Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 497

Rīgā 2015. gada 25. augustā (prot. Nr. 41 26. §)
Notiesātā vai apcietinātā pārvešanas un apsardzes kārtība veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas laikā ārstniecības iestādē ārpus ieslodzījuma vietas
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi (turpmāk – amatpersona) nodrošina apcietinātā, ar brīvības atņemšanu notiesātā vai personas, kurai naudas sods vai sabiedriskais darbs aizstāts ar īslaicīgu brīvības atņemšanu (turpmāk – ieslodzītais), pārvešanu no ieslodzījuma vietas uz ārstniecības iestādi ārpus ieslodzījuma vietas veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai un ieslodzītā apsardzi šāda veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas laikā (turpmāk – pārvešana un apsardze).

(MK 14.07.2002. noteikumu Nr. 431 redakcijā)

2. Ieslodzītā pārvešana un apsardze ir pasākumu kopums, ko amatpersona veic, lai novērstu ieslodzītā mēģinājumu bēgt vai izdarīt tādu darbību, kas apdraud amatpersonas, paša ieslodzītā vai citas personas drošību, nodrošinātu amatpersonas un ieslodzītā aizsardzību pret citas personas pretlikumīgām darbībām.

3. Pilngadīgus ieslodzītos (vīriešus), kuri atrodas slēgtajā, daļēji slēgtajā vai izmeklēšanas cietumā, pārved un apsargā ar dienesta ieroci bruņotas amatpersonas.

4. Citus ieslodzītos pārved un apsargā amatpersonas bez dienesta ieročiem.

(MK 14.07.2002. noteikumu Nr. 431 redakcijā)

5. Šo noteikumu 3. un 4. punktā minētajos gadījumos amatpersonām izsniedz speciālos līdzekļus un sakaru līdzekļus.

6. Pārvešanā un apsardzē norīko apmācītu amatpersonu formas tērpā. Izņēmuma gadījumā, iepriekš rakstiski saskaņojot ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieku vai viņa vietnieku, pārvešanā un apsardzē var norīkot amatpersonu civilajā apģērbā.

7. Pārvešanā un apsardzē norīkotu amatpersonu neiesaista citu dienesta pienākumu izpildē.

8. Pārvešanā un apsardzē norīkotai amatpersonai neizsludina mācību trauksmi ar īpašu gadījumu inscenēšanu, lai pārbaudītu minētās amatpersonas profesionalitāti.

9. Amatpersona kontrolē, lai ieslodzītais pārvešanas vai apsardzes laikā lieto ārstniecības iestādes ārstniecības personas (turpmāk – ārstniecības persona), ieslodzījuma vietas vai Latvijas Cietumu slimnīcas ārstniecības personas izsniegtu aizsargmasku, ja tās nepieciešamību nosaka šajā punktā minētās ārstniecības personas.

10. Amatpersona pirms pārvešanas vai apsardzes uzsākšanas mutiski informē ieslodzīto par gadījumiem, kad pret viņu var lietot speciālo līdzekli vai šaujamieroci, un nosacījumiem, kuri viņam jāievēro pārvešanas vai apsardzes laikā.

11. Pirms ieslodzītā pārvešanas tā paša dzimuma amatpersona veic ieslodzītā apģērba, ķermeņa, mantu (ja tādas ir) pilnu apskati un pārbaudi (turpmāk – pārmeklēšana), lai izņemtu priekšmetus, izstrādājumus vai vielas, kuras aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā un kuras var izmantot uzbrukumam, ar kurām var nodarīt miesas bojājumus sev vai citai personai vai veikt citu pretlikumīgu darbību (turpmāk – aizliegti priekšmeti). Pirms pārmeklēšanas amatpersona ieslodzīto uzaicina aizliegtos priekšmetus nodot labprātīgi. Ja pārmeklēšanas laikā atrod aizliegtu priekšmetu, amatpersona par ieslodzītā pārmeklēšanu sagatavo protokolu (vienā eksemplārā), kuru kopā ar izņemto aizliegto priekšmetu nodod ieslodzījuma vietas priekšnieka dežurējošam palīgam (turpmāk – dežurējošais palīgs).

