Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.43

Jūrmalā 2015.gada 3.decembrī (prot. Nr.21, 6.p.)

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28 "Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12.panta pirmās daļas 6.punktu,
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība
var uzlikt pašvaldības nodevas" 11.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28 "Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā" (Latvijas Vēstnesis, 2013., LV, 7 (5066), 2014., LV, 254 (5314) (turpmāk - saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Vienreizējā iebraukšanas atļaujā, par kuru NODEVAS samaksa veikta iebraukšanas atļauju kontrolpunktos, izmantojot NODEVAS bezskaidras vai skaidras naudas iekasēšanas aparātus, nav norādīti transportlīdzekļa identifikācijas parametri. Vienreizējā iebraukšanas atļaujā, par kuru NODEVAS samaksa veikta izmantojot mobilo pakalpojumu sniedzēju elektronisko norēķinu sistēmu, iebraukšanas atļauja ir īsziņa no elektroniskās norēķinu sistēmas NODEVAS maksātājam un tajā tiek norādīts transportlīdzekļa reģistrācijas numurs. Iegādājoties vienreizējo iebraukšanas atļauju kontrolpunktos vai izmantojot mobilo pakalpojumu sniedzēju elektronisko norēķinu sistēmu, īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā jāiebrauc 1 (vienas) stundas laikā no atļaujas iegādes brīža".

2. Izteikt saistošo noteikumu 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Samaksājot 8.2.2., 8.3.2.apakšpunktā noteikto NODEVU par 6.punktā noteikto periodu bez IV nodaļā noteiktajiem NODEVAS samaksas atvieglojumiem tiek izsniegta iebraukšanas atļauja ar norādi "uzrādītājam", arī gadījumā, ja piemērots 9.punktā noteiktais samazinājums, šādā kārtībā:

17.1. NODEVAS maksātājam, kas Jūrmalas pilsētas domē iesniedzis iesniegumu (3.pielikums (Veidlapa Nr.3)) un ir reģistrējis ne vairāk kā 5 (piecus) transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurus, kas lietos šo iebraukšanas atļauju ar norādi "uzrādītājam";

17.2. ja saistošo noteikumu 17.1.apakšpunktā noteiktais NODEVAS maksātājs maina šajā punktā noteiktajā kārtībā reģistrētos transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurus, NODEVAS maksātājam Jūrmalas pilsētas domē jāiesniedz iesniegums (3.pielikums (Veidlapa Nr.3)) un uz minētā NODEVAS maksātāja iesnieguma pamata tiks reģistrēti mainītie transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numuri;

17.3. šo saistošo noteikumu 17.2.apakšpunktā paredzētā reģistrēto transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numuru maiņa var notikt ne biežāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī."

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 22.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.9. ja transportlīdzekļa ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām īpašniekam, valdītājam vai lietotājam ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni)."

4. Izteikt saistošo noteikumu 24.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.1. fiziska persona, kurai pastāvīgi deklarētā dzīvesvieta vai kurai piederošais nekustamais īpašums atrodas Jūrmalas pilsētā, vai nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā ir nodots lietošanā, lai to izmantotu dzīvošanai, pamatojoties uz dzīvojamo telpas īres vai patapinājuma līgumu, vai pilnvarojuma dokumentu par pārvaldīšanas, apsaimniekošanas tiesībām vai fiziska persona, kura nekustamo īpašumu Jūrmalas pilsētā ieguvusi valdījumā un tas paredzēts dzīvošanai, kā arī fiziska persona, kuras lietojumā un valdījumā Jūrmalas pilsētā ir dzīvojamo māju palīgēka, garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, garāžu īpašnieku biedrības garāža (izņemot smagās tehnikas un lauksaimniecības tehnikas garāža), ja tā netiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai".

