Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 306

Rīgā 2016. gada 17. maijā (prot. Nr. 23 22. §)
Noteikumi par prasībām uz iepakojumiem izvietojamiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību
Izdoti saskaņā ar Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu,
elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu
aprites likuma 7. panta sesto daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā uz tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu iepakojumiem noformē un novieto brīdinājumus par ietekmi uz veselību;

1.2. uz smēķēšanai paredzētā tabakas izstrādājuma iepakojuma vienības un ārējā iepakojuma izvietojamos kombinētos brīdinājumus par ietekmi uz veselību (turpmāk – kombinētais brīdinājums) un tajos ietveramos rakstveida brīdinājumus;

1.3. kārtību, kādā ražotājs vai importētājs ziņo par kombinētā brīdinājuma izvietošanu.

II. Vispārīgās prasības

2. Uz tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma izvietotie brīdinājumi par ietekmi uz veselību aizņem visu tiem paredzēto virsmu, un tos nekomentē, nepārfrāzē un uz tiem neizdara nekādas atsauces.

3. Uz iepakojuma vienības vai jebkāda ārējā iepakojuma izvietotie brīdinājumi par ietekmi uz veselību ir drukāti tā, lai:

3.1. tos nevarētu noņemt vai izdzēst un tie būtu pilnībā redzami, tostarp tie nav daļēji vai pilnīgi noslēpti vai pārtraukti, izmantojot nodokļu markas, cenu zīmes, drošības elementus, apvalkus, apvākojumus, kastītes vai citus līdzekļus;

3.2. atverot iepakojuma vienību, brīdinājumi par ietekmi uz veselību paliek neskarti. Iepakojuma vienībai ar atliecamu augšējo vāciņu brīdinājumus par ietekmi uz veselību iepakojuma vienības atvēršanas brīdī var pārplēst, bet vienīgi tā, lai tiktu nodrošināts teksta, fotoattēlu un informācijas par smēķēšanas atmešanu grafiskais veselums un uzskatāmība.

4. Uz iepakojuma vienības izvietotie brīdinājumi par ietekmi uz veselību nekādā veidā neslēpj un nepārtrauc nodokļu markas, cenu zīmes, izsekošanas un identificēšanas zīmes un drošības elementus.

5. Uz smēķēšanai paredzētā tabakas izstrādājuma iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma izvietojamo vispārīgo brīdinājumu, informatīvo uzrakstu, kombinēto brīdinājumu, kā arī uz bezdūmu tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma izvietojamo brīdinājumu par ietekmi uz veselību izmēru aprēķina attiecībā pret aizvērtas iepakojuma vienības vai ārējā iepakojuma konkrēto virsmu.

6. Uz tabakas izstrādājuma iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma izvietotos brīdinājumus par ietekmi uz veselību ieskauj vienu milimetru plata melna līnija brīdinājumiem par ietekmi uz veselību paredzētā laukuma iekšpusē.

7. Patērētājiem paredzētie attēli, kuros reproducēta iepakojuma vienība vai jebkāds ārējais iepakojums, atbilst tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko cigarešu un to uzpildes flakonu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām.

8. Uz tāda tabakas izstrādājuma iepakojuma vienības, kas nav cigaretes un tinamā tabaka maisiņos, brīdinājumi par ietekmi uz veselību var būt drukāti uz uzlīmēm, ja šādas uzlīmes nav noņemamas.

III. Vispārīgā brīdinājuma un informatīvā uzraksta izvietošanas prasības uz smēķēšanai paredzēta tabakas izstrādājuma iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma

9. Uz smēķēšanai paredzētā tabakas izstrādājuma iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma izvietotais vispārīgais brīdinājums un informatīvais uzraksts sedz 50 % no virsmas, uz kuras tas uzdrukāts.

10. Uz cigarešu paciņas un tinamās tabakas taisnstūra paralēlskaldņa formas iepakojuma vispārīgais brīdinājums atrodas uz vienas iepakojuma vienības sānu virsmas apakšējās daļas, bet informatīvais uzraksts – uz otras sānu virsmas apakšējās daļas. Šie brīdinājumi par ietekmi uz veselību ir vismaz 20 milimetrus plati.

