Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/18

Rīgā 2015.gada 3.decembrī (prot. Nr.37, 9.p.)
Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesībām
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmo
un trešo daļu un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu
regulatoriem
" 25.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesībām (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību un termiņu, kādā elektronisko sakaru komersants (turpmāk – komersants) iesniedz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – Regulators) pieprasījumu numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanai, pagarināšanai vai anulēšanai un kādā Regulators piešķir, pagarina, anulē vai tālāknodod numerācijas lietošanas tiesības.

2. Komersants, lai saņemtu, pagarinātu vai anulētu numerācijas lietošanas tiesības, Regulatorā iesniedz precīzi un pilnībā aizpildītu rakstveida pieprasījuma oriģinālu par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu (1.pielikums), numerācijas lietošanas tiesību termiņa pagarināšanu (2.pielikums) vai numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu (3.pielikums).

3. Komersanta iesniegtā pieprasījuma saņemšanas diena ir diena, kad Regulatorā ir reģistrēts komersanta pieprasījums, kas iesniegts atbilstoši šo noteikumu 2.punktā noteiktajām prasībām un satur visu šo noteikumu 1., 2. vai 3.pielikumā noteikto informāciju.

4. Regulatoram ir tiesības pieprasīt komersantam precizēt šo noteikumu 2.punktā noteiktajā pieprasījumā iekļauto informāciju, lai objektīvi varētu izlemt jautājumu par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu, pagarināšanu vai anulēšanu.

4.1 Regulators, vērtējot komersantam piešķirto numerācijas lietošanas tiesību izmantošanu, kā izmantotos numurus neieskaita tos numurus, kas izmantoti tehniskām vajadzībām.

(SPRK padomes 08.11.2018. lēmuma Nr. 1/32 redakcijā)

5. Regulators var rīkot konkursu vai izsoli numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanai pēc pieprasījuma par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu saņemšanas vai pēc savas iniciatīvas, nesaņemot iepriekš minēto pieprasījumu, saskaņā ar Regulatora izstrādātu un apstiprinātu nolikumu.

6. Konkursa vai izsoles rezultātā iegūtās numerācijas lietošanas tiesības Regulators piešķir konkursa vai izsoles uzvarētājam saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

II. Numerācijas lietošanas tiesību piešķiršana

7. Regulators ar Regulatora priekšsēdētāja (turpmāk – priekšsēdētāja) lēmumu bez jautājuma izskatīšanas Regulatora padomes sēdē vai ar Regulatora padomes lēmumu piešķir komersantam numerācijas lietošanas tiesības saskaņā ar nacionālo numerācijas plānu uz tiem publisko telefonu tīkla numuriem, īsajiem kodiem un identifikācijas kodiem, kas nav piešķirti citam komersantam.

(SPRK padomes 08.11.2018. lēmuma Nr. 1/32 redakcijā)

7.1 Regulators, izskatot pieprasījumu par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu vai komersanta piekrišanu pārņemt elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, izvērtē, vai attiecībā uz komersantu pastāv kāds no šo noteikumu 22. un 22.1punktā noteiktajiem nosacījumiem.

(SPRK padomes 14.01.2021. lēmuma Nr. 1/1 redakcijā)

7.2 Ja Regulators, izvērtējot pieprasījumu par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu, attiecībā uz komersantu nekonstatē nevienu no šo noteikumu 22.1., 22.2.apakšpunktā un 22.1punktā noteiktajiem nosacījumiem vai konstatē kādu no šo noteikumu 22.3. un 22.4.apakšpunktā noteiktajiem nosacījumiem, kas iestājušies ilgāk nekā pirms trīs gadiem, nav nepieciešami komersanta papildu paskaidrojumi un šajā pieprasījumā izteikto lūgumu var apmierināt pilnā apmērā, Regulators piešķir numerācijas lietošanas tiesības komersantam ar priekšsēdētāja lēmumu, bez iesniegtā pieprasījuma par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu izskatīšanas Regulatora padomes sēdē. Regulators, piešķirot numerācijas lietošanas tiesības ar priekšsēdētāja lēmumu, vienlaikus norāda par Regulatora tiesībām anulēt komersantam piešķirtās numerācijas lietošanas tiesības saskaņā ar šo noteikumu 33.punktu.

(SPRK padomes 14.01.2021. lēmuma Nr. 1/1 redakcijā)

7.3 Regulators pieprasījumu par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu izskata Regulatora padomes sēdē, uzaicinot tajā piedalīties komersantu, ja izpildās vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

7.31. Regulators attiecībā uz komersantu konstatē kādu no šo noteikumu 22.1., 22.2.apakšpunktā un 22.1punktā noteiktajiem nosacījumiem;

7.32. Regulators attiecībā uz komersantu konstatē kādu no šo noteikumu 22.3. un 22.4.apakšpunktā noteiktajiem nosacījumiem, kas iestājušies pēdējo trīs gadu laikā;

7.33. pieprasījuma par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu izskatīšanas gaitā, pirms numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanas komersantam, Regulators konstatē, ka ir nepieciešams uzklausīt komersanta papildu paskaidrojumus attiecībā uz numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu;

7.34. pieprasījumā par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu izteikto lūgumu nav iespējams apmierināt pilnā apmērā.

