Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 489

Rīgā 2016. gada 26. jūlijā (prot. Nr. 37 9. §)
Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi
Izdoti saskaņā ar Patvēruma likuma
9. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – pārvalde) patvēruma meklētāju izmitināšanas centra (turpmāk – izmitināšanas centrs) iekšējās kārtības noteikumus.

2. Personas un organizācijas, kas ir iesaistītas sociālā atbalsta un palīdzības sniegšanā patvēruma meklētājiem, kuri atrodas izmitināšanas centrā, savu ierašanos un uzturēšanos izmitināšanas centrā vai tā teritorijā saskaņo ar izmitināšanas centra vadītāju vai viņa pilnvarotu darbinieku.

3. Plašsaziņas informācijas līdzekļu pārstāvji plānotās darbības izmitināšanas centra telpās vai tā teritorijā vismaz vienu darbadienu pirms to paredzamās norises saskaņo ar pārvaldes priekšnieka pilnvarotu darbinieku.

II. Patvēruma meklētāja izvietošana

4. Ierodoties izmitināšanas centrā, patvēruma meklētājs uzrāda derīgu patvēruma meklētāja personas dokumentu.

5. Pieņemot patvēruma meklētāju, izmitināšanas centra darbinieks izdara attiecīgu ierakstu patvēruma meklētāju reģistrācijas žurnālā (1. pielikums).

5.1 Lai izmitināšanas centrā nodrošinātu sabiedrisko kārtību, drošību un kontrolētu patvēruma meklētāju iekļūšanu tajā, izmitināšanas centra darbinieks pēc patvēruma meklētāja pieņemšanas izmitināšanas centra videonovērošanas un piekļuves kontroles sistēmā iekļauj patvēruma meklētāja vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, pirkstu nospiedumus, sejas digitālo attēlu un patvēruma meklētāja dokumenta numuru. Pirkstu nospiedumus noņem patvēruma meklētājam, kas sasniedzis vismaz 12 gadu vecumu.

(MK 27.11.2018. noteikumu Nr. 734 redakcijā)

5.2 Izmitināšanas centra videonovērošanas un piekļuves kontroles sistēmā iekļautos patvēruma meklētāja datus glabā tik ilgi, kamēr patvēruma meklētājs uzturas izmitināšanas centrā.

(MK 27.11.2018. noteikumu Nr. 734 redakcijā)

6. Izmitināšanas centra darbinieks izvērtē, vai patvēruma meklētājs Patvēruma likuma izpratnē ir īpaši aizsargājama persona, kam ir īpašas uzņemšanas vajadzības.

7. Ja patvēruma meklētājam ir īpašas uzņemšanas vajadzības, izmitināšanas centra darbinieks veic nepieciešamos pasākumus, lai minētās vajadzības tiktu ņemtas vērā patvēruma procedūras laikā.

8. Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs nodrošina pirmreizējās veselības pārbaudes veikšanu, ja tā patvēruma meklētājam nav veikta iepriekš.

9. Patvēruma meklētājs izmitināšanas centrā dzīvo tam ierādītā telpā (turpmāk – istaba).

10. Izvietojot patvēruma meklētājus, pēc iespējas nodrošina īpaši aizsargājamu personu uzņemšanas vajadzības, tostarp nodrošinot:

10.1. ka vienas ģimenes locekļi dzīvo kopā;

10.2. ka nepilngadīgā persona bez pavadības, ja viņa Latvijas Republikā ieradusies ar pilngadīgu radinieku, dzīvo ar viņu kopā;

10.3. personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzības;

10.4. ar reliģiju, dzimumu un vecumu saistītu īpašu apsvērumu ievērošanu, kā arī pasākumus, lai novērstu vardarbību, ieskaitot uz dzimuma vai reliģijas pamata veiktu vardarbību, arī seksuālus uzbrukumus un uzmākšanos.

11. Patvēruma meklētājam viņam ierādītajā istabā vai koplietošanas telpās izmitināšanas centra īpašumā esošo lietu izvietojumu atļauts mainīt tikai ar izmitināšanas centra darbinieka atļauju.

12. Izmitināšanas centra darbiniekam ir tiesības ieiet patvēruma meklētāja istabā, viņam klāt neesot, ja ir apdraudēts izmitināšanas centra īpašums vai tiek pārkāpts šajos noteikumos noteiktais regulējums.

13. Patvēruma meklētājam pirmoreiz ierodoties izmitināšanas centrā, izmitināšanas centra darbinieks izsniedz viņam individuālai lietošanai:

13.1. ierādītās istabas atslēgu un magnētisko piekļuves karti, ja tā nepieciešama;

13.2. gultas veļas komplektu (palagu, segas pārvalku, segu, spilvendrānu un spilvenu, roku dvieli un vannas dvieli);

13.3. trauku komplektu (krūzi, šķīvi, glāzi, tējkaroti, ēdamkaroti, dakšiņu un nazi);

13.4. īpašo vajadzību nodrošināšanai nepieciešamos priekšmetus.

