Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 643

Rīgā 2016. gada 27. septembrī (prot. Nr. 48 11. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 662 "Akcīzes preču aprites kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli"
2. panta septīto daļu, 18. panta ceturto daļu,
21. panta otro daļu un Alkoholisko dzērienu
aprites likuma
3. panta sesto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 662 "Akcīzes preču aprites kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 138. nr.; 2006, 208. nr.; 2008, 162. nr.; 2009, 157., 201. nr.; 2010, 34., 51./52., 138. nr.; 2012, 25. nr., 2013, 223. nr., 2014, 64. nr., 2016, 50. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot norādē, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, vārdus un skaitli "likuma "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu" 7. panta pirmo daļu".

2. Papildināt 5. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Komersanti, kuri veic komercdarbību ar naftas gāzi un pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem (turpmāk - gāze), nodrošina, lai komercdarbības vietā atrastos spiedieniekārtu kompleksa tvertņu tehniskā dokumentācija."

3. Izteikt 7. punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Tvertne, ko ražotājs uzstādījis transportlīdzeklim, kurā par degvielu izmanto gāzi, arī uzskatāma par standarta degvielas tvertni."

4. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Aizliegts iegādāties akcīzes preces no personām, kurām nav atbilstošas speciālas atļaujas (licences) komercdarbībai ar akcīzes precēm, izņemot šajos noteikumos noteiktos gadījumus."

5. Papildināt 9. punktu aiz vārda "izņemot" ar vārdiem "elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu".

6. Papildināt noteikumus ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Komercdarbība ar akcīzes precēm atļauta tikai tādā darbības vietā, kurā reģistrēta nodokļu maksātāja juridiskā adrese vai struktūrvienība, ja atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā, šāda vieta ir reģistrējama kā nodokļu maksātāja struktūrvienība."

7. Papildināt 12. punktu aiz vārda "precēm" ar vārdiem "darbības vietā".

8. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Dokumentus speciālās atļaujas (licences) saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai iesniedz elektroniski, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu."

9. Papildināt noteikumus ar 17.1 punktu šādā redakcijā:

"17.1 Valsts ieņēmumu dienests speciālo atļauju (licenci) izsniedz tikai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti."

10. Papildināt noteikumus ar 19.1 11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.1 11. ja noliktavā paredzēta tabakas izstrādājumu ražošana, apstrāde, pārstrāde vai fasēšana, papildus iesniedz šādu informāciju un dokumentus:

19.1 11.1. ražošanas iekārtas tehnisko dokumentāciju (piemēram, pasi);

19.1 11.2. uzstādīto iekārtu maksimālos ražošanas apjomus (pievieno dokumentu, kas to apstiprina), tajā skaitā iespējamo saražojamo tabakas izstrādājumu apjoma aprēķinu 1 stundā, 24 stundās, mēnesī;

19.1 11.3. plānoto saražojamo tabakas izstrādājumu sortimentu un apjomu gadā;

19.1 11.4. akcīzes nodokļa aprēķinu:

19.1 11.4.1. atbilstoši plānotajam saražojamam apjomam gadā;

19.1 11.4.2. atbilstoši ražošanas iekārtas maksimāli iespējamam ražošanas apjomam mēnesī."

11. Izteikt 24. un 25. punktu šādā redakcijā:

"24. Lai saņemtu vai sakarā ar darbības vietas deklarēšanu pārreģistrētu speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai un alkoholisko dzērienu, alus vai tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai, iesniedz iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 7. vai 14. pielikumu, pievienojot šādus dokumentus:

24.1. komercdarbībai izmantojamo vietu (telpu, tirdzniecības vietu, novietnes, teritorijas pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta) lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu;

24.2. ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu apstiprinātu izmantojamo vietu plānu, kurā norādītas ieejas (izejas), tirdzniecības zāle, novietne un citas ar akcīzes preču realizāciju un uzglabāšanu saistītas telpas un robežas. Plānu neiesniedz, ja mazumtirdzniecība paredzēta pārvietojamā mazumtirdzniecības punktā, lidmašīnās vai kuģī;

24.3. ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu apstiprinātu darbības vietas teritorijas plānu, kurā norādītas darbības vietas robežas, ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai;

24.4. skaidrojumu par saimniecisko darījumu norisi un to finansiālo nodrošinājumu, ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai;

