Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 678

Rīgā 2016. gada 14. novembrī (prot. Nr. 60 56. §)

Par konceptuālo ziņojumu "Par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultātiem, priekšlikumiem par tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) turpmāko izmantošanu un fotoradaru iegādes, uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas finansēšanu"

1. Atbalstīt konceptuālajā ziņojumā "Par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultātiem, priekšlikumiem par tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) turpmāko izmantošanu un fotoradaru iegādes, uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas finansēšanu" ietverto:

1.1. turpmākās fotoradaru ieviešanas risinājuma 2. variantu;

1.2. samaksas apmēra noteikšanas 2.A modeli;

1.3. deleģēto uzdevumu apmaksas kārtības 1. modeli;

1.4. normatīvā regulējuma pilnveidošanas risinājuma 1. variantu (līdz risinājuma 1. varianta ieviešanai - risinājuma 3. variantu).

2. Noteikt Iekšlietu ministriju un Satiksmes ministriju par atbildīgajām institūcijām šā rīkojuma 1. punktā minēto risinājuma variantu īstenošanā.

3. Iekšlietu ministrijai:

3.1. sešu mēnešu laikā izstrādāt un iekšlietu ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Ceļu satiksmes likumā, papildinot 43.7 pantu ar trešo daļu un paredzot, ka Ministru kabinets nosaka izdevumus, kādi tiek segti valsts akciju sabiedrībai "Ceļu satiksmes drošības direkcija" saistībā ar attiecīgā panta pirmajā un otrajā daļā minēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi, kā arī to segšanas kārtību (turpmāk - samaksas kārtība);

3.2. divu mēnešu laikā pēc šā rīkojuma 3.1. apakšpunktā minētā tiesību akta pieņemšanas izstrādāt un iekšlietu ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā noteikumu projektu par šā rīkojuma 3.1. apakšpunktā minēto samaksas kārtību;

3.3. izstrādāt un iekšlietu ministram līdz 2016. gada 25. novembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā rīkojuma projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2014. gada 29. jūlija rīkojumā Nr. 382 "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanai" atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam.

4. Ekonomikas ministrijai sagatavot un ekonomikas ministram līdz 2017. gada 1. jūlijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā noteikumu projektu par metroloģiskajām prasībām autotransporta līdzekļu ātruma kontroles mērīšanas līdzekļiem un to metroloģiskās kontroles kārtību.

5. Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Satiksmes ministriju sagatavot un līdz 2019. gada 1. martam iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par fotoradaru turpmākās darbības nodrošināšanu (atjaunošanu) un tās finansēšanas avotiem.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis


(Ministru kabineta
2016. gada 14. novembra
rīkojums Nr. 678)

Konceptuāls ziņojums
"Par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultātiem, priekšlikumiem par tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) turpmāko izmantošanu un fotoradaru iegādes, uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas finansēšanu"

Rīga, 2016.gads

Satura rādītājs

Ievads

Informācija par tiesisko regulējumu

I. Konceptuālā ziņojuma kopsavilkums

II. Situācijas apraksts

Fotoradaru iegādes un uzstādīšanas gaita

Fotoradaru darbības rezultāti

Pārskats par valsts pamatbudžeta ieņēmumiem un izdevumiem, kā arī identificēti riski

Secinājumi un priekšlikumi fotoradaru turpmākai izmantošanai

III. Risinājuma varianti, to ietekme uz problēmu risināšanu un valsts budžetu

Priekšlikumi Valsts kontroles ieteikumu izpildei

Turpmākās fotoradaru ieviešanas risinājuma varianti

Samaksas apmēra noteikšanas modeļi

Deleģēto uzdevumu apmaksas kārtības modeļi.

Priekšlikumi normatīvā regulējuma pilnveidošanai

Ietekme uz valsts un pašvaldību budžetu

Ievads

Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija sēdē (prot.Nr.27, 39.§, 3.punkts) tika dots uzdevums - Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju līdz 2016.gada 1.jūnijam (saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija sēdē (prot.Nr.30, 11.§) pieņemto lēmumu uzdevuma izpildes termiņš pagarināts līdz 2016.gada 1.augustam) sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informatīvo ziņojumu par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (turpmāk - CSDD) īstenotā tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) iegādes, uzstādīšanas un to darbības nodrošināšanas projekta ietvaros uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultātiem, nepieciešamības gadījumā sniedzot priekšlikumus par tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) (turpmāk - fotoradars) turpmāko izmantošanu.

Vienlaikus Valsts kontrole finanšu revīzijas par Iekšlietu ministrijas 2015.gada pārskata sagatavošanas pareizību ietvaros ir veikusi plānotās pārbaudes par pasākumam "Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana" piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma, kā arī Valsts policijas un CSDD noslēgtā valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma atbilstību tiesību aktiem un politikas plānošanas dokumentiem (turpmāk - revīzija).

Attiecībā uz Ministru kabineta kompetenci revīzijā konstatēts, ka:

- fotoradaru ieviešana nenotiek paredzētajos termiņos;

- nav skaidra finansēšanas kārtība, proti, nav noteikts uzkrātās summas, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, izlietojums, normatīvie akti nereglamentē izdevumu veidus un apmērus, kas būtu iekļaujami pakalpojuma izmaksās, ja pakalpojums ir valsts deleģēts uzdevums.

Lai nodrošinātu Transporta nozares attīstības plānošanas dokumentos un Ministru kabineta pieņemtajos lēmumos1 noteikto mērķu sasniegšanu attiecībā uz ātruma pārsniegšanas uz autoceļiem kontroli un ekonomisku šim mērķim novirzīto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu, Valsts kontrole Iekšlietu ministrijai ir sniegusi šādus ieteikumus, kas attiecas uz Ministru kabineta kompetenci:

1. Iekšlietu ministrijai rosināt Ministru kabinetā atkārtoti vērtēt, vai izvēlētais fotoradaru iegādes finansēšanas modelis, kad fotoradaru iegāde tiek finansēta no CSDD dividendēm, ir valstij visizdevīgākais un nodrošina fotoradaru ieviešanu plānotajos termiņos.

2. Iekšlietu ministrijai veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka skaidri tiek noteikta fotoradaru darbības finansēšanas kārtība no Valsts policijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Ievērojot minēto, kā arī to, ka Ministru kabineta dotā uzdevuma izpilde ir cieši saistīta ar Valsts kontroles ieteikumu izpildi, sagatavots konceptuāls ziņojums.

Informācija par tiesisko regulējumu

Atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 4.decembra sēdē (prot.Nr. 68, 58.§ "Informatīvais ziņojums "Par pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) ieviešanas gaitu un ar to saistītajiem problēmjautājumiem", 3.punkts) dotajam uzdevumam - Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Satiksmes ministriju izvērtēt iespējamos fotoradaru ieviešanas risinājumus Latvijā un iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par institūciju, kura nodrošinās fotoradaru ieviešanu, kā arī fotoradaru ieviešanas termiņiem, tika sagatavots un Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta sēdē (prot.Nr.44, 155.§) izskatīts un pieņemts zināšanai informatīvais ziņojums "Par pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) ieviešanu", un nolemts pamatā atbalstīt pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) ieviešanas risinājuma 2.variantu, nosakot, ka Ceļu satiksmes drošības direkcija ir atbildīga par fotoradaru iegādes un darbības nodrošināšanu, pakāpeniski no 2013.gada līdz 2017.gadam ik gadu iegādājoties un uzstādot 20 fotoradarus. Vienlaikus tika uzdots Satiksmes ministrijai kopīgi ar Iekšlietu ministriju sagatavot priekšlikumus likumprojektam "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā", nosakot Ceļu satiksmes drošības direkcijas kompetenci veikt pārkāpumu fiksēšanu ar tehniskajiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli (veikt fotoradaru iegādi un darbības nodrošināšanu).

Minētā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma 3.punkts paredz, ka jautājums par atbilstošas Ceļu satiksmes drošības direkcijas peļņas daļas novirzīšanu fotoradaru iegādei un darbības uzsākšanai jāizskata Ministru kabinetā pēc attiecīgu grozījumu veikšanas Ceļu satiksmes likumā un vienlaikus ar informatīvo ziņojumu par fotoradaru tehnoloģisko risinājumu - lāzera metodes un doplera metodes - salīdzinošu izvērtējumu iegādes un uzturēšanas izmaksu, efektivitātes un funkcionalitātes (tai skaitā, cik braukšanas joslu pārbaudi katrs no tiem var ietvert, nepieciešamais skaits dažādos ceļa posmos u.tml.), sniedzot detalizētu pamatojumu atbalstāmajam tehnoloģiskajam risinājumam (protokollēmuma 5.punkts).

Attiecīgos grozījumus Ceļu satiksmes likuma 43.7 pantā Saeima pieņēma 2013.gada 21.novembrī (spēkā no 2013.gada 26.decembra) un tie paredz, ka:

- lai Valsts policija veiktu ceļu satiksmes uzraudzību, Ceļu satiksmes drošības direkcija, pamatojoties uz deleģēšanas līgumu, kas noslēgts ar Valsts policiju, var nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību pārkāpumu fiksēšanai, neapturot transportlīdzekli;

- Valsts policija, lai piemērotu administratīvos sodus par pārkāpumiem, kas fiksēti ar fotoradariem, transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā apstrādā to informāciju, kas par attiecīgo pārkāpumu saņemta no fotoradariem, sagatavo attiecīgu protokolu-lēmumu un nosūta to personai, kurai piemērots administratīvais sods. Valsts policija ar Ceļu satiksmes drošības direkciju var noslēgt deleģēšanas līgumu, kurā paredz, ka Ceļu satiksmes drošības direkcija transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā apstrādā to informāciju, kas par attiecīgo pārkāpumu saņemta no fotoradariem, sagatavo šā protokola-lēmuma projektu un nosūta to Valsts policijai izvērtēšanai un lēmuma par administratīvā soda piemērošanu pieņemšanai, bet pēc minētā Valsts policijas lēmuma pieņemšanas protokolu-lēmumu nosūta personai, kurai piemērots administratīvais sods.

Ministru kabineta 2014.gada 26.maija sēdē (prot.Nr.30, 40.§) tika izskatīts un pieņemts zināšanai informatīvais ziņojums "Par fotoradaru tehnoloģiskajiem risinājumiem un ieviešanas gaitu", un uzdots:

- Iekšlietu ministrijai (Valsts policijai) noslēgt Ceļu satiksmes likuma 43.7 pantā paredzēto deleģēšanas līgumu ar Ceļu satiksmes drošības direkciju par tehnisko līdzekļu (fotoradaru) iegādi, uzstādīšanu un darbības nodrošināšanu atbilstoši informatīvajā ziņojumā paredzētajam plānam;

- Iekšlietu ministrijai sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā ar Finanšu ministriju saskaņotu rīkojuma projektu par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanai, paredzot, ka ar fotoradaru darbības nodrošināšanu un naudas sodu uzlikšanu par pārkāpumiem ceļu satiksmē saistītie izdevumi nav lielāki par prognozētajiem valsts pamatbudžeta papildu ieņēmumiem no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar Ceļu satiksmes drošības direkcijas fotoradariem.

Ar Ministru kabinetu 2014.gada 30.maija rīkojumu Nr.257 "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" peļņas daļu" (turpmāk - rīkojums Nr.257) tika:

- noteikts, ka saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"3.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1471 "Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu" Ceļu satiksmes drošības direkcijai nav jāmaksā dividendes (1 469 717 euro) no tīrās peļņas par 2013.gadu;

- uzdots Satiksmes ministrijai kā Ceļu satiksmes drošības direkcijas kapitāla daļu turētājai nodrošināt, ka 2013.gadā gūtās peļņas daļa 996 010 euro apmērā tiek novirzīta stacionāro fotoradaru iegādei.

Ar Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumu Nr.382 "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanai" (grozīts ar Ministru kabineta 2015.gada 16.novembra rīkojumu Nr.720) (turpmāk - rīkojums Nr.382) atļauts Iekšlietu ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanai laikposmā no 2015.gada līdz 2021.gadam, kā arī uzdots Valsts policijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noslēgt valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu ar Ceļu satiksmes drošības direkciju sākotnēji par 20, bet pēc tam par 40 fotoradaru uzstādīšanu un to darbības nodrošināšanu, kā arī no fotoradariem saņemtās informācijas apstrādi transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, protokola-lēmuma projekta sagatavošanu un pēc tā izvērtēšanas Valsts policijā protokola-lēmuma nosūtīšanu personai, kurai uzlikts administratīvais sods par pārkāpumiem ceļu satiksmē.

Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija sēdē (prot.Nr.27, 39.§) tika izskatīts un pieņemts zināšanai informatīvais ziņojums "Par pašvaldību iesaistīšanu ceļu satiksmes uzraudzībā un tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) uzstādīšanā", un nolemts atbalstīt informatīvajā ziņojumā piedāvāto iespējamās rīcības 3.variantu (pašvaldības neveic tehnisko līdzekļu (stacionāro fotoradaru) iegādi, uzstādīšanu un to darbības nodrošināšanu, bet gan aktīvāk līdzdarbojas Ceļu satiksmes drošības direkcijas iegādāto tehnisko līdzekļu (stacionāro fotoradaru) uzstādīšanā (tai skaitā, vietu, kur attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā var tikt apdraudēta ceļu satiksmes drošība, apzināšanā un tehnisko līdzekļu (stacionāro fotoradaru) uzstādīšanas vietu saraksta izveidē): Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju, ņemot vērā attiecīgo pašvaldību priekšlikumus par tehnisko līdzekļu (stacionāro fotoradaru) uzstādīšanas vietām, meklē papildu iespējas nodrošināt straujāku tehnisko līdzekļu (stacionāro fotoradaru) izmantošanas attīstību, nekā to paredz Ministru kabineta pieņemtie lēmumi par 100 fotoradaru darbības pakāpenisku nodrošināšanu piecu gadu periodā, kā arī izvērtē iespējas īstenot citus pasākumus, kas vērsti uz ceļu satiksmes drošības paaugstināšanu, piemēram, izvietojot atļauto braukšanas ātrumu fiksējošo ierīču mulāžas).

Turklāt Ministru kabinets nolēma aicināt pašvaldības aktīvāk iesaistīties fotoradaru uzstādīšanas vietu saraksta izveides procesā, sniedzot Valsts policijai konkrētus priekšlikumus par iespējamajām stacionāro fotoradaru uzstādīšanas vietām.

Ar Ministru kabineta 2015.gada 10.jūlija rīkojumu Nr.377 "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" peļņas daļu par 2014.gadu" (turpmāk - rīkojums Nr.377) tika:

- noteikts, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1471 "Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu" Ceļu satiksmes drošības direkcijai nav jāmaksā dividendes no tīrās peļņas par 2014.gadu;

- uzdots Satiksmes ministrijai kā Ceļu satiksmes drošības direkcijas kapitāla daļu turētājai nodrošināt, ka 2014.gadā gūtās tīrās peļņas daļa 1 144 000 euro apmērā tiek novirzīta stacionāro fotoradaru iegādei.

Ar Ministru kabineta 2016.gada 22.augusta rīkojumu Nr.463 "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija", valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" un valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" peļņas daļu par 2015.gadu" (turpmāk - rīkojums Nr.463) tika:

‒ noteikts, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.806 "Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu" 11.2.apakšpunktu un 14.punktu valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" maksā atšķirīgu dividendēs izmaksājamo peļņas daļu no tīrās peļņas par 2015.gadu;

‒ uzdots Satiksmes ministrijai kā valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" kapitāla daļu turētājai nodrošināt, ka 1 327 953 euro no valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" 2015.gada peļņas tiek novirzīti stacionāro fotoradaru iegādei, bet atlikusī peļņas daļa no 90 procentiem, kas būtu iemaksājami valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, 34 372 euro apmērā tiek iemaksāta valsts budžetā.

Fotoradaru uzstādīšana tiek nodrošināta, ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 15.aprīļa noteikumu Nr.200 "Tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) izmantošanas kārtība" prasības.

Vienlaikus valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanas jomu reglamentē vispārējie tiesību akti:

- Valsts pārvaldes iekārtas likuma V nodaļa "Atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšana";

- Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumi Nr.317 "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu".

Fotoradaru ieviešana noteikta arī politikas plānošanas dokumentos:

- Transporta attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam, kas apstiprinātas ar Ministru kabineta 2013.gada 27.decembra rīkojumu Nr.683;

- Ceļu satiksmes drošības plānā 2014.-2016.gadam, kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2014.gada 18.februāra rīkojumu Nr.72.

Bez tam, deleģējot valsts pārvaldes uzdevumu, kā teorētiskā bāze tiktāl, ciktāl tas izmantojams attiecībā uz šāda veida projektu, izmantots "Eversheds Bitāns" pēc Valsts kancelejas pasūtījuma veiktais pētījums "Valsts pārvaldes uzdevumu nodošanas analīze un rekomendācijas".

I. Konceptuālā ziņojuma kopsavilkums

Fotoradaru ieviešana līdz šim nav notikusi politikas plānošanas dokumentos un Ministru kabineta lēmumos paredzētajos termiņos. Galvenie iemesli šādai situācijai ir organizatoriski un saistīti ar iepirkuma līgumu slēgšanas aizkavēšanos sakarā ar pretendentu iesniegtajām sūdzībām Iepirkumu uzraudzības birojā. Laikposmā no 2015.gada februāra līdz novembrim pakāpeniski darbību uz Rīgas reģiona ceļiem uzsākuši 16 fotoradari. No 2016.gada 20.augusta papildus ir uzstādīti vēl 4 fotoradari. Plānots, ka 2016.gada oktobrī darbību uz ceļiem uzsāks vēl 20 fotoradari. CSDD 2016.gada jūnijā ir noslēgusi iepirkuma līgumu par atlikušo līdz 84 fotoradaru iegādi un uzstādīšanu. Iegādājamo fotoradaru skaits būs atkarīgs no šim mērķim pieejamā finansējuma, kas pamatā būs CSDD dividendes. Noslēgts iepirkuma līgums arī par fotoradaru pamatņu ierīkošanu.

Konceptuālā ziņojumā:

- atspoguļoti CSDD īstenotā fotoradaru iegādes, uzstādīšanas un to darbības nodrošināšanas projekta ietvaros uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultāti, kā arī priekšlikumi par to turpmāko izmantošanu;

- sniegti priekšlikumi par iespējamiem risinājumiem, lai ieviestu Valsts kontroles ieteikumus ar finansiālās ietekmes un SVID analīzi.

Turpmākās fotoradaru ieviešanas risinājuma varianti:

1.variants - Pagarināt fotoradaru ieviešanas termiņu, izdevumus sedzot tikai no CSDD dividendēm (prognozētais apjoms, proti, ieviest 100 fotoradarus 5 kārtās šādos termiņos: (1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā), 2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā), 3.kārta - 20 (2017.gadā), 4.kārta - 20 (2018.gadā), 5.kārta - 20 (2019.gadā).

2.variants - Pagarināt fotoradaru ieviešanas termiņu, izdevumus sedzot tikai no CSDD dividendēm (prognozētais apjoms, proti, ieviest 100 fotoradarus 4 kārtās šādos termiņos: (1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā), 2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā), 3.kārta - 20 (2017.gadā), 4.kārta - 40 (2018.gadā).

Iekšlietu ministrija uzskata, ka fotoradaru iegādes finansēšanas modelis, kad fotoradaru iegāde tiek finansēta no CSDD dividendēm, ir valstij visizdevīgākais no finansiālā viedokļa pašreizējā valsts budžeta situācijā un atbalsta 2.risinājuma variantu.

√ Samaksas apmēra noteikšanas modeļi:

1.A. modelis - izmaksu aprēķins pēc principiem, kādi tiek piemēroti, izstrādājot CSDD maksas pakalpojumu cenrādi, paredzot izmaksās iekļaut arī:

• summu, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam,2 ar mērķi piesaistīt to kā vienu no finansēšanas avotiem katras fotoradaru kārtas atjaunošanai (ar iegādi un uzstādīšanu saistītiem izdevumiem) pēc katriem 5 gadiem (ja fotoradaru darbība tiks turpināta ilgāku laika periodu - tad, kad tiks veikta to nomaiņa);

• plānoto peļņu 5% apmērā no fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksām;

• to PVN daļu, kas netiek atgūta. CSDD ir tiesības aprēķināt atskaitāmo priekšnodokli izmantojot proporciju par precēm un pakalpojumiem, kas saistīti ne tikai ar deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu, ja nav iespējams nodrošināt atsevišķu šo preču un pakalpojumu uzskaiti3.

1.B. modelis - izmaksu aprēķins pēc principiem, kādi tiek piemēroti, izstrādājot CSDD maksas pakalpojuma cenrādi, paredzot izmaksās iekļaut arī:

• summu, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam,4 ar mērķi piesaistīt to kā vienu no finansēšanas avotiem katras fotoradaru kārtas atjaunošanai (ar iegādi un uzstādīšanu saistītiem izdevumiem) pēc katriem 5 gadiem (ja fotoradaru darbība tiks turpināta ilgāku laika periodu - tad, kad tiks veikta to nomaiņa);

• to PVN daļu, kas netiek atgūta. CSDD ir tiesības aprēķināt atskaitāmo priekšnodokli izmantojot proporciju par precēm un pakalpojumiem, kas saistīti ne tikai ar deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu, ja nav iespējams nodrošināt atsevišķu šo preču un pakalpojumu uzskaiti3;

• izmaksās netiek iekļauta plānotā peļņa.

2.A. modelis - izmaksas tiek noteiktas pēc šāda principa:

• izmaksās netiek iekļauta summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, piemērojot valsts pārvaldes iestāžu budžeta veidošanas pamatprincipus (ievērojot, ka tiek deleģēts uzdevums, ko var veikt arī pati valsts pārvaldes iestāde), kas neparedz ilgtermiņa valsts budžeta līdzekļu uzkrāšanu. Neskatoties uz to, ka CSDD nav tiešās valsts pārvaldes iestāde, summas, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, uzkrājums tiek veidots no valsts budžeta līdzekļiem. Pašlaik nav zināms, kad esošos fotoradarus būs nepieciešams nomainīt (atjaunot) (plānots, ka tie darbosies 5 gadus, bet var tikt izskatīta iespēja pagarināt darbības termiņu līdz 7 gadiem), kā arī, kādi finanšu līdzekļi tam būs nepieciešami un kāds būs to avots (iespējams, tiks turpināta pašreizējā kārtība, ka fotoradaru iegādei tiks novirzītas CSDD dividendes);

• izmaksās tiek iekļauta plānotā peļņa 5% apmērā no fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksām;

• izmaksās tiek iekļauta tā PVN daļa, kas netiek atgūta. CSDD ir tiesības aprēķināt atskaitāmo priekšnodokli izmantojot proporciju par precēm un pakalpojumiem, kas saistīti ne tikai ar deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu, ja nav iespējams nodrošināt atsevišķu šo preču un pakalpojumu uzskaiti3.

2.B. modelis - izmaksas tiek noteiktas pēc šāda principa:

• izmaksās netiek iekļauta summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, piemērojot valsts pārvaldes iestāžu budžeta veidošanas pamatprincipus (ievērojot, ka tiek deleģēts uzdevums, ko var veikt arī pati valsts pārvaldes iestāde), kas neparedz ilgtermiņa valsts budžeta līdzekļu uzkrāšanu. Neskatoties uz to, ka CSDD nav tiešās valsts pārvaldes iestāde, summas, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, uzkrājums tiek veidots no valsts budžeta līdzekļiem. Pašlaik nav zināms, kad esošos fotoradarus būs nepieciešams nomainīt (atjaunot) (plānots, ka tie darbosies 5 gadus, bet var tikt izskatīta iespēja pagarināt darbības termiņu līdz 7 gadiem), kā arī, kādi finanšu līdzekļi tam būs nepieciešami un kāds būs to avots (iespējams, tiks turpināta pašreizējā kārtība, ka fotoradaru iegādei tiks novirzītas CSDD dividendes);

• izmaksās netiek iekļauta plānotā peļņa, jo Valsts policija sedz pilnīgi visus ar radaru uzturēšanu un darbības nodrošināšanu saistītos izdevumus, t.sk. arī administratīvos izdevumus;

• izmaksās tiek iekļauta tā PVN daļa, kas netiek atgūta. CSDD ir tiesības aprēķināt atskaitāmo priekšnodokli izmantojot proporciju par precēm un pakalpojumiem, kas saistīti ne tikai ar deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu, ja nav iespējams nodrošināt atsevišķu šo preču un pakalpojumu uzskaiti3.

Iekšlietu ministrija atbalsta 2.A.modeli samaksas apmēra noteikšanai ar 2017.gada 1.janvāri.

√ Deleģēto uzdevumu apmaksas kārtības modeļi:

1. modelis - "vienības cena" (vienas radardienas izmaksas) - samaksas apmērs atkarīgs no faktisko radardienu skaita.

2. modelis - "izmaksu atlīdzība" (finansējums atbilstoši faktisko izmaksu apjomam, kas CSDD radies valsts pārvaldes deleģētā uzdevuma izpildes procesā un pamatojas uz darījumu attaisnojošiem dokumentiem, pieskaitot arī netiešos izdevumus).

Iekšlietu ministrija atbalsta 1.modeli - "vienības cena", piemērojot to ar 2017.gada 1.janvāri. Lai šo modeli īstenotu, nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus normatīvajos aktos, paredzot noteikt konkrētu samaksas apmēru par vienu radardienu, kā arī radardienas definīciju.

√ Priekšlikumi normatīvā regulējuma pilnveidošanai, veicot arī SVID analīzi:

1.variants - veikt grozījumus Ceļu satiksmes likumā, papildinot 43.7 pantu "Pārkāpumu fiksēšana ar tehniskiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli" ar trešo daļu un paredzot, ka Ministru kabinets nosaka CSDD izdevumus, kādi tiek segti par šī panta pirmajā un otrajā daļā minēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi, kā arī to segšanas kārtību.

Pēc grozījumu pieņemšanas izstrādāt un pieņemt Ministru kabineta noteikumus.

2.variants - veikt grozījumus noteikumos Nr.317, precizējot un papildinot regulējumu par samaksas apmēra noteikšanas kārtību par valsts pārvaldes uzdevumu izpildi, ja šis uzdevums noteikts tiesību aktā.

3.variants - veikt attiecīgus grozījumus rīkojumā Nr.382, paredzot tajā arī samaksas kārtību.

Iekšlietu ministrija atbalsta 1.variantu, bet pārejas periodā līdz attiecīga regulējuma spēkā stāšanās - 3.variantu.

Piedāvātie problēmu risinājuma varianti pamatā tiek īstenoti plānotā finansējuma ietvaros, un izdevumu apjoms ir sabalansēts ar valsts pamatbudžeta ieņēmumu apjomu no naudas sodiem par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta fotoradariem. Konceptuālajā ziņojumā iekļauto risinājumu (risinājuma variantu) īstenošanas aprēķini (ieņēmumi un izdevumi) iekļauti pievienotajos pielikumos.

Ziņojumam ir pievienoti aprēķini šādos pielikumos:

1. Fotoradaru ieviešanas risinājuma 1.variants (ieviest 100 fotoradarus 5 kārtās (1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā), 2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā), 3.kārta - 20 (2017.gadā), 4.kārta - 20 (2018.gadā), 5.kārta - 20 (2019.gadā)):

‒ samaksas apmēra noteikšanas 1.A modelis - 1.pielikums;

‒ samaksas apmēra noteikšanas 1.B modelis - 2.pielikums;

‒ samaksas apmēra noteikšanas 2.A modelis - 3.pielikums;

‒ samaksas apmēra noteikšanas 2.B modelis - 4.pielikums;

2. Fotoradaru ieviešanas risinājuma 2.variants (ieviest 100 fotoradarus 4 kārtās (1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā), 2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā), 3.kārta - 20 (2017.gadā), 4.kārta - 40 (2018.gadā)):

‒ samaksas apmēra noteikšanas 1.A modelis - 5.pielikums;

‒ samaksas apmēra noteikšanas 1.B modelis - 6.pielikums;

‒ samaksas apmēra noteikšanas 2.A modelis - 7.pielikums;

‒ samaksas apmēra noteikšanas 2.B modelis - 8.pielikums.

3. Prognozēto valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar CSDD piederošajiem tehniskajiem līdzekļiem, aprēķins atbilstoši:

‒ fotoradaru ieviešanas risinājuma 1.variantam (ieviest 100 fotoradarus 5 kārtās (1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā), 2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā), 3.kārta -20 (2017.gadā), 4.kārta - 20 (2018.gadā), 5.kārta -20 (2019.gadā)) - 9.pielikums;

‒ fotoradaru ieviešanas risinājuma 2.variantam (ieviest 100 fotoradarus 4 kārtās (1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā), 2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā), 3.kārta -20 (2017.gadā), 4.kārta - 40 (2018.gadā)) - 10.pielikums;

4. Aprēķins par Valsts policijas izdevumiem, kas saistīti ar naudas sodas uzlikšanu - 11.pielikums;

5. Kopsavilkums par konceptuālajā ziņojumā iekļauto risinājumu (risinājumu variantu) realizācijai nepieciešamo valsts un pašvaldību budžeta finansējumu - 12.pielikums;

6. Aprēķins par fotoradaru ieviešanu 2015., 2016. un 2017.gadā (atbilstoši risinājuma 2.variantam un samaksas apmēra noteikšanas 2.A modelim) (1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā), 2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā), 3.kārta - 20 (2017.gadā)) - 13.pielikums;

7. Prognozēto valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar CSDD piederošajiem tehniskajiem līdzekļiem, aprēķins atbilstoši fotoradaru ieviešanai šādos apmēros: 1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā), 2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā), 3.kārta - 20 (2017.gadā)) - 14.pielikums.

II. Situācijas apraksts

Fotoradaru iegādes un uzstādīšanas gaita

Finanšu līdzekļi 20 fotoradaru iegādei un uzstādīšanai 2013.gadam netika piešķirti, jo nebija pieņemti attiecīgi grozījumi Ceļu satiksmes likumā un lēmums par fotoradaru tehnoloģiskajiem risinājumiem. Līdz ar to 2013.gadā fotoradaru iegāde un uzstādīšana netika veikta.

Lai nodrošinātu pirmajā kārtā uzstādāmo 20 tehnisko līdzekļu (fotoradaru) ieviešanu, 2014.gadā Ceļu satiksmes drošības direkcija veica šādus sagatavošanās darbus:

- analizēja satiksmes drošību pēc ceļu satiksmes negadījumu statistikas datiem, izvērtējot ceļu posmus un izvēloties vietas, kurās ir aktuāla braukšanas ātruma kontrole ar fotoradariem;

- saskaņoja izvēlēto fotoradaru uzstādīšanas vietas starp satiksmes drošībā iesaistītajām institūcijām (Valsts policija, VAS "Latvijas Valsts ceļi", Rīgas domes Satiksmes departaments, Latvijas Pašvaldību savienība), kā arī satiksmes drošības ekspertiem, nosakot izvēlēto uzstādīšanas vietu prioritātes (no 50 vietām tika izvēlētas 20);

- izstrādāja visu pirmajā kārtā uzstādāmo fotoradaru tehniskās specifikācijas jeb tehniskās pases ar detalizētu novietojuma un darbības informāciju (koordinātes, izvietojums, iekārtas veids, virziens, vietas aprakstes, attēls, utt.);

- monitorēja braukšanas ātrumu fotoradaru uzstādīšanas vietās, lai pēc to uzstādīšanas varētu salīdzināt informāciju par ātrumu konkrētā vietā pirms fotoradaru ieviešanas un pēc tās;

- sadarbojoties ar akciju sabiedrību "Sadales tīkls", ieguva informāciju par katras konkrētās vietas aprīkošanas ar elektroenerģijas pieslēgumu vietām iespējām un izmaksām, kā arī elektrosadales izvietojuma vietas atrašanās atzīmes kadastra kartē katrai ātruma mērīšanas ierīcei;

- identificēja zemes īpašniekus, caur kuru īpašumiem jāvelk kabeļi, lai vienotos par kabeļa ievilkšanu (pamatā valsts un pašvaldību zeme, ceļu nodalījuma joslā);

- sagatavoja nepieciešamo dokumentāciju iepirkumu veikšanai.

2014.gada 16.jūnijā iepirkuma rezultātā tika noslēgts līgums par 14 ātruma mērīšanas ierīču uzstādīšanas vietu izveidošanu. 2014.gada 31.oktobrī un 2015.gada 9.martā iepirkuma rezultātā tika noslēgti līgumi par 2 ātruma mērīšanas ierīču uzstādīšanas vietu izveidošanu.

Atbilstoši rīkojumam Nr.257 un rīkojumam Nr.382 tika izsludināts publiskais iepirkums (Id.Nr. CSDD 2014/32) "Transportlīdzekļu ātruma mērīšanas stacionāro tehnisko līdzekļu piegāde, uzstādīšana un darbības nodrošināšana" par 20 (16 doplera tipa un 4 lāzera tipa) stacionāro fotoradaru piegādi, uzstādīšanu un darbības nodrošināšanu. Iepirkuma rezultātā jau 2014.gada 8.oktobrī tika noslēgts līgums par 16 doplera tipa fotoradaru piegādi un uzstādīšanu. Iepirkums daļā par 4 lāzera tipa fotoradaru iegādi tika izbeigts bez rezultāta, jo šāda tipa radariem Latvijā nav nepieciešamā normatīvā regulējuma.

Jāatzīmē, ka Ekonomikas ministrija 2016.gada maijā (Ekonomikas ministrijas 2016.gada 10.maija vēstule Nr.523-1-4375) ir uzsākusi veidot starpinstitūciju darba grupu, lai normatīvajā aktā noteiktu lāzera tipa ātruma kontroles mērīšanas līdzekļu prasības, uz kuru pamata varēs veikt šī tipa ātruma mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšanu un pirmreizējo verificēšanu.

Deleģēšanas līgums starp Valsts policiju un CSDD par 20 fotoradaru uzstādīšanu un to darbības nodrošināšanu, kā arī no tehniskajiem līdzekļiem (fotoradariem) saņemtās informācijas apstrādi transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, protokola-lēmuma projekta sagatavošanu un pēc tā izvērtēšanas Valsts policijā protokola-lēmuma nosūtīšanu personai, kurai uzlikts administratīvais sods par pārkāpumiem ceļu satiksmē, tika noslēgts 2015.gada 3.februārī. Rīkojuma Nr.382 2.punktā minētais līgums par 40 fotoradaru darbību vēl nav noslēgts.

Fotoradari darbību uzsāka pakāpeniski 2015.gada laikā no 12.februāra līdz 3.novembrim (informācija - 1.grafikā).

Ievērojot to, ka 5 gadu laikā uzstādāmi 100 fotoradari, kā arī atbilstoši rīkojumam Nr.377 un rīkojumam Nr.382 2015.gada 27.novembrī tika izsludināts atklāts konkurss (id.Nr.CSDD 2015/88) "Transportlīdzekļu ātruma mērīšanas stacionāro tehnisko līdzekļu piegāde, uzstādīšana un darbības nodrošināšana" par doplera tipa fotoradaru piegādi, uzstādīšanu un darbības nodrošināšanu (iekārtu piegāde, uzstādīšana noteiktā vietā, iekārtas tipa apstiprinājums Latvijā, dokumentācijas iesniegšana par radiolokācijas stacijas lietošanas atļauju saņemšanu, sākotnējā verificēšana, nodošana pasūtītājam; iekārtu darbības nodrošināšana, kas ietver ikgadējo verificēšanu, apkalpošanu, apkopi, iekārtu monitoringu, iekārtu pārvaldības sistēmas izstrādi un uzturēšanu u.c.). 2016.gada 15.aprīlī tika pieņemts lēmums par iepirkuma uzvarētāju - SIA "Reck". Par iepirkuma rezultātu bija saņemta sūdzība, kas Iepirkumu uzraudzības birojā tika izskatīta 2016.gada 18.maijā, bet 2.jūnijā pieņemts lēmums par atļauju noslēgt līgumu. Lai mazinātu administratīvo slogu un novērstu situāciju, ka iepirkuma rezultātu apstrīdēšanas dēļ fotoradaru ieviešana nenotiek paredzētajos termiņos, CSDD iepirkumu izsludināja uz visu atlikušo fotoradaru skaitu - 84, paredzot par katru uzstādīšanas kārtu slēgt atsevišķu vienošanos ar izpildītāju. Arī Valsts kontroles revīzijas ziņojumā norādīts uz šāda risinājuma nepieciešamību. Vienlaikus nosacījumi paredz, ka viss minētais apjoms var tikt neiegādāts. Turpmāko iegādes procesu galvenokārt ietekmēs pieejamie finanšu resursi, tajā skaitā šim mērķim novirzāmo CSDD dividenžu daļa. Tomēr CSDD paredz iespēju piesaistīt arī citus tās rīcībā esošus finanšu resursus gadījumā, ja dividendes būs nepietiekošas. Tāpat pastāv iespēja piesaistīt uzkrāto summu, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, ja par to attiecīgi lems Ministru kabinets.

Ar visām satiksmes drošībā un organizēšanā iesaistītajām institūcijām - Valsts policiju, VAS "Latvijas Valsts ceļi", Latvijas Pašvaldību savienību un Rīgas domes Satiksmes departamentu, izvēlētas un saskaņotas 20 fotoradaru (2.kārtas) atrašanās vietas. Nosakot šīs vietas, ņemti vērā vairāki rādītāji: negadījumu, cietušo un bojāgājušo skaits konkrētajā ceļa posmā, ceļa posma funkcionālā nozīme, potenciālā braukšanas ātruma pārsniegšanas rezultātā radītais apdraudējums citiem satiksmes dalībniekiem, satiksmes intensitāte, raksturīgās braukšanas tendences. Izvēlētās vietas pamatā atrodas ārpus Rīgas - uz lielākajiem un noslogotākajiem ceļiem, piemēram, uz autoceļa A3 (Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža), uz autoceļa A6 (Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža), uz autoceļa A9 (Rīga - Liepāja), uz autoceļa A10 (Rīga - Ventspils), uz autoceļa A13 (Krievijas robeža - Daugavpils - Lietuvas robeža), kā arī uz autoceļa P80 (Tīnūži - Koknese). Šajās vietās trīs gadu laikā reģistrēti 359 ceļu satiksmes negadījumi, 206 ievainotie un 21 bojāgājušais.

Iepirkuma (Id.Nr. CSDD 2015/49) "Elektrokabeļu līniju un pamatu konstrukcijas projektēšana un izbūve" rezultātā CSDD 2015.gada 25.augustā ir noslēgusi līgumu par 24 stacionāro fotoradaru uzstādīšanu (iekārtu uzstādīšanas projekta dokumentācijas izstrādi, elektrisko spēka kabeļu ieguldīšanu, zemējuma kontūru un pamatu konstrukciju izbūvi), lai nodrošinātu nekavējošu fotoradaru uzstādīšanu un darbības uzsākšanu. Saskaņā ar noslēgto līgumu līdz 2016.gada 12.jūlijam īstenota fotoradaru uzstādīšanai paredzēto vietu projektēšana, izbūve un elektrifikācija.

Ir saskaņotas arī nākamo 20 fotoradaru (3.kārtas) uzstādīšanas vietas, lai varētu savlaicīgi izsludināt publisko iepirkumu to izbūvei un elektrifikācijai.

Fotoradaru darbības rezultāti

Ceļu satiksmes drošības plāns 2014.-2016.gadam (turpmāk - plāns) izstrādāts, izvirzot mērķi līdz 2020.gadam par 50% samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu, salīdzinot ar 2010.gadu, kā arī par 50% samazināt smagi ievainoto skaitu, lai sasniegtu Transporta attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam izvirzītos mērķus un nozares politikas rezultātus saskaņā ar Eiropas Savienības stratēģiju. Plāna darbības virzieni un pasākumi noteikti, izvērtējot "Ceļu satiksmes drošības programmas 2007.-2013.gadam" rezultātus, un turpina tajā iesākto darbu ceļu satiksmes drošības līmeņa paaugstināšanā. Plānā paredzētais optimistiskais scenārijs atbilst Eiropas Savienības izvirzītajam mērķim - līdz 2020.gadam divas reizes samazināsies gan bojāgājušo, gan smagi ievainoto skaits salīdzinājumā ar 2010.gadu, t.i. 7-10% ik gadus. Plānā izvirzītā mērķa sasniegšanai noteikti vairāki uzdevumi, tai skaitā transportlīdzekļa droša braukšanas ātruma ievērošanas nodrošināšana. Plānā Satiksmes ministrija (Ceļu satiksmes drošības direkcija) ir noteikta par atbildīgo institūciju par pasākuma "Ceļu satiksmes kontrole ar tehniskiem līdzekļiem (fotoradari) pārkāpumu fiksēšanai, neapturot transportlīdzekli" izpildi un 60 fotoradaru ieviešanu līdz 2016.gada 31.decembrim. Lai gan fotoradaru ieviešana nav vienīgais pasākums plānā paredzētā mērķa sasniegšanai, tomēr to darbībai uz Latvijas ceļiem ir būtiska ietekme uz transportlīdzekļu vadītāju disciplinētību un paradumu maiņu.

Ar Satiksmes ministrijas 2015.gada 14.decembra rīkojumu Nr.01- 03/204 ir izveidota starpinstitūciju darba grupa, kurā tiek sagatavots Ceļu satiksmes drošības plāna projekts nākamajam plānošanas periodam (2017.-2023.).

1.tabula

Pārskats par protokolu-lēmumu skaitu un uzliktajiem naudas sodiem 2015.gadā un 2016.gada 8 mēnešos

Gads Uzliktie naudas sodi Valsts pamatbudžeta ieņēmumi Apstrādāto protokolu-lēmumu skaits Nosūtīto
protokolu-lēmumu skaits
Vidējais
uzlikto naudas sodu apmērs
Vidējais darbojošos fotoradaru skaits Vidējais
protokolu-lēmumu skaits uz 1 fotoradaru diennaktī
2015. 1 298 511 822 182 46 550 42 435 30,60
(plāns-29)
12
(plāns-20)
13,8
(plāns-12)
2016. 8 mēn. 1 838 636 1 463 481 53 609 51 394 35,78
(plāns-38)
20
(plāns-40)
13,02
(plāns-12)
Kopā 3 137 147 2 285 663 100 159 93 829 x x x

Avots: Valsts policijas, Valsts kases dati

Analizējot 1.tabulā atspoguļoto informāciju, vērojama tendence, ka vidējais naudas soda apmērs ir mazāks par plānoto, kas liecina, ka braukšanas ātrums ir samazinājies.

Starpību starp CSDD sagatavotajiem un Valsts policijas nosūtītajiem protokoliem veido protokoli - lēmumi, kuros nav konstatēts administratīvā pārkāpuma sastāvs, piemēram, CSDD sagatavotajos lēmumu projektos fiksēti gadījumi, kad atļautais braukšanas ātrums pārsniegts ar operatīvajiem transportlīdzekļiem.

Sākot ar 2015.gada 1.novembri, protokoli-lēmumi tiek sūtīti arī ārvalstniekiem. Darbojas automatizēta informācijas apmaiņas sistēma, kas nodrošina Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā, ar ko veicina pārrobežu informācijas apmaiņu par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem procedūru, paredzēto prasību izpildi. 2015.gadā Eiropas Savienībā (Lietuvā) reģistrēto transportlīdzekļu īpašniekiem nosūtīts 1571 protokols-lēmums par kopējo naudas sodu summu 57 255 euro, no kuriem samaksāti 31 970 euro jeb 55,8%.

Savukārt, 2016.gada 8 mēnešos Eiropas Savienībā (Lietuvā, Igaunijā un Polijā) reģistrēto transportlīdzekļu īpašniekiem/turētājiem (valdītājiem) sastādīti un nosūtīti 15 989 protokoli-lēmumi par kopējo naudas sodu summu 550 420 euro, no kuriem samaksāti 297 660 euro jeb 54,1%.

Jāatzīmē, ka dati par Eiropas Savienības dalībvalstu transportlīdzekļu īpašniekiem tiek iegūti no informācijas sistēmas EUCARIS. Šajā informācijas sistēmā ievietotie dati nav pilnīgi. Piemēram, ir konstatēti gadījumi, kad informācijas sistēmā ir pieejama informācija tikai par transportlīdzekļa reģistrācijas valsti. Šāda informācija nav pietiekama protokola-lēmuma sastādīšanai un soda piemērošanai.

Informācija par 2015.gadā un 2016.gada 8 mēnešos nosūtīto protokolu-lēmumu skaitu un uzliktajiem naudas sodiem atspoguļota 1.grafikā.

1.grafiks

2015.gadā un 2016.gada 8 mēnešos nosūtīto protokolu-lēmumu skaits un uzliktie naudas sodi (sadalījumā pa mēnešiem)

Avots: Valsts policijas dati

Vērtējot fotoradaru sodu pārsūdzības praksi, jānorāda, ka saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 43.6panta regulējumu gadījumā, ja transportlīdzekļa īpašnieks nav vadījis transportlīdzekli, tas var norādīt personu, kas vadījusi transportlīdzekli. Tomēr šajā gadījumā pierādīšanas prezumpcija ir pārlikta uz transportlīdzekļa īpašnieku, kuram jānorāda transportlīdzekļa vadītāja dati un jāiesniedz pierādījumi.

2015.gadā šādā kārtībā transportlīdzekļa īpašnieki ir pārsūdzējuši 39 protokolus-lēmumus, bet 2016.gada 8 mēnešos - 127. Šie dati liecina, ka transportlīdzekļa īpašnieki izmanto iespēju norādīt patiesos transportlīdzekļu vadītājus. Līdzīgi kā iepriekšējā fotoradaru darbības ciklā 2012.gadā, tā arī tagad sodi tiek pārsūdzēti, minot dažādus apstākļus, nenorādot vadītājus. 2015.gadā Valsts policijā pārsūdzēti 396 protokoli-lēmumi jeb 1% no visiem piemērotajiem sodiem, bet 2016.gada 8 mēnešos -368 protokoli-lēmumi.

Salīdzinājumam: 2012.gadā Valsts policijai tika pārsūdzēti 7434 lēmumi jeb 2% no 347 445 piemērotajiem sodiem. Lai gan pārsūdzēto lēmumu skaits svārstās no 1-2%, tomēr skaitliski sūdzību skaits 2012.gadā bija 18 reizes lielāks kā tas ir šobrīd, kas parāda, ka sabiedrības uzticēšanās fotoradaru procesam ir pieaugusi.

Ievērojot to, ka viens no iemesliem negadījumiem ar smagām sekām joprojām ir nepareiza atļautā braukšanas ātruma izvēle, būtiska loma atļautā braukšanas ātruma kontrolē ir fotoradariem, kas šobrīd ir izvietoti Rīgā un Pierīgā. Jāatzīmē, ka līdz ar fotoradaru ieviešanu, būtisks bojā gājušo skaita samazinājums 2016.gada 8mēnešos vērojams Rīgas reģionā -35,7%, lai gan tas nav vienīgais faktors, kas ietekmē satiksmes drošības stāvokļa izmaiņas.

2.tabula

Ceļu satiksmes negadījumu skaita dinamika Rīgas reģionā 2010.-2016.gadā (8 mēn.)

Gads CsNg ar cietušajiem Bojāgājuši Ievainoti Smagi ievainoti
  skaits %
(2010.-100%)
skaits %
(2010.-100%)
skaits %
(2010.-100%)
skaits %
(2010.-100%)
2010. 1857 100 78 100 2298 100 219 100
2011. 1982 106,73 69 88,46 2386 103,83 211 96,35
2012. 1952 105,12 60 76,92 2380 103,57 133 60,73
2013. 2092 112,65 67 85,90 2528 110,01 124 56,62
2014. 2227 119,92 78 100 2702 117,58 89 40,64
2015. 2245 120.89 69 88,46 2720 118,36 156 71,23
2016. 8 mēn. 1533 x 27 x 1853 x 84 x

Avots: CSDD, Valsts policijas dati

Analizējot 2.tabulā atspoguļoto informāciju, vērojama tendence, ka, salīdzinot ar bāzes gadu - 2010., samazinās negadījumos bojāgājušo un smagi ievainoto personu skaits, bet palielinās ievainoto personu skaits. Minētais netieši liecina, ka veikto pasākumu rezultātā ir samazinājies vidējais transportlīdzekļu braukšanas ātrums un līdz ar to arī ceļu satiksmes negadījumu seku smagums. Lai kopumā panāktu ceļu satiksmes negadījumu un tajos ievainoto personu skaita samazināšanos, nepieciešams aktīvi turpināt ceļu satiksmes uzraudzības pasākumu īstenošanu, tai skaitā, transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontroli ar fotoradariem, palielinot to skaitu.

3.tabula

Fotoradaru atrašanās vietas un to darbības rezultāti laikposmā no uzstādīšanas brīža
līdz 2016.gada 20.septembrim

  Fotoradara atrašanās vieta (administratīvā teritorija, ceļa posms) Fotoradara uzstādīšanas
datums
Fotoradara darbības ilgums (mēneši) Fotoradara fiksēto pārkāpumu skaits (kopā) Fotoradara fiksēto pārkāpumu skaits (vidēji mēnesī) Negadījumu un cietošo skaits ceļa posmā (pirms fotoradara uzstādīšanas no 2012.g. līdz uzstādīšanai) Negadījumu un cietušo skaits ceļa posmā
(pēc fotoradara uzstādīšanas)
1. Ozolnieku novads, autoceļš Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene) (A8) 36,4.km 12.02.2015.
(nedarbojās no 02.09.-28.09.15)
18,2 15207 835 3
(bez cietušajiem)
2
(3 ievainotie,
1 bojā gājušais)
2. Ķeguma novads, autoceļš Tīnūži-Koknese(P80) 20,4.km 13.02.2015. 18,7 3044 163 1
(bez cietušajiem)
1
(1 ievainotais)
3. Ozolnieku novads, autoceļš Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene) (A8) 31,5.km 06.03.2015.
(nedarbojās no 02.09.-28.09.15
no 01.08.-13.09.2016.)
15,8 3886 246 17
(3 ievainotie)
7
(7ievainotie)
4. Ozolnieku novads, autoceļš Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene) (A8) 15.1.km (virzienā uz Jaunolaini) 06.03.2015.
nedarbojās no 11.07.-31.07.16
un no 01.08.-31.08.16
16 4008 250 9
(3 ievainotie)
3
(bez cietušajiem)
5. Ozolnieku novads, autoceļš Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene) (A8) 15.2.km (virzienā uz Rīgu). 06.03.2015. 17,7 10331 584
6. Salaspils novads, autoceļš Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Paternieki) (A6) 24,6. km (virzienā uz Salaspili) 09.03.2015. 17,7 6808 385 9
(3 ievainotie)
2
(bez cietušajiem)
7. Salaspils novads, autoceļš Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Paternieki) (A6) 24,6. km (virzienā uz Ogri) 09.03.2015. 18,2 5823 320
8. autoceļš Rīga-Ventspils (A10) 22,3.km, pie Varkaļu kanāla 09.03.2015.
Nedarbojās no 01.08.-31.08.16
16,7 1927 115 1
(bez cietušajiem)
3
(1 ievainotais)
9. Ķekavas novads, autoceļš Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) (A7) 20,5. km 24.03.2015. 17,5 8473 484 24
(9 ievainotie,
1 bojā gājušais)
10
(3 ievainotie)
10. Ropažu novads, Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saulkalne) (A4) 7,4. km 26.03.2015. 17,5 7833 448 8
(7 ievainotie)
3
(4 ievainotie)
11. Carnikavas novads, apdzīvota vieta "Garciems", autoceļš Rīga - Carnikava - Ādaži (P1) 22,6. km 13.04.2015. 17 2545 150 2
(1 ievainotais)
0
12. Rīga, Lielirbes iela pie nobrauktuves uz Baseina ielu 15.06.2015
Nestrādāja 01.06.-14.06.16

14,7 8980 611 2
(1 ievainotais)
1
(1 ievainotais)
13. Rīga, Kalnciema iela pie ēkas Nr.52A 15.06.2015. 14,7 5141 350 17
(2 ievainotie)
6
(3 ievainotie)
14. Rīga, Dienvidu tilts posmā starp nobrauktuvēm uz Maskavas ielu un Krasta ielu, J.Čakstes gatves virzienā 07.07.2015. 14 6569 469 26
(5 ievainotie)
18
(8 ievainotie)
15. Rīga, Krasta iela pie ēkas Nr.47 19.08.2015. (nedarbojās no 14.10.-03.11.15) 12 6170 514 0 0
16. Mārupes novads, Rīgas apvedceļš Salaspils-Babīte (A5) 30,2.km 03.11.2015. 10,2 2888 283 6
(2 ievainotie)
0
17. Jelgava, Miera iela pie ēkas Nr.8 20.08.2016. 1 583 583 1
(1 ievainotais)
0
18. Ogres novads autoceļš Tīnūži-Koknese (P80) 13,5 km 20.08.2016. 1 126 126 0 0
19. Sējas novads, Murjāņi, autoceļš Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka) (A3) 3,9km 20.08.2016 1 747 747 3 0

Avots: Valsts policijas dati

Atsevišķos "melnajos punktos", kur uzstādīti fotoradari, vairs nav fiksēts neviens satiksmes negadījums ar bojāgājušajiem, kas vēlreiz pierāda, ka fotoradaru efektivitāte ir augsta. Stacionāro fotoradaru uzstādīšana ir sevi attaisnojusi - ar tiem aprīkotajos ceļu posmos ārpus apdzīvotām vietām pēdējā pusgadā ir 1 bojāgājušais, savukārt, ceļu satiksmes negadījumu skaits vidēji samazinājies par 55% salīdzinot ar laiku, kad fotoradari vēl nebija uzstādīti.

Par fotoradaru darbību (ieviešanas procesu un darbības kvalitāti) Valsts policija ir saņēmusi atsauksmes no pašvaldībām, kurās izstādīti fotoradari (Olaines novada pašvaldības policija, Rīgas Domes Satiksmes departaments, Ķekavas pašvaldības policija). Pašvaldību institūcijas ir atzinušas, ka fotoradaru ieviešana kopumā pozitīvi ietekmē ceļu satiksmes drošību, to uzstādīšanas vietās jūtami samazinājies satiksmes plūsmas ātrums, kā arī ceļu satiksmes negadījumu skaits, vienlaikus norādot, ka pozitīvu ieguldījumu dotu arī biežāka pārvietojamo fotoradaru izmantošana.

Vērtējot pašvaldību iesaistīšanu ceļu satiksmes uzraudzībā un tehnisko līdzekļu uzstādīšanā, Valsts policija joprojām atbalsta Ministru kabinetā atbalstīto iespējamās rīcības variantu (pašvaldības neveic tehnisko līdzekļu (stacionāro fotoradaru) iegādi, uzstādīšanu un to darbības nodrošināšanu, bet gan aktīvāk līdzdarbojas Ceļu satiksmes drošības direkcijas iegādāto tehnisko līdzekļu (stacionāro fotoradaru) uzstādīšanā (tai skaitā, vietu, kur attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā var tikt apdraudēta ceļu satiksmes drošība, apzināšanā un tehnisko līdzekļu (stacionāro fotoradaru) uzstādīšanas vietu saraksta izveidē). Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju, ņemot vērā attiecīgo pašvaldību priekšlikumus par tehnisko līdzekļu (stacionāro fotoradaru) uzstādīšanas vietām, meklē papildu iespējas nodrošināt straujāku tehnisko līdzekļu (stacionāro fotoradaru) izmantošanas attīstību, nekā to paredz Ministru kabineta pieņemtie lēmumi par 100 fotoradaru darbības pakāpenisku nodrošināšanu piecu gadu periodā, kā arī izvērtē iespējas īstenot citus pasākumus, kas vērsti uz ceļu satiksmes drošības paaugstināšanu, piemēram, izvietojot atļauto braukšanas ātrumu fiksējošo ierīču mulāžas.)

Jāatzīmē, ka jau šobrīd virkne pašvaldību realizē savās administratīvajās teritorijās citus pasākumus, kas vērsti uz ceļu satiksmes drošības paaugstināšanu. Proti, uz autoceļiem tiek izvietotas tehnoloģiskas ierīces, kas parāda vadītājiem to braukšanas ātrumu, citās pašvaldībās ātruma fiksēšanas ierīce pārslēdz luksofora aizliedzošo signālu, tādējādi liekot samazināt ātrumu. Pašvaldības aktīvi informē policiju par satiksmes organizācijas nepilnībām to administratīvajās teritorijās.

Pārskats par valsts pamatbudžeta ieņēmumiem un izdevumiem, kā arī identificēti riski

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi no samaksātajiem naudas sodiem:

- 2015.gadā sastādīja 822 182 euro (uzliktie naudas sodi - 1 298 511 euro), kas sastādīja 34,6% no likumā "Par valsts budžetu 2015.gadam" plānotā apjoma (2 376 000 euro; plānots, pieņemot, ka 20 fotoradari uzsāk darbību 2015.gada 1.janvārī, bet faktiski darbojās 16 fotoradari, kuri darbību uzsāka pakāpeniski no februāra līdz novembrim) un 122,4% no precizētās prognozes5 (671 902 euro);

- 2016.gada 8 mēnešos - 1 463 481 euro, kas sastāda 45,8 % no likumā "Par valsts budžetu 2016.gadam" plānotā apjoma (3 195 598 euro; tika plānots, pieņemot, ka papildu 4 fotoradari uzsāk darbību 2016.gada 1.martā, bet vēl 20 - 1.jūlijā).

Uz 2016.gada 1.septembri nav samaksāti 2015. un 2016.gadā uzliktie naudas sodi 851 484 euro apmērā.

Informācija par 2015.gadā un 2016.gada 8 mēnešos uzstādīto fotoradaru skaitu un valsts pamatbudžeta ieņēmumiem atspoguļota 2.grafikā.

2.grafiks

2015.gadā un 2016.gada 8 mēnešos uzstādīto fotoradaru skaits un valsts pamatbudžeta ieņēmumi

Avots: Valsts policijas, Valsts kases dati

Valsts pamatbudžeta izdevumi (kases izpilde):

- 2015.gadā sastādīja 469 597 euro (kas sastādīja 39,2% no likumā "Par valsts budžetu 2015.gadam" plānotā apjoma (1 195 606 euro) un 85,5% no precizētās prognozes6 (548 888 euro), no tā:

√ CSDD izdevumi, kas saistīti ar deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma izpildi, un ko apmaksājusi Valsts policija - 310 251 euro (kas sastādīja 34,8% no likumā "Par valsts budžetu 2015.gadam" plānotā apjoma (890 160 euro) un 86,4% no precizētās prognozes7 (358 852 euro), no tā:

- aprēķinātā summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, (summas, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, uzkrājums fotoradaru atjaunošanai un uzstādīšanai) - 121 304 euro;

- plānotā peļņa - 22 986 euro;

√ Valsts policijas un Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izdevumi, kas saistīti ar naudas sodu uzlikšanu - 159 346 euro;

- 2016.gada 8 mēnešos - 398 072 euro, no tā:

√ CSDD izdevumi, kas saistīti ar deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma izpildi, un ko apmaksājusi Valsts policija - 303 698 euro (kas sastādīja 27,7 % no likumā "Par valsts budžetu 2016.gadam" plānotā apjoma (1 098 134 euro)

√ Valsts policijas un Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izdevumi, kas saistīti ar naudas sodu uzlikšanu - 94 374euro.

4.tabula

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2015.gadā un 2016.gada 8 mēnešos (kases izpilde)

Rādītājs 2015.gads 2016.gada 8 mēn.
Ieņēmumi 822 182 1 463 481
Izdevumi 469 597 398 072
Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem 352 585 1 065 409

Avots: Valsts kases dati, Ieņēmumos "Naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem" izslēgti naudas sodi, kas uzlikti par fiksētajiem pārkāpumiem līdz 31.12.2012

Izmantojot kvalitatīvās un kvantitatīvās risku novērtēšanas metodes, fotoradaru projekta īstenošanā identificēti šādi riski:

- Risks, ka valsts pamatbudžeta ieņēmumi no naudas sodiem būs mazāki nekā nepieciešamie izdevumi

Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par fotoradaru ieviešanu8 ar nosacījumu, ka ar fotoradaru darbības nodrošināšanu un naudas sodu uzlikšanu par pārkāpumiem ceļu satiksmē saistītie izdevumi nav lielāki par prognozētajiem valsts pamatbudžeta papildu ieņēmumiem no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar CSDD fotoradariem. Tomēr pastāv risks, ka valsts pamatbudžeta ieņēmumi var nesegt izdevumus, kas nepieciešami fotoradaru darbības nodrošināšanai, un šie izdevumi būs jāpārskata un atbilstoši jāsamazina (tas var būt neiespējami) vai arī jāsedz no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, nesaistot ar valsts pamatbudžeta ieņēmumiem no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar CSDD fotoradariem. Tas saistīts ar fotoradaru ieviešanas mērķa sasniegšanu, kura viens no rezultatīvajiem rādītājiem ir braukšanas ātruma samazināšanās un līdz ar to arī sodīto personu skaita un naudas soda apmēra samazināšanās.

