Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 735

Rīgā 2015. gada 15. decembrī (prot. Nr. 67 44. §)
Dažādu veidu cukura kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības
Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma
4. panta ceturto daļu un 13. panta trešās daļas 3. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka dažādu veidu cukura (turpmāk – produkts) kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības.

2. Produktu klasificē šādi:

2.1. otrās šķiras baltais cukurs;

2.2. baltais cukurs;

2.3. augstākā labuma baltais cukurs;

2.4. cukura šķīdums;

2.5. invertcukura šķīdums;

2.6. invertcukura sīrups;

2.7. glikozes sīrups;

2.8. sausais glikozes sīrups;

2.9. dekstroze jeb dekstrozes monohidrāts;

2.10. dekstroze jeb bezūdens dekstroze;

2.11. fruktoze.

3. Noteikumi neattiecas uz cukuru glazūrā, lielkristālu cukuru un graudu cukuru.

II. Kvalitātes prasības

4. Otrās šķiras baltais cukurs ir attīrīta un kristalizēta saharoze, kurai ir šādas īpašības:

4.1. polarizācija – ne mazāk kā 99,5 °Z;

4.2. invertcukura saturs – ne vairāk kā 0,1 % no masas;

4.3. zudumi žāvējot – ne vairāk kā 0,1 % no masas.

5. Baltais cukurs ir attīrīta un kristalizēta saharoze, kurai ir šādas īpašības:

5.1. polarizācija – ne mazāk kā 99,7 °Z;

5.2. invertcukura saturs – ne vairāk kā 0,04 % no masas;

5.3. zudumi žāvējot – ne vairāk kā 0,06 % no masas;

5.4. krāsas tips – ne vairāk kā deviņi punkti, ko nosaka atbilstoši šo noteikumu 15.1. apakšpunktam.

6. Augstākā labuma baltais cukurs ir attīrīta un kristalizēta saharoze, kurai ir šādas īpašības:

6.1. polarizācija – ne mazāk kā 99,7 °Z;

6.2. invertcukura saturs – ne vairāk kā 0,04 % no masas;

6.3. zudumi žāvējot – ne vairāk kā 0,06 % no masas;

6.4. kopējais punktu skaits, ko nosaka atbilstoši šo noteikumu 15. punktam, nav lielāks par astoņiem, kā arī nav lielāks par:

6.4.1. četriem – attiecībā uz krāsas tipu;

6.4.2. sešiem – attiecībā uz pelnvielu saturu;

6.4.3. trijiem – attiecībā uz šķīduma krāsainību.

7. Cukura šķīdums ir saharozes šķīdums ūdenī, un tam ir šādas īpašības:

7.1. sausna – ne mazāk kā 62 % no masas;

7.2. invertcukura saturs (fruktozes un dekstrozes attiecība 1,0 ± 0,2) – ne vairāk kā 3 % no sausnas masas;

7.3. konduktīvie pelni – ne vairāk kā 0,1 % no sausnas masas, ko nosaka atbilstoši šo noteikumu 15.2. apakšpunktam;

7.4. šķīduma krāsainība – ne vairāk kā 45 vienības, kas aprēķinātas, izmantojot Starptautiskās cukura analīzes vienoto metožu komisijas (turpmāk – starptautiskā komisija ICUMSA) metodes, kā noteikts Komisijas 1969. gada 1. jūlija (EEK) Regulas Nr. 1265/69, ar ko izveido metodes intervences aģentūru iepirktā cukura kvalitātes noteikšanai (turpmāk – regula Nr. 1265/69), pielikuma A daļas 3. punktā.

8. Invertcukura šķīdums ir daļēji ar hidrolīzi invertētas saharozes šķīdums ūdenī, tajā invertcukurs nav pārsvarā, un tam ir šādas īpašības:

8.1. sausna – ne mazāk kā 62 % no masas;

8.2. invertcukura saturs (fruktozes un dekstrozes attiecība 1,0 ± 0,1) – 3–50 % no sausnas masas;

8.3. konduktīvie pelni – ne vairāk kā 0,4 % no sausnas masas, ko nosaka atbilstoši šo noteikumu 15.2. apakšpunktam.

9. Invertcukura sīrups ir daļēji ar hidrolīzi invertētas saharozes šķīdums ūdenī, tas var būt kristalizēts, un tam ir šādas īpašības:

9.1. sausna – ne mazāk kā 62 % no masas;

9.2. invertcukura saturs (fruktozes un dekstrozes attiecība 1,0 ± 0,1) – ne mazāk kā 50 % no sausnas masas;

9.3. konduktīvie pelni – ne vairāk kā 0,4 % no sausnas masas, ko nosaka atbilstoši šo noteikumu 15.2. apakšpunktam.

10. Glikozes sīrups ir attīrīts un koncentrēts saharīdu šķīdums ūdenī, to iegūst no cietes un (vai) inulīna, un tam ir šādas īpašības:

10.1. sausna – ne mazāk kā 70 % no masas;

10.2. dekstrozes ekvivalents – ne mazāk kā 20 % no sausnas masas, izsakot kā D-glikozi;

10.3. sulfātpelni – ne vairāk kā 1 % no sausnas masas.

11. Sausais glikozes sīrups ir daļēji dehidratēts glikozes sīrups, un tam ir šādas īpašības:

11.1. sausna – ne mazāk kā 93 % no masas;

11.2. dekstrozes ekvivalents – ne mazāk kā 20 % no sausnas masas, izsakot kā D-glikozi;

11.3. sulfātpelni – ne vairāk kā 1 % no sausnas masas.

12. Dekstroze jeb dekstrozes monohidrāts ir attīrīta un kristalizēta D-glikoze, kura satur vienu kristalizācijas ūdens molekulu un kurai ir šādas īpašības:

12.1. sausna – ne mazāk kā 90 % no masas;

12.2. dekstroze (D-glikoze) – ne mazāk kā 99,5 % no sausnas masas;

12.3. sulfātpelni – ne vairāk kā 0,25 % no sausnas masas.

13. Dekstroze jeb bezūdens dekstroze ir attīrīta un kristalizēta D-glikoze, kura nesatur kristalizācijas ūdeni un kurai ir šādas īpašības:

13.1. sausna – ne mazāk kā 98 % no masas;

13.2. dekstroze (D-glikoze) – ne mazāk kā 99,5 % no sausnas masas;

13.3. sulfātpelni – ne vairāk kā 0,25 % no sausnas masas.

14. Fruktoze ir attīrīta un kristalizēta D-fruktoze, kurai ir šādas īpašības:

14.1. fruktozes saturs – ne mazāk kā 98 %;

14.2. glikozes saturs – ne vairāk kā 0,5 %;

14.3. zudumi žāvējot – ne vairāk kā 0,5 % no masas;

14.4. konduktīvie pelni – ne vairāk kā 0,1 % no masas, ko nosaka atbilstoši šo noteikumu 15.2. apakšpunktam.

15. Izmantojot baltā cukura un augstākā labuma baltā cukura šķīduma krāsas tipa, konduktīvo pelnu satura un krāsainības noteikšanas metodi, viens punkts atbilst:

15.1. 0,5 krāsas tipa vienībām, ko aprēķina pēc Brunsvikas Zemkopības un cukura rūpniecības tehnoloģijas institūta metodes, kā noteikts regulas Nr. 1265/69 pielikuma A daļas 2. punktā;

15.2. 0,0018 % konduktīvo pelnu satura, ko aprēķina, izmantojot starptautiskās komisijas ICUMSA metodes;

15.3. 7,5 šķīduma krāsainības vienībām, ko aprēķina, izmantojot starptautiskās komisijas ICUMSA metodes.

16. Vārdu "baltais" var lietot:

16.1. cukura šķīdumam (piemēram, baltais cukura šķīdums), ja šķīduma krāsainība, kas noteikta, izmantojot starptautiskās komisijas ICUMSA metodi, nepārsniedz 25 vienības;

16.2. invertcukura šķīdumam (piemēram, baltais invertcukura šķīdums) un invertcukura sīrupam (piemēram, baltais invertcukura sīrups), kurā konduktīvo pelnu saturs, kas noteikts, izmantojot starptautiskās komisijas ICUMSA metodi, nepārsniedz 0,1 % un šķīduma krāsainība nepārsniedz 25 vienības.

III. Analīžu metodes produkta sastāva noteikšanai

17. Produkta atbilstību kvalitātes prasībām novērtē, izmantojot dažādas analīžu metodes tā sastāva noteikšanai (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. un 10. pielikums).

18. Lai cukura šķīdumā, baltā cukura šķīdumā, invertcukura šķīdumā, baltā invertcukura šķīdumā, invertcukura sīrupā, glikozes sīrupā, sausā glikozes sīrupā, dekstrozes (D-glikozes) monohidrātā un bezūdens dekstrozē (D-glikozē) noteiktu reducējošos cukurus, izmanto Luff-Schoorl metodi (6. pielikums).

19. Ja uzņēmums vai laboratorija reducējošo cukuru noteikšanai vienam vai vairākiem šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētajiem produkta veidiem izmanto Lane vai Eynon metodi (7. un 8. pielikums), tā informē Zemkopības ministriju. Zemkopības ministrija par to informē Eiropas Komisiju un pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis.

20. Ir šādas produkta analīžu metodes:

20.1. masas zuduma noteikšana žāvējot (1. pielikums);

20.2. sausnas noteikšana (2. un 3. pielikums);

20.3. reducējošo cukuru noteikšana (4., 5., 6., 7. un 8. pielikums);

20.4. sulfātu pelnu noteikšana (9. pielikums);

20.5. polarizācijas noteikšana (10. pielikums).

21. Paraugu analīzēm sagatavo šādā kārtībā:

21.1. laboratorijā saņemto paraugu rūpīgi samaisa;

21.2. paņem vismaz 200 gramu parauga un to nekavējoties ievieto tīrā, sausā, mitrumnecaurlaidīgā traukā ar gaisnecaurlaidīgu aizdari.

22. Reaģenti un iekārtas atbilst šādām prasībām:

22.1. iekārtas aprakstā ir atsauce tikai uz īpašiem instrumentiem un iekārtām vai uz instrumentiem un iekārtām, kurām ir nepieciešami īpaši standarti;

22.2. ja aprakstā ir minēts ūdens, tas ir destilēts ūdens vai demineralizēts ūdens ar līdzvērtīgu tīrību;

22.3. visi reaģenti atbilst analītiskā reaģenta kvalitātei;

22.4. ja aprakstā minēts reaģenta šķīdums bez papildu raksturojuma, tas ir reaģenta šķīdums ūdenī.

23. Rezultātu izteikšana:

23.1. analīzes atzinumā norādītais rezultāts ir vidējais lielums, kas iegūts vismaz divās noteikšanas reizēs, kuru atkārtojamība ir apmierinoša;

23.2. rezultāts ir izteikts procentos no laboratorijā saņemtā parauga masas;

23.3. ciparu skaitu rezultātā nosaka metodes precizitāte.

IV. Marķējuma prasības

24. Produktus marķē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un fasētas pārtikas marķēšanu. Marķējumā papildus norāda šajos noteikumos minēto informāciju.

25. Šo noteikumu 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētos produktu nosaukumus lieto, ja tos izplata galapatērētājam.

26. Produkta nosaukumu "Augstākā labuma baltais cukurs" var aizstāt ar produkta nosaukumu "Cukurs" vai "Baltais cukurs".

27. Šo noteikumu 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētajiem produktu nosaukumiem var pievienot produktu aprakstu.

28. Ar šo noteikumu 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētajiem produktu nosaukumiem var papildināt citu produktu nosaukumus, ja tas nemaldina patērētājus.

29. Fasētiem produktiem, kas sver mazāk par 20 gramiem, marķējumā neto masa nav jānorāda.

30. Marķējumā norāda sausnas un invertcukura saturu cukura šķīdumā, invertcukura šķīdumā un invertcukura sīrupā.

31. Invertcukura sīrupam, kura šķīdumā ir kristāli, marķējumā ietver vārdu "kristalizēts".

32. Ja šo noteikumu 10. un 11. punktā minētajiem produktiem fruktozes saturs ir lielāks par pieciem procentiem no sausnas, marķējumā kā produkta nosaukumu un sastāvdaļu ietver norādi "glikozes–fruktozes sīrups" vai "fruktozes–glikozes sīrups", "sausais glikozes–fruktozes sīrups" vai "sausais fruktozes–glikozes sīrups", kā arī norāda glikozes vai fruktozes pārsvaru.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 2001. gada 20. decembra Direktīvas 2001/111/EK, kas attiecas uz dažu veidu cukuru, kurš paredzēts lietošanai pārtikā;

2) Komisijas 1979. gada 26. jūlija Pirmās Direktīvas 79/796/EEK par Kopienas analīzes metodēm cilvēku uzturam paredzētu dažu cukuru pārbaudei.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 15. decembra
noteikumiem Nr. 735
Masas zuduma noteikšana žāvējot

1. Izmantojot šo metodi, nosaka masas zudumu šādiem cukura veidiem:

1.1. otrās šķiras baltajam cukuram;

1.2. baltajam cukuram;

1.3. augstākā labuma baltajam cukuram.

2. Lielums, kas noteikts, izmantojot šo metodi, ir masas zudums.

3. Ar šo metodi masas zudumu nosaka, žāvējot cukuru 103 ± 2 °C temperatūrā.

4. Iekārtas:

4.1. analītiskie svari ar svēršanas precizitāti līdz 0,1 mg;

4.2. ventilējams žāvēšanas skapis, kuru kontrolē ar termostatu un kurā var uzturēt 103 ± 2 °C temperatūru;

4.3. metāla svēršanas trauks ar plakanu dibenu, izturīgs saskarē ar paraugu, kā arī noteiktajos apstākļos, ar vismaz 100 mm diametru un vismaz 30 mm dziļš;

4.4. eksikators, kurā iebērts svaigi aktivēts silikagels vai līdzīga žāvējoša viela ar mitruma satura indikatoru.

5. Procedūra:

5.1. svēršanas trauku izkarsē žāvēšanas skapī 103 ± 2 °C temperatūrā līdz konstantam svaram;

5.2. svēršanas trauku atdzesē eksikatorā vismaz 30–35 minūtes un nosver ar precizitāti līdz 0,1 mg;

5.3. svēršanas traukā uzmanīgi ar precizitāti līdz 0,1 mg iesver apmēram 20–30 g parauga;

5.4. svēršanas trauku ar paraugu ievieto žāvēšanas skapī 103 ± 2 °C temperatūrā uz trim stundām;

5.5. svēršanas trauku ar paraugu atdzesē eksikatorā un nosver ar precizitāti līdz 0,1 mg;

5.6. svēršanas trauku ar paraugu otrreiz ievieto žāvēšanas skapī 103 ± 2 °C temperatūrā uz 30 minūtēm. Atdzesē eksikatorā un nosver ar precizitāti līdz 0,1 mg. Darbību atkārto, ja atšķirība starp diviem svērumiem pārsniedz 1 mg. Ja masa palielinās, aprēķiniem izmanto mazāko nolasījumu;

5.7. kopējais žāvēšanas laiks nepārsniedz četras stundas;

5.8. darbības, kas minētas šā pielikuma 5.3., 5.4., 5.5., 5.6. un 5.7. apakšpunktā, veic uzreiz pēc parauga iepakojuma atvēršanas.

6. Rezultātu izteikšana:

6.1. masas zudumu aprēķina procentos no parauga masas, izmantojot šādu formulu:

 

(m0m1)

× 100, kur 
 

m0

 

m0 – parauga masa pirms žāvēšanas (gramos);

m1 – parauga masa pēc žāvēšanas (gramos);

6.2. atkārtojamība: atšķirība starp diviem vienādos apstākļos viena analītiķa iegūtiem rezultātiem, kas noteikti paralēli vai secīgi vienam un tam pašam paraugam, nedrīkst pārsniegt 0,02 g uz 100 g parauga.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
2. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 15. decembra
noteikumiem Nr. 735
Sausnas noteikšana (vakuuma krāsns metode)

1. Izmantojot sausnas satura noteikšanas metodi, nosaka sausnas saturu šādiem cukura veidiem:

1.1. glikozes sīrupam;

1.2. sausajam glikozes sīrupam;

1.3. dekstrozes monohidrātam;

1.4. bezūdens dekstrozei.

2. Lielums, kas noteikts, izmantojot šo metodi, ir sausnas saturs.

3. Sausnu nosaka 70 ± 1 °C temperatūrā, izmantojot vakuuma žāvēšanas skapi, kurā spiediens nepārsniedz 3,3 kPa (34 mbar). Glikozes sīrupa vai sausā glikozes sīrupa paraugu pirms žāvēšanas sajauc ar ūdeni un diatomītu.

4. Par reaģentu izmanto diatomītu. Bihnera piltuvē ievieto diatomītu un attīra, atkārtoti skalojot ar atšķaidītu sālsskābi (1 ml koncentrētas skābes, kuras blīvums 20 °C temperatūrā ir 1,19 g/ml, izšķīdina vienā litrā ūdens). Apstrāde ir pabeigta, kad skalojamais ūdens uzrāda skābu reakciju. Skalo ar ūdeni, līdz filtrētā ūdens pH vērtība ir lielāka par četri. Žāvē vakuuma žāvēšanas skapī 103 ± 2 °C temperatūrā un glabā gaisnecaurlaidīgā traukā.

5. Iekārtas:

5.1. vakuuma žāvēšanas skapis – hermētisks, kontrolējams ar termostatu, aprīkots ar termometru un vakuuma manometru. Skapja modelis nodrošina karstuma ātru novadīšanu uz svēršanas traukiem, kas ir novietoti uz plauktiem;

5.2. gaisa žāvēšanas iekārta, kas sastāv no stikla caurules un ir pildīta ar svaigi aktivētu silikagelu vai līdzīgu žāvējošu vielu ar mitruma satura indikatoru. Šī caurule ir savienota ar gāzes attīrītājiem, kas satur koncentrētu sērskābi un ir savienoti ar gaisa ieeju vakuuma žāvēšanas skapī;

5.3. vakuuma sūknis, kas vakuuma žāvēšanas skapī nodrošina 3,3 kPa (34 mbar) vai zemāku spiedienu;

5.4. metāla svēršanas trauks ar plakanu dibenu, izturīgs saskarē ar paraugu, kā arī noteiktajos apstākļos, ar vismaz 100 mm diametru un vismaz 300 mm dziļš;

5.5. stikla irbulis noteiktā garumā, lai tas nevarētu pilnībā iekrist svēršanas traukā;

5.6. eksikators, kas satur svaigi aktivētu sausu silikagelu vai līdzīgu žāvējošu vielu ar ūdens satura indikatoru;

5.7. analītiskie svari ar precizitāti līdz 0,1 mg.

6. Procedūra:

6.1. metāla svēršanas traukā ar piemērotu stikla irbuli (5.5. apakšpunkts) ieber apmēram 30 g diatomīta (4. punkts). Visu ieliek vakuuma žāvēšanas skapī 70 ± 1 °C temperatūrā un samazina spiedienu līdz 3,3 kPa (34 mbar) vai mazāk. Žāvē vismaz piecas stundas. Skapī nodrošina nelielu gaisa plūsmu cauri gaisu žāvējošām iekārtām. Laiku pa laikam pārbauda spiedienu un, ja nepieciešams, to koriģē;

6.2. pakāpeniski palielina sausā gaisa pieplūdi un vakuuma žāvēšanas skapī atjauno atmosfēras spiedienu. Metāla svēršanas trauku ar stikla irbulīti nekavējoties ievieto eksikatorā (5.6. apakšpunkts), atdzesē un nosver;

6.3. uzmanīgi ar precizitāti līdz 1 mg iesver apmēram 10 g parauga 100 ml tilpuma vārglāzē;

6.4. paraugu atšķaida ar 10 ml silta ūdens un šķīdumu kvantitatīvi pārvieto metāla svēršanas traukā, izmantojot stikla irbulīti;

6.5. metāla svēršanas trauku ar paraugu un stikla irbulīti ievieto vakuuma žāvēšanas skapī un samazina spiedienu līdz 3,3 kPa (34 mbar) vai mazāk. Žāvē 70 ± 1 °C temperatūrā, ļaujot lēnai gaisa plūsmai plūst cauri skapim. Žāvēšana ilgst 20 stundas. Masas zudumiem jāparādās līdz pirmās dienas beigām. Vakuuma sūkni darbina iepriekš noteiktā spiedienā un ļauj lēnai, sausai gaisa strūklai ieplūst skapī tā, lai naktī saglabātu apmēram 3,3 kPa (34 mbar) vai zemāku spiedienu;

6.6. uzmanīgi palielina sausā gaisa ieplūdi vakuuma žāvēšanas skapī un atjauno atmosfēras spiedienu. Metāla svēršanas trauku un tā saturu nekavējoties ievieto eksikatorā. Ļauj atdzist un nosver ar precizitāti līdz 1 mg;

6.7. turpina šā pielikuma 6.5. apakšpunktā minēto darbību vēl četras stundas. Vakuuma žāvēšanas skapī atjauno atmosfēras spiedienu un nekavējoties ievieto trauku eksikatorā. Ļauj atdzist un nosver. Pārliecinās, vai sasniegta nemainīga masa. Tiek uzskatīts, ka nemainīga masa ir apmierinoša, ja starpība starp diviem viena un tā paša trauka svērumiem nepārsniedz 2 mg. Ja atšķirība ir lielāka, atkārto šajā apakšpunktā aprakstīto darbību;

6.8. sausnas noteikšanai bezūdens dekstrozes vai dekstrozes monohidrāta paraugos nav nepieciešams izmantot diatomītu un ūdeni.

7. Rezultātu izteikšana:

7.1. sausnas saturu izsaka procentos no parauga masas un aprēķina, izmantojot šādu formulu:

 

(m1m2) ×

100

, kur 
 

m0

 

m0 – parauga sākotnējā masa (gramos);

m1 – metāla svēršanas trauka, diatomīta, stikla irbulīša un parauga masa pēc žāvēšanas (gramos);

m2 – sveramā trauka, diatomīta un stikla irbulīša masa (gramos);

7.2. atkārtojamība: atšķirība starp diviem vienādos apstākļos viena analītiķa iegūtiem rezultātiem, kas noteikti paralēli vai secīgi vienam un tam pašam paraugam, nedrīkst pārsniegt 0,12 g uz 100 g parauga.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
3. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 15. decembra
noteikumiem Nr. 735
Kopējās sausnas noteikšana (refraktometriskā metode)

1. Izmantojot kopējās sausnas noteikšanas metodi, nosaka sausnas saturu šādiem cukura veidiem:

1.1. cukura šķīdumam;

1.2. baltajam cukura šķīdumam;

1.3. invertcukura šķīdumam;

1.4. baltajam invertcukura šķīdumam;

1.5. invertcukura sīrupam;

1.6. baltajam invertcukura sīrupam.

2. Lielums, kas noteikts, izmantojot šo metodi, ir sausnas saturs.

3. Parauga porcijas refrakcijas indekss tiek noteikts 20 °C temperatūrā un pārrēķināts sausnas saturā. Šā pielikuma tabulā ir norādīta koncentrācijas atkarība no refrakcijas indeksa.

4. Iekārtas:

4.1. refraktometrs ar precizitāti līdz četrām zīmēm aiz komata, aprīkots ar termometru un ūdens cirkulācijas sūkni, kas savienots ar termostatējamu ūdens vannu, kurā ūdens temperatūra tiek uzturēta 20 ± 0,5 °C;

4.2. gaismas avots – nātrija tvaika lampa.

5. Procedūra:

5.1. ja paraugā ir kristāli, paraugu atšķaida ar ūdeni attiecībā 1 : 1 (m/m);

5.2. parauga refrakcijas indeksu mēra ar refraktometru 20 °C temperatūrā.

6. Rezultātu izteikšana:

6.1. pēc refrakcijas indeksa nolasa sausnas saturu saharozes šķīdumam 20 °C temperatūrā un, izmantojot tabulu, rezultātu koriģē atbilstoši invertcukura klātbūtnei, tabulā iegūtajam rezultātam pieskaitot 0,022 par katru invertcukura vienu procentu, ko satur paraugs;

6.2. ja paraugs atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 1 : 1 (m/m), nolasīto sausnas saturu reizina ar divi;

6.3. atkārtojamība: atšķirība starp diviem vienādos apstākļos viena analītiķa iegūtiem rezultātiem, kas noteikti, paralēli vai secīgi atšķaidot vienu un to pašu paraugu, nedrīkst pārsniegt 0,2 g sausnas uz 100 g parauga.

Tabula

Refrakcijas indekss (n) saharozes šķīdumam 20 °C temperatūrā

n

Saharoze (%)

n

Saharoze (%)

n

Saharoze (%)

n

Saharoze (%)

n

Saharoze (%)

(20 °C)

(20 °C)

(20 °C)

(20 °C)

(20 °C)

1,3330

0,009

1,3361

2,161

1,3392

4,279

1,3423

6,365

1,3454

8,418

1,3331

0,078

1,3362

2,230

1,3393

4,347

1,3424

6,432

1,3455

8,484

1,3332

0,149

1,3363

2,299

1,3394

4,415

1,3425

6,498

1,3456

8,550

1,3333

0,218

1,3364

2,367

1,3395

4,483

1,3426

6,565

1,3457

8,615

1,3334

0,288

1,3365

2,436

1,3396

4,550

1,3427

6,632

1,3458

8,681

1,3335

0,358

1,3366

2,505

1,3397

4,618

1,3428

6,698

1,3459

8,746

1,3336

0,428

1,3367

2,574

1,3398

4,686

1,3429

6,765

1,3460

8,812

1,3337

0,498

1,3368

2,642

1,3399

4,753

1,3430

6,831

1,3461

8,878

1,3338

0,567

1,3369

2,711

1,3400

4,821

1,3431

6,898

1,3462

8,943

1,3339

0,637

1,3370

2,779

1,3401

4,888

1,3432

6,964

1,3463

9,008

1,3340

0,707

1,3371

2,848

1,3402

4,956

1,3433

7,031

1,3464

9,074

1,3341

0,776

1,3372

2,917

1,3403

5,023

1,3434

7,097

1,3465

9,139

1,3342

0,846

1,3373

2,985

1,3404

5,091

1,3435

7,164

1,3466

9,205

1,3343

0,915

1,3374

3,053

1,3405

5,158

1,3436

7,230

1,3467

9,270

1,3344

0,985

1,3375

3,122

1,3406

5,225

1,3437

7,296

1,3468

9,335

1,3345

1,054

1,3376

3,190

1,3407

5,293

1,3438

7,362

1,3469

9,400

1,3346

1,124

1,3377

3,259

1,3408

5,360

1,3439

7,429

1,3470

9,466

1,3347

1,193

1,3378

3,327

1,3409

5,427

1,3440

7,495

1,3471

9,531

1,3348

1,263

1,3379

3,395

1,3410

5,494

1,3441

7,561

1,3472

9,596

1,3349

1,332

1,3380

3,463

1,3411

5,562

1,3442

7,627

1,3473

9,661

1,3350

1,401

1,3381

3,532

1,3412

5,629

1,3443

7,693

1,3474

9,726

1,3351

1,470

1,3382

3,600

1,3413

5,696

1,3444

7,759

1,3475

9,791

1,3352

1,540

1,3383

3,668

1,3414

5,763

1,3445

7,825

1,3476

9,856

1,3353

1,609

1,3384

3,736

1,3415

5,830

1,3446

7,891

1,3477

9,921

1,3354

1,678

1,3385

3,804

1,3416

5,897

1,3447

7,957

1,3478

9,986

1,3355

1,747

1,3386

3,872

1,3417

5,964

1,3448

8,023

1,3479

10,051

1,3356

1,816

1,3387

3,940

1,3418

6,031

1,3449

8,089

1,3480

10,116

1,3357

1,885

1,3388

4,008

1,3419

6,098

1,3450

8,155

1,3481

10,181

1,3358

1,954

1,3389

4,076

1,3420

6,165

1,3451

8,221

1,3482

10,246

1,3359

2,023

1,3390

4,144

1,3421

6,231

1,3452

8,287

1,3483

10,311

1,3360

2,092

1,3391

4,212

1,3422

6,298

1,3453

8,352

1,3484

10,375

1,3485

10,440

1,3538

13,826

1,3591

17,127

1,3644

20,346

1,3697

23,486

1,3486

10,505

1,3539

13,890

1,3592

17,189

1,3645

20,406

1,3698

23,544

1,3487

10,570

1,3540

13,953

1,3593

17,250

1,3646

20,466

1,3699

23,603

1,3488

10,634

1,3541

14,016

1,3594

17,311

1,3647

20,525

1,3700

23,661

1,3489

10,699

1,3542

14,079

1,3595

17,373

1,3648

20,585

1,3701

23,720

1,3490

10,763

1,3543

14,141

1,3596

17,434

1,3649

20,645

1,3702

23,778

1,3491

10,828

1,3544

14,204

1,3597

17,496

1,3650

20,705

1,3703

23,836

1,3492

10,892

1,3545

14,267

1,3598

17,557

1,3651

20,765

1,3704

23,895

1,3493

10,957

1,3546

14,330

1,3599

17,618

1,3652

20,825

1,3705

23,953

1,3494

11,021

1,3547

14,393

1,3600

17,679

1,3653

20,884

1,3706

24,011

1,3495

11,086

1,3548

14,456

1,3601

17,741

1,3654

20,944

1,3707

24,070

1,3496

11,150

1,3549

14,518

1,3602

17,802

1,3655

21,004

1,3708

24,128

1,3497

11,215

1,3550

14,581

1,3603

17,863

1,3656

21,063

1,3709

24,186

1,3498

11,279

1,3551

14,644

1,3604

17,924

1,3657

21,123

1,3710

24,244

1,3499

11,343

1,3552

14,707

1,3605

17,985

1,3658

21,183

1,3711

24,302

1,3500

11,407

1,3553

14,769

1,3606

18,046

1,3659

21,242

1,3712

24,361

1,3501

11,472

1,3554

14,832

1,3607

18,107

1,3660

21,302

1,3713

24,419

1,3502

11,536

1,3555

14,894

1,3608

18,168

1,3661

21,361

1,3714

24,477

1,3503

11,600

1,3556

14,957

1,3609

18,229

1,3662

21,421

1,3715

24,535

1,3504

11,664

1,3557

15,019

1,3610

18,290

1,3663

21,480

1,3716

24,593

1,3505

11,728

1,3558

15,082

1,3611

18,351

1,3664

21,540

1,3717

24,651

1,3506

11,792

1,3559

15,144

1,3612

18,412

1,3665

21,599

1,3718

24,709

1,3507

11,856

1,3560

15,207

1,3613

18,473

1,3666

21,658

1,3719

24,767

1,3508

11,920

1,3561

15,269

1,3614

18,534

1,3667

21,718

1,3720

24,825

1,3509

11,984

1,3562

15,332

1,3615

18,595

1,3668

21,777

1,3721

24,883

1,3510

12,048

1,3563

15,394

1,3616

18,655

1,3669

21,836

1,3722

24,941

1,3511

12,112

1,3564

15,456

1,3617

18,716

1,3670

21,896

1,3723

24,998

1,3512

12,176

1,3565

15,518

1,3618

18,777

1,3671

21,955

1,3724

25,056

1,3513

12,240

1,3566

15,581

1,3619

18,837

1,3672

22,014

1,3725

25,114

1,3514

12,304

1,3567

15,643

1,3620

18,898

1,3673

22,073

1,3726

25,172

1,3515

12,368

1,3568

15,705

1,3621

18,959

1,3674

22,132

1,3727

25,230

1,3516

12,431

1,3569

15,767

1,3622

19,019

1,3675

22,192

1,3728

25,287

1,3517

12,495

1,3570

15,829

1,3623

19,080

1,3676

22,251

1,3729

25,345

1,3518

12,559

1,3571

15,891

1,3624

19,141

1,3677

22,310

1,3730

25,403

1,3519

12,623

1,3572

15,953

1,3625

19,201

1,3678

22,369

1,3731

25,460

1,3520

12,686

1,3573

16,016

1,3626

19,262

1,3679

22,428

1,3732

25,518

1,3521

12,750

1,3574

16,078

1,3627

19,322

1,3680

22,487

1,3733

25,576

1,3522

12,813

1,3575

16,140

1,3628

19,382

1,3681

22,546

1,3734

25,633

1,3523

12,877

1,3576

16,201

1,3629

19,443

1,3682

22,605

1,3735

25,691

1,3524

12,940

1,3577

16,263

1,3630

19,503

1,3683

22,664

1,3736

25,748

1,3525

13,004

1,3578

16,325

1,3631

19,564

1,3684

22,723

1,3737

25,806

1,3526

13,067

1,3579

16,387

1,3632

19,624

1,3685

22,781

1,3738

25,863

1,3527

13,131

1,3580

16,449

1,3633

19,684

1,3686

22,840

1,3739

25,921

1,3528

13,194

1,3581

16,511

1,3634

19,745

1,3687

22,899

1,3740

25,978

1,3529

13,258

1,3582

16,573

1,3635

19,805

1,3688

22,958

1,3741

26,035

1,3530

13,321

1,3583

16,634

1,3636

19,865

1,3689

23,017

1,3742

26,093

1,3531

13,384

1,3584

16,696

1,3637

19,925

1,3690

23,075

1,3743

26,150

1,3532

13,448

1,3585

16,758

1,3638

19,985

1,3691

23,134

1,3744

26,207

1,3533

13,511

1,3586

16,819

1,3639

20,045

1,3692

23,193

1,3745

26,265

1,3534

13,574

1,3587

16,881

1,3640

20,106

1,3693

23,251

1,3746

26,322

1,3535

13,637

1,3588

16,943

1,3641

20,166

1,3694

23,310

1,3747

26,379

1,3536

13,700

1,3589

17,004

1,3642

20,226

1,3695

23,369

1,3748

26,436

1,3537

13,763

1,3590

17,066

1,3643

20,286

1,3696

23,427

1,3749

26,493

1,3750

26,551

1,3803

29,544

1,3856

32,468

1,3909

35,327

1,3962

38,123

1,3751

26,608

1,3804

29,600

1,3857

32,523

1,3910

35,380

1,3963

38,175

1,3752

26,665

1,3805

29,655

1,3858

32,577

1,3911

35,434

1,3964

38,228

1,3753

26,722

1,3806

29,711

1,3859

32,632

1,3912

35,487

1,3965

38,280

1,3754

26,779

1,3807

29,767

1,3860

32,686

1,3913

35,540

1,3966

38,332

1,3755

26,836

1,3808

29,823

1,3861

32,741

1,3914

35,593

1,3967

38,384

1,3756

26,893

1,3809

29,878

1,3862

32,795

1,3915

35,647

1,3968

38,436

1,3757

26,950

1,3810

29,934

1,3863

32,849

1,3916

35,700

1,3969

38,488

1,3758

27,007

1,3811

29,989

1,3864

32,904

1,3917

35,753

1,3970

38,540

1,3759

27,064

1,3812

30,045

1,3865

32,958

1,3918

35,806

1,3971

38,592

1,3760

27,121

1,3813

30,101

1,3866

33,013

1,3919

35,859

1,3972

38,644

1,3761

27,178

1,3814

30,156

1,3867

33,067

1,3920

35,912

1,3973

38,696

1,3762

27,234

1,3815

30,212

1,3868

33,121

1,3921

35,966

1,3974

38,748

1,3763

27,291

1,3816

30,267

1,3869

33,175

1,3922

36,019

1,3975

38,800

1,3764

27,348

1,3817

30,323

1,3870

33,230

1,3923

36,072

1,3976

38,852

1,3765

27,405

1,3818

30,378

1,3871

33,284

1,3924

36,125

1,3977

38,904

1,3766

27,462

1,3819

30,434

1,3872

33,338

1,3925

36,178

1,3978

38,955

1,3767

27,518

1,3820

30,489

1,3873

33,392

1,3926

36,231

1,3979

39,007

1,3768

27,575

1,3821

30,544

1,3874

33,446

1,3927

36,284

1,3980

39,059

1,3769

27,632

1,3822

30,600

1,3875

33,500

1,3928

36,337

1,3981

39,111

1,3770

27,688

1,3823

30,655

1,3876

33,555

1,3929

36,389

1,3982

39,163

1,3771

27,745

1,3824

30,711

1,3877

33,609

1,3930

36,442

1,3983

39,214

1,3772

27,802

1,3825

30,766

1,3878

33,663

1,3931

36,495

1,3984

39,266

1,3773

27,858

1,3826

30,821

1,3879

33,717

1,3932

36,548

1,3985

39,318

1,3774

27,915

1,3827

30,876

1,3880

33,771

1,3933

36,601

1,3986

39,370

1,3775

27,971

1,3828

30,932

1,3881

33,825

1,3934

36,654

1,3987

39,421

1,3776

28,028

1,3829

30,987

1,3882

33,879

1,3935

36,706

1,3988

39,473

1,3777

28,084

1,3830

31,042

1,3883

33,933

1,3936

36,759

1,3989

39,525

1,3778

28,141

1,3831

31,097

1,3884

33,987

1,3937

36,812

1,3990

39,576

1,3779

28,197

1,3832

31,152

1,3885

34,040

1,3938

36,865

1,3991

39,628

1,3780

28,253

1,3833

31,207

1,3886

34,094

1,3939

36,917

1,3992

39,679

1,3781

28,310

1,3834

31,262

1,3887

34,148

1,3940

36,970

1,3993

39,731

1,3782

28,366

1,3835

31,317

1,3888

34,202

1,3941

37,023

1,3994

39,782

1,3783

28,422

1,3836

31,372

1,3889

34,256

1,3942

37,075

1,3995

39,834

1,3784

28,479

1,3837

31,428

1,3890

34,310

1,3943

37,128

1,3996

39,885

1,3785

28,535

1,3838

31,482

1,3891

34,363

1,3944

37,180

1,3997

39,937

1,3786

28,591

1,3839

31,537

1,3892

34,417

1,3945

37,233

1,3998

39,988

1,3787

28,648

1,3840

31,592

1,3893

34,471

1,3946

37,286

1,3999

40,040

1,3788

28,704

1,3841

31,647

1,3894

34,524

1,3947

37,338

1,4000

40,091

1,3789

28,760

1,3842

31,702

1,3895

34,578

1,3948

37,391

1,4001

40,142

1,3790

28,816

1,3843

31,757

1,3896

34,632

1,3949

37,443

1,4002

40,194

1,3791

28,872

1,3844

31,812

1,3897

34,685

1,3950

37,495

1,4003

40,245

1,3792

28,928

1,3845

31,867

1,3898

34,739

1,3951

37,548

1,4004

40,296

1,3793

28,984

1,3846

31,922

1,3899

34,793

1,3952

37,600

1,4005

40,348

1,3794

29,040

1,3847

31,976

1,3900

34,846

1,3953

37,653

1,4006

40,399

1,3795

29,096

1,3848

32,031

1,3901

34,900

1,3954

37,705

1,4007

40,450

1,3796

29,152

1,3849

32,086

1,3902

34,953

1,3955

37,757

1,4008

40,501

1,3797

29,208

1,3850

32,140

1,3903

35,007

1,3956

37,810

1,4009

40,553

1,3798

29,264

1,3851

32,195

1,3904

35,060

1,3957

37,862

1,4010

40,604

1,3799

29,320

1,3852

32,250

1,3905

35,114

1,3958

37,914

1,4011

40,655

1,3800

29,376

1,3853

32,304

1,3906

35,167

1,3959

37,967

1,4012

40,706

1,3801

29,432

1,3854

32,359

1,3907

35,220

1,3960

38,019

1,4013

40,757

1,3802

29,488

1,3855

32,414

1,3908

35,274

1,3961

38,071

1,4014

40,808

1,4015

40,860

1,4068

43,539

1,4121

46,163

1,4174

48,735

1,4227

51,258

1,4016

40,911

1,4069

43,589

1,4122

46,212

1,4175

48,784

1,4228

51,305

1,4017

40,962

1,4070

43,639

1,4123

46,261

1,4176

48,832

1,4229

51,352

1,4018

41,013

1,4071

43,689

1,4124

46,310

1,4177

48,880

1,4230

51,399

1,4019

41,064

1,4072

43,739

1,4125

46,359

1,4178

48,928

1,4231

51,446

1,4020

41,115

1,4073

43,789

1,4126

46,408

1,4179

48,976

1,4232

51,493

1,4021

41,166

1,4074

43,838

1,4127

46,457

1,4180

49,023

1,4233

51,540

1,4022

41,217

1,4075

43,888

1,4128

46,506

1,4181

49,071

1,4234

51,587

1,4023

41,268

1,4076

43,938

1,4129

46,555

1,4182

49,119

1,4235

51,634

1,4024

41,318

1,4077

43,988

1,4130

46,604

1,4183

49,167

1,4236

51,681

1,4025

41,369

1,4078

44,038

1,4131

46,652

1,4184

49,215

1,4237

51,728

1,4026

41,420

1,4079

44,088

1,4132

46,701

1,4185

49,263

1,4238

51,775

1,4027

41,471

1,4080

44,138

1,4133

46,750

1,4186

49,311

1,4239

51,822

1,4028

41,522

1,4081

44,187

1,4134

46,799

1,4187

49,359

1,4240

51,869

1,4029

41,573

1,4082

44,237

1,4135

46,848

1,4188

49,407

1,4241

51,916

1,4030

41,623

1,4083

44,287

1,4136

46,896

1,4189

49,454

1,4242

51,963

1,4031

41,674

1,4084

44,337

1,4137

46,945

1,4190

49,502

1,4243

52,010

1,4032

41,725

1,4085

44,386

1,4138

46,994

1,4191

49,550

1,4244

52,057

1,4033

41,776

1,4086

44,436

1,4139

47,043

1,4192

49,598

1,4245

52,104

1,4034

41,826

1,4087

44,486

1,4140

47,091

1,4193

49,645

1,4246

52,150

1,4035

41,877

1,4088

44,535

1,4141

47,140

1,4194

49,693

1,4247

52,197

1,4036

41,928

1,4089

44,585

1,4142

47,188

1,4195

49,741

1,4248

52,244

1,4037

41,978

1,4090

44,635

1,4143

47,237

1,4196

49,788

1,4249

52,291

1,4038

42,029

1,4091

44,684

1,4144

47,286

1,4197

49,836

1,4250

52,338

1,4039

42,080

1,4092

44,734

1,4145

47,334

1,4198

49,884

1,4251

52,384

1,4040

42,130

1,4093

44,783

1,4146

47,383

1,4199

49,931

1,4252

52,431

1,4041

42,181

1,4094

44,833

1,4147

47,431

1,4200

49,979

1,4253

52,478

1,4042

42,231

1,4095

44,882

1,4148

47,480

1,4201

50,027

1,4254

52,524

1,4043

42,282

1,4096

44,932

1,4149

47,528

1,4202

50,074

1,4255

52,571

1,4044

42,332

1,4097

44,981

1,4150

47,577

1,4203

50,122

1,4256

52,618

1,4045

42,383

1,4098

45,031

1,4151

47,625

1,4204

50,169

1,4257

52,664

1,4046

42,433

1,4099

45,080

1,4152

47,674

1,4205

50,217

1,4258

52,711

1,4047

42,484

1,4100

45,130

1,4153

47,722

1,4206

50,264

1,4259

52,758

1,4048

42,534

1,4101

45,179

1,4154

47,771

1,4207

50,312

1,4260

52,804

1,4049

42,585

1,4102

45,228

1,4155

47,819

1,4208

50,359

1,4261

52,851

1,4050

42,635

1,4103

45,278

1,4156

47,868

1,4209

50,407

1,4262

52,897

1,4051

42,685

1,4104

45,327

1,4157

47,916

1,4210

50,454

1,4263

52,944

1,4052

42,736

1,4105

45,376

1,4158

47,964

1,4211

50,502

1,4264

52,990

1,4053

42,786

1,4106

45,426

1,4159

48,013

1,4212

50,549

1,4265

53,037

1,4054

42,836

1,4107

45,475

1,4160

48,061

1,4213

50,596

1,4266

53,083

1,4055

42,887

1,4108

45,524

1,4161

48,109

1,4214

50,644

1,4267

53,130

1,4056

42,937

1,4109

45,574

1,4162

48,158

1,4215

50,691

1,4268

53,176

1,4057

42,987

1,4110

45,623

1,4163

48,206

1,4216

50,738

1,4269

53,223

1,4058

43,037

1,4111

45,672

1,4164

48,254

1,4217

50,786

1,4270

53,269

1,4059

43,088

1,4112

45,721

1,4165

48,302

1,4218

50,833

1,4271

53,316

1,4060

43,138

1,4113

45,770

1,4166

48,350

1,4219

50,880

1,4272

53,362

1,4061

43,188

1,4114

45,820

1,4167

48,399

1,4220

50,928

1,4273

53,408

1,4062

43,238

1,4115

45,869

1,4168

48,447

1,4221

50,975

1,4274

53,455

1,4063

43,288

1,4116

45,918

1,4169

48,495

1,4222

51,022

1,4275

53,501

1,4064

43,338

1,4117

46,967

1,4170

48,543

1,4223

51,069

1,4276

53,548

1,4065

43,388

1,4118

46,016

1,4171

48,591

1,4224

51,116

1,4277

53,594

1,4066

43,439

1,4119

46,065

1,4172

48,639

1,4225

51,164

1,4278

53,640

1,4067

43,489

1,4120

46,114

1,4173

48,687

1,4226

51,211

1,4279

53,686

1,4280

53,733

1,4333

56,162

1,4386

58,547

1,4439

60,891

1,4492

63,195

1,4281

53,779

1,4334

56,207

1,4387

58,592

1,4440

60,935

1,4493

63,238

1,4282

53,825

1,4335

56,253

1,4388

58,637

1,4441

60,979

1,4494

63,281

1,4283

53,871

1,4336

56,298

1,4389

58,681

1,4442

61,023

1,4495

63,324

1,4284

53,918

1,4337

56,343

1,4390

58,726

1,4443

61,066

1,4496

63,367

1,4285

53,964

1,4338

56,389

1,4391

58,770

1,4444

61,110

1,4497

63,410

1,4286

54,010

1,4339

56,434

1,4392

58,815

1,4445

61,154

1,4498

63,453

1,4287

54,056

1,4340

56,479

1,4393

58,859

1,4446

61,198

1,4499

63,496

1,4288

54,102

1,4341

56,525

1,4394

58,904

1,4447

61,241

1,4500

63,539

1,4289

54,148

1,4342

56,570

1,4395

58,948

1,4448

61,285

1,4501

63,582

1,4290

54,194

1,4343

56,615

1,4396

58,993

1,4449

61,329

1,4502

63,625

1,4291

54,241

1,4344

56,660

1,4397

59,037

1,4450

61,372

1,4503

63,668

1,4292

54,287

1,4345

56,706

1,4398

59,082

1,4451

61,416

1,4504

63,711

1,4293

54,333

1,4346

56,751

1,4399

59,126

1,4452

61,460

1,4505

63,754

1,4294

54,379

1,4347

56,796

1,4400

59,170

1,4453

61,503

1,4506

63,797

1,4295

54,425

1,4348

56,841

1,4401

59,215

1,4454

61,547

1,4507

63,840

1,4296

54,471

1,4349

56,887

1,4402

59,259

1,4455

61,591

1,4508

63,882

1,4297

54,517

1,4350

56,932

1,4403

59,304

1,4456

61,634

1,4509

63,925

1,4298

54,563

1,4351

56,977

1,4404

59,348

1,4457

61,678

1,4510

63,968

1,4299

54,609

1,4352

57,022

1,4405

59,392

1,4458

61,721

1,4511

64,011

1,4300

54,655

1,4353

57,067

1,4406

59,437

1,4459

61,765

1,4512

64,054

1,4301

54,701

1,4354

57,112

1,4407

59,481

1,4460

61,809

1,4513

64,097

1,4302

54,746

1,4355

57,157

1,4408

59,525

1,4461

61,852

1,4514

64,139

1,4303

54,792

1,4356

57,202

1,4409

59,569

1,4462

61,896

1,4515

64,182

1,4304

54,838

1,4357

57,247

1,4410

59,614

1,4463

61,939

1,4516

64,225

1,4305

54,884

1,4358

57,292

1,4411

59,658

1,4464

61,983

1,4517

64,268

1,4306

54,930

1,4359

57,337

1,4412

59,702

1,4465

62,026

1,4518

64,311

1,4307

54,976

1,4360

57,382

1,4413

59,746

1,4466

62,070

1,4519

64,353

1,4308

55,022

1,4361

57,427

1,4414

59,791

1,4467

62,113

1,4520

64,396

1,4309

55,067

1,4362

57,472

1,4415

59,835

1,4468

62,156

1,4521

64,439

1,4310

55,113

1,4363

57,517

1,4416

59,879

1,4469

62,200

1,4522

64,481

1,4311

55,159

1,4364

57,562

1,4417

59,923

1,4470

62,243

1,4523

64,524

1,4312

55,205

1,4365

57,607

1,4418

59,967

1,4471

62,287

1,4524

64,567

1,4313

55,250

1,4366

57,652

1,4419

60,011

1,4472

62,330

1,4525

64,609

1,4314

55,296

1,4367

57,697

1,4420

60,056

1,4473

62,373

1,4526

64,652

1,4315

55,342

1,4368

57,742

1,4421

60,100

1,4474

62,417

1,4527

64,695

1,4316

55,388

1,4369

57,787

1,4422

60,144

1,4475

62,460

1,4528

64,737

1,4317

55,433

1,4370

57,832

1,4423

60,188

1,4476

62,503

1,4529

64,780

1,4318

55,479

1,4371

57,877

1,4424

60,232

1,4477

62,547

1,4530

64,823

1,4319

55,524

1,4372

57,921

1,4425

60,276

1,4478

62,590

1,4531

64,865

1,4320

55,570

1,4373

57,966

1,4426

60,320

1,4479

62,633

1,4532

64,908

1,4321

55,616

1,4374

58,011

1,4427

60,364

1,4480

62,677

1,4533

64,950

1,4322

55,661

1,4375

58,056

1,4428

60,408

1,4481

62,720

1,4534

64,993

1,4323

55,707

1,4376

58,101

1,4429

60,452

1,4482

62,763

1,4535

65,035

1,4324

55,752

1,4377

58,145

1,4430

60,496

1,4483

62,806

1,4536

65,078

1,4325

55,798

1,4378

58,190

1,4431

60,540

1,4484

62,849

1,4537

65,120

1,4326

55,844

1,4379

58,235

1,4432

60,584

1,4485

62,893

1,4538

65,163

1,4327

55,889

1,4380

58,279

1,4433

60,628

1,4486

62,936

1,4539

65,205

1,4328

55,935

1,4381

58,324

1,4434

60,672

1,4487

62,979

1,4540

65,248

1,4329

55,980

1,4382

58,369

1,4435

60,716

1,4488

63,022

1,4541

65,290

1,4330

56,026

1,4383

58,413

1,4436

60,759

1,4489

63,065

1,4542

65,333

1,4331

56,071

1,4384

58,458

1,4437

60,803

1,4490

63,108

1,4543

65,375

1,4332

56,116

1,4385

58,503

1,4438

60,847

1,4491

63,152

1,4544

65,417

1,4545

65,460

1,4598

67,688

1,4651

69,880

1,4704

72,038

1,4757

74,162

1,4546

65,502

1,4599

67,729

1,4652

69,921

1,4705

72,078

1,4758

74,202

1,4547

65,544

1,4600

67,771

1,4653

69,962

1,4706

72,119

1,4759

74,242

1,4548

65,587

1,4601

67,813

1,4654

70,003

1,4707

72,159

1,4760

74,282

1,4549

65,629

1,4602

67,854

1,4655

70,044

1,4708

72,199

1,4761

74,321

1,4550

65,672

1,4603

67,896

1,4656

70,085

1,4709

72,240

1,4762

74,361

1,4551

65,714

1,4604

67,938

1,4657

70,126

1,4710

72,280

1,4763

74,401

1,4552

65,756

1,4605

67,979

1,4658

70,167

1,4711

72,320

1,4764

74,441

1,4553

65,798

1,4606

68,021

1,4659

70,208

1,4712

72,361

1,4765

74,480

1,4554

65,841

1,4607

68,063

1,4660

70,249

1,4713

72,401

1,4766

74,520

1,4555

65,883

1,4608

68,104

1,4661

70,290

1,4714

72,441

1,4767

74,560

1,4556

65,925

1,4609

68,146

1,4662

70,331

1,4715

72,482

1,4768

74,599

1,4557

65,967

1,4610

68,187

1,4663

70,372

1,4716

72,522

1,4769

74,639

1,4558

66,010

1,4611

68,229

1,4664

70,413

1,4717

72,562

1,4770

74,678

1,4559

66,052

1,4612

68,270

1,4665

70,453

1,4718

72,602

1,4771

74,718

1,4560

66,094

1,4613

68,312

1,4666

70,494

1,4719

72,643

1,4772

74,758

1,4561

66,136

1,4614

68,353

1,4667

70,535

1,4720

72,683

1,4773

74,797

1,4562

66,178

1,4615

68,395

1,4668

70,576

1,4721

72,723

1,4774

74,837

1,4563

66,221

1,4616

68,436

1,4669

70,617

1,4722

72,763

1,4775

74,876

1,4564

66,263

1,4617

68,478

1,4670

70,658

1,4723

72,803

1,4776

74,916

1,4565

66,305

1,4618

68,519

1,4671

70,698

1,4724

72,843

1,4777

74,956

1,4566

66,347

1,4619

68,561

1,4672

70,739

1,4725

72,884

1,4778

74,995

1,4567

66,389

1,4620

68,602

1,4673

70,780

1,4726

72,924

1,4779

75,035

1,4568

66,431

1,4621

68,643

1,4674

70,821

1,4727

72,964

1,4780

75,074

1,4569

66,473

1,4622

68,685

1,4675

70,861

1,4728

73,004

1,4781

75,114

1,4570

66,515

1,4623

68,726

1,4676

70,902

1,4729

73,044

1,4782

75,153

1,4571

66,557

1,4624

68,768

1,4677

70,943

1,4730

73,084

1,4783

75,193

1,4572

66,599

1,4625

68,809

1,4678

70,984

1,4731

73,124

1,4784

75,232

1,4573

66,641

1,4626

68,850

1,4679

71,024

1,4732

73,164

1,4785

75,272

1,4574

66,683

1,4627

68,892

1,4680

71,065

1,4733

73,204

1,4786

75,311

1,4575

66,725

1,4628

68,933

1,4681

71,106

1,4734

73,244

1,4787

75,350

1,4576

66,767

1,4629

68,974

1,4682

71,146

1,4735

73,285

1,4788

75,390

1,4577

66,809

1,4630

69,016

1,4683

71,187

1,4736

73,325

1,4789

75,429

1,4578

66,851

1,4631

69,057

1,4684

71,228

1,4737

73,365

1,4790

75,469

1,4579

66,893

1,4632

69,098

1,4685

71,268

1,4738

73,405

1,4791

75,508

1,4580

66,935

1,4633

69,139

1,4686

71,309

1,4739

73,445

1,4792

75,547

1,4581

66,977

1,4634

69,181

1,4687

71,349

1,4740

73,485

1,4793

75,587

1,4582

67,019

1,4635

69,222

1,4688

71,390

1,4741

73,524

1,4794

75,626

1,4583

67,061

1,4636

69,263

1,4689

71,431

1,4742

73,564

1,4795

75,666

1,4584

67,103

1,4637

69,304

1,4690

71,471

1,4743

73,604

1,4796

75,705

1,4585

67,145

1,4638

69,346

1,4691

71,512

1,4744

73,644

1,4797

75,744

1,4586

67,186

1,4639

69,387

1,4692

71,552

1,4745

73,684

1,4798

75,784

1,4587

67,228

1,4640

69,428

1,4693

71,593

1,4746

73,724

1,4799

75,823

1,4588

67,270

1,4641

69,469

1,4694

71,633

1,4747

73,764

1,4800

75,862

1,4589

67,312

1,4642

69,510

1,4695

71,674

1,4748

73,804

1,4801

75,901

1,4590

67,354

1,4643

69,551

1,4696

71,714

1,4749

73,844

1,4802

75,941

1,4591

67,396

1,4644

69,593

1,4697

71,755

1,4750

73,884

1,4803

75,980

1,4592

67,437

1,4645

69,634

1,4698

71,795

1,4751

73,924

1,4804

76,019

1,4593

67,479

1,4646

69,675

1,4699