12. Ja ieslodzītā veselības stāvokļa dēļ kavēšanās ar viņa nogādāšanu ārstniecības iestādē ārpus ieslodzījuma vietas apdraud ieslodzītā dzīvību vai veselību, amatpersona pieņem lēmumu neveikt šo noteikumu 11. punktā minēto pārmeklēšanu. Par pieņemto lēmumu amatpersona izdara ierakstu norīkojumā ieslodzītā pārvešanai un apsardzei (attiecīgajā ailē).

13. Ieslodzīto pārved ar ieslodzījuma vietas operatīvo transportlīdzekli, kura salons aprīkots ar vienu vai vairākiem slēdzamiem nodalījumiem (turpmāk – speciāli aprīkots transportlīdzeklis), specializēto medicīnas transportlīdzekli ieslodzīto ar īpašām vajadzībām pārvešanai, citu ieslodzījuma vietas dienesta transportlīdzekli vai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta transportlīdzekli.

(MK 14.07.2002. noteikumu Nr. 431 redakcijā)

13.1 Ieslodzīto pārvedot ar speciāli aprīkotu transportlīdzekli, nodrošina vismaz šādus pārvešanas apstākļus:

13.11. ieslodzīto skaits nepārsniedz transportlīdzeklī pieļaujamo pārvedamo ieslodzīto skaitu;

13.12. vismaz 0,4 kvadrātmetrus liela sēdvietas platība uz vienu pārvedamo;

13.13. transportlīdzeklis tiek pārbaudīts un uzkopts pēc katras ieslodzīto pārvešanas;

13.14. transportlīdzeklis ir aprīkots ar slēdzamu nodalījumu, kas ir paredzēts ne vairāk kā četru ieslodzīto pārvešanai, un katrai sēdvietai ir nodrošināts rokturis, lai ieslodzītais varētu turēties pārvešanas laikā;

13.15. transportlīdzeklis ir aprīkots ar autonomu gaisa apsildes iekārtu, kas apsilda slēdzamo nodalījumu un katru atsevišķo nodalījumu ieslodzīto pārvešanai;

13.16. transportlīdzeklis ir aprīkots ar nakts un dienas apgaismojumu, kas ir aizsargāts pret vandālismu un ierīkots katra atsevišķā nodalījuma griestos pie starpsienas un slēdzamā nodalījuma griestos. Katrs apgaismojums ir ieslēdzams atsevišķi. Apgaismojuma ieslēgšana un izslēgšana tiek dublēta pie vadītāja un slēdzamajā nodalījumā;

13.17. transportlīdzeklis ir aprīkots ar kondicionēšanas iekārtu, kas kondicionē gaisu slēdzamajā nodalījumā un atsevišķajos nodalījumos ieslodzīto pārvešanai;

13.18. transportlīdzekļa slēdzamais nodalījums ir aprīkots ar saziņas līdzekļiem, ja netiek nodrošināta tieša saziņa.

(MK 14.07.2002. noteikumu Nr. 431 redakcijā; sk. 46. punktu)

13.2 Ieslodzīto pārvedot ar specializēto medicīnas transportlīdzekli ieslodzīto ar īpašām vajadzībām pārvešanai, nodrošina vismaz šādus pārvešanas apstākļus:

13.21. ieslodzīto skaits nepārsniedz transportlīdzeklī pieļaujamo pārvedamo ieslodzīto skaitu;

13.22. vismaz 0,65 kvadrātmetrus liela platība uz vienu pārvedamo;

13.23. transportlīdzeklis tiek pārbaudīts un uzkopts pēc katras ieslodzīto pārvešanas;

13.24. transportlīdzeklis ir aprīkots ar ratiņkrēslu ar gumijas riteņiem un nestuvēm ar saliekamām kājām un gumijas riteņiem ieslodzīto pārvešanai ratiņkrēslā vai guļus stāvoklī;

13.25. transportlīdzeklis ir aprīkots ar transformējamu un pagriežamu pandusu ratiņkrēsla uzbraukšanai pa aizmugurējām durvīm. Panduss saliktā veidā atrodas salona telpā un netraucē pārvadāt pasažierus;

13.26. transportlīdzeklis ir aprīkots ar autonomu gaisa apsildes iekārtu, kas apsilda nodalījumu ieslodzīto pārvešanai;

13.27. transportlīdzeklis ir aprīkots ar nakts un dienas apgaismojumu, kas ierīkots nodalījuma griestos virs paredzamās ratiņkrēsla vai nestuvju izvietošanas vietas un ir ieslēdzams atsevišķi pasažieru salonā;

13.28. transportlīdzeklis ir aprīkots ar kondicionēšanas iekārtu, kas kondicionē gaisu nodalījumā ieslodzīto pārvešanai.

(MK 14.07.2002. noteikumu Nr. 431 redakcijā; sk. 46. punktu)

14. Amatpersona nodrošina, lai izolēti pārvestu:

14.1. ieslodzītos, kuriem noteikti izolācijas ierobežojumi;

14.2. normatīvajos aktos noteiktās personas un viņu pirmās pakāpes radiniekus, kas jāizvieto atsevišķi;

14.3. ieslodzītos, kuriem noteikts procesuāli aizsargājamās personas statuss;

14.4. ieslodzītos, par kuriem ir ārstniecības personas norādījumi, ka viņi jāpārved izolēti.

15. Pārvešanas un apsardzes laikā ieslodzītajam ir aizliegts:

15.1. bojāt transportlīdzekļa aprīkojumu, ārstniecības iestādes vai citu īpašumu;

15.2. veikt jebkādu citu darbību, ko var uzskatīt par nepakļaušanos amatpersonas likumīgajām prasībām vai bēgšanu, vai uzbrukuma mēģinājumu.

16. Pārvešanas un apsardzes laikā ieslodzītais izpilda amatpersonas likumīgās prasības.

17. Ja amatpersona pārvešanas vai apsardzes laikā saņem ieslodzītā mutisku sūdzību, tā nekavējoties ziņo dežurējošajam palīgam un turpmāk rīkojas saskaņā ar dežurējošā palīga norādījumiem. Par saņemto sūdzību un veiktajiem pasākumiem amatpersona izdara ierakstu norīkojumā ieslodzītā pārvešanai un apsardzei (sadaļā "Piezīmes") vai norīkojumā ieslodzītā apsardzes nomaiņai (sadaļā "Piezīmes").

II. Kārtība, kādā noformē dokumentus ieslodzītā pārvešanai un apsardzei

18. Ieslodzītā pārvešana un apsardze tiek veikta, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:

18.1. ieslodzījuma vietas vai Latvijas Cietumu slimnīcas ārstniecības personas rakstiski aizpildītu veidlapu;

18.2. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ārstniecības personas rakstiski aizpildītu veidlapu ieslodzītā pārvešanai uz ārstniecības iestādi ārpus ieslodzījuma vietas atbilstoši normatīvajiem aktiem par apcietināto un notiesāto personu veselības aprūpes īstenošanas kārtību.

19. Ja ieslodzītajam nepieciešams saņemt veselības aprūpes pakalpojumu ārstniecības iestādē ārpus ieslodzījuma vietas, ieslodzījuma vietas vai Latvijas Cietumu slimnīcas ārstniecības persona šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētajā veidlapā norāda:

19.1. ieslodzītā vārdu, uzvārdu un dzimšanas datus;

19.2. pamatojumu ieslodzītā pārvešanai un apsardzei;

19.3. datumu, laiku un uz kādu ārstniecības iestādi, nodaļu, kabinetu un pie kāda ārsta ieslodzītais jānogādā plānveida, ambulatorā vai stacionārā veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai;

19.4. vai, ņemot vērā ieslodzītā veselības stāvokli, nepieciešama ieslodzījuma vietas vai Latvijas Cietumu slimnīcas ārstniecības personas pavadība;

19.5. vai, ņemot vērā ieslodzītā veselības stāvokli, nepieciešami pastāvīgai lietošanai nozīmēti medikamenti un, ja nepieciešams, apraksta to lietošanas režīmu.

