Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.20

Rīgā 2015.gada 27.janvārī (prot. Nr.5 15.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likuma
4.panta ceturto daļu, 5.panta ceturto un astoto daļu un
6.panta septīto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 35. nr.; 2013, 33. nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 8. punkta otro teikumu;

1.2. papildināt 18. punktu ar otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

"Latvijas pārstāvniecība personai, kura uzturas ārvalstī un ir informējusi pārstāvniecību, ka objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, veselības stāvokļa vai dzīvesvietas attāluma dēļ) nevar ierasties pārstāvniecībā, pasi vai personas apliecību, kurā nav iekļauti sertifikāti, var nosūtīt ar ierakstītu pasta sūtījumu vai kurjerpastu (turpmāk - sūtījums). Sūtījuma izmaksas sedz persona.";

1.3. papildināt noteikumus ar 22.3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.3.4. ja Latvijas pārstāvniecībā nav nodrošināta iespēja personu nofotografēt;";

1.4. izteikt 23.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.6. ja persona vēlas, lai pasē vai personas apliecībā tiktu iekļauta personvārda citas valodas oriģinālforma latīņalfabētiskajā transliterācijā, un minētā atšķirība nav norādīta Iedzīvotāju reģistrā vai iepriekšējā personu apliecinošā dokumentā, personvārda rakstības atšķirības apliecinošu dokumentu, kas izdots citā valodā, - dzimšanas apliecību, laulības apliecību, laulības šķiršanu apliecinošu dokumentu vai dokumentu, kas apliecina personvārda maiņu;";

1.5. papildināt noteikumus ar 23.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.7. ja persona vēlas, lai pasē vai personas apliecībā tiktu iekļauta personvārda vai dzimtas uzvārda vēsturiskā forma, un minētā forma nav norādīta Iedzīvotāju reģistrā vai iepriekšējā personu apliecinošā dokumentā, - personvārda vai dzimtas uzvārda rakstības vēsturisko formu apliecinošu dokumentu.";

1.6. papildināt 28. punkta pirmo teikumu aiz vārdiem "parakstot izdrukātu iesniegumu" ar vārdiem "vai personai parakstoties uz paraksta attēla iegūšanas aparatūras sensora";

1.7. izteikt 29. punktu šādā redakcijā:

"29. Persona līdz 10 gadu vecumam vai persona, kas nespēj parakstīties fizisku trūkumu, veselības stāvokļa vai rakstītneprasmes dēļ, iesniegumā vai uz paraksta attēla iegūšanas aparatūras sensora neparakstās, un personu apliecinošā dokumentā personas paraksts netiek iekļauts vai tiek iekļauta atzīme par paraksta neesību.";

1.8. izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Persona, parakstot iesniegumu, piekrīt tajā iekļautajām ziņām un apliecina iesniegumā norādīto ziņu pareizību. Ja persona nespēj parakstīties fizisku trūkumu, veselības stāvokļa vai rakstītneprasmes dēļ, persona apliecina mutiski, ka piekrīt iesniegumā norādītajām ziņām un apliecina iesniegumā norādīto ziņu pareizību.";

1.9. papildināt 40. punktu aiz vārdiem "Latvijas pārstāvniecībā" ar vārdiem "un viņas iepriekšējais personu apliecinošais dokuments ir zudis";

1.10. papildināt 44. punktu aiz vārdiem "parakstās iesniegumā" ar vārdiem "izņemot gadījumu, ja pase vai personas apliecība, kurā nav iekļauti sertifikāti, personai nosūtīta ar sūtījumu";

1.11. izteikt 50. punktu šādā redakcijā:

"50. Neizsniegtu personu apliecinošu dokumentu un ar to saistīto šo noteikumu 42. punktā minēto informāciju pārvalde glabā divus gadus un pēc tam iznīcina.";

1.12. aizstāt 59. punktā vārdus un skaitļus "līdz 2012. gada 31. martam" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2015. gada 27. janvārim";

1.13. izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 21.februāra
noteikumiem Nr.134

Latvijas pilsoņa pases paraugs

I. Pases vāks (1. vāks) (1. attēls)

Krāsa: bordo sarkans-violets

EIROPAS SAVIENĪBA

LATVIJAS REPUBLIKA

Valsts simbolika: lielais valsts ģerbonis zelta krāsā

PASE

Mikroshēmas simbols (saskaņā ar ICAO)

 

II. Pases pirmā vāka iekšpuse (2. vāks) (2.a attēls)

 

III. 1. lappuse (datu lapas otra puse) (2.b attēls)

Eiropas Savienība

Европейски Съюз

Unión Europea

Evropská unie

Europæiske Union

Europäische Union

Euroopa Liit

Еυρωπαϊκή 'Ενωση

European Union

Union Européenne

An tAontas Eorpach

Unione Europea

Europos Sąjunga

Európai Unió

Unjoni Ewropea

Europese Unie

Unia Europejska

União Europeia

Uniunea Europeană

Európska únia

Evropska unija

Euroopan unioni

Europeiska Unionen

Europska Unija

 

Latvijas Republika

Република Латвия

República de Letonia

Lotyšská republika

Republikken Letland

die Republik Lettland

Läti Vabariik

Δημοκρατία της Λετονίας

Republic of Latvia

la République de Lettonie

Poblacht na Laitvia

Repubblica di Lettonia

Latvijos Respublika

Lett Köztársaság

Repubblika tal-Latvja

de Republiek Letland

Republika Łotewska

República da Letónia

Republica Letonă

Lotyšská republika

Republika Latvija

Latvian tasavalta

Republiken Lettland

Republika Latvija

 

Pase

Паспорт

Pasaporte

Cestovní pas

Pas

Reisepass

Pass

Διαβατήριο

Passport

Passeport

Pas

Passaporto

Pasas

Útlevél

Passaport

Paspoort

Paszport

Passaporte

Paşaport

Cestovný pas

Potni list

Passi

Pass

Putovnica

 

IV. 2. lappuse (datu lapa) (3.a attēls)

Datu lapa - informācijas lauku nosaukumi latviešu, angļu, franču valodā, indekss pie informācijas lauka - zināšanai un atbilstošā tulkojuma atrašanai

Pase/Passport/Passeport

Latvija/Latvia/Lettonie

Tips/Type/Type

P

Valsts kods/Code of Issuing State/Code du pays

LVA

Pases Nr./Passport No./No de passeport

1. Uzvārds/Surname/Nom

2. Vārds(-i)/Given name(-s)/Prénom(-s)

3. Pilsonība/Nationality/Nationalité

4. Augums/Height/Taille

5. Dzimums/Sex/Sexe

6. Dzimšanas datums/Date of birth/Date de naissance

7. Personas kods/Personal No./Code d'identité

8. Izdevējiestāde/Authority/Autorité

9. Dzimšanas vieta/Place of birth/Lieu de naissance

10. Izdošanas datums/Date of issue/Date de délivrance

11. Paraksts/Holder's signature/Signature du titulaire

12. Derīga līdz/Date of expiry/Date d'expiration

 

V. 3. lappuse (3.b attēls)

Tautība XXXXXXX

Pases turētāja personvārda oriģinālforma latīņalfabētiskajā transliterācijā ir/

The original form of the name of the holder of this passport transliterated in Latin alphabet is/

La forme originale du nom du titulaire de ce passeport en translittération à l'alphabet latin est

PERSONVĀRDS

Pases turētāja personvārda vai dzimtas uzvārda vēsturiskā forma ir/

The historical form of the given name or the family name of the holder of this passport is/

La forme historique du prénom ou du nom de famille du titulaire de ce passeport est

PERSONVĀRDS

(Ierakstus izdara personalizācijas procesā)

 

VI. 4. un 5. lappuse (4.a un 4.b attēls)

Datu lapas informācijas lauku nosaukumu tulkojums Eiropas Savienības valstu valodās

 

BG

1. Фамилия 2. Имена 3. Гражданство 4. Ръст 5. Пол 6. Дата на раждане 7. Единен граждански номер 8. Издаден от 9. Място на раждане 10. Дата на издаване 11. Подпис на притежателя 12. Дата на валидност

ES

1. Apellido 2. Nombre (s) 3. Nacionalidad 4. Talla 5. Sexo 6. Fecha de nacimiento 7. Número de identidad 8. Autoridad 9. Lugar de nacimiento 10. Fecha de expedición 11. Firma del titular 12. Fecha de caducidad

CS

1. Přijmení 2. Jméno 3. Státní občanství 4. Výška 5. Pohlaví 6. Datum narození 7. Rodné číslo 8. Pas vydal 9. Místo narození 10. Datum vydání 11. Podpis držitele 12. Platnost do

DA

1. Efternavn 2. Fornavne 3. Nationalitet 4. Højde 5. Køn 6. Fødselsdato 7. Personnummer 8. Myndighed 9. Fødested 10. Udstedelsesdato 11. Indehaverens underskrift 12. Gyldigt indtil

DE

1. Name 2. Vornamen 3. Staatsangehörigkeit 4. Größe 5. Geschlecht 6. Geburtstag 7. Persoenliche Identifizierungsnummer 8. Ausstellende Behörde 9. Geburtsort 10. Ausstellungsdatum 11. Unterschrift der Inhaberin 12. Gültig bis

ET

1. Perekonnanimi 2. Eesnimed 3. Kodakondsus 4. Pikkus 5. Sugu 6. Sünniaeg 7. Isikukood 8. Väljaandja 9. Sünnikoht 10. Välja antud 11. Kasutaja allkiri 12. Kehtiv kuni

EL

1. Επώνυμο 2.'Ονομα 3. Ιϑαγένεια 4. Υψος 5. Φύλο 6. Ημερομηνία γέννησης 7. Προσωπική ταυτοποίηση 8. Εκδούσα Αρχή 9. Τόπος γεννήσεως 10. Ημερομηνία έκδοσης 11. Υπογραφή κατόχου 12. Ημερομηνία λήξης

GA

1. Sloinne 2. Réamhainm (neacha) 3. Náisiúntacht 4. Airde 5. Gnéas 6. Dáta breithe 7. Uimhir aitheantais phearsanta 8. Údarás eisiúna 9. Áit bhreithe 10. Dáta eisiúna 11. Síniú an tsealbhóra 12. As feidhm

IT

1. Cognome 2. Nome 3. Cittadinanza 4. Statura 5. Sesso 6. Data di nascita 7. Codice fiscale 8. Autorità di rilascio 9. Luogo di nascita 10. Data di rilascio 11. Firma del titolare 12. Data di scadenza

LT

1. Pavardé 2. Vardas(-ai) 3. Pilietybé 4. Ūgis 5. Lytis 6. Gimimo data 7. Asmens kodas 8. Išdavusi institucija 9. Gimimo vieta 10. Išdavimo data 11. Asmens parašas 12. Galioja iki

HU

1. Családi név 2. Utónév(-ek) 3. Állampolgárság 4. Magasság 5. Nem 6. Születési idö 7. Személyi szám 8. Kiállitó hatóság 9. Születési hely 10. Kiállítási dátum 11. Aláírás 12. Érvényességi idő

MT

1. Kunjom 2. Ismijiet 3. Ċittadinanza 4. Tul 5. Sess 6. Data tat-twelid 7. Numru ta' identifikazzjoni personali 8. Uffiċċju min fejn inħareġ 9. Post tat-twelid 10. Data tal-ħruġ 11. Firma tad-detentur 12. Data meta jiskadi

NL

1. Naam 2. Voornamen 3. Nationaliteit 4. Lengte 5. Geslacht 6. Geboortedatum 7. Persoonsnummer 8. Instantie 9. Geboorteplaats 10. Datum van afgifte 11. Handtekening van de houder 12. De geldigheidsduur van dit paspoort eindigt op

PL

1. Nazwisko 2. Imię 3. Obywatelstwo 4. Wzrost 5. Płeč 6. Data urodzenia 7. Numer identyfikacyjny 8. Organ wydający 9. Miejsce urodzenia 10. Data wydania 11. Podpis posiadacza 12. Data upływu waźnośçi

PT

1. Apelido 2. Nome(-s) próprio(-s) 3. Nacionalidade 4. Altura 5. Sexo 6. Data de nascimento 7. Número de identificação pessoal 8. Autoridade 9. Local de nascimento 10. Data da emissão 11. Assinatura do titular 12. Válido até

RO

1. Numele 2. Prenumele 3. Naţionalitatea 4. Înălţimea 5.Înălţimea 6. Data naşterii 7. Cod numeric personal 8. Organul emitent 9. Locul naşterii 10. Data eliberării 11. Semnătura titularului 12. Data expirării

SK

1. Priezvisko 2. Meno 3. Štátna príslušnost 4. Výška 5. Pohlavie 6. Dátum narodenia 7. Rodné čislo 8. Pas vydal 9. Miesto narodenia 10. Dátum vydania 11. Podpis držitel'a 12. Dátum platnosti

SL

1. Priimek 2. Ime 3. Državljanstvo 4. Višina 5. Spol 6. Rojstni datum 7. EMŠO 8. Pristojni organ 9. Rojstni kraj 10. Datum izdaje 11. Lastnoročni podpis 12. Velja do

