Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.45

Rīgā 2016.gada 1.aprīlī (prot. Nr.12, 5.p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SABIEDRĪBA MĀRUPE" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators), pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk - Likums) 6.panta otro daļu, pilda tam ar likumu nodotās funkcijas un savas kompetences ietvaros patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kas ir saistoši konkrētiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem.

Regulators konstatē

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SABIEDRĪBA MĀRUPE", vienotais reģistrācijas numurs: 40103045371, juridiskā adrese: Mazcenu aleja 37, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166 (turpmāk - SIA "SABIEDRĪBA MĀRUPE"), koģenerācijas stacijā Mazcenu alejā 41, Jaunmārupē, Mārupes novadā, saražotās siltumenerģijas tarifi pie dabasgāzes diferencētajiem tirdzniecības gala tarifiem atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenas tika noteikti ar Regulatora 2012.gada 24.oktobra lēmumu Nr.254 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SABIEDRĪBA MĀRUPE" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifiem" (turpmāk - Lēmums Nr.254), kurā zemākais apstiprinātais tarifs ir pie dabasgāzes tirdzniecības cenas 184,97 EUR/tūkst.n.m3 un tai atbilstošā piemērojamā dabasgāzes tirdzniecības gala tarifa.

2. Regulators 2008.gada 24.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.247 "Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" dabasgāzes apgādes tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 114.nr.), ar kuru apstiprināja dabasgāzes diferencētos tirdzniecības gala tarifus lietotājiem atkarībā no dabasgāzes patēriņa apjoma gadā un dabasgāzes tirdzniecības cenām, sākot no 128,06 EUR/tūkst.n.m3.

3. AS "Latvijas Gāze" oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (nr.49) 2016.gada 10.martā ir publicējusi dabasgāzes tirdzniecības cenu 2016.gada martam un prognozi 2016.gada aprīlim un maijam. Lietotājiem ar dabasgāzes patēriņu virs 25 tūkst.nm3 gadā 2016.gada martā piemērojami dabasgāzes diferencētie tirdzniecības gala tarifi pie dabasgāzes tirdzniecības cenas 177,86 EUR/tūkst.nm3, aprīlī varētu tikt piemēroti dabasgāzes diferencētie tirdzniecības gala tarifi pie dabasgāzes tirdzniecības cenas 177,86 EUR/tūkst.nm3, bet maijā - pie dabasgāzes tirdzniecības cenas 163,63 EUR/tūkst.nm3.

4. Saskaņā ar Regulatora 2010.gada 11.jūnija lēmuma Nr. 1/10 "Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika" 42.punktu, ja prognozējamā dabasgāzes tirdzniecības cena un attiecīgais dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs neiekļaujas Regulatora apstiprināto tarifu tabulā, komersants pēc Regulatora pieprasījuma iesniedz tarifu projektu vai Regulators nosaka tarifa piemērošanas kārtību atbilstoši piemērojamam dabasgāzes diferencētajam tirdzniecības gala tarifam.

5. Likuma 1.pants nosaka Likuma mērķi - nodrošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, un Likuma 9.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka Regulatora funkciju aizstāvēt lietotāju intereses un veicināt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību.

6. SIA "SABIEDRĪBA MĀRUPE" pilnvarotais pārstāvis padomes sēdē izteica viedokli, ka nepieciešams noteikt tarifu piemērošanas kārtību.

Regulators secina

1. Regulators ir izvērtējis Lēmumā Nr.254 noteikto tarifu piemērošanu un Regulatora rīcībā esošo informāciju par AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes tirdzniecības cenu 2016.gada martā un cenas prognozi 2016.gada aprīlim un maijam un secina, ka SIA "SABIEDRĪBA MĀRUPE" no 2016.gada marta nevarēs piemērot saražotās siltumenerģijas tarifu atbilstoši faktiskajai dabasgāzes tirdzniecības cenai un attiecīgi piemērojamam dabasgāzes diferencētajam tirdzniecības gala tarifam, jo Regulatora Lēmumā Nr.254 apstiprinātā tarifu tabula neietver AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes publicēto tirdzniecības cenu 2016.gada martā un cenas prognozi 2016.gada aprīlim un maijam.

2. SIA "SABIEDRĪBA MĀRUPE" siltumenerģijas ražošanas tarifs ir nepieciešama komponente SIA "SABIEDRĪBA MĀRUPE" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifā.