(SPRK padomes 14.01.2021. lēmuma Nr. 1/1 redakcijā)

7.4 Regulators piešķir numerācijas lietošanas tiesības ar priekšsēdētāja lēmumu, ja, anulējot numerācijas lietošanas tiesības, konstatē, ka kādu no nacionālajiem numuriem izmanto numura saglabāšanas pakalpojuma kārtībā cita komersanta publisko elektronisko sakaru tīklā (turpmāk – Saglabātais numurs), komersantam:

7.41. kurš ir iesniedzis pieprasījumu par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu uz Saglabātajiem numuriem;

7.42. uz kura publisko elektronisko sakaru tīklu Saglabātais numurs ir pārvietots, ja nav iesniegts pieprasījums par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu uz Saglabātajiem numuriem. Ja Saglabātie numuri ir pārvietoti uz vairāku komersantu publisko elektronisko sakaru tīkliem, numerācijas lietošanas tiesības uz Saglabātajiem numuriem piešķir tam komersantam, uz kura publisko elektronisko sakaru tīklu ir visvairāk pārvietoti Saglabātie numuri. Ja Saglabātie numuri vienādā skaitā ir pārvietoti uz vairāku komersantu publisko elektronisko sakaru tīkliem, numerācijas lietošanas tiesības uz Saglabātajiem numuriem piešķir komersantam, uz kura publisko elektronisko sakaru tīklu ir veikta pēdējā Saglabātā numura pārvietošana, t.i., laika ziņā nodrošināts pēdējais numura saglabāšanas pakalpojums.

(SPRK padomes 08.11.2018. lēmuma Nr. 1/32 redakcijā)

7.5 Regulators komersantam numerācijas lietošanas tiesības uz Saglabāto numuru piešķir šo noteikumu 7.4punktā noteiktajā kārtībā ar Regulatora padomes lēmumu, izskatot jautājumu par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu Regulatora padomes sēdē, ja attiecībā uz komersantu pastāv kāds no šo noteikumu 22.punktā noteiktajiem nosacījumiem.

(SPRK padomes 08.11.2018. lēmuma Nr. 1/32 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 14.01.2021. lēmumu Nr. 1/1)

8. Komersants numerācijas lietošanas tiesības izmanto tikai saskaņā ar nacionālajā numerācijas plānā noteikto numerācijas izmantošanas mērķi.

9. Regulators piešķir komersantam numerācijas lietošanas tiesības uz publiskā fiksētā telefonu tīkla numuriem blokos pa 100 (simts) numuriem.

(SPRK padomes 26.10.2017. lēmuma Nr. 1/27 redakcijā)

10. Regulators piešķir numerācijas lietošanas tiesības uz publiskā mobilā telefonu tīkla numuriem komersantam, kurš tos lietos publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā, izmantojot Latvijas Republikas radiofrekvenču spektru (turpmāk – mobilais tīkls). Ja komersantam nav sava mobilā tīkla, komersants pieprasījumam par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu pievieno tā komersanta piekrišanu, kura mobilajā tīklā lietos publisko mobilo telefonu tīkla numurus.

11. Regulators pēc komersanta pieprasījuma piešķir komersantam numerācijas lietošanas tiesības uz publiskā mobilā telefonu tīkla numuriem blokos pa 10 000 (desmit tūkstoši) numuriem.

11.1 Regulators pēc komersanta pieprasījuma piešķir komersantam numerācijas lietošanas tiesības uz lietu interneta vai starpierīču saziņas (turpmāk – IoT/M2M) numuriem blokos pa 10 000 (desmit tūkstoši) numuriem.

(SPRK padomes 14.01.2021. lēmuma Nr. 1/1 redakcijā)

12. Regulators pēc savas iniciatīvas šo noteikumu 7.4, 7.5 un 13.punktā noteiktajā gadījumā var piešķirt komersantam numerācijas lietošanas tiesības uz publiskā mobilā telefonu tīkla numuriem blokos pa 1 000 (viens tūkstotis) numuru.

(Grozīts ar SPRK padomes 08.11.2018. lēmumu Nr. 1/32)

13. Komersants, kuram ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības uz publiskā mobilā telefonu tīkla numuru nepilnu šo noteikumu 11.punktā noteikto bloku un kuram ir nepieciešamas jaunas numerācijas lietošanas tiesības uz publiskā mobilā telefonu tīkla numuriem, pieprasa numerācijas lietošanas tiesības, ja tās nav piešķirtas citam komersantam, uz atlikušajiem publiskā mobilā telefonu tīkla numuriem blokā. Komersants pieprasījumā par numerācijas lietošanas tiesībām norāda, kādos termiņos un kā tiks izmantotas pieprasītās numerācijas lietošanas tiesības.

14. Regulators pēc komersanta pieprasījuma vienā reizē piešķir komersantam numerācijas lietošanas tiesības uz ne vairāk kā:

14.1. 100 (simts) bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuriem;

14.2. 100 (simts) dalītās samaksas pakalpojuma numuriem;

14.3. 100 (simts) papildu samaksas pakalpojuma numuriem;

14.4. 500 (pieci simti) citu veidu pakalpojumu numuriem.

(SPRK padomes 08.11.2018. lēmuma Nr. 1/32 redakcijā)

15. Regulators piešķir komersantam numerācijas lietošanas tiesības uz ne vairāk kā vienu īso kodu operatora izvēles pakalpojumu sniegšanai.

16. Regulators piešķir komersantam numerācijas lietošanas tiesības uz šādu īso numuru:

16.1. uzziņu dienesta pakalpojuma sniegšanai;

16.2. operatoru pakalpojumu sniegšanai;

16.3. operatoru pakalpojumu sniegšanai (16XX) (turpmāk – pakalpojumu kods).

17. Regulators var piešķirt numerācijas lietošanas tiesības uz vienādiem pakalpojumu kodiem vairākiem komersantiem. Numerācijas lietošanas tiesības uz vienu konkrētu pakalpojumu kodu Regulators piešķir tikai vienam komersantam, izmantošanai tikai viena konkrēta publiskā elektronisko sakaru tīkla ietvaros. Ja komersantam nav sava publiskā elektronisko sakaru tīkla, komersants pieprasījumam par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu uz pakalpojuma kodu pievieno tā komersanta piekrišanu, kura publiskajā elektronisko sakaru tīklā lietos konkrēta pakalpojumu kodu.