FI

1. Sukunimi 2. Etunimet 3. Kansalaisuus 4. Pituus 5. Sukupuoli 6. Syntymäaika 7. Henkilötunnus 8. Myöntävä viranomainen 9. Syntymäkotikunta 10. Myönnetty 11. Haltijan nimikirjoitus 12. Viimeinen voimassaolopäivä

SV

1. Efternamn 2. Förnamn 3. Nationalitet 4. Längd 5. Kön 6. Födelsedatum 7. Personnummer 8. Utfärdande myndighet 9. Födelseort 10. Utfärdat 11. Innehavarens namnteckning 12. Sista giltighetsdag

HR

1. Prezime 2. Ime(-na) 3. Nacionalnost 4. Visina 5. Spol 6. Datum rođenja 7. OIB 8. Izdana od 9. Mjesto rođenja 10. Datum izdavanja 11. Potpis vlasnika 12. Datum isteka valjanosti

 

VII. 6., 7. un 8. lappuse (paredzēta ierakstiem par personas bērniem)

(5.a, 5.b un 6.a attēls)

Bērni/Children/Enfants

1. Uzvārds/Surname/Nom

2. Vārds(-i)/Given name(-s)/Prénom(-s)

5. Dzimums/Sex/Sexe

6. Dzimšanas datums/Date of birth/Date de naissance

7. Personas kods/Personal No./Code d'identité

 

VIII. 9. lappuse (tukša, bez ierakstiem) (6.b attēls)

IX. 10. lappuse un nākamās lapas (7.a un 7.b attēls)

Vīzas/Visas/Visas

 

X. 34. lappuse (8.a attēls)

Šī pase ir Latvijas Republikas īpašums. Šīs pases turētājs ir Latvijas Republikas aizsardzībā. Latvijas Republikas valdība lūdz visus, no kuriem tas atkarīgs, ļaut šīs pases turētājam brīvi pārvietoties, kā arī sniegt viņam tādu palīdzību un aizsardzību, kāda varētu būt nepieciešama. Šī pase ir derīga ceļošanai uz visām valstīm. Šīs pases turētājam ir tiesības izbraukt no Latvijas Republikas un atgriezties Latvijas Republikā.

This passport is the property of the Republic of Latvia. The holder of this passport is under the protection of the Republic of Latvia. The Government of the Republic of Latvia requests all those whom it may concern to allow the holder to pass freely without let or hindrance and to afford such assistance and protection as may be necessary. This passport is valid to travel to all countries. The holder of this passport is entitled to depart and enter the Republic of Latvia.

Ce passeport est la propriéte de la Republique de Lettonie. Le titulaire de ce passeport est sous la protection de la République de Lettonie. Le gouvernement de la République de Lettonie prie tous, de qui cela dépend, à permettre au titulaire de ce passeport se déplacer librement, ainsi que prêter à lui l'assistance et la protection nécessaire. Ce passeport est valable pour voyager dans tous les pays. Le titulaire de ce passeport a le droit à la sortie et l'entrée en République de Lettonie.

 

XI. 2. vāka iekšpuse (3. vāks) (8.b attēls)

Šajā pasē ir 34 lappuses

Този паспорт съдържа 34 страници

Este pasaporte contiene 34 páginas

Tento pas obsahuje 34 stran.

Dette pas består af 34 sider

Dieser Pass enthält 34 Seiten

Passis on 34 lehekülge

Αυτό το διαβατήριο περιέχει 34 σελίδες

This passport contains 34 pages

Ce passeport contient 34 pages

Tá 34 leathanach sa phas seo.

Questo passaporto contiene 34 pagine

Šiame pase 34 numeruoti puslapiai

Az útlevél 34 oldalt tartalmaz

Dan il-passaport fih 34 paġna

Dit paspoort bevat 34 bladzijden

Ten paszport zawiera 34 stron

Este passaporte contém 34 páginas

Acest paşaport conţine 34 de pagini

Tento pas obsahuje 34 strán

Ta potni list vsebuje 34 strani

Tämä passi sisältää 34 sivua

Detta pass innehåller 34 sidor

Ova putovnica sadrži 34 stranice

1. attēls

2.a un 2.b attēls

3.a un 3.b attēls

4.a un 4.b attēls

5.a un 5.b attēls

6.a un 6.b attēls

7.a un 7.b attēls

8.a un 8.b attēls"

2. Noteikumi piemērojami ar 2015. gada 28. janvāri.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.134 "Personu apliecinošu dokumentu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 20Pieņemts: 27.01.2015.Stājas spēkā: 29.01.2015.Piemērojams ar: 28.01.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 19, 28.01.2015. OP numurs: 2015/19.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
271800
29.01.2015
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"