24.5. ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu apliecinātu transportlīdzekļa tehniskās pases kopiju, ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu, alus vai tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai pārvietojamā mazumtirdzniecības punktā;

24.6. atļauju ielu tirdzniecībai, ko izsniegusi pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā darbosies attiecīgais pārvietojamais mazumtirdzniecības punkts, un apstiprinātu kustības (maršruta) grafiku ar tajā norādītu apstāšanās laiku katrā pieturvietā, ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu, alus vai tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai pārvietojamā mazumtirdzniecības punktā;

24.7. komersanta apliecinājumu, ka saņemts vietējās pašvaldības saskaņojums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē, norādot saskaņojuma izsniegšanas datumu, laikposmu kalendāra gadā, uz kādu atļauta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnē, un maksimāli pieļaujamo absolūto spirta daudzumu alkoholiskajos dzērienos (ja vietējā pašvaldība saistošajos noteikumos to ir noteikusi), ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu vai alus mazumtirdzniecībai novietnē.

25. Lai saņemtu vai sakarā ar darbības vietas deklarēšanu pārreģistrētu speciālo atļauju (licenci) degvielas vairumtirdzniecībai vai mazumtirdzniecībai, iesniedz iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 8. vai 14. pielikumu, pievienojot šādus dokumentus:

25.1. komercdarbībai izmantojamo vietu (degvielas uzpildes stacijas telpu, tirdzniecības vietas, teritorijas, tvertņu, spiedieniekārtu kompleksa tvertņu) lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu;

25.2. ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu apstiprinātu izmantojamo vietu plānu, kurā norādītas ieejas (izejas), tirdzniecības zāle un citas ar akcīzes preču realizāciju un uzglabāšanu saistītas telpas, un darbības vietas teritorijas plānu, kurā norādītas darbības vietas robežas;

25.3. ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu apstiprinātu tvertņu, spiedieniekārtu kompleksa tvertņu un cauruļvadu izvietojuma shēmu, kurā norādīti visu darbības vietas teritorijā esošo komercdarbībā izmantojamo tvertņu vai spiedieniekārtu kompleksa tvertņu numuri un katras tvertnes vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnes nominālais tilpums atbilstoši dokumentiem, kas apliecina degvielas glabāšanas un realizācijas metroloģisko nodrošinājumu, vai verificēšanas sertifikātā norādīto informāciju, ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar nefasēto degvielu. Ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) degvielas vairumtirdzniecībai, tvertņu, spiedieniekārtu kompleksa tvertņu un cauruļvadu izvietojuma shēmā norāda cauruļvadu tilpumu un iespējamos plūsmas virzienus. Ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) degvielas mazumtirdzniecībai, tvertņu, spiedieniekārtu kompleksa tvertņu un cauruļvadu izvietojuma shēmā papildus norāda pārējās ar licencēto degvielas komercdarbību nesaistītās tvertnes (ja tādas ir), uzrādot to numuru un nominālo tilpumu;

25.4. ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu apstiprinātu dokumenta kopiju, kas apliecina iesniegumā deklarētās ziņas par komercdarbībai pieteiktās darbības vietas metroloģiskā nodrošinājuma esību un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām;

25.5. informāciju par darbības vietas teritorijā esošo ar komercdarbību nesaistīto tvertņu vai spiedieniekārtu kompleksa tvertņu izmantošanas mērķi."

12. Papildināt noteikumus ar 35.13., 35.14. un 35.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.13. nodokļu maksātājs vai tā valdes vai padomes loceklis gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir sodīts par pārkāpumu saistībā ar personas nodarbināšanu bez rakstiski noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

35.14. gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas nodokļu maksātājs ir izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra par pārkāpumu, kas saistīts ar nodokļa deklarācijas neiesniegšanu termiņā vai nepatiesas informācijas sniegšanu nodokļa deklarācijā, vai pēc Valsts ieņēmumu dienesta rakstiska pieprasījuma nodokļa aprēķinu pārbaudei nepieciešamo dokumentu nesniegšanu;

35.15. gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu, bija apturēta nodokļu maksātāja saimnieciskā darbība."