(Grozīts ar SPRK padomes 26.10.2017. lēmumu Nr. 1/27)

18. Regulators, pēc tam, kad Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" ir publicējusi to numuru sarakstu, kuri rezervēti saskaņotajiem pakalpojumiem ar sociālo vērtību, kā arī to lietošanas nosacījumus atbilstoši nacionālajam numerācijas plānam, piešķir numerācijas lietošanas tiesības uz īsajiem numuriem 116XXX.

(Grozīts ar SPRK padomes 08.11.2018. lēmumu Nr. 1/32)

19. Regulators piešķir komersantam numerācijas lietošanas tiesības uz identifikācijas kodu:

19.1. starptautisko signalizācijas punktu kodu;

19.2. nacionālo signalizācijas punktu kodu;

19.3. ne vairāk kā trīs operatora publisko mobilo telefonu tīkla kodus katram publiskā mobilā telefona tīkla operatoram, kurš nodrošina mobilo tīklu;

19.4. ne vairāk kā vienu datu pārraides tīkla identifikācijas kodu katram mobilā tīkla operatoram, kurš nodrošina datu pārraidi savā mobilajā tīklā.

(Grozīts ar SPRK padomes 08.11.2018. lēmumu Nr. 1/32)

20. Regulators piešķir komersantam numerācijas lietošanas tiesības uz noteiktu vai nenoteiktu laiku. Regulators numerācijas lietošanas tiesības piešķir uz noteiktu laiku, ja normatīvajos aktos attiecīgajiem numuriem ir noteikti ierobežojumi.

21. Regulators, piešķirot numerācijas lietošanas tiesības, var noteikt komersantam specifiskus numerācijas lietošanas tiesību lietošanas nosacījumus.

22. Regulators var atteikt piešķirt komersantam numerācijas lietošanas tiesības, ja izpildās vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

22.1. komersants attiecībā uz komercdarbību elektronisko sakaru nozarē ir pārkāpis normatīvos aktus vai Regulatora pieņemto lēmumu vai izdoto administratīvo aktu vai pārkāpums nav novērsts Regulatora vai citas elektronisko sakaru nozari pārvaldošās institūcijas noteiktajā termiņā;

22.2. komersants nav daļēji vai pilnīgi izpildījis Regulatora noteiktos specifiskos lietošanas tiesību nosacījumus;

22.3. komersanta darbībā Regulators konstatējis krāpniecību, kas veikta, izmantojot numerāciju, vai nepareizu numerācijas izmantošanu;

22.4. individuālais komersants, ārvalsts komersanta filiāles pārstāvis vai komercsabiedrības dalībnieks, akcionārs, biedrs, padomes vai valdes loceklis vai prokūrists ir bijis tāda komersanta – kapitālsabiedrības – padomes vai valdes loceklis vai prokūrists, personālsabiedrības pārstāvēttiesīgais biedrs, ārvalsts komersanta filiāles pārstāvis vai individuālais komersants, kura darbībā Regulators konstatējis krāpniecību, kas veikta, izmantojot numerāciju, vai nepareizu numerācijas izmantošanu;

22.5. (svītrots ar SPRK padomes 08.11.2018. lēmumu Nr. 1/32).

22.1 Regulators var atteikt piešķirt komersantam numerācijas lietošanas tiesības uz:

22.11. pakalpojumu numuriem, ja iepriekš piešķirtās numerācijas lietošanas tiesības uz vienu vai diviem pakalpojumu numuriem uz pieprasījuma iesniegšanas brīdi, nepārsniedzot gadu no numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanas, komersants izmanto mazāk par 100%;

22.12. nacionālajiem numuriem, ja iepriekš piešķirtās numerācijas lietošanas tiesības uz trīs vai vairāk nacionālajiem numuriem uz pieprasījuma iesniegšanas brīdi, nepārsniedzot gadu no numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanas, komersants izmanto mazāk par 30%;

22.13. pakalpojumu numuriem, ja iepriekš piešķirtās numerācijas lietošanas tiesības uz trīs vai vairāk pakalpojumu numuriem uz pieprasījuma iesniegšanas brīdi, pārsniedzot gadu no numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanas, komersants izmanto mazāk par 50%;

22.14. publiskā fiksētā telefonu tīkla numuriem vai publiskā mobilā telefonu tīkla numuriem, ja iepriekš piešķirtās numerācijas lietošanas tiesības uz 100 vai vairāk publiskā fiksētā telefonu tīkla numuriem vai publiskā mobilā telefonu tīkla numuriem uz pieprasījuma iesniegšanas brīdi, pārsniedzot divus gadus no numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanas komersants izmanto mazāk par 50%.

(SPRK padomes 08.11.2018. lēmuma Nr. 1/32 redakcijā; 22.1 3. un 22.1 4. apakšpunkts stājas spēkā 01.07.2019, sk. 44.1 punktu)

III. Numerācijas lietošanas tiesību termiņa pagarināšana

23. Regulators numerācijas lietošanas tiesības, kuras komersantam piešķirtas uz noteiktu laiku, pēc to termiņa beigām var pagarināt uz noteiktu vai nenoteiktu laiku. Regulators numerācijas lietošanas tiesību termiņu pagarina uz noteiktu laiku, ja normatīvajos aktos attiecīgajiem numuriem ir noteikti ierobežojumi.

24. Komersants, lai pagarinātu numerācijas lietošanas tiesību termiņu, Regulatorā iesniedz šo noteikumu 2.punktā noteikto pieprasījumu par numerācijas lietošanas tiesību termiņa pagarināšanu ne vēlāk kā 30 dienas pirms numerācijas lietošanas tiesību termiņa beigām.

