrozes mikroķirurģiskā plastika ar vaskularizētu kaula autotransplantātu (zarnu kaula, fibulas fragmentiem). Transplantāta ņemšana, defekta slēgšana

326.43

1391.

23025*

Plaukstas, I vai citu pirkstu mikroķirurģiskā rekonstrukcija, izmantojot II pēdas pirkstu, II-III pirkstu bloku, vai Morisona operācija. Pamatoperācija

536.43

1392.

23030*

Plaukstas, I vai citu pirkstu mikroķirurģiskā rekonstrukcija, izmantojot II pēdas pirkstu, II-III pirkstu bloku, vai Morisona operācija. Transplantāta ņemšana, defekta slēgšana (ADP)

257.43

1393.

23031*

Muskuļa defekta mikroķirurģiskā aizvietošana ar brīvu muskuļa transplantātu. Pamatoperācija

323.42

1394.

23032*

Muskuļa defekta mikroķirurģiskā aizvietošana ar brīvu muskuļu transplantātu. Transplantāta ņemšana, defekta slēgšana

224.53

1395.

23033*

Plexus brachialis pilna bojājuma sekundārā mikroķirurģiskā plastika ar nervus suralis autotransplantātu. Pamatoperācija

616.57

1396.

23034*

"Fileja" lēvera autotransplantācija akūtas traumas gadījumā. Pamatoperācija

557.64

1397.

23035*

"Fileja" lēvera autotransplantācija akūtas traumas gadījumā. Amputāta apstrāde, struktūru identifikācija

110.90

1398.

23036*

Radiālā, temporālā, TDL lēveru rotācija (vidējie, lielie)

309.68

1399.

23037*

Lokālie, vietējie vai rotētie lēveri (pārkrustotie lēveri, V-Y lēveri , mazie)

165.00

1400.

23038*

Limfovenozas anastomozes pie primāras vai sekundāras limfas atteces nepietiekamības (ne mazāk kā seši)

479.22

1401.

23039*

Impotences mikroķirurģiskā ārstēšana (Penis revaskularizācija)

408.00

1402.

23040*

Sēklvadu caurejamības atjaunošana - vazostomija, vazoepididimos

335.96

1403.

23045*

Olvadu mehāniskās necaurlaidības atjaunošana mikroķirurģiskā tehnikā - salpingolīze un salpingoneostomija

131.49

1404.

23046*

Salpingostomija mikroķirurģiskā tehnikā

152.53

1405.

23047*

Krūšu rekonstrukcija pēc mastektomijas, lietojot audu espanderi, bez espandera vērtības

184.55

1406.

23048*

Krūšu rekonstrukcija pēc mastektomijas, lietojot brīvu miokutānu lēveri (TDL, TRAM )

359.82

1407.

23049*

Krūšu rekonstrukcija pēc mastektomijas, lietojot rotētu miokutānu lēveri (TDL, TRAM )

363.43

1408.

23050*

Redukcijas mamoplastika (medicīniskas indikācijas)

245.37

1409.

23051*

Krūts zirnīša izveidošana

115.59

1410.

23052*

Deformējošas rētas korekcija. Pamatoperācija

144.10

1411.

23053*

Defekta slēgšana ar pilna biezuma vai plāninātu ādas transplantātu līdz 10 cm2

140.69

1412.

23054*

Defekta slēgšana ar pilna biezuma vai plāninātu ādas transplantātu līdz 100 cm2

178.37

1413.

23055*

Piemaksa par katriem nākamajiem 100 cm2

30.94

1414.

23056*

Krūšu rekonstrukcija pēc mastektomijas, lēvera ņemšana un defekta slēgšana

369.14

1415.

23060*

Nelielu kaulu transplantātu ņemšana (rādija distālais gals, tibija, nevaskularizēti)

115.52

1416.

23061*

Lielu kaula transplantātu ņemšana (zarnu kauls, augšstilba kauls, nevaskularizēti)

184.27

1417.

23062*

Liela lēvera kājiņas atdalīšanas operācija

103.90

1418.

23063*

Maza un vidēja lēvera kājiņas atdalīšanas operācija

80.35

1419.

23064*

Ganglija operācija

131.82

1420.

23065*

Pirksta rētas Z, V-Y plastika

108.84

1421.

23066*

Lielo locītavu rētu korekcija ar Z, V-Y plastikas palīdzību pie kontraktūrām

159.31

1422.

23067*

Piemaksa manipulācijām 23047, 23066 par audu espandera lietošanu

303.88

1423.

23068*

Cīpslas maksts stenozes operācija ar paraugu izgriešanu

114.64

1424.

23069*

Tendovagināla radikāla operācija (tendosinovialektomija) ar kaulu daļu un cīpslu rezekciju

201.71

1425.

23070*

Dziļi esoša audzēja ekstripācija delnā un apakšdelmā ar nervu un asinsvadu kūlīšu atbrīvošanu

266.18

1426.

23075*

Sindaktilijas rekonstruktīva operācija

184.42

1427.

23076*

Dubultveidojuma izoperēšana, kas iziet no pirkstu locītavu vietām, ietverot sānu saites rekonstrukciju, ietverot pakalpojumu manipulācijai 23075

172.11

1428.

23077*

Kājas pēdas un plaukstas nepareizu kaulu, cīpslu un saišu veidojumu operācija (iedzimtu deformāciju gadījumos)

260.85

1429.

23078*

Iztaisnotāja cīpslas sagatavošana un sašūšana, ietverot svaigas brūces apstrādi

101.26

1430.

23079*

Savilcēja cīpslas sagatavošana un sašūšana, ietverot svaigas brūces apstrādi

111.43

1431.

23080*

Savilkšana, saīsināšana, pagarināšana vai plastiska izgriešana cīpslai, fascijai vai muskulim (rekonstrukcija)

91.43

1432.

23081*

Cīpslas tenolīze, miolīze

103.62

1433.

