Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.824

Rīgā 2014.gada 23.decembrī (prot. Nr.72 24.§)
Gaisa kuģu akrobātisko lidojumu veikšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju"
40.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka gaisa kuģu akrobātisko lidojumu veikšanas kārtību, kā arī akrobātisko lidojumu atļaujas izsniegšanas kārtību.

2. Šajos noteikumos lietotie termini atbilst Komisijas 2012. gada 26. septembra Īstenošanas regulā (ES) Nr. 923/2012, ar ko nosaka vienotus lidojumu noteikumus un ekspluatācijas normas aeronavigācijas pakalpojumiem un procedūrām un ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1035/2011 un Regulas (EK) Nr. 1265/2007, (EK) Nr. 1794/2006, (EK) Nr. 730/2006, (EK) Nr. 1033/2006 un (ES) Nr. 255/2010 (turpmāk – regula Nr. 923/2012), lietotajiem terminiem.

3. Šo noteikumu prasības nepiemēro akrobātiskajiem lidojumiem, kurus veic aviācijas skates laikā.

4. Akrobātiskos lidojumus drīkst veikt persona, kurai ir:

4.1. Latvijas Republikā izsniegta vai atzīta citas valsts kompetentās iestādes izsniegta gaisa kuģa pilota apliecība ar tādu gaisa kuģa klases vai tipa kvalifikācijas atzīmi, kas atbilst gaisa kuģim, ar kuru tiks veikti akrobātiskie lidojumi;

4.2. Latvijas Republikā izsniegts vai atzīts citas valsts kompetentās iestādes izsniegts pilota kvalifikācijas apstiprinājums akrobātisko lidojumu veikšanai;

4.3. veselības apliecība atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē veselības prasības civilajā aviācijā.

5. Akrobātiskos lidojumus veic akrobātisko lidojumu zonā (turpmāk –zona). Zonu izveido saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Latvijas Republikas gaisa telpas pārvaldību, struktūru un tās mainīšanas kārtību elastīgi izmantojamā gaisa telpas struktūras elementa īslaicīgi rezervētā zonā (TRA) un ierobežotā lidojumu zonā (R), ņemot vērā šādus nosacījumus:

5.1. zonas apakšējā robeža nav zemāka par 152 metriem (500 pēdām) no zemes virsmas, ja zona daļēji vai pilnībā ir izvietota ārpus lidlauka;

5.2. zonas apakšējā robeža ir zemes virsma, ja zona ir izvietota virs lidlauka skrejceļa;

5.3. zona neatrodas virs valsts nozīmes paaugstinātas bīstamības objektiem, pilsētām, ciemiem, dabas rezervātiem, nacionālajiem parkiem, dabas lieguma "Lubāna mitrājs" laikposmā no 1. marta līdz 1. novembrim un publisku pasākumu norises vietām;

5.4. zonas robežas piesaista vizuāliem orientieriem tā, lai gaisa kuģa pilotam tās ir nosakāmas lidojuma laikā;

5.5. zonā vai tās tuvumā atrodas teritorija bez potenciāli bīstamiem objektiem un šķēršļiem, kas atbilst gaisa kuģa ekspluatācijas instrukcijai lidojuma veikšanai, lai varētu veikt avārijas nosēšanos;

5.6. zona atrodas tālāk par 5556 metriem (3 jūras jūdzēm) no Rīgas gaisa satiksmes vadības zonas (CTR).

6. Akrobātiskos lidojumus veic ar gaisa kuģiem, kas ir sertificēti attiecīgo akrobātisko lidojumu veikšanai, atbilst ražotāja izdotajai konkrētā gaisa kuģa ekspluatācijas instrukcijai lidojuma veikšanai un pilota kvalifikācijas apstiprinājuma nosacījumiem, kā arī ir aprīkoti ar "Mode C" vai "Mode S" tipa atbildētāju un radiostaciju.