- Risks, ka CSDD dividendes būs nepietiekamas, lai veiktu visu 100 fotoradaru iegādi un uzstādīšanu.

CSDD šādā situācijā piesaistīs citus tās rīcībā esošus finanšu resursus.

Secinājumi un priekšlikumi fotoradaru turpmākai izmantošanai

1. Fotoradari ir sevi attaisnojuši, un darbs šajā jomā ir jāturpina, jo ap to atrašanās vietām uzlabojas satiksmes drošības rādītāji un ir samazinājies vidējais satiksmes plūsmas ātrums.

2. Apstiprinās starptautisko pētījumu pieredze: ja vidējais ātrums samazinās par 5%, tad smagi ievainoto skaits samazinās par 15% un bojāgājušo skaits samazinās par 20%.

3. Fotoradaru ieviešanas projekts ir jāturpina.

4. Informatīvajā ziņojumā "Par pašvaldību iesaistīšanu ceļu satiksmes uzraudzībā un tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) uzstādīšanā" Iekšlietu ministrija un Satiksmes ministrija ierosināja pie jautājuma par nepieciešamību ceļu satiksmes uzraudzībā, tas ir, tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) iegādes, uzstādīšanas un to darbības nodrošināšanas procesā iesaistīt arī pašvaldības, atgriezties, vērtējot jau CSDD īstenotā fotoradaru iegādes, uzstādīšanas un to darbības nodrošināšanas projekta ietvaros uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultātus.

Ņemot vērā, ka atbilstoši Ministru kabinetā 2013.gadā atbalstītajam fotoradaru ieviešanas risinājumam līdz 2016.gada sākumam CSDD bija jānodrošina 60 (no 100, 2013. - 20, 2014. - 20+20, 2015. -  40+20) fotoradaru darbība, bet faktiski šobrīd darbojas tikai 16 (no 100, vidējais darbības ilgums - 12,6 mēneši) fotoradari (2016.gada augustā darbību uzsākuši vēl 4 jaunākas paaudzes fotoradari), Iekšlietu ministrija uzskata, ka pie minētā jautājuma vērtēšanas atgriezties ir priekšlaicīgi.

III. Risinājuma varianti, to ietekme uz problēmu risināšanu un valsts budžetu

Priekšlikumi Valsts kontroles ieteikumu izpildei

1.ieteikums - Iekšlietu ministrijai rosināt Ministru kabinetā atkārtoti vērtēt, vai izvēlētais fotoradaru iegādes finansēšanas modelis, kad fotoradaru iegāde tiek finansēta no CSDD dividendēm, ir valstij visizdevīgākais un nodrošina fotoradaru ieviešanu plānotajos termiņos.

Atbilstoši Ministru kabineta 2013.gadā atbalstītajam fotoradaru ieviešanas risinājumam bija plānots ieviest 100 fotoradarus šādos termiņos: 1.kārta - 20 (2013.gadā), 2.kārta - 20 (2014.gadā), 3.kārta - 20 (2015.gadā), 4.kārta - 20 (2016.gadā), 5.kārta - 20 (2017.gadā). Fotoradaru ieviešana nenotiek plānotajos termiņos, jo lēmums par fotoradaru finansēšanu tika pieņemts tikai 2014.gadā.

Saskaņā ar rīkojumu Nr.257 un rīkojumu Nr.377 CSDD dividendes 2 140 010 euro apmērā paredzētas 40 fotoradaru iegādei un uzstādīšanai 2015.un 2016.gadā, un to iegāde un uzstādīšana jānodrošina Satiksmes ministrijai. Fotoradaru iegādi un uzstādīšanu par minētajiem līdzekļiem veic CSDD. Vienlaikus būtiski ir tas, ka fotoradaru iegādei un uzstādīšanai novirzītie finanšu līdzekļi būtībā ir valstij pienākošies valsts pamatbudžeta ieņēmumi. Tomēr Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu atstāt tos CSDD rīcībā, nevis ieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē, paredzot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgus izdevumus Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Valsts policija", lai Valsts policija piešķirtu finansējumu (dotāciju) CSDD ar fotoradaru iegādi un uzstādīšanu saistīto izdevumu segšanai.

Informācija par 100 fotoradaru iegādes un uzstādīšanas iespējām atspoguļota 5., 6. un 7.tabulā.

5.tabula

Pārskats par CSDD dividendēm, kas novirzītas (novirzāmas) fotoradaru iegādes un uzstādīšanas izdevumu segšanai 2013.-2019.gadā

  2013.gads 2014.gads 2015.gads 2016.gads-plāns 2017.gads-plāns 2018.gads-plāns
CSDD neto peļņa 1 633 019 1 333 688 1 513 694 2 950 000 1 996 847 1 634 361
Dividendes, % 100 90 90 759 70 50
Maksājamās dividendes 1 633 019 1 200 319 1 362 325 2 212 500 1 397 793 817 181
Fotoradariem novirzītā dividenžu daļa 996 010 1 144 000 1 327 953 2 212 500 1 397 528 0

Avots: CSDD

6.tabula

Pārskats par 100 fotoradaru iegādes un uzstādīšanas izdevumu finansēšanas avotiem 2014.-2018.gadā

  2014.gads 2015.gads 2016.gads-plāns 2017.gads-plāns 2018.gads-plāns
Atlikums no iepriekšējā gada dividendēm uz gada sākumu 0 996 010 1 113 708 712 607 1 484 229
Dividendes iegādei un uzstādīšanai 996 010 1 144 000 1 327 953 2 212 500 1 397 528
Iegādes un uzstādīšanas izmaksas 0 1 026 302 1 729 054 1 440 878 2 881 757
Atlikums 996 010 1 113 708 712 607 1 484 229 0
Papildu nepieciešams (turpmāk - papildu izdevumi) 0 0 0 0 0

Avots: CSDD

7.tabula

100 fotoradaru iegādes un uzstādīšanas plāns un izdevumi 2015.-2018.gadā

Kārta un skaits;
izdevumi
Izdevumi
(ar PVN) par 1 vienību
2015.gads 2016.gads-plāns 2017.gads-plāns 2018.gads-plāns
1.kārta-16 -kopā 64 143,91 1 026 302,45      
-iegāde, uzstādīšana 53 579,02 857 264,28      
-pamatnes ierīkošana 10 564,89 169 038,16      
2.kārta-24-kopā 72 043,92   1 729 054,09    
-iegāde, uzstādīšana 64 149,60   1 539 590,45    
-pamatnes ierīkošana 7 894,32   189 463,64    
3.kārta-20-kopā 72 043,92     1 440 878,41  
-iegāde, uzstādīšana 64 149,60     1 282 992,04  
-pamatnes ierīkošana 7 894,32     157 886,37  
4.kārta-20-kopā 72 043,92       1 440 878,41
-iegāde, uzstādīšana 64 149,60       1 282 992,04
-pamatnes ierīkošana 7 894,32       157 886,37
5.kārta-20-kopā 72 043,92       1 440 878,41
-iegāde, uzstādīšana 64 149,60       1 282 992,04
-pamatnes ierīkošana 7 894,32       157 886,37
Kopā x 1 026 302 1 729 054 1 440 878 2 881 757

Avots: CSDD

No tabulās atspoguļotās informācijas secināms, ka no CSDD dividendēm, ja 2016.gadā un turpmāk atbilstoši likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" 22.pantā noteiktajam ("(1) Noteikt, ka minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2015., 2016. un 2017.gada pārskata gadu valsts izšķirošajā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām (tajā skaitā netiešā izšķirošajā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām) nosaka un aprēķina 50 procentu apmērā, bet kapitālsabiedrībām, kurās visas kapitāla daļas tieši vai pastarpināti pieder valstij, 2016.gadā (par 2015.gada pārskata gadu) nosaka un aprēķina 90 procentu apmērā, 2017.gadā (par 2016.gada pārskata gadu) - 75 procentu apmērā un 2018.gadā (par 2017.gada pārskata gadu) - 70 procentu apmērā no attiecīgās kapitālsabiedrības tīrās peļņas."), 5 gadu laikposmā, sākot no 2014.gada ir iespējams ieviest visus 100 fotoradarus., kaut arī būtiski pieaugušas 84 fotoradaru iegādes un uzstādīšanas izmaksas.. Tas saistīts arī ar to, ka tiks uzstādīti jaunākas paaudzes fotoradari.

Turpmākās fotoradaru ieviešanas risinājuma varianti

√ 1.variants - Pagarināt fotoradaru ieviešanas termiņu, izdevumus sedzot tikai no CSDD dividendēm (prognozētais apjoms, proti, ieviest 100 fotoradarus 5 kārtās šādos termiņos: (1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā), 2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā), 3.kārta - 20 (2017.gadā), 4.kārta - 20 (2018.gadā), 5.kārta - 20 (2019.gadā).

8.tabula

100 fotoradaru iegādes un uzstādīšanas plāns un izdevumi 2015.-2019.gadā

Rādītājs 2015.gads
1.kārta (16)
2016.gads
2.kārta (24)
2017.gads-plāns
3.kārta (20)
2018.gads-plāns
4.kārta (20)
2019.gads-plāns
5.kārta (20)
Pieejamās dividendes iegādei un uzstādīšanai: 2 140 010 2 441 661 2 925 107 2 881 756 1 440 878
-atlikums 996 010 1 113 708 712 607 1 484 229 1 440 878
-dividendes 1 144 000 1 327 953 2 212 500 1 397 527 0
Izmaksas iegādei un uzstādīšanai 1 026 302 1 729 054 1 440 878 1 440 878 1 440 878
Atlikums 1 113 708 712 607 1 484 229 1 440 878 0

9.tabula

SVID analīze

Stiprās puses Vājās puses
Skaidri noteikts finansējuma avots. Fotoradari netiek ieviesti plānotajā termiņā.
Iespējas Draudi
Nav identificētas. Dividendes var būt mazākas, nekā plānots. Nepietiekams finansējums fotoradaru ieviešanai (CSDD jāpiesaista cits finansējuma avots (bez dividendēm)).

√2.variants - Pagarināt fotoradaru ieviešanas termiņu, izdevumus sedzot tikai no CSDD dividendēm (prognozētais apjoms, proti, ieviest 100 fotoradarus 4 kārtās šādos termiņos: (1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā), 2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā), 3.kārta - 20 (2017.gadā), 4.kārta - 40 (2018.gadā).

10.tabula

100 fotoradaru iegādes un uzstādīšanas plāns un izdevumi 2015.-2018.gadā

Rādītājs 2015.gads
1.kārta (16)
2016.gads
2.kārta (24)
2017.gads-plāns
3.kārta (20)
2018.gads-plāns
4.kārta (40)
Pieejamās dividendes iegādei un uzstādīšanai : 2 140 010 2 441 661 2 925 107 2 881 757
-atlikums 996 010 1 113 708 712 607 1 484 229
-dividendes 1 144 000 1 327 953 2 212 500 1 397 528
Izmaksas iegādei un uzstādīšanai 1 026 302 1 729 054 1 440 878 2 881 757
Atlikums (+), iztrūkums (-) 1 113 708 712 607 1 484 229 0

11.tabula

SVID analīze

Stiprās puses Vājās puses
1. Skaidri noteikts finansējuma avots. Nav identificētas.
Iespējas Draudi
Nav identificētas. Dividendes var būt mazākas, nekā plānots. Nepietiekams finansējums fotoradaru ieviešanai (CSDD jāpiesaista cits finansējuma avots (bez dividendēm)).

Iekšlietu ministrija uzskata, ka fotoradaru iegādes finansēšanas modelis, kad fotoradaru iegāde tiek finansēta no CSDD dividendēm, ir valstij visizdevīgākais no finansiālā viedokļa pašreizējā valsts budžeta situācijā un atbalsta 2.risinājuma variantu.

2.ieteikums - Iekšlietu ministrijai veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka skaidri tiek noteikta fotoradaru darbības finansēšanas kārtība no Valsts policijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Saskaņā ar rīkojuma Nr.382 (projekta) sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai) pievienoto pielikumu, pamatojoties uz Satiksmes ministrijas iesniegtajiem aprēķiniem, jo fotoradari ir CSDD īpašums, fotoradaru darbības nodrošināšanas izdevumu aprēķins sagatavots saskaņā ar pakalpojuma izcenojuma noteikšanas kārtību komersantam, t.i., atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma (turpmāk - VPIL) 43.1 panta "Pakalpojumu sniegšana, veicot valsts pārvaldes uzdevumus" pirmajai daļai, kas nosaka, ka "Pakalpojumus, veicot valsts pārvaldes uzdevumus, privātpersona sniedz saimnieciskās darbības veidā par atlīdzību, kuru privātpersona izmanto savas darbības nodrošināšanai un attiecīgā valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, ja normatīvajos aktos nodokļu un nodevu jomā nav noteikts citādi."

Laikā, kad tika sagatavots rīkojums Nr.382 (projekts), nebija normatīvo aktu, kas reglamentētu izdevumu veidus un apmērus, kas būtu iekļaujami pakalpojuma izmaksās, ja pakalpojums ir valsts deleģēts uzdevums. VPIL 43.1panta otrā daļa nosaka, ka "Valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros privātpersonu sniegto pakalpojumu maksas apmēra noteikšanas un apstiprināšanas kārtību, kā arī atbrīvojumus nosaka Ministru kabinets". Tomēr šāds regulējums, kurā ietverti vispārīgi principi, vēl aizvien nav noteikts.

Ministru kabinets 2014.gada 17.jūnijā izdeva noteikumus Nr.317 "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu" (turpmāk - noteikumi Nr.317). Noteikumi Nr.317 paredz vispārējus principus, tajos nav noteikti izdevumu veidi, ko valsts pārvaldes iestāde var segt privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai, ja uzdevums deleģēts ar tiesību aktu10. Līdz ar to nav skaidrs, vai valsts pārvaldes iestāde ir tiesīga paredzēt izdevumus un piešķirt finansējumu, piemēram, pamatlīdzekļu summas, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, uzkrājumam vai plānotajai peļņai, kādos gadījumos un cik lielā apmērā. Iespējams, šajā gadījumā Ceļu satiksmes likumā bija jāparedz, ka Ministru kabinets nosaka ar CSDD deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma izpildi saistīto izmaksu noteikšanas un finansēšanas kārtību. No iepriekš minētā izriet, ka gadījumos, kad valsts pārvaldes deleģētais uzdevums ir specifisks (šajā gadījumā - fotoradari ir CSDD īpašums, līdz ar to fotoradariem tiek aprēķināta summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, un iekļauta izmaksās; lai gan CSDD ir valstij piederoša kapitālsabiedrība, tai kā komercsabiedrībai ir jāgūst peļņa), ir jāizdod atsevišķi Ministru kabineta noteikumi.

Valsts policijas deleģētais valsts pārvaldes uzdevums (ko var īstenot arī Valsts policija pati, taču Ministru kabinets lēmis, ka CSDD to var veikt efektīvāk) nav publisks pakalpojums (valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtais pakalpojums) tādā nozīmē, ka pakalpojuma saņēmējs (valsts pārvaldes uzdevuma deleģētājs) ir viena konkrēta valsts pārvaldes iestāde - Valsts policija. Tātad CSDD jāpiešķir finanšu resursi (valsts budžeta dotācija) šā uzdevuma izpildei pēc tādiem pašiem principiem (izdevumu veidiem), kā tie piešķirami Valsts policijai, ja tā pati īstenotu šo uzdevumu. Tomēr jāņem vērā iepriekš minētais attiecībā uz deleģētā uzdevuma specifiku.

Vienlaikus ir būtiski norādīt, ka saskaņā ar CSDD 2015.gada 30.decembra akcionāru sapulces (prot.Nr.5) apstiprināto Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" statūtu (turpmāk - CSDD statūti) 2.punktu CSDD "nodarbojas ar pakalpojumu sniegšanu sabiedrībai kopumā sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanā (NACE 84.24) un veic šādus komercdarbības veidus: [...] 2.12. veido un uztur ceļu satiksmē izdarīto pārkāpumu fiksēšanas stacionāro tehnisko līdzekļu sistēmu (84.24).". Savukārt, saskaņā ar 2014.gada 9.maija ārkārtas akcionāru sapulcē (prot.Nr.1) apstiprinātajiem CSDD statūtiem, kas bija spēkā 2015.gadā, kad tika ieviesti 16 fotoradari, šāds komercdarbības veids nebija paredzēts.

Jāatzīmē, ka CSDD ir deleģēti 2 valsts pārvaldes uzdevumi:

- nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību pārkāpumu fiksēšanai, neapturot transportlīdzekli (turpmāk - 1.uzdevums);

- transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā apstrādāt to informāciju, kas par attiecīgo pārkāpumu saņemta no fotoradariem, sagatavot protokola-lēmuma projektu un nosūtīt to Valsts policijai izvērtēšanai un lēmuma par administratīvā soda piemērošanu pieņemšanai, bet pēc minētā Valsts policijas lēmuma pieņemšanas protokolu-lēmumu nosūtīt personai, kurai piemērots administratīvais sods (turpmāk - 2.uzdevums). 2.uzdevums, kuram nebija valsts pārvaldes deleģēta uzdevuma statuss, bet tas bija CSDD sniegts pakalpojums Valsts policijai, tika pildīts arī laikā, kad fotoradaru projektu īstenoja uzņēmums "Vitronic Baltica un partneri" ("V-Traffic"). Valsts policija veica samaksu saskaņā ar cenrādi - Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumu Nr.1000 "Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis" (turpmāk-noteikumi Nr.1000) 2.pielikuma 116.punktu, kas paredzēja par pakalpojuma "Tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrāde, protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam" vienu darbību veikt samaksu 2,09 euro (bez PVN) vai 2,53 euro (ar PVN). Pašlaik par 2.uzdevumu samaksa tiek veikta kā par pakalpojumu atkarībā no protokolu skaita un vienas vienības izmaksām, nepiemērojot PVN (pakalpojums svītrots no noteikumiem Nr.1000). Samaksas apmērs ir pamatots ar konkrētu aprēķinu, kas atspoguļots rīkojuma Nr.382 (projekta) anotācijā.

Lai salīdzinātu izmaksas, ja CSDD veic valsts pārvaldes uzdevumu, piemērojot pašreizējo finansējuma nodrošināšanas modeli (finansējumu pilnvarotā persona saņem kā samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem11, vienlaikus sniedzot pārskatu par piešķirtā finansējuma izlietojumu pa konkrētiem izdevumu veidiem, izņemot par 2.uzdevumu), un izmaksas, ja CSDD saņemtu dotāciju no valsts budžeta līdzekļiem konkrēta uzdevuma izpildei (pilnvarotā persona saņem uzdevuma izpildei paredzēto finansējumu, paredzot tādus pašus izdevumu veidus, ja šo uzdevumu veiktu Valsts policija), Iekšlietu ministrija ir sagatavojusi 4 modeļus samaksas apmēra noteikšanai un 3 maksāšanas modeļus ar finansēšanas mehānismu aprakstiem. Modeļi balstīti uz principu, ka sedzamas visas izmaksas, kas CSDD rodas saistībā ar deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma izpildi, ja to apmērs ir pamatots.

Prognozēti CSDD izdevumi, kas saistīti ar deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi, atkarībā no pielietojamā samaksas apmēra noteikšanas modeļa. Par konceptuālajā ziņojumā iekļauto risinājumu (risinājumu variantu) īstenošanai nepieciešamo valsts budžeta finansējumu (izdevumiem) atspoguļoti 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. 8. un 11.pielikumā.

Samaksas apmēra noteikšanas modeļi

1.A modelis (detalizēts aprēķins 1. un 5.pielikumā) - izmaksu aprēķins pēc principiem, kādi tiek piemēroti, izstrādājot CSDD maksas pakalpojuma cenrādi, paredzot izmaksās iekļaut arī:

• summu, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam,12 ar mērķi to uzkrāt un piesaistīt to kā vienu no finansēšanas avotiem katras fotoradaru kārtas atjaunošanai (ar iegādi un uzstādīšanu saistītiem izdevumiem) pēc katriem 5 gadiem (ja fotoradaru darbība tiks turpināta ilgāku laika periodu - tad, kad tiks veikta to nomaiņa);

• plānoto peļņu 5% apmērā no fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksām (var būt noteikts cits apmērs);

• to PVN daļu, kas netiek atgūta. CSDD ir tiesības aprēķināt atskaitāmo priekšnodokli izmantojot proporciju par precēm un pakalpojumiem, kas saistīti ne tikai ar deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu, ja nav iespējams nodrošināt atsevišķu šo preču un pakalpojumu uzskaiti3.

Prognozētās izmaksas par fotoradaru uzstādīšanu un to darbības nodrošināšanu, atkarībā no fotoradaru ieviešanas risinājuma variantiem:

1.variants - ieviest 100 fotoradarus 5 kārtās šādos termiņos: 1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā), 2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā), 3.kārta - 20 (2017.gadā), 4.kārta - 20 (2018.gadā), 5.kārta - 20 (2019.gadā):

14.tabula

1.A modelis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Prognozētā maksa par CSDD deleģēto uzdevumu - nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums) 652 627 1 466 998 2 109 122 2 751 246 2 839 887 2 493 582 1 658 820 1 016 696 374 572
Kopā: 15 363 550

(detalizēts aprēķins - 1.pielikuma 2.tabulā)

2.variants - ieviest 100 fotoradarus 4 kārtās šādos termiņos: 1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā), 2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā), 3.kārta - 20 (2017.gadā), 4.kārta - 40 (2018.gadā):

15.tabula

1.A modelis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Prognozētā maksa par CSDD deleģēto uzdevumu - nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums) 652 627 1 466 998 2 376 673 3 125 818 2 839 887 2 493 582 1 658 820 749 145 0
Kopā: 15 363 550

(detalizēts aprēķins - 5.pielikuma 2.tabulā)

16.tabula

SVID analīze

Stiprās puses Vājās puses
1. Tiek pakāpeniski uzkrāts finansējums (summas, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, uzkrājums) katras ieviestās fotoradaru kārtas atjaunošanai, tādējādi nodrošinot nepārtrauktu fotoradaru esamību uz ceļiem un tam nepieciešamo finansējumu ilgtermiņā. 1. CSDD uzkrāto valsts budžeta finansējumu līdz brīdim, kamēr jāveic samaksa par fotoradaru iegādi un uzstādīšanu, var izmantot savā saimnieciskajā darbībā. Pastāv risks, ka tad, kad būs jāveic maksājums par ieviestās fotoradaru kārtas atjaunošanu, CSDD var nebūt pieejams attiecīgs līdzekļu apjoms maksājumu veikšanai un tai būs jāpiesaista citi tās rīcībā esoši finanšu resursi.
2. CSDD uzkrāto valsts budžeta finansējumu līdz brīdim, kamēr jāveic samaksa par fotoradaru iegādi un uzstādīšanu, var izmantot savā saimnieciskajā darbībā, lai investīcijām nebūtu jāpiesaista kredītiestāžu aizdevums. 2. Iegādes un uzstādīšanas izmaksas fotoradaru atjaunošanai var būt augstākas par pašreizējām izmaksām, kas neļaus atjaunot tos pilnā apjomā.
3. Peļņa, līdzīgi kā par citiem CSDD pakalpojumiem, var tikt izmantota pakalpojuma izmaksās neiekļauto izmaksu segšanai (piemēram, satiksmes drošības kampaņas u.c. ar satiksmes drošību pasākumi) un CSDD pakalpojumu kompleksa attīstībai, ņemot vērā šīs institūcijas darbības mērķi un uzdevumus un to, ka fotoradaru projekta faktiskais finansēšanas avots ir valsts pamatbudžeta ieņēmumi no naudas sodiem par pārkāpumiem ceļu satiksmē. 3. Valsts pārvaldes deleģētais uzdevums ir konkrētu darbību nodrošināšana un nav saistīts ar CSDD kā privātpersonas attīstības nodrošināšanu no valsts budžeta līdzekļiem, neraugoties, ka faktiskais finansēšanas avots ir valsts pamatbudžeta ieņēmumi no nauda sodiem par pārkāpumiem ceļu satiksmē. Pastāv risks, ka pozitīvi mainoties braukšanas paradumiem, valsts pamatbudžeta ieņēmumi no naudas sodiem samazināsies un nesegs nepieciešamos izdevumus.
Iespējas Draudi
Ja summas, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, uzkrājums pārsniegs nepieciešamo izdevumu apmēru, starpība pārskaitāma valsts pamatbudžeta ieņēmumos. 1. Ministru kabinets nav lēmis par ieviesto fotoradaru atjaunošanu pēc to lietošanas termiņa beigām. Iespējams, ka fotoradari tiks lietoti ilgāk par pašlaik prognozētajiem 5 gadiem.
  2. Nav izstrādāts normatīvais regulējums maksas noteikšanai valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanas gadījumā.

1.B modelis (detalizēts aprēķins - 2. un 6.pielikumā) - izmaksu aprēķins pēc principiem, kādi tiek piemēroti, izstrādājot CSDD maksas pakalpojuma cenrādi, paredzot izmaksās iekļaut arī:

• summu, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam,13 ar mērķi to uzkrāt un piesaistīt to kā vienu no finansēšanas avotiem katras fotoradaru kārtas atjaunošanai (ar iegādi un uzstādīšanu saistītiem izdevumiem) pēc katriem 5 gadiem (ja fotoradaru darbība tiks turpināta ilgāku laika periodu - tad, kad tiks veikta to nomaiņa);

• to PVN daļu, kas netiek atgūta. CSDD ir tiesības aprēķināt atskaitāmo priekšnodokli izmantojot proporciju par precēm un pakalpojumiem, kas saistīti ne tikai ar deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu, ja nav iespējams nodrošināt atsevišķu šo preču un pakalpojumu uzskaiti3;

• izmaksās netiek iekļauta peļņa.

Prognozētās izmaksas par fotoradaru uzstādīšanu un to darbības nodrošināšanu, atkarībā no fotoradaru ieviešanas risinājuma variantiem:

1.variants - ieviest 100 fotoradarus 5 kārtās šādos termiņos: 1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā), 2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā), 3.kārta - 20 (2017.gadā), 4.kārta - 20 (2018.gadā), 5.kārta - 20 (2019.gadā):

17.tabula

1.B modelis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Prognozētā maksa par CSDD deleģēto uzdevumu - nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums) 642 937 1 397 078 2 008 601 2 620 124 2 704 547 2 374 747 1 579 768 968 245 356 722
Kopā: 14 652 769

(detalizēts aprēķins - 2.pielikuma 2.tabulā)

2.variants - ieviest 100 fotoradarus 4 kārtās šādos termiņos: 1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā), 2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā), 3.kārta -20 (2017.gadā), 4.kārta - 40 (2018.gadā):

18.tabula

1.B modelis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Prognozētā maksa par CSDD deleģēto uzdevumu - nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums) 642 937 1 397 078 2 263 403 2 976 846 2 704 547 2 374 747 1 579 768 713 444 0
Kopā: 14 652 769

(detalizēts aprēķins - 6.pielikuma 2.tabulā)

19.tabula

SVID analīze

Stiprās puses Vājās puses
1. Tiek pakāpeniski uzkrāts finansējums (summas, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, uzkrājums) katras ieviestās fotoradaru kārtas atjaunošanai, tādējādi nodrošinot nepārtrauktu fotoradaru esamību uz ceļiem un tam nepieciešamo finansējumu ilgtermiņā. 1. CSDD uzkrāto valsts budžeta finansējumu līdz brīdim, kamēr jāveic samaksa par fotoradaru iegādi un uzstādīšanu, var izmantot savā saimnieciskajā darbībā. Pastāv risks, ka tad, kad būs jāveic maksājums par ieviestās fotoradaru kārtas atjaunošanu, CSDD var nebūt pieejams attiecīgs līdzekļu apjoms maksājumu veikšanai un tai būs jāpiesaista citi tās rīcībā esoši finanšu resursi.
2. CSDD uzkrāto valsts budžeta finansējumu līdz brīdim, kamēr jāveic samaksa par fotoradaru iegādi un uzstādīšanu, var izmantot savā saimnieciskajā darbībā, lai investīcijām nebūtu jāpiesaista kredītiestāžu aizdevums. 2. Iegādes un uzstādīšanas izmaksas fotoradaru atjaunošanai var būt augstākas par pašreizējām izmaksām, kas neļaus atjaunot tos pilnā apjomā.
  3. Pastāv risks, ka pozitīvi mainoties braukšanas paradumiem, valsts pamatbudžeta ieņēmumi no naudas sodiem samazināsies un nesegs nepieciešamos izdevumus.
Iespējas Draudi
Ja summas, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, uzkrājums pārsniegs nepieciešamo izdevumu apmēru, starpība pārskaitāma valsts pamatbudžeta ieņēmumos. 1. Ministru kabinets nav lēmis par ieviesto fotoradaru atjaunošanu pēc to lietošanas termiņa beigām. Iespējams, ka fotoradari tiks lietoti ilgāk par pašlaik prognozētajiem 5 gadiem.
  2. Nav izstrādāts normatīvais regulējums maksas noteikšanai valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanas gadījumā.

2.A modelis (detalizēts aprēķins - 3. un 7.pielikumā) - izmaksas tiek noteiktas pēc šādiem principiem:

• izmaksās netiek iekļauta summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam,, piemērojot valsts pārvaldes iestāžu budžeta veidošanas pamatprincipus (ievērojot, ka tiek deleģēts uzdevums, ko var veikt arī pati valsts pārvaldes iestāde), kas neparedz ilgtermiņa valsts budžeta līdzekļu uzkrāšanu. Neskatoties uz to, ka CSDD nav tiešās valsts pārvaldes iestāde, summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, tiek uzkrāta no valsts budžeta līdzekļiem. Pašlaik nav zināms, kad esošos fotoradarus būs nepieciešams nomainīt (atjaunot) (plānots, ka tie darbosies 5 gadus, bet var tikt izskatīta iespēja pagarināt darbības termiņu līdz 7 gadiem), kā arī, kādi finanšu līdzekļi tam būs nepieciešami un kāds būs to avots (iespējams, tiks turpināta pašreizējā kārtība, ka fotoradaru iegādei tiks novirzītas CSDD dividendes);

• izmaksās tiek iekļauta plānotā peļņu 5% apmērā no fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksām (var būt noteikts cits apmērs).

• izmaksās tiek iekļauta tā PVN daļa, kas netiek atgūta. CSDD ir tiesības aprēķināt atskaitāmo priekšnodokli izmantojot proporciju par precēm un pakalpojumiem, kas saistīti ne tikai ar deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu, ja nav iespējams nodrošināt atsevišķu šo preču un pakalpojumu uzskaiti3.