III. Kārtība, kādā ieslodzīto pārved ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta transportlīdzekli

20. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta transportlīdzeklis, ierodoties ieslodzījuma vietā, iebrauc ieslodzījuma vietas transporta kontroles caurlaides punktā, un:

20.1. transportlīdzekļa vadītājs izslēdz transportlīdzekļa dzinēju un ieslēdz stāvbremzi;

20.2. transportlīdzeklī esošās personas uzrāda Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta apliecību.

21. Ja amatpersonai rodas aizdomas par kādas šo noteikumu 20. punktā minētajā transportlīdzeklī esošas personas identitāti, attiecīgo personu aiztur līdz apstākļu noskaidrošanai.

22. Ja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes ārstniecības persona pieņem lēmumu pārvest ieslodzīto veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai uz ārstniecības iestādi ārpus ieslodzījuma vietas, tā dežurējošam palīgam iesniedz šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minēto veidlapu.

23. Pārvedot ieslodzīto ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta transportlīdzekli, tajā atrodas ne mazāk kā viena amatpersona. Ja nepieciešams, pārējās pārvešanā un apsardzē norīkotās amatpersonas uz ārstniecības iestādi nogādā ar speciāli aprīkotu transportlīdzekli vai citu ieslodzījuma vietas dienesta transportlīdzekli.

(MK 14.07.2002. noteikumu Nr. 431 redakcijā)

IV. Kārtība, kādā ieslodzīto apsargā ārstniecības iestādē veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas laikā

24. Ja ieslodzītajam pastāvīgai lietošanai nozīmēti medikamenti, kas nedrīkst atrasties ieslodzītā valdījumā, kamēr viņš saņem veselības aprūpes pakalpojumu, vai kuru lietošanu ieslodzītais veselības stāvokļa dēļ nevar pastāvīgi nodrošināt, ieslodzījuma vietas vai Latvijas Cietumu slimnīcas ārstniecības persona vai dežurējošais palīgs nodod nepieciešamos medikamentus amatpersonai aizzīmogotā iepakojumā kopā ar medikamentu lietošanas režīma aprakstu. Amatpersona atbild par medikamentu glabāšanu un pareizu lietošanas režīmu.

25. Pēc ārstniecības personas pieprasījuma amatpersona uzrāda un, ja nepieciešams, nodod turpmākai glabāšanai ārstniecības iestādē šo noteikumu 26. punktā minētos medikamentus. Par medikamentu turpmāko glabāšanu un pareizu lietošanas režīmu atbild ārstniecības persona.

26. Pārvedot ieslodzīto pēc veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas atpakaļ uz ieslodzījuma vietu, ārstniecības persona neizmantotos medikamentus aizzīmogotā iepakojumā nodod amatpersonai. Ierodoties ieslodzījuma vietā, amatpersona aizzīmogoto iepakojumu ar medikamentiem nodod ieslodzījuma vietas vai Latvijas Cietumu slimnīcas ārstniecības personai vai dežurējošajam palīgam.

27. Amatpersona un ieslodzītais, atrodoties ārstniecības iestādē, ievēro ārstniecības iestādē noteiktos iekšējās kārtības noteikumus un izpilda ārstniecības personas likumīgās prasības.

28. Ārstniecības personai ir saistošas normatīvajos aktos noteiktās ieslodzītā tiesības un pienākumi, amatpersonas likumīgās prasības, ja tās neietekmē ieslodzītajam vai citai personai sniegtā veselības aprūpes pakalpojuma kvalitāti un nerada citai personai nelabvēlīgus apstākļus.

29. Ārstniecības iestāde amatpersonu nodrošina ar:

29.1. aizsargapģērbu (bahilas, halāts, aizsargmaska), ja tas nepieciešams;

29.2. dienesta pienākumu izpildei nepieciešamo inventāru (galds, krēsls).