25. Regulators var atteikt pagarināt numerācijas lietošanas tiesību termiņu šādos gadījumos:

25.1. ir mainījies nacionālajā numerācijas plānā noteiktais numerācijas lietošanas mērķis vai komersants nenodrošina numerācijas izmantošanu atbilstoši nacionālajam numerācijas plānam;

25.2. komersanta darbībā Regulators konstatējis krāpniecību, kas veikta, izmantojot numerāciju, vai nepareizu numerācijas izmantošanu;

25.3. komersants nav daļēji vai pilnīgi izpildījis Regulatora noteiktos specifiskos lietošanas tiesību nosacījumus;

25.4. komersants attiecībā uz komercdarbību elektronisko sakaru nozarē ir pārkāpis normatīvos aktus vai Regulatora pieņemtos lēmumus un izdotos administratīvos aktus un pārkāpums nav novērsts Regulatora vai citas elektronisko sakaru nozari pārvaldošās institūcijas noteiktajā termiņā.

25.1 Regulators var atteikt pagarināt komersantam numerācijas lietošanas tiesību termiņu uz:

25.11. pakalpojumu numuriem, ja šīs numerācijas lietošanas tiesības uz vienu vai diviem pakalpojumu numuriem uz pieprasījuma iesniegšanas brīdi, nepārsniedzot gadu no numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanas, komersants izmanto mazāk par 100%;

25.12. nacionālajiem numuriem, ja šīs numerācijas lietošanas tiesības uz trīs vai vairāk nacionālajiem numuriem uz pieprasījuma iesniegšanas brīdi, nepārsniedzot gadu no numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanas, komersants izmanto mazāk par 30%;

25.13. pakalpojumu numuriem, ja šīs numerācijas lietošanas tiesības uz trīs vai vairāk pakalpojumu numuriem uz pieprasījuma iesniegšanas brīdi, pārsniedzot gadu no numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanas, komersants izmanto mazāk par 50%;

25.14. publiskā fiksētā telefonu tīkla numuriem vai publiskā mobilā telefonu tīkla numuriem, ja šīs numerācijas lietošanas tiesības uz 100 vai vairāk publiskā fiksētā telefonu tīkla numuriem vai publiskā mobilā telefonu tīkla numuriem uz pieprasījuma iesniegšanas brīdi, pārsniedzot divus gadus no numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanas komersants izmanto mazāk par 50%.

(SPRK padomes 08.11.2018. lēmuma Nr. 1/32 redakcijā)

IV. Numerācijas lietošanas tiesību anulēšana

26. Komersants, lai anulētu numerācijas lietošanas tiesības, Regulatorā iesniedz šo noteikumu 2.punktā noteikto pieprasījumu par numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu pēc tam, kad ir informējis galalietotāju par elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu un elektronisko sakaru pakalpojumu līguma izbeigšanu, ja tāds ar galalietotāju noslēgts. Ja komersants ir nodevis numuru lietošanā galalietotājam un cits komersants pārņem elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu galalietotājam, tas norāda komersantu, kurš pārņem elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu un kuram piešķiramas numerācijas lietošanas tiesības, un pievieno tā komersanta piekrišanu pārņemt elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu.

(SPRK padomes 26.10.2017. lēmuma Nr. 1/27 redakcijā)

27. (Svītrots ar SPRK padomes 08.11.2018. lēmumu Nr. 1/32)

28. Regulators pēc komersanta pieprasījuma vai savas iniciatīvas anulē numerācijas lietošanas tiesības uz publiskā fiksētā telefonu tīkla numuriem blokos pa 100 (simts) numuriem.

29. Regulators pēc komersanta pieprasījuma anulē numerācijas lietošanas tiesības uz publiskā mobilā telefonu tīkla numuriem blokos pa 10 000 (desmit tūkstoši) numuriem.

30. Regulators pēc savas iniciatīvas var anulēt numerācijas lietošanas tiesības uz publiskā mobilā telefonu tīkla numuriem blokos pa 1 000 (viens tūkstotis) numuru.

30.1 Regulators pēc komersanta pieprasījuma vai savas iniciatīvas anulē numerācijas lietošanas tiesības uz IoT/M2M numuriem blokos pa 10 000 (desmit tūkstoši) numuriem.

(SPRK padomes 14.01.2021. lēmuma Nr. 1/1 redakcijā)

31. Regulators pēc komersanta pieprasījuma vai savas iniciatīvas anulē numerācijas lietošanas tiesības uz pakalpojumu numuriem:

31.1. bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuru;

31.2. dalītās samaksas pakalpojuma numuru;

31.3. papildu samaksas pakalpojuma numuru;

31.4. citu veidu pakalpojumu numuru.

32. Regulators pēc komersanta pieprasījuma vai savas iniciatīvas anulē numerācijas lietošanas tiesības uz īso numuru, īso kodu un identifikācijas kodu.

33. Regulators pēc savas iniciatīvas anulē komersantam piešķirtās numerācijas lietošanas tiesības, ja izpildās vismaz viens no šiem nosacījumiem:

33.1. saskaņā ar normatīvajiem aktiem komersants ir izslēgts no elektronisko sakaru komersantu saraksta;

33.2. komersants attiecībā uz komercdarbību elektronisko sakaru nozarē ir pārkāpis normatīvos aktus vai Regulatora pieņemtos lēmumus un izdotos administratīvos aktus un pārkāpums nav novērsts Regulatora vai citas elektronisko sakaru nozari pārvaldošās institūcijas noteiktajā termiņā;

33.3. ir mainījies nacionālajā numerācijas plānā noteiktais numerācijas lietošanas mērķis vai komersants nenodrošina numerācijas izmantošanu atbilstoši nacionālajam numerācijas plānam;

33.4. komersanta darbībā Regulators konstatējis krāpniecību, kas veikta, izmantojot numerāciju, vai nepareizu numerācijas izmantošanu;

33.5. komersants sešu mēnešu laikā no numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanas brīža nav uzsācis izmantot tam piešķirtās numerācijas lietošanas tiesības uz identifikācijas kodu, ja vien Regulators nav noteicis citu numerācijas lietošanas tiesību uzsākšanas termiņu;

33.6. komersantam ar Regulatora lēmumu ir pārtraukta darbība elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā un elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanā un atņemtas tiesības sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt elektronisko sakaru tīklu;

