Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Valmieras pilsētas domes 2020. gada 30. janvāra saistošos noteikumus Nr. 340 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētas pašvaldībā".
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.261

Valmierā 2016.gada 28.jūlijā
Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Valmieras pilsētā
Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
28.07.2016. lēmumu Nr.282 (prot. Nr.8, 14.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu,
likuma "Par dzīvojamo telpu īri"
36.1 panta otro daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
14.panta sesto daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk – ģimene/persona) tiek atzīta par maznodrošinātu, kā arī maznodrošinātās ģimenes/personas statusa noteikšanas kārtību.

2. Maznodrošinātās ģimenes/personas statusu nosaka ģimenei/personai, kuras deklarētā pamatdzīvesvieta ir Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā.

3. Ģimene/persona atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz EUR 135,00 un ja:

3.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, izņemot Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumos Nr.299 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi) un Valmieras pilsētas pašvaldības 29.11.2012. saistošajos noteikumos Nr.137 "Par kustamo un nekustamo īpašumu, kas nav uzskatāms par īpašumu, novērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, Valmieras pilsētā" noteiktais īpašums;

3.2. tā nav noslēgusi uztura līgumu;

3.3. tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;

3.4. persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta pirmajai daļai.

4. Novērtējot ģimenes/personas ienākumus un materiālo stāvokli, tiek ņemti vērā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos noteiktie nosacījumi ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšanai.

II. MAZNODROŠINĀTĀS ĢIMENES/PERSONAS STATUSA NOTEIKŠANA

5. Ģimenes/personas atbilstību maznodrošinātās ģimenes/personas statusam Valmieras pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālo lietu pārvalde" (turpmāk – Sociālo lietu pārvalde) nosaka pēc iesnieguma un Ministru kabineta noteikumos noteiktās iztikas līdzekļu deklarācijas saņemšanas.

6. Parakstot šo noteikumu 5.punktā noteikto iesniegumu, iesniedzējs un viņa ģimenes pilngadīgās personas dod atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par ģimeni/personu.

7. Sociālo lietu pārvalde pārbauda deklarācijā sniegtās ziņas, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par ģimeni/personu vai pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonām, ja nepieciešams, pieprasot arī ziņas apliecinošus dokumentus un apsekojot ģimeni/personu dzīvesvietā.

8. Sociālo lietu pārvalde ģimenes/personas dzīves apstākļu apsekošanu dzīvesvietā tiesīga veikt arī bez iepriekšējas saskaņošanas ar ģimeni/personu.

9. Sociālo lietu pārvalde ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes/personas atbilstību maznodrošinātās ģimenes/personas statusam vai par atteikumu piešķirt maznodrošinātās ģimenes/personas statusu.

10. Sociālo lietu pārvalde var atteikt maznodrošinātās ģimenes/personas statusa piešķiršanu, ja:

10.1. ģimene/persona neatbilst kādam no šo noteikumu 3.punktā noteiktajam kritērijam;

10.2. ģimene/persona sniegusi nepatiesas vai nepilnīgas ziņas, atteikusies sniegt ziņas par ienākumiem un materiālo stāvokli;

10.3. ģimene/persona atsakās vai nenodrošina dzīves apstākļu apsekošanu dzīvesvietā.

11. Ģimene/persona tiek atzīta par maznodrošinātu, sākot ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par maznodrošinātās ģimenes/personas statusa piešķiršanu.

12. Ja ģimene/persona atbilst maznodrošinātās ģimenes/personas statusam, Sociālo lietu pārvalde izsniedz rakstisku izziņu par atbilstību maznodrošinātās ģimenes/personas statusam.

13. Maznodrošinātās ģimenes/personas statusu nosaka:

13.1. uz sešiem mēnešiem – ja vismaz viena persona ģimenē vai atsevišķi dzīvojoša persona ir darbspējas vecumā;

13.2. uz divpadsmit mēnešiem – ja neviena persona ģimenē vai atsevišķi dzīvojoša persona nav darbspējas vecumā vai personas darbspējas vecumā ir nestrādājoši invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji.

14. Ģimenei/personai ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo lietu pārvaldi par izmaiņām ģimenes sastāvā, materiālajā vai sociālajā situācijā, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no izmaiņu iestāšanās dienas, ja tas ietekmē vai varētu ietekmēt tiesības uz piešķirto maznodrošinātās ģimenes/personas statusu.

15. Sociālo lietu pārvalde pieņem lēmumu par piešķirtā maznodrošinātās ģimenes/personas statusa anulēšanu, ja konstatē, ka ģimene/persona nav ievērojusi šo noteikumu 14.punktā noteikto prasību, un ja pārmaiņu rezultātā ģimene/persona neatbilst maznodrošinātās ģimenes/personas statusa piešķiršanas nosacījumiem.

III. LĒMUMU APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

16. Sociālo lietu pārvaldes lēmumu var apstrīdēt Valmieras pilsētas pašvaldības domē atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktai kārtībai.

17. Valmieras pilsētas pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktai kārtībai.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks
Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.261 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Valmieras pilsētā"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošo noteikumu "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Valmieras pilsētā" projekts izstrādāts, pamatojoties uz likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 36.1panta otro daļu un likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta sesto daļu. Saistošie noteikumi ir nepieciešami, lai noteiktu kārtību un kritērijus, kad Valmieras pilsētā esošās ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas tiek atzītas par maznodrošinātām.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona tiek atzīta par maznodrošinātu, kā arī maznodrošinātas ģimenes/personas statusa noteikšanas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuVar palielināties to personu loks, kuriem ir tiesības saņemt sociālo palīdzību vai normatīvajos aktos noteiktos atvieglojumus. Konkrētu ietekmi uz budžetu nav iespējams noteikt, jo nav zināms to personu daudzums, kuri izmantos ar saistošajiem noteikumiem noteiktās tiesības un atvieglojumus.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmAtbilstību maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusam noteiks Valmieras pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālo lietu pārvalde".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.
Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Valmieras pilsētā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valmieras pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 261Pieņemts: 28.07.2016.Stājas spēkā: 01.09.2016.Zaudē spēku: 02.04.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 168, 31.08.2016. OP numurs: 2016/168.6
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
284452
01.09.2016
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)