Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas noteikumi Nr.142

Rīgā 2015.gada 12.maijā

Grozījumi Latvijas Bankas 2013.gada 12.decembra noteikumos Nr.130 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku"

Izdoti saskaņā ar Kredītu reģistra likuma 13. un 17. pantu,
18. panta trešo daļu, 24. panta otro daļu un 31. panta ceturto daļu un
likuma "Par Latvijas Banku" 39. panta otro daļu

1. Izdarīt Latvijas Bankas 2013. gada 12. decembra noteikumos Nr. 130 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr. 248 un 2014, Nr. 97) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Latvijas Banka elektroniski paraksta un šifrē failu veidā sniedzamo informāciju, izmantojot visu to informācijas apmaiņas subjekta paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju publiskās atslēgas, kuri reģistrēti attiecīgā veida informācijas apmaiņai. Failu veidā sniedzamās reģistrā iekļautās ziņas Latvijas Banka elektroniski paraksta un šifrē, izmantojot to informācijas apmaiņas subjekta paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju publiskās atslēgas, kuriem ir:

10.1. šo noteikumu 52.5. apakšpunktā minētās reģistra lietošanas tiesības - reģistrā iekļauto ziņu sniegšanai bez kredītinformācijas biroja starpniecības;

10.2. šo noteikumu 54.1 punktā minētās reģistra lietošanas tiesības - reģistrā iekļauto ziņu sniegšanai ar kredītinformācijas biroja starpniecību.";

1.2. izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Informācijas apmaiņas subjekts elektroniski ievada un uztur drošības sistēmā interneta adreses, no kurām notiek pieslēgšanās paaugstinātās drošības sistēmai un failu apmaiņas servisam. Informācijas apmaiņas subjekts nekavējoties drošības sistēmā elektroniski anulē interneta adreses, no kurām vairs nenotiek pieslēgšanās paaugstinātās drošības sistēmai un failu apmaiņas servisam. Ja informācijas apmaiņas subjekts tehnisku iemeslu dēļ nevar drošības sistēmā elektroniski ievadīt interneta adreses, no kurām notiek pieslēgšanās paaugstinātās drošības sistēmai un failu apmaiņas servisam, tas iesniedz Latvijas Bankai rakstisku interneta adrešu reģistrēšanas pieteikumu (1. pielikums).";

1.3. papildināt ar 54.1 punktu šādā redakcijā:

"54.1 Informācijas apmaiņas subjekts, kas ir kredītinformācijas lietotājs Kredītinformācijas biroju likuma izpratnē, reģistrē paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju informācijas apmaiņai reģistra ietvaros, kuram ir reģistra lietošanas tiesības pieprasīt reģistrā iekļautās ziņas ar kredītinformācijas biroja starpniecību. Šādam paaugstinātās drošības sistēmas lietotājam vienlaikus nevar būt šo noteikumu 52. punktā minēto reģistra lietošanas tiesību.";

1.4. aizstāt 78. punktā vārdu "četrus" ar vārdu "sešus";

1.5. izteikt 82. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"82. Informācijas apmaiņas subjekts 25 kalendāro dienu laikā pēc failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrēšanas to ievieš, veicot šādas darbības:";

1.6. papildināt ar 85.1 punktu šādā redakcijā:

"85.1 Latvijas Banka failu apmaiņas servisa lietotāju anulē automātiski, ja informācijas apmaiņas subjekts failu apmaiņas servisa lietotāju nav ieviesis šo noteikumu 82. punktā minētajā termiņā.";

1.7. aizstāt 114. un 115. punktā un 8. pielikuma V un VII nodaļas visā tekstā vārdus "pieprasījumu fails" attiecīgā locījumā ar vārdiem "vispārējais pieprasījumu fails" attiecīgā locījumā;

1.8. aizstāt 115. punktā un 8. pielikuma VII nodaļas visā tekstā vārdus "ziņu saņemšanas fails" attiecīgā locījumā ar vārdiem "vispārējo ziņu saņemšanas fails" attiecīgā locījumā;

1.9. papildināt ar 117.1 un 117.2 punktu šādā redakcijā:

"117.1 Lai pieprasītu attiecīgā reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka, īstenojot valsts sniegto palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai sniegtajiem galvojumiem par dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai ņemtā aizdevuma atdošanu, reģistrā iekļautās ziņas (tālāk tekstā - ar valsts galvojumu programmu saistītās reģistrā iekļautās ziņas), reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks sagatavo interaktīvu pieprasījumu ar valsts galvojumu programmu saistīto reģistrā iekļauto ziņu saņemšanai.