3. Izvērtējot Administratīvā procesa likuma 66.pantā noteiktos lietderības apsvērumus attiecībā uz administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu tiesisku (leģitīmu) mērķi, un administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai, Regulators secina, ka šīs lietas ietvaros konstatētie fakti norāda uz administratīvā akta izdošanas nepieciešamību un pamatotību, lai SIA "SABIEDRĪBA MĀRUPE" varētu piemērot saražotās siltumenerģijas tarifus situācijā, kad AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes tirdzniecības cena ir zemāka par Lēmumā Nr.254 iekļauto cenu. Regulators secina, ka šis administratīvais akts ir nepieciešams, piemērots un vajadzīgs attiecīgā mērķa - nodrošināt iespēju saņemt sabiedriskos pakalpojumus par tarifiem, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām - sasniegšanai.

4. Ņemot vērā Likumā noteikto Regulatora funkciju - aizstāvēt lietotāju intereses un veicināt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību, Regulatoram jānosaka Lēmumā Nr.254 apstiprināto tarifu piemērošanas kārtība atbilstoši AS "Latvijas Gāze" publicētajam dabasgāzes diferencētajam tirdzniecības gala tarifam norēķinos par 2016.gada martu un turpmākajiem mēnešiem. Savukārt sabiedrisko pakalpojumu lietotāju interesēs ir, lai sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs - SIA "SABIEDRĪBA MĀRUPE" - norēķinos piemērotu siltumenerģijas tarifu atbilstoši attiecīgajā mēnesī piemērojamam AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes tirdzniecības gala tarifam. Izdarot Administratīvā procesa likuma 66.pantā noteiktos lietderības apsvērumus attiecībā uz administratīvā procesa dalībnieku tiesību un interešu ierobežojumu, Regulators secina, ka šajā lēmumā noteiktā SIA "SABIEDRĪBA MĀRUPE" siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtība saistīta tikai ar AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes tirdzniecības cenas samazināšanos, līdz ar to ar šo lēmumu netiek ierobežotas SIA "SABIEDRĪBA MĀRUPE" un lietotāju intereses.

5. Lai sasniegtu Likuma 1.pantā noteikto mērķi, izpildot Likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto funkciju, Regulators secina, ka ar Lēmumu Nr.254 apstiprinātie SIA "SABIEDRĪBA MĀRUPE" koģenerācijas stacijā Mazcenu alejā 41, Jaunmārupē, Mārupes novadā, saražotās siltumenerģijas tarifi ir piemērojami atbilstoši attiecīgajā mēnesī piemērojamam AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes diferencētajam tirdzniecības gala tarifam.

6. Regulators, pieņemot šo lēmumu, vadās no privātpersonu (šajā gadījumā - SIA "SABIEDRĪBA MĀRUPE" sniegto sabiedrisko pakalpojumu lietotāju un SIA "SABIEDRĪBA MĀRUPE") tiesību un tiesisko interešu ievērošanas principa, to samērojot ar citiem Administratīvā procesa likumā nostiprinātajiem administratīvā procesa principiem, tai skaitā samērīguma principu. Regulatora ieskatā, šā administratīvā akta mērķi nav iespējams sasniegt ar citiem samērīgiem, ekonomiski un tiesiski pamatotiem līdzekļiem.

Saskaņā ar Regulatora 2010.gada 11.jūnija lēmuma Nr. 1/10 "Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika" 42.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 6.panta otro daļu, 7.panta pirmo daļu, 9.panta pirmās daļas 1.punktu un Administratīvā procesa likuma 8.pantu, 13.pantu, 15.panta divpadsmito daļu, 57.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.pantu,

padome nolemj:

uzdot SIA "SABIEDRĪBA MĀRUPE" norēķiniem par 2016.gada martu un turpmāk, līdz jaunu SIA "SABIEDRĪBA MĀRUPE" siltumenerģijas tarifu apstiprināšanai, piemērot Regulatora apstiprinātos koģenerācijas stacijā Mazcenu alejā 41, Jaunmārupē, Mārupes novadā, saražotās siltumenerģijas tarifus (Regulatora 2012.gada 24.oktobra lēmums Nr.254 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SABIEDRĪBA MĀRUPE" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifiem", Latvijas Vēstnesis, 2012, 171.nr.) atbilstoši piemērojamam AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes diferencētajam tirdzniecības gala tarifam atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenas:

Dabasgāzes tirdzniecības cena (EUR/tūkst.n.m.3)

Dabasgāzes diferencētais tirdzniecības gala tarifs (EUR/tūkst.n.m.3)

Siltumenerģijas tarifs, EUR/MWh

128,06

200,77

33,65

135,17

207,88

34,09

142,29

215,00

34,52

149,4

222,11

34,96

156,52

229,22

35,38

163,63

236,34

35,83

170,74

243,45

36,25

177,86

250,57

36,69

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 45Pieņemts: 01.04.2016.Stājas spēkā: 01.04.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 65, 05.04.2016. OP numurs: 2016/65.8
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
281313
01.04.2016
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva