Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 685

Rīgā 2015. gada 1. decembrī (prot. Nr. 64 34. §)
Prasības uztura bagātinātājiem
Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma
4. panta otro daļu un 10.1 daļas 2. punktu,
13. panta trešās daļas 3. punktu
un Reklāmas likuma 7. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. obligātās nekaitīguma prasības uztura bagātinātājiem;

1.2. kārtību, kādā reģistrē uztura bagātinātājus, aptur vai ierobežo to apriti un anulē reģistrāciju;

1.3. prasības uztura bagātinātāju papildu marķējumam;

1.4. uztura bagātinātāju reklāmas satura un noformējuma prasības.

2. Šie noteikumi neattiecas uz zālēm.

3. Latvijā atļauts laist tirgū uztura bagātinātājus, ja tie:

3.1. ir paziņoti Pārtikas un veterinārajam dienestam (turpmāk – dienests) un iekļauti uztura bagātinātāju reģistrā;

3.2. noformēti kā pārtikas produkti un galapatērētājam tiek piegādāti tikai fasētā veidā.

4. Pārtikas uzņēmums (turpmāk – uzņēmums) nodrošina, ka attiecīgo uztura bagātinātāju tirdzniecības vietā ir informācija par produktiem, ko tas izplata.

5. Dienests neierobežo vai neaizliedz uztura bagātinātāju tirdzniecību to sastāva, ražošanas specifikācijas, noformējuma vai marķējuma dēļ, ja tie atbilst šo noteikumu un pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

II. Obligātās nekaitīguma prasības

6. Uztura bagātinātāji ir pārtikas produkti parastā uztura papildināšanai koncentrētu uzturvielu (vitamīnu un minerālvielu) veidā vai citas vielas, kurām ir uzturvērtība vai fizioloģiska ietekme, atsevišķi vai kombinācijās. Uztura bagātinātājus realizē noteiktās devās kapsulās, pastilās, tabletēs, dražejās un citos līdzīgos veidos, pulvera maisiņos, ampulās, pilināmās pudelītēs un citā līdzīgā šķidruma un pulvera veidā, kas paredzēts lietošanai mazā un nomērītā daudzumā.

7. Ražotājs maksimālo vitamīnu un minerālvielu daudzumu ieteiktajā uztura bagātinātāja dienas (diennakts) devā nosaka, ievērojot šādus apsvērumus:

7.1. lielāko drošo daudzumu, kas noteikts, veicot zinātnisko riska novērtējumu, pamatojoties uz vispārpieņemtiem zinātniskiem datiem;

7.2. dažādu patērētāju grupu atšķirīgās jutības pakāpes;

7.3. vitamīnu un minerālvielu uzņemšanu no citiem uztura avotiem;

7.4. vitamīnu un minerālvielu ieteicamās devas patērētājam.

8. Uztura bagātinātāju ražošanā atļauts izmantot tikai tādus vitamīnus un minerālvielas un tādos veidos, kā noteikts:

8.1. Komisijas 2009. gada 30. novembra Regulā (EK) Nr. 1170/2009, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/46/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1925/2006 attiecībā uz sarakstiem ar vitamīniem un minerālvielām, kā arī to veidiem, ko drīkst pievienot pārtikas produktiem, tostarp uztura bagātinātājiem;

8.2. Komisijas 2011. gada 14. novembra Regulā (ES) Nr. 1161/2011, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/46/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1925/2006 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 953/2009 attiecībā uz sarakstiem ar minerālvielām, ko drīkst pievienot pārtikas produktiem;

8.3. Komisijas 2014. gada 7. februāra Regulā (ES) Nr. 119/2014, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/46/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1925/2006 attiecībā uz raugu, kas bagātināts ar hromu un ko izmanto uztura bagātinātāju ražošanā, kā arī attiecībā uz hroma (III) laktāta trihidrātu, ko pievieno pārtikas produktiem;

8.4. Komisijas 2015. gada 12. marta Regulā (ES) Nr. 2015/414, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/46/EK attiecībā uz (6S)-5-metiltetrahidrofolijskābes glikozamīna sāli, ko izmanto uztura bagātinātāju ražošanā;