5. Papildināt saistošos noteikumus ar 30.1 - 30.3 punktu šādā redakcijā:

"30.1 Ja transportlīdzeklis ir nodots valdījumā vai lietošanā citai personai, tad persona, kura iesniedz 1.pielikuma (Veidlapa Nr.1), 2.pielikuma (Veidlapa Nr.2) iesniegumu un uzrāda transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības oriģinālu, šo saistošo noteikumu izpratnē ir uzskatāma par NODEVAS maksātāju un transportlīdzekļa valdītāju vai lietotāju;

30.2 Iebraukšanas atļauja derīga, ja novietota redzamā vietā aiz transportlīdzekļa priekšējā stikla. Iebraukšanas atļaujas maiņas gadījumā kalendārā gada laikā no 1.aprīļa līdz 30.septembrim tā jāatgriež Jūrmalas pilsētas domē;

30.3 NODEVAS maksātājs ir atbildīgs par patiesu informāciju saturošu dokumentu iesniegšanu un 1.pielikumā (Veidlapa Nr.1), 2.pielikumā (Veidlapa Nr.2), 3.pielikumā (Veidlapa Nr.3) sniegto informāciju."

6. Saistošo noteikumu 1.pielikumu (Veidlapa Nr.1) izteikt jaunā redakcijā, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 1.pielikumu.

7. Saistošo noteikumu 2.pielikumu (Veidlapa Nr.2) izteikt jaunā redakcijā, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 2.pielikumu.

8. Papildināt saistošo noteikumu 3.pielikumu (Veidlapa Nr.3).

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

 

 

1.pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2015.gada 3.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.43
(prot. Nr.21, 6.p.)

Veidlapa Nr.1
novirzīšanai kasē

Iesnieguma Nr._____________________

Jūrmalas pilsētas domei

Transportlīdzekļa IEBRAUKŠANAS ATĻAUJAS iegādei ar atlaidi
201___.gadam

Aizpilda IESNIEDZĒJS

Es
 

(transportlīdzekļa īpašnieka vai valdītāja, vai lietotāja vārds, uzvārds, personas kods)


Tālr.Nr.  
e-pasts:  
 

(vajadzīgo atzīmēt ar "X")

 

Piekrītu, ka uz augstāk atzīmēto saņemšanas veidu Jūrmalas pilsētas dome nosūta man adresēto informāciju par papildus nepieciešamo dokumentu iesniegšanu vai atvieglojumu nepiešķiršanas gadījumā norāda pamatojumu.

Lūdzu izsniegt atļauju iebraukšanai Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā transportlīdzeklim:

Reģistrācijas apliecības Nr. JĀAIZPILDA:
IESNIEDZĒJA
personu apliecinošs dokuments:
Valsts reģ.Nr. • Pases:
Marka Nr. , izdota
Modelis  

(datums, izdevēja iestāde)

Transportlīdzekļa īpašnieks: • Personas apliecība (identifikācijas karte):
• vārds, uzvārds Nr. , izdota
• Juridiskas personas nosaukums  

(datums, izdevēja iestāde)

  Obligāti jāuzrāda personas apliecinošs dokuments ārzemnieka pase:
Nr. , izdota

(datums, izdevēja iestāde)

ATVIEGLOJUMA PIEŠĶIRŠANAS PAMATS:

1. Transportlīdzekļa īpašnieka laulātā īpašumā ir nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā:

1.1. Laulātā: vārds, uzvārds ; personas kods

;

1.2 Īpašuma: adrese ; kadastra Nr.

.

2. Transportlīdzekļa  īpašnieks, valdītājs vai lietotājs ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta iestādes, aģentūras darbinieks (vajadzīgo atzīmēt ar "X"):

Pievienoju izziņu no darbavietas

(darbavietas nosaukums)

3. Transportlīdzekļa īpašnieka ģimenes locekļu (bērnu, vecāku) īpašumā ir nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā:

3.1. Ģimenes loceklis (bērns, vecāks): vārds, uzvārds ; personas kods

;

3.2 Īpašuma: adrese ; kadastra Nr.

.

