Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23.nr.; 2004, 8., 10.nr.; 2005, 2., 10., 24.nr.; 2007, 3., 24.nr.; 2008, 24.nr.; 2009, 2., 14., 21.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.; 2010, 68., 136., 183., 206.nr.; 2011, 65., 204.nr.; 2013, 186., 232.nr.; 2014, 257.nr.; 2015, 97., 124., 248.nr.; 2016, 100.nr.) šādus grozījumus:

1. 13.pantā:

izteikt pirmās daļas 1., 2., 3., 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"1) cigāriem un cigarillām (par 1000 cigāriem vai cigarillām) - 88 euro;

2) cigaretēm:

a) 69,5 euro par 1000 cigaretēm,

b) 20 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

3) smēķējamai tabakai (par 1000 gramiem tabakas):

a) smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai - 70 euro,

b) citai smēķējamai tabakai - 70 euro;

4) tabakas lapām - 70 euro (par 1000 gramiem tabakas lapu);

5) karsējamai tabakai - 70 euro (par 1000 gramiem karsējamās tabakas).";

aizstāt 1.1 daļā skaitli "100" ar skaitli "103,5".

2. Aizstāt 18.panta piektās daļas 2.punkta "a" apakšpunktā vārdus "kur audzē tādas" ar vārdiem "kur audzē kukurūzu biogāzes ieguvei, tādas".

3. 20.pantā:

aizstāt pirmās daļas ievaddaļā vārdus "otrās un trešās" ar vārdiem "otrās, trešās, piektās, sestās, septītās, astotās, devītās un desmitās";

izslēgt otrās daļas 2.punkta "d" apakšpunktu;

izslēgt ceturtās daļas otro teikumu;

izslēgt piektās daļas 3.punktu;

papildināt pantu ar sesto, septīto, astoto, devīto un desmito daļu šādā redakcijā:

"(6) Šajā pantā noteikto nodokļa atbrīvojumu vai atmaksu piemēro par šādu maksimālo akcīzes preču daudzumu:

1) degviela - 250 litri mēnesī uz katru transportlīdzekli, kas reģistrēts Latvijas Republikā uz šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4. un 6.punktā minētā subjekta vārda;

2) alkoholiskie dzērieni, ko iegādājas šā panta pirmās daļas 2. un 3.punktā minētie subjekti:

a) alus, raudzētie dzērieni, vīns, starpprodukti ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem - 300 litri (kopā) kalendāra gadā,

b) starpprodukti ar absolūtā spirta saturu no 15 līdz 22 tilpumprocentiem, pārējie alkoholiskie dzērieni - 96 litri (kopā) kalendāra gadā;

3) tabakas izstrādājumi, ko iegādājas šā panta pirmās daļas 2. un 3.punktā minētie subjekti:

a) cigaretes - 7200 cigaretes kalendāra gadā,

b) smēķējamā vai karsējamā tabaka - 7200 grami kalendāra gadā,

c) cigāri un cigarillas - 1800 cigāri vai cigarillas kalendāra gadā;

4) elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums, ko iegādājas šā panta pirmās daļas 2. un 3.punktā minētie subjekti, - 7200 miligrami nikotīna vai ne vairāk kā 7200 mililitri elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma kalendāra gadā.

(7) Ja šā panta pirmās daļas 2. un 3.punktā minētie subjekti saskaņā ar Ārlietu ministrijā saņemto paziņojumu par attiecīgās personas ierašanos Latvijas Republikā ierodas dienesta uzsākšanai Latvijas Republikā attiecīgajā gadā pēc 30.jūnija, šā panta sestās daļas 2., 3. un 4.punktā minēto maksimālo akcīzes preču daudzumu aprēķina, dalot to ar divi.

(8) Šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem administratīvi tehniskā personāla darbiniekiem un šo darbinieku ģimenes locekļiem, ja nav noslēgta speciāla vienošanās, reizi akreditācijas laikā par pirmajos četros mēnešos iegādātajām precēm, sākot no dienas, kad Ārlietu ministrija ir saņēmusi paziņojumu par attiecīgās personas ierašanos Latvijas Republikā, šā panta sestās daļas 2., 3. un 4.punktā minēto maksimālo akcīzes preču daudzumu aprēķina, dalot to ar trīs.

(9) Šajā pantā noteikto nodokļa atbrīvojumu vai atmaksu nepiemēro par alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu:

1) ko šā panta pirmās daļas 5. un 7.punktā minētie subjekti iegādājas Latvijas Republikā;

2) subjektam (fiziskajai personai), kurš ir jaunāks par 18 gadiem.