30. Pirms ievietot ieslodzīto telpā veselības aprūpes saņemšanai, amatpersona:

30.1. vizuāli apskata telpu un informē ārstniecības personu par nosacījumiem, kas jāievēro, lai nepieļautu ārkārtējas situācijas rašanos;

30.2. apskata un pārbauda palātu, tualeti, higiēnas vai dušas telpu, lai nodrošinātu aizliegtu priekšmetu izņemšanu.

31. Ja amatpersona šo noteikumu 30.2. apakšpunktā minētajā apskatē un pārbaudē atrod aizliegtu priekšmetu, kas uzskatāms par:

31.1. ārstniecības iestādes īpašumu, nekavējoties izsauc ārstniecības personu, lai nodrošina priekšmeta izņemšanu;

31.2. ieslodzītā īpašumu, to izņem un par notikušo nekavējoties informē dežurējošo palīgu un sagatavo protokolu par telpas apskati un pārbaudi. Protokolu kopā ar izņemto aizliegto priekšmetu, ierodoties ieslodzījuma vietā, nodod dežurējošajam palīgam.

32. Šo noteikumu 30.1. apakšpunktā minēto apskati atbilstoši ārstniecības personas norādījumiem amatpersona neveic reanimācijas vai intensīvās terapijas nodaļā, operācijas zālē vai citā telpā.

33. Ja ieslodzītais atrodas vienā no šo noteikumu 32. punktā minētajām telpām, amatpersona atrodas ārstniecības personas norādītajā vietā un ieslodzīto apsargā, to vizuāli kontrolējot.

34. Ja ieslodzītais atrodas tualetē, higiēnas vai dušas telpā, amatpersona vizuāli kontrolē telpu, kurā atrodas ieslodzītais, lai nepieļautu ieslodzītā bēgšanu vai citas pretlikumīgas darbības izdarīšanu, bet neieiet attiecīgajā telpā.

35. Persona, kas ierodas uz tikšanos ar ieslodzīto, amatpersonai iesniedz rakstisku iesniegumu, kas saskaņots ar attiecīgās ieslodzījuma vietas priekšnieku un ārstniecības iestādes vadību vai – tās prombūtnes laikā – ar ārstniecības iestādes galveno dežūrārstu un, ja nepieciešams, ar procesa virzītāju. Ja ieslodzīto apmeklē radinieks, šādu apmeklējumu neieskaita kārtējo satikšanos skaitā.

36. Pirms tikšanās ar ieslodzīto aizstāvis amatpersonai uzrāda orderi vai tā kopiju un amata pilnvaras apliecinošu dokumentu (dienesta apliecību), savukārt procesa virzītājs uzrāda amata pilnvaras apliecinošu dokumentu (dienesta apliecību). Amatpersona nekavējoties pārbauda tikšanās pamatojumu.

37. Ja šo noteikumu 35. un 36. punktā minētās personas amatpersonai neiesniedz vai neuzrāda nepieciešamos dokumentus, tad tikšanās ar ieslodzīto netiek atļauta.

38. Lai nodrošinātu konfidencialitāti ieslodzītā un aizstāvja, zvērināta notāra vai valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzēja tikšanās laikā vai ieslodzītajam tiekoties ar ārstniecības personu veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas laikā un lai nepieļautu ieslodzītā bēgšanas mēģinājumu vai tādas darbības izdarīšanu, kas apdraud amatpersonas vai citas personas drošību, amatpersona šādas tikšanās laikā apsargā ieslodzīto vizuālas kontroles apstākļos, bet ārpus dzirdamības robežas.

39. Amatpersona pārtrauc apsardzi un dežurējošais palīgs nodrošina amatpersonas ierašanos ieslodzījuma vietā, ja:

39.1. ārstniecības persona konstatē ieslodzītā bioloģisko nāvi;

39.2. ir pamats tāda ieslodzītā atbrīvošanai no soda izciešanas vai no izmeklēšanas cietuma, kurš atrodas ārstniecības iestādē.

40. Par ieslodzītā veselības stāvokļa pēkšņu pasliktināšanos ārstniecības persona nekavējoties ziņo ieslodzījuma vietas vai Latvijas Cietumu slimnīcas ārstniecības personai vai amatpersonai, kura nodrošina ieslodzītā apsardzi, un, ievērojot ieslodzītā gribu, arī ieslodzītā radiniekiem.

