Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 53

Rīgā 2016. gada 19. janvārī (prot. Nr. 3 18. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 1. novembra noteikumos Nr. 836 "Noteikumi par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (tahogrāfa) karšu izsniegšanu, anulēšanu un apturēšanu uz laiku"

Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma
5.1 panta pirmās daļas 6. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 1. novembra noteikumos Nr. 836 "Noteikumi par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (tahogrāfa) karšu izsniegšanu, anulēšanu un apturēšanu uz laiku" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 182. nr.; 2010, 41. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" (turpmāk - direkcija) izsniedz, anulē vai uz laiku aptur transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (turpmāk - digitālais tahogrāfs) karti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 4. februāra Regulai (ES) Nr.  165/2014 par tahogrāfiem autotransportā, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu (turpmāk - regula Nr.  165/2014).";

1.2. izteikt 5.1., 5.2., 5.3. un 5.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1. vadītāja karti (1. pielikums) atbilstoši regulas Nr.  165/2014 2. panta 2. punkta "f" apakšpunktā ietvertajai definīcijai;

5.2. uzņēmuma karti (2. pielikums) atbilstoši regulas Nr.  165/2014 2. panta 2. punkta "j" apakšpunktā ietvertajai definīcijai;

5.3. darbnīcas karti (3. pielikums) atbilstoši regulas Nr.  165/2014 2. panta 2. punkta "k" apakšpunktā ietvertajai definīcijai;

5.4. kontroles karti (4. pielikums) atbilstoši regulas Nr.  165/2014 2. panta 2. punkta "i" apakšpunktā ietvertajai definīcijai.";

1.3. izteikt 6. un 7. punktu šādā redakcijā:

"6. Karte ir kredītkartes formāta (54 x 85 mm) dokuments ar tajā iestrādātiem pretviltošanas elementiem un mikroshēmu informācijas uzglabāšanai atbilstoši prasībām, kas noteiktas regulā Nr.  165/2014.

7. Vadītāja karti atbilstoši prasībām, kas noteiktas regulas Nr.  165/2014 26. panta 2. un 6. punktā, kā arī 26. panta 4. punktā noteiktajos gadījumos izsniedz tikai tām personām, kurām ir derīga vadītāja apliecība, izņemot vadītāja apliecību, ar kuru atļauts vadīt tikai A, A1, B1, tramvaju, trolejbusu, traktoru, mopēdu un velosipēdu kategorijas transportlīdzekļus.";

1.4. svītrot 8. punktā vārdus "kura rīcībā ir vismaz viens transportlīdzeklis, kas aprīkots ar digitālo tahogrāfu";

1.5. izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Darbnīcas karti atbilstoši regulas Nr.  165/2014 25. panta 1. punktā minētajām prasībām izsniedz personai, kas strādā inspicēšanas institūcijā, kura ir akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību (turpmāk - darbnīca).";

1.6. izteikt 11.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.1.4. vēlamo pieprasītās vadītāja kartes derīguma termiņa sākuma datumu;";

1.7. svītrot 11.8. apakšpunktu;

1.8. izteikt 12.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.1.2. komersanta reģistrācijas numuru, ja iesniedzējs reģistrēts komercreģistrā, vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, ja iesniedzējs nav reģistrēts komercreģistrā;";

1.9. papildināt noteikumus ar 12.1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.1.5. vēlamo uzņēmuma karšu skaitu;";

1.10. svītrot 12.5. apakšpunktu;

1.11. papildināt noteikumus ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Uzņēmuma kartes saņemšanai transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs var pieteikties arī elektroniski, aizpildot speciālu tiešsaistes formu direkcijas tīmekļvietnē www.atd.lv (e-pakalpojums) un identifikācijai izmantojot vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamos personas identifikācijas līdzekļus.";

1.12. izteikt 13.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.1.2. komersanta reģistrācijas numuru, ja iesniedzējs reģistrēts komercreģistrā, vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, ja iesniedzējs nav reģistrēts komercreģistrā;";

1.13. svītrot 13.4. un 13.9. apakšpunktu;

1.14. svītrot 16.3. apakšpunktu;

1.15. izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Iesniegumu uzņēmuma vai kontroles kartes atjaunošanai iesniedz ne agrāk kā trīs mēnešus un ne vēlāk kā 15 darbdienas pirms minēto karšu derīguma termiņa beigām, bet vadītāja kartes atjaunošanai - regulas Nr.  165/2014 28. panta 1. punktā noteiktajā termiņā.";

1.16. izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Iesniegumu nozaudētas, nozagtas, bojātas vai nefunkcionējošas uzņēmuma, darbnīcas vai kontroles kartes nomaiņai iesniedz septiņu dienu laikā pēc kartes nozaudēšanas, nozagšanas vai dienas, kopš karte nefunkcionē, bet nozaudētas, nozagtas, bojātas vai nefunkcionējošas vadītāja kartes nomaiņai - regulas Nr.  165/2014 29. panta 4. punktā noteiktajā termiņā.";