11. Uz smēķēšanai paredzētā tabakas izstrādājuma iepakojuma vienības, kas veidota kā kastīte ar sānos piestiprinātu atvāžamu vāciņu, kuru atverot kastītes sānu virsma tiek sadalīta divās daļās, sānu virsma ir vismaz 16 milimetrus augsta. Uz šādas iepakojuma vienības vispārīgo brīdinājumu drukā pilnībā uz sadalītās virsmas lielākās daļas un uz augšējās virsmas iekšējās daļas, kas ir redzama, iepakojumu atverot, bet informatīvo uzrakstu – uz pilnībā sadalītās virsmas lielākās daļas.

12. Uz tinamās tabakas iepakojuma vienības, kas veidota kā četrstūraina kabata ar pārloku, kas sedz atveri (salokāms maisiņš vai plakanas pamatnes maisiņš), vai kā maisiņš ar pamatni (stāvus nostatāms maisiņš), vispārīgo brīdinājumu un informatīvo uzrakstu drukā uz virsmām, kur tie ir pilnībā redzami.

13. Uz plakanas pamatnes maisiņa un salokāma maisiņa vispārīgo brīdinājumu un informatīvo uzrakstu izvieto un noformē atbilstoši šo noteikumu 1. pielikuma 1. un 2. punktam, ievērojot šādus nosacījumus:

13.1. vispārīgo brīdinājumu un informatīvo uzrakstu drukā uz divām virsmām, kas redzamas, pilnībā atverot iepakojuma vienību;

13.2. vispārīgo brīdinājumu un informatīvo uzrakstu izvieto attiecīgo virsmu augšējā malā;

13.3. vispārīgo brīdinājumu drukā uz augšējās virsmas.

14. (Zaudējis spēku ar 21.05.2018.; sk. 36. punktu)

15. Uz stāvus nostatāmā maisiņa vispārīgo brīdinājumu un informatīvo uzrakstu izvieto un noformē atbilstoši šo noteikumu 1. pielikuma 4. punktam, ievērojot šādus nosacījumus:

15.1. vispārīgo brīdinājumu un informatīvo uzrakstu izvieto uz pamatnes virsmām, kas redzamas, kad stāvus nostatāmais tinamās tabakas maisiņš ir nolikts guļus ar aizmuguri uz leju;

15.2. vispārīgo brīdinājumu drukā uz virsmas, kas atrodas virs stāvus nostatāmā tinamās tabakas maisiņa pamatnes locījuma līnijas;

15.3. informatīvo uzrakstu drukā uz virsmas, kas atrodas zem stāvus nostatāmā tinamās tabakas maisiņa locījuma līnijas;

15.4. virsmu laukumu aprēķina, izmantojot izmērus, kad malas ir noslēgtas.

16. Uz tinamās tabakas iepakojuma vienības, kas veidota kā cilindrisks iepakojums, vispārīgo brīdinājumu drukā uz vāciņa ārējās virsmas, bet informatīvo uzrakstu – uz vāciņa iekšējās virsmas.

17. Uz smēķēšanai paredzētā tabakas izstrādājuma iepakojuma vienības un ārējā iepakojuma vispārīgais brīdinājums un informatīvais uzraksts ir drukāti ar melnu krāsu Helvetica treknrakstā uz balta fona, un tie ir izvietoti tiem paredzētās virsmas centrā. Uz taisnstūra paralēlskaldņa formas iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma vispārīgais brīdinājums un informatīvais uzraksts ir izvietoti paralēli iepakojuma vienības vai ārējā iepakojuma sānu malai.

IV. Kombinētā brīdinājuma novietojuma prasības

18. Uz katras smēķēšanai paredzētā tabakas izstrādājuma iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma izvietotais kombinētais brīdinājums:

18.1. ietver vienu no šo noteikumu 2. pielikumā iekļautajiem attēliem, kas sastāv no attiecīga krāsaina fotoattēla un viena no šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem rakstveida brīdinājumiem;

18.2. ietver Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma 7. panta otrās daļas 3. punktā minēto informāciju par smēķēšanas atmešanu;

18.3. ir izvietots gan uz iepakojuma vienības, gan ārējā iepakojuma priekšējās un aizmugurējās virsmas un sedz 65 % no katras virsmas. Uz katras iepakojuma vienības un katra ārējā iepakojuma izvieto vienu un to pašu rakstveida brīdinājumu un attiecīgo krāsaino fotoattēlu uz abām iepakojuma vienības un ārējā iepakojuma virsmām. Uz cilindriskiem iepakojumiem divi kombinētie brīdinājumi ir izvietoti vienādā attālumā viens no otra un katrs brīdinājums par ietekmi uz veselību sedz 65 % no izliektās virsmas attiecīgās puses;

18.4. atrodas iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma augšējā malā un ir izvietots tādā pašā virzienā kā jebkāda cita uz tās pašas iepakojuma virsmas esošā informācija;

18.5. atbilst šādām prasībām, ja tas ir uz cigarešu iepakojuma vienībām:

18.5.1. augstums, ne mazāks par 44 milimetriem;

18.5.2. platums, ne mazāks par 52 milimetriem.

19. Atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam ir trīs kombinēto brīdinājumu komplekti. Šo noteikumu 2. pielikumā minēto kombinēto brīdinājumu komplektu fotoattēlus digitālā formātā var saņemt, iesniedzot Veselības ministrijā attiecīgu iesniegumu. Katru gadu izmanto vienu kombinēto brīdinājumu komplektu, un pēc gada to rotācijas kārtībā nomaina ar citu kombinēto brīdinājumu komplektu. Katrs lietošanai konkrētajā gadā paredzētais kombinēto brīdinājumu komplekts uz katra smēķēšanai paredzētā tabakas izstrādājuma iepakojuma attēlojams pēc iespējas vienādā skaitā.

(MK 26.10.2021. noteikumu Nr. 711 redakcijā)

19.1 Šo noteikumu 19. punktā minēto kombinēto brīdinājumu komplektu nomaiņu veic ne vēlāk kā līdz 20. maijam. Ja konkrētajā gadā akcīzes nodokļa likmes maiņa tiek veikta pirms 20. maija, kombinēto brīdinājumu komplektu nomaiņa attiecīgajā gadā notiek vienlaikus ar akcīzes nodokļa likmes izmaiņām likumā "Par akcīzes nodokli" paredzētajā kārtībā. Ja akcīzes nodokļa likmes maiņa plānota vairākas reizes gadā, kombinēto brīdinājumu komplektu nomaiņa notiek vienlaikus ar pirmajām akcīzes nodokļa likmes izmaiņām.

(MK 26.10.2021. noteikumu Nr. 711 redakcijā)

20. Ražotājs vai importētājs mēneša laikā pēc smēķēšanai paredzētā tabakas izstrādājuma laišanas tirgū rakstveidā paziņo Veselības inspekcijai par konkrētajā gadā izmantoto kombinēto brīdinājumu komplektu.

21. Ražotājs kombinēto brīdinājumu atkarībā no tā augstuma un platuma izvieto šādi:

21.1. ja kombinētā brīdinājuma augstums pārsniedz 70 % no tā platuma, kombinēto brīdinājumu izvieto stabiņveidā atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1. punktam;

21.2. ja kombinētā brīdinājuma augstums ir lielāks par 20 %, bet mazāks par 65 % no tā platuma, kombinēto brīdinājumu izvieto blakusizkārtojumā atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2. punktam;

21.3. ja kombinētā brīdinājuma augstums ir 65 % no tā platuma vai vairāk, bet nepārsniedz 70 %, to var izvietot stabiņveidā vai blakusizkārtojumā ar nosacījumu, ka visi kombinētā brīdinājuma elementi saglabājas pilnībā redzami un nav deformēti.

22. Izvietojot kombinēto brīdinājumu atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1. punktam stabiņveidā, fotoattēlu novieto kombinētā brīdinājuma augšpusē, savukārt rakstveida brīdinājumu un informāciju par smēķēšanas atmešanu – zem fotoattēla. Fotoattēls aizņem 50 %, rakstveida brīdinājums – 38 % un informācija par smēķēšanas atmešanu – 12 % no kombinētā brīdinājuma virsmas laukuma, kas ir ārējās melnās apmales iekšpusē.

23. Izvietojot kombinēto brīdinājumu atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2. punktam blakusizkārtojumā, fotoattēlu novieto kombinētā brīdinājuma kreisajā pusē, rakstveida brīdinājumu – augšējā labajā pusē un informāciju par smēķēšanas atmešanu – apakšējā labajā pusē. Fotoattēls aizņem 50 %, rakstveida brīdinājums – 40 % un informācija par smēķēšanas atmešanu – 10 % no kombinētā brīdinājuma virsmas laukuma, kas ir ārējās melnās apmales iekšpusē.

