Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.286

Rīgā 2015.gada 9.jūnijā (prot. Nr.28 8.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.augusta noteikumos Nr.725 "Transportlīdzekļu pārbūves noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma
15.panta sesto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2004. gada 17. augusta noteikumos Nr. 725 "Transportlīdzekļu pārbūves noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 136. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2. pēc 2001. gada 1. janvāra izgatavotam transportlīdzeklim - motora maiņu pret tās pašas transportlīdzekļa markas un tipa tā paša veida motoru;".

2. Izteikt 4.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.12. sēdvietu īslaicīgu demontāžu, saglabājot to stiprinājuma vietas;".

3. Izteikt 5.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.3. trešās kategorijas pārbūve - transportlīdzekļu sērijveida pārbūve, kuru kā pakalpojumu veic komersants (turpmāk - pārbūves uzņēmums)."

4. Svītrot 11.14. apakšpunktu.

5. Svītrot 11.16. apakšpunktu.

6. Svītrot 12.12. apakšpunktu.

7. Svītrot 14.8. apakšpunktu.

8. Svītrot 14.10. apakšpunktu.

9. Papildināt III nodaļu ar 14.1. punktu šādā redakcijā:

"14.1. Ja transportlīdzeklim veikta kāda no šo noteikumu III nodaļā minētajām aizliegtajām pārbūvēm un par tās atbilstību satiksmes drošības tehnisko normatīvu prasībām saņemts transportlīdzekļa izgatavotāja vai tehniskā dienesta atzinums, transportlīdzeklim atļauts veikt otrās kategorijas pārbūvi, saskaņojot to Ceļu satiksmes drošības direkcijā (turpmāk - CSDD)."

10. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Pārbūvi atļauts veikt:

15.1. Latvijā reģistrētam transportlīdzeklim;

15.2. ārvalstīs reģistrētam transportlīdzeklim, ja tam jau ir veikta numurēto agregātu salīdzināšana;

15.3. iepriekš nereģistrētam transportlīdzeklim."

11. Svītrot 18. punktā vārdus "šim nolūkam paredzētā un".

12. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Pirms otrās kategorijas pārbūves uzsākšanas transportlīdzekļa pārbūvētājs šo noteikumu VI nodaļā noteiktajā kārtībā izstrādā pārbūves tehnisko projektu un to saskaņo CSDD."

13. Izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Reģistrējot pārbūvi, Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā (turpmāk - reģistrs) un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā sadaļā "Veids" norāda veiktajai pārbūvei atbilstošu kodu (4. pielikums)."

14. Izteikt 29.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.2. konstruktīvo daļu, kurā ietver pārbūves galveno konstruktīvo risinājumu rasējumus vai skices;".

15. Izteikt 29.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.4. transportlīdzekļa tehnisko aprakstu, kurā ietver šo noteikumu 1. pielikumā minētos transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus un galvenos konstruktīvos parametrus pirms un pēc pārbūves. Pārbūves tehniskajā projektā konstruktīvo un aprēķinu daļu var neiekļaut, ja pārbūvē izmanto transportlīdzekļa izgatavotāja paredzēto tehnoloģiju konkrētās izmaiņas veikšanai, izgatavotāja paredzētos mezglus un agregātus un tie tiek uzstādīti transportlīdzekļa izgatavotāja paredzētajās vietās, kā arī citos pamatotos gadījumos, to iepriekš saskaņojot CSDD."

16. Svītrot 30. punktā vārdus "(trīs eksemplārus)".

17. Izteikt 34. punktu šādā redakcijā:

"34. Pēc saskaņošanas pārbūves tehniskais projekts tiek glabāts CSDD. Tehniskā projekta kopiju CSDD nosūta projekta iesniedzējam."

18. Izteikt 38. punktu šādā redakcijā:

"38. Ja nav iespējams identificēt transportlīdzekli, kā arī tad, ja tiek konstatētas viltojuma pazīmes transportlīdzekļa agregātu numerācijā, reģistrācijas dokumentos vai valsts reģistrācijas numura zīmēs, inspektors rīkojas saskaņā ar CSDD un Valsts policijas vienošanos, turklāt pārbūves tehniskā ekspertīze netiek turpināta, un viltotā vai pašdarinātā valsts reģistrācijas numura zīme tiek atsavināta."

19. Izteikt 40. punktu šādā redakcijā:

"40. Transportlīdzekļa tehniskās ekspertīzes aktu inspektors noformē reģistrā tiešsaistes režīmā."

20. Svītrot 41. punktu.

21. Svītrot 48. punktā skaitli un vārdu "(7. pielikums)".

22. Svītrot 49. punktu.

23. Izteikt 50. punktu šādā redakcijā:

"50. Atbilstības apliecinājumu pārbūves uzņēmums noformē reģistrā tiešsaistes režīmā."

24. Svītrot 52. punktu.

25. Izteikt 53. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"53. Pārbūves uzņēmums pārbūves tehniskajos noteikumos iekļauj šādas sadaļas:".

