Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.127

Rīgā 2015.gada 17.martā (prot. Nr.15 15.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1211 "Noteikumi par ritošā sastāva būvi, modernizāciju, atjaunošanas remontu, atbilstības novērtēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā"

Izdoti saskaņā ar Dzelzceļa likuma 36.1 panta otro daļu
un likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1211 "Noteikumi par ritošā sastāva būvi, modernizāciju, atjaunošanas remontu, atbilstības novērtēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 3., 168. nr.; 2012, 93. nr.; 2013, 109. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā skaitļus " 352/2009" ar skaitļiem " 402/2013";

1.2. papildināt 3. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ritošo sastāvu kā transportlīdzekli drīkst ekspluatēt fiziska vai juridiska persona - ritošā sastāva īpašnieks vai lietotājs, kuram ir tiesības to izmantot.";

1.3. izteikt 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2. trešajās valstīs reģistrētam 1520 milimetru sliežu ceļu platuma dzelzceļa tīklam paredzētam ritošajam sastāvam, ja to nepiedāvā Latvijas tirgū un ja ritošā sastāva īpašnieks un lietotājs ir trešās valsts fiziska vai juridiska persona, kā arī ritošo sastāvu izmanto starptautiskos pārvadājumos no trešajām valstīm un uz tām. Ekspluatācijas atļauju šādam ritošajam sastāvam piešķir, balstoties uz noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem par ritošajam sastāvam noteiktajām tehniskajām prasībām, ciktāl šie līgumi atbilst Eiropas Savienības tiesību aktiem.";

1.4. izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Ritošais sastāvs, kas atbilst piemērojamo standartu vai to daļu prasībām, uz kurām Eiropas Komisijas paziņojuma formā publicētas atsauces Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (turpmāk - piemērojamie standarti), uzskatāms par atbilstošu tām šajos noteikumos minētajām būtiskajām prasībām, kuras aptver šie standarti.";

1.5. papildināt noteikumus ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Satiksmes ministrija informē Nacionālo standartizācijas institūciju par Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētajiem piemērojamiem standartiem, kurus paziņojusi Eiropas Komisija. Nacionālā standartizācijas institūcija publicē savā oficiālajā tīmekļa vietnē to Latvijas nacionālo standartu statusā adaptēto standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei.";

1.6. svītrot 22.1, 22.2 un 22.3 punktā vārdus "šo noteikumu 16. punktā minētajā sarakstā iekļauto";

1.7. svītrot 25. punktu;

1.8. izteikt 27. un 27.1 punktu šādā redakcijā:

"27. Ritošā sastāva īpašnieks, lietotājs, ražotājs, modernizācijas veicējs, pasūtītājs vai viņu pilnvarota persona (turpmāk - pieteikuma iesniedzējs) pieprasa dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam pārbaudīt ritošā sastāva savietojamību ar infrastruktūru, kurā tas iekļaujas.

27.1 Pieprasot šo noteikumu 27. punktā minētās ritošā sastāva pārbaudes, pieteikuma iesniedzējs attiecīgajam infrastruktūras pārvaldītājam iesniedz šo noteikumu 26.1. apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju. Infrastruktūras pārvaldītājs var pieprasīt papildu informāciju, kas nepieciešama pārbaužu veikšanai un rezultātu noformēšanai.";

1.9. izteikt 28. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Infrastruktūras pārvaldītājs, pamatojoties uz iesniegto tehnisko dokumentāciju un izmēģinājuma brauciena rezultātiem, pārbauda ritošā sastāva tipa tehnisko savietojamību ar infrastruktūru, kurā tas iekļaujas.";

1.10. aizstāt 29. punktā vārdus "atzinuma sniegšanu" ar vārdiem "sniedz pārbaužu rezultātus";

1.11. izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Infrastruktūras pārvaldītājs saskaņā ar šo noteikumu 28.1 punktā minētajām pārbaudēm izmēģinājumu rezultātos norāda informāciju par ritošā sastāva tipa tehnisko savietojamību ar infrastruktūru, kurā tas iekļaujas, un dzelzceļa infrastruktūras iecirkņus, kuros ritošo sastāvu var izmantot, kā arī nosacījumus un ierobežojumus (ja tādi ir), kuri ir jāievēro, lai ritošā sastāva tips būtu tehniski savietojams ar infrastruktūru, kurā tas iekļaujas. Pārbaužu rezultātiem pievieno izmēģinājuma brauciena pārskatu, ja tāds ir veikts.";

