Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.8

Liepājā 2015.gada 19.februārī (prot. Nr.2, 11.§)

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.20 "Saistošie noteikumi par Liepājas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanu un lietošanu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par autoceļiem" 6.panta 41 daļu,
likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu,
43.panta trešo daļu un 2000.gada 13.marta likuma
"Grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā"
Pārejas noteikumu 5.punktu

1. Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.20 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS MAKSAS AUTOSTĀVVIETU APSAIMNIEKOŠANU UN LIETOŠANU" šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.8.punktu šādā redakcijā:

"2.8. Maksimālais maksas autostāvvietu bezmaksas lietošanas laiks ir 5 minūtes, izņemot maksas autostāvvietās Graudu ielā (posmā no Friča Brīvzemnieku ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai) un Kuršu ielā (posmā no Rožu ielas līdz Klāva Ukstiņa iela), kur bezmaksas lietošanas laiks ir 30 minūtes";

1.2. izteikt 4.3.1., 4.3.3. un 4.3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3.1. 20 minūtes - 0,30 euro;

4.3.3. viena stunda - 0,50 euro;

4.3.4. katra nākamā stunda - papildus 0,50 euro";

1.3. izslēgt 4.3.2.apakšpunktu;

1.4. izteikt 4.5.1., 4.5.2., 4.5.3., 4.5.4., 4.5.5., 4.5.6., 4.5.7. un 4.5.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.5.1. mēneša abonements - 25,00 euro;

4.5.2. mēneša abonements vienai noteiktai maksas autostāvvietai - 15,00 euro;

4.5.3. sešu mēnešu abonements - 80,00 euro;

4.5.4. sešu mēnešu abonements vienai noteiktai maksas autostāvvietai - 45,00 euro;

4.5.5. gada abonements - 140,00 euro;

4.5.6. gada abonements vienai noteiktai maksas autostāvvietai - 65,00 euro;

4.5.7. iedzīvotāja karte - bezmaksas (izgatavošana - 10,00 euro);

4.5.8. atļaujas karte - bezmaksas (izgatavošana - 10,00 euro)";

1.5. aizstāt 4.6.punktā skaitli "9,96" ar skaitli "10,00";

1.6. papildināt ar 4.8.5. un 4.8.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.8.5. elektromobiļu vadītājiem;

4.8.6. maksas autostāvvietu - Graudu ielā (posmā no Friča Brīvzemnieka ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai) un Kuršu ielā (posmā no Rožu ielas līdz Klāva Ukstiņa iela) - lietotājiem, kuri iebraukuši un apturējuši transportlīdzekļus uz laiku, kas nepārsniedz 30 minūtes, un novietojuši aiz vējstikla attiecīgās autostāvvietas biļešu maksas automātu "nulles biļeti"";

1.7. aizstāt 4.9.punktā skaitli "21,34" ar skaitli "30,00";

1.8. papildināt ar 4.11.punktu šādā redakcijā:

"4.11. Biļešu maksas automātu izsniegtās kvītis ir derīgas visās maksas autostāvvietās, izņemot Graudu ielas un Kuršu ielas maksas autostāvvietu biļešu maksas automātu izsniegtās biļetes, kuras ir derīgas tikai attiecīgās maksas autostāvvietās".

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā 2015.gada 1.maijā.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks


Saistošo noteikumu "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.20 "Saistošie noteikumi par Liepājas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanu un lietošanu""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par autoceļiem" 6.panta (41) punktā ir noteikts, ka pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem var paredzēt, ka par transportlīdzekļa novietošanu uz pašvaldības autoceļa vai ielas stāvēšanai drīkst iekasēt maksu. Šajos noteikumos norādāms attiecīgais autoceļš vai iela (to posms), vai konkrēta teritorija, kurā ietilpst autoceļi vai ielas (to komplekss), noteikts laiks, kurā stāvēšanai novietotā transportlīdzekļa atrašanās uz pašvaldības autoceļa vai ielas ir par maksu (piemēram, noteikts diennakts, nedēļas laiks), maksas apmērs un tās iekasēšanas kārtība.

SIA "Ardenis" ziņojums "Maksas autostāvvietu nepieciešamības novērtējums Liepājas pilsētā".

Liepājas pilsētas domes Pastāvīgās attīstības komitejas 2015.gada 15.janvāra lēmums Nr.3 "Par informatīvo ziņojumu".