24. Ja iepakojuma vienības vai ārējā iepakojuma formas dēļ kombinētā brīdinājuma augstums ir 20 % no tā platuma vai mazāks, kombinēto brīdinājumu atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 3. punktam izvieto īpaši platā blakusizkārtojumā. Šādā gadījumā fotoattēls aizņem 35 %, rakstveida brīdinājums – 50 % un informācija par smēķēšanas atmešanu – 15 % no kombinētā brīdinājuma virsmas laukuma, kas ir ārējās melnās apmales iekšpusē.

25. Kombinēto brīdinājumu drukā, izmantojot četru krāsu modeli – CMYK (ciānfuksīndzeltenmelnais krāsu modelis). Visi elementi melnā krāsā atbilst C0, M0, Y0 un K100 un elementi silti dzeltenā krāsā – C0, M10, Y100 un K0. Kombinēto brīdinājumu reproducē ar minimālo izšķirtspēju 300 dpi, ja to drukā faktiskajā izmērā.

26. Rakstveida brīdinājumu drukā baltā krāsā uz melna fona, bet informāciju par smēķēšanas atmešanu – melnā krāsā uz silti dzeltena fona atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumam.

27. Ja kombinēto brīdinājumu izvieto blakusizkārtojumā, apvērstajā stabiņveidā vai īpaši platā blakusizkārtojumā, laukumā, kas paredzēts informācijai par smēķēšanas atmešanu, starp minēto informāciju un fotoattēlu ir vienu milimetru plata melna līnija.

28. Ražotājs vai importētājs nodrošina, ka kombinētajā brīdinājumā ietveramais fotoattēls:

28.1. ir reproducēts, neizmantojot efektus, nepielāgojot krāsas, neveicot retušēšanu vai nepaplašinot fonu;

28.2. nav apcirpts pārāk tuvu attēla fokusa punktam vai pārāk tālu no tā;

28.3. ir mērogots proporcionāli, to neizstiepjot vai nesablīvējot.

29. Ražotājs nodrošina, ka:

29.1. rakstveida brīdinājums un informācija par smēķēšanas atmešanu ir līdzināta pa kreisi un vertikāli centrēta;

29.2. rakstveida brīdinājums un informācija par smēķēšanas atmešanu ir drukāta Neue Frutiger Condensed Bold šriftā;

29.3. rakstveida brīdinājums ir drukāts ar vienāda izmēra burtiem;

29.4. rakstveida brīdinājuma un informācijas par smēķēšanas atmešanu burtu izmērs ir pēc iespējas lielāks, lai nodrošinātu teksta maksimālu uzskatāmību;

29.5. rakstveida brīdinājuma minimālais burtu izmērs ir 6 punkti, informācijas par smēķēšanas atmešanu minimālais burtu izmērs ir 5 punkti;

29.6. atstarpe starp rakstu rindām ir par 2 punktiem lielāka nekā rakstveida brīdinājuma burtu izmērs un par 1–2 punktiem lielāka nekā informācijas par smēķēšanas atmešanu burtu izmērs;

29.7. rakstveida brīdinājums ir reproducēts, kā norādīts šo noteikumu 3. pielikumā, tostarp attiecībā uz lielo burtu lietojumu, bet izņemot numerāciju.

30. Noformējot kombinēto brīdinājumu uz tāda smēķēšanai paredzētā tabakas izstrādājuma iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma, kas nav cigaretes, tinamā tabaka un ūdenspīpju tabaka, ja nav iespējams piemērot šo noteikumu 29.5. un 29.6. apakšpunktu, ražotāji vai importētāji var samazināt burtu izmēru rakstveida brīdinājumam un informācijai par smēķēšanas atmešanu vai atstarpi starp rakstu rindām ar nosacījumu, ka tiek saglabāti visi kombinētā brīdinājuma elementi un tie ir pilnībā redzami.

31. Šo noteikumu 22. punktu nepiemēro kombinētajam brīdinājumam, kas izvietojams iepakojuma vienības ar atliecamu augšējo vāciņu priekšpusē. Šādam kombinētajam brīdinājumam piemēro šādus nosacījumus:

31.1. ja vāciņš ir mazāks par šo noteikumu 22. un 23. punktā noteikto fotoattēlam paredzēto virsmas laukumu un 22. punktā ietvertās prasības ievērošana izraisītu to, ka fotoattēls iepakojuma atvēršanas brīdī tiek sadalīts:

31.1.1. rakstveida brīdinājumu izvieto kombinētā brīdinājuma augšpusē, bet informāciju par smēķēšanas atmešanu un fotoattēlu – zem rakstveida brīdinājuma atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 4. punktam (apvērstā stabiņveidā);