117.2 Lai pēc interaktīva pieprasījuma apstrādes sniegtu reģistra dalībniekam vai ierobežotam reģistra dalībniekam ar valsts galvojumu programmu saistītās reģistrā iekļautās ziņas, Latvijas Banka atbilstoši attiecīgā pieprasījuma veidam (pēc pieprasījuma vai regulārais) attiecīgi vienas darbadienas laikā pēc pieprasījuma saņemšanas vai triju darbadienu laikā pēc periodisko ziņu iekļaušanai reģistrā noteiktā termiņa sagatavo ar valsts galvojumu programmu saistīto reģistrā iekļauto ziņu saņemšanas failu.";

1.10. 8. pielikumā:

1.10.1. aizstāt 8.4.1. apakšpunktā simbolus un vārdus "<LossesCurrency>Zaudējumu apjoma valūtas kods <LossesCurrency>" ar simboliem un vārdiem "<LossesCurrency>Zaudējumu apjoma valūtas kods </LossesCurrency>";

1.10.2. aizstāt 13.2. apakšpunktā simbolus "N4" ar simboliem "GGGG";

1.10.3. 14.2. apakšpunktā:

1.10.3.1. rindā "Klienta saistību nepildīšanas varbūtība" aizstāt simbolus "N3" ar simboliem "N3.N3";

1.10.3.2. rindā "Iespējamie zaudējumi klienta saistību nepildīšanas gadījumā" aizstāt simbolus "N3" ar simboliem "N3";

1.10.4. 27. punktā:

1.10.4.1. aizstāt 27.4.4.1. apakšpunktā simbolus un vārdus "<Year>Gads<Year>" ar simboliem un vārdiem "<Year>Gads</Year>" un simbolus un vārdus "<Quarter>Ceturksnis<Quarter>" ar simboliem un vārdiem "<Quarter>Ceturksnis</Quarter>";

1.10.4.2. papildināt 27.4.4.3. apakšpunktu ar otro teikumu šādā redakcijā: "Ja ziņas tiek pieprasītas ar kredītinformācijas biroja starpniecību, personas apraksta blokā netiek iekļauta ziņa Individuāla norāde par klienta ciešām attiecībām vai Individuāla norāde par klienta galvinieka ciešām attiecībām.";

1.10.4.3. izteikt 27.4.4.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.4.4.4. Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks

Ziņojuma tips Saistību apraksta formāts Piezīmes  
S Sk. šā pielikuma 8.4. apakšpunktu Ziņas Vispārīgo ziņu identifikators, Zaudējumu apjoms, Zaudējumu apjoma valūtas kods, Nodrošinājuma vērtība un Nodrošinājuma valūtas kods norāda tikai tad, ja ziņu pieprasītājs ir arī ziņu sniedzējs. Pārējos gadījumos norāda reģistra automātiski piešķirtu unikālu identifikatoru. Ja ziņas tiek pieprasītas ar kredītinformācijas biroja starpniecību, netiek iekļautas ziņas Zaudējumu apjoms, Zaudējumu apjoma valūtas kods, Nodrošinājuma vērtība un Nodrošinājuma valūtas kods  
N Sk. šā pielikuma 9.3. apakšpunktu Ziņu Vispārīgo ziņu identifikators norāda tikai tad, ja ziņu pieprasītājs ir arī ziņu sniedzējs. Pārējos gadījumos norāda reģistra automātiski piešķirtu unikālu identifikatoru  
P Sk. šā pielikuma 10.3. apakšpunktu Ziņu Vispārīgo ziņu identifikators norāda tikai tad, ja ziņu pieprasītājs ir arī ziņu sniedzējs. Pārējos gadījumos norāda reģistra automātiski piešķirtu unikālu identifikatoru  
R Sk. šā pielikuma 14. punktu Ja ziņu pieprasītājs nav ziņu sniedzējs vai arī ja ziņas tiek pieprasītas ar kredītinformācijas biroja starpniecību, periodisko ziņu ziņojuma blokā norāda tikai ziņas Klienta saistību faktiskais atlikums, Klienta saistību faktiskā atlikuma valūtas kods un Procentu likmes nākamās pārskatīšanas datums ";