26. Izteikt 54. punktu šādā redakcijā:

"54. Pārbūves uzņēmums saskaņošanai CSDD iesniedz pārbūves tehniskos noteikumus divos eksemplāros."

27. Izteikt 55. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"CSDD izvērtē iesniegtos pārbūves tehniskos noteikumus un, apsekojot pārbūves uzņēmumu, pārliecinās, vai pārbūves uzņēmums ir gatavs veikt nepieciešamos pasākumus un procedūras, lai varētu efektīvi kontrolēt pārbūves procesā esošo transportlīdzekļu atbilstību pārbūves tehnisko noteikumu prasībām."

28. Papildināt 60. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ražošanas atbilstības kontroli CSDD veic pārbūves uzņēmumā."

29. Izteikt 61. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"61. Ja CSDD konstatē pārbūvētā transportlīdzekļa neatbilstību saskaņoto tehnisko noteikumu prasībām vai šo noteikumu prasībām vai konstatē neatbilstības ražošanas procesā, CSDD atkarībā no neatbilstības veida veic kādu no šādām darbībām:".

30. Izteikt XII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"XII. Rīcība strīda gadījumos un lēmumu apstrīdēšanas kārtība".

31. Izteikt 63. un 64. punktu šādā redakcijā:

"63. Ja transportlīdzekļa pārbūvētājs nepiekrīt CSDD atzinumam par transportlīdzekļa un tā aprīkojuma tehniskā stāvokļa novērtējumu vai konstatētajām neatbilstībām ražošanas procesā, tas piecu dienu laikā pēc atzinuma saņemšanas iesniedz iesniegumu CSDD vadītājam.

64. Pēc iesnieguma saņemšanas CSDD rakstiski informē iesnieguma iesniedzēju par transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atkārtotas novērtēšanas vietu un laiku vai laiku, kad paredzēta atkārtota ražošanas kontrole pārbūves uzņēmumā."

32. Svītrot 65. punktu.

33. Aizstāt 66. punktā vārdus "remontdarbu komplektācijas" ar vārdiem "remontdarbu vai komplektācijas".

34. Izteikt 67. punktu šādā redakcijā:

"67. Ja atkārtotajā transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa novērtēšanā tiek konstatēts, ka veikti remontdarbi vai komplektācijas izmaiņas, vai ja iesnieguma iesniedzējs atsakās uzrādīt transportlīdzekli atkārtotai novērtēšanai vai neierodas uz to, paliek spēkā iepriekš sniegtais atzinums par transportlīdzekļa un tā aprīkojuma tehniskā stāvokļa novērtējumu. Ja iesnieguma iesniedzēja darbības vai bezdarbības dēļ noteiktajā laikā nav iespējams veikt atkārtotu ražošanas kontroli pārbūves uzņēmumā, paliek spēkā iepriekš sniegtais atzinums par konstatētajām neatbilstībām ražošanas procesā."

35. Svītrot 68. un 69. punktu.

36. Izteikt 1. pielikuma tekstu šādā redakcijā:

"Galvenie konstruktīvie parametri

Nr.
p.k.

Nosaukums

1.

Transportlīdzekļa kategorija

2.

Transportlīdzekļa veids

3.

Asu un/vai riteņu skaits

4.

Garenbāze, mm

5.

Garums, mm

6.

Platums, mm

7.

Augstums, mm

8.

Pilna masa, kg

9.

Pilnās masas sadalījums pa asīm, kg

10.

Motora darba tilpums, cm3

11.

Motora maksimālā lietderīgā jauda, kW

12.

Motora maksimālais lietderīgais griezes moments, Nm

13.

Degvielas veids

14.

Atgāzu emisijas klase

15.

Degvielas tvertņu skaits un/vai tilpums

16.

Sēdvietu skaits un/vai sēdvietu rindu skaits

17.

Autobusa klase

18.

Stāvvietu skaits

19.

Pasažieru sēdvietu skaits

20.

Pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai izmantojamo durvju skaits

21.

Ratiņkrēslu vietas

22.

Papildiekārtas (piemēram, manipulatori, kravas lifti)

23.

Dublējošās vadības ierīces"

37. Izteikt 2. pielikuma 1. tabulas 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Motora maiņa pret tās pašas transportlīdzekļa markas un modeļa cita veida motoru vai pret tā paša transportlīdzekļa tipa cita veida motoru

X

X

X"

38. Izteikt 2. pielikuma 2. tabulas 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Motora maiņa pret tās pašas transportlīdzekļa markas un modeļa cita veida motoru vai pret tā paša transportlīdzekļa tipa cita veida motoru

X

X

X

X

X"

39. Izteikt 2. pielikuma 3. tabulas 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Motora maiņa pret tās pašas transportlīdzekļa markas un modeļa cita veida motoru vai pret tā paša transportlīdzekļa tipa cita veida motoru

X

X"

40. Svītrot 6. un 7. pielikumu.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.augusta noteikumos Nr.725 "Transportlīdzekļu pārbūves noteikumi" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 286Pieņemts: 09.06.2015.Stājas spēkā: 03.07.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 127, 02.07.2015. OP numurs: 2015/127.18
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
275040
03.07.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)