1.17. izteikt 24.1. un 24.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.1.  15 darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas, ja saņemts iesniegums par uzņēmuma vai kontroles kartes pirmreizējo izsniegšanu vai atjaunošanu, un regulas Nr.  165/2014 25. panta 2. punktā un 26. panta 1. punktā norādītajā termiņā, ja saņemts iesniegums attiecīgi par darbnīcas kartes un vadītāja kartes pirmreizējo izsniegšanu vai atjaunošanu;

24.2. piecu darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas, ja saņemts iesniegums nozaudētas, nozagtas, bojātas vai nefunkcionējošas uzņēmuma vai kontroles kartes nomaiņai, regulas Nr.  165/2014 25. panta 2. punktā noteiktajā termiņā, ja saņemts iesniegums nozaudētas, nozagtas, bojātas vai nefunkcionējošas darbnīcas kartes nomaiņai, un regulas Nr.  165/2014 29. panta 4. punktā noteiktajā termiņā, ja saņemts iesniegums nozaudētas, nozagtas, bojātas vai nefunkcionējošas vadītāja kartes nomaiņai.";

1.18. izteikt 28.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.1. karte tiek izmantota tikai regulā Nr. 165/2014 noteiktajiem mērķiem;";

1.19. izteikt 28.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.4. karte tiek pasargāta no zemas vai augstas temperatūras vai spēcīga elektromagnētiskā lauka iedarbības, kā arī no fiziskiem bojājumiem;";

1.20. izteikt 30. un 31. punktu šādā redakcijā:

"30. Ja karte nozagta, kartes īpašnieks par to nekavējoties paziņo direkcijai un tiesībaizsardzības iestādei tajā valstī, kurā karte nozagta. Septiņu dienu laikā pēc zādzības konstatēšanas kartes īpašnieks direkcijā iesniedz minētās iestādes izziņu un iesniegumu, ja nozagta uzņēmuma, darbnīcas vai kontroles karte, un regulas Nr.  165/2014  29. panta 4. punktā noteiktajā termiņā, ja nozagta vadītāja karte.

31. Ja karte sabojāta, nefunkcionē vai nozaudēta, kartes īpašnieks par to nekavējoties paziņo direkcijai un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā septiņu dienu laikā iesniedz iesniegumu, pievienojot tam rakstisku ziņojumu par iespējamo kartes bojājuma iemeslu vai nozaudēšanas apstākļiem, ja sabojāta, nefunkcionē vai nozaudēta uzņēmuma, darbnīcas vai kontroles karte, un regulas Nr.  165/2014  29. panta 4. punktā noteiktajā termiņā -, ja sabojāta, nefunkcionē vai nozaudēta vadītāja karte.";

1.21. svītrot 34. punktu;

1.22. izteikt 35.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.1. attiecībā uz vadītāja karti - regulas Nr.  165/2014  26. panta 7. punktā minētajos gadījumos;";

1.23. izteikt 37. punktu šādā redakcijā:

"37. Izsniegtās kartes var anulēt vai apturēt uz laiku līdz trijiem mēnešiem, ja kartes īpašnieks ir pārkāpis kartes izmantošanas noteikumus.";

1.24. izteikt 41.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"41.2. nepārtrauktu informācijas apmaiņu TACHONET tīklā atbilstoši regulas Nr.  165/2014 31. pantā minētajām prasībām.";

1.25. izteikt noteikumu 43.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.3. karte anulēta.";

1.26. izteikt 1. pielikuma 1.6. un 1.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.6. kartes derīguma termiņa sākums;

1.7. kartes derīguma termiņa beigas;";

1.27. izteikt 2. pielikuma 1.4. un 1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.4. kartes derīguma termiņa sākums;

1.5. kartes derīguma termiņa beigas;";

1.28. izteikt 3. pielikuma 1.6. un 1.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.6. kartes derīguma termiņa sākums;

1.7. kartes derīguma termiņa beigas;";

1.29. izteikt 4. pielikuma 1.4. un 1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.4. kartes derīguma termiņa sākums;

1.5. kartes derīguma termiņa beigas;".

2. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 2. martā.

3. Šo noteikumu 1.11. apakšpunkts stājas spēkā 2016. gada 1. maijā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministra pienākumu izpildītājs,
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 1. novembra noteikumos Nr. 836 "Noteikumi par transportlīdzekļa .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 53Pieņemts: 19.01.2016.Stājas spēkā: 02.03.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 23, 03.02.2016. OP numurs: 2016/23.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
279987
02.03.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)