Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.121

Rīgā 2015.gada 10.martā (prot. Nr.14 7.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.marta noteikumos Nr.176 "Noteikumi par īpaša dokumenta formu un saturu krimināltiesiskajā sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm"

Izdoti saskaņā ar Kriminālprocesa likuma
678.panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2008. gada 17. marta noteikumos Nr. 176 "Noteikumi par īpaša dokumenta formu un saturu krimināltiesiskajā sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 45. nr.; 2009, 145. nr.; 2012, 106. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 2.11. un 2.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.11. aizsargājamās personas aizsardzības nodrošināšanai - Eiropas aizsardzības rīkojumu, kas paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīvas 2011/99/ES par Eiropas aizsardzības rīkojumu 7. pantā (11. pielikums);

2.12. paziņošanai par pārkāpumu attiecībā uz pasākumu, kas noteikts uz Eiropas aizsardzības rīkojuma pamata, - veidlapu, kas paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīvas 2011/99/ES par Eiropas aizsardzības rīkojumu 12. pantā (12. pielikums)."

2. Papildināt noteikumus ar 11. un 12. pielikumu šādā redakcijā:

"11.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 17.marta
noteikumiem Nr.176

Eiropas aizsardzības rīkojums,
kas paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/99/ES (2011.gada 13.decembris) par Eiropas aizsardzības rīkojumu 7.pantā

Šajā veidlapā ietvertā informācija jāapstrādā, ievērojot atbilstošu konfidencialitāti

Izdevējvalsts:

Izpildvalsts:

a) Informācija par aizsargājamo personu:

Uzvārds:

Vārds(-i):

Pirmslaulības vai iepriekšējais uzvārds, ja tāds ir:

Dzimums:

Valstspiederība:

Personas kods vai sociālās apdrošināšanas numurs (ja tāds ir):

Dzimšanas datums:

Dzimšanas vieta:

Adreses/dzīvesvietas:

- izdevējvalstī:

- izpildvalstī:

- citur:

Kādas valodas saprot (ja tas ir zināms):

 

Vai aizsargājamajai personai izdevējvalstī ir piešķirta bezmaksas juridiskā palīdzība (ja informācija ir pieejama bez papildu ziņu ievākšanas)?

Jā.

Nē.

Nav zināms.

Ja aizsargājamā persona ir nepilngadīga vai rīcībnespējīga, informācija par personas aizbildni vai aizgādni, vai pārstāvi:

Uzvārds:

Vārds(-i):

Pirmslaulības uzvārds vai iepriekšējais uzvārds, ja tāds ir:

Dzimums:

Valstspiederība:

Birojs/adrese:

 

b) Aizsargājamā persona ir nolēmusi dzīvot vai jau dzīvo izpildvalstī vai ir nolēmusi uzturēties vai jau uzturas izpildvalstī.

Datums, no kura aizsargājamā persona plāno dzīvot vai uzturēties izpildvalstī (ja zināms):

Uzturēšanās laikposms vai laikposmi (ja zināms):

 

c) Vai aizsargājamajai personai vai personai, kas rada apdraudējumu, aizsardzības pasākuma izpildei ir nodotas jebkādas tehniskas ierīces:

Jā - lūgums sniegt īsu kopsavilkumu par izmantotajām ierīcēm:

Nē.

 

d) Kompetentā iestāde, kas izdevusi Eiropas aizsardzības rīkojumu:

Oficiālais nosaukums:

Pilna adrese:

Tālr. Nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods) (numurs)

Faksa Nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods) (numurs)

Kontaktpersonas(-u) dati:

Uzvārds:

Vārds(-i):

Amats (amata nosaukums/dienesta pakāpe):

Tālr. Nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods) (numurs)

Faksa Nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods) (numurs)

E-pasts (ja tāds ir):

Valodas, ko var lietot saziņai:

 

e) Ziņas par aizsardzības pasākumu, uz kura pamata izdots Eiropas aizsardzības rīkojums:

Aizsardzības pasākums noteikts (datums: DD-MM-GGGG):

Aizsardzības pasākums kļuva izpildāms (datums: DD-MM-GGGG):

Aizsardzības pasākuma lietas numurs (ja tāds ir):

Iestāde, kas pieņēmusi aizsardzības pasākumu:

 

f) Kopsavilkums par faktiem un to apstākļu apraksts, tostarp attiecīgā gadījumā tā nodarījuma klasifikācija, pamatojoties uz kuru piemērots e) punktā minētais aizsardzības pasākums:

g) Ziņas par aizliegumu(-iem) vai ierobežojumu(-iem), kas ar aizsardzības pasākumu uzlikti personai, kura rada apdraudējumu:

- Aizlieguma(-u) vai ierobežojuma(-u) raksturojums (var izdarīt atzīmi vairāk nekā vienā izvēles rūtiņā):

aizliegums apmeklēt konkrētus apvidus, vietas vai noteiktas teritorijas, kur dzīvo vai ko apmeklē aizsargājamā persona

- ja izdarījāt atzīmi šajā rūtiņā, lūgums norādīt precīzi, kurus konkrētos apvidus, vietas vai noteiktas teritorijas personai, kas rada apdraudējumu, ir aizliegts apmeklēt:

aizliegums vai noteikumi attiecībā uz jebkāda veida saziņu ar aizsargājamo personu, tostarp izmantojot tālruni, elektronisku vai parastu pastu, faksu vai jebkādus citus līdzekļus

- ja izdarījāt atzīmi šajā rūtiņā, lūgums sniegt visu attiecīgo detalizēto informāciju:

aizliegums vai noteikumi attiecībā uz tuvošanos aizsargājamajai personai tuvāk par noteiktu attālumu

- ja izdarījāt atzīmi šajā rūtiņā, lūgums norādīt precīzi, kāds attālums personai, kas rada apdraudējumu, ir jāievēro attiecībā uz aizsargājamo personu:

- Lūgums norādīt laikposmu, kādā iepriekšminētais(-ie) aizliegums(-i) vai ierobežojums(-i) tiek piemērots(-i) personai, kas rada apdraudējumu:

- Norāde par sodu (ja tāds ir) par aizlieguma vai ierobežojuma pārkāpumu:

 

h) Informācija par personu, kas rada apdraudējumu un kam piemērots(-i) g) punktā minētais(-ie) aizliegums(-i) vai ierobežojums(-i):

Uzvārds:

Vārds(-i):

Pirmslaulības vai iepriekšējais uzvārds, ja tāds ir:

Pseidonīmi, ja tādi ir:

Dzimums:

Valstspiederība:

Personas kods vai sociālās apdrošināšanas numurs (ja tāds ir):

Dzimšanas datums:

Dzimšanas vieta:

Adreses/dzīvesvietas:

- izdevējvalstī:

- izpildvalstī:

- citur:

Kādas valodas saprot (ja tas ir zināms):

Ja iespējams, lūgums sniegt šādu informāciju:

- personas identitātes dokumenta(-u) veids un numurs (identitātes karte, pase):

Vai personai, kas rada apdraudējumu, izdevējvalstī ir piešķirta bezmaksas juridiskā palīdzība (ja informācija ir pieejama bez papildu ziņu ievākšanas)?

Jā.

Nē.

Nav zināms.

 

i) Citi apstākļi, kas varētu ietekmēt aizsargājamās personas iespējamā apdraudējuma izvērtējumu (fakultatīva informācija):

 

j) Cita noderīga informācija (piemēram, ja tā ir pieejama un vajadzīga, - informācija par citām valstīm, kurās attiecībā uz to pašu aizsargājamo personu iepriekš ir pieņemti aizsardzības pasākumi):

 

k) Lūgums aizpildīt:

spriedums Pamatlēmuma 2008/947/TI 2. panta nozīmē jau ir pārsūtīts citai dalībvalstij

- Ja izdarījāt atzīmi šajā rūtiņā, lūgums sniegt kontaktinformāciju par kompetento iestādi, kurai ir nosūtīts spriedums:

lēmums par uzraudzības pasākumiem Pamatlēmuma 2009/829/TI 4. panta nozīmē jau ir nosūtīts citai dalībvalstij

- Ja izdarījāt atzīmi šajā rūtiņā, lūgums sniegt kontaktinformāciju par kompetento iestādi, kurai ir nosūtīts lēmums par uzraudzības pasākumiem:

Eiropas aizsardzības rīkojuma izdevējiestādes un/vai tās pārstāvja paraksts, ar ko apstiprina rīkojuma satura pareizību:

Nosaukums/vārds:

Amats (amata nosaukums/dienesta pakāpe):

Datums:

Lietas numurs (ja tāds ir):

(Attiecīgā gadījumā) oficiāls zīmogs:

 

12.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 17.marta
noteikumiem Nr.176

Veidlapa,
kas paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/99/ES (2011.gada 13.decembris) par Eiropas aizsardzības rīkojumu 12.pantā