71,836

1,4752

73,963

1,4805

76,058

1,4594

67,521

1,4647

69,716

1,4700

71,876

1,4753

74,003

1,4806

76,098

1,4595

67,563

1,4648

69,757

1,4701

71,917

1,4754

74,043

1,4807

76,137

1,4596

67,604

1,4649

69,798

1,4702

71,957

1,4755

74,083

1,4808

76,176

1,4597

67,646

1,4650

69,839

1,4703

71,998

1,4756

74,123

1,4809

76,215

1,4810

76,254

1,4863

78,315

1,4916

80,345

1,4969

82,344

1,5022

84,314

1,4811

76,294

1,4864

78,353

1,4917

80,383

1,4970

82,381

1,5023

84,351

1,4812

76,333

1,4865

78,392

1,4918

80,421

1,4971

82,419

1,5024

84,388

1,4813

76,372

1,4866

78,431

1,4919

80,459

1,4972

82,456

1,5025

84,424

1,4814

76,411

1,4867

78,469

1,4920

80,497

1,4973

82,494

1,5026

84,461

1,4815

76,450

1,4868

78,508

1,4921

80,534

1,4974

82,531

1,5027

84,498

1,4816

76,489

1,4869

78,546

1,4922

80,572

1,4975

82,569

1,5028

84,535

1,4817

76,528

1,4870

78,585

1,4923

80,610

1,4976

82,606

1,5029

84,572

1,4818

76,567

1,4871

78,623

1,4924

80,648

1,4977

82,643

1,5030

84,609

1,4819

76,607

1,4872

78,662

1,4925

80,686

1,4978

82,681

1,5031

84,645

1,4820

76,646

1,4873

78,700

1,4926

80,724

1,4979

82,718

1,5032

84,682

1,4821

76,685

1,4874

78,739

1,4927

80,762

1,4980

82,755

1,5033

84,719

1,4822

76,724

1,4875

78,777

1,4928

80,800

1,4981

82,793

1,5034

84,756

1,4823

76,763

1,4876

78,816

1,4929

80,838

1,4982

82,830

1,5035

84,792

1,4824

76,802

1,4877

78,854

1,4930

80,876

1,4983

82,867

1,5036

84,829

1,4825

76,841

1,4878

78,892

1,4931

80,913

1,4984

82,905

1,5037

84,866

1,4826

76,880

1,4879

78,931

1,4932

80,951

1,4985

82,942

1,5038

84,903

1,4827

76,919

1,4880

78,969

1,4933

80,989

1,4986

82,979

1,5039

84,939

1,4828

76,958

1,4881

79,008

1,4934

81,027

1,4987

83,016

1,5040

84,976

1,4829

76,997

1,4882

79,046

1,4935

81,065

1,4988

83,054

1,5041

85,013

1,4830

77,036

1,4883

79,084

1,4936

81,103

1,4989

83,091

1,5042

85,049

1,4831

77,075

1,4884

79,123

1,4937

81,140

1,4990

83,128

1,5043

85,086

1,4832

77,113

1,4885

79,161

1,4938

81,178

1,4991

83,165

1,5044

85,123

1,4833

77,152

1,4886

79,199

1,4939

81,216

1,4992

83,202

1,5045

85,159

1,4834

77,191

1,4887

79,238

1,4940

81,254

1,4993

83,240

1,5046

85,196

1,4835

77,230

1,4888

79,276

1,4941

81,291

1,4994

83,277

1,5047

85,233

1,4836

77,269

1,4889

79,314

1,4942

81,329

1,4995

83,314

1,5048

85,269

1,4837

77,308

1,4890

79,353

1,4943

81,367

1,4996

83,351

1,5049

85,306

1,4838

77,347

1,4891

79,391

1,4944

81,405

1,4997

83,388

1,5050

85,343

1,4839

77,386

1,4892

79,429

1,4945

81,442

1,4998

83,425

1,5051

85,379

1,4840

77,425

1,4893

79,468

1,4946

81,480

1,4999

83,463

1,5052

85,416

1,4841

77,463

1,4894

79,506

1,4947

81,518

1,5000

83,500

1,5053

85,452

1,4842

77,502

1,4895

79,544

1,4948

81,555

1,5001

83,537

1,5054

85,489

1,4843

77,541

1,4896

79,582

1,4949

81,593

1,5002

83,574

1,5055

85,525

1,4844

77,580

1,4897

79,620

1,4950

81,631

1,5003

83,611

1,5056

85,562

1,4845

77,619

1,4898

79,659

1,4951

81,668

1,5004

83,648

1,5057

85,598

1,4846

77,657

1,4899

79,697

1,4952

81,706

1,5005

83,685

1,5058

85,635

1,4847

77,696

1,4900

79,735

1,4953

81,744

1,5006

83,722

1,5059

85,672

1,4848

77,735

1,4901

79,773

1,4954

81,781

1,5007

83,759

1,5060

85,708

1,4849

77,774

1,4902

79,811

1,4955

81,819

1,5008

83,796

1,5061

85,744

1,4850

77,812

1,4903

79,850

1,4956

81,856

1,5009

83,833

1,5062

85,781

1,4851

77,851

1,4904

79,888

1,4957

81,894

1,5010

83,870

1,5063

85,817

1,4852

77,890

1,4905

79,926

1,4958

81,932

1,5011

83,907

1,5064

85,854

1,4853

77,928

1,4906

79,964

1,4959

81,969

1,5012

83,944

1,5065

85,890

1,4854

77,967

1,4907

80,002

1,4960

82,007

1,5013

83,981

1,5066

85,927

1,4855

78,006

1,4908

80,040

1,4961

82,044

1,5014

84,018

1,5067

85,963

1,4856

78,045

1,4909

80,078

1,4962

82,082

1,5015

84,055

1,5068

86,000

1,4857

78 083

1,4910

80,116

1,4963

82,119

1,5016

84,092

1,5069

86,036

1,4858

78,122

1,4911

80,154

1,4964

82,157

1,5017

84,129

1,5070

86,072

1,4859

78,160

1,4912

80,192

1,4965

82,194

1,5018

84,166

1,5071

86,109

1,4860

78,199

1,4913

80,231

1,4966

82,232

1,5019

84,203

1,5072

86,145

1,4861

78,238

1,4914

80,269

1,4967

82,269

1,5020

84,240

1,5073

86,182

1,4862

78,276

1,4915

80,307

1,4968

82,307

1,5021

84,277

1,5074

86,218

1,5075

86,254

1,5076

86,291

1,5077

86,327

1,5078

86,363

1,5079

86,399

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
4. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 15. decembra
noteikumiem Nr. 735
Reducējošo cukuru noteikšana, izsakot to saturu kā invertcukuru (Berlīnes institūta metode)

1. Izmantojot šo metodi, otrās šķiras baltajam cukuram nosaka reducējošo cukuru saturu, kas izteikts kā invertcukurs.

2. Lielums, kas noteikts, izmantojot šo metodi, ir reducējošais cukurs, izteikts kā invertcukurs.

3. Parauga šķīdums, kas satur reducējošos cukurus, reducē vara (II) kompleksa šķīdumu. Reakcijas laikā radušos vara (I) oksīdu oksidē ar joda šķīduma pārākumu. Neizreaģējušā joda daudzumu nosaka, titrējot ar nātrija tiosulfāta standartšķīdumu.

4. Reaģenti:

4.1. vara (II) šķīdums (Millera (Müller) šķīdums):

4.1.1. 35 g vara (II) sulfāta pentahidrātu (CuSO4 × 5H2O) izšķīdina 400 ml karstā ūdenī, atdzesē;

4.1.2. 173 g nātrija-kālija tartrāta tetrahidrāta (Rochela vai Segneta sāli: (KNaC4H4O6 × 4H2O)) un 68 g bezūdens nātrija karbonāta izšķīdina 500 ml karstā ūdenī, atdzesē;

4.1.3. abus sagatavotos šķīdumus ielej viena litra mērkolbā un uzpilda ar ūdeni līdz viena litra atzīmei. Pievieno 2 g aktīvās ogles, samaisa, ļauj šķīdumam pāris stundu nostāties, tad filtrē to caur blīvu papīra vai membrānas filtru. Ja uzglabāšanas laikā parādās neliels daudzums vara (I) oksīda, šķīdums jāpārfiltrē atkārtoti;

4.2. etiķskābes šķīdums 5 mol/litrā;

4.3. joda šķīdums 0,01665 mol/litrā (t. i., 0,0333 N, 4,2258 g/litrā);

4.4. nātrija tiosulfāta šķīdums 0,0333 mol/litrā;

4.5. cietes šķīdums. Vienam litram vāroša ūdens pievieno maisījumu, kas sastāv no 5 g šķīstošās cietes, kas izšķīdināta 30 ml ūdens. Vāra trīs minūtes, atdzesē un, ja nepieciešams, par konservantu pievieno 10 mg dzīvsudraba (II) jodīda.

5. Iekārtas:

5.1. 300 ml koniska kolba, kalibrētas biretes un pipetes; 

5.2. verdoša ūdens vanna.

6. Procedūra:

6.1. paraugu (10 g vai mazāk), kas satur ne vairāk par 30 mg invertcukura, iesver 300 ml koniskā kolbā un izšķīdina apmēram 100 ml ūdens:

6.1.1. ar pipeti pievieno 10 ml vara (II) šķīduma (4.1. apakšpunkts) kolbā, kurā atrodas parauga šķīdums. Kolbas saturu sakratot sajauc un precīzi uz 10 minūtēm ievieto verdoša ūdens vannā;

6.1.2. parauga šķīduma līmenis koniskajā kolbā ir vismaz par 20 mm zemāks nekā ūdens līmenis verdoša ūdens vannā. Pēc tam kolbu strauji atdzesē zem tekoša auksta ūdens strūklas. Dzesēšanas laikā šķīdumu nedrīkst maisīt, jo tad gaisā esošais skābeklis pāroksidēs vara (I) oksīda nogulsnes;

6.1.3. atdzesētajam paraugam ar pipeti lēnām, nemaisot pievieno 5 ml 5 mol/l etiķskābes un nekavējoties no biretes pievieno (20–40 ml) 0,01665 mol/l joda šķīduma;

6.1.4. maisa, lai izšķīdinātu vara nogulsnes. Joda pārpalikumu titrē ar 0,0333 mol/l nātrija tiosulfāta šķīduma, par indikatoru izmantojot cietes šķīdumu. Indikatoru pievieno titrēšanas beigās;

6.2. veic "tukšo" testu ar ūdeni, izmantojot ikvienu jaunu vara (II) šķīdumu. Titrēšanā izlietotais daudzums nepārsniedz 0,1 ml;

6.3. cukura šķīdumam veic pārbaudes testu bez karsēšanas. To nostādina istabas temperatūrā 10 minūtes, lai iespējamās klātesošās reducējošās aktīvās vielas, piemēram, sēra dioksīds, varētu izreaģēt.

7. Rezultātu izteikšana:

7.1. analīzes gaitā patērētā 0,01665 mol/l joda šķīduma tilpumu (ml) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

V = V1 – V2, kur

V1 – 0,01665 mol/l joda šķīduma tilpums, kas ņemts vara oksīda nogulšņu izšķīdināšanai (ml);

V2 – 0,0333 mol/l nātrija tiosulfāta šķīduma tilpums, kas patērēts joda pārākuma attitrēšanai (ml);

7.2. iegūto rezultātu precizē, atņemot:

7.2.1. ar ūdeni (VX) veiktajā tukšajā analīzē izmantoto joda šķīduma daudzumu (ml);

7.2.2. ar cukura šķīdumu veiktajā aukstajā (VA) analīzē izmantoto joda šķīduma daudzumu (ml);

7.2.3. 2,0 ml par katru 10 saharozes gramu izmantotajā alikvota daļā vai proporcionālu daudzumu, ja paraugā ir mazāk par 10 gramiem saharozes. Saharozes korekciju (Vg) rēķina uz katriem 10 g saharozes, ko satur 2 ml paraugs. Ja parauga porcija satur mazāk vai vairāk par 10 g saharozes, atņemamo tilpumu proporcionāli pārrēķina V1 – VX – VA – VS. Pēc veiktajām korekcijām katrs reaģējušā joda šķīduma mililitrs atbilst 1 mg invertcukura. Invertcukura saturu paraugā aprēķina procentos, izmantojot šādu formulu:

 

V1

, kur 
 

10 × m0

 

V1 – joda šķīduma tilpums pēc precizēšanas (mililitros);

m0 – parauga masa (gramos);

7.3. atkārtojamība: atšķirība starp diviem vienādos apstākļos viena analītiķa iegūtiem rezultātiem, kas noteikti paralēli vai secīgi vienam un tam pašam paraugam, nedrīkst pārsniegt 0,02 g uz 100 g parauga.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
5. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 15. decembra
noteikumiem Nr. 735
Reducējošo cukuru noteikšana, izsakot to saturu kā invertcukuru (Naita un Allena (Knight and Allen) metode)

1. Izmantojot šo metodi, reducējošo cukuru saturu, kas izteikts kā invertcukurs, nosaka šādiem cukura veidiem:

1.1. baltajam cukuram;

1.2. augstākā labuma baltajam cukuram.

2. Lielums, kas noteikts, izmantojot šo metodi, ir reducējošais cukurs, izteikts kā invertcukurs.

3. Vara (II) reaģentu pievieno parauga šķīdumam un reducēto un nereducēto daļu attitrē ar EDTA (dinātrija sāls) šķīdumu.

4. Reaģenti:

4.1. etilēndiamīntetraetiķskābes šķīdums (dinātrija sāls) (EDTA). 0,0025 mol/l : 0,930 g EDTA izšķīdina ūdenī un uzpilda līdz vienam litram;

4.2. mureksīda indikatora šķīdums: 0,25 g mureksīda sajauc ar 50 ml ūdens un tam pievieno 20 ml metilēnzilā ūdens šķīduma (0,2 g/100 ml);

4.3. bāziskais vara reaģents: 25 g bezūdens nātrija karbonāta un 25 g kālija–nātrija tartrāta tetrahidrāta izšķīdina apmēram 600 ml ūdens, kas satur 40 ml 1 mol/l nātrija hidroksīda. Apmēram 100 ml ūdens izšķīdina 6,0 g vara (II) sulfāta pentahidrāta (CuSO4 × 5H2O) un pievieno tartrāta šķīdumam. Atšķaida ar ūdeni līdz vienam litram. Šķīdums derīgs vienu nedēļu;

4.4. standarta invertcukura šķīdums: mērkolbā ar tilpumu 250 ml apmēram 120 ml ūdens izšķīdina 23,750 g tīras saharozes, pievieno 9 ml sālsskābes (blīvums – 1,16 g/ml) un astoņas dienas nostādina istabas temperatūrā. Pēc tam šķīdumu atšķaida līdz 250 ml ar ūdeni un ar saharimetru vai polarimetru, mērot 200 mm kivetē, pārbauda, vai hidrolīze ir beigusies. Saharimetra rādījumiem jābūt mīnus 11,80 ± 0,05 °S. 200 ml šā šķīduma ar pipeti pārnes divu litru mērkolbā. Atšķaida ar ūdeni un maisot pievieno 71,4 ml 1 mol/l NaOH, kurā ir izšķīdināti 4 g benzoskābes. Pēc tam atšķaida ar ūdeni līdz 2000 ml. Invertcukura koncentrācija iegūtajā šķīdumā ir 1 g/100 ml (1 %). Sagatavotā šķīduma pH aptuveni ir 3. Šo koncentrēto šķīdumu atšķaida tieši pirms lietošanas;

4.5. tīra saharoze: tīras saharozes paraugs, kurā invertcukura saturs nav lielāks par 0,001 g/100 g.

5. Iekārtas:

5.1. 150 × 20 mm mēģenes;

5.2. balts porcelāna trauks;

5.3. analītiskie svari ar precizitāti līdz 0,1 mg.

