Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 191

Rīgā 2016. gada 29. martā (prot. Nr. 15 20. §)
Kārtība, kādā pašvaldībām 2016. gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla uzturēšanai
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2016. gadam" 55. pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija) budžeta programmas 30.00.00 "Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" ietvaros paredzētās apropriācijas apmērā piešķir pašvaldībām valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu (turpmāk – vienotie klientu apkalpošanas centri) uzturēšanai 2016. gadā.

2. Ministrija centralizēti nodrošina vienotā klientu apkalpošanas centru tīkla atpazīstamības pasākumus (piemēram, viedkaršu lasītāju izgatavošana, plakātu izgatavošana, bukletu sagatavošana un izdošana ) un sabiedriskās domas pētījuma veikšanu, šim mērķim paredzot finansējumu 7771 euro apmērā no budžeta programmas 30.00.00 "Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" ietvaros piešķirtās valsts budžeta dotācijas.

3. Lai nodrošinātu vienoto klientu apkalpošanas centru darbībai nepieciešamo pakalpojumu vadības sistēmas uzturēšanu, valsts budžeta dotāciju Ventspils pilsētas domei piešķir noteiktā apmērā atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam un tā izlietojama saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Ventspils pilsētas domes noslēgto līgumu.

II. Valsts budžeta dotācijas aprēķināšanas un piešķiršanas kārtība

4. Vienotajā klientu apkalpošanas centrā nodarbināto atlīdzības fonda nodrošināšanai tiešajām personāla attiecināmajām izmaksām valsts budžeta dotācija piešķirama šādā apmērā:

4.1. pašvaldībām, kurās ir vairāk nekā 20 000 iedzīvotāju, – 1 000 euro mēnesī;

4.2. pašvaldībām, kurās ir no 10 001 līdz 20 000 iedzīvotāju, – 700 euro mēnesī;

4.3. pašvaldībām, kurās ir līdz 10 000 iedzīvotāju, – 500 euro mēnesī.

5. Atlīdzība vienoto klientu apkalpošanas centru nodarbinātajiem piešķirama, nepārsniedzot noteikto apmēru, neatkarīgi no iesaistīto darbinieku skaita.

6. Valsts budžeta dotācijas aprēķināšanai netiešās izmaksas nosaka 15 % apmērā no tiešajām personāla attiecināmajām izmaksām. Izmantojot šo metodi, netiešās izmaksas matemātiski aprēķina kā 15 % no attiecināmajām tiešajām personāla izmaksām, izmantojot šādu formulu:

netiešās izmaksas = tiešās personāla attiecināmās izmaksas x 15 %.

7. Uzturēšanas netiešās atbalstāmās izmaksas ir:

7.1. vienoto klientu apkalpošanas centru personāla kancelejas preces, biroja piederumi un biroja aprīkojuma noma;

7.2. vienoto klientu apkalpošanas centru personāla telpu noma un īre, komunālie maksājumi un telpu uzturēšanas izmaksas (tai skaitā iestādes koplietošanas telpu un koplietošanas resursu izmantošanas izmaksu proporcionāla segšana);

7.3. vienoto klientu apkalpošanas centru personāla sakaru, interneta, IT uzturēšanas izmaksas un pasta pakalpojumu izmaksas;

7.4. citas izmaksas, kas nav iekļautas vienoto klientu apkalpošanas centru tiešajās attiecināmajās izmaksās, bet ir nepieciešamas darbības rezultātu sasniegšanai.

8. Valsts budžeta dotāciju Balvu novada, Smiltenes novada un Tukuma novada vienoto klientu apkalpošanas centru uzturēšanas izdevumiem piešķir, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Balvu novada pašvaldības, Smiltenes novada pašvaldības un Tukuma novada pašvaldības noslēgtos līgumus.

9. Valsts budžeta dotāciju vienotā klientu apkalpošanas centra darbības nodrošināšanai (uzturēšanas un nodarbināto atlīdzības izdevumi) pašvaldībai piešķir atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam.

10. Ministrija 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā pārskaita valsts budžeta dotāciju uz pašvaldības norēķinu kontu Valsts kasē.

III. Valsts budžeta dotācijas izlietošanas uzraudzība

11. Pašvaldība ir atbildīga par piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu atbilstoši šo noteikumu 9. punktā minētajam mērķim un atsevišķu grāmatvedības uzskaites nodrošināšanu izdevumiem, ka saistīti ar vienotā klientu apkalpošanas centra darbības uzturēšanu.

12. Piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietošanu uzrauga ministrija.

13. Pašvaldība 30 darbdienu laikā pēc valsts budžeta finansējuma izlietošanas iesniedz ministrijā pārskatu par 2016. gadā piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu vienoto klientu apkalpošanas centru uzturēšanai saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikuma 1. punktu.