33.7. komersants nav ievērojis normatīvajos aktos noteikto numerācijas lietošanas tiesību tālāknodošanas kārtību;

33.8. (svītrots ar SPRK padomes 24.03.2016. lēmumu Nr. 1/7);

33.9. komersants nav daļēji vai pilnīgi izpildījis Regulatora noteiktos specifiskos lietošanas tiesību nosacījumus;

33.10. numerācijas lietošanas tiesības uz numuriem izmanto trešā persona bez komersanta, kuram konkrētās numerācijas lietošanas tiesības ir piešķirtas, piekrišanas;

33.11. komersants nav uzsācis numerācijas lietošanas tiesību uz nacionālo numuru izmantošanu vismaz šādā apjomā:

33.11.1. 100% sešu mēnešu laikā no numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanas vai Regulatora noteiktajā termiņā, ja komersantam ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības uz vienu vai diviem pakalpojumu numuriem;

33.11.2. 30% sešu mēnešu laikā no numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanas vai Regulatora noteiktajā termiņā, ja komersantam ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības uz trīs vai vairāk nacionālajiem numuriem;

33.11.3. 50% gada laikā no numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanas vai Regulatora noteiktajā termiņā, ja komersantam ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības uz trīs vai vairāk pakalpojumu numuriem;

33.11.4. 50% divu gadu laikā no numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanas vai Regulatora noteiktajā termiņā, ja komersantam ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības uz 100 vai vairāk publiskā fiksētā telefonu tīkla numuriem vai publiskā mobilā telefonu tīkla numuriem.

(Grozīts ar SPRK padomes 24.03.2016. lēmumu Nr. 1/7; SPRK padomes 08.11.2018. lēmumu Nr. 1/32)

34. Ja Regulators lēmumu par numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu pieņem saskaņā ar šo noteikumu 33.punktu, citi komersanti pārtrauc izsaukumu maršrutēšanu uz anulētajiem numuriem piecu darba dienu laikā pēc attiecīgās informācijas publicēšanas Regulatora tīmekļvietnē.

(Grozīts ar SPRK padomes 24.03.2016. lēmumu Nr. 1/7; SPRK padomes 08.11.2018. lēmumu Nr. 1/32)

34.1 Regulators anulē komersantam piešķirtās numerācijas lietošanas tiesības ar priekšsēdētāja lēmumu vai ar Regulatora padomes lēmumu.

(SPRK padomes 08.11.2018. lēmuma Nr. 1/32 redakcijā)

34.2 Ja Regulators, izvērtējot pieprasījumu par numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu, konstatē, ka nav nepieciešami komersanta papildu paskaidrojumi un šajā pieprasījumā izteikto lūgumu var apmierināt pilnā apmērā, Regulators anulē komersantam piešķirtās numerācijas lietošanas tiesības ar priekšsēdētāja lēmumu, bez iesniegtā pieprasījuma par numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu izskatīšanas Regulatora padomes sēdē.

(SPRK padomes 08.11.2018. lēmuma Nr. 1/32 redakcijā)

34.3 Regulators anulē komersantam piešķirtās numerācijas lietošanas tiesības pēc Regulatora iniciatīvas ar priekšsēdētāja lēmumu, bez jautājuma par komersantam piešķirtās numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu izskatīšanas Regulatora padomes sēdē, ja izpildās vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

34.31. komersants saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir izslēgts no elektronisko sakaru komersantu saraksta;

34.32. komersantam ar Regulatora lēmumu ir pārtraukta darbība elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā un elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanā un atņemtas tiesības sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt elektronisko sakaru tīklu.

(SPRK padomes 08.11.2018. lēmuma Nr. 1/32 redakcijā)

34.4 Regulators jautājumu par komersantam piešķirto numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu izskata Regulatora padomes sēdē, uzaicinot tajā piedalīties komersantu, ja izpildās vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

34.41. pirms komersantam piešķirto numerācijas lietošanas tiesību anulēšanas Regulators konstatē, ka ir nepieciešams uzklausīt komersanta papildu paskaidrojumus attiecībā par numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu;

34.42. ir saņemts komersanta pieprasījums un pieprasījumā par numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu izteikto lūgumu nav iespējams apmierināt pilnā apmērā;

34.43. Regulators anulē komersantam piešķirtās numerācijas lietošanas tiesības šo noteikumu 33.2.–33.5. un 33.7.–33.11.apakšpunktā noteiktajos gadījumos pēc Regulatora iniciatīvas.

(SPRK padomes 08.11.2018. lēmuma Nr. 1/32 redakcijā)

V. Numerācijas lietošanas tiesību tālāknodošana

35. Komersants var tālāknodot citam komersantam Regulatora piešķirtās numerācijas lietošanas tiesības uz numuriem, kas nav nodoti lietošanā galalietotājiem. Komersants, kurš numerācijas lietošanas tiesības ir saņēmis tālāknodošanas kārtībā, tās vairs nevar tālāknodot citam komersantam.

35.1 Komersants pirms numerācijas lietošanas tiesību tālāknodošanas pārbauda, vai konkrētajā gadījumā nepastāv normatīvajos aktos noteiktie numerācijas lietošanas tiesību tālāknodošanas ierobežojumi.

(SPRK padomes 24.03.2016. lēmuma Nr. 1/7 redakcijā)

36. Komersants Regulatora piešķirtās numerācijas lietošanas tiesības tālāknodod uz tādu termiņu, kas nepārsniedz Regulatora noteikto numerācijas lietošanas tiesību termiņu.