6. Procedūra:

6.1. mēģenē ielej 5 ml auksta ūdens un tajā izšķīdina 5 g cukura parauga. Pievieno 2,0 ml vara reaģenta un samaisa. Mēģeni uz piecām minūtēm iegremdē verdoša ūdens vannā un pēc tam atdzesē aukstā ūdenī;

6.2. kvantitatīvi pārnes šķīdumu no mēģenes uz balto porcelāna trauku, izmanto pēc iespējas mazāk ūdens, pievieno trīs pilienus indikatora un titrē ar EDTA šķīdumu. V0 ir titrēšanā izlietotais EDTA šķīdums mililitros. Tieši pirms beigu punkta šķīduma krāsa mainās no zaļas uz pelēku, un beigu punktā iegūst purpura krāsu. Purpura krāsa lēnām pazūd, jo vara (I) oksīds oksidējas par vara (II) oksīdu tādā ātrumā, kas ir atkarīgs no reducētā vara koncentrācijas. Titrēšanas beigu punktu sasniedz ātri;

6.3. izveido kalibrēšanas līkni, atbilstoši atšķaidītu noteiktu invertcukura daudzumu pievieno 5 g tīras saharozes un pievieno aukstu ūdeni tik daudz, lai kopā būtu 5 ml šķīduma (piemēram, 0,5 ml invertcukura šķīduma + 4,5 ml ūdens). Uzzīmē kalibrēšanas grafiku vai aprēķina taisnes vienādojumu, kur titranta patēriņš ir funkcija no invertcukura koncentrācijas (%). Iegūtais grafiks ir taisna līnija, kas atbilst 0,001–0,019 g invertcukura uz 100 g parauga.

7. Rezultātu izteikšana:

7.1. uz kalibrēšanas līknes nolasa invertcukura procentus, kas atbilst EDTA vērtībai V0 ml, kas noteikta, analizējot paraugu;

7.2. ja paredzams, ka koncentrācija paraugā pārsniegs 0,017 g invertcukura uz 100 g parauga, tad parauga daudzumu, kas ņemts procedūrā, atbilstoši samazina, bet analīzes paraugu papildina ar tīru saharozi līdz 5 g;

7.3. atkārtojamība: atšķirība starp diviem vienādos apstākļos viena analītiķa iegūtiem rezultātiem, kas noteikti paralēli vai secīgi vienam un tam pašam paraugam, nedrīkst pārsniegt 0,005 g uz 100 g parauga.

8. Lai pārvērstu °S polarimetriskos grādos, dala ar 2,889 (200 mm kivete; gaismas avots ir nātrija tvaika lampa; iekārta atrodas telpā, kurā var uzturēt temperatūru tuvu 20 °C).

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
6. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 15. decembra
noteikumiem Nr. 735
Reducējošo cukuru noteikšana, izsakot to saturu kā invertcukuru vai dekstrozes ekvivalentu (Luff-Schoorl metode)

1. Izmantojot šo metodi, nosaka:

1.1. reducējošo cukuru saturu, kas izteikts kā invertcukurs, – cukura šķīdumam, baltajam cukura šķīdumam, invertcukura šķīdumam, baltajam invertcukura šķīdumam, invertcukura sīrupam un baltajam invertcukura sīrupam;

1.2. reducējošo cukuru saturu, kas izteikts un aprēķināts (no sausnas) kā dekstrozes ekvivalents, – glikozes sīrupam un sausajam glikozes sīrupam;

1.3. reducējošo cukuru saturu, kas izteikts kā D-glikoze, – dekstrozes monohidrātam un bezūdens dekstrozei.

2. Reducējošie cukuri, kas izteikti kā invertcukurs, D-glikoze vai dekstrozes ekvivalents, ir reducējošo cukuru saturs, kas izteikts vai aprēķināts kā invertcukurs, D-glikoze vai dekstrozes ekvivalents un kas noteikts, izmantojot šo metodi.

3. Reducējošos cukurus paraugā (ja nepieciešams – dzidrinātā) karsē līdz viršanas punktam noteiktos apstākļos ar vara (II) šķīdumu, kas daļēji ir reducēts līdz varam (I). Vara (II) pārpalikumu vēlāk nosaka jodometriski.

4. Reaģenti:

4.1. Karrēza šķīdums I: ūdenī izšķīdina 21,95 g cinka acetāta dihidrāta (Zn(CH3COO)2 x 2H2O) vai 24 g cinka acetāta trihidrāta (Zn(CH2COO)2 x 3H2O) un 3 ml ledus etiķskābes un atšķaida līdz 100 ml ar ūdeni;

4.2. Karrēza šķīdums II: ūdenī izšķīdina 10,6 g kālija heksacianoferrāta (II) trihidrātu (K4(Fe(CN)6) x 3H2O) un atšķaida līdz 100 ml ar ūdeni;

4.3. Luff-Schoorl reaģents. Sagatavo šādus šķīdumus:

4.3.1. vara (II) sulfāta šķīdums: 100 ml ūdens izšķīdina 25 g vara (II) sulfāta pentahidrātu (CuSO4 x 5H2O), kas nesatur dzelzi;

4.3.2. citronskābes šķīdums: 50 ml ūdens izšķīdina 50 g citronskābes monohidrāta (C6H8O7 x H2O);

4.3.3. nātrija karbonāta šķīdums: apmēram 300 ml silta ūdens izšķīdina 143,8 g bezūdens nātrija karbonāta un atdzesē;

4.3.4. viena litra mērkolbā uzmanīgi ielej nātrija karbonāta šķīdumu un, to maisot, pievieno citronskābes šķīdumu. Maisa, līdz beidz izdalīties gāze, pēc tam pievieno vara (II) sulfāta šķīdumu un atšķaida līdz vienam litram ar ūdeni. Šķīdumu nostādina līdz nākamajai dienai, pēc tam, ja nepieciešams, nofiltrē. Nosaka reaģenta molaritāti, kā aprakstīts šā pielikuma 6.1. apakšpunktā (Cu 0,1 mol/l; Na2CO3 1 mol/l);

4.4. nātrija tiosulfāta šķīdums 0,1 mol/l;

4.5. cietes šķīdums: vienam litram vāroša ūdens pievieno maisījumu, ko gatavo, izšķīdinot 5 g šķīstošās cietes 30 ml ūdens. Vāra trīs minūtes, atdzesē, ja nepieciešams, pievieno konservantu – 10 mg dzīvsudraba (II) jodīda;

4.6. sērskābes šķīdums 3 mol/l;

4.7. kālija jodīda 30 % šķīdums (m/v);

4.8. pumeka (pemzas) skaidiņas – novāra sālsskābē, skābes atliekas nomazgā ar ūdeni un izžāvē;

4.9. izopentanols;

4.10. nātrija hidroksīds 0,1 mol/l;

4.11. sērskābes šķīdums 0,1 mol/l;

4.12. fenolftaleīna 1 % (m/v) šķīdums spirtā.

5. Iekārtas:

5.1. 300 ml koniska kolba ar atteces dzesinātāju;

5.2. hronometrs.

6. Procedūra:

6.1. Luff-Schoorl reaģenta standartizēšana:

6.1.1. 25 ml Luff-Schoorl reaģenta pievieno 3 g kālija jodīda un 25 ml 3 mol/l sērskābes. Titrē ar 0,1 mol/l nātrija tiosulfāta šķīdumu, titrēšanas beigās par indikatoru pievieno cieti. Ja titranta patēriņš ir mazāks par 25 ml, gatavo svaigu reaģentu;

6.1.2. 100 ml mērkolbā ar pipeti pārnes 10 ml reaģenta un atšķaida ar ūdeni līdz zīmei. Koniskā kolbā ar pipeti pārnes 25 ml 0,1 mol/l sālsskābes šķīduma, tam pievieno 10 ml atšķaidītā reaģenta, samaisa un vienu stundu silda verdoša ūdens vannā. Atdzesē, pievieno svaigi novārītu ūdeni līdz sākuma tilpumam un titrē ar 0,1 mol/l nātrija hidroksīda šķīduma, par indikatoru izmantojot fenolftaleīnu. Titranta patēriņam jābūt starp 5,5 un 6,5 ml;

6.1.3. 10 ml atšķaidītā reaģenta titrē ar 0,1 mol/l sālsskābes, par indikatoru izmantojot fenolftaleīnu. Beigu punktu raksturo violetās krāsas izzušana. Izmantotās 0,1 mol/l sālsskābes tilpumam jābūt starp 6,0 un 7,5 ml;

6.1.4. Luff-Schoorl reaģenta pH līmenim 20 °C temperatūrā jābūt starp 9,3 un 9,4;

6.2. šķīduma gatavošana:

6.2.1. precīzi iesver 5 g parauga (ar precizitāti līdz 1 mg) un kvantitatīvi, izmantojot 200 ml ūdens, pārnes 250 ml mērkolbā. Ja nepieciešams, dzidrina, pievienojot 5 ml Karrēza šķīduma I un pēc tam 5 ml Karrēza šķīduma II. Pēc katras reaģenta pievienošanas šķīdumu samaisa. Atšķaida ar ūdeni līdz 250 ml un labi samaisa. Ja nepieciešams, nofiltrē;

6.2.2. atšķaida šķīdumu tā, lai 25 ml šķīduma saturētu ne mazāk par 15 mg un ne vairāk par 60 mg reducējoša cukura, kas izteikts kā glikoze;

6.3. titrēšana pēc Luff-Schoorl metodes: 300 ml koniskajā kolbā ar pipeti pārnes 25 ml Luff-Schoorl reaģenta. Tam pievieno 25 ml cukura šķīduma un pievieno divas pumeka skaidiņas. Koniskajai kolbai uzliek atteces dzesinātāju un iekārtu nekavējoties novieto uz speciāla sieta virs karsēšanas ierīces, piemēram, Bunzena (Bunsen) degļa liesmas. Sietā jāizgriež tik liels caurums, cik liela ir kolbas pamatne. Šķidrumu apmēram 2 minūšu laikā uzkarsē līdz viršanas temperatūrai un vāra uz lēnas uguns 10 minūtes. Šķidrumu strauji atdzesē aukstā ūdenī un pēc 5 minūtēm titrē šādi: pievieno 10 ml kālija jodīda šķīduma, tad nekavējoties uzmanīgi pievieno (izdalās CO2) 25 ml 3 mol/l sērskābes. Titrē ar 0,1 mol/l nātrija tiosulfāta šķīduma, līdz šķīdums ir gandrīz bezkrāsains, tad pievieno indikatoru – pāris mililitru cietes šķīduma – un turpina titrēšanu, līdz zilā krāsa izzūd (Va). Veic kontroles titrējumu, cukura šķīduma vietā izmantojot 25 ml ūdens (Vk).

7. Rezultātu izteikšana:

7.1. izmantojot šā pielikuma tabulu, nosaka (ja nepieciešams, interpolējot) glikozes vai invertcukura masu (mg), kura atbilst starpībai starp diviem titrēšanas nolasījumiem, ko izsaka kā 0,1 mol/l nātrija tiosulfāta (ml). Rezultātu izsaka kā invertcukuru vai D-glikozi procentos no sausnas (m/m);

7.2. atkārtojamība: atšķirība starp diviem vienādos apstākļos viena analītiķa iegūtiem rezultātiem, kas noteikti paralēli vai secīgi vienam un tam pašam paraugam, nedrīkst pārsniegt 0,2 ml.

8. Lai samazinātu putošanu, pirms skābināšanas ar sērskābi var pievienot nelielu daudzumu izopentanola.

Tabula

0,1 mol/l Na2S2O3

Glikoze, fruktoze, invertcukurs C6H12O6

ml

mg

starpība

1

2,4

2

4,8

2,4

3

7,2

2,4

4

9,7

2,5

5

12,2

2,5

6

14,7

2,5

7

17,2

2,5

8

19,8

2,6

9

22,4

2,6

10

25,0

2,6

11

27,6

2,6

12

30,3

2,7

13

33,0

2,7

14

35,7

2,7

15

38,5

2,8

16

41,3

2,8

17

44,2

2,9

18

47,1

2,9

19

50,0

2,9

20

53,0

3,0

21

56,0

3,0

22

59,1

3,1

23

62,2

3,1

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
7. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 15. decembra
noteikumiem Nr. 735
Reducējošo cukuru noteikšana, izsakot to saturu kā invertcukuru (Leina un Eynon konstanto tilpumu modifikācija)

1. Izmantojot šo metodi, reducējošo cukuru saturu, kas izteikts kā invertcukurs, nosaka šādiem cukura veidiem:

1.1. cukura šķīdumam;

1.2. baltajam cukura šķīdumam;

1.3. invertcukura šķīdumam;

1.4. baltajam invertcukura šķīdumam;

1.5. invertcukura sīrupam;

1.6. baltajam invertcukura sīrupam.

2. Lielums, kas noteikts, izmantojot šo metodi, ir reducējošais cukurs, izteikts kā invertcukurs.

3. Parauga šķīdumu titrē viršanas temperatūrā attiecībā pret norādītu Fēlinga (Fehling) šķīduma tilpumu, par iekšējo indikatoru izmantojot metilēnzilo.

4. Reaģenti:

4.1. Fēlinga šķīdums:

4.1.1. A šķīdums: izšķīdina 69,3 g vara (II) sulfāta pentahidrāta (CuSO4 × 5H2O) ūdenī un papildina līdz 1000 ml ar ūdeni;

4.1.2. B šķīdums: izšķīdina 346 g nātrija kālija tatrāta tetrahidrāta (KNaC4H4O6 × 4H2O) un 100 g nātrija hidroksīda ūdenī un papildina ar ūdeni līdz 1000 ml. Dzidro šķīdumu dekantē no nogulsnēm, kas laiku pa laikam var rasties;

4.2. šķīdumus, kas minēti šā pielikuma 4.1.1. un 4.1.2. apakšpunktā, glabā tumšās stikla pudelēs;

4.3. nātrija hidroksīda šķīdums 1 mol/l;

4.4. invertcukura standartšķīdums: izšķīdina 23,750 g tīras saharozes apmēram 120 ml ūdens 250 ml mērkolbā. Pievieno 9 ml sālsskābes (blīvums – 1,16 g/ml), samaisa un astoņas dienas nostādina istabas temperatūrā. Pēc tam šķīdumu atšķaida līdz 250 ml ar ūdeni un ar saharimetru vai polarimetru, mērot 200 mm kivetē, pārbauda, vai hidrolīze ir beigusies. Saharimetra rādījumiem jābūt mīnus 11,80 ± 0,05 °S. 200 ml šā šķīduma ar pipeti pārnes 2000 ml mērkolbā. Atšķaida ar ūdeni un maisot pievieno 71,4 ml 1 mol/l NaOH, kurā ir izšķīdināti 4 g benzoskābes. Pēc tam atšķaida ar ūdeni līdz 2000 ml, lai iegūtu invertcukura koncentrāciju šķīdumā 1 g/100 ml. Sagatavotā šķīduma pH līmenis ir aptuveni 3. Šo stabilo pamatšķīdumu atšķaida tieši pirms lietošanas. Lai pagatavotu invertcukura šķīdumu ar koncentrāciju 0,25 g/100 ml, piepilda 250 ml mērkolbu ar bāzes šķīdumu (1 g/100 ml) 20 °C temperatūrā. Šo šķīdumu ieskalo 1000 ml mērkolbā un atšķaida ar ūdeni līdz zīmei (20 °C);

4.5. metilēnzilā šķīdums 1g/100 ml.