Ziņojums par pārkāpumu attiecībā uz pasākumu, kas noteikts uz Eiropas aizsardzības rīkojuma pamata

Šajā veidlapā ietvertā informācija jāapstrādā, ievērojot atbilstošu konfidencialitāti

a) Ziņas par personu, kas rada apdraudējumu:

Uzvārds:

Vārds(-i):

Pirmslaulības vai iepriekšējais uzvārds, ja tāds ir:

Pseidonīmi, ja tādi ir:

Dzimums:

Valstspiederība:

Personas kods vai sociālās apdrošināšanas numurs (ja tāds ir):

Dzimšanas datums:

Dzimšanas vieta:

Adrese:

Kādas valodas saprot (ja tas ir zināms):

 

b) Ziņas par aizsargājamo personu:

Uzvārds:

Vārds(-i):

Pirmslaulības vai iepriekšējais uzvārds, ja tāds ir:

Dzimums:

Valstspiederība:

Dzimšanas datums:

Dzimšanas vieta:

Adrese:

Kādas valodas saprot (ja tas ir zināms):

 

c) Ziņas par Eiropas aizsardzības rīkojumu:

Rīkojums izdots (datums):

Lietas numurs (ja tāds ir):

Iestāde, kas izdevusi rīkojumu:

Oficiālais nosaukums:

Adrese:

 

d) Ziņas par iestādi, kas atbildīga par aizsardzības pasākuma izpildi (ja tāda ir), kuru izpildvalsts pieņēmusi saskaņā ar Eiropas aizsardzības rīkojumu:

Iestādes oficiālais nosaukums:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds:

Amats (amata nosaukums/dienesta pakāpe):

Adrese:

Tālr. Nr.: (valsts kods) (apgabala kods) (numurs)

Faksa Nr.: (valsts kods) (apgabala kods) (numurs)

E-pasts:

Valodas, ko var lietot saziņai:

 

e) Pēc Eiropas aizsardzības rīkojuma atzīšanas izpildes dalībvalsts kompetento iestāžu noteiktā(-o) aizlieguma(-u) vai ierobežojuma(-u) pārkāpums un/vai citi apstākļi, kuri varētu būt iemesls jebkāda turpmāka lēmuma pieņemšanai:

Pārkāpums attiecas uz šādu(-iem) aizliegumu(-iem) vai ierobežojumu(-iem) (var izdarīt atzīmi vairāk nekā vienā izvēles rūtiņā):

aizliegums apmeklēt konkrētus apvidus, vietas vai noteiktas teritorijas, kur dzīvo vai ko apmeklē attiecīgā aizsargājamā persona;

aizliegums vai noteikumi attiecībā uz jebkāda veida saziņu ar aizsargājamo personu, tostarp izmantojot tālruni, elektronisku vai parastu pastu, faksu vai jebkādus citus līdzekļus;

aizliegums vai noteikumi attiecībā uz tuvošanos aizsargājamajai personai tuvāk par noteiktu attālumu;

jebkāds cits pasākums, kas atbilst aizsardzības pasākumam, kurš ir Eiropas aizsardzības rīkojuma pamatā, un ko izpildvalsts kompetentās iestādes pieņēmušas pēc Eiropas aizsardzības rīkojuma atzīšanas.

Pārkāpuma(-u) apraksts (vieta, datums un konkrētie apstākļi):

Saskaņā ar 11. panta 2. punktu:

- pārkāpuma rezultātā izpildvalstī veiktie pasākumi;

- pārkāpuma iespējamās juridiskās sekas izpildvalstī:

Citi apstākļi, kuru rezultātā varētu tikt pieņemts jebkāds turpmāks lēmums

Apstākļu apraksts:

 

f) Ziņas par kontaktpersonu, ja vajadzīga papildu informācija saistībā ar pārkāpumu:

Uzvārds:

Vārds(-i):

Adrese:

Tālr. Nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods) (numurs)

Faksa Nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods) (numurs)

E-pasts:

Valodas, ko var lietot saziņai:

Veidlapas izdevējiestādes un/vai tās pārstāvja paraksts, ar ko apliecina veidlapas satura pareizību:

Nosaukums/vārds:

Amats (amata nosaukums/dienesta pakāpe):

Datums:

(Attiecīgā gadījumā) oficiāls zīmogs:

"

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 121Pieņemts: 10.03.2015.Stājas spēkā: 14.03.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 52, 13.03.2015. OP numurs: 2015/52.8
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
272775
14.03.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva