Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.840

Rīgā 2014.gada 23.decembrī (prot. Nr.72 75.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"
Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 4.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 253. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 6.2.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.2.2.1. veselības aprūpi, ko sniedz vecmāte vai ārsts, kurš specializējies noteiktā specialitātē un nav minēts šo noteikumu 6.2.1.1. apakšpunktā (turpmāk – speciālists), un citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas;";

1.2. izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Tiesības nosūtīt personu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai vai izrakstīt ambulatorai ārstēšanai paredzētās no valsts budžeta līdzekļiem kompensējamās zāles un medicīniskās ierīces ir:

9.1. vecmātēm vai ārstiem, kuriem šādas tiesības ir noteiktas starp dienestu un ārstniecības iestādi noslēgtajā līgumā par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu no valsts budžeta līdzekļiem;

9.2. ārstiem, kuri strādā ieslodzījuma vietu ārstniecības iestādēs un kuriem šādas tiesības ir noteiktas saskaņā ar starpresoru vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp dienestu un Ieslodzījuma vietu pārvaldi;

9.3. ārstiem, kuri strādā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kuras sniedz valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un kuriem šādas tiesības ir noteiktas saskaņā ar starpresoru vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp dienestu un ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūciju;

9.4. ārstiem, kuri nodarbināti Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības iestādēs un kuriem šādas tiesības ir noteiktas saskaņā ar starpresoru vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp dienestu un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.";

1.3. papildināt 10. punkta ievaddaļu aiz vārdiem "saprotamā valodā ievieto" ar vārdiem "kā arī pēc pieprasījuma sniedz";

1.4. izteikt 10.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.3. informāciju par kārtību, kādā iespējams saņemt veselības aprūpes pakalpojumus ārvalstīs, kā arī par kārtību, kādā iespējams saņemt izdevumu atlīdzību par ārvalstīs saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem;";

1.5. papildināt noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Dienests sadarbojas ar ES, EEZ dalībvalstu un Šveices pārrobežu veselības aprūpes kontaktpunktiem jautājumos par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu ārvalstīs un izdevumu atlīdzību par ārvalstīs saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī pēc personas pieprasījuma sniedz ES, EEZ un Šveices kontaktpunktu kontaktinformāciju.";

1.6. svītrot 11.19.3. apakšpunktā vārdus "rehabilitologa vai";

1.7. papildināt noteikumus ar 11.21.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.21.4. tādām personām veicamos laboratoriskos izmeklējumus citās ES un EEZ dalībvalstīs vai Šveicē, kurām šāda nepieciešamība ir apstiprināta ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" konsilija atzinumu un kuras atbilst šo noteikumu 310.3. apakšpunktā minētajam nosacījumam, šādos gadījumos:

11.21.4.1. minimālās reziduālās slimības kontrolei saskaņā ar metodi – faktiskā laikā veikta polimerāzes ķēdes reakcija kaulu smadzeņu aspirātā – personai ar indikācijām alogēnas cilmes šūnu transplantācijai, kurai nepieciešama ārpusģimenes donora meklēšana un konstatētas molekulārģenētiskas izmaiņas, kā arī personai, kurai pēc alogēnas cilmes šūnu transplantācijas no ārpusģimenes donora konstatētas molekulārģenētiskas izmaiņas;

11.21.4.2. personai pēc alogēnas cilmes šūnu transplantācijas no ārpusģimenes donora nepieciešams himērisma monitorings.";

1.8. aizstāt 11.23.1. apakšpunktā vārdu "rehabilitologa" ar vārdu "logopēda";

1.9. papildināt noteikumus ar 11.23.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.23.1.1 ar ģimenes ārsta vai cita speciālista nosūtījumu, saņemot logopēda vai funkcionālā speciālista sniegtus rehabilitācijas pakalpojumus, – līdz pieciem apmeklējumiem;";

1.10. svītrot 11.23.2. apakšpunktā vārdus "vai rehabilitologa";

1.11. izteikt 11.30.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.30.9. mugurkaula distrofiski deģeneratīvu slimību ārstēšanu:

11.30.9.1. ar muguras smadzeņu vai zirgastes kompresijas simptomātiku;

11.30.9.2. ar progresējošu mugurkaula deformāciju, ja ir mugurkaula ķirurģijas konsilija atzinums;";

1.12. svītrot 11.30.10. un 11.30.11. apakšpunktu;

1.13. izteikt 11.35. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.35. medicīnisko apaugļošanu sievietēm pēc 37 gadu vecuma, izņemot gadījumu, ja līdz minētajam vecumam uzsāktā olšūnu stimulācija ar medikamentiem ir bijusi veiksmīga un medicīniskā apaugļošana tiek turpināta līdz embrija transfēram bez tā sasaldēšanas.";

1.14. papildināt 13.1.2. apakšpunktu aiz vārdiem "atvaļinātajiem karavīriem" ar vārdiem "un bijušajiem zemessargiem";

1.15. aizstāt 14.3. apakšpunktā skaitļus un vārdus "3. pielikuma 2. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "3. pielikuma 3. punktā";

1.16. aizstāt 19. punktā skaitli "42,69" ar skaitli "31,00";

1.17. izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Pacienta iemaksu kopsumma par kalendāra gadā saņemtajiem ambulatorajiem un stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem nedrīkst pārsniegt 569,15 euro. Izziņu par to, ka persona kalendāra gada laikā ir saņēmusi veselības aprūpes pakalpojumus un veikusi pacienta iemaksu (tai skaitā apdrošinātāja vai citas personas segto) 569,15 euro apmērā, izsniedz dienesta teritoriālā nodaļa atbilstoši personas uzrādītajiem maksājuma dokumentiem.";

1.18. izteikt 23.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.14. personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās vai paliatīvo veselības aprūpi stacionārajās ārstniecības iestādēs atbilstoši šo noteikumu 3. pielikuma 2.1.26. apakšpunktam, kā arī paliatīvo veselības aprūpi, ko sniedz ģimenes ārsts mājas vizītes laikā;";

1.19. izteikt 50. punktu šādā redakcijā:

"50. Papildus šo noteikumu 49.2. apakšpunktā minētajam nosacījumam ģimenes ārsta īslaicīgais pacients ir:

50.1. persona, kura atrodas ieslodzījuma vietā un ir vērsusies pie ģimenes ārsta ar ieslodzījuma vietā strādājoša ārsta nosūtījumu vai kura ir no ieslodzījuma vietas atbrīvota persona un kuras reģistrācija pie ģimenes ārsta vēl nav atbloķēta;

50.2. persona, kura izrakstīta no psihiatriskā profila stacionārās ārstniecības iestādes un kuras reģistrācija pie ģimenes ārsta vēl nav atbloķēta;

50.3. persona, kura vērsusies pie ģimenes ārsta un kuras reģistrācija pie ģimenes ārsta ir bloķēta atbilstoši šo noteikumu 45.3. apakšpunktam.";

1.20. izteikt 53.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"53.1. ģimenes ārsta pacientu pieņemšanas laiks:

53.1.1. ne mazāk par 20 stundām nedēļā, ja reģistrēto personu skaits praksē ir līdz 2000, tai skaitā ne mazāk par 15 stundām nedēļā pamatpraksē, ja ģimenes ārstam ir vairākas pieņemšanas vietas;

53.1.2. ne mazāk par 25 stundām nedēļā, ja reģistrēto personu skaits praksē ir vairāk nekā 2000 personas, tai skaitā ne mazāk par 19 stundām nedēļā pamatpraksē, ja ģimenes ārstam ir vairākas pieņemšanas vietas;

53.1.3. summējas, ja ģimenes ārstam ir vairākas pieņemšanas vietas;";

1.21. izteikt 67.6.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"67.6.1. ja veselības aprūpes sniedzējs ilgāk nekā sešus mēnešus aizvieto citu ģimenes ārstu;";

1.22. aizstāt 72.3. apakšpunktā vārdu "sešu" ar vārdu "triju";

1.23. svītrot 73.2.1. apakšpunktā vārdus "rehabilitologa vai";

1.24. papildināt noteikumus ar 74.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"74.7. to bērnu parenterālu barošanu, kuri atrodas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē.";

1.25. svītrot 76. punktā vārdus "vai fizioterapeita asistents";

1.26. papildināt 79. punktu aiz vārdiem un skaitļa "šo noteikumu 74.6." ar vārdu un skaitli "un 74.7.";

1.27. svītrot 81. punktā vārdus "rehabilitologs vai";

1.28. papildināt noteikumus ar 93.1 punktu šādā redakcijā:

"93.1 Jaunatvērtās ģimenes ārstu prakses pacientu sarakstā reģistrēto personu skaitu dienests vērtē katru mēnesi divdesmitajā datumā.";

1.29. aizstāt 105. punktā vārdus "un ir nepieciešama personas novērošana pēc manipulācijas veikšanas ne mazāk par trijām stundām" ar vārdiem "un ne mazāk kā trīs stundas veic manipulācijas vai nodrošina personas novērošanu pēc manipulāciju veikšanas";

1.30. izteikt 106. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"106. Dienas stacionārā sniedz ārstniecības pakalpojumus, kurus to sarežģītības, risku vai laikietilpības dēļ nav iespējams sniegt ambulatori, tomēr kuru dēļ nav nepieciešama pacienta uzņemšana stacionārā, lai nodrošinātu ārstniecības personu diennakts uzraudzību. Dienas stacionārā neveic izmeklējumus, ārstnieciskās procedūras un ķirurģiskās operācijas, kuras nav tieši saistītas ar minēto dienas stacionārā veicamo pakalpojumu sniegšanu un kuras var veikt atbilstoši normatīvajiem aktiem par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm vai to struktūrvienībām aprīkotā speciālista vai procedūru kabinetā. Ārstniecības pakalpojumu dienas stacionārā raksturo:";

1.31. papildināt noteikumus ar 131.1 punktu šādā redakcijā:

"131.1 Ārstniecības iestāde personai, kurai nepieciešama šo noteikumu 25. pielikuma 2.1.8. vai 2.1.17. apakšpunktā minētā speciālista pirmā konsultācija, nodrošina šādu konsultāciju ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā no dienas, kad persona vērsusies ārstniecības iestādē.";

1.32. papildināt 137. punktu aiz vārdiem "vai novēršanu" ar vārdiem "kā arī komplikāciju riska novērtēšanu un mazināšanu";

1.33. svītrot 138. punktā "vai rehabilitologs";

1.34. papildināt noteikumus ar 138.1 punktu šādā redakcijā:

"138.1 Papildus šo noteikumu 138. punktā minētajām ārstniecības personām to bērnu atlasi, kuriem nepieciešami logopēda vai audiologopēda pakalpojumi, lai novērtētu valodas attīstības līmeņa atbilstību vecumam, runas aparāta attīstību, runas muskulatūras tonusu un mēles saites garumu, var veikt ģimenes ārsts. Šādā gadījumā logopēds vai audiologopēds izvērtē bērna valodas attīstības līmeņa atbilstību vecumam un, ja ir medicīniskas indikācijas, sniedz bērna vecākiem rekomendācijas un piedāvā apmācību un vingrinājumu kompleksu bērna valodas funkcionālai attīstībai vai koriģējošai terapijai.";

1.35. svītrot 139. punktā vārdus "vai rehabilitologs";

1.36. papildināt noteikumus ar 139.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"139.5. personai optimālāko medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas veidu atbilstoši šo noteikumu 140. punktam.";

1.37. svītrot 140. punktā vārdus "vai rehabilitologa";

1.38. svītrot 141., 142. un 143. punktā vārdu "rehabilitologs" (attiecīgā locījumā);

1.39. izteikt 145., 146. un 147. punktu šādā redakcijā:

"145. Multiprofesionāls medicīniskās rehabilitācijas pakalpojums ir specializēta medicīniskās rehabilitācijas pakalpojuma organizācijas forma, ko īsteno multiprofesionāla medicīniskās rehabilitācijas komanda, ievērojot šādus nosacījumus:

145.1. pakalpojumu sniedz fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts (psihiatriska profila iestādē vai struktūrvienībā pacientiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem – psihiatrs vai bērnu psihiatrs) un dažādu profesiju funkcionālie speciālisti, piedaloties ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām un konsultantiem;

145.2. multiprofesionālās medicīniskās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanā iesaistāmos speciālistus nosaka fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, kurš koordinē multiprofesionālās komandas darbu;

145.3. multiprofesionālu medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedz:

145.3.1. kā bāzes pakalpojumu, kas ilgst divas līdz trīs stundas un ietver dažādu funkcionālo speciālistu individuālo darbu ar personu, izmantojot vismaz trīs dažādas medicīniskās tehnoloģijas;

145.3.2. kā intensīvas rehabilitācijas kursu, kas ilgst trīs līdz četras stundas un ietver dažādu funkcionālo speciālistu individuālo darbu ar personu, izmantojot vismaz trīs dažādas medicīniskās tehnoloģijas.

146. Multiprofesionālos medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus sniedz:

146.1. dienas stacionārā – personām ar funkcionēšanas traucējumiem, ja māsu aprūpe un pārraudzība nav nepieciešama 24 stundas diennaktī;

146.2. stacionārajā ārstniecības iestādē – personām stabilā medicīniskajā stāvoklī ar funkcionēšanas traucējumiem, ja māsu aprūpe un pārraudzība ir nepieciešama 24 stundas diennaktī.

147. Hronisku funkcionēšanas ierobežojumu gadījumā fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts personu var iekļaut medicīniskās rehabilitācijas dinamiskajā novērošanā.";

1.40. svītrot 148. punkta ievaddaļā vārdus "vai rehabilitologs";

1.41. izteikt 148.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"148.1. nosaka personas veselības stāvokļa un funkcionēšanas kontroles intervālus, organizē rehabilitācijas plāna sagatavošanu vai pārskatīšanu (ne retāk kā reizi gadā) un organizē to īstenošanu;";

1.42. svītrot 150. punktā vārdus "vai rehabilitologs";

1.43. svītrot 152. punktā vārdus "vai rehabilitologa";

1.44. papildināt 154. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Dienests neapmaksā ārstēšanos dienas stacionārā, ja tās laikā ir veikta kāda no šo noteikumu 3. pielikuma 4. punktā norādītajām ķirurģiskām operācijām, kas nav norādītas šo noteikumu 19. pielikumā.";

1.45. izteikt 168.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"168.1. ikmēneša fiksētais maksājums par stacionāra darbību. Tajā ietilpst:

168.1.1. samaksa par pakalpojumu programmās ietilpstošajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, ja atbilstoši šo noteikumu 3. pielikuma 3. punktam šiem pakalpojumiem ir noteikts viena pacienta ārstēšanas tarifs;

168.1.2. samaksa par pakalpojumu programmās ietilpstošajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kuriem nav atbilstoši šo noteikumu 3. pielikuma 3. punktam noteikts viena pacienta ārstēšanas tarifs un kuri ir iekļauti diagnozēm piesaistīto grupu (turpmāk – DRG grupa) aprēķinā;";

1.46. svītrot 168.4.3. apakšpunktā vārdus "rehabilitologa vai";

1.47. papildināt noteikumus ar 168.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"168.7. samaksa par lielo locītavu endoprotezēšanu – šo noteikumu 3. pielikuma 3.2.27. apakšpunktā noteiktais viena pacienta ārstēšanas tarifs.";

1.48. izteikt 169. punktu šādā redakcijā:

"169. Šo noteikumu 168.2. apakšpunktā minētajā ikmēneša fiksētajā piemaksā par daudzprofilu slimnīcas uzņemšanas nodaļas darbību ir iekļauti izdevumi, lai nodrošinātu septiņu speciālistu diennakts dežūras (izņemot šo noteikumu 17. pielikuma 1.10. apakšpunktā minēto stacionāro ārstniecības iestādi, kurai ikmēneša fiksētajā piemaksā par reģionu daudzprofilu slimnīcas uzņemšanas nodaļas darbību ir iekļauti izdevumi, lai nodrošinātu astoņu speciālistu diennakts dežūras). Reģionu daudzprofilu slimnīcām ir pienākums nodrošināt atbilstoša ārstniecības personu skaita diennakts dežūras.";

1.49. izteikt 172. punktu šādā redakcijā:

"172. Dienests, plānojot locītavu plānveida endoprotezēšanai nepieciešamos līdzekļus, un ārstniecības iestāde, veicot gūžas locītavas plānveida endoprotezēšanu, ievēro šādu proporciju:

172.1. gūžas locītavas endoprotezēšanai 90 % gadījumu izmanto cementējamās endoprotēzes, 10 % gadījumu – bezcementa un hibrīdās endoprotēzes atbilstoši šo noteikumu 18. pielikumā minētajām medicīniskajām indikācijām;

172.2. gūžas locītavas vai ceļa locītavas endoprotezēšanas operāciju apjoms, kurās persona sedz endoprotezēšanas izdevumus 50 % apmērā, nepārsniedz 35 % no kopējā endoprotezēšanas operāciju skaita.";

1.50. svītrot 176. punktu;

1.51. papildināt 179. punktu aiz vārdiem "personas nāve" ar vārdiem "persona saņēmusi dzemdību palīdzību";

1.52. svītrot 182.1.3. apakšpunktu;

1.53. izteikt 184.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"184.2. katru šo noteikumu 184.1. apakšpunktā minētajā kārtībā aprēķināto skaitli reizina ar ģimenes ārsta reģistrēto personu skaitu konkrētajā šo noteikumu 184.1. apakšpunktam atbilstošajā vecuma grupā uz kārtējā gada 30. septembri, bet, ja ģimenes ārsts līguma attiecības ar dienestu ir uzsācis kārtējā gada laikā, – ar reģistrēto personu skaitu atbilstošajā vecuma grupā uz kārtējā gada 1. decembri;";

1.54. izteikt 186.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"186.13. pārējiem sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālistiem, kas minēti šo noteikumu 13. pielikuma 3. punktā vai 4.1.13., 4.1.49.3. un 4.1.49.11. apakšpunktā, – 0,63.";

1.55. aizstāt 191. punktā vārdus un skaitli "no iepriekšējā gada 1. jūlija" ar vārdiem un skaitli "no iepriekšējā gada 1. janvāra";

1.56. izteikt 194. punktu šādā redakcijā:

"194. Ja dienests, veicot šo noteikumu 191. punktā minēto izvērtējumu par iepriekšējo gadu, konstatē, ka ģimenes ārsts nav izlietojis līgumā norādītos ambulatoro laboratorisko pakalpojumu samaksai paredzētos līdzekļus pilnā apmērā, bet ir izlietojis vismaz 80 % no līgumā norādītā ambulatoro laboratorisko pakalpojumu samaksai paredzētā līdzekļu apmēra, ģimenes ārstam līdz kārtējā gada 1. martam izmaksā 20 % no starpības starp līgumā norādīto summu un faktiski izlietoto līdzekļu apmēru.";

1.57. papildināt 205.3. apakšpunktu aiz vārdiem "saņēmis S 2 veidlapu" ar vārdiem "vai pārvest šādu bērnu no ES, EEZ dalībvalsts vai Šveices ārstniecības iestādes, ja atbilstoši viņa veselības stāvoklim nepieciešama medicīniskā transportēšana";

1.58. papildināt 225. punktu aiz vārdiem "pakalpojumu sniedzēji" ar vārdiem "termiņā, kas noteikts paziņojumā, bet ne mazāk kā";

1.59. aizstāt 238. punktā vārdus "licencētu profesionālās tālākizglītības vai pilnveides programmu" ar vārdiem "licencētu un akreditētu profesionālās pilnveides izglītības programmu";

1.60. aizstāt 240.3. apakšpunktā vārdus "valsts budžeta" ar vārdu "finanšu";

1.61. izteikt 244.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"244.1. faktiski veikto izmeklējumu, aprūpes epizožu vai dienas stacionāra gultasdienu skaits pa veselības aprūpes pakalpojumu veidiem kārtējā gada pirmajos deviņos mēnešos, ievērojot šādus nosacījumus:

244.1.1. faktiski veikto aprūpes epizožu un izmeklējumu skaits bērniem un grūtniecēm kārtējā gada deviņos mēnešos;

244.1.2. faktiski veikto aprūpes epizožu vai dienas stacionāra gultasdienu skaits pacientiem, kuri saņēmuši hemodialīzes, hemofiltrācijas, ķīmijterapijas, staru terapijas pakalpojumus vai metadona aizvietojošo terapiju, kā arī onkologa vai hematologa pakalpojumus, kārtējā gada deviņos mēnešos;

244.1.3. faktiski veikto aprūpes epizožu, izmeklējumu vai dienas stacionāra gultasdienu skaits pacientiem, kuri nav minēti šo noteikumu 244.1.1. un 244.1.2. apakšpunktā, kārtējā gada deviņos mēnešos, piemērojot koeficientu atbilstoši pieejamam valsts budžeta finansējumam kārtējam gadam, kas paredzēts samaksai par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumiem, bet nepārsniedzot 108 % no līgumā plānotā apjoma konkrētajam pakalpojumu veidam;

244.1.4. sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam, kas iepriekšējā periodā nav sniedzis šādus veselības aprūpes pakalpojumus, līgumā plānoto aprūpes epizožu, izmeklējumu vai dienas stacionārā pacientu pavadīto dienu skaitu dienests nosaka atbilstoši plānošanas vienībā esošajam iedzīvotāju skaitam, nepārsniedzot 65 % no atbilstoši šo noteikumu 221. punktam aprēķinātā nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu apjoma;

244.1.5. sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam, kas iepriekšējā periodā veselības aprūpes pakalpojumu nodrošinājis nepilnu periodu kādā no pakalpojumu veidiem, līgumā plānoto aprūpes epizožu vai izmeklējumu skaitu nosaka proporcionāli sniegto pakalpojumu apjomam periodā, ja tas nav mazāks par trim kalendāra mēnešiem. Ja pakalpojumu sniegšanas periods ir īsāks, piemēro šo noteikumu 244.1.4. apakšpunktā minētos nosacījumus;";

1.62. svītrot 244.7. apakšpunktu;

1.63. izteikt 245. punktu šādā redakcijā:

"245. Dienests līguma finanšu apmēru stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem nosaka, pamatojoties uz šādiem rādītājiem:

245.1. ārstēto personu skaits veselības aprūpes pakalpojumu programmās (gada apmēru nosaka atbilstoši datiem, kas uz līguma apjoma plānošanas brīdi pieejami par kārtējā gada pilniem mēnešiem, attiecinot tos uz pilnu gadu):

245.1.1. ņem vērā faktiski ārstēto tuberkulozes un insulta vienības pacientu skaitu;

245.1.2. nieru transplantācijas operāciju skaitu nosaka ne mazāku kā 28 pacienti uz 1 000 000 iedzīvotājiem, pamatojoties uz publiski pieejamiem aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem;

245.1.3. psihiatrijas pacientu skaitu šo noteikumu 3. pielikuma 3.2.18. un 3.2.21. apakšpunktā minētajās pakalpojumu programmās nosaka ne mazāku kā 75 % no faktiski ārstēto šādu pacientu skaita;

245.1.4. pacientu skaitu veselības aprūpes pakalpojumu programmās, kas ietilpst DRG grupā, nosaka šādi:

245.1.4.1. ja faktiskā izpilde ir mazāka par 90 % no līgumā iepriekšējam gadam noteiktā pacientu skaita, tad pacientu skaitu nosaka 90 % apmērā no iepriekšējā gada apmēra;

245.1.4.2. ja faktiskā izpilde ir lielāka par 90 % no līgumā iepriekšējam gadam noteiktā pacientu skaita, tad pacientu skaitu nosaka 100 % apmērā no iepriekšējā gada apmēra;

245.2. šo noteikumu 3. pielikuma 3. punktā minētie viena pacienta ārstēšanas tarifi;

245.3. rādītāji, kas tiek izmantoti DRG grupas maksājuma aprēķināšanai:

245.1.3. psihiatrijas pacientu skaitu šo noteikumu 3. pielikuma 3.2.36. un 3.2.43. apakšpunktā minētajās pakalpojumu programmās nosaka ne mazāku kā 75 % no faktiski ārstēto šādu pacientu skaita;

245.3.2. DRG grupas koeficients (aprēķina, dalot katras DRG grupas vidējās viena pacienta stacionēšanas gadījuma izmaksas ar šo noteikumu 245.3.1. apakšpunktā minētajā kārtībā aprēķināto bāzes tarifu);

245.3.3. ārstniecības iestādes veiktā darba indekss (summu, kas iegūta, reizinot katras DRG grupas faktisko pacientu skaitu ar DRG grupas koeficientu un summējot iegūtos rezultātus, dala ar kopējo faktisko pacientu skaitu);

245.4. finansējuma apmērs samaksai par veselības aprūpes pakalpojumiem atbilstoši likumam par valsts budžetu kārtējam gadam.";

1.64. izteikt 247.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"247.1. fiksētā maksājuma gada apmēru par stacionāra darbību nosaka, summējot:

247.1.1. šo noteikumu 168.1.1. apakšpunktā minēto maksājumu par gadu (iegūts, šo noteikumu 3. pielikuma 3. punktā norādīto viena pacienta ārstēšanas tarifu reizinot ar prognozēto pacientu skaitu katrā no veselības aprūpes pakalpojumu programmām un summējot iegūtos rezultātus), kā arī ievērojot šādus nosacījumus:

247.1.1.1. ja ārstniecības iestādei aprēķinātais maksājuma gada apmērs ir lielāks par 100 % no līgumā iepriekšējam gadam noteiktā apmēra, tad to nosaka 100 % apmērā no iepriekšējā gada apmēra;

247.1.1.2. ja ārstniecības iestādei, kas minēta šo noteikumu 247.7. apakšpunktā, aprēķinātais maksājuma gada apmērs ir mazāks par 100 % no līgumā iepriekšējam gadam noteiktā apmēra, tad to nosaka 100 % apmērā no iepriekšējā gada apmēra;

247.1.1.3. ja ārstniecības iestādei, kas nav minēta šo noteikumu 247.7. apakšpunktā, aprēķinātais maksājuma gada apmērs ir mazāks par 100 % no līgumā iepriekšējam gadam noteiktā apmēra, tad to nosaka atbilstoši aprēķinātajam gada apmēram;

247.1.1.4. ja paaugstināts šo noteikumu 3. pielikuma 3. punktā minētais iezīmētās programmas viena pacienta ārstēšanas tarifs, maksājuma gada apmēru palielina, nosakot to atbilstoši iepriekšējā gadā plānoto pacientu skaitam, kas reizināts ar attiecīgās pakalpojumu programmas tarifu;

247.1.2. šo noteikumu 168.1.2. apakšpunktā minēto maksājumu par gadu (iegūts, šo noteikumu 245.3.1. apakšpunktā minētajā kārtībā aprēķināto bāzes tarifu reizinot ar summu, kas aprēķināta, katras ārstniecības iestādes veiktā darba indeksu (aprēķināts šo noteikumu 245.3.2. apakšpunktā minētajā kārtībā) reizinot ar pacientu skaitu);";

1.65. aizstāt 247.7. apakšpunktā vārdus "pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes slimnīca"" ar vārdiem "sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes slimnīca"";

1.66. svītrot 247.8. apakšpunktu;

1.67. aizstāt 251.3.1. apakšpunktā vārdus "no kopējās līguma summas" ar vārdiem "no kopējā sniegto pakalpojumu apjoma";

1.68. aizstāt 251.3.4. apakšpunktā skaitli "142,29" ar skaitli "150";

1.69. izteikt 251.4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"251.4.2. atlikušos līdzekļus novirza proporcionāli gada sākumā noteiktajam līguma apjomam visām stacionārajām ārstniecības iestādēm.";

1.70. izteikt 255. punktu šādā redakcijā:

"255. Šo noteikumu 254. punktā minētajā gadījumā līgumu ar speciālistu dienests slēdz no nākamā ceturkšņa pirmā datuma pēc tam, kad spēkā stājies lēmums, kurā konstatēta visu šo noteikumu 254. punktā minēto kritēriju izpilde. Finanšu apmēru līgumā nosaka atbilstoši speciālista sniegtajam veselības aprūpes pakalpojumu apjomam, kā arī ievērojot šo noteikumu 244. un 246. punktā minēto kārtību.";

1.71. aizstāt 257.6. apakšpunktā skaitli "142,29" ar skaitli "150";

1.72. izteikt 259. punktu šādā redakcijā:

"259. Ja veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs nesasniedz plānoto gada finanšu apmēru, dienests samaksā veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam par faktiski sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem. Dienests nenovirza līgumā par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu plānotos finanšu līdzekļus, kas paredzēti šo noteikumu 25. pielikuma 2.1. apakšpunktā norādīto speciālistu konsultāciju apmaksai, tādu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja veikto izmeklējumu apmaksai, kas sniegti virs līgumā attiecīgajā pakalpojumu veidā plānotā apjoma un norādīti šo noteikumu 25. pielikuma 2.2. apakšpunktā (izņemot 2.2.12. apakšpunktā minēto pakalpojumu).";

1.73. papildināt 262. punktu aiz vārdiem "kādā no stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu programmām" ar vārdiem un skaitļiem "kurām šo noteikumu 3. pielikuma 3. punktā ir noteikts viena pacienta ārstēšanas tarifs";

1.74. papildināt noteikumus ar 262.1 punktu šādā redakcijā:

"262.1 Ja ārstniecības iestāde, kas sniedz gan ambulatorās, gan stacionārās veselības aprūpes pakalpojumus, nav sasniegusi līgumā par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu noteikto finanšu apmēru, kas plānots stacionārās veselības aprūpes pakalpojumiem trim, sešiem vai deviņiem mēnešiem, dienests, pamatojoties uz ārstniecības iestādes rakstisku iesniegumu, atbilstoši dienesta vadības informācijas sistēmas datiem par ārstniecības iestādes faktiski sniegto pakalpojumu apjomu, ir tiesīgs veikt izmaiņas līguma finanšu apmērā un novirzīt stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai paredzētos finanšu līdzekļus ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai.";

1.75. papildināt noteikumus ar 264.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"264.4.1 ja sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs tiesības sniegt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus nodod citai ārstniecības iestādei;";

1.76. svītrot 286.1. apakšpunktā vārdus un skaitli "noteikto dalījumu par programmā "Iezīmētie pakalpojumi" un 3.3. apakšpunktā noteikto dalījumu par programmā "Pārējie pakalpojumi"";

1.77. svītrot 286.3., 286.4. un 286.5. apakšpunktu;

1.78. izteikt 287.2. un 287.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"287.2. ārstniecības un pacientu aprūpes personām un funkcionālo speciālistu asistentiem – 522,72 euro;

287.3. ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personām – 388,80 euro.";

1.79. papildināt noteikumus ar 289.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"289.3. jaunā veselības aprūpes pakalpojuma izmaksu aprēķinu, kas veikts saskaņā ar šādiem principiem:

289.3.1. aprēķinā izmantota izmaksu minimizēšanas analīze vai izmaksu efektivitātes analīze;

289.3.2. aprēķinā ietvertas visas veselības aprūpes pakalpojuma tiešās izmaksas;

289.3.3. izmaksu analīze veikta, ievērojot šādus principus:

289.3.3.1. norāda veselības aprūpes pakalpojumu, kurš uzskatāms par alternatīvu un šobrīd atbilstoši šiem noteikumiem tiek apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem;

289.3.3.2. nosaka tās izmaksu pozīcijas, kuras var salīdzināt ar šo noteikumu 289.3.3.1. apakšpunktā minētā alternatīvā veselības aprūpes pakalpojuma izmaksu pozīcijām;

289.3.3.3. nosaka izmaksu vienību skaitu;

289.3.3.4. norāda izmaksas par vienu vienību;

289.3.3.5. visas izmaksas norāda euro;

289.3.3.6. norāda attiecīgos datu ieguves avotus;

289.3.3.7. pamatojoties uz prognozējamo pacientu skaitu un paredzamajām veselības aprūpes pakalpojuma izmaksām, aprēķina abu salīdzināmo pakalpojumu kopējās izmaksas un kopējos ieguvumus, tai skaitā līdzekļu ietaupījumu;

289.3.4. ja izmaksu analīze veikta citā valstī, to piemēro šajos noteikumos minētajiem apmaksas nosacījumiem, koriģējot visas izmaksas atbilstoši šo noteikumu 289.3.3. apakšpunktā minētajiem principiem.";

1.80. svītrot 295.2. apakšpunktu;

1.81. svītrot 296.2. apakšpunktu;

1.82. svītrot 297.2. apakšpunktu;

1.83. svītrot 298.2. apakšpunktu;

1.84. izteikt 299. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"299. Persona, kas saņem Latvijas Republikas pensiju vai ir to pieprasījusi un kurai ir tiesības saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus Latvijas Republikā, lai saņemtu S 1 veidlapu, iesniedz dienestā iesniegumu, kurā norāda šādu informāciju:";

1.85. izteikt 300. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"300. Bezdarbnieks, kuram ir tiesības saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus Latvijas Republikā un kurš vēlas doties darba meklējumos uz citu ES valsti, lai saņemtu S 1 veidlapu, iesniedz dienestā iesniegumu, kurā norāda šādu informāciju:";

1.86. svītrot 301.2., 301.3., 301.4. un 301.5. apakšpunktu;

1.87. papildināt noteikumus ar 303.3.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"303.3.1.4. norāda, vai šo noteikumu 296. vai 298. punktā minētā persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta kā pašnodarbināta persona, kura veic aktīvu saimniecisko darbību, ja iesniedzējs ir šo noteikumu 296. vai 298. punktā minētās personas ģimenes loceklis;";

1.88. izteikt 303.3.2., 303.3.3., 303.3.4. un 303.3.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"303.3.2. ja persona ir šo noteikumu 295. punktā minētās personas ģimenes loceklis, iesniedz izziņu no darbavietas, kas apliecina, ka:

303.3.2.1. persona ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta kā darba devēja darbinieks;

303.3.2.2. persona ir nodarbināta uz noteiktu vai nenoteiktu laiku. Ja persona ir nodarbināta uz noteiktu laiku, norāda nodarbinātības laikposmu;

303.3.2.3. darba devējs piecu darbdienu laikā informēs dienestu par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu;

303.3.3. ja persona ir šo noteikumu 296. punktā minētās personas ģimenes loceklis, iesniedz personas apliecinājumu, ka persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta kā pašnodarbināta persona, kura veic aktīvu saimniecisko darbību;

303.3.4. ja persona ir šo noteikumu 297. punktā minētās personas ģimenes loceklis, iesniedz izziņu no darbavietas, kas apliecina, ka:

303.3.4.1. persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta kā darba devēja darbinieks;

303.3.4.2. persona ir nodarbināta uz noteiktu vai nenoteiktu laiku. Ja persona ir nodarbināta uz noteiktu laiku, norāda nodarbinātības laikposmu;

303.3.4.3. persona tiek nosūtīta darbā uz citu ES, EEZ dalībvalsti vai Šveici (norāda valsti un plānoto uzturēšanās periodu);

303.3.4.4. darba devējs piecu darbdienu laikā informēs dienestu par personas atsaukšanu no komandējuma pirms termiņa vai par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu;

303.3.5. ja persona ir šo noteikumu 298. punktā minētās personas ģimenes loceklis, iesniedz apliecinājumu, ka:

303.3.5.1. persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta kā pašnodarbināta persona, kura veic aktīvu saimniecisku darbību;

303.3.5.2. persona citā ES, EEZ dalībvalstī vai Šveicē atradīsies saistībā ar reģistrētās saimnieciskās darbības vai līdzīgas darbības veikšanu pašnodarbinātas personas statusā (norāda valsti un plānoto uzturēšanās periodu);";

1.89. svītrot 312.3. apakšpunktu;

1.90. papildināt noteikumus ar 312.1 punktu šādā redakcijā:

"312.1 Dienestam ir tiesības pieprasīt, lai persona iesniedz ārstniecības iestādes apstiprinājumu, ka veselības aprūpes pakalpojums, ko plānots saņemt attiecīgajā ārstniecības iestādē, tiks nodrošināts, pamatojoties uz S 2 veidlapu.";

1.91. svītrot 324.2.3. apakšpunktā vārdus "sekundārās ambulatorās";

1.92. papildināt noteikumus ar 325.1 punktu šādā redakcijā:

"325.1 Ja dienests, izvērtējot šo noteikumu 325. punktā minētajā kārtībā iesniegtos personas dokumentus, konstatē šo noteikumu 310. punktā minēto nosacījumu izpildi, personai izsniedz S 2 veidlapu, izņemot gadījumu, ja persona pieprasa rīkoties citādi.";

1.93. papildināt XV nodaļu ar 327.1 un 327.2 punktu šādā redakcijā:

"327.1 Dienests lēmumu par iepriekšējas atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Dienesta lēmumu var apstrīdēt Veselības ministrijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

327.2 Veselības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.";

1.94. izteikt 328.2. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"328.2. atbilstoši veselības aprūpes pakalpojumu tarifiem, kas noteikti uz veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas brīdi, vai atbilstoši kompensācijas apmēram, kas noteikts normatīvajos aktos par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību, uz brīdi, kad zāles un medicīniskās ierīces iegādātas, ja:";

1.95. izteikt 328.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"328.2.2. persona ir saņēmusi neatliekamo vai nepieciešamo veselības aprūpi un to nodrošinājis veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs, kurš nepiedalās šīs valsts sociālā nodrošinājuma sistēmā, un šos veselības aprūpes pakalpojumus Latvijas Republikā apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem;";

1.96. papildināt noteikumus ar 330.1 un 330.2 punktu šādā redakcijā:

"330.1 Dienests lēmumu par izdevumu atmaksu vai atteikumu veikt izdevumu atmaksu pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Dienesta lēmumu var apstrīdēt Veselības ministrijā Adminstratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

330.2 Veselības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.";

1.97. aizstāt 338.2. apakšpunktā skaitli "96,87" ar "102,39";

1.98. svītrot 341. punktā skaitli un vārdus "238. punkts un";

1.99. svītrot 344. punktu;

1.100. svītrot 351. punktu;

1.101. papildināt noteikumus ar 353., 354., 355. un 356. punktu šādā redakcijā:

"353. Šo noteikumu 238. punkts stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

354. Dienests 2015. gadā šo noteikumu 17. pielikuma 1. punktā un 3.4., 3.5., 3.6., 3.8. un 3.12. apakšpunktā minētajām ārstniecības iestādēm papildus šo noteikumu 247.1.2. apakšpunktā minētajā kārtībā aprēķinātajam DRG grupas maksājumam maksā kompensācijas maksājumu par DRG grupas programmas ieviešanu. Minēto kompensācijas maksājumu aprēķina šādā kārtībā:

354.1. nosaka kompensācijas maksājuma aprēķinā iekļauto pacientu skaitu, ievērojot šādus nosacījumus:

354.1.1. ja DRG grupas programmas aprēķinā iekļauto pacientu skaita faktiskā izpilde ir lielāka par 100 % no līgumā iepriekšējam gadam noteiktā pacientu skaita, tad pacientu skaitu nosaka 100 % apmērā no iepriekšējā gada apmēra;

354.1.2. ja DRG grupas programmas aprēķinā iekļauto pacientu skaita faktiskā izpilde ir mazāka par 100 % no līgumā iepriekšējam gadam noteiktā pacientu skaita, tad pacientu skaitu nosaka atbilstoši faktiskās izpildes apmēram;

354.2. aprēķina viena pacienta vidējo ārstēšanās ilgumu katrā ārstniecības iestādē;

354.3. katras ārstniecības iestādes pacientu skaitu (aprēķināts šo noteikumu 354.1. apakšpunktā minētajā kārtībā) reizina ar vidējo ārstēšanās ilgumu ārstniecības iestādē, iegūstot prognozēto gultasdienu skaitu katrā ārstniecības iestādē;

354.4. aprēķina katras ārstniecības iestādes gultasdienas tarifa starpību, kura iegūta, no šo noteikumu 3. pielikuma 3.1. apakšpunktā ārstniecības iestādei noteiktā gultasdienas tarifa atņemot šo noteikumu 3. pielikuma 3.1. apakšpunktā (6. ailē) noteikto gultasdienas tarifu;

354.5. gultasdienas tarifa kompensācijas summu iegūst, reizinot katras ārstniecības iestādes prognozēto gultasdienu skaitu (aprēķināts šo noteikumu 354.3. apakšpunktā minētajā kārtībā) ar šo noteikumu 354.4. apakšpunktā minētajā kārtībā aprēķināto gultasdienas tarifa starpību;

354.6. ja finansējums, kuru iegūst, summējot šo noteikumu 247.1.2. apakšpunktā minētajā kārtībā aprēķināto DRG grupas maksājumu un šo noteikumu 354.5. apakšpunktā minētajā kārtībā iegūto DRG grupas kompensācijas maksājumu, ir mazāks par iepriekšējā gadā līgumā noteikto, tad finansējumu saglabā atbilstoši iepriekšējā gadā noteiktajam apjomam, bet, ja tas ir lielāks, tad paaugstina atbilstoši šajā punktā aprēķinātajam apjomam;

354.7. ja šo noteikumu 354.6. apakšpunktā minētajā kārtībā aprēķinātais finansējuma apjoma pieaugums ārstniecības iestādēm ir lielāks nekā šo noteikumu 245.3. apakšpunktā minētajā kārtībā aprēķinātais apjoms, tad finansējuma apjoma pieaugumu aprēķina, piemērojot attiecīgu koeficientu, lai iekļautos likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajā apjomā.

355. Ģimenes ārsta gada darbības novērtēšanas maksājumu par 2014. gadu aprēķina, pamatojoties uz ģimenes ārsta gada darbības rādītāju izvērtējumu saskaņā ar šo noteikumu 14. pielikumu.

356. Dienests līdz 2015. gada 1. maijam atbilstoši šo noteikumu 22. pielikuma 5. punktam veic samaksu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" par 2014. gadā veikto stacionārā ievietotā pacienta ārstēšanu ar zālēm "Rekombinantais aktivētais VII faktors" (Nova Seven) 1,2 mg vai 2,4 mg atbilstoši šīs ārstniecības iestādes dienesta vadības informācijas sistēmā ievadītajai informācijai 2014. gadā.";

1.102. papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 3. punktu šādā redakcijā:

"3) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/93/ES par seksuālās vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālās izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2004/68/TI.";

1.103. izteikt 1. pielikuma 1.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1.4. trešajā–piektajā dzīves dienā veikta asins paraugu ņemšana un nosūtīšana uz fenilalanīna un tireotropā hormona noteikšanu asinīs, kā arī līdz divdesmit astotajai dzīves dienai – atkārtota asins paraugu ņemšana un nosūtīšana uz fenilalanīna un tireotropā hormona noteikšanu asinīs, ja pirmais izmeklējums veikts agrāk nekā trešajā dzīves dienā;";

1.104. izteikt 1. pielikuma 6.2. apakšpunktu šādā redakcijā":

"6.2. Ģimenes ārsta veiktā pieaugušo vispārējā veselības pārbaude Z00.0 60404 – pieaugušo profilaktiskās apskates, ko veic ģimenes ārsts (atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam) "

1.105. svītrot 2. pielikuma 176. punktu;

1.106. papildināt 2. pielikumu ar 194.1, 194.2, 194.3, 194.4, 194.5, 194.6, 194.7 un 194.8 punktu šādā redakcijā:

"194.1 42026 Citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts). Izmeklējuma rezultāts A0 – testēšana bez rezultāta
194.2 42027 Citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts). Izmeklējuma rezultāts A1 – norma, nav atrasts intraepiteliāls bojājums
194.3 42028 Citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts). Izmeklējuma rezultāts A2 – ASC-US: neskaidras nozīmes daudzkārtainā plakanā (skvamozā) epitēlija šūnu atipiskās izmaiņas
194.4 42029 Citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts). Izmeklējuma rezultāts A3 – LSIL: viegla displāzija
194.5 42030 Citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts). Izmeklējuma rezultāts A4 – HSIL: vidēja/smaga displāzija
194.6 42031 Citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts). Izmeklējuma rezultāts A5 – AGUS: neskaidras nozīmes glandulārā epitēlija šūnu atipiskas izmaiņas
194.7 42032 Citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts). Izmeklējuma rezultāts A6 – malignizācijas pazīmes
194.8 42033 Citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts). Izmeklējuma rezultāts A7 – saplīsis stikliņš "

1.107. svītrot 2. pielikuma 195., 196., 197., 198., 199., 200. un 201. punktu;

1.108. svītrot 2. pielikuma 243., 244., 245., 246., 247., 248., 249., 250., 251., 252., 253. un 254. punktu;

1.109. izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums);

1.110. izteikt 4. pielikuma 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1. slimnīcās 10,00"

1.111. izteikt 5. pielikuma 1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.5. 60404 Pieaugušo profilaktiskās apskates, ko veic ģimenes ārsts (atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam)*"

1.112. izteikt 5. pielikuma 13.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.6. 50027 Rentgenogrāfijas izmeklējumi piecās un vairāk projekcijās"

1.113. svītrot 5. pielikuma 16.1. un 16.2. apakšpunktu;

1.114. izteikt 5. pielikuma 18.47. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.47. 16089 Laparoskopiska olvadu caurlaidības pārbaude, olnīcu kauterizācija"

1.115. papildināt 5. pielikumu ar 18.175.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.175.1 19048 Adenomas transuretrālā rezekcija, incīzija vai urīnpūšļa kakla rezekcija"

1.116. izteikt 5. pielikuma 18.218. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.218. 20029 Nekrektomija audiem, ja virsma pārsniedz 150 cm2"

1.117. papildināt 5. pielikumu ar 18.376.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.376.1 29007 Ligatūras, svešķermeņa, kas redzams brūcē, izņemšana (ambulatori)"

1.118. izteikt 7. pielikuma 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1. ginekoloģiskā apskate (īsas ginekoloģiskās anamnēzes savākšana, ārējo dzimumorgānu apskate, dzemdes kakla apskate spoguļos, bimanuāla dzemdes un dzemdes piedēkļu palpācija, krūts dziedzeru un reģionālo limfmezglu palpācija), citoloģiskās uztriepes paņemšana un uztriepes citoloģiskais izmeklējums, ko veic reizi trijos gados sievietēm vecumā no 25 līdz 70 gadiem;";

1.119. izteikt 7. pielikuma 3.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1.4. Dzemdes kakla uztriepes citoloģiskā izmeklēšana Diagnoze Z12.4

42026 – citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts). Izmeklējuma rezultāts A0 – testēšana bez rezultāta

A0 – testēšana bez rezultāta;

A1 – norma, nav atrasts intraepiteliāls bojājums;

A2 – ASC-US: neskaidras nozīmes daudzkārtainā plakanā (skvamozā) epitēlija šūnu atipiskas izmaiņas;

A3 – LSIL: viegla displāzija;

A4 – HSIL: vidēja/smaga displāzija;

A5 – AGUS: neskaidras nozīmes glandulārā epitēlija šūnu atipiskās izmaiņas;

A6 – malignizācijas pazīmes;

A7 – saplīsis stikliņš

Ja ir patoloģiska atrade, – ģimenes ārsta vai speciālistu konsultācija un izmeklējumi, tai skaitā atkārtoti izmeklējumi pēc pacienta novērošanas vai ārstēšanas
(pamatdiagnoze atbilstoši atradei: C53.0–9;
D06.0–9;
N87.0; N87.1; N87.2; N87.9;
blakusdiagnoze Z12.4)"
Diagnoze Z12.4

42027 – citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts). Izmeklējuma rezultāts A1 – norma, nav atrasts intraepiteliāls bojājums

Diagnoze Z12.4

42028 – citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts). Izmeklējuma rezultāts A2 – ASC-US: neskaidras nozīmes daudzkārtainā plakanā (skvamozā) epitēlija šūnu atipiskas izmaiņas

Diagnoze Z12.4

42029 – citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts). Izmeklējuma rezultāts A3 – LSIL: viegla displāzija

Diagnoze Z12.4

42030 – citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts). Izmeklējuma rezultāts A4 – HSIL: vidēja/smaga displāzija

Diagnoze Z12.4

42031 – citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts). Izmeklējuma rezultāts A5 – AGUS: neskaidras nozīmes glandulārā epitēlija šūnu atipiskās izmaiņas

1.120. izteikt 7. pielikuma 3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2. Zarnu audzēju agrīnā diagnostika Diagnoze Z12.1

40161 – apslēptās asinis fēcēs;
40173 – apslēptās asinis ar teststrēmeli, ja izmeklējuma rezultāts ir negatīvs;
40172 – apslēptās asinis ar teststrēmeli, ja izmeklējuma rezultāts ir pozitīvs

Pozitīvs
Negatīvs
Ja ir patoloģiska atrade, – ģimenes ārsta vai speciālistu konsultācijas un izmeklējumi, tai skaitā atkārtoti izmeklējumi pēc pacienta novērošanas vai ārstēšanas
(pamatdiagnoze atbilstoši atradei:
C18–C21 vai cita; blakusdiagnoze Z12.1)"

1.121. izteikt 7. pielikuma 3. punkta 1. piezīmi šādā redakcijā:

"1. A0–A7 – citoloģiskais rezultāts no laboratorijas; R1–R5 – mamogrāfijas attēla izvērtēšanas rezultāts."

1.122. izteikt 7. pielikuma 4.3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3.3. saskaņā ar dienesta vadības informācijas sistēmā esošo informāciju gada laikā līdz uzaicinājuma vēstules sagatavošanas datumam ir veikts mamogrāfijas izmeklējums;";

1.123. izteikt 7. pielikuma 4.3.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3.5. saskaņā ar dienesta vadības informācijas sistēmā esošo informāciju gada laikā līdz uzaicinājuma vēstules sagatavošanas datumam ir veikts dzemdes kakla citoloģisks izmeklējums;";

1.124. izteikt 7. pielikuma 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Sievietes izmeklēšanas algoritms pēc citoloģiskā testa rezultātu saņemšanas:

Nr.p. k. Citoloģiskais rezultāts Novērošanas programma,
ko nodrošina ginekologs vai ģimenes ārsts
5.1. A0 Testēšana bez rezultāta Atkārtot testu pēc trim mēnešiem
Mērķbiopsija, lietojot KS, ja, atkārtojot testu, nevar nolasīt
Mērķbiopsija, lietojot KS, ja pēc terapijas kursa nevar nolasīt
5.2. A1 Nav atrasts intraepiteliāls bojājums Nav ieteikumu – iziet no skrīninga, ja vecums ≥ 67 gadi
Uzaicinājums uz nākamo skrīninga raundu pēc trim gadiem programmas ietvaros, ko nodrošina dienests
5.3. A2 ASC-US: neskaidras nozīmes daudzkārtainā plakanā (skvamozā) epitēlija šūnu atipiskās izmaiņas Atkārtot testu divas reizes ar sešu mēnešu starplaiku. Ja nepieciešams, papildus izmeklēt un ārstēt
Ja trīs reizes veicot testu, ir A2, mērķbiopsija, lietojot KS
5.4. A3 LSIL: viegla displāzija Atkārtot testu pēc sešiem mēnešiem
Mērķbiopsija, lietojot KS, ja, atkārtojot testu pēc iniciāla A3, testa atbilde nav A1
Atkārtot testu pēc sešiem mēnešiem, ja biopsijā nav CIN
Ekscīzija KS kontrolē, ja biopsijā CIN 2/3
5.5. A4 HSIL: vidēja/smaga displāzija Mērķbiopsija, lietojot KS
Atkārtot testu pēc sešiem mēnešiem, ja biopsijā nav CIN
Ekscīzija KS kontrolē, ja biopsijā CIN 2/3
5.6. A5 AGUS: neskaidras nozīmes glandulārā epitēlija šūnu atipiskās izmaiņas KS, kuras laikā izvērtē mērķbiopsijas vai diagnostiskas ekscīzijas nepieciešamību
Ja biopsijas vai diagnostiskās ekscīzijas materiālā nav CGIN vai CIN, izvērtēt iekšējo dzimumorgānu patoloģiju izmeklēšanas nepieciešamību un/vai atkārtot testu pēc sešiem mēnešiem
Ekscīzija KS kontrolē, ja biopsijā CGIN vai CIN 2/3
5.7. A6 Malignizācijas pazīmes Nosūtīt konsultācijai pie onkoloģijas ginekologa
5.8. A7 Saplīsis stikliņš Atkārtot testu pēc trim mēnešiem programmas ietvaros

Piezīmes.

1. A0–A7 – citoloģiskais rezultāts no laboratorijas.

2. KS – kolposkopija.

3. ASC-US – neskaidras nozīmes daudzkārtainā plakanā (skvamozā) epitēlija šūnu atipiskas izmaiņas (atypical squamous cells of unknown significance).

4. AGUS – neskaidras nozīmes glandulārā epitēlija šūnu atipiskas izmaiņas (atypical glandular cells of unknown significance).

5. CGIN – cervikālā glandulāra intraepiteliālā neoplāzija.

6. CIN 1 – viegla cervikālā intraepiteliālā neoplāzija.

7. CIN 2 – mērena cervikālā intraepiteliālā neoplāzija.

8. CIN 3 – izteikta cervikālā intraepiteliālā neoplāzija.

9. LSIL – zemas pakāpes daudzkārtaina plakana epitēla bojājums (low-grade squamous intraepithelial lesion).

10. HSIL – augstas pakāpes daudzkārtaina plakana epitēla bojājums (high-grade squamous intraepithelial lesion).";

1.125. aizstāt 9. pielikuma 5. punktā skaitli "1.140339" ar skaitli "1.171951";

1.126. izteikt 9. pielikuma 8.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.4. reizinot ģimenes ārsta pacientu diferencēto koeficientu Kd ar ģimenes ārsta kopējo reģistrēto pacientu skaitu N, kapitācijas naudu un ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājumu uz vienu pacientu mēnesī LR, iegūst ģimenes ārsta darbībai paredzēto kapitācijas naudas un ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājuma apmēru mēnesī. Lai iegūtu ģimenes ārsta kapitācijas naudas un ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājuma apmēru gadā (LN), kapitācijas naudas apmērs un ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājums mēnesī jāreizina ar 12:

LN = Kd x LR x N x 12";

1.127. izteikt 9. pielikuma 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Kopējo finanšu līdzekļu apmēru veselības aprūpei mājās dienests plāno atbilstoši faktiski sniegtajam pakalpojumu apjomam iepriekšējā kalendāra gadā, izmantojot aprēķinā datus par pirmajiem deviņiem kārtējā gada mēnešiem.";

1.128. papildināt 9. pielikumu ar 14., 15. un 16. punktu šādā redakcijā:

"14. Šā pielikuma 13. punktā minētajā kārtībā aprēķināto līdzekļu apmēru ārstniecības iestādēm sadala šādā kārtībā:

14.1. līgumu apjomu mākslīgās plaušu ventilācijas un bērnu parenterālās barošanas nodrošināšanai ārstniecības iestādēm plāno atbilstoši faktiski sniegtajam apjomam;

14.2. šo noteikumu 11.19.3. apakšpunktā minēto speciālistu mājās vizīšu apmaksai līdzekļus plāno atbilstoši nepieciešamajam apjomam;

14.3. finanšu līdzekļus, kas aprēķināti, šā pielikuma 13. punktā minētajā kārtībā aprēķināto apmēru samazinot par šā pielikuma 14.1. un 14.2. apakšpunktā minētajā kārtībā aprēķināto apmēru, sadala proporcionāli divās daļās, vienā iekļaujot šo noteikumu 74.1., 74.2., 74.3. un 74.4. apakšpunktā minētos pakalpojumus un otrā – šo noteikumu 74.5. apakšpunktā minētos pakalpojumus atbilstoši faktiski sniegtajam veselības aprūpes pakalpojumu apjomam, tad iegūto finanšu līdzekļu apmēru plāno proporcionāli iedzīvotāju skaitam attiecīgajā administratīvajā teritorijā (šo noteikumu 74.1., 74.2., 74.3. un 74.4. apakšpunktā minētos pakalpojumus – novadu pagastos, šo noteikumu 74.5. apakšpunktā minētos pakalpojumus – novados) un finanšu līdzekļus novirza ārstniecības iestādēm, ievērojot šādus nosacījumus:

14.3.1. ja administratīvajā teritorijā veselības aprūpi mājās nodrošina viena ārstniecības iestāde, līdzekļus piešķir konkrētajai ārstniecības iestādei pilnā apmērā;

14.3.2. ja administratīvajā teritorijā veselības aprūpi mājās nodrošina vairākas ārstniecības iestādes, līdzekļus proporcionāli sadala starp ārstniecības iestādēm atbilstoši sniegto veselības aprūpes pakalpojumu īpatsvaram konkrētās administratīvās teritorijas iedzīvotājiem.

15. Dienests līgumā ar ārstniecības iestādi, kas sniedz veselības aprūpi mājās, norāda šā pielikuma 14.3. apakšpunktā minētajā kārtībā aprēķināto attiecīgās ārstniecības iestādes plānoto finanšu līdzekļu apmēru administratīvajās teritorijās un kopējo plānoto finanšu līdzekļu apmēru ārstniecības iestādei.

16. Finanšu līdzekļus, kas iegūti, pārskatot šo noteikumu 241.4.6.1. un 241.4.6.2. apakšpunktā minētajā kārtībā plānoto līgumu apjomu ārstniecības iestādēm, kas sniedz veselības aprūpi mājās, novirza tām ārstniecības iestādēm, kas veselības aprūpi mājās vismaz 75 % apmērā sniegušas personām, kuru dzīvesvieta ir deklarēta administratīvajā teritorijā, kas norādīta ārstniecības iestādes līgumā atbilstoši šā pielikuma 15. punktam. Ja attiecīgās administratīvās teritorijas ārstniecības iestādes veselības aprūpi mājās vismaz 75 % apmērā nenodrošina personām, kuru dzīvesvieta ir deklarēta konkrētajā administratīvajā teritorijā, tad dienests piesaista jaunu pakalpojumu sniedzēju no gaidīšanas saraksta, ja attiecīgajam pakalpojumu sniedzējam ir pieejami finanšu līdzekļi.";

1.129. izteikt 10. pielikuma 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2. teritoriālā vienība, kurā atrodas prakses papildu pieņemšanas vieta, ir deklarētā dzīvesvieta vismaz 400 iedzīvotājiem vai iedzīvotāju blīvums attiecīgajā teritorijā ir mazāks par 500 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru;";

1.130. papildināt 10. pielikumu ar 2.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5. ģimenes ārsta papildu pieņemšanas vieta atrodas ģimenes ārsta pamatteritorijā.";

1.131. izteikt 10. pielikuma 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Maksājums ģimenes ārstam par personai, kura reģistrēta ģimenes ārsta pacientu reģistrā, savlaicīgi atklātu vēzi 1. vai 2. stadijā, ja šāda vēža stadija ir diagnozes noteikšanas datumā, – EUR 71,14. Minēto maksājumu ģimenes ārsta praksei dienests izmaksā reizi gadā līdz 1. jūnijam, izvērtējot ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrā iekļauto informāciju.";

1.132. izteikt 11. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums);

1.133. izteikt 12. pielikuma 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Ārsta palīgiem (feldšeriem), ar kuriem dienests ir noslēdzis līgumu atbilstoši šo noteikumu 97. punkta nosacījumiem, darbu apmaksā saskaņā ar šo noteikumu 287.2. apakšpunktu un šā pielikuma 11. punktu, pieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi, ņemot vērā līgumā ar dienestu noteikto darba apjomu.";

1.134. izteikt 12. pielikuma 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Ģimenes ārsta prakse, kurā ir reģistrēti vairāk nekā 2200 pacienti, nodrošina, ka praksē papildus ārstam ir vēl vismaz divas ārstniecības personas, no kurām vismaz viena ir ārsta palīgs (feldšeris), izņemot gadījumu, ja ģimenes ārsta praksē apmāca rezidentu un reģistratora funkcijas veic cita persona.";

1.135. svītrot 13. pielikuma 3.1.28. apakšpunktu;

1.136. papildināt 13. pielikumu ar 4.1.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1.1.1 Audiologopēds"

1.137. svītrot 13. pielikuma 4.1.43. apakšpunktu;

1.138. izteikt 13. pielikuma 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Aprūpes epizožu tarifi:

Nr.
p. k.
Speciālistu grupa Tarifs (euro)
6.1. 1. speciālistu grupa 7,67
6.2. 2. speciālistu grupa 8,14
6.3. 3. speciālistu grupa 7,04
6.4. 4. speciālistu grupa 7,51
6.5. 5. speciālistu grupa 7,44
6.6. 6. speciālistu grupa 10,16
6.7. 7. speciālistu grupa 3,77
6.8. 8. speciālistu grupa 3,47
6.9. 9. speciālistu grupa 19,20"

1.139. izteikt 14. pielikuma 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Kvalitātes rādītāju vērtēšanas kritēriji ir šādi:

Nr.
p. k.
Darbības joma Kvalitātes kritēriji Definējums Izpildes nosacījumi Robežvērtība Nozīmīguma vērtējums %
2.1. I Veselības pārbaudes 1.1. Triju mēnešu laikā no datuma, kad pacients reģistrēts pie ģimenes ārsta, viņam ir veikta apskate un veselības stāvokļa novērtējums 1. Ģimenes ārsts ir novērtējis vismaz 75 % no jauna reģistrētu pacientu 75–90 % 5
1.2. Veselības stāvokļa novērtējums pacientiem vecumā no 18 gadiem 1. Pacients reģistrēts pie viena un tā paša ģimenes ārsta visa iepriekšējā gada laikā.

2. Ģimenes ārsts gada laikā ir novērtējis veselības stāvokli vismaz 65 % savā praksē reģistrēto pacientu

65–75 % 9
2.2. I Bērnu veselība
(0–18 gadi)
2.1. Bērnu vakcinācijas aptvere 1. Vismaz 92 % divus gadus vecu bērnu saskaņā ar vakcinācijas kalendāru ir vakcinēti pret difteriju, stinguma krampjiem, poliomielītu, garo klepu, b tipa Haemophilus influenzae infekciju un B hepatītu.

2. Aprēķinot vakcinācijas aptveri, izslēdz gadījumus, kad vakcinācija nav veikta kontrindikāciju, pacienta vai vecāku atteikuma dēļ. Šādos gadījumos ambulatorā pacienta talonā norāda diagnozi Z28.0–Z28.8

92–98 % 10
2.2. Veselības stāvokļa novērtējums pacientiem vecumā no 2 līdz 18 gadiem 1. Pacients reģistrēts pie viena un tā paša ģimenes ārsta visa iepriekšējā gada laikā.

2. Ģimenes ārsts gada laikā ir novērtējis veselības stāvokli vismaz 75 % savā praksē reģistrēto pacientu

75–95 % 9
2.3. I Organizētā vēža skrīninga datu uzraudzība 3.1. Ģimenes ārsta prakse nodrošina dienesta vadības informācijas sistēmas datu apskati par mamogrāfijas skrīningu, dzemdes kakla vēža skrīningu un pacientu informēšanu par iespēju veikt skrīninga izmeklējumus 1. Aptveres rādītāju aprēķina, dzemdes kakla vēža skrīninga un krūts vēža skrīninga izmeklējumu veikušo pacientu skaitu, kuri vērtēšanas periodā bija reģistrēti pie ģimenes ārsta, attiecinot pret kopējo vērtēšanas periodā izsūtīto uzaicinājuma vēstuļu skaitu ģimenes ārsta praksē reģistrētajiem pacientiem, kuri vērtēšanas periodā bija reģistrēti pie ģimenes ārsta.

2. Aprēķinātais aptveres rādītājs ir vismaz 36 %

36–50 % 11
3.2. Pacientiem vecumā no 50 līdz 74 gadiem veikts slēpto asiņu tests 1. Aptveres rādītāju aprēķina, slēpto asiņu izmeklējumu skaitu, kas veikts pacientiem, kuri vērtēšanas periodā ir reģistrēti pie ģimenes ārsta un ir vecumā no 50 līdz 74 gadiem, attiecinot pret vērtēšanas periodā praksē reģistrēto pacientu skaitu, kas ir vecumā no 50 līdz 74 gadiem.

2. Izmeklējums veikts vismaz 8 % praksē reģistrēto mērķa grupas pacientu

8–25 % 11
2.4. II Cukura diabēta pacientu uzraudzība 4.1. Glikohemoglobīna (glikētā Hb) mērījumi 2. tipa cukura diabēta slimniekiem 1. Diagnoze noteikta iepriekšējos gados.

2. Pacients reģistrēts pie viena un tā paša ģimenes ārsta visa vērtēšanas perioda laikā.

3. Vismaz 75 % pie ģimenes ārsta reģistrēto 2. tipa cukura diabēta pacientu ir noteikts glikohemoglobīns (glikētais Hb).

4. Aptveres rādītāju aprēķina, attiecinot pacientu skaitu, kuriem vismaz viens mērījums ir zemāks par 7,5 %, pret pacientu skaitu, kas atbilst šā punkta trešajam nosacījumam.

5. Aprēķinātais aptveres rādītājs ir vismaz 60 %.

6. Cukura diabēta pacientu skaitu ģimenes ārstam nosaka pēc SPKC cukura diabēta pacientu reģistra datiem

75–90 %
60–80 %
8
4.2. Mikroalbuminūrijas noteikšana kvantitatīvi 2. tipa cukura diabēta pacientiem 1. Diagnoze noteikta iepriekšējos gados.

2. Pacients reģistrēts pie viena un tā paša ģimenes ārsta visa iepriekšējā gada laikā.

3. Vismaz 50 % pacientu gada laikā veikts viens izmeklējums mikroalbuminūrijas noteikšanai, neieskaitot izmeklējumus, kas veikti ārstēšanās laikā stacionārā.

4. Cukura diabēta pacientu skaitu nosaka pēc SPKC cukura diabēta pacientu reģistra datiem

50–75 % 6
2.5. II To pacientu veselības aprūpe, kuriem ir arteriālā hipertensija un koronārā sirds saslimšana 5.1. Kardiovaskulārā riska noteikšana 1. Diagnoze noteikta iepriekšējos gados.

2. Pacients reģistrēts pie viena un tā paša ģimenes ārsta visa iepriekšējā gada laikā.

3. Vismaz 60 % pie ģimenes ārsta reģistrētajiem arteriālās hipertensijas pacientiem vienu reizi gadā ģimenes ārsta konsultācijas laikā noteikts kardiovaskulārais risks pēc SCORE metodes vecumā no 50 līdz 65 gadiem.

4. Lietojama manipulācija "60233 – Kardiovaskulārā riska noteikšana pacientam ar arteriālo hipertensiju", norādītas diagnozes ar SSK-10 kodiem I10; I15; I15.0–I15.9.

5. Pacienta ambulatorajā kartē izdarīts ieraksts par kardiovaskulārā riska noteikšanu

60–90 % 7
5.2. Zema blīvuma holesterīna līmeņa noteikšana 1. Diagnoze noteikta iepriekšējos gados.

2. Pacients reģistrēts pie viena un tā paša ģimenes ārsta visa iepriekšējā gada laikā.

3. Vismaz 70 % pie ģimenes ārsta reģistrēto arteriālās hipertensijas un koronārās sirds slimības pacientiem vismaz vienu reizi noteikts ZBL-holesterīns.

4. Norādīta kāda no šādām manipulācijām "41058 – ZBL holesterīna līmenis asinīs – koncentrācija, mazāka par 2,0 mmol/L" vai "41059 – ZBL holesterīna līmenis asinīs – koncentrācija no 2,0 mmol/L līdz 2,5 mmol/L", vai "41060 – ZBL holesterīna līmenis asinīs – koncentrācija, lielāka par 2,5 mmol/L".

5. Norādītas diagnozes ar SSK-10 kodiem arteriālajai hipertensijai – I10; I15; I15.0–I15.9; koronārajai sirds slimībai – I20; I20.0–I20.9; I21; I21.0–I21.9; I22; I22.0–I22.9; I24; I24.0–I24.9; I25; I25.0–I25.9

70–90 % 8
2.6. II Pacientu ar bronhiālo astmu veselības aprūpe Izelpas maksimuma plūsmas mērīšana bronhiālās astmas pacientiem 1. Diagnoze noteikta iepriekšējos gados.

2. Pacients reģistrēts pie viena un tā paša ģimenes ārsta visa iepriekšējā gada laikā.

3. Bronhiālās astmas pacienti vecumā no sešiem gadiem.

4. Vismaz 75 % pacientu veikta izelpas maksimuma plūsmas mērīšana vismaz reizi gadā.

5. Norādīta diagnoze ar SSK-10 kodu J45; J45.0–J45.9

75–90 % 4
2.7. III Ģimenes ārsta darbība neatliekamās medicīniskās palīdzības izbraukumu skaita samazināšanai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izbraukumu skaits pie pacientiem ar noteiktām diagnozēm, ja pacientu nepārved uz slimnīcu 1. Pacients reģistrēts pie viena un tā paša ģimenes ārsta visa iepriekšējā gada laikā.

2. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izbraukumu skaits pie pacientiem no četru gadu vecuma ar brigādes noteiktām diagnozēm I10–I15, J06, M47.

3. Neatliekamās palīdzības dienests pacientus nav pārvedis turpmākai ārstēšanai uz slimnīcu.

4. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izbraukumu skaits uz 100 reģistrētiem pacientiem vecumā no četriem gadiem ir zemāks nekā vidējais gada rādītājs valstī

110–100 % 4
2.8. IV Ģimenes ārsta veikto papildu manipulāciju un papildu pakalpojumu daudzveidība Ģimenes ārsts savā darbībā izmanto iespējami daudz manipulāciju, kuras ietilpst viņa profesionālajā kompetencē un ir norādītas šo noteikumu 11. pielikumā Visas šo noteikumu 11. pielikumā minētās manipulācijas, izņemot 1.–4., 7., 8., 15.–17., 21., 22., 24., 29., 31., 32., 34., 35., 40., 57., 81., 84.–143. manipulāciju (profilaktiskās apskates un vakcinācijas). Diagnožu ierobežojumi noteikti šo noteikumu 11. pielikumā. Gada laikā izmanto vismaz 25 % manipulāciju 2550 % 8"

1.140. izteikt 14. pielikuma 4.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.4. ja ģimenes ārsta praksē nav reģistrētas personas, kas atbilst vērtēšanas kritērijā noteiktajam pacientu veidam, maksājumu par attiecīgo kvalitātes kritēriju ģimenes ārstam neizmaksā.";

1.141. izteikt 15. pielikuma 1. un 2. punktu šādā redakcijā:

"1. Kritēriji fiksētās piemaksas aprēķinam un nepieciešamo līdzekļu gada apjoms steidzamās medicīniskās palīdzības punktu darbības nodrošināšanai:

Nr. p. k. Līmenis Kabinetu skaits Ārsta slodzes Ārstniecības un pacientu aprūpes personas slodzes Līdzekļu gada apjoms, euro
1.1. 1. līmenis 1 4,5 4,5 20 619
1 4,5
1.2. 2. līmenis 2/1 7,5 4,5 33 594
1.3. 3. līmenis 3/2 12,0 7,5 54 213

2. Fiksētā maksājuma nodrošināšanai nepieciešamo līdzekļu gada apjoms par speciālistu un ārstniecības iestāžu struktūrvienību darbību ambulatorajā veselības aprūpē:

Nr.p. k. Specialitātes vai struktūrvienības nosaukums

Euro par 1 slodzi

Euro par 0,25 slodzēm

Euro par 0,5 slodzēm

Euro par 3,00 slodzēm

Euro par 4,50 slodzēm (nodrošinot diennakts pieejamību)

Euro par 4,50 slodzēm (nodrošinot
diennakts pieejamību uzņemšanas nodaļās)

2.1. Psihiatrs* 2644 661 1322 7727
2.2. Narkologs 2660 665 1330 7773
2.3. Pneimonologs 2784 696 1392 8136
2.4. Diabētiskās pēdas aprūpes kabinets 2940 735 1470
2.5. Paliatīvās aprūpes kabinets 3000 750 1500
2.6. Hronisku obstruktīvu plaušu slimību kabinets 2784 696 1392
2.7. Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts 5096 1274 2548 12975 14891
2.8. Stomas kabinets 4476 1119 2238
2.9. Dežūrārsta kabinets 2948 737 1474 8615
2.10. Paliatīvās aprūpes kabinets valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" 9464 27654
2.11. Cistiskās fibrozes kabinets valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" 26990
2.12. Psihologa kabinets 2536 634 1268
2.13. Metadona terapijas kabinets 2536 634 1268 6457
2.14. Diabēta apmācības kabinets bērniem valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" 2536
2.15. Dietologa kabinets valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" 2536 634 1268 –"

Piezīme. * Valsts SIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" psihiatra kabineta finansējuma ietvaros personām tiek nodrošināta nepieciešamā palīdzība, lai novērstu noziedzīgu nodarījumu veikšanu pret bērna tikumību un dzimumneaizskaramību.";

1.142. izteikt 15. pielikuma 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Dienests katru gadu līdz 1. augustam (par periodu no 1. janvāra līdz 30. jūnijam) un līdz 1. decembrim (par periodu no 1. janvāra līdz 30. septembrim) izvērtē to ārstniecības iestāžu sniegto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu, kuras saņem šā pielikuma 2.1., 2.2. un 2.3. apakšpunktā minēto fiksēto maksājumu vismaz sešus mēnešus pēc kārtas. Ja veiktā darba apjoms vērtēšanas periodā ir mazāks nekā līgumā plānots, dienests veic grozījumus līgumā no 1. septembra atbilstoši veiktā darba apjomam, bet, ja veiktā darba apjoms vērtēšanas periodā ir mazāks par 0,5 slodzēm, dienests veic grozījumus līgumā, nosakot, ka no 1. septembra (ja izvērtējums veikts par pirmo pusgadu) vai no nākamā gada 1. janvāra (ja izvērtējums veikts par periodu no 1. janvāra līdz 30. septembrim) sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus dienests apmaksā saskaņā ar šo noteikumu 13. pielikumā minētajiem aprūpes epizožu tarifiem un šo noteikumu 16. pielikumā minētajiem manipulāciju tarifiem atbilstoši ārstniecības personas kompetencei.";

1.143. papildināt 15. pielikumu ar 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Papildus šā pielikuma 2.10. un 2.11. apakšpunktā norādītajam maksājumam dienests maksā valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" par īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētas pārtikas nodrošināšanu paliatīvā aprūpes kabineta uzskaitē esošajiem bērniem, kā arī cistiskās fibrozes kabineta pacientiem, līgumā vienojoties par finanšu līdzekļu apmēru un šā pakalpojuma apmaksas nosacījumiem.";

1.144. izteikt 16. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums);

1.145. izteikt 17. pielikuma 2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs";";

1.146. svītrot 17. pielikuma 2.9. apakšpunktu;

1.147. izteikt 19. pielikuma 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Koronaroangioplastija 60110+60072; 60110+60073; 60110+60073+06203; 60110+60074; 60110+60074+06203 "

1.148. izteikt 19. pielikuma 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Neiroloģisko un iekšķīgo slimību ārstēšana 60110+06003–06006; 06015; 06032; 06062; 06100–06102; 06105–06106; 06117–06118; 06119; 06121; 06125; 06130; 06131; 06136; 06137; 06141; 07002; 07004; 07017; 07018; 07023; 07025–07028; 07043–07045; 07060; 09182–09186; 08058–08061; 08085; 10008–10013; 10020–10026; 10033–10034; 10037–10038; 10041–10044; 11001; 11003–11011; 11025; 11028; 11035–11038; 11040–11041; 11051–11052; 11054; 11057; 11058; 11060; 11065–11068; 11101–11103; 18280–18282; 25008; 25014; 25020; 25022; 31186; 31187; 60413 60110+06003–06006; 06015; 06032; 06100–06102; 06105–06106; 06117–06118; 06119; 06121; 06125; 07002; 07004; 07017; 07018; 07023; 07025–07028; 07043–07045; 07060; 09182–09186; 08058–08061; 08085; 10008–10013; 10020–10026; 10033–10034; 10037–10038; 10041–10044; 11001; 11003–11011; 11025; 11028; 11035–11038; 11040–11041; 11051–11052; 11054; 11057; 11065–11068; 11101–11103; 18280–18282; 25008; 25014; 25020; 25022; 31186; 31187; 60413"

1.149. svītrot 20. pielikuma 39. un 40. punktu;

1.150. izteikt 21. pielikuma 1.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.8. 50027 Rentgenogrāfijas izmeklējumi piecās un vairāk projekcijās A00–B99; C00–C06; C09–C16; C22–C25; C32; C43–C48; C51–C53; C69–C72; C80–C84; C88–C97; D09; D10; D16–D18; D21; D23; D30.0; D30.1; D30.2; D31–D38; D42; D43; D45–D48; E04; E05; E07; E20–E27; F00–F99; G00–G13; G20–G26; G30–G32; G35–G37; G40; G43–G46; G50–G54; G55; G80; G91; G93.0; G93.6; G95; H05; H06; H46–H48; H53–H54; H60–H62; H65–H75; H90; I60–I69; J01; J32–J34; J38; J39; K22.3; K25–K29; K35–K37; K38.8; K38.9; K52; K55; K56; K58; K59.1; K59.2; K62.1; K62.2; K62.5; K62.6; K62.7; K62.8; K62.9; K63.0; K63.1; K63.3; K70–K74; K75.0; K75.1; K75.2; K75.3; K75.8; K75.9; K76; K77; K80–K82; K83.2; K83.3; K83.4; K83.5; K83.8; K83.9; K85; K90–K93; N00–N08; N10–N12; N13.1; N13.2; N13.3; N13.4; N13.5; N13.6; N13.7; N13.8; N13.9; N14; N15.0; N15.1; N15.8; N15.9; N16–N19; N26; N28.1; N30–N31; N40; N41.1; N43–N45; N70; N71; N73.0; N73.1; N73.2; N73.3; N73.4; N73.5; Q00–Q07; Q61.2; Q61.3; R00; R01; R03; R04.0; R04.1; R07.0; R29.8; R51; S00; S02–S08; S09.7; S09.8; S09.9"

1.151. svītrot 21. pielikuma 1.28. un 1.29. apakšpunktu;

1.152. izteikt 22. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums);

1.153. papildināt 24. pielikumu ar 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6., 1.3.7., 1.3.8., 1.3.9., 1.3.10., 1.3.11., 1.3.12., 1.3.13. un 1.3.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.3.3. Uzsējums tuberkulozes diagnostikai ar automātisko sistēmu
1.3.4. Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret 1. rindas medikamentiem ar automātisko sistēmu
1.3.5. Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret 1. un 2. rindas medikamentiem ar automātisko sistēmu
1.3.6. Mycobacterium ģints mikroorganismu diferenciāltests (NAP) ar automātisko sistēmu
1.3.7. Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret pirazinamīdu (PZA) ar automātisko sistēmu
1.3.8. Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret 1. rindas medikamentiem uz cietajām barotnēm
1.3.9. Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret 2. rindas medikamentiem uz cietajām barotnēm
1.3.10. Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret 1. un 2. rindas medikamentiem uz cietajām barotnēm
1.3.11. Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret 2. rindas medikamentiem ar automātisko sistēmu
1.3.12. Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret vienu medikamentu ar automātisko sistēmu
1.3.13. Mycobacterium ģints mikroorganismu mikroskopiskā izmeklēšana ar luminiscento metodi
1.3.14. Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret vienu medikamentu uz cietajām barotnēm"

1.154. papildināt 24. pielikumu ar 1.4.92. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.4.92. HBs Ag (apstiprinošais tests)"

1.155. izteikt 25. pielikuma 2.2.1., 2.2.2. un 2.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2.1. rentgenoloģija 20127; 50012; 50013; 50014; 50027; 50053; 50066; 50072; 50073; 50085; 50087; 50088; 50094; 50104; 50105; 50118; 50120; 50122; 50124; 50130; 50134; 50138; 50144; 50147; 50149; 50151–50156; 50158–50163; 50165–50168; 50555–50557; 50560–50570; 50572–50575; 50577; 50578; 50580–50583; 50585–50588
2.2.2. kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi 50823; 50824; 50829; 50831; 50833; 50834; 50836–50846; 50848–50853
2.2.3. datortomogrāfija 50509; 50515; 50521; 50529; 50531; 50539; 50540; 50542; 50551; 50552; 50555–50557; 50560–50570; 50572–50575; 50577; 50578; 50580–50583; 50585–50588; 50600–50606; 50609–50612; 50614; 50624–50630 "

1.156. izteikt 28. pielikuma tabulas trešās ailes nosaukumu šādā redakcijā:

"Slodžu skaits5";

1.157. papildināt 28. pielikumu ar piekto piezīmi šādā redakcijā:

"5) Slodžu skaits – normālā un nepilnā darba laika darbinieku (kuriem tiek veikta darba laika uzskaite) vidējais skaits, kas pārrēķināts nosacītās normālā darba laika vienībās, izmantojot informāciju par nostrādātajām stundām."

2. Noteikumi piemērojami ar 2015. gada 1. janvāri.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Veselības ministrs Guntis Belēvičs

Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.840

"3.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra
noteikumiem Nr.1529

Stacionārā veiktā darba samaksas nosacījumi

1. Fiksētā piemaksa par neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļas darbību

Nr. p. k. Slimnīcas (vai slimnīcas grupas) nosaukums Speciālistu skaits Fiksētās piemaksas gada apjoms (euro) Piemaksas par pacientu observāciju līdz 24 stundām gada apjoms (euro)
1.1. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"* 15 1 534 182 341 315
1.2. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 11 1 169 060 231 375
1.3. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 16 1 674 389 345 634
1.4. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģionālā slimnīca" 7 743 947 52 326
1.5. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" 7 743 947 50 855
1.6. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca" 8 850 226 130 576
1.7. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes slimnīca" 7 743 947 45 964
1.8. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca" 7 743 947 51 374
1.9. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jelgavas pilsētas slimnīca" 7 743 947 60 246
1.10. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils reģionālā slimnīca" 7 743 947 56 090
1.11. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas slimnīca" 3 318 834 13 634
1.12. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres rajona slimnīca" 3 318 834 23 068
1.13. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca" 3 318 834 21 164
1.14. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kuldīgas slimnīca" 3 318 834 18 265
1.15. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Preiļu slimnīca" 3 318 834 5 972
1.16. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krāslavas slimnīca" 3 318 834 9 609
1.17. Madonas novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Madonas slimnīca" 3 318 834 20 255
1.18. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" 3 318 834 24 758
1.19. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cēsu klīnika" 3 318 834 23 805
1.20. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca" 3 318 834 12 680
1.21. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dobeles un apkārtnes slimnīca" 3 318 834 19 518
1.22. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" 1 100 002
1.23. Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Dzemdību nams" 4 400 008
1.24. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" 2 198 229
1.25. Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas 2. slimnīca" 2 212 557
1.26. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" 4 425 112
1.27. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Straupes narkoloģiskā slimnīca" 1 99 160

* Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" fiksētajā piemaksā gada apjomā ietilpst: uzņemšanas nodaļa ar deviņiem speciālistiem (kabinetu skaits) ar 40,5 ārstu slodzēm un 40,5 māsu slodzēm, steidzamās medicīniskās palīdzības punkts ar diviem speciālistiem (kabinetu skaits) ar deviņām ārstu slodzēm un deviņām māsu slodzēm, dežūrārsti uzņemšanas nodaļā ar diviem speciālistiem (kabinetu skaits) ar deviņām ārstu slodzēm un deviņām māsu slodzēm, speciālisti – dežūrārsti uzņemšanas nodaļā ar diviem speciālistiem (kabinetu skaits) ar deviņām ārstu slodzēm un 4,5 māsu slodzēm.

2. Stacionāro pakalpojumu apmaksas nosacījumi

Nr. p. k. Programmas nosaukums Pacienta stacionēšanas vecums no – līdz (gados, ja nav norādīts citādi)* Saistošās diagnozes Saistošās manipulācijas
1 2 3 4 5
2.1. Iezīmēto programmu stacionāro pakalpojumu apmaksas nosacījumi
2.1.1. Pieaugušo apdegumu stacionārā ārstēšana L55.0-L55.2; L55.8-L55.9; L56.9; T20-T25; T26.0; T27.0-T27.3; T28.0-T28.4; T29-T30; T75.0; T75.4; T95 60065
2.1.2. Apsaldējumu stacionārā ārstēšana pieaugušajiem T33-T35; T68; T69
2.1.3. Stacionārā palīdzība asinsvadu ķirurģijā I65.0; I65.2-I65.9; I70.0-I70.2; I70.8; I71.0-I71.6; I71.8-I71.9; I72.0-I72.4; I72.8-I72.9; I73.0-I73.1; I73.9; I74.0-I74.5; I74.8-I74.9; I77.0-I77.4; I77.6; I77.8; i(I79.0-I79.2); I81; I82.8-I82.9; I87.9; b (I79.0-I79.2) 22001-22047; 60207
2.1.4. Iedzimtas sirds asinsvadu sistēmas anomālijas, perinatālā periodā radusies asinsrites sistēmas patoloģija – izmeklēšana, terapija 0–17 P29; Q20-Q27
2.1.5. Bērnu surdoloģija (pārejoši vai pastāvīgi dzirdes un valodas traucējumi). Stacionārā palīdzība. Rehabilitācija 0–17 H72; H74.1; H83.3; H90.3-H90.5; H90.8; H91.0; H91.2; H93.0-H93.2; H95; Q16
2.1.6. Cilmes šūnu transplantācija 60055; 26012; 26013
2.1.7. Cistiskā fibroze E84
2.1.8. Černobiļas AES avārijas likvidētāju un arodslimnieku ārstēšana stacionārā 60014; 60025
2.1.9. Elektrokardiostimulācija, EKS implantācija, ICD (intrakardiālā defibrilatora) implantācija, CRT, CRTD implantācija resinhronizācijai, radiofrekventā katetra ablācija 06062; 06130-06150
2.1.10. Hepatobiliārā ķirurģija B18.0; B67.0; B67.3; B67.5; B67.6; B67.8; C22.0-C22.2; C22.7; C22.9; C24; C78.7; K75.0; K76.0; K76.8; K83.0-K83.3 60070+21015; 60070+21021; 60070+21046; 60070+21066; 60070+21068; 60070+21079; 60070+24126; 60070+30058; 60070+50118; 60070+50130; 60070+50144-50146; 60070+50720; 60070+50724
2.1.11. Iedzimtu aukslēju, lūpas un sejas šķeltņu, iedzimtu un smagu sakodiena anomāliju stacionārā ārstēšana

2.1.11.1.

tai skaitā iedzimtu aukslēju, lūpas un sejas šķeltņu stacionārā ārstēšana Q35.1-Q35.9; Q36.0; Q36.1; Q36.9; Q37.0-Q37.5; Q37.8; Q37.9

2.1.11.2.

smagu sakodiena anomāliju stacionārā ārstēšana K07.0; K07.1; K07.2; K07.3; K07.4; K07.5; K07.6; K07.8; K07.9; K10.8
2.1.12. Plānveida un neatliekamā invazīvā kardioloģija

2.1.12.1.

tai skaitā plānveida koronārā angiogrāfija 60071

2.1.12.2.

plānveida perkutāna koronārā intervence ar angioplastiju 60072

2.1.12.3.

plānveida perkutāna koronārā intervence ar stentu sistēmas implantāciju 60073; 60073+06203

2.1.12.4.

plānveida perkutāna koronārā intervence ar stentu sistēmas implantāciju, izmantojot papildus revaskularizācijas ierīces 60074; 60074+06203

2.1.12.5.

neatliekamā koronārā angiogrāfija I20.0; I21; I22 60071

2.1.12.6.

neatliekamā perkutāna koronārā intervence ar angioplastiju I20.0; I21; I22 60072

2.1.12.7.

neatliekamā perkutāna koronārā intervence ar stentu sistēmas implantāciju I20.0; I21; I22 60073; 60073+06203

2.1.12.8.

neatliekamā perkutāna koronārā intervence ar stentu sistēmas implantāciju, izmantojot papildus revaskularizācijas ierīces I20.0; I21; I22 60074; 60074+06203
2.1.13. Iedzimtu un iegūtu sirds defektu korekcija ar invazīvās kardioloģijas metodi

2.1.13.1.

tai skaitā pieaugušajiem 06202

2.1.13.2.

bērniem 0–17 06202
2.1.14. Jaundzimušo intensīvā terapija un reanimācija (līdz 7. dzīves dienai)

2.1.14.1.

tai skaitā smaga neiznēsātība. Specifiski perinatālā perioda elpošanas sistēmas bojājumi 0 līdz 7. dzīves dienai P07.0; P07.2; P22.0; P23.9; P24.0; P24.1 02148+02149; 02156

2.1.14.2.

zems dzimšanas svars, neiznēsātība 0 līdz 7. dzīves dienai P07.1; P07.3 02083+02085; 02084+02085; 02148+02149; 02156

2.1.14.3.

jaundzimušo intensīvā terapija un reanimācija 0 līdz 7. dzīves dienai P07.0; P07.1; P07.2; P07.3; P10-P15; P20-P28; P35-P39; P52-P59; P70; P90-P96; Q01-Q99

2.1.14.4.

terciārā līmeņa pakalpojums - smaga neiznēsātība. Specifiski perinatālā perioda elpošanas sistēmas bojājumi 0 līdz 7. dzīves dienai P07.0; P07.2; P22.0; P23.9; P24.0; P24.1 02148+02149; 02156

2.1.14.5.

terciārā līmeņa pakalpojums - zems dzimšanas svars, neiznēsātība 0 līdz 7. dzīves dienai P07.1; P07.3 02083+02085; 02084+02085; 02148+02149; 02156

2.1.14.6.

terciārā līmeņa pakalpojums - jaundzimušo intensīvā terapija un reanimācija 0 līdz 7. dzīves dienai P10-P15; P20-P28; P35-P39; P52-P59; P70; P90-P96; Q01-Q99
2.1.15. Kardioķirurģija

2.1.15.1.

tai skaitā kardioķirurģija bērniem 0–17 D15.1; I05-I09; I30-I31; i(I32); I33-I37; I42; Q20-Q27 32075+32076; 32080+32081

2.1.15.2.

kardioķirurģija pieaugušajiem I05-I08; I09.8; I20-I25; I31; i(I32); I33-I38; I47-I50; I71.1-I71.2; D15.1; D48.7; C38.0; C38.8; S26; S27.7; T81.0; Q21-Q23; Q24.6; Q25-Q26 32055+32071; 32070+32071; 32065+32050-32054
2.1.16. Kohleārā implanta implantācija bērniem 0–17 H90.3 60093; 18159; 18160; 18161; 18162
2.1.17. Kaulā ievietojamā dzirdes aparāta (BAHA) implanta ievietošana bērniem 0–17 18163+18164
2.1.18. Medicīniskā rehabilitācija stacionārā

2.1.18.1.

tai skaitā rehabilitācija pacientiem ar muguras smadzeņu šķērsbojājumu (spinālie pacienti) 60003

2.1.18.2.

rehabilitācija pieaugušiem

2.1.18.3.

rehabilitācija bērniem 0–17

2.1.18.4.

ilgstoši mākslīgi ventilējama pacienta medicīniskā rehabilitācija 60253
2.1.19. Mikroķirurģija pieaugušiem

2.1.19.1.

tai skaitā mikroķirurģijas bāzes programma pieaugušiem L00-L08; L60; i(L62); S50-S51; S52.6; S62; S66.1-S66.8; S71.1; S76.7; S81.7; S86.0; S90.8; S92.3-S92.4; S93.4; S96.1; T81.5; T91.0; T92.0-T92.3; T92.5; T93.2; T93.5; i(L62); 60077

2.1.19.2.

mikroķirurģija pieaugušiem C00-C07; C10; C12; C14; C15.0; C21; C30-C32; C40-C44; C47.0-C47.2; C49.0-C49.2; C49.5-C49.8; C51; C60; D10; D16; D17.0-D17.3; D21.0-D21.3; D22; D23; D48.0-D48.2; D48.5-D48.6; E68; G51.0; G54.0; G54.6; G56; I74.2; I74.3; I82.8; M12.2; M18; M21.3; M21.5; M65; M66.2-M66.5; M67.1; M72.0; M86.1-M86.9; M84; M93.1; M96.0; M96.6-M96.9; L90.8; O00.1; S04.5; S07; S08.0; S08.1; S08.8; S09; S14.3; S14.4; S15; S17; S24.3; S34.6; S38.2; S44-S45; S47; S48.0; S48.1; S48.9; S49.7; S49.8; S54; S55.0-S55.2; S55.7; S55.9; S56.0-S56.7; S57; S58.0; S58.1; S58.9; S59.7; S64-S65; S66.0; S67.0; S67.8; S68; S69.7-S69.9; S74.0-S74.2; S74.7; S75.0-S75.2; S75.7-S75.9; S77; S78.1; S84.0-S84.2; S84.7; S85.0-S85.2; S85.5-S85.8; S87.0; S87.8; S88.0; S88.1; S94.0-S94.3; S94.7; S94.8; S95.0-S95.2; S95.7; S95.8; S97.0; S97.1; S97.8; S98.0-S98.4; S99.7; T04.2-T04.4; T05.0-T05.6; T06.2-T06.4; T87.0; T87.2; T87.3; T87.6; T92.4; T92.6; T92.8; T93.4; T93.6; T93.8; T95.0-T95.3; T04.2-T04.4; T05.0-T05.6; T06.2-T06.4; T79.6; T87.0; T87.2; T87.3; T87.6; T91.1; T91.3; T92.4-T92.6; T92.8; T93.4-T93.6; T93.8; T95.0-T95.3 23002-23038; 23040-23046; 23052-23054; 23060-23112; 60078
2.1.20. Mikroķirurģija bērniem 0-17 Q68.1; Q69; Q70; Q71; Q74.0; Q82.5 23002-23038; 23040-23046; 23052-23054; 23060-23112; 60208
2.1.21. Izgulējumu, tai skaitā komplicētu ar osteomielītu un ilgstoši nedzīstošu, hronisku ādas, mīksto audu čūlu (problēmbrūču) mikroķirurģiskā ārstēšana L89.0-L89.9; L98.4; i(M73.8); M86.3-M86.9 60111
2.1.22. Nacionālsociālistiskajā režīmā cietušo personu rehabilitācija 60002
2.1.23. Nefroķirurģija, nieres transplantācija, pacienta sagatavošana transplantācijai

2.1.23.1.

tai skaitā nieres transplantācija un pēcoperācijas periods N18.5; b(N18.5) 19254; 19257-19260; 46041-46044

2.1.23.2.

slimnieku sagatavošana transplantācijai, pacienti ar transplantāta disfunkciju, pacienti ar imūnsuperesīvas terapijas komplikācijām, tās kontrolei, korekcijai, kā arī pacienti ar nefunkcionējošu transplantātu N18.1-N18.5; b(N18.1-N18.5) Z94.0; b(Z94.0) 60200; 60201
2.1.24. Neiroangioloģija. Funkcionālā neiroķirurģija F01.0; F01.1; F01.2; G20; G40; G41; G45.0; G45.1; G50-G52; G54.0; G54.2; G91; G95.1; I60-I67.1; I69.0-I69.8; M47.0; Q03; Q28.0-Q28.3 60203+24016-24021; 60203+24026-24037; 60203+24063-24093; 60203+24096; 60203+24105; 60203+24106; 60203+24110; 60203+24120-24122; 60203+24124-24126; 60203+50088; 60203+50118; 60203+50120; 60203+50122-50124; 60203+50130; 60203+50131; 60203+50134
2.1.25. Neiroonkoloģija C47.0-C47.2; C47.8; C47.9; C70-C72; C75.1-C75.4; C77.0; C79.3-C79.5; C81; C85; C90.0; C90.2; D16.4; D16.6; D16.8; D17.0; D18; D21; D32; D33; D35.2-D35.5; D36.1; D42; D43; D44.3-D44.6; D48.2 24006-24008; 24015-24021; 24050-24054; 24070-24080; 24090; 24092; 24111; 24121; 24124; 30029
2.1.26. Paliatīvā aprūpe** B20-B24+b(Z51.5); C00-C97+b(Z51.5); D37-D48+b(Z51.5); G05+b(Z51.5); G12+b(Z51.5); G13+b(Z51.5); G35+b(Z51.5); G54.6+b(Z51.5); G55.0+b(Z51.5); G60.0+b(Z51.5); G61.0+b(Z51.5); G63.1+b(Z51.5); G70+b(Z51.5); G95.1+b(Z51.5); G95.2+b(Z51.5); G99.2+b(Z51.5); I50+b(Z51.5); I69+b(Z51.5); K22.2+b(Z51.5); L89+b(Z51.5); T91.3+b(Z51.5)
2.1.27. Lielo locītavu endoprotezēšana

2.1.27.1.

tai skaitā gūžas locītavas endoprotezēšana ar cementējamu endoprotēzi M16.0-M16.9; M84.1; M87.0; M96.0; S72.0 20230+20234; 20230+20234+20273

2.1.27.2.

gūžas locītavas endoprotezēšana ar bezcementa fiksācijas vai hibrīda tipa endoprotēzi M16.0-M16.9; M84.1; M87.0; M96.0; S72.0 20231+20233; 20231+20233+20244; 20276+20400; 20273+20276+20400

2.1.27.3.

gūžas locītavas endoprotezēšana bez endoprotēzes (ar 50 % apmaksu) M16.0-M16.9; M84.1; M87.0; M96.0; S72.0 20230; 20231; 20276

2.1.27.4.

gūžas locītavas endoprotezēšana ar cementējamu endoprotēzi (ar 50 % apmaksu) M16.0-M16.9; M84.1; M87.0; M96.0; S72.0 20230+20234; 20230+20234+20273

2.1.27.5.

gūžas locītavas endoprotezēšana ar bezcementa metāls–metāls protēzi M16.0-M16.9; M84.1; M87.0; M96.0; S72.0 20231+20195; 20231+20196

2.1.27.6.

ceļa locītavas endoprotezēšana M17.0-M17.9 20232+20235; 20232+20235+20280

2.1.27.7.

ceļa locītavas endoprotezēšana ar 50 % apmaksu M17.0-M17.9 20232+20235; 20232+20235+20280

2.1.27.8.

pleca locītavas endoprotezēšana M19; S42.2; T92.1 20239+20279; 20239+20279+20274

2.1.27.9.

pleca locītavas endoprotezēšana ar 50 % apmaksu M19; S42.2; T92.1 20239+20279; 20239+20279+20274
2.1.28. Revīzijas endoprotezēšana D48; M06.8; M84.0; M84.1; M84.4; M87.0; M96.0; M96.6; S72; S82; T02.6; T84.0; T84.1; T84.8 20240; 20241; 20242
2.1.29. Sifiliss, gonoreja bērniem 0-17 Z29.2; Z20.2; A50; A51; A54

2.1.30.

Specializētās mutes, sejas un žokļu slimību ārstēšana iedzimtu patoloģiju un jaunveidojumu gadījumos C00-C08; C30.0; C31; C41.0; C41.1; C44.0-C44.4; C49.0; C69.6; D10.0-D10.3; D11.0; D11.7; D11.9; D16.4; D16.5; D17.9; D18.0; D18.1; D21.0; D21.9; D23.0-D23.4; Q10.0-Q10.3; Q17.0; Q17.1;Q17.2; Q17.3; Q17.4; Q17.5; Q17.8; Q17.9;Q18-Q18.9; Q30.2-Q30.9; Q82.8-Q82.9; K00.0; K00.1-K00.7; K01.0; K01.1
2.1.31. Staru terapija 50300-50303; 50340-50343; 50346; 50349; 50352; 50353; 50356; 50357; 50360; 50366; 50363; 50370- 50374; 50390; 50393; 50396; 50397; 50416; 50417; 50425- 50428; 50429; 50430-50434; 50438
2.1.32. Radioķirurģija, stereotaktiskā staru terapija un staru terapija ar augstas tehnoloģijas apstarošanas metodēm 50450-50468
2.1.33. Ķīmijterapija bērniem 0-17 C00-C97; D50-D89 60008; 60212
2.1.34. Ķīmijterapija pieaugušajiem 60008; 60212; 60214; 60216
2.1.35. Diagnostiskā un ķirurģiskā palīdzība onkoloģijā un hematoloģijā

2.1.35.1.

tai skaitā diagnostiskā un ķirurģiskā palīdzība bērniem onkoloģijā un hematoloģijā 0-17 C00-D09; D61

2.1.35.2.

diagnostiskā un ķirurģiskā palīdzība onkoloģijā C00-C80;C97; D00-D18; D20-D24; D26-D28.2; D31-D44; E04-E05; E22; N60-N63; N64.5; N64.8; N64.9; N85.1; N88; N90.1-N90.3; O01

2.1.35.3.

stacionārā palīdzība hematoloģija C81-C96; D45-D62; i(D63); D64-D76; i(D77); I78.0; I78.8; I78.9; I88-I89; B27

2.1.35.4.

onkoloģijas programma C40-C41.9; C76; C79.5; C79.8
2.1.36. Stacionārā psihiatriskā palīdzība bērniem 0-17 F01; i(F02); F03-F17; F18.5-F18.8; F19.0-F19.9; F20-F99; Z04.6;

2.1.37.

Torakālā ķirurģija C15; C33; C34; C37; C38.1-C38.4; C39; C45.0; C49.3; C76.1; C77.1; C78.0-C78.3; D02.1-D02.4; D13.0; D14.2-D14.4; D15.0; D15.2; D15.7; D15.9; D19.0; D38.1-D38.4; D38.6; E32; G70; J85; J86; J91-J95; J98; J99; K22.0; K22.2; K22.3; K22.5; K44; T91.2; T91.4 60015+18243; 60015+31001-31178; 60015+31187; 60015+31205-31207; 60015+31209-31230; 60015+21042; 60015+21049
2.1.38. Tuberkulozes izplatības ierobežošana

2.1.38.1.

tai skaitā torakālā ķirurģija tuberkulozes pacientiem A15-A19 18243; 31001-31178; 31187; 31205-31207; 31209-31230

2.1.38.2.

tuberkulozes diagnostika un ārstēšana A15-A19

2.1.38.3.

tuberkulozes seku ārstēšana B90

2.1.38.4.

tuberkulozes diagnostika un ārstēšana bērniem 0-17 A15-A19

2.1.38.5.

tuberkulozes seku ārstēšana bērniem 0-17 B90

2.1.38.6.

tuberkulozes ārstēšana pacientiem, kuriem tiek nodrošināta piespiedu izolēšana A15-A19

2.1.38.7.

multirezistentās tuberkulozes pacientu ārstēšana A15-A19 60261
2.1.38.8. tuberkuloze (psihiatrijas pacientiem) F10.4+b(A15-A19); F10.5+b(A15-A19); F10.6+b(A15-A19); F10.7+b(A15-A19); F10.8+b(A15-A19); F11.5+b(A15-A19); F11.6+b(A15-A19); F11.7+b(A15-A19); F11.8+b(A15-A19); F12.5+b(A15-A19); F12.6+b(A15-A19); F12.7+b(A15-A19); F12.8+b(A15-A19); F13.5+b(A15-A19); F13.6+b(A15-A19); F13.7+b(A15-A19); F13.8+b(A15-A19); F14.5+b(A15-A19); F14.6+b(A15-A19); F14.7+b(A15-A19); F14.8+b(A15-A19); F15.5+b(A15-A19); F15.6+b(A15-A19); F15.7+b(A15-A19); F15.8+b(A15-A19); F16.5+b(A15-A19); F16.6+b(A15-A19); F16.7+b(A15-A19); F16.8+b(A15-A19); F18.5+b(A15-A19); F18.6+b(A15-A19); F18.7+b(A15-A19); F18.8+b(A15-A19); F19.5+b(A15-A19); F19.6+b(A15-A19); F19.7+b(A15-A19); F19.8+b(A15-A19); F00-F09+b(A15-A19); F20-F48+b(A15-A19); F50-F50.9+b(A15-A19); F53+b(A15-A19); F60-F62+b(A15-A19); F68.1+b(A15-A19); F70-F79+b(A15-A19); F80,3+b(A15-A19); F84.0-F84.9+b(A15-A19); F90-F92+b(A15-A19); F95+b(A15-A19); Z02.3+b(A15-A19); Z04.6+b(A15-A19); Z04.8+b(A15-A19)
2.1.39. Mugurkaulāja saslimšanu un traumu ķirurģiska ārstēšana C41.2; C41.4; C70.1; C79.5; D16.6; D32.1; D42.1; D48.0; G06.1; G06.2; M08.1; M45; M46; M47; M48; M50; M51; M66.1; M80; M84.4; S12; S13; S14; S22.0; S22.1; S23.0; S23.1; S23.3; S24; S32.0; S32.1; S32.2; S32.7; S32.8; S33.0; S33.1; S33.2; S33.3; S33.5; S33.6; S33.7; S34; T02.0; T02.1; T02.7; T03.0; T03.1; T06.0-T06.2; T08; T91.1-T91.3; T91.8 24128; 30006; 30010-30013; 30020; 30022; 30028; 30030; 30031; 30059; 30065
2.1.40. Skoliozes operācijas M41.0; M41.1; M41.2; M41.4; M41.5; M42.0; M43.1; Q67.5; Q76.1; Q76.3; Q76.4 30001; 30003; 30004; 30005; 30011; 30020; 30028; 30030; 30047; 30058
2.1.41. Osteomielīts M86; T84.5-T84.7 20043; 20128; 20140; 20147; 20159; 20201; 20204; 20206; 20209; 20210; 20212; 20215;20218; 20232; 20240; 20241; 20242; 20263; 20264; 20281
2.1.42. Stacionārā palīdzība bērniem un zīdaiņiem īpaši smagos gadījumos

2.1.42.1.

tai skaitā stacionārā palīdzība bērniem īpaši smagos gadījumos 0-17 60056+60028

2.1.42.2.

stacionārā palīdzība zīdaiņiem īpaši smagos gadījumos 0-1 P07.0-P07.2; P10.2; P36; P52.2; P91.2 60211
2.1.43.

Psihiatriskā palīdzība stacionārā

2.1.43.1.

psihiatriskā palīdzība, tai skaitā pēc tiesas lēmuma i(F00); F01; i(F02); F03-F09; F10.5-F10.8; F11.5-F11.8; F12.5-F12.8; F13.5- F13.8; F14.5-F14.8; F15.5-F15.8; F16.5-F16.8; F18.5-F18.8; F19.5- F19.8; F20-F48; F50-F50.9; F53; F60- F62; F68.1; F70-F79; F80.3; F84.0-F84.9; F90-F92; F95; Z04.6

2.1.43.2.

psihiatriskā palīdzība bērniem 0-17 F01; i(F02); F03-F17; F18.5-F18.8; F19.0-F19.9; F20-F99; Z04.6

2.1.43.3.

ilgstoša psihiatriskā ārstēšana stacionārā, tai skaitā pēc tiesas lēmuma i(F00); F01; i(F02); F03-F07; F20; F21; F22.8; F25; F31-F34; F43; F62.1; F70; F71-F73; F78; F79; G40+i(F02.8);

2.1.43.4.

ilgstoša psihiatriskā ārstēšana stacionārā bērniem, tai skaitā pēc tiesas lēmuma 0-17 i(F00); F01; i(F02); F03-F07; F20; F21; F22.8; F25; F31-F34; F43; F62.1; F70; F71-F73; F78; F79; G40+i(F02.8);
2.1.44. Ginekoloģija īpaši smagos gadījumos N70; N71; N73.0; N73.3; N73.5; O85; O86; T81 60009
2.1.45. Dzemdības

2.1.45.1.

tai skaitā dzemdības dzemdību patoloģijas gadījumā O60-O75; O80-O84; O85-O92 16107; 16108

2.1.45.2.

fizioloģiskās dzemdības O60-O75; O80-O84; O85-O92 16100; 16102; 16106;

2.1.45.3.

ķeizargrieziens O60-O75; O80-O84; O85-O92 16115
2.1.46. Perinatālā perioda stāvokļi 0-17 P05; P08-P15; P20-P28; P35; P37-P39; P53-P61; P70-P74; i(P75); P76-P78; P91-P96
2.1.47. Neiroloģija (insulta vienība) I60; I61; I63 60023; 60024
2.1.48. Rehabilitācija pēc insulta vienības I60; I61; I63 60001+60401
2.1.49. Programma "Multiplā skleroze", stacionārā palīdzība G04; i(G05); G09; G11; i(G32); G35; G36; G37; G95; i(G99.2) 60054
2.1.50. Narkoloģija, narkomānu rehabilitācija

2.1.50.1.

tai skaitā narkoloģija F10-F19; F63 13015; 13016; 13017; 13018; 13019; 13020; 13021; 13022

2.1.50.2.

narkomānu rehabilitācija stacionārā pieaugušajiem F10-F19 60098

2.1.50.3.

narkomānu rehabilitācija stacionārā bērniem 0-17 60104
2.1.51. Obligātā narkoloģiskā palīdzība bērniem 60064
2.1.52. Smaga galvas smadzeņu trauma S02.0; S02.1; S02.7; S02.9; S06.1-S06.9; S07; S09.7; T02.0; T04.0; T90.0-T90.3; T90.5; T90.8 24016; 24018-24020; 24022-24025; 24060; 24070; 24094; 24095
2.1.53. Piespiedu psihiatriskā ārstēšana stacionārā ar apsardzi 60017; 60220
2.1.54. Stacionārās ārstēšanas nodrošināšana infekciju, seksuāli transmisīvo un ādas slimību pacientiem A00-A09; A20-A64; A68-A70; A75-A99; B00-B19; B25-B83; B86; E80.4-E83.1; G00; i(G01-G02); G03-G04; i(G05); J01-J06.9; J09-J16; i(J17); J18; J20-J22; K70.1; K71.0-K71.9; K73.2; K74.3; K74.6; K75.0; K75.2; K75.9; K76.0; K76.8; K76.9; K83.0; K91.5; L00-L13; i(L14); L20-L44; i(L45); L50-L53; i(L54); L55-L60; i(L62); L63-L85; i(L86); L87-L98; i(L99); R17; R50; U04; U04.9
2.1.55. Stacionārās ārstēšanas nodrošināšana HIV/AIDS pacientiem B20-B24; O98.7
2.1.56. Vēdera aortas endoprotezēšana I71.4, i(I79.1), I71.0, I71.3, I70.0, S35.0 22011
2.1.57.

Krūšu aortas endoprotezēšana

I70.0; I71.0; I71.1; I71.2; I71.5; I71.6; I71.8; I71.9; S25.0 22012
2.1.58. Vājredzību izraisošu slimību operatīva ārstēšana bērniem 0-17 17257+17258+17259; 17304+17307.
2.1.59. Ortotopiskā sirds transplantācija I25.5; I25.8; I42; I50 32090; 32091
2.2. Citi stacionāro pakalpojumu apmaksas nosacījumi
2.2.1. Pacienta aprūpe, kuram nepieciešama ilgstoša mākslīgā plaušu ventilācija 60254
2.2.2. Zāļu rezistenta tuberkulozes pacienta paliatīvā aprūpe (A15-A19)+b(Z51.5) 60066

Piezīmes:

* Ja bērnam valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" uzsākta medikamentoza ārstēšana no budžeta apakšprogrammas "Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem" finanšu līdzekļiem, tad to turpina arī pēc 18 gadu sasniegšanas līdz atbilstoši medicīniskajām indikācijām beidzas šāda nepieciešamība.

** Paliatīvā aprūpe ir aktīva, visaptveroša to pacientu aprūpe, kuru izārstēšana vairs nav iespējama, un kurā prioritāra ir sāpju un citu simptomu, sociālo, psiholoģisko un garīgo problēmu kontrole, ņemot vērā, ka paliatīvā aprūpe savā pieejā ir starpdisciplināra un aptver pacientu, ģimeni un apkārtējo sabiedrību un nodrošina pacientam nepieciešamās vajadzības neatkarīgi no vietas, kur viņš atrodas - gan mājās, gan slimnīcā, ar nolūku saglabāt labāko iespējamo dzīves kvalitāti, līdz iestājas nāve.

3. Fiksētās ikmēneša izmaksas aprēķinam izmantojamie gultasdienu tarifi un viena pacienta ārstēšanas tarifi

Nr. p.k. Programmas nosaukums VSIA "Bērnu klīniskā univer-
sitātes slimnīca"
VSIA "Paula Stradiņa klīniskā univer-
sitātes slimnīca", SIA "Rīgas Austrumu klīniskā niver-
sitātes slimnīca"uot;uot;uot;
17. pielikuma 1.7., 1.8., 1.10., 1.11., 1.14., 1.19. un 1.20. apakšpunktā minētās slimnīcas 17. pielikuma 1.4., 1.5., 1.6., 1.9., 1.12., 1.13., 1.15., 1.16., 1.17., 1.18. un 1.21. apakš-
punktā minētās slimnīcas
17. pielikuma 3. punktā minētās slimnīca 17. pielikuma 2. punktā minētās slimnīcas
VSIA "Nacio-
nālais ehabi-
litācijas centrs "Vaivari""
VSIA "Trauma-
toloģijas un ortopēdijas slimnīca"
Rīgas paš-
valdības SIA "Rīgas 2. slimnīca"
Rīgas paš-
valdības SIA "Dzemdību nams"
17. pieli-
kuma 3.3., 3.5., 3.7., 3.9., 3.10. un 3.11. apakš-br> punktā minētās slimnīcas
VSIA "Aknīstes psihonei-
roloģiskā slimnīca"
VSIA "Bērnu psihonei-
roloģiskā slimnīca "Ainaži""
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3.1. Gultasdienas tarifs (euro) 60,56 43,28 43,28 32,96 36,16 42,29 42,29 39,26 26,97 16,79 20,70 17,45
3.2. Viena pacienta ārstēšanas tarifi iezīmētās programmās (euro)
3.2.1. Pieaugušo apdegumu stacionārā ārstēšana 3230,67
3.2.2. Apsaldējumu stacionārā ārstēšana pieaugušajiem 1976,92
3.2.3. Stacionārā palīdzība asinsvadu ķirurģijā DRG grupa DRG grupa
3.2.4. Iedzimtas sirds asinsvadu sistēmas anomālijas, perinatālajā periodā radusies asinsrites sistēmas patoloģija. Izmeklēšana, terapija DRG grupa
3.2.5. Bērnu surdoloģija (pārejoši vai pastāvīgi dzirdes un valodas traucējumi). Stacionārā palīdzība. Rehabilitācija 530,85
3.2.6. Cilmes šūnu transplantācija 4118,71
3.2.7. Cistiskā fibroze DRG grupa
3.2.8. Černobiļas AES avārijas likvidētāju un arodslimnieku ārstēšana stacionārā 322,71
3.2.9. Elektrokardiostimulācija, EKS implantācija, ICD (intrakardiālā defibrilatora) implantācija, CRT, CRTD implantācija resinhronizācijai, radiofrekventā katetra ablācija DRG grupa
3.2.10. Hepatobiliārā ķirurģija DRG grupa
3.2.11. Iedzimtu aukslēju, lūpas un sejas šķeltņu, iedzimtu un smagu sakodiena anomāliju stacionārā ārstēšana

3.2.11.1.

tai skaitā iedzimtu aukslēju, lūpas un sejas šķeltņu stacionārā ārstēšana DRG grupa

3.2.11.2.

smagu sakodiena anomāliju stacionārā ārstēšana DRG grupa
3.2.12. Plānveida un neatliekamā invazīvā kardioloģija

3.2.12.1.

tai skaitā plānveida koronārā angiogrāfija DRG grupa DRG grupa

3.2.12.2.

plānveida perkutāna koronārā intervence ar angioplastiju DRG grupa DRG grupa

3.2.12.3.

plānveida perkutāna koronārā intervence ar stentu sistēmas implantāciju DRG grupa DRG grupa

3.2.12.4.

plānveida perkutāna koronārā intervence ar stentu sistēmas implantāciju, izmantojot papildus revaskularizācijas ierīces DRG grupa DRG grupa

3.2.12.5.

neatliekamā koronārā angiogrāfija DRG grupa DRG grupa

3.2.12.6.

neatliekamā perkutāna koronārā intervence ar angioplastiju DRG grupa DRG grupa

3.2.12.7.

neatliekamā perkutāna koronārā intervence ar stentu sistēmas implantāciju DRG grupa DRG grupa

3.2.12.8.

neatliekamā perkutāna koronārā intervence ar stentu sistēmas implantāciju, izmantojot papildus revaskularizācijas ierīces DRG grupa DRG grupa
3.2.13. Iedzimtu un iegūtu sirds defektu korekcija ar invazīvās kardioloģijas metodi

3.2.13.1.

tai skaitā pieaugušajiem DRG grupa

3.2.13.2.

bērniem DRG grupa
3.2.14. Jaundzimušo intensīvā terapija un reanimācija (līdz 7. dzīves dienai)

3.2.14.1.

tai skaitā smaga neiznēsātība. Specifiski perinatālā perioda elpošanas sistēmas bojājumi DRG grupa DRG grupa DRG grupa

3.2.14.2.

zems dzimšanas svars, neiznēsātība DRG grupa DRG grupa DRG grupa

3.2.14.3.

jaundzimušo intensīvā terapija un reanimācija DRG grupa DRG grupa DRG grupa

3.2.14.4.

terciārā līmeņa pakalpojums - smaga neiznēsātība. Specifiski perinatālā perioda elpošanas sistēmas bojājumi DRG grupa

3.2.14.5.

terciārā līmeņa pakalpojums - zems dzimšanas svars, neiznēsātība DRG grupa

3.2.14.6.

terciārā līmeņa pakalpojums - jaundzimušo intensīvā terapija un reanimācija DRG grupa
3.2.15. Kardioķirurģija. Kardioķirurģija bērniem

3.2.15.1.

tai skaitā kardioķirurģija bērniem DRG grupa

3.2.15.2.

kardioķirurģija pieaugušajiem DRG grupa
3.2.16. Kohleārā implanta implantācija bērniem 23911,06
3.2.17. Kaulā ievietojamā dzirdes aparāta (BAHA) implanta ievietošana bērniem 7143,47
3.2.18. Medicīniskā rehabilitācija stacionārā

3.2.18.1.

tai skaitā rehabilitācija pacientiem ar muguras smadzeņu šķērsbojājumu (spinālie pacienti) 1114,54

3.2.18.2.

rehabilitācija pieaugušiem 720,67 720,67

3.2.18.3.

rehabilitācija bērniem 758,66 758,66 758,66

3.2.18.4.

ilgstoši mākslīgi ventilējama pacienta medicīniskā rehabilitācija 2729,76
3.2.19. Mikroķirurģija pieaugušiem

3.2.19.1.

tai skaitā mikroķirurģijas bāzes programma pieaugušiem DRG grupa DRG grupa

3.2.19.2.

mikroķirurģija pieaugušiem DRG grupa DRG grupa
3.2.20. Mikroķirurģija bērniem DRG grupa
3.2.21. Izgulējumu, tai skaitā komplicētu ar osteomielītu un ilgstoši nedzīstošu, hronisku ādas, mīksto audu čūlu (problēmbrūču) mikroķirurģiska ārstēšana 13529,56
3.2.22. Nacionālsociālistiskajā režīmā cietušo personu rehabilitācija 675,86
3.2.23. Nefroķirurģija, nieres transplantācija, pacienta sagatavošana transplantācijai

3.2.23.1.

tai skaitā nieres transplantācija un pēcoperācijas periods DRG grupa

3.2.23.2.

slimnieku sagatavošana transplantācijai, pacienti ar transplantāta disfunkciju, pacienti ar imūnsuperesīvas terapijas komplikācijām, tās kontrole, korekcija, kā arī pacienti ar nefunkcionējošu transplantātu DRG grupa
3.2.24. Neiroangioloģija. Funkcionālā neiroķirurģija DRG grupa
3.2.25. Neiroonkoloģija DRG grupa
3.2.26. Paliatīvā aprūpe 415,18 415,18 415,18
3.2.27. Lielo locītavu endoprotezēšana

3.2.27.1.

tai skaitā gūžas locītavas endoprotezēšana ar cementējamu endoprotēzi 1555,74 1555,74 1555,74 1555,74 1555,74

3.2.27.2.

gūžas locītavas endoprotezēšana ar bezcementa fiksācijas vai hibrīda tipa endoprotēzi 2481,16 2481,16 2481,16 2481,16 2481,16

3.2.27.3.

gūžas locītavas endoprotezēšana bez endoprotēzes (ar 50 % apmaksu) 516,54 516,54 516,54 516,54 516,54
3.2.27.4. gūžas locītavas endoprotezēšana ar cementējamu endoprotēzi (ar 50 % apmaksu) 777,87 777,87 777,87 777,87 777,87

3.2.27.5.

gūžas locītavas endoprotezēšana ar bezcementa metāls–metāls protēzi 3847,82 3847,82

3.2.27.6.

ceļa locītavas endoprotezēšana 2367,30 2367,30 2367,30 2367,30 2367,30

3.2.27.7.

ceļa locītavas endoprotezēšana
ar 50 % apmaksu
1183,65 1183,65 1183,65 1183,65 1183,65

3.2.27.8.

pleca locītavas endoprotezēšana 3407,74 3407,74

3.2.27.9.

pleca locītavas endoprotezēšana
ar 50 % apmaksu
1703,87 1703,87
3.2.28. Revīzijas endoprotezēšana 3303,96 3303,96
3.2.29. Sifiliss, gonoreja bērniem 525,42
3.2.30. Specializētā mutes, sejas un žokļu slimību ārstēšana iedzimtu pataloģiju un jaunveidojumu gadījumos DRG grupa
3.2.31. Staru terapija 1604,77 1604,77
3.2.32. Radioķirurģija, stereotaktiskā staru terapija un staru terapija ar augsti tehnoloģiskām apstarošanas metodēm 2979,01
3.2.33. Ķīmijterapija bērniem 2423,04
3.2.34. Ķīmijterapija pieaugušajiem 626,20 626,20 626,20
3.2.35. Diagnostiskā un ķirurģiskā palīdzība onkoloģijā un hematoloģijā

3.2.35.1.

tai skaitā diagnostiskā un ķirurģiskā palīdzība bērniem onkoloģijā un hematoloģijā DRG grupa

3.2.35.2.

diagnostiskā un ķirurģiskā palīdzība onkoloģijā DRG grupa DRG grupa DRG grupa

3.2.35.3.

stacionārā palīdzība hematoloģija DRG grupa DRG grupa DRG grupa

3.2.35.4.

onkoloģijas programma DRG grupa
3.2.36. Stacionārā psihiatriskā palīdzība bērniem 847,50
3.2.37. Torakālā ķirurģija DRG grupa
3.2.38 Tuberkulozes izplatības ierobežošana
3.2.38.1. tai skaitā torakālā ķirurģija tuberkulozes pacientiem 4164,86

3.2.38.2.

tuberkulozes diagnostika un ārstēšana 2275,73 2558,49

3.2.38.3.

tuberkulozes seku ārstēšana 591,75 983,20

3.2.38.4.

tuberkulozes diagnostika un ārstēšana bērniem 4015,94

3.2.38.5.

tuberkulozes seku ārstēšana bērniem

329,14

3.2.38.6.

tuberkulozes ārstēšana pacientiem, kuriem tiek nodrošināta piespiedu izolēšana 5652,30

3.2.38.7.

multirezistentās tuberkulozes pacientu ārstēšana 8093,20

3.2.38.8.

tuberkuloze (psihiatrijas pacientiem) 3289,16
3.2.39. Mugurkaulāja saslimšanu un traumu ķirurģiska ārstēšana DRG grupa DRG grupa DRG grupa
3.2.40. Skoliozes operācijas DRG grupa
3.2.41. Osteomielīts DRG grupa DRG grupa DRG grupa
3.2.42. Stacionārā palīdzība bērniem un zīdaiņiem īpaši smagos gadījumos
3.2.42.1. tai skaitā stacionārā palīdzība bērniem īpaši smagos gadījumos DRG grupa
3.2.42.2. stacionārā palīdzība zīdaiņiem īpaši smagos gadījumos DRG grupa
3.2.43. Psihiatriskā palīdzība stacionārā
3.2.43.1.

psihiatriskā palīdzība, tai skaitā pēc tiesas lēmuma

1026,17
3.2.43.2. psihiatriskā palīdzība bērniem 666,54
3.2.43.3. ilgstoša psihiatriskā ārstēšana stacionārā, tai skaitā pēc tiesas lēmuma 4596,94

3.2.43.4.

ilgstoša psihiatriskā ārstēšana stacionārā bērniem, tai skaitā pēc tiesas lēmuma 1995,43
3.2.44. Ginekoloģija īpaši smagos gadījumos DRG grupa
3.2.45. Dzemdības

3.2.45.1.

tai skaitā dzemdības dzemdību patoloģijas gadījumā 430,58 430,58 430,58 430,58
3.2.45.2. fizioloģiskās dzemdības 294,10 294,10 294,10 294,10
3.2.45.3. ķeizargrieziens 557,60 557,60 557,60 557,60
3.2.46. Perinatālā perioda stāvokļi DRG grupa
3.2.47. Neiroloģija (insulta vienība) 901,07 901,07
3.2.48. Rehabilitācija pēc insulta vienības 571,29
3.2.49. Programma "Multiplā skleroze", stacionārā palīdzība DRG grupa
3.2.50. Narkoloģija, narkomānu rehabilitācija
3.2.50.1. tai skaitā narkoloģija 206,52 206,52
3.2.50.2. narkomānu rehabilitācija stacionārā pieaugušajiem 2842,24
3.2.50.3. narkomānu rehabilitācija stacionārā bērniem 809.10
3.2.51. Obligātā narkoloģiskā palīdzība bērniem 809,10
3.2.52. Smaga galvas smadzeņu trauma DRG grupa DRG grupa DRG grupa
3.2.53. Piespiedu psihiatriskā ārstēšana stacionārā ar apsardzi 0,00
3.2.54. Stacionārās ārstēšanas nodrošināšana infekciju, seksuāli transmisīvo un ādas slimību pacientiem DRG grupa
3.2.55. Stacionārās ārstēšanas nodrošināšana HIV/AIDS pacientiem DRG grupa
3.2.56. Vēdera aortas endoprotezēšana 12670,90
3.2.57. Krūšu aortas endoprotezēšana 18548,80
3.2.58. Vājredzību izraisošu slimību operatīva ārstēšana bērniem DRG grupa
3.2.59. Ortotopiskā sirds transplantācija 29758,29
3.3. Viena pacienta ārstēšanas tarifs pārējiem pakalpojumiem DRG grupa DRG grupa DRG grupa DRG grupa DRG grupa DRG grupa
3.3.1. tai skaitā pārējie ķirurģiskie pakalpojumi DRG grupa DRG grupa DRG grupa
3.3.2. pārējie terapeitiskie pakalpojumi DRG grupa DRG grupa DRG grupa
3.4. Viena pacienta ārstēšanas tarifs aprūpes slimnīcā, nodaļā vai gultā 151,99 151,99 151,99 151,99 151,99 151,99 151,99
3.5. Vienas gultasdienas tarifs pacienta aprūpei, kuram nepieciešama ilgstoša mākslīgā plaušu ventilācija 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08
3.6. Vienas gultasdienas tarifs zāļu rezistenta tuberkulozes pacienta paliatīvā aprūpei 17,45

4. Lielo ķirurģisko operāciju saraksts:

Nr. p. k. Manipulācijas kods Manipulācijas nosaukums
4.1. 06062 Radiofrekventā katetra ablācija ar trīsdimensiju potenciālu reģistrācijas lietošanu
4.2. 06130 Vienkameru elektrokardiostimulatora implantācijas operācija bez elektrokardiostimulatora vērtības
4.3. 06131 Divkameru pastāvīgā elektrokardiostimulatora implantācija bez elektrokardiostimulatora un endokardiālo elektrodu vērtības
4.4. 06136 ICD implantācija bez ICD un endokardiālo elektrodu vērtības
4.5. 06137 Pastāvīgas EKS sistēmas rekonstrukcija, sistēmas korekcija bez EKS elektroda un elektroda adaptera vērtības
4.6. 06138 Endokardiālā elektroda maiņa
4.7. 06139 Elektrokardiostimulatora ložas maiņa
4.8. 06140 Elektrokardiostimulatora ekstirpācija
4.9. 06141 Ilgstošās elektrokardiogrammas monitorēšanas iekārtas implantācija bez iekārtas vērtības
4.10. 06150 Elektrokardiostimulatora miokardiālā implantācija
4.11. 06160 Miokarda biopsija kā patstāvīga manipulācija
4.12. 06202

Iedzimtu un iegūtu sirds defektu korekcija ar invazīvās kardioloģijas metodi

4.13. 06203 Perkutāna koronārā intervence ar zālēm pildītu stentu implantāciju stacionārā un dienas stacionārā
4.14. 08053 Barības vada endoprotēzes ielikšana bez endoprotēzes vērtības. Var uzrādīt kopā ar manipulāciju 08059
4.15. 08063 Hemostāze neatliekamās augšējās vai apakšējās endoskopijas laikā bez vienreizējās lietošanas materiālu vērtībām. Var uzrādīt kopā ar manipulācijām 08061, 08062, 08111, 08112, 08113
4.16. 08070 Barības vada striktūras lāzera koagulācija
4.17. 08071 Svešķermeņa izņemšana no barības vada, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas. Var uzrādīt kopā ar manipulācijām 08061 un 08062
4.18. 08072 Endoskopiska varikozu vēnu terapija augšējā un apakšējā gremošanas sistēmā bez varikožu klipšu un ligatūru izmaksām neatliekamā situācijā asiņojošu vēnu gadījumā. Var uzrādīt kopā ar manipulācijām 08061, 08062, 08111, 08112, 08113
4.19. 08077 Papillae Vateri endoskopiska kanulācija ar kontrastvielas ievadīšanu un/vai sekrēta ņemšanu (ERHP) bez vienreizējās lietošanas vadītāju, dilatācijas balonu un katetru vērtībām
4.20. 08086 Selektīva granulocītu, monocītu, makrofāgu aferēze ar Adacolumn sistēmu
4.21. 08090 Endoskopiska papillosfinkterotomija bez vienreizējās lietošanas vadītāju, dilatācijas balonu un katetru vērtībām
4.22. 08093 Endoskopiskā papillosfinkterotomija ar konkrementu litotripsiju un/vai ekstrakciju
4.23. 08097 Endoskopiskā papillosfinkterotomija un stenta ievietošana žults vai aizkuņģdziedzera vados bez endoprotēžu vērtības
4.24. 08100 Perkutānā endoskopiskā gastrostomija
4.25. 08114 Piemaksa manipulācijām 08060, 08061, 08062, 08063, 08110, 08111, 08112, 08113 par līdz divu gļotādas paraugu ņemšanu sakarā ar polipu izgriešanu un/vai mezglu biopsijām, lietojot augstfrekvences elektroinstrumentu
4.26. 08115 Piemaksa pie manipulācijām 08060, 08061, 08062, 08063, 08110, 08111, 08112, 08113 par vairāk nekā divu gļotādas paraugu ņemšanu sakarā ar polipu izgriešanu un/vai mezglu biopsijām, lietojot augstfrekvences elektroinstrumentu
4.27. 08135 Lāzera koagulācija caur endoskopu viens seanss. Nelieto kopā ar manipulāciju 08070
4.28. 16027 Diagnostiskā amniocentēze un amniocentēze augļa materiāla iegūšanai
4.29. 16028 Amniocentēze grūtniecības pārtraukšanai
4.30. 16029 Histeroskopija
4.31. 16040 Dzemdes kakla amputācija
4.32. 16041 Maksts un starpenes plastika
4.33. 16042 Dzemdes venterofiksācija
4.34. 16043 Endometrija rezektoskopija
4.35. 16044 Operācija uz dzemdes piedēkļiem
4.36. 16050 Olvadu plastiskas operācijas
4.37. 16052 Dzemdes perforācijas atveres sašūšana
4.38. 16053 Dzemdes supravagināla amputācija ar vai bez piedēkļu izņemšanas. Dzemdes plīsuma sašūšana
4.39. 16054 Konservatīva miomektomija
4.40. 16060 Dzemdes amputācija dzemdību laikā vai agrīnā pēcdzemdību periodā ar vai bez piedēkļu izņemšanas
4.41. 16061 Dzemdes ekstirpācija ar vai bez olvadu izņemšanas
4.42. 16062 Dzemdes vagināla ekstirpācija
4.43. 16063 Dzemdes ekstirpācija dzemdību laikā vai agrīnā pēcdzemdību periodā ar vai bez piedēkļu izņemšanas
4.44. 16064 Vienkārša vulvektomija
4.45. 16065 Radikāla vulvektomija
4.46. 16070 Vertheima operācija
4.47. 16071 Dzemdes ekstirpācija ar mazā iegurņa limfadenektomiju vai deomentizāciju
4.48. 16072 Ķirurģiska kontracepcija (sterilizācija) ar laparatomiju
4.49. 16073 Piemaksa par ķirurģisku kontracepciju (sterilizācija) pie vienlaicīgi veiktas citas operācijas
4.50. 16074 Retroperitoneāla ileakāla limfadenoektomija
4.51. 16075 Šuvju uzlikšana dzemdes kaklam istmo-cervikālās mazspējas gadījumā
4.52. 16080 Diagnostiskā laparoskopija. Neuzrādīt kopā ar citām operācijām
4.53. 16082 Laparoskopiskas operācijas - salpingectomija, salpingostomija ar augļa olas evakuāciju, cistektomija, cistovazektomija
4.54. 16087 Laparoskopiska saaugumu atdalīšana un salpingolīze mazajā iegurnī
4.55. 16088 Laparoskopiska histerektomija ar vai bez piedēkļiem
4.56. 16089 Laparoskopiska olvadu caurlaidības pārbaude, olnīcu kauterizācija
4.57. 16111 Tuboligācija pēc dzemdībām
4.58. 16112 Amnioinfūzijas
4.59. 16115 Ķeizargrieziens
4.60. 16117 Mazais ķeizargrieziens
4.61. 16118 Vaginālais ķeizargrieziens
4.62. 16119 Augļa sadalīšanas operācija
4.63. 16120 Placentas manuāla atdalīšana un izdalīšana
4.64. 16121 Dzemdes dobuma manuāla revīzija un placentas manuāla ablācija
4.65. 16130 Dzemdes kakla I - II pakāpes plīsuma sašūšana
4.66. 16131 Dzemdes kakla III pakāpes plīsuma sašūšana
4.67. 16132 Starpenes I un II pakāpes un maksts plīsuma sašūšana
4.68. 16133 Starpenes III un IV pakāpes plīsumu sašūšana
4.69. 16134 Epiziotomijas, perineotomijas sašūšana
4.70. 17138 Acs konjunktīvas vai plakstiņa veidojuma likvidēšana
4.71. 17139 Orbītas veidojuma ekstirpācija
4.72. 17140 Svešķermeņu vai silikona plombu izņemšana no orbītas dobuma
4.73. 17151 Dakriocistorinostomija
4.74. 17157 Asaru un deguna eju bužēšana ar biomateriālu operatīvā ceļā vienā pusē
4.75. 17165 Asaru kanāla pārrāvuma sašūšana
4.76. 17166 Asaru punktiņa operācija vienā pusē
4.77. 17170 Asaru maisiņa izņemšana
4.78. 17171 Asaru dziedzeru izņemšana
4.79. 17172 Paplašināto vai sašaurināto plakstiņu spraugu plastiska korektūra, kā arī epikantus, ektropiona, entropiona vai nepareiza plakstiņa stāvokļa labošana
4.80. 17180 Plakstiņu noslīdēšanas (ptosis) operācija ar tiešu plakstiņa pacēlāju saīsināšanu
4.81. 17181 Plakstiņa noslīdēšanas (ptosis) operācija ar tiešu plakstiņa pacelšanu
4.82. 17183 Tenona telpas bioplombēšanas operācija pie progresējošas tuvredzības vienā acī
4.83. 17186 Acu konjunktīvas saaugumu operēšana ar plastiku
4.84. 17187 Pterīga operācija
4.85. 17188 Pterīga operācija ar kārtaino keratoplastiku
4.86. 17189 Konjunktīvas brūces sašūšana
4.87. 17195 Radzenes vai sklēras brūces sašūšana, uzliekot līdz 5 šuvēm
4.88. 17196 Radzenes vai sklēras brūces sašūšana, uzliekot vairāk par 5 šuvēm. Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 17195
4.89. 17197 Radzenes segšana ar konjunktīvu
4.90. 17199 Saaugumu discīzija starp acs ābolu un plakstiņu
4.91. 17205 Intraokulāra svešķermeņa izņemšana ar magnētu
4.92. 17206 Intraokulāra svešķermeņa amagnētiska izņemšana
4.93. 17207 Intraokulāra svešķermeņa izņemšana diasklerāli, lokalizējot ar apgriezto binokulāro oftalmoskopiju, un lokālas sklēras plombes piešūšana sklēras grieziena vietā
4.94. 17215 Acs muskuļu miotomija un tenotomija
4.95. 17216 Vienas acs viena muskuļa operācija pie šķielēšanas
4.96. 17217 Šķielēšanas labošanas operācija, operējot slīpo muskuli
4.97. 17225 Svešķermeņa evakuācija no konjunktīvas asā ceļā
4.98. 17226 Radzenes svešķermeņa evakuācija ar magnētu
4.99. 17227 Keratotomija
4.100. 17228 Radzenes kārtainā transplantācija
4.101. 17229 Radzenes totāla transplantācija
4.102. 17230 Radzenes ķīmiska piededzināšana
4.103. 17231 Radzenes nokasīšana
4.104. 17232 Konjunktīvas un radzenes termoterapija un krioterapija
4.105. 17233 Acs priekšējās kameras atvēršana, izskalošana un/vai atkal atjaunošana ar šuvju uzlikšanu
4.106. 17242 Kapsulotomija vai sekundāras kataraktas discīzija
4.107. 17243 Kataraktas operācija – kataraktas krioekstrakcija
4.108. 17244 Luksētas lēcas krioekstrakcija ar iridektomiju
4.109. 17245 Luksētas lēcas ekstrakcija ar cilpu un iridektomija
4.110. 17250 Intrakapsulāra kataraktas ekstirpācija pēc antiglaukomatozas operācijas
4.111. 17251 Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija pēc antiglaukomatozas operācijas (apmaksā tikai, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)
4.112. 17252 Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija vienlaicīgi ar antiglaukomatozu operāciju (apmaksā tikai, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)
4.113. 17253 Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija ar intraokulāras lēcas implantāciju un vienlaicīgi ar antiglaukomatozu operāciju (apmaksā tikai, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)
4.114. 17254 Kataraktas ekstrakcija ar priekšējo vitrektomiju un intraokulāras lēcas implantāciju
4.115. 17255 Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot irigāciju–aspirāciju (apmaksā tikai, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)
4.116. 17256 Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot irigāciju–aspirāciju ar lēcas vērtību (apmaksā tikai, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)
4.117. 17257 Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot fakoemulsifikāciju
4.118. 17270 Intraokulāra lēcas implantācija priekšējā kamerā
4.119. 17271 Intraokulāra lēcas implantācija mugurējā kamerā
4.120. 17272 Intraokulāras lēcas izņemšana vai pārvietošana
4.121. 17273 Mugurējā sklerotomija
4.122. 17274 Ciklodiatermijas vai ciklokriotermijas operācija
4.123. 17285 Atvērta kakta glaukomas operācija
4.124. 17286 Antiglaukomatoza operācija (trabekulotomija, trabekulostomija, trabekulektomija)
4.125. 17287 Slēgta kakta glaukomas operācija ar fistulizējošiem elementiem
4.126. 17288 Bazāla iridektomija
4.127. 17289 Neovaskulāra glaukomas operācija – modificētas antiglaukomatozas operācijas ar fistulizējošiem elementiem
4.128. 17290 Operācija pie varavīksnenes, ciliārķermeņa traumatiskiem bojājumiem
4.129. 17300 Sklēras baklings ar implantātu vai sklēras cirklāža
4.130. 17301 Acs priekšējo daļu rekonstrukcija
4.131. 17302 Orbītas eksenterācija
4.132. 17303 Sklēras baklings ar intravitreālo operāciju
4.133. 17304 Vitreālā ķirurģija (caur pars plana)
4.134. 17310 Skleroplastiskās operācijas
4.135. 17320 Acs ābola eviscerācija
4.136. 17321 Acs ābola enukleācija
4.137. 17323 Donora materiāla sagatavošana radzenes transplantācijai
4.138. 17324 Rutēna un joda aplikatora lietošana acs melanomas ārstēšanai
4.139. 17325 Acs ābola enukleācija ar 4 muskuļu sašūšanu un/vai implanta iešūšanu
4.140. 17326 Orbitotomija
4.141. 17335 Krioterapija vienai acij neiznēsātiem bērniem retinopātijas gadījumā
4.142. 17336 Krioterapija vienlaicīgi otrai acij
4.143. 18022 Deguna gliemežnīcas daļēja vai pilnīga izņemšana
4.144. 18024 Sarežģīta operatīva deguna polipu vai liela jaunveidojuma izņemšana no deguna
4.145. 18033 Submukoza rezekcija deguna starpsienā (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)
4.146. 18034 Submukoza rezekcija deguna starpsienā ar deformētu skrimšļaudu rezekciju (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)
4.147. 18035 Plastiska operācija deguna šķērssienas perforācijas slēgšanai
4.148. 18036 Operatīva deguna eju sašaurināšana
4.149. 18037 Skrimšļainās hoānu stenozes vai slēguma novēršana
4.150. 18038 Deguna kaulu operatīva repozīcija vaļēja lūzuma gadījumā
4.151. 18040 Deguna koriģējoša operācija iedzimtu defektu gadījumā pēc heiloplastikas
4.152. 18041 Deguna koriģējošas un rekonstruktīvas operācijas
4.153. 18042 Iedzimtas cistas vai fistulas ekscīzija deguna mugurējā daļā
4.154. 18047 Deguna blakusdobumu endoskopiska operācija
4.155. 18048 Pieres, sfenoidālā, etmoidālā abpusēja dobumu zondēšana un skalošana pa dabīgo vai mākslīgo atveri, ieskaitot zāļu ievadīšanu (operācija)
4.156. 18055 Funkcionāla endonazāla deguna blakusdobumu operācija Messerklingera tehnikā
4.157. 18056 Daļēja vai pilnīga haimora dobuma iztīrīšana no deguna puses
4.158. 18057 Haimora dobumu vienpusēja radikāla operācija
4.159. 18058 Retroaurikulārās atveres vai abpusēja haimora dobuma fistulas operatīva slēgšana
4.160. 18059 Pieres dobuma trepanācija no ārpuses. Var veikt tikai stacionārā
4.161. 18060 Operatīva pieres dobuma un eventuāli etmoidālo šūnu atvēršana no deguna iekšpuses
4.162. 18061 Pieres un sfenoidālā dobuma zondēšana un skalošana, izmantojot drenāžu
4.163. 18062 Spārnkaula operācija vai etmoidālo šūnu iztīrīšana caur degunu
4.164. 18063 Operatīva pieres vai etmoidālo šūnu atvēršana un iztīrīšana no ārpuses
4.165. 18064 Orbītas apakšējās sienas rekonstruktīva operācija pēc traumas bez biomateriālu vērtības
4.166. 18066 Orbītas dekompresija
4.167. 18073 Tonsilektomija - vienas vai abu aukslēju mandeļu izlobīšana un rezekcija ar kapsulu
4.168. 18075 Konservatīvi neapturamas asiņošanas operatīva ārstēšana pēc tonsilektomijas
4.169. 18079 Adenotomija - palielinātas rīkles mandeles izņemšana
4.170. 18080 Konservatīvi neapturamas asiņošanas operatīva ārstēšana pēc adenotomijas
4.171. 18093 Endolaringeāla mikrolaringoskopiska operācija
4.172. 18101 Mikroķirurģiska biopsijas paņemšana balsenē, pielietojot fibroendoskopu
4.173. 18129 Stenozes vai eksostenozes operatīva novēršana dzirdes ejas skrimšļa daļā
4.174. 18141 Bungu drenāžas ielikšana ar protēzes vērtību
4.175. 18142 Bungādiņas protēzes ielikšana vai nomaiņa vai pastāvīgas caurulītes atkārtota ielikšana vai izņemšana ar protēzes vērtību
4.176. 18152 Miringoplastika no dzirdes kanāla puses
4.177. 18153 Aizmugurējās dzirdes ejas sieniņas plastika, rekonstrukcija
4.178. 18154 Radikāla vidusauss operācija
4.179. 18155 Vidusauss holesteatomas operācija
4.180. 18156 Timpanoplastika
4.181. 18157 Timpanoplastika ar interpozīciju un dzirdes skriemeļu ķēdes izveidošanu, bez protēzes vērtības
4.182. 18162 Kohleārā implantācija bez implanta vērtības
4.183. 18163 Kaulā ievietojamā dzirdes aparāta (BAHA) implanta daļas ievietošana bez implanta vērtības
4.184. 18175 Mastoidantrotomija
4.185. 18178 Bojātas ārējās auss rezekcija
4.186. 18179 Ārējās auss plastikas, rekonstruktīvas operācijas
4.187. 18180 Pieauss rajona iedzimtu fistulu ekscīzija
4.188. 18187 Mēles labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija
4.189. 18196 Zemžokļa siekalu dziedzera ekstirpācija, un/vai izvadu liģēšana
4.190. 18205 Labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija aukslējās
4.191. 18206 Labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija citās vietās mutes dobumā (izņemot aukslējas)
4.192. 18207 Plastiskās un rekonstruktīvās operācijas mutes dobumā ar vietējiem audiem
4.193. 18208 Plastiskās un rekonstruktīvās operācijas mutes dobumā ar lēveru uz asinsvadu kājiņas
4.194. 18209 Vaiga kaula osteosintēze bez implanta vērtības
4.195. 18210 Augšžokļa lūzuma operatīva korekcija
4.196. 18211 Sejas kaulu lūzumu operatīva korekcija (izņemot augšžokļa)
4.197. 18212 Sejas kaulu bojājuma ekscīzija iekaisuma vai labdabīgu jaunveidojumu gadījumos
4.198. 18213 Hipertrofētu rētu (keloīdu) ekscīzija galvas, sejas un kakla rajonā
4.199. 18214 Faringostomas plastika
4.200. 18215 Faringoplastika ar ādas lēveru
4.201. 18220 Labdabīga rīkles audzēja izņemšana
4.202. 18221 Balsenes rezekcija, horizontāla vai laterāla
4.203. 18224 Laringektomija
4.204. 18225 Laringektomija ar vairogdziedzera rezekciju vai rīkles rezekciju
4.205. 18229 Hordektomija
4.206. 18230 Traheostoma uz laiku vai pastāvīgi
4.207. 18240 Laringostomas plastika
4.208. 18241 Laringofaringostomas plastika
4.209. 18242 Kakla cistu izņemšana
4.210. 18243 Preskalēnā biopsija - kakla limfmezglu paplašināta izņemšana
4.211. 18244 Moura operācija
4.212. 18245 Augšžokļa kaula rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā
4.213. 18246 Maksilektomija - totāla augšžokļa kaula izņemšana ļaundabīga audzēja gadījumā
4.214. 18247 Ārējās auss rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā
4.215. 18248 Ārējās auss amputācija ļaundabīga audzēja gadījumā
4.216. 18249 Konservatīvi neapturamas asiņošanas operatīva ārstēšana miega artērijas (a. Carotis) sistēmā ar ļaundabīgiem audzējiem galvas–kakla rajonā
4.217. 18250 Radikāla kakla limfmezglu ekstirpācija ļaundabīga audzēja gadījumā vienā pusē (Crileoperācija)
4.218. 18260 Pieauss siekalu dziedzera ekstirpācija, saglabājot sejas nerva (n. facialis) zarus ļaundabīga audzēja gadījumā
4.219. 18261 Komplicēta pieauss siekalu dziedzera rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā
4.220. 18262 Apakšžokļa daļas rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā
4.221. 18263 Apakšžokļa totāla rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā
4.222. 18264 Radikāla kakla limfmezglu ekstirpācija ļaundabīga audzēja gadījumā abās pusēs
4.223. 18265 Ļaundabīga ādas un mīksto audu audzēju ekscīzija
4.224. 18266 Komplicēta defekta slēgšana ar lēveru sejas, kakla apvidū
4.225. 18267 Mutes pamatnes rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā
4.226. 18268 Lūpas rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā
4.227. 18269 Komplicēta lūpas rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā
4.228. 18270 Plastiskās un rekonstruktīvās operācijas mutes dobumā ar vietējiem audiem ļaundabīga audzēja gadījumā
4.229. 19009 Endoskopiska uretras un urīnpūšļa izmeklēšana un/vai operatīva iejaukšanās, lietojot elektrokoagulāciju
4.230. 19019 Meatotomija
4.231. 19021 Cirkumcīzija (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)
4.232. 19030 Plastiska priekšādas un/vai frenulum operācija
4.233. 19032 Vēnu (varikozes) operācija ar sēklinieka maisiņa griezumu (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)
4.234. 19033 Vēnu (varikozes) operācija ar v. spermatica nosiešanu (vēdera griezums) (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)
4.235. 19034 Hidro- un/vai spermatocēles operācija
4.236. 19035 Sēklinieka izņemšana, ieskaitot sēklinieka piedēkļa izņemšanu
4.237. 19036 Abpusēja orhektomija
4.238. 19037 Orhopeksija
4.239. 19038 Cirkšņa kriptorhisma operācija
4.240. 19039 Oliņas novadīšana pie augstas retences vai izņemšana
4.241. 19045 Vazovazostomija
4.242. 19046 Dzimumlocekļa endoprotezēšana bez protēzes vērtības
4.243. 19047 Prostatas adenomas operatīva izņemšana
4.244. 19048 Adenomas transuretrālā rezekcija, incīzija vai urīnpūšļa kakla rezekcija
4.245. 19057 Optiska uretrotomija
4.246. 19058 Uretras rezekcija
4.247. 19065 Urīnvada pastāvīgas šinas ielikšana vai nomaiņa
4.248. 19068 Operatīva urīnpūšļa fistulas uzlikšana
4.249. 19069 Urīnpūšļa akmeņu skaldīšana un izņemšana, lietojot elektrodus
4.250. 19070 Urīnpūšļa asins tamponādes tīrīšana
4.251. 19075 Operatīva iejaukšanās urīnpūslī, transuretrāla lielu svešķermeņu un/vai lielu audzēju izņemšana un stenta izņemšana
4.252. 19076 Akmens, tā šķembu vai svešķermeņu ekstrakcija no urīnvada vai nieres (ar cilpas vērtību)
4.253. 19077 Urīnvada atveres paplašināšana ar griezienu
4.254. 19078 Operatīva viena vai vairāku akmeņu izņemšana no urīnvadiem vai nieru bļodiņām
4.255. 19079 Nieres cistas perkutāna punkcija
4.256. 19080 Nieru fistulas operatīva un/vai perkutāna uzlikšana
4.257. 19081 Perkutānā litotripsija
4.258. 19089 Operatīva nieres fistulas katetra maiņa ieskaitot katetra vērtību
4.259. 19095 Paranefrīta drenāža
4.260. 19097 Nefrektomija
4.261. 19098 Nieres cistas perkutāna rezekcija
4.262. 19099 Perkutāna nieres pielouretrālā segmenta plastika
4.263. 19100 Nefropeksija
4.264. 19101 Nieres bļodiņas – urīnvada anastamoze
4.265. 19102 Nieres dekapsulācija, perinefrālo saaugumu atdalīšana
4.266. 19103 Uretrokutaneostomija, vienpusējā
4.267. 19104 Ureterocistoanastomoze
4.268. 19105 Parciālā cistektomija
4.269. 19110 Parciālā cistektomija ar ureterocistoanastomozi
4.270. 19111 Cistektomija ar urīnvada pārstādīšanu zarnā un/vai urīna rezervuāra izveidošanu no zarnas
4.271. 19112 Urīnvadu–zarnu anastamoze (ar šinas vērtību)
4.272. 19113 Cistektomija ar ureterokutoneostomiju
4.273. 19114 Orhofunikulektomija
4.274. 19115 Radikāla prostatektomija
4.275. 19116 Urīnpūšļa fistulas operatīva plastika, slēgšana
4.276. 19117 Periuretrālas cistas ekscīzija
4.277. 19118 Ekstraperitoneālas, pararenālas vai paravezikālas hematomas, flegmonas incīzija un drenāža
4.278. 19125 Retrosimfizāra uretras un pūšļa kakliņa fiksācija
4.279. 19127 Proksimālās uretras daļas plastiskā operācija
4.280. 19134 Uretras endoprotezēšana pie apakšējo urīnceļu obstrukcijas vīriešiem
4.281. 19145 Distālās uretras (priekšējās) daļas plastiskā operācija
4.282. 19146 Transvaginālas vezikovaginālas fistulas aizvēršana
4.283. 19147 Transabdominālas vezikovaginālas fistulas aizvēršana
4.284. 19148 Dzimumlocekļa svešķermeņu ekscīzija
4.285. 19149 Dzimumlocekļa amputācija
4.286. 19150 Hipospādijas un epispādijas plastika
4.287. 19151 Kavernozo ķermeņu punkcija, indurācijas ekscīzija
4.288. 19155 Nieru sašūšana pie traumām
4.289. 19156 Urīnpūšļa sašūšana pie traumām ar transabdominālo pieeju
4.290. 19157 Urīnpūšļa sašūšana pie traumām ar transvezikālo pieeju
4.291. 19158 Prostatas un sēklinieka biopsija ar vienreizlietojamās adatas vērtību
4.292. 19160 Emaskulācija
4.293. 19170 Cirkšņa limfadenektomija, vienpusēja
4.294. 19171 Retroperitoneāla limfadenektomija
4.295. 19172 Ureteru sašūšana
4.296. 19173 Ureterorenoskopija (ar šinas vērtību)
4.297. 19174 Ureterorenoskopija ar cilpas litoekstrakciju (ar cilpas vērtību)
4.298. 19175 Ureterorenoskopija ar kontakta litotripsiju (ar šinas vērtību)
4.299. 19177 Operatīva akmeņa izņemšana no urīnpūšļa
4.300. 19185 Nieres rezekcija
4.301. 19186 Adrenalektomija
4.302. 19187 Ekstrakorporālā litotripsija
4.303. 19195 Diagnostiskā laparoskopija. Neuzrādīt kopā ar citām operācijām
4.304. 19196 Laparoskopiska adrenalektomija
4.305. 19197 Laparoskopiska testikulāro vēnu liģēšana
4.306. 19198 Laparoskopiska transperitoneāla limfadenektomija t. sk. sēklinieku audzēju gadījumos
4.307. 19199 Ekstraperitoneāla laparoskopiska iegurņa limfmezglu ekstirpācija t. sk. priekšdziedzera audzēja gadījumos
4.308. 19200 Laparoskopiska ureterolitotomija
4.309. 19201 Laparoskopiska urīnpūšļa kakla fiksācija (stresa inkontinences korekcija)
4.310. 19202 Laparoskopiskā nefrektomija
4.311. 19203 Ar roku asistēta laparoskopija (pie uroģenitālā trakta operācijām)
4.312. 19204 Ar roku asistēta nefrektomija
4.313. 19258 Donora sagatavošana, nieru paņemšana, konservācija un tipēšana
4.314. 19259 Donora sagatavošana un transplantācija
4.315. 19270 Hroniska hemodialīze (iekļautas pacientam nepieciešamās materiālu un medikamentu izmaksas)
4.316. 19275 Akūta hemodialīze (iekļautas pacientam nepieciešamās materiālu un medikamentu izmaksas)
4.317. 19276 Hemofiltrācija un hemodiafiltrācija (iekļautas pacientam nepieciešamās materiālu un medikamentu izmaksas)
4.318. 19277 Hemodialīze pēc transplantācijas (iekļautas pacientam nepieciešamās materiālu un medikamentu izmaksas)
4.319. 19278 Akūtas automatizētās peritoneālās dialīzes seanss
4.320. 19280 Peritoneālās dialīzes katetra implantācija ar katetra vērtību
4.321. 19300 Lēna nepārtraukta hemofiltrācija (SCUF) viena diennakts bez dialīzes katetra vērtības
4.322. 19302 Nepārtraukta venovenozā hemofiltrācija (CVVH) viena diennakts bez dialīzes katetra vērtības
4.323. 19304 Nepārtraukta venovenozā hemodialīze (CVVHD) viena diennakts bez dialīzes katetra vērtības
4.324. 19305 Nepārtraukta venovenozā hemodiafiltrācija (CVVHDF) par vienu diennakti bez dialīzes katetra vērtības
4.325. 19307 Nepārtraukta venovenozā augstas plūsmas dialīze (CVVHFD) par vienu diennakti bez dialīzes katetra vērtības
4.326. 19309 Nepārtraukta venovenozā plazmas filtrācija un adsorbcija (CPFA) par vienu diennakti bez dialīzes katetra vērtības
4.327. 20085 Pirkstu kaula ekscīzija, rezekcija traumu, audzēju vai citu saslimšanu gadījumā. Pirkstu ekskohleācija un plastika
4.328. 20087 Lielo locītavu "Z" plastika pie kontraktūrām
4.329. 20108 Ahilla cīpslas šuve
4.330. 20128 Kaula vai skrimšļa materiāla ņemšana brīvai pārstādīšanai vai osteonekrektomija
4.331. 20130 Iegurņa kaulu osteotomija
4.332. 20139 Plaukstas, pēdas vai žokļa locītavas izmežģījuma operatīva reponēšana
4.333. 20140 Lielo locītavu mežģījuma vaļēja repozīcija
4.334. 20141 Atslēgas kaulu galu vai patellas mežģījuma vaļēja repozīcija
4.335. 20145 Pleca locītavas stabilizējoša operācija
4.336. 20146 Locītavu saišu plastika, sašūšana rokas un kājas pirkstu, plaukstas, pēdas un žokļa locītavām
4.337. 20147 Dziļi guļoša svešķermeņa izņemšana no mīkstiem audiem, kauliem ar operācijas palīdzību (arī Rtg kontrolē)
4.338. 20155 Rokas vai kājas pirksta locītavas rezekcija (artrodēze)
4.339. 20159 Kaula audzēja vai dobuma ekskohleācija
4.340. 20161 Osteotomija lieliem stobra kauliem (bez fiksācijas)
4.341. 20200 Mazo stobrkaulu koriģējoša osteotomija, "Z" veida osteotomija I metatarsālajam kaulam
4.342. 20202 Lielo stobra kaulu osteosintēze ar stieni (bez implanta vērtības)
4.343. 20204 Kaula iekšējās fiksācijas izņemšana no lieliem stobra kauliem
4.344. 20206 Reparatīvas operācijas pie garo stobru kaulu pseidoartrozēm un/vai kaula transports, ekstremitātes pagarināšana, Hahutova operācija (bez implanta vērtības)
4.345. 20208 Lielo stobrkaulu osteosintēze ar plāksni (bez implanta vērtības)
4.346. 20214 Lielo stobrkaulu osteosintēze ar skrūvēm (bez implanta vērtības)
4.347. 20215 Lielo stobra kaulu rezekcija, iegurņa kaula, kaula audzēju rezekcija un plastika (bez implanta vērtības)
4.348. 20217 Pēdas un plaukstas pirkstu locītavu artrotomija
4.349. 20218 Lielo locītavu artrotomija, meniskektomija un/vai citu locītavu struktūru izņemšana (saites, svešķermeņi un citi), locītavas skalošanas sistēmas uzlikšana
4.350. 20219 Sinovijektomija ceļa locītavai
4.351. 20220 Lielo locītavu artrodēze (bez fiksācijas)
4.352. 20222 Roku un kāju pirkstu, plaukstas un pēdu artroplastika
4.353. 20224 Apakšdelma viena kaula osteosinteze
4.354. 20225 Spieķa kaula galviņas osteosintēze (bez implanta vērtības)
4.355. 20226 Olecranon osteosintēze (bez implanta vērtības)
4.356. 20227 Augšdelma proksimālā gala osteosintēze ar plāksni (bez implanta vērtības)
4.357. 20228 Augšdelma kaula proksimālā gala osteosintēze ar stieplēm un/vai savelkošo cilpu (bez implanta vērtības)
4.358. 20229 Atslēgas kaula OS ar plāksni, lāpstiņas OS ar plāksni (bez implanta vērtības)
4.359. 20230 Gūžas locītavas totāla endoprotezēšana ar cementējamu endoprotēzi (bez protēzes vērtības)
4.360. 20231 Gūžas locītavas endoprotezēšana ar bezcementa endoprotēzi (bez protēzes vērtības)
4.361. 20232 Ceļa locītavas endoprotezēšana (bez protēzes vērtības)
4.362. 20236 Femurokapitāla gūžas locītavas endoprotezēšana (bez protēzes vērtības)
4.363. 20239 Pleca locītavas endoprotezēšana (bez protēzes vērtības)
4.364. 20240 Cementējamas gūžas locītavas revīzijas endoprotēzes implantēšana (bez protēzes vērtības)
4.365. 20241 Bezcementa gūžas locītavas revīzijas endoprotēzes implantācija (bez protēzes vērtības)
4.366. 20242 Ceļa locītavas endoprotēzes revīzijas operācija (bez protēzes vērtības)
4.367. 20245 Augšdelma kaula distālās metaepifīzes osteosintēze (bez implanta vērtības)
4.368. 20246 Apakšdelma kaula distālās metaepifīzes osteosintēze (bez implanta vērtības)
4.369. 20247 Veltņa kaula osteosintēze (bez implanta vērtības)
4.370. 20248 Papēža kaula lūzuma osteosintēze (bez implanta vērtības)
4.371. 20249 Plaukstas un pēdas pirkstu eksartikulācija vai amputācija, amputācijas stumbra apstrāde
4.372. 20251 Augšējo vai apakšējo ekstremitāšu eksartikulācija, amputācija, amputācijas stumbra apstrāde, revīzija (par katru ekstremitāti)
4.373. 20253 Lielo locītavu eksartikulācija
4.374. 20257 Acetabulum un/vai iegurņa kaulu osteosintēze (bez implantu vērtības)
4.375. 20258 Simfīzes osteosintēze (bez implanta vērtības)
4.376. 20259 Femur transtrohanter lūzuma osteosintēze ar stieplēm (bez implanta vērtības)
4.377. 20260 Femur kakliņa osteosintēze ar kanulētām skrūvēm (bez implanta vērtības)
4.378. 20261 Augšstilba kaula lūzuma osteosintēze ar dinamisko gūžas skrūvi - plāksni vai dinamisko kondiļu skrūvi - plāksni (DHS vai DCS) (bez implanta vērtības)
4.379. 20262 Augšstilba kaula trohanteru zonas osteosintēze ar skrūvi (bez implanta vērtības)
4.380. 20263 Lielo stobra kaulu diafīzes osteosintēze ar plāksni (bez implanta vērtības)
4.381. 20264 Lielo stobra kaulu osteosintēze ar bloķēto stieni (bez implanta vērtības)
4.382. 20265 Osteosintēze ar leņķa plāksni(bez implanta vērtības)
4.383. 20266 Patellas osteosintēze (bez implanta vērtības)
4.384. 20267 Lielā lielkaula proksimālā gala osteosintēze(bez implanta vērtības)
4.385. 20268 Tībijas distālās metaepifīzes OS (bez implanta vērtības)
4.386. 20269 Mazā liela kaula osteosintēze ar plāksni (bez implanta vērtības)
4.387. 20270 Potītes lūzuma osteosintēze (bez implanta vērtības)
4.388. 20271 Trīspotīšu lūzuma osteosintēze(bez implanta vērtības)
4.389. 20276 Hibrīda tipa totāla gūžas locītavas endoprotezēšana
4.390. 20281 Artroskopija (ceļa, elkoņa, pēdas locītavai). Neuzrādīt kopā ar manipulācijām 20285, 20290, 20291, 20292, 20293
4.391. 20282 Artroskopiska pleca locītavas subakromiālā dekompresija vai stabilizējoša operācija (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)
4.392. 20284 Artroskopiska pleca rotatoru cīpslu sašūšana
4.393. 20285 Artroskopiska ceļa locītavas krustenisko saišu rekonstrukcija (bez interferences skrūvju vērtības)
4.394. 20288 Artroskopija (pleca, gūžas locītavai)
4.395. 20290 Artroskopiska ceļa locītavas menisku sašūšana
4.396. 20291 Artroskopiska ceļa locītavas skrimšļa defekta mozaikplastika
4.397. 20292 Artroskopiska ceļa locītavas kaulu osteosintēze (bez implantu vērtības)
4.398. 20293 Artroskopiska ceļa locītavas sinovijektomija
4.399. 20303 Nekrotomija un nekrektomija pie 5–10 % apdeguma sejai, plaukstām vai pēdām, arī dziļām mīksto audu nekrozēm pie traumām un traumu sekām
4.400. 20304 Nekrotomija un nekrektomija pie 11–30 % apdegumu virsmas, arī dziļām mīksto audu nekrozēm pie traumām un traumu sekām
4.401. 20305 Nekrotomija un nekrektomija pie apdegumiem virs 30 % apdegumu virsmas, arī dziļām mīksto audu nekrozēm pie traumām un traumu sekām
4.402. 20306 Autodetermoplastika pie 5–10 % apdegumu virsmas
4.403. 20307 Autodetermoplastika pie 11–30 % apdegumu virsmas
4.404. 20308 Autodetermoplastika pie apdegumiem virs 30 %
4.405. 20309 Rekonstruktīvās operācijas pēc apdegumiem
4.406. 21017 Proves laparotomija
4.407. 21018 Konvencionāla apendektomija
4.408. 21019 Intraabdominālas asiņošanas novēršana
4.409. 21020 Saaugumu pārdalīšana. Patstāvīga operācija. Neuzrādīt kopā ar citām operācijām
4.410. 21021 Intraabdomināla biopsija vai abscesa atvēršana
4.411. 21022 Piena dziedzera sektorāla rezekcija
4.412. 21023 Dobjā orgāna perforācijas sašūšana
4.413. 21024 Konvencionāla herniorafija (apmaksā, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā visos gadījumos, diennakts stacionārā tikai iesprūdušas trūces gadījumā un gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā. Bērniem līdz 8 gadu vecumam apmaksā diennakts stacionārā visos gadījumos)
4.414. 21026 Postoperatīva trūces plastika
4.415. 21027 Aknu biopsija
4.416. 21040 Gastroenteroanastomoze, enteroenteroanastomoze
4.417. 21041 Zarnas rezekcija
4.418. 21042 Gastrotomija, gastrostomija, enterotomija, enterostomija, kolostomija, stomas slēgšana
4.419. 21043 Distālā kuņģa rezekcija vai ekscīzija
4.420. 21044 Vagotomija
4.421. 21045 Konvencionāla holecistektomija ar žults ceļu revīziju
4.422. 21046 Biliodigestīva anastamoze
4.423. 21047 Radikāla mastektomija
4.424. 21048 Liesas operācija
4.425. 21049 Diafragmas operācija ar laparatomijas pieeju
4.426. 21050 Totāla gastrektomija, proksimāla kuņģa rezekcija
4.427. 21051 Transduodenāla operācija uz papilla duodeni major
4.428. 21060 Aizkuņģa dziedzera drenējošas operācijas; nekrektomija
4.429. 21061 Virsnieru operācijas
4.430. 21062 Taisnās zarnas rezekcija vai ekstirpācija
4.431. 21063 Totāla kolektomija
4.432. 21064 Rectum rezekcija ar sigmas novadīšanu anālajā kanālā
4.433. 21065 Intraabdomināla limfadenektomija vai lielo kolektoru radikāla limfadenektomija (intraabdomināli, paduses un cirkšņa kolektori)
4.434. 21066 Atkārtotas vai rekonstruktīvas abdominālas operācijas, fistulu operācijas
4.435. 21067 Vairogdziedzera un epitēlijķermenīšu operācijas, dziļi lokalizētu cistu un veidojumu operācijas kaklā
4.436. 21068 Aknu rezekcijas, aizkuņģa dziedzera rezekcija
4.437. 21069 Retroperitoneālo veidojumu ekstripācija
4.438. 21082 Atkārtota operācija sakarā ar asiņošanu operācijas zonā pēcoperācijas periodā
4.439. 21100 Diagnostiskā laparoskopija. Neuzrādīt kopā ar citām operācijām
4.440. 21101 Laparoskopiska holecistektomija
4.441. 21102 Laparoskopiska apendektomija
4.442. 21103 Totāla ekstraperitoneāla trūces plastika (TEP) (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)
4.443. 21104 Transabdomināla preperitoneāla trūces plastika (TAPP) (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)
4.444. 21105 Laparoskopiska pēcoperācijas trūces plastika
4.445. 21106 Laparoskopiska adrenalektomija
4.446. 21107 Laparoskopiska fundoplikācija
4.447. 21108 Laparoskopiska kardiomiotomija
4.448. 21110 Laparoskopiska labās puses hemikolektomija
4.449. 21111 Laparoskopiska kreisās puses hemikolektomija, sigmas rezekcija, priekšējā rezekcija
4.450. 21112 Laparoskopiska splenektomija
4.451. 21113 Ar roku asistēta laparoskopija zarnu trakta operācijām
4.452. 21114 Ar roku asistēta labās puses hemikolektomija, zarnu rezekcija
4.453. 21115 Ar roku asistēta kreisās puses hemikolektomija, sigmas rezekcija, priekšējā rezekcija
4.454. 21130 Saaugumu pārdalīšana (laparoskopiska operācija). Neuzrādīt kopā ar citām operācijām
4.455. 21190 Operācijas pie proktoloģiskām saslimšanām ar starpenes pieeju
4.456. 21192 Operācijas pie proktoloģiskām saslimšanām ar abdominālo pieeju. Neuzrādīt kopā ar manipulācijām 21063, 21064, 21065
4.457. 22001 Krūšu aortas rekonstruktīvās operācijas
4.458. 22002 Krūšu aortas loka zaru rekonstruktīvās operācijas (intratorakālās)
4.459. 22003 Krūšu aortas loka zaru rekonstruktīvās operācijas (ekstratorakālās)
4.460. 22004 Augšējo ekstremitāšu artēriju rekonstruktīvās operācijas
4.461. 22005 Vēdera aortas rekonstruktīvās operācijas pie okluzējošām saslimšanām
4.462. 22006 Vēdera aortas viscerālo zaru rekonstruktīvās operācijas
4.463. 22007 Vēdera aortas rekonstruktīvās operācijas pie aneirismām
4.464. 22008 Vēdera aortas rekonstruktīvās operācijas pie aneirismu plīsuma, atslāņošanās
4.465. 22009 Iegurņa artēriju šuntēšanas, protezēšanas rekonstruktīvās operācijas
4.466. 22010 Iegurņa artēriju endarterektomijas rekonstruktīvās operācijas
4.467. 22011 Vēdera aortas endoprotezēšanas operācija ar endoprotēzes vērtību
4.468. 22012 Krūšu aortas endoprotezēšanas operācija bez stentprotēzes vērtības
4.469. 22015 Ciskas artēriju rekonstruktīvās operācijas
4.470. 22016 Paceles un apakšstilba artēriju rekonstruktīvās operācijas
4.471. 22017 Ekstraanatomiskās asinsvadu šuntējošas operācijas brahiocefāliem asinsvadiem
4.472. 22018 Ekstraanatomiskās asinsvadu šuntējošas operācijas apakšējām ekstremitātēm
4.473. 22019 Asinsvada revīzija ar periarteriālu simpatektomiju
4.474. 22020 Krūšu daļas simpatektomija
4.475. 22021 Jostas daļas simpatektomija
4.476. 22022 Vēnas rekonstruktīvās operācijas iedzimtu un iegūtu saslimšanu gadījumos
4.477. 22023 Operācijas varikozi paplašinātu vēnu komplikāciju gadījumos
4.478. 22024 Asinsvadu iedzimtu anomāliju operācijas
4.479. 22025 Operācijas maģistrālo asinsvadu emboliju gadījumos
4.480. 22031 Akūtās asinsvadu operācijas aortas, dobās vēnas bojājumu gadījumos
4.481. 22032 Akūtās asinsvadu rekonstruktīvās operācijas viena asinsvada bojājuma gadījumā
4.482. 22034 Arteriovenozu fistulu izveidošana
4.483. 22035 Arteriovenozu šuntu izveidošana
4.484. 22062 Endoskopiska subfasciāla perforanto vēnu klipēšana
4.485. 23002 Perifērā nerva primārā vai sekundārā šuve
4.486. 23003 Perifērā nerva autoplastika. Pamatoperācija
4.487. 23004 Perifērā nerva autoplastika. Transplantāta ņemšana
4.488. 23005 Divu perifēro nervu autoplastika jeb interfascikulāra nerva plastika. Pamatoperācija
4.489. 23006 Divu perifēro nervu autoplastika. Transplantāta ņemšana
4.490. 23007 Auss replantācija
4.491. 23008 Skalpa replantācija
4.492. 23009 Neirolīze mikroķirurģiskā tehnikā
4.493. 23010 Neirinomas ekscīzija
4.494. 23015 Intraneirāla neirolīze
4.495. 23016 Vēnas transplantāta izdalīšana mikroķirurģiskā tehnikā
4.496. 23017 Lielu mīksto audu defektu mikroķirurģiskā plastika ar vaskularizētu ādas, zemādas autotransplantātu. Pamatoperācija
4.497. 23018 Lielu mīksto audu defektu mikroķirurģiskā plastika ar vaskularizētu ādas, zemādas transplantātu (TDL, skapulārais, ingvinālais, deltveida ar muskuli, TRAM, Serratus anterior). Transplantāta ņemšana un ādas defektu slēgšana (ADS)
4.498. 23019 Vidēji lielu mīksto audu defektu mikroķirurģiskā plastika ar ādas, zemādas autotransplantātiem. Pamatoperācija
4.499. 23020 Vidēji lielu mīksto audu defektu mikroķirurģiskā plastika ar ādas, zemādas autotransplantātiem (radiālais, ulnārais, rokas laterālais, rokas mediālais, mugurējās starpkaulu artērijas, deltveida fasciokutānais, dorsalis pedis). Transplantāta ņemšana, ādas defekta slēgšana
4.500. 23021 Mazu mīksto audu defektu mikroķirurģiskā plastika ar ādas, zemādas autotransplantātiem. Pamatoperācija
4.501. 23022 Mazu mīksto audu defektu mikroķirurģiskā plastika ar ādas, zemādas autotransplantātiem (digitālās artērijas lēveris, Thenar lēveris, venozie lēveri līdz 3 cm2 ). Transplantāta ņemšana, ādas defekta slēgšana
4.502. 23023 Stobra kaula defekta vai pseidartrozes mikroķirurģiskā plastika ar vaskularizētu kaula autotransplantātu (zarnu kaula, fibulas fragmentiem). Pamatoperācija
4.503. 23024 Stobra kaula defekta vai pseidartrozes mikroķirurģiskā plastika ar vaskularizētu kaula autotransplantātu (zarnu kaula, fibulas fragmentiem). Transplantāta ņemšana, defekta slēgšana
4.504. 23025 Plaukstas, I vai citu pirkstu mikroķirurģiskā rekonstrukcija, izmantojot II pēdas pirkstu,II–III pirkstu bloku, vai Morisona operācija. Pamatoperācija
4.505. 23030 Plaukstas, I vai citu pirkstu mikroķirurģiskā rekonstrukcija, izmantojot II pēdas pirkstu, II–III pirkstu bloku, vai Morisona operācija. Transplantāta ņemšana, defekta slēgšana (ADP)
4.506. 23031 Muskuļa defekta mikroķirurģiskā aizvietošana ar brīvu muskuļa transplantātu. Pamatoperācija
4.507. 23032 Muskuļa defekta mikroķirurģiskā aizvietošana ar brīvu muskuļu transplantātu. Transplantāta ņemšana, defekta slēgšana
4.508. 23033 Plexus brachialis pilna bojājuma sekundārā mikroķirurģiskā plastika ar nervus suralis autotransplantātu. Pamatoperācija
4.509. 23034 "Fileja" lēvera autotransplantācija akūtas traumas gadījumā. Pamatoperācija
4.510. 23035 "Fileja" lēvera autotransplantācija akūtas traumas gadījumā. Amputāta apstrāde, struktūru identifikācija
4.511. 23036 Radiālā, temporālā, TDL lēveru rotācija (vidējie, lielie)
4.512. 23037 Lokālie, vietējie vai rotētie lēveri (pārkrustotie lēveri, V–Y lēveri , mazie)
4.513. 23038 Limfovenozas anastomozes pie primāras vai sekundāras limfas atteces nepietiekamības (ne mazāk kā 6)
4.514. 23039 Impotences mikroķirurģiskā ārstēšana (Penis revaskularizācija)
4.515. 23040 Sēklvadu caurejamības atjaunošana - vazostomija, vazoepididimos
4.516. 23045 Olvadu mehāniskās necaurlaidības atjaunošana mikroķirurģiskā tehnikā - salpingolīze un salpingoneostomija
4.517. 23046 Salpingostomija mikroķirurģiskā tehnikā
4.518. 23047 Krūšu rekonstrukcija pēc mastektomijas, lietojot audu espanderi, bez espandera vērtības
4.519. 23048 Krūšu rekonstrukcija pēc mastektomijas, lietojot brīvu miokutānu lēveri (TDL, TRAM )
4.520. 23049 Krūšu rekonstrukcija pēc mastektomijas, lietojot rotētu miokutānu lēveri (TDL, TRAM )
4.521. 23050 Redukcijas mamoplastika (medicīniskas indikācijas)
4.522. 23051 Krūts zirnīša izveidošana
4.523. 23052 Deformējošas rētas korekcija. Pamatoperācija
4.524. 23053 Defekta slēgšana ar pilna biezuma vai plāninātu ādas transplantātu līdz 10 cm2
4.525. 23054 Defekta slēgšana ar pilna biezuma vai plāninātu ādas transplantātu līdz 100 cm2
4.526. 23056 Krūšu rekonstrukcija pēc mastektomijas, lēvera ņemšana un defekta slēgšana
4.527. 23060 Nelielu kaulu transplantātu ņemšana (rādija distālais gals, tibija, nevaskularizēti)
4.528. 23061 Lielu kaula transplantātu ņemšana (zarnu kauls, augšstilba kauls, nevaskularizēti)
4.529. 23062 Liela lēvera kājiņas atdalīšanas operācija
4.530. 23063 Maza un vidēja lēvera kājiņas atdalīšanas operācija
4.531. 23064 Ganglija operācija
4.532. 23065 Pirksta rētas Z, V–Y plastika
4.533. 23066 Lielo locītavu rētu korekcija ar Z, V–Y plastikas palīdzību pie kontraktūrām
4.534. 23068 Cīpslas maksts stenozes operācija ar paraugu izgriešanu
4.535. 23069 Tendovagināla radikāla operācija (tendosinovialektomija) ar kaulu daļu un cīpslu rezekciju
4.536. 23070 Dziļi esoša audzēja ekstripācija delnā un apakšdelmā ar nervu un asinsvadu kūlīšu atbrīvošanu
4.537. 23075 Sindaktilijas rekonstruktīva operācija
4.538. 23076 Dubultveidojuma izoperēšana, kas iziet no pirkstu locītavu vietām, ietverot sānu saites rekonstrukciju, ietverot pakalpojumu manipulācijai 23075
4.539. 23077 Kājas pēdas un plaukstas nepareizu kaulu, cīpslu un saišu veidojumu operācija (iedzimtu deformāciju gadījumos)
4.540. 23079 Savilcēja cīpslas sagatavošana un sašūšana, ietverot svaigas brūces apstrādi
4.541. 23080 Savilkšana, saīsināšana, pagarināšana vai plastiska izgriešana cīpslai, fascijai vai muskulim (rekonstrukcija)
4.542. 23081 Cīpslas tenolīze, miolīze
4.543. 23083 Cīpslas transpozīcija
4.544. 23084 Brīva cīpslas transplantāta ņemšana
4.545. 23091 Dipitrēna kontraktūras operācija ar neirovaskulāro kūlīšu atbrīvošanu
4.546. 23092 Karpāltuneļa vai tarzāltuneļa sindroma operācija ar nervu dekompresiju (arī citu tuneļu sindromu operācijas)
4.547. 23093 Saites primārā šuve un/vai locītavas somas sašūšana rokas un kājas pirkstu, plaukstas un pēdas un žokļa locītavām
4.548. 23094 Stieples fiksācija maziem kauliem plaukstā vai pēdā vaļēja bojājuma gadījumā
4.549. 23096 Rokas vai kājas pirksta locītavas rezekcija (artrodēze)
4.550. 23097 Pirksta protēzes vai mākslīgās locītavas ielikšana operatīvā ceļā
4.551. 23098 Osteotomija un/vai rezekcija maziem delnas kauliem
4.552. 23099 Artrotomija (kapsulotomija) pēdas vai plaukstas pirkstu locītavām
4.553. 23105 Divetapu cīpslu plastikas I etaps (pamatoperācija)
4.554. 23106 Plaukstas un pēdas pirkstu eksartikulācija vai amputācijas stumbra apstrāde
4.555. 23108 Cīpslas transosāla fiksācija
4.556. 23109 Gredzenveida saišu plastika 1 pirkstam
4.557. 23110 Pirkstu locītavu tenodēze
4.558. 23111 Pirkstu Z, V–Y plastika svaigas traumas gadījumā
4.559. 23112 Asinsvada šuve mikroķirurģiskā tehnikā
4.560. 24004 Laminektomija traumas gadījumā (bez cietā smadzeņu apvalka atvēršanas)
4.561. 24005 Laminektomija traumas gadījumā (ar cietā smadzeņu apvalka atvēršanu)
4.562. 24006 Laminektomija spināla ekstradurāla tumora vai epidurīta evakuācijai
4.563. 24007 Laminektomija spināla intradurāla tumora vai epidurīta evakuācijai
4.564. 24008 Laminektomija spināla intramedulāra tumora evakuācijai
4.565. 24015 Spinālā tumora reoperācija (bez laminektomijas)
4.566. 24016 Trefinācija (viena atvere)
4.567. 24017 Trefinācija, veicot stereotaktiskas operācijas
4.568. 24018 Osteoplastiska trepanācija
4.569. 24019 Osteoklastiska trepanācija
4.570. 24020 Galvaskausa mugurējās bedres trepanācija
4.571. 24021 Bifrontāla trepanācija
4.572. 24022 Hroniskas subdurālas hematomas evakuācija
4.573. 24023 Akūtas subdurālas hematomas evakuācija
4.574. 24024 Epidurālas hematomas evakuācija
4.575. 24025 Kontūzijas perēkļa un intracerebrālas hematomas evakuācija
4.576. 24026 Spontānas intracerebrālas hematomas evakuācija ar cerebrotomiju
4.577. 24035 Iekšējās miega artērijas suprafenoidālās daļas aneirismas klipācija
4.578. 24036 Bazilārās artērijas aneirismas klipācija
4.579. 24037 Piemaksa manipulācijām 24035, 24036, 24037 par citu galvas smadzeņu artēriju aneirismas klipāciju (bez klipa vērtības)
4.580. 24050 Infiltratīva supratentoriāla tumora evakuācija
4.581. 24051 Infiltratīva subtentoriāla tumora evakuācija
4.582. 24052 Norobežota supratentoriāla tumora evakuācija
4.583. 24053 Norobežota subtentoriāla tumora evakuācija
4.584. 24054 Hipofīzes adenomas transkraniāla evakuācija
4.585. 24060 Galvaskausa un smadzeņu ievainojuma brūces apdare
4.586. 24061 Galvaskausa smadzeņu abscesa evakuācija (bez trepanācijas vērtības)
4.587. 24062 Operācijas parazitāru galvas smadzeņu slimību gadījumā (bez trepanācijas vērtības)
4.588. 24063 Intrakraniālās arteriovenozas malformācijas ekstirpācija
4.589. 24064 Galvas smadzeņu nerva dekompresija galvaskausa mugurējā bedrē
4.590. 24065 Piemaksa manipulācijām 24022, 24023, 24024, 24025, 24026,24035, 24036, 24037, 24038, 24039,24040, 24041, 24042, 24043, 24044,24050, 24051, 24052, 24053, 24054, 24055, 24056, 24057, 24060, 24061, 24062, 24063, 24064 par galvas smadzeņu operāciju pie temporālās epilepsijas (bez trepanācijas vērtības)
4.591. 24070 Ventrikulostomija
4.592. 24071 Ventrikuloatriostomija (bez šuntējošās iekārtas vērtības )
4.593. 24072 Ventrikuloperitoneostomija (bez šuntējošās iekārtas vērtības)
4.594. 24080 Ventrikulu šunta revīzija
4.595. 24090 Galvas smadzeņu stereotaksiskas operācijas (bez trefinācijas vērtības)
4.596. 24092 Muguras smadzeņu stereotaksiskas operācijas
4.597. 24093 Ekstraintrakraniālas anastamozes konstruēšana
4.598. 24094 Galvaskausa defekta plastika (bez plastiskā materiāla izmaksas)
4.599. 24095 Galvaskausa pamatnes kaulu defekta plastika (bez plastiskā materiāla izmaksas)
4.600. 24096 Operācijas iedzimtu CNS slimību gadījumos
4.601. 24097 Operācijas strutainu epidurītu sanācijai
4.602. 24098 Muguras smadzeņu saknīšu un/vai nervu revīzija ar plastiku
4.603. 24099 Perifērā nerva sašūšana mikroķirurģiskā tehnikā
4.604. 24105 Galvas smadzeņu asinsvadu ekstrakraniālās daļas deformāciju korekcija
4.605. 24106 Miega artērijas bifurkācijas endarterektomija
4.606. 24109 Endovazāla neiroķirurģiska operācija (translumināla angioplastika, oklūzija, dilatācija, selektīva intraarteriāla farmakoterapija bez speciālā katetrizācijas komplekta)
4.607. 24111 Hipofīzes adenomas transfenoidāla ekstirpācija
4.608. 24120 Neiroendoskopiska ventrikulostomija likvora cirkulācijas atjaunošanai
4.609. 24121 Intraventrikulāru veidojumu ekstirpācija ar neiroendoskopu
4.610. 24122 Dažādas ģenēzes intracerebrālo asinsizplūdumu endoskopiski stereotaktiska evakuācija
4.611. 24123 Neiroendoskopiska intraoperatīva nervu saknīšu dekompresija
4.612. 24124 Neiroendoskopiska smadzeņu biopsija
4.613. 24127 Nervu un muskuļu biopsija pie neiromuskulārām distrofijām
4.614. 24128 Vertebroplastija ar vienu vertebroplastijas komplektu
4.615. 25005 Hemosorbcija (HS) (1operācija)
4.616. 25008 Plazmaferēze (PA) ar centrifūgu manuālā režīmā (viena operācija)
4.617. 25009 Citaferēze ar centrifūgu manuālā režīmā
4.618. 25010 Detoksikācijas un imūnmodulēšanas komplekss (AUVA, ALA, AMA)
4.619. 25014 Plazmosorbcija (PS)
4.620. 25016 Antibakteriālā terapija ar apstrādātiem eritrocītiem (ATAE)
4.621. 25018 Resnās zarnas sorbcijas dialīze (RZSD)
4.622. 25020 Plazmaferēze
4.623. 25021 Hemoperfūzija ar ogles absorbentu
4.624. 25022 Ārstnieciskā plazmaferēze ar automātisko asins separatoru (2 stundas)
4.625. 25023 Plazmosorbcija ar ogles sorbentu un automātisko asins separatoru
4.626. 26001 Perifērisko asiņu cilmes vai limfocītu šūnu 1 vienības savākšana no slimnieka aferēzes procedūrā (vienai dienai)
4.627. 27002 Miotomija, miogēnas dabas šķībā kakla gadījumā
4.628. 27003 Mīksto audu un kaulaudu sastrutojumu operācijas bērnu vecumā
4.629. 27004 Kājas vai rokas pirkstu rekonstruktīvas operācijas bērniem iedzimtu vai iegūtu deformāciju, defektu un kontraktūru gadījumos
4.630. 27005 Piloromiotomija pēc Ramšteda-Šēdes
4.631. 27006 Klitoroplastika
4.632. 27007 Mazas omfolocēles plastika bez alloplastikas
4.633. 27008 Vēdera priekšējās sienas plastika jaundzimušo periodā ar alloplastiku (bez allotransplantāta vērtības)
4.634. 27009 Krūšu kurvja priekšējās sienas plastika
4.635. 27010 Diafragmas trūces plastika jaundzimušiem
4.636. 27011 Krūšu kurvja priekšējās sienas plastika- Pectus - Bar modifikācija ar Pectus Bar implanta vērtību
4.637. 27015 Barības vada un kuņģa zarnu trakta iedzimtu necaurejamību operācijas jaundzimušiem
4.638. 27016 Artēzijas operācijas jaundzimušajiem
4.639. 27017 Žaunu loku derivātu operatīvā ārstēšana
4.640. 27018 Vaginas plastika atrēzijas gadījumā
4.641. 27019 Proktoplastika anorektālo anomāliju gadījumā
4.642. 27020 Iedzimtu CNS pataloģiju operācijas bērnu vecumā
4.643. 27021 Retu iedzimtu anomāliju korekcija jaundzimušiem
4.644. 27022 Pēdas rekonstruktīvas operācijas iedzimtu un iegūtu defektu un deformāciju gadījumos ar cīpslu, muskuļu, locītavu kapsulu audu pārdalīšanu un/vai transpozīciju
4.645. 27023 Rekonstruktīvas operācijas gūžas, ceļa, plaukstas vai elkoņa locītavas apvidū, ieskaitot cīpslu un muskuļu pāršķelšanu, pagarināšanu vai transpozīciju, kapsulotomiju ar, vai bez osteotomijas un osteosintēzes, novēršot bērnu cerebrālās triekas sekas
4.646. 27024 Rekonstruktīvas operācijas bērnu garo stobru kaulu neīsto locītavu, audzēju, saīsināšanās deformāciju gadījumos, ieskaitot osteotomiju un osteosintēzi, t. sk. ar ārējās fiksācijas metodi ar vai bez kaulaudu transplantācijas (bez ārējās fiksācijas aparāta vērtības)
4.647. 27025 Gūžas locītavas rekonstruktīva operācija bērniem iedzimtu un iegūtu defektu un deformāciju gadījumā (iedzimta displāzija un izmežģījums, augšstilba galviņas aseptiska nekroze, juvenīla epifiziolīze, distrofiska coxae vara), ieskaitot osteotomiju un /vai osteosintēzi
4.648. 27030 Parenhimatozos orgānus saglabājošas operācijas bērniem traumatiska bojājuma gadījumā
4.649. 27032 Operācija Hiršpunga slimības gadījumā ar cirkulāro mehānisko zarnu šuvēju, ieskaitot šuvēja vērtību
4.650. 27034 Lielas omfalocēles vai gastrošīzes plastika bez transplantāta vērtības
4.651. 27037 Kaula solitāras cistas ārstēšana ar skalošanas metodi bērniem
4.652. 27038 Iedzimtu sakrokokcigeālu teratogēnu jaunveidojumu ekstripācija ar astes kaula skriemeļu rezekciju
4.653. 27039 Dziļas venozas vai limfātiskas malformācijas ekstripācija vai ķirurģiska korekcija
4.654. 27040 Ureterocistoneostomija ar urīnvadu apakšējās trešdaļas modulēšanu
4.655. 27041 Urīnpūšļa kakliņa plastika pie urīnpūšļa ekstrofijas mikroķirurģiskajā tehnikā
4.656. 27042 Hipospādijas un/vai epispādijas plastika bērniem mikroķirurģiskajā tehnikā
4.657. 28001 Mēles saitītes atbrīvošana ar Z plastiku vai brīvas ādas transplantāciju bērniem
4.658. 28003 Deguna plastika – osteotomija
4.659. 28004 Deguna plastika – osteotomija ar deguna starpsienas korekciju
4.660. 28005 Operācijas daļējas augšlūpas šķeltnes gadījumā
4.661. 28006 Operācija caurejošas vienpusējas lūpas šķeltnes gadījumā
4.662. 28007 Operācija caurejošas abpusējas lūpas šķeltnes gadījumā
4.663. 28008 Mīksto aukslēju šķeltnes slēgšana (1.etaps)
4.664. 28009 Cieto aukslēju šķeltnes slēgšana (2.etaps)
4.665. 28010 Caurejošas aukslēju šķeltnes slēgšana vienā etapā
4.666. 28015 Aukslēju šķeltnes operācija – velofaringoplastika
4.667. 28016 Aukslēju šķeltnes operācija – faringoplastika pie velofaringouvuālās nepietiekamības
4.668. 28017 Aukslēju šķeltnes operācija – vestibuloplastika vai atlieku defektu slēgšana
4.669. 28018 Vestibuloplastika ar brīvās ādas transplantāciju ar atlieku defektu slēgšanu
4.670. 28019 Vestibuloplastika ar brīvās ādas transplantāciju bez atlieku defekta slēgšanas
4.671. 28020 Augšžokļa defekta osteoplastika
4.672. 28021 Korekcija pēc iedzimtām šķeltnēm – lūpai ar vietējiem audiem
4.673. 28022 Korekcija pēc iedzimtām šķeltnēm – lūpai ar lēveru no attāliem rajoniem
4.674. 28023 Korekcija pēc iedzimtām šķeltnēm – degunam bez skrimšļa ievadīšanas
4.675. 28024 Korekcija pēc iedzimtām šķeltnēm – degunam ar skrimšļa ievadīšanu
4.676. 28025 Korekcija pēc iedzimtām šķeltnēm – lūpai un degunam bez skrimšļa ievadīšanas
4.677. 28026 Korekcija pēc iedzimtām šķeltnēm – lūpai un degunam ar skrimšļa ievadīšanu
4.678. 28030 Aukslēju defekta slēgšana diametrā līdz 0,5 cm
4.679. 28031 Aukslēju defekta slēgšana diametrā līdz 1 cm
4.680. 28032 Aukslēju defekta slēgšana, kas diametrā lielāks par 1cm
4.681. 28033 Faringoplastika pēc aukslēju šķeltnes
4.682. 28034 Aukslēju defekta slēgšana ar lēveru no mutes
4.683. 28035 Aukslēju defekta slēgšana pēc divpusējas aukslēju šķeltnes slēgšanas
4.684. 28036 Augšžokļa osteotomija pēc Le-Fort 1.tipa
4.685. 28037 Apakšžokļa osteotomija ar i/o pieeju apakšžokļa zara rajonam
4.686. 28038 Apakšžokļa osteotomija ar i/o pieeju apakšžokļa korpusa rajonā
4.687. 28039 Apakšžokļa osteotomija ar i/o pieeju mentālā rajonā
4.688. 28040 Apakšžokļa osteotomija ar e/o pieeju apakšžokļa zara rajonā
4.689. 28041 Apakšžokļa osteotomija ar e/o pieeju apakšžokļa korpusa rajonā
4.690. 28042 Apakšžokļa osteotomija ar e/o pieeju mentālajā rajonā
4.691. 29005 Mīksto audu bojājumu sekundāra apdare pie caurejošas skalpētas brūces ar svešķermeņiem (operācijas zālē)
4.692. 29006 Vairāku mīksto audu bojājumu primārā apdare (garumā virs 3 cm), komplicētas brūces (sadragātas malas) (operācijas zālē)
4.693. 29009 Dziļi guloša svešķermeņa izņemšana no mīkstajiem audiem vai kauliem ar operācijas palīdzību (operācijas zālē)
4.694. 29015 Apakšžokļa ievilkšana vecas luksācijas gadījumā (operācija)
4.695. 29016 Deguna repozīcija ar funkcijas traucējumiem (operācija)
4.696. 29019 Zygomatico orbitāles kompleksa bojājums, operatīva vaiga kaula repozīcija
4.697. 29020 Zygomatico orbitāles kompleksa bojājums, vaiga kaula osteosintēze
4.698. 29021 Zygomatico orbitāles kompleksa bojājums, orbītas pamata plastika
4.699. 29022 Vaiga kaula repozīcija caur deguna blakusdobumu, operācija
4.700. 29023 Deguna kaulu starpsienas repozīcija ar operāciju
4.701. 29025 Repozīcija un retensija vairākās vietās lauztam apakšžoklim, apakšžoklim ar šķembu lūzumu vai lūzumam ar kaulu audu defektu
4.702. 29031 Apakšžokļa transfokāla osteosintēze ar stiepli vienpusēja lūzuma gadījumā
4.703. 29032 Apakšžokļa transfokālā osteosintēze ar stiepli vairākās vietās lauztam žoklim
4.704. 29033 Apakšžokļa fragmentu ekstrafokālas kompresijas distrakcijas osteosintēze
4.705. 29034 Apakšžokļa repozīcija un ekstrafokāla fiksācija ar Kiršnera stiepli (operāciju zālē)
4.706. 29035 Apakšžokļa osteosintēze ar metāla ligatūru vienpusēja lūzuma gadījumā
4.707. 29036 Apakšžokļa osteosintēze ar metāla plāksnīti ar e/o pieeju vienpusēja lūzuma gadījumā
4.708. 29037 Apakšžokļa osteosintēze ar metāla plāksnīti ar i/o pieeju vienpusēja lūzuma gadījumā
4.709. 29038 Augšžokļa osteosintēze pēc Adamsa
4.710. 29039 Augšžokļa osteosintēze ar i/o pieeju ar ligatūru vai metāla plāksnīti
4.711. 29040 Perimandibulāru ligatūru uzlikšana (operācija)
4.712. 29045 Locītavas galviņas izņemšana pie komplicētiem lūzumiem
4.713. 29046 Locītavas galviņas repozīcija, fiksācija pie lūzumiem
4.714. 29047 Sejas kaulu osteosintēze caur koronāro griezumu
4.715. 29048 Locītavas patoloģiju ķirurģiskā ārstēšana (osteotomija, plastika) pie hroniskiem mežģījumiem
4.716. 29049 Locītavas patoloģiju ķirurģiskā ārstēšana (osteotomija, plastika) pie ankilozēm
4.717. 29050 Ortopēdiskas vai plastiskas operācijas spontānu lūzumu osteomielīta gadījumā vai žokļu rezekcijas gadījumā
4.718. 29070 Pseidoartrozes vai kaula lūzuma operācija, kas saistīta ar kaula šuves uzlikšanu
4.719. 29071 Pseidoartrozes vai kaula lūzuma operācija, kas saistīta ar kaulu salikšanu, sanaglošanu vai kaula transplanta implantāciju
4.720. 29080 Osteotomija pēc dislocēti saauguša lūzuma
4.721. 29083 Asiņošanas apturēšana ar asinsvadu liģēšanu – a.carotis communis, a.carotis externa
4.722. 29084 Asiņošanas apturēšana ar asinsvadu liģēšanu – a.temporalis superficialis, a. facialis
4.723. 29097 Vienā vietā lauztam žoklim – šinēšana (lauztam un neievainotam žoklim) un zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas (operāciju zālē)
4.724. 29098 Vienā vietā lauztam žoklim – šinēšana (lauztam un neievainotam žoklim) un zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas un intraorālā ekstrafokālā fiksācija ar Kiršnera stiepli (operāciju zālē)
4.725. 29099 Divās un vairākās vietās lauztam žoklim šinēšana (lauztam un neievainotam žoklim) (operāciju zālē)
4.726. 29100 Divās un vairākās vietās lauztam žoklim šinēšana (lauztam un neievainotam žoklim un zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas) (operāciju zālē)
4.727. 29101 Divās un vairākās vietās lauztam žoklim šinēšana (lauztam un neievainotam žoklim un zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas un intraorālā ekstrafokālā fiksācija ar Kiršnera stiepli) (operāciju zālē)
4.728. 29113 Žokļa sekvestroektomija
4.729. 29114 Antrotomija
4.730. 29115 Antrotomija ar oroantrālās fistulas slēgšanu diametrā līdz 1,0 cm
4.731. 29116 Antrotomija ar oroantrālās fistulas slēgšanu diametrā virs 1 cm (ar dubultlēveriem)
4.732. 29117 Antrotomija ar lēveriem no vestibulum oris un cietām aukslējām
4.733. 29118 Atvērta žokļa dobuma plastiska noslēgšana ar vienkāršas smaganu plastikas palīdzību
4.734. 29119 Žokļa kaulu trepanācija
4.735. 29128 Fisurālas cistas ekstirpācija
4.736. 29129 Radikulāras cistas ekstirpācija bez sakņu gala rezekcijas diametrā līdz 2 cm
4.737. 29130 Radikulāras cistas ekstirpācija bez sakņu gala rezekcijas diametrā virs 2 cm
4.738. 29131 Radikulāras cistas ekstirpācija ar viensakņu zoba gala rezekciju
4.739. 29133 Radikulāras cistas ekstirpācija ar dzerokļu sakņu galu rezekciju
4.740. 29135 Radikulāras cistas ekstirpācija ar zobu saknes gala rezekciju ar retrogrādu plombēšanu viensakņu zobiem un dzerokļiem
4.741. 29140 Cistektomija (cistai diametrā virs 2 cm) un dobuma aizpildīšana ar kaulu autotransplātu
4.742. 29141 Cistektomija (cistai diametrā virs 2 cm) un dobuma aizpildīšana ar mākslīgiem materiāliem
4.743. 29142 Cistektomija (cistai diametrā virs 2 cm) un dobuma aizpildīšana ar augšžokļu un apakšžokļu imobilizāciju
4.744. 29143 Cistotomija pie folikulārām un radikulārām cistām
4.745. 29146 Zemžokļa siekalu dziedzera ekstirpācija
4.746. 29147 Intra orāla siekalu dziedzera fistulas operācija
4.747. 29148 Extra orāla siekalu fistulas slēgšana
4.748. 29149 Siekalu dziedzera intra orāla siekalakmens izņemšana no izvada
4.749. 29150 Siekalu dziedzera intra orāla siekalakmens izņemšana no dziedzera
4.750. 29151 Pieauss siekalu dziedzera ekstirpācija, subtotāla vai totāla rezekcija, siekalu dziedzera cistas ekstirpācija, ieskaitot reģionālās limfatiskās sistēmas izņemšanu, saglabājot sejas nerva (n. facialis) zarus
4.751. 29155 Vanaha operācija
4.752. 29157 Neiralģiju ķirurģiskās ārstēšanas metode – neirekserēze
4.753. 29158 Neiralģiju ķirurģiskās ārstēšanas metode – atveres dekompresija
4.754. 29159 Neiralģiju ķirurģiskās ārstēšanas metode – kanāla dekompresija
4.755. 29165 Nerva traumas gadījumā – intrafascikulāra šuve (apvalks vesels, šuve uz fascikuliem)
4.756. 29166 Nerva traumas gadījumā – epineirālā šuve (nerva apvalka šuve)
4.757. 29168 Odontomas un osteomas izņemšana
4.758. 29169 Hemangiomas un limfangiomas ekstirpācija
4.759. 29171 Dziļi novietoto veidojumu izgriešana (kakla cista, dermoīda cista)
4.760. 29172 Augšžokļa vai apakšžokļa processus alveolaris daļas nokalšana
4.761. 29173 Augšžokļa vai apakšžokļa vienas puses daļas rezekcija
4.762. 29174 Augšžokļa vai apakšžokļa vienas puses daļas rezekcija ar radikālu reģionālās limfātiskās sistēmas izņemšanu
4.763. 29175 Visa augšžokļa vai apakšžokļa rezekcija
4.764. 29180 Apakšžokļa zaru osteotomija
4.765. 29181 Mēles daļas vai pilna mēles rezekcija
4.766. 29188 Alveolārā izauguma kaulu rezekcija, lai sagatavotu vietu zobu protēzei priekšzobu rajonā vai vienā žokļa pusē (patstāvīgi sniegta palīdzība vienā seansā)
4.767. 29189 Mutes dobuma pamatnes vai vestibulum plastika priekšzobu rajonā vai vienā žokļa pusē
4.768. 29190 Tuber plastika vienā pusē
4.769. 29196 Mēles saitītes atbrīvošana ar Z plastiku
4.770. 29197 Mēles saitītes atbrīvošana ar brīvas ādas transplantāciju
4.771. 29198 Deguna plastika – osteotomija
4.772. 29199 Deguna plastika – osteotomija ar deguna starpsienas korekciju
4.773. 29200 Zygomatico orbitales kompleksa deformācija – orbītas pamata plastika, korekcijas
4.774. 29204 Rētas izgriešana ar vietējo audu plastiku no blakus esošajām topogrāfiskajām zonām
4.775. 29205 Mīksto audu defektu aizvietošana ar blakus esošajiem audiem
4.776. 29206 Mīksto audu defektu aizvietošana ar audiem no attāliem rajoniem
4.777. 29207 Mīksto audu defektu aizvietošana sejas rajonā ar lēveri uz asinsvadu kājiņas
4.778. 29208 Mīksto audu defektu aizvietošana no citām ķermeņa daļām
4.779. 29209 Rētu izgriešana, lietojot brīvās ādas plastikas metodi
4.780. 29224 Vienas puses vai frontālā rajona kortikotomija
4.781. 29225 Sejas mīmikas muskuļu paralīzes ķirurģiska korekcija – intraorālā miotomija
4.782. 29226 Sejas mīmikas muskuļu paralīzes ķirurģiska korekcija – ādas un zemādas ekscīzija
4.783. 29227 Sejas mīmikas muskuļu paralīzes ķirurģiska korekcija – mioplastika ar m. Masseter
4.784. 29228 Sejas mīmikas muskuļu paralīzes ķirurģiska korekcija – mioplastika ar m. temporalis
4.785. 29229 Sejas mīmikas muskuļu paralīzes ķirurģiska korekcija – nerva mikroķirurģiska atjaunošana
4.786. 29230 Sejas mīmikas muskuļu paralīzes ķirurģiska korekcija – blephororrhaphia
4.787. 29235 Transplantātu ņemšana: kaula materiāls (crista iliaca anterior, superior, lamina corticalis)
4.788. 29236 Transplantātu ņemšana – riba
4.789. 29237 Transplantātu ņemšana – brīvā āda
4.790. 29238 Ekspandera ielikšana
4.791. 29239 Ekspandera izņemšana un plastika ar izstieptiem audiem
4.792. 29240 Kontūrplastika sejas rajonā ar auto, allo, mākslīgo transplantātu
4.793. 29257 Viena zoba implanta ielikšana
4.794. 29258 Viena zoba implanta ielikšana augšžoklī ar antrotomiju deguna blakusdobuma sagatavošanai
4.795. 30001 Mugurkaula skoliozes operācija (bez implanta vērtības)
4.796. 30006 Mugurkaula fiksācija traumu u.c. mugurkaula nestabilitātes gadījumos
4.797. 30010 Mugurkaula kanāla dekompresijas spondilodēze ar stabilizāciju (Olbi)
4.798. 30011 Mugurkaulāja fiksācija ar laminektomiju, ar/bez Urbāna ķīļa nokalšanu
4.799. 30012 Mugurkaulāja krūšu-jostas daļas fiksācija bez laminektomijas
4.800. 30013 Mugurkaulāja fiksācija ar laminektomiju, muguras smadzeņu revīziju, radikulolīzi, ar/bez Urbāna ķīļa nokalšanu mikroķirurģiskā tehnikā
4.801. 30020 Priekšējā spondilodēze mugurkaulāja torakālā un/vai jostas daļā
4.802. 30022 Mugurkaulāja kakla daļas mugurējā fiksācija
4.803. 30027 Astes kaula rezekcija
4.804. 30028 Hallo aparāta uzlikšana
4.805. 30029 Mugurkaulāja audzēju izņemšana
4.806. 30030 Implanta izņemšana no mugurkaula
4.807. 30031 Izgulējuma plastika
4.808. 30059 Hemifasetektomija, hemilaminektomija ar diskektomiju vai epineirālo saistaudu pārdalīšanu, radikulolīzi, nervu saknīšu dekompresiju, muguras smadzeņu revīziju un intra/ekstra durālo audzēju izņemšana, reoperācija pēc diskektomijas mikroķirurģiskā tehnikā
4.809. 30065 Mugurkaulāja krūšu daļas torakoskopiskas operācijas
4.810. 31002 Pleiras drenas uzlikšana ar ribas rezekciju
4.811. 31003 Starpribu artērijas nošūšana
4.812. 31005 Videnes drenāža
4.813. 31006 Mugurējās videnes drenāža ar ribu rezekciju
4.814. 31007 Torakotomija diagnostiskiem nolūkiem, ieskaitot audu ņemšanu, un torakotomija ar sirds masāžu
4.815. 31008 Bronhiālās artērijas liģēšana
4.816. 31009 Krūšu limfātiskā vada bojājuma apšūšana
4.817. 31010 Bronhotomija svešķermeņa vai audzēja izņemšanai
4.818. 31015 Pneimotomija
4.819. 31016 Plaušas svešķermeņa evakuācija
4.820. 31017 Plaušu ievainojuma nošūšana
4.821. 31018 Daivas bronha plīsuma nošūšana
4.822. 31019 Galvenā bronha plīsuma nošūšana
4.823. 31020 Trahejas bifurkācijas, trahejas plīsuma nošūšana
4.824. 31021 Galvenā un citu bronhu pārrāvuma plastiska rekonstrukcija
4.825. 31022 Svešķermeņa izņemšana no krūšu sienas
4.826. 31023 Krūšu sienas veidojuma ekstirpācija. Torakotomija
4.827. 31024 Krūšu sienas plastika
4.828. 31030 Ribas rezekcija
4.829. 31031 Divu vai vairāku ribu rezekcija
4.830. 31032 Krūšu sienas ekstenzijas uzlikšana
4.831. 31033 Krūšu kaula lūzuma fiksācija
4.832. 31034 Vienas vai vairāku ribu fiksācija lūzuma gadījumā
4.833. 31035 Torakoplastika
4.834. 31036 Margināla plaušu rezekcija
4.835. 31037 Divu vai vairāku segmentu atipiska rezekcija
4.836. 31038 Tipiska plaušas segmenta rezekcija
4.837. 31039 Divu vai vairāku plaušas segmentu tipiska rezekcija
4.838. 31045 Lobektomija
4.839. 31046 Lobektomija ar videnes limfātisko mezglu ekstirpāciju
4.840. 31047 Lobektomija ar cirkulāru galvenā bronha rezekciju
4.841. 31048 Lobektomija ar ķīļveida galvenā bronha rezekciju
4.842. 31049 Lobektomija ar galvenā bronha cirkulāru un asinsvada marginālu rezekciju
4.843. 31050 Lobektomija ar asinsvada un galvenā bronha cirkulāru rezekciju
4.844. 31051 Lobektomija ar marginālu asinsvada rezekciju
4.845. 31052 Lobektomija un segmentārā rezekcija
4.846. 31053 Lobektomija ar perikarda rezekciju
4.847. 31054 Bilobektomija
4.848. 31055 Bilobektomija un asinsvadu rezekcija
4.849. 31056 Pneimonektomija
4.850. 31057 Paplašināta pneimonektomija – perikarda rezekcija, limfātisko mezglu ekstripācija no videnes
4.851. 31058 Pneimonektomija ar marginālu asinsvadu rezekciju
4.852. 31065 Pleiras skarifikācija
4.853. 31066 Pleiras telpas saaugumu pārdalīšana
4.854. 31067 Asins recekļa evakuācija no pleiras telpas
4.855. 31068 Retorakotomija un hemostāze
4.856. 31069 Pleirektomija
4.857. 31070 Pleirektomija un plaušu margināla rezekcija
4.858. 31071 Pleirolobektomija
4.859. 31072 Pleirobilobektomija
4.860. 31073 Pleiropneimonektomija
4.861. 31074 Pneimonlobektomija ar diafragmas un krūšu sienas bloka rezekciju
4.862. 31080 Traheo (bronho) – barības vada fistulas ekstirpācija
4.863. 31081 Traheo (bronho) – barības vada fistulas ekstirpācija un lobektomija
4.864. 31082 Trahejas cirkulāra rezekcija ar torakālo pieeju
4.865. 31083 Trahejas bifurkācijas rezekcija
4.866. 31084 Trahejas cirkulāra rezekcija ar kakla pieeju
4.867. 31085 Trahejas ķīļveida rezekcija ar torakālu pieeju
4.868. 31086 Trahejas ķīļveida rezekcija ar kakla pieeju
4.869. 31087 Trahejas cirkulāra rezekcija ar sternotomijas griezienu
4.870. 31088 Retorakotomija, bronhu fistulas nošūšana
4.871. 31095 Transsternāla un/vai transperikardiāla bronha fistulas nošūšana
4.872. 31096 Retrosternālas strumas ekstirpācija ar kakla pieeju
4.873. 31097 Mediastinoskopija ar videnes limfātisko mezglu biopsiju
4.874. 31098 Videnes veidojuma ekstirpācija
4.875. 31099 Videnes veidojumu ekstirpācija un plaušu audu rezekcija
4.876. 31105 Diafragmas rezekcija
4.877. 31106 Diafragmas nošūšana
4.878. 31107 Veca diafragmas traumatiska bojājuma nošūšana
4.879. 31108 Diafragmas plīsuma nošūšana un liesas ekstirpācija un kuņģa–zarnu rezekcija
4.880. 31115 Sternotomija – videnes tumora ekstirpācija
4.881. 31116 Sternotomija – tauriņveida dziedzera ekstirpācija
4.882. 31117 Sternotomija ar traheotomiju
4.883. 31118 Transtorakāla trunkulāra vagotomija
4.884. 31119 Torakotomija un ezofagomiotomija
4.885. 31125 Barības vada divertikula rezekcija ar torakālu pieeju
4.886. 31126 Barības vada leiomiomas ekstirpācija
4.887. 31127 Barības vada plīsuma nošūšana ar torakālu pieeju
4.888. 31128 Barības vada divertikula rezekcija un plīsuma nošūšana ar kakla pieeju
4.889. 31129 Barības vada ekstirpācija
4.890. 31130 Barības vada stenta implantācija bez stenta vērtības
4.891. 31137 Barības vada ekstirpācija ar sekojošu barības vada–kuņģa anastamozes vai barības vada–zarnu anastamozes veidošanu
4.892. 31138 Barības vada apejas anastamozes veidošana ar kuņģi
4.893. 31139 Antesternāla barības vada anastamoze
4.894. 31145 Torakoskopija ar biopsiju
4.895. 31146 Torakoskopiska krūšu sienas tumora ekstirpācija
4.896. 31147 Torakoskopiska asins recekļa evakuācija
4.897. 31148 Torakoskopiska perikarda divertikula–cistas rezekcija
4.898. 31149 Torakoskopiska margināla plaušu audu rezekcija
4.899. 31150 Torakoskopiska pleirektomija
4.900. 31151 Torakoskopiska videnes tumora un bronhogēnas cistas ekstirpācija
4.901. 31152 Videoskopiska Cenkera divertikula rezekcija ar kasetes vērtību
4.902. 31153 Torakoskopiska barības vada mobilizācija
4.903. 31175 Krūšu sienas biopsija
4.904. 31230 Trahejas un bronha balondilatācija pēc stenta ievadīšanas ar vienreizlietojamo balonu
4.905. 32050 Miokarda revaskularizācija, aortokoronārā, mammarokoronārā šuntēšana, atkārtotas (redo) operācijas miokarda revaskularizācijai, sirds audzēju operācijas, vārstuļu plastiskās operācijas, sirds svešķermeņu izņemšana mākslīgajā asinsritē valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
4.906. 32051 Operācija ar mehāniskās sirds pieslēgšanu (Novocor) sistēmu (bez sistēmas vērtības) mākslīgajā asinsritē valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
4.907. 32052 Krūšu aortas (aneirismas plīsuma) operācijas mākslīgajā asinsritē mākslīgajā asinsritē valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
4.908. 32053 Vārstuļu protezēšana, atkārtota (redo) sirds vārstuļu korekcija (protezēšana) mākslīgajā asinsritē valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
4.909. 32054 Miokarda revaskularizācija (aortokoronāra šuntēšana) ar vārstuļa protezēšanu mākslīgajā asinsritē valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
4.910. 32055 Miokarda revaskularizācija (mammarokoronāra šuntēšana) mākslīgajā asinsritē valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca". Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 32065.
4.911. 32070 Sirds operācija bez mākslīgās asinsrites – torakotomija, slēgta komisurotomija, videnes audzēja operācija, iedzimtās sirds kaites korekcijas, krūšu kurvja vai sirds trauma, perikarda operācijas, resternotomija
4.912. 32075 Sarežģītu iedzimtu sirdskaišu korekcija mākslīgajā asinsritē, vārstuļu protezēšana, vārstuļu plastiskās operācijas, sirds audzēju operācijas, atkārtotas (redo) operācijas valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
4.913. 32080 Sirds operācija bez mākslīgās asinsrites – torakotomija, videnes audzēja operācija, iedzimtās sirdskaites korekcijas, krūšu kurvja vai sirds trauma, perikarda operācijas valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
4.914. 32090 Sirds transplantācijas operācija
4.915. 32091 Donora sirds paņemšana un sagatavošana transplantācijai
4.916. 50118 Tieša intraarteriāla embolizācija vai trombolīze, pielietojot mikrokatetru
4.917. 50119 Dobās vēnas filtra implantācija
4.918. 50120 Perkutāna translumināla angioplastija, stentēšana
4.919. 50123 Arteriovenozu malformāciju embolizācija galvas un muguras smadzenēs
4.920. 50131 Galvas smadzeņu aneirismas embolizācija, lietojot mikrokateru
4.921. 50145 Perkutāna transhepatiska žultsvadu drenāža (ar vienreizlietojamo žults un aizkuņģa dziedzera drenāžas komplektu)
4.922. 50146 Perkutāna transhepatiska žultsvadu dilatācija
4.923. 50720 US kontrolē izdarīta punkcija ar aspirācijas biopsiju vai audzēju lokalizācijas marķēšanu
4.924. 50721 Endokavitālā punkcijas biopsija US kontrolē
4.925. 50722 US kontrolē izdarīta "core" biopsija (bez biopsijas adatas un ierīces vērtības)
4.926. 50724 Šķidrumu kolekciju (abscesu, cistu, hematomu) perkutāna drenāža bez drenāžas komplekta vērtības
4.927. 60072 Perkutāna koronārā intervence ar angioplastiju stacionārā un dienas stacionārā
4.928. 60073 Perkutāna koronārā intervence ar stentu sistēmas implantāciju stacionārā un dienas stacionārā
4.929. 60074 Perkutāna koronārā intervence ar stentu sistēmas implantāciju, izmantojot papildus revaskularizācijas ierīces stacionārā un dienas stacionārā

5. No valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo ķīmijterapijas shēmu saraksts ļaundabīgajiem audzējiem:

5.1. Onkoloģijas ķīmijterapijas shēmas:

Nr. p. k. Manipulācijas kods Medikaments, shēma Medikamenti ATĶ kods Devas Viena kursa ilgums ER PP
5.1.1. C00-C14 Lūpas, mutes dobuma un rīkles ļaundabīgi audzēji
5.1.1.1. 61000 MTX Methotrexatum L01BA01 60mg/m2 i/v 1. diena 7 dienas III
5.1.1.2. 61001 CDDP_3 Cisplatinum L01XA01 75mg/m2 i/v 1. diena 7 dienas A I
5.1.1.3. 61002 PF_1 Cisplatinum L01XA01 100mg/m2 i/v 1. diena 28 dienas A I
Fluorouracilum L01BC02 1000mg/m2 i/v 1.-5. diena 28 dienas
5.1.1.4. 61003 Cetux_1 Cetuximabum L01XC06 400mg/m2 i/v 1. diena, tad sekojoši lieto shēmu Cetux_2 7 dienas III
5.1.1.5. 61004 Cetux_2 Cetuximabum L01XC06 Tikai pēc shēmas Cetux_1: 250mg/m2 1. diena 7 dienas III
5.1.1.6. 61005 Docetaxel_1 Docetaxelum L01CD02 40mg/m2 i/v 1. diena 7 dienas III
5.1.1.7. 61006 Docetaxel_2 Docetaxelum L01CD02 100mg/m2 i/v 1. diena 21 diena III
5.1.1.8. 61007 TP Cisplatinum L01XA01 75mg/m2 i/v 1. diena 21 diena A I
Docetaxelum L01CD02 75mg/m2 i/v 1. diena 21 diena
5.1.2. C15 Barības vada ļaundabīgs audzējs
5.1.2.1. 61008 CF_1 Cisplatinum L01XA01 75mg/m2 i/v 1. diena 28 dienas A I
Fluorouracilum L01BC02 1000mg/m2 i/v 1.-4. diena 28 dienas
5.1.2.2. 61009 PC_1 Paclitaxelum L01CD01 60mg/m2 i/v 1., 8., 15., 22. diena 28 dienas I
Cisplatinum L01XA01 75mg/m2 i/v 1. diena 28 dienas A
5.1.2.3. 61010 CF_2 Cisplatinum L01XA01 80mg/m2 i/v 1. diena 21 diena A I
Fluorouracilum L01BC02 1000mg/m2 i/v 1.-4. diena 21 diena
5.1.2.4. 61011 CP_1 Carboplatinum L01XA02 600mg i/v 1. dienā 21 diena V II
Paclitaxelum L01CD01 150mg/m2 i/v 1. diena 21 diena
5.1.2.5. 61012 CI Cisplatinum L01XA01 30mg/m2 i/v 1., 8., 21. diena 21 diena A I
Irinotecanum L01XX19 65mg/m2 i/v 1., 8. diena 21 diena V
5.1.2.6. 61013 CEF Cisplatinum L01XA01 60mg/m2 i/v 1. diena 21 diena A I
Epirubicinum L01DB03 50mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V
Fluorouracilum L01BC02 200mg/m2 i/v 1.-21. diena 21 diena
5.1.2.7. 61014 OFL Oxaliplatinum L01XA03 85mg/m2 i/v 1. diena 14 dienas V II
Fluorouracilum L01BC02 2600mg/m2 i/v 1. diena 14 dienas
Leucovorinum
(Calcii folinatum)
V03AF03 200mg/m2 i/v 1.,2. diena 14 dienas
5.1.3. C16 Kuņģa ļaundabīgs audzējs
5.1.3.1. 61015 EFC Epirubicinum L01DB03 50mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V I
Cisplatinum L01XA01 60mg/m2 i/v 1. diena 21 diena A
Fluorouracilum L01BC02 200mg/m2 i/v 1.-21. diena 21 diena
5.1.3.2. 61016 ELF Leucovorinum
(Calcii folinatum)
V03AF03 300mg/m2 i/v 1.-3. diena 28 dienas III
Etoposidum L01CB01 120mg/m2 i/v 1.-3. diena 28 dienas
Fluorouracilum L01BC02 500mg/m2 i/v 1.-3. diena 28 dienas
5.1.3.3. 61017 DFC Docetaxelum L01CD02 75mg/m2 i/v 1. diena 21 diena I
Cisplatinum L01XA01 60mg/m2 i/v 1. diena 21 diena A
Fluorouracilum L01BC02 750mg/m2 i/v 1.-5. diena 21 diena
5.1.4. C17 Tievās zarnas ļaundabīgs audzējs (karcinoīdi), C26 Ļaundabīgs audzējs pārējos un neprecīzi definētos gremošanas orgānos, D37 Mutes dobuma un gremošanas orgānu audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu
5.1.4.1. 61018 INF-α_1 Interferonum alfa L03AB 10x106 IU s/c III
5.1.5. C17 Tievās zarnas ļaundabīgs audzējs (adenokarcinoma)
5.1.5.1. 61019 FOLFOX Oxaliplatinum L01XA03 85mg/m2 i/v 1. diena 14 dienas V II
Fluorouracilum L01BC02 400mg/m2 bolus un 600mg/m2 22h infūzija 1.,2. diena 14 dienas
Leucovorinum
(Calcii folinatum)
V03AF03 200mg/m2 i/v 1.,2. diena 14 dienas
5.1.5.2. 61020 FOLFIRI_1 Irinotecanum L01XX19 180mg/m2 i/v 1. diena 14 dienas V II
Fluorouracilum L01BC02 400mg/m2 bolus 1. diena un 2400mg/m2 46h infūzija 14 dienas
Leucovorinum
(Calcii folinatum)
V03AF03 400mg/m2 i/v 1. diena 14 dienas
5.1.6. C18 Resnās zarnas ļaundabīgs audzējs, C19 Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma ļaundabīgs audzējs, C20 Taisnās zarnas ļaundabīgs audzējs
5.1.6.1. 61019 FOLFOX Oxaliplatinum L01XA03 85mg/m2 i/v 1. diena 14 dienas V II
Fluorouracilum L01BC02 400mg/m2 bolus un 600mg/m2 22h infūzija 1., 2. diena 14 dienas
Leucovorinum
(Calcii folinatum)
V03AF03 200mg/m2 i/v 1., 2. diena 14 dienas
5.1.6.2. 61021 FL_1 Fluorouracilum L01BC02 425mg/m2 i/v 1.-5. diena 28 dienas III
Leucovorinum
(Calcii folinatum)
V03AF03 20mg/m2 i/v 1.-5. diena 28 dienas
5.1.6.3. 61023 FOLFIRI_2 Irinotecanum L01XX19 180mg/m2 i/v 1. diena 14 dienas V II
Fluorouracilum L01BC02 3000mg/m2 46h infūzija 1. diena 14 dienas
Leucovorinum
(Calcii folinatum)
V03AF03 200mg/m2 i/v 1. diena 14 dienas
5.1.6.4. 61024 Capecitabin Capecitabinum L01BC06 1250mg/m2 p/o 2 reizes dienā 1.-14. diena 21 diena III
5.1.6.5. 61025 CapeOX Oxaliplatinum L01XA03 130mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V II
Capecitabinum L01BC06 1250mg/m2 p/o 2 reizes dienā 1.-14. diena 21 diena
5.1.6.6. 61026 Oxaliplatin Oxaliplatinum L01XA03 130mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V II
5.1.6.7. 61027 Irinotecan Irinotecanum L01XX19 350mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V II
5.1.6.8. 61028 Tegafur Tegafurum L01BC03 30mg/kg p/o 1.-28. diena 35 dienas
5.1.7. C21 Tūpļa (anus) un tūpļa kanāla (canalis analis) ļaundabīgs audzējs
5.1.7.1. 61002 PF_1 Cisplatinum L01XA01 100mg/m2 i/v 1. diena 28 dienas A I
Fluorouracilum L01BC02 1000mg/m2 i/v 1.-5. diena 28 dienas
5.1.7.2. 61029 FM Fluorouracilum L01BC02 750mg/m2 i/v 1.-5. diena vai 28 dienas III
1000mg/m2 i/v 1.-4. diena 28 dienas
Mitomycinum L01DC03 15mg/m2 i/v 1. diena 28 dienas
5.1.8. C22 Aknu un intrahepātisko žultsvadu ļaundabīgs audzējs
5.1.8.1. 61031 DOX_1 Doxorubicinum L01DB01 75mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V II
5.1.8.2. 61032 5-FU/INF-α Fluorouracilum L01BC02 200mg/m2 i/v 1.-21. diena 28 dienas III
Interferonum alfa L03AB 4x106 IU s/c 1.-3. diena 28 dienas
5.1.8.3. 61033 CDF INF-α Cisplatinum L01XA01 20mg/m2 i/v 1.-4. diena 21 diena A I
Doxorubicinum L01DB01 40mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V
Fluorouracilum L01BC02 400mg/m2 i/v 1.-4. diena 21 diena
Interferonum alfa L03AB 5x106 IU i/v 1.-4. diena 21 diena
5.1.9. C23 Žultspūšļa ļaundabīgs audzējs, C24 Citu un neprecizētu žultsceļu daļu ļaundabīgs audzējs (holangiokarcinoma)
5.1.9.1. 61034 5-FU_1 Fluorouracilum L01BC02 500mg/m2 i/v 1.-5. diena 28 dienas III
5.1.9.2. 61035 GEM/5-FU/LV Gemcitabinum L01BC05 1000mg/m2 i/v 1., 8., 15. diena 28 dienas III
Fluorouracilum L01BC02 600mg/m2 i/v 1., 8., 15. diena 28 dienas
Leucovorinum (Calcii folinatum) V03AF03 20mg/m2 i/v 1., 8., 15. diena 28 dienas
5.1.9.3. 61036 Cape/Gem Capecitabinum L01BC06 1250mg/m2 p/o 2 reizes dienā 1.-14. diena 21 diena III
Gemcitabinum L01BC05 1000mg/m2 i/v 1., 8. diena 21 diena
5.1.10. C25 Aizkuņģa dziedzera ļaundabīgs audzējs
5.1.10.1. 61037 5-FU_2 Fluorouracilum L01BC02 425mg/m2 i/v 1.-3. diena 14 dienas III
5.1.10.2. 61038 Gem_1 Gemcitabinum L01BC05 400mg/m2 i/v 1. diena 7 dienas III
5.1.10.3. 61039 Gem_2 Gemcitabinum L01BC05 1000mg/m2 i/v 1., 8., 15. diena 28 dienas III
5.1.10.4. 61040 CDDP/GEM_1 Cisplatinum L01XA01 25mg/m2 i/v 1., 15. diena 21 diena A I
Gemcitabinum L01BC05 1000mg/m2 i/v 1., 15. diena 21 diena
5.1.10.5. 61041 GE Erlotinibum L01XE03 100mg dienā p/o 28 dienas III
Gemcitabinum L01BC05 1000mg/m2 i/v 1., 8., 15. diena 28 dienas
5.1.11. C30 Deguna dobuma un vidusauss ļaundabīgs audzējs, C31 Deguna blakusdobumu ļaundabīgi audzēji, C32 Balsenes ļaundabīgs audzējs, D38 Vidusauss, elpošanas un krūšu kurvja orgānu audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu
5.1.11.1. 61003 Cetux_1 Cetuximabum L01XC06 400mg/m2 i/v 1. diena, tad sekojoši lieto shēmu Cetux_2 7 dienas III
5.1.11.2. 61004 Cetux_2 Cetuximabum L01XC06 Tikai pēc shēmas Cetux_1: 250mg/m2 1. diena 7 dienas III
5.1.11.3. 61044 CF_3 Cisplatinum L01XA01 100mg/m2 i/v 1. diena 21 diena A I
Fluorouracilum L01BC02 1000mg/m2 i/v 1.-5. diena 21 diena
5.1.11.4. 61045 PC_2 Cisplatinum L01XA01 75mg/m2 i/v 1. diena 21 diena A I
Paclitaxelum L01CD01 175mg/m2 i/v 1. diena 21 diena
5.1.12. C33 Trahejas ļaundabīgs audzējs
5.1.12.1. 61044 CF_3 Cisplatinum L01XA01 100mg/m2 i/v 1. diena 21 diena A I
Fluorouracilum L01BC02 1000mg/m2 i/v 1.-5. diena 21 diena
5.1.13. C34 Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs (nesīkšūnu plaušu vēzis)
5.1.13.1. 61007 TP Cisplatinum L01XA01 75mg/m2 i/v 1. diena 21 diena A I
Docetaxelum L01CD02 75mg/m2 i/v 1. diena 21 diena
5.1.13.2. 61047 CE_1 Cisplatinum L01XA01 80mg/m2 i/v 1. diena 28 dienas A I
Etoposidum L01CB01 100mg/m2 i/v 1.-3. diena 28 dienas
5.1.13.3. 61048 CV Cisplatinum L01XA01 80mg/m2 i/v 1. diena 28 dienas A I
Vinorelbinum L01CA04 30mg/m2 i/v 1.,8. diena 28 dienas
5.1.13.4. 61049 CP_2 Carboplatinum L01XA02 300mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V II
Paclitaxelum L01CD01 200mg/m2 i/v 1. diena 21 diena
5.1.13.5. 61050 CDDP/GEM_2 Cisplatinum L01XA01 80mg/m2 i/v 1. diena 21 diena A I
Gemcitabinum L01BC05 1000mg/m2 i/v 1., 8. diena 21 diena
5.1.13.6. 61051 CBDCA/GEM Carboplatinum L01XA02 300mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V II
Gemcitabinum L01BC05 1000mg/m2 i/v 1., 8. diena 21 diena
5.1.13.7. 61052 CDDP/TAX_1 Cisplatinum L01XA01 80mg/m2 i/v 1. diena 21 diena A I
Paclitaxelum L01CD01 200mg/m2 i/v 1. diena 21 diena
5.1.13.8. 61054 CD_1 Carboplatinum L01XA02 300mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V II
Docetaxelum L01CD02 75mg/m2 i/v 1. diena 21 diena
5.1.13.9. 61055 Docetaxel_4 Docetaxelum L01CD02 75mg/m2 i/v 1. diena 21 diena III
5.1.13.10. 61056 Erlotinib Erlotinibum L01XE03 150mg dienā p/o III
5.1.14. C34 Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs (sīkšūnu plaušu vēzis)
5.1.14.1. 61057 PE Cisplatinum L01XA01 60mg/m2 i/v 1. diena 21 diena A I
Etoposidum L01CB01 120mg/m2 i/v 1.-3. diena 21 diena
5.1.14.2. 61058 CE_2 Carboplatinum L01XA02 300mg/m2 i/v 1. diena 28 dienas V II
Etoposidum L01CB01 120mg/m2 i/v 1.-3. diena 28 dienas
5.1.14.3. 61059 VAC Doxorubicinum L01DB01 50mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V II
Cyclophosphamidum L01AA01 1000mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V
Vincristinum L01CA02 2mg i/v 1. diena 21 diena
5.1.14.4. 61060 TPT Topotecanum L01XX17 1,5mg/m2 i/v 1.-5. diena 21 diena III
5.1.14.5. 61061 TAX Paclitaxelum L01CD01 175mg/m2 i/v 1. diena 21 diena III
5.1.15. C37 Aizkrūtes dziedzera (thymus) ļaundabīgs audzējs
5.1.15.1. 61057 PE Cisplatinum L01XA01 60mg/m2 i/v 1. diena 21 diena A I
Etoposidum L01CB01 120mg/m2 i/v 1.-3. diena 21 diena
5.1.15.2. 61062 CAC Cisplatinum L01XA01 50mg/m2 i/v 1. diena 21 diena A I
Doxorubicinum L01DB01 50mg/m2 i/v 1. dienā 21 diena V
Cyclophosphamidum L01AA01 500mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V
5.1.15.3. 61064 IFF_1 Ifosfamidum L01AA06 1500mg/m2 i/v 1.-5. diena 21 diena V II
5.1.16. C38 Sirds, videnes un pleiras ļaundabīgi audzēji
5.1.16.1. 61031 DOX_1 Doxorubicinum L01DB01 75mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V II
5.1.17. C39 Citas un neprecizētas lokalizācijas elpošanas sistēmas un krūšu dobuma orgānu ļaundabīgi audzēji
5.1.17.1. 61044 CF_3 Cisplatinum L01XA01 100mg/m2 i/v 1. diena 21 diena A I
Fluorouracilum L01BC02 1000mg/m2 i/v 1.-5. diena 21 diena
5.1.17.2. 61045 PC_2 Cisplatinum L01XA01 75mg/m2 i/v 1. diena 21 diena A I
Paclitaxelum L01CD01 175mg/m2 i/v 1. diena 21 diena
5.1.18. C40 Ekstremitāšu kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji, C41 Citas un neprecizētas lokalizācijas kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji
5.1.18.1. 61066 AP Doxorubicinum L01DB01 25mg/m2 i/v 1.-3. diena 21 diena V I
Cisplatinum L01XA01 100mg/m2 i/v 1. diena 21 diena A
5.1.18.2. 61067 IE_1 Ifosfamidum L01AA06 3500mg/m2 i/v 1.-5. diena 21 diena V II
Etoposidum L01CB01 100mg/m2 i/v 1.-5. diena 21 diena
5.1.18.3. 61068 IE_2 Ifosfamidum L01AA06 3000mg/m2 i/v 1.-4. diena 28 dienas V II
Etoposidum L01CB01 75mg/m2 i/v 1.-4. diena 28 dienas
5.1.19. C43 Ļaundabīga ādas melanoma
5.1.19.1. 61069 DTIC Dacarbazinum L01AX04 1000mg/m2 i/v 1. diena 21 diena A I
5.1.20. C44 Citi ļaundabīgi ādas audzēji (metastātisks plakanšūnu vēzis)
5.1.20.1. 61002 PF_1 Cisplatinum L01XA01 100mg/m2 i/v 1. diena 21 diena A I
Fluorouracilum L01BC02 1000mg/m2 i/v 1.-5. diena 21 diena
5.1.21. C45 Mezotelioma, C46 Kapoši sarkoma, C47 Perifērisko nervu un veģetatīvās (autonomās) nervu sistēmas ļaundabīgi audzēji, C48 Retroperitoneālo audu un vēderplēves, C49 Pārējo saistaudu un mīksto audu ļaundabīgi audzēji
5.1.21.1. 61071 DOX_2 Doxorubicinum L01DB01 70mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V II
5.1.21.2. 61072 IFF_2 Ifosfamidum L01AA06 3000mg/m2 i/v 1.-3. diena 21 diena V II
5.1.21.3. 61073 AI Doxorubicinum L01DB01 50mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V II
Ifosfamidum L01AA06 1500mg/m2 i/v 1.-4. diena 21 diena V
5.1.22. C50 Krūts ļaundabīgs audzējs (neoadjuvantā/adjuvantā ķīmijterapija)
5.1.22.1. 61074 CMF_2 Cyclophosphamidum L01AA01 600mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V II
Methotrexatum L01BA01 40mg/m2 i/v 1. diena 21 diena
Fluorouracilum L01BC02 600mg/m2 i/v 1. diena 21 diena
5.1.22.2. 61075 CMF_1 Cyclophosphamidum L01AA01 100mg/m2 p/o 1.-14. diena 28 dienas V II
Methotrexatum L01BA01 40mg/m2 i/v 1., 8. diena 28 dienas
Fluorouracilum L01BC02 600mg/m2 i/v 1., 8. diena 28 dienas
5.1.22.3. 61076 FAC Fluorouracilum L01BC02 500mg/m2 i/v 1. diena 21 diena II
Doxorubicinum L01DB01 50mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V
Cyclophosphamidum L01AA01 500mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V
5.1.22.4. 61077 AC_1 Doxorubicinum L01DB01 60mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V II
Cyclophosphamidum L01AA01 600mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V
5.1.22.5. 61078 A - CMF_1a Doxorubicinum L01DB01 60mg/m2 i/v 1. diena, 4 kursi, tad sekojoši lieto shēmu A-CMF_1b 21 diena V II
5.1.22.6. 61079 A - CMF_1b tikai pēc A-CMF_1a II
Cyclophosphamidum L01AA01 100mg/m2 p/o 1.-14. diena 28 dienas V
Methotrexatum L01BA01 40mg/m2 i/v 1., 8. diena 28 dienas
Fluorouracilum L01BC02 600mg/m2 i/v 1., 8. diena 28 dienas
5.1.22.7. 61080 EC_1 Epirubicinum L01DB03 60mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V II
Cyclophosphamidum L01AA01 600mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V
5.1.22.8. 61081 FEC Fluorouracilum L01BC02 500mg/m2 i/v 1. diena 21 diena II
Epirubicinum L01DB03 100mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V
Cyclophosphamidum L01AA01 500mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V
5.1.22.9. 61082 AC - T_1 Doxorubicinum L01DB01 60mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V II
Cyclophosphamidum L01AA01 600mg/m2 i/v 1. diena, 21 diena V
pēc 4 kursiem sekojoši lieto shēmu AC-T_2
5.1.22.10. 61083 AC - T_2 tikai pēc AC-T_1 III
Paclitaxelum L01CD01 175mg/m2 i/v 1. diena 21 diena
5.1.22.11. 61084 AT_1 Doxorubicinum L01DB01 60mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V II
Paclitaxelum L01CD01 175mg/m2 i/v 1. diena 21 diena
5.1.22.12. 61085 Trast_1 Trastuzumabum L01XC03 4mg/kg i/v 1. diena, sekojošos kursos 2mg/kg i/v 1. diena 7 dienas III
5.1.22.13. 61086 Trast_2 Trastuzumabum L01XC03 8mg/kg i/v 1. diena, sekojošos kursos 6mg/kg i/v 1. diena 21 diena III
5.1.22.14. 61084 AT_1 Doxorubicinum L01DB01 60mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V II
Paclitaxelum L01CD01 175mg/m2 i/v 1. diena 21 diena
5.1.22.15. 61088 TC Docetaxelum L01CD02 75mg/m2 i/v 1. diena 21 diena II
Cyclophosphamidum L01AA01 600mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V
5.1.22.16. 61089 A - D - CMF_1a Doxorubicinum L01DB01 60mg/m2 i/v 1. diena 42 dienas V II
Docetaxelum L01CD02 75mg/m2 i/v 22. diena 42 dienas
5.1.22.17. 61090 A - D - CMF_1b tikai sekojoši A-D-CMF_1a II
Cyclophosphamidum L01AA01 100mg/m2 p/o 1.-14. diena 28 dienas V
Methotrexatum L01BA01 40mg/m2 i/v 1., 8. diena 28 dienas
Fluorouracilum L01BC02 600mg/m2 i/v 1., 8. diena 28 dienas
5.1.22.18. 61091 FEC - D_1 Fluorouracilum L01BC02 600mg/m2 i/v 1. diena 21 diena II
Epirubicinum L01DB03 100mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V
Cyclophosphamidum L01AA01 600mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V
5.1.22.19. 61092 FEC - D_2 tikai sekojoši FEC-D_1 III
Docetaxelum L01CD02 75mg/m2 i/v 1. diena 21 diena
5.1.22.20. 61093 DAC Docetaxelum L01CD02 75mg/m2 i/v 1. diena 21 diena II
Doxorubicinum L01DB01 50mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V
Cyclophosphamidum L01AA01 500mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V
5.1.23. C50 Krūts ļaundabīgs audzējs (metastātiska krūts vēža ķīmijterapija)
5.1.23.1. 61005 Docetaxel_1 Docetaxelum L01CD02 40mg/m2 i/v 1. diena 21 diena III
5.1.23.2. 61024 Capecitabin Capecitabinum L01BC06 1250mg/m2 p/o 2 reizes dienā 1.-14. diena 21 diena III
5.1.23.3. 61031 DOX_1 Doxorubicinum L01DB01 75mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V II

5.1.23.4.

61074 CMF_2 Cyclophosphamidum L01AA01 600mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V II
Methotrexatum L01BA01 40mg/m2 i/v 1. diena 21 diena
Fluorouracilum L01BC02 600mg/m2 i/v 1. diena 21 diena

5.1.23.5.

61075 CMF_1 Cyclophosphamidum L01AA01 100mg/m2 p/o 1.-14. diena 28 dienas V II
Methotrexatum L01BA01 40mg/m2 i/v 1., 8. diena 28 dienas
Fluorouracilum L01BC02 600mg/m2 i/v 1., 8. diena 28 dienas

5.1.23.6.

61076 FAC Fluorouracilum L01BC02 500mg/m2 i/v 1. diena 21 diena II
Doxorubicinum L01DB01 50mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V
Cyclophosphamidum L01AA01 500mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V
5.1.23.7. 61077 AC_1 Doxorubicinum L01DB01 60mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V II
Cyclophosphamidum L01AA01 600mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V
5.1.23.8. 61081 FEC Fluorouracilum L01BC02 500mg/m2 i/v 1. diena 21 diena II
Epirubicinum L01DB03 100mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V
Cyclophosphamidum L01AA01 500mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V
5.1.23.9. 61099 EPI Epirubicinum L01DB03 60-90mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V II
5.1.23.10. 61100 TAX_1 Paclitaxelum L01CD01 175mg/m2 i/v 1. diena 21 diena III
5.1.23.11. 61101 TAX_2 Paclitaxelum L01CD01 80mg/m2 i/v 1. diena 7 dienas III
5.1.23.12. 61102 NVB Vinorelbinum L01CA04 25mg/m2 i/v 1., 8. diena 21 diena III
5.1.23.13. 61103 Capecit/ NVB Capecitabinum L01BC06 1250mg/m2 p/o 2 reizes dienā 1.-14. diena 21 diena III
Vinorelbinum L01CA04 25mg/m2 i/v 1. diena 7 dienas
5.1.23.14. 61106 EC_2 Epirubicinum L01DB03 75-100mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V II
Cyclophosphamidum L01AA01 600-830mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V
5.1.23.15. 61107 AT_2 Doxorubicinum L01DB01 60mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V II
Paclitaxelum L01CD01 125-200mg/m2 i/v 1. diena 21 diena
5.1.23.16. 61108 ET Epirubicinum L01DB03 75-100mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V II
Paclitaxelum L01CD01 125-200mg/m2 i/v 1. diena 21 diena
5.1.23.17. 61109 AD Doxorubicinum L01DB01 60mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V II
Docetaxelum L01CD02 75mg/m2 i/v 1. diena 21 diena
5.1.23.18. 61110 DC Docetaxelum L01CD02 75mg/m2 i/v 1. diena 21 diena III
Capecitabinum L01BC06 950mg/m2 p/o 2 reizes dienā 1.-14. diena 21 diena
5.1.23.19. 61111 ED Epirubicinum L01DB03 75-100mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V II
Docetaxelum L01CD02 75mg/m2 i/v 1. diena 21 diena
5.1.23.20. 61112 Docetaxel_3 Docetaxelum L01CD02 60-100mg/m2 i/v 1. diena 21 diena III
5.1.24. C51 Sieviešu ārējo dzimumorgānu (vulva) ļaundabīgi audzēji
5.1.24.1. 61044 CF_3 Cisplatinum L01XA01 100mg/m2 i/v 1. diena 21 diena A I
Fluorouracilum L01BC02 1000mg/m2 i/v 2.-5. diena 21 diena
5.1.24.2. 61114 CDDP_4 Cisplatinum L01XA01 100mg/m2 i/v 1. diena 21 diena A I
5.1.24.3. 61116 BLEO Bleomycinum L01DC01 10mg/m2 i/v 1.,15. diena 28 dienas III
5.1.24.4. 61117 Topotecan Topotecanum L01XX17 1,5mg/m2 i/v 1.-5. diena 21 diena III
5.1.25. C52 Maksts ļaundabīgs audzējs
5.1.25.1. 61044 CF_3 Cisplatinum L01XA01 100mg/m2 i/v 1. diena 21 diena A I
Fluorouracilum L01BC02 1000mg/m2 i/v 1.-5. diena 21 diena
5.1.25.2. 61118 CDDP_1 Cisplatinum L01XA01 40mg/m2 i/v 1. diena 7 dienas A I
5.1.25.3. 61119 CDDP_2 Cisplatinum L01XA01 50mg/m2 i/v 1. dienā 21 diena A I
5.1.26. C53 Dzemdes kakla ļaundabīgs audzējs
5.1.26.1. 61060 TPT Topotecanum L01XX17 1,5mg/m2 i/v 1.-5. diena 21 diena III
5.1.26.2. 61118 CDDP_1 Cisplatinum L01XA01 40mg/m2 i/v 1. diena 7 dienas A I
5.1.26.3. 61119 CDDP_2 Cisplatinum L01XA01 50mg/m2 i/v 1. diena 21 diena A I
5.1.26.4. 61100 TAX_1 Paclitaxelum L01CD01 175mg/m2 i/v 1. diena 21 diena III
5.1.26.5. 61123 PF_2 Cisplatinum L01XA01 75mg/m2 i/v 1. diena 21 diena A I
Fluorouracilum L01BC02 1000mg/m2 i/v 1.-4. diena 21 diena
5.1.26.6. 61124 CBDCA Carboplatinum L01XA02 400mg/m2 i/v 1. diena 28 dienas V II
5.1.26.7. 61126 CDDP/TPT Cisplatinum L01XA01 50mg/m2 i/v 1. diena 21 diena A I
Topotecanum L01XX17 0,75mg/m2 i/v 1.-3. diena 21 diena
5.1.26.8. 61127 CDDP/TAX_2 Cisplatinum L01XA01 75mg/m2 i/v 1. diena 21 diena A I
Paclitaxelum L01CD01 175mg/m2 i/v 1. diena 21 diena
5.1.26.9. 61128 CP_3 Carboplatinum L01XA02 300mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V II
Paclitaxelum L01CD01 175mg/m2 i/v 1. diena 21 diena
5.1.26.10. 61129 CDDP/GEM_3 Cisplatinum L01XA01 50mg/m2 i/v 1. diena 21 diena A I
Gemcitabinum L01BC05 1000mg/m2 i/v 1., 8. diena 21 diena
5.1.27. C54 Dzemdes ķermeņa ļaundabīgs audzējs
5.1.27.1. 61031 DOX_1 Doxorubicinum L01DB01 75mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V II
5.1.27.2. 61100 TAX_1 Paclitaxelum L01CD01 175mg/m2 i/v 1. diena 21 diena III
5.1.27.3. 61114 CDDP_4 Cisplatinum L01XA01 100mg/m2 i/v 1. diena 21 diena A I
5.1.27.4. 61128 CP_3 Carboplatinum L01XA02 300mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V II
Paclitaxelum L01CD01 175mg/m2 i/v 1. diena 21 diena
5.1.27.5. 61132 CBDCA Carboplatinum L01XA02 600mg i/v 1. diena 28 dienas V II
5.1.27.6. 61134 CD_2 Cisplatinum L01XA01 60mg/m2 i/v 1. diena 21 diena A I
Doxorubicinum L01DB01 60mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V
5.1.27.7. 61135 CDP Cisplatinum L01XA01 50mg/m2 i/v 1. diena 21 diena A I
Doxorubicinum L01DB01 45mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V
Paclitaxelum L01CD01 175mg/m2 i/v 1. diena 21 diena
5.1.28. C55 Neprecizētu dzemdes daļu ļaundabīgs audzējs
5.1.28.1. 61139 IC Ifosfamidum L01AA06 1500mg/m2 i/v 1.-4. diena 21 diena V I
Cisplatinum L01XA01 20mg/m2 i/v 1.-4. diena 21 diena A
5.1.28.2. 61140 CP_4 Carboplatinum L01XA02 600mg i/v 1. diena 21 diena V II
Paclitaxelum L01CD01 175mg/m2 i/v 1. diena 21 diena
5.1.28.3. 61044 CF_3 Cisplatinum L01XA01 100mg/m2 i/v 1. diena 21 diena A I
Fluorouracilum L01BC02 1000mg/m2 i/v 1.-5. diena 21 diena
5.1.29. C56 Olnīcu ļaundabīgs audzējs, C57 Citu un neprecizētu sieviešu dzimumorgānu daļu ļaundabīgs audzējs, D39 Sieviešu dzimumorgānu audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu
5.1.29.1. 61001 CDDP_3 Cisplatinum L01XA01 75mg/m2 i/v 1. diena 21 diena A I
5.1.29.2. 61039 Gem_2 Gemcitabinum L01BC05 1000mg/m2 i/v 1., 8., 15. diena 21 diena III
5.1.29.3. 61051 CBDCA/GEM Carboplatinum L01XA02 300mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V II
Gemcitabinum L01BC05 1000mg/m2 i/v 1., 8. diena 21 diena
5.1.29.4. 61054 CD_1 Carboplatinum L01XA02 300mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V II
Docetaxelum L01CD02 75mg/m2 i/v 1. diena 21 diena
5.1.29.5. 61055 Docetaxel_4 Docetaxelum L01CD02 75mg/m2 i/v 1. diena 21 diena III
5.1.29.6. 61060 TPT Topotecanum L01XX17 1,5mg/m2 i/v 1.-5. diena 21 diena III
5.1.29.7. 61100 TAX_1 Paclitaxelum L01CD01 175mg/m2 i/v 1. diena 21 diena III
5.1.29.8. 61101 TAX_2 Paclitaxelum L01CD01 80mg/m2 i/v 1. diena 7 dienas III
5.1.29.9. 61129 CDDP/GEM_3 Cisplatinum L01XA01 50mg/m2 i/v 1. diena 21 diena A I
Gemcitabinum L01BC05 1000mg/m2 i/v 1., 8. diena 21 diena
5.1.29.10. 61132 CBDCA_1 Carboplatinum L01XA02 600mg i/v 1. diena 21 vai 28 dienas V II
5.1.29.11. 61140 CP_4 Carboplatinum L01XA02 600mg i/v 1. diena 21 diena V II
Paclitaxelum L01CD01 175mg/m2 i/v 1. diena 21 diena
5.1.29.12. 61143 VP-16 Etoposidum L01CB01 100mg/m2 p/o 1.-14. diena 21 diena III
5.1.29.13. 61144 EP Cisplatinum L01XA01 20mg/m2 i/v 1.-5. diena 21 diena A I
Etoposidum L01CB01 100mg/m2 i/v 1.-5. diena 21 diena
5.1.29.14. 61146 FL_2 Fluorouracilum L01BC02 375mg/m2 i/v 1.-5. diena 28 dienas III
Leucovorinum (Calcii folinatum) V03AF02 50mg/m2 i/v 1.-5. diena 28 dienas
5.1.29.15. 61154 Etoposid Etoposidum L01CB01 100mg/m2 p/o 1.-14. diena 21 diena III
5.1.29.16. 61156 Ifosfamid Ifosfamidum L01AA06 2000mg/m2 i/v 1.-5. diena 21 diena V II
5.1.29.17. 61157 BEP Cisplatinum L01XA01 20mg/m2 i/v 1.-5. diena 21 diena A I
Etoposidum L01CB01 100mg/m2 i/v 1.-5. diena 21 diena
Bleomycinum L01DC01 30mg/m2 i/v 1., 8., 15. diena 21 diena
5.1.29.18. 61158 VIP_1 Ifosfamidum L01AA06 1200mg/m2 i/v 1.-5. diena 21 diena V I
Etoposidum L01CB01 75mg/m2 i/v 1.-5. diena 21 diena
Cisplatinum L01XA01 20mg/m2 i/v 1.-5. diena 21 diena A
5.1.30. C58 Placentas ļaundabīgs audzējs
5.1.30.1. 61159 Dac Dactinomycinum L01DA01 1,25mg/m2 i/v 1. diena 14 dienas III
5.1.30.2. 61160 ML Methotrexatum L01BA01 50mg/m2 i/m 1.,3.,5.,7. diena 14 dienas III
Leucovorinum (Calcii folinatum) V03AF03 15mg/m2 i/v 2.,4.,6.,8. diena 14 dienas
5.1.30.3. 61161 EA Etoposidum L01CB01 100mg/m2 i/v 1.-3. diena 7 dienas III
Dactinomycinum L01DA01 0,5mg/m2 i/v 1.-3. diena 7 dienas
5.1.30.4. 61162 EMA-CO Etoposidum L01CB01 100mg/m2 i/v 1., 2. diena 14 dienas II
Methotrexatum L01BA01 100mg/m2 bolus 1. diena un 200mg/m2 i/v 1. diena 14 dienas
Dactinomycinum L01DA01 0,5mg/m2 i/v 1., 2. diena 14 dienas
Leucovorinum (Calcii folinatum) V03AF03 15mg/m2 i/v 2 reizes dienā 2., 3. diena 14 dienas
Vincristinum L01CA02 1mg/m2 i/v 8. diena 14 dienas
Cyclophosphamidum L01AA01 600mg/m2 i/v 8. diena 14 dienas V
5.1.30.5. 61163 EP/EMA Cisplatinum L01XA01 75mg/m2 i/v 1. diena 14 dienas A I
Etoposidum L01CB01 150mg/m2 i/v 1. diena 14 dienas
Etoposidum L01CB01 100mg/m2 i/v 8., 9. diena 14 dienas III
Methotrexatum L01BA01 100mg/m2 bolus 8. diena un 200mg/m2 i/v 8. diena 14 dienas
Dactinomycinum L01DA01 0,5mg/m2 i/v 8., 9. diena 14 dienas
Leucovorinum (Calcii folinatum) V03AF03 15mg/m2 i/v 2 reizes dienā 9., 10. diena 14 dienas
5.1.31. C60 Dzimumlocekļa ļaundabīgs audzējs
5.1.31.1. 61164 CMV Cisplatinum L01XA01 75mg/m2 i/v 1. diena 21 diena A I
Methotrexatum L01BA01 25mg/m2 i/v 1.,8. diena 21 diena
Bleomycinum L01DC01 10mg/m2 i/v 1.,8. diena 21 diena
5.1.31.2. 61165 PF_3 Cisplatinum L01XA01 100mg/m2 i/v 1. diena 28 dienas A I
Fluorouracilum L01BC02 1000mg/m2 i/v 1.-4. diena 28 dienas
5.1.31.3. 61166 VBM Vincristinum L01CA02 1mg i/v 1. diena 7 dienas III
Bleomycinum L01DC01 30mg i/m 1. diena 7 dienas
Methotrexatum L01BA01 30mg p/o 3. diena 7 dienas
5.1.32. C61 Prostatas ļaundabīgs audzējs
5.1.32.1. 61167 MP Mitoxantronum L01DB07 12mg/m2 i/v 1. diena 21 diena III
Prednisolonum H02AB06 5mg 2 reizes dienā p/o 1. diena 21 diena
5.1.32.2. 61168 DP Docetaxelum L01CD02 75mg/m2 i/v 1. diena 21 diena III
Prednisolonum H02AB06 5mg 2 reizes dienā p/o 1. diena 21 diena
5.1.33. C62 Sēklinieku ļaundabīgs audzējs (neseminoma), C63 Citu un neprecizētu vīriešu dzimumorgānu daļu ļaundabīgs audzējs (terapija atkarībā no audzēja morfoloģijas), D40 Vīriešu dzimumorgānu audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu
5.1.33.1. 61144 EP Cisplatinum L01XA01 20mg/m2 i/v 1.-5. diena 21 diena A I
Etoposidum L01CB01 100mg/m2 i/v 1.-5. diena 21 diena
5.1.33.2. 61157 BEP Cisplatinum L01XA01 20mg/m2 i/v 1.-5. diena 21 diena A I
Etoposidum L01CB01 100mg/m2 i/v 1.-5. diena 21 diena
Bleomycinum L01DC01 30mg i/v 1.,8.,15. diena 21 diena
5.1.33.3. 61158 VIP_1 Ifosfamidum L01AA06 1200mg/m2 i/v 1.-5. diena 28 dienas V I
Etoposidum L01CB01 75mg/m2 i/v 1.-5. diena 28 dienas
Cisplatinum L01XA01 20mg/m2 i/v 1.-5. diena 28 dienas A
5.1.34. C62 Sēklinieku ļaundabīgs audzējs (seminoma)
5.1.34.1. 61124 CBDCA Carboplatinum L01XA02 400mg/m2 i/v 1. diena 28 dienas V II
5.1.34.2. 61144 EP Cisplatinum L01XA01 20mg/m2 i/v 1.-5. diena 21 diena A I
Etoposidum L01CB01 100mg/m2 i/v 1.-5. diena 21 diena
5.1.34.3. 61174 VIP_2 Ifosfamidum L01AA06 1200mg/m2 i/v 1.-5. diena 28 dienas V I
Etoposidum L01CB01 100mg/m2 i/v 1.-5. diena 28 dienas
Cisplatinum L01XA01 20mg/m2 i/v 1.-5. diena 28 dienas A
5.1.35. C64 Nieres ļaundabīgs audzējs, izņemot nieres bļodiņu, C68 Citu un neprecizētu urīnizvadorgānu daļu ļaundabīgs audzējs (terapija atkarībā no audzēja morfoloģijas), D41 Urīnizvadorgānu audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu
5.1.35.1. 61175 INF-α_2 Interferonum alfa L03AB 12x106 IU s/c
5.1.36. C65 Nieres bļodiņas ļaundabīgs audzējs, C66 Urīnvada ļaundabīgs audzējs, C67 Urīnpūšļa ļaundabīgs audzējs
5.1.36.1. 61176

MVAC

Methotrexatum L01BA01 30mg/m2 i/v 1.,15.,22. diena 35 dienas I
Vinblastinum L01CA01 3mg/m2 i/v 1.,15.,22. diena 35 dienas
Doxorubicinum L01DB01 30mg/m2 i/v 1. diena 35 dienas V
Cisplatinum L01XA01 70mg/m2 i/v 2. diena 35 dienas A
5.1.36.2. 61177

CDDP/GEM_4

Cisplatinum L01XA01 70mg/m2 i/v 2. diena 28 dienas A I
Gemcitabinum L01BC05 1000mg/m2 i/v 1., 8., 15. diena 28 dienas
5.1.37. C69 Acs un acs palīgorgānu ļaundabīgs audzējs (terapija atkarībā no audzēja morfoloģijas- melanoma, sarkoma)
5.1.37.1. 61069

DTIC

Dacarbazinum L01AX04 1000mg/m2 i/v 1. diena 21 diena A I
5.1.37.2. 61071

DOX_2

Doxorubicinum L01DB01 70mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V II
5.1.37.3. 61072

IFF_2

Ifosfamidum L01AA06 3000mg/m2 i/v 1.-3. diena 21 diena V II
5.1.37.4. 61073

AI

Doxorubicinum L01DB01 50mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V II
Ifosfamidum L01AA06 1500mg/m2 i/v 1.-4. diena 21 diena V
5.1.38. C70 Smadzeņu apvalku ļaundabīgs audzējs, C71 Galvas smadzeņu ļaundabīgs audzējs, C72 Muguras smadzeņu, kraniālo nervu un citu centrālās nervu sistēmas daļu ļaundabīgs audzējs, D42 Smadzeņu apvalku audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu, D43 Smadzeņu un centrālās nervu sistēmas audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu
5.1.38.1. 61182

PCV

Procarbazinum L01XB01 110mg/m2 p/o 8.-21. diena 42 dienas V II
Lomustinum L01AD02 60mg/m2 p/o 1. diena 42 dienas V
Vincristinum L01CA02 1,4mg/m2 i/v 8., 28. diena 42 dienas
5.1.38.2. 61183

CCNU

Lomustinum L01AD02 130mg/m2 p/o 1. diena 42 dienas V II
5.1.38.3. 61184

BCNU

Carmustinum L01AD01 200mg/m2 i/v 1. diena 42 dienas A I
5.1.38.4. 61185

Fotem

Fotemustinum L01AD05 208mg i/v 1. diena, 1.-3.kurss 7 dienas, sākot no 4.kursa 5-6 nedēļas 7 dienas/ 35-42 dienas A I
5.1.38.5. 61186

Temz_1

Temozolomidum L01AX03 75mg/m2 i/v dienā 42 dienas V II
5.1.38.6. 61187

Temz_2

Temozolomidum L01AX03 200mg/m2 i/v 1.-5. diena 28 dienas V II
5.1.39. C73 Vairogdziedzera ļaundabīgs audzējs
5.1.39.1. 61031

DOX_1

Doxorubicinum L01DB01 75mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V II
5.1.39.2. 61189

AC_2

Doxorubicinum L01DB01 60mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V I
Cisplatinum L01XA01 40mg/m2 i/v 1. diena 21 diena A
5.1.40. C74 Virsnieru ļaundabīgs audzējs (virsnieru garozas ļaundabīgs audzējs)
5.1.40.1 61190

ACEM

Doxorubicinum L01DB01 20mg/m2 i/v 1.,8. diena 28 dienas V I
Cisplatinum L01XA01 40mg/m2 i/v 1.,9. diena 28 dienas A
Etoposidum L01CB01 100mg/m2 i/v 5.-7. diena 28 dienas
Mitotanum L01XX23 4g p/o dienā 28 dienas
5.1.41. C74 Virsnieru ļaundabīgs audzējs (virsnieru serdes ļaundabīgs audzējs)
5.1.41.1. 61191

CVD

Cyclophosphamidum L01AA01 750mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V I
Vincristinum L01CA02 1,4mg i/v 1. diena 21 diena
Dacarbazinum L01AX04 600mg/m2 i/v 1.,2. diena 21 diena A
5.1.42. C75 Pārējo endokrīno dziedzeru un radniecīgu struktūru ļaundabīgi audzēji (augsti diferencēts audzējs)
5.1.42.1. 61192 Lanr Lanreotidum H01CB03 120mg i/m 1. diena 28 dienas
5.1.42.2. 61193 Octr Octreotidum H01CB02 60mg i/m 1. diena 28 dienas
5.1.43. C75 Pārējo endokrīno dziedzeru un radniecīgu struktūru ļaundabīgi audzēji (zemu diferencēts/nediferencēts audzējs), D44 Endokrīno dziedzeru audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu
5.1.43.1. 61194

EC_3

Etoposidum L01CB01 130mg/m2 i/v 1.-3. diena 21 diena I
Cisplatinum L01XA01 45mg/m2 i/v 2.-3. diena 21 diena A
5.1.43.2. 61195

FDE

Fluorouracilum L01BC02 500mg/m2 i/v 1.-3. diena 21 diena I
Dacarbazinum L01AX04 200mg/m2 i/v 1.-3. diena 21 diena A
Epirubicinum L01DB03 30mg/m2 i/v 1.-3. diena 21 diena V
5.1.44. C75 Pārējo endokrīno dziedzeru un radniecīgu struktūru ļaundabīgi audzēji (aizkuņģa dziedzera endokrīni audzēji)
5.1.44.1. 61196

5-FU

Fluorouracilum L01BC02 400mg/m2 i/v 1.-5. diena 42 dienas III
5.1.44.2. 61197

DOX_3

Doxorubicinum L01DB01 50mg/m2 i/v 1.,22. diena 42 dienas V II
5.1.45. C76 Citas un neprecīzi apzīmētas lokalizācijas ļaundabīgi audzēji, C77 Sekundārs un neprecizēts limfmezglu ļaundabīgs audzējs, C78 Sekundārs elpošanas un gremošanas orgānu ļaundabīgs audzējs, C79 Sekundārs citu lokalizāciju ļaundabīgs audzējs, C80 Ļaundabīgs audzējs bez norādes par lokalizāciju, C97 Neatkarīgi (primāri) multipli ļaundabīgi audzēji, D48 Audzēji ar nenoteiktu vai nezināmu dabu citā un neprecizētā lokalizācijā
5.1.45.1. 61140

CP_4

Carboplatinum L01XA02 600mg i/v 1. diena 21 diena V II
Paclitaxelum L01CD01 175mg/m2 i/v 1. diena 21 diena
5.1.45.2. 61198

CE_3

Cisplatinum L01XA01 75mg/m2 i/v 1.-3. diena 21 diena A I
Etoposidum L01CB01 100mg/m2 i/v 1.-3. diena 21 diena
5.1.45.3. 61200

IO

Irinotecanum L01XX19 160mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V II
Oxaliplatinum L01XA03 80mg/m2 i/v 1. diena 21 diena V

* - p/o lietojama zāļu forma, medikaments ir iekļauts KZS

5.2. Onkohematoloģijas ķīmijterapijas shēmas

Nr. p.k. Manipulācijas kods Medikaments, shēma Medikamenti ATĶ kods Devas Viena kursa ilgums ER PP
5.2.1. C81 Hodžkina limfoma
5.2.1.1. 61201 ABVD_1 Doxorubicinum L01DB01 25mg/m2 i/v 1. diena 28 dienas V I
Vinblastinum L01CA01 6mg/m2 i/v 1. diena 28 dienas
Bleomycinum L01DC01 10mg/m2 i/v 1. diena 28 dienas
Dacarbazinum L01AX04 375mg/m2 i/v 1. diena 28 dienas A
5.2.1.2. 61202 ABVD_15 Doxorubicinum L01DB01 25mg/m2 i/v 15. diena 28 dienas V I
Vinblastinum L01CA01 6mg/m2 i/v 15. diena 28 dienas
Bleomycinum L01DC01 10mg/m2 i/v 15. diena 28 dienas
Dacarbazinum L01AX04 375mg/m2 i/v 15. diena 28 dienas A
5.2.1.3. 61203 BEACOPP_st Cyclophosphamidum L01AA01 650mg/m2 i/v 1. diena 28 dienas V I
Doxorubicinum L01DB01 25mg/m2 i/v 1. diena 28 dienas V
Etoposidum L01CB01 100mg/m2 i/v 2 reizes dienā 1.-3. diena 28 dienas
Dacarbazinum L01AX04 100mg/m2 i/v 1.-7. diena 28 dienas A
Prednisolonum H02AB06 40mg/m2 p/o 1.-8. diena 28 dienas
Vincristinum L01CA02 2mg i/v 8. diena 28 dienas
Bleomycinum L01DC01 10mg/m2 i/v 8. diena 28 dienas
5.2.1.4. 61204 BEACOPP_pa Cyclophosphamidum L01AA01 1250mg/m2 i/v 1. diena 28 dienas V I
Doxorubicinum L01DB01 35mg/m2 i/v 1. diena 28 dienas V
Etoposidum L01CB01 200mg/m2 i/v 2 reizes dienā 1.-3. diena 28 dienas
Dacarbazinum L01AX04 100mg/m2 i/v 1.-7. diena 28 dienas A
Prednisolonum H02AB06 40mg/m2 p/o 1.-14. diena 28 dienas
Vincristinum L01CA02 2mg i/v 8. diena 28 dienas
Bleomycinum L01DC01 10mg/m2 i/v 8. diena 28 dienas
5.2.1.5. 61205 Dexa-BEAM Dexamethasonum H02AB02 24mg p/o 3 reizes dienā 1.-7. diena 28 dienas I
Carmustinum L01AD01 60mg/m2 i/v 1. diena 28 dienas A
Melphalanum L01AA03 30mg/m2 i/v 1.-5. diena 28 dienas
Etoposidum L01CB01 75mg/m2 i/v 4.-7. diena 28 dienas
Cytarabinum L01BC01 100mg/m2 2 reizes dienā i/v 4.-7. diena 28 dienas
5.2.1.6. 61206 ChIVPP Chlorambucilum L01AA02 6mg/m2 i/v 15. diena 28 dienas I
Vinblastinum L01CA01 10mg i/v 1. diena 28 dienas
Dacarbazinum L01AX04 30mg/m2 i/v 1.-5. diena 28 dienas A
Prednisolonum H02AB06 75mg/m2 p/o 4.-7. diena 28 dienas
5.2.1.7. 61207 VEPEMB Vinblastinum L01CA01 10mg i/v 1. diena 28 dienas I
Cyclophosphamidum L01AA01 500mg/m2 i/v 1. diena 28 dienas V
Dacarbazinum L01AX04 100mg/m2 p/o 1.-5. diena 28 dienas A
Prednisolonum H02AB06 30mg/m2 p/o 1.-5. diena 28 dienas
Etoposidum L01CB01 60mg/m2 i/v 15.-19. diena 28 dienas
Mitoxantronum L01DB07 6mg/m2 i/v 15. diena 28 dienas
Bleomycinum L01DC01 10mg/m2 i/v 15. diena 28 dienas
5.2.2. C82 Folikulāra limfoma, C83 Nefolikulāra limfoma, C84 Nobriedušu T/NK šūnu limfomas, C85 Citi un neprecizēti nehodžkina limfomas veidi, C88 Ļaundabīgas imūnproliferatīvas slimības, C96 Citi un neprecizēti limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji, D47.0 Histiocitisko šūnu un tuklo šūnu audzēji ar neskaidru vai nezināmu dabu, D47.7 Citi limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu audzēji ar neskaidru vai nezināmu dabu, D47.9 Limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu audzēji ar nenoteiktu vai nezināmu dabu, neprecizēti
5.2.2.1. 61208 COP Cyclophosphamidum L01AA01 1000mg/m2 i/v 1. diena 28 dienas

V

II
Vincristinum L01CA02 2mg i/v 1. diena 28 dienas
Prednisolonum H02AB06 60mg dienā p/o 1.-5. diena 28 dienas
5.2.2.2. 61209 CHOP_1 Cyclophosphamidum L01AA01 750mg/m2 i/v 1. diena 28 dienas

V

II
Doxorubicinum L01DB01 50mg/m2 i/v 1. diena 28 dienas

V

Vincristinum L01CA02 2mg i/v 1. diena 28 dienas
Prednisolonum H02AB06 100mg dienā p/o 1.-5. diena 28 dienas
5.2.2.3. 61210 CHOP_2 Cyclophosphamidum L01AA01 750mg/m2 i/v 1. diena 28 dienas

V

II
Doxorubicinum L01DB01 50mg/m2 i/v 1. diena 28 dienas

V

Vinblastinum L01CA01 10mg i/v 1. diena 28 dienas
Prednisolonum H02AB06 100mg dienā p/o 1.-5. diena 28 dienas
5.2.2.4. 61211 R-CHOP Rituximabum L01XC02 375mg/m2 i/v 1. diena 28 dienas II
Cyclophosphamidum L01AA01 750mg/m2 i/v 1. diena 28 dienas

V

Doxorubicinum L01DB01 50mg/m2 i/v 1. diena 28 dienas

V

Vincristinum L01CA02 2mg i/v 1. diena 28 dienas
Prednisolonum H02AB06 100mg dienā p/o 1.-5. diena 28 dienas
5.2.2.5. 61212 CVP Cyclophosphamidum L01AA01 400mg/m2 i/v 1.-5. diena 28 dienas

V

II
Vincristinum L01CA02 2mg i/v 1. diena 28 dienas
Prednisolonum H02AB06 30mg/m2 p/o 1.-5. diena 28 dienas
5.2.2.6. 61213 FMD Fludarabinum L01BB05 25mg/m2 i/v 1.-3. diena 28 dienas III
Mitoxantronum L01DB07 10mg/m2 i/v 1. diena 28 dienas
Dexamethasonum H02AB02 20mg/m2 p/o 1.-5. diena 28 dienas
5.2.2.7. 61214 FID Fludarabinum L01BB05 25mg/m2 i/v 1.-3. diena 28 dienas II
Idarubicinum L01DB07 10mg/m2 i/v 1. dienāa 28 dienas

V

Dexamethasonum H02AB02 20mg/m2 p/o 1.-5. diena 28 dienas
5.2.2.8. 61215 FC_1 Fludarabinum L01BB05 30mg/m2 i/v 1.-3. diena 28 dienas II
Cyclophosphamidum L01AA01 250mg/m2 i/v 1.-3. diena 28 dienas

V

5.2.3. C90 Multiplā mieloma un ļaundabīgi plazmas šūnu audzēji
5.2.3.1. 61216 MPh Melphalanum L01AA03 9mg/m2 p/o 1.-4. diena 28 dienas III
Prednisolonum H02AB06 100mg p/o 1.-4. diena 28 dienas
5.2.3.2. 61217 CyP Cyclophosphamidum L01AA01 6g p/o vai i/v (kopējā kursa deva)

V

II
Prednisolonum H02AB08 40mg i/v 1.-4. diena 28 dienas
5.2.3.3. 61218 VAD Vincristinum L01CA02 0,4mg/m2 1.-4. diena 28 dienas II
Doxorubicinum L01DB01 9mg/m2 1.-4. diena 28 dienas

V

Dexamethasonum H02AB02 40mg/m2 p/o 1.-4., 9.-12., 17.-20. diena 28 dienas
5.2.3.4. 61219 M-2 Vincristinum L01CA02 0,03mg/kg 1. diena 28 dienas I
Cyclophosphamidum L01AA01 10mg/kg 1. diena 28 dienas

V

Carmustinum L01AD01 0,5mg/kg i/v 1. diena 28 dienas

A

Melphalanum L01AA03 0,25mg/kg 1.-4. diena 28 dienas
Prednisolonum H02AB06 1mg/kg p/o 1.-7. diena 28 dienas
0,5mg/kg 8.-14. diena 28 dienas
5.2.3.5. 61220 Bortezomib Bortezomibum L01XX32 1,3mg/m2 i/v 1., 4., 8., 11. diena 21 diena III
5.2.4. C91.0, C91.3, C91.5, C91.7 , C91.9 Akūta limfoblastoze, C95.7 Cita neprecizēta šūnu leikoze, C95.9 Leikoze neprecizēta
5.2.4.1. 61221 VCR Vincristinum L01CA02 1,5mg/m2 i/v 1. diena III
5.2.4.2. 61222 6-MP_1 Mercaptopurinum L01BB02 200mg/m2 p/o 1.-7. diena