Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.113

Rīgā 2015.gada 3.martā (prot. Nr.12 14.§)
Valsts budžeta līdzekļu plānošanas un maksājumu veikšanas kārtība Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un projektu īstenošanai

(Noteikumu nosaukums MK 14.06.2016. noteikumu Nr. 378 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu (turpmāk – programma) un projektu (turpmāk – projekts) īstenošanai un veic maksājumus.

2. Valsts budžetā plāno līdzekļus:

2.1. programmu finansējuma saņēmējiem Latvijā:

2.1.1. valsts budžeta iestādēm;

2.1.2. no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām (tai skaitā plānošanas reģioniem) un to izveidotām iestādēm;

2.1.3. valsts kapitālsabiedrībām, kas pilda valsts deleģētās funkcijas attiecībā uz publiskās infrastruktūras sakārtošanu un apsaimniekošanu, ja plānotā valsts budžeta līdzekļu piešķiršana projektu īstenošanai nav uzskatāma par komercdarbības atbalstu Komercdarbības atbalsta kontroles likuma izpratnē;

2.1.4. pašvaldībām un to izveidotām iestādēm;

2.1.5. citām valsts kapitālsabiedrībām, kas nav minētas šo noteikumu 2.1.3. apakšpunktā, bet kas pilda valsts deleģētās funkcijas, ja plānoto valsts budžeta līdzekļu piešķiršana projektu īstenošanai nav uzskatāma par komercdarbības atbalstu Komercdarbības atbalsta kontroles likuma izpratnē;

2.1.6. pašvaldību kapitālsabiedrībām, kas pilda pašvaldības deleģētās funkcijas, ja plānotā valsts budžeta līdzekļu piešķiršana projektu īstenošanai nav uzskatāma par komercdarbības atbalstu Komercdarbības atbalsta kontroles likuma izpratnē;

2.1.7. biedrībām un nodibinājumiem;

2.2. programmu finansējuma saņēmējiem programmas partnervalstīs.

3. Valsts budžeta līdzekļus plāno šādu programmu īstenošanai:

3.1. Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programma (Interreg V–A EE–LV–Igaunija–Latvija);

3.2. Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma (Interreg V–A LV–LT–Latvija–Lietuva);

3.3. Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma (Interreg V–A Somija–Igaunija–Latvija–Zviedrija (Centrālbaltija));

3.4. Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma (Interreg V–B Baltijas jūra);

3.5. INTERREG EUROPE starpreģionu sadarbības programma (INTERREG EUROPE);

3.6. URBACT III starpreģionu sadarbības programma (URBACT);

3.7. ESPON starpreģionu sadarbības programma (ESPON);

3.8. INTERACT III teritoriālās sadarbības programmu labas pārvaldības programma;

3.9. citas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmas, kuras īstenojamas ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu un kurās var piedalīties Latvijā reģistrēti programmas finansējuma saņēmēji saskaņā ar attiecīgās programmas nosacījumiem;

3.10. Latvijas– Krievijas pārrobežu sadarbības programma;

3.11. Latvijas–Lietuvas– Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma.

(Grozīts ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 378)

4. Programmu finansēšanas avoti ir Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums vai Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta līdzfinansējums, priekšfinansējums no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un valsts budžeta līdzekļi atbilstoši Latvijas nacionālā līdzfinansējuma apmēram.

(MK 03.04.2018. noteikumu Nr. 199 redakcijā)

II. Programmām, programmu tehniskās palīdzības prioritātēm un projektiem paredzēto valsts budžeta līdzekļu plānošana un līdzfinansējuma daļas atmaksas nodrošināšana

5. Nozaru ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes valsts budžeta līdzekļu finansējumu savā budžetā plāno, ņemot vērā šo noteikumu 3. punktā minētās attiecīgās programmas nosacījumus, kā arī pamatojoties uz vadošās iestādes un finansējuma saņēmēja līgumu par programmas līdzfinansējuma piešķiršanu (turpmāk – finansēšanas līgums) un projekta partneru līgumu par projekta ieviešanu (turpmāk – partnerības līgums).

(Grozīts ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 378)

6. Ja, ņemot vērā attiecīgās programmas nosacījumus, finansēšanas līguma vai partnerības līguma noslēgšana valsts budžeta līdzekļu plānošanas laikā nav iespējama, nozaru ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes valsts budžeta līdzekļu finansējumu savā budžetā plāno, ņemot vērā šo noteikumu 3. punktā minētās attiecīgās programmas nosacījumus un pamatojoties uz vadošās iestādes lēmumu par projekta apstiprināšanu un apliecinājumu par konkrētā Latvijas finansējuma saņēmēja projekta finansēšanas apjomu, ko iesniedzis partneris, kurš paraksta finansēšanas līgumu ar vadošo iestādi (turpmāk – vadošais partneris).

(Grozīts ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 378)

7. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžetā kā valsts budžeta dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un valsts budžeta ilgtermiņa saistības plāno:

7.1. Latvijas (kā šo noteikumu 3. punktā minēto programmu dalībvalsts) ikgadējo iemaksu attiecīgās programmas tehniskās palīdzības prioritātēm;

7.2. Latvijas puses līdzfinansējumu projekta daļai, kurā piedalās šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.10. un 3.11. apakšpunktā minēto programmu 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6. un 2.1.7. apakšpunktā minētie finansējuma saņēmēji no Latvijas, ja tie pieprasa valsts budžeta līdzekļus;

7.3. šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētās programmas maksājumu naudas plūsmas priekšfinansēšanas nodrošināšanai.

(MK 03.04.2018. noteikumu Nr. 199 redakcijā)

8. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžetā plāno finansējumu šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētās programmas īstenošanai kā ārvalstu finanšu palīdzību un valsts budžeta ilgtermiņa saistības atbilstoši programmā paredzētajām prioritātēm, programmas starptautiskajiem līgumiem un finansējuma sadalījumam pa gadiem:

8.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu, kas paredzēts šo noteikumu 2. punktā minētajiem finansējuma saņēmējiem;

8.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu programmas tehniskās palīdzības prioritātei un Lietuvas Republikas ikgadējās iemaksas;

8.3. Eiropas Reģionālās attīstības fonda daļu, lai nodrošinātu šo noteikumu 7.3. apakšpunktā piešķirtā priekšfinansējuma atmaksu valsts budžetā.

(MK 03.04.2018. noteikumu Nr. 199 redakcijā)

8.1 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžetā plāno finansējumu šo noteikumu 3.10. apakšpunktā minētās programmas īstenošanai kā ārvalstu finanšu palīdzību un valsts budžeta ilgtermiņa saistības atbilstoši programmā paredzētajām prioritātēm, programmas starptautiskajiem līgumiem un finansējuma sadalījumam pa gadiem:

8.1 1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta līdzfinansējumu, kas paredzēts šo noteikumu 2. punktā minētajiem finansējuma saņēmējiem;

8.1 2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta līdzfinansējumu programmas tehniskajai palīdzībai;

8.1 3. Krievijas Federācijas ikgadējās iemaksas programmas projektiem un tehniskajai palīdzībai.

(MK 14.06.2016. noteikumu Nr. 378 redakcijā)

9. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžetā plāno finansējumu šo noteikumu 3.1., 3.3. un 3.4. apakšpunktā minēto programmu informācijas punktu darbības nodrošināšanai Latvijā kā ārvalstu finanšu palīdzību un valsts budžeta ilgtermiņa saistības atbilstoši līgumam, kas noslēgts starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju vai Valsts reģionālās attīstības aģentūru un attiecīgās programmas vadošo iestādi par programmas informācijas punkta apsaimniekošanu (turpmāk – apsaimniekošanas līgums).

10. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžetā plāno finansējumu šo noteikumu 3.5. un 3.6. apakšpunktā minēto programmu informācijas punktu darbības nodrošināšanai Latvijā un valsts budžeta ilgtermiņa saistības saskaņā ar apsaimniekošanas līguma nosacījumiem kā:

10.1. valsts budžeta dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem līdz simts procentiem;

10.2. ārvalstu finanšu palīdzību – no programmas vadošās iestādes saņemto programmas finansējuma daļu, lai nodrošinātu atmaksu valsts budžetā.

11. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir šo noteikumu 3. punktā minēto programmu projektu īstenotāja, tā plāno valsts budžeta līdzekļus saskaņā ar šo noteikumu 12., 13., 14., 15. un 16. punktu.

12. Nozaru ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes attiecīgās nozares ministrijas budžetā atsevišķā valsts budžeta programmā vai apakšprogrammā plāno līdzekļus šo noteikumu 3. punktā minēto programmu apstiprinātajiem projektiem atbilstoši projektā paredzētajām prioritātēm un piešķirtā finansējuma sadalījumam pa gadiem un valsts budžeta ilgtermiņa saistības šo noteikumu 2.1.1., 2.1.2. un 2.1.3. apakšpunktā minētajiem finansējuma saņēmējiem.

13. Ja šo noteikumu 2.1.1. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs ir vadošais partneris, tad attiecīgā nozares ministrija vai cita centrālā valsts iestāde savā budžetā plāno:

13.1. priekšfinansējumu no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem līdz simts procentiem savas projekta daļas īstenošanai un izdevumus saskaņā ar līguma nosacījumiem;

13.2. no programmas vadošās iestādes saņemto Eiropas Reģionālās attīstības fonda vai Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta līdzfinansējuma daļu, lai atmaksātu finansējumu projekta partneriem par viņu projekta daļu un nodrošinātu finansējuma atmaksu valsts budžetā par savu projekta daļu.

(Grozīts ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 378)

14. Ja šo noteikumu 2.1.1. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs nav vadošais partneris, tad attiecīgā nozares ministrija vai cita centrālā valsts iestāde savā budžetā plāno:

14.1. priekšfinansējumu no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem līdz simts procentiem savas projekta daļas īstenošanai un izdevumus saskaņā ar līguma nosacījumiem;

14.2. no vadošā partnera saņemto Eiropas Reģionālās attīstības fonda vai Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta līdzfinansējuma daļu, lai nodrošinātu finansējuma atmaksu valsts budžetā.

(Grozīts ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 378)

15. Ja šo noteikumu 2.1.2. un 2.1.3. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs ir projektu partneris vai vadošais partneris, tad attiecīgās nozares ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes budžetā plāno:

15.1. priekšfinansējumu no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem līdz simts procentiem šo noteikumu 2.1.2. un 2.1.3. apakšpunktā minēto finansējuma saņēmēju projekta daļas īstenošanai;

15.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda vai Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta līdzfinansējuma daļu, kas tiek saņemta ministrijas budžetā no šo noteikumu 2.1.2. un 2.1.3. apakšpunktā minētajiem finansējuma saņēmējiem, lai nodrošinātu finansējuma atmaksu valsts budžetā.

(Grozīts ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 378)

16. Šo noteikumu 2.1.3. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja līdzekļus plāno tās nozares ministrijas budžetā, kura ir finansējuma saņēmēja kapitāla vai kapitāla daļu turētāja.

17. Šo noteikumu 2.1.2. un 2.1.3. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs:

17.1. 10 darbdienu laikā pēc Eiropas Reģionālās attīstības fonda vai Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta līdzfinansējuma daļas saņemšanas nodrošina no vadošā partnera vai no šo noteikumu 3. punktā minētajām programmām saņemtās Eiropas Reģionālās attīstības fonda vai Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta līdzfinansējuma daļas atmaksu attiecīgajai nozares ministrijai, no kuras ir saņemts finansējums projekta īstenošanai;

17.2. nodrošina projekta partneru daļu atmaksu saskaņā ar šo noteikumu 3. punktā minēto programmu nosacījumiem, ja tas ir vadošais partneris.

(Grozīts ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 378)

III. Valsts budžeta līdzekļu pieprasījuma sagatavošana programmām, programmu tehniskās palīdzības prioritātēm, programmu informācijas punktiem un projektiem

18. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un pārējās nozaru ministrijas sagatavo valsts budžeta līdzekļu pieprasījumus saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem par budžeta pieprasījumu sagatavošanu, ņemot vērā šo noteikumu II nodaļā noteiktos plānošanas nosacījumus.

19. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija valsts budžeta līdzekļu pieprasījumā iekļauj šādu informāciju:

19.1. šo noteikumu 3. punktā minētajām programmām iedalītā finansējuma apmērs attiecīgajā gadā;

19.2. valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjoms;

19.3. valsts budžeta likumā kārtējam gadam un tā grozījumos vai atbilstoši maksimāli pieļaujamajiem izdevumiem plānotais un papildu nepieciešamais finansējums šo noteikumu 2. punktā minēto finansējuma saņēmēju projektu īstenošanai, programmu tehniskās palīdzības prioritātēm un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un tās padotības iestāžu projektu īstenošanai;

19.4. Eiropas Reģionālās attīstības fonda vai Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta līdzfinansējuma apmērs un valsts budžeta līdzekļi atbilstoši Latvijas nacionālā līdzfinansējuma apmēram.