7. Akrobātiskie lidojumi ir atļauti, ja attālums no gaisa kuģa līdz mākoņiem ir lielāks vai vienāds ar šo noteikumu pielikumā noteikto attālumu.

8. Aizliegts veikt akrobātiskos lidojumus:

8.1. kas neatbilst pilota kvalifikācijai un gaisa kuģa ekspluatācijas instrukcijai lidojuma veikšanai;

8.2. zemāk par pilota kvalifikācijai atbilstošo minimālo pieļaujamo augstumu;

8.3. laikposmā no saulrieta līdz saullēktam;

8.4. ārpus zonas;

8.5. kontrolējamā gaisa telpā, ja saņemta gaisa satiksmes vadības dispečera komanda pārtraukt akrobātiskos lidojumus;

8.6. kontrolējamā gaisa telpā bez radiosakariem ar gaisa satiksmes vadības dispečeru un ar izslēgtu vai bojātu "Mode C" vai "Mode S" tipa atbildētāju.

9. Zonā drīkst atrasties un veikt akrobātiskos lidojumus tikai viens gaisa kuģis, izņemot gadījumus, ja tiek veikti akrobātiskie lidojumi grupā (divi vai vairāki gaisa kuģi vienlaicīgi veic akrobātiskos lidojumus).

10. Akrobātiskos lidojumus grupā atļauts veikt, ja ir norīkots akrobātisko lidojumu grupas vadītājs un ievērotas šādas prasības:

10.1. tikai akrobātisko lidojumu grupas vadītājs izmanto "Mode C" vai "Mode S" tipa atbildētāju;

10.2. visi akrobātisko lidojumu grupā iesaistītie gaisa kuģi ir aprīkoti ar radiostaciju.

11. Zonu akrobātisko lidojumu veikšanai piesaka valsts akciju sabiedrībā "Latvijas gaisa satiksme" (turpmāk – Latvijas gaisa satiksme) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Latvijas Republikas gaisa telpas pārvaldību, struktūru un tās mainīšanas kārtību.

12. Vairāki zonas lietotāji var apvienoties un iesniegt vienu šo noteikumu 11. punktā minēto pieteikumu, ja plāno secīgi veikt akrobātiskos lidojumus vienā laikposmā.

13. Persona, kas iesniegusi šo noteikumu 11. punktā minēto pieteikumu, ne vēlāk kā 30 minūtes pēc piešķirtās zonas izmantošanas beigām par to informē Latvijas gaisa satiksmi.

14. Ne vēlāk kā 30 minūtes pirms zonas izmantošanas sākuma katra gaisa kuģa kapteinis iesniedz Latvijas gaisa satiksmē lidojuma plānu, kas sagatavots atbilstoši regulas Nr. 923/2012 pielikuma 4. sadaļas prasībām. Ja zonā plānots veikt akrobātiskos lidojumus grupā, šajā punktā minēto lidojuma plānu iesniedz akrobātisko lidojumu grupas vadītājs. Lidojuma plānu var iesniegt tikai par tiem gaisa kuģiem, kas norādīti šo noteikumu 11. punktā minētajā pieteikumā.

15. Informējot Latvijas gaisa satiksmi saskaņā ar šo noteikumu 14. punktu, gaisa kuģa kapteinis un akrobātisko lidojumu grupas vadītājs izmanto tādus saziņas veidus un sakaru līdzekļus, kuri nodrošina, ka informācija adresātu sasniedz attiecīgi šo noteikumu 14. punktā noteiktajos termiņos.

16. Akrobātiskos lidojumus zonā vai tās daļā, kas atrodas kontrolējamā gaisa telpā, veic pēc tam, kad saņemta Latvijas gaisa satiksmes vadības dispečera atļauja ielidot kontrolējamā gaisa telpā.