41. Šo noteikumu 39.2. apakšpunktā minētajā gadījumā ieslodzījuma vietas priekšnieka norīkota amatpersona nodrošina Latvijas Sodu izpildes kodeksā vai Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā noteikto kārtību ieslodzītā atbrīvošanai no ieslodzījuma vietas, kā arī izskaidro ieslodzītajam tiesības saņemt personīgās mantas, kuras atrodas ieslodzījuma vietā.

(MK 14.07.2002. noteikumu Nr. 431 redakcijā)

V. Kārtība, kādā amatpersona rīkojas ārkārtējā situācijā

42. Par ārkārtēju situāciju ieslodzītā pārvešanas vai apsardzes laikā ir uzskatāma:

42.1. ieslodzītā bēgšanas mēģinājums vai bēgšana;

42.2. uzbrukuma mēģinājums vai uzbrukums amatpersonai, ieslodzītajam vai citai personai;

42.3. ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīts pārvešanā norīkotais transportlīdzeklis;

42.4. ugunsgrēks transportlīdzeklī vai ārstniecības iestādē;

42.5. piespiedu apstāšanās transportlīdzekļa tehniska bojājuma vai ceļa stāvokļa dēļ;

42.6. jebkura cita situācija:

42.6.1. kurā ieslodzītais var mēģināt bēgt, ir apdraudēta ieslodzītā, amatpersonas vai citas personas dzīvība vai veselība;

42.6.2. kas ietekmē vai var nelabvēlīgi ietekmēt ieslodzītā pārvešanu vai apsardzi;

42.7. ja pēkšņi pasliktinās ieslodzītā veselības stāvoklis.

43. Šo noteikumu 42. punktā minētajā situācijā amatpersona:

43.1. sniedz pirmo palīdzību un izsauc Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, ja ir cietušie;

43.2. nodrošina ieslodzītā apsardzi, lai nepieļautu ieslodzītā bēgšanas mēģinājumu vai tādas darbības izdarīšanu, kas apdraud amatpersonas vai citas personas drošību vai veselību;

43.3. ja nepieciešams, nekavējoties informē Valsts policiju, dežurējošo palīgu, ārstniecības personu vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu;

43.4. rīkojas atbilstoši šo noteikumu 43.3. apakšpunktā minēto iestāžu amatpersonu norādījumiem.

44. Ja ieslodzītais bēg, amatpersona:

44.1. nekavējoties informē Valsts policiju un dežurējošo palīgu;

44.2. seko ieslodzītajam līdz viņa aizturēšanai (ja tas ir iespējams, ja ieslodzītais atrodas amatpersonas redzeslokā un sekošana neapdraud citas personas dzīvību vai veselību un nerada citu ārkārtēju situāciju).

VI. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 431 redakcijā)

45. Šo noteikumu 12. punktā minētā norīkojuma veidlapas paraugu, 17. punktā minētā norīkojuma veidlapas paraugu un 18.1. apakšpunktā minētās veidlapas paraugu apstiprina Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks.

46. Šo noteikumu 13.1 un 13.2 punktā minētās prasības nav piemērojamas attiecībā uz speciāli aprīkotu transportlīdzekli un specializēto medicīnas transportlīdzekli ieslodzīto ar īpašām vajadzībām pārvešanai, kas iegādāts līdz minēto punktu spēkā stāšanās dienai.

(MK 14.07.2002. noteikumu Nr. 431 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Notiesātā vai apcietinātā pārvešanas un apsardzes kārtība veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 497Pieņemts: 25.08.2015.Stājas spēkā: 04.09.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 172, 03.09.2015. OP numurs: 2015/172.8
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
276212
{"selected":{"value":"20.07.2022","content":"<font class='s-1'>20.07.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.07.2022","iso_value":"2022\/07\/20","content":"<font class='s-1'>20.07.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"04.09.2015","iso_value":"2015\/09\/04","content":"<font class='s-1'>04.09.2015.-19.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.07.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)