Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/9

Rīgā 2015.gada 4.jūnijā (prot. Nr.17, 5.p.)
Noteikumi par elektronisko sakaru komersantu reģistrēšanu un elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu sarakstu
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 32.panta pirmo daļu un
33.panta pirmo daļu un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu
regulatoriem
" 25.panta pirmo daļu

1. Noteikumi par elektronisko sakaru komersantu reģistrēšanu un elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu sarakstu (turpmāk – noteikumi) nosaka to elektronisko sakaru tīklu un elektronisko sakaru pakalpojumu sarakstu, pirms kuru nodrošināšanas un sniegšanas uzsākšanas komersants nosūta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – Regulators) reģistrācijas paziņojumu, un kārtību, kādā elektronisko sakaru komersants nosūta Regulatoram reģistrācijas vai elektronisko sakaru komersanta darbības izbeigšanas paziņojumu.

2. Šajos noteikumos ir lietoti šādi termini:

2.1. balss telefonijas pakalpojums, izmantojot specializētu programmatūru – lietotni – iekšzemes vai starptautiskais balss telefonijas pakalpojums, kas lietotājam, izmantojot galiekārtu ar specializētu programmatūru jeb lietotni, nodrošina izsaukumu veikšanu un saņemšanu starp šī lietotāja galiekārtu un publiskam elektronisko sakaru tīklam pieslēgtu galiekārtu bez specializētas programmatūras jeb lietotnes;

2.2. datu pārraides pakalpojums – elektronisko sakaru pakalpojums, kas nodrošina signālu pārraidi vai maršrutēšanu elektronisko sakaru tīklā un kurā neietilpst publiskā interneta piekļuves, balss telefonijas, elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojums un radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums publiskajos elektronisko sakaru tīklos;

2.3. elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojums – elektronisko sakaru pakalpojums, kas nodrošina teksta īsziņu1 nosūtīšanu un saņemšanu elektronisko sakaru tīklā starp Latvijas Republikas elektronisko sakaru komersantu galalietotāju pieslēguma punktiem Latvijas Republikas teritorijā;

2.4. elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojums, izmantojot specializētu programmatūru – lietotni – elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojums, kas lietotājam, izmantojot galiekārtu ar specializētu programmatūru jeb lietotni, nodrošina elektronisko ziņojumu nosūtīšanu un saņemšanu starp šī lietotāja galiekārtu un publiskam elektronisko sakaru tīklam pieslēgtu galiekārtu bez specializētas programmatūras jeb lietotnes;

2.5. iekšzemes balss telefonijas pakalpojums – balss telefonijas pakalpojums, kas tiek sniegts starp Latvijas Republikas elektronisko sakaru komersantu galalietotāju pieslēguma punktiem Latvijas Republikas teritorijā;

2.6. pamattīkls2 – publiskā elektronisko sakaru tīkla daļa, kurā ir savienotas pamattīkla iekārtas (pārraides, komutēšanas, maršrutēšanas, multipleksēšanas vai ekvivalentas iekārtas), kurai ir pievienots piekļuves tīkls un kas nodrošina savienojumu ar cita operatora elektronisko sakaru tīklu;

2.7. piekļuves tīkls3 – publiskā elektronisko sakaru tīkla daļa, kas savieno pamattīklu ar pieslēguma punktu (abonentlīnija un ierīce, kurā ir ievietots pieslēguma punkts, ir piekļuves tīkla sastāvdaļa);

2.8. platjoslas interneta piekļuves pakalpojums – publiskais interneta piekļuves pakalpojums ar datu augšupielādes un lejupielādes ātrumu starp elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktu un Latvijas Republikas interneta apmaiņas punktu ne mazāku kā 256 kilobiti sekundē (turpmāk – kbiti/s);

2.9. publiskais interneta piekļuves pakalpojums – publiskais elektronisko sakaru pakalpojums, kas nodrošina pieeju nacionāliem un starptautiskiem interneta resursiem;