36.1 Komersants, kuram ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības, pirms rakstveida līguma par numerācijas lietošanas tiesību tālāknodošanu noslēgšanas iesniedz Regulatoram izvērtēšanai rakstveida iesniegumu ar informāciju par:

36.1 1. komersantu, kuram paredzēts tālāknodot numerācijas lietošanas tiesības;

36.1 2. tālāknododamajām numerācijas lietošanas tiesībām, precīzi norādot numuru, numuru diapazonu, īso numuru, īso kodu vai identifikācijas kodu;

36.1 3. tā komersanta piekrišanu, kura mobilajā tīklā lietos tālāknodotos publisko mobilo telefonu tīkla numurus, ja komersantam, kuram paredzēts tālāknodot numerācijas lietošanas tiesības, nav sava mobilā tīkla.

(SPRK padomes 24.03.2016. lēmuma Nr. 1/7 redakcijā)

36.2 Regulators 10 darba dienu laikā pēc šo noteikumu 36.1punktā noteiktā iesnieguma saņemšanas izvērtē iesniegumu un sniedz komersantam atbildi, vai pastāv normatīvajos aktos noteiktie numerācijas lietošanas tiesību tālāknodošanas ierobežojumi.

(SPRK padomes 24.03.2016. lēmuma Nr. 1/7 redakcijā)

37. Komersants, kuram ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības un kurš izpildījis šo noteikumu 36.1 punktā noteikto pienākumu, slēdz ar komersantu, kuram ir paredzēts tālāknodot numerācijas lietošanas tiesības, rakstveida līgumu par numerācijas lietošanas tiesību tālāknodošanu, kurā nosaka tālāknodotās numerācijas izmantošanas nosacījumus.

(SPRK padomes 24.03.2016. lēmuma Nr. 1/7 redakcijā)

38. Komersants, kuram Regulators ir piešķīris numerācijas lietošanas tiesības, 10 dienu laikā pēc šo noteikumu 37.punktā noteiktā rakstveida līguma noslēgšanas iesniedz informāciju Regulatoram par:

38.1. komersantu, kuram tālāknodotas numerācijas lietošanas tiesības;

38.2. tālāknodotajām numerācijas lietošanas tiesībām, precīzi norādot numuru, numuru diapazonu, īso numuru, īso kodu vai identifikācijas kodu;

38.3. termiņu, uz kādu numerācijas lietošanas tiesības ir tālāknodotas attiecīgajam komersantam.

(SPRK padomes 24.03.2016. lēmuma Nr. 1/7 redakcijā)

39. Komersants, iesniedzot Regulatoram šo noteikumu 38.punktā noteikto informāciju, pievieno komersanta, kuram tas ir tālāknodevis numerācijas lietošanas tiesības, rakstveida apliecinājuma oriģinālu par numerācijas lietošanas tiesību saņemšanu tālāknodošanas kārtībā.

(SPRK padomes 24.03.2016. lēmuma Nr. 1/7 redakcijā)

40. Tālāknodošanas rezultātā iegūtās numerācijas lietošanas tiesības komersants izmanto tikai saskaņā ar nacionālajā numerācijas plānā noteiktajiem numerācijas lietošanas mērķiem.

41. Par tālāknododamo numerācijas lietošanas tiesību izmantošanu atbilstoši nacionālajam numerācijas plānam, numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanu un citu saistību izpildi atbild komersants, kuram Regulators ir piešķīris numerācijas lietošanas tiesības.

41.1 Ja pēc numerācijas lietošanas tiesību tālāknodošanas Regulators komersantam, kuram ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības, vai komersantam, kuram tālāknodotas numerācijas lietošanas tiesības, konstatē krāpniecību, kas veikta, izmantojot numerāciju, vai nepareizu numerācijas izmantošanu, komersanti 10 dienu laikā pārtrauc tālāknodoto numerācijas lietošanas tiesību izmantošanu un tālāknodotās numerācijas lietošanas tiesības nonāk komersantam, kuram ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības.

(SPRK padomes 24.03.2016. lēmuma Nr. 1/7 redakcijā)

42. Ja komersants atsakās no tam tālāknodotajām numerācijas lietošanas tiesībām, tas rakstveidā vienojas ar komersantu, kuram Regulators ir piešķīris numerācijas lietošanas tiesības, par šo noteikumu 37.punktā noteiktā līguma izbeigšanu.

43. Komersants, kuram Regulators ir piešķīris numerācijas lietošanas tiesības, 10 dienu laikā no šo noteikumu 37.punktā noteiktā līguma izbeigšanas par to rakstveidā paziņo Regulatoram.

VI. Noslēguma jautājumi

44. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2011.gada 16.jūnija lēmumu Nr.1/5 "Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesībām" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 97.nr.; 2013, 21.nr.; 2014, 39., 245.nr.).

44.1 Šo noteikumu 22.13. un 22.14.apakšpunkts stājas spēkā 2019.gada 1.jūlijā.

(SPRK padomes 08.11.2018. lēmuma Nr. 1/32 redakcijā)

45. Šie noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis G.Zeltiņš
1.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2015.gada 3.decembra lēmumam Nr. 1/18

(Pielikums grozīts ar SPRK padomes 26.10.2017. lēmumu Nr. 1/27; SPRK padomes 08.11.2018. lēmumu Nr. 1/32; SPRK padomes 14.01.2021. lēmumu Nr. 1/1)

Pieprasījums par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu

1. Informācija par elektronisko sakaru komersantu:

1.1. Elektronisko sakaru komersanta nosaukums

1.2. Vienotais reģistrācijas numurs

  

2. Nepieciešamās numerācijas lietošanas tiesības (norādīt tikai to numerāciju, uz kuru lūdz piešķirt numerācijas lietošanas tiesības):

2.1. Nacionālie numuri:

Nr.p.k.

Numerācijas veids

Pieprasīto numuru skaits

Numerācijas diapazons**

1

2

3

4

1.

Publiskā fiksētā telefonu tīkla numuri*  

2.

Publiskā mobilā telefonu tīkla numuri  

3.

Bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuri  

4.

Dalītās samaksas pakalpojuma numuri  

5.

Papildu samaksas pakalpojuma numuri  

6.