14. Ventspils pilsētas dome 30 darbdienu laikā pēc valsts budžeta finansējuma izlietošanas iesniedz ministrijā pārskatu par 2016. gadā piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu vienoto klientu apkalpošanas centru pakalpojumu vadības sistēmas nodrošināšanai saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikuma 2. punktu.

15. Ministrija apkopo pašvaldību iesniegtos pārskatus, pārbauda pārskatu atbilstību piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumam un izlases kārtībā pašvaldībās pārbauda piešķirto valsts budžeta dotāciju izlietojumu.

16. Valsts budžeta dotāciju, kas nav izlietota atbilstoši paredzētajiem mērķiem, atmaksā saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumiem Nr. 1220 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība".

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 29. marta
noteikumiem Nr. 191
Valsts budžeta dotācijas apmērs 2016. gadā Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla uzturēšanai

1. Valsts budžeta dotācijas pašvaldībai vienotā klientu apkalpošanas centra darbības nodrošināšanai

Nr. p. k.PašvaldībaValsts budžeta dotācijas apmērs
euro
1.Auces novads6 900
2.Aglonas novads6 900
3.Aknīstes novads6 900
4.Alojas novads6 900
5.Alsungas novads6 900
6.Amatas novads6 900
7.Apes novads6 900
8.Ādažu novads9 660
9.Baltinavas novads6 900
10.Balvu novads6 000
11.Beverīnas novads6 900
12.Brocēnu novads6 900
13.Carnikavas novads6 900
14.Cesvaines novads6 900
15.Ciblas novads6 900
16.Dagdas novads6 900
17.Daugavpils novads13 800
18.Dundagas novads6 900
19.Grobiņas novads6 900
20.Ilūkstes novads6 900
21.Inčukalna novads6 900
22.Jaunpiebalgas novads6 900
23.Jaunpils novads6 900
24.Jelgavas novads13 800
25.Kandavas novads6 900
26.Kocēnu novads6 900
27.Ķekavas novads13 800
28.Lielvārdes novads9 660
29.Lubānas novads6 900
30.Naukšēnu novads6 900
31.Neretas novads6 900
32.Nīcas novads6 900
33.Ozolnieku novads9 660
34.Pārgaujas novads6 900
35.Pāvilostas novads6 900
36.Pļaviņu novads6 900
37.Raunas novads6 900
38.Riebiņu novads6 900
39.Rojas novads6 900
40.Rucavas novads6 900
41.Rugāju novads6 900
42.Rundāles novads6 900
43.Rūjienas novads6 900
44.Salacgrīvas novads6 900
45.Salas novads6 900
46.Salaspils novads13 800
47.Saulkrastu novads6 900
48.Sējas novads6 900
49.Skrundas novads6 900
50.Smiltenes novads6 000
51.Stopiņu novads9 660
52.Strenču novads6 900
53.Tērvetes novads6 900
54.Tukuma novads7 800
55.Vaiņodes novads6 900
56.Varakļānu novads6 900
57.Viesītes novads6 900
58.Viļakas novads6 900
59.Viļānu novads6 900
 Kopā444 840

2. Valsts budžeta dotācija, lai nodrošinātu vienoto klientu apkalpošanas centru darbībai nepieciešamo pakalpojumu vadības sistēmas uzturēšanu

Nr. p. k.PašvaldībaValsts budžeta dotācijas apmērs
euro
1.Ventspils pilsētas dome65 000
Kopā65 000
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

2. pielikums

Ministru kabineta
2016. gada 29. marta
noteikumiem Nr. 191
Pārskats par piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu 2016. gadā Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla uzturēšanai
Valsts budžeta dotācijas saņēmējs
Valsts budžeta dotācijas piešķiršanas pamatojums

1. Pašvaldību budžeta dotācijas izlietojums

Nr.p. k.Izmaksu pozīcijaValsts budžeta dotācijaIzmaksas pamatojoša dokumenta numurs, datumsPašvaldības līdzfinansējums
1.Uzturēšanas izmaksas   
2.Nodarbināto atlīdzība    
Kopā   

2. Ventspils pilsētas domes dotācijas izlietojums

Nr.p. k.Izmaksu pozīcijaValsts budžeta dotācijaStatistikas dati par pakalpojumu vadības sistēmas darbības rādītājiem
1.Pakalpojumu vadības sistēmas nodrošināšana
1.1.dokumentu aprite  
1.2.telefoniskās un tiešsaistes kanālu darbība  
1.3.informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras atbalsts  
1.4.klientu apkalpošanas centra darbinieku apmācība pakalpojumu vadības sistēmas izmantošanā  
Kopā 

 

Valsts budžeta dotācijas saņēmējs   
 (vārds, uzvārds, amats) (paraksts)

 

Pārskata sagatavotājs   
 (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasts) (paraksts)
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā pašvaldībām 2016. gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 191Pieņemts: 29.03.2016.Stājas spēkā: 08.04.2016.Zaudē spēku: 01.01.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 67, 07.04.2016. OP numurs: 2016/67.5
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
281354
08.04.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)