2.10. publiskais taksofonu pakalpojums – elektronisko sakaru pakalpojums, ko par samaksu (piemēram, ar monētām, priekšapmaksas karti, kredītkarti u.c.) nodrošina elektronisko sakaru komersants, izmantojot sabiedriskajās vietās ierīkotās elektronisko sakaru iekārtas;

2.11. radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums publiskajos elektronisko sakaru tīklos – publiskais elektronisko sakaru pakalpojums, kas nodrošina lietotājiem iespēju piekļūt radio vai televīzijas programmām, izmantojot publisko elektronisko sakaru tīklu;

2.12. radiokomunikāciju4 pakalpojums – elektronisko sakaru pakalpojums ierobežotai lietotāju grupai, kur balss un datu pārraidei tiek izmantota kopēja radiofrekvenču kanālu lietošana un kur signālu pārraide un uztveršana galvenokārt notiek simpleksa režīmā un galiekārtu identificēšanai netiek izmantota Starptautiskās telekomunikāciju organizācijas ITU-T E.164 rekomendācijā noteiktā metode;

2.13. starptautiskais balss telefonijas pakalpojums – balss telefonijas pakalpojums, kas tiek sniegts no Latvijas Republikas elektronisko sakaru komersanta galalietotāja pieslēguma punkta Latvijas Republikas teritorijā uz ārvalsts elektronisko sakaru komersanta galalietotāja pieslēguma punktu ārpus Latvijas Republikas teritorijas;

2.14. šaurjoslas interneta piekļuves pakalpojums – publiskais interneta piekļuves pakalpojums ar datu augšupielādes un lejupielādes ātrumu starp elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktu un Latvijas Republikas interneta apmaiņas punktu līdz 256 kbiti/s;

2.15. viesabonēšanas pakalpojums – elektronisko sakaru pakalpojums, kas nodrošina elektronisko sakaru pakalpojumu saņemšanu, tajā skaitā izsaukumu veikšanu un saņemšanu, elektronisko ziņojumu sūtīšanu un saņemšanu, datu pārraidi un interneta piekļuvi, izmantojot galiekārtu ar lietotāja identifikācijas iespēju, lietotājam reģistrējoties ārvalsts operatora mobilā elektronisko sakaru tīklā, kā arī ārvalsts vai cita Latvijas Republikas operatora lietotājam reģistrējoties Latvijas Republikas operatora mobilā elektronisko sakaru tīklā.

3. Elektronisko sakaru tīklu saraksts, pirms kuru nodrošināšanas komersants nosūta Regulatoram komersanta reģistrācijas paziņojumu (1.pielikums):

3.1. fiksētā elektronisko sakaru tīkla nodrošināšana;

3.2. mobilā elektronisko sakaru tīkla nodrošināšana.

4. Elektronisko sakaru pakalpojumu saraksts, pirms kuru sniegšanas uzsākšanas komersants nosūta Regulatoram komersanta reģistrācijas paziņojumu (1.pielikums):

4.1. balss telefonijas pakalpojums:

4.1.1. iekšzemes balss telefonijas pakalpojums fiksētā elektronisko sakaru tīklā;

4.1.2. iekšzemes balss telefonijas pakalpojums mobilā elektronisko sakaru tīklā;

4.1.3. starptautiskais balss telefonijas pakalpojums fiksētā elektronisko sakaru tīklā;

4.1.4. starptautiskais balss telefonijas pakalpojums mobilā elektronisko sakaru tīklā;

4.1.5. balss telefonijas viesabonēšanas pakalpojums;

4.1.6. balss telefonijas pakalpojums, izmantojot specializētu programmatūru – lietotni;

4.1.7. radiokomunikāciju pakalpojums;

4.2. publiskais taksofonu pakalpojums;

4.3. publiskais datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojums:

4.3.1. datu pārraides pakalpojums fiksētā elektronisko sakaru tīklā;