23082*

Piemaksa manipulācijai 23081 par katru nākamo cīpslu vai muskuli, sākot ar otro

6.71

1434.

23083*

Cīpslas transpozīcija

121.14

1435.

23084*

Brīva cīpslas transplantāta ņemšana

71.12

1436.

23085*

Piemaksa manipulācijām 23078, 23079, 23080, 23083, 23084 par katru nākamo cīpslu, sākot ar otro cīpslu

15.80

1437.

23090

Dipitrēna kontraktūras operācija (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā)

131.72

1438.

23091*

Dipitrēna kontraktūras operācija ar neirovaskulāro kūlīšu atbrīvošanu

164.06

1439.

23092*

Karpāltuneļa vai tarzāltuneļa sindroma operācija ar nervu dekompresiju (arī citu tuneļu sindromu operācijas)

87.35

1440.

23093*

Saites primārā šuve un/vai locītavas somas sašūšana rokas un kājas pirkstu, plaukstas un pēdas un žokļa locītavām

88.34

1441.

23094*

Stieples fiksācija maziem kauliem plaukstā vai pēdā vaļēja bojājuma gadījumā

132.24

1442.

23095*

Piemaksa manipulācijai 23094 par katru nākamo pirkstu, sākot no otrā

19.64

1443.

23096*

Rokas vai kājas pirksta locītavas rezekcija (artrodēze)

208.93

1444.

23097*

Pirksta protēzes vai mākslīgās locītavas ielikšana operatīvā ceļā

216.86

1445.

23098*

Osteotomija un/vai rezekcija maziem delnas kauliem

223.04

1446.

23099*

Artrotomija (kapsulotomija) pēdas vai plaukstas pirkstu locītavām

71.06

1447.

23100*

Piemaksa manipulācijām 23084, 23105 par cīpslu pasīvās endoprotēzes lietošanu

80.68

1448.

23101*

Piemaksa par Swanson tipa protēzes (pirkstiem) lietošanu

114.30

1449.

23102*

Piemaksa par cementējamās locītavu protēzes (pirkstiem) lietošanu

295.82

1450.

23105*

Divetapu cīpslu plastikas I etaps (pamatoperācija)

143.40

1451.

23106*

Plaukstas un pēdas pirkstu eksartikulācija vai amputācijas stumbra apstrāde

62.75

1452.

23107*

Piemaksa manipulācijām 23106, 23094 par katru pirkstu, sākot ar otro pirkstu

13.87

1453.

23108*

Cīpslas transosāla fiksācija

138.24

1454.

23109*

Gredzenveida saišu plastika 1 pirkstam

143.99

1455.

23110*

Pirkstu locītavu tenodēze

129.56

1456.

23111*

Pirkstu Z, V-Y plastika svaigas traumas gadījumā

65.47

1457.

23112*

Asinsvada šuve mikroķirurģiskā tehnikā

183.47

1458.

23113*

Piemaksa par katru nākamo asinsvadu (sākot ar otro) mikroķirurģiskā tehnikā

78.57

1459.

23115*

Piemaksa par NPWT pārsēju lietošanu (pamata pozīcija). Nenorādīt kopā ar citām manipulācijām

51.18

1460.

23116*

Piemaksa par NPWT pārsēju lietošanu (papildus pozīcija). Nenorādīt kopā ar citām manipulācijām

14.20

1461.

23120*

Piemaksa par mikroinstrumentu komplekta lietošanu vienai operācijai

43.18

1462.

23121*

Piemaksa par pacienta sildīšanas sistēmas un segas lietošanu vienai operācijai

15.68

NEIROĶIRURĢIJA (manipulācijas 24004-24129)

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs
(euro)

1463.

24004*

Laminektomija traumas gadījumā (bez cietā smadzeņu apvalka atvēršanas)

146.78

1464.

24005*

Laminektomija traumas gadījumā (ar cietā smadzeņu apvalka atvēršanu)

163.00

1465.

24006*

Laminektomija spināla ekstradurāla tumora vai epidurīta evakuācijai

177.83

1466.

24007*

Laminektomija spināla intradurāla tumora vai epidurīta evakuācijai

196.77

1467.

24008*

Laminektomija spināla intramedulāra tumora evakuācijai

233.28

1468.

24015*

Spinālā tumora reoperācija (bez laminektomijas)

162.72

1469.

24016*

Trefinācija (viena atvere)

29.45

1470.

24017*

Trefinācija, veicot stereotaktiskas operācijas

30.81

1471.

24018*

Osteoplastiska trepanācija

81.26

1472.

24019*

Osteoklastiska trepanācija

73.04

1473.

24020*

Galvaskausa mugurējās bedres trepanācija

146.79

1474.

24021*

Bifrontāla trepanācija

94.75

1475.

24022*

Hroniskas subdurālas hematomas evakuācija

20.63

1476.

24023*

Akūtas subdurālas hematomas evakuācija

27.17

1477.

24024*

Epidurālas hematomas evakuācija

20.45

1478.

24025*

Kontūzijas perēkļa un intracerebrālas hematomas evakuācija

32.73

1479.

24026*

Spontānas intracerebrālas hematomas evakuācija ar cerebrotomiju

32.73

1480.

24035*

Iekšējās miega artērijas suprafenoidālās daļas aneirismas klipācija

76.13

1481.

24036*

Bazilārās artērijas aneirismas klipācija

107.31

1482.

24037*

Citas galvas smadzeņu artērijas aneirismas klipācija (manipulācijām 24035, 24036) (bez klipa vērtības)

93.92

1483.

24038*

Piemaksa manipulācijām 24035, 24036, 24037 par vienu klipu

127.75

1484.

24039*

Piemaksa manipulācijām 24035, 24036, 24037 par vienu amagnētisko klipu

268.92

1485.

24040*

Piemaksa manipulācijām 24005, 24008, 24018, 24019, 24020, 24021, 24050, 24052, 24053, 24094, 24095, 27020 par sintētisku smadzeņu apvalka aizvietotāju

139.84

1486.

