Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.841

Rīgā 2014.gada 23.decembrī (prot. Nr.72 80.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli"
24.panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 51./52., 121. nr.; 2012, 34. nr.; 2013, 198. nr.; 2014, 22. nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 6. punktā vārdus "ja minētās piedevas naftas produktiem nav pievienotas akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā";

1.2. aizstāt 36. punktā skaitļus un vārdus "3. un 4. ailē" ar skaitļiem un vārdiem "3., 4. un 5. ailē";

1.3. izteikt 37.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.2. 19.rindā - to tabakas izstrādājumu daudzumu no 18. rindā norādītā, kas izvests no akcīzes preču noliktavas, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma 25. pantu. Ja tiek izvestas tabakas lapas, tad saskaņā ar likuma 25. panta piecpadsmito daļu deklarācijai pievieno apliecinājuma dokumentus par šajā rindā norādītajiem apjomiem;";

1.4. izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.marta
noteikumiem Nr.300

Naftas produktu akcīzes nodokļa deklarācija

1. Periods
- gads 01   2 0        

- mēnesis 02            

- datums 03            

2. Likuma "Par akcīzes nodokli" 23. pantā noteiktais nodokļa samaksas termiņš
- gads, datums, mēnesis 04   2 0              

3. Ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju
- statuss

05

  apstiprināts noliktavas turētājs   reģistrēts saņēmējs   īslaicīgi reģistrēts saņēmējs
           
  reģistrēts nosūtītājs   cita persona    

- nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds

06

 

- nodokļa maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods

07

                       
- nodokļa maksātāja akcīzes identifikācijas numurs

08

                       

- noliktavas akcīzes identifikācijas numurs

09

                       

  Naftas produktu veidi
svinu nesa-
turošs benzīns, tā aiz-
stājēj-
pro-
dukti un kom-
ponenti (litros)
svinu saturošs benzīns, tā aiz-
stājēj-
produkti un kompo-
nenti (litros)
petroleja, tās aiz-
stājēj-
produkti un kompo-
nenti/
(litros)
dīzeļ-
degviela (gāzeļļa), tās aiz-
stājēj-
produkti
un kompo-
nenti (litros)

deg-
vieleļļa, tās aiz-
stājēj-
produkti un kompo-
nenti
(litros)

deg-
vieleļļa, tās aiz-
stājēj-
produkti un kompo-
nenti
(kilo-
gramos)

naftas gāzes un pārējie gāzveida ogļūdeņ-
raži,
izņemot dabas-
gāzi (kilo-
gramos)

naftas gāzes un pārējie gāzveida ogļūdeņ-
raži,
izņemot dabas-
gāzi, ko izmanto par kuri-
nāmo
(kilo-
gramos)

iezīmēta (marķēta) dīzeļ-
degviela (gāzeļļa), petroleja
vai deg-
vieleļļa, tās aizstājēj-
produkti un kompo-
nenti (litros)

iezīmēta (marķēta) dīzeļ-
degviela (gāzeļļa), petroleja
vai deg-
vieleļļa, tās aiz-
stājēj-
produkti un kompo-
nenti,
ja vismaz 5 % no kopējā produkta daudzuma veido
rapšu sēklu eļļa vai no tās iegūta biodeg-
viela (litros)
svinu nesaturošs benzīns, ja pievienotā absolūtā spirta saturs veido 70- 85 tilpum-
procentus (ieskaitot) no kopējā produkta daudzuma (litros)
iezīmēta (marķēta) dīzeļ-
degviela (gāzeļļa) (arī tāda, kurai pievie-
nota no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļ-
degviela), ko izmanto likuma "Par akcīzes nodokli" 14. panta 2.2 daļā noteik-
tajiem mērķiem (litros)
biodīzeļ-
degviela/ rapšu sēklu eļļa (litros)
eļļas atkritumi (litros)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4. Akcīzes nodokļa likme
(1., 2., 3., 4., 5., 9., 10., 11., 12., 13. un 14. ailē - euro par 1000 litriem; 6., 7. un 8. ailē - euro par 1000 kilogramiem)
10