13. Izteikt 36. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"36. Valsts ieņēmumu dienests komersantam neizsniedz vai nepārreģistrē speciālo atļauju (licenci) sakarā ar darbības vietas, akcīzes preču veida vai darbības ar attiecīgo akcīzes preču veidu deklarēšanu, ja:"

14. Svītrot 36.8. un 36.9. apakšpunktu.

15. Papildināt noteikumus ar 36.11. un 36.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.11. pieteiktajā darbības vietā nodokļu maksātāja struktūrvienība nav reģistrēta atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā;

36.12. nav izsniegta pašvaldības atļauja ielu tirdzniecībai, ja iesniegumu iesniedz speciālās atļaujas (licences) saņemšanai pārvietojamā mazumtirdzniecības punktā."

16. Papildināt noteikumus ar 50.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"50.5. speciālajā atļaujā (licencē) norādītajā darbības vietā struktūrvienība nav reģistrēta atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā."

17. Papildināt noteikumus ar 63.4.1.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"63.4.1.8. ar elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu - 284 euro;".

18. Svītrot 70.2. apakšpunktā skaitli "88.1".

19. Papildināt 72.2 punktu aiz vārda "pārvieto" ar vārdiem "elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu".

20. Papildināt 78. punkta pirmo teikumu aiz vārda "izņemot" ar vārdiem "elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu".

21. Izteikt 81. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Komersants, kurš saņēmis vienu no šo noteikumu 11. punktā minētajām speciālajām atļaujām (licencēm) darbībām ar akcīzes precēm (izņemot šo noteikumu 11.5. un 11.8. apakšpunktā minētās speciālās atļaujas (licences)), vienas dienas laikā, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgo akcīzes preču realizācijas uzsākšanai vai citu darbību uzsākšanai ar akcīzes precēm reģistrē saņemtās un izsniegtās akcīzes preces preču reģistrācijas žurnālā, preču uzskaites kartītēs vai datorprogrammā, kas atbilst normatīvajos aktos par grāmatvedības kārtošanu noteiktajām prasībām."

22. Svītrot 82. punktu.

23. Svītrot 85. punktā skaitli un vārdu "86. un".

24. Svītrot 86. un 88.1 punktu.

25. Papildināt noteikumus ar 93.1 punktu šādā redakcijā:

"93.1 Tabakas izstrādājumus atļauts ražot, apstrādāt, pārstrādāt un fasēt, izmantojot iekārtas, kuras norādītas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai iesniegtajos dokumentos."

26. Aizstāt 98. punktā vārdus "un bezalkoholisko dzērienu" ar vārdiem "bezalkoholisko dzērienu un elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma".

27. Izteikt 100. punktu šādā redakcijā:

"100. Komersants divas darbdienas pirms katra tabakas izstrādājumu ražošanas, apstrādes, pārstrādes vai fasēšanas procesa uzsākšanas vai degvielas ražošanas, apstrādes, pārstrādes vai sajaukšanas procesa uzsākšanas (izņemot tādas gāzes sajaukšanu, kurai ir dažādi Kombinētās nomenklatūras kodi, piedevu pievienošanu degvielai, izmantojot plūsmas metodi atbilstoši šo noteikumu 101. un 101.1 punktam) elektroniski, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, informē Valsts ieņēmumu dienestu par darbības uzsākšanas datumu, laiku, vietu un paredzamo apjomu, Kombinētās nomenklatūras kodu un paredzamo darbības pabeigšanas datumu un laiku. Komersantiem, kuri ražo, apstrādā, pārstrādā vai sajauc biodegvielu, pirms katra biodegvielas ražošanas, apstrādes, pārstrādes vai sajaukšanas procesa uzsākšanas nav nepieciešams informēt Valsts ieņēmumu dienestu, ja nepārtrauktais ražošanas process tiek apstādināts uz laiku, kas nav ilgāks par piecām darbdienām. Komersantiem, kuri ražo, apstrādā, pārstrādā vai fasē tabakas izstrādājumus, pirms katra tabakas izstrādājumu ražošanas, apstrādes, pārstrādes vai fasēšanas procesa uzsākšanas nav nepieciešams informēt Valsts ieņēmumu dienestu, ja nepārtrauktais ražošanas process tiek apstādināts uz laiku, kas nav ilgāks par vienu darbdienu."

28. Svītrot 105. punktā skaitli un vārdu "86. vai".

29. Izteikt 157. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja degvielu uzskaita kilogramos, mērījuma kļūdu litros reizina ar degvielas blīvumu, kas noteikts saskaņā ar šo noteikumu 141. punktu."