5. Iekārtas:

5.1. 500 ml termoizturīgas kolbas ar šauru kaklu;

5.2. 50 ml birete ar iedaļas vērtību 0,05 ml;

5.3. 20, 25 un 50 ml mērpipetes;

5.4. 250, 1000 un 2000 ml mērkolbas;

5.5. karsēšanas ierīce, ar kuru var nodrošināt viršanu šā pielikuma 6.1. apakšpunktā aprakstītajos apstākļos, lai novērotu beigu punkta krāsas maiņu, nenoņemot kolbu no siltuma avota;

5.6. hronometrs ar precizitāti līdz vienai sekundei.

6. Procedūra:

6.1. Fēlinga šķīduma standartizēšana:

6.1.1. tīrā, sausā kolbā ar mērpipeti pārnes 50 ml B šķīduma, pēc tam pievieno 50 ml A šķīduma un labi samaisa;

6.1.2. izskalo un piepilda bireti ar 0,25 % (0,25 g/100 ml) invertcukura standartšķīdumu;

6.1.3. 500 ml kolbā ar mērpipeti pārnes 20 ml alikvoto daļu no sajauktā A un B šķīduma, pievieno 15 ml ūdens. No biretes pielej 39 ml invertcukura šķīduma, pievieno nelielu daudzumu pumeka granulu un kolbas saturu sajauc, viegli kratot;

6.1.4. uzkarsē kolbas saturu līdz viršanai un vāra precīzi divas minūtes. Kolbu nedrīkst noņemt no karsēšanas ierīces visu procesa laiku, kā arī uzrauga, lai vārīšanās būtu nepārtraukta. Pēc divu minūšu vārīšanas pievieno 3–4 pilienus metilēnzilā šķīduma. Šķīdumam jābūt izteikti zilā krāsā;

6.1.5. turpina standartizēšanu. No biretes nelielās porcijās pievieno invertcukura standartšķīdumu: sākumā 0,2 ml, pēc tam 0,1 ml un beigās atsevišķus pilienus, līdz tiek sasniegts titrēšanas beigu punkts. To parāda metilēnzilā zilās krāsas izzušana. Šķīdums pēc tam kļūst sārts, to rada vara (I) oksīda suspensija;

6.1.6. titrēšanas beigu punktu sasniedz trešās minūtes beigās, skaitot no brīža, kad šķīdums sācis vārīties. Titranta patēriņam titrēšanas beigās V0 jābūt starp 39,0 un 41,0 ml. Ja V0 neiekļaujas šajās robežās, koriģē vara koncentrāciju Fēlinga šķīdumā A un atkārto standartizēšanas procesu;

6.2. parauga šķīdumu gatavošana: parauga šķīduma koncentrācijai jābūt tādai, lai 100 ml saturētu 250 līdz 400 mg invertcukura;

6.3. priekšmēģinājums:

6.3.1. veic priekšmēģinājumu, lai noteiktu nepieciešamo pievienojamā ūdens daudzumu. To pievieno 20 ml A un B šķīdumu maisījumam, lai pēc titrēšanas šķīduma kopējais tilpums būtu 75 ml. Darbu veic tāpat, kā aprakstīts šā pielikuma 6.1.4. apakšpunktā, vienīgi invertcukura standartšķīduma vietā titrēšanai izmanto parauga šķīdumu, t. i., no biretes kolbā ielej 25 ml parauga šķīduma. Pievieno 15 ml ūdens un ļauj šķīdumam vārīties 2 minūtes, tad titrē līdz beigu punkta sasniegšanai, kā aprakstīts šā pielikuma 6.1.5. apakšpunktā;

6.3.2. ja pēc metilēnzilā šķīduma pievienošanas uzreiz parādās sarkanā krāsa, parauga šķīdums ir pārāk koncentrēts. Tādā gadījumā tests ir jāatkārto, izmantojot mazāk koncentrētu parauga šķīdumu. Ja sārtās krāsas sasniegšanai ir nepieciešams vairāk nekā 50 ml parauga šķīduma, tad izmanto koncentrētāku parauga šķīdumu. Aprēķina ūdens daudzumu, ko pievieno analīzei, no 75 ml atņemot sajauktā Fēlinga šķīduma 20 ml un titrēšanā patērēto parauga šķīduma daudzumu;

6.4. parauga šķīduma beigu analīze:

6.4.1. kolbā ar mērpipeti pievieno 20 ml Fēlinga šķīduma un ūdens daudzumu, kas noteikts saskaņā ar šā pielikuma 6.3. apakšpunktu;

6.4.2. no biretes pievieno tādu parauga šķīduma daudzumu, kas ir par 1 ml mazāks nekā šā pielikuma 6.3. apakšpunktā noteiktais parauga šķīduma daudzums. Pievieno vārķermeņus, samaisa, vāra un titrē kā iepriekš (6.3. apakšpunkts). Titrēšanas beigu punktu (V–1) sasniedz vienas minūtes laikā no metilēnzilā šķīduma pievienošanas.

7. Rezultātu izteikšana:

7.1. reducējošo cukuru saturu, izteiktu kā invertcukuru paraugā, aprēķina procentos pēc šādas formulas:

 

V0 × 25 × f

, kur 
 

C0 × V1

 

C0 – parauga šķīduma koncentrācija (g/100 ml);

V0 – invertcukura standartšķīduma tilpums, kas patērēts standartizēšanas titrēšanā (mililitros);

V1 – parauga šķīduma tilpums, kas patērēts precīzajā titrēšanā (mililitros);

f – korekcijas faktors, lai ņemtu vēra saharozes koncentrāciju parauga šķīdumā. Tā vērtības norādītas šā pielikuma tabulā.

Tabula

Saharoze (vārītajā maisījumā, gramos)

Korekcijas faktors (f)

0,0

1,000

0,5

0,982

1,0

0,971

1,5

0,962

2,0

0,954

2,5

0,946

3,0

0,939

3,5

0,932

4,0

0,926

4,5

0,920

5,0

0,915

5,5

0,910

6,0

0,904

6,5

0,898

7,0

0,893

7,5

0,888

8,0

0,883

8,5

0,878

9,0

0,874

9,5

0,869

10,0

0,864

Korekcijas dažādiem saharozes saturiem parauga šķīdumā var rēķināt pēc tabulas ar interpolāciju.

Aptuvenu saharozes koncentrāciju var noteikt, atņemot no kopējās sausās vielas koncentrācijas izšķīdinātu sausās vielas koncentrāciju, kas izteikta kā invertcukurs (noteikta, izmantojot šo metodi un pieņemot, ka f = 1,0). Kopējo sausās vielas koncentrāciju izsaka kā saharozi, ko iegūst no šķīduma refraktīvā indeksa, izmantojot sausnas noteikšanas metodi (3. pielikums);

7.2. atkārtojamība: atšķirība starp diviem vienādos apstākļos viena analītiķa iegūtiem rezultātiem, kas noteikti paralēli vai secīgi vienam un tam pašam paraugam, nedrīkst pārsniegt 1,0 %.

8. Lai konvertētu °S polarimetriskos grādos, dala ar 2,889 (200 mm kivete; gaismas avots ir nātrija tvaika lampa; iekārta atrodas telpā, kurā var uzturēt temperatūru tuvu 20 °C).

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
8. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 15. decembra
noteikumiem Nr. 735
Dekstrozes ekvivalenta noteikšana (Lane un Eynon konstante)

1. Izmantojot šo metodi, nosaka dekstrozes ekvivalentu šādiem cukura veidiem:

1.1. glikozes sīrupam;

1.2. sausajam glikozes sīrupam;

1.3. dekstrozes monohidrātam;

1.4. bezūdens dekstrozei.

2. Dekstrozes ekvivalents ir reducēšanas spēja, kas aprēķināta procentos no parauga sausnas masas. Reducēšanas spēja ir reducējošo cukuru saturs, kas izteikta kā bezūdens dekstroze (D-glikoze), aprēķināta procentos no parauga masas un noteikta, izmantojot šo metodi.

3. Ar parauga šķīdumu titrē noteiktu daudzumu Fēlinga šķīduma maisījumu stingri noteiktos apstākļos viršanas temperatūrā, par indikatoru izmantojot metilēnzilo.

4. Reaģenti:

4.1. Fēlinga šķīdums:

4.1.1. A šķīdums – izšķīdina 69,3 g vara (II) sulfāta pentahidrāta (CuS04 × 5H2O) ūdenī un uzpilda mērkolbu līdz 1000 ml;

4.1.2. B šķīdums – ūdenī izšķīdina 346 g nātrija kālija tatrāta tetrahidrāta (KNaC4H406 × 4H2O) un 100 g nātrija hidroksīda. Mērkolbu uzpilda līdz 1000 ml tilpumam. Dzidro šķīdumu dekantē no nogulsnēm, kas laiku pa laikam var rasties;

4.2. šā pielikuma 4.1.1. un 4.1.2. apakšpunktā minētos šķīdumus uzglabā tumšās stikla pudelēs;

4.3. jauktā Fēlinga šķīduma gatavošana: tīrā, sausā kolbā ar mērpipeti pārnes 50 ml B šķīduma un pēc tam 50 ml A šķīduma un labi samaisa;

4.4. jaukto Fēlinga šķīdumu nedrīkst uzglabāt, to katru dienu gatavo svaigu un standartizē;

4.5. bezūdens dekstroze (D-glikoze) C6H12O6 – šo reaģentu pirms lietošanas četras stundas žāvē vakuuma žāvēšanas skapī 100 ± 1 °C temperatūrā ar spiedienu aptuveni 10 kPa (103 mbar);

4.6. standarta dekstrozes šķīdums 0,600 g/100 ml. Ar precizitāti līdz 0,1 mg nosver 0,6 g bezūdens dekstrozes, izšķīdina ūdenī, šķīdumu kvantitatīvi pārnes 100 ml mērkolbā, līdz zīmei atšķaida ar ūdeni un samaisa. Šo šķīdumu gatavo no jauna katrai lietošanas dienai;

4.7. metilēnzilā šķīdums, 0,1 g metilēnzilā izšķīdina 100 ml ūdens.

5. Iekārtas:

5.1. 250 ml termoizturīga kolba ar šauru kaklu;

5.2. 50 ml birete ar iedaļas vērtību 0,05 ml;

5.3. 25 un 50 ml mērpipetes;

5.4. 100 un 500 ml mērkolbas;

5.5. karsēšanas ierīce, ar kuru var nodrošināt viršanu šā pielikuma 6.1. apakšpunktā aprakstītajos apstākļos, kas ļauj vērot beigu punkta krāsas maiņu, nenoņemot kolbu no siltuma avota;

5.6. hronometrs ar precizitāti līdz vienai sekundei.

6. Procedūra:

6.1. Fēlinga šķīduma standartizēšana:

6.1.1. tīrā, sausā kolbā ar pipeti iepilina 25 ml Fēlinga šķīduma;

6.1.2. bireti piepilda ar standarta dekstrozes šķīdumu un menisku nostāda uz nulli;

6.1.3. kolbā no biretes ielej 18 ml standarta dekstrozes šķīduma un kolbu sakrata, lai sajauktu saturu;

6.1.4. kolbu novieto uz karsēšanas ierīces, kas iepriekš noregulēta tā, lai viršana sāktos pēc 120 ± 15 sekundēm. Karsēšanas ierīci titrēšanas laikā neregulē (1. piezīme);

6.1.5. kad sākas viršana, ieslēdz hronometru;

6.1.6. kolbas saturu vāra 120 sekundes, laiku kontrolē ar hronometru. Vārīšanas perioda beigās pievieno 1 ml metilēnzilā šķīduma;

6.1.7. pēc 120 sekundēm, kad vārīšana pabeigta, kolbā no biretes sāk pievienot dekstrozes standarta šķīdumu pa 0,5 ml porcijām līdz metilēnzilā zilās krāsas izzušanai (2. un 3. piezīme). Atzīmē kopējo pievienotā dekstrozes standarta šķīduma tilpumu, ieskaitot priekšpēdējo 0,5 ml porciju (X ml);

6.1.8. atkārto šā pielikuma 6.1.1. un 6.1.2. apakšpunktā minētās darbības;

6.1.9. kolbā no biretes ielej tādu standarta dekstrozes šķīduma tilpumu, kas atbilst X mīnus 0,3 ml;

6.1.10. atkārto šā pielikuma 6.1.4., 6.1.5. un 6.1.6. apakšpunktā minētās darbības;

6.1.11. pēc 120 sekundēm, kad vārīšana pabeigta (pēc hronometra), kolbā no biretes sāk pievienot dekstrozes standarta šķīdumu: sākumā pa 0,2 ml lielām porcijām, bet beigās pa pilienam līdz metilēnzilā zilās krāsas izzušanai. Tuvojoties beigu punktam, laika intervālam starp dekstrozes standarta šķīduma porciju pievienošanu jābūt 10–15 sekundēm. Pakāpeniskā pievienošana jāveic 60 sekunžu laikā, lai kopējais vārīšanas laiks nepārsniegtu 180 sekundes. Lai to sasniegtu, var būt nepieciešama trešā titrēšana, kuras sākumā pievienotais dekstrozes standarta šķīdums ir nedaudz lielāks;

6.1.12. atzīmē pēdējā titrēšanā izmantotā dekstrozes standarta šķīduma tilpumu (V0 ml) (4. piezīme);

6.1.13. dekstrozes standarta šķīduma (4.3. apakšpunkts) patēriņš (V0) ir starp 19,0 un 21,0 ml. Ja V0 neiekļaujas šajās robežās, koriģē Fēlinga A šķīduma koncentrāciju un atkārto standartizēšanas procesu;

6.1.14. sajauktā Fēlinga šķīduma ikdienas standartizēšanai, ja V0 ir precīzi zināms, nepieciešama tikai viena titrēšana, sākumā pievienojot V0 mīnus 0,5 ml dekstrozes standarta šķīduma;

Piezīmes.

1. Tas nodrošina, ka, sasniedzot viršanu, notiek ūdens iztvaikošana, kas turpinās visu titrēšanas laiku, tādējādi pasargājot no gaisa iekļūšanas kolbā, kas radītu tās satura oksidēšanos.