5. Apstiprināts noliktavas turētājs

Kopējais daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas 11
- daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu 12
- daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas un atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 18. un 20. pantu 13
Daudzums, kas patērēts akcīzes preču noliktavā 14                            
Akcīzes preču noliktavā konstatētais faktiskais iztrūkums 15                            
- pieļaujamie zudumi, kas radušies ražošanas, sajaukšanas, apstrādes, pārstrādes vai fasēšanas procesā 16                            
- pieļaujamie zudumi, kas radušies uzglabāšanas procesā 17                            
     
Faktiskais iztrūkums, kas radies, pārvietojot saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu 18                            

- pieļaujamie zudumi

19                            
     
Daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis
(11. r. - 12. r. - 13. r. + 14. r. + 15. r. - 16. r. - 17. r. + 18. r. - 19. r.)
20                            
 
Nodokļa summa
(10. r. x 20. r. : 1000)
21

6. Reģistrēts saņēmējs vai īslaicīgi reģistrēts saņēmējs

Kopējais saņemtais daudzums

22                            
Nodokļa summa
(10. r. x 22. r. : 1000)
23

7. Reģistrēts nosūtītājs

Kopējais daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. panta trešo daļu 24                            
     
Faktiskais iztrūkums, kas radies, pārvietojot saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu 25                            
- pieļaujamie zudumi 26                            
Daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis
(24. r. + 25. r. - 26. r.)
27                            
   
Nodokļa summa
(10. r. x 27. r. : 1000)
28

8. Fiziskā vai juridiskā persona, kas ieved vai saņem naftas produktus Latvijas Republikā no citas dalībvalsts saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23. panta septīto daļu

Kopējais daudzums, kas ievests Latvijas Republikā 29                            
- daudzums, kas atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 21. panta trešo daļu 30                            
Daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis
(29. r. - 30. r.)
31                            
Nodokļa summa
(10. r. x 31. r. : 1000)
32

9. Korekcija (+/-)  
Daudzuma korekcija 33
Nodokļa summa
(10. r. x 33. r. : 1000)
34

10. Kopējā akcīzes nodokļa summa katram veidam (euro)
(21. r. + 23. r. + 28. r. + 32. r. + 34. r.)
35                            

11. Kopējā akcīzes nodokļa summa (euro)
(35. rindas 1. - 14. ailes summa)
36            

12. Atzīmes par deklarācijai pievienotajiem attaisnojuma dokumentiem 37  
 
"

1.5. izteikt 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.marta
noteikumiem Nr.300

Tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa deklarācija

1. Periods
- gads 01   2 0        

- mēnesis 02            

- datums 03            

2. Likuma "Par akcīzes nodokli" 23. pantā noteiktais nodokļa samaksas termiņš
- gads, datums, mēnesis 04   2 0              

 

3. Ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju
- statuss 05   apstiprināts noliktavas turētājs   reģistrēts saņēmējs   īslaicīgi reģistrēts saņēmējs
           
  reģistrēts nosūtītājs   cita persona    

- nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds 06  

- nodokļa maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods 08                        
- nodokļa maksātāja akcīzes identifikācijas numurs 09                        

- noliktavas akcīzes identifikācijas numurs 10                        

 

4. Likuma "Par akcīzes nodokli" 13. panta pirmās daļas 2. punkta "a" apakšpunktā minētā akcīzes nodokļa likme cigaretēm
(euro par 1000 gabaliem)
11  

palielinājuma koeficients, ja cigaretes garums pārsniedz 80 mm 12        

5. Likuma "Par akcīzes nodokli" 13. panta pirmās daļas 2. punkta "b" apakšpunktā minētā likme cigaretēm (procentos) 13    

maksimālā mazumtirdzniecības cena cigarešu paciņai (euro) 14        

cigarešu skaits paciņā (gabalos) 15        

6. Kopējā akcīzes nodokļa likme cigaretēm (euro par 1000 gabaliem)
(11. r. [x 12. r.] + 13. r. : 100 x 14. r. : 15. r. x 1000)
16        

