Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 803

Rīgā 2015. gada 22. decembrī (prot. Nr. 68 61. §)
Kārtība, kādā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistītajiem darbiniekiem aprēķina, piešķir un izmaksā izdienas pensijas
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā aprēķina, piešķir un izmaksā izdienas pensijas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (turpmāk – dienests) brigāžu ārstniecības personām, operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu vadītājiem un ārstniecības personām, kuras pieņem izsaukumus un veic brigāžu operatīvo vadību.

2. Lai saņemtu izdienas pensiju, izdienas pensijas pieprasītājs Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (turpmāk – aģentūra) iesniedz izdienas pensijas pieprasījumu un šādus dokumentus, ja tie ir izdienas pensijas pieprasītāja rīcībā:

2.1. izziņu par izdienas pensijas pieprasītāja izdienas stāžu atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam;

2.2. izziņu par darba samaksu, no kuras aprēķina izdienas pensiju, atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam.

3. Ja izdienas pensijas pieprasītājs izdienas pensijas pieprasījumam nav pievienojis šo noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktā minētos dokumentus, aģentūra tos pieprasa dienestam.

4. Dienests pēc informācijas pieprasījuma saņemšanas apkopo un nosūta aģentūrai:

4.1. izziņu atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam par izdienas pensijas pieprasītāja nostrādāto laiku, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, pamatojoties uz izdienas pensijas pieprasītāja iesniegtajām izziņām atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumam, par izdienas stāžu līdz darba tiesisko attiecību uzsākšanai dienestā un dienesta rīcībā esošo informāciju;

4.2. izziņu atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam par izdienas pensijas pieprasītāja darba tiesisko attiecību izbeigšanu un darba samaksu.

5. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likuma 3. panta 1. punktā minēto nostrādāto laiku, kuru ieskaita izdienas stāžā, dienests aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Sn =Tg, kur
M

Sn – nostrādāto stundu skaits vidēji mēnesī attiecīgajā kalendāra gadā;

Tg – faktiski nostrādāto stundu skaits attiecīgā kalendāra gada laikā (sākot ar pēdējo darba dienu);

M – faktiski nostrādāto mēnešu skaits attiecīgā kalendāra gada laikā (atskaitot attaisnotu prombūtni šo noteikumu 10. punktā minētajos gadījumos, izņemot bezalgas atvaļinājumu), izteikts pilnos mēnešos un kalendāra dienās (sākot ar pēdējo darba dienu).

6. Izdienas pensijas pieprasītājs izziņu par izdienas pensijas pieprasītāja nostrādāto laiku citās valsts vai pašvaldību iestādēs, aģentūrās, uzņēmumos vai kapitālsabiedrībās, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, pieprasa:

6.1. iestādei, kurā izdienas pensijas pieprasītājs līdz darba tiesisko attiecību uzsākšanai dienestā veicis brigādes ārstniecības personas pienākumus, brigādes operatīvā transportlīdzekļa vadītāja pienākumus vai ārstniecības personas pienākumus, kura pieņēma izsaukumus un veica brigāžu operatīvo vadību tādās valsts vai pašvaldības iestādēs, aģentūrās, uzņēmumos vai kapitālsabiedrībās Latvijas teritorijā, kuras nodrošināja valsts apmaksātu neatliekamo medicīnisko palīdzību, vai šādas iestādes tiesību un saistību pārņēmējam;

6.2. akciju sabiedrībai "Rīgas Sanitārā transporta autobāze", kurā izdienas pensijas pieprasītājs līdz 2015. gada 29. aprīlim strādājis, veicot neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādē operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītāja pienākumus.

7. Ja izdienas pensijas pieprasītājs no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ nevar iegūt izziņu par nostrādāto laiku citās valsts vai pašvaldību iestādēs, aģentūrās, uzņēmumos vai kapitālsabiedrības, izdienas pensijas pieprasītājs iesniedz dienestā vismaz vienu no šādiem dokumentiem:

7.1. darba grāmatiņu (darba līguma grāmatiņu);

7.2. darba līgumu un dokumentus par tā izpildi, kuros ir norāde par nostrādāto laiku;

7.3. Latvijas Valsts arhīva izziņu;

7.4. tiesas spriedumu.

8. Izdienas stāžā ieskaitāmo nostrādātā laika ilgumu aprēķina, no perioda beigu datuma atņemot perioda sākuma datumu un iegūtajam periodam pieskaitot vienu dienu.