Citu veidu pakalpojumu numuri  
7.IoT/M2M numuri valsts robežās (8 cipari)  
8.IoT/M2M numuri valsts robežās (12 cipari)  
9.IoT/M2M numuri eksteritoriāli (12 cipari)  

* ja elektronisko sakaru komersants numerācijas lietošanas tiesības uz publiskā fiksētā telefonu tīkla numuriem pieprasa pirmo reizi, elektronisko sakaru komersants var pieprasīt vienu bloku pa 100 (simts) numuriem vai blokos pa 1000 (viens tūkstotis) numuriem.

** aizpilda, ja elektronisko sakaru komersants vēlas saņemt numerācijas lietošanas tiesības uz nacionālajiem numuriem konkrētā numerācijas diapazonā.

2.2. Īsie kodi un numuri:

Nr.p.k.

Īsā koda veids

Pieprasīto kodu skaits

Īsais kods***

1

2

3

4

1.

Operatora izvēles pakalpojuma sniegšanai  

2.

Uzziņu dienesta pakalpojuma sniegšanai  

3.

Operatoru pakalpojumu sniegšanai  

4.

Operatoru pakalpojumu sniegšanai (16XX)  

5.

Eiropas Savienības elektronisko sakaru saskaņoto pakalpojumu ar sociālo vērtību sniegšanai (116(XXX))  

*** aizpilda, ja elektronisko sakaru komersants vēlas saņemt konkrētu īso kodu.

2.3. Identifikācijas kodi:

Nr.p.k.

Identifikācijas koda veids

Pieprasīto

kodu skaits

Identifikācijas kods****

Starptautiskā signalizācijas punktu koda unikālais vārds

1

2

3

4

5

1.

Starptautiskais signalizācijas punktu kods   

2.

Nacionālais signalizācijas punktu kods  

-

3.

Operatora publisko mobilo telefonu tīklu kods  

-

4.

Datu pārraides tīklu identifikācijas kods  

-

 

**** aizpilda, ja elektronisko sakaru komersants vēlas saņemt konkrētu identifikācijas kodu.

3. Numerācijas lietošanas tiesību pieprasījuma pamatojums (norādīt, kādam mērķim un kādiem pakalpojumiem pieprasītās numerācijas lietošanas tiesības tiks izmantotas un kādā termiņā plāno uzsākt numerācijas lietošanas tiesību izmantošanu):

 
 
 
 

4. Apraksts, kādā veidā tehniski tiks nodrošināta pieprasīto numerācijas lietošanas tiesību izmantošana (var pievienot shēmu):

 
 
 
 

5. Elektronisko sakaru komersants, kura publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā, izmantojot Latvijas Republikas radiofrekvenču spektru, tiks lietoti publiskā mobilā telefona tīkla numuri.

 

6. Ja elektronisko sakaru komersantam nav sava publiskā mobilā elektronisko sakaru tīkla, elektronisko sakaru komersants pieprasījumam pievieno tā elektronisko sakaru komersanta piekrišanu, kura publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā, izmantojot Latvijas Republikas radiofrekvenču spektru, lietos publiskā mobilā telefonu tīkla numurus.

 

7. Ja elektronisko sakaru komersantam pirmo reizi pieprasa numerācijas lietošanas tiesības, elektronisko sakaru komersants norāda komersanta kontaktpersonu saistībā ar krāpniecības jautājumu risināšanu:

7.1. vārds, uzvārds ______________________

7.2. tālrunis ______________________

7.3. elektroniskā pasta adrese ______________________

8. Apliecinu, ka individuālais komersants, ārvalsts komersanta filiāles pārstāvis vai komercsabiedrības dalībnieks, akcionārs, biedrs, padomes vai valdes loceklis vai prokūrists nav bijis tāda elektronisko sakaru komersanta – kapitālsabiedrības – padomes vai valdes loceklis vai prokūrists, personālsabiedrības pārstāvēttiesīgais biedrs, ārvalsts komersanta filiāles pārstāvis vai individuālais komersants, kura darbībā Regulators konstatējis krāpniecību, kas veikta izmantojot numerāciju, vai nepareizu numerācijas izmantošanu.

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa, un apzinos, ka par nepatiesas informācijas sniegšanu varu tikt saukts pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

 

Datums _________________

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu

  
 

/paraksts un tā atšifrējums/

  

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 

Tālrunis______________

Elektroniskā pasta adrese _______________

2.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2015.gada 3.decembra lēmumam Nr. 1/18

(Pielikums grozīts ar SPRK padomes 14.01.2021. lēmumu Nr. 1/1)

Pieprasījums par numerācijas lietošanas tiesību termiņa pagarināšanu

1. Informācija par elektronisko sakaru komersantu:

1.1. Elektronisko sakaru komersanta nosaukums

1.2. Vienotais reģistrācijas numurs

  

2. Informācija par pagarināmajiem numerācijas resursiem:

2.1. Nacionālie numuri:

Nr.p.k.

Numerācijas veids

Pieprasīto numuru skaits

Numerācijas diapazons

1

2

3

4

1.

Publiskā fiksētā telefonu tīkla numuri  

2.

Publiskā mobilā telefonu tīkla numuri  

3.

Bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuri  
4.Dalītās samaksas pakalpojuma numuri  
5.Papildu samaksas pakalpojuma numuri  
6.Citu veidu pakalpojumu numuri  
7.IoT/M2M numuri valsts robežās (8 cipari)  
8.IoT/M2M numuri valsts robežās (12 cipari)  
9.IoT/M2M numuri eksteritoriāli (12 cipari)  

2.2. Īsie kodi un numuri:

Nr.p.k.

Īsā koda veids

Pieprasīto kodu skaits

Īsais kods

1

2

3

4

1.

Operatora izvēles pakalpojuma sniegšanai  

2.

Uzziņu dienesta pakalpojuma sniegšanai  

3.

Operatoru pakalpojumu sniegšanai  

4.

Operatoru pakalpojumu sniegšanai (16XX)  

5.