(Grozīts ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 378)

20. Nozaru ministrijas valsts budžeta līdzekļu pieprasījumā iekļauj šādu informāciju:

20.1. projektam iedalītā finansējuma apmērs attiecīgajā gadā;

20.2. valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjoms;

20.3. valsts budžeta likumā kārtējam gadam un tā grozījumos vai atbilstoši maksimāli pieļaujamajiem izdevumiem plānotais un papildu nepieciešamais līdzfinansējums šo noteikumu 2.1.1., 2.1.2. un 2.1.3. apakšpunktā minēto finansējuma saņēmēju projektu īstenošanai;

20.4. Eiropas Reģionālās attīstības fonda vai Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta līdzfinansējuma apmērs un valsts budžeta līdzekļi atbilstoši Latvijas nacionālā līdzfinansējuma apmēram saskaņā ar šo noteikumu 5. un 6. punktu;

20.5. finansējuma apmērs, ko plānots atmaksāt no Eiropas Reģionālās attīstības fonda vai Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta līdzfinansējuma līdzekļiem šo noteikumu 2.1.1., 2.1.2. un 2.1.3. apakšpunktā minētajiem finansējuma saņēmējiem, sadalījumā pa gadiem visā projekta īstenošanas laikā.

(Grozīts ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 378)

21. Nozaru ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nodrošina, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda vai Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta līdzfinansējums atmaksai valsts pamatbudžetam tiek ieskaitīts valsts pamatbudžeta ieņēmumos 20 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz saimnieciskā gada beigām. Ja nozares ministrija vai cita centrālā valsts iestāde finansējumu saņem vēlāk nekā 20 darbdienas pirms saimnieciskā gada beigām un nevar nodrošināt finansējuma ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos minētajā termiņā, tā rīkojas saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem par asignējumu piešķiršanu un izpildi un pārskaita finansējumu nākamajā gadā, tikko tas kļūs iespējams.

(Grozīts ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 378)

IV. Maksājumu veikšanas kārtība

22. Ja vadošais partneris šo noteikumu 3.2. un 3.10. apakšpunktā minētajās programmās ir šo noteikumu 2.1.1., 2.1.2., 2.1.4. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija programmā noteiktajos termiņos pārskaita finansējumu uz vadošā partnera kontu Valsts kasē, kas norādīts vadošā partnera un programmas vadošās iestādes finansēšanas līgumā vai apstiprinātajā aktuālajā projekta progresa pārskatā.

(Grozīts ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 378)

23. Ja vadošais partneris šo noteikumu 3.2. un 3.10. apakšpunktā minētajās programmās ir šo noteikumu 2.1.3., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7. un 2.2. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija programmā noteiktajos termiņos pārskaita finansējumu uz vadošā partnera kontu Valsts kasē vai kontu kredītiestādē, kas norādīts vadošā partnera un programmas vadošās iestādes finansēšanas līgumā vai apstiprinātajā aktuālajā projekta progresa pārskatā.

(Grozīts ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 378)

24. Maksājumi vadošajam partnerim šo noteikumu 3. punktā minēto programmu (izņemot šo noteikumu 3.2. un 3.10. apakšpunktā minētās programmas) ietvaros notiek programmās noteiktajā kārtībā un termiņos, kā arī saskaņā ar vadošā partnera un programmas vadošās iestādes finansēšanas līgumu.

(Grozīts ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 378)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts budžeta līdzekļu plānošanas un maksājumu veikšanas kārtība Eiropas Strukturālo un investīciju .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 113Pieņemts: 03.03.2015.Stājas spēkā: 06.03.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 46, 05.03.2015. OP numurs: 2015/46.6
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
272617
{"selected":{"value":"06.04.2018","content":"<font class='s-1'>06.04.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"06.04.2018","iso_value":"2018\/04\/06","content":"<font class='s-1'>06.04.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"18.06.2016","iso_value":"2016\/06\/18","content":"<font class='s-1'>18.06.2016.-05.04.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.03.2015","iso_value":"2015\/03\/06","content":"<font class='s-1'>06.03.2015.-17.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
06.04.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)