4.3.2. datu pārraides pakalpojums mobilā elektronisko sakaru tīklā;

4.3.3. elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojums fiksētā elektronisko sakaru tīklā;

4.3.4. elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojums mobilā elektronisko sakaru tīklā;

4.3.5. elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojums, izmantojot specializētu programmatūru – lietotni;

4.3.6. datu pārraides viesabonēšanas pakalpojums;

4.3.7. elektronisko ziņojumu pārraides viesabonēšanas pakalpojums;

4.3.8. privātā virtuālā tīkla pakalpojums;

4.4. nomāto līniju pakalpojums;

4.5. publiskais interneta piekļuves pakalpojums:

4.5.1. šaurjoslas interneta piekļuves pakalpojums fiksētā elektronisko sakaru tīklā;

4.5.2. šaurjoslas interneta piekļuves pakalpojums mobilā elektronisko sakaru tīklā;

4.5.3. platjoslas interneta piekļuves pakalpojums fiksētā elektronisko sakaru tīklā;

4.5.4. platjoslas interneta piekļuves pakalpojums mobilā elektronisko sakaru tīklā;

4.5.5. interneta piekļuves viesabonēšanas pakalpojums;

4.6. radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums publiskajā elektronisko sakaru tīklā:

4.6.1. radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums fiksētā elektronisko sakaru tīklā;

4.6.2. radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums mobilā elektronisko sakaru tīklā;

4.7. piekļuves pakalpojumi:

4.7.1. piekļuve elektronisko sakaru pamattīklam;

4.7.2. piekļuve elektronisko sakaru piekļuves tīklam;

4.7.3. piekļuve saistītām iekārtām;

4.7.4. piekļuve datu plūsmai;

4.8. starpsavienojuma pakalpojums.

5. Komersantam ir tiesības uzsākt šo noteikumu 3. un 4.punktā noteikto elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanu vai elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, ja tas Regulatoram ir nosūtījis komersanta reģistrācijas paziņojumu (1.pielikums).

6. Regulators nodrošina elektronisko sakaru komersantu saraksta publisku pieejamību Regulatora mājaslapā internetā www.sprk.gov.lv.

7. Elektronisko sakaru komersants Regulatoram iesniedz elektronisko sakaru komersanta darbības izbeigšanas paziņojumu (2.pielikums) ne vēlāk kā 30 dienas pirms elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanas un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas visiem lietotājiem.

8. Regulatoram ir tiesības pieprasīt komersantam precizēt komersanta reģistrācijas paziņojumā (1.pielikums) un elektronisko sakaru komersanta darbības izbeigšanas paziņojumā (2.pielikums) iekļautās ziņas.

9. Regulators izslēdz elektronisko sakaru komersantu no elektronisko sakaru komersantu saraksta šādos gadījumos:

9.1. pēc elektronisko sakaru komersanta rakstveida paziņojuma saņemšanas, ja elektronisko sakaru komersants ir samaksājis valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un iesniedzis Regulatoram ar valsts nodevas aprēķinu saistīto informāciju;

9.2. elektronisko sakaru komersanta darbība ir apturēta, pamatojoties uz komercreģistra ierakstu;

9.3. elektronisko sakaru komersants ir izslēgts no komercreģistra;

9.4. ar Regulatora lēmumu elektronisko sakaru komersantam ir pārtraukta darbība elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā un elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanā un atņemtas tiesības sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt elektronisko sakaru tīklu.

10. Regulators mājaslapā internetā www.sprk.gov.lv publicē informāciju par komersantu, kuram ar Regulatora lēmumu ir pārtraukta darbība elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā un elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanā un atņemtas tiesības sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt elektronisko sakaru tīklu.

11. Atzīt par spēku zaudējušu Regulatora 2013.gada 19.decembra lēmumu Nr. 1/41 "Noteikumi par elektronisko sakaru komersantu reģistrēšanu un elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu sarakstu" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 253.nr.).

12. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Šajos noteikumos ir iekļautas tiesību normas, kas izriet no šādām Eiropas Savienības direktīvām:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta direktīva 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu (atļauju izsniegšanas direktīva);

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 25.novembra direktīva 2009/140/EK, ar ko izdara grozījumus direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem, direktīvā 2002/19/EK par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu un direktīvā 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu.

1 angļu val. – Short Message Service (SMS)

2 angļu val. – Core Network; Backbone Network

3 angļu val. – Access Network

4 angļu val. – radio trunking

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs

1.pielikums

Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2015.gada 4.jūnija lēmumam Nr.1/9
Komersanta reģistrācijas paziņojums

Ar komersanta reģistrācijas paziņojuma nosūtīšanu komersantam ir saistoši vispārējās atļaujas noteikumi.

Komersanta nosaukums:Vienotais reģistrācijas numurs:


Juridiskā adrese:


LV-
Tālrunis:
Fakss:Komersanta mājaslapa internetā:
[X] Elektroniskā pasta adrese:

[X] Piekrītu, ka uz šajā reģistrācijas paziņojumā norādīto elektroniskā pasta adresi Regulators, izmantojot Regulatora oficiālo elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, sūta dokumentus un paziņojumus saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu, un tie uzskatāmi par paziņotiem otrajā darba dienā pēc to nosūtīšanas. Regulators un komersants savstarpējā saziņā var izmantot arī citus Paziņošanas likumā noteiktos paziņošanas veidus.

Elektronisko sakaru komersants, kas uzsāk elektronisko sakaru pakalpojuma sniegšanu vai elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanu, ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc komersanta reģistrācijas paziņojuma nosūtīšanas iesniedz Regulatoram informāciju par aprēķināto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu kalendārajā gadā no plānotā neto apgrozījuma, bet līdz nākamā gada 1.februārim – precizētu informāciju par aprēķināto valsts nodevu.

Datums ___.___._______

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu
/paraksts un tā atšifrējums/
/sagatavotāja vārds, uzvārds/

Tālrunis _____________________

e-pasts _____________________

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs

2.pielikums

Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2015.gada 4.jūnija lēmumam Nr.1/9
Elektronisko sakaru komersanta darbības izbeigšanas paziņojums
Komersanta nosaukums:Vienotais reģistrācijas numurs:


 

Juridiskā adrese:


 

LV-
Tālrunis:
Fakss:Komersanta mājaslapa internetā:
[X] Elektroniskā pasta adrese:

[X] Piekrītu, ka uz šajā darbības izbeigšanas paziņojumā norādīto elektroniskā pasta adresi Regulators, izmantojot Regulatora oficiālo elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, sūta dokumentus un paziņojumus saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu, un tie uzskatāmi par paziņotiem otrajā darba dienā pēc to nosūtīšanas. Regulators un komersants savstarpējā saziņā var izmantot arī citus Paziņošanas likumā noteiktos paziņošanas veidus.

Lūdzu izslēgt no elektronisko sakaru komersantu saraksta ar 20__. gada ___. ____. (Ja komersants norādījis datumu pirms Regulators var izslēgt elektronisko sakaru komersantu no saraksta, tad Regulators izslēdz elektronisko sakaru komersantu no saraksta Regulatora norādītajā datumā).

Valsts nodeva EUR ______apmērā par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu ______.gadā samaksāta ___________.gada ___. ________________ .

Datums ___.___._______

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu
/paraksts un tā atšifrējums/


 

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

Tālrunis _____________________

e-pasts _____________________

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par elektronisko sakaru komersantu reģistrēšanu un elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/9Pieņemts: 04.06.2015.Stājas spēkā: 12.06.2015.Zaudē spēku: 01.01.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 113, 11.06.2015. OP numurs: 2015/113.14
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
274590
12.06.2015
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)