30. Izteikt 158. punktu šādā redakcijā:

"158. Mērīšanas līdzekļa kļūda (Km2) atbilst degvielas daudzuma mērīšanas līdzekļa sertifikātā norādītajai mērījuma kļūdai. Gāzes mērīšanas līdzekļa kļūda (Km2) atbilst gāzes daudzuma mērīšanas līdzekļa ražotāja tehniskajā dokumentācijā norādītajai mērījuma kļūdai. Ja mērīšanas līdzekļa tehniskajā pasē mērlīdzekļa kļūda nav norādīta, pieņem, ka tās nav."

31. Izteikt 160. punktu šādā redakcijā:

"160. Ja degvielu uzskaita kilogramos, tvertnes kalibrēšanas tabulas kļūdu aprēķina, ievērojot šo noteikumu 143. un 159. punkta nosacījumus."

32. Izteikt 182. punktu šādā redakcijā:

"182. Komersants, kurš saņēmis vienu no šo noteikumu 11. punktā minētajām speciālajām atļaujām (licencēm) (izņemot speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai) vai veic darbības ar akcīzes precēm kā īslaicīgi reģistrēts saņēmējs, pārsūtītājtirgotājs vai importētājs, kā arī komersants, kas ieved akcīzes preces (izņemot elektroniskajās cigaretēs izmantojamos šķidrumus, kafiju un bezalkoholiskos dzērienus) patēriņam Latvijas Republikā, katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārskatu par alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un degvielas apriti iepriekšējā mēnesī (16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 34., 35., 36., 37. pielikums). Komersants, kurš saņēmis vienu no šo noteikumu 11. punktā minētajām speciālajām atļaujām (licencēm) (izņemot speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai), iesniedz pārskatus Valsts ieņēmumu dienestā arī tad, ja taksācijas periodā darbības ar akcīzes precēm nav veiktas."

33. Papildināt noteikumus ar 212. un 213. punktu šādā redakcijā:

"212. Komersanti, kuriem ir izsniegta speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, šo noteikumu 19.1 11. apakšpunktā minēto informāciju un dokumentus iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā līdz 2016. gada 1. novembrim.

213. Komersanti, kuriem ir izsniegta speciālā atļauja (licence) degvielas mazumtirdzniecībai un kuru komercdarbības vietā atrodas ar licencēto degvielas komercdarbību nesaistītas tvertnes, šo noteikumu 25.3. apakšpunktā minētajā tvertņu, spiedieniekārtu kompleksa tvertņu un cauruļvadu izvietojuma shēmā papildus norāda pārējās ar licencēto degvielas komercdarbību nesaistītās tvertnes un shēmu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā līdz 2016. gada 1. novembrim."

34. Izteikt 2.1 pielikumu šādā redakcijā:

"2.1 pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 662

Noliktavas akcīzes identifikācijas numurs
(aizpilda VID amatpersona)
 

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS

Iesniegums speciālās atļaujas (licences)
apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai
saņemšanai

Komersants:
nosaukums  
nodokļu maksātāja reģistrācijas kods                      

 

Birojs:
adrese, pasta indekss  
tālrunis  
fakss  
elektroniskā pasta adrese  
darba laiks Pirmdien  
Otrdien  
Trešdien  
Ceturtdien  
Piektdien  
Sestdien  
Svētdien  

 

Akcīzes preču noliktava:
VID reģistrētās struktūrvienības numurs                      
adrese, pasta indekss  
darba laiks Pirmdien  
Otrdien  
Trešdien  
Ceturtdien  
Piektdien  
Sestdien  
Svētdien  
tālrunis  
fakss  
elektroniskā pasta adrese  
ēku un telpu numuri saskaņā ar būves tehniskās inventarizācijas lietu  
tvertnes, spiedtvertnes Nr.              
nominālais tilpums (m3)              
bīstamās iekārtas reģistrācijas apliecības Nr.              
teritorija (neskaitot ēkas un telpas), m2  

 