4. Transportlīdzekļa  īpašnieks, valdītājs vai lietotājs ir Jūrmalas pašvaldības kapitālsabiedrības, kuras 100% kapitāla daļu pieder Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, darbinieks (vajadzīgo atzīmēt ar "X"):

Pievienoju izziņu no darbavietas

(darbavietas nosaukums)

5. Transportlīdzekļa  īpašnieks, valdītājs vai lietotājs ir Jūrmalas pilsētas teritorijā esoša valsts budžeta iestāde, valsts aģentūra vai kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij vai tā īpašnieks šādas iestādes, aģentūras vai kapitālsabiedrības darbinieks, darbinieka valdījumā vai lietojumā (vajadzīgo atzīmēt ar "X"):

Pievienoju izziņu no darbavietas

(darbavietas nosaukums)

6. Transportlīdzekļa  īpašnieks, valdītājs vai lietotājs ir valsts budžeta iestāde, valsts aģentūra vai kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij un to pāraugošā darbība noris Jūrmalas pilsētā vai tā īpašnieks šādas iestādes, aģentūras vai kapitālsabiedrības darbinieks, darbinieka valdījumā vai lietojumā (vajadzīgo atzīmēt ar "X"):

Pievienoju izziņu no darbavietas

(darbavietas nosaukums)

7. Transportlīdzekļa  īpašnieks, valdītājs vai lietotājs ir Jūrmalas pilsētas teritorijā esoša ārstniecības iestādes, kurai noslēgts līgums par valsts finansētu ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanu, darbinieks (vajadzīgo atzīmēt ar "X"):

Pievienoju izziņu no darbavietas
 

(darbavietas nosaukums)

Pievienoju līguma kopiju par valsts finansētu ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanu

(datums, Nr., izdevējs)

8. Transportlīdzekļa  īpašnieks, valdītājs vai lietotājs saskaņā ar sporta kluba iesniegtu sarakstu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, automašīnas marka, modelis un valsts reģistrācijas Nr. ir Jūrmalā reģistrētas sporta kluba komandas licencēts dalībnieks, treneris vai dalībnieka (bērna) vecumā līdz 18 gadiem vecāks (vajadzīgo atzīmēt ar "X"):

8.1. Sporta kluba komandas nosaukums
8.2. Licences Nr., datums, izdevējs

9. Transportlīdzekļa  īpašnieks, valdītājs vai lietotājs ir reliģiska organizācijas, kura veic reliģiskās organizācijas, labdarības vai sociālās aprūpes darbību, vai sabiedriskā labuma organizācijas, kas veic labdarības vai trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanas darbību Jūrmalā, vai tās darbinieks (vajadzīgo atzīmēt ar "X"):

9.1. Organizācijas nosaukums
Pievienoju apliecinājumu, ka organizācija veic labdarības vai trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanas darbību Jūrmalā.

10. Transportlīdzekļa  īpašniekam, valdītājam, vai lietotājam ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) (vajadzīgo atzīmēt ar "X").

Pievienoju Lēmuma kopiju par aizbildnībā esošiem vai audžuģimenē ievietotiem bērniem

(nosaukums, datums, Nr., izdevējs)

11. Transportlīdzekļa līdzekļa  īpašnieks, valdītājs vai lietotājs strādā vai mācās izglītības iestādē, kas atrodas Jūrmalas pilsētā (vajadzīgo atzīmēt ar "X"):

Pievienoju izziņu no darbavietas vai mācību iestādes

(darbavietas vai mācību iestādes nosaukums)

12. Transportlīdzekļa  īpašnieks, valdītājs vai lietotājs ir bērna vecāks, kura bērns mācās vai iegūst profesionālās ievirzes izglītību Jūrmalas izglītības iestādē un kurš nav deklarējis pastāvīgo dzīves vietu Jūrmalas pilsētā vai kurš nav īpašnieks nekustamajam īpašumam Jūrmalas pilsētā (vajadzīgo atzīmēt ar "X"):

Pievienoju izziņu no mācību iestādes

(mācību iestādes nosaukums)


Ar parakstu apliecinu, ka saskaņā ar saistošo noteikumu 30.1 punktu esmu uzrādījis transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības oriģinālu, iesniegumā norādīto un pieprasīto dokumentu, un personu apliecinoša dokumenta oriģinālu.

Esmu informēts, ka saskaņā ar saistošo noteikumu 30.3 punktu esmu atbildīgs par patiesu informāciju saturošu dokumentu iesniegšanu un sniegto informāciju.

Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centra darbinieks apliecina, ka pieņemot šo iesniegumu un dokumenta oriģinālus no Iesniedzēja, saskaņā ar saistošo noteikumu 30.1 punktu Iesniedzējs ir uzrādījis transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības oriģinālu un personu apliecinoša dokumenta oriģinālu u.c. iesniegumā norādīto un pieprasīto dokumentu oriģinālus:
 

 

 

(darbinieka zīmogs, paraksts)


Iesnieguma IESNIEDZĒJA 20 .gada
 

(paraksts)

   

(datums, mēnesis)

Saņemts: ____________ 20____.gada _____________________

Reģistrācijas Nr. _____________________

 

 

2.pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2015.gada 3.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.43
(prot. Nr.21, 6.p.)

Veidlapa Nr.2
novirzīšanai kasē

Iesnieguma Nr._____________________

Jūrmalas pilsētas domei

Transportlīdzekļa IEBRAUKŠANAS ATĻAUJAS iegādei ar atlaidi
201___.gadam

Aizpilda IESNIEDZĒJS

Es
 

(transportlīdzekļa īpašnieka vai valdītāja, vai lietotāja vārds, uzvārds, personas kods)


Tālr.Nr.  
e-pasts:  
 

(vajadzīgo atzīmēt ar "X")

 

Piekrītu, ka uz augstāk atzīmēto saņemšanas veidu Jūrmalas pilsētas dome nosūta man adresēto informāciju par papildus nepieciešamo dokumentu iesniegšanu vai atvieglojumu nepiešķiršanas gadījumā norāda pamatojumu.

Lūdzu izsniegt atļauju iebraukšanai Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā transportlīdzeklim:

Reģistrācijas apliecības Nr. JĀAIZPILDA:
IESNIEDZĒJA
personu apliecinošs dokuments:
Valsts reģ.Nr. • Pases:
Marka Nr. , izdota
Modelis pase  

(datums, izdevēja iestāde)

  Transportlīdzekļa īpašnieks: • Personas apliecība (identifikācijas karte):
• vārds, uzvārds Nr. , izdota
• Juridiskas personas nosaukums  

(datums, izdevēja iestāde)

  Obligāti jāuzrāda personas apliecinošs dokuments ārzemnieka pase:
Nr. , izdota

(datums, izdevēja iestāde)

IEBRAUKŠANAS ATĻAUJAS IZSNIEGŠANAS PAMATS:

1. Transportlīdzekļa īpašnieka (fiziskas personas)  īpašumā,  valdījumā,  lietošanā, atrodas nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā (vajadzīgo atzīmēt ar "X"):

Īpašums adrese ; Kadastra Nr.
Pievienoju īpašuma valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinošu dokumentu

(datums, Nr., nosaukums)

2. Transportlīdzekļa īpašnieka (fiziskas personas)  īpašumā,  valdījumā,  lietošanā, atrodas nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā vai kura ir  deklarējusi pastāvīgo dzīvesvietu Jūrmalas pilsētā (vajadzīgo atzīmēt ar "X"):

Īpašums adrese vai deklarētās dzīvesvietas adrese

;

Kadastra Nr. .
Pievienoju īpašuma valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinošu dokumentu

(datums, Nr., nosaukums)


Ar parakstu apliecinu, ka saskaņā ar saistošo noteikumu 30.1 punktu esmu uzrādījis transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības oriģinālu, iesniegumā norādīto un pieprasīto dokumentu, un personu apliecinoša dokumenta oriģinālu.

Esmu informēts, ka saskaņā ar saistošo noteikumu 30.3 punktu esmu atbildīgs par patiesu informāciju saturošu dokumentu iesniegšanu un sniegto informāciju.

Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centra darbinieks apliecina, ka pieņemot šo iesniegumu un dokumenta oriģinālus no Iesniedzēja, saskaņā ar saistošo noteikumu 30.1 punktu Iesniedzējs ir uzrādījis transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības oriģinālu un personu apliecinoša dokumenta oriģinālu u.c. iesniegumā norādīto un pieprasīto dokumentu oriģinālus:
 

 

 

(darbinieka zīmogs, paraksts)


Iesnieguma IESNIEDZĒJA 20 .gada
 

(paraksts)

   

(datums, mēnesis)

Saņemts: ____________ 20____.gada _____________________

Reģistrācijas Nr. _____________________

 

 

3.pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2015.gada 3.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.43
(prot. Nr.21, 6.p.)