17. Veicot akrobātisko lidojumu zonā, kas atrodas pilnībā vai daļēji kontrolējamā gaisa telpā, gaisa kuģa kapteinis un akrobātisko lidojumu grupas vadītājs:

17.1. pēc Latvijas gaisa satiksmes vadības dispečera atļaujas saņemšanas ielido zonā un paziņo par gatavību uzsākt akrobātisko lidojumu;

17.2. akrobātiskā lidojuma laikā uztur nepārtrauktus radiosakarus ar Latvijas gaisa satiksmes vadības dispečeru un izpilda dispečera norādījumus;

17.3. beidzot akrobātisko lidojumu, paziņo par to Latvijas gaisa satiksmes vadības dispečeram un izpilda dispečera norādījumus;

17.4. paziņo Latvijas gaisa satiksmei par lidojumu plāna slēgšanu.

18. Veicot akrobātisko lidojumu zonā, kas atrodas nekontrolējamā gaisa telpā, gaisa kuģa kapteinis un akrobātisko lidojumu grupas vadītājs:

18.1. ne vēlāk kā 30 minūtes pirms zonas izmantošanas paziņo Latvijas gaisa satiksmei precīzu laiku, kurā uzsāks piešķirtās zonas izmantošanu, kā arī paziņo, ja piešķirtās zonas izmantošana aizkavēsies vai tiks atcelta;

18.2. ne vēlāk kā 30 minūtes pēc akrobātisko lidojumu beigšanas paziņo Latvijas gaisa satiksmei par lidojumu plāna slēgšanu.

19. Latvijas gaisa satiksmei ir tiesības pieprasīt akrobātiskā lidojuma pārtraukšanu, ja tas apdraud gaisa kuģu lidojumu drošību. Gaisa kuģa kapteinis un akrobātisko lidojumu grupas vadītājs nekavējoties izpilda Latvijas gaisa satiksmes vadības dispečera norādījumus.

20. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumus Nr. 306 "Gaisa kuģu akrobātisko lidojumu veikšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 57. nr.).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
Pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.824
Minimālais attālums no mākoņiem akrobātiskā lidojuma laikā

Nr.
p. k.

Gaisa kuģa tips

Akrobātisko lidojumu veids

Minimālais attālums no mākoņiem

vertikālajā plaknē

horizontālajā plaknē

1. Helikopteri un vertikālās pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģi un lidmašīnas, kuru grīstē krišanas ātrums ir mazāks par 50 mezgliem Lidojumi bez augstuma izmaiņām Solo lidojumi

500 pēdas
(152 metri)

1 jūras jūdze
(1852 metri)
Lidojumi grupā

500 pēdas
(152 metri)

1,5 jūras jūdzes
(2778 metri)
Lidojumi ar augstuma izmaiņām Solo lidojumi

500 pēdas
(152 metri)

1,5 jūras jūdzes
(2778 metri)
Lidojumi grupā

800 pēdas
(244 metri)

3 jūras jūdzes
(5556 metri)
2. Gaisa kuģi, kas nav helikopteri un vertikālās pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģi un nav lidmašīnas, kuru grīstē krišanas ātrums ir lielāks par 50 mezgliem Lidojumi bez augstuma izmaiņām Solo lidojumi

500 pēdas
(152 metri)

1,5 jūras jūdzes
(2778 metri)
Lidojumi grupā

800 pēdas
(244 metri)

3 jūras jūdzes
(5556 metri)
Lidojumi ar augstuma izmaiņām Solo lidojumi

1000 pēdas
(305 metri)

3 jūras jūdzes
(5556 metri)
Virzuļdzinēju lidmašīnu lidojumi grupā

1000 pēdas
(305 metri)

3 jūras jūdzes
(5556 metri)
Reaktīvo lidmašīnu lidojumi grupā

1500 pēdas
(457 metri)

4 jūras jūdzes
(7408 metri)
Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Gaisa kuģu akrobātisko lidojumu veikšanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 824Pieņemts: 23.12.2014.Stājas spēkā: 07.01.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 2, 06.01.2015. OP numurs: 2015/2.6
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
271371
07.01.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)