Prognozētās izmaksas par fotoradaru uzstādīšanu un to darbības nodrošināšanu, atkarībā no fotoradaru ieviešanas risinājuma variantiem:

1.variants - ieviest 100 fotoradarus 5 kārtās šādos termiņos: 1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā), 2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā), 3.kārta - 20 (2017.gadā), 4.kārta - 20 (2018.gadā), 5.kārta - 20 (2019.gadā):

20.tabula

2.A modelis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Prognozētā maksa par CSDD deleģēto uzdevumu- nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums) 539 199 632 827 916 756 1 200 685 1 250 438 1 102 591 733 483 449 554 165 625
Kopā: 6 991 158

(detalizēts aprēķins - 3.pielikuma 2.tabulā)

2.variants - ieviest 100 fotoradarus 4 kārtās šādos termiņos: 1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā), 2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā), 3.kārta - 20 (2017.gadā), 4.kārta - 40 (2018.gadā):

21.tabula

2.A modelis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Prognozētā maksa par CSDD deleģēto uzdevumu - nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums) 539 199 632 827 1 035 060 1 366 310 1 250 438 1 102 591 733 483 331 251 0
Kopā: 6 991 158

(detalizēts aprēķins - 7.pielikuma 2.tabulā)

22.tabula

SVID analīze

Stiprās puses Vājās puses
1. Peļņa, līdzīgi kā par citiem CSDD pakalpojumiem, var tikt izmantota pakalpojuma izmaksās neiekļauto izmaksu segšanai (piemēram, satiksmes drošības kampaņas u.c. ar satiksmes drošību pasākumi) un CSDD pakalpojumu kompleksa attīstībai, ņemot vērā šīs institūcijas darbības mērķi un uzdevumus un to, ka fotoradaru projekta faktiskais finansēšanas avots ir valsts pamatbudžeta ieņēmumi no naudas sodiem par pārkāpumiem ceļu satiksmē. 1. Šobrīd peļņas daļa, kas tiek atstāta CSDD rīcībā fotoradaru iegādei, netiek nodalīta no nesadalītās peļņas, līdz ar to vēlākos gados iespējams šo peļņu pārdalīt un izmaksāt dividendēs. Pašreizējā situācijā CSDD finanšu uzskaitē nākamajos periodos radīsies iegādāto fotoradaru summas, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, izmaksas. Lai šīs fotoradaru izmaksas nebūtu jākompensē ar citu CSDD pakalpojumu cenu paaugstināšanu, akcionāram peļņas sadalē jāparedz atsevišķu posteni - fotoradaru iegādei rezervēti līdzekļi, kurus būtu jāieskaita atsevišķā rezervē pašu kapitāla sastāvā. Rezerve tiktu pakāpeniski norakstīta, saskaņojot tās norakstīšanas apjomus ar katra pārskata perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzīto iegādāto fotoradaru summu, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, - izmaksām.
2. CSDD tiek pilnībā nodrošināta ar valsts pārvaldes deleģētā uzdevuma kvalitatīvai izpildei nepieciešamo finansējumu. 2. Valsts pārvaldes deleģētais uzdevums ir konkrētu darbību nodrošināšana un nav saistīts ar CSDD kā privātpersonas attīstības nodrošināšanu no valsts budžeta līdzekļiem, neraugoties, ka faktiskais finansēšanas avots ir valsts pamatbudžeta ieņēmumi no nauda sodiem par pārkāpumiem ceļu satiksmē. Pastāv risks, ka pozitīvi mainoties braukšanas paradumiem, valsts pamatbudžeta ieņēmumi no naudas sodiem samazināsies un nesegs nepieciešamos izdevumus.
Iespējas Draudi
Nav identificētas. 1. Netiek veidots summas, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, uzkrājums analogi, kā tas netiek veidots valsts pārvaldes iestādē (uzskaita un noraksta tikai summu, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam,; ja nepieciešama pamatlīdzekļu atjaunošana, tā tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem, nevis no summas, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, uzkrājuma).
  2. Nav izstrādāts normatīvais regulējums maksas noteikšanai valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanas gadījumā.

2.B modelis (detalizēts aprēķins - 4. un 8.pielikumā) - izmaksas tiek noteiktas pēc šādiem principiem:

• izmaksās netiek iekļauta summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, piemērojot valsts pārvaldes iestāžu budžeta veidošanas pamatprincipus (ievērojot, ka tiek deleģēts uzdevums, ko var veikt arī pati valsts pārvaldes iestāde), kas neparedz ilgtermiņa valsts budžeta līdzekļu uzkrāšanu. Neskatoties uz to, ka CSDD nav tiešās valsts pārvaldes iestāde, summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, tiek uzkrāta no valsts budžeta līdzekļiem. Pašlaik nav zināms, kad esošos fotoradarus būs nepieciešams nomainīt (atjaunot) (plānots, ka tie darbosies 5 gadus, bet var tikt izskatīta iespēja pagarināt darbības termiņu līdz 7 gadiem), kā arī, kādi finanšu līdzekļi tam būs nepieciešami un kāds būs to avots (iespējams, tiks turpināta pašreizējā kārtība, ka fotoradaru iegādei tiks novirzītas CSDD dividendes);

• izmaksās netiek iekļauta plānotā peļņa, jo Valsts policija sedz pilnīgi visus ar radaru uzturēšanu un darbības nodrošināšanu saistītos izdevumus, t.sk. arī administratīvos izdevumus;

• izmaksās tiek iekļauta tā PVN daļa, kas netiek atgūta. CSDD ir tiesības aprēķināt atskaitāmo priekšnodokli izmantojot proporciju par precēm un pakalpojumiem, kas saistīti ne tikai ar deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu, ja nav iespējams nodrošināt atsevišķu šo preču un pakalpojumu uzskaiti3.

Prognozētās izmaksas par fotoradaru uzstādīšanu un to darbības nodrošināšanu, atkarībā no fotoradaru ieviešanas risinājuma variantiem:

1.variants - ieviest 100 fotoradarus 5 kārtās šādos termiņos: 1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā), 2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā), 3.kārta - 20 (2017.gadā), 4.kārta - 20 (2018.gadā), 5.kārta - 20 (2019.gadā):

23.tabula

2.B modelis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Prognozētā maksa par CSDD deleģēto uzdevumu - nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums) 534 927 602 725 873 164 1 143 603 1 191 016 1 050 205 698 634 428 195 157 756
Kopā: 6 680 225

(detalizēts aprēķins - 4.pielikuma 2.tabulā)

2.variants - ieviest 100 fotoradarus 4 kārtās šādos termiņos: 1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā), 2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā), 3.kārta - 20 (2017.gadā), 4.kārta - 40 (2018.gadā):

24.tabula

2.B modelis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Prognozētā maksa par CSDD deleģēto uzdevumu - nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums) 534 927 602 725 985 847 1 301 359 1 191 016 1 050 205 698 634 315 512 0
Kopā: 6 680 225

(detalizēts aprēķins - 8.pielikuma 2.tabulā)

25.tabula

SVID analīze

Stiprās puses Vājās puses
1. Modelis pēc būtības nodrošina valsts pārvaldes deleģēta uzdevuma samaksas apmēra atbilstošu noteikšanu (CSDD izmaksas aprēķinātas pēc tāda paša principa, kā tās būtu aprēķinātas, ja uzdevumu veiktu pati valsts pārvaldes iestāde - Valsts policija). 1. Ja tiks pieņemts lēmums par katras ieviestās fotoradaru kārtas atjaunošanu, būs nepieciešams piesaistīt valsts budžeta līdzekļus. Pastāv risks, ka sakarā ar transportlīdzekļu vadītāju paradumu maiņu un fotoradaru projekta mērķa sasniegšanu valsts budžeta ieņēmumi no naudas sodiem vairs netiks iekasēti tādā apmērā, lai tos piesaistītu fotoradaru atjaunošanai, bet CSDD dividenžu apjoms var būt nepietiekams.
2. CSDD tiek pilnībā nodrošināta ar valsts pārvaldes deleģētā uzdevuma kvalitatīvai izpildei nepieciešamo finansējumu. 2. Šobrīd peļņas daļa, kas tiek atstāta CSDD rīcībā fotoradaru iegādei, netiek nodalīta no nesadalītās peļņas, līdz ar to vēlākos gados, iespējams, šo peļņu pārdalīt un izmaksāt dividendēs. Pašreizējā situācijā CSDD finanšu uzskaitē nākamajos periodos radīsies iegādāto fotoradaru summas, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, izmaksas. Lai šīs fotoradaru izmaksas nebūtu jākompensē ar citu CSDD pakalpojumu cenu paaugstināšanu, akcionāram peļņas sadalē jāparedz atsevišķu posteni - fotoradaru iegādei rezervēti līdzekļi, kurus būtu jāieskaita atsevišķā rezervē pašu kapitāla sastāvā. Rezerve tiktu pakāpeniski norakstīta, saskaņojot tās norakstīšanas apjomus ar katra pārskata perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzīto iegādāto fotoradaru summas, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, izmaksām.
Iespējas Draudi
Nav identificētas. 1. Netiek veidots summas, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, uzkrājums analogi, kā tas netiek veidots valsts pārvaldes iestādē (uzskaita un noraksta tikai summu, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam; ja nepieciešama pamatlīdzekļu atjaunošana, tā tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem, nevis no summas, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, uzkrājuma). Tas neatbilst normatīvo aktu prasībām komercdarbības jomā.
  2. CSDD neiegūs finanšu līdzekļus attīstībai, līdz ar to tā var būt neieinteresēta fotoradaru projekta turpmākā īstenošanā.

Iekšlietu ministrija atbalsta 2.A. modeli samaksas apmēra noteikšanai.

Deleģēto uzdevumu apmaksas kārtības modeļi.

1. modelis - "vienības cena" (vienas radardienas izmaksas) - samaksas apmērs atkarīgs no faktisko radardienu skaita

Ņemot vērā valsts pārvaldes deleģētā uzdevuma īstenošanas prognozētās izmaksas, fotoradaru skaitu un plānoto darbības dienu (radardienu) skaitu, ir iespējams aprēķināt vienas radardienas izmaksas. Aprēķini par prognozēto maksu par vienu fotoradara darbības dienu (radardienu) atbilstoši katram ieviešanas risinājuma variantam un samaksas apmēra noteikšanas modelim iekļauti attiecīgi 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8.pielikumā.

27.tabula

Ieviešanas risinājumi Samaksas apmēra noteikšanas modeļi Prognozētā maksa par vienu fotoradara darbības dienu, euro Pielikuma Nr.
Fotoradaru ieviešanas risinājuma 1.variants: - ieviest 100 fotoradarus 5 kārtās šādos termiņos:

1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā),

2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā),

3.kārta -20 (2017.gadā),

4.kārta - 20 (2018.gadā),

5.kārta - 20 (2019.gadā).

1.A modelis

Izmaksās iekļauta peļņa 5%

Izmaksās iekļauta summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam

90,44 1.pielikums
1.B modelis

Izmaksās nav iekļauta peļņa

Izmaksās iekļauta summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam

86,13 2.pielikums
2.A modelis

Izmaksās iekļauta peļņa 5%

Izmaksās nav iekļauta summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam

39,99 3.pielikums
2.B modelis

Izmaksās nav iekļauta peļņa

Izmaksās nav iekļauta summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam

38,09 4.pielikums
Fotoradaru ieviešanas risinājuma 2.variants:

ieviest 100 fotoradarus 4 kārtās šādos termiņos:

1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā),

2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā),

3.kārta - 20 (2017.gadā),

4.kārta - 40 (2018.gadā).

1.A modelis

Izmaksās iekļauta peļņa 5%

Izmaksās iekļauta summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam

90,44 5.pielikums
1.B modelis

Izmaksās nav iekļauta peļņa

Izmaksās iekļauta summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam

86,13 6.pielikums
2.A modelis

Izmaksās iekļauta peļņa 5%

Izmaksās nav iekļauta summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam

39,99 7.pielikums
2.B modelis

Izmaksās nav iekļauta peļņa

Izmaksās nav iekļauta summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam

38,09 8.pielikums

Par vienu radardienu uzskatāms laiks, kad vienas diennakts laikā fotoradars darbojies 16 stundas. Visiem nepieciešamajiem izdevumiem jābūt iekļautiem izcenojumā, ko apstiprinās Ministru kabinets.

Apmaksas kārtība:

1. Valsts policija veic CSDD samaksu par deleģēto uzdevumu izpildi, nepārsniedzot rīkojumā Nr.382 noteikto apmēru, reizi mēnesī par iepriekšējo mēnesi saskaņā ar CSDD sagatavotu rēķinu. Samaksas apmēru aprēķina, reizinot rīkojumā Nr.382 noteiktās vienas radardienas izmaksas ar faktisko radardienu skaitu attiecīgajā mēnesī.

2. CSDD par katru ceturksni un kopumā par saimniecisko gadu iesniedz Valsts policijai pārskatu par piešķirtās dotācijas izlietojumu (kases izdevumi), ņemot vērā rīkojumā Nr.382 noteiktos izdevumu veidus un to apmēru. Atsevišķi tiek iesniegts pārskats par deleģēšanas līgumā noteiktajiem sasniegtajiem rezultātiem un rezultatīvajiem rādītājiem.

3. Ja pēc CSDD pārskata par izdevumiem saņemšanas tiek konstatēts, ka tajā norādītie kases izdevumi, kas segti no dotācijas, bija mazāki, nekā par attiecīgo ceturksni pārskaitītā dotācija, Valsts policija turpmāko mēnešu maksājumu samazina par attiecīgo summu.

4. CSDD veic atsevišķu grāmatvedības uzskaiti par Valsts policijas piešķirtās dotācijas izlietojumu.

5. Iekšlietu ministrijas iekšējā audita struktūrvienība veic CSDD iepriekšējā gadā veikto izdevumu atbilstības pārbaudi.

28.tabula

SVID analīze

Stiprās puses Vājās puses
1. Vienkārša un skaidri saprotama norēķinu kārtība, kas ir analoga jau pieņemtajai praksei attiecībā uz 2.uzdevumu. Samaksa attiecīgajā saimnieciskajā gadā pārsniedz vai nenosedz izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma īstenošanu, ja tās nav atbilstoši plānotas. Līdz ar to var būt nepieciešamas noteiktās samaksas apmēra korekcijas.
2. Vienāda apmaksas kārtība abu deleģēto uzdevumu veikšanai.  
3. CSDD saņem samaksu par tādu apjomu, kādā tiek sniegts pakalpojums (atbilstoši faktiskajam radardienu skaitam), līdz ar to ir ieinteresēta nodrošināt maksimāli iespējamo radardienu skaitu.  
Iespējas Draudi
Nav identificētas. Nav identificēti.

√ 2. modelis - "izmaksu atlīdzība" (finansējums atbilstoši faktisko izmaksu apjomam, kas CSDD radies valsts pārvaldes deleģētā uzdevuma izpildes procesā un pamatojas uz darījumu attaisnojošiem dokumentiem, pieskaitot arī netiešos izdevumus)

Apmaksas kārtība (A):

1. Valsts policija pārskaita dotāciju CSDD, ņemot vērā rīkojumā Nr.382 noteikto apmēru, reizi ceturksnī kā priekšapmaksu, kuras apmēru aprēķina proporcionāli gadam plānotajiem izdevumiem (ja ieviesti visi fotoradari) vai atbilstoši prognozēto izmaksu apjomam konkrētajā ceturksnī;

2. Deleģēšanas līgumā noteiktajā termiņā pēc katra ceturkšņa beigām CSDD iesniedz Valsts policijai pārskatu par izdevumiem, kas segti no piešķirtās dotācijas, ņemot vērā rīkojumā Nr.382 noteiktos izdevumu veidus un to apmēru;

3. CSDD veic atsevišķu grāmatvedības uzskaiti par Valsts policijas piešķirtās dotācijas izlietojumu;

4. reizi gadā Iekšlietu ministrijas iekšējā audita struktūrvienība veic CSDD iepriekšējā gadā veikto izdevumu atbilstības pārbaudi.

29.tabula

SVID analīze

Stiprās puses Vājās puses
Nodrošināta pilnīga izdevumu apmaksa un kontrole. 1. CSDD var būt neieinteresēta nodrošināt maksimāli iespējamo radaru darbības laiku, jo samaksa nav saistīta ar faktisko radardienu skaitu (CSDD viedoklis).
  2. Sarežģīts norēķinu un kontroles mehānisms.
  3. Avansa apmērs attiecīgajā saimnieciskajā gadā var pārsniegt vai nenosegt izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma īstenošanu, ja tās nav atbilstoši plānotas. Līdz ar to var būt nepieciešamas noteiktās samaksas apmēra korekcijas.
Iespējas Draudi
Nav identificētas. Nav identificēti.

Iekšlietu ministrija atbalsta apmaksas kārtības 1.modeli - "vienības cena", piemērojot to ar 2017.gada 1.janvāri. Lai šo modeli īstenotu, nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus normatīvajos aktos, paredzot noteikt konkrētu samaksas apmēru par vienu radardienu, kā arī radardienas definīciju.

Priekšlikumi normatīvā regulējuma pilnveidošanai

Lai nodrošinātu attiecīga normatīvā regulējuma esamību fotoradaru ieviešanas projekta finansēšanā, iespējami šādi risinājuma varianti:

1.variants - veikt grozījumus Ceļu satiksmes likumā, papildinot 43.7 pantu "Pārkāpumu fiksēšana ar tehniskiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli" ar trešo daļu un, paredzot, ka Ministru kabinets nosaka CSDD izdevumus, kādi tiek segti par šī panta pirmajā un otrajā daļā minēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi, kā arī to segšanas kārtību. Pēc grozījumu pieņemšanas izstrādāt un pieņemt Ministru kabineta noteikumus.

31.tabula

SVID analīze

Stiprās puses Vājās puses
Skaidri noteikta samaksas kārtība attiecīgā normatīvajā aktā. Ilgstošs process, kamēr tiek pieņemti attiecīgie normatīvie akti.
Iespējas Draudi
Nav identificētas. Nav identificēti.

2.variants - veikt grozījumus noteikumos Nr.317, precizējot un papildinot regulējumu par samaksas apmēra noteikšanas kārtību par valsts pārvaldes uzdevumu izpildi, ja šis uzdevums noteikts tiesību aktā.

32.tabula

SVID analīze

Stiprās puses Vājās puses
Skaidri noteikta samaksas apmēra noteikšanas kārtība attiecīgā normatīvajā aktā. Nav identificētas.
Iespējas Draudi
Normatīvo aktu (grozījumi Ministru kabineta noteikumos) ir iespējams izstrādāt un pieņemt pietiekami īsā laika periodā. Ievērojot fotoradaru projekta specifiku (piemēram, fotoradaru iegādei un uzstādīšanai tiek piesaistītas dividendes), noteikumos var nebūt iespējams iekļaut tādu regulējumu, kas attiecas tikai uz šo projektu.

3.variants - veikt attiecīgus grozījumus rīkojumā Nr.382, paredzot tajā arī samaksas kārtību.

33.tabula

SVID analīze

Stiprās puses Vājās puses
Skaidri noteikta samaksas kārtība normatīvajā aktā. Normatīvo aktu (grozījumi rīkojumā Nr.382) ir iespējams izstrādāt un pieņemt pietiekami īsā laika periodā, ievērojot arī, ka rīkojums jāgroza sakarā ar ilgtermiņa saistību apmēra izmaiņām.
Laika ziņā "ātrākais" risinājuma variants.  
Iespējas Draudi
Nav identificētas. Parasti Ministru kabineta rīkojumos samaksas kārtību nenosaka, tas ir Ministru kabineta noteikumu jautājums.

Iekšlietu ministrija normatīvā regulējuma pilnveidošanai atbalsta 1.variantu, bet pārejas periodā līdz attiecīga regulējuma spēkā stāšanās - 3.variantu.

Ietekme uz valsts un pašvaldību budžetu

Prognozētie valsts pamatbudžeta ieņēmumi no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar CSDD piederošajiem tehniskajiem līdzekļiem un ilgtermiņa saistības pasākumam "Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana" (atbilstoši fotoradaru ieviešanas risinājuma 2.variantam un samaksas apmēra noteikšanas 2.A modelim)

34.tabula

Rādītāji 2017.g. 2018.g. 2019.g. 2020.g. 2021.g. 2022.g. 2023.g.
Ieņēmumi no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar CSDD piederošajiem tehniskajiem līdzekļiem
Saskaņā ar MK 29.07.2014.rīk.Nr.382
(40 fotoradari)
1. 4 288 680 4 548 600 4 808 520 3 563 936 1 079 470 0 0
Precizētie ieņēmumi (60 fotoradari) 2. 4 796 549 6 402 240 6 798 250 5 683 422 4 642 128 1 990 161 265 734
Papildu ieņēmumi 3. (2.-1.) 507 869 1 853 640 1 989 730 2 119 486 3 562 658 1 990 161 265 734
Izdevumi (06.01.00. "Valsts policija" un 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība")
Saskaņā ar MK 29.07.2014.rīk.Nr.382
(40 fotoradari)
4. 1 634 579 1 599 067 1 599 067 1 228 068 574 516 0 0
Precizētie izdevumi (60 fotoradari) 5. 1 289 843 1 501 957 1 501 957 1 313 519 1 086 302 540 313 0
Papildu izdevumi (+) vai izdevumu samazinājums (-) 6. (5.-4.) -344 736 -97 110 -97 110 85 451 511 786 540 313 0
Bilance 7. (3.-6.) 852 605 1 950 750 2 086 840 2 034 035 3 050 872 1 449 848 265 734
Tīrā bilance (precizētie ieņēmumi - precizētie izdevumi) 8. (2.-5.) 3 506 706 4 900 283 5 296 293 4 369 903 3 555 826 1 449 848 265 734

Kopsavilkums par konceptuālajā ziņojumā iekļauto risinājumu (risinājumu variantu) realizācijai nepieciešamo valsts un pašvaldību budžeta finansējumu pievienots 12.pielikumā.


1 Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, Ceļu satiksmes drošības plāns 2014.-2016.gadam, Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta sēdes prot.Nr.44, 155.§, Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojums Nr.382 "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanai"

2 Saskaņā ar rīkojuma Nr.382 8.punktu - "Jautājumu par pakāpenisku tehnisko līdzekļu (fotoradaru) iegādes un darbības nodrošināšanu no 2016. līdz 2019. gadam un to finansēšanas avotiem (Ceļu satiksmes drošības direkcijas peļņas daļa, no valsts budžeta līdzekļiem finansētās ikgadējās summas, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, uzkrājums) izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar rīkojuma projektu par valstij dividendēs izmaksājamo Ceļu satiksmes drošības direkcijas peļņas daļu".

3 CSDD pilda deleģētu valsts pārvaldes uzdevumu un tai nav tiesības atskaitīt priekšnodokli par precēm un pakalpojumiem, kas saistīti ar fotoradaru iegādi, uzstādīšanu un darbības nodrošināšanu, jo ieņēmumi, kuru gūšanai minētās izmaksas tiek veiktas, nav PVN objekts. Pievienotās vērtības nodokļa likums (98.pants, 1.daļa) nosaka nepieciešamību nodrošināt ar PVN apliekamu un neapliekamu darījumu atsevišķu uzskaiti, ja vien šādas uzskaites nodrošināšana nav ekonomiski neefektīva. Atsevišķu uzskaiti visām darbībām ar fotoradariem paredz arī CSDD un Valsts Policijas sadarbības līgums par fotoradaru iegādi uzstādīšanu un darbības nodrošināšanu. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu (92.pants, 1.daļa), nodokļa maksātājam ir tiesības atskaitīt tikai to priekšnodokļa daļu, kas samaksāts par precēm un pakalpojumiem, kas iegādāti ar nodokli apliekamu darījumu veikšanai. Līdz ar to, aprēķinot ar fotoradaru iegādi, uzstādīšanu un darbības nodrošināšanu saistītās izmaksas, ir jāņem vērā arī priekšnodoklis, kas iekļaujams izmaksās.

Lai izpildītu šo nosacījumu, tika veiktas sekojošas darbības:

- tika identificētas izmaksu pozīcijas, kurām iespējams efektīvi nodrošināt atsevišķo uzskaiti;

- tika identificētas izmaksu pozīcijas, kurām nav iespējams efektīvi nodrošināt atsevišķo uzskaiti;

- izmaksu pozīcijām, kurām ir atsevišķa PVN uzskaite deleģētu valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, izmaksu summa tiek norādīta ar PVN;

- izmaksu pozīcijām, kurām nav iespējams efektīvi nodrošināt atsevišķo PVN uzskaiti, bet kuras arī attiecas uz deleģētu valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanu, izmaksās tiek iekļauta PVN proporcija, kas tiek noteikta saskaņā ar PVN gada proporciju. Gada proporcija tiek aprēķināta saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma prasībām (98.pants, 2.daļa), ņemot vērā ar PVN apliekamo un ar PVN neapliekamo darījumu attiecību. Neapliekamo darījumu attiecībā netiek iekļauti tie neapliekamie darījumi, kuriem nodrošināta atsevišķā PVN uzskate.

Izmaksu pozīcijas, kurām nevar nodalīt atsevišķu PVN, ir sekojošas - autotransporta noma; datortehnikas iegāde un atjaunošana; degviela; informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas; ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi.

4 Saskaņā ar rīkojuma Nr.382 8.punktu "Jautājumu par pakāpenisku tehnisko līdzekļu (fotoradaru) iegādes un darbības nodrošināšanu no 2016. līdz 2019.gadam un to finansēšanas avotiem (Ceļu satiksmes drošības direkcijas peļņas daļa, no valsts budžeta līdzekļiem finansētās ikgadējās summas, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, uzkrājums) izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar rīkojuma projektu par valstij dividendēs izmaksājamo Ceļu satiksmes drošības direkcijas peļņas daļu".

5 Saskaņā Ministru kabineta 2015.gada 16.novembra rīkojuma Nr.720 "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumā Nr.382 "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanai" anotācijas pielikumu un 2015.gada 3.novembra sēdes protokollēmuma Nr.57, 38.§ 2.1.apakšpunktu

6 Saskaņā Ministru kabineta 2015.gada 16.novembra rīkojuma Nr.720 "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumā Nr.382 "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanai" anotācijas pielikumu un 2015.gada 3.novembra sēdes protokollēmuma Nr.57, 38.§ 2.1.apakšpunktu

7 Saskaņā Ministru kabineta 2015.gada 16.novembra rīkojuma Nr.720 "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumā Nr.382 "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanai" anotācijas pielikumu un 2015.gada 3.novembra sēdes protokollēmuma Nr.57, 38.§ 2.1.apakšpunktu

8 Ministru kabineta 2014.gada 26.maija sēdē (prot.Nr.30, 40.§) izskatītais informatīvais ziņojums "Par fotoradaru tehnoloģiskajiem risinājumiem un ieviešanas gaitu"

9 Likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" 22.pants

10 Ceļu satiksmes likuma 43.7 pants

11 Šeit un turpmāk piemērota Valsts kancelejas projektā "Valsts pārvaldes uzdevumu nodošanas analīze un rekomendāciju izstrāde"( IIN MK VK 2010/17 ESF) izmantotā terminoloģija attiecībā uz finansējuma nodrošināšanas modeļiem, maksāšanas modeļiem un finansēšanas mehānismiem

12 Saskaņā ar rīkojuma Nr.382 8.punktu - "Jautājumu par pakāpenisku tehnisko līdzekļu (fotoradaru) iegādes un darbības nodrošināšanu no 2016. līdz 2019. gadam un to finansēšanas avotiem (Ceļu satiksmes drošības direkcijas peļņas daļa, no valsts budžeta līdzekļiem finansētās ikgadējās summas, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, uzkrājums) izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar rīkojuma projektu par valstij dividendēs izmaksājamo Ceļu satiksmes drošības direkcijas peļņas daļu".

13 Saskaņā ar rīkojuma Nr.382 8.punktu "Jautājumu par pakāpenisku tehnisko līdzekļu (fotoradaru) iegādes un darbības nodrošināšanu no 2016. līdz 2019. gadam un to finansēšanas avotiem (Ceļu satiksmes drošības direkcijas peļņas daļa, no valsts budžeta līdzekļiem finansētās ikgadējās summas, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, uzkrājums) izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar rīkojuma projektu par valstij dividendēs izmaksājamo Ceļu satiksmes drošības direkcijas peļņas daļu".

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

 

1.pielikums
konceptuālajam ziņojumam "Par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības
direkcija" uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultātiem, priekšlikumiem
par tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) turpmāko izmantošanu un
fotoradaru iegādes, uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas finansēšanu"

Fotoradaru ieviešanas risinājuma 1.variants:

izdevumus sedzot tikai no CSDD dividendēm (ieviest 100 fotoradarus 5 kārtās šādos termiņos: 1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā), 2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā), 3.kārta - 20 (2017.gadā), 4.kārta - 20 (2018.gadā), 5.kārta - 20 (2019.gadā)).