1.10.5. aizstāt 27.4.5.1. apakšpunktā simbolus un vārdus "<Year>Gads<Year>" ar simboliem un vārdiem "<Year>Gads</Year>" un simbolus un vārdus "<Quarter>Ceturksnis<Quarter>" ar simboliem un vārdiem "<Quarter>Ceturksnis</Quarter>";

1.10.6. papildināt ar VII1 nodaļu šādā redakcijā:

"VII.1 Ar valsts galvojumu programmu saistīto reģistrā iekļauto ziņu saņemšanas fails

28.1 Ar valsts galvojumu programmu saistīto reģistrā iekļauto ziņu saņemšanas faila nosaukuma prefikss ir "krg".

28.2 Ar valsts galvojumu programmu saistīto reģistrā iekļauto ziņu saņemšanas faila struktūra

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>
<KRFile>
  <Header>Faila sākuma bloks (sk. šā pielikuma 28.3 punktu)</Header>
  <KRReports>
    <Report>Ziņu bloks (sk. šā pielikuma 28.4 punktu)</Report>
   
    <Report>Ziņu bloks</Report>
  </KRReports>
</KRFile>

28.3 Faila sākuma bloks

28.31. Faila sākuma bloka struktūra

<Header>
  <BIC>Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators</BIC>
  <Year>Gads</Year>
  <Quarter>Ceturksnis</Quarter>
  <CreditCount> Klienta saistību skaits</CreditCount>
</Header>

28.32. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators BIC pirmie četri simboli reģistra dalībniekam, kurš ir kredītiestāde, kā arī ierobežotam reģistra dalībniekam, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu.

Vienotais reģistrācijas numurs reģistra dalībniekam, kurš nav kredītiestāde, kā arī ierobežotam reģistra dalībniekam, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu

C4 vai N11
Gads Periodisko ziņu kalendārā ceturkšņa gads GGGG
Ceturksnis Periodisko ziņu kalendārais ceturksnis N1
Klienta saistību skaits Failā ietverto klientu saistību kopējais skaits N

28.4 Ziņu bloks

28.41. Ziņu bloka struktūra

<Report>
  <Credit>
    <CreditID>Vispārīgo ziņu identifikators</CreditID>
    <CreditType>Klienta saistību veids</CreditType>
    <CreditStatus>Klienta saistību statuss</CreditStatus>
    <ValidFrom>Klienta saistību sākuma datums</ValidFrom>
    <ValidTo>Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums</ValidTo>
    <Amount>Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms</Amount>
    <Currency>Klienta līgumā noteikto klienta saistību valūtas kods</Currency>
    <RemainingAmount>Klienta saistību faktiskais atlikums</RemainingAmount>
    <RemainderCurrency>Klienta saistību faktiskā atlikuma valūtas kods</RemainderCurrency>
    <Delay>Kavējuma dienu skaits</Delay>
    <DelayedAmount>Klienta saistību kavētā pamatsumma</DelayedAmount>
    <DelayCurrency>Klienta saistību kavētās pamatsummas valūtas kods</DelayCurrency>
    <PercentageAmount>Klienta saistību kavētā procentu summa</PercentageAmount>
    <PercentageCurrency>Klienta saistību kavētās procentu summas valūtas kods</PercentageCurrency>
  </Credit>
  <BorrowerList>
    <Borrower>
      <ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>
      <DocNumber>Personu apliecinošā dokumenta numurs</DocNumber>
      <Country>Personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kods</Country>
      <BirthDate>Dzimšanas datums</BirthDate>
      <PersonCode>Personas kods</PersonCode>
      <Name>Vārds</Name>
      <Surname>Uzvārds</Surname>
    </Borrower>
     