8.5. Komisijas 2017. gada 5. jūlija Regulā (ES) 2017/1203, ar ko attiecībā uz organisko silīciju (monometilsilāntriolu) un kalcija fosforiloligosaharīdiem (POs-Ca®), kuri pievienoti pārtikas produktiem un kurus izmanto uztura bagātinātāju ražošanā, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/46/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.  1925/2006;

8.6. Komisijas 2021. gada 9. marta Regulā (ES) 2021/418, ar ko attiecībā uz nikotīnamīda ribozīda hlorīdu un magnija citrāta malātu, ko izmanto uztura bagātinātāju ražošanā, un attiecībā uz vara mērvienībām groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/46/EK.

(Grozīts ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 688; MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 577)

III. Reģistrācijas, aprites apturēšanas vai ierobežošanas un reģistrācijas anulēšanas kārtība

9. Lai reģistrētu uztura bagātinātāju, uzņēmums dienestā iesniedz paziņojumu uztura bagātinātāja reģistrācijai (turpmāk – paziņojums) (paziņojuma veidlapas paraugs pieejams dienesta tīmekļvietnē). Paziņojumā norāda šādu informāciju:

9.1. par uztura bagātinātāju:

9.1.1. nosaukumu;

9.1.2. ražotāja nosaukumu, reģistrācijas numuru komercreģistrā, adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi;

9.1.3. pagatavojuma veidu;

9.1.4. fasējuma vienības lielumu;

9.1.5. iepakojuma vienības lielumu;

9.1.6. ieteicamo dienas (diennakts) devu;

9.2. sastāvdaļas nosaukumu, daudzumu ieteicamajā dienas devā un mērvienību, papildus norādot:

9.2.1. vitamīnu un minerālvielu veidus;

9.2.2. auga botānisko nosaukumu latviešu un latīņu valodā, izmantoto daļu, pagatavojuma veidu. Auga ekstraktam papildus norāda auga attiecību pret ekstraktu;

9.2.3. vielas, kurām ir uzturvērtība vai fizioloģiska ietekme (šī prasība neattiecas uz šo noteikumu 9.2.1. un 9.2.2. apakšpunktu);

9.3. par paziņojuma iesniedzēju:

9.3.1. uzņēmuma nosaukumu, fiziskai personai – arī vārdu un uzvārdu;

9.3.2. juridiskai personai – reģistrācijas numuru komercreģistrā un juridisko adresi, fiziskai personai – personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi;

9.3.3. faktisko adresi, ja tā nesakrīt ar juridisko adresi vai deklarētās dzīvesvietas adresi;

9.3.4. kontaktpersonu, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi;

9.4. par uzņēmumu:

9.4.1. uzņēmuma nosaukumu, fiziskai personai – arī vārdu un uzvārdu;

9.4.2. juridiskai personai – reģistrācijas numuru komercreģistrā un juridisko adresi, fiziskai personai – personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi;

9.4.3. faktisko adresi, ja tā nesakrīt ar juridisko adresi vai deklarētās dzīvesvietas adresi;

9.4.4. kontaktpersonu, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi;

9.5. par valsts nodevas samaksu – valsts nodevas maksātāju, maksājuma datumu un samaksāto summu;

9.6. par dienesta lēmuma saņemšanas veidu – uz norādīto oficiālo elektronisko adresi, elektroniskā pasta adresi, pasta adresi vai klātienē;

9.7. apliecinājumu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

(MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 688 redakcijā)

9.1 Papildus šo noteikumu 9. punktā minētajam paziņojumam uzņēmums dienestā iesniedz:

9.1 1. marķējuma teksta paraugu latviešu valodā;

9.1 2. marķējuma paraugu oriģinālvalodā, iepakojuma oriģinālu vai tā fotokopiju.

(MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 688 redakcijā)

10. Ja paziņojumu iesniedz papīra formā, uzņēmums marķējuma teksta paraugu latviešu valodā dienestā papildus iesniedz, izmantojot pieejamos elektronisko datu nesējus. Šādu kārtību piemēro arī šo noteikumu 13. un 13.punktā minētajā gadījumā.

(MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 688 redakcijā)

10.1 Šo noteikumu 9., 9.1, 13. un 13.punktā minēto informāciju uzņēmums var iesniegt elektroniski, aizpildot speciālu tiešsaistes formu dienesta tīmekļvietnē www.pvd.gov.lv (e-pakalpojums) un identifikācijai izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošo valsts informācijas sistēmu savietotāja koplietošanas personas identifikācijas risinājumu.

(MK 17.11.2021. noteikumu Nr. 688 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

11. Dienests var pieprasīt Zāļu valsts aģentūras atzinumu:

11.1. ja paziņojumā norādītā informācija liecina, ka uztura bagātinātājs ir zāles;

11.2. ja dienests konstatē, ka paziņotais vai reģistrā iekļautais uztura bagātinātājs citā Eiropas Savienības dalībvalstī tiek izplatīts kā zāles;

11.3. ņemot vērā no citām Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām institūcijām saņemto informāciju.

12. Dienests, ja nepieciešams, var pieprasīt no uzņēmuma jebkuru citu informāciju par uztura bagātinātāju, lai izvērtētu tā atbilstību pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

13. Ja tiek izdarītas izmaiņas reģistrētā uztura bagātinātājā, uzņēmums iesniedz dienestā paziņojumu par reģistrēta uztura bagātinātāja izmaiņām (turpmāk – paziņojums par izmaiņām) (paziņojuma veidlapas paraugs pieejams dienesta tīmekļvietnē). Paziņojumā par izmaiņām norāda šādu informāciju:

13.1. par uztura bagātinātāju:

13.1.1. uztura bagātinātāja nosaukumu un reģistrācijas numuru;

13.1.2. izdarītās izmaiņas uztura bagātinātāja nosaukumā, ražotāja nosaukumā, ražotāja adresē, uzņēmuma nosaukumā, uzņēmuma adresē, pagatavojuma veidā, fasējuma vienības lielumā, iepakojuma vienības lielumā, ieteicamajā dienas (diennakts) devā, sastāvdaļās, sastāvdaļu daudzumā, sastāvdaļu mērvienībā vai marķējumā;

13.2. par paziņojuma par izmaiņām iesniedzēju:

13.2.1. uzņēmuma nosaukumu, fiziskai personai – arī vārdu un uzvārdu;

13.2.2. juridiskai personai – reģistrācijas numuru komercreģistrā un juridisko adresi, fiziskai personai – personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi;

13.2.3. faktisko adresi, ja tā nesakrīt ar juridisko adresi vai deklarētās dzīvesvietas adresi;

13.2.4. kontaktpersonu, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi;

13.3. par uzņēmumu:

13.3.1. uzņēmuma nosaukumu, fiziskai personai – arī vārdu un uzvārdu;

13.3.2. juridiskai personai – reģistrācijas numuru komercreģistrā un juridisko adresi, fiziskai personai – personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi;

13.3.3. faktisko adresi, ja tā nesakrīt ar juridisko adresi vai deklarētās dzīvesvietas adresi;

13.3.4. kontaktpersonu, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi;

13.4. norādi par nepieciešamību saglabāt iepriekš reģistrā iekļauto marķējumu, norādot precīzu periodu, līdz kuram reģistrā iepriekš iekļautais marķējums saglabājams reģistrā;

13.5. par valsts nodevas samaksu – valsts nodevas maksātāju, maksājuma datumu un samaksāto summu;

13.6. par dienesta lēmuma saņemšanas veidu – uz norādīto oficiālo elektronisko adresi, elektroniskā pasta adresi, pasta adresi vai klātienē;

13.7. apliecinājumu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

(MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 688 redakcijā)

13.1 Papildus šo noteikumu 13. punktā minētajam paziņojumam par izmaiņām uzņēmums dienestā iesniedz:

13.1 1. marķējuma teksta paraugu latviešu valodā;

13.1 2. marķējuma paraugu oriģinālvalodā, iepakojuma oriģinālu vai tā fotokopiju.

(MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 688 redakcijā)

14. Pirms šo noteikumu 9. un 13. punktā minētā paziņojuma iesniegšanas uzņēmums samaksā valsts nodevu atbilstoši normatīvajam aktam par uztura bagātinātāju reģistrācijas valsts nodevu.

15. Dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu 9., 9.1, 13. un 13.punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem attiecīgi lēmumu par:

15.1. uztura bagātinātāja reģistrāciju dienesta uztura bagātinātāju reģistrā vai par reģistrācijas atteikumu, ja produkts neatbilst pārtikas aprites jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

15.2. izmaiņu izdarīšanu uztura bagātinātāju reģistrā vai par atteikumu izdarīt izmaiņas, ja produkts neatbilst pārtikas aprites jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

(Grozīts ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 688)

16. Ja dienests saņem jaunu informāciju vai veic esošās informācijas atkārtotu pārbaudi, uz kuru pamatojoties var secināt, ka reģistrētais uztura bagātinātājs var radīt vai rada draudus cilvēku veselībai, dienests pieņem lēmumu par uztura bagātinātāja tirdzniecības ierobežošanu vai apturēšanu uz laiku vai izņemšanu no apgrozības. Dienests saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ātrās reaģēšanas sistēmas darbību pārtikas apritē un dzīvnieku barības apritē nekavējoties par pieņemto lēmumu informē dalībvalstis un Eiropas Komisiju.

17. Ja reģistrā iekļautais uztura bagātinātājs rada draudus cilvēku veselībai, dienests pieņem lēmumu anulēt uztura bagātinātāja reģistrāciju un svītro to no uztura bagātinātāju reģistra.

18. Ja reģistrā iekļautais uztura bagātinātājs nerada draudus cilvēku veselībai, bet neatbilst pārtikas aprites jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, dienests var pieņemt lēmumu par uztura bagātinātāja tirdzniecības apturēšanu līdz neatbilstību novēršanai. Ja konstatētās neatbilstības netiek novērstas, dienests var pieņemt lēmumu anulēt uztura bagātinātāja reģistrāciju.

19. Dienests izveido uztura bagātinātāju reģistru un uztur to. Reģistru publicē dienesta tīmekļvietnē. Reģistrā iekļauj šādu informāciju:

19.1. ražotāja nosaukumu un adresi;

19.2. par uztura bagātinātāju atbildīgā pārtikas apritē iesaistītā uzņēmēja (piemēram, importētāja, izplatītāja) nosaukumu un adresi;

19.3. uztura bagātinātāja sastāvdaļu sarakstu un uzturvielu vai vielu ar uzturvērtību vai fizioloģisko ietekmi daudzumu dienas (diennakts) devā (arī izmantoto augu nosaukumus latviešu un latīņu valodā);

19.4. uztura bagātinātāja ieteicamo dienas (diennakts) devu;

19.5. uztura bagātinātāja pagatavojuma veidu, fasējuma un iepakojuma vienības lielumu;

19.6. marķējuma tekstu un citu informāciju, ja tāda tiks pievienota uztura bagātinātājam, piemēram, lietošanas pamācības paraugu.

20. Ja uztura bagātinātāju reģistrā iekļautais uztura bagātinātājs vairāk netiek laists tirgū, uzņēmums par to informē dienestu un dienests svītro uztura bagātinātāju no uztura bagātinātāju reģistra.

IV. Prasības papildu marķējumam un reklāmai

21. Uztura bagātinātājus marķē kārtībā, kas noteikta normatīvajā aktā par prasībām fasētas pārtikas marķējumam un Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regulā (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu (turpmāk – regula Nr. 1169/2011). Marķējumā ietver šādu papildu informāciju:

21.1. tirdzniecības nosaukumu "uztura bagātinātājs";

21.2. to uzturvielu kategoriju vai vielu nosaukumus, kuras raksturo uztura bagātinātāju, vai norādi par šo uzturvielu vai vielu īpašībām;

21.3. uztura bagātinātāja ieteicamo dienas (diennakts) devu;

21.4. brīdinājumu nepārsniegt ieteicamo dienas (diennakts) devu;

21.5. ieteikumu neizmantot uztura bagātinātāju pilnvērtīga un sabalansēta uztura aizvietošanai;