(Grozīts ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 734)

14. Par individuālajā lietošanā saņemto izmitināšanas centra inventāru patvēruma meklētājs parakstās žurnālā (2. pielikums).

15. Izmitināšanas centrs neatbild par patvēruma meklētāja lietošanā un īpašumā esošajām materiālajām vērtībām.

16. Uzturoties izmitināšanas centrā, patvēruma meklētājam aizliegts:

16.1. turēt dzīvniekus;

16.2. izmitināšanas centra teritorijā izgatavot, ienest, glabāt, izplatīt, realizēt un lietot alkoholu, narkotiskās un psihotropās vielas, ieročus, sprāgstošas, viegli uzliesmojošas, toksiskas un radioaktīvas vielas vai priekšmetus;

16.3. smēķēt šim nolūkam neierādītās vietās;

16.4. tīši kaitēt savai vai citu izmitināšanas centrā esošu personu veselībai.

III. Patvēruma meklētāja atrašanās ārpus izmitināšanas centra

17. Ja patvēruma meklētājs vēlas atstāt izmitināšanas centru uz laiku, kas ilgāks par 24 stundām, viņš par to informē izmitināšanas centra darbinieku.

18. Par patvēruma meklētāja tiesībām uzturēties ārpus izmitināšanas centra izmitināšanas centra darbinieks izdara atzīmi žurnālā (3. pielikums).

19. Patvēruma meklētājam ierodoties vai atgriežoties izmitināšanas centrā, apsardzes darbiniekam ir tiesības viņu pārmeklēt, lai novērstu šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minēto priekšmetu un vielu ienešanu izmitināšanas centra telpās.

IV. Patvēruma meklētāja tiesības un pienākumi

20. Lai patvēruma meklētāju informētu par viņa tiesībām un pienākumiem, izmitināšanas centra darbinieks nekavējoties pēc patvēruma meklētāja pirmreizējās ierašanās izmitināšanas centrā pret parakstu iepazīstina viņu (valodā, kuru viņš saprot, vai valodā, kuru ir pamats uzskatīt par viņam saprotamu, ņemot vērā viņa funkcionālos traucējumus) ar:

20.1. informāciju par viņam piešķirtajiem pabalstiem, kā arī pienākumiem, kas viņam jāpilda saistībā ar uzņemšanas nosacījumiem;

20.2. izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumiem;

20.3. ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumiem, uzturoties izmitināšanas centrā.

21. Patvēruma meklētājam ir tiesības par saviem līdzekļiem sazināties ar radiniekiem, juridiskās palīdzības sniedzējiem, kā arī biedrību un nodibinājumu pārstāvjiem.

22. Patvēruma meklētājs izmitināšanas centra darbinieka noteiktajā laikā un kārtībā var izmantot izmitināšanas centra inventāru atpūtai un izglītībai.

23. Patvēruma meklētājam ir tiesības piedalīties izmitināšanas centra organizētajos un izmitināšanas centra teritorijā notiekošajos pasākumos, kas palīdz saglabāt, atjaunot vai apgūt darba un sociālās prasmes. Nepilngadīgajam ir tiesības iesaistīties brīvā laika pavadīšanas pasākumos, viņa vecumam atbilstošās rotaļās un atpūtas pasākumos, kā arī citos pasākumos svaigā gaisā.

24. Lai saņemtu nepieciešamo medicīnisko palīdzību normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un kārtībā, patvēruma meklētājs vēršas pie izmitināšanas centra darbinieka.

25. Patvēruma meklētāja pienākums ir:

25.1. ievērot normatīvo aktu prasības, kā arī izpildīt izmitināšanas centra un apsardzes darbinieku likumīgās prasības;

25.2. ievērot klusumu laikā no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00;

25.3. izslēgt gaismu un elektroierīces, izejot no istabas vai koplietošanas telpām;

25.4. regulāri uzkopt savu istabu un mazgāt viņa rīcībā nodoto gultas veļu;

25.5. sakopt virtuvi pēc pārtikas apstrādes un veļas mazgāšanas telpu – pēc tās lietošanas;

25.6. rūpēties par tīrību koplietošanas telpās;

25.7. piedalīties izmitināšanas centra un tā apkārtnes uzkopšanas darbos;

25.8. piedalīties izmitināšanas centrā organizētajos sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumos un valsts valodas kursos. Šo pasākumu organizēšanā iesaistītās iestādes un organizācijas savstarpēji koordinē savu darbību;

25.9. iecietīgi un nediskriminējoši izturēties saskarsmē ar izmitināšanas centra darbiniekiem un iemītniekiem, respektēt citu viedokli, kā arī izprast un apgūt uzvedības normas un ētikas principus;

25.10. rūpēties par savu bērnu un šo noteikumu 10.2. apakšpunktā minēto nepilngadīgo personu drošību un nodrošināt šo personu pastāvīgu uzraudzību;

25.11. ievērot izmitināšanas centra ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus;

25.12. laikus saskaņot ar izmitināšanas centra darbinieku apmeklētāju ierašanos;

25.13. ziņot izmitināšanas centra darbiniekam par visiem gadījumiem, kuri var radīt kaitējumu izmitināšanas centram, vai darbībām, kuras vērstas pret izmitināšanas centra darbiniekiem vai iemītniekiem;

25.14. beidzot savu uzturēšanos centrā, atstāt viņam ierādīto istabu sakoptu un atbrīvot to no savām personīgajām mantām;

25.15. beidzot savu uzturēšanos izmitināšanas centrā, nodot izmitināšanas centra darbiniekam visus viņa rīcībā nodotos šo noteikumu 13. punktā minētos priekšmetus.