Tā kā esošā tarifu sistēma pastāv jau kopš 2008.gada un to ietekmējusi pāreja uz eiro, vienkāršākai lietošanai un klientu ērtībām būtu lietderīgi tarifus noapaļot un vienkāršot, nosakot tikai minimālo maksu par 20 minūtēm - 0,30 EUR un stundas maksu - 0,50 EUR, kā arī noapaļot samaksu par abonementiem. Šāds tarifs būtu pieņemams lielākajai daļai klientu, kam nepieciešama īslaicīga autostāvvietas izmantošana pilsētas centrā - iepirkšanās, pakalpojumu saņemšanas vai valsts un pašvaldības iestāžu apmeklēšanai. Arī pilsētas viesiem tādējādi tiktu nodrošināta iespēja novietot automašīnu pilsētas centra apskates objektu tuvumā, bet izdevumi par autostāvvietas izmantošanu nepārsniegtu summu, kuru tie ir gatavi maksāt par ērtu automašīnas novietošanu.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projektā paredzētas šādas izmaiņas:

1. Samaksa par maksas autostāvvietas lietošanu, iegādājoties biļeti pie darbinieka vai biļešu maksas automātos vai izmantojot SMS pakalpojumu (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis):

- 20 minūtes - 0,30 EUR (minimālā samaksa);

- 30 minūtes - šis tarifa solis tiek izslēgts;

- stundas tarifs - 0,50 EUR/h;

- katra nākamā stunda - 0,50 EUR/h.

2. Samaksa par autostāvvietu lietošanu, izmantojot kādu no abonementiem (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis):

- mēneša abonements - 25,00 EUR;

- mēneša abonements vienai noteiktai maksas autostāvvietai - 15,00 EUR;

- sešu mēnešu abonements - 80,00 EUR;

- sešu mēnešu abonements vienai noteiktai maksas autostāvvietai - 45,00 EUR;

- gada abonements - 140,00 EUR;

- gada abonements vienai noteiktai maksas autostāvvietai - 65,00 EUR;

- iedzīvotāja karte - bezmaksas (izgatavošana - 10,00 EUR);

- atļaujas karte - bezmaksas (izgatavošana - 10,00 EUR);

- īslaicīgā atļaujas karte - bezmaksas.

3. Maksa par abonementa atjaunošanu (nozaudēšanas, nozagšanas vai transportlīdzekļa maiņas gadījumā) - 10,00 EUR.

4. Maksas autostāvvietas apsaimniekotājs ir tiesīgs slēgt ar fiziskām un juridiskām personām, kuru komercdarbības nodrošināšanai paredzētās ēkas tuvumā atrodas maksas autostāvvieta, līgumus par tiesībām pastāvīgi lietot atsevišķu maksas autostāvvietu. Mēneša maksa par šādas maksas autostāvvietas lietošanu tiek noteikta 30,00 euro mēnesī (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis).

Saistošo noteikumu projektā paredzēti šādi papildu nosacījumi:

1. Tiesības lietot autostāvvietu bez maksas ir:

- elektromobiļu vadītājiem;

- maksas autostāvvietu, Graudu ielā (posmā no F.Brīvzemnieku ielas līdz Kr.Valdemāra ielai) un Kuršu ielā (posmā no Rožu ielas līdz K.Ukstiņa iela), lietotājiem, kuri iebraukuši un apturējuši transportlīdzekļus uz laiku, kas nepārsniedz 30 minūtes un novietojuši aiz vējstikla attiecīgās autostāvvietas biļešu maksas automātu "nulles biļeti".

2. Biļešu maksas automātu izsniegtās kvītis ir derīgas visās maksas autostāvvietās, izņemot Graudu ielas un Kuršu ielas maksas autostāvvietu automātu izsniegtās biļetes, kuras ir derīgas tikai attiecīgās maksas autostāvvietās.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nekāda.

Iespējamas nelielas SIA "Liepājas autostāvvietas" budžeta izmaiņas.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā

Šādas izmaiņas neatstās būtisku ietekmi uz autostāvvietu klientu izdevumiem, kā arī uz uzņēmuma kopējiem ieņēmumiem, tai pašā laikā atvieglos klientiem pakalpojuma apmaksu biļešu automātos un vienkāršos maksas aprēķināšanas kārtību.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Domes mājaslapā www.liepaja.lv.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

SIA "Ardenis" izstrādāts ziņojums "Maksas autostāvvietu nepieciešamības novērtējums Liepājas pilsētā".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.20 "Saistošie .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 8Pieņemts: 19.02.2015.Stājas spēkā: 01.05.2015.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 82, 28.04.2015. OP numurs: 2015/82.13
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
273686
01.05.2015
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)