21.6. brīdinājumu, ka uztura bagātinātājs jāglabā bērniem (maziem bērniem) nepieejamā vietā;

21.7. ar cipariem – daudzumu uzturvielām vai vielām ar uzturvērtību vai fizioloģisku ietekmi masas vai tilpuma vienībās dienas (diennakts) devā. Vitamīnus un minerālvielas norāda noteiktajās mērvienībās atbilstoši šo noteikumu 8. punktā minēto normatīvo aktu prasībām;

21.8. vitamīnu un minerālvielu daudzumu procentos no uzturvielu atsauces vērtības, kas norādīta regulas Nr. 1169/2011 XIII pielikuma A daļā. Vitamīnu un minerālvielu daudzumu procentos var norādīt arī grafiski.

(Grozīts ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 577)

22. Minimālais vitamīnu un minerālvielu daudzums dienas (diennakts) devā, ko iesaka ražotājs, nav mazāks par regulas Nr.  1169/2011 XIII pielikuma A daļas 2. punkta pirmajā un trešajā ievilkumā norādīto ievērojamu vitamīnu un minerālvielu daudzumu procentos no uzturvielu atsauces vērtības.

(MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 688 redakcijā)

23. Marķējumā norādītais uzturvielu vai citu tādu vielu daudzums, kurām ir uzturvērtība vai fizioloģiska ietekme:

23.1. atbilst tam uztura bagātinātāja daudzumam, kas ieteikts kā dienas (diennakts) deva;

23.2. ir vidējais daudzums, pamatojoties uz ražotāja veikto uztura bagātinātāja testēšanas rezultātiem.

24. Uztura bagātinātāja marķējumā, noformējumā un reklāmā nedrīkst ietvert:

24.1. norādi, ka uztura bagātinātājs novērš, ārstē vai izārstē slimības, vai minēt šādu iespēju;

24.2. jebkuras tiešas vai netiešas norādes, ka līdzsvarots un daudzveidīgs uzturs nespēj nodrošināt pietiekamu uzturvielu daudzumu.

25. Reklamēt atļauts tikai uztura bagātinātāju reģistrā iekļautos uztura bagātinātājus.

26. Uztura bagātinātāja reklāmā ietver norādes "Uztura bagātinātājs" un "Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu".

27. Norāde "Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu" aizņem ne mazāk kā piecus procentus no reklāmas apjoma. Burtu lielums ir tāds, lai norāde aizņemtu lielāko tehniski iespējamo daļu no tekstam paredzētā laukuma.

V. Noslēguma jautājums

28. Uztura bagātinātājiem, kas ir laisti tirgū un marķēti līdz 2016. gada 13. decembrim, var lietot saīsinājumu IDD (ieteicamā dienas deva), lai izteiktu atsauces vērtību uz vitamīnu un minerālvielu daudzumu procentos no ieteicamās dienas devas, kas norādīta regulas Nr. 1169/2011 XIII pielikuma A daļā.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 10. jūnija Direktīvas 2002/46/EK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz uztura bagātinātājiem;

2) Komisijas 2006. gada 30. marta Direktīvas 2006/37/EK, ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 10. jūnija Direktīvai 2002/46/EK attiecībā uz dažu vielu iekļaušanu.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 1. decembra
noteikumiem Nr. 685
Paziņojums uztura bagātinātāja reģistrācijai

(Pielikums svītrots ar MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 688)

2.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 1. decembra
noteikumiem Nr. 685
Paziņojums par reģistrēta uztura bagātinātāja izmaiņām

(Pielikums svītrots ar MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 688)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Prasības uztura bagātinātājiem Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 685Pieņemts: 01.12.2015.Stājas spēkā: 11.12.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 242, 10.12.2015. OP numurs: 2015/242.4
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
278387
{"selected":{"value":"28.08.2021","content":"<font class='s-1'>28.08.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.08.2021","iso_value":"2021\/08\/28","content":"<font class='s-1'>28.08.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-27.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.11.2020","iso_value":"2020\/11\/27","content":"<font class='s-1'>27.11.2020.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.12.2015","iso_value":"2015\/12\/11","content":"<font class='s-1'>11.12.2015.-26.11.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.08.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)