2. Metilēnzilā krāsas izzušana vislabāk ir redzama, skatoties titrēšanas kolbas augšējā slānī un meniskā, jo tajā nebūs sarkanā vara (I) oksīda nogulšņu. Krāsas izzušana vislabāk ir redzama netiešā apgaismojumā. To palīdzēs saskatīt arī balts ekrāns aiz titrēšanas kolbas.

3. Analīzes gaitā bireti pēc iespējas vajadzētu pasargāt no sasilšanas.

4. Vienmēr ņem vērā personisko faktoru. Katrs dalībnieks pats veic standartizēšanas titrēšanu un aprēķinos (7.1. apakšpunkts) izmanto pats savu V0 vērtību;

6.2. parauga priekšmēģinājums. Ja parauga reducēšanas spēja zināma aptuveni, ir nepieciešams priekšmēģinājums, lai aprēķinātu pievienojamo parauga masu. Šo pārbaudi veic šādi:

6.2.1. gatavo 2 % parauga šķīdumu (m/V) ar noteiktu vērtību Z;

6.2.2. noteikšanu veic saskaņā ar šā pielikuma 6.1.2. apakšpunktu un standarta dekstrozes vietā izmanto parauga šķīdumu;

6.2.3. veic šā pielikuma 6.1.1. apakšpunktā minēto darbību;

6.2.4. veic šā pielikuma 6.1.3. apakšpunktā minēto darbību un standarta dekstrozes 18 ml vietā izmanto 10 ml parauga šķīduma;

6.2.5. veic šā pielikuma 6.1.4. apakšpunktā minēto darbību;

6.2.6. uzkarsē kolbas saturu līdz viršanai. Pievieno 1 ml metilēnzilā šķīduma;

6.2.7. tiklīdz paraugs sāk vārīties, ieslēdz hronometru un sāk pievienot parauga šķīdumu no biretes pa 1,0 ml porcijām, ievērojot apmēram 10 sekunžu intervālu, līdz metilēnzilā krāsa izzūd. Atzīmē izlietoto pievienotā parauga šķīduma tilpumu, ieskaitot priekšpēdējo porciju (Y, ml);

6.2.8. Y nedrīkst pārsniegt 50 ml. Ja tas lielāks par 50 ml, samazina parauga koncentrāciju un atkārto titrēšanu;

6.2.9. gatavotā parauga aptuveno reducēšanas spēju nosaka procentos no masas, izmantojot šādu formulu:

 

60 × V0

 
 

Y × Z

 

6.3. analizējamais paraugs. Iesver paraugu ar precizitāti līdz 0,1 mg, lai iesvērtais daudzums saturētu 2,85 līdz 3,15 g reducējošā cukura, kas izteikts kā bezūdens dekstroze (D-glikoze). Iesvērtā daudzuma aprēķinam izmanto aptuveno reducēšanas spējas lielumu vai skaitli, kas iegūts saskaņā ar šā pielikuma 6.2.9. apakšpunktu;

6.4. analizējamais šķīdums. Analizējamo porciju izšķīdina ūdenī un kolbā uzpilda līdz 500 ml;

6.5. noteikšana:

6.5.1. veic šā pielikuma 6.1.1. apakšpunktā minēto darbību;

6.5.2. piepilda bireti ar parauga šķīdumu un menisku noregulē uz nulli;

6.5.3. no biretes kolbā ielej 18,5 ml analizējamā šķīduma un samaisa;

6.5.4. veic šā pielikuma 6.1.4. apakšpunktā minēto darbību;

6.5.5. veic šā pielikuma 6.1.5. apakšpunktā minēto darbību;

6.5.6. veic šā pielikuma 6.1.6. apakšpunktā minēto darbību;

6.5.7. veic šā pielikuma 6.1.7. apakšpunktā minēto darbību un standarta dekstrozes vietā izmanto analizējamo šķīdumu;

6.5.8. veic šā pielikuma 6.1.8. apakšpunktā minēto darbību;

6.5.9. veic šā pielikuma 6.1.9. apakšpunktā minēto darbību un standarta dekstrozes vietā izmanto analizējamo šķīdumu;

6.5.10. veic šā pielikuma 6.1.10. apakšpunktā minēto darbību;

6.5.11. veic šā pielikuma 6.1.11 apakšpunktā minēto darbību un standarta dekstrozes vietā izmanto analizējamo šķīdumu;

6.5.12. atzīmē pēdējā titrēšanā patērētā analizējamā šķīduma tilpumu (V1);

6.5.13. analizējamā šķīduma patēriņam V1 jābūt starp 19,0 un 21,0 ml. Ja V1 neiekļaujas šajās robežās, veic analizējamā šķīduma koncentrācijas korekciju un atkārto darbības, kas minētas šā pielikuma 6.5.1., 6.5.2., 6.5.3., 6.5.4., 6.5.5., 6.5.6., 6.5.7., 6.5.8., 6.5.9., 6.5.10., 6.5.11. un 6.5.12. apakšpunktā;

6.5.14. vienam paraugam veic paralēli divas analīzes;

6.6. sausnas saturs. Sausnas saturu paraugā nosaka, izmantojot sausnas noteikšanas metodi (2. pielikums).

7. Rezultātu izteikšana:

7.1. reducēšanas spēju aprēķina procentos no sagatavotā parauga masas, izmantojot šādu formulu:

 

300 × V0

, kur 
 

V1 × M

 

V0 – standarta dekstrozes šķīduma tilpums, kas patērēts standartizēšanas titrēšanā (mililitros);

V1 – parauga šķīduma tilpums, kas patērēts precīzajā titrēšanā (mililitros);

M – analizējamā parauga masa (gramos), kas izmantota, pagatavojot 500 ml analizējamā šķīduma;

7.2. dekstrozes ekvivalents, izteikts procentos no sausnas masas, ko aprēķina, izmantojot šādu formulu:

 

RP × 100V

, kur 
 

D

 

RP – reducēšanas spēja, ko aprēķina procentos no sagatavotā parauga masas;

D – sausnas saturs paraugā procentos no masas;

7.3. rezultātu izsaka kā vidējo aritmētisko, ņemot vērā šā pielikuma 7.4. apakšpunktu;

7.4. atkārtojamība: atšķirība starp diviem vienādos apstākļos viena analītiķa iegūtiem rezultātiem, kas noteikti paralēli vai secīgi vienam un tam pašam paraugam, nedrīkst pārsniegt 1,0 % no to vidējā aritmētiskā.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
9. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 15. decembra
noteikumiem Nr. 735
Sulfātu pelnu noteikšana

1. Izmantojot šo metodi, nosaka sulfātu pelnu sastāvu šādiem cukura veidiem:

1.1. glikozes sīrupam;

1.2. sausam glikozes sīrupam;

1.3. dekstrozes monohidrātam;

1.4. bezūdens dekstrozei.

2. Lielums, kas noteikts, izmantojot šo metodi, ir sulfātu pelnu saturs.

3. Pelnu saturs tiek noteikts pēc parauga sadedzināšanas sērskābes klātbūtnē oksidējošā atmosfērā 525 °C temperatūrā un aprēķināts procentos no parauga masas.

4. Reaģenti: atšķaidīts sērskābes šķīdums. 100 ml koncentrētas sērskābes (20 °C temperatūrā blīvums ir 1,84 g/ml, 96 % m/m), lēni maisot, uzmanīgi pievieno 300 ml ūdens un šķīdumu atdzesē.

5. Iekārtas:

5.1. elektriskā mufeļkrāsns, kas aprīkota ar pirometru un nodrošina 525 ± 25 °C temperatūru;

5.2. analītiskie svari ar svēršanas precizitāti līdz 0,1 mg;

5.3. piemērota tilpuma platīna vai kvarca pārpelnošanas tīģeļi;

5.4. eksikators, kurā atrodas svaigi aktivēts silikagels vai līdzīga žāvējoša viela ar ūdens satura indikatoru.

6. Procedūra:

6.1. tīģeli izkarsē pārpelnošanas temperatūrā, atdzesē eksikatorā un nosver;

6.2. tīģelī ar precizitāti līdz 0,1 mg iesver 5 g glikozes sīrupa vai sausā glikozes sīrupa, vai apmēram 10 g dekstrozes monohidrāta vai bezūdens dekstrozes;

6.3. pievieno 5 ml sērskābes šķīduma un tīģeli ar paraugu uzmanīgi karsē virs liesmas vai uz elektriskās plītiņas, līdz paraugs ir pilnībā pārogļojies. Pārogļošanu, kuras laikā no parauga izdalās gāzes, veic velkmes skapī;

6.4. tīģeli ar pārogļoto paraugu ievieto mufeļa krāsnī, kas uzkarsēta līdz 525 ± 25 °C, un karsē, līdz tiek iegūti balti pelni. Tas parasti aizņem divas stundas;

6.5. paraugu atdzesē eksikatorā apmēram 30 minūtes un nosver.

7. Rezultātu izteikšana:

7.1. sulfātu pelnu saturu nosaka procentos no parauga masas pēc šādas formulas:

 

S =

m1

× 100 , kur 
 

m0

 

m1 – pelnu masa (gramos);

m0 – parauga masa (gramos);

7.2. atkārtojamība: atšķirība starp diviem vienādos apstākļos viena analītiķa iegūtiem rezultātiem, kas noteikti paralēli vai secīgi vienam un tam pašam paraugam, nedrīkst pārsniegt 2 %.

Piezīmes.

1. Sērskābi pievieno mazās porcijās, lai novērstu putu veidošanos.

2. Veic visus nepieciešamos piesardzības pasākumus pirmās karbonizācijas laikā, lai novērstu parauga vai pelnu zudumus, paraugam pārmērīgi uzbriestot.

3. Ja paraugu ir grūti pilnībā pārpelnot (t. i., paliek melnas daļiņas), tīģeli izņem no mufeļkrāsns, atlikumu pēc atdzesēšanas samitrina ar dažiem pilieniem ūdens un tīģeli ievieto atpakaļ krāsnī.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
10. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 15. decembra
noteikumiem Nr. 735
Polarizācijas noteikšana

1. Izmantojot šo metodi, nosaka polarizāciju šādiem cukura veidiem:

1.1. otrās šķiras baltajam cukuram;

1.2. baltajam cukuram;

1.3. augstākā labuma baltajam cukuram.

2. Polarizācija ir polarizētas gaismas griešanas leņķis cukura šķīdumam, kas satur 26 g cukura 100 mililitros. Mērījumu veic 200 mm garā kivetē.

3. Polarizāciju saskaņā ar šo metodi nosaka, izmantojot saharimetru vai polarimetru.

4. Reaģenti:

4.1. dzidrināšanas reaģents – bāziskais svina acetāta šķīdums. Apmēram 1000 ml tikko uzvārīta ūdens pievieno 560 gramus sausa bāziska svina acetāta. Maisījumu vāra 30 minūtes un tad ļauj tam nostāties līdz nākamajai dienai. Pēc tam dzidro šķīduma augšējo slāni dekantē un atšķaida ar tikko uzvārītu ūdeni, lai iegūtu tādu šķīdumu, kura blīvums 20 °C temperatūrā ir 1,25 g/ml. Šķīdumu sargā no saskares ar gaisu;

4.2. dietilēteris.

5. Iekārtas:

5.1. saharimetrs, kas kalibrēts 26 gramiem saharozes, vai polarimetrs. Instrumentu uzstāda telpā, kurā var uzturēt apmēram 20 °C temperatūru. Instrumentu kalibrē pret standarta kvarca plāksnēm;

5.2. gaismas avots – nātrija tvaika lampa;

5.3. kalibrētas polarimetra kivetes, kuru garums ir 200 ± 0,02 mm;

5.4. analītiskie svari ar precizitāti līdz 0,1 mg;

5.5. kalibrētas 100 ml mērkolbas ar korķi. Kolbas ar tilpumu 100 ± 0,01 ml var izmantot bez korekcijām. Kolbas, kuru tilpuma atšķirības ir lielākas, kalibrē;

5.6. ūdens vanna, ko kontrolē ar termostatu 20 ± 0,1 °C temperatūrā.

6. Procedūra:

6.1. pēc iespējas ātrāk nosver 26 ± 0,002 g parauga un pārnes 100 ml mērkolbā, izmantojot apmēram 60 ml ūdens. Izšķīdina kratot, bez sildīšanas. Ja nepieciešama dzidrināšana, pievieno 0,5 ml bāziskā svina acetāta reaģenta. Ar rotējošām kustībām samaisa šķīdumu un apskalo kolbas sienas, līdz šķīduma tilpuma menisks ir apmēram 10 mm zemāk nekā kalibrēšanas atzīme. Kolbu ar šķīdumu ievieto ūdens vannā ar temperatūru 20 ± 0,1 °C, kurā ir ievietots arī termostats, līdz cukura šķīduma temperatūra kļūst konstanta. Likvidē visus uz šķidruma virsmas radušos burbuļus, izmantojot pilienu dietilētera. Uzpilda ar ūdeni līdz zīmei. Kolbai uzliek aizbāzni un samaisa, apgriežot kolbu vismaz trīs reizes. Atstāj uz piecām minūtēm;

6.2. polarizācija – visās turpmākajās darbībās saglabā 20 ± 1 °C temperatūru:

6.2.1. iekārtu noregulē uz nulles punktu;

6.2.2. filtrē paraugu caur filtrpapīru. Izlej pirmos 10 ml filtrāta. Savāc nākamos 50 ml filtrāta;

6.2.3. polarimetra kiveti divreiz izskalo ar parauga šķīdumu;

6.2.4. kiveti uzmanīgi piepilda ar parauga šķīdumu (20 ± 0,1 °C). Uzliekot kivetei aizbāzni, atbrīvojas no visiem gaisa burbuļiem. Piepildīto kiveti ievieto aparātā;

6.2.5. rotāciju nolasa ar precizitāti līdz 0,05 °S vai līdz 0,02 leņķa grādiem. To atkārto četras reizes. Vidējo lielumu aprēķina no pieciem nolasījumiem.

7. Rezultātu izteikšana:

7.1. rezultātus izsaka S grādos ar precizitāti līdz 0,1 °S. Lai leņķa grādus pārvērstu S grādos, izmanto šādu formulu:

°S = leņķa grādi x 2,889

7.2. atkārtojamība: atšķirība starp diviem vienādos apstākļos viena analītiķa iegūtiem rezultātiem, kas noteikti paralēli vai secīgi vienam un tam pašam paraugam un kas atspoguļo piecu rādījumu vidējo, nedrīkst pārsniegt 0,1 °S.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dažādu veidu cukura kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 735Pieņemts: 15.12.2015.Stājas spēkā: 31.12.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 254, 30.12.2015. OP numurs: 2015/254.5
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
278902
31.12.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)