Samaksas apmēra noteikšanas 1.A modelis

Galvenie rādītāji:

PEĻŅA 5%

Summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam NOLIETOJUMAM, iekļauta izmaksās

1. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem

1.1.tabula

1.1. 2015.gadā uzstādītie 16 fotoradari (kopā 64 143,91 euro, tajā skaitā: iegāde 53 579,02 euro un pamatnes ierīkošana 10 564,89 euro)

Nr. p.k. Rādītāji 2016 prec. 2017 prec. 2018 prec. 2019 prec. 2020 prec.
  Darbojošos radaru skaits 16 16 16 16 16
Vidējais darbības mēnešu skaits 12 12 12 12 4
Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) 11 11 10 10 10
  Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.) 569 022 548 631 537 747 537 747 179 250
1. Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā 408 446 408 446 408 446 408 446 136 149
1.1. Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā 318 780 318 780 318 780 318 780 106 260
  tajā skaitā:          
1.1.1. Nolietojums1
(fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi))
izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits
2016 prec.:(53579,02+10564,89)/60x16x 12
2020 prec.: (53579,02+10564,89)/60x16x 4
205 261 205 261 205 261 205 261 68 420
1.1.2. Personāla izmaksas
(2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /20 rad./355 dienas (365-10)
x 2 slodzes = 4,238 x 2 slodzes = 8,476 euro uz 1 radaru dienu
8,476 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits)
2016 prec.: 8,476 x ((355/12 x 12) x 16)
2017 - 2019 prec.: 8,476 x ((355/12 x 12) x 16)
2020 prec.: 8,476 x ((355/12 x 4) x 16)
48 146 48 146 48 146 48 146 16 049
1.1.3. Autotransporta noma (bez PVN)
350/20 x rad.skaits x mēn.skaits
3 360 3 360 3 360 3 360 1 120
1.1.4. Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN)
(1050 euro x 2 datoru iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.)) = 0,09859 euro uz 1 radaru dienu
0,09859 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2016 prec.: 0,09859x ((355/12 x 12) x 16 )
2017 - 2019 prec.: 0,09859 x ((355/12 x 12) x 16)
2020 prec.: 0,09859 x ((355/12 x 4) x 16)
560 560 560 560 187
1.1.5. Degviela (bez PVN)
(120 x 12 mēn.)/(355x20) = 0,202816 euro uz 1 radaru dienu
0,202816 euro uz 1 radaru dienu x (355/12 mēn.x mēn.skaits)x rad.skaits
1 152 1 152 1 152 1 152 384
1.1.6. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2
6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.
17 370 17 370 17 370 17 370 5 790
1.1.7. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3
25,5% no 1.1.2.
12 277 12 277 12 277 12 277 4 092
1.1.8. Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4
11,38% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5
29 415 29 415 29 415 29 415 9 805
1.1.9. Neatgūstamā PVN daļa 5
1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17
1 239 1 239 1 239 1 239 413
1.2. Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 89 666 89 666 89 666 89 666 29 889
  tajā skaitā:          
1.2.1. Elektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN )
17,76 x mēn.skaits x rad.skaits
3 410 3 410 3 410 3 410 1 137
1.2.2. Elektroenerģijas izmaksas 7 (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta;
2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN )
2,61 x rad.skaits x mēn.skaits
501 501 501 501 167
1.2.3. Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro)
(160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu
0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12 x 16 )
2017 - 2019 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 16)
2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 16)
2 560 2 560 2 560 2 560 853
1.2.4. Fotoradaru apsardzes izmaksas 9
(mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro)
60,50 x rad.skaits x mēn.skaits
11 616 11 616 11 616 11 616 3 872
1.2.5. Sakaru pakalpojumu izmaksas 10
(LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80)
26,80 x rad.skaits x mēn.skaits
5 146 5 146 5 146 5 146 1 715
1.2.6. Sakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī )
(60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu
0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
578 578 578 578 193
1.2.7. Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12
(1 fotoradara uzturēšana - 196,15 euro /mēn. x 1,21 = 237,34)
237,34 x mēn.skaits x rad.skaits)
45 569 45 569 45 569 45 569 15 190
1.2.8. Citas izmaksas 13
(1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro)
(5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro)
1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu
0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
6 389 6 389 6 389 6 389 2 130
1.2.9. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas
6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
5 092 5 092 5 092 5 092 1 697
1.2.10. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0
1.2.11. Administrācijas izmaksas
11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
8 623 8 623 8 623 8 623 2 874
1.2.12. Neatgūstamā PVN daļa
(1.2.9.+ 1.2.10.) x 0,21 x 0,17
182 182 182 182 61
2. Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu
1.punkts/radara dienas gadā
(samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.)
1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
71,91 71,91 71,91 71,91 71,91
3. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu,
2016.gadā ietverot peļņu 10% 2.punkts x1,10 14
2017.gadā un turpmāk ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 14
79,10 75,51 75,51 75,51 75,51
4. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15
3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
449 288 428 897 428 897 428 897 142 966
5. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas
0,57 euro16 x 1,4276 16 x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits
51 558 51 558 46 871 46 871 15 624
6. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15
(1,39+0,078) euro17x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits)
x 0,87 18 x 0,66 19)) +
(0,71+ 0,078) euro17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits)
x 0,87 18x 0,34 19))
68 176 68 176 61 979 61 979 20 660

1.2.tabula

1.2. 2016.gadā uzstādāmie 4 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k. Rādītāji 2016 prec. 2017 prec. 2018 prec. 2019 prec. 2020 prec. 2021 prec.
  Darbojošos radaru skaits 4 4 4 4 4 4
Vidējais darbības mēnešu skaits 4 12 12 12 12 8
Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) 11 11 10 10 10 10
  Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.) 52 786 158 359 155 638 155 638 155 638 103 759
1. Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā 40 766 122 297 122 297 122 297 122 297 81 534
1.1. Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā 24 197 72 589 72 589 72 589 72 589 48 394
  tajā skaitā:            
1.1.1. Nolietojums1
(fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi))
izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits
2016 prec.:(64149,60+7894,32)/60x4x 4
2017 prec-2020 prec.: (64149,60+7894,32)/60x4x 12
2021 prec.: (64149,60+7894,32)/60x4x 8
19 212 57 635 57 635 57 635 57 635 38 423
1.1.2. Personāla izmaksas
(2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes =
2,12 euro uz 1 radaru dienu
2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits)
2016 prec.: 2,12 x ((355/12 x 4) x 4 )
2017 - 2020 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 4)
2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 8) x 4)
1 003 3 009 3 009 3 009 3 009 2 006
1.1.3. Autotransporta noma (bez PVN) 0 0 0 0 0 0
1.1.4. Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN)
(700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu
0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2016 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 4) x 4 )
2017 - 2020 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 4)
2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 8) x 4)
8 23 23 23 23 16
1.1.5. Degviela (bez PVN) 0 0 0 0 0 0
1.1.6. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2
6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.
1 359 4 077 4 077 4 077 4 077 2 718
1.1.7. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3
25,5% no 1.1.2.
256 767 767 767 767 512
1.1.8. Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4
11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5
2 301 6 904 6 904 6 904 6 904 4 603
1.1.9. Neatgūstamā PVN daļa 5
(1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17
58 174 174 174 174 116
1.2. Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 16 569 49 708 49 708 49 708 49 708 33 140
  tajā skaitā:            
1.2.1. Elektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ))
17,76 x mēn.skaits x rad.skaits
284 852 852 852 852 568
1.2.2. Elektroenerģijas izmaksas 7 (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta;
2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN )
2,61 x rad.skaits x mēn.skaits
42 125 125 125 125 84
1.2.3. Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro)
(160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu
0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 4 )
2017 - 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 4)
2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 8) x 4)
213 640 640 640 640 427
1.2.4. Fotoradaru apsardzes izmaksas 9 bez PVN
(mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro)
60,50 x rad.skaits x mēn.skaits
968 2 904 2 904 2 904 2 904 1 936
1.2.5. Sakaru pakalpojumu izmaksas 10 bez PVN
(LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80)
26,80 x rad.skaits x mēn.skaits
429 1 286 1 286 1 286 1 286 858
1.2.6. Sakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī )
(60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu
0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
48 145 145 145 145 96
1.2.7. Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12
(1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82)
717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)
11 485 34 455 34 455 34 455 34 455 22 970
1.2.8. Citas izmaksas 13
(1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro)
(5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro)
1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu
0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
532 1 597 1 597 1 597 1 597 1 065
1.2.9. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas
6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
941 2 823 2 823 2 823 2 823 1 882
1.2.10. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0 0
1.2.11. Administrācijas izmaksas
11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
1 593 4 780 4 780 4 780 4 780 3 187
1.2.12. Neatgūstamā PVN daļa
(1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17
34 101 101 101 101 67
2. Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu
1.punkts/radara dienas gadā
(samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.)
1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
86,13 86,12 86,12 86,12 86,12 86,13
3. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 14 90,44 90,44 90,44 90,44 90,44 90,44
4. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15
3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
42 808 128 425 128 425 128 425 128 425 85 617
5. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas
0,57 euro16 x 1,4276 16 x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits
4 297 12 890 11 718 11 718 11 718 7 812
6. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15
(1,39+0,078) euro 17 x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) +
(0,71+ 0,078) euro 17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,34 19))
5 681 17 044 15 495 15 495 15 495 10 330

1.3.tabula

1.3. 2016.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k. Rādītāji 2016 prec. 2017 prec. 2018 prec. 2019 prec. 2020 prec. 2021 prec.
  Darbojošos radaru skaits 20 20 20 20 20 20
Vidējais darbības mēnešu skaits 3 12 12 12 12 9
Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) 11 11 10 10 10 10
  Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.) 197 948 791 792 778 186 778 186 778 186 583 640
1. Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā 152 874 611 494 611 494 611 494 611 494 458 621
1.1. Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā 90 736 362 949 362 949 362 949 362 949 272 211
  tajā skaitā:            
1.1.1. Nolietojums1
(fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi))
izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits
2016 prec.:(64149,60+7894,32)/60x20x 3
2017 prec-2020 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 12
2021 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 9
72 044 288 176 288 176 288 176 288 176 216 132
1.1.2. Personāla izmaksas
(2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /
20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes =
2,12 euro uz 1 radaru dienu
2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits)
2016 prec.: 2,12 x ((355/12 x 4) x 20 )
2017 - 2020 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20)
2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 8) x 20)
3 761 15 046 15 046 15 046 15 046 11 284
1.1.3. Autotransporta noma (bez PVN) 0 0 0 0 0 0
1.1.4. Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN)
(700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu
0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2016 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 4) x 20 )
2017 - 2020 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20)
2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 8) x 20)
29 117 117 117 117 88
1.1.5. Degviela (bez PVN) 0 0 0 0 0 0
1.1.6. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2
6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.
5 096 20 384 20 384 20 384 20 384 15 288
1.1.7. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3
25,5% no 1.1.2.
959 3 837 3 837 3 837 3 837 2 877
1.1.8. Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4
11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5
8 630 34 520 34 520 34 520 34 520 25 890
1.1.9. Neatgūstamā PVN daļa 5
(1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17
217 869 869 869 869 652
1.2. Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 62 138 248 545 248 545 248 545 248 545 186 410
  tajā skaitā:            
1.2.1. Elektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ))
17,76 x mēn.skaits x rad.skaits
1066 4262 4262 4262 4262 3197
1.2.2. Elektroenerģijas izmaksas 7 (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta;
2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN )
2,61 x rad.skaits x mēn.skaits
157 626 626 626 626 470
1.2.3. Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro)
(160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu
0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 20 )
2017 - 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20)
2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 8) x 20)
800 3 200 3 200 3 200 3 200 2 400
1.2.4. Fotoradaru apsardzes izmaksas 9 bez PVN
(mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro)
60,50 x rad.skaits x mēn.skaits
3 630 14 520 14 520 14 520 14 520 10 890
1.2.5. Sakaru pakalpojumu izmaksas 10 bez PVN
(LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80)
26,80 x rad.skaits x mēn.skaits
1 608 6 432 6 432 6 432 6 432 4 824
1.2.6. Sakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī )
(60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu
0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
181 723 723 723 723 542
1.2.7. Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12
(1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82)
717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)
43 069 172 277 172 277 172 277 172 277 129 208
1.2.8. Citas izmaksas 13
(1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro)
(5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro)
1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu
0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
1 997 7 986 7 986 7 986 7 986 5 990
1.2.9. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas
6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
3 529 14 114 14 114 14 114 14 114 10 585
1.2.10. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0 0
1.2.11. Administrācijas izmaksas
11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
5 975 23 901 23 901 23 901 23 901 17 926
1.2.12. Neatgūstamā PVN daļa
(1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17
126 504 504 504 504 378
2. Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu
1.punkts/radara dienas gadā
(samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.)
1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
86,13 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13
3. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 14 90,44 90,44 90,44 90,44 90,44 90,44
4. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15
3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
160 531 642 124 642 124 642 124 642 124 481 593
5. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas
0,57 euro16 x 1,4276 16x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits
16 112 64 448 58 589 58 589 58 589 43 942
6. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15
(1,39+0,078) euro 17x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) +
(0,71+ 0,078) euro17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18x 0,34 19))
21 305 85 220 77 473 77 473 77 473 58 105

1.4.tabula

1.4. 2017.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k. Rādītāji 2017 prec. 2018 prec. 2019 prec. 2020 prec. 2021 prec. 2022 prec.
  Darbojošos radaru skaits 20 20 20 20 20 20
Vidējais darbības mēnešu skaits 5 12 12 12 12 7
Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) 11 10 10 10 10 10
  Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.) 329 914 778 186 778 186 778 186 778 186 453 942
1. Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā 254 789 611 494 611 494 611 494 611 494 356 705
1.1. Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā 151 228 362 949 362 949 362 949 362 949 211 720
  tajā skaitā:            
1.1.1. Nolietojums1
(fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi))
izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits
2017 prec.:(64149,60+7894,32)/60x20x 5
2018 prec-2021 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 12
2022 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 7
120 073 288 176 288 176 288 176 288 176 168 102
1.1.2. Personāla izmaksas
(2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /
20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes =
2,12 euro uz 1 radaru dienu
2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits)
2017 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 )
2018 - 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20)
2022 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20)
6 269 15 046 15 046 15 046 15 046 8 777
1.1.3. Autotransporta noma (bez PVN) 0 0 0 0 0 0
1.1.4. Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN)
(700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu
0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2017 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 )
2018 - 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20)
2022 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20)
49 117 117 117 117 68
1.1.5. Degviela (bez PVN) 0 0 0 0 0 0
1.1.6. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2
6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.
8 493 20 384 20 384 20 384 20 384 11 891
1.1.7. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3
25,5% no 1.1.2.
1 599 3 837 3 837 3 837 3 837 2 238
1.1.8. Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4
11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5
14 383 34 520 34 520 34 520 34 520 20 137
1.1.9. Neatgūstamā PVN daļa 5
(1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17
362 869 869 869 869 507
1.2. Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 103 561 248 545 248 545 248 545 248 545 144 985
  tajā skaitā:            
1.2.1. Elektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ))
17,76 x mēn.skaits x rad.skaits
1 776 4 262 4 262 4 262 4 262 2 486
1.2.2. Elektroenerģijas izmaksas 7 (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta;
2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN )
2,61 x rad.skaits x mēn.skaits
261 626 626 626 626 365
1.2.3. Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro)
(160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu
0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2017 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 )
2018 - 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20)
2022 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20)
1 333 3 200 3 200 3 200 3 200 1 867
1.2.4. Fotoradaru apsardzes izmaksas 9 bez PVN
(mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro)
60,50 x rad.skaits x mēn.skaits
6 050 14 520 14 520 14 520 14 520 8 470
1.2.5. Sakaru pakalpojumu izmaksas 10 bez PVN
(LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80)
26,80 x rad.skaits x mēn.skaits
2 680 6 432 6 432 6 432 6 432 3 752
1.2.6. Sakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī )
(60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu
0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
301 723 723 723 723 422
1.2.7. Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12
(1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82)
717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)
71 782 172 277 172 277 172 277 172 277 100 495
1.2.8. Citas izmaksas 13
(1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro)
(5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro)
1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu
0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
3 328 7 986 7 986 7 986 7 986 4 659
1.2.9. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas
6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
5 881 14 114 14 114 14 114 14 114 8 233
1.2.10. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0 0
1.2.11. Administrācijas izmaksas
11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
9 959 23 901 23 901 23 901 23 901 13 942
1.2.12. Neatgūstamā PVN daļa
(1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17
210 504 504 504 504 294
2. Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu
1.punkts/radara dienas gadā
(samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.)
1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
86,13 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13
3. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 14 90,44 90,44 90,44 90,44 90,44 90,44
4. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15
3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
267 552 642 124 642 124 642 124 642 124 374 572
5. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas
0,57 euro16 x 1,4276 16x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits
26 853 58 589 58 589 58 589 58 589 34 177
6. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15
(1,39+0,078) euro 17 x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) +
(0,71+ 0,078) euro 17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,34 19))
35 509 77 473 77 473 77 473 77 473 45 193

1.5.tabula

1.5. 2018.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k. Rādītāji 2018 prec. 2019 prec. 2020 prec. 2021 prec. 2022 prec. 2023 prec.
  Darbojošos radaru skaits 20 20 20 20 20 20
Vidējais darbības mēnešu skaits 5 12 12 12 12 7
Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) 10 10 10 10 10 10
  Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.) 324 244 778 186 778 186 778 186 778 186 453 942
1. Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā 254 789 611 494 611 494 611 494 611 494 356 705
1.1. Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā 151 228 362 949 362 949 362 949 362 949 211 720
  tajā skaitā:            
1.1.1. Nolietojums1
(fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi))
izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits
2018 prec.:(64149,60+7894,32)/60x20x 5
2019 prec-2022 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 12
2023 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 7
120 073 288 176 288 176 288 176 288 176 168 102
1.1.2. Personāla izmaksas
(2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /
20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes =
2,12 euro uz 1 radaru dienu
2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits)
2018 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 )
2019 - 2022 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20)
2023 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20)
6 269 15 046 15 046 15 046 15 046 8 777
1.1.3. Autotransporta noma (bez PVN) 0 0 0 0 0 0
1.1.4. Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN)
(700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu
0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2018 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 )
2019 - 2022 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20)
2023 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20)
49 117 117 117 117 68
1.1.5. Degviela (bez PVN) 0 0 0 0 0 0
1.1.6. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2
6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.
8 493 20 384 20 384 20 384 20 384 11 891
1.1.7. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3
25,5% no 1.1.2.
1 599 3 837 3 837 3 837 3 837 2 238
1.1.8. Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4
11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5
14 383 34 520 34 520 34 520 34 520 20 137
1.1.9. Neatgūstamā PVN daļa 5
(1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17
362 869 869 869 869 507
1.2. Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 103 561 248 545 248 545 248 545 248 545 144 985
  tajā skaitā:            
1.2.1. Elektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ))
17,76 x mēn.skaits x rad.skaits
1 776 4 262 4 262 4 262 4 262 2 486
1.2.2. Elektroenerģijas izmaksas 7 (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta;
2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN )
2,61 x rad.skaits x mēn.skaits
261 626 626 626 626 365
1.2.3. Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro)
(160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu
0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2018 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 )
2019 - 2022 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20)
2023 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20)
1 333 3 200 3 200 3 200 3 200 1 867
1.2.4. Fotoradaru apsardzes izmaksas 9 bez PVN
(mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro)
60,50 x rad.skaits x mēn.skaits
6 050 14 520 14 520 14 520 14 520 8 470
1.2.5. Sakaru pakalpojumu izmaksas 10 bez PVN
(LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80)
26,80 x rad.skaits x mēn.skaits
2 680 6 432 6 432 6 432 6 432 3 752
1.2.6. Sakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī )
(60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu
0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
301 723 723 723 723 422
1.2.7. Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12
(1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82)
717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)
71 782 172 277 172 277 172 277 172 277 100 495
1.2.8. Citas izmaksas 13
(1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro)
(5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro)
1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu
0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
3 328 7 986 7 986 7 986 7 986 4 659
1.2.9. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas
6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
5 881 14 114 14 114 14 114 14 114 8 233
1.2.10. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0 0
1.2.11. Administrācijas izmaksas
11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
9 959 23 901 23 901 23 901 23 901 13 942
1.2.12. Neatgūstamā PVN daļa
(1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17
210 504 504 504 504 294
2. Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu
1.punkts/radara dienas gadā
(samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.)
1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
86,13 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13
3. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 14 90,44 90,44 90,44 90,44 90,44 90,44
4. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15
3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
267 552 642 124 642 124 642 124 642 124 374 572
5. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas
0,57 euro16 x 1,4276 16 x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits
24 412 58 589 58 589 58 589 58 589 34 177
6. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15
(1,39+0,078) euro 17 x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) +
(0,71+ 0,078) euro 17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,34 19))
32 280 77 473 77 473 77 473 77 473 45 193

1.6.tabula

1.6. 2019.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k. Rādītāji 2019 prec. 2020 prec. 2021 prec. 2022 prec. 2023 prec. 2024 prec.
  Darbojošos radaru skaits 20 20 20 20 20 20
Vidējais darbības mēnešu skaits 5 12 12 12 12 7
Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) 10 10 10 10 10 10
  Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.) 324 244 778 186 778 186 778 186 778 186 453 942
1. Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā 254 789 611 494 611 494 611 494 611 494 356 705
1.1. Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā 151 228 362 949 362 949 362 949 362 949 211 720
  tajā skaitā:            
1.1.1. Nolietojums1
(fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi))
izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits
2019 prec.:(64149,60+7894,32)/60x20x 5
2020 prec-2023 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 12
2024 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 7
120 073 288 176 288 176 288 176 288 176 168 102
1.1.2. Personāla izmaksas
(2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /20 rad./
355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz
1 radaru dienu
2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits)
2019 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 )
2020 - 2023 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20)
2024 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20)
6 269 15 046 15 046 15 046 15 046 8 777
1.1.3. Autotransporta noma (bez PVN) 0 0 0 0 0 0
1.1.4. Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN)
(700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu
0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2019 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 )
2020- 2023 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20)
2024 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20)
49 117 117 117 117 68
1.1.5. Degviela (bez PVN) 0 0 0 0 0 0
1.1.6. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2
6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.
8 493 20 384 20 384 20 384 20 384 11 891
1.1.7. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3
25,5% no 1.1.2.
1 599 3 837 3 837 3 837 3 837 2 238
1.1.8. Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4
11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5
14 383 34 520 34 520 34 520 34 520 20 137
1.1.9. Neatgūstamā PVN daļa 5
(1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17
362 869 869 869 869 507
1.2. Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 103 561 248 545 248 545 248 545 248 545 144 985
  tajā skaitā:            
1.2.1. Elektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ))
17,76 x mēn.skaits x rad.skaits
1 776 4 262 4 262 4 262 4 262 2 486
1.2.2. Elektroenerģijas izmaksas 7 (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu
0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta;
2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN )
2,61 x rad.skaits x mēn.skaits
261 626 626 626 626 365
1.2.3. Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro)
(160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu
0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2019 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 )
2020 - 2023 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20)
2024 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20)
1333 3200 3200 3200 3200 1867
1.2.4. Fotoradaru apsardzes izmaksas 9 bez PVN
(mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro)
60,50 x rad.skaits x mēn.skaits
6 050 14 520 14 520 14 520 14 520 8 470
1.2.5. Sakaru pakalpojumu izmaksas 10 bez PVN
(LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80)
26,80 x rad.skaits x mēn.skaits
2 680 6 432 6 432 6 432 6 432 3 752
1.2.6. Sakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī )
(60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu
0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
301 723 723 723 723 422
1.2.7. Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12
(1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82)
717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)
71 782 172 277 172 277 172 277 172 277 100 495
1.2.8. Citas izmaksas 13
(1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro)
(5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro)
1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu
0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
3 328 7 986 7 986 7 986 7 986 4 659
1.2.9. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas
6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
5 881 14 114 14 114 14 114 14 114 8 233
1.2.10. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0 0
1.2.11. Administrācijas izmaksas
11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
9 959 23 901 23 901 23 901 23 901 13 942
1.2.12. Neatgūstamā PVN daļa
(1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17
210 504 504 504 504 294
2. Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu
1.punkts/radara dienas gadā
(samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.)
1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
86,13 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13
3. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 14 90,44 90,44 90,44 90,44 90,44 90,44
4. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15
3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
267 552 642 124 642 124 642 124 642 124 374 572
5. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas
0,57 euro16 x 1,4276 16 prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits
24 412 58 589 58 589 58 589 58 589 34 177
6. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15
(1,39+0,078) euro 17 x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) +
(0,71+ 0,078) euro 17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,34 19))
32 280 77 473 77 473 77 473 77 473 45 193

Piezīme: 2016.gads - informatīvi.

Piezīme: 1.1.- 1.6. tabulās 1.1.2.apakšpunktā personāla izmaksas attiecas uz šādiem tieši iesaistītiem darbiniekiem (IT nodaļas amatu nosaukumi):
- Informātikas daļas priekšnieks
- Informātikas daļas priekšnieka vietnieks
- IT projektu vadītājs
- IT projektu vadītājs
- Programmētājs
- Administrators
- Informācijas sistēmu administrators
- Vecākais datu bāzu administrators

1 Naudas līdzekļu uzkrājums tiks piesaistīts kā viens no finansējuma avotiem turpmākai fotoradaru iegādei un uzstādīšanai.

2 Pašizmaksas aprēķinos izmantotā informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksu proporcija, pamatojoties uz pēdējo apstiprināto CSDD gada pārskatu. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas / (Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas - Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas - Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālo pakalpojumu izmaksas). Ietver visas CSDD IT infrastruktūras izmaksu, darbības nodrošināšanas izmaksu, programmatūras (ORACLE, datu bāzu, grāmatvedības, lietvedības), tās licenču un uzturēšanas izmaksu proporcionālo daļu. Šeit un turpmāk procenti aprēķinā iekļauti atbilstoši CSDD sniegtajai informācijai.

3 Pašizmaksas aprēķinos izmantotā ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālo pakalpojumu izmaksu proporcija, pamatojoties uz pēdējo apstiprināto CSDD gada pārskatu.
Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālo pakalpojumu izmaksas / (Personāla izmaksas + VSAOI un pārējās sociālās izmaksas). Ietver visu CSDD ēku un telpu uzturēšanas izmaksu - remonti, komunālie pakalpojumu, apsaimniekošanas, ēku apdrošināšanas izmaksu proporcionālo daļu. Nolietojums netiek ietverts.

4 Pašizmaksas aprēķinos izmantotā administrācijas (pieskaitāmo) izmaksu proporcija, pamatojoties uz pēdējo apstiprināto CSDD gada pārskatu (Peļņas un zaudējumu aprēķina izmaksu proporcija - administrācijas izmaksu attiecība pret Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu un Pārējās saimnieciskās darbības izmaksu un Procentu maksājumu un tamlīdzīgu izmaksu kopsummu).

5 CSDD sniedz gan ar PVN apliekamus, gan neapliekamus pakalpojumus, kā rezultātā izmaksās tiek iekļauta PVN daļa, kuru aprēķinos piemēro saskaņā ar PVN gada proporciju, ņemot vērā ar PVN apliekamo un ar PVN neapliekamo darījumu attiecību.

6 Elektroenerģijas izmaksas mēnesī vidēji uz 1 fotoradaru, ņemot vērā faktiskās izmaksas uz 30.06.2015.

7 Elektroenerģijas izmaksas mēnesī, ņemot vērā faktiskos rēķinus.

8 Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.

9 Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.

10 Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

11 Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

12 Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.

13 Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

14 Pašizmaksai pievienota peļņas daļa, lai CSDD varētu attīstīt kvalitatīvu pakalpojumu kompleksu.

15 Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu (Publiskas personas, kā arī privātpersonas, kuras saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu pilda tām deleģētus vai ar pilnvarojumu nodotus valsts pārvaldes uzdevumus, neuzskata par nodokļa maksātājiem attiecībā uz darbībām vai darījumiem, kuros tās iesaistās valsts pārvaldes funkciju vai uzdevumu pildīšanā) ar PVN netiek aplikts.

16 Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojuma Nr.382 anotācijas 1.pielikuma 2.-2a.tabulai.

16 Atbilstoši statistikai ne visi apstrādātie dati tiek nosūtīti kā protokollēmumi. 2016.gadā (uz 31.08.2016.) apstrādāto gadījumu skaits ir 135 041, savukārt nosūtīto protokollēmumu skaits 94 592. Tādējādi tiek piemērots koeficients 1,4276 (135 041/94 592).

17 Atbilstoši Latvijas Pasta tarifam - viena protokola-lēmuma nosūtīšanas izmaksas bez PVN ir 1,39 euro/gab. (ierakstīta vēstule līdz 20g pa Latviju, B klase) un 0,71 euro/gab. (neierakstīta vēstule līdz 20g uz ES valstīm, B klase). Papildus 0,078 euro/gab. vēstules sagatavošana izmaksas (atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojuma Nr.382 anotācijas 1.pielikuma 2.-2a.tabulai).

18 Ievērojot, ka saskaņā ar faktiskajiem datiem vidēji nosūtīto protokolu skaits pret kopējo apstrādāto protokolu projektu skaitu sastāda 87%.

19 Pieņēmums: 66% no nosūtītajiem protokoliem tiek nosūtīti adresātam Latvijā, un 34 % no nosūtītajiem protokoliem tiek nosūtīti adresātam uz ES valstīm.

2.tabula

2. Prognozētā maksa par CSDD pakalpojumu - nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums)

1.A modelis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Prognozētā maksa par CSDD pakalpojumu - nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums) - kopā 652 627 1 466 998 2 109 122 2 751 246 2 839 887 2 493 582 1 658 820 1 016 696 374 572
1.1.tabula (4.punkts) 449 288 428 897 428 897 428 897 142 966 0 0 0 0
1.2.tabula (4.punkts) 42 808 128 425 128 425 128 425 128 425 85 617 0 0 0
1.3.tabula (4.punkts) 160 531 642 124 642 124 642 124 642 124 481 593 0 0 0
1.4.tabula (4.punkts)   267 552 642 124 642 124 642 124 642 124 374 572 0 0
1.5.tabula (4.punkts)     267 552 642 124 642 124 642 124 642 124 374 572 0
1.6.tabula (4.punkts)       267 552 642 124 642 124 642 124 642 124 374 572

3.tabula

3. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMS

Nr.p. k. Rādītāji 2015 plāns 2015 fakts 2016 plāns
(ar rīk. Nr.720)
2016 prec. (infor-
matīvi)
2017 plāns
(ar rīk. Nr.720)
2017 prec. 2018 plāns
(ar rīk. Nr.720)
2018 prec. 2019 plāns
(ar rīk. Nr.720)
2019 prec. 2020 plāns
(ar rīk. Nr.720)
2020 prec. 2021 plāns
(ar rīk. Nr.720)
2021 prec. 2022 prec. 2023 prec. 2024 prec. Tālākā laika posmā
I. Ieņēmumi 2 376 000 822 182 3 195 598 2 104 341 4 288 680 4 796 549 4 548 600 7 274 340 4 808 520 9 937 810 3 563 936 10 361 982 1 079 470 9 320 688 6 668 721 3 969 594 1 532 844 133 380
II. Izdevumi kopā (1.+2.) 1 195 606 469 597 1 393 452 1 115 074 1 634 579 2 124 014 1 599 067 2 869 319 1 599 067 3 647 505 1 228 068 3 742 950 574 516 3 317 275 2 305 632 1 527 446 749 260 0
1. 06.01.00 "Valsts policija" 1 139 170 x 1 371 686 1 093 308 1 612 813 2 102 248 1 577 301 2 847 553 1 577 301 3 625 739 1 206 302 3 721 184 552 750 3 295 509 2 283 866 1 505 680 727 494 0
1.1. Valsts policija 249 010 x 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552  
1.2. CSDD 890 160 310 251 1 098 134 819 756 1 339 261 1 828 696 1 303 749 2 574 001 1 303 749 3 352 187 932 750 3 447 632 279 198 3 021 957 2 010 314 1 232 128 453 942 0
40 FR 1.1.tabula x x x 569 022 x 548 631 x 537 747 x 537 747 x 179 250 x 0 0 0 0 0
1.2.tabula x x x 52 786 x 158 359 x 155 638 x 155 638 x 155 638 x 103 759 0 0 0 0
1.3.tabula x x x 197 948 x 791 792 x 778 186 x 778 186 x 778 186 x 583 640 0 0 0 0
60 FR 1.4.tabula x x x 0 x 329 914 x 778 186 x 778 186 x 778 186 x 778 186 453 942 0 0 0
1.5.tabula x x x 0 x 0 x 324 244 x 778 186 x 778 186 x 778 186 778 186 453 942 0 0
1.6.tabula x x x 0 x 0 x 0 x 324 244 x 778 186 x 778 186 778 186 778 186 453 942 0
2. 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" 56 436 x 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766  
III. Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem
(I-II)
1 180 394 352 585 1 802 146 989 267 2 654 101 2 672 535 2 949 533 4 405 021 3 209 453 6 290 305 2 335 868 6 619 032 504 954 6 003 413 4 363 089 2 442 148 783 584 133 380

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

 

2.pielikums
konceptuālajam ziņojumam "Par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības
direkcija" uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultātiem, priekšlikumiem
par tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) turpmāko izmantošanu un
fotoradaru iegādes, uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas finansēšanu"

Fotoradaru ieviešanas risinājuma 1.variants:

izdevumus sedzot tikai no CSDD dividendēm (ieviest 100 fotoradarus 5 kārtās šādos termiņos: 1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā), 2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā), 3.kārta - 20 (2017.gadā), 4.kārta - 20 (2018.gadā), 5.kārta - 20 (2019.gadā)).

Samaksas apmēra noteikšanas 1.B modelis

Galvenie rādītāji:

PEĻŅA netiek piemērota

Summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam NOLIETOJUMAM, iekļauta izmaksās

1. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem

1.1.tabula

1.1. 2015.gadā uzstādītie 16 fotoradari (kopā 64 143,91 euro, tajā skaitā: iegāde 53 579,02 euro un pamatnes ierīkošana 10 564,89 euro)

Nr.p.k. Rādītāji 2016 prec. 2017 prec. 2018 prec. 2019 prec. 2020 prec.
  Darbojošos radaru skaits 16 16 16 16 16
Vidējais darbības mēnešu skaits 12 12 12 12 4
Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) 11 11 10 10 10
  Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.) 569 022 528 183 517 299 517 299 172 434
1. Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā 408 446 408 446 408 446 408 446 136 149
1.1. Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā 318 780 318 780 318 780 318 780 106 260
  tajā skaitā:          
1.1.1. Nolietojums1
(fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi))
izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits
2016 prec.:(53579,02+10564,89)/60x16x 12
205 261 205 261 205 261 205 261 68 420
1.1.2. Personāla izmaksas
(2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /20 rad./355 dienas
(365-10) x 2 slodzes = 4,238 x 2 slodzes = 8,476 euro uz 1 radaru dienu
8,476 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits)
2016 prec.: 8,476 x ((355/12 x 12) x 16)
2017 - 2019 prec.: 8,476 x ((355/12 x 12) x 16)
2020 prec.: 8,476 x ((355/12 x 4) x 16)
48 146 48 146 48 146 48 146 16 049
1.1.3. Autotransporta noma (bez PVN)
350/20 x rad.skaits x mēn.skaits
3 360 3 360 3 360 3 360 1 120
1.1.4. Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN)
(1050 euro x 2 datoru iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.)) = 0,09859 euro uz 1 radaru dienu
0,09859 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2016 prec.: 0,09859x ((355/12 x 12) x 16 )
2017 - 2019 prec.: 0,09859 x ((355/12 x 12) x 16)
2020 prec.: 0,09859 x ((355/12 x 4) x 16)
560 560 560 560 187
1.1.5. Degviela (bez PVN)
(120 x 12 mēn.)/(355x20) = 0,202816 euro uz 1 radaru dienu
0,202816 euro uz 1 radaru dienu x (355/12 mēn.x mēn.skaits)x rad.skaits
1 152 1 152 1 152 1 152 384
1.1.6. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2
6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.
17 370 17 370 17 370 17 370 5 790
1.1.7. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3
25,5% no 1.1.2.
12 277 12 277 12 277 12 277 4 092
1.1.8. Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4
11,38% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5
29 415 29 415 29 415 29 415 9 805
1.1.9. Neatgūstamā PVN daļa 5
1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17
1 239 1 239 1 239 1 239 413
1.2. Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 89 666 89 666 89 666 89 666 29 889
  tajā skaitā:          
1.2.1. Elektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN )
17,76 x mēn.skaits x rad.skaits
3 410 3 410 3 410 3 410 1 137
1.2.2. Elektroenerģijas izmaksas 7 (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta;
2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN )
2,61 x rad.skaits x mēn.skaits
501 501 501 501 167
1.2.3. Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro)
(160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu
0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12 x 16 )
2017 - 2019 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 16)
2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 16)
2 560 2 560 2 560 2 560 853
1.2.4. Fotoradaru apsardzes izmaksas 9
(mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro)
60,50 x rad.skaits x mēn.skaits
11 616 11 616 11 616 11 616 3 872
1.2.5. Sakaru pakalpojumu izmaksas 10
(LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80)
26,80 x rad.skaits x mēn.skaits
5 146 5 146 5 146 5 146 1 715
1.2.6. Sakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x
1,21 = 60,26 euro mēnesī )
(60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu
0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
578 578 578 578 193
1.2.7. Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12
(1 fotoradara uzturēšana - 196,15 euro /mēn. x 1,21 = 237,34)
237,34 x mēn.skaits x rad.skaits)
45 569 45 569 45 569 45 569 15 190
1.2.8. Citas izmaksas 13
(1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro)
(5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro)
1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu
0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
6 389 6 389 6 389 6 389 2 130
1.2.9. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas
6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
5 092 5 092 5 092 5 092 1 697
1.2.10. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0
1.2.11. Administrācijas izmaksas
11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
8 623 8 623 8 623 8 623 2 874
1.2.12. Neatgūstamā PVN daļa
(1.2.9.+ 1.2.10.) x 0,21 x 0,17
182 182 182 182 61
2. Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu
1.punkts/radara dienas gadā
(samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.)
1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
71,91 71,91 71,91 71,91 71,91
3. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu,
2016.gadā ietverot peļņu 10% 2.punkts x1,10 14
2017.gadā un turpmāk neietverot peļņu 2.punkts x 1
79,10 71,91 71,91 71,91 71,91
4. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15
3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
449 288 408 449 408 449 408 449 136 150
5. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas
0,57 euro16 x 1,4276 16 x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits
51 558 51 558 46 871 46 871 15 624
6. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15
(1,39+0,078) euro17x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) +
(0,71+ 0,078) euro17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18x 0,34 19))
68 176 68 176 61 979 61 979 20 660

1.2.tabula

1.2. 2016.gadā uzstādāmie 4 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr.p.k. Rādītāji 2016 prec. 2017 prec. 2018 prec. 2019 prec. 2020 prec. 2021 prec.
  Darbojošos radaru skaits 4 4 4 4 4 4
Vidējais darbības mēnešu skaits 4 12 12 12 12 8
Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) 11 11 10 10 10 10
  Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.) 50 746 152 239 149 518 149 518 149 518 99 678
1. Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā 40 766 122 297 122 297 122 297 122 297 81 534
1.1. Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā 24 197 72 589 72 589 72 589 72 589 48 394
  tajā skaitā:            
1.1.1. Nolietojums1
(fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi))
izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits
2016 prec.:(64149,60+7894,32)/60x4x 4
2017 prec-2020 prec.: (64149,60+7894,32)/60x4x 12
2021 prec.: (64149,60+7894,32)/60x4x 8
19 212 57 635 57 635 57 635 57 635 38 423
1.1.2. Personāla izmaksas
(2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu
2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits)
2016 prec.: 2,12 x ((355/12 x 4) x 4 )
2017 - 2020 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 4)
2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 8) x 4)
1 003 3 009 3 009 3 009 3 009 2 006
1.1.3. Autotransporta noma (bez PVN) 0 0 0 0 0 0
1.1.4. Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN)
(700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu
0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2016 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 4) x 4 )
2017 - 2020 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 4)
2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 8) x 4)
8 23 23 23 23 16
1.1.5. Degviela (bez PVN) 0 0 0 0 0 0
1.1.6. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2
6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.
1 359 4 077 4 077 4 077 4 077 2 718
1.1.7. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3
25,5% no 1.1.2.
256 767 767 767 767 512
1.1.8. Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4
11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5
2 301 6 904 6 904 6 904 6 904 4 603
1.1.9. Neatgūstamā PVN daļa 5
(1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17
58 174 174 174 174 116
1.2. Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 16 569 49 708 49 708 49 708 49 708 33 140
  tajā skaitā:            
1.2.1. Elektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ))
17,76 x mēn.skaits x rad.skaits
284 852 852 852 852 568
1.2.2. Elektroenerģijas izmaksas 7 (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta;
2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN )
2,61 x rad.skaits x mēn.skaits
42 125 125 125 125 84
1.2.3. Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro)
(160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu
0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 4 )
2017 - 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 4)
2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 8) x 4)
213 640 640 640 640 427
1.2.4. Fotoradaru apsardzes izmaksas 9 bez PVN
(mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro)
60,50 x rad.skaits x mēn.skaits
968 2 904 2 904 2 904 2 904 1 936
1.2.5. Sakaru pakalpojumu izmaksas 10 bez PVN
(LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80)
26,80 x rad.skaits x mēn.skaits
429 1 286 1 286 1 286 1 286 858
1.2.6. Sakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī )
(60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu
0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
48 145 145 145 145 96
1.2.7. Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12
(1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82)
717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)
11 485 34 455 34 455 34 455 34 455 22 970
1.2.8. Citas izmaksas 13
(1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro)
(5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro)
1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu
0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
532 1 597 1 597 1 597 1 597 1 065
1.2.9. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas
6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
941 2 823 2 823 2 823 2 823 1 882
1.2.10. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0 0
1.2.11. Administrācijas izmaksas
11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
1 593 4 780 4 780 4 780 4 780 3 187
1.2.12. Neatgūstamā PVN daļa
(1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17
34 101 101 101 101 67
2. Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu
1.punkts/radara dienas gadā
(samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.)
1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
86,13 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13
3. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, neietverot peļņu
2.punkts x1 14
86,13 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13
4. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15
3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
40 768 122 305 122 305 122 305 122 305 81 536
5. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas
0,57 euro16 x 1,4276 16 x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits
4 297 12 890 11 718 11 718 11 718 7 812
6. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15
(1,39+0,078) euro 17 x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) +
(0,71+ 0,078) euro 17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,34 19))
5 681 17 044 15 495 15 495 15 495 10 330

1.3.tabula

1.3. 2016.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k. Rādītāji 2016 prec. 2017 prec. 2018 prec. 2019 prec. 2020 prec. 2021 prec.
  Darbojošos radaru skaits 20 20 20 20 20 20
Vidējais darbības mēnešu skaits 3 12 12 12 12 9
Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) 11 11 10 10 10 10
  Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.) 190 298 761 191 747 585 747 585 747 585 560 689
1. Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā 152 874 611 494 611 494 611 494 611 494 458 621
1.1. Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā 90 736 362 949 362 949 362 949 362 949 272 211
  tajā skaitā:            
1.1.1. Nolietojums1
(fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi))
izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits
2016 prec.:(64149,60+7894,32)/60x20x 3
2017 prec-2020 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 12
2021 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 9
72 044 288 176 288 176 288 176 288 176 216 132
1.1.2. Personāla izmaksas
(2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu
2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits)
2016 prec.: 2,12 x ((355/12 x 4) x 20 )
2017 - 2020 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20)
2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 8) x 20)
3 761 15 046 15 046 15 046 15 046 11 284
1.1.3. Autotransporta noma (bez PVN) 0 0 0 0 0 0
1.1.4. Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN)
(700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu
0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2016 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 4) x 20 )
2017 - 2020 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20)
2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 8) x 20)
29 117 117 117 117 88
1.1.5. Degviela (bez PVN) 0 0 0 0 0 0
1.1.6. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2
6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.
5 096 20 384 20 384 20 384 20 384 15 288
1.1.7. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3
25,5% no 1.1.2.
959 3 837 3 837 3 837 3 837 2 877
1.1.8. Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4
11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5
8 630 34 520 34 520 34 520 34 520 25 890
1.1.9. Neatgūstamā PVN daļa 5
(1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17
217 869 869 869 869 652
1.2. Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 62 138 248 545 248 545 248 545 248 545 186 410
  tajā skaitā:            
1.2.1. Elektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ))
17,76 x mēn.skaits x rad.skaits
1066 4262 4262 4262 4262 3197
1.2.2. Elektroenerģijas izmaksas 7 (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta;
2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN )
2,61 x rad.skaits x mēn.skaits
157 626 626 626 626 470
1.2.3. Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro)
(160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu
0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 20 )
2017 - 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20)
2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 8) x 20)
800 3 200 3 200 3 200 3 200 2 400
1.2.4. Fotoradaru apsardzes izmaksas 9 bez PVN
(mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro)
60,50 x rad.skaits x mēn.skaits
3 630 14 520 14 520 14 520 14 520 10 890
1.2.5. Sakaru pakalpojumu izmaksas 10 bez PVN
(LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80)
26,80 x rad.skaits x mēn.skaits
1 608 6 432 6 432 6 432 6 432 4 824
1.2.6. Sakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī )
(60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu
0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
181 723 723 723 723 542
1.2.7. Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12
(1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82)
717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)
43 069 172 277 172 277 172 277 172 277 129 208
1.2.8. Citas izmaksas 13
(1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro)
(5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro)
1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu
0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
1 997 7 986 7 986 7 986 7 986 5 990
1.2.9. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas
6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
3 529 14 114 14 114 14 114 14 114 10 585
1.2.10. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0 0
1.2.11. Administrācijas izmaksas
11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
5 975 23 901 23 901 23 901 23 901 17 926
1.2.12. Neatgūstamā PVN daļa
(1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17
126 504 504 504 504 378
2. Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu
1.punkts/radara dienas gadā
(samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.)
1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
86,13 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13
3. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, neietverot peļņu 2.punkts x1 14 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13
4. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15
3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
152 881 611 523 611 523 611 523 611 523 458 642
5. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas
0,57 euro16 x 1,4276 16x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits
16 112 64 448 58 589 58 589 58 589 43 942
6. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15
(1,39+0,078) euro 17x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) +
(0,71+ 0,078) euro17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18x 0,34 19))
21 305 85 220 77 473 77 473 77 473 58 105

1.4.tabula

1.4. 2017.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k. Rādītāji 2017 prec. 2018 prec. 2019 prec. 2020 prec. 2021 prec. 2022 prec.
  Darbojošos radaru skaits 20 20 20 20 20 20
Vidējais darbības mēnešu skaits 5 12 12 12 12 7
Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) 11 10 10 10 10 10
  Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.) 317 163 747 585 747 585 747 585 747 585 436 092
1. Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā 254 789 611 494 611 494 611 494 611 494 356 705
1.1. Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā 151 228 362 949 362 949 362 949 362 949 211 720
  tajā skaitā:            
1.1.1. Nolietojums1
(fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi))
izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits
2017 prec.:(64149,60+7894,32)/60x20x 5
2018 prec-2021 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 12
2022 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 7
120 073 288 176 288 176 288 176 288 176 168 102
1.1.2. Personāla izmaksas
(2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu
2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits)
2017 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 )
2018 - 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20)
2022 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20)
6 269 15 046 15 046 15 046 15 046 8 777
1.1.3. Autotransporta noma (bez PVN) 0 0 0 0 0 0
1.1.4. Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN)
(700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu
0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2017 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 )
2018 - 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20)
2022 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20)
49 117 117 117 117 68
1.1.5. Degviela (bez PVN) 0 0 0 0 0 0
1.1.6. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2
6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.
8 493 20 384 20 384 20 384 20 384 11 891
1.1.7. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3
25,5% no 1.1.2.
1 599 3 837 3 837 3 837 3 837 2 238
1.1.8. Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4
11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5
14 383 34 520 34 520 34 520 34 520 20 137
1.1.9. Neatgūstamā PVN daļa 5
(1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17
362 869 869 869 869 507
1.2. Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 103 561 248 545 248 545 248 545 248 545 144 985
  tajā skaitā:            
1.2.1. Elektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ))
17,76 x mēn.skaits x rad.skaits
1 776 4 262 4 262 4 262 4 262 2 486
1.2.2. Elektroenerģijas izmaksas 7 (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta;
2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN )
2,61 x rad.skaits x mēn.skaits
261 626 626 626 626 365
1.2.3. Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro)
(160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu
0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2017 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 )
2018 - 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20)
2022 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20)
1 333 3 200 3 200 3 200 3 200 1 867
1.2.4. Fotoradaru apsardzes izmaksas 9 bez PVN
(mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro)
60,50 x rad.skaits x mēn.skaits
6 050 14 520 14 520 14 520 14 520 8 470
1.2.5. Sakaru pakalpojumu izmaksas 10 bez PVN
(LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80)
26,80 x rad.skaits x mēn.skaits
2 680 6 432 6 432 6 432 6 432 3 752
1.2.6. Sakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī )
(60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu
0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
301 723 723 723 723 422
1.2.7. Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12
(1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82)
717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)
71 782 172 277 172 277 172 277 172 277 100 495
1.2.8. Citas izmaksas 13
(1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro)
(5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro)
1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu
0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
3 328 7 986 7 986 7 986 7 986 4 659
1.2.9. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas
6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
5 881 14 114 14 114 14 114 14 114 8 233
1.2.10. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0 0
1.2.11. Administrācijas izmaksas
11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
9 959 23 901 23 901 23 901 23 901 13 942
1.2.12. Neatgūstamā PVN daļa
(1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17
210 504 504 504 504 294
2. Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu
1.punkts/radara dienas gadā
(samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.)
1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
86,13 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13
3. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, neietverot peļņu 2.punkts x1 14 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13
4. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15
3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
254 801 611 523 611 523 611 523 611 523 356 722
5. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas
0,57 euro16 x 1,4276 16x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits
26 853 58 589 58 589 58 589 58 589 34 177
6. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15
(1,39+0,078) euro 17 x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) +
(0,71+ 0,078) euro 17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,34 19))
35 509 77 473 77 473 77 473 77 473 45 193

1.5.tabula

1.5. 2018.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k. Rādītāji 2018 prec. 2019 prec. 2020 prec. 2021 prec. 2022 prec. 2023 prec.
  Darbojošos radaru skaits 20 20 20 20 20 20
Vidējais darbības mēnešu skaits 5 12 12 12 12 7
Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) 10 10 10 10 10 10
  Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.) 311 493 747 585 747 585 747 585 747 585 436 092
1. Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā 254 789 611 494 611 494 611 494 611 494 356 705
1.1. Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā 151 228 362 949 362 949 362 949 362 949 211 720
  tajā skaitā:            
1.1.1. Nolietojums1
(fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi))
izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits
2018 prec.:(64149,60+7894,32)/60x20x 5
2019 prec-2022 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 12
2023 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 7
120 073 288 176 288 176 288 176 288 176 168 102
1.1.2. Personāla izmaksas
(2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /
20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes =
2,12 euro uz 1 radaru dienu
2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits)
2018 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 )
2019 - 2022 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20)
2023 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20)
6 269 15 046 15 046 15 046 15 046 8 777
1.1.3. Autotransporta noma (bez PVN) 0 0 0 0 0 0
1.1.4. Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN)
(700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu
0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2018 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 )
2019 - 2022 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20)
2023 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20)
49 117 117 117 117 68
1.1.5. Degviela (bez PVN) 0 0 0 0 0 0
1.1.6. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2
6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.
8 493 20 384 20 384 20 384 20 384 11 891
1.1.7. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3
25,5% no 1.1.2.
1 599 3 837 3 837 3 837 3 837 2 238
1.1.8. Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4
11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5
14 383 34 520 34 520 34 520 34 520 20 137
1.1.9. Neatgūstamā PVN daļa 5
(1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17
362 869 869 869 869 507
1.2. Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 103 561 248 545 248 545 248 545 248 545 144 985
  tajā skaitā:            
1.2.1. Elektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ))
17,76 x mēn.skaits x rad.skaits
1 776 4 262 4 262 4 262 4 262 2 486
1.2.2. Elektroenerģijas izmaksas 7 (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta;
2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN )
2,61 x rad.skaits x mēn.skaits
261 626 626 626 626 365
1.2.3. Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro)
(160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu
0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2018 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 )
2019 - 2022 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20)
2023 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20)
1 333 3 200 3 200 3 200 3 200 1 867
1.2.4. Fotoradaru apsardzes izmaksas 9 bez PVN
(mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro)
60,50 x rad.skaits x mēn.skaits
6 050 14 520 14 520 14 520 14 520 8 470
1.2.5. Sakaru pakalpojumu izmaksas 10 bez PVN
(LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80)
26,80 x rad.skaits x mēn.skaits
2 680 6 432 6 432 6 432 6 432 3 752
1.2.6. Sakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī )
(60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu
0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
301 723 723 723 723 422
1.2.7. Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12
(1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82)
717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)
71 782 172 277 172 277 172 277 172 277 100 495
1.2.8. Citas izmaksas 13
(1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro)
(5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro)
1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu
0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
3 328 7 986 7 986 7 986 7 986 4 659
1.2.9. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas
6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
5 881 14 114 14 114 14 114 14 114 8 233
1.2.10. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0 0
1.2.11. Administrācijas izmaksas
11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
9 959 23 901 23 901 23 901 23 901 13 942
1.2.12. Neatgūstamā PVN daļa
(1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17
210 504 504 504 504 294
2. Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu
1.punkts/radara dienas gadā
(samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.)
1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
86,13 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13
3. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, neietverot peļņu 2.punkts x1 14 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13
4. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15
3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
254 801 611 523 611 523 611 523 611 523 356 722
5. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas
0,57 euro16 x 1,4276 16 x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits
24 412 58 589 58 589 58 589 58 589 34 177
6. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15
(1,39+0,078) euro 17 x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) +
(0,71+ 0,078) euro 17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,34 19))
32 280 77 473 77 473 77 473 77 473 45 193

1.6.tabula

1.6. 2019.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k. Rādītāji 2019 prec. 2020 prec. 2021 prec. 2022 prec. 2023 prec. 2024 prec.
  Darbojošos radaru skaits 20 20 20 20 20 20
Vidējais darbības mēnešu skaits 5 12 12 12 12 7
Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) 10 10 10 10 10 10
  Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.) 311 493 747 585 747 585 747 585 747 585 436 092
1. Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā 254 789 611 494 611 494 611 494 611 494 356 705
1.1. Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā 151 228 362 949 362 949 362 949 362 949 211 720
  tajā skaitā:            
1.1.1. Nolietojums1
(fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi))
izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits
2019 prec.:(64149,60+7894,32)/60x20x 5
2020 prec-2023 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 12
2024 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 7
120 073 288 176 288 176 288 176 288 176 168 102
1.1.2. Personāla izmaksas
(2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu
2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits)
2019 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 )
2020 - 2023 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20)
2024 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20)
6 269 15 046 15 046 15 046 15 046 8 777
1.1.3. Autotransporta noma (bez PVN) 0 0 0 0 0 0
1.1.4. Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN)
(700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu
0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2019 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 )
2020- 2023 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20)
2024 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20)
49 117 117 117 117 68
1.1.5. Degviela (bez PVN) 0 0 0 0 0 0
1.1.6. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2
6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.
8 493 20 384 20 384 20 384 20 384 11 891
1.1.7. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3
25,5% no 1.1.2.
1 599 3 837 3 837 3 837 3 837 2 238
1.1.8. Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4
11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5
14 383 34 520 34 520 34 520 34 520 20 137
1.1.9. Neatgūstamā PVN daļa 5
(1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17
362 869 869 869 869 507
1.2. Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 103 561 248 545 248 545 248 545 248 545 144 985
  tajā skaitā:            
1.2.1. Elektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ))
17,76 x mēn.skaits x rad.skaits
1 776 4 262 4 262 4 262 4 262 2 486
1.2.2. Elektroenerģijas izmaksas 7 (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta;
2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN )
2,61 x rad.skaits x mēn.skaits
261 626 626 626 626 365
1.2.3. Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro)
(160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu
0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2019 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 )
2020 - 2023 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20)
2024 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20)
1333 3200 3200 3200 3200 1867
1.2.4. Fotoradaru apsardzes izmaksas 9 bez PVN
(mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro)
60,50 x rad.skaits x mēn.skaits
6 050 14 520 14 520 14 520 14 520 8 470
1.2.5. Sakaru pakalpojumu izmaksas 10 bez PVN
(LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80)
26,80 x rad.skaits x mēn.skaits
2 680 6 432 6 432 6 432 6 432 3 752
1.2.6. Sakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī )
(60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu
0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
301 723 723 723 723 422
1.2.7. Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12
(1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82)
717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)
71 782 172 277 172 277 172 277 172 277 100 495
1.2.8. Citas izmaksas 13
(1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro)
(5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro)
1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu
0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
3 328 7 986 7 986 7 986 7 986 4 659
1.2.9. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas
6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
5 881 14 114 14 114 14 114 14 114 8 233
1.2.10. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0 0
1.2.11. Administrācijas izmaksas
11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
9 959 23 901 23 901 23 901 23 901 13 942
1.2.12. Neatgūstamā PVN daļa
(1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17
210 504 504 504 504 294
2. Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu
1.punkts/radara dienas gadā
(samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.)
1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
86,13 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13
3. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, neietverot peļņu 2.punkts x1 14 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13
4. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15
3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
254 801 611 523 611 523 611 523 611 523 356 722
5. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas
0,57 euro16 x 1,4276 16 prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits
24 412 58 589 58 589 58 589 58 589 34 177
6. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15
(1,39+0,078) euro 17 x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) +
(0,71+ 0,078) euro 17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,34 19))
32 280 77 473 77 473 77 473 77 473 45 193

Piezīme: 2016.gads - informatīvi.

Piezīme: 1.1.- 1.6. tabulās 1.1.2.apakšpunktā personāla izmaksas attiecas uz šādiem tieši iesaistītiem darbiniekiem (IT nodaļas amatu nosaukumi):
- Informātikas daļas priekšnieks
- Informātikas daļas priekšnieka vietnieks
- IT projektu vadītājs
- IT projektu vadītājs
- Programmētājs
- Administrators
- Informācijas sistēmu administrators
- Vecākais datu bāzu administrators

1 Naudas līdzekļu uzkrājums tiks piesaistīts kā viens no finansējuma avotiem turpmākai fotoradaru iegādei un uzstādīšanai.

2 Pašizmaksas aprēķinos izmantotā informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksu proporcija, pamatojoties uz pēdējo apstiprināto CSDD gada pārskatu. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas / (Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas - Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas - Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālo pakalpojumu izmaksas). Ietver visas CSDD IT infrastruktūras izmaksu, darbības nodrošināšanas izmaksu, programmatūras (ORACLE, datu bāzu, grāmatvedības, lietvedības), tās licenču un uzturēšanas izmaksu proporcionālo daļu. Šeit un turpmāk procenti aprēķinā iekļauti atbilstoši CSDD sniegtajai informācijai.

3 Pašizmaksas aprēķinos izmantotā ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālo pakalpojumu izmaksu proporcija, pamatojoties uz pēdējo apstiprināto CSDD gada pārskatu.
Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālo pakalpojumu izmaksas / (Personāla izmaksas + VSAOI un pārējās sociālās izmaksas). Ietver visu CSDD ēku un telpu uzturēšanas izmaksu - remonti, komunālie pakalpojumu, apsaimniekošanas, ēku apdrošināšanas izmaksu proporcionālo daļu. Nolietojums netiek ietverts.

4 Pašizmaksas aprēķinos izmantotā administrācijas (pieskaitāmo) izmaksu proporcija, pamatojoties uz pēdējo apstiprināto CSDD gada pārskatu (Peļņas un zaudējumu aprēķina izmaksu proporcija - administrācijas izmaksu attiecība pret Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu un Pārējās saimnieciskās darbības izmaksu un Procentu maksājumu un tamlīdzīgu izmaksu kopsummu).

5 Pašizmaksas aprēķinā visas izmaksas norādītas bez PVN, jo daļa samaksātā PVN tiek atgūta, jo CSDD sniedz gan ar PVN apliekamus, gan neapliekamus pakalpojumus, kā rezultātā izmaksās tiek iekļauta PVN daļa, kuru aprēķinos piemēro saskaņā ar PVN gada proporciju, ņemot vērā ar PVN apliekamo un ar PVN neapliekamo darījumu attiecību.

6 Elektroenerģijas izmaksas mēnesī vidēji uz 1 fotoradaru, ņemot vērā faktiskās izmaksas uz 30.06.2015.

7 Elektroenerģijas izmaksas mēnesī, ņemot vērā faktiskos rēķinus.

8 Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.

9 Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.

10 Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

11 Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

12 Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.

13 Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

14 Pašizmaksai nav pievienota peļņas daļa.

15 Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu (Publiskas personas, kā arī privātpersonas, kuras saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu pilda tām deleģētus vai ar pilnvarojumu nodotus valsts pārvaldes uzdevumus, neuzskata par nodokļa maksātājiem attiecībā uz darbībām vai darījumiem, kuros tās iesaistās valsts pārvaldes funkciju vai uzdevumu pildīšanā) ar PVN netiek aplikts.

16 Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojuma Nr.382 anotācijas 1.pielikuma 2.-2a.tabulai.

16 Atbilstoši statistikai ne visi apstrādātie dati tiek nosūtīti kā protokollēmumi. 2016.gadā (uz 31.08.2016.) apstrādāto gadījumu skaits ir 135 041, savukārt nosūtīto protokollēmumu skaits 94 592. Tādējādi tiek piemērots koeficients 1,4276 (135 041/94 592).

17 Atbilstoši Latvijas Pasta tarifam - viena protokola-lēmuma nosūtīšanas izmaksas bez PVN ir 1,39 euro/gab. (ierakstīta vēstule līdz 20g pa Latviju, B klase) un 0,71 euro/gab. (neierakstīta vēstule līdz 20g uz ES valstīm, B klase). Papildus 0,078 euro/gab. vēstules sagatavošana izmaksas (atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojuma Nr.382 anotācijas 1.pielikuma 2.-2a.tabulai).

18 Ievērojot, ka saskaņā ar faktiskajiem datiem vidēji nosūtīto protokolu skaits pret kopējo apstrādāto protokolu projektu skaitu sastāda 87%.

19 Pieņēmums: 66% no nosūtītajiem protokoliem tiek nosūtīti adresātam Latvijā, un 34 % no nosūtītajiem protokoliem tiek nosūtīti adresātam uz ES valstīm.