24041*

Piemaksa par unilaterālā elektroneirostimulatora (ENS) lietošanu

0.00

1487.

24042*

Piemaksa par bilaterālā elektroneirostimulatora (ENS) lietošanu

0.00

1488.

24043

Unilaterāla ENS darbības pārbaude un programmēšana

9.48

1489.

24044

Bilaterāla ENS darbības pārbaude un programmēšana

13.71

1490.

24050*

Infiltratīva supratentoriāla tumora evakuācija

64.50

1491.

24051*

Infiltratīva subtentoriāla tumora evakuācija

106.80

1492.

24052*

Norobežota supratentoriāla tumora evakuācija

73.95

1493.

24053*

Norobežota subtentoriāla tumora evakuācija

106.86

1494.

24054*

Hipofīzes adenomas transkraniāla evakuācija

106.86

1495.

24055*

Piemaksa par neironavigācijas lietošanu (arī otorinolaringologi pie ausu un deguna blakusdobuma operācijām)

174.80

1496.

24056*

Piemaksa par operācijas mikroskopa lietošanu

49.76

1497.

24057*

Piemaksa manipulācijām 24016, 24017, 24018, 24020, 24021 par galvas kaulu fiksācijas vienu klemmi

40.34

1498.

24060*

Galvaskausa un smadzeņu ievainojuma brūces apdare

30.47

1499.

24061*

Galvaskausa smadzeņu abscesa evakuācija (bez trepanācijas vērtības)

31.23

1500.

24062*

Operācijas parazitāru galvas smadzeņu slimību gadījumā (bez trepanācijas vērtības)

31.23

1501.

24063*

Intrakraniālās arteriovenozas malformācijas ekstirpācija

106.93

1502.

24064*

Galvas smadzeņu nerva dekompresija galvaskausa mugurējā bedrē

31.33

1503.

24065*

Galvas smadzeņu operācija pie temporālās epilepsijas (manipulācijām 24022-24064) (bez trepanācijas vērtības)

41.61

1504.

24070*

Ventrikulostomija

23.95

1505.

24071*

Ventrikuloatriostomija (bez šuntējošās iekārtas vērtības )

33.41

1506.

24072*

Ventrikuloperitoneostomija (bez šuntējošās iekārtas vērtības)

45.63

1507.

24080*

Ventrikulu šunta revīzija

42.76

1508.

24082*

Piemaksa manipulācijām 24070, 24071, 24072, 24080 par šuntējošo iekārtu viena vārstuļa šuntam

477.35

1509.

24083*

Piemaksa manipulācijām 24070, 24071, 24072, 24080 par šuntējošo iekārtu divu vārstuļu šuntam

836.35

1510.

24084*

Piemaksa manipulācijai 24016 par intrakraniālā spiediena sensora katetru

470.61

1511.

24085*

Piemaksa par ar antibiotiķiem piesūcinātā ventrikulārā un peritoneālā šuntu katetra komplektu

342.88

1512.

24086*

Piemaksa par programmējamā hidrocefālijas šunta lietošanu

1335.05

1513.

24087*

Piemaksa par fiksēta spiediena hidrocefālijas šunta (90 ° leņķī vai 90 ° leņķī ar antisifonu) lietošanu

898.61

1514.

24088*

Piemaksa par ar antibiotiķiem piesūcināta ventrikulārā vai peritoneālā šunta katetra lietošanu

201.69

1515.

24089*

Piemaksa par ar antibiotiķiem piesūcināta ārējās drenāžas katetra lietošanu

242.03

1516.

24090*

Galvas smadzeņu stereotaksiskas operācijas (bez trefinācijas vērtības)

40.38

1517.

24091*

Piemaksa par stereotaksiskas sistēmas lietošanu operācijās (par vienreizlietojamiem materiāliem)

29.58

1518.

24092*

Muguras smadzeņu stereotaksiskas operācijas

40.38

1519.

24093*

Ekstraintrakraniālas anastamozes konstruēšana

133.96

1520.

24094*

Galvaskausa defekta plastika (bez plastiskā materiāla izmaksas)

98.26

1521.

24095*

Galvaskausa pamatnes kaulu defekta plastika (bez plastiskā materiāla izmaksas)

119.99

1522.

24096*

Operācijas iedzimtu CNS slimību gadījumos

170.09

1523.

24097*

Operācijas strutainu epidurītu sanācijai

79.36

1524.

24098*

Muguras smadzeņu saknīšu un/vai nervu revīzija ar plastiku

45.72

1525.

24099*

Perifērā nerva sašūšana mikroķirurģiskā tehnikā

51.62

1526.

24105*

Galvas smadzeņu asinsvadu ekstrakraniālās daļas deformāciju korekcija

37.48

1527.

24106*

Miega artērijas bifurkācijas endarterektomija

79.32

1528.

24107

Ekstrakraniālu veidojumu operācijas

13.89

1529.

24108

Subokcipitāla punkcija

4.23

1530.

24109*

Endovazāla neiroķirurģiska operācija (translumināla angioplastika, oklūzija, dilatācija, selektīva intraarteriāla farmakoterapija bez speciālā katetrizācijas komplekta)

133.20

1531.

24110*

Piemaksa manipulācijai 24109 par katetrizācijas komplekta lietošanu

1344.61

1532.

24111*

Hipofīzes adenomas transfenoidāla ekstirpācija

199.12

1533.

24112*

Piemaksa pie manipulācijām 24016, 24017, 24018, 24019, 24020, 24094, 24095 par kranioplastikas komplekta lietošanu

135.81

1534.

24120*

Neiroendoskopiska ventrikulostomija likvora cirkulācijas atjaunošanai

78.10

1535.

24121*

Intraventrikulāru veidojumu ekstirpācija ar neiroendoskopu

86.52

1536.