Veidlapa Nr.3
novirzīšanai kasē

Iesnieguma Nr._____________________

Jūrmalas pilsētas domei

Transportlīdzekļa IEBRAUKŠANAS ATĻAUJAS iegādei ar norādi "UZRĀDĪTĀJAM"
201___.gadam

Aizpilda IESNIEDZĒJS

Es
 

(NODEVAS maksātāja vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)


Tālr.Nr.  
e-pasts:  
 

(vajadzīgo atzīmēt ar "X")

 

Piekrītu, ka uz augstāk atzīmēto saņemšanas veidu Jūrmalas pilsētas dome nosūta man adresēto informāciju par papildus nepieciešamo dokumentu iesniegšanu vai atvieglojumu nepiešķiršanas gadījumā norāda pamatojumu.

1. Lūdzu izsniegt iebraukšanas atļauju ar norādi "UZRĀDĪTĀJAM" iebraukšanai Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā:

1.1. Transportlīdzekļa ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām (vieglais transportlīdzeklis) valsts reģistrācijas numuri, kas lietos šo iebraukšanas atļauju:

1._____________________;

2. _____________________;

3. _____________________;

4. _____________________;

5. _____________________.

Vai 1.2. Transportlīdzekļa ar pilnu masu virs 3,5 tonnām (smagais transportlīdzeklis) valsts reģistrācijas numuri, kas lietos šo iebraukšanas atļauju:

1. _____________________;

2. _____________________;

3. _____________________;

4. _____________________;

5. _____________________.

2. Lūdzu iebraukšanas atļaujā ar norādi "UZRĀDĪTĀJAM" Nr._____________________ reģistrēt mainītos transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numurus:

2.1. Transportlīdzekļa ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām (vieglais transportlīdzeklis) valsts reģistrācijas numuri, kas lietos šo iebraukšanas atļauju:

1. No Nr. _____________________; 1. Uz Nr. _____________________;

2. No Nr. _____________________; 2. Uz Nr. _____________________;

3. No Nr. _____________________; 3. Uz Nr. _____________________;

4. No Nr. _____________________; 4. Uz Nr. _____________________;

5. No Nr. _____________________. 5. Uz Nr. _____________________.

Vai 2.2. Transportlīdzekļa ar pilnu masu virs 3,5 tonnām (smagais transportlīdzeklis) valsts reģistrācijas numuri, kas lietos šo iebraukšanas atļauju:

1. No Nr. _____________________; 1. Uz Nr. _____________________;

2. No Nr. _____________________; 2. Uz Nr. _____________________;

3. No Nr. _____________________; 3. Uz Nr. _____________________;

4. No Nr. _____________________; 4. Uz Nr. _____________________;

5. No Nr. _____________________. 5. Uz Nr. _____________________.

3. Samaksas veidi (atzīmēt izvēlēto samaksas veidu ar "X"):

 3.1. skaidrā naudā Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības kasē;

 3.2. ar maksājumu karti (Visa, Euro/Mastercard, American Express un Maestro) Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības kasē;

 3.3. ar pārskaitījumu Jūrmalas pilsētas domes pamatbudžeta norēķinu kontā: Nr. LV21PARX0002484571001, AS "Citadele banka", kods PARXLV22;

 3.4. Rēķina nepieciešamības gadījumā norādīt IESNIEDZĒJA rekvizītus:

     
     
     

Ar parakstu apliecinu, ka saskaņā ar saistošo noteikumu 30.3 punktu esmu atbildīgs par patiesu informāciju saturošu dokumentu iesniegšanu un sniegto informāciju.

