Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.33

Jūrmalā 2014.gada 13.novembrī (prot. Nr.16, 18.p.)
Par ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju, norāžu uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 5.un 7.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā izvieto ielu nosaukuma plāksnes, ēku un telpu grupu numura zīmes, norādes uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, administratīvo atbildību par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes kontroli.

2. Ielu nosaukuma plāksnes, ēku un telpu grupu numura zīmes izgatavo no izliekta emaljēta skārda vai plastikāta saskaņā ar šo noteikumu 1., 2., 3., un 4.pielikumā apstiprinātajiem paraugiem (turpmāk – etalons).

3. Norādes uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem izvieto saskaņā ar šo noteikumu 5. un 6.pielikumā apstiprinātajiem paraugiem.

4. Ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju, norāžu uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem izvietotājs ir atbildīgs par to uzturēšanu labā tehniskā un vizuālā stāvoklī (nesabojātas, ar skaidri salasāmiem uzrakstiem) un aktualizāciju.

5. Ielu nosaukuma plāksnes, ēku un telpu grupu numura zīmes aizliegts izvietot uz ieejas portāliem, pilastriem, kolonnām, apmalēm, fasādes dekoriem un citām arhitektoniskām detaļām.

6. Ja ielu nosaukuma plāksni, ēku un telpu grupu numura zīmi nav iespējams izvietot šajos noteikumos noteiktajā vietā, persona iesniedz Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā (turpmāk – Pilsētplānošanas nodaļa) vietas fotofiksāciju un iesniegumu, norādot pamatojumu, kāpēc nav iespējams veikt izvietošanu šajos noteikumos noteiktajā vietā vai veidā. Pilsētplānošanas nodaļa saskaņo attiecīgās zīmes izvietošanu citā vietā.

II. Ielu nosaukuma plākšņu izvietošanas pamatprincipi un kārtība

7. Ielu nosaukuma plākšņu izgatavošanu un izvietošanu atbilstoši šo noteikumu prasībām nodrošina Jūrmalas pilsētas pašvaldība un ir atbildīgs Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors.

8. Ielu nosaukumu plāksnes izvieto katrā krustojumā, uz katras ielas stūra, tās tiek veidotas atbilstoši etalonam, plākšņu izmēri – 16x42; 16x64; 16x84 cm, teksts – Valsts valodā; nav pieļaujami saīsinājumi ielu nosaukumos (rakstāms, piemēram, pilns personas vārds un uzvārds).

9. Ja ielai piegulošie stūra zemesgabali ir apbūvēti pēc perimetrālās apbūves principa, ielu nosaukuma plāksnes izvieto uz katras šķērsielas stūra, piestiprinot tās pie ēkas vai būves 2,2 m augstumā no zemes un 0,3 – 0,5 m attālumā no ēkas stūra.

10. Ja ielai piegulošie stūra zemesgabali nav apbūvēti vai ja būve ir ar atkāpi no ielas, ielu nosaukuma plāksnes izvieto pie īpaši uzstādīta 2,0 m augsta norāžu staba.

11. Ja stūra zemesgabals ir iežogots un nav iespējams izvietot norāžu stabu (piemēram, nepietiekams ielas platums), ielas nosaukuma plāksni izvieto pie žoga augšējās malas 0,3 – 0,5 m attālumā no stūra.

12. Daudzstāvu ēku mikrorajonos ar retinātu apbūvi ielas nosaukuma plāksne tiek izvietota uz ielas stūra uzstādīta norāžu staba, kur papildus tiek atzīmēta ēku numerācija pieaugošā kārtībā līdz nākošajai šķērsielai.

13. Ja pieņemts lēmums par ielas nosaukuma piešķiršanu vai maiņu, Jūrmalas pilsētas pašvaldība attiecīgās ielas nosaukuma plāksnes izvietošanu vai maiņu veic trīs mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

III. Ēku numura zīmju izvietošanas kārtība

14. Par ēkas numura zīmes izgatavošanu un izvietošanu atbilstoši šo noteikumu prasībām ir atbildīgs ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

15. Ēkas numura zīmes izvieto uz visām dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzētām ēkām, kurām piešķirta atsevišķa adrese.

16. Adresei ēkas numura zīmē jāatbilst Adrešu reģistra datiem.

17. Ēkas numura zīme tiek veidota atbilstoši etalonam; zīmju izmēri – 32x22 un 32x28 cm.

18. Ēkas korpusa vai litera apzīmējuma zīme tiek veidota atbilstoši etalonam; zīmju izmēri – 16x22; 16x28 cm.

19. Ēkas numura zīmi izgatavo, norādot tajā šādu informāciju:

19.1. ielas nosaukumu;

19.2. ēkas numuru;

19.3. (svītrots no 01.07.2020. ar Jūrmalas pilsētas domes 21.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 50, sk. grozījumu 2. punktu);

19.4. norādi par ēkas piederību:

19.5. vārdu "privātīpašums" vai ēkas īpašnieka iniciāļus un uzvārdu, vai arī juridiskas personas nosaukumu;

19.6. vārdus "valsts īpašums", ja ēkas īpašniece ir valsts;

19.7. vārdus "pašvaldības īpašums", ja ēkas īpašniece ir pašvaldība;

19.8. vārdu "kopīpašums", ja ēka ir valsts un pašvaldības, valsts un privātpersonas, pašvaldības un privātpersonas īpašumā.

20. Ēkas numura zīmi izvieto uz fasādes, kas vērsta pret ielu, saistībā ar kuru ir piešķirta adrese 2,2 m augstumā no zemes, ēkas labajā pusē (skatoties uz ēkas fasādi) 0,3 m–0,5 m attālumā no ēkas stūra.

21. Ja uz viena zemes gabala atrodas vairākas ēkas un ir viena adrese, tad zem numerācijas zīmes jāizvieto ēkas korpusa (litera – situācijās, kur nav veikta adrešu maiņa) apzīmējuma zīme.

22. Ja atsevišķi stāvošas ēkas garums ir 20 m un vairāk, ēkas numura zīmi izvieto abos ēkas galos 2,2 m augstumā no zemes, 0,3 – 0,5 m attālumā no ēkas stūra.

23. Iekšpagalmos un mikrorajonos ēkas numura zīmi papildus izvieto pie fasādes, kas redzama no piebraucamā ceļa, labajā pusē (skatoties uz ēkas fasādi) 2,2 m augstumā no zemes, 0,3 – 0,5 m attālumā no ēkas stūra.

24. Daudzdzīvokļu namiem, kuriem ieeja ēkā nav vērsta pret ielu, ēkas numura zīmi papildus izvieto uz fasādes, kurā atrodas ieeja ēkā, labajā pusē (skatoties uz ēkas fasādi).

25. Ja ēka atrodas iežogotā teritorijā un ēkas numura zīme pie fasādes nav skaidri saskatāma, to var izvietot pie žoga.

26. Ja pieņemts lēmums par adreses piešķiršanu vai maiņu (vai mainoties noteikumu 19.punktā minētajai informācijai), ēkas numura zīmi izvieto trīs mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

IV. Telpu grupu numura zīmju izvietošanas kārtība

27. Par telpu grupas numura zīmes izgatavošanu un izvietošanu atbilstoši noteikumu prasībām ir atbildīgs ēkas, telpu grupas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

28. Telpu grupas numura zīmes izvieto pie telpu grupām (dzīvokļa un nedzīvojamām telpām), kurām piešķirta adrese.

29. Telpu grupas numura zīme tiek veidota atbilstoši apstiprinātajam etalonam, zīmes izmēri – 10x30 cm.

30. Telpu grupu numura zīmes izvieto virs ieejas kāpņu telpā. Ēkai ar divām vai vairākām līdzvērtīgām ieejām tās izvieto identiskās vietās, ņemot vērā ēkas arhitektonisko veidojumu.

31. Telpu grupu numura zīmes izvieto trīs mēnešu laikā no lēmuma par adreses piešķiršanu vai maiņu spēkā stāšanās dienas.