  </BorrowerList>
</Report>

28.42. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts  
Vispārīgo ziņu identifikators Vispārīgo ziņu identifikators C35  
Klienta saistību veids No klasifikatora N2 vai N3  
Klienta saistību statuss No klasifikatora N2  
Klienta saistību sākuma datums Klienta saistību sākuma datums GGGG-MM-DD  
Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums GGGG-MM-DD  
Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms N15.N2  
Klienta līgumā noteikto klienta saistību valūtas kods No standarta C3  
Klienta saistību faktiskais atlikums Klienta saistību faktiskā atlikuma apjoms N15.N2  
Klienta saistību faktiskā atlikuma valūtas kods No standarta C3  
Kavējuma dienu skaits Kavējuma dienu skaits N5  
Klienta saistību kavētā pamatsumma Klienta saistību kavētā pamatsumma N15.N2  
Klienta saistību kavētās pamatsummas valūtas kods No standarta C3  
Klienta saistību kavētā procentu summa Klienta saistību kavētā procentu summa N15.N2  
Klienta saistību kavētās procentu summas valūtas kods No standarta C3  
Rezidenta pazīme "R" - rezidents;
"N" - nerezidents
C1  
Personu apliecinošā dokumenta numurs Personu apliecinošā dokumenta numurs C40  
Personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kods No standarta C2  
Dzimšanas datums Dzimšanas datums GGGG-MM-DD  
Personas kods Personas kods N6-N5  
Vārds Vārds C40  
Uzvārds Uzvārds C40 ";

1.10.7. 32. punktā:

1.10.7.1. papildināt 32.1. apakšpunktu aiz simboliem un vārdiem "<CreditStatus3>Klienta saistību statuss</CreditStatus3>" ar simboliem un vārdiem "<Quarter>Ceturksnis</Quarter>";

1.10.7.2. izteikt 32.2. apakšpunkta otro teikumu šādā redakcijā: "Pieprasījuma blokā kopā vai atsevišķi var norādīt vienu vai vairākus periodus, vienu vai vairākus klienta saistību statusus vai kalendāro ceturksni.";

1.10.7.3. papildināt 32.3. apakšpunktā ietverto tabulu ar pēdējo rindu šādā redakcijā:

" Ceturksnis Kalendārais ceturksnis, par kuru atspoguļo klienta saistību faktisko atlikumu GGGG-N1 ";

1.10.8. aizstāt 36.2. apakšpunktā vārdus "pieprasījumu fails" un "pieprasījuma fails" attiecīgā locījumā ar vārdiem "kredītportfeļa pieprasījuma fails" attiecīgā locījumā;

1.10.9. izteikt 37.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.3. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts  
Vispārīgo ziņu identifikators Vispārīgo ziņu identifikators C35  
Klienta saistību sākuma datums Klienta saistību sākuma datums GGGG-MM-DD  
Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums GGGG-MM-DD  
Ziņu iekļaušanas datums Ziņu iekļaušanas datums GGGG-MM-DD  
Ziņu aktualizēšanas vai labošanas datums Ziņu aktualizēšanas vai labošanas datums GGGG-MM-DD  
Klienta saistību statuss No klasifikatora N2  
Klienta saistību faktiskais atlikums Pēdējais iekļautais klienta saistību faktiskais atlikums, ja kredītportfeļa pieprasījuma failā kalendārais ceturksnis nav norādīts. Klienta saistību faktiskais atlikums kredītportfeļa pieprasījuma failā norādītā kalendārā ceturkšņa beigās, ja kredītportfeļa pieprasījuma failā kalendārais ceturksnis ir norādīts. Ja faktiskais atlikums nav iekļauts, lauka vērtība ir tukša N15.N2  
Klienta saistību faktiskā atlikuma valūtas kods Klienta saistību faktiskā atlikuma valūtas kods. Ja faktiskais atlikums nav iekļauts, lauka vērtība ir tukša C3  
Kalendārais ceturksnis Kalendārais ceturksnis, par kuru atspoguļo klienta saistību faktisko atlikumu. Ja tas nav iekļauts, lauka vērtība ir tukša GGGG-N1 ";

1.10.10. aizstāt 45. punktā simbolus un vārdus "<Error>Pieprasījuma kļūdas apraksts<Error>" ar simboliem un vārdiem "<Error>Pieprasījuma kļūdas apraksts</Error>".

2. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. jūlijā.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Latvijas Bankas 2013.gada 12.decembra noteikumos Nr.130 "Noteikumi par elektronisko informācijas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Numurs: 142Pieņemts: 12.05.2015.Stājas spēkā: 01.07.2015.Zaudē spēku: 01.04.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 95, 18.05.2015. OP numurs: 2015/95.5
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
274053
01.07.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)