1.12. izteikt 33.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.3. šo noteikumu 27. punktā minēto dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja pārbaužu rezultātus par ritošā sastāva tipa tehnisko savietojamību ar infrastruktūru, kurā tas iekļaujas.";

1.13. izteikt 49.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"49.2.2. ritošā sastāva drošu iekļaušanu lietotāja drošības pārvaldības sistēmā saskaņā ar Komisijas 2013. gada 30. aprīļa Īstenošanas regulu (ES) Nr. 402/2013 par kopīgo drošības metodi riska noteikšanai un novērtēšanai un par Regulas (EK) Nr. 352/2009 atcelšanu (turpmāk - regula Nr. 402/2013);";

1.14. papildināt 56. punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija drīkst pārbaudīt atbilstību tikai šo noteikumu 1. pielikuma 17. un 18. punktā minētajām B un C grupas tehniskajām prasībām.";

1.15. papildināt 64. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija pārbauda šo noteikumu 62.1., 62.2., 63.1. un 63.2. apakšpunktā minēto dokumentu atbilstību, tā nedrīkst atsaukties uz šo noteikumu 1. pielikuma 16. punktā minētajām A grupas tehniskajām prasībām.";

1.16. papildināt 65. punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija drīkst pārbaudīt atbilstību tikai šo noteikumu 1. pielikuma 17. un 18. punktā minētajām B un C grupas tehniskajām prasībām.";

1.17. izteikt 66.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"66.5. ritošā sastāva vienībai ir noteikta normatīvajos aktos par drošības apliecības izsniegšanas, anulēšanas un darbības apturēšanas kritērijiem un kārtību minētā par tehnisko apkopi atbildīgā struktūra, t. i., struktūra, kas atbild par ritošā sastāva apkopi un ir reģistrēta valsts ritošā sastāva reģistrā.";

1.18. izteikt 74. punktu šādā redakcijā:

"74. Ja ritošā sastāva vienība atbilst ekspluatācijā pieņemtam ritošā sastāva tipam, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija pieņem ekspluatācijā ritošā sastāva vienību, pamatojoties uz pieteikuma iesniedzēja iesniegto atbilstības deklarāciju par ritošā sastāva atbilstību šim tipam, un neveic turpmākas pārbaudes.";

1.19. papildināt noteikumus ar 78.1 punktu šādā redakcijā:

"78.1 Pieteikuma iesniedzējs ir atbildīgs par ritošā sastāva vienības marķēšanu ar tai piešķirto ritošā sastāva vienības numuru.";

1.20. izteikt 86. punktu šādā redakcijā:

"86. Pirms uzsākt ritošā sastāva atjaunošanas remontu ar kalpošanas laika pagarināšanu, pasūtītājs vai remonta veicējs izvēlas inspicēšanas institūciju, kas akreditēta Nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību (turpmāk - akreditētā institūcija), vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī akreditētu institūciju, kura veic atbilstības novērtēšanu ritošā sastāva atjaunošanas remontam ar kalpošanas laika pagarināšanu.";

1.21. aizstāt 103. un 104. punktā skaitli "2015." ar skaitli "2019.";

1.22. izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra
noteikumiem Nr.1211

Kontrolējamie parametri SITS neatbilstoša ritošā sastāva nodošanai ekspluatācijā un tehnisko prasību klasificēšana

I. Parametru saraksts

1. Vispārējā dokumentācija.

Vispārēja dokumentācija (ieskaitot informāciju, piemēram, par jauno, renovēto vai modernizēto ritošo sastāvu un tā paredzēto lietojumu, konstrukciju, remontu, ekspluatāciju un tehnisko apkopi, tehnisko dokumentāciju).

2. Konstrukcija un mehāniskās daļas.

Ritošā sastāva mehāniskā integritāte un saskarnes (ieskaitot vilces iekārtu un buferierīces, pārejas tiltiņus), ritošā sastāva konstrukcijas un aprīkojuma (piemēram, sēdekļu) stiprība, pieļaujamā slodze, pasīvā drošība (ieskaitot iekšējo un ārējo drošumu, notiekot avārijai).

3. Savstarpējā mijiedarbība ar sliežu ceļu un gabarītu noteikšana.

Mehāniskās saskarnes ar infrastruktūru (ieskaitot statiskās un dinamiskās īpašības, klīrensus un gabarītus, sliežu platumu, gaitas daļu).