9. Izdienas stāžā ieskaitāmo nostrādātā laika ilgumu aprēķina, pieņemot, ka mēnesī ir 30 dienu.

10. Izdienas stāžā ieskaitāmo nostrādāto laiku summē un kopējo izdienas pensijas pieprasītāja izdienas stāžu izsaka gados, mēnešos un dienās. Ja izdienas pensijas pieprasītāja izdienas stāžā ieskaitāmie periodi pārklājas, izdienas stāžā ieskaita tikai vienu periodu.

11. Nosakot tiesības uz izdienas pensiju, ņem vērā izdienas stāža pilno gadu skaitu, neskaitot mēnešus un dienas.

II. Izdienas pensijas aprēķināšana

12. Aģentūra vidējo mēneša darba samaksu izdienas pensijas piešķiršanai aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Ds =A + P + Pr× Vx21, kur
Tn

Ds – vidējā mēneša darba samaksa;

A – aprēķinātā mēnešalgas kopsumma par pēdējiem 60 mēnešiem (sākot ar pēdējo darba dienu);

P – aprēķinātā atlīdzību regulējošos normatīvajos aktos noteikto piemaksu kopsumma par pēdējiem 60 mēnešiem (sākot ar pēdējo darba dienu);

Pr – aprēķinātā prēmiju un naudas balvu kopsumma par pēdējiem 60 mēnešiem (sākot ar pēdējo darba dienu);

Tn – faktiski nostrādātais laiks (stundās) pēdējos 60 mēnešos (sākot ar pēdējo darba dienu);

V – faktiski nostrādāto stundu skaits darba dienā pēdējos 60 mēnešos (sākot ar pēdējo darba dienu);

21 – vidējais darba dienu skaits mēnesī.

13. Faktiski nostrādāto laiku izsaka stundās. Faktiski nostrādātajā laikā neieskaita laiku, kad izdienas pensijas pieprasītājs bijis nodarbināts dienestā, neveicot noteiktus amata pienākumus, atradies atvaļinājumā, nav pildījis amata pienākumus pārejošas darbnespējas dēļ, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta ceturtajā daļā un 26. panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, Darba likuma 74. panta pirmajā un otrajā daļā minētajos gadījumos, kā arī citos ārējos normatīvajos aktos noteiktajos attaisnotas prombūtnes gadījumos.

14. Darba samaksas aprēķinā neieskaita samaksāto slimības naudu, samaksu par atvaļinājumu, samaksāto atlīdzību Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta ceturtajā daļā (izņemot 5. punktā noteikto naudas balvu) un 26. panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, Darba likuma 74. panta pirmajā un otrajā daļā minētajos gadījumos un citos ārējos normatīvajos aktos noteiktajos attaisnotas prombūtnes gadījumos, kā arī izmaksas, kas veiktas par iepriekšējiem periodiem.

III. Izdienas pensijas izmaksa

15. Aģentūra izdienas pensiju izmaksā katru mēnesi no piektā līdz divdesmit ceturtajam datumam. Izdienas pensiju pēc izdienas pensijas saņēmēja pieprasījuma pārskaita uz Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontu vai piegādā izdienas pensijas saņēmēja dzīvesvietā par maksu, ieturot no izdienas pensijas tās piegādes izdevumus saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto maksu par pensijas, pabalsta vai atlīdzības piegādi.

16. Izdienas pensijas saņēmējam, kuram izdienas pensijas apmērs samazināts par piešķirtās vecuma pensijas apmēru, starpību starp izdienas pensijas apmēru un vecuma pensijas apmēru izmaksā vienlaikus ar vecuma pensiju.

17. Izdienas pensijas izmaksu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likuma 9. panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos pārtrauc no dienas, kad iestājušies minētie apstākļi.

18. Ja izdienas pensijas izmaksa pārtraukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likuma 9. panta pirmās daļas 1. punktā noteiktajā gadījumā, aģentūra izdienas pensiju atjauno ar nākamo dienu pēc bezdarbnieka pabalsta izmaksas pārtraukšanas.

19. Ja izdienas pensijas izmaksa Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likuma 9. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktajos gadījumos pārtraukta, to, pamatojoties uz izdienas pensijas saņēmēja iesniegumu par izdienas pensijas atjaunošanu, atjauno ar dienu, kad no jauna radušās tiesības uz iepriekš piešķirtās izdienas pensijas izmaksu.

IV. Noslēguma jautājumi

20. Lēmumu par izdienas pensijas piešķiršanu vai par atteikumu personām, kuras pieprasījušas izdienas pensiju laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. martam, aģentūra pieņem laikposmā no 2016. gada 1. aprīļa līdz 2016. gada 30. aprīlim.

21. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Veselības ministra vietā –
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 803
Izziņa par izdienas pensijas pieprasītāja nostrādāto laiku valsts vai pašvaldību iestādēs, aģentūrās, uzņēmumos vai kapitālsabiedrībās, kas dod tiesības uz izdienas pensiju

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai

   

(datums*)

 

(numurs)

 

(Darba devēja nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs)

 

(izdienas pensijas pieprasītāja vārds, uzvārds)


Personas kods      

      

Izdienas pensijas pieprasītājs ir veicis brigādes ārstniecības personas pienākumus vai brigādes operatīvā transportlīdzekļa vadītāja pienākumus, vai ārstniecības personas pienākumus, kura pieņēma izsaukumus un veica brigāžu operatīvo vadību, un laiks, ko ieskaita izdienas stāžā:

Nr.
p.k.

Iestādes nosaukums

Nostrādātais laiks

no

pamatojums (dokumenta nosaukums, datums, numurs)

līdz

pamatojums (dokumenta nosaukums, datums, numurs)

ilgums (gadi, mēneši, dienas)

       
       
       

Iestādes vadītājs 

Z. v.*

 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

 
Sagatavotājs  
 

(uzvārds un tālrunis)

 

Piezīme * Dokumenta rekvizītus "paraksts", "zīmoga vieta" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Veselības ministra vietā –
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
2.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 803
Izziņa par izdienas pensijas pieprasītāja darba tiesisko attiecību izbeigšanu un darba samaksu

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai

   

(datums*)

 

(numurs)

 

(Darba devēja nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs)

 

(izdienas pensijas pieprasītāja vārds, uzvārds)


Personas kods      

      

 

(izdienas pensijas pieprasītāja amats)

Darba tiesiskās attiecības izbeigtas ar ________. gada ____._____________________ rīkojumu Nr. ______

Atbrīvošanas iemesls 

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmums
(aizpilda, ja izdienas pensijas pieprasītājs atbrīvots no dienesta veselības stāvokļa dēļ)
 
 

(numurs, datums)

Darba samaksa par laikposmu no ________. gada ____._____________________ līdz ________. gada ____._____________________

Aprēķinātā mēnešalgas kopsumma par pēdējiem 60 mēnešiem 
 

(euro un centos (skaitļiem un vārdiem))

Aprēķinātā piemaksu kopsumma par pēdējiem 60 mēnešiem 
 

(euro un centos (skaitļiem un vārdiem))

Aprēķinātā prēmiju un naudas balvu kopsumma par pēdējiem 60 mēnešiem 
 

(euro un centos (skaitļiem un vārdiem))

Faktiski nostrādātais laiks (stundās) pēdējos 60 mēnešos 

Vidējais nostrādāto stundu skaits darba dienā pēdējos 60 mēnešos (sākot ar pēdējo darba dienu)
 

Iestādes vadītājs 

Z. v.*

 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

 
Sagatavotājs  
 

(uzvārds un tālrunis)

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts", "zīmoga vieta" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Veselības ministra vietā –
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
3.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 803
Izziņa par izdienas pensijas pieprasītāja nostrādāto laiku valsts vai pašvaldību iestādēs, aģentūrās, uzņēmumos vai kapitālsabiedrībās, kas dod tiesības uz izdienas pensiju

NEATLIEKAMĀS MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS DIENESTAM

   

(datums*)

 

(numurs)

 

(darba devēja nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs)

 

(izdienas pensijas pieprasītāja vārds, uzvārds)


Personas kods      

      

Iestāde apliecina, ka saskaņā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likuma 3. pantu izdienas pensijas pieprasītājs ir veicis brigādes ārstniecības personas pienākumus vai brigādes operatīvā transportlīdzekļa vadītāja pienākumus, vai ārstniecības personas pienākumus, kura pieņēma izsaukumus un veica brigāžu operatīvo vadību, un nostrādājis šādu laiku, ko ieskaita izdienas stāžā:

Nr.
p.k.

Iestādes nosaukums

Nostrādātais laiks

no

pamatojums (dokumenta nosaukums, datums, numurs)

līdz

pamatojums (dokumenta nosaukums, datums, numurs)

ilgums (gadi, mēneši, dienas)

       
       
       

Iestādes vadītājs 

Z. v.*

 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

 
Sagatavotājs  
 

(uzvārds un tālrunis)

 

Piezīme * Dokumenta rekvizītus "paraksts", "zīmoga vieta" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Veselības ministra vietā –
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 803Pieņemts: 22.12.2015.Stājas spēkā: 01.01.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 254, 30.12.2015. OP numurs: 2015/254.18
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
278929
01.01.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)