2.tabula

2. Prognozētā maksa par CSDD pakalpojumu - nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums)

1.B modelis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Prognozētā maksa par CSDD pakalpojumu - nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums) - kopā 642 937 1 397 078 2 008 601 2 620 124 2 704 547 2 374 747 1 579 768 968 245 356 722
1.1.tabula (4.punkts) 449 288 408 449 408 449 408 449 136 150 0 0 0 0
1.2.tabula (4.punkts) 40 768 122 305 122 305 122 305 122 305 81 536 0 0 0
1.3.tabula (4.punkts) 152 881 611 523 611 523 611 523 611 523 458 642 0 0 0
1.4.tabula (4.punkts)   254 801 611 523 611 523 611 523 611 523 356 722 0 0
1.5.tabula (4.punkts)     254 801 611 523 611 523 611 523 611 523 356 722 0
1.6.tabula (4.punkts)       254 801 611 523 611 523 611 523 611 523 356 722

3.tabula

3. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMS

Nr.p. k. Rādītāji 2015 plāns 2015 fakts 2016 plāns
(ar rīk. Nr.720)
2016 prec. (informatīvi) 2017 plāns
(ar rīk. Nr.720)
2017 prec. 2018 plāns
(ar rīk. Nr.720)
2018 prec. 2019 plāns
(ar rīk. Nr.720)
2019 prec. 2020 plāns
(ar rīk. Nr.720)
2020 prec. 2021 plāns
(ar rīk. Nr.720)
2021 prec. 2022 prec. 2023 prec. 2024 prec. Tālākā laika posmā
I. Ieņēmumi 2 376 000 822 182 3 195 598 2 104 341 4 288 680 4 796 549 4 548 600 7 274 340 4 808 520 9 937 810 3 563 936 10 361 982 1 079 470 9 320 688 6 668 721 3 969 594 1 532 844 133 380
II. Izdevumi kopā (1.+2.) 1 195 606 469 597 1 393 452 1 105 384 1 634 579 2 054 094 1 599 067 2 768 798 1 599 067 3 516 383 1 228 068 3 607 610 574 516 3 198 440 2 226 580 1 478 995 731 410 0
1. 06.01.00 "Valsts policija" 1 139 170 x 1 371 686 1 083 618 1 612 813 2 032 328 1 577 301 2 747 032 1 577 301 3 494 617 1 206 302 3 585 844 552 750 3 176 674 2 204 814 1 457 229 709 644 0
1.1. Valsts policija 249 010 x 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552  
1.2. CSDD 890 160 310 251 1 098 134 810 066 1 339 261 1 758 776 1 303 749 2 473 480 1 303 749 3 221 065 932 750 3 312 292 279 198 2 903 122 1 931 262 1 183 677 436 092 0
40 FR 1.1.tabula x x x 569 022 x 528 183 x 517 299 x 517 299 x 172 434 x 0 0 0 0 0
1.2.tabula x x x 50 746 x 152 239 x 149 518 x 149 518 x 149 518 x 99 678 0 0 0 0
1.3.tabula x x x 190 298 x 761 191 x 747 585 x 747 585 x 747 585 x 560 689 0 0 0 0
60 FR 1.4.tabula x x x 0 x 317 163 x 747 585 x 747 585 x 747 585 x 747 585 436 092 0 0 0
1.5.tabula x x x 0 x 0 x 311 493 x 747 585 x 747 585 x 747 585 747 585 436 092 0 0
1.6.tabula x x x 0 x 0 x 0 x 311 493 x 747 585 x 747 585 747 585 747 585 436 092 0
2. 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" 56 436 x 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766  
III. Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem
(I-II)
1 180 394 352 585 1 802 146 998 957 2 654 101 2 742 455 2 949 533 4 505 542 3 209 453 6 421 427 2 335 868 6 754 372 504 954 6 122 248 4 442 141 2 490 599 801 434 133 380

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

 

3.pielikums
konceptuālajam ziņojumam "Par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības
direkcija" uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultātiem, priekšlikumiem
par tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) turpmāko izmantošanu un
fotoradaru iegādes, uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas finansēšanu"

Fotoradaru ieviešanas risinājuma 1.variants:

izdevumus sedzot tikai no CSDD dividendēm (ieviest 100 fotoradarus 5 kārtās šādos termiņos: 1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā), 2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā), 3.kārta - 20 (2017.gadā), 4.kārta - 20 (2018.gadā), 5.kārta - 20 (2019.gadā)).

Samaksas apmēra noteikšanas 2.A modelis

Galvenie rādītāji:

PEĻŅA 5%

Summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam NOLIETOJUMAM, nav iekļauta izmaksās

1. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem

1.1.tabula

1.1. 2015.gadā uzstādītie 16 fotoradari (kopā 64 143,91 euro, tajā skaitā: iegāde 53 579,02 euro un pamatnes ierīkošana 10 564,89 euro)

Nr. p.k. Rādītāji 2016 prec. 2017 prec. 2018 prec. 2019 prec. 2020 prec.
  Darbojošos radaru skaits 16 16 16 16 16
Vidējais darbības mēnešu skaits 12 12 12 12 4
Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) 11 11 10 10 10
  Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.) 569 022 293 542 282 658 282 658 94 220
1. Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā 408 446 165 540 165 540 165 540 55 181
1.1. Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz
5 gadiem) - kopā
318 780 75 874 75 874 75 874 25 292
  tajā skaitā:          
1.1.1. Nolietojums1
(fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi))
izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits
2016 prec.:(53579,02+10564,89)/60x16x 12
205 261 0 0 0 0
1.1.2. Personāla izmaksas
(2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /20 rad./355 dienas (365-10) x 2 slodzes = 4,238 x 2 slodzes = 8,476 euro uz 1 radaru dienu
8,476 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits)
2016 prec.: 8,476 x ((355/12 x 12) x 16)
2017 - 2019 prec.: 8,476 x ((355/12 x 12) x 16)
2020 prec.: 8,476 x ((355/12 x 4) x 16)
48 146 48 146 48 146 48 146 16 049
1.1.3. Autotransporta noma (bez PVN)
350/20 x rad.skaits x mēn.skaits
3 360 3 360 3 360 3 360 1 120
1.1.4. Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN)
(1050 euro x 2 datoru iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.)) = 0,09859 euro uz 1 radaru dienu
0,09859 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2016 prec.: 0,09859x ((355/12 x 12) x 16 )
2017 - 2019 prec.: 0,09859 x ((355/12 x 12) x 16)
2020 prec.: 0,09859 x ((355/12 x 4) x 16)
560 560 560 560 187
1.1.5. Degviela (bez PVN)
(120 x 12 mēn.)/(355x20) = 0,202816 euro uz 1 radaru dienu
0,202816 euro uz 1 radaru dienu x (355/12 mēn.x mēn.skaits)x rad.skaits
1 152 1 152 1 152 1 152 384
1.1.6. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2
6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.
17 370 3 576 3 576 3 576 1 192
1.1.7. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3
25,5% no 1.1.2.
12 277 12 277 12 277 12 277 4 092
1.1.8. Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4
11,38% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5
29 415 6 056 6 056 6 056 2 019
1.1.9. Neatgūstamā PVN daļa 5
1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17
1 239 747 747 747 249
1.2. Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 89 666 89 666 89 666 89 666 29 889
  tajā skaitā:          
1.2.1. Elektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN;
17,76 euro/mēn ar PVN )
17,76 x mēn.skaits x rad.skaits
3 410 3 410 3 410 3 410 1 137
1.2.2. Elektroenerģijas izmaksas 7 (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /
A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta;
2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN )
2,61 x rad.skaits x mēn.skaits
501 501 501 501 167
1.2.3. Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro)
(160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu
0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12 x 16 )
2017 - 2019 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 16)
2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 16)
2 560 2 560 2 560 2 560 853
1.2.4. Fotoradaru apsardzes izmaksas 9
(mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro)
60,50 x rad.skaits x mēn.skaits
11 616 11 616 11 616 11 616 3 872
1.2.5. Sakaru pakalpojumu izmaksas 10
(LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80)
26,80 x rad.skaits x mēn.skaits
5 146 5 146 5 146 5 146 1 715
1.2.6. Sakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī )
(60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu
0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
578 578 578 578 193
1.2.7. Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12
(1 fotoradara uzturēšana - 196,15 euro /mēn. x 1,21 = 237,34)
237,34 x mēn.skaits x rad.skaits)
45 569 45 569 45 569 45 569 15 190
1.2.8. Citas izmaksas 13
(1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro)
(5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro)
1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu
0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
6 389 6 389 6 389 6 389 2 130
1.2.9. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas
6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
5 092 5 092 5 092 5 092 1 697
1.2.10. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0
1.2.11. Administrācijas izmaksas
11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
8 623 8 623 8 623 8 623 2 874
1.2.12. Neatgūstamā PVN daļa
(1.2.9.+ 1.2.10.) x 0,21 x 0,17
182 182 182 182 61
2. Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu
1.punkts/radara dienas gadā
(samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.)
1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
71,91 29,14 29,14 29,14 29,14
3. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu,
2016.gadā ietverot peļņu 10% 2.punkts x1,10 14
2017.gadā un turpmāk ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 14
79,10 30,60 30,60 30,60 30,60
4. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15
3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
449 288 173 808 173 808 173 808 57 936
5. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas
0,57 euro16 x 1,4276 16 x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits
51 558 51 558 46 871 46 871 15 624
6. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15
(1,39+0,078) euro17x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits)
x 0,87 18 x 0,66 19)) +
(0,71+ 0,078) euro17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits)
x 0,87 18x 0,34 19))
68 176 68 176 61 979 61 979 20 660

1.2.tabula

1.2. 2016.gadā uzstādāmie 4 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k. Rādītāji 2016 prec. 2017 prec. 2018 prec. 2019 prec. 2020 prec. 2021 prec.
  Darbojošos radaru skaits 4 4 4 4 4 4
Vidējais darbības mēnešu skaits 4 12 12 12 12 8
Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) 11 11 10 10 10 10
  Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.) 28 907 86 720 83 999 83 999 83 999 55 999
1. Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā 18 031 54 091 54 091 54 091 54 091 36 064
1.1. Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā 1 462 4 383 4 383 4 383 4 383 2 924
  tajā skaitā:            
1.1.1. Nolietojums1
(fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi))
izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits
0 0 0 0 0 0
1.1.2. Personāla izmaksas
(2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /
20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes =
2,12 euro uz 1 radaru dienu
2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits)
2016 prec.: 2,12 x ((355/12 x 4) x 4 )
2017 - 2020 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 4)
2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 8) x 4)
1 003 3 009 3 009 3 009 3 009 2 006
1.1.3. Autotransporta noma (bez PVN) 0 0 0 0 0 0
1.1.4. Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN)
(700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu
0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2016 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 4) x 4 )
2017 - 2020 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 4)
2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 8) x 4)
8 23 23 23 23 16
1.1.5. Degviela (bez PVN) 0 0 0 0 0 0
1.1.6. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2
6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.
68 204 204 204 204 136
1.1.7. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3
25,5% no 1.1.2.
256 767 767 767 767 512
1.1.8. Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4
11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5
115 345 345 345 345 230
1.1.9. Neatgūstamā PVN daļa 5
(1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17
12 35 35 35 35 24
1.2. Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 16 569 49 708 49 708 49 708 49 708 33 140
  tajā skaitā:            
1.2.1. Elektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ))
17,76 x mēn.skaits x rad.skaits
284 852 852 852 852 568
1.2.2. Elektroenerģijas izmaksas 7 (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta;
2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN )
2,61 x rad.skaits x mēn.skaits
42 125 125 125 125 84
1.2.3. Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro)
(160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu
0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 4 )
2017 - 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 4)
2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 8) x 4)
213 640 640 640 640 427
1.2.4. Fotoradaru apsardzes izmaksas 9 bez PVN
(mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro)
60,50 x rad.skaits x mēn.skaits
968 2 904 2 904 2 904 2 904 1 936
1.2.5. Sakaru pakalpojumu izmaksas 10 bez PVN
(LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80)
26,80 x rad.skaits x mēn.skaits
429 1 286 1 286 1 286 1 286 858
1.2.6. Sakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī)
(60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu
0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
48 145 145 145 145 96
1.2.7. Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12
(1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82)
717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)
11 485 34 455 34 455 34 455 34 455 22 970
1.2.8. Citas izmaksas 13
(1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro)
(5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro)
1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu
0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
532 1 597 1 597 1 597 1 597 1 065
1.2.9. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas
6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
941 2 823 2 823 2 823 2 823 1 882
1.2.10. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0 0
1.2.11. Administrācijas izmaksas
11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
1 593 4 780 4 780 4 780 4 780 3 187
1.2.12. Neatgūstamā PVN daļa
(1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17
34 101 101 101 101 67
2. Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu
1.punkts/radara dienas gadā
(samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.)
1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
38,09 38,09 38,09 38,09 38,09 38,09
3. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 14 39,99 39,99 39,99 39,99 39,99 39,99
4. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15
3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
18 929 56 786 56 786 56 786 56 786 37 857
5. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas
0,57 euro16 x 1,4276 16 x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits
4 297 12 890 11 718 11 718 11 718 7 812
6. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15
(1,39+0,078) euro 17 x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) +
(0,71+ 0,078) euro 17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,34 19))
5 681 17 044 15 495 15 495 15 495 10 330

1.3.tabula

1.3. 2016.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k. Rādītāji 2016 prec. 2017 prec. 2018 prec. 2019 prec. 2020 prec. 2021 prec.
  Darbojošos radaru skaits 20 20 20 20 20 20
Vidējais darbības mēnešu skaits 3 12 12 12 12 9
Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) 11 11 10 10 10 10
  Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.) 108 399 433 597 419 991 419 991 419 991 314 994
1. Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā 67 617 270 468 270 468 270 468 270 468 202 850
1.1. Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā 5 479 21 923 21 923 21 923 21 923 16 440
  tajā skaitā:            
1.1.1. Nolietojums1
(fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi))
izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits
0 0 0 0 0 0
1.1.2. Personāla izmaksas
(2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /
20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes =
2,12 euro uz 1 radaru dienu
2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits)
2016 prec.: 2,12 x ((355/12 x 4) x 20 )
2017 - 2020 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20)
2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 8) x 20)
3 761 15 046 15 046 15 046 15 046 11 284
1.1.3. Autotransporta noma (bez PVN) 0 0 0 0 0 0
1.1.4. Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN)
(700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu
0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2016 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 4) x 20 )
2017 - 2020 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20)
2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 8) x 20)
29 117 117 117 117 88
1.1.5. Degviela (bez PVN) 0 0 0 0 0 0
1.1.6. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2
6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.
255 1 019 1 019 1 019 1 019 764
1.1.7. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3
25,5% no 1.1.2.
959 3 837 3 837 3 837 3 837 2 877
1.1.8. Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4
11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5
431 1 726 1 726 1 726 1 726 1 294
1.1.9. Neatgūstamā PVN daļa 5
(1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17
44 178 178 178 178 133
1.2. Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 62 138 248 545 248 545 248 545 248 545 186 410
  tajā skaitā:            
1.2.1. Elektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ))
17,76 x mēn.skaits x rad.skaits
1066 4262 4262 4262 4262 3197
1.2.2. Elektroenerģijas izmaksas 7 (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta;
2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN )
2,61 x rad.skaits x mēn.skaits
157 626 626 626 626 470
1.2.3. Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro)
(160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu
0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 20 )
2017 - 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20)
2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 8) x 20)
800 3 200 3 200 3 200 3 200 2 400
1.2.4. Fotoradaru apsardzes izmaksas 9 bez PVN
(mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro)
60,50 x rad.skaits x mēn.skaits
3 630 14 520 14 520 14 520 14 520 10 890
1.2.5. Sakaru pakalpojumu izmaksas 10 bez PVN
(LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80)
26,80 x rad.skaits x mēn.skaits
1 608 6 432 6 432 6 432 6 432 4 824
1.2.6. Sakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī )
(60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu
0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
181 723 723 723 723 542
1.2.7. Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12
(1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82)
717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)
43 069 172 277 172 277 172 277 172 277 129 208
1.2.8. Citas izmaksas 13
(1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro)
(5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro)
1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu
0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
1 997 7 986 7 986 7 986 7 986 5 990
1.2.9. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas
6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
3 529 14 114 14 114 14 114 14 114 10 585
1.2.10. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0 0
1.2.11. Administrācijas izmaksas
11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
5 975 23 901 23 901 23 901 23 901 17 926
1.2.12. Neatgūstamā PVN daļa
(1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17
126 504 504 504 504 378
2. Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu
1.punkts/radara dienas gadā
(samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.)
1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
38,09 38,09 38,09 38,09 38,09 38,09
3. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 14 39,99 39,99 39,99 39,99 39,99 39,99
4. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15
3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
70 982 283 929 283 929 283 929 283 929 212 947
5. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas
0,57 euro16 x 1,4276 16x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits
16 112 64 448 58 589 58 589 58 589 43 942
6. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15
(1,39+0,078) euro 17x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) +
(0,71+ 0,078) euro17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18x 0,34 19))
21 305 85 220 77 473 77 473 77 473 58 105

1.4.tabula

1.4. 2017.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k. Rādītāji 2017 prec. 2018 prec. 2019 prec. 2020 prec. 2021 prec. 2022 prec.
  Darbojošos radaru skaits 20 20 20 20 20 20
Vidējais darbības mēnešu skaits 5 12 12 12 12 7
Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) 11 10 10 10 10 10
  Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.) 180 666 419 991 419 991 419 991 419 991 244 995
1. Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā 112 696 270 468 270 468 270 468 270 468 157 773
1.1. Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā 9 135 21 923 21 923 21 923 21 923 12 788
  tajā skaitā:            
1.1.1. Nolietojums1
(fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi))
izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits
0 0 0 0 0 0
1.1.2. Personāla izmaksas
(2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /
20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes =
2,12 euro uz 1 radaru dienu
2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits)
2017 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 )
2018 - 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20)
2022 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20)
6 269 15 046 15 046 15 046 15 046 8 777
1.1.3. Autotransporta noma (bez PVN) 0 0 0 0 0 0
1.1.4. Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN)
(700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu
0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2017 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 )
2018 - 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20)
2022 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20)
49 117 117 117 117 68
1.1.5. Degviela (bez PVN) 0 0 0 0 0 0
1.1.6. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2
6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.
425 1 019 1 019 1 019 1 019 594
1.1.7. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3
25,5% no 1.1.2.
1 599 3 837 3 837 3 837 3 837 2 238
1.1.8. Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4
11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5
719 1 726 1 726 1 726 1 726 1 007
1.1.9. Neatgūstamā PVN daļa 5
(1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17
74 178 178 178 178 104
1.2. Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 103 561 248 545 248 545 248 545 248 545 144 985
  tajā skaitā:            
1.2.1. Elektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ))
17,76 x mēn.skaits x rad.skaits
1 776 4 262 4 262 4 262 4 262 2 486
1.2.2. Elektroenerģijas izmaksas 7 (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta;
2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN )
2,61 x rad.skaits x mēn.skaits
261 626 626 626 626 365
1.2.3. Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro)
(160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu
0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2017 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 )
2018 - 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20)
2022 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20)
1 333 3 200 3 200 3 200 3 200 1 867
1.2.4. Fotoradaru apsardzes izmaksas 9 bez PVN
(mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro)
60,50 x rad.skaits x mēn.skaits
6 050 14 520 14 520 14 520 14 520 8 470
1.2.5. Sakaru pakalpojumu izmaksas 10 bez PVN
(LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80)
26,80 x rad.skaits x mēn.skaits
2 680 6 432 6 432 6 432 6 432 3 752
1.2.6. Sakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī )
(60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu
0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
301 723 723 723 723 422
1.2.7. Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12
(1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82)
717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)
71 782 172 277 172 277 172 277 172 277 100 495
1.2.8. Citas izmaksas 13
(1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro)
(5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro)
1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu
0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
3 328 7 986 7 986 7 986 7 986 4 659
1.2.9. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas
6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
5 881 14 114 14 114 14 114 14 114 8 233
1.2.10. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0 0
1.2.11. Administrācijas izmaksas
11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
9 959 23 901 23 901 23 901 23 901 13 942
1.2.12. Neatgūstamā PVN daļa
(1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17
210 504 504 504 504 294
2. Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu
1.punkts/radara dienas gadā
(samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.)
1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
38,09 38,09 38,09 38,09 38,09 38,09
3. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 14 39,99 39,99 39,99 39,99 39,99 39,99
4. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15
3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
118 304 283 929 283 929 283 929 283 929 165 625
5. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas
0,57 euro16 x 1,4276 16x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits
26 853 58 589 58 589 58 589 58 589 34 177
6. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15
(1,39+0,078) euro 17 x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) +
(0,71+ 0,078) euro 17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,34 19))
35 509 77 473 77 473 77 473 77 473 45 193

1.5.tabula

1.5. 2018.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k. Rādītāji 2018 prec. 2019 prec. 2020 prec. 2021 prec. 2022 prec. 2023 prec.
  Darbojošos radaru skaits 20 20 20 20 20 20
Vidējais darbības mēnešu skaits 5 12 12 12 12 7
Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) 10 10 10 10 10 10
  Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.) 174 996 419 991 419 991 419 991 419 991 244 995
1. Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā 112 696 270 468 270 468 270 468 270 468 157 773
1.1. Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā 9 135 21 923 21 923 21 923 21 923 12 788
  tajā skaitā:            
1.1.1. Nolietojums1
(fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi))
izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits
0 0 0 0 0 0
1.1.2. Personāla izmaksas
(2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /
20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes =
2,12 euro uz 1 radaru dienu
2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits)
2018 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 )
2019 - 2022 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20)
2023 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20)
6 269 15 046 15 046 15 046 15 046 8 777
1.1.3. Autotransporta noma (bez PVN) 0 0 0 0 0 0
1.1.4. Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN)
(700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu
0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2018 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 )
2019 - 2022 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20)
2023 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20)
49 117 117 117 117 68
1.1.5. Degviela (bez PVN) 0 0 0 0 0 0
1.1.6. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2
6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.
425 1 019 1 019 1 019 1 019 594
1.1.7. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3
25,5% no 1.1.2.
1 599 3 837 3 837 3 837 3 837 2 238
1.1.8. Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4
11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5
719 1 726 1 726 1 726 1 726 1 007
1.1.9. Neatgūstamā PVN daļa 5
(1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17
74 178 178 178 178 104
1.2. Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 103 561 248 545 248 545 248 545 248 545 144 985
  tajā skaitā:            
1.2.1. Elektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ))
17,76 x mēn.skaits x rad.skaits
1 776 4 262 4 262 4 262 4 262 2 486
1.2.2. Elektroenerģijas izmaksas 7 (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta;
2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN )
2,61 x rad.skaits x mēn.skaits
261 626 626 626 626 365
1.2.3. Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro)
(160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu
0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2018 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 )
2019 - 2022 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20)
2023 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20)
1 333 3 200 3 200 3 200 3 200 1 867
1.2.4. Fotoradaru apsardzes izmaksas 9 bez PVN
(mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro)
60,50 x rad.skaits x mēn.skaits
6 050 14 520 14 520 14 520 14 520 8 470
1.2.5. Sakaru pakalpojumu izmaksas 10 bez PVN
(LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80)
26,80 x rad.skaits x mēn.skaits
2 680 6 432 6 432 6 432 6 432 3 752
1.2.6. Sakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī )
(60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu
0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
301 723 723 723 723 422
1.2.7. Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12
(1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82)
717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)
71 782 172 277 172 277 172 277 172 277 100 495
1.2.8. Citas izmaksas 13
(1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro)
(5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro)
1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu
0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
3 328 7 986 7 986 7 986 7 986 4 659
1.2.9. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas
6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
5 881 14 114 14 114 14 114 14 114 8 233
1.2.10. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0 0
1.2.11. Administrācijas izmaksas
11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
9 959 23 901 23 901 23 901 23 901 13 942
1.2.12. Neatgūstamā PVN daļa
(1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17
210 504 504 504 504 294
2. Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu
1.punkts/radara dienas gadā
(samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.)
1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
38,09 38,09 38,09 38,09 38,09 38,09
3. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 14 39,99 39,99 39,99 39,99 39,99 39,99
4. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15
3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
118 304 283 929 283 929 283 929 283 929 165 625
5. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas
0,57 euro16 x 1,4276 16 x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits
24 412 58 589 58 589 58 589 58 589 34 177
6. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15
(1,39+0,078) euro 17 x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) +
(0,71+ 0,078) euro 17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,34 19))
32 280 77 473 77 473 77 473 77 473 45 193

1.6.tabula

1.6. 2019.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k. Rādītāji 2019 prec. 2020 prec. 2021 prec. 2022 prec. 2023 prec. 2024 prec.
  Darbojošos radaru skaits 20 20 20 20 20 20
Vidējais darbības mēnešu skaits 5 12 12 12 12 7
Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) 10 10 10 10 10 10
  Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.) 174 996 419 991 419 991 419 991 419 991 244 995
1. Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā 112 696 270 468 270 468 270 468 270 468 157 773
1.1. Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā 9 135 21 923 21 923 21 923 21 923 12 788
  tajā skaitā:            
1.1.1. Nolietojums1
(fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi))
izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits
0 0 0 0 0 0
1.1.2. Personāla izmaksas
(2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /
20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes =
2,12 euro uz 1 radaru dienu
2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits)
2019 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 )
2020 - 2023 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20)
2024 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20)
6 269 15 046 15 046 15 046 15 046 8 777
1.1.3. Autotransporta noma (bez PVN) 0 0 0 0 0 0
1.1.4. Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN)
(700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu
0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2019 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 )
2020- 2023 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20)
2024 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20)
49 117 117 117 117 68
1.1.5. Degviela (bez PVN) 0 0 0 0 0 0
1.1.6. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2
6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.
425 1 019 1 019 1 019 1 019 594
1.1.7. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3
25,5% no 1.1.2.
1 599 3 837 3 837 3 837 3 837 2 238
1.1.8. Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4
11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5
719 1 726 1 726 1 726 1 726 1 007
1.1.9. Neatgūstamā PVN daļa 5
(1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17
74 178 178 178 178 104
1.2. Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 103 561 248 545 248 545 248 545 248 545 144 985
  tajā skaitā:            
1.2.1. Elektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ))
17,76 x mēn.skaits x rad.skaits
1 776 4 262 4 262 4 262 4 262 2 486
1.2.2. Elektroenerģijas izmaksas 7 (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta;
2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN )
2,61 x rad.skaits x mēn.skaits
261 626 626 626 626 365
1.2.3. Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro)
(160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu
0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2019 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 )
2020 - 2023 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20)
2024 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20)
1333 3200 3200 3200 3200 1867
1.2.4. Fotoradaru apsardzes izmaksas 9 bez PVN
(mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro)
60,50 x rad.skaits x mēn.skaits
6 050 14 520 14 520 14 520 14 520 8 470
1.2.5. Sakaru pakalpojumu izmaksas 10 bez PVN
(LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80)
26,80 x rad.skaits x mēn.skaits
2 680 6 432 6 432 6 432 6 432 3 752
1.2.6. Sakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī )
(60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu
0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
301 723 723 723 723 422
1.2.7. Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12
(1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82)
717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)
71 782 172 277 172 277 172 277 172 277 100 495
1.2.8. Citas izmaksas 13
(1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro)
(5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro)
1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu
0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
3 328 7 986 7 986 7 986 7 986 4 659
1.2.9. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas
6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
5 881 14 114 14 114 14 114 14 114 8 233
1.2.10. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0 0
1.2.11. Administrācijas izmaksas
11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
9 959 23 901 23 901 23 901 23 901 13 942
1.2.12. Neatgūstamā PVN daļa
(1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17
210 504 504 504 504 294
2. Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu
1.punkts/radara dienas gadā
(samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.)
1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
38,09 38,09 38,09 38,09 38,09 38,09
3. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 14 39,99 39,99 39,99 39,99 39,99 39,99
4. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15
3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
118 304 283 929 283 929 283 929 283 929 165 625
5. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas
0,57 euro16 x 1,4276 16 prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits
24 412 58 589 58 589 58 589 58 589 34 177
6. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15
(1,39+0,078) euro 17 x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) +
(0,71+ 0,078) euro 17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,34 19))
32 280 77 473 77 473 77 473 77 473 45 193

Piezīme: 2016.gads - informatīvi.

Piezīme: 1.1.- 1.6. tabulās 1.1.2.apakšpunktā personāla izmaksas attiecas uz šādiem tieši iesaistītiem darbiniekiem (IT nodaļas amatu nosaukumi):
- Informātikas daļas priekšnieks
- Informātikas daļas priekšnieka vietnieks
- IT projektu vadītājs
- IT projektu vadītājs
- Programmētājs
- Administrators
- Informācijas sistēmu administrators
- Vecākais datu bāzu administrators

1 Nav iekļauts izmaksās.

2 Pašizmaksas aprēķinos izmantotā informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksu proporcija, pamatojoties uz pēdējo apstiprināto CSDD gada pārskatu. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas / (Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas - Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas - Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālo pakalpojumu izmaksas). Ietver visas CSDD IT infrastruktūras izmaksu, darbības nodrošināšanas izmaksu, programmatūras (ORACLE, datu bāzu, grāmatvedības, lietvedības), tās licenču un uzturēšanas izmaksu proporcionālo daļu. Šeit un turpmāk procenti aprēķinā iekļauti atbilstoši CSDD sniegtajai informācijai.

3 Pašizmaksas aprēķinos izmantotā ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālo pakalpojumu izmaksu proporcija, pamatojoties uz pēdējo apstiprināto CSDD gada pārskatu.
Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālo pakalpojumu izmaksas / (Personāla izmaksas + VSAOI un pārējās sociālās izmaksas). Ietver visu CSDD ēku un telpu uzturēšanas izmaksu - remonti, komunālie pakalpojumu, apsaimniekošanas, ēku apdrošināšanas izmaksu proporcionālo daļu. Nolietojums netiek ietverts.

4 Pašizmaksas aprēķinos izmantotā administrācijas (pieskaitāmo) izmaksu proporcija, pamatojoties uz pēdējo apstiprināto CSDD gada pārskatu (Peļņas un zaudējumu aprēķina izmaksu proporcija - administrācijas izmaksu attiecība pret Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu un Pārējās saimnieciskās darbības izmaksu un Procentu maksājumu un tamlīdzīgu izmaksu kopsummu).

5 CSDD sniedz gan ar PVN apliekamus, gan neapliekamus pakalpojumus, kā rezultātā izmaksās tiek iekļauta PVN daļa, kuru aprēķinos piemēro saskaņā ar PVN gada proporciju, ņemot vērā ar PVN apliekamo un ar PVN neapliekamo darījumu attiecību.