 

  Tabakas izstrādājumu veidi
(1. un 2. ailē - gabalos; 3., 4. un 5. ailē - gramos)

cigaretes cigāri un cigarillas smēķējamā tabaka tabakas lapas
smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai cita smēķējamā tabaka
1 2 3 4 5
7. Akcīzes nodokļa likme
(1. un 2. ailē - euro par 1000 gabaliem; 3., 4. un 5. ailē - euro par 1000 gramiem)
17

8. Apstiprināts noliktavas turētājs

Kopējais daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas 18                

- daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu 19                
- daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23. panta deviņpadsmito daļu 20
- daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas un atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 17. panta pirmās daļas 2. punktu, 20. pantu un 21. panta sesto daļu 21

Daudzums, kas patērēts akcīzes preču noliktavā 22                

Akcīzes preču noliktavā konstatētais faktiskais iztrūkums 23                

Faktiskais iztrūkums, kas radies, pārvietojot saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu 24                

Daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis (18. r. - 19. r. - 20. r. - 21. r. + 22. r + 23. r. + 24. r.) 25
- daudzums, kas marķēts ar akcīzes nodokļa markām 26

Nodokļa summa (17. r. x 25. r. : 1000)

27

9. Reģistrēts saņēmējs vai īslaicīgi reģistrēts saņēmējs  

Kopējais saņemtais daudzums

28              

Nodokļa summa
(17. r. x 28. r. : 1000)
29

10. Reģistrēts nosūtītājs

Kopējais daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. panta trešo daļu 30            

Faktiskais iztrūkums, kas radies, pārvietojot saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu 31            

Daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis (30. r. + 31. r.) 32            

Nodokļa summa (17. r. x 32. r. : 1000) 33

11. Fiziskā vai juridiskā persona, kas ieved vai saņem tabakas izstrādājumus Latvijas Republikā no citas dalībvalsts saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23. panta septīto daļu
Kopējais daudzums, kas ievests Latvijas Republikā 34              
- daudzums, kas atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 21. panta trešo daļu 35              

Daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis (34. r. - 35. r.) 36              

Nodokļa summa (17. r. x 36. r. : 1000)

37              

12. Nodokļa aprēķins atbilstoši akcīzes nodokļa markām, par kurām akcīzes nodoklis samaksāts pirms akcīzes nodokļa marku saņemšanas vai maksājams 180 dienu laikā no akcīzes nodokļa marku saņemšanas dienas
Tabakas izstrādājumu daudzums, kas atbilst saņemto akcīzes nodokļa marku daudzumam 38            

Akcīzes nodokļa summa (euro), kas ir samaksāta atbilstoši saņemtajām markām kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem, ja attiecīgie marķētie tabakas izstrādājumi tiek ievesti Latvijas Republikā vai izvesti no akcīzes preču noliktavas 39              

Nodokļa summa
(17. r. x 38. r. : 1000 - 39. r.)
40  

13. Korekcija (+/-)

Daudzuma korekcija

41              

Nodokļa summa
(17. r. x 41. r. : 1000)
42

14. Kopējā akcīzes nodokļa summa katrai ailei (euro)
(27. r. + 29. r. + 33. r. + 37. r. + 40. r. + 42. r.)
43              

15. Kopējā akcīzes nodokļa summa (euro) (43. ailes 1., 2., 3. un 4. ailes summa) 44        

16. Atzīmes par deklarācijai pievienotajiem attaisnojuma dokumentiem 45

"

2. Šo noteikumu 1.2., 1.3. un 1.5.apakšpunkts stājas spēkā 2015. gada 1. aprīlī.

3. Šo noteikumu 1.4. apakšpunkts stājas spēkā 2015. gada 1. jūlijā.

4. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministra vietā -
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 841Pieņemts: 23.12.2014.Stājas spēkā: 01.01.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 258, 31.12.2014. OP numurs: 2014/258.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
271331
01.01.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)