31.1.2. fotoattēls aizņem vismaz 50 %, rakstveida brīdinājums – vismaz 30 % un informācija par smēķēšanas atmešanu – vismaz 10 %, bet ne vairāk kā 12 % no kombinētā brīdinājuma virsmas laukuma, kas ir ārējās melnās apmales iekšpusē;

31.2. ja vāciņš ir lielāks par šo noteikumu 22. un 23. punktā fotoattēlam paredzēto virsmas laukumu un 22. punktā ietvertās prasības ievērošana izraisītu to, ka rakstveida brīdinājums vai informācija par smēķēšanas atmešanu iepakojuma atvēršanas brīdī tiek sadalīta:

31.2.1. fotoattēlu izvieto kombinētā brīdinājuma augšpusē, bet rakstveida brīdinājumu un informāciju par smēķēšanas atmešanu – zem fotoattēla atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1. punktam;

31.2.2. fotoattēls aizņem vismaz 50 %, rakstveida brīdinājums – vismaz 30 % un informācija par smēķēšanas atmešanu – vismaz 10 %, bet ne vairāk kā 12 % no kombinētā brīdinājuma virsmas laukuma, kas ir ārējās melnās apmales iekšpusē;

31.3. ražotājs nodrošina, lai neviens no šo noteikumu 18.1. un 18.2. apakšpunktā minētajiem kombinētā brīdinājuma elementiem iepakojuma vienības atvēršanas brīdī netiktu sadalīts.

V. Uz bezdūmu tabakas izstrādājuma, augu smēķēšanas produkta, elektroniskās cigaretes un uzpildes flakona iepakojuma izvietojamā brīdinājuma par ietekmi uz veselību noformējums

32. Uz bezdūmu tabakas izstrādājuma, elektroniskās cigaretes un uzpildes flakona iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma brīdinājums par ietekmi uz veselību:

32.1. ir izvietots uz divām lielākajām virsmām;

32.2. ir izvietots paralēli galvenajam tekstam uz šim brīdinājumam paredzētās virsmas;

32.3. atbilst šo noteikumu 17. punktam.

33. Uz augu smēķēšanas produkta iepakojuma vienības brīdinājums par ietekmi uz veselību ir drukāts uz iepakojuma vienības priekšējās un aizmugurējās virsmas, kā arī uz jebkāda ārējā iepakojuma un atbilst šo noteikumu 17. punktam.

34. Uz bezdūmu tabakas izstrādājuma, augu smēķēšanas produkta, elektroniskās cigaretes un uzpildes flakona iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma izvietojamie brīdinājumi par ietekmi uz veselību sedz 30 % no virsmas, uz kuras tie ir uzdrukāti.

VI. Noslēguma jautājumi

35. Tabakas izstrādājumus, kas līdz 2016. gada 19. maijam ražoti vai laisti tirgū un marķēti saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumiem Nr. 868 "Noteikumi par tabakas izstrādājumu iepakojuma vienību papildināšanu ar krāsainajiem fotoattēliem vai ilustrācijām", atļauts laist tirgū līdz 2017. gada 20. maijam.

36. Šo noteikumu 14. punkts un 1. pielikuma 3. punkts ir spēkā līdz 2018. gada 20. maijam.

37. Tinamo tabaku maisiņos, kas ražota vai laista brīvā apgrozībā līdz 2018. gada 20. maijam un marķēta ar vispārīgo brīdinājumu un informatīvo uzrakstu atbilstoši šo noteikumu 14. punktam un 1. pielikuma 3. punktam, atļauts laist tirgū līdz 2019. gada 20. maijam.

38. Līdz 2019. gada 19. maijam kombinētos brīdinājumus, kas drukāti uz kartona iepakojuma vienības aizmugurējās virsmas, novieto tieši zem akcīzes nodokļa markas. Ja iepakojuma vienība ir ražota no mīksta materiāla, akcīzes nodokļu marku var ievietot taisnstūra laukumā tā, lai akcīzes nodokļa markas augstums nepārsniedz 13 milimetrus starp iepakojuma augšējo malu un kombinēto brīdinājumu augšējo malu. Zīmolus vai logotipus nenovieto virs brīdinājuma par ietekmi uz veselību.

39. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 20. maijā.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumu projektā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Komisijas 2012. gada 7. marta Direktīvas 2012/9/ES, ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/37/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu;

2) Eiropas Komisijas 2014. gada 12. marta Direktīvas 2014/39/ES, ar ko groza Direktīvu 2012/9/ES attiecībā uz tās transponēšanas datumu un pārejas perioda beigu termiņu;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Direktīvas 2014/40/ES par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu un ar ko atceļ Direktīvu 2001/37/EK;

4) Eiropas Komisijas 2015. gada 13. jūlija Direktīvas 2015/1139, ar ko Direktīvu 2012/9/ES groza attiecībā uz tās transponēšanas datumu un pārejas perioda beigu termiņu;

5) Eiropas Komisijas 2014. gada 10. oktobra Deleģētās direktīvas 2014/109/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/40/ES II pielikumu, izveidojot galeriju ar ilustratīviem brīdinājumiem, kuri jāizvieto uz tabakas izstrādājumiem.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Veselības ministrs Guntis Belēvičs
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 17. maija
noteikumiem Nr. 306
Vispārīgā brīdinājuma un informatīvā uzraksta precīzs novietojums uz tinamās tabakas, ko pārdod maisiņos

1. Plakanas pamatnes maisiņš

2. Salokāms maisiņš

3. (Zaudējis spēku ar 21.05.2018.; sk. noteikumu 36. punktu)

 

4. Stāvus nostatāms maisiņš

Veselības ministrs Guntis Belēvičs
2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 17. maija
noteikumiem Nr. 306
Kombinēto brīdinājumu par ietekmi uz veselību attēli

1. komplekts

2. komplekts

3. komplekts

Veselības ministrs Guntis Belēvičs
3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 17. maija
noteikumiem Nr. 306
Rakstveida brīdinājumi par ietekmi uz veselību

(Pielikums grozīts ar MK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 124)

1. Deviņi no desmit plaušu vēža slimniekiem ir smēķētāji.

2. Smēķēšana izraisa mutes un rīkles vēzi.

3. Smēķēšana nopietni kaitē plaušām.

4. Smēķēšana izraisa sirdslēkmes.

5. Smēķēšana izraisa insultu un invaliditāti.

6. Smēķēšana izraisa artēriju nosprostošanos.

7. Smēķēšana palielina risku kļūt aklam.

8. Smēķēšana izraisa zobu bojājumus un smaganu saslimšanas.

9. Smēķēšana var nogalināt jūsu vēl nedzimušo bērnu.

10. Cigarešu dūmi kaitē jūsu bērniem, ģimenei un draugiem.

11. Ja smēķējat jūs, paaugstinās risks, ka smēķēs arī jūsu bērni.

12. Atmetiet smēķēšanu – tuviniekiem jūs esat vajadzīgs dzīvs.

13. Smēķēšana samazina auglību.

14. Smēķēšana palielina impotences risku.

Veselības ministrs Guntis Belēvičs
4. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 17. maija
noteikumiem Nr. 306
Kombinēto brīdinājumu par ietekmi uz veselību izvietojums

1. Stabiņveida formāts

1. Fotoattēls. 2. Rakstveida brīdinājums. 3. Informācija par smēķēšanas atmešanu.

2. Blakusizkārtojuma formāts

 

1. Fotoattēls. 2. Rakstveida brīdinājums. 3. Informācija par smēķēšanas atmešanu.

3. Īpaši plats blakusizkārtojuma formāts

1. Fotoattēls. 2. Rakstveida brīdinājums. 3. Informācija par smēķēšanas atmešanu.

4. Apvērsts stabiņveida formāts

1. Fotoattēls. 2. Rakstveida brīdinājums. 3. Informācija par smēķēšanas atmešanu. 4. Atliecams augšējais vāciņš.

Veselības ministrs Guntis Belēvičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par prasībām uz iepakojumiem izvietojamiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 306Pieņemts: 17.05.2016.Stājas spēkā: 20.05.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 97, 20.05.2016. OP numurs: 2016/97.1
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
282235
{"selected":{"value":"29.10.2021","content":"<font class='s-1'>29.10.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.10.2021","iso_value":"2021\/10\/29","content":"<font class='s-1'>29.10.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"21.05.2018","iso_value":"2018\/05\/21","content":"<font class='s-1'>21.05.2018.-28.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.03.2017","iso_value":"2017\/03\/10","content":"<font class='s-1'>10.03.2017.-20.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.05.2016","iso_value":"2016\/05\/20","content":"<font class='s-1'>20.05.2016.-09.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.10.2021
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"