6 Elektroenerģijas izmaksas mēnesī vidēji uz 1 fotoradaru, ņemot vērā faktiskās izmaksas uz 30.06.2015.

7 Elektroenerģijas izmaksas mēnesī, ņemot vērā faktiskos rēķinus.

8 Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.

9 Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.

10 Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

11 Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

12 Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.

13 Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

14 Pašizmaksai pievienota peļņas daļa, lai CSDD varētu attīstīt kvalitatīvu pakalpojumu kompleksu.

15 Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu (Publiskas personas, kā arī privātpersonas, kuras saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu pilda tām deleģētus vai ar pilnvarojumu nodotus valsts pārvaldes uzdevumus, neuzskata par nodokļa maksātājiem attiecībā uz darbībām vai darījumiem, kuros tās iesaistās valsts pārvaldes funkciju vai uzdevumu pildīšanā) ar PVN netiek aplikts.

16 Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojuma Nr.382 anotācijas 1.pielikuma 2.-2a.tabulai.

16 Atbilstoši statistikai ne visi apstrādātie dati tiek nosūtīti kā protokollēmumi. 2016.gadā (uz 31.08.2016.) apstrādāto gadījumu skaits ir 135 041, savukārt nosūtīto protokollēmumu skaits 94 592. Tādējādi tiek piemērots koeficients 1,4276 (135 041/94 592).

17 Atbilstoši Latvijas Pasta tarifam - viena protokola-lēmuma nosūtīšanas izmaksas bez PVN ir 1,39 euro/gab. (ierakstīta vēstule līdz 20g pa Latviju, B klase) un 0,71 euro/gab. (neierakstīta vēstule līdz 20g uz ES valstīm, B klase). Papildus 0,078 euro/gab. vēstules sagatavošana izmaksas (atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojuma Nr.382 anotācijas 1.pielikuma 2.-2a.tabulai).

18 Ievērojot, ka saskaņā ar faktiskajiem datiem vidēji nosūtīto protokolu skaits pret kopējo apstrādāto protokolu projektu skaitu sastāda 87%.

19 Pieņēmums: 66% no nosūtītajiem protokoliem tiek nosūtīti adresātam Latvijā, un 34 % no nosūtītajiem protokoliem tiek nosūtīti adresātam uz ES valstīm.

2.tabula

2. Prognozētā maksa par CSDD pakalpojumu - nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums)

2.A modelis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Prognozētā maksa par CSDD pakalpojumu - nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums) - kopā 539 199 632 827 916 756 1 200 685 1 250 438 1 102 591 733 483 449 554 165 625
1.1.tabula (4.punkts) 449 288 173 808 173 808 173 808 57 936 0 0 0 0
1.2.tabula (4.punkts) 18 929 56 786 56 786 56 786 56 786 37 857 0 0 0
1.3.tabula (4.punkts) 70 982 283 929 283 929 283 929 283 929 212 947 0 0 0
1.4.tabula (4.punkts)   118 304 283 929 283 929 283 929 283 929 165 625 0 0
1.5.tabula (4.punkts)     118 304 283 929 283 929 283 929 283 929 165 625 0
1.6.tabula (4.punkts)       118 304 283 929 283 929 283 929 283 929 165 625

3.tabula

3. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMS

Nr.p. k. Rādītāji 2015 plāns 2015 fakts 2016 plāns
(ar rīk. Nr.720)
2016 prec. (infor-
matīvi)
2017 plāns
(ar rīk. Nr.720)
2017 prec. 2018 plāns
(ar rīk. Nr.720)
2018 prec. 2019 plāns
(ar rīk. Nr.720)
2019 prec. 2020 plāns
(ar rīk. Nr.720)
2020 prec. 2021 plāns
(ar rīk. Nr.720)
2021 prec. 2022 prec. 2023 prec. 2024 prec. Tālākā laika posmā
I. Ieņēmumi 2 376 000 822 182 3 195 598 2 104 341 4 288 680 4 796 549 4 548 600 7 274 340 4 808 520 9 937 810 3 563 936 10 361 982 1 079 470 9 320 688 6 668 721 3 969 594 1 532 844 133 380
II. Izdevumi kopā (1.+2.) 1 195 606 469 597 1 393 452 1 001 646 1 634 579 1 289 843 1 599 067 1 676 953 1 599 067 2 096 944 1 228 068 2 153 501 574 516 1 926 284 1 380 295 960 304 540 313 0
1. 06.01.00 "Valsts policija" 1 139 170 x 1 371 686 979 880 1 612 813 1 268 077 1 577 301 1 655 187 1 577 301 2 075 178 1 206 302 2 131 735 552 750 1 904 518 1 358 529 938 538 518 547 0
1.1. Valsts policija 249 010 x 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552  
1.2. CSDD 890 160 310 251 1 098 134 706 328 1 339 261 994 525 1 303 749 1 381 635 1 303 749 1 801 626 932 750 1 858 183 279 198 1 630 966 1 084 977 664 986 244 995 0
40 FR 1.1.tabula x x x 569 022 x 293 542 x 282 658 x 282 658 x 94 220 x 0 0 0 0 0
1.2.tabula x x x 28 907 x 86 720 x 83 999 x 83 999 x 83 999 x 55 999 0 0 0 0
1.3.tabula x x x 108 399 x 433 597 x 419 991 x 419 991 x 419 991 x 314 994 0 0 0 0
60 FR 1.4.tabula x x x 0 x 180 666 x 419 991 x 419 991 x 419 991 x 419 991 244 995 0 0 0
1.5.tabula x x x 0 x 0 x 174 996 x 419 991 x 419 991 x 419 991 419 991 244 995 0 0
1.6.tabula x x x 0 x 0 x 0 x 174 996 x 419 991 x 419 991 419 991 419 991 244 995 0
2. 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" 56 436 x 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766  
III. Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem
(I-II)
1 180 394 352 585 1 802 146 1 102 695 2 654 101 3 506 706 2 949 533 5 597 387 3 209 453 7 840 866 2 335 868 8 208 481 504 954 7 394 404 5 288 426 3 009 290 992 531 133 380

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

 

4.pielikums
konceptuālajam ziņojumam "Par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības
direkcija" uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultātiem, priekšlikumiem
par tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) turpmāko izmantošanu un
fotoradaru iegādes, uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas finansēšanu"

Fotoradaru ieviešanas risinājuma 1.variants:

izdevumus sedzot tikai no CSDD dividendēm (ieviest 100 fotoradarus 5 kārtās šādos termiņos: 1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā), 2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā), 3.kārta - 20 (2017.gadā), 4.kārta - 20 (2018.gadā), 5.kārta - 20 (2019.gadā)).

Samaksas apmēra noteikšanas 2.B modelis

Galvenie rādītāji:

PEĻŅA netiek piemērota

Summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam NOLIETOJUMAM, nav iekļauta izmaksās

1. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem

1.1.tabula

1.1. 2015.gadā uzstādītie 16 fotoradari (kopā 64 143,91 euro, tajā skaitā: iegāde 53 579,02 euro un pamatnes ierīkošana 10 564,89 euro)

Nr. p.k. Rādītāji 2016 prec. 2017 prec. 2018 prec. 2019 prec. 2020 prec.
  Darbojošos radaru skaits 16 16 16 16 16
Vidējais darbības mēnešu skaits 12 12 12 12 4
Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) 11 11 10 10 10
  Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.) 569 022 285 249 274 365 274 365 91 456
1. Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā 408 446 165 540 165 540 165 540 55 181
1.1. Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā 318 780 75 874 75 874 75 874 25 292
  tajā skaitā:          
1.1.1. Nolietojums1
(fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi))
izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits
2016 prec.:(53579,02+10564,89)/60x16x 12
205 261 0 0 0 0
1.1.2. Personāla izmaksas
(2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /20 rad./355 dienas (365-10) x 2 slodzes = 4,238 x 2 slodzes = 8,476 euro uz 1 radaru dienu
8,476 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits)
2016 prec.: 8,476 x ((355/12 x 12) x 16)
2017 - 2019 prec.: 8,476 x ((355/12 x 12) x 16)
2020 prec.: 8,476 x ((355/12 x 4) x 16)
48 146 48 146 48 146 48 146 16 049
1.1.3. Autotransporta noma (bez PVN)
350/20 x rad.skaits x mēn.skaits
3 360 3 360 3 360 3 360 1 120
1.1.4. Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN)
(1050 euro x 2 datoru iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.)) = 0,09859 euro uz 1 radaru dienu
0,09859 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2016 prec.: 0,09859x ((355/12 x 12) x 16 )
2017 - 2019 prec.: 0,09859 x ((355/12 x 12) x 16)
2020 prec.: 0,09859 x ((355/12 x 4) x 16)
560 560 560 560 187
1.1.5. Degviela (bez PVN)
(120 x 12 mēn.)/(355x20) = 0,202816 euro uz 1 radaru dienu
0,202816 euro uz 1 radaru dienu x (355/12 mēn.x mēn.skaits)x rad.skaits
1 152 1 152 1 152 1 152 384
1.1.6. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2
6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.
17 370 3 576 3 576 3 576 1 192
1.1.7. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3
25,5% no 1.1.2.
12 277 12 277 12 277 12 277 4 092
1.1.8. Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4
11,38% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5
29 415 6 056 6 056 6 056 2 019
1.1.9. Neatgūstamā PVN daļa 5
1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17
1 239 747 747 747 249
1.2. Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 89 666 89 666 89 666 89 666 29 889
  tajā skaitā:          
1.2.1. Elektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN;
17,76 euro/mēn ar PVN )
17,76 x mēn.skaits x rad.skaits
3 410 3 410 3 410 3 410 1 137
1.2.2. Elektroenerģijas izmaksas 7 (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro
/A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta;
2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN )
2,61 x rad.skaits x mēn.skaits
501 501 501 501 167
1.2.3. Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro)
(160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu
0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12 x 16 )
2017 - 2019 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 16)
2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 16)
2 560 2 560 2 560 2 560 853
1.2.4. Fotoradaru apsardzes izmaksas 9
(mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro)
60,50 x rad.skaits x mēn.skaits
11 616 11 616 11 616 11 616 3 872
1.2.5. Sakaru pakalpojumu izmaksas 10
(LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80)
26,80 x rad.skaits x mēn.skaits
5 146 5 146 5 146 5 146 1 715
1.2.6. Sakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī )
(60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu
0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
578 578 578 578 193
1.2.7. Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12
(1 fotoradara uzturēšana - 196,15 euro /mēn. x 1,21 = 237,34)
237,34 x mēn.skaits x rad.skaits)
45 569 45 569 45 569 45 569 15 190
1.2.8. Citas izmaksas 13
(1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro)
(5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN
1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro)
1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu
0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
6 389 6 389 6 389 6 389 2 130
1.2.9. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas
6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
5 092 5 092 5 092 5 092 1 697
1.2.10. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0
1.2.11. Administrācijas izmaksas
11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
8 623 8 623 8 623 8 623 2 874
1.2.12. Neatgūstamā PVN daļa
(1.2.9.+ 1.2.10.) x 0,21 x 0,17
182 182 182 182 61
2. Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu
1.punkts/radara dienas gadā
(samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.)
1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
71,91 29,14 29,14 29,14 29,14
3. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot
2016. peļņu 10% 2.punkts x 1,10 14
2017.gadā un turpmāk neietverot peļņu 2.punkts x 1 14
79,10 29,14 29,14 29,14 29,14
4. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15
3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
449 288 165 515 165 515 165 515 55 172
5. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas
0,57 euro16 x 1,4276 16 x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits
51 558 51 558 46 871 46 871 15 624
6. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15
(1,39+0,078) euro17x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits)
x 0,87 18 x 0,66 19)) +
(0,71+ 0,078) euro17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18x 0,34 19))
68 176 68 176 61 979 61 979 20 660

1.2.tabula

1.2. 2016.gadā uzstādāmie 4 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k. Rādītāji 2016 prec. 2017 prec. 2018 prec. 2019 prec. 2020 prec. 2021 prec.
  Darbojošos radaru skaits 4 4 4 4 4 4
Vidējais darbības mēnešu skaits 4 12 12 12 12 8
Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) 11 11 10 10 10 10
  Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.) 28 007 84 022 81 301 81 301 81 301 54 201
1. Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā 18 031 54 091 54 091 54 091 54 091 36 064
1.1. Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā 1 462 4 383 4 383 4 383 4 383 2 924
  tajā skaitā:            
1.1.1. Nolietojums1
(fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi))
izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits
0 0 0 0 0 0
1.1.2. Personāla izmaksas
(2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /
20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes =
2,12 euro uz 1 radaru dienu
2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits)
2016 prec.: 2,12 x ((355/12 x 4) x 4 )
2017 - 2020 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 4)
2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 8) x 4)
1 003 3 009 3 009 3 009 3 009 2 006
1.1.3. Autotransporta noma (bez PVN) 0 0 0 0 0 0
1.1.4. Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN)
(700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu
0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2016 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 4) x 4 )
2017 - 2020 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 4)
2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 8) x 4)
8 23 23 23 23 16
1.1.5. Degviela (bez PVN) 0 0 0 0 0 0
1.1.6. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2
6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.
68 204 204 204 204 136
1.1.7. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3
25,5% no 1.1.2.
256 767 767 767 767 512
1.1.8. Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4
11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5
115 345 345 345 345 230
1.1.9. Neatgūstamā PVN daļa 5
(1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17
12 35 35 35 35 24
1.2. Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 16 569 49 708 49 708 49 708 49 708 33 140
  tajā skaitā:            
1.2.1. Elektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ))
17,76 x mēn.skaits x rad.skaits
284 852 852 852 852 568
1.2.2. Elektroenerģijas izmaksas 7 (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta;
2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN )
2,61 x rad.skaits x mēn.skaits
42 125 125 125 125 84
1.2.3. Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro)
(160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu
0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 4 )
2017 - 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 4)
2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 8) x 4)
213 640 640 640 640 427
1.2.4. Fotoradaru apsardzes izmaksas 9 bez PVN
(mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro)
60,50 x rad.skaits x mēn.skaits
968 2 904 2 904 2 904 2 904 1 936
1.2.5. Sakaru pakalpojumu izmaksas 10 bez PVN
(LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80)
26,80 x rad.skaits x mēn.skaits
429 1 286 1 286 1 286 1 286 858
1.2.6. Sakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī )
(60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu
0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
48 145 145 145 145 96
1.2.7. Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12
(1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82)
717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)
11 485 34 455 34 455 34 455 34 455 22 970
1.2.8. Citas izmaksas 13
(1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro)
(5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro)
1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu
0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
532 1 597 1 597 1 597 1 597 1 065
1.2.9. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas
6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
941 2 823 2 823 2 823 2 823 1 882
1.2.10. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0 0
1.2.11. Administrācijas izmaksas
11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
1 593 4 780 4 780 4 780 4 780 3 187
1.2.12. Neatgūstamā PVN daļa
(1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17
34 101 101 101 101 67
2. Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu
1.punkts/radara dienas gadā
(samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.)
1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
38,09 38,09 38,09 38,09 38,09 38,09
3. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, neietverot peļņu; 2.punkts x1 14 38,09 38,09 38,09 38,09 38,09 38,09
4. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15
3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
18 029 54 088 54 088 54 088 54 088 36 059
5. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas
0,57 euro16 x 1,4276 16 x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits
4 297 12 890 11 718 11 718 11 718 7 812
6. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15
(1,39+0,078) euro 17 x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) +
(0,71+ 0,078) euro 17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,34 19))
5 681 17 044 15 495 15 495 15 495 10 330

1.3.tabula

1.3. 2016.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k. Rādītāji 2016 prec. 2017 prec. 2018 prec. 2019 prec. 2020 prec. 2021 prec.
  Darbojošos radaru skaits 20 20 20 20 20 20
Vidējais darbības mēnešu skaits 3 12 12 12 12 9
Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) 11 11 10 10 10 10
  Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.) 105 027 420 107 406 501 406 501 406 501 304 876
1. Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā 67 617 270 468 270 468 270 468 270 468 202 850
1.1. Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā 5 479 21 923 21 923 21 923 21 923 16 440
  tajā skaitā:            
1.1.1. Nolietojums1
(fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi))
izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits
0 0 0 0 0 0
1.1.2. Personāla izmaksas
(2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /
20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes =
2,12 euro uz 1 radaru dienu
2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits)
2016 prec.: 2,12 x ((355/12 x 4) x 20 )
2017 - 2020 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20)
2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 8) x 20)
3 761 15 046 15 046 15 046 15 046 11 284
1.1.3. Autotransporta noma (bez PVN) 0 0 0 0 0 0
1.1.4. Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN)
(700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu
0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2016 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 4) x 20 )
2017 - 2020 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20)
2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 8) x 20)
29 117 117 117 117 88
1.1.5. Degviela (bez PVN) 0 0 0 0 0 0
1.1.6. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2
6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.
255 1 019 1 019 1 019 1 019 764
1.1.7. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3
25,5% no 1.1.2.
959 3 837 3 837 3 837 3 837 2 877
1.1.8. Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4
11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5
431 1 726 1 726 1 726 1 726 1 294
1.1.9. Neatgūstamā PVN daļa 5
(1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17
44 178 178 178 178 133
1.2. Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 62 138 248 545 248 545 248 545 248 545 186 410
  tajā skaitā:            
1.2.1. Elektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ))
17,76 x mēn.skaits x rad.skaits
1066 4262 4262 4262 4262 3197
1.2.2. Elektroenerģijas izmaksas 7 (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta;
2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN )
2,61 x rad.skaits x mēn.skaits
157 626 626 626 626 470
1.2.3. Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro)
(160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu
0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 20 )
2017 - 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20)
2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 8) x 20)
800 3 200 3 200 3 200 3 200 2 400
1.2.4. Fotoradaru apsardzes izmaksas 9 bez PVN
(mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro)
60,50 x rad.skaits x mēn.skaits
3 630 14 520 14 520 14 520 14 520 10 890
1.2.5. Sakaru pakalpojumu izmaksas 10 bez PVN
(LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80)
26,80 x rad.skaits x mēn.skaits
1 608 6 432 6 432 6 432 6 432 4 824
1.2.6. Sakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī )
(60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu
0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
181 723 723 723 723 542
1.2.7. Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12
(1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82)
717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)
43 069 172 277 172 277 172 277 172 277 129 208
1.2.8. Citas izmaksas 13

(1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro)
(5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro)
1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu
0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)

1 997 7 986 7 986 7 986 7 986 5 990
1.2.9. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas
6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
3 529 14 114 14 114 14 114 14 114 10 585
1.2.10. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0 0
1.2.11. Administrācijas izmaksas
11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
5 975 23 901 23 901 23 901 23 901 17 926
1.2.12. Neatgūstamā PVN daļa
(1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17
126 504 504 504 504 378
2. Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu
1.punkts/radara dienas gadā
(samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.)
1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
38,09 38,09 38,09 38,09 38,09 38,09
3. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, neietverot peļņu; 2.punkts x1 14 38,09 38,09 38,09 38,09 38,09 38,09
4. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15
3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
67 610 270 439 270 439 270 439 270 439 202 829
5. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas
0,57 euro16 x 1,4276 16x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits
16 112 64 448 58 589 58 589 58 589 43 942
6. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15
(1,39+0,078) euro 17x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) +
(0,71+ 0,078) euro17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18x 0,34 19))
21 305 85 220 77 473 77 473 77 473 58 105

1.4.tabula

1.4. 2017.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k. Rādītāji 2017 prec. 2018 prec. 2019 prec. 2020 prec. 2021 prec. 2022 prec.
  Darbojošos radaru skaits 20 20 20 20 20 20
Vidējais darbības mēnešu skaits 5 12 12 12 12 7
Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) 11 10 10 10 10 10
  Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.) 175 045 406 501 406 501 406 501 406 501 237 126
1. Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā 112 696 270 468 270 468 270 468 270 468 157 773
1.1. Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā 9 135 21 923 21 923 21 923 21 923 12 788
  tajā skaitā:            
1.1.1. Nolietojums1
(fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi))
izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits
0 0 0 0 0 0
1.1.2. Personāla izmaksas
(2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu
2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits)
2017 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 )
2018 - 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20)
2022 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20)
6 269 15 046 15 046 15 046 15 046 8 777
1.1.3. Autotransporta noma (bez PVN) 0 0 0 0 0 0
1.1.4. Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN)
(700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu
0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2017 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 )
2018 - 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20)
2022 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20)
49 117 117 117 117 68
1.1.5. Degviela (bez PVN) 0 0 0 0 0 0
1.1.6. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2
6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.
425 1 019 1 019 1 019 1 019 594
1.1.7. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3
25,5% no 1.1.2.
1 599 3 837 3 837 3 837 3 837 2 238
1.1.8. Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4
11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5
719 1 726 1 726 1 726 1 726 1 007
1.1.9. Neatgūstamā PVN daļa 5
(1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17
74 178 178 178 178 104
1.2. Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 103 561 248 545 248 545 248 545 248 545 144 985
  tajā skaitā:            
1.2.1. Elektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ))
17,76 x mēn.skaits x rad.skaits
1 776 4 262 4 262 4 262 4 262 2 486
1.2.2. Elektroenerģijas izmaksas 7 (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta;
2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN )
2,61 x rad.skaits x mēn.skaits
261 626 626 626 626 365
1.2.3. Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro)
(160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu
0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2017 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 )
2018 - 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20)
2022 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20)
1 333 3 200 3 200 3 200 3 200 1 867
1.2.4. Fotoradaru apsardzes izmaksas 9 bez PVN
(mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro)
60,50 x rad.skaits x mēn.skaits
6 050 14 520 14 520 14 520 14 520 8 470
1.2.5. Sakaru pakalpojumu izmaksas 10 bez PVN
(LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80)
26,80 x rad.skaits x mēn.skaits
2 680 6 432 6 432 6 432 6 432 3 752
1.2.6. Sakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī )
(60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu
0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
301 723 723 723 723 422
1.2.7. Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12
(1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82)
717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)
71 782 172 277 172 277 172 277 172 277 100 495
1.2.8. Citas izmaksas 13
(1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro)
(5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro)
1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu
0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
3 328 7 986 7 986 7 986 7 986 4 659
1.2.9. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas
6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
5 881 14 114 14 114 14 114 14 114 8 233
1.2.10. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0 0
1.2.11. Administrācijas izmaksas
11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
9 959 23 901 23 901 23 901 23 901 13 942
1.2.12. Neatgūstamā PVN daļa
(1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17
210 504 504 504 504 294
2. Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu
1.punkts/radara dienas gadā
(samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.)
1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
38,09 38,09 38,09 38,09 38,09 38,09
3. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, neietverot peļņu; 2.punkts x1 14 38,09 38,09 38,09 38,09 38,09 38,09
4. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15
3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
112 683 270 439 270 439 270 439 270 439 157 756
5. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas
0,57 euro16 x 1,4276 16x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits
26 853 58 589 58 589 58 589 58 589 34 177
6. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15
(1,39+0,078) euro 17 x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) +
(0,71+ 0,078) euro 17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,34 19))
35 509 77 473 77 473 77 473 77 473 45 193

1.5.tabula

1.5. 2018.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k. Rādītāji 2018 prec. 2019 prec. 2020 prec. 2021 prec. 2022 prec. 2023 prec.
  Darbojošos radaru skaits 20 20 20 20 20 20
Vidējais darbības mēnešu skaits 5 12 12 12 12 7
Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) 10 10 10 10 10 10
  Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.) 169 375 406 501 406 501 406 501 406 501 237 126
1. Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā 112 696 270 468 270 468 270 468 270 468 157 773
1.1. Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā 9 135 21 923 21 923 21 923 21 923 12 788
  tajā skaitā:            
1.1.1. Nolietojums1
(fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi))
izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits
0 0 0 0 0 0
1.1.2. Personāla izmaksas
(2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /
20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes =
2,12 euro uz 1 radaru dienu
2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits)
2018 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 )
2019 - 2022 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20)
2023 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20)
6 269 15 046 15 046 15 046 15 046 8 777
1.1.3. Autotransporta noma (bez PVN) 0 0 0 0 0 0
1.1.4. Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN)
(700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu
0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2018 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 )
2019 - 2022 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20)
2023 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20)
49 117 117 117 117 68
1.1.5. Degviela (bez PVN) 0 0 0 0 0 0
1.1.6. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2
6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.
425 1 019 1 019 1 019 1 019 594
1.1.7. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3
25,5% no 1.1.2.
1 599 3 837 3 837 3 837 3 837 2 238
1.1.8. Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4
11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5
719 1 726 1 726 1 726 1 726 1 007
1.1.9. Neatgūstamā PVN daļa 5
(1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17
74 178 178 178 178 104
1.2. Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 103 561 248 545 248 545 248 545 248 545 144 985
  tajā skaitā:            
1.2.1. Elektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ))
17,76 x mēn.skaits x rad.skaits
1 776 4 262 4 262 4 262 4 262 2 486
1.2.2. Elektroenerģijas izmaksas 7 (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta;
2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN )
2,61 x rad.skaits x mēn.skaits
261 626 626 626 626 365
1.2.3. Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro)
(160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu
0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2018 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 )
2019 - 2022 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20)
2023 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20)
1 333 3 200 3 200 3 200 3 200 1 867
1.2.4. Fotoradaru apsardzes izmaksas 9 bez PVN
(mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro)
60,50 x rad.skaits x mēn.skaits
6 050 14 520 14 520 14 520 14 520 8 470
1.2.5. Sakaru pakalpojumu izmaksas 10 bez PVN
(LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80)
26,80 x rad.skaits x mēn.skaits
2 680 6 432 6 432 6 432 6 432 3 752
1.2.6. Sakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī )
(60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu
0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
301 723 723 723 723 422
1.2.7. Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12
(1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82)
717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)
71 782 172 277 172 277 172 277 172 277 100 495
1.2.8. Citas izmaksas 13
(1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro)
(5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro)
1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu
0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
3 328 7 986 7 986 7 986 7 986 4 659
1.2.9. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas
6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
5 881 14 114 14 114 14 114 14 114 8 233
1.2.10. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0 0
1.2.11. Administrācijas izmaksas
11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
9 959 23 901 23 901 23 901 23 901 13 942
1.2.12. Neatgūstamā PVN daļa
(1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17
210 504 504 504 504 294
2. Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu
1.punkts/radara dienas gadā
(samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.)
1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
38,09 38,09 38,09 38,09 38,09 38,09
3. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, neietverot peļņu; 2.punkts x1 14 38,09 38,09 38,09 38,09 38,09 38,09
4. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15
3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
112 683 270 439 270 439 270 439 270 439 157 756
5. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas
0,57 euro16 x 1,4276 16 x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits
24 412 58 589 58 589 58 589 58 589 34 177
6. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15
(1,39+0,078) euro 17 x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) +
(0,71+ 0,078) euro 17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,34 19))
32 280 77 473 77 473 77 473 77 473 45 193

1.6.tabula

1.6. 2019.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k. Rādītāji 2019 prec. 2020 prec. 2021 prec. 2022 prec. 2023 prec. 2024 prec.
  Darbojošos radaru skaits 20 20 20 20 20 20
Vidējais darbības mēnešu skaits 5 12 12 12 12 7
Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) 10 10 10 10 10 10
  Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.) 169 375 406 501 406 501 406 501 406 501 237 126
1. Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā 112 696 270 468 270 468 270 468 270 468 157 773
1.1. Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā 9 135 21 923 21 923 21 923 21 923 12 788
  tajā skaitā:            
1.1.1. Nolietojums1
(fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi))
izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits
0 0 0 0 0 0
1.1.2. Personāla izmaksas
(2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /
20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes =
2,12 euro uz 1 radaru dienu
2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits)
2019 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 )
2020 - 2023 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20)
2024 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20)
6 269 15 046 15 046 15 046 15 046 8 777
1.1.3. Autotransporta noma (bez PVN) 0 0 0 0 0 0
1.1.4. Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN)
(700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu
0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2019 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 )
2020- 2023 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20)
2024 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20)
49 117 117 117 117 68
1.1.5. Degviela (bez PVN) 0 0 0 0 0 0
1.1.6. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2
6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.
425 1 019 1 019 1 019 1 019 594
1.1.7. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3
25,5% no 1.1.2.
1 599 3 837 3 837 3 837 3 837 2 238
1.1.8. Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4
11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5
719 1 726 1 726 1 726 1 726 1 007
1.1.9. Neatgūstamā PVN daļa 5
(1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17
74 178 178 178 178 104
1.2. Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 103 561 248 545 248 545 248 545 248 545 144 985
  tajā skaitā:            
1.2.1. Elektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ))
17,76 x mēn.skaits x rad.skaits
1 776 4 262 4 262 4 262 4 262 2 486
1.2.2. Elektroenerģijas izmaksas 7 (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta;
2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN )
2,61 x rad.skaits x mēn.skaits
261 626 626 626 626 365
1.2.3. Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro)
(160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu
0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
2019 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 )
2020 - 2023 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20)
2024 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20)
1333 3200 3200 3200 3200 1867
1.2.4. Fotoradaru apsardzes izmaksas 9 bez PVN
(mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro)
60,50 x rad.skaits x mēn.skaits
6 050 14 520 14 520 14 520 14 520 8 470
1.2.5. Sakaru pakalpojumu izmaksas 10 bez PVN
(LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80)
26,80 x rad.skaits x mēn.skaits
2 680 6 432 6 432 6 432 6 432 3 752
1.2.6. Sakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī )
(60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu
0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)
301 723 723 723 723 422
1.2.7. Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12
(1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82)
717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)
71 782 172 277 172 277 172 277 172 277 100 495
1.2.8. Citas izmaksas 13
(1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro)
(5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro)
1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu
0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad. skaits)
3 328 7 986 7 986 7 986 7 986 4 659
1.2.9. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas
6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
5 881 14 114 14 114 14 114 14 114 8 233
1.2.10. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0 0
1.2.11. Administrācijas izmaksas
11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
9 959 23 901 23 901 23 901 23 901 13 942
1.2.12. Neatgūstamā PVN daļa
(1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17
210 504 504 504 504 294
2. Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu
1.punkts/radara dienas gadā
(samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.)
1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
38,09 38,09 38,09 38,09 38,09 38,09
3. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, neietverot peļņu; 2.punkts x 1 14 38,09 38,09 38,09 38,09 38,09 38,09
4. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15
3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))
112 683 270 439 270 439 270 439 270 439 157 756
5. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas
0,57 euro16 x 1,4276 16 prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits
24 412 58 589 58 589 58 589 58 589 34 177
6. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15
(1,39+0,078) euro 17 x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) +
(0,71+ 0,078) euro 17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,34 19))
32 280 77 473 77 473 77 473 77 473