24122*

Dažādas ģenēzes intracerebrālo asinsizplūdumu endoskopiski stereotaktiska evakuācija

75.88

1537.

24123*

Neiroendoskopiska intraoperatīva nervu saknīšu dekompresija

72.71

1538.

24124*

Neiroendoskopiska smadzeņu biopsija

75.88

1539.

24125*

Piemaksa manipulācijām 24070, 24071, 24072, 24080 par šuntējošās iekārtas lietošanu bērnam līdz viena gada vecumam

470.61

1540.

24126*

Piemaksa par kavitrona ultraskaņas aspiratora (CUSA) lietošanu (arī uroloģijā, abdominālā ķirurģijā)

299.86

1541.

24127*

Nervu un muskuļu biopsija pie neiromuskulārām distrofijām

22.03

1542.

24128*

Vertebroplastija ar vienu vertebroplastijas komplektu

573.17

1543.

24129*

Piemaksa par papildu adatas izmantošanu cementa ievadīšanai otrā skriemelī vai bipedikulāri

107.57

DETOKSIKĀCIJAS UN IMUNOKOREKCIJAS OPERĀCIJAS (manipulācijas 25001-25023)

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs
(euro)

1544.

25001

Intrakorporālā asins lāzera apstarošana (ALA) (seanss)

7.15

1545.

25002

Ekstrakorporālā magnētiskā asins apstrādāšana (AMA) (viens seanss)

9.72

1546.

25004

Asins ultravioletā apstarošana (AUVA) (viens seanss)

9.33

1547.

25005*

Hemosorbcija (HS) (viena operācija)

79.89

1548.

25008*

Plazmaferēze (PA) ar centrifūgu manuālā režīmā (viena operācija)

51.48

1549.

25009*

Citaferēze ar centrifūgu manuālā režīmā

48.49

1550.

25010*

Detoksikācijas un imūnmodulēšanas komplekss (AUVA, ALA, AMA)

14.70

1551.

25014*

Plazmosorbcija (PS)

142.28

1552.

25016*

Antibakteriālā terapija ar apstrādātiem eritrocītiem (ATAE)

30.81

1553.

25018*

Resnās zarnas sorbcijas dialīze (RZSD)

31.99

1554.

25020*

Plazmaferēze

145.64

1555.

25021*

Hemoperfūzija ar ogles absorbentu

281.52

1556.

25022*

Ārstnieciskā plazmaferēze ar automātisko asins separatoru (2 stundas)

189.49

1557.

25023*

Plazmosorbcija ar ogles sorbentu un automātisko asins separatoru

187.68

ASINS CILMES ŠŪNU TRANSPLANTĀCIJA (manipulācijas 26001-26013)

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs
(euro)

1558.

26001*

Perifērisko asiņu cilmes vai limfocītu šūnu vienas vienības savākšana no slimnieka aferēzes procedūrā (vienai dienai)

248.27

1559.

26002*

Perifērisko asiņu cilmes vai limfocītu šūnu vienas vienības speciālā apstrāde pirms sasaldēšanas procedūras

433.27

1560.

26003*

Perifērisko asiņu cilmes vai limfocītu šūnu sasaldēšana programmētā saldēšanas režīmā līdz 180 °C

89.04

1561.

26004*

Perifērisko asiņu cilmes vai limfocītu šūnu materiāla atsaldēšana

9.50

1562.

26005*

Perifērisko asiņu cilmes vai limfocītu šūnu vienas vienības uzglabāšana šķidrā slāpeklī - 180 °C vienu mēnesi (pieņemot, ka vidēji gadā tiek uzglabātas 54 vienības)

27.11

1563.

26010*

Potenciālā donora izmeklēšana, lai izvērtētu viņa atbilstību donora kritērijiem. Nenorādīt kopā ar manipulācijām 26012, 26013, 60055

362.68

1564.

26011*

Slimnieka izmeklēšana, lai noteiktu atbilstību recipienta kritērijiem alogēnai transplantācijai. Nenorādīt kopā ar manipulācijām 26012, 26013, 60055

1565.69

1565.

26012*

Slimnieka ārstēšana un aprūpe speciālās ar izolācijas un aizsargājošo režīmu nodrošinātās palātās pēc alogēnas cilmes šūnu transplantācijas līdz 100. dienai par vienu dienu. Pakalpojuma "Cilmes šūnu transplantācija" pacienti

144.74

1566.

26013*

Slimnieka ārstēšana un aprūpe speciālās ar izolācijas un aizsargājošo režīmu nodrošinātās palātās pēc alogēnas cilmes šūnu transplantācijas no 101. dienas līdz pilniem 2 gadiem pēc transplantācijas par vienu dienu. Pakalpojuma "Cilmes šūnu transplantācija" pacienti

29.57

BĒRNU ĶIRURĢIJA (manipulācijas 27001-27066)

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs
(euro)

1567.

27001

Konservatīva dezinvaginācija

13.96

1568.

27002*

Miotomija, miogēnas dabas šķībā kakla gadījumā

90.77

1569.

27003*

Mīksto audu un kaulaudu sastrutojumu operācijas bērnu vecumā

116.42

1570.

27004*

Kājas vai rokas pirkstu rekonstruktīvas operācijas bērniem iedzimtu vai iegūtu deformāciju, defektu un kontraktūru gadījumos

119.73

1571.

27005*

Piloromiotomija pēc Ramšteda-Šēdes

115.16

1572.

27006*

Klitoroplastika

147.28

1573.

27007*

Mazas omfolocēles plastika bez aloplastikas

140.93

1574.

27008*

Vēdera priekšējās sienas plastika jaundzimušo periodā ar aloplastiku (bez alotransplantāta vērtības)

173.49

1575.

27009*

Krūšu kurvja priekšējās sienas plastika

288.62

1576.

27010*

Diafragmas trūces plastika jaundzimušiem

211.57

1577.