Akcīzes preču noliktava un tās teritorija (attiecīgo atzīmēt):
  atbilst vides aizsardzības prasībām
  neatbilst
  atbilst ugunsdrošības prasībām
  neatbilst
  ir nodrošināta ar visiem nepieciešamajiem mērīšanas līdzekļiem, kuri atbilst normatīvo aktu prasībām
  nav
  ir teritorija, kurai noteikts muitas noliktavas statuss
  nav
  ir D tipa muitas noliktava (beznodokļu tirdzniecības veikals)
(atzīmē tikai tad, ja paredzēta darbība ar alkoholiskajiem dzērieniem vai tabakas izstrādājumiem)
  nav
  ir nodrošināta ar cauruļvadu sistēmu un ar to saistīto aprīkojumu, kuru valdītājs ir __________________________________________
(komersanta nosaukums, NMR kods)

(atzīmē tikai tad, ja paredzēta darbība ar nefasētiem naftas produktiem vai nefasētu biodegvielu)

  nav

 

Paredzēta tiešā piegāde:
alkoholiskie dzērieni
tabakas izstrādājumi
naftas produkti/biodegviela

 

Nav paredzēta tiešā piegāde

 

Paredzēta naftas produktu/biodegvielas nosūtīšana pa jūru, sākotnēji nenorādot saņēmēju
Nav paredzēta naftas produktu/biodegvielas nosūtīšana pa jūru, sākotnēji nenorādot saņēmēju

 

Akcīzes preču veidi un kodi, ar kuriem paredzēta darbība (attiecīgo atzīmēt):
Alkoholiskie dzērieni: B000, W200, W300, I000, S200, S500  
Alus: B000  
Alkoholiskie dzērieni no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražoto alkoholu), nodrošinot, ka saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms nepārsniedz 15 000 litru kalendāra gadā un absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā: W200, W300, I000, S200, S500  
Alkoholiskie dzērieni no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražoto alkoholu), nodrošinot, ka saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā: W200, W300  
Spirts: S300, S400  
Denaturēts spirts  
Tabakas izstrādājumi: T200, T300, T400, T500, tabakas lapas, karsējamā tabaka  
Elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums  
Naftas produkti: E300, E410, E420, E430, E440, E450, E460, E470, E480, E490, E500, E600, E700, E200, E800, E910, E920, E930, naftas eļļas ar KN kodu 27101991 un 27101999  
Biodegviela un tās izejvielas: E200, E800, E910, E920, E930  
Bezalkoholiskie dzērieni  
Kafija  

 

Papildus preču saņemšanai, nosūtīšanai un uzglabāšanai atliktajā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā noliktavā paredzēta (attiecīgo atzīmēt):

 

Alkoholisko dzērienu: Tabakas izstrādājumu: Elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma: Naftas produktu: Bezalkoholisko dzērienu:
- ražošana   - ražošana   - ražošana   - ražošana   - ražošana  
- pārstrāde   - pārstrāde   - pārstrāde - pārstrāde   - pārstrāde  
- apstrāde   - apstrāde   - apstrāde   - apstrāde   - apstrāde  
- fasēšana   - fasēšana   - fasēšana   - fasēšana   - fasēšana  
- marķēšana   - marķēšana     - sajaukšana
- spirta denaturēšana    

- iezīmēšana (marķēšana)

 

 

Kafijas: Biodegvielas:  
- ražošana   - ražošana  
- pārstrāde   - pārstrāde  
- apstrāde   - apstrāde  
- fasēšana   - fasēšana  
    - sajaukšana  

 

Atbildīgā amatpersona:
amats  
vārds, uzvārds  
datums     /     /         paraksts  

Z.v.

Dokumentu iesniedzējs (aizpilda, ja dokumentus iesniedz cita persona):
vārds, uzvārds  
datums     /     /         paraksts  

 

pilnvarotajai personai -pilnvaras datums un numurs "

35. Izteikt 4.1 pielikumu šādā redakcijā:

"4.1 pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 662

(papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis)

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
(juridiskā adrese, tālruņa numurs, oficiālā elektroniskā pasta adrese)

Speciālā atļauja (licence)
apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja
darbībai

Komersanta nosaukums
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods
Apstiprināta noliktavas turētāja akcīzes identifikācijas numurs
Noliktavas akcīzes identifikācijas numurs

 

Noliktavas
adrese

 

darba laiks

 

Tvertnes, spiedtvertnes Nr.1                     Tvertņu, spiedtvertņu
skaits kopā
 