Iesnieguma IESNIEDZĒJA 20 .gada
 

(paraksts)

   

(datums, mēnesis)

Saņemts: ____________ 20____.gada _____________________

Reģistrācijas Nr. _____________________

 

 

Paskaidrojuma raksts
Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.43 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28 "Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas administratīvajā teritorijā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28 "Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas administratīvajā teritorijā":

1. Tiek precizēts laika periods, kurā var iebraukt Jūrmalā ar vienreizējo iebraukšanas atļauju un t.i. 1 (viena) stunda no iegādes brīža;

2. Tiek noteikts ierobežots transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numuru skaits, kas jāreģistrē Jūrmalas pilsētas domē, lai saņemtu iebraukšanas atļauju ar norādi "uzrādītājam", šīs iebraukšanas atļaujas izsniegšanas kārtība;

3. Tiek noteikta iebraukšanas atļaujas novietošanas vieta transportlīdzeklī un tās maiņas kārtība;

4. Tiek papildināti ar nodevas samaksas atvieglojumu kategoriju - transportlīdzekļa īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kuram ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) varēs saņemt iebraukšanas atļauju ar 50% atlaidi;

5. Tiek precizētas fiziskās personas, kuras atbrīvojamas no nodevas samaksas, ja šo personu valdījumā vai lietojumā ir nekustamais īpašums Jūrmalā;

6. Tiek precizēta kārtība, kā tiek noteikts transportlīdzekļa valdītājs vai lietotājs;

7. Tiek noteikta nodevas maksātāja atbildība par sniegtās informācijas patiesumu.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 1. Ņemot vērā nodevas maksātāju bieži uzdoto jautājumu par vienreizējās iebraukšanas atļaujas derīguma termiņu, tiks samazināts administratīvais slogs nodevas maksātāju informēšanā;

2. Tā kā ir plānots Jūrmalā ieviest iebraukšanas nodevas samaksas un kontroles sistēmu, kurā ir paredzēta transportlīdzekļa valsts numuru zīmju atpazīšanas iespēja, lai nākotnē sniegtu fiziskām un juridiskām personām ērtāku nodevas noformēšanas pakalpojumu, iebraukšanas atļaujai ar norādi "uzrādītājam" tiek mainīta atļaujas izsniegšanas kārtība;

3. Papildinot personu loku ar personām, kurām ir piešķirami 50% atlaide, tiks veicināta daudzbērnu ģimeņu apmeklējumi Jūrmalas pilsētā (pludmales zonu, Dzintaru Mežaparku, muzejus u.c. tūrisma objektus);

4. Tiek precizēts no nodevas samaksas atbrīvojamās fiziskās personas, kurām nekustamais īpašums Jūrmalā ir nodots lietošanā vai valdījumā, tām tiek noteikts īpašumu izmantošanas veids-paredzēts dzīvošanai, saskaņā ar iesniegumam pievienotajiem dokumentiem;

5. Tiek precizēta kārtība, kā tiek noteikts transportlīdzekļa valdītājs vai lietotājs šo saistošo noteikumu izpratnē atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam - transportlīdzekli var lietot persona, kura var uzrādīt šī transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, tādejādi tiks samazināts administratīvais slogs iesniedzējiem un pašvaldībai.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu Informācija par ietekmi uz pašvaldības budžetu nav jāiekļauj (saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.1 punkta otro daļu).
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Ņemot vērā to, ka plānots ievest iebraukšanas nodevas samaksas un kontroles sistēmu, juridiskām un fiziskām personām, kuras iegādājas iebraukšanas atļauju ar norādi "uzrādītājam" tiks ierobežots transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numuru skaits, kas varēs lietot šo atļauju un transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numuri būs jāreģistrē Jūrmalas pilsētas domē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Papildus līdzšinējai kārtībai, ja saistošo noteikumu 17.1.apakšpunktā noteiktais NODEVAS maksātājs maina šajā punktā noteiktajā kārtībā reģistrētos transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurus, NODEVAS maksātājam Jūrmalas pilsētas domē jāiesniedz atkārtots iesniegums (3.pielikums (Veidlapa Nr.3)) un uz minētā NODEVAS maksātāja iesnieguma pamata tiks reģistrēti mainītie transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numuri.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 1. Saistošie noteikumi tika izskatīti 2015.gada 25.novembrī Transporta un komunālo lietu komitejā.

2. Saistošie noteikumi tika izstrādāti, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domē saņemtos privātpersonām neskaidros jautājumus.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28 "Par .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jūrmalas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 43Pieņemts: 03.12.2015.Stājas spēkā: 15.01.2016.Zaudē spēku: 03.02.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 9, 14.01.2016. OP numurs: 2016/9.36
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
279199
15.01.2016
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)