Eiropas Savienības elektronisko sakaru saskaņoto pakalpojumu ar sociālo vērtību sniegšanai (116(XXX))  

2.3. Identifikācijas kodi:

Nr.p.k.

Identifikācijas koda veids

Pieprasīto kodu skaits

Identifikācijas kods

Starptautiskā signalizācijas punktu koda unikālais vārds

1

2

3

4

5

1.

Starptautiskais signalizācijas punktu kods   

2.

Nacionālais signalizācijas punktu kods  

-

3.

Operatora publisko mobilo telefonu tīklu kods  

-

4.

Datu pārraides tīklu identifikācijas kods  

-

3. Numerācijas lietošanas tiesību termiņa pagarinājuma pamatojums:

 
 
 
 

 

Datums _________________

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu

  
 

/paraksts un tā atšifrējums/

  

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 

Tālrunis______________

Elektroniskā pasta adrese _______________

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis G.Zeltiņš
3.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2015.gada 3.decembra lēmumam Nr. 1/18

(Pielikums SPRK padomes 26.10.2017. lēmuma Nr. 1/27 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 14.01.2021 lēmumu Nr. 1/1)

Pieprasījums par numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu

1. Informācija par elektronisko sakaru komersantu:

1.1. Elektronisko sakaru komersanta nosaukums1.2. Vienotais reģistrācijas numurs
  

2. Informācija par anulējamajiem numerācijas resursiem:

2.1. Nacionālie numuri:

Nr.p.k.Numerācijas veidsPieprasīto numuru skaitsNumerācijas diapazons
1234
1.Publiskā fiksētā telefonu tīkla numuri  
2.Publiskā mobilā telefonu tīkla numuri  
3.Bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuri  
4.Dalītās samaksas pakalpojuma numuri  
5.Papildu samaksas pakalpojuma numuri  
6.Citu veidu pakalpojumu numuri  
7.IoT/M2M numuri valsts robežās (8 cipari)  
8.IoT/M2M numuri valsts robežās (12 cipari)  
9.IoT/M2M numuri eksteritoriāli (12 cipari)  

2.2. Īsie kodi un numuri:

Nr.p.k.Īsā koda veidsPieprasīto kodu skaitsĪsais kods
1234
1.Operatora izvēles pakalpojuma sniegšanai  
2.Uzziņu dienesta pakalpojuma sniegšanai  
3.Operatoru pakalpojumu sniegšanai  
4.Operatoru pakalpojumu sniegšanai (16XX)  
5.Eiropas Savienības elektronisko sakaru saskaņoto pakalpojumu ar sociālo vērtību sniegšanai (116(XXX))  

2.3. Identifikācijas kodi:

Nr.p.k.Identifikācijas koda veidsPieprasīto kodu skaitsIdentifikācijas kodsStarptautiskā signalizācijas punktu koda unikālais vārds
12345
1.Starptautiskais signalizācijas punktu kods   
2.Nacionālais signalizācijas punktu kods  -
3.Operatora publisko mobilo telefonu tīklu kods  -
4.Datu pārraides tīklu identifikācijas kods  -

3. Numerācijas lietošanas tiesību anulēšanas datums _________________________

Piezīme: Saskaņā ar šo noteikumu 26.punktu elektronisko sakaru komersants, lai anulētu numerācijas lietošanas tiesības, Regulatorā iesniedz pieprasījumu par numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu pēc tam, kad ir informējis galalietotāju par elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu un elektronisko sakaru pakalpojumu līguma izbeigšanu, ja tāds ar galalietotāju noslēgts. Ja elektronisko sakaru komersants ir nodevis numuru lietošanā galalietotājam un cits elektronisko sakaru komersants pārņem elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu galalietotājam, tas norāda elektronisko sakaru komersantu, kurš pārņem elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu un kuram piešķiramas numerācijas lietošanas tiesības, un pievieno tā komersanta piekrišanu pārņemt elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu.

4. Informācija par numerācijas lietošanas tiesību izmantošanas pārtraukšanu:

4.1. vai galalietotājs, kurš izmantoja numuru, ir informēts par elektronisko sakaru pakalpojumu pārtraukšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā:

 

4.2. kad (norādot konkrētu datumu) un kādā veidā galalietotājs ir informēts par elektronisko sakaru pakalpojumu pārtraukšanu:

 

4.3. vai kāds numurs (norādot konkrētu numuru) ir nodots lietošanā galalietotājam un cits elektronisko sakaru komersants pārņem elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu galalietotājam? Ja jā, lūdzu norādīt elektronisko sakaru komersantu, kurš turpina šim galalietotājam sniegt elektronisko sakaru pakalpojumu.

 

5. Numurs (norādot konkrētu numuru), kuru numura saglabāšanas pakalpojuma kārtībā izmanto cita elektronisko sakaru komersanta elektronisko sakaru tīklā:

 

6. Apliecinu, ka pēc šī pieprasījuma iesniegšanas Regulatorā, elektronisko sakaru komersants nevienu numuru nenodos lietošanā galalietotājam.

7. Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa, un apzinos, ka par nepatiesas informācijas sniegšanu varu tikt saukts pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

Datums _________________

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu

  
 /paraksts un tā atšifrējums/
  
/sagatavotāja vārds, uzvārds/ 

Tālrunis____________________

Elektroniskā pasta adrese _______________________________

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesībām Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/18Pieņemts: 03.12.2015.Stājas spēkā: 01.01.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 240, 08.12.2015. OP numurs: 2015/240.18
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
278327
{"selected":{"value":"16.01.2021","content":"<font class='s-1'>16.01.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.01.2021","iso_value":"2021\/01\/16","content":"<font class='s-1'>16.01.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2019","iso_value":"2019\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2019.-15.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-30.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.03.2016","iso_value":"2016\/03\/31","content":"<font class='s-1'>31.03.2016.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-30.03.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.01.2021
136
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)