Teksta versija
UZMANĪBU! Vietnei pielāgotais Google meklētājs (ātrais meklētājs) meklēšanas rezultātos šobrīd neietver daļu tiesību aktu. Problēma tiek risināta, tomēr lūdzam ņemt vērā, ka tiešā veidā Google meklētāja darbību ietekmēt nevaram. Aicinām izmantot vietnes izvērsto meklētāju.
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. jūlijā.
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.10

Liepājā 2016.gada 19.maijā (prot. Nr.6, 4.§)
Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu
1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1.1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības līdzfinansējumu un tā piešķiršanas kārtību privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, kurš reģistrēts Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija noteikumos Nr.404 "Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība" noteiktajā kārtībā un sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai bērna ģimenē (turpmāk – aukle), un atbilst Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumu Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas" prasībām, par vienu bērnu no pusotra gada vecuma līdz obligātās bērna sagatavošanas pamatizglītības uzsākšanai, ja bērns reģistrēts uzņemšanai Liepājas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu reģistra rindā (turpmāk – pašvaldības līdzfinansējums).

(Liepājas pilsētas domes 11.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

1.2. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts, ja bērna un vismaz viena bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta deklarēta Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

1.3. Pašvaldības līdzfinansējums nav paredzēts bērna ēdināšanas izdevumu segšanai.

1.4. Pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt arī bērns, kam ir piešķirta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bet kurš, pamatojoties uz ārsta atzinumu (psihologs, ģimenes ārsts, pediatrs), nevar apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi psiholoģiskās sagatavotības vai veselības stāvokļa dēļ. Šajā gadījumā, pašvaldība nodrošina pašvaldības līdzfinansējumu aukles pakalpojumiem līdz obligātās izglītības uzsākšanai.

(Liepājas pilsētas domes 11.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

2. PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA APMĒRS

2.1. Pašvaldības līdzfinansējums 125,00 EUR (viens simts divdesmit pieci euro) ir paredzēts par pilna laika (ne mazāk kā 40 stundas nedēļā, darba dienās laika periodā no pulksten 7.00 līdz pulksten 19.00) aukles pakalpojumu sniegšanu.

(Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes14.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 8 redakcijā)

2.2. Pašvaldības līdzfinansējums netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla nesaņem aukles pakalpojumu. Šādā gadījumā pašvaldības līdzfinansējums tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir saņēmis aukles pakalpojumu. Par attaisnojošu iemeslu šo saistošo noteikumu izpratnē uzskatāms neapmierinošs bērna veselības stāvoklis, ko apliecina ārsta izziņa.

2.3. Pašvaldības līdzfinansējuma izmaksa tiek pārtraukta pēc 30 dienām no brīža, kad bērna likumiskajam pārstāvim rakstiski tiek piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kuras rindā bērns ir reģistrēts (neatkarīgi no tā, vai bērns ir reģistrēts uzņemšanai vienā vai vairākās pirmsskolas izglītības iestādēs). Ja bērns tiek uzņemts pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, pašvaldības līdzfinansējumu aprēķina proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir saņēmis aukles pakalpojumus vai nav tos saņēmis attaisnojoša iemesla dēļ. Līdzfinansējumu nepārtrauc, ja bērnam piedāvāta vieta pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē, bet pamatojoties uz ārsta atzinumu bērns nevar apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi psiholoģiskās sagatavotības vai veselības stāvokļa dēļ.

(Liepājas pilsētas domes 11.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

2.4. Aukles pienākums ir atmaksāt pašvaldības līdzfinansējuma summas pārmaksu, ja tā izveidojusies aukles vainas dēļ, sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par apstākļiem, kuri ietekmē tiesības uz pašvaldības līdzfinansējumu.

3. PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Lai aukle pretendētu uz pašvaldības līdzfinansējumu, aukle ar iesniegumu vēršas Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" (turpmāk – Izglītības pārvalde). Iesniegumam jāpievieno līguma, kas noslēgts starp aukli un bērna likumisko pārstāvi par aukles pakalpojumiem, kopija.

(Liepājas pilsētas domes 11.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

3.2. Izglītības pārvalde pārbauda Valsts izglītības informācijas sistēmā un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrā datus par bērnu katru mēnesi un pašvaldības līdzfinansējums tiek ieskaitīts aukles kontā līdz kārtējā mēneša 15.datumam par iepriekšējo mēnesi.

(Liepājas pilsētas domes 11.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

3.3. Iesniegtos dokumentus pārbauda un lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem Izglītības pārvalde.

(Liepājas pilsētas domes 11.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

3.4. Par pieņemto lēmumu Izglītības pārvalde informē aukli, bērna likumisko pārstāvi.

(Liepājas pilsētas domes 11.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

3.5. Pašvaldības līdzfinansējums tiek nodrošināts, noslēdzot līgumu starp pašvaldību, aukli un bērna likumisko pārstāvi vienu reizi finanšu gadā. Pašvaldības vārdā līgumu slēdz Izglītības pārvalde.

(Liepājas pilsētas domes 11.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

3.6. Pašvaldības līdzfinansējums tiek pārtraukts, ja:

3.6.1. bērna un vismaz viena no bērna likumiskajiem pārstāvjiem dzīvesvieta nav deklarēta Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā;

3.6.2. tiek pārtraukts līgums starp aukli un bērna likumisko pārstāvi par aukles pakalpojumu sniegšanu;

3.6.3. Izglītības pārvalde ir konstatējusi, ka bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā ir informācija, ka bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja darbība ir apturēta vai pārtraukta.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 11.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

3.7. Lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma pārtraukšanu pieņem Izglītības pārvalde.

(Liepājas pilsētas domes 11.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

3.8. Izglītības pārvaldes pieņemto lēmumu var apstrīdēt Liepājas pilsētas domē.

(Liepājas pilsētas domes 11.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

4. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

Saistošie noteikumi publicējami likuma "Par pašvaldībām" 45.panta noteiktajā kārtībā.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
Pielikums
Liepājas pilsētas domes
2016.gada 19.maija
saistošajiem noteikumiem Nr.10

(Pielikums svītrots ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 14.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 8)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 10Pieņemts: 19.05.2016.Stājas spēkā: 01.06.2016.Zaudē spēku: 01.07.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 104, 31.05.2016. OP numurs: 2016/104.12
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
282423
{"selected":{"value":"23.04.2022","content":"<font class='s-1'>23.04.2022.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.04.2022","iso_value":"2022\/04\/23","content":"<font class='s-1'>23.04.2022.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"28.11.2018","iso_value":"2018\/11\/28","content":"<font class='s-1'>28.11.2018.-22.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2016","iso_value":"2016\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2016.-27.11.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.04.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)