4. Bremžu iekārta.

Bremžu iekārtas darbība (ieskaitot izslīdēšanas aizsardzību, bremzēšanas ierīces un bremzēšanu dienesta bremzēšanas režīmā, pēkšņās avārijas bremzēšanas režīmā un bremzēšanas režīmā stāvot).

5. Pasažieriem paredzētais aprīkojums.

Pasažieriem un pasažieru ērtībām paredzētais aprīkojums (piemēram, pasažieriem paredzētie logi un durvis, vajadzības personām ar kustību traucējumiem).

6. Vides apstākļi un aerodinamiskie efekti.

Vides ietekme uz ritošo sastāvu un ritošā sastāva ietekme uz vidi (ieskaitot aerodinamiskos apstākļus, ritošā sastāva saskarni ar dzelzceļa sistēmas sliežu ceļu lauka iekārtām un saskarni ar ārējo vidi).

7. Prasības ārējām brīdinājuma ierīcēm, uzrakstiem, programmatūras funkcijām un integritātei.

Ārējās brīdinājuma ierīces, uzraksti, programmatūras funkcijas un integritāte (piemēram, ar drošību saistītas funkcijas, kurām ir ietekme uz vilciena un vilciena vagonu kustību).

8. Borta spēka un vadības iekārtas.

Borta vilces, elektriskās un vadības sistēmas, ritošā sastāva saskarne ar elektroapgādes infrastruktūru un visi ar elektromagnētisko savietojamību saistītie aspekti.

9. Personālam paredzētais aprīkojums, saskarnes un vide.

Personālam paredzētās borta iekārtas, saskarnes, darba apstākļi un vide (ieskaitot vadītāja kabīni, vadītāja un mašīnas saskarni).

10. Ugunsdrošība un evakuācija.

11. Ekipēšana.

Ekipēšanai paredzētās borta iekārtas un saskarnes.

12. Borta kontroles, vadības un signalizācijas iekārtas.

Visas borta iekārtas, kas nepieciešamas kustības drošības garantēšanai, kā arī to vilcienu kustības vadībai, kuriem atļauts izmantot konkrēto tīklu, un to ietekme uz dzelzceļa sistēmas sliežu ceļu lauka iekārtām.

13. Īpašas ekspluatācijas prasības.

Īpašas ekspluatācijas prasības ritošajam sastāvam (piemēram, avārijas ekspluatācija, ritošā sastāva darba spējas atjaunošana).

14. Kravu pārvadājumu aprīkojums.

Īpašas prasības kravu pārvadājumiem un vides aizsardzībai (ieskaitot īpašās iekārtas bīstamo kravu transportam).

II. Tehnisko prasību klasificēšana

15. Tehniskās prasības, kas attiecas uz I daļā minētajiem parametriem, iedala A, B vai C grupā. Vietēja rakstura tehniskās prasības un ierobežojumus tas neskar, šādas pārbaudes veic pēc pārvadātāju un infrastruktūras pārvaldītāju kopējas vienošanās.

16. A grupa.

A grupā ietvertas šādas tehniskās prasības:

16.1. tehniskās prasības, kuras nosaka starptautiskās normas;

16.2. tehniskās prasības, kuras uzskata par dzelzceļa drošības ziņā ekvivalentām citu dalībvalstu tehniskajām prasībām.

17. B grupa.

B grupā ietvertas visas tehniskās prasības, kas neatbilst A vai C grupas nosacījumiem vai kas vēl nav iedalītas vienā no minētajām grupām.

18. C grupa.

C grupā ietvertas tehniskās prasības, kas ir nepieciešamas un saistītas ar infrastruktūras tehniskajiem raksturlielumiem, lai nodrošinātu drošu ekspluatāciju un savstarpēju izmantojamību attiecīgajā tīklā (piemēram, kravas gabarīts).";

1.23. svītrot 2. pielikumā šādu tekstu:

"APSTIPRINU  
Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas  
   

(atbildīgās amatpersonas amats)

 
   

(atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds un paraksts)

 
________. gada ____._____________________";  

2. Šo noteikumu 1.1. un 1.13. apakšpunkts stājas spēkā 2015. gada 21. maijā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1211 "Noteikumi par ritošā sastāva .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 127Pieņemts: 17.03.2015.Stājas spēkā: 03.04.2015.Zaudē spēku: 16.06.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 66, 02.04.2015. OP numurs: 2015/66.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
273223
03.04.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)