(10) Šajā pantā ietvertos noteikumus piemēro, ciktāl Latvijas Republikai saistošos starptautiskajos līgumos nav noteikts citādi."

4. Papildināt 27.panta trešās daļas 1.punktu ar "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"d) raudzētos dzērienus ar absolūtā spirta saturu līdz 6 tilpumprocentiem (ieskaitot);".

5. Pārejas noteikumos:

izteikt 55.punktu šādā redakcijā:

"55. Šā likuma 13.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto nodokļa likmi (88 euro par 1000 cigāriem vai cigarillām) cigāriem un cigarillām piemēro ar 2019.gada 1.janvāri.";

izteikt 56.punkta 4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4) no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim - 42,69 euro par 1000 cigāriem vai cigarillām;";

papildināt 56.punktu ar 5. un 6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5) no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim - 58 euro par 1000 cigāriem vai cigarillām;

6) no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim - 73 euro par 1000 cigāriem vai cigarillām.";

izteikt 57.punktu šādā redakcijā:

"57. Šā likuma 13.panta pirmās daļas 2.punkta "b" apakšpunktā noteikto nodokļa likmi cigaretēm 20 procentu apmērā no maksimālās mazumtirdzniecības cenas piemēro ar 2017.gada 1.jūliju, bet šā likuma 13.panta pirmās daļas 2.punkta "a" apakšpunktā noteikto nodokļa likmi cigaretēm (69,5 euro par 1000 cigaretēm) un šā likuma 13.panta 1.1 daļā noteikto nodokļa minimālo līmeni cigaretēm (103,5 euro par 1000 cigaretēm) piemēro ar 2018.gada 1.jūliju.";

izteikt 58.punkta 7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7) no 2017.gada 1.jūlija līdz 2018.gada 30.jūnijam - summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā punkta "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes, bet aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā 99 euro par 1000 cigaretēm:

a) 67 euro par 1000 cigaretēm,

b) 20 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas.";

izteikt 59.punktu šādā redakcijā:

"59. Šā likuma 13.panta pirmās daļas 3.punkta "a" apakšpunktā noteikto nodokli smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai (70 euro par 1000 gramiem tabakas), "b" apakšpunktā noteikto nodokli citai smēķējamai tabakai (70 euro par 1000 gramiem tabakas), 4.punktā noteikto nodokli tabakas lapām (70 euro par 1000 gramiem tabakas lapu) un 5.punktā noteikto nodokli karsējamai tabakai (70 euro par 1000 gramiem karsējamās tabakas) piemēro ar 2019.gada 1.janvāri.";

izteikt 60.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"60. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 59.punktam sāk piemērot šā likuma 13.panta pirmās daļas 3.punkta "a" apakšpunktā noteikto nodokli smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai, "b" apakšpunktā noteikto nodokli citai smēķējamai tabakai, 4.punktā noteikto nodokli tabakas lapām un 5.punktā noteikto nodokli karsējamai tabakai, smalki sagrieztu tabaku cigarešu uztīšanai, citu smēķējamo tabaku, tabakas lapas un karsējamo tabaku apliek ar nodokli:";

izteikt 60.punkta 5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5) no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim - 62 euro par 1000 gramiem attiecīgā tabakas izstrādājuma;";

papildināt 60.punktu ar 6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6) no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim - 66 euro par 1000 gramiem attiecīgā tabakas izstrādājuma.";

izslēgt 73. un 74.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 95. un 96.punktu šādā redakcijā:

"95. Grozījums šā likuma 18.panta piektās daļas 2.punkta "a" apakšpunktā stājas spēkā 2017.gada 1.jūlijā. Lai ar 2017.gada 1.jūliju nodrošinātu šā likuma 18.panta piektās daļas 2.punkta "a" apakšpunkta piemērošanu attiecībā uz to, ka ar 2017.gada 1.jūliju tiek atceltas tiesības iegādāties šā likuma 18.panta piektajā daļā minēto dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi par zemes platībām, kurās audzē kukurūzu biogāzes ieguvei, Lauku atbalsta dienests līdz 2017.gada 30.jūnijam veic nepieciešamās darbības.

96. Grozījums šā likuma 27.panta trešās daļas 1.punktā attiecībā uz šā punkta papildināšanu ar "d" apakšpunktu stājas spēkā 2017.gada 1.martā."

Likums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 23.novembrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 10.decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 23.11.2016.Stājas spēkā: 01.01.2017.Tēma: Nodokļi un nodevas; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 241, 10.12.2016. OP numurs: 2016/241.29
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
287264
01.01.2017
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)