27011*

Krūšu kurvja priekšējās sienas plastika - Pectus Bar modifikācija ar Pectus Bar implanta vērtību

1846.55

1578.

27015*

Barības vada un kuņģa-zarnu trakta iedzimtu necaurejamību operācijas jaundzimušiem

230.57

1579.

27016*

Artēzijas operācijas jaundzimušajiem

206.32

1580.

27017*

Žaunu loku derivātu operatīvā ārstēšana

228.64

1581.

27018*

Vagīnas plastika atrēzijas gadījumā

248.11

1582.

27019*

Proktoplastika anorektālo anomāliju gadījumā

266.68

1583.

27020*

Iedzimtu CNS patoloģiju operācijas bērnu vecumā

257.55

1584.

27021*

Retu iedzimtu anomāliju korekcija jaundzimušiem

393.44

1585.

27022*

Pēdas rekonstruktīvas operācijas iedzimtu un iegūtu defektu un deformāciju gadījumos ar cīpslu, muskuļu, locītavu kapsulu audu pārdalīšanu un/vai transpozīciju

259.24

1586.

27023*

Rekonstruktīvas operācijas gūžas, ceļa, plaukstas vai elkoņa locītavas apvidū, ieskaitot cīpslu un muskuļu pāršķelšanu, pagarināšanu vai transpozīciju, kapsulotomiju ar osteotomiju un osteosintēzi vai bez tās, novēršot bērnu cerebrālās triekas sekas

266.68

1587.

27024*

Rekonstruktīvas operācijas bērnu garo stobru kaulu neīsto locītavu, audzēju, saīsināšanās deformāciju gadījumos, ieskaitot osteotomiju un osteosintēzi, t. sk. ar ārējās fiksācijas metodi ar kaulaudu transplantāciju vai bez tās (bez ārējās fiksācijas aparāta vērtības)

273.28

1588.

27025*

Gūžas locītavas rekonstruktīva operācija bērniem iedzimtu un iegūtu defektu un deformāciju gadījumā (iedzimta displāzija un izmežģījums, augšstilba galviņas aseptiska nekroze, juvenīla epifiziolīze, distrofiska coxae vara), ieskaitot osteotomiju un/vai osteosintēzi

265.43

1589.

27030*

Parenhimatozos orgānus saglabājošas operācijas bērniem traumatiska bojājuma gadījumā

356.25

1590.

27031*

Piemaksa par uzsūcošā sintētiskā tīkliņa (Vycril) (24 cm x 30 cm) lietošanu

133.12

1591.

27032*

Operācija Hiršpunga slimības gadījumā ar cirkulāro mehānisko zarnu šuvēju, ieskaitot šuvēja vērtību

444.83

1592.

27034*

Lielas omfalocēles vai gastrošīzes plastika bez transplantāta vērtības

207.63

1593.

27035*

Piemaksa manipulācijai 27034 par alotransplantātu

5.38

1594.

27037*

Kaula solitāras cistas ārstēšana ar skalošanas metodi bērniem

56.42

1595.

27038*

Iedzimtu sakrokokcigeālu teratogēnu jaunveidojumu ekstripācija ar astes kaula skriemeļu rezekciju

242.10

1596.

27039*

Dziļas venozas vai limfātiskas malformācijas ekstripācija vai ķirurģiska korekcija

198.34

1597.

27040*

Ureterocistoneostomija ar urīnvadu apakšējās trešdaļas modulēšanu

367.28

1598.

27041*

Urīnpūšļa kakliņa plastika pie urīnpūšļa ekstrofijas mikroķirurģiskajā tehnikā

408.19

1599.

27042*

Hipospādijas un/vai epispādijas plastika bērniem mikroķirurģiskajā tehnikā

386.50

1600.

27043*

Piemaksa manipulācijai 27042 par divkomponentu fibrīna līmi (1 ml)

154.64

1601.

27050*

Piemaksa par harmoniskā skalpeļa 10 mm šķēru lietošanu. Apmaksā tikai laparoskopiskām operācijām. Manipulāciju norāda vienu reizi vienas operācijas laikā

309.26

1602.

27051*

Piemaksa par harmoniskā skalpeļa 5 mm šķēru lietošanu. Apmaksā tikai laparoskopiskām operācijām. Manipulāciju norāda vienu reizi vienas operācijas laikā

336.15

1603.

27052*

Piemaksa par 5 mm asmeņa vai āķa lietošanu. Apmaksā tikai laparoskopiskām operācijām

127.75

1604.

27053*

Piemaksa par sterilas, atvērtas četrkanālu silikona drenas lietošanu

25.55

1605.

27054*

Piemaksa par vakuumatsūkšanas rezervuāra lietošanu

12.11

1606.

27055*

Piemaksa par silikona sterila, presēta rezervuāra dubultai drenāžai ar pretplūdu vārstuļu sistēmu un Y konektoru lietošanu

34.96

1607.

27065*

Piemaksa par poliuretāna endoskopiskā maisiņa lietošanu

73.96

1608.

27066*

Piemaksa par lokāla ādas 2-oktilcianoakrilāta adhesīva ar mikroorganismu barjeru lietošanu

18.38

ĶIRURĢIJA IEDZIMTĀM SEJAS ŠĶELTNĒM UN SMAGĀM ANOMĀLIJĀM (manipulācijas 28001-28042)

Šās sadaļas manipulācijas tiek apmaksātas vienīgi tad, ja tās norāda VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca".

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs
(euro)

1609.

28001*

Mēles saitītes atbrīvošana ar Z plastiku vai brīvas ādas transplantāciju bērniem

124.80

1610.

28003*

Deguna plastika - osteotomija

142.94

1611.

28004*

Deguna plastika - osteotomija ar deguna starpsienas korekciju

149.40

1612.

28005*

Operācijas daļējas augšlūpas šķeltnes gadījumā

125.13

1613.

28006*

Operācija caurejošas vienpusējas lūpas šķeltnes gadījumā

170.69

1614.