(Grozīts ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 734)

V. Apmeklētāji

26. Apmeklētāji var uzturēties izmitināšanas centra apmeklētāju telpā, kas atrodas caurlaižu postenī, no plkst. 9.00 līdz plkst. 21.00.

(Grozīts ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 734)

27. Patvēruma meklētājs sagaida apmeklētāju. Patvēruma meklētājs informē apmeklētāju par uzturēšanās nosacījumiem izmitināšanas centrā un uzņemas pilnu atbildību par apmeklētāja uzvedību izmitināšanas centrā un tā teritorijā.

28. Ierodoties izmitināšanas centrā, apmeklētājs pēc izmitināšanas centra darbinieka pieprasījuma uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

29. Izmitināšanas centra darbinieks apmeklētāja personu apliecinoša dokumenta datus reģistrē žurnālā (4. pielikums).

VI. Atbildība par pārkāpumiem

30. Patvēruma meklētājs atlīdzina zaudējumus, kuri patvēruma meklētāja, viņa bērna vai šo noteikumu 10.2. apakšpunktā minētās nepilngadīgās personas, vai apmeklētāja vainas dēļ nodarīti izmitināšanas centram, tā darbiniekiem vai iemītniekiem.

31. Ja patvēruma meklētājs, kas sasniedzis 18 gadu vecumu, ir pārkāpis šo noteikumu prasības, izmitināšanas centra vadītājam ir tiesības:

31.1. pārvietot patvēruma meklētāju uz telpām ar samazinātu ērtību līmeni;

31.2. aizliegt izmantot izmitināšanas centra inventāru koplietošanas telpās.

(MK 27.11.2018. noteikumu Nr. 734 redakcijā)

VII. Noslēguma jautājums

32. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 23. februāra noteikumus Nr. 173 "Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 33. nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvas 2013/33/ES, ar ko nosaka standartus starptautiskās aizsardzības pieteikumu iesniedzēju uzņemšanai.

Ministru prezidenta vietā –
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 26. jūlija
noteikumiem Nr. 489
Patvēruma meklētāju reģistrācijas žurnāla paraugs

Nr.
p.k.

Patvēruma meklētāja ierašanās laiks un datums

Patvēruma meklētāja vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts

Patvēruma meklētāja dzimšanas datums, valstspiederība

Patvēruma meklētāja personas dokumenta numurs

Patvēruma meklētāja dzimums

Patvēruma meklētāja istabas numurs

Pilnvarotā darbinieka paraksts

1

2

3

4

5

6

7

8

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 26. jūlija
noteikumiem Nr. 489
Patvēruma meklētājiem individuālajā lietošanā izsniegtā inventāra uzskaites žurnāla paraugs

Nr.
p.k.

Inventāra izsniegšanas datums

Patvēruma meklētāja vārds, uzvārds

Patvēruma meklētāja istabas numurs

Pieejas kontroles sistēmas kartes numurs

Individuālā lietošanā izsniegtā inventāra nosaukums

Pilnvarotā darbinieka paraksts

Patvēruma meklētāja paraksts

1

2

3

4

5

6

7

8

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 26. jūlija
noteikumiem Nr. 489
Uzturēšanās ārpus patvēruma meklētāju izmitināšanas centra reģistrācijas žurnāla paraugs

Nr.
p.k.

Patvēruma meklētāja vārds, uzvārds

Patvēruma meklētāja personas dokumenta numurs

Atļauts uzturēties ārpus patvēruma meklētāju izmitināšanas centra

Pilnvarotā darbinieka paraksts

Patvēruma meklētāja paraksts

datums, laiks no

datums, laiks līdz

1

2

3

4

5

6

7

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
4. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 26. jūlija
noteikumiem Nr. 489
Apmeklētāju reģistrācijas žurnāla paraugs

Nr.
p.k.

Patvēruma meklētājs (vārds, uzvārds), pie kura ieradies apmeklētājs

Apmeklētāja vārds, uzvārds, personu apliecinoša dokumenta veids un numurs

Apmeklētāja ierašanās datums un laiks

Pilnvarotā darbinieka paraksts

1

2

3

4

5

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 489Pieņemts: 26.07.2016.Stājas spēkā: 28.07.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 143, 27.07.2016. OP numurs: 2016/143.4
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
283809
{"selected":{"value":"01.12.2018","content":"<font class='s-1'>01.12.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.12.2018","iso_value":"2018\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"28.07.2016","iso_value":"2016\/07\/28","content":"<font class='s-1'>28.07.2016.-30.11.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.12.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)