Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.840

Rīgā 2014.gada 23.decembrī (prot. Nr.72 75.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"
Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 4.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 253. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 6.2.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.2.2.1. veselības aprūpi, ko sniedz vecmāte vai ārsts, kurš specializējies noteiktā specialitātē un nav minēts šo noteikumu 6.2.1.1. apakšpunktā (turpmāk – speciālists), un citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas;";

1.2. izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Tiesības nosūtīt personu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai vai izrakstīt ambulatorai ārstēšanai paredzētās no valsts budžeta līdzekļiem kompensējamās zāles un medicīniskās ierīces ir:

9.1. vecmātēm vai ārstiem, kuriem šādas tiesības ir noteiktas starp dienestu un ārstniecības iestādi noslēgtajā līgumā par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu no valsts budžeta līdzekļiem;

9.2. ārstiem, kuri strādā ieslodzījuma vietu ārstniecības iestādēs un kuriem šādas tiesības ir noteiktas saskaņā ar starpresoru vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp dienestu un Ieslodzījuma vietu pārvaldi;

9.3. ārstiem, kuri strādā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kuras sniedz valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un kuriem šādas tiesības ir noteiktas saskaņā ar starpresoru vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp dienestu un ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūciju;

9.4. ārstiem, kuri nodarbināti Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības iestādēs un kuriem šādas tiesības ir noteiktas saskaņā ar starpresoru vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp dienestu un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.";

1.3. papildināt 10. punkta ievaddaļu aiz vārdiem "saprotamā valodā ievieto" ar vārdiem "kā arī pēc pieprasījuma sniedz";

1.4. izteikt 10.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.3. informāciju par kārtību, kādā iespējams saņemt veselības aprūpes pakalpojumus ārvalstīs, kā arī par kārtību, kādā iespējams saņemt izdevumu atlīdzību par ārvalstīs saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem;";

1.5. papildināt noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Dienests sadarbojas ar ES, EEZ dalībvalstu un Šveices pārrobežu veselības aprūpes kontaktpunktiem jautājumos par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu ārvalstīs un izdevumu atlīdzību par ārvalstīs saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī pēc personas pieprasījuma sniedz ES, EEZ un Šveices kontaktpunktu kontaktinformāciju.";

1.6. svītrot 11.19.3. apakšpunktā vārdus "rehabilitologa vai";

1.7. papildināt noteikumus ar 11.21.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.21.4. tādām personām veicamos laboratoriskos izmeklējumus citās ES un EEZ dalībvalstīs vai Šveicē, kurām šāda nepieciešamība ir apstiprināta ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" konsilija atzinumu un kuras atbilst šo noteikumu 310.3. apakšpunktā minētajam nosacījumam, šādos gadījumos:

11.21.4.1. minimālās reziduālās slimības kontrolei saskaņā ar metodi – faktiskā laikā veikta polimerāzes ķēdes reakcija kaulu smadzeņu aspirātā – personai ar indikācijām alogēnas cilmes šūnu transplantācijai, kurai nepieciešama ārpusģimenes donora meklēšana un konstatētas molekulārģenētiskas izmaiņas, kā arī personai, kurai pēc alogēnas cilmes šūnu transplantācijas no ārpusģimenes donora konstatētas molekulārģenētiskas izmaiņas;

11.21.4.2. personai pēc alogēnas cilmes šūnu transplantācijas no ārpusģimenes donora nepieciešams himērisma monitorings.";

1.8. aizstāt 11.23.1. apakšpunktā vārdu "rehabilitologa" ar vārdu "logopēda";

1.9. papildināt noteikumus ar 11.23.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.23.1.1 ar ģimenes ārsta vai cita speciālista nosūtījumu, saņemot logopēda vai funkcionālā speciālista sniegtus rehabilitācijas pakalpojumus, – līdz pieciem apmeklējumiem;";

1.10. svītrot 11.23.2. apakšpunktā vārdus "vai rehabilitologa";

1.11. izteikt 11.30.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.30.9. mugurkaula distrofiski deģeneratīvu slimību ārstēšanu:

11.30.9.1. ar muguras smadzeņu vai zirgastes kompresijas simptomātiku;

11.30.9.2. ar progresējošu mugurkaula deformāciju, ja ir mugurkaula ķirurģijas konsilija atzinums;";

1.12. svītrot 11.30.10. un 11.30.11. apakšpunktu;

1.13. izteikt 11.35. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.35. medicīnisko apaugļošanu sievietēm pēc 37 gadu vecuma, izņemot gadījumu, ja līdz minētajam vecumam uzsāktā olšūnu stimulācija ar medikamentiem ir bijusi veiksmīga un medicīniskā apaugļošana tiek turpināta līdz embrija transfēram bez tā sasaldēšanas.";

1.14. papildināt 13.1.2. apakšpunktu aiz vārdiem "atvaļinātajiem karavīriem" ar vārdiem "un bijušajiem zemessargiem";

1.15. aizstāt 14.3. apakšpunktā skaitļus un vārdus "3. pielikuma 2. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "3. pielikuma 3. punktā";

1.16. aizstāt 19. punktā skaitli "42,69" ar skaitli "31,00";

1.17. izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Pacienta iemaksu kopsumma par kalendāra gadā saņemtajiem ambulatorajiem un stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem nedrīkst pārsniegt 569,15 euro. Izziņu par to, ka persona kalendāra gada laikā ir saņēmusi veselības aprūpes pakalpojumus un veikusi pacienta iemaksu (tai skaitā apdrošinātāja vai citas personas segto) 569,15 euro apmērā, izsniedz dienesta teritoriālā nodaļa atbilstoši personas uzrādītajiem maksājuma dokumentiem.";

1.18. izteikt 23.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.14. personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās vai paliatīvo veselības aprūpi stacionārajās ārstniecības iestādēs atbilstoši šo noteikumu 3. pielikuma 2.1.26. apakšpunktam, kā arī paliatīvo veselības aprūpi, ko sniedz ģimenes ārsts mājas vizītes laikā;";

1.19. izteikt 50. punktu šādā redakcijā:

"50. Papildus šo noteikumu 49.2. apakšpunktā minētajam nosacījumam ģimenes ārsta īslaicīgais pacients ir:

50.1. persona, kura atrodas ieslodzījuma vietā un ir vērsusies pie ģimenes ārsta ar ieslodzījuma vietā strādājoša ārsta nosūtījumu vai kura ir no ieslodzījuma vietas atbrīvota persona un kuras reģistrācija pie ģimenes ārsta vēl nav atbloķēta;

50.2. persona, kura izrakstīta no psihiatriskā profila stacionārās ārstniecības iestādes un kuras reģistrācija pie ģimenes ārsta vēl nav atbloķēta;

50.3. persona, kura vērsusies pie ģimenes ārsta un kuras reģistrācija pie ģimenes ārsta ir bloķēta atbilstoši šo noteikumu 45.3. apakšpunktam.";

1.20. izteikt 53.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"53.1. ģimenes ārsta pacientu pieņemšanas laiks:

53.1.1. ne mazāk par 20 stundām nedēļā, ja reģistrēto personu skaits praksē ir līdz 2000, tai skaitā ne mazāk par 15 stundām nedēļā pamatpraksē, ja ģimenes ārstam ir vairākas pieņemšanas vietas;

53.1.2. ne mazāk par 25 stundām nedēļā, ja reģistrēto personu skaits praksē ir vairāk nekā 2000 personas, tai skaitā ne mazāk par 19 stundām nedēļā pamatpraksē, ja ģimenes ārstam ir vairākas pieņemšanas vietas;

53.1.3. summējas, ja ģimenes ārstam ir vairākas pieņemšanas vietas;";

1.21. izteikt 67.6.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"67.6.1. ja veselības aprūpes sniedzējs ilgāk nekā sešus mēnešus aizvieto citu ģimenes ārstu;";

1.22. aizstāt 72.3. apakšpunktā vārdu "sešu" ar vārdu "triju";

1.23. svītrot 73.2.1. apakšpunktā vārdus "rehabilitologa vai";

1.24. papildināt noteikumus ar 74.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"74.7. to bērnu parenterālu barošanu, kuri atrodas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē.";

1.25. svītrot 76. punktā vārdus "vai fizioterapeita asistents";

1.26. papildināt 79. punktu aiz vārdiem un skaitļa "šo noteikumu 74.6." ar vārdu un skaitli "un 74.7.";

1.27. svītrot 81. punktā vārdus "rehabilitologs vai";

1.28. papildināt noteikumus ar 93.1 punktu šādā redakcijā:

"93.1 Jaunatvērtās ģimenes ārstu prakses pacientu sarakstā reģistrēto personu skaitu dienests vērtē katru mēnesi divdesmitajā datumā.";

1.29. aizstāt 105. punktā vārdus "un ir nepieciešama personas novērošana pēc manipulācijas veikšanas ne mazāk par trijām stundām" ar vārdiem "un ne mazāk kā trīs stundas veic manipulācijas vai nodrošina personas novērošanu pēc manipulāciju veikšanas";

1.30. izteikt 106. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"106. Dienas stacionārā sniedz ārstniecības pakalpojumus, kurus to sarežģītības, risku vai laikietilpības dēļ nav iespējams sniegt ambulatori, tomēr kuru dēļ nav nepieciešama pacienta uzņemšana stacionārā, lai nodrošinātu ārstniecības personu diennakts uzraudzību. Dienas stacionārā neveic izmeklējumus, ārstnieciskās procedūras un ķirurģiskās operācijas, kuras nav tieši saistītas ar minēto dienas stacionārā veicamo pakalpojumu sniegšanu un kuras var veikt atbilstoši normatīvajiem aktiem par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm vai to struktūrvienībām aprīkotā speciālista vai procedūru kabinetā. Ārstniecības pakalpojumu dienas stacionārā raksturo:";

1.31. papildināt noteikumus ar 131.1 punktu šādā redakcijā:

"131.1 Ārstniecības iestāde personai, kurai nepieciešama šo noteikumu 25. pielikuma 2.1.8. vai 2.1.17. apakšpunktā minētā speciālista pirmā konsultācija, nodrošina šādu konsultāciju ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā no dienas, kad persona vērsusies ārstniecības iestādē.";

1.32. papildināt 137. punktu aiz vārdiem "vai novēršanu" ar vārdiem "kā arī komplikāciju riska novērtēšanu un mazināšanu";

1.33. svītrot 138. punktā "vai rehabilitologs";

1.34. papildināt noteikumus ar 138.1 punktu šādā redakcijā:

"138.1 Papildus šo noteikumu 138. punktā minētajām ārstniecības personām to bērnu atlasi, kuriem nepieciešami logopēda vai audiologopēda pakalpojumi, lai novērtētu valodas attīstības līmeņa atbilstību vecumam, runas aparāta attīstību, runas muskulatūras tonusu un mēles saites garumu, var veikt ģimenes ārsts. Šādā gadījumā logopēds vai audiologopēds izvērtē bērna valodas attīstības līmeņa atbilstību vecumam un, ja ir medicīniskas indikācijas, sniedz bērna vecākiem rekomendācijas un piedāvā apmācību un vingrinājumu kompleksu bērna valodas funkcionālai attīstībai vai koriģējošai terapijai.";

1.35. svītrot 139. punktā vārdus "vai rehabilitologs";

1.36. papildināt noteikumus ar 139.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"139.5. personai optimālāko medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas veidu atbilstoši šo noteikumu 140. punktam.";

1.37. svītrot 140. punktā vārdus "vai rehabilitologa";

1.38. svītrot 141., 142. un 143. punktā vārdu "rehabilitologs" (attiecīgā locījumā);

1.39. izteikt 145., 146. un 147. punktu šādā redakcijā:

"145. Multiprofesionāls medicīniskās rehabilitācijas pakalpojums ir specializēta medicīniskās rehabilitācijas pakalpojuma organizācijas forma, ko īsteno multiprofesionāla medicīniskās rehabilitācijas komanda, ievērojot šādus nosacījumus:

145.1. pakalpojumu sniedz fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts (psihiatriska profila iestādē vai struktūrvienībā pacientiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem – psihiatrs vai bērnu psihiatrs) un dažādu profesiju funkcionālie speciālisti, piedaloties ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām un konsultantiem;

145.2. multiprofesionālās medicīniskās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanā iesaistāmos speciālistus nosaka fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, kurš koordinē multiprofesionālās komandas darbu;

145.3. multiprofesionālu medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedz:

145.3.1. kā bāzes pakalpojumu, kas ilgst divas līdz trīs stundas un ietver dažādu funkcionālo speciālistu individuālo darbu ar personu, izmantojot vismaz trīs dažādas medicīniskās tehnoloģijas;

145.3.2. kā intensīvas rehabilitācijas kursu, kas ilgst trīs līdz četras stundas un ietver dažādu funkcionālo speciālistu individuālo darbu ar personu, izmantojot vismaz trīs dažādas medicīniskās tehnoloģijas.

146. Multiprofesionālos medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus sniedz:

146.1. dienas stacionārā – personām ar funkcionēšanas traucējumiem, ja māsu aprūpe un pārraudzība nav nepieciešama 24 stundas diennaktī;

146.2. stacionārajā ārstniecības iestādē – personām stabilā medicīniskajā stāvoklī ar funkcionēšanas traucējumiem, ja māsu aprūpe un pārraudzība ir nepieciešama 24 stundas diennaktī.

147. Hronisku funkcionēšanas ierobežojumu gadījumā fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts personu var iekļaut medicīniskās rehabilitācijas dinamiskajā novērošanā.";

1.40. svītrot 148. punkta ievaddaļā vārdus "vai rehabilitologs";

1.41. izteikt 148.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"148.1. nosaka personas veselības stāvokļa un funkcionēšanas kontroles intervālus, organizē rehabilitācijas plāna sagatavošanu vai pārskatīšanu (ne retāk kā reizi gadā) un organizē to īstenošanu;";

1.42. svītrot 150. punktā vārdus "vai rehabilitologs";

1.43. svītrot 152. punktā vārdus "vai rehabilitologa";

1.44. papildināt 154. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Dienests neapmaksā ārstēšanos dienas stacionārā, ja tās laikā ir veikta kāda no šo noteikumu 3. pielikuma 4. punktā norādītajām ķirurģiskām operācijām, kas nav norādītas šo noteikumu 19. pielikumā.";

1.45. izteikt 168.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"168.1. ikmēneša fiksētais maksājums par stacionāra darbību. Tajā ietilpst:

168.1.1. samaksa par pakalpojumu programmās ietilpstošajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, ja atbilstoši šo noteikumu 3. pielikuma 3. punktam šiem pakalpojumiem ir noteikts viena pacienta ārstēšanas tarifs;

168.1.2. samaksa par pakalpojumu programmās ietilpstošajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kuriem nav atbilstoši šo noteikumu 3. pielikuma 3. punktam noteikts viena pacienta ārstēšanas tarifs un kuri ir iekļauti diagnozēm piesaistīto grupu (turpmāk – DRG grupa) aprēķinā;";

1.46. svītrot 168.4.3. apakšpunktā vārdus "rehabilitologa vai";

1.47. papildināt noteikumus ar 168.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"168.7. samaksa par lielo locītavu endoprotezēšanu – šo noteikumu 3. pielikuma 3.2.27. apakšpunktā noteiktais viena pacienta ārstēšanas tarifs.";

1.48. izteikt 169. punktu šādā redakcijā:

"169. Šo noteikumu 168.2. apakšpunktā minētajā ikmēneša fiksētajā piemaksā par daudzprofilu slimnīcas uzņemšanas nodaļas darbību ir iekļauti izdevumi, lai nodrošinātu septiņu speciālistu diennakts dežūras (izņemot šo noteikumu 17. pielikuma 1.10. apakšpunktā minēto stacionāro ārstniecības iestādi, kurai ikmēneša fiksētajā piemaksā par reģionu daudzprofilu slimnīcas uzņemšanas nodaļas darbību ir iekļauti izdevumi, lai nodrošinātu astoņu speciālistu diennakts dežūras). Reģionu daudzprofilu slimnīcām ir pienākums nodrošināt atbilstoša ārstniecības personu skaita diennakts dežūras.";

1.49. izteikt 172. punktu šādā redakcijā:

"172. Dienests, plānojot locītavu plānveida endoprotezēšanai nepieciešamos līdzekļus, un ārstniecības iestāde, veicot gūžas locītavas plānveida endoprotezēšanu, ievēro šādu proporciju:

172.1. gūžas locītavas endoprotezēšanai 90 % gadījumu izmanto cementējamās endoprotēzes, 10 % gadījumu – bezcementa un hibrīdās endoprotēzes atbilstoši šo noteikumu 18. pielikumā minētajām medicīniskajām indikācijām;

172.2. gūžas locītavas vai ceļa locītavas endoprotezēšanas operāciju apjoms, kurās persona sedz endoprotezēšanas izdevumus 50 % apmērā, nepārsniedz 35 % no kopējā endoprotezēšanas operāciju skaita.";

1.50. svītrot 176. punktu;

1.51. papildināt 179. punktu aiz vārdiem "personas nāve" ar vārdiem "persona saņēmusi dzemdību palīdzību";

1.52. svītrot 182.1.3. apakšpunktu;

1.53. izteikt 184.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"184.2. katru šo noteikumu 184.1. apakšpunktā minētajā kārtībā aprēķināto skaitli reizina ar ģimenes ārsta reģistrēto personu skaitu konkrētajā šo noteikumu 184.1. apakšpunktam atbilstošajā vecuma grupā uz kārtējā gada 30. septembri, bet, ja ģimenes ārsts līguma attiecības ar dienestu ir uzsācis kārtējā gada laikā, – ar reģistrēto personu skaitu atbilstošajā vecuma grupā uz kārtējā gada 1. decembri;";

1.54. izteikt 186.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"186.13. pārējiem sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālistiem, kas minēti šo noteikumu 13. pielikuma 3. punktā vai 4.1.13., 4.1.49.3. un 4.1.49.11. apakšpunktā, – 0,63.";

1.55. aizstāt 191. punktā vārdus un skaitli "no iepriekšējā gada 1. jūlija" ar vārdiem un skaitli "no iepriekšējā gada 1. janvāra";

1.56. izteikt 194. punktu šādā redakcijā:

"194. Ja dienests, veicot šo noteikumu 191. punktā minēto izvērtējumu par iepriekšējo gadu, konstatē, ka ģimenes ārsts nav izlietojis līgumā norādītos ambulatoro laboratorisko pakalpojumu samaksai paredzētos līdzekļus pilnā apmērā, bet ir izlietojis vismaz 80 % no līgumā norādītā ambulatoro laboratorisko pakalpojumu samaksai paredzētā līdzekļu apmēra, ģimenes ārstam līdz kārtējā gada 1. martam izmaksā 20 % no starpības starp līgumā norādīto summu un faktiski izlietoto līdzekļu apmēru.";

1.57. papildināt 205.3. apakšpunktu aiz vārdiem "saņēmis S 2 veidlapu" ar vārdiem "vai pārvest šādu bērnu no ES, EEZ dalībvalsts vai Šveices ārstniecības iestādes, ja atbilstoši viņa veselības stāvoklim nepieciešama medicīniskā transportēšana";

1.58. papildināt 225. punktu aiz vārdiem "pakalpojumu sniedzēji" ar vārdiem "termiņā, kas noteikts paziņojumā, bet ne mazāk kā";

1.59. aizstāt 238. punktā vārdus "licencētu profesionālās tālākizglītības vai pilnveides programmu" ar vārdiem "licencētu un akreditētu profesionālās pilnveides izglītības programmu";

1.60. aizstāt 240.3. apakšpunktā vārdus "valsts budžeta" ar vārdu "finanšu";

1.61. izteikt 244.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"244.1. faktiski veikto izmeklējumu, aprūpes epizožu vai dienas stacionāra gultasdienu skaits pa veselības aprūpes pakalpojumu veidiem kārtējā gada pirmajos deviņos mēnešos, ievērojot šādus nosacījumus:

244.1.1. faktiski veikto aprūpes epizožu un izmeklējumu skaits bērniem un grūtniecēm kārtējā gada deviņos mēnešos;

244.1.2. faktiski veikto aprūpes epizožu vai dienas stacionāra gultasdienu skaits pacientiem, kuri saņēmuši hemodialīzes, hemofiltrācijas, ķīmijterapijas, staru terapijas pakalpojumus vai metadona aizvietojošo terapiju, kā arī onkologa vai hematologa pakalpojumus, kārtējā gada deviņos mēnešos;

244.1.3. faktiski veikto aprūpes epizožu, izmeklējumu vai dienas stacionāra gultasdienu skaits pacientiem, kuri nav minēti šo noteikumu 244.1.1. un 244.1.2. apakšpunktā, kārtējā gada deviņos mēnešos, piemērojot koeficientu atbilstoši pieejamam valsts budžeta finansējumam kārtējam gadam, kas paredzēts samaksai par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumiem, bet nepārsniedzot 108 % no līgumā plānotā apjoma konkrētajam pakalpojumu veidam;

244.1.4. sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam, kas iepriekšējā periodā nav sniedzis šādus veselības aprūpes pakalpojumus, līgumā plānoto aprūpes epizožu, izmeklējumu vai dienas stacionārā pacientu pavadīto dienu skaitu dienests nosaka atbilstoši plānošanas vienībā esošajam iedzīvotāju skaitam, nepārsniedzot 65 % no atbilstoši šo noteikumu 221. punktam aprēķinātā nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu apjoma;

244.1.5. sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam, kas iepriekšējā periodā veselības aprūpes pakalpojumu nodrošinājis nepilnu periodu kādā no pakalpojumu veidiem, līgumā plānoto aprūpes epizožu vai izmeklējumu skaitu nosaka proporcionāli sniegto pakalpojumu apjomam periodā, ja tas nav mazāks par trim kalendāra mēnešiem. Ja pakalpojumu sniegšanas periods ir īsāks, piemēro šo noteikumu 244.1.4. apakšpunktā minētos nosacījumus;";

1.62. svītrot 244.7. apakšpunktu;

1.63. izteikt 245. punktu šādā redakcijā:

"245. Dienests līguma finanšu apmēru stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem nosaka, pamatojoties uz šādiem rādītājiem:

245.1. ārstēto personu skaits veselības aprūpes pakalpojumu programmās (gada apmēru nosaka atbilstoši datiem, kas uz līguma apjoma plānošanas brīdi pieejami par kārtējā gada pilniem mēnešiem, attiecinot tos uz pilnu gadu):

245.1.1. ņem vērā faktiski ārstēto tuberkulozes un insulta vienības pacientu skaitu;

245.1.2. nieru transplantācijas operāciju skaitu nosaka ne mazāku kā 28 pacienti uz 1 000 000 iedzīvotājiem, pamatojoties uz publiski pieejamiem aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem;

245.1.3. psihiatrijas pacientu skaitu šo noteikumu 3. pielikuma 3.2.18. un 3.2.21. apakšpunktā minētajās pakalpojumu programmās nosaka ne mazāku kā 75 % no faktiski ārstēto šādu pacientu skaita;

245.1.4. pacientu skaitu veselības aprūpes pakalpojumu programmās, kas ietilpst DRG grupā, nosaka šādi:

245.1.4.1. ja faktiskā izpilde ir mazāka par 90 % no līgumā iepriekšējam gadam noteiktā pacientu skaita, tad pacientu skaitu nosaka 90 % apmērā no iepriekšējā gada apmēra;

245.1.4.2. ja faktiskā izpilde ir lielāka par 90 % no līgumā iepriekšējam gadam noteiktā pacientu skaita, tad pacientu skaitu nosaka 100 % apmērā no iepriekšējā gada apmēra;

245.2. šo noteikumu 3. pielikuma 3. punktā minētie viena pacienta ārstēšanas tarifi;

245.3. rādītāji, kas tiek izmantoti DRG grupas maksājuma aprēķināšanai:

245.1.3. psihiatrijas pacientu skaitu šo noteikumu 3. pielikuma 3.2.36. un 3.2.43. apakšpunktā minētajās pakalpojumu programmās nosaka ne mazāku kā 75 % no faktiski ārstēto šādu pacientu skaita;

245.3.2. DRG grupas koeficients (aprēķina, dalot katras DRG grupas vidējās viena pacienta stacionēšanas gadījuma izmaksas ar šo noteikumu 245.3.1. apakšpunktā minētajā kārtībā aprēķināto bāzes tarifu);

245.3.3. ārstniecības iestādes veiktā darba indekss (summu, kas iegūta, reizinot katras DRG grupas faktisko pacientu skaitu ar DRG grupas koeficientu un summējot iegūtos rezultātus, dala ar kopējo faktisko pacientu skaitu);

245.4. finansējuma apmērs samaksai par veselības aprūpes pakalpojumiem atbilstoši likumam par valsts budžetu kārtējam gadam.";

1.64. izteikt 247.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"247.1. fiksētā maksājuma gada apmēru par stacionāra darbību nosaka, summējot:

247.1.1. šo noteikumu 168.1.1. apakšpunktā minēto maksājumu par gadu (iegūts, šo noteikumu 3. pielikuma 3. punktā norādīto viena pacienta ārstēšanas tarifu reizinot ar prognozēto pacientu skaitu katrā no veselības aprūpes pakalpojumu programmām un summējot iegūtos rezultātus), kā arī ievērojot šādus nosacījumus:

247.1.1.1. ja ārstniecības iestādei aprēķinātais maksājuma gada apmērs ir lielāks par 100 % no līgumā iepriekšējam gadam noteiktā apmēra, tad to nosaka 100 % apmērā no iepriekšējā gada apmēra;

247.1.1.2. ja ārstniecības iestādei, kas minēta šo noteikumu 247.7. apakšpunktā, aprēķinātais maksājuma gada apmērs ir mazāks par 100 % no līgumā iepriekšējam gadam noteiktā apmēra, tad to nosaka 100 % apmērā no iepriekšējā gada apmēra;

247.1.1.3. ja ārstniecības iestādei, kas nav minēta šo noteikumu 247.7. apakšpunktā, aprēķinātais maksājuma gada apmērs ir mazāks par 100 % no līgumā iepriekšējam gadam noteiktā apmēra, tad to nosaka atbilstoši aprēķinātajam gada apmēram;

247.1.1.4. ja paaugstināts šo noteikumu 3. pielikuma 3. punktā minētais iezīmētās programmas viena pacienta ārstēšanas tarifs, maksājuma gada apmēru palielina, nosakot to atbilstoši iepriekšējā gadā plānoto pacientu skaitam, kas reizināts ar attiecīgās pakalpojumu programmas tarifu;

247.1.2. šo noteikumu 168.1.2. apakšpunktā minēto maksājumu par gadu (iegūts, šo noteikumu 245.3.1. apakšpunktā minētajā kārtībā aprēķināto bāzes tarifu reizinot ar summu, kas aprēķināta, katras ārstniecības iestādes veiktā darba indeksu (aprēķināts šo noteikumu 245.3.2. apakšpunktā minētajā kārtībā) reizinot ar pacientu skaitu);";

1.65. aizstāt 247.7. apakšpunktā vārdus "pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes slimnīca"" ar vārdiem "sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes slimnīca"";

1.66. svītrot 247.8. apakšpunktu;

1.67. aizstāt 251.3.1. apakšpunktā vārdus "no kopējās līguma summas" ar vārdiem "no kopējā sniegto pakalpojumu apjoma";

1.68. aizstāt 251.3.4. apakšpunktā skaitli "142,29" ar skaitli "150";

1.69. izteikt 251.4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"251.4.2. atlikušos līdzekļus novirza proporcionāli gada sākumā noteiktajam līguma apjomam visām stacionārajām ārstniecības iestādēm.";

1.70. izteikt 255. punktu šādā redakcijā:

"255. Šo noteikumu 254. punktā minētajā gadījumā līgumu ar speciālistu dienests slēdz no nākamā ceturkšņa pirmā datuma pēc tam, kad spēkā stājies lēmums, kurā konstatēta visu šo noteikumu 254. punktā minēto kritēriju izpilde. Finanšu apmēru līgumā nosaka atbilstoši speciālista sniegtajam veselības aprūpes pakalpojumu apjomam, kā arī ievērojot šo noteikumu 244. un 246. punktā minēto kārtību.";

1.71. aizstāt 257.6. apakšpunktā skaitli "142,29" ar skaitli "150";

1.72. izteikt 259. punktu šādā redakcijā:

"259. Ja veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs nesasniedz plānoto gada finanšu apmēru, dienests samaksā veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam par faktiski sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem. Dienests nenovirza līgumā par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu plānotos finanšu līdzekļus, kas paredzēti šo noteikumu 25. pielikuma 2.1. apakšpunktā norādīto speciālistu konsultāciju apmaksai, tādu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja veikto izmeklējumu apmaksai, kas sniegti virs līgumā attiecīgajā pakalpojumu veidā plānotā apjoma un norādīti šo noteikumu 25. pielikuma 2.2. apakšpunktā (izņemot 2.2.12. apakšpunktā minēto pakalpojumu).";

1.73. papildināt 262. punktu aiz vārdiem "kādā no stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu programmām" ar vārdiem un skaitļiem "kurām šo noteikumu 3. pielikuma 3. punktā ir noteikts viena pacienta ārstēšanas tarifs";

1.74. papildināt noteikumus ar 262.1 punktu šādā redakcijā:

"262.1 Ja ārstniecības iestāde, kas sniedz gan ambulatorās, gan stacionārās veselības aprūpes pakalpojumus, nav sasniegusi līgumā par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu noteikto finanšu apmēru, kas plānots stacionārās veselības aprūpes pakalpojumiem trim, sešiem vai deviņiem mēnešiem, dienests, pamatojoties uz ārstniecības iestādes rakstisku iesniegumu, atbilstoši dienesta vadības informācijas sistēmas datiem par ārstniecības iestādes faktiski sniegto pakalpojumu apjomu, ir tiesīgs veikt izmaiņas līguma finanšu apmērā un novirzīt stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai paredzētos finanšu līdzekļus ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai.";

1.75. papildināt noteikumus ar 264.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"264.4.1 ja sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs tiesības sniegt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus nodod citai ārstniecības iestādei;";

1.76. svītrot 286.1. apakšpunktā vārdus un skaitli "noteikto dalījumu par programmā "Iezīmētie pakalpojumi" un 3.3. apakšpunktā noteikto dalījumu par programmā "Pārējie pakalpojumi"";

1.77. svītrot 286.3., 286.4. un 286.5. apakšpunktu;

1.78. izteikt 287.2. un 287.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"287.2. ārstniecības un pacientu aprūpes personām un funkcionālo speciālistu asistentiem – 522,72 euro;

287.3. ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personām – 388,80 euro.";

1.79. papildināt noteikumus ar 289.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"289.3. jaunā veselības aprūpes pakalpojuma izmaksu aprēķinu, kas veikts saskaņā ar šādiem principiem:

289.3.1. aprēķinā izmantota izmaksu minimizēšanas analīze vai izmaksu efektivitātes analīze;

289.3.2. aprēķinā ietvertas visas veselības aprūpes pakalpojuma tiešās izmaksas;

289.3.3. izmaksu analīze veikta, ievērojot šādus principus:

289.3.3.1. norāda veselības aprūpes pakalpojumu, kurš uzskatāms par alternatīvu un šobrīd atbilstoši šiem noteikumiem tiek apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem;

289.3.3.2. nosaka tās izmaksu pozīcijas, kuras var salīdzināt ar šo noteikumu 289.3.3.1. apakšpunktā minētā alternatīvā veselības aprūpes pakalpojuma izmaksu pozīcijām;

289.3.3.3. nosaka izmaksu vienību skaitu;

289.3.3.4. norāda izmaksas par vienu vienību;

289.3.3.5. visas izmaksas norāda euro;

289.3.3.6. norāda attiecīgos datu ieguves avotus;

289.3.3.7. pamatojoties uz prognozējamo pacientu skaitu un paredzamajām veselības aprūpes pakalpojuma izmaksām, aprēķina abu salīdzināmo pakalpojumu kopējās izmaksas un kopējos ieguvumus, tai skaitā līdzekļu ietaupījumu;

289.3.4. ja izmaksu analīze veikta citā valstī, to piemēro šajos noteikumos minētajiem apmaksas nosacījumiem, koriģējot visas izmaksas atbilstoši šo noteikumu 289.3.3. apakšpunktā minētajiem principiem.";

1.80. svītrot 295.2. apakšpunktu;

1.81. svītrot 296.2. apakšpunktu;

1.82. svītrot 297.2. apakšpunktu;

1.83. svītrot 298.2. apakšpunktu;

1.84. izteikt 299. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"299. Persona, kas saņem Latvijas Republikas pensiju vai ir to pieprasījusi un kurai ir tiesības saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus Latvijas Republikā, lai saņemtu S 1 veidlapu, iesniedz dienestā iesniegumu, kurā norāda šādu informāciju:";

1.85. izteikt 300. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"300. Bezdarbnieks, kuram ir tiesības saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus Latvijas Republikā un kurš vēlas doties darba meklējumos uz citu ES valsti, lai saņemtu S 1 veidlapu, iesniedz dienestā iesniegumu, kurā norāda šādu informāciju:";

1.86. svītrot 301.2., 301.3., 301.4. un 301.5. apakšpunktu;

1.87. papildināt noteikumus ar 303.3.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"303.3.1.4. norāda, vai šo noteikumu 296. vai 298. punktā minētā persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta kā pašnodarbināta persona, kura veic aktīvu saimniecisko darbību, ja iesniedzējs ir šo noteikumu 296. vai 298. punktā minētās personas ģimenes loceklis;";

1.88. izteikt 303.3.2., 303.3.3., 303.3.4. un 303.3.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"303.3.2. ja persona ir šo noteikumu 295. punktā minētās personas ģimenes loceklis, iesniedz izziņu no darbavietas, kas apliecina, ka:

303.3.2.1. persona ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta kā darba devēja darbinieks;

303.3.2.2. persona ir nodarbināta uz noteiktu vai nenoteiktu laiku. Ja persona ir nodarbināta uz noteiktu laiku, norāda nodarbinātības laikposmu;

303.3.2.3. darba devējs piecu darbdienu laikā informēs dienestu par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu;

303.3.3. ja persona ir šo noteikumu 296. punktā minētās personas ģimenes loceklis, iesniedz personas apliecinājumu, ka persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta kā pašnodarbināta persona, kura veic aktīvu saimniecisko darbību;

303.3.4. ja persona ir šo noteikumu 297. punktā minētās personas ģimenes loceklis, iesniedz izziņu no darbavietas, kas apliecina, ka:

303.3.4.1. persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta kā darba devēja darbinieks;

303.3.4.2. persona ir nodarbināta uz noteiktu vai nenoteiktu laiku. Ja persona ir nodarbināta uz noteiktu laiku, norāda nodarbinātības laikposmu;

303.3.4.3. persona tiek nosūtīta darbā uz citu ES, EEZ dalībvalsti vai Šveici (norāda valsti un plānoto uzturēšanās periodu);

303.3.4.4. darba devējs piecu darbdienu laikā informēs dienestu par personas atsaukšanu no komandējuma pirms termiņa vai par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu;

303.3.5. ja persona ir šo noteikumu 298. punktā minētās personas ģimenes loceklis, iesniedz apliecinājumu, ka:

303.3.5.1. persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta kā pašnodarbināta persona, kura veic aktīvu saimniecisku darbību;

303.3.5.2. persona citā ES, EEZ dalībvalstī vai Šveicē atradīsies saistībā ar reģistrētās saimnieciskās darbības vai līdzīgas darbības veikšanu pašnodarbinātas personas statusā (norāda valsti un plānoto uzturēšanās periodu);";

1.89. svītrot 312.3. apakšpunktu;

1.90. papildināt noteikumus ar 312.1 punktu šādā redakcijā:

"312.1 Dienestam ir tiesības pieprasīt, lai persona iesniedz ārstniecības iestādes apstiprinājumu, ka veselības aprūpes pakalpojums, ko plānots saņemt attiecīgajā ārstniecības iestādē, tiks nodrošināts, pamatojoties uz S 2 veidlapu.";

1.91. svītrot 324.2.3. apakšpunktā vārdus "sekundārās ambulatorās";

1.92. papildināt noteikumus ar 325.1 punktu šādā redakcijā:

"325.1 Ja dienests, izvērtējot šo noteikumu 325. punktā minētajā kārtībā iesniegtos personas dokumentus, konstatē šo noteikumu 310. punktā minēto nosacījumu izpildi, personai izsniedz S 2 veidlapu, izņemot gadījumu, ja persona pieprasa rīkoties citādi.";

1.93. papildināt XV nodaļu ar 327.1 un 327.2 punktu šādā redakcijā:

"327.1 Dienests lēmumu par iepriekšējas atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Dienesta lēmumu var apstrīdēt Veselības ministrijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

327.2 Veselības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.";

1.94. izteikt 328.2. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"328.2. atbilstoši veselības aprūpes pakalpojumu tarifiem, kas noteikti uz veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas brīdi, vai atbilstoši kompensācijas apmēram, kas noteikts normatīvajos aktos par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību, uz brīdi, kad zāles un medicīniskās ierīces iegādātas, ja:";

1.95. izteikt 328.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"328.2.2. persona ir saņēmusi neatliekamo vai nepieciešamo veselības aprūpi un to nodrošinājis veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs, kurš nepiedalās šīs valsts sociālā nodrošinājuma sistēmā, un šos veselības aprūpes pakalpojumus Latvijas Republikā apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem;";

1.96. papildināt noteikumus ar 330.1 un 330.2 punktu šādā redakcijā:

"330.1 Dienests lēmumu par izdevumu atmaksu vai atteikumu veikt izdevumu atmaksu pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Dienesta lēmumu var apstrīdēt Veselības ministrijā Adminstratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

330.2 Veselības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.";

1.97. aizstāt 338.2. apakšpunktā skaitli "96,87" ar "102,39";

1.98. svītrot 341. punktā skaitli un vārdus "238. punkts un";

1.99. svītrot 344. punktu;

1.100. svītrot 351. punktu;

1.101. papildināt noteikumus ar 353., 354., 355. un 356. punktu šādā redakcijā:

"353. Šo noteikumu 238. punkts stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

354. Dienests 2015. gadā šo noteikumu 17. pielikuma 1. punktā un 3.4., 3.5., 3.6., 3.8. un 3.12. apakšpunktā minētajām ārstniecības iestādēm papildus šo noteikumu 247.1.2. apakšpunktā minētajā kārtībā aprēķinātajam DRG grupas maksājumam maksā kompensācijas maksājumu par DRG grupas programmas ieviešanu. Minēto kompensācijas maksājumu aprēķina šādā kārtībā:

354.1. nosaka kompensācijas maksājuma aprēķinā iekļauto pacientu skaitu, ievērojot šādus nosacījumus:

354.1.1. ja DRG grupas programmas aprēķinā iekļauto pacientu skaita faktiskā izpilde ir lielāka par 100 % no līgumā iepriekšējam gadam noteiktā pacientu skaita, tad pacientu skaitu nosaka 100 % apmērā no iepriekšējā gada apmēra;

354.1.2. ja DRG grupas programmas aprēķinā iekļauto pacientu skaita faktiskā izpilde ir mazāka par 100 % no līgumā iepriekšējam gadam noteiktā pacientu skaita, tad pacientu skaitu nosaka atbilstoši faktiskās izpildes apmēram;

354.2. aprēķina viena pacienta vidējo ārstēšanās ilgumu katrā ārstniecības iestādē;

354.3. katras ārstniecības iestādes pacientu skaitu (aprēķināts šo noteikumu 354.1. apakšpunktā minētajā kārtībā) reizina ar vidējo ārstēšanās ilgumu ārstniecības iestādē, iegūstot prognozēto gultasdienu skaitu katrā ārstniecības iestādē;

354.4. aprēķina katras ārstniecības iestādes gultasdienas tarifa starpību, kura iegūta, no šo noteikumu 3. pielikuma 3.1. apakšpunktā ārstniecības iestādei noteiktā gultasdienas tarifa atņemot šo noteikumu 3. pielikuma 3.1. apakšpunktā (6. ailē) noteikto gultasdienas tarifu;

354.5. gultasdienas tarifa kompensācijas summu iegūst, reizinot katras ārstniecības iestādes prognozēto gultasdienu skaitu (aprēķināts šo noteikumu 354.3. apakšpunktā minētajā kārtībā) ar šo noteikumu 354.4. apakšpunktā minētajā kārtībā aprēķināto gultasdienas tarifa starpību;

354.6. ja finansējums, kuru iegūst, summējot šo noteikumu 247.1.2. apakšpunktā minētajā kārtībā aprēķināto DRG grupas maksājumu un šo noteikumu 354.5. apakšpunktā minētajā kārtībā iegūto DRG grupas kompensācijas maksājumu, ir mazāks par iepriekšējā gadā līgumā noteikto, tad finansējumu saglabā atbilstoši iepriekšējā gadā noteiktajam apjomam, bet, ja tas ir lielāks, tad paaugstina atbilstoši šajā punktā aprēķinātajam apjomam;

354.7. ja šo noteikumu 354.6. apakšpunktā minētajā kārtībā aprēķinātais finansējuma apjoma pieaugums ārstniecības iestādēm ir lielāks nekā šo noteikumu 245.3. apakšpunktā minētajā kārtībā aprēķinātais apjoms, tad finansējuma apjoma pieaugumu aprēķina, piemērojot attiecīgu koeficientu, lai iekļautos likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajā apjomā.

355. Ģimenes ārsta gada darbības novērtēšanas maksājumu par 2014. gadu aprēķina, pamatojoties uz ģimenes ārsta gada darbības rādītāju izvērtējumu saskaņā ar šo noteikumu 14. pielikumu.

356. Dienests līdz 2015. gada 1. maijam atbilstoši šo noteikumu 22. pielikuma 5. punktam veic samaksu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" par 2014. gadā veikto stacionārā ievietotā pacienta ārstēšanu ar zālēm "Rekombinantais aktivētais VII faktors" (Nova Seven) 1,2 mg vai 2,4 mg atbilstoši šīs ārstniecības iestādes dienesta vadības informācijas sistēmā ievadītajai informācijai 2014. gadā.";

1.102. papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 3. punktu šādā redakcijā:

"3) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/93/ES par seksuālās vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālās izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2004/68/TI.";

1.103. izteikt 1. pielikuma 1.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1.4. trešajā–piektajā dzīves dienā veikta asins paraugu ņemšana un nosūtīšana uz fenilalanīna un tireotropā hormona noteikšanu asinīs, kā arī līdz divdesmit astotajai dzīves dienai – atkārtota asins paraugu ņemšana un nosūtīšana uz fenilalanīna un tireotropā hormona noteikšanu asinīs, ja pirmais izmeklējums veikts agrāk nekā trešajā dzīves dienā;";

1.104. izteikt 1. pielikuma 6.2. apakšpunktu šādā redakcijā":

"6.2.Ģimenes ārsta veiktā pieaugušo vispārējā veselības pārbaudeZ00.060404 – pieaugušo profilaktiskās apskates, ko veic ģimenes ārsts (atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam)"

1.105. svītrot 2. pielikuma 176. punktu;

1.106. papildināt 2. pielikumu ar 194.1, 194.2, 194.3, 194.4, 194.5, 194.6, 194.7 un 194.8 punktu šādā redakcijā:

"194.142026Citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts). Izmeklējuma rezultāts A0 – testēšana bez rezultāta
194.242027Citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts). Izmeklējuma rezultāts A1 – norma, nav atrasts intraepiteliāls bojājums
194.342028Citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts). Izmeklējuma rezultāts A2 – ASC-US: neskaidras nozīmes daudzkārtainā plakanā (skvamozā) epitēlija šūnu atipiskās izmaiņas
194.442029Citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts). Izmeklējuma rezultāts A3 – LSIL: viegla displāzija
194.542030Citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts). Izmeklējuma rezultāts A4 – HSIL: vidēja/smaga displāzija
194.642031Citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts). Izmeklējuma rezultāts A5 – AGUS: neskaidras nozīmes glandulārā epitēlija šūnu atipiskas izmaiņas
194.742032Citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts). Izmeklējuma rezultāts A6 – malignizācijas pazīmes
194.842033Citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts). Izmeklējuma rezultāts A7 – saplīsis stikliņš"

1.107. svītrot 2. pielikuma 195., 196., 197., 198., 199., 200. un 201. punktu;

1.108. svītrot 2. pielikuma 243., 244., 245., 246., 247., 248., 249., 250., 251., 252., 253. un 254. punktu;

1.109. izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums);

1.110. izteikt 4. pielikuma 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1.slimnīcās10,00"

1.111. izteikt 5. pielikuma 1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.5.60404Pieaugušo profilaktiskās apskates, ko veic ģimenes ārsts (atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam)*"

1.112. izteikt 5. pielikuma 13.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.6.50027Rentgenogrāfijas izmeklējumi piecās un vairāk projekcijās"

1.113. svītrot 5. pielikuma 16.1. un 16.2. apakšpunktu;

1.114. izteikt 5. pielikuma 18.47. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.47.16089Laparoskopiska olvadu caurlaidības pārbaude, olnīcu kauterizācija"

1.115. papildināt 5. pielikumu ar 18.175.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.175.119048Adenomas transuretrālā rezekcija, incīzija vai urīnpūšļa kakla rezekcija"

1.116. izteikt 5. pielikuma 18.218. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.218.20029Nekrektomija audiem, ja virsma pārsniedz 150 cm2"

1.117. papildināt 5. pielikumu ar 18.376.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.376.129007Ligatūras, svešķermeņa, kas redzams brūcē, izņemšana (ambulatori)"

1.118. izteikt 7. pielikuma 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1. ginekoloģiskā apskate (īsas ginekoloģiskās anamnēzes savākšana, ārējo dzimumorgānu apskate, dzemdes kakla apskate spoguļos, bimanuāla dzemdes un dzemdes piedēkļu palpācija, krūts dziedzeru un reģionālo limfmezglu palpācija), citoloģiskās uztriepes paņemšana un uztriepes citoloģiskais izmeklējums, ko veic reizi trijos gados sievietēm vecumā no 25 līdz 70 gadiem;";

1.119. izteikt 7. pielikuma 3.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1.4.Dzemdes kakla uztriepes citoloģiskā izmeklēšanaDiagnoze Z12.4

42026 – citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts). Izmeklējuma rezultāts A0 – testēšana bez rezultāta

A0 – testēšana bez rezultāta;

A1 – norma, nav atrasts intraepiteliāls bojājums;

A2 – ASC-US: neskaidras nozīmes daudzkārtainā plakanā (skvamozā) epitēlija šūnu atipiskas izmaiņas;

A3 – LSIL: viegla displāzija;

A4 – HSIL: vidēja/smaga displāzija;

A5 – AGUS: neskaidras nozīmes glandulārā epitēlija šūnu atipiskās izmaiņas;

A6 – malignizācijas pazīmes;

A7 – saplīsis stikliņš

Ja ir patoloģiska atrade, – ģimenes ārsta vai speciālistu konsultācija un izmeklējumi, tai skaitā atkārtoti izmeklējumi pēc pacienta novērošanas vai ārstēšanas
(pamatdiagnoze atbilstoši atradei: C53.0–9;
D06.0–9;
N87.0; N87.1; N87.2; N87.9;
blakusdiagnoze Z12.4)"
Diagnoze Z12.4

42027 – citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts). Izmeklējuma rezultāts A1 – norma, nav atrasts intraepiteliāls bojājums

Diagnoze Z12.4

42028 – citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts). Izmeklējuma rezultāts A2 – ASC-US: neskaidras nozīmes daudzkārtainā plakanā (skvamozā) epitēlija šūnu atipiskas izmaiņas

Diagnoze Z12.4

42029 – citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts). Izmeklējuma rezultāts A3 – LSIL: viegla displāzija

Diagnoze Z12.4

42030 – citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts). Izmeklējuma rezultāts A4 – HSIL: vidēja/smaga displāzija

Diagnoze Z12.4

42031 – citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts). Izmeklējuma rezultāts A5 – AGUS: neskaidras nozīmes glandulārā epitēlija šūnu atipiskās izmaiņas

1.120. izteikt 7. pielikuma 3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2.Zarnu audzēju agrīnā diagnostikaDiagnoze Z12.1

40161 – apslēptās asinis fēcēs;
40173 – apslēptās asinis ar teststrēmeli, ja izmeklējuma rezultāts ir negatīvs;
40172 – apslēptās asinis ar teststrēmeli, ja izmeklējuma rezultāts ir pozitīvs

Pozitīvs
Negatīvs
Ja ir patoloģiska atrade, – ģimenes ārsta vai speciālistu konsultācijas un izmeklējumi, tai skaitā atkārtoti izmeklējumi pēc pacienta novērošanas vai ārstēšanas
(pamatdiagnoze atbilstoši atradei:
C18–C21 vai cita; blakusdiagnoze Z12.1)"

1.121. izteikt 7. pielikuma 3. punkta 1. piezīmi šādā redakcijā:

"1. A0–A7 – citoloģiskais rezultāts no laboratorijas; R1–R5 – mamogrāfijas attēla izvērtēšanas rezultāts."

1.122. izteikt 7. pielikuma 4.3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3.3. saskaņā ar dienesta vadības informācijas sistēmā esošo informāciju gada laikā līdz uzaicinājuma vēstules sagatavošanas datumam ir veikts mamogrāfijas izmeklējums;";

1.123. izteikt 7. pielikuma 4.3.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3.5. saskaņā ar dienesta vadības informācijas sistēmā esošo informāciju gada laikā līdz uzaicinājuma vēstules sagatavošanas datumam ir veikts dzemdes kakla citoloģisks izmeklējums;";

1.124. izteikt 7. pielikuma 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Sievietes izmeklēšanas algoritms pēc citoloģiskā testa rezultātu saņemšanas:

Nr.p. k.Citoloģiskais rezultātsNovērošanas programma,
ko nodrošina ginekologs vai ģimenes ārsts
5.1.A0Testēšana bez rezultātaAtkārtot testu pēc trim mēnešiem
Mērķbiopsija, lietojot KS, ja, atkārtojot testu, nevar nolasīt
Mērķbiopsija, lietojot KS, ja pēc terapijas kursa nevar nolasīt
5.2.A1Nav atrasts intraepiteliāls bojājumsNav ieteikumu – iziet no skrīninga, ja vecums ≥ 67 gadi
Uzaicinājums uz nākamo skrīninga raundu pēc trim gadiem programmas ietvaros, ko nodrošina dienests
5.3.A2ASC-US: neskaidras nozīmes daudzkārtainā plakanā (skvamozā) epitēlija šūnu atipiskās izmaiņasAtkārtot testu divas reizes ar sešu mēnešu starplaiku. Ja nepieciešams, papildus izmeklēt un ārstēt
Ja trīs reizes veicot testu, ir A2, mērķbiopsija, lietojot KS
5.4.A3LSIL: viegla displāzijaAtkārtot testu pēc sešiem mēnešiem
Mērķbiopsija, lietojot KS, ja, atkārtojot testu pēc iniciāla A3, testa atbilde nav A1
Atkārtot testu pēc sešiem mēnešiem, ja biopsijā nav CIN
Ekscīzija KS kontrolē, ja biopsijā CIN 2/3
5.5.A4HSIL: vidēja/smaga displāzijaMērķbiopsija, lietojot KS
Atkārtot testu pēc sešiem mēnešiem, ja biopsijā nav CIN
Ekscīzija KS kontrolē, ja biopsijā CIN 2/3
5.6.A5AGUS: neskaidras nozīmes glandulārā epitēlija šūnu atipiskās izmaiņasKS, kuras laikā izvērtē mērķbiopsijas vai diagnostiskas ekscīzijas nepieciešamību
Ja biopsijas vai diagnostiskās ekscīzijas materiālā nav CGIN vai CIN, izvērtēt iekšējo dzimumorgānu patoloģiju izmeklēšanas nepieciešamību un/vai atkārtot testu pēc sešiem mēnešiem
Ekscīzija KS kontrolē, ja biopsijā CGIN vai CIN 2/3
5.7.A6Malignizācijas pazīmesNosūtīt konsultācijai pie onkoloģijas ginekologa
5.8.A7Saplīsis stikliņšAtkārtot testu pēc trim mēnešiem programmas ietvaros

Piezīmes.

1. A0–A7 – citoloģiskais rezultāts no laboratorijas.

2. KS – kolposkopija.

3. ASC-US – neskaidras nozīmes daudzkārtainā plakanā (skvamozā) epitēlija šūnu atipiskas izmaiņas (atypical squamous cells of unknown significance).

4. AGUS – neskaidras nozīmes glandulārā epitēlija šūnu atipiskas izmaiņas (atypical glandular cells of unknown significance).

5. CGIN – cervikālā glandulāra intraepiteliālā neoplāzija.

6. CIN 1 – viegla cervikālā intraepiteliālā neoplāzija.

7. CIN 2 – mērena cervikālā intraepiteliālā neoplāzija.

8. CIN 3 – izteikta cervikālā intraepiteliālā neoplāzija.

9. LSIL – zemas pakāpes daudzkārtaina plakana epitēla bojājums (low-grade squamous intraepithelial lesion).

10. HSIL – augstas pakāpes daudzkārtaina plakana epitēla bojājums (high-grade squamous intraepithelial lesion).";

1.125. aizstāt 9. pielikuma 5. punktā skaitli "1.140339" ar skaitli "1.171951";

1.126. izteikt 9. pielikuma 8.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.4. reizinot ģimenes ārsta pacientu diferencēto koeficientu Kd ar ģimenes ārsta kopējo reģistrēto pacientu skaitu N, kapitācijas naudu un ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājumu uz vienu pacientu mēnesī LR, iegūst ģimenes ārsta darbībai paredzēto kapitācijas naudas un ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājuma apmēru mēnesī. Lai iegūtu ģimenes ārsta kapitācijas naudas un ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājuma apmēru gadā (LN), kapitācijas naudas apmērs un ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājums mēnesī jāreizina ar 12:

LN = Kd x LR x N x 12";

1.127. izteikt 9. pielikuma 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Kopējo finanšu līdzekļu apmēru veselības aprūpei mājās dienests plāno atbilstoši faktiski sniegtajam pakalpojumu apjomam iepriekšējā kalendāra gadā, izmantojot aprēķinā datus par pirmajiem deviņiem kārtējā gada mēnešiem.";

1.128. papildināt 9. pielikumu ar 14., 15. un 16. punktu šādā redakcijā:

"14. Šā pielikuma 13. punktā minētajā kārtībā aprēķināto līdzekļu apmēru ārstniecības iestādēm sadala šādā kārtībā:

14.1. līgumu apjomu mākslīgās plaušu ventilācijas un bērnu parenterālās barošanas nodrošināšanai ārstniecības iestādēm plāno atbilstoši faktiski sniegtajam apjomam;

14.2. šo noteikumu 11.19.3. apakšpunktā minēto speciālistu mājās vizīšu apmaksai līdzekļus plāno atbilstoši nepieciešamajam apjomam;

14.3. finanšu līdzekļus, kas aprēķināti, šā pielikuma 13. punktā minētajā kārtībā aprēķināto apmēru samazinot par šā pielikuma 14.1. un 14.2. apakšpunktā minētajā kārtībā aprēķināto apmēru, sadala proporcionāli divās daļās, vienā iekļaujot šo noteikumu 74.1., 74.2., 74.3. un 74.4. apakšpunktā minētos pakalpojumus un otrā – šo noteikumu 74.5. apakšpunktā minētos pakalpojumus atbilstoši faktiski sniegtajam veselības aprūpes pakalpojumu apjomam, tad iegūto finanšu līdzekļu apmēru plāno proporcionāli iedzīvotāju skaitam attiecīgajā administratīvajā teritorijā (šo noteikumu 74.1., 74.2., 74.3. un 74.4. apakšpunktā minētos pakalpojumus – novadu pagastos, šo noteikumu 74.5. apakšpunktā minētos pakalpojumus – novados) un finanšu līdzekļus novirza ārstniecības iestādēm, ievērojot šādus nosacījumus:

14.3.1. ja administratīvajā teritorijā veselības aprūpi mājās nodrošina viena ārstniecības iestāde, līdzekļus piešķir konkrētajai ārstniecības iestādei pilnā apmērā;

14.3.2. ja administratīvajā teritorijā veselības aprūpi mājās nodrošina vairākas ārstniecības iestādes, līdzekļus proporcionāli sadala starp ārstniecības iestādēm atbilstoši sniegto veselības aprūpes pakalpojumu īpatsvaram konkrētās administratīvās teritorijas iedzīvotājiem.

15. Dienests līgumā ar ārstniecības iestādi, kas sniedz veselības aprūpi mājās, norāda šā pielikuma 14.3. apakšpunktā minētajā kārtībā aprēķināto attiecīgās ārstniecības iestādes plānoto finanšu līdzekļu apmēru administratīvajās teritorijās un kopējo plānoto finanšu līdzekļu apmēru ārstniecības iestādei.

16. Finanšu līdzekļus, kas iegūti, pārskatot šo noteikumu 241.4.6.1. un 241.4.6.2. apakšpunktā minētajā kārtībā plānoto līgumu apjomu ārstniecības iestādēm, kas sniedz veselības aprūpi mājās, novirza tām ārstniecības iestādēm, kas veselības aprūpi mājās vismaz 75 % apmērā sniegušas personām, kuru dzīvesvieta ir deklarēta administratīvajā teritorijā, kas norādīta ārstniecības iestādes līgumā atbilstoši šā pielikuma 15. punktam. Ja attiecīgās administratīvās teritorijas ārstniecības iestādes veselības aprūpi mājās vismaz 75 % apmērā nenodrošina personām, kuru dzīvesvieta ir deklarēta konkrētajā administratīvajā teritorijā, tad dienests piesaista jaunu pakalpojumu sniedzēju no gaidīšanas saraksta, ja attiecīgajam pakalpojumu sniedzējam ir pieejami finanšu līdzekļi.";

1.129. izteikt 10. pielikuma 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2. teritoriālā vienība, kurā atrodas prakses papildu pieņemšanas vieta, ir deklarētā dzīvesvieta vismaz 400 iedzīvotājiem vai iedzīvotāju blīvums attiecīgajā teritorijā ir mazāks par 500 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru;";

1.130. papildināt 10. pielikumu ar 2.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5. ģimenes ārsta papildu pieņemšanas vieta atrodas ģimenes ārsta pamatteritorijā.";

1.131. izteikt 10. pielikuma 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Maksājums ģimenes ārstam par personai, kura reģistrēta ģimenes ārsta pacientu reģistrā, savlaicīgi atklātu vēzi 1. vai 2. stadijā, ja šāda vēža stadija ir diagnozes noteikšanas datumā, – EUR 71,14. Minēto maksājumu ģimenes ārsta praksei dienests izmaksā reizi gadā līdz 1. jūnijam, izvērtējot ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrā iekļauto informāciju.";

1.132. izteikt 11. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums);

1.133. izteikt 12. pielikuma 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Ārsta palīgiem (feldšeriem), ar kuriem dienests ir noslēdzis līgumu atbilstoši šo noteikumu 97. punkta nosacījumiem, darbu apmaksā saskaņā ar šo noteikumu 287.2. apakšpunktu un šā pielikuma 11. punktu, pieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi, ņemot vērā līgumā ar dienestu noteikto darba apjomu.";

1.134. izteikt 12. pielikuma 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Ģimenes ārsta prakse, kurā ir reģistrēti vairāk nekā 2200 pacienti, nodrošina, ka praksē papildus ārstam ir vēl vismaz divas ārstniecības personas, no kurām vismaz viena ir ārsta palīgs (feldšeris), izņemot gadījumu, ja ģimenes ārsta praksē apmāca rezidentu un reģistratora funkcijas veic cita persona.";

1.135. svītrot 13. pielikuma 3.1.28. apakšpunktu;

1.136. papildināt 13. pielikumu ar 4.1.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1.1.1Audiologopēds"

1.137. svītrot 13. pielikuma 4.1.43. apakšpunktu;

1.138. izteikt 13. pielikuma 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Aprūpes epizožu tarifi:

Nr.
p. k.
Speciālistu grupaTarifs (euro)
6.1.1. speciālistu grupa7,67
6.2.2. speciālistu grupa8,14
6.3.3. speciālistu grupa7,04
6.4.4. speciālistu grupa7,51
6.5.5. speciālistu grupa7,44
6.6.6. speciālistu grupa10,16
6.7.7. speciālistu grupa3,77
6.8.8. speciālistu grupa3,47
6.9.9. speciālistu grupa19,20"

1.139. izteikt 14. pielikuma 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Kvalitātes rādītāju vērtēšanas kritēriji ir šādi:

Nr.
p. k.
Darbības jomaKvalitātes kritērijiDefinējumsIzpildes nosacījumiRobežvērtībaNozīmīguma vērtējums %
2.1.IVeselības pārbaudes1.1. Triju mēnešu laikā no datuma, kad pacients reģistrēts pie ģimenes ārsta, viņam ir veikta apskate un veselības stāvokļa novērtējums1. Ģimenes ārsts ir novērtējis vismaz 75 % no jauna reģistrētu pacientu75–90 %5
1.2. Veselības stāvokļa novērtējums pacientiem vecumā no 18 gadiem1. Pacients reģistrēts pie viena un tā paša ģimenes ārsta visa iepriekšējā gada laikā.

2. Ģimenes ārsts gada laikā ir novērtējis veselības stāvokli vismaz 65 % savā praksē reģistrēto pacientu

65–75 %9
2.2.IBērnu veselība
(0–18 gadi)
2.1. Bērnu vakcinācijas aptvere1. Vismaz 92 % divus gadus vecu bērnu saskaņā ar vakcinācijas kalendāru ir vakcinēti pret difteriju, stinguma krampjiem, poliomielītu, garo klepu, b tipa Haemophilus influenzae infekciju un B hepatītu.

2. Aprēķinot vakcinācijas aptveri, izslēdz gadījumus, kad vakcinācija nav veikta kontrindikāciju, pacienta vai vecāku atteikuma dēļ. Šādos gadījumos ambulatorā pacienta talonā norāda diagnozi Z28.0–Z28.8

92–98 %10
2.2. Veselības stāvokļa novērtējums pacientiem vecumā no 2 līdz 18 gadiem1. Pacients reģistrēts pie viena un tā paša ģimenes ārsta visa iepriekšējā gada laikā.

2. Ģimenes ārsts gada laikā ir novērtējis veselības stāvokli vismaz 75 % savā praksē reģistrēto pacientu

75–95 %9
2.3.IOrganizētā vēža skrīninga datu uzraudzība3.1. Ģimenes ārsta prakse nodrošina dienesta vadības informācijas sistēmas datu apskati par mamogrāfijas skrīningu, dzemdes kakla vēža skrīningu un pacientu informēšanu par iespēju veikt skrīninga izmeklējumus1. Aptveres rādītāju aprēķina, dzemdes kakla vēža skrīninga un krūts vēža skrīninga izmeklējumu veikušo pacientu skaitu, kuri vērtēšanas periodā bija reģistrēti pie ģimenes ārsta, attiecinot pret kopējo vērtēšanas periodā izsūtīto uzaicinājuma vēstuļu skaitu ģimenes ārsta praksē reģistrētajiem pacientiem, kuri vērtēšanas periodā bija reģistrēti pie ģimenes ārsta.

2. Aprēķinātais aptveres rādītājs ir vismaz 36 %

36–50 %11
3.2. Pacientiem vecumā no 50 līdz 74 gadiem veikts slēpto asiņu tests1. Aptveres rādītāju aprēķina, slēpto asiņu izmeklējumu skaitu, kas veikts pacientiem, kuri vērtēšanas periodā ir reģistrēti pie ģimenes ārsta un ir vecumā no 50 līdz 74 gadiem, attiecinot pret vērtēšanas periodā praksē reģistrēto pacientu skaitu, kas ir vecumā no 50 līdz 74 gadiem.

2. Izmeklējums veikts vismaz 8 % praksē reģistrēto mērķa grupas pacientu

8–25 %11
2.4.IICukura diabēta pacientu uzraudzība4.1. Glikohemoglobīna (glikētā Hb) mērījumi 2. tipa cukura diabēta slimniekiem1. Diagnoze noteikta iepriekšējos gados.

2. Pacients reģistrēts pie viena un tā paša ģimenes ārsta visa vērtēšanas perioda laikā.

3. Vismaz 75 % pie ģimenes ārsta reģistrēto 2. tipa cukura diabēta pacientu ir noteikts glikohemoglobīns (glikētais Hb).

4. Aptveres rādītāju aprēķina, attiecinot pacientu skaitu, kuriem vismaz viens mērījums ir zemāks par 7,5 %, pret pacientu skaitu, kas atbilst šā punkta trešajam nosacījumam.

5. Aprēķinātais aptveres rādītājs ir vismaz 60 %.

6. Cukura diabēta pacientu skaitu ģimenes ārstam nosaka pēc SPKC cukura diabēta pacientu reģistra datiem

75–90 %
60–80 %
8
4.2. Mikroalbuminūrijas noteikšana kvantitatīvi 2. tipa cukura diabēta pacientiem1. Diagnoze noteikta iepriekšējos gados.

2. Pacients reģistrēts pie viena un tā paša ģimenes ārsta visa iepriekšējā gada laikā.

3. Vismaz 50 % pacientu gada laikā veikts viens izmeklējums mikroalbuminūrijas noteikšanai, neieskaitot izmeklējumus, kas veikti ārstēšanās laikā stacionārā.

4. Cukura diabēta pacientu skaitu nosaka pēc SPKC cukura diabēta pacientu reģistra datiem

50–75 %6
2.5.IITo pacientu veselības aprūpe, kuriem ir arteriālā hipertensija un koronārā sirds saslimšana5.1. Kardiovaskulārā riska noteikšana1. Diagnoze noteikta iepriekšējos gados.

2. Pacients reģistrēts pie viena un tā paša ģimenes ārsta visa iepriekšējā gada laikā.

3. Vismaz 60 % pie ģimenes ārsta reģistrētajiem arteriālās hipertensijas pacientiem vienu reizi gadā ģimenes ārsta konsultācijas laikā noteikts kardiovaskulārais risks pēc SCORE metodes vecumā no 50 līdz 65 gadiem.

4. Lietojama manipulācija "60233 – Kardiovaskulārā riska noteikšana pacientam ar arteriālo hipertensiju", norādītas diagnozes ar SSK-10 kodiem I10; I15; I15.0–I15.9.

5. Pacienta ambulatorajā kartē izdarīts ieraksts par kardiovaskulārā riska noteikšanu

60–90 %7
5.2. Zema blīvuma holesterīna līmeņa noteikšana1. Diagnoze noteikta iepriekšējos gados.

2. Pacients reģistrēts pie viena un tā paša ģimenes ārsta visa iepriekšējā gada laikā.

3. Vismaz 70 % pie ģimenes ārsta reģistrēto arteriālās hipertensijas un koronārās sirds slimības pacientiem vismaz vienu reizi noteikts ZBL-holesterīns.

4. Norādīta kāda no šādām manipulācijām "41058 – ZBL holesterīna līmenis asinīs – koncentrācija, mazāka par 2,0 mmol/L" vai "41059 – ZBL holesterīna līmenis asinīs – koncentrācija no 2,0 mmol/L līdz 2,5 mmol/L", vai "41060 – ZBL holesterīna līmenis asinīs – koncentrācija, lielāka par 2,5 mmol/L".

5. Norādītas diagnozes ar SSK-10 kodiem arteriālajai hipertensijai – I10; I15; I15.0–I15.9; koronārajai sirds slimībai – I20; I20.0–I20.9; I21; I21.0–I21.9; I22; I22.0–I22.9; I24; I24.0–I24.9; I25; I25.0–I25.9

70–90 %8
2.6.IIPacientu ar bronhiālo astmu veselības aprūpeIzelpas maksimuma plūsmas mērīšana bronhiālās astmas pacientiem1. Diagnoze noteikta iepriekšējos gados.

2. Pacients reģistrēts pie viena un tā paša ģimenes ārsta visa iepriekšējā gada laikā.

3. Bronhiālās astmas pacienti vecumā no sešiem gadiem.

4. Vismaz 75 % pacientu veikta izelpas maksimuma plūsmas mērīšana vismaz reizi gadā.

5. Norādīta diagnoze ar SSK-10 kodu J45; J45.0–J45.9

75–90 %4
2.7.IIIĢimenes ārsta darbība neatliekamās medicīniskās palīdzības izbraukumu skaita samazināšanaiNeatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izbraukumu skaits pie pacientiem ar noteiktām diagnozēm, ja pacientu nepārved uz slimnīcu1. Pacients reģistrēts pie viena un tā paša ģimenes ārsta visa iepriekšējā gada laikā.

2. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izbraukumu skaits pie pacientiem no četru gadu vecuma ar brigādes noteiktām diagnozēm I10–I15, J06, M47.

3. Neatliekamās palīdzības dienests pacientus nav pārvedis turpmākai ārstēšanai uz slimnīcu.

4. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izbraukumu skaits uz 100 reģistrētiem pacientiem vecumā no četriem gadiem ir zemāks nekā vidējais gada rādītājs valstī

110–100 %4
2.8.IVĢimenes ārsta veikto papildu manipulāciju un papildu pakalpojumu daudzveidībaĢimenes ārsts savā darbībā izmanto iespējami daudz manipulāciju, kuras ietilpst viņa profesionālajā kompetencē un ir norādītas šo noteikumu 11. pielikumāVisas šo noteikumu 11. pielikumā minētās manipulācijas, izņemot 1.–4., 7., 8., 15.–17., 21., 22., 24., 29., 31., 32., 34., 35., 40., 57., 81., 84.–143. manipulāciju (profilaktiskās apskates un vakcinācijas). Diagnožu ierobežojumi noteikti šo noteikumu 11. pielikumā. Gada laikā izmanto vismaz 25 % manipulāciju2550 %8"

1.140. izteikt 14. pielikuma 4.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.4. ja ģimenes ārsta praksē nav reģistrētas personas, kas atbilst vērtēšanas kritērijā noteiktajam pacientu veidam, maksājumu par attiecīgo kvalitātes kritēriju ģimenes ārstam neizmaksā.";

1.141. izteikt 15. pielikuma 1. un 2. punktu šādā redakcijā:

"1. Kritēriji fiksētās piemaksas aprēķinam un nepieciešamo līdzekļu gada apjoms steidzamās medicīniskās palīdzības punktu darbības nodrošināšanai:

Nr. p. k.LīmenisKabinetu skaitsĀrsta slodzesĀrstniecības un pacientu aprūpes personas slodzesLīdzekļu gada apjoms, euro
1.1.1. līmenis14,54,520 619
14,5
1.2.2. līmenis2/17,54,533 594
1.3.3. līmenis3/212,07,554 213

2. Fiksētā maksājuma nodrošināšanai nepieciešamo līdzekļu gada apjoms par speciālistu un ārstniecības iestāžu struktūrvienību darbību ambulatorajā veselības aprūpē:

Nr.p. k.Specialitātes vai struktūrvienības nosaukums

Euro par 1 slodzi

Euro par 0,25 slodzēm

Euro par 0,5 slodzēm

Euro par 3,00 slodzēm

Euro par 4,50 slodzēm (nodrošinot diennakts pieejamību)

Euro par 4,50 slodzēm (nodrošinot
diennakts pieejamību uzņemšanas nodaļās)

2.1.Psihiatrs*264466113227727
2.2.Narkologs266066513307773
2.3.Pneimonologs278469613928136
2.4.Diabētiskās pēdas aprūpes kabinets29407351470
2.5.Paliatīvās aprūpes kabinets30007501500
2.6.Hronisku obstruktīvu plaušu slimību kabinets27846961392
2.7.Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts5096127425481297514891
2.8.Stomas kabinets447611192238
2.9.Dežūrārsta kabinets294873714748615
2.10.Paliatīvās aprūpes kabinets valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"946427654
2.11.Cistiskās fibrozes kabinets valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"26990
2.12.Psihologa kabinets25366341268
2.13.Metadona terapijas kabinets253663412686457
2.14.Diabēta apmācības kabinets bērniem valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"2536
2.15.Dietologa kabinets valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"25366341268–"

Piezīme. * Valsts SIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" psihiatra kabineta finansējuma ietvaros personām tiek nodrošināta nepieciešamā palīdzība, lai novērstu noziedzīgu nodarījumu veikšanu pret bērna tikumību un dzimumneaizskaramību.";

1.142. izteikt 15. pielikuma 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Dienests katru gadu līdz 1. augustam (par periodu no 1. janvāra līdz 30. jūnijam) un līdz 1. decembrim (par periodu no 1. janvāra līdz 30. septembrim) izvērtē to ārstniecības iestāžu sniegto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu, kuras saņem šā pielikuma 2.1., 2.2. un 2.3. apakšpunktā minēto fiksēto maksājumu vismaz sešus mēnešus pēc kārtas. Ja veiktā darba apjoms vērtēšanas periodā ir mazāks nekā līgumā plānots, dienests veic grozījumus līgumā no 1. septembra atbilstoši veiktā darba apjomam, bet, ja veiktā darba apjoms vērtēšanas periodā ir mazāks par 0,5 slodzēm, dienests veic grozījumus līgumā, nosakot, ka no 1. septembra (ja izvērtējums veikts par pirmo pusgadu) vai no nākamā gada 1. janvāra (ja izvērtējums veikts par periodu no 1. janvāra līdz 30. septembrim) sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus dienests apmaksā saskaņā ar šo noteikumu 13. pielikumā minētajiem aprūpes epizožu tarifiem un šo noteikumu 16. pielikumā minētajiem manipulāciju tarifiem atbilstoši ārstniecības personas kompetencei.";

1.143. papildināt 15. pielikumu ar 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Papildus šā pielikuma 2.10. un 2.11. apakšpunktā norādītajam maksājumam dienests maksā valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" par īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētas pārtikas nodrošināšanu paliatīvā aprūpes kabineta uzskaitē esošajiem bērniem, kā arī cistiskās fibrozes kabineta pacientiem, līgumā vienojoties par finanšu līdzekļu apmēru un šā pakalpojuma apmaksas nosacījumiem.";

1.144. izteikt 16. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums);

1.145. izteikt 17. pielikuma 2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs";";

1.146. svītrot 17. pielikuma 2.9. apakšpunktu;

1.147. izteikt 19. pielikuma 3. punktu šādā redakcijā:

"3.Koronaroangioplastija60110+60072; 60110+60073; 60110+60073+06203; 60110+60074; 60110+60074+06203"

1.148. izteikt 19. pielikuma 10. punktu šādā redakcijā:

"10.Neiroloģisko un iekšķīgo slimību ārstēšana60110+06003–06006; 06015; 06032; 06062; 06100–06102; 06105–06106; 06117–06118; 06119; 06121; 06125; 06130; 06131; 06136; 06137; 06141; 07002; 07004; 07017; 07018; 07023; 07025–07028; 07043–07045; 07060; 09182–09186; 08058–08061; 08085; 10008–10013; 10020–10026; 10033–10034; 10037–10038; 10041–10044; 11001; 11003–11011; 11025; 11028; 11035–11038; 11040–11041; 11051–11052; 11054; 11057; 11058; 11060; 11065–11068; 11101–11103; 18280–18282; 25008; 25014; 25020; 25022; 31186; 31187; 6041360110+06003–06006; 06015; 06032; 06100–06102; 06105–06106; 06117–06118; 06119; 06121; 06125; 07002; 07004; 07017; 07018; 07023; 07025–07028; 07043–07045; 07060; 09182–09186; 08058–08061; 08085; 10008–10013; 10020–10026; 10033–10034; 10037–10038; 10041–10044; 11001; 11003–11011; 11025; 11028; 11035–11038; 11040–11041; 11051–11052; 11054; 11057; 11065–11068; 11101–11103; 18280–18282; 25008; 25014; 25020; 25022; 31186; 31187; 60413"

1.149. svītrot 20. pielikuma 39. un 40. punktu;

1.150. izteikt 21. pielikuma 1.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.8.50027Rentgenogrāfijas izmeklējumi piecās un vairāk projekcijāsA00–B99; C00–C06; C09–C16; C22–C25; C32; C43–C48; C51–C53; C69–C72; C80–C84; C88–C97; D09; D10; D16–D18; D21; D23; D30.0; D30.1; D30.2; D31–D38; D42; D43; D45–D48; E04; E05; E07; E20–E27; F00–F99; G00–G13; G20–G26; G30–G32; G35–G37; G40; G43–G46; G50–G54; G55; G80; G91; G93.0; G93.6; G95; H05; H06; H46–H48; H53–H54; H60–H62; H65–H75; H90; I60–I69; J01; J32–J34; J38; J39; K22.3; K25–K29; K35–K37; K38.8; K38.9; K52; K55; K56; K58; K59.1; K59.2; K62.1; K62.2; K62.5; K62.6; K62.7; K62.8; K62.9; K63.0; K63.1; K63.3; K70–K74; K75.0; K75.1; K75.2; K75.3; K75.8; K75.9; K76; K77; K80–K82; K83.2; K83.3; K83.4; K83.5; K83.8; K83.9; K85; K90–K93; N00–N08; N10–N12; N13.1; N13.2; N13.3; N13.4; N13.5; N13.6; N13.7; N13.8; N13.9; N14; N15.0; N15.1; N15.8; N15.9; N16–N19; N26; N28.1; N30–N31; N40; N41.1; N43–N45; N70; N71; N73.0; N73.1; N73.2; N73.3; N73.4; N73.5; Q00–Q07; Q61.2; Q61.3; R00; R01; R03; R04.0; R04.1; R07.0; R29.8; R51; S00; S02–S08; S09.7; S09.8; S09.9"

1.151. svītrot 21. pielikuma 1.28. un 1.29. apakšpunktu;

1.152. izteikt 22. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums);

1.153. papildināt 24. pielikumu ar 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6., 1.3.7., 1.3.8., 1.3.9., 1.3.10., 1.3.11., 1.3.12., 1.3.13. un 1.3.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.3.3.Uzsējums tuberkulozes diagnostikai ar automātisko sistēmu
1.3.4.Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret 1. rindas medikamentiem ar automātisko sistēmu
1.3.5.Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret 1. un 2. rindas medikamentiem ar automātisko sistēmu
1.3.6.Mycobacterium ģints mikroorganismu diferenciāltests (NAP) ar automātisko sistēmu
1.3.7.Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret pirazinamīdu (PZA) ar automātisko sistēmu
1.3.8.Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret 1. rindas medikamentiem uz cietajām barotnēm
1.3.9.Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret 2. rindas medikamentiem uz cietajām barotnēm
1.3.10.Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret 1. un 2. rindas medikamentiem uz cietajām barotnēm
1.3.11.Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret 2. rindas medikamentiem ar automātisko sistēmu
1.3.12.Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret vienu medikamentu ar automātisko sistēmu
1.3.13.Mycobacterium ģints mikroorganismu mikroskopiskā izmeklēšana ar luminiscento metodi
1.3.14.Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret vienu medikamentu uz cietajām barotnēm"

1.154. papildināt 24. pielikumu ar 1.4.92. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.4.92.HBs Ag (apstiprinošais tests)"

1.155. izteikt 25. pielikuma 2.2.1., 2.2.2. un 2.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2.1.rentgenoloģija20127; 50012; 50013; 50014; 50027; 50053; 50066; 50072; 50073; 50085; 50087; 50088; 50094; 50104; 50105; 50118; 50120; 50122; 50124; 50130; 50134; 50138; 50144; 50147; 50149; 50151–50156; 50158–50163; 50165–50168; 50555–50557; 50560–50570; 50572–50575; 50577; 50578; 50580–50583; 50585–50588
2.2.2.kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi50823; 50824; 50829; 50831; 50833; 50834; 50836–50846; 50848–50853
2.2.3.datortomogrāfija50509; 50515; 50521; 50529; 50531; 50539; 50540; 50542; 50551; 50552; 50555–50557; 50560–50570; 50572–50575; 50577; 50578; 50580–50583; 50585–50588; 50600–50606; 50609–50612; 50614; 50624–50630"

1.156. izteikt 28. pielikuma tabulas trešās ailes nosaukumu šādā redakcijā:

"Slodžu skaits5";

1.157. papildināt 28. pielikumu ar piekto piezīmi šādā redakcijā:

"5) Slodžu skaits – normālā un nepilnā darba laika darbinieku (kuriem tiek veikta darba laika uzskaite) vidējais skaits, kas pārrēķināts nosacītās normālā darba laika vienībās, izmantojot informāciju par nostrādātajām stundām."

2. Noteikumi piemērojami ar 2015. gada 1. janvāri.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Veselības ministrs Guntis Belēvičs

Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.840

"3.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra
noteikumiem Nr.1529

Stacionārā veiktā darba samaksas nosacījumi

1. Fiksētā piemaksa par neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļas darbību

Nr. p. k.Slimnīcas (vai slimnīcas grupas) nosaukumsSpeciālistu skaitsFiksētās piemaksas gada apjoms (euro)Piemaksas par pacientu observāciju līdz 24 stundām gada apjoms (euro)
1.1.Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"*151 534 182341 315
1.2.Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"111 169 060231 375
1.3.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"161 674 389345 634
1.4.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģionālā slimnīca"7743 94752 326
1.5.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"7743 94750 855
1.6.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca"8850 226130 576
1.7.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes slimnīca"7743 94745 964
1.8.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca"7743 94751 374
1.9.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jelgavas pilsētas slimnīca"7743 94760 246
1.10.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils reģionālā slimnīca"7743 94756 090
1.11.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas slimnīca"3318 83413 634
1.12.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres rajona slimnīca"3318 83423 068
1.13.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca"3318 83421 164
1.14.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kuldīgas slimnīca"3318 83418 265
1.15.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Preiļu slimnīca"3318 8345 972
1.16.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krāslavas slimnīca"3318 8349 609
1.17.Madonas novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Madonas slimnīca"3318 83420 255
1.18.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība"3318 83424 758
1.19.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cēsu klīnika"3318 83423 805
1.20.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca"3318 83412 680
1.21.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dobeles un apkārtnes slimnīca"3318 83419 518
1.22.Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""1100 002
1.23.Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Dzemdību nams"4400 008
1.24.Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs"2198 229
1.25.Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas 2. slimnīca"2212 557
1.26.Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"4425 112
1.27.Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Straupes narkoloģiskā slimnīca"199 160

* Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" fiksētajā piemaksā gada apjomā ietilpst: uzņemšanas nodaļa ar deviņiem speciālistiem (kabinetu skaits) ar 40,5 ārstu slodzēm un 40,5 māsu slodzēm, steidzamās medicīniskās palīdzības punkts ar diviem speciālistiem (kabinetu skaits) ar deviņām ārstu slodzēm un deviņām māsu slodzēm, dežūrārsti uzņemšanas nodaļā ar diviem speciālistiem (kabinetu skaits) ar deviņām ārstu slodzēm un deviņām māsu slodzēm, speciālisti – dežūrārsti uzņemšanas nodaļā ar diviem speciālistiem (kabinetu skaits) ar deviņām ārstu slodzēm un 4,5 māsu slodzēm.

2. Stacionāro pakalpojumu apmaksas nosacījumi

Nr. p. k.Programmas nosaukumsPacienta stacionēšanas vecums no – līdz (gados, ja nav norādīts citādi)*Saistošās diagnozesSaistošās manipulācijas
12345
2.1. Iezīmēto programmu stacionāro pakalpojumu apmaksas nosacījumi
2.1.1.Pieaugušo apdegumu stacionārā ārstēšanaL55.0-L55.2; L55.8-L55.9; L56.9; T20-T25; T26.0; T27.0-T27.3; T28.0-T28.4; T29-T30; T75.0; T75.4; T9560065
2.1.2.Apsaldējumu stacionārā ārstēšana pieaugušajiemT33-T35; T68; T69
2.1.3.Stacionārā palīdzība asinsvadu ķirurģijāI65.0; I65.2-I65.9; I70.0-I70.2; I70.8; I71.0-I71.6; I71.8-I71.9; I72.0-I72.4; I72.8-I72.9; I73.0-I73.1; I73.9; I74.0-I74.5; I74.8-I74.9; I77.0-I77.4; I77.6; I77.8; i(I79.0-I79.2); I81; I82.8-I82.9; I87.9; b (I79.0-I79.2)22001-22047; 60207
2.1.4.Iedzimtas sirds asinsvadu sistēmas anomālijas, perinatālā periodā radusies asinsrites sistēmas patoloģija – izmeklēšana, terapija0–17P29; Q20-Q27
2.1.5.Bērnu surdoloģija (pārejoši vai pastāvīgi dzirdes un valodas traucējumi). Stacionārā palīdzība. Rehabilitācija0–17H72; H74.1; H83.3; H90.3-H90.5; H90.8; H91.0; H91.2; H93.0-H93.2; H95; Q16
2.1.6.Cilmes šūnu transplantācija60055; 26012; 26013
2.1.7.Cistiskā fibrozeE84
2.1.8.Černobiļas AES avārijas likvidētāju un arodslimnieku ārstēšana stacionārā60014; 60025
2.1.9.Elektrokardiostimulācija, EKS implantācija, ICD (intrakardiālā defibrilatora) implantācija, CRT, CRTD implantācija resinhronizācijai, radiofrekventā katetra ablācija06062; 06130-06150
2.1.10.Hepatobiliārā ķirurģijaB18.0; B67.0; B67.3; B67.5; B67.6; B67.8; C22.0-C22.2; C22.7; C22.9; C24; C78.7; K75.0; K76.0; K76.8; K83.0-K83.360070+21015; 60070+21021; 60070+21046; 60070+21066; 60070+21068; 60070+21079; 60070+24126; 60070+30058; 60070+50118; 60070+50130; 60070+50144-50146; 60070+50720; 60070+50724
2.1.11.Iedzimtu aukslēju, lūpas un sejas šķeltņu, iedzimtu un smagu sakodiena anomāliju stacionārā ārstēšana

2.1.11.1.

tai skaitā iedzimtu aukslēju, lūpas un sejas šķeltņu stacionārā ārstēšanaQ35.1-Q35.9; Q36.0; Q36.1; Q36.9; Q37.0-Q37.5; Q37.8; Q37.9

2.1.11.2.

smagu sakodiena anomāliju stacionārā ārstēšanaK07.0; K07.1; K07.2; K07.3; K07.4; K07.5; K07.6; K07.8; K07.9; K10.8
2.1.12.Plānveida un neatliekamā invazīvā kardioloģija

2.1.12.1.

tai skaitā plānveida koronārā angiogrāfija60071

2.1.12.2.

plānveida perkutāna koronārā intervence ar angioplastiju60072

2.1.12.3.

plānveida perkutāna koronārā intervence ar stentu sistēmas implantāciju60073; 60073+06203

2.1.12.4.

plānveida perkutāna koronārā intervence ar stentu sistēmas implantāciju, izmantojot papildus revaskularizācijas ierīces60074; 60074+06203

2.1.12.5.

neatliekamā koronārā angiogrāfijaI20.0; I21; I2260071

2.1.12.6.

neatliekamā perkutāna koronārā intervence ar angioplastijuI20.0; I21; I2260072

2.1.12.7.

neatliekamā perkutāna koronārā intervence ar stentu sistēmas implantācijuI20.0; I21; I2260073; 60073+06203

2.1.12.8.

neatliekamā perkutāna koronārā intervence ar stentu sistēmas implantāciju, izmantojot papildus revaskularizācijas ierīcesI20.0; I21; I2260074; 60074+06203
2.1.13.Iedzimtu un iegūtu sirds defektu korekcija ar invazīvās kardioloģijas metodi

2.1.13.1.

tai skaitā pieaugušajiem06202

2.1.13.2.

bērniem0–1706202
2.1.14.Jaundzimušo intensīvā terapija un reanimācija (līdz 7. dzīves dienai)

2.1.14.1.

tai skaitā smaga neiznēsātība. Specifiski perinatālā perioda elpošanas sistēmas bojājumi0 līdz 7. dzīves dienaiP07.0; P07.2; P22.0; P23.9; P24.0; P24.102148+02149; 02156

2.1.14.2.

zems dzimšanas svars, neiznēsātība0 līdz 7. dzīves dienaiP07.1; P07.302083+02085; 02084+02085; 02148+02149; 02156

2.1.14.3.

jaundzimušo intensīvā terapija un reanimācija0 līdz 7. dzīves dienaiP07.0; P07.1; P07.2; P07.3; P10-P15; P20-P28; P35-P39; P52-P59; P70; P90-P96; Q01-Q99

2.1.14.4.

terciārā līmeņa pakalpojums - smaga neiznēsātība. Specifiski perinatālā perioda elpošanas sistēmas bojājumi0 līdz 7. dzīves dienaiP07.0; P07.2; P22.0; P23.9; P24.0; P24.102148+02149; 02156

2.1.14.5.

terciārā līmeņa pakalpojums - zems dzimšanas svars, neiznēsātība0 līdz 7. dzīves dienaiP07.1; P07.302083+02085; 02084+02085; 02148+02149; 02156

2.1.14.6.

terciārā līmeņa pakalpojums - jaundzimušo intensīvā terapija un reanimācija0 līdz 7. dzīves dienaiP10-P15; P20-P28; P35-P39; P52-P59; P70; P90-P96; Q01-Q99
2.1.15.Kardioķirurģija

2.1.15.1.

tai skaitā kardioķirurģija bērniem0–17D15.1; I05-I09; I30-I31; i(I32); I33-I37; I42; Q20-Q2732075+32076; 32080+32081

2.1.15.2.

kardioķirurģija pieaugušajiemI05-I08; I09.8; I20-I25; I31; i(I32); I33-I38; I47-I50; I71.1-I71.2; D15.1; D48.7; C38.0; C38.8; S26; S27.7; T81.0; Q21-Q23; Q24.6; Q25-Q2632055+32071; 32070+32071; 32065+32050-32054
2.1.16.Kohleārā implanta implantācija bērniem0–17H90.360093; 18159; 18160; 18161; 18162
2.1.17.Kaulā ievietojamā dzirdes aparāta (BAHA) implanta ievietošana bērniem0–1718163+18164
2.1.18.Medicīniskā rehabilitācija stacionārā

2.1.18.1.

tai skaitā rehabilitācija pacientiem ar muguras smadzeņu šķērsbojājumu (spinālie pacienti)60003

2.1.18.2.

rehabilitācija pieaugušiem

2.1.18.3.

rehabilitācija bērniem0–17

2.1.18.4.

ilgstoši mākslīgi ventilējama pacienta medicīniskā rehabilitācija60253
2.1.19.Mikroķirurģija pieaugušiem

2.1.19.1.

tai skaitā mikroķirurģijas bāzes programma pieaugušiemL00-L08; L60; i(L62); S50-S51; S52.6; S62; S66.1-S66.8; S71.1; S76.7; S81.7; S86.0; S90.8; S92.3-S92.4; S93.4; S96.1; T81.5; T91.0; T92.0-T92.3; T92.5; T93.2; T93.5; i(L62);60077

2.1.19.2.

mikroķirurģija pieaugušiemC00-C07; C10; C12; C14; C15.0; C21; C30-C32; C40-C44; C47.0-C47.2; C49.0-C49.2; C49.5-C49.8; C51; C60; D10; D16; D17.0-D17.3; D21.0-D21.3; D22; D23; D48.0-D48.2; D48.5-D48.6; E68; G51.0; G54.0; G54.6; G56; I74.2; I74.3; I82.8; M12.2; M18; M21.3; M21.5; M65; M66.2-M66.5; M67.1; M72.0; M86.1-M86.9; M84; M93.1; M96.0; M96.6-M96.9; L90.8; O00.1; S04.5; S07; S08.0; S08.1; S08.8; S09; S14.3; S14.4; S15; S17; S24.3; S34.6; S38.2; S44-S45; S47; S48.0; S48.1; S48.9; S49.7; S49.8; S54; S55.0-S55.2; S55.7; S55.9; S56.0-S56.7; S57; S58.0; S58.1; S58.9; S59.7; S64-S65; S66.0; S67.0; S67.8; S68; S69.7-S69.9; S74.0-S74.2; S74.7; S75.0-S75.2; S75.7-S75.9; S77; S78.1; S84.0-S84.2; S84.7; S85.0-S85.2; S85.5-S85.8; S87.0; S87.8; S88.0; S88.1; S94.0-S94.3; S94.7; S94.8; S95.0-S95.2; S95.7; S95.8; S97.0; S97.1; S97.8; S98.0-S98.4; S99.7; T04.2-T04.4; T05.0-T05.6; T06.2-T06.4; T87.0; T87.2; T87.3; T87.6; T92.4; T92.6; T92.8; T93.4; T93.6; T93.8; T95.0-T95.3; T04.2-T04.4; T05.0-T05.6; T06.2-T06.4; T79.6; T87.0; T87.2; T87.3; T87.6; T91.1; T91.3; T92.4-T92.6; T92.8; T93.4-T93.6; T93.8; T95.0-T95.323002-23038; 23040-23046; 23052-23054; 23060-23112; 60078
2.1.20.Mikroķirurģija bērniem0-17Q68.1; Q69; Q70; Q71; Q74.0; Q82.523002-23038; 23040-23046; 23052-23054; 23060-23112; 60208
2.1.21.Izgulējumu, tai skaitā komplicētu ar osteomielītu un ilgstoši nedzīstošu, hronisku ādas, mīksto audu čūlu (problēmbrūču) mikroķirurģiskā ārstēšanaL89.0-L89.9; L98.4; i(M73.8); M86.3-M86.960111
2.1.22.Nacionālsociālistiskajā režīmā cietušo personu rehabilitācija60002
2.1.23.Nefroķirurģija, nieres transplantācija, pacienta sagatavošana transplantācijai

2.1.23.1.

tai skaitā nieres transplantācija un pēcoperācijas periodsN18.5; b(N18.5)19254; 19257-19260; 46041-46044

2.1.23.2.

slimnieku sagatavošana transplantācijai, pacienti ar transplantāta disfunkciju, pacienti ar imūnsuperesīvas terapijas komplikācijām, tās kontrolei, korekcijai, kā arī pacienti ar nefunkcionējošu transplantātuN18.1-N18.5; b(N18.1-N18.5) Z94.0; b(Z94.0)60200; 60201
2.1.24.Neiroangioloģija. Funkcionālā neiroķirurģijaF01.0; F01.1; F01.2; G20; G40; G41; G45.0; G45.1; G50-G52; G54.0; G54.2; G91; G95.1; I60-I67.1; I69.0-I69.8; M47.0; Q03; Q28.0-Q28.360203+24016-24021; 60203+24026-24037; 60203+24063-24093; 60203+24096; 60203+24105; 60203+24106; 60203+24110; 60203+24120-24122; 60203+24124-24126; 60203+50088; 60203+50118; 60203+50120; 60203+50122-50124; 60203+50130; 60203+50131; 60203+50134
2.1.25.NeiroonkoloģijaC47.0-C47.2; C47.8; C47.9; C70-C72; C75.1-C75.4; C77.0; C79.3-C79.5; C81; C85; C90.0; C90.2; D16.4; D16.6; D16.8; D17.0; D18; D21; D32; D33; D35.2-D35.5; D36.1; D42; D43; D44.3-D44.6; D48.224006-24008; 24015-24021; 24050-24054; 24070-24080; 24090; 24092; 24111; 24121; 24124; 30029
2.1.26.Paliatīvā aprūpe**B20-B24+b(Z51.5); C00-C97+b(Z51.5); D37-D48+b(Z51.5); G05+b(Z51.5); G12+b(Z51.5); G13+b(Z51.5); G35+b(Z51.5); G54.6+b(Z51.5); G55.0+b(Z51.5); G60.0+b(Z51.5); G61.0+b(Z51.5); G63.1+b(Z51.5); G70+b(Z51.5); G95.1+b(Z51.5); G95.2+b(Z51.5); G99.2+b(Z51.5); I50+b(Z51.5); I69+b(Z51.5); K22.2+b(Z51.5); L89+b(Z51.5); T91.3+b(Z51.5)
2.1.27.Lielo locītavu endoprotezēšana

2.1.27.1.

tai skaitā gūžas locītavas endoprotezēšana ar cementējamu endoprotēziM16.0-M16.9; M84.1; M87.0; M96.0; S72.020230+20234; 20230+20234+20273

2.1.27.2.

gūžas locītavas endoprotezēšana ar bezcementa fiksācijas vai hibrīda tipa endoprotēziM16.0-M16.9; M84.1; M87.0; M96.0; S72.020231+20233; 20231+20233+20244; 20276+20400; 20273+20276+20400

2.1.27.3.

gūžas locītavas endoprotezēšana bez endoprotēzes (ar 50 % apmaksu)M16.0-M16.9; M84.1; M87.0; M96.0; S72.020230; 20231; 20276

2.1.27.4.

gūžas locītavas endoprotezēšana ar cementējamu endoprotēzi (ar 50 % apmaksu)M16.0-M16.9; M84.1; M87.0; M96.0; S72.020230+20234; 20230+20234+20273

2.1.27.5.

gūžas locītavas endoprotezēšana ar bezcementa metāls–metāls protēziM16.0-M16.9; M84.1; M87.0; M96.0; S72.020231+20195; 20231+20196

2.1.27.6.

ceļa locītavas endoprotezēšanaM17.0-M17.920232+20235; 20232+20235+20280

2.1.27.7.

ceļa locītavas endoprotezēšana ar 50 % apmaksuM17.0-M17.920232+20235; 20232+20235+20280

2.1.27.8.

pleca locītavas endoprotezēšanaM19; S42.2; T92.120239+20279; 20239+20279+20274

2.1.27.9.

pleca locītavas endoprotezēšana ar 50 % apmaksuM19; S42.2; T92.120239+20279; 20239+20279+20274
2.1.28.Revīzijas endoprotezēšanaD48; M06.8; M84.0; M84.1; M84.4; M87.0; M96.0; M96.6; S72; S82; T02.6; T84.0; T84.1; T84.820240; 20241; 20242
2.1.29.Sifiliss, gonoreja bērniem0-17Z29.2; Z20.2; A50; A51; A54

2.1.30.

Specializētās mutes, sejas un žokļu slimību ārstēšana iedzimtu patoloģiju un jaunveidojumu gadījumosC00-C08; C30.0; C31; C41.0; C41.1; C44.0-C44.4; C49.0; C69.6; D10.0-D10.3; D11.0; D11.7; D11.9; D16.4; D16.5; D17.9; D18.0; D18.1; D21.0; D21.9; D23.0-D23.4; Q10.0-Q10.3; Q17.0; Q17.1;Q17.2; Q17.3; Q17.4; Q17.5; Q17.8; Q17.9;Q18-Q18.9; Q30.2-Q30.9; Q82.8-Q82.9; K00.0; K00.1-K00.7; K01.0; K01.1
2.1.31.Staru terapija50300-50303; 50340-50343; 50346; 50349; 50352; 50353; 50356; 50357; 50360; 50366; 50363; 50370- 50374; 50390; 50393; 50396; 50397; 50416; 50417; 50425- 50428; 50429; 50430-50434; 50438
2.1.32.Radioķirurģija, stereotaktiskā staru terapija un staru terapija ar augstas tehnoloģijas apstarošanas metodēm50450-50468
2.1.33.Ķīmijterapija bērniem0-17C00-C97; D50-D8960008; 60212
2.1.34.Ķīmijterapija pieaugušajiem60008; 60212; 60214; 60216
2.1.35.Diagnostiskā un ķirurģiskā palīdzība onkoloģijā un hematoloģijā

2.1.35.1.

tai skaitā diagnostiskā un ķirurģiskā palīdzība bērniem onkoloģijā un hematoloģijā0-17C00-D09; D61

2.1.35.2.

diagnostiskā un ķirurģiskā palīdzība onkoloģijāC00-C80;C97; D00-D18; D20-D24; D26-D28.2; D31-D44; E04-E05; E22; N60-N63; N64.5; N64.8; N64.9; N85.1; N88; N90.1-N90.3; O01

2.1.35.3.

stacionārā palīdzība hematoloģijaC81-C96; D45-D62; i(D63); D64-D76; i(D77); I78.0; I78.8; I78.9; I88-I89; B27

2.1.35.4.

onkoloģijas programmaC40-C41.9; C76; C79.5; C79.8
2.1.36.Stacionārā psihiatriskā palīdzība bērniem0-17F01; i(F02); F03-F17; F18.5-F18.8; F19.0-F19.9; F20-F99; Z04.6;

2.1.37.

Torakālā ķirurģijaC15; C33; C34; C37; C38.1-C38.4; C39; C45.0; C49.3; C76.1; C77.1; C78.0-C78.3; D02.1-D02.4; D13.0; D14.2-D14.4; D15.0; D15.2; D15.7; D15.9; D19.0; D38.1-D38.4; D38.6; E32; G70; J85; J86; J91-J95; J98; J99; K22.0; K22.2; K22.3; K22.5; K44; T91.2; T91.460015+18243; 60015+31001-31178; 60015+31187; 60015+31205-31207; 60015+31209-31230; 60015+21042; 60015+21049
2.1.38.Tuberkulozes izplatības ierobežošana

2.1.38.1.

tai skaitā torakālā ķirurģija tuberkulozes pacientiemA15-A1918243; 31001-31178; 31187; 31205-31207; 31209-31230

2.1.38.2.

tuberkulozes diagnostika un ārstēšanaA15-A19

2.1.38.3.

tuberkulozes seku ārstēšanaB90

2.1.38.4.

tuberkulozes diagnostika un ārstēšana bērniem0-17A15-A19

2.1.38.5.

tuberkulozes seku ārstēšana bērniem0-17B90

2.1.38.6.

tuberkulozes ārstēšana pacientiem, kuriem tiek nodrošināta piespiedu izolēšanaA15-A19

2.1.38.7.

multirezistentās tuberkulozes pacientu ārstēšanaA15-A1960261
2.1.38.8.tuberkuloze (psihiatrijas pacientiem)F10.4+b(A15-A19); F10.5+b(A15-A19); F10.6+b(A15-A19); F10.7+b(A15-A19); F10.8+b(A15-A19); F11.5+b(A15-A19); F11.6+b(A15-A19); F11.7+b(A15-A19); F11.8+b(A15-A19); F12.5+b(A15-A19); F12.6+b(A15-A19); F12.7+b(A15-A19); F12.8+b(A15-A19); F13.5+b(A15-A19); F13.6+b(A15-A19); F13.7+b(A15-A19); F13.8+b(A15-A19); F14.5+b(A15-A19); F14.6+b(A15-A19); F14.7+b(A15-A19); F14.8+b(A15-A19); F15.5+b(A15-A19); F15.6+b(A15-A19); F15.7+b(A15-A19); F15.8+b(A15-A19); F16.5+b(A15-A19); F16.6+b(A15-A19); F16.7+b(A15-A19); F16.8+b(A15-A19); F18.5+b(A15-A19); F18.6+b(A15-A19); F18.7+b(A15-A19); F18.8+b(A15-A19); F19.5+b(A15-A19); F19.6+b(A15-A19); F19.7+b(A15-A19); F19.8+b(A15-A19); F00-F09+b(A15-A19); F20-F48+b(A15-A19); F50-F50.9+b(A15-A19); F53+b(A15-A19); F60-F62+b(A15-A19); F68.1+b(A15-A19); F70-F79+b(A15-A19); F80,3+b(A15-A19); F84.0-F84.9+b(A15-A19); F90-F92+b(A15-A19); F95+b(A15-A19); Z02.3+b(A15-A19); Z04.6+b(A15-A19); Z04.8+b(A15-A19)
2.1.39.Mugurkaulāja saslimšanu un traumu ķirurģiska ārstēšanaC41.2; C41.4; C70.1; C79.5; D16.6; D32.1; D42.1; D48.0; G06.1; G06.2; M08.1; M45; M46; M47; M48; M50; M51; M66.1; M80; M84.4; S12; S13; S14; S22.0; S22.1; S23.0; S23.1; S23.3; S24; S32.0; S32.1; S32.2; S32.7; S32.8; S33.0; S33.1; S33.2; S33.3; S33.5; S33.6; S33.7; S34; T02.0; T02.1; T02.7; T03.0; T03.1; T06.0-T06.2; T08; T91.1-T91.3; T91.824128; 30006; 30010-30013; 30020; 30022; 30028; 30030; 30031; 30059; 30065
2.1.40.Skoliozes operācijasM41.0; M41.1; M41.2; M41.4; M41.5; M42.0; M43.1; Q67.5; Q76.1; Q76.3; Q76.430001; 30003; 30004; 30005; 30011; 30020; 30028; 30030; 30047; 30058
2.1.41.OsteomielītsM86; T84.5-T84.720043; 20128; 20140; 20147; 20159; 20201; 20204; 20206; 20209; 20210; 20212; 20215;20218; 20232; 20240; 20241; 20242; 20263; 20264; 20281
2.1.42.Stacionārā palīdzība bērniem un zīdaiņiem īpaši smagos gadījumos

2.1.42.1.

tai skaitā stacionārā palīdzība bērniem īpaši smagos gadījumos0-1760056+60028

2.1.42.2.

stacionārā palīdzība zīdaiņiem īpaši smagos gadījumos0-1P07.0-P07.2; P10.2; P36; P52.2; P91.260211
2.1.43.

Psihiatriskā palīdzība stacionārā

2.1.43.1.

psihiatriskā palīdzība, tai skaitā pēc tiesas lēmumai(F00); F01; i(F02); F03-F09; F10.5-F10.8; F11.5-F11.8; F12.5-F12.8; F13.5- F13.8; F14.5-F14.8; F15.5-F15.8; F16.5-F16.8; F18.5-F18.8; F19.5- F19.8; F20-F48; F50-F50.9; F53; F60- F62; F68.1; F70-F79; F80.3; F84.0-F84.9; F90-F92; F95; Z04.6

2.1.43.2.

psihiatriskā palīdzība bērniem0-17F01; i(F02); F03-F17; F18.5-F18.8; F19.0-F19.9; F20-F99; Z04.6

2.1.43.3.

ilgstoša psihiatriskā ārstēšana stacionārā, tai skaitā pēc tiesas lēmumai(F00); F01; i(F02); F03-F07; F20; F21; F22.8; F25; F31-F34; F43; F62.1; F70; F71-F73; F78; F79; G40+i(F02.8);

2.1.43.4.

ilgstoša psihiatriskā ārstēšana stacionārā bērniem, tai skaitā pēc tiesas lēmuma0-17i(F00); F01; i(F02); F03-F07; F20; F21; F22.8; F25; F31-F34; F43; F62.1; F70; F71-F73; F78; F79; G40+i(F02.8);
2.1.44.Ginekoloģija īpaši smagos gadījumosN70; N71; N73.0; N73.3; N73.5; O85; O86; T8160009
2.1.45.Dzemdības

2.1.45.1.

tai skaitā dzemdības dzemdību patoloģijas gadījumāO60-O75; O80-O84; O85-O9216107; 16108

2.1.45.2.

fizioloģiskās dzemdībasO60-O75; O80-O84; O85-O9216100; 16102; 16106;

2.1.45.3.

ķeizargrieziensO60-O75; O80-O84; O85-O9216115
2.1.46.Perinatālā perioda stāvokļi0-17P05; P08-P15; P20-P28; P35; P37-P39; P53-P61; P70-P74; i(P75); P76-P78; P91-P96
2.1.47.Neiroloģija (insulta vienība)I60; I61; I6360023; 60024
2.1.48.Rehabilitācija pēc insulta vienībasI60; I61; I6360001+60401
2.1.49.Programma "Multiplā skleroze", stacionārā palīdzībaG04; i(G05); G09; G11; i(G32); G35; G36; G37; G95; i(G99.2)60054
2.1.50.Narkoloģija, narkomānu rehabilitācija

2.1.50.1.

tai skaitā narkoloģijaF10-F19; F6313015; 13016; 13017; 13018; 13019; 13020; 13021; 13022

2.1.50.2.

narkomānu rehabilitācija stacionārā pieaugušajiemF10-F1960098

2.1.50.3.

narkomānu rehabilitācija stacionārā bērniem0-1760104
2.1.51.Obligātā narkoloģiskā palīdzība bērniem60064
2.1.52.Smaga galvas smadzeņu traumaS02.0; S02.1; S02.7; S02.9; S06.1-S06.9; S07; S09.7; T02.0; T04.0; T90.0-T90.3; T90.5; T90.824016; 24018-24020; 24022-24025; 24060; 24070; 24094; 24095
2.1.53.Piespiedu psihiatriskā ārstēšana stacionārā ar apsardzi60017; 60220
2.1.54.Stacionārās ārstēšanas nodrošināšana infekciju, seksuāli transmisīvo un ādas slimību pacientiemA00-A09; A20-A64; A68-A70; A75-A99; B00-B19; B25-B83; B86; E80.4-E83.1; G00; i(G01-G02); G03-G04; i(G05); J01-J06.9; J09-J16; i(J17); J18; J20-J22; K70.1; K71.0-K71.9; K73.2; K74.3; K74.6; K75.0; K75.2; K75.9; K76.0; K76.8; K76.9; K83.0; K91.5; L00-L13; i(L14); L20-L44; i(L45); L50-L53; i(L54); L55-L60; i(L62); L63-L85; i(L86); L87-L98; i(L99); R17; R50; U04; U04.9
2.1.55.Stacionārās ārstēšanas nodrošināšana HIV/AIDS pacientiemB20-B24; O98.7
2.1.56.Vēdera aortas endoprotezēšanaI71.4, i(I79.1), I71.0, I71.3, I70.0, S35.022011
2.1.57.

Krūšu aortas endoprotezēšana

I70.0; I71.0; I71.1; I71.2; I71.5; I71.6; I71.8; I71.9; S25.022012
2.1.58.Vājredzību izraisošu slimību operatīva ārstēšana bērniem0-1717257+17258+17259; 17304+17307.
2.1.59.Ortotopiskā sirds transplantācijaI25.5; I25.8; I42; I5032090; 32091
2.2. Citi stacionāro pakalpojumu apmaksas nosacījumi
2.2.1.Pacienta aprūpe, kuram nepieciešama ilgstoša mākslīgā plaušu ventilācija60254
2.2.2.Zāļu rezistenta tuberkulozes pacienta paliatīvā aprūpe(A15-A19)+b(Z51.5)60066

Piezīmes:

* Ja bērnam valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" uzsākta medikamentoza ārstēšana no budžeta apakšprogrammas "Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem" finanšu līdzekļiem, tad to turpina arī pēc 18 gadu sasniegšanas līdz atbilstoši medicīniskajām indikācijām beidzas šāda nepieciešamība.

** Paliatīvā aprūpe ir aktīva, visaptveroša to pacientu aprūpe, kuru izārstēšana vairs nav iespējama, un kurā prioritāra ir sāpju un citu simptomu, sociālo, psiholoģisko un garīgo problēmu kontrole, ņemot vērā, ka paliatīvā aprūpe savā pieejā ir starpdisciplināra un aptver pacientu, ģimeni un apkārtējo sabiedrību un nodrošina pacientam nepieciešamās vajadzības neatkarīgi no vietas, kur viņš atrodas - gan mājās, gan slimnīcā, ar nolūku saglabāt labāko iespējamo dzīves kvalitāti, līdz iestājas nāve.

3. Fiksētās ikmēneša izmaksas aprēķinam izmantojamie gultasdienu tarifi un viena pacienta ārstēšanas tarifi

Nr. p.k.Programmas nosaukumsVSIA "Bērnu klīniskā univer-
sitātes slimnīca"
VSIA "Paula Stradiņa klīniskā univer-
sitātes slimnīca", SIA "Rīgas Austrumu klīniskā niver-
sitātes slimnīca"uot;uot;uot;
17. pielikuma 1.7., 1.8., 1.10., 1.11., 1.14., 1.19. un 1.20. apakšpunktā minētās slimnīcas17. pielikuma 1.4., 1.5., 1.6., 1.9., 1.12., 1.13., 1.15., 1.16., 1.17., 1.18. un 1.21. apakš-
punktā minētās slimnīcas
17. pielikuma 3. punktā minētās slimnīca17. pielikuma 2. punktā minētās slimnīcas
VSIA "Nacio-
nālais ehabi-
litācijas centrs "Vaivari""
VSIA "Trauma-
toloģijas un ortopēdijas slimnīca"
Rīgas paš-
valdības SIA "Rīgas 2. slimnīca"
Rīgas paš-
valdības SIA "Dzemdību nams"
17. pieli-
kuma 3.3., 3.5., 3.7., 3.9., 3.10. un 3.11. apakš-br> punktā minētās slimnīcas
VSIA "Aknīstes psihonei-
roloģiskā slimnīca"
VSIA "Bērnu psihonei-
roloģiskā slimnīca "Ainaži""
1234567891011121314
3.1.Gultasdienas tarifs (euro)60,5643,2843,2832,9636,1642,2942,2939,2626,9716,7920,7017,45
3.2.Viena pacienta ārstēšanas tarifi iezīmētās programmās (euro)
3.2.1.Pieaugušo apdegumu stacionārā ārstēšana3230,67
3.2.2.Apsaldējumu stacionārā ārstēšana pieaugušajiem1976,92
3.2.3.Stacionārā palīdzība asinsvadu ķirurģijāDRG grupaDRG grupa
3.2.4.Iedzimtas sirds asinsvadu sistēmas anomālijas, perinatālajā periodā radusies asinsrites sistēmas patoloģija. Izmeklēšana, terapijaDRG grupa
3.2.5.Bērnu surdoloģija (pārejoši vai pastāvīgi dzirdes un valodas traucējumi). Stacionārā palīdzība. Rehabilitācija530,85
3.2.6.Cilmes šūnu transplantācija4118,71
3.2.7.Cistiskā fibrozeDRG grupa
3.2.8.Černobiļas AES avārijas likvidētāju un arodslimnieku ārstēšana stacionārā322,71
3.2.9.Elektrokardiostimulācija, EKS implantācija, ICD (intrakardiālā defibrilatora) implantācija, CRT, CRTD implantācija resinhronizācijai, radiofrekventā katetra ablācijaDRG grupa
3.2.10.Hepatobiliārā ķirurģijaDRG grupa
3.2.11.Iedzimtu aukslēju, lūpas un sejas šķeltņu, iedzimtu un smagu sakodiena anomāliju stacionārā ārstēšana

3.2.11.1.

tai skaitā iedzimtu aukslēju, lūpas un sejas šķeltņu stacionārā ārstēšanaDRG grupa

3.2.11.2.

smagu sakodiena anomāliju stacionārā ārstēšanaDRG grupa
3.2.12.Plānveida un neatliekamā invazīvā kardioloģija

3.2.12.1.

tai skaitā plānveida koronārā angiogrāfijaDRG grupaDRG grupa

3.2.12.2.

plānveida perkutāna koronārā intervence ar angioplastijuDRG grupaDRG grupa

3.2.12.3.

plānveida perkutāna koronārā intervence ar stentu sistēmas implantācijuDRG grupaDRG grupa

3.2.12.4.

plānveida perkutāna koronārā intervence ar stentu sistēmas implantāciju, izmantojot papildus revaskularizācijas ierīcesDRG grupaDRG grupa

3.2.12.5.

neatliekamā koronārā angiogrāfijaDRG grupaDRG grupa

3.2.12.6.

neatliekamā perkutāna koronārā intervence ar angioplastijuDRG grupaDRG grupa

3.2.12.7.

neatliekamā perkutāna koronārā intervence ar stentu sistēmas implantācijuDRG grupaDRG grupa

3.2.12.8.

neatliekamā perkutāna koronārā intervence ar stentu sistēmas implantāciju, izmantojot papildus revaskularizācijas ierīcesDRG grupaDRG grupa
3.2.13.Iedzimtu un iegūtu sirds defektu korekcija ar invazīvās kardioloģijas metodi

3.2.13.1.

tai skaitā pieaugušajiemDRG grupa

3.2.13.2.

bērniemDRG grupa
3.2.14.Jaundzimušo intensīvā terapija un reanimācija (līdz 7. dzīves dienai)

3.2.14.1.

tai skaitā smaga neiznēsātība. Specifiski perinatālā perioda elpošanas sistēmas bojājumiDRG grupaDRG grupaDRG grupa

3.2.14.2.

zems dzimšanas svars, neiznēsātībaDRG grupaDRG grupaDRG grupa

3.2.14.3.

jaundzimušo intensīvā terapija un reanimācijaDRG grupaDRG grupaDRG grupa

3.2.14.4.

terciārā līmeņa pakalpojums - smaga neiznēsātība. Specifiski perinatālā perioda elpošanas sistēmas bojājumiDRG grupa

3.2.14.5.

terciārā līmeņa pakalpojums - zems dzimšanas svars, neiznēsātībaDRG grupa

3.2.14.6.

terciārā līmeņa pakalpojums - jaundzimušo intensīvā terapija un reanimācijaDRG grupa
3.2.15.Kardioķirurģija. Kardioķirurģija bērniem

3.2.15.1.

tai skaitā kardioķirurģija bērniemDRG grupa

3.2.15.2.

kardioķirurģija pieaugušajiemDRG grupa
3.2.16.Kohleārā implanta implantācija bērniem23911,06
3.2.17.Kaulā ievietojamā dzirdes aparāta (BAHA) implanta ievietošana bērniem7143,47
3.2.18.Medicīniskā rehabilitācija stacionārā

3.2.18.1.

tai skaitā rehabilitācija pacientiem ar muguras smadzeņu šķērsbojājumu (spinālie pacienti)1114,54

3.2.18.2.

rehabilitācija pieaugušiem720,67720,67

3.2.18.3.

rehabilitācija bērniem758,66758,66758,66

3.2.18.4.

ilgstoši mākslīgi ventilējama pacienta medicīniskā rehabilitācija2729,76
3.2.19.Mikroķirurģija pieaugušiem

3.2.19.1.

tai skaitā mikroķirurģijas bāzes programma pieaugušiemDRG grupaDRG grupa

3.2.19.2.

mikroķirurģija pieaugušiemDRG grupaDRG grupa
3.2.20.Mikroķirurģija bērniemDRG grupa
3.2.21.Izgulējumu, tai skaitā komplicētu ar osteomielītu un ilgstoši nedzīstošu, hronisku ādas, mīksto audu čūlu (problēmbrūču) mikroķirurģiska ārstēšana13529,56
3.2.22.Nacionālsociālistiskajā režīmā cietušo personu rehabilitācija675,86
3.2.23.Nefroķirurģija, nieres transplantācija, pacienta sagatavošana transplantācijai

3.2.23.1.

tai skaitā nieres transplantācija un pēcoperācijas periodsDRG grupa

3.2.23.2.

slimnieku sagatavošana transplantācijai, pacienti ar transplantāta disfunkciju, pacienti ar imūnsuperesīvas terapijas komplikācijām, tās kontrole, korekcija, kā arī pacienti ar nefunkcionējošu transplantātuDRG grupa
3.2.24.Neiroangioloģija. Funkcionālā neiroķirurģijaDRG grupa
3.2.25.NeiroonkoloģijaDRG grupa
3.2.26.Paliatīvā aprūpe415,18415,18415,18
3.2.27.Lielo locītavu endoprotezēšana

3.2.27.1.

tai skaitā gūžas locītavas endoprotezēšana ar cementējamu endoprotēzi1555,741555,741555,741555,741555,74

3.2.27.2.

gūžas locītavas endoprotezēšana ar bezcementa fiksācijas vai hibrīda tipa endoprotēzi2481,162481,162481,162481,162481,16

3.2.27.3.

gūžas locītavas endoprotezēšana bez endoprotēzes (ar 50 % apmaksu)516,54516,54516,54516,54516,54
3.2.27.4.gūžas locītavas endoprotezēšana ar cementējamu endoprotēzi (ar 50 % apmaksu)777,87777,87777,87777,87777,87

3.2.27.5.

gūžas locītavas endoprotezēšana ar bezcementa metāls–metāls protēzi3847,823847,82

3.2.27.6.

ceļa locītavas endoprotezēšana2367,302367,302367,302367,302367,30

3.2.27.7.

ceļa locītavas endoprotezēšana
ar 50 % apmaksu
1183,651183,651183,651183,651183,65

3.2.27.8.

pleca locītavas endoprotezēšana3407,743407,74

3.2.27.9.

pleca locītavas endoprotezēšana
ar 50 % apmaksu
1703,871703,87
3.2.28.Revīzijas endoprotezēšana3303,963303,96
3.2.29.Sifiliss, gonoreja bērniem525,42
3.2.30.Specializētā mutes, sejas un žokļu slimību ārstēšana iedzimtu pataloģiju un jaunveidojumu gadījumosDRG grupa
3.2.31.Staru terapija1604,771604,77
3.2.32.Radioķirurģija, stereotaktiskā staru terapija un staru terapija ar augsti tehnoloģiskām apstarošanas metodēm2979,01
3.2.33.Ķīmijterapija bērniem2423,04
3.2.34.Ķīmijterapija pieaugušajiem626,20626,20626,20
3.2.35.Diagnostiskā un ķirurģiskā palīdzība onkoloģijā un hematoloģijā

3.2.35.1.

tai skaitā diagnostiskā un ķirurģiskā palīdzība bērniem onkoloģijā un hematoloģijāDRG grupa

3.2.35.2.

diagnostiskā un ķirurģiskā palīdzība onkoloģijāDRG grupaDRG grupaDRG grupa

3.2.35.3.

stacionārā palīdzība hematoloģijaDRG grupaDRG grupaDRG grupa

3.2.35.4.

onkoloģijas programmaDRG grupa
3.2.36.Stacionārā psihiatriskā palīdzība bērniem847,50
3.2.37.Torakālā ķirurģijaDRG grupa
3.2.38Tuberkulozes izplatības ierobežošana
3.2.38.1.tai skaitā torakālā ķirurģija tuberkulozes pacientiem4164,86

3.2.38.2.

tuberkulozes diagnostika un ārstēšana2275,732558,49

3.2.38.3.

tuberkulozes seku ārstēšana591,75983,20

3.2.38.4.

tuberkulozes diagnostika un ārstēšana bērniem4015,94

3.2.38.5.

tuberkulozes seku ārstēšana bērniem

329,14

3.2.38.6.

tuberkulozes ārstēšana pacientiem, kuriem tiek nodrošināta piespiedu izolēšana5652,30

3.2.38.7.

multirezistentās tuberkulozes pacientu ārstēšana8093,20

3.2.38.8.

tuberkuloze (psihiatrijas pacientiem)3289,16
3.2.39.Mugurkaulāja saslimšanu un traumu ķirurģiska ārstēšanaDRG grupaDRG grupaDRG grupa
3.2.40.Skoliozes operācijasDRG grupa
3.2.41.OsteomielītsDRG grupaDRG grupaDRG grupa
3.2.42.Stacionārā palīdzība bērniem un zīdaiņiem īpaši smagos gadījumos
3.2.42.1.tai skaitā stacionārā palīdzība bērniem īpaši smagos gadījumosDRG grupa
3.2.42.2.stacionārā palīdzība zīdaiņiem īpaši smagos gadījumosDRG grupa
3.2.43.Psihiatriskā palīdzība stacionārā
3.2.43.1.

psihiatriskā palīdzība, tai skaitā pēc tiesas lēmuma

1026,17
3.2.43.2.psihiatriskā palīdzība bērniem666,54
3.2.43.3.ilgstoša psihiatriskā ārstēšana stacionārā, tai skaitā pēc tiesas lēmuma4596,94

3.2.43.4.

ilgstoša psihiatriskā ārstēšana stacionārā bērniem, tai skaitā pēc tiesas lēmuma1995,43
3.2.44.Ginekoloģija īpaši smagos gadījumosDRG grupa
3.2.45.Dzemdības

3.2.45.1.

tai skaitā dzemdības dzemdību patoloģijas gadījumā430,58430,58430,58430,58
3.2.45.2.fizioloģiskās dzemdības294,10294,10294,10294,10
3.2.45.3.ķeizargrieziens557,60557,60557,60557,60
3.2.46.Perinatālā perioda stāvokļiDRG grupa
3.2.47.Neiroloģija (insulta vienība)901,07901,07
3.2.48.Rehabilitācija pēc insulta vienības571,29
3.2.49.Programma "Multiplā skleroze", stacionārā palīdzībaDRG grupa
3.2.50.Narkoloģija, narkomānu rehabilitācija
3.2.50.1.tai skaitā narkoloģija206,52206,52
3.2.50.2.narkomānu rehabilitācija stacionārā pieaugušajiem2842,24
3.2.50.3.narkomānu rehabilitācija stacionārā bērniem809.10
3.2.51.Obligātā narkoloģiskā palīdzība bērniem809,10
3.2.52.Smaga galvas smadzeņu traumaDRG grupaDRG grupaDRG grupa
3.2.53.Piespiedu psihiatriskā ārstēšana stacionārā ar apsardzi0,00
3.2.54.Stacionārās ārstēšanas nodrošināšana infekciju, seksuāli transmisīvo un ādas slimību pacientiemDRG grupa
3.2.55.Stacionārās ārstēšanas nodrošināšana HIV/AIDS pacientiemDRG grupa
3.2.56.Vēdera aortas endoprotezēšana12670,90
3.2.57.Krūšu aortas endoprotezēšana18548,80
3.2.58.Vājredzību izraisošu slimību operatīva ārstēšana bērniemDRG grupa
3.2.59.Ortotopiskā sirds transplantācija29758,29
3.3.Viena pacienta ārstēšanas tarifs pārējiem pakalpojumiemDRG grupaDRG grupaDRG grupaDRG grupaDRG grupaDRG grupa
3.3.1.tai skaitā pārējie ķirurģiskie pakalpojumiDRG grupaDRG grupaDRG grupa
3.3.2.pārējie terapeitiskie pakalpojumiDRG grupaDRG grupaDRG grupa
3.4.Viena pacienta ārstēšanas tarifs aprūpes slimnīcā, nodaļā vai gultā151,99151,99151,99151,99151,99151,99151,99
3.5.Vienas gultasdienas tarifs pacienta aprūpei, kuram nepieciešama ilgstoša mākslīgā plaušu ventilācija25,0825,0825,0825,0825,0825,0825,0825,08
3.6.Vienas gultasdienas tarifs zāļu rezistenta tuberkulozes pacienta paliatīvā aprūpei17,45

4. Lielo ķirurģisko operāciju saraksts:

Nr. p. k.Manipulācijas kodsManipulācijas nosaukums
4.1.06062Radiofrekventā katetra ablācija ar trīsdimensiju potenciālu reģistrācijas lietošanu
4.2.06130Vienkameru elektrokardiostimulatora implantācijas operācija bez elektrokardiostimulatora vērtības
4.3.06131Divkameru pastāvīgā elektrokardiostimulatora implantācija bez elektrokardiostimulatora un endokardiālo elektrodu vērtības
4.4.06136ICD implantācija bez ICD un endokardiālo elektrodu vērtības
4.5.06137Pastāvīgas EKS sistēmas rekonstrukcija, sistēmas korekcija bez EKS elektroda un elektroda adaptera vērtības
4.6.06138Endokardiālā elektroda maiņa
4.7.06139Elektrokardiostimulatora ložas maiņa
4.8.06140Elektrokardiostimulatora ekstirpācija
4.9.06141Ilgstošās elektrokardiogrammas monitorēšanas iekārtas implantācija bez iekārtas vērtības
4.10.06150Elektrokardiostimulatora miokardiālā implantācija
4.11.06160Miokarda biopsija kā patstāvīga manipulācija
4.12.06202

Iedzimtu un iegūtu sirds defektu korekcija ar invazīvās kardioloģijas metodi

4.13.06203Perkutāna koronārā intervence ar zālēm pildītu stentu implantāciju stacionārā un dienas stacionārā
4.14.08053Barības vada endoprotēzes ielikšana bez endoprotēzes vērtības. Var uzrādīt kopā ar manipulāciju 08059
4.15.08063Hemostāze neatliekamās augšējās vai apakšējās endoskopijas laikā bez vienreizējās lietošanas materiālu vērtībām. Var uzrādīt kopā ar manipulācijām 08061, 08062, 08111, 08112, 08113
4.16.08070Barības vada striktūras lāzera koagulācija
4.17.08071Svešķermeņa izņemšana no barības vada, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas. Var uzrādīt kopā ar manipulācijām 08061 un 08062
4.18.08072Endoskopiska varikozu vēnu terapija augšējā un apakšējā gremošanas sistēmā bez varikožu klipšu un ligatūru izmaksām neatliekamā situācijā asiņojošu vēnu gadījumā. Var uzrādīt kopā ar manipulācijām 08061, 08062, 08111, 08112, 08113
4.19.08077Papillae Vateri endoskopiska kanulācija ar kontrastvielas ievadīšanu un/vai sekrēta ņemšanu (ERHP) bez vienreizējās lietošanas vadītāju, dilatācijas balonu un katetru vērtībām
4.20.08086Selektīva granulocītu, monocītu, makrofāgu aferēze ar Adacolumn sistēmu
4.21.08090Endoskopiska papillosfinkterotomija bez vienreizējās lietošanas vadītāju, dilatācijas balonu un katetru vērtībām
4.22.08093Endoskopiskā papillosfinkterotomija ar konkrementu litotripsiju un/vai ekstrakciju
4.23.08097Endoskopiskā papillosfinkterotomija un stenta ievietošana žults vai aizkuņģdziedzera vados bez endoprotēžu vērtības
4.24.08100Perkutānā endoskopiskā gastrostomija
4.25.08114Piemaksa manipulācijām 08060, 08061, 08062, 08063, 08110, 08111, 08112, 08113 par līdz divu gļotādas paraugu ņemšanu sakarā ar polipu izgriešanu un/vai mezglu biopsijām, lietojot augstfrekvences elektroinstrumentu
4.26.08115Piemaksa pie manipulācijām 08060, 08061, 08062, 08063, 08110, 08111, 08112, 08113 par vairāk nekā divu gļotādas paraugu ņemšanu sakarā ar polipu izgriešanu un/vai mezglu biopsijām, lietojot augstfrekvences elektroinstrumentu
4.27.08135Lāzera koagulācija caur endoskopu viens seanss. Nelieto kopā ar manipulāciju 08070
4.28.16027Diagnostiskā amniocentēze un amniocentēze augļa materiāla iegūšanai
4.29.16028Amniocentēze grūtniecības pārtraukšanai
4.30.16029Histeroskopija
4.31.16040Dzemdes kakla amputācija
4.32.16041Maksts un starpenes plastika
4.33.16042Dzemdes venterofiksācija
4.34.16043Endometrija rezektoskopija
4.35.16044Operācija uz dzemdes piedēkļiem
4.36.16050Olvadu plastiskas operācijas
4.37.16052Dzemdes perforācijas atveres sašūšana
4.38.16053Dzemdes supravagināla amputācija ar vai bez piedēkļu izņemšanas. Dzemdes plīsuma sašūšana
4.39.16054Konservatīva miomektomija
4.40.16060Dzemdes amputācija dzemdību laikā vai agrīnā pēcdzemdību periodā ar vai bez piedēkļu izņemšanas
4.41.16061Dzemdes ekstirpācija ar vai bez olvadu izņemšanas
4.42.16062Dzemdes vagināla ekstirpācija
4.43.16063Dzemdes ekstirpācija dzemdību laikā vai agrīnā pēcdzemdību periodā ar vai bez piedēkļu izņemšanas
4.44.16064Vienkārša vulvektomija
4.45.16065Radikāla vulvektomija
4.46.16070Vertheima operācija
4.47.16071Dzemdes ekstirpācija ar mazā iegurņa limfadenektomiju vai deomentizāciju
4.48.16072Ķirurģiska kontracepcija (sterilizācija) ar laparatomiju
4.49.16073Piemaksa par ķirurģisku kontracepciju (sterilizācija) pie vienlaicīgi veiktas citas operācijas
4.50.16074Retroperitoneāla ileakāla limfadenoektomija
4.51.16075Šuvju uzlikšana dzemdes kaklam istmo-cervikālās mazspējas gadījumā
4.52.16080Diagnostiskā laparoskopija. Neuzrādīt kopā ar citām operācijām
4.53.16082Laparoskopiskas operācijas - salpingectomija, salpingostomija ar augļa olas evakuāciju, cistektomija, cistovazektomija
4.54.16087Laparoskopiska saaugumu atdalīšana un salpingolīze mazajā iegurnī
4.55.16088Laparoskopiska histerektomija ar vai bez piedēkļiem
4.56.16089Laparoskopiska olvadu caurlaidības pārbaude, olnīcu kauterizācija
4.57.16111Tuboligācija pēc dzemdībām
4.58.16112Amnioinfūzijas
4.59.16115Ķeizargrieziens
4.60.16117Mazais ķeizargrieziens
4.61.16118Vaginālais ķeizargrieziens
4.62.16119Augļa sadalīšanas operācija
4.63.16120Placentas manuāla atdalīšana un izdalīšana
4.64.16121Dzemdes dobuma manuāla revīzija un placentas manuāla ablācija
4.65.16130Dzemdes kakla I - II pakāpes plīsuma sašūšana
4.66.16131Dzemdes kakla III pakāpes plīsuma sašūšana
4.67.16132Starpenes I un II pakāpes un maksts plīsuma sašūšana
4.68.16133Starpenes III un IV pakāpes plīsumu sašūšana
4.69.16134Epiziotomijas, perineotomijas sašūšana
4.70.17138Acs konjunktīvas vai plakstiņa veidojuma likvidēšana
4.71.17139Orbītas veidojuma ekstirpācija
4.72.17140Svešķermeņu vai silikona plombu izņemšana no orbītas dobuma
4.73.17151Dakriocistorinostomija
4.74.17157Asaru un deguna eju bužēšana ar biomateriālu operatīvā ceļā vienā pusē
4.75.17165Asaru kanāla pārrāvuma sašūšana
4.76.17166Asaru punktiņa operācija vienā pusē
4.77.17170Asaru maisiņa izņemšana
4.78.17171Asaru dziedzeru izņemšana
4.79.17172Paplašināto vai sašaurināto plakstiņu spraugu plastiska korektūra, kā arī epikantus, ektropiona, entropiona vai nepareiza plakstiņa stāvokļa labošana
4.80.17180Plakstiņu noslīdēšanas (ptosis) operācija ar tiešu plakstiņa pacēlāju saīsināšanu
4.81.17181Plakstiņa noslīdēšanas (ptosis) operācija ar tiešu plakstiņa pacelšanu
4.82.17183Tenona telpas bioplombēšanas operācija pie progresējošas tuvredzības vienā acī
4.83.17186Acu konjunktīvas saaugumu operēšana ar plastiku
4.84.17187Pterīga operācija
4.85.17188Pterīga operācija ar kārtaino keratoplastiku
4.86.17189Konjunktīvas brūces sašūšana
4.87.17195Radzenes vai sklēras brūces sašūšana, uzliekot līdz 5 šuvēm
4.88.17196Radzenes vai sklēras brūces sašūšana, uzliekot vairāk par 5 šuvēm. Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 17195
4.89.17197Radzenes segšana ar konjunktīvu
4.90.17199Saaugumu discīzija starp acs ābolu un plakstiņu
4.91.17205Intraokulāra svešķermeņa izņemšana ar magnētu
4.92.17206Intraokulāra svešķermeņa amagnētiska izņemšana
4.93.17207Intraokulāra svešķermeņa izņemšana diasklerāli, lokalizējot ar apgriezto binokulāro oftalmoskopiju, un lokālas sklēras plombes piešūšana sklēras grieziena vietā
4.94.17215Acs muskuļu miotomija un tenotomija
4.95.17216Vienas acs viena muskuļa operācija pie šķielēšanas
4.96.17217Šķielēšanas labošanas operācija, operējot slīpo muskuli
4.97.17225Svešķermeņa evakuācija no konjunktīvas asā ceļā
4.98.17226Radzenes svešķermeņa evakuācija ar magnētu
4.99.17227Keratotomija
4.100.17228Radzenes kārtainā transplantācija
4.101.17229Radzenes totāla transplantācija
4.102.17230Radzenes ķīmiska piededzināšana
4.103.17231Radzenes nokasīšana
4.104.17232Konjunktīvas un radzenes termoterapija un krioterapija
4.105.17233Acs priekšējās kameras atvēršana, izskalošana un/vai atkal atjaunošana ar šuvju uzlikšanu
4.106.17242Kapsulotomija vai sekundāras kataraktas discīzija
4.107.17243Kataraktas operācija – kataraktas krioekstrakcija
4.108.17244Luksētas lēcas krioekstrakcija ar iridektomiju
4.109.17245Luksētas lēcas ekstrakcija ar cilpu un iridektomija
4.110.17250Intrakapsulāra kataraktas ekstirpācija pēc antiglaukomatozas operācijas
4.111.17251Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija pēc antiglaukomatozas operācijas (apmaksā tikai, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)
4.112.17252Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija vienlaicīgi ar antiglaukomatozu operāciju (apmaksā tikai, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)
4.113.17253Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija ar intraokulāras lēcas implantāciju un vienlaicīgi ar antiglaukomatozu operāciju (apmaksā tikai, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)
4.114.17254Kataraktas ekstrakcija ar priekšējo vitrektomiju un intraokulāras lēcas implantāciju
4.115.17255Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot irigāciju–aspirāciju (apmaksā tikai, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)
4.116.17256Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot irigāciju–aspirāciju ar lēcas vērtību (apmaksā tikai, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)
4.117.17257Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot fakoemulsifikāciju
4.118.17270Intraokulāra lēcas implantācija priekšējā kamerā
4.119.17271Intraokulāra lēcas implantācija mugurējā kamerā
4.120.17272Intraokulāras lēcas izņemšana vai pārvietošana
4.121.17273Mugurējā sklerotomija
4.122.17274Ciklodiatermijas vai ciklokriotermijas operācija
4.123.17285Atvērta kakta glaukomas operācija
4.124.17286Antiglaukomatoza operācija (trabekulotomija, trabekulostomija, trabekulektomija)
4.125.17287Slēgta kakta glaukomas operācija ar fistulizējošiem elementiem
4.126.17288Bazāla iridektomija
4.127.17289Neovaskulāra glaukomas operācija – modificētas antiglaukomatozas operācijas ar fistulizējošiem elementiem
4.128.17290Operācija pie varavīksnenes, ciliārķermeņa traumatiskiem bojājumiem
4.129.17300Sklēras baklings ar implantātu vai sklēras cirklāža
4.130.17301Acs priekšējo daļu rekonstrukcija
4.131.17302Orbītas eksenterācija
4.132.17303Sklēras baklings ar intravitreālo operāciju
4.133.17304Vitreālā ķirurģija (caur pars plana)
4.134.17310Skleroplastiskās operācijas
4.135.17320Acs ābola eviscerācija
4.136.17321Acs ābola enukleācija
4.137.17323Donora materiāla sagatavošana radzenes transplantācijai
4.138.17324Rutēna un joda aplikatora lietošana acs melanomas ārstēšanai
4.139.17325Acs ābola enukleācija ar 4 muskuļu sašūšanu un/vai implanta iešūšanu
4.140.17326Orbitotomija
4.141.17335Krioterapija vienai acij neiznēsātiem bērniem retinopātijas gadījumā
4.142.17336Krioterapija vienlaicīgi otrai acij
4.143.18022Deguna gliemežnīcas daļēja vai pilnīga izņemšana
4.144.18024Sarežģīta operatīva deguna polipu vai liela jaunveidojuma izņemšana no deguna
4.145.18033Submukoza rezekcija deguna starpsienā (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)
4.146.18034Submukoza rezekcija deguna starpsienā ar deformētu skrimšļaudu rezekciju (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)
4.147.18035Plastiska operācija deguna šķērssienas perforācijas slēgšanai
4.148.18036Operatīva deguna eju sašaurināšana
4.149.18037Skrimšļainās hoānu stenozes vai slēguma novēršana
4.150.18038Deguna kaulu operatīva repozīcija vaļēja lūzuma gadījumā
4.151.18040Deguna koriģējoša operācija iedzimtu defektu gadījumā pēc heiloplastikas
4.152.18041Deguna koriģējošas un rekonstruktīvas operācijas
4.153.18042Iedzimtas cistas vai fistulas ekscīzija deguna mugurējā daļā
4.154.18047Deguna blakusdobumu endoskopiska operācija
4.155.18048Pieres, sfenoidālā, etmoidālā abpusēja dobumu zondēšana un skalošana pa dabīgo vai mākslīgo atveri, ieskaitot zāļu ievadīšanu (operācija)
4.156.18055Funkcionāla endonazāla deguna blakusdobumu operācija Messerklingera tehnikā
4.157.18056Daļēja vai pilnīga haimora dobuma iztīrīšana no deguna puses
4.158.18057Haimora dobumu vienpusēja radikāla operācija
4.159.18058Retroaurikulārās atveres vai abpusēja haimora dobuma fistulas operatīva slēgšana
4.160.18059Pieres dobuma trepanācija no ārpuses. Var veikt tikai stacionārā
4.161.18060Operatīva pieres dobuma un eventuāli etmoidālo šūnu atvēršana no deguna iekšpuses
4.162.18061Pieres un sfenoidālā dobuma zondēšana un skalošana, izmantojot drenāžu
4.163.18062Spārnkaula operācija vai etmoidālo šūnu iztīrīšana caur degunu
4.164.18063Operatīva pieres vai etmoidālo šūnu atvēršana un iztīrīšana no ārpuses
4.165.18064Orbītas apakšējās sienas rekonstruktīva operācija pēc traumas bez biomateriālu vērtības
4.166.18066Orbītas dekompresija
4.167.18073Tonsilektomija - vienas vai abu aukslēju mandeļu izlobīšana un rezekcija ar kapsulu
4.168.18075Konservatīvi neapturamas asiņošanas operatīva ārstēšana pēc tonsilektomijas
4.169.18079Adenotomija - palielinātas rīkles mandeles izņemšana
4.170.18080Konservatīvi neapturamas asiņošanas operatīva ārstēšana pēc adenotomijas
4.171.18093Endolaringeāla mikrolaringoskopiska operācija
4.172.18101Mikroķirurģiska biopsijas paņemšana balsenē, pielietojot fibroendoskopu
4.173.18129Stenozes vai eksostenozes operatīva novēršana dzirdes ejas skrimšļa daļā
4.174.18141Bungu drenāžas ielikšana ar protēzes vērtību
4.175.18142Bungādiņas protēzes ielikšana vai nomaiņa vai pastāvīgas caurulītes atkārtota ielikšana vai izņemšana ar protēzes vērtību
4.176.18152Miringoplastika no dzirdes kanāla puses
4.177.18153Aizmugurējās dzirdes ejas sieniņas plastika, rekonstrukcija
4.178.18154Radikāla vidusauss operācija
4.179.18155Vidusauss holesteatomas operācija
4.180.18156Timpanoplastika
4.181.18157Timpanoplastika ar interpozīciju un dzirdes skriemeļu ķēdes izveidošanu, bez protēzes vērtības
4.182.18162Kohleārā implantācija bez implanta vērtības
4.183.18163Kaulā ievietojamā dzirdes aparāta (BAHA) implanta daļas ievietošana bez implanta vērtības
4.184.18175Mastoidantrotomija
4.185.18178Bojātas ārējās auss rezekcija
4.186.18179Ārējās auss plastikas, rekonstruktīvas operācijas
4.187.18180Pieauss rajona iedzimtu fistulu ekscīzija
4.188.18187Mēles labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija
4.189.18196Zemžokļa siekalu dziedzera ekstirpācija, un/vai izvadu liģēšana
4.190.18205Labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija aukslējās
4.191.18206Labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija citās vietās mutes dobumā (izņemot aukslējas)
4.192.18207Plastiskās un rekonstruktīvās operācijas mutes dobumā ar vietējiem audiem
4.193.18208Plastiskās un rekonstruktīvās operācijas mutes dobumā ar lēveru uz asinsvadu kājiņas
4.194.18209Vaiga kaula osteosintēze bez implanta vērtības
4.195.18210Augšžokļa lūzuma operatīva korekcija
4.196.18211Sejas kaulu lūzumu operatīva korekcija (izņemot augšžokļa)
4.197.18212Sejas kaulu bojājuma ekscīzija iekaisuma vai labdabīgu jaunveidojumu gadījumos
4.198.18213Hipertrofētu rētu (keloīdu) ekscīzija galvas, sejas un kakla rajonā
4.199.18214Faringostomas plastika
4.200.18215Faringoplastika ar ādas lēveru
4.201.18220Labdabīga rīkles audzēja izņemšana
4.202.18221Balsenes rezekcija, horizontāla vai laterāla
4.203.18224Laringektomija
4.204.18225Laringektomija ar vairogdziedzera rezekciju vai rīkles rezekciju
4.205.18229Hordektomija
4.206.18230Traheostoma uz laiku vai pastāvīgi
4.207.18240Laringostomas plastika
4.208.18241Laringofaringostomas plastika
4.209.18242Kakla cistu izņemšana
4.210.18243Preskalēnā biopsija - kakla limfmezglu paplašināta izņemšana
4.211.18244Moura operācija
4.212.18245Augšžokļa kaula rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā
4.213.18246Maksilektomija - totāla augšžokļa kaula izņemšana ļaundabīga audzēja gadījumā
4.214.18247Ārējās auss rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā
4.215.18248Ārējās auss amputācija ļaundabīga audzēja gadījumā
4.216.18249Konservatīvi neapturamas asiņošanas operatīva ārstēšana miega artērijas (a. Carotis) sistēmā ar ļaundabīgiem audzējiem galvas–kakla rajonā
4.217.18250Radikāla kakla limfmezglu ekstirpācija ļaundabīga audzēja gadījumā vienā pusē (Crileoperācija)
4.218.18260Pieauss siekalu dziedzera ekstirpācija, saglabājot sejas nerva (n. facialis) zarus ļaundabīga audzēja gadījumā
4.219.18261Komplicēta pieauss siekalu dziedzera rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā
4.220.18262Apakšžokļa daļas rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā
4.221.18263Apakšžokļa totāla rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā
4.222.18264Radikāla kakla limfmezglu ekstirpācija ļaundabīga audzēja gadījumā abās pusēs
4.223.18265Ļaundabīga ādas un mīksto audu audzēju ekscīzija
4.224.18266Komplicēta defekta slēgšana ar lēveru sejas, kakla apvidū
4.225.18267Mutes pamatnes rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā
4.226.18268Lūpas rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā
4.227.18269Komplicēta lūpas rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā
4.228.18270Plastiskās un rekonstruktīvās operācijas mutes dobumā ar vietējiem audiem ļaundabīga audzēja gadījumā
4.229.19009Endoskopiska uretras un urīnpūšļa izmeklēšana un/vai operatīva iejaukšanās, lietojot elektrokoagulāciju
4.230.19019Meatotomija
4.231.19021Cirkumcīzija (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)
4.232.19030Plastiska priekšādas un/vai frenulum operācija
4.233.19032Vēnu (varikozes) operācija ar sēklinieka maisiņa griezumu (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)
4.234.19033Vēnu (varikozes) operācija ar v. spermatica nosiešanu (vēdera griezums) (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)
4.235.19034Hidro- un/vai spermatocēles operācija
4.236.19035Sēklinieka izņemšana, ieskaitot sēklinieka piedēkļa izņemšanu
4.237.19036Abpusēja orhektomija
4.238.19037Orhopeksija
4.239.19038Cirkšņa kriptorhisma operācija
4.240.19039Oliņas novadīšana pie augstas retences vai izņemšana
4.241.19045Vazovazostomija
4.242.19046Dzimumlocekļa endoprotezēšana bez protēzes vērtības
4.243.19047Prostatas adenomas operatīva izņemšana
4.244.19048Adenomas transuretrālā rezekcija, incīzija vai urīnpūšļa kakla rezekcija
4.245.19057Optiska uretrotomija
4.246.19058Uretras rezekcija
4.247.19065Urīnvada pastāvīgas šinas ielikšana vai nomaiņa
4.248.19068Operatīva urīnpūšļa fistulas uzlikšana
4.249.19069Urīnpūšļa akmeņu skaldīšana un izņemšana, lietojot elektrodus
4.250.19070Urīnpūšļa asins tamponādes tīrīšana
4.251.19075Operatīva iejaukšanās urīnpūslī, transuretrāla lielu svešķermeņu un/vai lielu audzēju izņemšana un stenta izņemšana
4.252.19076Akmens, tā šķembu vai svešķermeņu ekstrakcija no urīnvada vai nieres (ar cilpas vērtību)
4.253.19077Urīnvada atveres paplašināšana ar griezienu
4.254.19078Operatīva viena vai vairāku akmeņu izņemšana no urīnvadiem vai nieru bļodiņām
4.255.19079Nieres cistas perkutāna punkcija
4.256.19080Nieru fistulas operatīva un/vai perkutāna uzlikšana
4.257.19081Perkutānā litotripsija
4.258.19089Operatīva nieres fistulas katetra maiņa ieskaitot katetra vērtību
4.259.19095Paranefrīta drenāža
4.260.19097Nefrektomija
4.261.19098Nieres cistas perkutāna rezekcija
4.262.19099Perkutāna nieres pielouretrālā segmenta plastika
4.263.19100Nefropeksija
4.264.19101Nieres bļodiņas – urīnvada anastamoze
4.265.19102Nieres dekapsulācija, perinefrālo saaugumu atdalīšana
4.266.19103Uretrokutaneostomija, vienpusējā
4.267.19104Ureterocistoanastomoze
4.268.19105Parciālā cistektomija
4.269.19110Parciālā cistektomija ar ureterocistoanastomozi
4.270.19111Cistektomija ar urīnvada pārstādīšanu zarnā un/vai urīna rezervuāra izveidošanu no zarnas
4.271.19112Urīnvadu–zarnu anastamoze (ar šinas vērtību)
4.272.19113Cistektomija ar ureterokutoneostomiju
4.273.19114Orhofunikulektomija
4.274.19115Radikāla prostatektomija
4.275.19116Urīnpūšļa fistulas operatīva plastika, slēgšana
4.276.19117Periuretrālas cistas ekscīzija
4.277.19118Ekstraperitoneālas, pararenālas vai paravezikālas hematomas, flegmonas incīzija un drenāža
4.278.19125Retrosimfizāra uretras un pūšļa kakliņa fiksācija
4.279.19127Proksimālās uretras daļas plastiskā operācija
4.280.19134Uretras endoprotezēšana pie apakšējo urīnceļu obstrukcijas vīriešiem
4.281.19145Distālās uretras (priekšējās) daļas plastiskā operācija
4.282.19146Transvaginālas vezikovaginālas fistulas aizvēršana
4.283.19147Transabdominālas vezikovaginālas fistulas aizvēršana
4.284.19148Dzimumlocekļa svešķermeņu ekscīzija
4.285.19149Dzimumlocekļa amputācija
4.286.19150Hipospādijas un epispādijas plastika
4.287.19151Kavernozo ķermeņu punkcija, indurācijas ekscīzija
4.288.19155Nieru sašūšana pie traumām
4.289.19156Urīnpūšļa sašūšana pie traumām ar transabdominālo pieeju
4.290.19157Urīnpūšļa sašūšana pie traumām ar transvezikālo pieeju
4.291.19158Prostatas un sēklinieka biopsija ar vienreizlietojamās adatas vērtību
4.292.19160Emaskulācija
4.293.19170Cirkšņa limfadenektomija, vienpusēja
4.294.19171Retroperitoneāla limfadenektomija
4.295.19172Ureteru sašūšana
4.296.19173Ureterorenoskopija (ar šinas vērtību)
4.297.19174Ureterorenoskopija ar cilpas litoekstrakciju (ar cilpas vērtību)
4.298.19175Ureterorenoskopija ar kontakta litotripsiju (ar šinas vērtību)
4.299.19177Operatīva akmeņa izņemšana no urīnpūšļa
4.300.19185Nieres rezekcija
4.301.19186Adrenalektomija
4.302.19187Ekstrakorporālā litotripsija
4.303.19195Diagnostiskā laparoskopija. Neuzrādīt kopā ar citām operācijām
4.304.19196Laparoskopiska adrenalektomija
4.305.19197Laparoskopiska testikulāro vēnu liģēšana
4.306.19198Laparoskopiska transperitoneāla limfadenektomija t. sk. sēklinieku audzēju gadījumos
4.307.19199Ekstraperitoneāla laparoskopiska iegurņa limfmezglu ekstirpācija t. sk. priekšdziedzera audzēja gadījumos
4.308.19200Laparoskopiska ureterolitotomija
4.309.19201Laparoskopiska urīnpūšļa kakla fiksācija (stresa inkontinences korekcija)
4.310.19202Laparoskopiskā nefrektomija
4.311.19203Ar roku asistēta laparoskopija (pie uroģenitālā trakta operācijām)
4.312.19204Ar roku asistēta nefrektomija
4.313.19258Donora sagatavošana, nieru paņemšana, konservācija un tipēšana
4.314.19259Donora sagatavošana un transplantācija
4.315.19270Hroniska hemodialīze (iekļautas pacientam nepieciešamās materiālu un medikamentu izmaksas)
4.316.19275Akūta hemodialīze (iekļautas pacientam nepieciešamās materiālu un medikamentu izmaksas)
4.317.19276Hemofiltrācija un hemodiafiltrācija (iekļautas pacientam nepieciešamās materiālu un medikamentu izmaksas)
4.318.19277Hemodialīze pēc transplantācijas (iekļautas pacientam nepieciešamās materiālu un medikamentu izmaksas)
4.319.19278Akūtas automatizētās peritoneālās dialīzes seanss
4.320.19280Peritoneālās dialīzes katetra implantācija ar katetra vērtību
4.321.19300Lēna nepārtraukta hemofiltrācija (SCUF) viena diennakts bez dialīzes katetra vērtības
4.322.19302Nepārtraukta venovenozā hemofiltrācija (CVVH) viena diennakts bez dialīzes katetra vērtības
4.323.19304Nepārtraukta venovenozā hemodialīze (CVVHD) viena diennakts bez dialīzes katetra vērtības
4.324.19305Nepārtraukta venovenozā hemodiafiltrācija (CVVHDF) par vienu diennakti bez dialīzes katetra vērtības
4.325.19307Nepārtraukta venovenozā augstas plūsmas dialīze (CVVHFD) par vienu diennakti bez dialīzes katetra vērtības
4.326.19309Nepārtraukta venovenozā plazmas filtrācija un adsorbcija (CPFA) par vienu diennakti bez dialīzes katetra vērtības
4.327.20085Pirkstu kaula ekscīzija, rezekcija traumu, audzēju vai citu saslimšanu gadījumā. Pirkstu ekskohleācija un plastika
4.328.20087Lielo locītavu "Z" plastika pie kontraktūrām
4.329.20108Ahilla cīpslas šuve
4.330.20128Kaula vai skrimšļa materiāla ņemšana brīvai pārstādīšanai vai osteonekrektomija
4.331.20130Iegurņa kaulu osteotomija
4.332.20139Plaukstas, pēdas vai žokļa locītavas izmežģījuma operatīva reponēšana
4.333.20140Lielo locītavu mežģījuma vaļēja repozīcija
4.334.20141Atslēgas kaulu galu vai patellas mežģījuma vaļēja repozīcija
4.335.20145Pleca locītavas stabilizējoša operācija
4.336.20146Locītavu saišu plastika, sašūšana rokas un kājas pirkstu, plaukstas, pēdas un žokļa locītavām
4.337.20147Dziļi guļoša svešķermeņa izņemšana no mīkstiem audiem, kauliem ar operācijas palīdzību (arī Rtg kontrolē)
4.338.20155Rokas vai kājas pirksta locītavas rezekcija (artrodēze)
4.339.20159Kaula audzēja vai dobuma ekskohleācija
4.340.20161Osteotomija lieliem stobra kauliem (bez fiksācijas)
4.341.20200Mazo stobrkaulu koriģējoša osteotomija, "Z" veida osteotomija I metatarsālajam kaulam
4.342.20202Lielo stobra kaulu osteosintēze ar stieni (bez implanta vērtības)
4.343.20204Kaula iekšējās fiksācijas izņemšana no lieliem stobra kauliem
4.344.20206Reparatīvas operācijas pie garo stobru kaulu pseidoartrozēm un/vai kaula transports, ekstremitātes pagarināšana, Hahutova operācija (bez implanta vērtības)
4.345.20208Lielo stobrkaulu osteosintēze ar plāksni (bez implanta vērtības)
4.346.20214Lielo stobrkaulu osteosintēze ar skrūvēm (bez implanta vērtības)
4.347.20215Lielo stobra kaulu rezekcija, iegurņa kaula, kaula audzēju rezekcija un plastika (bez implanta vērtības)
4.348.20217Pēdas un plaukstas pirkstu locītavu artrotomija
4.349.20218Lielo locītavu artrotomija, meniskektomija un/vai citu locītavu struktūru izņemšana (saites, svešķermeņi un citi), locītavas skalošanas sistēmas uzlikšana
4.350.20219Sinovijektomija ceļa locītavai
4.351.20220Lielo locītavu artrodēze (bez fiksācijas)
4.352.20222Roku un kāju pirkstu, plaukstas un pēdu artroplastika
4.353.20224Apakšdelma viena kaula osteosinteze
4.354.20225Spieķa kaula galviņas osteosintēze (bez implanta vērtības)
4.355.20226Olecranon osteosintēze (bez implanta vērtības)
4.356.20227Augšdelma proksimālā gala osteosintēze ar plāksni (bez implanta vērtības)
4.357.20228Augšdelma kaula proksimālā gala osteosintēze ar stieplēm un/vai savelkošo cilpu (bez implanta vērtības)
4.358.20229Atslēgas kaula OS ar plāksni, lāpstiņas OS ar plāksni (bez implanta vērtības)
4.359.20230Gūžas locītavas totāla endoprotezēšana ar cementējamu endoprotēzi (bez protēzes vērtības)
4.360.20231Gūžas locītavas endoprotezēšana ar bezcementa endoprotēzi (bez protēzes vērtības)
4.361.20232Ceļa locītavas endoprotezēšana (bez protēzes vērtības)
4.362.20236Femurokapitāla gūžas locītavas endoprotezēšana (bez protēzes vērtības)
4.363.20239Pleca locītavas endoprotezēšana (bez protēzes vērtības)
4.364.20240Cementējamas gūžas locītavas revīzijas endoprotēzes implantēšana (bez protēzes vērtības)
4.365.20241Bezcementa gūžas locītavas revīzijas endoprotēzes implantācija (bez protēzes vērtības)
4.366.20242Ceļa locītavas endoprotēzes revīzijas operācija (bez protēzes vērtības)
4.367.20245Augšdelma kaula distālās metaepifīzes osteosintēze (bez implanta vērtības)
4.368.20246Apakšdelma kaula distālās metaepifīzes osteosintēze (bez implanta vērtības)
4.369.20247Veltņa kaula osteosintēze (bez implanta vērtības)
4.370.20248Papēža kaula lūzuma osteosintēze (bez implanta vērtības)
4.371.20249Plaukstas un pēdas pirkstu eksartikulācija vai amputācija, amputācijas stumbra apstrāde
4.372.20251Augšējo vai apakšējo ekstremitāšu eksartikulācija, amputācija, amputācijas stumbra apstrāde, revīzija (par katru ekstremitāti)
4.373.20253Lielo locītavu eksartikulācija
4.374.20257Acetabulum un/vai iegurņa kaulu osteosintēze (bez implantu vērtības)
4.375.20258Simfīzes osteosintēze (bez implanta vērtības)
4.376.20259Femur transtrohanter lūzuma osteosintēze ar stieplēm (bez implanta vērtības)
4.377.20260Femur kakliņa osteosintēze ar kanulētām skrūvēm (bez implanta vērtības)
4.378.20261Augšstilba kaula lūzuma osteosintēze ar dinamisko gūžas skrūvi - plāksni vai dinamisko kondiļu skrūvi - plāksni (DHS vai DCS) (bez implanta vērtības)
4.379.20262Augšstilba kaula trohanteru zonas osteosintēze ar skrūvi (bez implanta vērtības)
4.380.20263Lielo stobra kaulu diafīzes osteosintēze ar plāksni (bez implanta vērtības)
4.381.20264Lielo stobra kaulu osteosintēze ar bloķēto stieni (bez implanta vērtības)
4.382.20265Osteosintēze ar leņķa plāksni(bez implanta vērtības)
4.383.20266Patellas osteosintēze (bez implanta vērtības)
4.384.20267Lielā lielkaula proksimālā gala osteosintēze(bez implanta vērtības)
4.385.20268Tībijas distālās metaepifīzes OS (bez implanta vērtības)
4.386.20269Mazā liela kaula osteosintēze ar plāksni (bez implanta vērtības)
4.387.20270Potītes lūzuma osteosintēze (bez implanta vērtības)
4.388.20271Trīspotīšu lūzuma osteosintēze(bez implanta vērtības)
4.389.20276Hibrīda tipa totāla gūžas locītavas endoprotezēšana
4.390.20281Artroskopija (ceļa, elkoņa, pēdas locītavai). Neuzrādīt kopā ar manipulācijām 20285, 20290, 20291, 20292, 20293
4.391.20282Artroskopiska pleca locītavas subakromiālā dekompresija vai stabilizējoša operācija (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)
4.392.20284Artroskopiska pleca rotatoru cīpslu sašūšana
4.393.20285Artroskopiska ceļa locītavas krustenisko saišu rekonstrukcija (bez interferences skrūvju vērtības)
4.394.20288Artroskopija (pleca, gūžas locītavai)
4.395.20290Artroskopiska ceļa locītavas menisku sašūšana
4.396.20291Artroskopiska ceļa locītavas skrimšļa defekta mozaikplastika
4.397.20292Artroskopiska ceļa locītavas kaulu osteosintēze (bez implantu vērtības)
4.398.20293Artroskopiska ceļa locītavas sinovijektomija
4.399.20303Nekrotomija un nekrektomija pie 5–10 % apdeguma sejai, plaukstām vai pēdām, arī dziļām mīksto audu nekrozēm pie traumām un traumu sekām
4.400.20304Nekrotomija un nekrektomija pie 11–30 % apdegumu virsmas, arī dziļām mīksto audu nekrozēm pie traumām un traumu sekām
4.401.20305Nekrotomija un nekrektomija pie apdegumiem virs 30 % apdegumu virsmas, arī dziļām mīksto audu nekrozēm pie traumām un traumu sekām
4.402.20306Autodetermoplastika pie 5–10 % apdegumu virsmas
4.403.20307Autodetermoplastika pie 11–30 % apdegumu virsmas
4.404.20308Autodetermoplastika pie apdegumiem virs 30 %
4.405.20309Rekonstruktīvās operācijas pēc apdegumiem
4.406.21017Proves laparotomija
4.407.21018Konvencionāla apendektomija
4.408.21019Intraabdominālas asiņošanas novēršana
4.409.21020Saaugumu pārdalīšana. Patstāvīga operācija. Neuzrādīt kopā ar citām operācijām
4.410.21021Intraabdomināla biopsija vai abscesa atvēršana
4.411.21022Piena dziedzera sektorāla rezekcija
4.412.21023Dobjā orgāna perforācijas sašūšana
4.413.21024Konvencionāla herniorafija (apmaksā, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā visos gadījumos, diennakts stacionārā tikai iesprūdušas trūces gadījumā un gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā. Bērniem līdz 8 gadu vecumam apmaksā diennakts stacionārā visos gadījumos)
4.414.21026Postoperatīva trūces plastika
4.415.21027Aknu biopsija
4.416.21040Gastroenteroanastomoze, enteroenteroanastomoze
4.417.21041Zarnas rezekcija
4.418.21042Gastrotomija, gastrostomija, enterotomija, enterostomija, kolostomija, stomas slēgšana
4.419.21043Distālā kuņģa rezekcija vai ekscīzija
4.420.21044Vagotomija
4.421.21045Konvencionāla holecistektomija ar žults ceļu revīziju
4.422.21046Biliodigestīva anastamoze
4.423.21047Radikāla mastektomija
4.424.21048Liesas operācija
4.425.21049Diafragmas operācija ar laparatomijas pieeju
4.426.21050Totāla gastrektomija, proksimāla kuņģa rezekcija
4.427.21051Transduodenāla operācija uz papilla duodeni major
4.428.21060Aizkuņģa dziedzera drenējošas operācijas; nekrektomija
4.429.21061Virsnieru operācijas
4.430.21062Taisnās zarnas rezekcija vai ekstirpācija
4.431.21063Totāla kolektomija
4.432.21064Rectum rezekcija ar sigmas novadīšanu anālajā kanālā
4.433.21065Intraabdomināla limfadenektomija vai lielo kolektoru radikāla limfadenektomija (intraabdomināli, paduses un cirkšņa kolektori)
4.434.21066Atkārtotas vai rekonstruktīvas abdominālas operācijas, fistulu operācijas
4.435.21067Vairogdziedzera un epitēlijķermenīšu operācijas, dziļi lokalizētu cistu un veidojumu operācijas kaklā
4.436.21068Aknu rezekcijas, aizkuņģa dziedzera rezekcija
4.437.21069Retroperitoneālo veidojumu ekstripācija
4.438.21082Atkārtota operācija sakarā ar asiņošanu operācijas zonā pēcoperācijas periodā
4.439.21100Diagnostiskā laparoskopija. Neuzrādīt kopā ar citām operācijām
4.440.21101Laparoskopiska holecistektomija
4.441.21102Laparoskopiska apendektomija
4.442.21103Totāla ekstraperitoneāla trūces plastika (TEP) (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)
4.443.21104Transabdomināla preperitoneāla trūces plastika (TAPP) (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)
4.444.21105Laparoskopiska pēcoperācijas trūces plastika
4.445.21106Laparoskopiska adrenalektomija
4.446.21107Laparoskopiska fundoplikācija
4.447.21108Laparoskopiska kardiomiotomija
4.448.21110Laparoskopiska labās puses hemikolektomija
4.449.21111Laparoskopiska kreisās puses hemikolektomija, sigmas rezekcija, priekšējā rezekcija
4.450.21112Laparoskopiska splenektomija
4.451.21113Ar roku asistēta laparoskopija zarnu trakta operācijām
4.452.21114Ar roku asistēta labās puses hemikolektomija, zarnu rezekcija
4.453.21115Ar roku asistēta kreisās puses hemikolektomija, sigmas rezekcija, priekšējā rezekcija
4.454.21130Saaugumu pārdalīšana (laparoskopiska operācija). Neuzrādīt kopā ar citām operācijām
4.455.21190Operācijas pie proktoloģiskām saslimšanām ar starpenes pieeju
4.456.21192Operācijas pie proktoloģiskām saslimšanām ar abdominālo pieeju. Neuzrādīt kopā ar manipulācijām 21063, 21064, 21065
4.457.22001Krūšu aortas rekonstruktīvās operācijas
4.458.22002Krūšu aortas loka zaru rekonstruktīvās operācijas (intratorakālās)
4.459.22003Krūšu aortas loka zaru rekonstruktīvās operācijas (ekstratorakālās)
4.460.22004Augšējo ekstremitāšu artēriju rekonstruktīvās operācijas
4.461.22005Vēdera aortas rekonstruktīvās operācijas pie okluzējošām saslimšanām
4.462.22006Vēdera aortas viscerālo zaru rekonstruktīvās operācijas
4.463.22007Vēdera aortas rekonstruktīvās operācijas pie aneirismām
4.464.22008Vēdera aortas rekonstruktīvās operācijas pie aneirismu plīsuma, atslāņošanās
4.465.22009Iegurņa artēriju šuntēšanas, protezēšanas rekonstruktīvās operācijas
4.466.22010Iegurņa artēriju endarterektomijas rekonstruktīvās operācijas
4.467.22011Vēdera aortas endoprotezēšanas operācija ar endoprotēzes vērtību
4.468.22012Krūšu aortas endoprotezēšanas operācija bez stentprotēzes vērtības
4.469.22015Ciskas artēriju rekonstruktīvās operācijas
4.470.22016Paceles un apakšstilba artēriju rekonstruktīvās operācijas
4.471.22017Ekstraanatomiskās asinsvadu šuntējošas operācijas brahiocefāliem asinsvadiem
4.472.22018Ekstraanatomiskās asinsvadu šuntējošas operācijas apakšējām ekstremitātēm
4.473.22019Asinsvada revīzija ar periarteriālu simpatektomiju
4.474.22020Krūšu daļas simpatektomija
4.475.22021Jostas daļas simpatektomija
4.476.22022Vēnas rekonstruktīvās operācijas iedzimtu un iegūtu saslimšanu gadījumos
4.477.22023Operācijas varikozi paplašinātu vēnu komplikāciju gadījumos
4.478.22024Asinsvadu iedzimtu anomāliju operācijas
4.479.22025Operācijas maģistrālo asinsvadu emboliju gadījumos
4.480.22031Akūtās asinsvadu operācijas aortas, dobās vēnas bojājumu gadījumos
4.481.22032Akūtās asinsvadu rekonstruktīvās operācijas viena asinsvada bojājuma gadījumā
4.482.22034Arteriovenozu fistulu izveidošana
4.483.22035Arteriovenozu šuntu izveidošana
4.484.22062Endoskopiska subfasciāla perforanto vēnu klipēšana
4.485.23002Perifērā nerva primārā vai sekundārā šuve
4.486.23003Perifērā nerva autoplastika. Pamatoperācija
4.487.23004Perifērā nerva autoplastika. Transplantāta ņemšana
4.488.23005Divu perifēro nervu autoplastika jeb interfascikulāra nerva plastika. Pamatoperācija
4.489.23006Divu perifēro nervu autoplastika. Transplantāta ņemšana
4.490.23007Auss replantācija
4.491.23008Skalpa replantācija
4.492.23009Neirolīze mikroķirurģiskā tehnikā
4.493.23010Neirinomas ekscīzija
4.494.23015Intraneirāla neirolīze
4.495.23016Vēnas transplantāta izdalīšana mikroķirurģiskā tehnikā
4.496.23017Lielu mīksto audu defektu mikroķirurģiskā plastika ar vaskularizētu ādas, zemādas autotransplantātu. Pamatoperācija
4.497.23018Lielu mīksto audu defektu mikroķirurģiskā plastika ar vaskularizētu ādas, zemādas transplantātu (TDL, skapulārais, ingvinālais, deltveida ar muskuli, TRAM, Serratus anterior). Transplantāta ņemšana un ādas defektu slēgšana (ADS)
4.498.23019Vidēji lielu mīksto audu defektu mikroķirurģiskā plastika ar ādas, zemādas autotransplantātiem. Pamatoperācija
4.499.23020Vidēji lielu mīksto audu defektu mikroķirurģiskā plastika ar ādas, zemādas autotransplantātiem (radiālais, ulnārais, rokas laterālais, rokas mediālais, mugurējās starpkaulu artērijas, deltveida fasciokutānais, dorsalis pedis). Transplantāta ņemšana, ādas defekta slēgšana
4.500.23021Mazu mīksto audu defektu mikroķirurģiskā plastika ar ādas, zemādas autotransplantātiem. Pamatoperācija
4.501.23022Mazu mīksto audu defektu mikroķirurģiskā plastika ar ādas, zemādas autotransplantātiem (digitālās artērijas lēveris, Thenar lēveris, venozie lēveri līdz 3 cm2 ). Transplantāta ņemšana, ādas defekta slēgšana
4.502.23023Stobra kaula defekta vai pseidartrozes mikroķirurģiskā plastika ar vaskularizētu kaula autotransplantātu (zarnu kaula, fibulas fragmentiem). Pamatoperācija
4.503.23024Stobra kaula defekta vai pseidartrozes mikroķirurģiskā plastika ar vaskularizētu kaula autotransplantātu (zarnu kaula, fibulas fragmentiem). Transplantāta ņemšana, defekta slēgšana
4.504.23025Plaukstas, I vai citu pirkstu mikroķirurģiskā rekonstrukcija, izmantojot II pēdas pirkstu,II–III pirkstu bloku, vai Morisona operācija. Pamatoperācija
4.505.23030Plaukstas, I vai citu pirkstu mikroķirurģiskā rekonstrukcija, izmantojot II pēdas pirkstu, II–III pirkstu bloku, vai Morisona operācija. Transplantāta ņemšana, defekta slēgšana (ADP)
4.506.23031Muskuļa defekta mikroķirurģiskā aizvietošana ar brīvu muskuļa transplantātu. Pamatoperācija
4.507.23032Muskuļa defekta mikroķirurģiskā aizvietošana ar brīvu muskuļu transplantātu. Transplantāta ņemšana, defekta slēgšana
4.508.23033Plexus brachialis pilna bojājuma sekundārā mikroķirurģiskā plastika ar nervus suralis autotransplantātu. Pamatoperācija
4.509.23034"Fileja" lēvera autotransplantācija akūtas traumas gadījumā. Pamatoperācija
4.510.23035"Fileja" lēvera autotransplantācija akūtas traumas gadījumā. Amputāta apstrāde, struktūru identifikācija
4.511.23036Radiālā, temporālā, TDL lēveru rotācija (vidējie, lielie)
4.512.23037Lokālie, vietējie vai rotētie lēveri (pārkrustotie lēveri, V–Y lēveri , mazie)
4.513.23038Limfovenozas anastomozes pie primāras vai sekundāras limfas atteces nepietiekamības (ne mazāk kā 6)
4.514.23039Impotences mikroķirurģiskā ārstēšana (Penis revaskularizācija)
4.515.23040Sēklvadu caurejamības atjaunošana - vazostomija, vazoepididimos
4.516.23045Olvadu mehāniskās necaurlaidības atjaunošana mikroķirurģiskā tehnikā - salpingolīze un salpingoneostomija
4.517.23046Salpingostomija mikroķirurģiskā tehnikā
4.518.23047Krūšu rekonstrukcija pēc mastektomijas, lietojot audu espanderi, bez espandera vērtības
4.519.23048Krūšu rekonstrukcija pēc mastektomijas, lietojot brīvu miokutānu lēveri (TDL, TRAM )
4.520.23049Krūšu rekonstrukcija pēc mastektomijas, lietojot rotētu miokutānu lēveri (TDL, TRAM )
4.521.23050Redukcijas mamoplastika (medicīniskas indikācijas)
4.522.23051Krūts zirnīša izveidošana
4.523.23052Deformējošas rētas korekcija. Pamatoperācija
4.524.23053Defekta slēgšana ar pilna biezuma vai plāninātu ādas transplantātu līdz 10 cm2
4.525.23054Defekta slēgšana ar pilna biezuma vai plāninātu ādas transplantātu līdz 100 cm2
4.526.23056Krūšu rekonstrukcija pēc mastektomijas, lēvera ņemšana un defekta slēgšana
4.527.23060Nelielu kaulu transplantātu ņemšana (rādija distālais gals, tibija, nevaskularizēti)
4.528.23061Lielu kaula transplantātu ņemšana (zarnu kauls, augšstilba kauls, nevaskularizēti)
4.529.23062Liela lēvera kājiņas atdalīšanas operācija
4.530.23063Maza un vidēja lēvera kājiņas atdalīšanas operācija
4.531.23064Ganglija operācija
4.532.23065Pirksta rētas Z, V–Y plastika
4.533.23066Lielo locītavu rētu korekcija ar Z, V–Y plastikas palīdzību pie kontraktūrām
4.534.23068Cīpslas maksts stenozes operācija ar paraugu izgriešanu
4.535.23069Tendovagināla radikāla operācija (tendosinovialektomija) ar kaulu daļu un cīpslu rezekciju
4.536.23070Dziļi esoša audzēja ekstripācija delnā un apakšdelmā ar nervu un asinsvadu kūlīšu atbrīvošanu
4.537.23075Sindaktilijas rekonstruktīva operācija
4.538.23076Dubultveidojuma izoperēšana, kas iziet no pirkstu locītavu vietām, ietverot sānu saites rekonstrukciju, ietverot pakalpojumu manipulācijai 23075
4.539.23077Kājas pēdas un plaukstas nepareizu kaulu, cīpslu un saišu veidojumu operācija (iedzimtu deformāciju gadījumos)
4.540.23079Savilcēja cīpslas sagatavošana un sašūšana, ietverot svaigas brūces apstrādi
4.541.23080Savilkšana, saīsināšana, pagarināšana vai plastiska izgriešana cīpslai, fascijai vai muskulim (rekonstrukcija)
4.542.23081Cīpslas tenolīze, miolīze
4.543.23083Cīpslas transpozīcija
4.544.23084Brīva cīpslas transplantāta ņemšana
4.545.23091Dipitrēna kontraktūras operācija ar neirovaskulāro kūlīšu atbrīvošanu
4.546.23092Karpāltuneļa vai tarzāltuneļa sindroma operācija ar nervu dekompresiju (arī citu tuneļu sindromu operācijas)
4.547.23093Saites primārā šuve un/vai locītavas somas sašūšana rokas un kājas pirkstu, plaukstas un pēdas un žokļa locītavām
4.548.23094Stieples fiksācija maziem kauliem plaukstā vai pēdā vaļēja bojājuma gadījumā
4.549.23096Rokas vai kājas pirksta locītavas rezekcija (artrodēze)
4.550.23097Pirksta protēzes vai mākslīgās locītavas ielikšana operatīvā ceļā
4.551.23098Osteotomija un/vai rezekcija maziem delnas kauliem
4.552.23099Artrotomija (kapsulotomija) pēdas vai plaukstas pirkstu locītavām
4.553.23105Divetapu cīpslu plastikas I etaps (pamatoperācija)
4.554.23106Plaukstas un pēdas pirkstu eksartikulācija vai amputācijas stumbra apstrāde
4.555.23108Cīpslas transosāla fiksācija
4.556.23109Gredzenveida saišu plastika 1 pirkstam
4.557.23110Pirkstu locītavu tenodēze
4.558.23111Pirkstu Z, V–Y plastika svaigas traumas gadījumā
4.559.23112Asinsvada šuve mikroķirurģiskā tehnikā
4.560.24004Laminektomija traumas gadījumā (bez cietā smadzeņu apvalka atvēršanas)
4.561.24005Laminektomija traumas gadījumā (ar cietā smadzeņu apvalka atvēršanu)
4.562.24006Laminektomija spināla ekstradurāla tumora vai epidurīta evakuācijai
4.563.24007Laminektomija spināla intradurāla tumora vai epidurīta evakuācijai
4.564.24008Laminektomija spināla intramedulāra tumora evakuācijai
4.565.24015Spinālā tumora reoperācija (bez laminektomijas)
4.566.24016Trefinācija (viena atvere)
4.567.24017Trefinācija, veicot stereotaktiskas operācijas
4.568.24018Osteoplastiska trepanācija
4.569.24019Osteoklastiska trepanācija
4.570.24020Galvaskausa mugurējās bedres trepanācija
4.571.24021Bifrontāla trepanācija
4.572.24022Hroniskas subdurālas hematomas evakuācija
4.573.24023Akūtas subdurālas hematomas evakuācija
4.574.24024Epidurālas hematomas evakuācija
4.575.24025Kontūzijas perēkļa un intracerebrālas hematomas evakuācija
4.576.24026Spontānas intracerebrālas hematomas evakuācija ar cerebrotomiju
4.577.24035Iekšējās miega artērijas suprafenoidālās daļas aneirismas klipācija
4.578.24036Bazilārās artērijas aneirismas klipācija
4.579.24037Piemaksa manipulācijām 24035, 24036, 24037 par citu galvas smadzeņu artēriju aneirismas klipāciju (bez klipa vērtības)
4.580.24050Infiltratīva supratentoriāla tumora evakuācija
4.581.24051Infiltratīva subtentoriāla tumora evakuācija
4.582.24052Norobežota supratentoriāla tumora evakuācija
4.583.24053Norobežota subtentoriāla tumora evakuācija
4.584.24054Hipofīzes adenomas transkraniāla evakuācija
4.585.24060Galvaskausa un smadzeņu ievainojuma brūces apdare
4.586.24061Galvaskausa smadzeņu abscesa evakuācija (bez trepanācijas vērtības)
4.587.24062Operācijas parazitāru galvas smadzeņu slimību gadījumā (bez trepanācijas vērtības)
4.588.24063Intrakraniālās arteriovenozas malformācijas ekstirpācija
4.589.24064Galvas smadzeņu nerva dekompresija galvaskausa mugurējā bedrē
4.590.24065Piemaksa manipulācijām 24022, 24023, 24024, 24025, 24026,24035, 24036, 24037, 24038, 24039,24040, 24041, 24042, 24043, 24044,24050, 24051, 24052, 24053, 24054, 24055, 24056, 24057, 24060, 24061, 24062, 24063, 24064 par galvas smadzeņu operāciju pie temporālās epilepsijas (bez trepanācijas vērtības)
4.591.24070Ventrikulostomija
4.592.24071Ventrikuloatriostomija (bez šuntējošās iekārtas vērtības )
4.593.24072Ventrikuloperitoneostomija (bez šuntējošās iekārtas vērtības)
4.594.24080Ventrikulu šunta revīzija
4.595.24090Galvas smadzeņu stereotaksiskas operācijas (bez trefinācijas vērtības)
4.596.24092Muguras smadzeņu stereotaksiskas operācijas
4.597.24093Ekstraintrakraniālas anastamozes konstruēšana
4.598.24094Galvaskausa defekta plastika (bez plastiskā materiāla izmaksas)
4.599.24095Galvaskausa pamatnes kaulu defekta plastika (bez plastiskā materiāla izmaksas)
4.600.24096Operācijas iedzimtu CNS slimību gadījumos
4.601.24097Operācijas strutainu epidurītu sanācijai
4.602.24098Muguras smadzeņu saknīšu un/vai nervu revīzija ar plastiku
4.603.24099Perifērā nerva sašūšana mikroķirurģiskā tehnikā
4.604.24105Galvas smadzeņu asinsvadu ekstrakraniālās daļas deformāciju korekcija
4.605.24106Miega artērijas bifurkācijas endarterektomija
4.606.24109Endovazāla neiroķirurģiska operācija (translumināla angioplastika, oklūzija, dilatācija, selektīva intraarteriāla farmakoterapija bez speciālā katetrizācijas komplekta)
4.607.24111Hipofīzes adenomas transfenoidāla ekstirpācija
4.608.24120Neiroendoskopiska ventrikulostomija likvora cirkulācijas atjaunošanai
4.609.24121Intraventrikulāru veidojumu ekstirpācija ar neiroendoskopu
4.610.24122Dažādas ģenēzes intracerebrālo asinsizplūdumu endoskopiski stereotaktiska evakuācija
4.611.24123Neiroendoskopiska intraoperatīva nervu saknīšu dekompresija
4.612.24124Neiroendoskopiska smadzeņu biopsija
4.613.24127Nervu un muskuļu biopsija pie neiromuskulārām distrofijām
4.614.24128Vertebroplastija ar vienu vertebroplastijas komplektu
4.615.25005Hemosorbcija (HS) (1operācija)
4.616.25008Plazmaferēze (PA) ar centrifūgu manuālā režīmā (viena operācija)
4.617.25009Citaferēze ar centrifūgu manuālā režīmā
4.618.25010Detoksikācijas un imūnmodulēšanas komplekss (AUVA, ALA, AMA)
4.619.25014Plazmosorbcija (PS)
4.620.25016Antibakteriālā terapija ar apstrādātiem eritrocītiem (ATAE)
4.621.25018Resnās zarnas sorbcijas dialīze (RZSD)
4.622.25020Plazmaferēze
4.623.25021Hemoperfūzija ar ogles absorbentu
4.624.25022Ārstnieciskā plazmaferēze ar automātisko asins separatoru (2 stundas)
4.625.25023Plazmosorbcija ar ogles sorbentu un automātisko asins separatoru
4.626.26001Perifērisko asiņu cilmes vai limfocītu šūnu 1 vienības savākšana no slimnieka aferēzes procedūrā (vienai dienai)
4.627.27002Miotomija, miogēnas dabas šķībā kakla gadījumā
4.628.27003Mīksto audu un kaulaudu sastrutojumu operācijas bērnu vecumā
4.629.27004Kājas vai rokas pirkstu rekonstruktīvas operācijas bērniem iedzimtu vai iegūtu deformāciju, defektu un kontraktūru gadījumos
4.630.27005Piloromiotomija pēc Ramšteda-Šēdes
4.631.27006Klitoroplastika
4.632.27007Mazas omfolocēles plastika bez alloplastikas
4.633.27008Vēdera priekšējās sienas plastika jaundzimušo periodā ar alloplastiku (bez allotransplantāta vērtības)
4.634.27009Krūšu kurvja priekšējās sienas plastika
4.635.27010Diafragmas trūces plastika jaundzimušiem
4.636.27011Krūšu kurvja priekšējās sienas plastika- Pectus - Bar modifikācija ar Pectus Bar implanta vērtību
4.637.27015Barības vada un kuņģa zarnu trakta iedzimtu necaurejamību operācijas jaundzimušiem
4.638.27016Artēzijas operācijas jaundzimušajiem
4.639.27017Žaunu loku derivātu operatīvā ārstēšana
4.640.27018Vaginas plastika atrēzijas gadījumā
4.641.27019Proktoplastika anorektālo anomāliju gadījumā
4.642.27020Iedzimtu CNS pataloģiju operācijas bērnu vecumā
4.643.27021Retu iedzimtu anomāliju korekcija jaundzimušiem
4.644.27022Pēdas rekonstruktīvas operācijas iedzimtu un iegūtu defektu un deformāciju gadījumos ar cīpslu, muskuļu, locītavu kapsulu audu pārdalīšanu un/vai transpozīciju
4.645.27023Rekonstruktīvas operācijas gūžas, ceļa, plaukstas vai elkoņa locītavas apvidū, ieskaitot cīpslu un muskuļu pāršķelšanu, pagarināšanu vai transpozīciju, kapsulotomiju ar, vai bez osteotomijas un osteosintēzes, novēršot bērnu cerebrālās triekas sekas
4.646.27024Rekonstruktīvas operācijas bērnu garo stobru kaulu neīsto locītavu, audzēju, saīsināšanās deformāciju gadījumos, ieskaitot osteotomiju un osteosintēzi, t. sk. ar ārējās fiksācijas metodi ar vai bez kaulaudu transplantācijas (bez ārējās fiksācijas aparāta vērtības)
4.647.27025Gūžas locītavas rekonstruktīva operācija bērniem iedzimtu un iegūtu defektu un deformāciju gadījumā (iedzimta displāzija un izmežģījums, augšstilba galviņas aseptiska nekroze, juvenīla epifiziolīze, distrofiska coxae vara), ieskaitot osteotomiju un /vai osteosintēzi
4.648.27030Parenhimatozos orgānus saglabājošas operācijas bērniem traumatiska bojājuma gadījumā
4.649.27032Operācija Hiršpunga slimības gadījumā ar cirkulāro mehānisko zarnu šuvēju, ieskaitot šuvēja vērtību
4.650.27034Lielas omfalocēles vai gastrošīzes plastika bez transplantāta vērtības
4.651.27037Kaula solitāras cistas ārstēšana ar skalošanas metodi bērniem
4.652.27038Iedzimtu sakrokokcigeālu teratogēnu jaunveidojumu ekstripācija ar astes kaula skriemeļu rezekciju
4.653.27039Dziļas venozas vai limfātiskas malformācijas ekstripācija vai ķirurģiska korekcija
4.654.27040Ureterocistoneostomija ar urīnvadu apakšējās trešdaļas modulēšanu
4.655.27041Urīnpūšļa kakliņa plastika pie urīnpūšļa ekstrofijas mikroķirurģiskajā tehnikā
4.656.27042Hipospādijas un/vai epispādijas plastika bērniem mikroķirurģiskajā tehnikā
4.657.28001Mēles saitītes atbrīvošana ar Z plastiku vai brīvas ādas transplantāciju bērniem
4.658.28003Deguna plastika – osteotomija
4.659.28004Deguna plastika – osteotomija ar deguna starpsienas korekciju
4.660.28005Operācijas daļējas augšlūpas šķeltnes gadījumā
4.661.28006Operācija caurejošas vienpusējas lūpas šķeltnes gadījumā
4.662.28007Operācija caurejošas abpusējas lūpas šķeltnes gadījumā
4.663.28008Mīksto aukslēju šķeltnes slēgšana (1.etaps)
4.664.28009Cieto aukslēju šķeltnes slēgšana (2.etaps)
4.665.28010Caurejošas aukslēju šķeltnes slēgšana vienā etapā
4.666.28015Aukslēju šķeltnes operācija – velofaringoplastika
4.667.28016Aukslēju šķeltnes operācija – faringoplastika pie velofaringouvuālās nepietiekamības
4.668.28017Aukslēju šķeltnes operācija – vestibuloplastika vai atlieku defektu slēgšana
4.669.28018Vestibuloplastika ar brīvās ādas transplantāciju ar atlieku defektu slēgšanu
4.670.28019Vestibuloplastika ar brīvās ādas transplantāciju bez atlieku defekta slēgšanas
4.671.28020Augšžokļa defekta osteoplastika
4.672.28021Korekcija pēc iedzimtām šķeltnēm – lūpai ar vietējiem audiem
4.673.28022Korekcija pēc iedzimtām šķeltnēm – lūpai ar lēveru no attāliem rajoniem
4.674.28023Korekcija pēc iedzimtām šķeltnēm – degunam bez skrimšļa ievadīšanas
4.675.28024Korekcija pēc iedzimtām šķeltnēm – degunam ar skrimšļa ievadīšanu
4.676.28025Korekcija pēc iedzimtām šķeltnēm – lūpai un degunam bez skrimšļa ievadīšanas
4.677.28026Korekcija pēc iedzimtām šķeltnēm – lūpai un degunam ar skrimšļa ievadīšanu
4.678.28030Aukslēju defekta slēgšana diametrā līdz 0,5 cm
4.679.28031Aukslēju defekta slēgšana diametrā līdz 1 cm
4.680.28032Aukslēju defekta slēgšana, kas diametrā lielāks par 1cm
4.681.28033Faringoplastika pēc aukslēju šķeltnes
4.682.28034Aukslēju defekta slēgšana ar lēveru no mutes
4.683.28035Aukslēju defekta slēgšana pēc divpusējas aukslēju šķeltnes slēgšanas
4.684.28036Augšžokļa osteotomija pēc Le-Fort 1.tipa
4.685.28037Apakšžokļa osteotomija ar i/o pieeju apakšžokļa zara rajonam
4.686.28038Apakšžokļa osteotomija ar i/o pieeju apakšžokļa korpusa rajonā
4.687.28039Apakšžokļa osteotomija ar i/o pieeju mentālā rajonā
4.688.28040Apakšžokļa osteotomija ar e/o pieeju apakšžokļa zara rajonā
4.689.28041Apakšžokļa osteotomija ar e/o pieeju apakšžokļa korpusa rajonā
4.690.28042Apakšžokļa osteotomija ar e/o pieeju mentālajā rajonā
4.691.29005Mīksto audu bojājumu sekundāra apdare pie caurejošas skalpētas brūces ar svešķermeņiem (operācijas zālē)
4.692.29006Vairāku mīksto audu bojājumu primārā apdare (garumā virs 3 cm), komplicētas brūces (sadragātas malas) (operācijas zālē)
4.693.29009Dziļi guloša svešķermeņa izņemšana no mīkstajiem audiem vai kauliem ar operācijas palīdzību (operācijas zālē)
4.694.29015Apakšžokļa ievilkšana vecas luksācijas gadījumā (operācija)
4.695.29016Deguna repozīcija ar funkcijas traucējumiem (operācija)
4.696.29019Zygomatico orbitāles kompleksa bojājums, operatīva vaiga kaula repozīcija
4.697.29020Zygomatico orbitāles kompleksa bojājums, vaiga kaula osteosintēze
4.698.29021Zygomatico orbitāles kompleksa bojājums, orbītas pamata plastika
4.699.29022Vaiga kaula repozīcija caur deguna blakusdobumu, operācija
4.700.29023Deguna kaulu starpsienas repozīcija ar operāciju
4.701.29025Repozīcija un retensija vairākās vietās lauztam apakšžoklim, apakšžoklim ar šķembu lūzumu vai lūzumam ar kaulu audu defektu
4.702.29031Apakšžokļa transfokāla osteosintēze ar stiepli vienpusēja lūzuma gadījumā
4.703.29032Apakšžokļa transfokālā osteosintēze ar stiepli vairākās vietās lauztam žoklim
4.704.29033Apakšžokļa fragmentu ekstrafokālas kompresijas distrakcijas osteosintēze
4.705.29034Apakšžokļa repozīcija un ekstrafokāla fiksācija ar Kiršnera stiepli (operāciju zālē)
4.706.29035Apakšžokļa osteosintēze ar metāla ligatūru vienpusēja lūzuma gadījumā
4.707.29036Apakšžokļa osteosintēze ar metāla plāksnīti ar e/o pieeju vienpusēja lūzuma gadījumā
4.708.29037Apakšžokļa osteosintēze ar metāla plāksnīti ar i/o pieeju vienpusēja lūzuma gadījumā
4.709.29038Augšžokļa osteosintēze pēc Adamsa
4.710.29039Augšžokļa osteosintēze ar i/o pieeju ar ligatūru vai metāla plāksnīti
4.711.29040Perimandibulāru ligatūru uzlikšana (operācija)
4.712.29045Locītavas galviņas izņemšana pie komplicētiem lūzumiem
4.713.29046Locītavas galviņas repozīcija, fiksācija pie lūzumiem
4.714.29047Sejas kaulu osteosintēze caur koronāro griezumu
4.715.29048Locītavas patoloģiju ķirurģiskā ārstēšana (osteotomija, plastika) pie hroniskiem mežģījumiem
4.716.29049Locītavas patoloģiju ķirurģiskā ārstēšana (osteotomija, plastika) pie ankilozēm
4.717.29050Ortopēdiskas vai plastiskas operācijas spontānu lūzumu osteomielīta gadījumā vai žokļu rezekcijas gadījumā
4.718.29070Pseidoartrozes vai kaula lūzuma operācija, kas saistīta ar kaula šuves uzlikšanu
4.719.29071Pseidoartrozes vai kaula lūzuma operācija, kas saistīta ar kaulu salikšanu, sanaglošanu vai kaula transplanta implantāciju
4.720.29080Osteotomija pēc dislocēti saauguša lūzuma
4.721.29083Asiņošanas apturēšana ar asinsvadu liģēšanu – a.carotis communis, a.carotis externa
4.722.29084Asiņošanas apturēšana ar asinsvadu liģēšanu – a.temporalis superficialis, a. facialis
4.723.29097Vienā vietā lauztam žoklim – šinēšana (lauztam un neievainotam žoklim) un zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas (operāciju zālē)
4.724.29098Vienā vietā lauztam žoklim – šinēšana (lauztam un neievainotam žoklim) un zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas un intraorālā ekstrafokālā fiksācija ar Kiršnera stiepli (operāciju zālē)
4.725.29099Divās un vairākās vietās lauztam žoklim šinēšana (lauztam un neievainotam žoklim) (operāciju zālē)
4.726.29100Divās un vairākās vietās lauztam žoklim šinēšana (lauztam un neievainotam žoklim un zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas) (operāciju zālē)
4.727.29101Divās un vairākās vietās lauztam žoklim šinēšana (lauztam un neievainotam žoklim un zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas un intraorālā ekstrafokālā fiksācija ar Kiršnera stiepli) (operāciju zālē)
4.728.29113Žokļa sekvestroektomija
4.729.29114Antrotomija
4.730.29115Antrotomija ar oroantrālās fistulas slēgšanu diametrā līdz 1,0 cm
4.731.29116Antrotomija ar oroantrālās fistulas slēgšanu diametrā virs 1 cm (ar dubultlēveriem)
4.732.29117Antrotomija ar lēveriem no vestibulum oris un cietām aukslējām
4.733.29118Atvērta žokļa dobuma plastiska noslēgšana ar vienkāršas smaganu plastikas palīdzību
4.734.29119Žokļa kaulu trepanācija
4.735.29128Fisurālas cistas ekstirpācija
4.736.29129Radikulāras cistas ekstirpācija bez sakņu gala rezekcijas diametrā līdz 2 cm
4.737.29130Radikulāras cistas ekstirpācija bez sakņu gala rezekcijas diametrā virs 2 cm
4.738.29131Radikulāras cistas ekstirpācija ar viensakņu zoba gala rezekciju
4.739.29133Radikulāras cistas ekstirpācija ar dzerokļu sakņu galu rezekciju
4.740.29135Radikulāras cistas ekstirpācija ar zobu saknes gala rezekciju ar retrogrādu plombēšanu viensakņu zobiem un dzerokļiem
4.741.29140Cistektomija (cistai diametrā virs 2 cm) un dobuma aizpildīšana ar kaulu autotransplātu
4.742.29141Cistektomija (cistai diametrā virs 2 cm) un dobuma aizpildīšana ar mākslīgiem materiāliem
4.743.29142Cistektomija (cistai diametrā virs 2 cm) un dobuma aizpildīšana ar augšžokļu un apakšžokļu imobilizāciju
4.744.29143Cistotomija pie folikulārām un radikulārām cistām
4.745.29146Zemžokļa siekalu dziedzera ekstirpācija
4.746.29147Intra orāla siekalu dziedzera fistulas operācija
4.747.29148Extra orāla siekalu fistulas slēgšana
4.748.29149Siekalu dziedzera intra orāla siekalakmens izņemšana no izvada
4.749.29150Siekalu dziedzera intra orāla siekalakmens izņemšana no dziedzera
4.750.29151Pieauss siekalu dziedzera ekstirpācija, subtotāla vai totāla rezekcija, siekalu dziedzera cistas ekstirpācija, ieskaitot reģionālās limfatiskās sistēmas izņemšanu, saglabājot sejas nerva (n. facialis) zarus
4.751.29155Vanaha operācija
4.752.29157Neiralģiju ķirurģiskās ārstēšanas metode – neirekserēze
4.753.29158Neiralģiju ķirurģiskās ārstēšanas metode – atveres dekompresija
4.754.29159Neiralģiju ķirurģiskās ārstēšanas metode – kanāla dekompresija
4.755.29165Nerva traumas gadījumā – intrafascikulāra šuve (apvalks vesels, šuve uz fascikuliem)
4.756.29166Nerva traumas gadījumā – epineirālā šuve (nerva apvalka šuve)
4.757.29168Odontomas un osteomas izņemšana
4.758.29169Hemangiomas un limfangiomas ekstirpācija
4.759.29171Dziļi novietoto veidojumu izgriešana (kakla cista, dermoīda cista)
4.760.29172Augšžokļa vai apakšžokļa processus alveolaris daļas nokalšana
4.761.29173Augšžokļa vai apakšžokļa vienas puses daļas rezekcija
4.762.29174Augšžokļa vai apakšžokļa vienas puses daļas rezekcija ar radikālu reģionālās limfātiskās sistēmas izņemšanu
4.763.29175Visa augšžokļa vai apakšžokļa rezekcija
4.764.29180Apakšžokļa zaru osteotomija
4.765.29181Mēles daļas vai pilna mēles rezekcija
4.766.29188Alveolārā izauguma kaulu rezekcija, lai sagatavotu vietu zobu protēzei priekšzobu rajonā vai vienā žokļa pusē (patstāvīgi sniegta palīdzība vienā seansā)
4.767.29189Mutes dobuma pamatnes vai vestibulum plastika priekšzobu rajonā vai vienā žokļa pusē
4.768.29190Tuber plastika vienā pusē
4.769.29196Mēles saitītes atbrīvošana ar Z plastiku
4.770.29197Mēles saitītes atbrīvošana ar brīvas ādas transplantāciju
4.771.29198Deguna plastika – osteotomija
4.772.29199Deguna plastika – osteotomija ar deguna starpsienas korekciju
4.773.29200Zygomatico orbitales kompleksa deformācija – orbītas pamata plastika, korekcijas
4.774.29204Rētas izgriešana ar vietējo audu plastiku no blakus esošajām topogrāfiskajām zonām
4.775.29205Mīksto audu defektu aizvietošana ar blakus esošajiem audiem
4.776.29206Mīksto audu defektu aizvietošana ar audiem no attāliem rajoniem
4.777.29207Mīksto audu defektu aizvietošana sejas rajonā ar lēveri uz asinsvadu kājiņas
4.778.29208Mīksto audu defektu aizvietošana no citām ķermeņa daļām
4.779.29209Rētu izgriešana, lietojot brīvās ādas plastikas metodi
4.780.29224Vienas puses vai frontālā rajona kortikotomija
4.781.29225Sejas mīmikas muskuļu paralīzes ķirurģiska korekcija – intraorālā miotomija
4.782.29226Sejas mīmikas muskuļu paralīzes ķirurģiska korekcija – ādas un zemādas ekscīzija
4.783.29227Sejas mīmikas muskuļu paralīzes ķirurģiska korekcija – mioplastika ar m. Masseter
4.784.29228Sejas mīmikas muskuļu paralīzes ķirurģiska korekcija – mioplastika ar m. temporalis
4.785.29229Sejas mīmikas muskuļu paralīzes ķirurģiska korekcija – nerva mikroķirurģiska atjaunošana
4.786.29230Sejas mīmikas muskuļu paralīzes ķirurģiska korekcija – blephororrhaphia
4.787.29235Transplantātu ņemšana: kaula materiāls (crista iliaca anterior, superior, lamina corticalis)
4.788.29236Transplantātu ņemšana – riba
4.789.29237Transplantātu ņemšana – brīvā āda
4.790.29238Ekspandera ielikšana
4.791.29239Ekspandera izņemšana un plastika ar izstieptiem audiem
4.792.29240Kontūrplastika sejas rajonā ar auto, allo, mākslīgo transplantātu
4.793.29257Viena zoba implanta ielikšana
4.794.29258Viena zoba implanta ielikšana augšžoklī ar antrotomiju deguna blakusdobuma sagatavošanai
4.795.30001Mugurkaula skoliozes operācija (bez implanta vērtības)
4.796.30006Mugurkaula fiksācija traumu u.c. mugurkaula nestabilitātes gadījumos
4.797.30010Mugurkaula kanāla dekompresijas spondilodēze ar stabilizāciju (Olbi)
4.798.30011Mugurkaulāja fiksācija ar laminektomiju, ar/bez Urbāna ķīļa nokalšanu
4.799.30012Mugurkaulāja krūšu-jostas daļas fiksācija bez laminektomijas
4.800.30013Mugurkaulāja fiksācija ar laminektomiju, muguras smadzeņu revīziju, radikulolīzi, ar/bez Urbāna ķīļa nokalšanu mikroķirurģiskā tehnikā
4.801.30020Priekšējā spondilodēze mugurkaulāja torakālā un/vai jostas daļā
4.802.30022Mugurkaulāja kakla daļas mugurējā fiksācija
4.803.30027Astes kaula rezekcija
4.804.30028Hallo aparāta uzlikšana
4.805.30029Mugurkaulāja audzēju izņemšana
4.806.30030Implanta izņemšana no mugurkaula
4.807.30031Izgulējuma plastika
4.808.30059Hemifasetektomija, hemilaminektomija ar diskektomiju vai epineirālo saistaudu pārdalīšanu, radikulolīzi, nervu saknīšu dekompresiju, muguras smadzeņu revīziju un intra/ekstra durālo audzēju izņemšana, reoperācija pēc diskektomijas mikroķirurģiskā tehnikā
4.809.30065Mugurkaulāja krūšu daļas torakoskopiskas operācijas
4.810.31002Pleiras drenas uzlikšana ar ribas rezekciju
4.811.31003Starpribu artērijas nošūšana
4.812.31005Videnes drenāža
4.813.31006Mugurējās videnes drenāža ar ribu rezekciju
4.814.31007Torakotomija diagnostiskiem nolūkiem, ieskaitot audu ņemšanu, un torakotomija ar sirds masāžu
4.815.31008Bronhiālās artērijas liģēšana
4.816.31009Krūšu limfātiskā vada bojājuma apšūšana
4.817.31010Bronhotomija svešķermeņa vai audzēja izņemšanai
4.818.31015Pneimotomija
4.819.31016Plaušas svešķermeņa evakuācija
4.820.31017Plaušu ievainojuma nošūšana
4.821.31018Daivas bronha plīsuma nošūšana
4.822.31019Galvenā bronha plīsuma nošūšana
4.823.31020Trahejas bifurkācijas, trahejas plīsuma nošūšana
4.824.31021Galvenā un citu bronhu pārrāvuma plastiska rekonstrukcija
4.825.31022Svešķermeņa izņemšana no krūšu sienas
4.826.31023Krūšu sienas veidojuma ekstirpācija. Torakotomija
4.827.31024Krūšu sienas plastika
4.828.31030Ribas rezekcija
4.829.31031Divu vai vairāku ribu rezekcija
4.830.31032Krūšu sienas ekstenzijas uzlikšana
4.831.31033Krūšu kaula lūzuma fiksācija
4.832.31034Vienas vai vairāku ribu fiksācija lūzuma gadījumā
4.833.31035Torakoplastika
4.834.31036Margināla plaušu rezekcija
4.835.31037Divu vai vairāku segmentu atipiska rezekcija
4.836.31038Tipiska plaušas segmenta rezekcija
4.837.31039Divu vai vairāku plaušas segmentu tipiska rezekcija
4.838.31045Lobektomija
4.839.31046Lobektomija ar videnes limfātisko mezglu ekstirpāciju
4.840.31047Lobektomija ar cirkulāru galvenā bronha rezekciju
4.841.31048Lobektomija ar ķīļveida galvenā bronha rezekciju
4.842.31049Lobektomija ar galvenā bronha cirkulāru un asinsvada marginālu rezekciju
4.843.31050Lobektomija ar asinsvada un galvenā bronha cirkulāru rezekciju
4.844.31051Lobektomija ar marginālu asinsvada rezekciju
4.845.31052Lobektomija un segmentārā rezekcija
4.846.31053Lobektomija ar perikarda rezekciju
4.847.31054Bilobektomija
4.848.31055Bilobektomija un asinsvadu rezekcija
4.849.31056Pneimonektomija
4.850.31057Paplašināta pneimonektomija – perikarda rezekcija, limfātisko mezglu ekstripācija no videnes
4.851.31058Pneimonektomija ar marginālu asinsvadu rezekciju
4.852.31065Pleiras skarifikācija
4.853.31066Pleiras telpas saaugumu pārdalīšana
4.854.31067Asins recekļa evakuācija no pleiras telpas
4.855.31068Retorakotomija un hemostāze
4.856.31069Pleirektomija
4.857.31070Pleirektomija un plaušu margināla rezekcija
4.858.31071Pleirolobektomija
4.859.31072Pleirobilobektomija
4.860.31073Pleiropneimonektomija
4.861.31074Pneimonlobektomija ar diafragmas un krūšu sienas bloka rezekciju
4.862.31080Traheo (bronho) – barības vada fistulas ekstirpācija
4.863.31081Traheo (bronho) – barības vada fistulas ekstirpācija un lobektomija
4.864.31082Trahejas cirkulāra rezekcija ar torakālo pieeju
4.865.31083Trahejas bifurkācijas rezekcija
4.866.31084Trahejas cirkulāra rezekcija ar kakla pieeju
4.867.31085Trahejas ķīļveida rezekcija ar torakālu pieeju
4.868.31086Trahejas ķīļveida rezekcija ar kakla pieeju
4.869.31087Trahejas cirkulāra rezekcija ar sternotomijas griezienu
4.870.31088Retorakotomija, bronhu fistulas nošūšana
4.871.31095Transsternāla un/vai transperikardiāla bronha fistulas nošūšana
4.872.31096Retrosternālas strumas ekstirpācija ar kakla pieeju
4.873.31097Mediastinoskopija ar videnes limfātisko mezglu biopsiju
4.874.31098Videnes veidojuma ekstirpācija
4.875.31099Videnes veidojumu ekstirpācija un plaušu audu rezekcija
4.876.31105Diafragmas rezekcija
4.877.31106Diafragmas nošūšana
4.878.31107Veca diafragmas traumatiska bojājuma nošūšana
4.879.31108Diafragmas plīsuma nošūšana un liesas ekstirpācija un kuņģa–zarnu rezekcija
4.880.31115Sternotomija – videnes tumora ekstirpācija
4.881.31116Sternotomija – tauriņveida dziedzera ekstirpācija
4.882.31117Sternotomija ar traheotomiju
4.883.31118Transtorakāla trunkulāra vagotomija
4.884.31119Torakotomija un ezofagomiotomija
4.885.31125Barības vada divertikula rezekcija ar torakālu pieeju
4.886.31126Barības vada leiomiomas ekstirpācija
4.887.31127Barības vada plīsuma nošūšana ar torakālu pieeju
4.888.31128Barības vada divertikula rezekcija un plīsuma nošūšana ar kakla pieeju
4.889.31129Barības vada ekstirpācija
4.890.31130Barības vada stenta implantācija bez stenta vērtības
4.891.31137Barības vada ekstirpācija ar sekojošu barības vada–kuņģa anastamozes vai barības vada–zarnu anastamozes veidošanu
4.892.31138Barības vada apejas anastamozes veidošana ar kuņģi
4.893.31139Antesternāla barības vada anastamoze
4.894.31145Torakoskopija ar biopsiju
4.895.31146Torakoskopiska krūšu sienas tumora ekstirpācija
4.896.31147Torakoskopiska asins recekļa evakuācija
4.897.31148Torakoskopiska perikarda divertikula–cistas rezekcija
4.898.31149Torakoskopiska margināla plaušu audu rezekcija
4.899.31150Torakoskopiska pleirektomija
4.900.31151Torakoskopiska videnes tumora un bronhogēnas cistas ekstirpācija
4.901.31152Videoskopiska Cenkera divertikula rezekcija ar kasetes vērtību
4.902.31153Torakoskopiska barības vada mobilizācija
4.903.31175Krūšu sienas biopsija
4.904.31230Trahejas un bronha balondilatācija pēc stenta ievadīšanas ar vienreizlietojamo balonu
4.905.32050Miokarda revaskularizācija, aortokoronārā, mammarokoronārā šuntēšana, atkārtotas (redo) operācijas miokarda revaskularizācijai, sirds audzēju operācijas, vārstuļu plastiskās operācijas, sirds svešķermeņu izņemšana mākslīgajā asinsritē valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
4.906.32051Operācija ar mehāniskās sirds pieslēgšanu (Novocor) sistēmu (bez sistēmas vērtības) mākslīgajā asinsritē valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
4.907.32052Krūšu aortas (aneirismas plīsuma) operācijas mākslīgajā asinsritē mākslīgajā asinsritē valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
4.908.32053Vārstuļu protezēšana, atkārtota (redo) sirds vārstuļu korekcija (protezēšana) mākslīgajā asinsritē valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
4.909.32054Miokarda revaskularizācija (aortokoronāra šuntēšana) ar vārstuļa protezēšanu mākslīgajā asinsritē valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
4.910.32055Miokarda revaskularizācija (mammarokoronāra šuntēšana) mākslīgajā asinsritē valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca". Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 32065.
4.911.32070Sirds operācija bez mākslīgās asinsrites – torakotomija, slēgta komisurotomija, videnes audzēja operācija, iedzimtās sirds kaites korekcijas, krūšu kurvja vai sirds trauma, perikarda operācijas, resternotomija
4.912.32075Sarežģītu iedzimtu sirdskaišu korekcija mākslīgajā asinsritē, vārstuļu protezēšana, vārstuļu plastiskās operācijas, sirds audzēju operācijas, atkārtotas (redo) operācijas valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
4.913.32080Sirds operācija bez mākslīgās asinsrites – torakotomija, videnes audzēja operācija, iedzimtās sirdskaites korekcijas, krūšu kurvja vai sirds trauma, perikarda operācijas valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
4.914.32090Sirds transplantācijas operācija
4.915.32091Donora sirds paņemšana un sagatavošana transplantācijai
4.916.50118Tieša intraarteriāla embolizācija vai trombolīze, pielietojot mikrokatetru
4.917.50119Dobās vēnas filtra implantācija
4.918.50120Perkutāna translumināla angioplastija, stentēšana
4.919.50123Arteriovenozu malformāciju embolizācija galvas un muguras smadzenēs
4.920.50131Galvas smadzeņu aneirismas embolizācija, lietojot mikrokateru
4.921.50145Perkutāna transhepatiska žultsvadu drenāža (ar vienreizlietojamo žults un aizkuņģa dziedzera drenāžas komplektu)
4.922.50146Perkutāna transhepatiska žultsvadu dilatācija
4.923.50720US kontrolē izdarīta punkcija ar aspirācijas biopsiju vai audzēju lokalizācijas marķēšanu
4.924.50721Endokavitālā punkcijas biopsija US kontrolē
4.925.50722US kontrolē izdarīta "core" biopsija (bez biopsijas adatas un ierīces vērtības)
4.926.50724Šķidrumu kolekciju (abscesu, cistu, hematomu) perkutāna drenāža bez drenāžas komplekta vērtības
4.927.60072Perkutāna koronārā intervence ar angioplastiju stacionārā un dienas stacionārā
4.928.60073Perkutāna koronārā intervence ar stentu sistēmas implantāciju stacionārā un dienas stacionārā
4.929.60074Perkutāna koronārā intervence ar stentu sistēmas implantāciju, izmantojot papildus revaskularizācijas ierīces stacionārā un dienas stacionārā

5. No valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo ķīmijterapijas shēmu saraksts ļaundabīgajiem audzējiem:

5.1. Onkoloģijas ķīmijterapijas shēmas:

Nr. p. k.Manipulācijas kodsMedikaments, shēmaMedikamentiATĶ kodsDevasViena kursa ilgumsERPP
5.1.1.C00-C14 Lūpas, mutes dobuma un rīkles ļaundabīgi audzēji
5.1.1.1.61000MTXMethotrexatumL01BA0160mg/m2 i/v 1. diena7 dienasIII
5.1.1.2.61001CDDP_3CisplatinumL01XA0175mg/m2 i/v 1. diena7 dienasAI
5.1.1.3.61002PF_1CisplatinumL01XA01100mg/m2 i/v 1. diena28 dienasAI
FluorouracilumL01BC021000mg/m2 i/v 1.-5. diena28 dienas
5.1.1.4.61003Cetux_1CetuximabumL01XC06400mg/m2 i/v 1. diena, tad sekojoši lieto shēmu Cetux_27 dienasIII
5.1.1.5.61004Cetux_2CetuximabumL01XC06Tikai pēc shēmas Cetux_1: 250mg/m2 1. diena7 dienasIII
5.1.1.6.61005Docetaxel_1DocetaxelumL01CD0240mg/m2 i/v 1. diena7 dienasIII
5.1.1.7.61006Docetaxel_2DocetaxelumL01CD02100mg/m2 i/v 1. diena21 dienaIII
5.1.1.8.61007TPCisplatinumL01XA0175mg/m2 i/v 1. diena21 dienaAI
DocetaxelumL01CD0275mg/m2 i/v 1. diena21 diena
5.1.2.C15 Barības vada ļaundabīgs audzējs
5.1.2.1.61008CF_1CisplatinumL01XA0175mg/m2 i/v 1. diena28 dienasAI
FluorouracilumL01BC021000mg/m2 i/v 1.-4. diena28 dienas
5.1.2.2.61009PC_1PaclitaxelumL01CD0160mg/m2 i/v 1., 8., 15., 22. diena28 dienasI
CisplatinumL01XA0175mg/m2 i/v 1. diena28 dienasA
5.1.2.3.61010CF_2CisplatinumL01XA0180mg/m2 i/v 1. diena21 dienaAI
FluorouracilumL01BC021000mg/m2 i/v 1.-4. diena21 diena
5.1.2.4.61011CP_1CarboplatinumL01XA02600mg i/v 1. dienā21 dienaVII
PaclitaxelumL01CD01150mg/m2 i/v 1. diena21 diena
5.1.2.5.61012CICisplatinumL01XA0130mg/m2 i/v 1., 8., 21. diena21 dienaAI
IrinotecanumL01XX1965mg/m2 i/v 1., 8. diena21 dienaV
5.1.2.6.61013CEFCisplatinumL01XA0160mg/m2 i/v 1. diena21 dienaAI
EpirubicinumL01DB0350mg/m2 i/v 1. diena21 dienaV
FluorouracilumL01BC02200mg/m2 i/v 1.-21. diena21 diena
5.1.2.7.61014OFLOxaliplatinumL01XA0385mg/m2 i/v 1. diena14 dienasVII
FluorouracilumL01BC022600mg/m2 i/v 1. diena14 dienas
Leucovorinum
(Calcii folinatum)
V03AF03200mg/m2 i/v 1.,2. diena14 dienas
5.1.3.C16 Kuņģa ļaundabīgs audzējs
5.1.3.1.61015EFCEpirubicinumL01DB0350mg/m2 i/v 1. diena21 dienaVI
CisplatinumL01XA0160mg/m2 i/v 1. diena21 dienaA
FluorouracilumL01BC02200mg/m2 i/v 1.-21. diena21 diena
5.1.3.2.61016ELFLeucovorinum
(Calcii folinatum)
V03AF03300mg/m2 i/v 1.-3. diena28 dienasIII
EtoposidumL01CB01120mg/m2 i/v 1.-3. diena28 dienas
FluorouracilumL01BC02500mg/m2 i/v 1.-3. diena28 dienas
5.1.3.3.61017DFCDocetaxelumL01CD0275mg/m2 i/v 1. diena21 dienaI
CisplatinumL01XA0160mg/m2 i/v 1. diena21 dienaA
FluorouracilumL01BC02750mg/m2 i/v 1.-5. diena21 diena
5.1.4.C17 Tievās zarnas ļaundabīgs audzējs (karcinoīdi), C26 Ļaundabīgs audzējs pārējos un neprecīzi definētos gremošanas orgānos, D37 Mutes dobuma un gremošanas orgānu audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu
5.1.4.1.61018INF-α_1Interferonum alfaL03AB10x106 IU s/cIII
5.1.5.C17 Tievās zarnas ļaundabīgs audzējs (adenokarcinoma)
5.1.5.1.61019FOLFOXOxaliplatinumL01XA0385mg/m2 i/v 1. diena14 dienasVII
FluorouracilumL01BC02400mg/m2 bolus un 600mg/m2 22h infūzija 1.,2. diena14 dienas
Leucovorinum
(Calcii folinatum)
V03AF03200mg/m2 i/v 1.,2. diena14 dienas
5.1.5.2.61020FOLFIRI_1IrinotecanumL01XX19180mg/m2 i/v 1. diena14 dienasVII
FluorouracilumL01BC02400mg/m2 bolus 1. diena un 2400mg/m2 46h infūzija14 dienas
Leucovorinum
(Calcii folinatum)
V03AF03400mg/m2 i/v 1. diena14 dienas
5.1.6.C18 Resnās zarnas ļaundabīgs audzējs, C19 Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma ļaundabīgs audzējs, C20 Taisnās zarnas ļaundabīgs audzējs
5.1.6.1.61019FOLFOXOxaliplatinumL01XA0385mg/m2 i/v 1. diena14 dienasVII
FluorouracilumL01BC02400mg/m2 bolus un 600mg/m2 22h infūzija 1., 2. diena14 dienas
Leucovorinum
(Calcii folinatum)
V03AF03200mg/m2 i/v 1., 2. diena14 dienas
5.1.6.2.61021FL_1FluorouracilumL01BC02425mg/m2 i/v 1.-5. diena28 dienasIII
Leucovorinum
(Calcii folinatum)
V03AF0320mg/m2 i/v 1.-5. diena28 dienas
5.1.6.3.61023FOLFIRI_2IrinotecanumL01XX19180mg/m2 i/v 1. diena14 dienasVII
FluorouracilumL01BC023000mg/m2 46h infūzija 1. diena14 dienas
Leucovorinum
(Calcii folinatum)
V03AF03200mg/m2 i/v 1. diena14 dienas
5.1.6.4.61024CapecitabinCapecitabinumL01BC061250mg/m2 p/o 2 reizes dienā 1.-14. diena21 dienaIII
5.1.6.5.61025CapeOXOxaliplatinumL01XA03130mg/m2 i/v 1. diena21 dienaVII
CapecitabinumL01BC061250mg/m2 p/o 2 reizes dienā 1.-14. diena21 diena
5.1.6.6.61026OxaliplatinOxaliplatinumL01XA03130mg/m2 i/v 1. diena21 dienaVII
5.1.6.7.61027IrinotecanIrinotecanumL01XX19350mg/m2 i/v 1. diena21 dienaVII
5.1.6.8.61028TegafurTegafurumL01BC0330mg/kg p/o 1.-28. diena35 dienas
5.1.7.C21 Tūpļa (anus) un tūpļa kanāla (canalis analis) ļaundabīgs audzējs
5.1.7.1.61002PF_1CisplatinumL01XA01100mg/m2 i/v 1. diena28 dienasAI
FluorouracilumL01BC021000mg/m2 i/v 1.-5. diena28 dienas
5.1.7.2.61029FMFluorouracilumL01BC02750mg/m2 i/v 1.-5. diena vai28 dienasIII
1000mg/m2 i/v 1.-4. diena28 dienas
MitomycinumL01DC0315mg/m2 i/v 1. diena28 dienas
5.1.8.C22 Aknu un intrahepātisko žultsvadu ļaundabīgs audzējs
5.1.8.1.61031DOX_1DoxorubicinumL01DB0175mg/m2 i/v 1. diena21 dienaVII
5.1.8.2.610325-FU/INF-αFluorouracilumL01BC02200mg/m2 i/v 1.-21. diena28 dienasIII
Interferonum alfaL03AB4x106 IU s/c 1.-3. diena28 dienas
5.1.8.3.61033CDF INF-αCisplatinumL01XA0120mg/m2 i/v 1.-4. diena21 dienaAI
DoxorubicinumL01DB0140mg/m2 i/v 1. diena21 dienaV
FluorouracilumL01BC02400mg/m2 i/v 1.-4. diena21 diena
Interferonum alfaL03AB5x106 IU i/v 1.-4. diena21 diena
5.1.9.C23 Žultspūšļa ļaundabīgs audzējs, C24 Citu un neprecizētu žultsceļu daļu ļaundabīgs audzējs (holangiokarcinoma)
5.1.9.1.610345-FU_1FluorouracilumL01BC02500mg/m2 i/v 1.-5. diena28 dienasIII
5.1.9.2.61035GEM/5-FU/LVGemcitabinumL01BC051000mg/m2 i/v 1., 8., 15. diena28 dienasIII
FluorouracilumL01BC02600mg/m2 i/v 1., 8., 15. diena28 dienas
Leucovorinum (Calcii folinatum)V03AF0320mg/m2 i/v 1., 8., 15. diena28 dienas
5.1.9.3.61036Cape/GemCapecitabinumL01BC061250mg/m2 p/o 2 reizes dienā 1.-14. diena21 dienaIII
GemcitabinumL01BC051000mg/m2 i/v 1., 8. diena21 diena
5.1.10.C25 Aizkuņģa dziedzera ļaundabīgs audzējs
5.1.10.1.610375-FU_2FluorouracilumL01BC02425mg/m2 i/v 1.-3. diena14 dienasIII
5.1.10.2.61038Gem_1GemcitabinumL01BC05400mg/m2 i/v 1. diena7 dienasIII
5.1.10.3.61039Gem_2GemcitabinumL01BC051000mg/m2 i/v 1., 8., 15. diena28 dienasIII
5.1.10.4.61040CDDP/GEM_1CisplatinumL01XA0125mg/m2 i/v 1., 15. diena21 dienaAI
GemcitabinumL01BC051000mg/m2 i/v 1., 15. diena21 diena
5.1.10.5.61041GEErlotinibumL01XE03100mg dienā p/o28 dienasIII
GemcitabinumL01BC051000mg/m2 i/v 1., 8., 15. diena28 dienas
5.1.11.C30 Deguna dobuma un vidusauss ļaundabīgs audzējs, C31 Deguna blakusdobumu ļaundabīgi audzēji, C32 Balsenes ļaundabīgs audzējs, D38 Vidusauss, elpošanas un krūšu kurvja orgānu audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu
5.1.11.1.61003Cetux_1CetuximabumL01XC06400mg/m2 i/v 1. diena, tad sekojoši lieto shēmu Cetux_27 dienasIII
5.1.11.2.61004Cetux_2CetuximabumL01XC06Tikai pēc shēmas Cetux_1: 250mg/m2 1. diena7 dienasIII
5.1.11.3.61044CF_3CisplatinumL01XA01100mg/m2 i/v 1. diena21 dienaAI
FluorouracilumL01BC021000mg/m2 i/v 1.-5. diena21 diena
5.1.11.4.61045PC_2CisplatinumL01XA0175mg/m2 i/v 1. diena21 dienaAI
PaclitaxelumL01CD01175mg/m2 i/v 1. diena21 diena
5.1.12.C33 Trahejas ļaundabīgs audzējs
5.1.12.1.61044CF_3CisplatinumL01XA01100mg/m2 i/v 1. diena21 dienaAI
FluorouracilumL01BC021000mg/m2 i/v 1.-5. diena21 diena
5.1.13.C34 Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs (nesīkšūnu plaušu vēzis)
5.1.13.1.61007TPCisplatinumL01XA0175mg/m2 i/v 1. diena21 dienaAI
DocetaxelumL01CD0275mg/m2 i/v 1. diena21 diena
5.1.13.2.61047CE_1CisplatinumL01XA0180mg/m2 i/v 1. diena28 dienasAI
EtoposidumL01CB01100mg/m2 i/v 1.-3. diena28 dienas
5.1.13.3.61048CVCisplatinumL01XA0180mg/m2 i/v 1. diena28 dienasAI
VinorelbinumL01CA0430mg/m2 i/v 1.,8. diena28 dienas
5.1.13.4.61049CP_2CarboplatinumL01XA02300mg/m2 i/v 1. diena21 dienaVII
PaclitaxelumL01CD01200mg/m2 i/v 1. diena21 diena
5.1.13.5.61050CDDP/GEM_2CisplatinumL01XA0180mg/m2 i/v 1. diena21 dienaAI
GemcitabinumL01BC051000mg/m2 i/v 1., 8. diena21 diena
5.1.13.6.61051CBDCA/GEMCarboplatinumL01XA02300mg/m2 i/v 1. diena21 dienaVII
GemcitabinumL01BC051000mg/m2 i/v 1., 8. diena21 diena
5.1.13.7.61052CDDP/TAX_1CisplatinumL01XA0180mg/m2 i/v 1. diena21 dienaAI
PaclitaxelumL01CD01200mg/m2 i/v 1. diena21 diena
5.1.13.8.61054CD_1CarboplatinumL01XA02300mg/m2 i/v 1. diena21 dienaVII
DocetaxelumL01CD0275mg/m2 i/v 1. diena21 diena
5.1.13.9.61055Docetaxel_4DocetaxelumL01CD0275mg/m2 i/v 1. diena21 dienaIII
5.1.13.10.61056ErlotinibErlotinibumL01XE03150mg dienā p/oIII
5.1.14.C34 Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs (sīkšūnu plaušu vēzis)
5.1.14.1.61057PECisplatinumL01XA0160mg/m2 i/v 1. diena21 dienaAI
EtoposidumL01CB01120mg/m2 i/v 1.-3. diena21 diena
5.1.14.2.61058CE_2CarboplatinumL01XA02300mg/m2 i/v 1. diena28 dienasVII
EtoposidumL01CB01120mg/m2 i/v 1.-3. diena28 dienas
5.1.14.3.61059VACDoxorubicinumL01DB0150mg/m2 i/v 1. diena21 dienaVII
CyclophosphamidumL01AA011000mg/m2 i/v 1. diena21 dienaV
VincristinumL01CA022mg i/v 1. diena21 diena
5.1.14.4.61060TPTTopotecanumL01XX171,5mg/m2 i/v 1.-5. diena21 dienaIII
5.1.14.5.61061TAXPaclitaxelumL01CD01175mg/m2 i/v 1. diena21 dienaIII
5.1.15.C37 Aizkrūtes dziedzera (thymus) ļaundabīgs audzējs
5.1.15.1.61057PECisplatinumL01XA0160mg/m2 i/v 1. diena21 dienaAI
EtoposidumL01CB01120mg/m2 i/v 1.-3. diena21 diena
5.1.15.2.61062CACCisplatinumL01XA0150mg/m2 i/v 1. diena21 dienaAI
DoxorubicinumL01DB0150mg/m2 i/v 1. dienā21 dienaV
CyclophosphamidumL01AA01500mg/m2 i/v 1. diena21 dienaV
5.1.15.3.61064IFF_1IfosfamidumL01AA061500mg/m2 i/v 1.-5. diena21 dienaVII
5.1.16.C38 Sirds, videnes un pleiras ļaundabīgi audzēji
5.1.16.1.61031DOX_1DoxorubicinumL01DB0175mg/m2 i/v 1. diena21 dienaVII
5.1.17.C39 Citas un neprecizētas lokalizācijas elpošanas sistēmas un krūšu dobuma orgānu ļaundabīgi audzēji
5.1.17.1.61044CF_3CisplatinumL01XA01100mg/m2 i/v 1. diena21 dienaAI
FluorouracilumL01BC021000mg/m2 i/v 1.-5. diena21 diena
5.1.17.2.61045PC_2CisplatinumL01XA0175mg/m2 i/v 1. diena21 dienaAI
PaclitaxelumL01CD01175mg/m2 i/v 1. diena21 diena
5.1.18.C40 Ekstremitāšu kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji, C41 Citas un neprecizētas lokalizācijas kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji
5.1.18.1.61066APDoxorubicinumL01DB0125mg/m2 i/v 1.-3. diena21 dienaVI
CisplatinumL01XA01100mg/m2 i/v 1. diena21 dienaA
5.1.18.2.61067IE_1IfosfamidumL01AA063500mg/m2 i/v 1.-5. diena21 dienaVII
EtoposidumL01CB01100mg/m2 i/v 1.-5. diena21 diena
5.1.18.3.61068IE_2IfosfamidumL01AA063000mg/m2 i/v 1.-4. diena28 dienasVII
EtoposidumL01CB0175mg/m2 i/v 1.-4. diena28 dienas
5.1.19.C43 Ļaundabīga ādas melanoma
5.1.19.1.61069DTICDacarbazinumL01AX041000mg/m2 i/v 1. diena21 dienaAI
5.1.20.C44 Citi ļaundabīgi ādas audzēji (metastātisks plakanšūnu vēzis)
5.1.20.1.61002PF_1CisplatinumL01XA01100mg/m2 i/v 1. diena21 dienaAI
FluorouracilumL01BC021000mg/m2 i/v 1.-5. diena21 diena
5.1.21.C45 Mezotelioma, C46 Kapoši sarkoma, C47 Perifērisko nervu un veģetatīvās (autonomās) nervu sistēmas ļaundabīgi audzēji, C48 Retroperitoneālo audu un vēderplēves, C49 Pārējo saistaudu un mīksto audu ļaundabīgi audzēji
5.1.21.1.61071DOX_2DoxorubicinumL01DB0170mg/m2 i/v 1. diena21 dienaVII
5.1.21.2.61072IFF_2IfosfamidumL01AA063000mg/m2 i/v 1.-3. diena21 dienaVII
5.1.21.3.61073AIDoxorubicinumL01DB0150mg/m2 i/v 1. diena21 dienaVII
IfosfamidumL01AA061500mg/m2 i/v 1.-4. diena21 dienaV
5.1.22.C50 Krūts ļaundabīgs audzējs (neoadjuvantā/adjuvantā ķīmijterapija)
5.1.22.1.61074CMF_2CyclophosphamidumL01AA01600mg/m2 i/v 1. diena21 dienaVII
MethotrexatumL01BA0140mg/m2 i/v 1. diena21 diena
FluorouracilumL01BC02600mg/m2 i/v 1. diena21 diena
5.1.22.2.61075CMF_1CyclophosphamidumL01AA01100mg/m2 p/o 1.-14. diena28 dienasVII
MethotrexatumL01BA0140mg/m2 i/v 1., 8. diena28 dienas
FluorouracilumL01BC02600mg/m2 i/v 1., 8. diena28 dienas
5.1.22.3.61076FACFluorouracilumL01BC02500mg/m2 i/v 1. diena21 dienaII
DoxorubicinumL01DB0150mg/m2 i/v 1. diena21 dienaV
CyclophosphamidumL01AA01500mg/m2 i/v 1. diena21 dienaV
5.1.22.4.61077AC_1DoxorubicinumL01DB0160mg/m2 i/v 1. diena21 dienaVII
CyclophosphamidumL01AA01600mg/m2 i/v 1. diena21 dienaV
5.1.22.5.61078A - CMF_1aDoxorubicinumL01DB0160mg/m2 i/v 1. diena, 4 kursi, tad sekojoši lieto shēmu A-CMF_1b21 dienaVII
5.1.22.6.61079A - CMF_1btikai pēc A-CMF_1aII
CyclophosphamidumL01AA01100mg/m2 p/o 1.-14. diena28 dienasV
MethotrexatumL01BA0140mg/m2 i/v 1., 8. diena28 dienas
FluorouracilumL01BC02600mg/m2 i/v 1., 8. diena28 dienas
5.1.22.7.61080EC_1EpirubicinumL01DB0360mg/m2 i/v 1. diena21 dienaVII
CyclophosphamidumL01AA01600mg/m2 i/v 1. diena21 dienaV
5.1.22.8.61081FECFluorouracilumL01BC02500mg/m2 i/v 1. diena21 dienaII
EpirubicinumL01DB03100mg/m2 i/v 1. diena21 dienaV
CyclophosphamidumL01AA01500mg/m2 i/v 1. diena21 dienaV
5.1.22.9.61082AC - T_1DoxorubicinumL01DB0160mg/m2 i/v 1. diena21 dienaVII
CyclophosphamidumL01AA01600mg/m2 i/v 1. diena,21 dienaV
pēc 4 kursiem sekojoši lieto shēmu AC-T_2
5.1.22.10.61083AC - T_2tikai pēc AC-T_1III
PaclitaxelumL01CD01175mg/m2 i/v 1. diena21 diena
5.1.22.11.61084AT_1DoxorubicinumL01DB0160mg/m2 i/v 1. diena21 dienaVII
PaclitaxelumL01CD01175mg/m2 i/v 1. diena21 diena
5.1.22.12.61085Trast_1TrastuzumabumL01XC034mg/kg i/v 1. diena, sekojošos kursos 2mg/kg i/v 1. diena7 dienasIII
5.1.22.13.61086Trast_2TrastuzumabumL01XC038mg/kg i/v 1. diena, sekojošos kursos 6mg/kg i/v 1. diena21 dienaIII
5.1.22.14.61084AT_1DoxorubicinumL01DB0160mg/m2 i/v 1. diena21 dienaVII
PaclitaxelumL01CD01175mg/m2 i/v 1. diena21 diena
5.1.22.15.61088TCDocetaxelumL01CD0275mg/m2 i/v 1. diena21 dienaII
CyclophosphamidumL01AA01600mg/m2 i/v 1. diena21 dienaV
5.1.22.16.61089A - D - CMF_1aDoxorubicinumL01DB0160mg/m2 i/v 1. diena42 dienasVII
DocetaxelumL01CD0275mg/m2 i/v 22. diena42 dienas
5.1.22.17.61090A - D - CMF_1btikai sekojoši A-D-CMF_1aII
CyclophosphamidumL01AA01100mg/m2 p/o 1.-14. diena28 dienasV
MethotrexatumL01BA0140mg/m2 i/v 1., 8. diena28 dienas
FluorouracilumL01BC02600mg/m2 i/v 1., 8. diena28 dienas
5.1.22.18.61091FEC - D_1FluorouracilumL01BC02600mg/m2 i/v 1. diena21 dienaII
EpirubicinumL01DB03100mg/m2 i/v 1. diena21 dienaV
CyclophosphamidumL01AA01600mg/m2 i/v 1. diena21 dienaV
5.1.22.19.61092FEC - D_2tikai sekojoši FEC-D_1III
DocetaxelumL01CD0275mg/m2 i/v 1. diena21 diena
5.1.22.20.61093DACDocetaxelumL01CD0275mg/m2 i/v 1. diena21 dienaII
DoxorubicinumL01DB0150mg/m2 i/v 1. diena21 dienaV
CyclophosphamidumL01AA01500mg/m2 i/v 1. diena21 dienaV
5.1.23.C50 Krūts ļaundabīgs audzējs (metastātiska krūts vēža ķīmijterapija)
5.1.23.1.61005Docetaxel_1DocetaxelumL01CD0240mg/m2 i/v 1. diena21 dienaIII
5.1.23.2.61024CapecitabinCapecitabinumL01BC061250mg/m2 p/o 2 reizes dienā 1.-14. diena21 dienaIII
5.1.23.3.61031DOX_1DoxorubicinumL01DB0175mg/m2 i/v 1. diena21 dienaVII

5.1.23.4.

61074CMF_2CyclophosphamidumL01AA01600mg/m2 i/v 1. diena21 dienaVII
MethotrexatumL01BA0140mg/m2 i/v 1. diena21 diena
FluorouracilumL01BC02600mg/m2 i/v 1. diena21 diena

5.1.23.5.

61075CMF_1CyclophosphamidumL01AA01100mg/m2 p/o 1.-14. diena28 dienasVII
MethotrexatumL01BA0140mg/m2 i/v 1., 8. diena28 dienas
FluorouracilumL01BC02600mg/m2 i/v 1., 8. diena28 dienas

5.1.23.6.

61076FACFluorouracilumL01BC02500mg/m2 i/v 1. diena21 dienaII
DoxorubicinumL01DB0150mg/m2 i/v 1. diena21 dienaV
CyclophosphamidumL01AA01500mg/m2 i/v 1. diena21 dienaV
5.1.23.7.61077AC_1DoxorubicinumL01DB0160mg/m2 i/v 1. diena21 dienaVII
CyclophosphamidumL01AA01600mg/m2 i/v 1. diena21 dienaV
5.1.23.8.61081FECFluorouracilumL01BC02500mg/m2 i/v 1. diena21 dienaII
EpirubicinumL01DB03100mg/m2 i/v 1. diena21 dienaV
CyclophosphamidumL01AA01500mg/m2 i/v 1. diena21 dienaV
5.1.23.9.61099EPIEpirubicinumL01DB0360-90mg/m2 i/v 1. diena21 dienaVII
5.1.23.10.61100TAX_1PaclitaxelumL01CD01175mg/m2 i/v 1. diena21 dienaIII
5.1.23.11.61101TAX_2PaclitaxelumL01CD0180mg/m2 i/v 1. diena7 dienasIII
5.1.23.12.61102NVBVinorelbinumL01CA0425mg/m2 i/v 1., 8. diena21 dienaIII
5.1.23.13.61103Capecit/ NVBCapecitabinumL01BC061250mg/m2 p/o 2 reizes dienā 1.-14. diena21 dienaIII
VinorelbinumL01CA0425mg/m2 i/v 1. diena7 dienas
5.1.23.14.61106EC_2EpirubicinumL01DB0375-100mg/m2 i/v 1. diena21 dienaVII
CyclophosphamidumL01AA01600-830mg/m2 i/v 1. diena21 dienaV
5.1.23.15.61107AT_2DoxorubicinumL01DB0160mg/m2 i/v 1. diena21 dienaVII
PaclitaxelumL01CD01125-200mg/m2 i/v 1. diena21 diena
5.1.23.16.61108ETEpirubicinumL01DB0375-100mg/m2 i/v 1. diena21 dienaVII
PaclitaxelumL01CD01125-200mg/m2 i/v 1. diena21 diena
5.1.23.17.61109ADDoxorubicinumL01DB0160mg/m2 i/v 1. diena21 dienaVII
DocetaxelumL01CD0275mg/m2 i/v 1. diena21 diena
5.1.23.18.61110DCDocetaxelumL01CD0275mg/m2 i/v 1. diena21 dienaIII
CapecitabinumL01BC06950mg/m2 p/o 2 reizes dienā 1.-14. diena21 diena
5.1.23.19.61111EDEpirubicinumL01DB0375-100mg/m2 i/v 1. diena21 dienaVII
DocetaxelumL01CD0275mg/m2 i/v 1. diena21 diena
5.1.23.20.61112Docetaxel_3DocetaxelumL01CD0260-100mg/m2 i/v 1. diena21 dienaIII
5.1.24.C51 Sieviešu ārējo dzimumorgānu (vulva) ļaundabīgi audzēji
5.1.24.1.61044CF_3CisplatinumL01XA01100mg/m2 i/v 1. diena21 dienaAI
FluorouracilumL01BC021000mg/m2 i/v 2.-5. diena21 diena
5.1.24.2.61114CDDP_4CisplatinumL01XA01100mg/m2 i/v 1. diena21 dienaAI
5.1.24.3.61116BLEOBleomycinumL01DC0110mg/m2 i/v 1.,15. diena28 dienasIII
5.1.24.4.61117TopotecanTopotecanumL01XX171,5mg/m2 i/v 1.-5. diena21 dienaIII
5.1.25.C52 Maksts ļaundabīgs audzējs
5.1.25.1.61044CF_3CisplatinumL01XA01100mg/m2 i/v 1. diena21 dienaAI
FluorouracilumL01BC021000mg/m2 i/v 1.-5. diena21 diena
5.1.25.2.61118CDDP_1CisplatinumL01XA0140mg/m2 i/v 1. diena7 dienasAI
5.1.25.3.61119CDDP_2CisplatinumL01XA0150mg/m2 i/v 1. dienā21 dienaAI
5.1.26.C53 Dzemdes kakla ļaundabīgs audzējs
5.1.26.1.61060TPTTopotecanumL01XX171,5mg/m2 i/v 1.-5. diena21 dienaIII
5.1.26.2.61118CDDP_1CisplatinumL01XA0140mg/m2 i/v 1. diena7 dienasAI
5.1.26.3.61119CDDP_2CisplatinumL01XA0150mg/m2 i/v 1. diena21 dienaAI
5.1.26.4.61100TAX_1PaclitaxelumL01CD01175mg/m2 i/v 1. diena21 dienaIII
5.1.26.5.61123PF_2CisplatinumL01XA0175mg/m2 i/v 1. diena21 dienaAI
FluorouracilumL01BC021000mg/m2 i/v 1.-4. diena21 diena
5.1.26.6.61124CBDCACarboplatinumL01XA02400mg/m2 i/v 1. diena28 dienasVII
5.1.26.7.61126CDDP/TPTCisplatinumL01XA0150mg/m2 i/v 1. diena21 dienaAI
TopotecanumL01XX170,75mg/m2 i/v 1.-3. diena21 diena
5.1.26.8.61127CDDP/TAX_2CisplatinumL01XA0175mg/m2 i/v 1. diena21 dienaAI
PaclitaxelumL01CD01175mg/m2 i/v 1. diena21 diena
5.1.26.9.61128CP_3CarboplatinumL01XA02300mg/m2 i/v 1. diena21 dienaVII
PaclitaxelumL01CD01175mg/m2 i/v 1. diena21 diena
5.1.26.10.61129CDDP/GEM_3CisplatinumL01XA0150mg/m2 i/v 1. diena21 dienaAI
GemcitabinumL01BC051000mg/m2 i/v 1., 8. diena21 diena
5.1.27.C54 Dzemdes ķermeņa ļaundabīgs audzējs
5.1.27.1.61031DOX_1DoxorubicinumL01DB0175mg/m2 i/v 1. diena21 dienaVII
5.1.27.2.61100TAX_1PaclitaxelumL01CD01175mg/m2 i/v 1. diena21 dienaIII
5.1.27.3.61114CDDP_4CisplatinumL01XA01100mg/m2 i/v 1. diena21 dienaAI
5.1.27.4.61128CP_3CarboplatinumL01XA02300mg/m2 i/v 1. diena21 dienaVII
PaclitaxelumL01CD01175mg/m2 i/v 1. diena21 diena
5.1.27.5.61132CBDCACarboplatinumL01XA02600mg i/v 1. diena28 dienasVII
5.1.27.6.61134CD_2CisplatinumL01XA0160mg/m2 i/v 1. diena21 dienaAI
DoxorubicinumL01DB0160mg/m2 i/v 1. diena21 dienaV
5.1.27.7.61135CDPCisplatinumL01XA0150mg/m2 i/v 1. diena21 dienaAI
DoxorubicinumL01DB0145mg/m2 i/v 1. diena21 dienaV
PaclitaxelumL01CD01175mg/m2 i/v 1. diena21 diena
5.1.28.C55 Neprecizētu dzemdes daļu ļaundabīgs audzējs
5.1.28.1.61139ICIfosfamidumL01AA061500mg/m2 i/v 1.-4. diena21 dienaVI
CisplatinumL01XA0120mg/m2 i/v 1.-4. diena21 dienaA
5.1.28.2.61140CP_4CarboplatinumL01XA02600mg i/v 1. diena21 dienaVII
PaclitaxelumL01CD01175mg/m2 i/v 1. diena21 diena
5.1.28.3.61044CF_3CisplatinumL01XA01100mg/m2 i/v 1. diena21 dienaAI
FluorouracilumL01BC021000mg/m2 i/v 1.-5. diena21 diena
5.1.29.C56 Olnīcu ļaundabīgs audzējs, C57 Citu un neprecizētu sieviešu dzimumorgānu daļu ļaundabīgs audzējs, D39 Sieviešu dzimumorgānu audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu
5.1.29.1.61001CDDP_3CisplatinumL01XA0175mg/m2 i/v 1. diena21 dienaAI
5.1.29.2.61039Gem_2GemcitabinumL01BC051000mg/m2 i/v 1., 8., 15. diena21 dienaIII
5.1.29.3.61051CBDCA/GEMCarboplatinumL01XA02300mg/m2 i/v 1. diena21 dienaVII
GemcitabinumL01BC051000mg/m2 i/v 1., 8. diena21 diena
5.1.29.4.61054CD_1CarboplatinumL01XA02300mg/m2 i/v 1. diena21 dienaVII
DocetaxelumL01CD0275mg/m2 i/v 1. diena21 diena
5.1.29.5.61055Docetaxel_4DocetaxelumL01CD0275mg/m2 i/v 1. diena21 dienaIII
5.1.29.6.61060TPTTopotecanumL01XX171,5mg/m2 i/v 1.-5. diena21 dienaIII
5.1.29.7.61100TAX_1PaclitaxelumL01CD01175mg/m2 i/v 1. diena21 dienaIII
5.1.29.8.61101TAX_2PaclitaxelumL01CD0180mg/m2 i/v 1. diena7 dienasIII
5.1.29.9.61129CDDP/GEM_3CisplatinumL01XA0150mg/m2 i/v 1. diena21 dienaAI
GemcitabinumL01BC051000mg/m2 i/v 1., 8. diena21 diena
5.1.29.10.61132CBDCA_1CarboplatinumL01XA02600mg i/v 1. diena21 vai 28 dienasVII
5.1.29.11.61140CP_4CarboplatinumL01XA02600mg i/v 1. diena21 dienaVII
PaclitaxelumL01CD01175mg/m2 i/v 1. diena21 diena
5.1.29.12.61143VP-16EtoposidumL01CB01100mg/m2 p/o 1.-14. diena21 dienaIII
5.1.29.13.61144EPCisplatinumL01XA0120mg/m2 i/v 1.-5. diena21 dienaAI
EtoposidumL01CB01100mg/m2 i/v 1.-5. diena21 diena
5.1.29.14.61146FL_2FluorouracilumL01BC02375mg/m2 i/v 1.-5. diena28 dienasIII
Leucovorinum (Calcii folinatum)V03AF0250mg/m2 i/v 1.-5. diena28 dienas
5.1.29.15.61154EtoposidEtoposidumL01CB01100mg/m2 p/o 1.-14. diena21 dienaIII
5.1.29.16.61156IfosfamidIfosfamidumL01AA062000mg/m2 i/v 1.-5. diena21 dienaVII
5.1.29.17.61157BEPCisplatinumL01XA0120mg/m2 i/v 1.-5. diena21 dienaAI
EtoposidumL01CB01100mg/m2 i/v 1.-5. diena21 diena
BleomycinumL01DC0130mg/m2 i/v 1., 8., 15. diena21 diena
5.1.29.18.61158VIP_1IfosfamidumL01AA061200mg/m2 i/v 1.-5. diena21 dienaVI
EtoposidumL01CB0175mg/m2 i/v 1.-5. diena21 diena
CisplatinumL01XA0120mg/m2 i/v 1.-5. diena21 dienaA
5.1.30.C58 Placentas ļaundabīgs audzējs
5.1.30.1.61159DacDactinomycinumL01DA011,25mg/m2 i/v 1. diena14 dienasIII
5.1.30.2.61160MLMethotrexatumL01BA0150mg/m2 i/m 1.,3.,5.,7. diena14 dienasIII
Leucovorinum (Calcii folinatum)V03AF0315mg/m2 i/v 2.,4.,6.,8. diena14 dienas
5.1.30.3.61161EAEtoposidumL01CB01100mg/m2 i/v 1.-3. diena7 dienasIII
DactinomycinumL01DA010,5mg/m2 i/v 1.-3. diena7 dienas
5.1.30.4.61162EMA-COEtoposidumL01CB01100mg/m2 i/v 1., 2. diena14 dienasII
MethotrexatumL01BA01100mg/m2 bolus 1. diena un 200mg/m2 i/v 1. diena14 dienas
DactinomycinumL01DA010,5mg/m2 i/v 1., 2. diena14 dienas
Leucovorinum (Calcii folinatum)V03AF0315mg/m2 i/v 2 reizes dienā 2., 3. diena14 dienas
VincristinumL01CA021mg/m2 i/v 8. diena14 dienas
CyclophosphamidumL01AA01600mg/m2 i/v 8. diena14 dienasV
5.1.30.5.61163EP/EMACisplatinumL01XA0175mg/m2 i/v 1. diena14 dienasAI
EtoposidumL01CB01150mg/m2 i/v 1. diena14 dienas
EtoposidumL01CB01100mg/m2 i/v 8., 9. diena14 dienasIII
MethotrexatumL01BA01100mg/m2 bolus 8. diena un 200mg/m2 i/v 8. diena14 dienas
DactinomycinumL01DA010,5mg/m2 i/v 8., 9. diena14 dienas
Leucovorinum (Calcii folinatum)V03AF0315mg/m2 i/v 2 reizes dienā 9., 10. diena14 dienas
5.1.31.C60 Dzimumlocekļa ļaundabīgs audzējs
5.1.31.1.61164CMVCisplatinumL01XA0175mg/m2 i/v 1. diena21 dienaAI
MethotrexatumL01BA0125mg/m2 i/v 1.,8. diena21 diena
BleomycinumL01DC0110mg/m2 i/v 1.,8. diena21 diena
5.1.31.2.61165PF_3CisplatinumL01XA01100mg/m2 i/v 1. diena28 dienasAI
FluorouracilumL01BC021000mg/m2 i/v 1.-4. diena28 dienas
5.1.31.3.61166VBMVincristinumL01CA021mg i/v 1. diena7 dienasIII
BleomycinumL01DC0130mg i/m 1. diena7 dienas
MethotrexatumL01BA0130mg p/o 3. diena7 dienas
5.1.32.C61 Prostatas ļaundabīgs audzējs
5.1.32.1.61167MPMitoxantronumL01DB0712mg/m2 i/v 1. diena21 dienaIII
PrednisolonumH02AB065mg 2 reizes dienā p/o 1. diena21 diena
5.1.32.2.61168DPDocetaxelumL01CD0275mg/m2 i/v 1. diena21 dienaIII
PrednisolonumH02AB065mg 2 reizes dienā p/o 1. diena21 diena
5.1.33.C62 Sēklinieku ļaundabīgs audzējs (neseminoma), C63 Citu un neprecizētu vīriešu dzimumorgānu daļu ļaundabīgs audzējs (terapija atkarībā no audzēja morfoloģijas), D40 Vīriešu dzimumorgānu audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu
5.1.33.1.61144EPCisplatinumL01XA0120mg/m2 i/v 1.-5. diena21 dienaAI
EtoposidumL01CB01100mg/m2 i/v 1.-5. diena21 diena
5.1.33.2.61157BEPCisplatinumL01XA0120mg/m2 i/v 1.-5. diena21 dienaAI
EtoposidumL01CB01100mg/m2 i/v 1.-5. diena21 diena
BleomycinumL01DC0130mg i/v 1.,8.,15. diena21 diena
5.1.33.3.61158VIP_1IfosfamidumL01AA061200mg/m2 i/v 1.-5. diena28 dienasVI
EtoposidumL01CB0175mg/m2 i/v 1.-5. diena28 dienas
CisplatinumL01XA0120mg/m2 i/v 1.-5. diena28 dienasA
5.1.34.C62 Sēklinieku ļaundabīgs audzējs (seminoma)
5.1.34.1.61124CBDCACarboplatinumL01XA02400mg/m2 i/v 1. diena28 dienasVII
5.1.34.2.61144EPCisplatinumL01XA0120mg/m2 i/v 1.-5. diena21 dienaAI
EtoposidumL01CB01100mg/m2 i/v 1.-5. diena21 diena
5.1.34.3.61174VIP_2IfosfamidumL01AA061200mg/m2 i/v 1.-5. diena28 dienasVI
EtoposidumL01CB01100mg/m2 i/v 1.-5. diena28 dienas
CisplatinumL01XA0120mg/m2 i/v 1.-5. diena28 dienasA
5.1.35.C64 Nieres ļaundabīgs audzējs, izņemot nieres bļodiņu, C68 Citu un neprecizētu urīnizvadorgānu daļu ļaundabīgs audzējs (terapija atkarībā no audzēja morfoloģijas), D41 Urīnizvadorgānu audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu
5.1.35.1.61175INF-α_2Interferonum alfaL03AB12x106 IU s/c
5.1.36.C65 Nieres bļodiņas ļaundabīgs audzējs, C66 Urīnvada ļaundabīgs audzējs, C67 Urīnpūšļa ļaundabīgs audzējs
5.1.36.1.61176

MVAC

MethotrexatumL01BA0130mg/m2 i/v 1.,15.,22. diena35 dienasI
VinblastinumL01CA013mg/m2 i/v 1.,15.,22. diena35 dienas
DoxorubicinumL01DB0130mg/m2 i/v 1. diena35 dienasV
CisplatinumL01XA0170mg/m2 i/v 2. diena35 dienasA
5.1.36.2.61177

CDDP/GEM_4

CisplatinumL01XA0170mg/m2 i/v 2. diena28 dienasAI
GemcitabinumL01BC051000mg/m2 i/v 1., 8., 15. diena28 dienas
5.1.37.C69 Acs un acs palīgorgānu ļaundabīgs audzējs (terapija atkarībā no audzēja morfoloģijas- melanoma, sarkoma)
5.1.37.1.61069

DTIC

DacarbazinumL01AX041000mg/m2 i/v 1. diena21 dienaAI
5.1.37.2.61071

DOX_2

DoxorubicinumL01DB0170mg/m2 i/v 1. diena21 dienaVII
5.1.37.3.61072

IFF_2

IfosfamidumL01AA063000mg/m2 i/v 1.-3. diena21 dienaVII
5.1.37.4.61073

AI

DoxorubicinumL01DB0150mg/m2 i/v 1. diena21 dienaVII
IfosfamidumL01AA061500mg/m2 i/v 1.-4. diena21 dienaV
5.1.38.C70 Smadzeņu apvalku ļaundabīgs audzējs, C71 Galvas smadzeņu ļaundabīgs audzējs, C72 Muguras smadzeņu, kraniālo nervu un citu centrālās nervu sistēmas daļu ļaundabīgs audzējs, D42 Smadzeņu apvalku audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu, D43 Smadzeņu un centrālās nervu sistēmas audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu
5.1.38.1.61182

PCV

ProcarbazinumL01XB01110mg/m2 p/o 8.-21. diena42 dienasVII
LomustinumL01AD0260mg/m2 p/o 1. diena42 dienasV
VincristinumL01CA021,4mg/m2 i/v 8., 28. diena42 dienas
5.1.38.2.61183

CCNU

LomustinumL01AD02130mg/m2 p/o 1. diena42 dienasVII
5.1.38.3.61184

BCNU

CarmustinumL01AD01200mg/m2 i/v 1. diena42 dienasAI
5.1.38.4.61185

Fotem

FotemustinumL01AD05208mg i/v 1. diena, 1.-3.kurss 7 dienas, sākot no 4.kursa 5-6 nedēļas7 dienas/ 35-42 dienasAI
5.1.38.5.61186

Temz_1

TemozolomidumL01AX0375mg/m2 i/v dienā42 dienasVII
5.1.38.6.61187

Temz_2

TemozolomidumL01AX03200mg/m2 i/v 1.-5. diena28 dienasVII
5.1.39.C73 Vairogdziedzera ļaundabīgs audzējs
5.1.39.1.61031

DOX_1

DoxorubicinumL01DB0175mg/m2 i/v 1. diena21 dienaVII
5.1.39.2.61189

AC_2

DoxorubicinumL01DB0160mg/m2 i/v 1. diena21 dienaVI
CisplatinumL01XA0140mg/m2 i/v 1. diena21 dienaA
5.1.40.C74 Virsnieru ļaundabīgs audzējs (virsnieru garozas ļaundabīgs audzējs)
5.1.40.161190

ACEM

DoxorubicinumL01DB0120mg/m2 i/v 1.,8. diena28 dienasVI
CisplatinumL01XA0140mg/m2 i/v 1.,9. diena28 dienasA
EtoposidumL01CB01100mg/m2 i/v 5.-7. diena28 dienas
MitotanumL01XX234g p/o dienā28 dienas
5.1.41.C74 Virsnieru ļaundabīgs audzējs (virsnieru serdes ļaundabīgs audzējs)
5.1.41.1.61191

CVD

CyclophosphamidumL01AA01750mg/m2 i/v 1. diena21 dienaVI
VincristinumL01CA021,4mg i/v 1. diena21 diena
DacarbazinumL01AX04600mg/m2 i/v 1.,2. diena21 dienaA
5.1.42.C75 Pārējo endokrīno dziedzeru un radniecīgu struktūru ļaundabīgi audzēji (augsti diferencēts audzējs)
5.1.42.1.61192LanrLanreotidumH01CB03120mg i/m 1. diena28 dienas
5.1.42.2.61193OctrOctreotidumH01CB0260mg i/m 1. diena28 dienas
5.1.43.C75 Pārējo endokrīno dziedzeru un radniecīgu struktūru ļaundabīgi audzēji (zemu diferencēts/nediferencēts audzējs), D44 Endokrīno dziedzeru audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu
5.1.43.1.61194

EC_3

EtoposidumL01CB01130mg/m2 i/v 1.-3. diena21 dienaI
CisplatinumL01XA0145mg/m2 i/v 2.-3. diena21 dienaA
5.1.43.2.61195

FDE

FluorouracilumL01BC02500mg/m2 i/v 1.-3. diena21 dienaI
DacarbazinumL01AX04200mg/m2 i/v 1.-3. diena21 dienaA
EpirubicinumL01DB0330mg/m2 i/v 1.-3. diena21 dienaV
5.1.44.C75 Pārējo endokrīno dziedzeru un radniecīgu struktūru ļaundabīgi audzēji (aizkuņģa dziedzera endokrīni audzēji)
5.1.44.1.61196

5-FU

FluorouracilumL01BC02400mg/m2 i/v 1.-5. diena42 dienasIII
5.1.44.2.61197

DOX_3

DoxorubicinumL01DB0150mg/m2 i/v 1.,22. diena42 dienasVII
5.1.45.C76 Citas un neprecīzi apzīmētas lokalizācijas ļaundabīgi audzēji, C77 Sekundārs un neprecizēts limfmezglu ļaundabīgs audzējs, C78 Sekundārs elpošanas un gremošanas orgānu ļaundabīgs audzējs, C79 Sekundārs citu lokalizāciju ļaundabīgs audzējs, C80 Ļaundabīgs audzējs bez norādes par lokalizāciju, C97 Neatkarīgi (primāri) multipli ļaundabīgi audzēji, D48 Audzēji ar nenoteiktu vai nezināmu dabu citā un neprecizētā lokalizācijā
5.1.45.1.61140

CP_4

CarboplatinumL01XA02600mg i/v 1. diena21 dienaVII
PaclitaxelumL01CD01175mg/m2 i/v 1. diena21 diena
5.1.45.2.61198

CE_3

CisplatinumL01XA0175mg/m2 i/v 1.-3. diena21 dienaAI
EtoposidumL01CB01100mg/m2 i/v 1.-3. diena21 diena
5.1.45.3.61200

IO

IrinotecanumL01XX19160mg/m2 i/v 1. diena21 dienaVII
OxaliplatinumL01XA0380mg/m2 i/v 1. diena21 dienaV

* - p/o lietojama zāļu forma, medikaments ir iekļauts KZS

5.2. Onkohematoloģijas ķīmijterapijas shēmas

Nr. p.k.Manipulācijas kodsMedikaments, shēmaMedikamentiATĶ kodsDevasViena kursa ilgumsERPP
5.2.1.C81 Hodžkina limfoma
5.2.1.1.61201ABVD_1DoxorubicinumL01DB0125mg/m2 i/v 1. diena28 dienasVI
VinblastinumL01CA016mg/m2 i/v 1. diena28 dienas
BleomycinumL01DC0110mg/m2 i/v 1. diena28 dienas
DacarbazinumL01AX04375mg/m2 i/v 1. diena28 dienasA
5.2.1.2.61202ABVD_15DoxorubicinumL01DB0125mg/m2 i/v 15. diena28 dienasVI
VinblastinumL01CA016mg/m2 i/v 15. diena28 dienas
BleomycinumL01DC0110mg/m2 i/v 15. diena28 dienas
DacarbazinumL01AX04375mg/m2 i/v 15. diena28 dienasA
5.2.1.3.61203BEACOPP_stCyclophosphamidumL01AA01650mg/m2 i/v 1. diena28 dienasVI
DoxorubicinumL01DB0125mg/m2 i/v 1. diena28 dienasV
EtoposidumL01CB01100mg/m2 i/v 2 reizes dienā 1.-3. diena28 dienas
DacarbazinumL01AX04100mg/m2 i/v 1.-7. diena28 dienasA
PrednisolonumH02AB0640mg/m2 p/o 1.-8. diena28 dienas
VincristinumL01CA022mg i/v 8. diena28 dienas
BleomycinumL01DC0110mg/m2 i/v 8. diena28 dienas
5.2.1.4.61204BEACOPP_paCyclophosphamidumL01AA011250mg/m2 i/v 1. diena28 dienasVI
DoxorubicinumL01DB0135mg/m2 i/v 1. diena28 dienasV
EtoposidumL01CB01200mg/m2 i/v 2 reizes dienā 1.-3. diena28 dienas
DacarbazinumL01AX04100mg/m2 i/v 1.-7. diena28 dienasA
PrednisolonumH02AB0640mg/m2 p/o 1.-14. diena28 dienas
VincristinumL01CA022mg i/v 8. diena28 dienas
BleomycinumL01DC0110mg/m2 i/v 8. diena28 dienas
5.2.1.5.61205Dexa-BEAMDexamethasonumH02AB0224mg p/o 3 reizes dienā 1.-7. diena28 dienasI
CarmustinumL01AD0160mg/m2 i/v 1. diena28 dienasA
MelphalanumL01AA0330mg/m2 i/v 1.-5. diena28 dienas
EtoposidumL01CB0175mg/m2 i/v 4.-7. diena28 dienas
CytarabinumL01BC01100mg/m2 2 reizes dienā i/v 4.-7. diena28 dienas
5.2.1.6.61206ChIVPPChlorambucilumL01AA026mg/m2 i/v 15. diena28 dienasI
VinblastinumL01CA0110mg i/v 1. diena28 dienas
DacarbazinumL01AX0430mg/m2 i/v 1.-5. diena28 dienasA
PrednisolonumH02AB0675mg/m2 p/o 4.-7. diena28 dienas
5.2.1.7.61207VEPEMBVinblastinumL01CA0110mg i/v 1. diena28 dienasI
CyclophosphamidumL01AA01500mg/m2 i/v 1. diena28 dienasV
DacarbazinumL01AX04100mg/m2 p/o 1.-5. diena28 dienasA
PrednisolonumH02AB0630mg/m2 p/o 1.-5. diena28 dienas
EtoposidumL01CB0160mg/m2 i/v 15.-19. diena28 dienas
MitoxantronumL01DB076mg/m2 i/v 15. diena28 dienas
BleomycinumL01DC0110mg/m2 i/v 15. diena28 dienas
5.2.2.C82 Folikulāra limfoma, C83 Nefolikulāra limfoma, C84 Nobriedušu T/NK šūnu limfomas, C85 Citi un neprecizēti nehodžkina limfomas veidi, C88 Ļaundabīgas imūnproliferatīvas slimības, C96 Citi un neprecizēti limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji, D47.0 Histiocitisko šūnu un tuklo šūnu audzēji ar neskaidru vai nezināmu dabu, D47.7 Citi limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu audzēji ar neskaidru vai nezināmu dabu, D47.9 Limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu audzēji ar nenoteiktu vai nezināmu dabu, neprecizēti
5.2.2.1.61208COPCyclophosphamidumL01AA011000mg/m2 i/v 1. diena28 dienas

V

II
VincristinumL01CA022mg i/v 1. diena28 dienas
PrednisolonumH02AB0660mg dienā p/o 1.-5. diena28 dienas
5.2.2.2.61209CHOP_1CyclophosphamidumL01AA01750mg/m2 i/v 1. diena28 dienas

V

II
DoxorubicinumL01DB0150mg/m2 i/v 1. diena28 dienas

V

VincristinumL01CA022mg i/v 1. diena28 dienas
PrednisolonumH02AB06100mg dienā p/o 1.-5. diena28 dienas
5.2.2.3.61210CHOP_2CyclophosphamidumL01AA01750mg/m2 i/v 1. diena28 dienas

V

II
DoxorubicinumL01DB0150mg/m2 i/v 1. diena28 dienas

V

VinblastinumL01CA0110mg i/v 1. diena28 dienas
PrednisolonumH02AB06100mg dienā p/o 1.-5. diena28 dienas
5.2.2.4.61211R-CHOPRituximabumL01XC02375mg/m2 i/v 1. diena28 dienasII
CyclophosphamidumL01AA01750mg/m2 i/v 1. diena28 dienas

V

DoxorubicinumL01DB0150mg/m2 i/v 1. diena28 dienas

V

VincristinumL01CA022mg i/v 1. diena28 dienas
PrednisolonumH02AB06100mg dienā p/o 1.-5. diena28 dienas
5.2.2.5.61212CVPCyclophosphamidumL01AA01400mg/m2 i/v 1.-5. diena28 dienas

V

II
VincristinumL01CA022mg i/v 1. diena28 dienas
PrednisolonumH02AB0630mg/m2 p/o 1.-5. diena28 dienas
5.2.2.6.61213FMDFludarabinumL01BB0525mg/m2 i/v 1.-3. diena28 dienasIII
MitoxantronumL01DB0710mg/m2 i/v 1. diena28 dienas
DexamethasonumH02AB0220mg/m2 p/o 1.-5. diena28 dienas
5.2.2.7.61214FIDFludarabinumL01BB0525mg/m2 i/v 1.-3. diena28 dienasII
IdarubicinumL01DB0710mg/m2 i/v 1. dienāa28 dienas

V

DexamethasonumH02AB0220mg/m2 p/o 1.-5. diena28 dienas
5.2.2.8.61215FC_1FludarabinumL01BB0530mg/m2 i/v 1.-3. diena28 dienasII
CyclophosphamidumL01AA01250mg/m2 i/v 1.-3. diena28 dienas

V

5.2.3.C90 Multiplā mieloma un ļaundabīgi plazmas šūnu audzēji
5.2.3.1.61216MPhMelphalanumL01AA039mg/m2 p/o 1.-4. diena28 dienasIII
PrednisolonumH02AB06100mg p/o 1.-4. diena28 dienas
5.2.3.2.61217CyPCyclophosphamidumL01AA016g p/o vai i/v (kopējā kursa deva)

V

II
PrednisolonumH02AB0840mg i/v 1.-4. diena28 dienas
5.2.3.3.61218VADVincristinumL01CA020,4mg/m2 1.-4. diena28 dienasII
DoxorubicinumL01DB019mg/m2 1.-4. diena28 dienas

V

DexamethasonumH02AB0240mg/m2 p/o 1.-4., 9.-12., 17.-20. diena28 dienas
5.2.3.4.61219M-2VincristinumL01CA020,03mg/kg 1. diena28 dienasI
CyclophosphamidumL01AA0110mg/kg 1. diena28 dienas

V

CarmustinumL01AD010,5mg/kg i/v 1. diena28 dienas

A

MelphalanumL01AA030,25mg/kg 1.-4. diena28 dienas
PrednisolonumH02AB061mg/kg p/o 1.-7. diena28 dienas
0,5mg/kg 8.-14. diena28 dienas
5.2.3.5.61220BortezomibBortezomibumL01XX321,3mg/m2 i/v 1., 4., 8., 11. diena21 dienaIII
5.2.4.C91.0, C91.3, C91.5, C91.7 , C91.9 Akūta limfoblastoze, C95.7 Cita neprecizēta šūnu leikoze, C95.9 Leikoze neprecizēta
5.2.4.1.61221VCRVincristinumL01CA021,5mg/m2 i/v 1. dienaIII
5.2.4.2.612226-MP_1MercaptopurinumL01BB02200mg/m2 p/o 1.-7. diena7 dienasIII
5.2.4.3.61223ALL_SR_1 (1.-4. nedēļa) (28 dienas)L-AsparaginasumL01XX026000IU/m2 i/m 4.-7., 11.-14., 18.-21. diena28 dienasII
DoxorubicinumL01DB0145mg/m2 i/v 1.,2. dienā28 dienas

V

VincristinumL01CA021,5mg/m2 i/v 1., 8., 15., 22. diena28 dienas
PrednisolonumH02AB0640mg/m2 p/o 1.-28. diena28 dienas
MethotrexatumL01BA0110mg/m2 i/v 1., 8., 15. diena28 dienas
5.2.4.4.61224ALL_SR_2 (5.-12. nedēļa) (56 dienas)DoxorubicinumL01DB0145mg/m2 i/v 1.,2. diena56 dienas

V

II
MethotrexatumL01BA0110mg/m2 i/v 1. diena56 dienas
CytarabinumL01BC01200mg/m2 i/v 3.-5. diena56 dienas
EtoposidumL01CB01100mg/m2 i/v 3.-5. diena56 dienas
TioguaninumL01BB0380mg/m2 p/o 3., 5. diena56 dienas
VincristinumL01CA021,5mg/m2 i/v 1., 8., 36., 43. un 50. diena56 dienas
PrednisolonumH02AB0640mg/m2 p/o 22.-26., 50.-54. diena56 dienas
5.2.4.5.61225ALL_AR_1 (1.-9. nedēļa) (63 dienas)L-AsparaginasumL01XX025000IU/m2 i/v 1.-14. diena63 dienasII
DoxorubicinumL01DB0125mg/m2 i/v 1., 8., 15., 22. diena63 dienas

V

PrednisolonumH02AB0660mg/m2 p/o 1.-28. diena63 dienas
CyclophosphamidumL01AA01650mg/m2 i/v 28., 42., 56. diena63 dienas

V

CytarabinumL01BC0175mg/m2 i/v 29.-32., 36.-39., 43.-46., 50.-53. diena63 dienas
MercaptopurinumL01BB0260mg/m2 p/o 28.-56. diena63 dienas
MethotrexatumL01BA0110mg/m2 i/v 28., 35., 42., 49. diena63 dienas
5.2.4.6.61226ALL_AR_2 (10.-14. nedēļa) (35 dienas)CytarabinumL01BC0175mg/m2 i/v 1.-5., 29.-33. diena35 dienasIII
EtoposidumL01CB0160mg/m2 i/v 1.-5., 29.-33. diena35 dienas
5.2.4.7.61227ALL_AR_3 (20.-23. nedēļa) (28 dienas)DexamethasonumD02AB0210mg/m2 p/o, 1.-28. diena28 dienasII
DoxorubicinumL01DB0125mg/m2 i/v, 1., 8., 15., 22. diena28 dienas

V

VincristinumL01CA021,5mg/m2 i/v, 1., 8., 15., 22. diena28 dienas
5.2.4.8.61228ALL_AR_4 (24.-26. nedēļa) (21 diena)CyclophosphamidumL01AA0160mg/m2 i/v, 1. diena21 diena

V

II
CytarabinumL01BC0175mg/m2 i/v 1.-4., 8.-11. diena21 diena
TioguaninumL01BB0360mg/m2 p/o, 1.-14. diena21 diena
DexamethasonumD02AB0210mg/m2 p/o, 1.-7. diena21 diena
5.2.4.9.61229GMALL_1 (1.-20. diena) (20 dienas)MethotrexatumL01BA0115mg i/v i/v 1. diena20 dienasII
DexamethasonumD02AB0210mg/m2 p/o 1.-7., 13.-16. diena20 dienas
CyclophosphamidumL01AA01200mg/m2 i/v 3.-5. diena20 dienas

V

VincristinumL01CA022mg i/v 6.,13.,20. diena20 dienas
DoxorubicinumL01DB0145mg/m2 i/v 6.-7.,13.-14. diena20 dienas

V

L-AsparaginasumL01XX026000DV/m2 i/v 20. diena20 dienas
5.2.4.10.61230GMALL_2 (26.-46. diena) (21 diena)MethotrexatumL01BA0115mg i/v 3., 10., 17. diena21 dienaII
CyclophosphamidumL01AA011000mg/m2 i/v 1., 21. diena21 diena

V

CytarabinumL01BC0175mg/m2 i/v 3.-6., 10.-13., 17.-20. diena21 diena
MercaptopurinumL01BB0260mg/m2 p/o 1.-21. diena21 diena
5.2.4.11.61231GMALL_3 (no 71. dienas)DexamethasonumD02AB0210mg/m2 p/o 1.-5. diena5 dienasII
VinblastinumL01CA0110mg i/v 1. diena5 dienas
MethotrexatumL01BA011500mg/m2 i/v 1. diena5 dienas
EtoposidumL01CB01250mg/m2 i/v 4.-5. diena5 dienas
CytarabinumL01BC014000mg/m2 i/v 5. diena5 dienas

V

5.2.4.12.61232IDA-FLAGIdarubicinumL01DB0710mg/m2 i/v 1.,3. diena5 dienas

V

II
FludarabinumL01BB0530mg/m2 i/v 1.-5. diena5 dienas
CytarabinumL01BC012000mg/m2 i/v 1.-5. diena5 dienas

V

5.2.4.13.61233MACMitoxantronumL01DB0710mg/m2 i/v 1. diena6 dienasIII
L-AsparaginasumL01XX0210 000SV i/v 6. diena6 dienas
CytarabinumL01BC011000mg/m2 i/v 1.-5. diena6 dienas
5.2.4.14.61234POMPPrednisolonumH02AB061mg/m2 p/o 1.-5. diena5 dienasIII
VincristinumL01CA022mg i/v 1. diena5 dienas
MethotrexatumL01BA017,5mg/m2 i/v 1.-5. diena5 dienas
Mercaptopurinum