28007*

Operācija caurejošas abpusējas lūpas šķeltnes gadījumā

223.70

1615.

28008*

Mīksto aukslēju šķeltnes slēgšana (1. etaps)

181.59

1616.

28009*

Cieto aukslēju šķeltnes slēgšana (2. etaps)

174.84

1617.

28010*

Caurejošas aukslēju šķeltnes slēgšana vienā etapā

187.47

1618.

28015*

Aukslēju šķeltnes operācija - velofaringoplastika

172.23

1619.

28016*

Aukslēju šķeltnes operācija - faringoplastika pie velofaringouvuālās nepietiekamības

172.23

1620.

28017*

Aukslēju šķeltnes operācija - vestibuloplastika vai atlieku defektu slēgšana

155.81

1621.

28018*

Vestibuloplastika ar brīvās ādas transplantāciju ar atlieku defektu slēgšanu

159.31

1622.

28019*

Vestibuloplastika ar brīvās ādas transplantāciju bez atlieku defekta slēgšanas

154.53

1623.

28020*

Augšžokļa defekta osteoplastika

189.82

1624.

28021*

Korekcija pēc iedzimtām šķeltnēm - lūpai ar vietējiem audiem

151.30

1625.

28022*

Korekcija pēc iedzimtām šķeltnēm - lūpai ar lēveru no attāliem rajoniem

199.40

1626.

28023*

Korekcija pēc iedzimtām šķeltnēm - degunam bez skrimšļa ievadīšanas

172.71

1627.

28024*

Korekcija pēc iedzimtām šķeltnēm - degunam ar skrimšļa ievadīšanu

182.07

1628.

28025*

Korekcija pēc iedzimtām šķeltnēm - lūpai un degunam bez skrimšļa ievadīšanas

202.12

1629.

28026*

Korekcija pēc iedzimtām šķeltnēm - lūpai un degunam ar skrimšļa ievadīšanu

219.23

1630.

28030*

Aukslēju defekta slēgšana diametrā līdz 0,5 cm

137.50

1631.

28031*

Aukslēju defekta slēgšana diametrā līdz 1 cm

137.50

1632.

28032*

Aukslēju defekta slēgšana, kas diametrā lielāks par 1 cm

185.08

1633.

28033*

Faringoplastika pēc aukslēju šķeltnes

205.65

1634.

28034*

Aukslēju defekta slēgšana ar lēveru no mutes

205.65

1635.

28035*

Aukslēju defekta slēgšana pēc divpusējas aukslēju šķeltnes slēgšanas

224.27

1636.

28036*

Augšžokļa osteotomija pēc Le-Fort 1. tipa

200.20

1637.

28037*

Apakšžokļa osteotomija ar i/o pieeju apakšžokļa zara rajonam

223.70

1638.

28038*

Apakšžokļa osteotomija ar i/o pieeju apakšžokļa korpusa rajonā

200.20

1639.

28039*

Apakšžokļa osteotomija ar i/o pieeju mentālā rajonā

181.27

1640.

28040*

Apakšžokļa osteotomija ar e/o pieeju apakšžokļa zara rajonā

219.34

1641.

28041*

Apakšžokļa osteotomija ar e/o pieeju apakšžokļa korpusa rajonā

181.06

1642.

28042*

Apakšžokļa osteotomija ar e/o pieeju mentālajā rajonā

171.93

SEJAS SKELETA IEVAINOJUMU UN SLIMĪBU ĀRSTĒŠANA SEJAS-ŽOKĻU ĶIRURĢIJĀ (manipulācijas 29001-29260)

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs
(euro)

1643.

29001

Virspusēju ādas un zemādas mīksto audu bojājumu primāra apdare garumā līdz 3 cm, ambulatori

11.70

1644.

29002

Virspusēju ādas un zemādas mīksto audu bojājumu primāra apdare garumā virs 3 cm, ambulatori

13.47

1645.

29003

Dziļo ādas un zemādas mīksto audu bojājumu primāra apdare garumā līdz 3 cm, ambulatori

14.36

1646.

29004

Dziļo ādas un zemādas mīksto audu bojājumu primāra apdare garumā virs 3 cm, ambulatori

17.06

1647.

29005*

Mīksto audu bojājumu sekundāra apdare pie caurejošas skalpētas brūces ar svešķermeņiem (operācijas zālē)

42.53

1648.

29006*

Vairāku mīksto audu bojājumu primārā apdare (garumā virs 3 cm), komplicētas brūces (sadragātas malas) (operācijas zālē)

55.56

1649.

29007

Ligatūras, redzama svešķermeņa izņemšana (ambulatori)

6.54

1650.

29008

Svešķermeņa izņemšana no zemādas vai zemgļotādas pēc tās atvēršanas, izdarot griezumu

23.49

1651.

29009*

Dziļi guloša svešķermeņa izņemšana no mīkstajiem audiem vai kauliem, izdarot operāciju (operācijas zālē)

52.05

1652.

29010

Apakšžokļa izmežģījuma ievilkšana un fiksējošs pārsējs

8.59

1653.

29015*

Apakšžokļa ievilkšana vecas luksācijas gadījumā (operācija)

75.74

1654.

29016*

Deguna repozīcija ar funkcijas traucējumiem (operācija)

70.35

1655.

29017

Fiksējoša ģipša pārsēja uzlikšana degunam

8.50

1656.

29018

Tamponu maiņa degunā

7.69

1657.

29019*

Zygomatico orbitāles kompleksa bojājums, operatīva vaiga kaula repozīcija

70.15

1658.

29020*

Zygomatico orbitāles kompleksa bojājums, vaiga kaula osteosintēze

81.09

1659.

29021*

Zygomatico orbitāles kompleksa bojājums, orbītas pamata plastika

91.84

1660.

29022*

Vaiga kaula repozīcija caur deguna blakusdobumu, operācija

86.50

1661.

29023*

Deguna kaulu starpsienas repozīcija ar operāciju

68.59

1662.

29024

Apakšžokļa šinēšana vienā vietā lauztam žoklim

16.47

1663.

29025*

Repozīcija un retensija vairākās vietās lauztam apakšžoklim, apakšžoklim ar šķembu lūzumu vai lūzumam ar kaulu audu defektu

86.50

1664.

29030*

Šinas uzlikšana veselam neievainotam žoklim

14.68

1665.

29031*

Apakšžokļa transfokāla osteosintēze ar stiepli vienpusēja lūzuma gadījumā

73.03

1666.

29032*

Apakšžokļa transfokāla osteosintēze ar stiepli vairākās vietās lauztam žoklim

75.74

1667.

29033*

Apakšžokļa fragmentu ekstrafokālas kompresijas distrakcijas osteosintēze

81.09

1668.

29034*

Apakšžokļa repozīcija un ekstrafokāla fiksācija ar Kiršnera stiepli (operāciju zālē)

72.17

1669.

29035*

Apakšžokļa osteosintēze ar metāla ligatūru vienpusēja lūzuma gadījumā

78.37

1670.

29036*

Apakšžokļa osteosintēze ar metāla plāksnīti ar e/o pieeju vienpusēja lūzuma gadījumā

81.09

1671.

29037*

Apakšžokļa osteosintēze ar metāla plāksnīti ar i/o pieeju vienpusēja lūzuma gadījumā

86.50

1672.

29038*

Augšžokļa osteosintēze pēc Adamsa

86.50

1673.

29039*

Augšžokļa osteosintēze ar i/o pieeju ar ligatūru vai metāla plāksnīti

91.84

1674.

29040*

Perimandibulāru ligatūru uzlikšana (operācija)

78.37

1675.

29045*

Locītavas galviņas izņemšana pie komplicētiem lūzumiem

86.50

1676.

29046*

Locītavas galviņas repozīcija, fiksācija pie lūzumiem

91.84

1677.

29047*

Sejas kaulu osteosintēze caur koronāro griezumu

102.57

1678.

29048*

Locītavas patoloģiju ķirurģiskā ārstēšana (osteotomija, plastika) pie hroniskiem mežģījumiem

102.57

1679.

29049*

Locītavas patoloģiju ķirurģiskā ārstēšana (osteotomija, plastika) pie ankilozēm

108.00

1680.

29050*

Ortopēdiskas vai plastiskas operācijas spontānu lūzumu osteomielīta gadījumā vai žokļu rezekcijas gadījumā

81.09

1681.

29051

Vienkārša ekstraorāla pārsēja, elastīgas saites, zoda lingveida pārsēja u. tml. uzlikšana

6.73

1682.

29052

Stieples ligatūras, āķīšu, vienkāršu stieples loku vai analoga uzlikšana (Aivi)

20.01

1683.

29053

Fiksējoša pārsēja uzlikšana žokļa lūzuma gadījumā vai pēc zoba replantācijas

8.50

1684.

29060

Uzlikt zoda kapi

7.64

1685.

29061

Uzlikt galvas kapi

8.50

1686.

29062

Uzlikt galvas kapi ar īpašām palīgierīcēm

8.50

1687.

29063

Uzlikt galvas-zoda kapi

11.15

1688.

29064

Balsta ierīču, turētājierīču vai palīgierīču, savienojošas vai noslēdzošas plates uzlikšana, pelotes vai kā līdzīga uzlikšana plastiskas operācijas gadījumā, lai izsargātos vai lai ārstētu rētu kontraktūru vai trizmu, lai izdarītu apstarošanu - vieglos gadījumos

15.75

1689.

29065

Balsta ierīču, turētājierīču vai palīgierīču, savienojošas vai noslēdzošas plates uzlikšana, pelotes vai kā līdzīga uzlikšana plastiskas operācijas gadījumā, lai izsargātos vai lai ārstētu rētu kontraktūru vai trizmu, lai izdarītu apstarošanu - smagos gadījumos

20.59

1690.

29066

Žokļa šinas korekcija

10.38

1691.

29067

Šuvju noņemšana

8.59

1692.

29068

Atkārtotas pārbaudes žokļa bojājuma gadījumā (mutes dobuma higiēna, izstiepto gumiju vai ligatūras nomaiņa, intraorālu brūču apstrāde)

7.69

1693.

29069

Šinu noņemšana pirms ārstēšanas veida nomaiņas vai to beidzot, ieskaitot mutes dobuma higiēnu

8.59

1694.

29070*

Pseidoartrozes vai kaula lūzuma operācija, kas saistīta ar kaula šuves uzlikšanu

86.50

1695.

29071*

Pseidoartrozes vai kaula lūzuma operācija, kas saistīta ar kaulu salikšanu, sanaglošanu vai kaula transplanta implantāciju

97.24

1696.

29080*

Osteotomija pēc dislocēti saauguša lūzuma

91.84

1697.

29081

Asiņošanas apturēšana pēc zoba ekstrakcijas

13.44

1698.

29082

Asiņošanas apturēšana ar tamponādi

15.75

1699.

29083*

Asiņošanas apturēšana ar asinsvadu liģēšanu - a.carotis communis, a.carotis externa

86.50

1700.

29084*

Asiņošanas apturēšana ar asinsvadu liģēšanu - a. temporalis superficialis, a. facialis

81.09

1701.

29085

Deguna tamponāde no priekšpuses

10.33

1702.

29086

Deguna mugurējā tamponāde

15.09

1703.

29087

Hematomas i/o atvēršana

15.59

1704.

29088

Hematomas punkcija un e/o atvēršana (virspusēja)

10.36

1705.

29089*

Dziļas hematomas i/o atvēršana (operāciju zālē)

73.03

1706.

29090*

Osteosintēzes plāksnītes izņemšana (operācija)

75.74

1707.

29095*

Kaula šuves (stieples) izņemšana (operācija)

75.74

1708.

29096*

Vienā vietā lauzta žokļa šinēšana (lauzts un neievainots) (operāciju zālē)

75.74

1709.

29097*

Vienā vietā lauzta žokļa šinēšana (lauzts un neievainots) un zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas (operāciju zālē)

81.09

1710.

29098*

Vienā vietā lauzta žokļa šinēšana (lauzts un neievainots) un zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas, un intraorālā ekstrafokālā fiksācija ar Kiršnera stiepli (operāciju zālē)

86.50

1711.

29099*

Divās un vairākās vietās lauzta žokļa šinēšana (lauzts un neievainots žoklis) (operāciju zālē)

79.33

1712.

29100*

Divās un vairākās vietās lauzta žokļa šinēšana (lauzts un neievainots žoklis un zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas) (operāciju zālē)

84.69

1713.

29101*

Divās un vairākās vietās lauzta žokļa šinēšana (lauzts un neievainots žoklis un zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas un intraorālā ekstrafokālā fiksācija ar Kiršnera stiepli) (operāciju zālē)

90.06

1714.

29102*

Abscesa un furunkula atvēršana zemgļotādas vai zemperiostala abscesa (operāciju zālē)

26.57

1715.

29103

Virspusēja (zemādas) furunkula atvēršana (operāciju zālē)

21.85

1716.

29104*

Dziļā abscesa vai karbunkula atvēršana (operāciju zālē)

28.79

1717.

29110*

Flegmonas e/o atvēršana viena topogrāfiskā rajona robežās (operāciju zālē)

60.78

1718.

29111*

Flegmonas e/o atvēršana divu topogrāfisko rajonu robežās (operāciju zālē)

62.69

1719.

29112*

Flegmonas e/o atvēršana vairāk nekā divu topogrāfisko rajonu robežās (operāciju zālē)

70.80

1720.

29113*

Žokļa sekvestroektomija

81.09

1721.

29114*

Antrotomija

75.74

1722.

29115*

Antrotomija ar oroantrālās fistulas slēgšanu diametrā līdz 1,0 cm

81.09

1723.

29116*

Antrotomija ar oroantrālās fistulas slēgšanu diametrā virs 1 cm (ar dubultlēveriem)

86.50

1724.

29117*

Antrotomija ar lēveriem no vestibulum oris un cietām aukslējām

86.50

1725.

29118*

Atvērta žokļa dobuma plastiska noslēgšana ar vienkāršas smaganu plastikas palīdzību

75.74

1726.

29119*

Žokļa kaulu trepanācija

70.35

1727.

29125

Gļotādas ekscīzija vai kauterizācija

8.52

1728.

29126

Gļotādas proliferācijas ekscīzija - epulis izoperēšana

13.03

1729.

29127

Gļotādas proliferācijas ekscīzija - fibromas, papilomas izoperēšana

10.36

1730.

29128*

Fisurālas cistas ekstirpācija

75.74

1731.

29129*

Radikulāras cistas ekstirpācija bez sakņu gala rezekcijas diametrā līdz 2 cm

75.74

1732.

29130*

Radikulāras cistas ekstirpācija bez sakņu gala rezekcijas diametrā virs 2 cm

81.09

1733.

29131*

Radikulāras cistas ekstirpācija ar viensakņu zoba gala rezekciju

81.09

1734.

29133*

Radikulāras cistas ekstirpācija ar dzerokļu sakņu galu rezekciju

86.50

1735.

29135*

Radikulāras cistas ekstirpācija ar zobu saknes gala rezekciju ar retrogrādu plombēšanu viensakņu zobiem un dzerokļiem

75.74

1736.

29140*

Cistektomija (cistai diametrā virs 2 cm) un dobuma aizpildīšana ar kaulu autotransplātu

91.84

1737.

29141*

Cistektomija (cistai diametrā virs 2 cm) un dobuma aizpildīšana ar mākslīgiem materiāliem

86.50

1738.

29142*

Cistektomija (cistai diametrā virs 2 cm) un dobuma aizpildīšana ar augšžokļu un apakšžokļu imobilizāciju

97.24

1739.

29143*

Cistotomija pie folikulārām un radikulārām cistām

75.74

1740.

29144

Gļotu cistas izoperēšana

10.24

1741.

29145

Orālā cistotomija (ranula)

15.50

1742.

29146*

Zemžokļa siekalu dziedzera ekstirpācija

86.49

1743.

29147*

Intra orāla siekalu dziedzera fistulas operācija

91.87

1744.

29148*

Extra orāla siekalu fistulas slēgšana

97.24

1745.

29149*

Siekalu dziedzera intra orāla siekalakmens izņemšana no izvada

75.74

1746.

29150*

Siekalu dziedzera intra orāla siekalakmens izņemšana no dziedzera

86.50

1747.

29151*

Pieauss siekalu dziedzera ekstirpācija, subtotāla vai totāla rezekcija, siekalu dziedzera cistas ekstirpācija, ieskaitot reģionālās limfātiskās sistēmas izņemšanu, saglabājot sejas nerva (n. facialis) zarus

108.00

1748.

29155*

Vanaha operācija

118.69

1749.

29156

Neiralģijas ārstēšanas ķirurģiskā metode - alkoholizācija

13.96

1750.

29157*

Neiralģijas ārstēšanas ķirurģiskā metode - neirekserēze

75.74

1751.

29158*

Neiralģijas ārstēšanas ķirurģiskā metode - atveres dekompresija

78.37

1752.

29159*

Neiralģijas ārstēšanas ķirurģiskā metode - kanāla dekompresija

86.50

1753.

29160

Neiralģijas ārstēšanas ķirurģiskā metode - bazālas blokādes

12.64

1754.

29165*

Nerva traumas gadījumā - intrafascikulāra šuve (apvalks vesels, šuve uz fascikuliem)

97.24

1755.

29166*

Nerva traumas gadījumā - epineirā