Nominālais tilpums (m3)1                     Nominālais tilpums
(m3) kopā
 

 

Atļauta alkoholisko dzērienu tiešā piegāde
tabakas izstrādājumu
naftas produktu/biodegvielas1

 

Atļauta naftas produktu/biodegvielas nosūtīšana pa jūru, sākotnēji nenorādot saņēmēju1

 

Licence izsniegta

Licence spēkā no

 

Licence pārreģistrēta2

 

Licences darbība apturēta no3

līdz

 

Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona
  (vārds, uzvārds un paraksts)

Licence nav derīga bez pielikuma

Norāda lapas kārtas numuru

Pielikums speciālajai atļaujai (licencei) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai

Noliktavas akcīzes identifikācijas numurs4

 

Akcīzes preču veids un kods, ar kuru atļauta darbība5: Darbība uzsākta Darbība izbeigta
Alkoholiskie dzērieni: B000, W200, W300, I000, S200, S500    
Alus: B000    
Alkoholiskie dzērieni no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražoto alkoholu), nodrošinot, ka saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms nepārsniedz 15 000 litru kalendāra gadā un absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā: W200, W300, I000, S200, S500    
Alkoholiskie dzērieni no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražoto alkoholu), nodrošinot, ka saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā: W200, W300    
Spirts: S300, S400    
Denaturēts spirts    
Tabakas izstrādājumi: T200, T300, T400, T500, tabakas lapas, karsējamā tabaka    
Elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums    
Naftas produkti: E300, E410, E420, E430, E440, E450, E460, E470, E480, E490, E500, E600, E700, E200, E800, E910, E920, E930, naftas eļļas ar KN kodu 27101991 un 27101999    
Biodegviela un tās izejvielas: E200, E800, E910, E920, E930    
Bezalkoholiskie dzērieni    
Kafija    

 

Papildus preču saņemšanai, nosūtīšanai un uzglabāšanai atliktajā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā noliktavā atļauta5: Darbība uzsākta Darbība izbeigta
Spirta denaturēšana    
Alkoholisko dzērienu ražošana    
Alkoholisko dzērienu pārstrāde    
Alkoholisko dzērienu apstrāde    
Alkoholisko dzērienu fasēšana    
Alkoholisko dzērienu marķēšana    
Bezalkoholisko dzērienu ražošana    
Bezalkoholisko dzērienu pārstrāde    
Bezalkoholisko dzērienu apstrāde    
Bezalkoholisko dzērienu fasēšana    
Kafijas ražošana    
Kafijas pārstrāde    
Kafijas apstrāde    
Kafijas fasēšana    
Tabakas izstrādājumu ražošana    
Tabakas izstrādājumu pārstrāde    
Tabakas izstrādājumu apstrāde    
Tabakas izstrādājumu fasēšana    
Tabakas izstrādājumu marķēšana    
Elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma ražošana, pārstrāde, apstrāde, fasēšana    
Naftas produktu ražošana    
Naftas produktu sajaukšana    
Naftas produktu iezīmēšana (marķēšana)    
Naftas produktu pārstrāde    
Naftas produktu apstrāde    
Naftas produktu fasēšana    
Biodegvielas ražošana    
Biodegvielas pārstrāde    
Biodegvielas apstrāde    
Biodegvielas fasēšana    
Biodegvielas sajaukšana    

 

Licence izsniegta Licence spēkā no

 

Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona
  (vārds, uzvārds)

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Izpildītājs, tālrunis

e-pasts

Pielikums nav derīgs bez licences

Norāda lapas kārtas numuru

___________________ Licence ar pielikumu noformēta uz …. lp. ______________________

Piezīmes.

1 Norāda tikai tad, ja attiecīgie datu lauki ir aizpildīti.

2 Norāda tikai tad, ja licence ir pārreģistrēta. Norāda pēdējo pārreģistrācijas datumu.

3 Norāda tikai tad, ja licences darbība tikusi apturēta. Var būt vairāki ieraksti.

4 Atkārtojas uz visām pielikuma lapām.

5 Norāda tikai komersanta izvēlētos akcīzes preču un darbības veidus."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 662 "Akcīzes preču aprites kārtība" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 643Pieņemts: 27.09.2016.Stājas spēkā: 07.10.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 194, 06.10.2016. OP numurs: 2016/194.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
285185
07.10.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)