V. Norādes uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem

32. Norādes kājāmgājējiem uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem atbilstoši šo noteikumu prasībām izvieto Jūrmalas pilsētas pašvaldība pie īpaši uzstādīta norāžu statņa:

32.1. norāžu statnis ir ar pulverkrāsojumu nokrāsota metāla caurule, kuras h=3,0 m, φ=75 mm;

32.2. norāžu plāksne ir 1,2 mm bieza alumīnija loksne nokrāsota ar pulvera krāsu, kuras izmēri, atkarībā no informācijas apjoma, kura izvietota abpusēji uz noturīgas līmplēves, ir 160x600 mm vai 160x900 mm;

32.3. izvietotā informācija uz norāžu plāksnes ietver nosaukumu latviešu un angļu valodās, attālumu līdz objektam un ikonas, kas raksturo objektu.

33. Norādes autovadītājiem uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem atbilstoši šo noteikumu prasībām izvieto Jūrmalas pilsētas pašvaldība uz apgaismes stabiem:

33.1. norāžu plāksne ir divas 1,2 mm biezas alumīnija loksnes nokrāsotas ar pulvera krāsu, kuras izmēri ir 300x1500 mm un informācija izvietota vienpusēji uz noturīgas atstarojošas līmplēves;

33.2. izvietotā informācija uz norāžu plāksnes ietver nosaukumu latviešu un angļu valodās, attālumu līdz objektam un ikonas, kas raksturo objektu.

34. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors ir atbildīgs par šo noteikumu 32. un 33.punktā minēto norāžu uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem izvietošanas nepieciešamību, nodrošina to izgatavošanu un uzstādīšanu, izvērtējot:

34.1. katras jaunas norādes iederību pilsētvidē;

34.2. objekta, uz kuru vērsta norāde, sabiedrisko nozīmīgumu un atpazīstamību;

34.3. attālumu no virziena rādītāja līdz objektam;

34.4. pieļaujamo virziena rādītāju daudzumu pie viena norāžu vai apgaismes staba:

34.4.1. paredzot maksimums līdz 10 tūrisma norādes kājāmgājējiem uz viena staba;

34.4.2. paredzot maksimums līdz 8 tūrisma norādēm autobraucējiem uz apgaismes staba.

35. Jūrmalas pilsētas pašvaldība 32. un 33.punktā minētās norādes izvieto uz valsts, pašvaldības un privātā sektora objektiem, kas pirms tam elektroniski ir saskaņots ar šo objektu īpašniekiem vai pārvaldītājiem.

VI. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes kontrole

36. Par šo noteikumu pārkāpšanu zemesgabala, ēkas vai telpu grupas īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 30 naudas soda vienībām.

(Jūrmalas pilsētas domes 21.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 50 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

37. Par virziena rādītāja uz tūrisma objektiem patvaļīgu izvietošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 30 naudas soda vienībām.

(Jūrmalas pilsētas domes 21.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 50 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

38. Administratīvā pārkāpuma procesu par 36. un 37. punktā minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija.

(Jūrmalas pilsētas domes 21.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 50 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

39. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu pieņem Jūrmalas pilsētas domes Administratīvā komisija.

VII. Noslēguma jautājumi

40. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

41. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 25.jūlija lēmums Nr.661 "Par Jūrmalas pilsētas ielu, ēku un dzīvokļu numerācijas norādes plākšņu un Valsts karoga turētāja statīva izvietošanas kārtības noteikumiem un etalonu apstiprināšanu".

42. Ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs viena gada laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas demontē šo noteikumu prasībām neatbilstošas vai neatbilstoši izvietotas ēku un telpu grupu numura zīmes un izvieto tās atbilstoši šo noteikumu prasībām.

43. Ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs viena gada laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas izvieto ēku numura zīmes pie ēkām, kurām piešķirta adrese, bet zīmes nav izvietotas.

44. Jūrmalas pilsētas pašvaldība trīs gadu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas veic noteikumiem neatbilstošu ielu nosaukuma plākšņu un norāžu uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem nomaiņu.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis
1.pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2014.gada 13.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.33

2.pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2014.gada 13.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.33

 
3.pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2014.gada 13.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.33

4.pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2014.gada 13.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.33

5.pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2014.gada 13.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.33

6.pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2014.gada 13.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.33

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju, norāžu uz pilsētas publiskās infrastruktūras .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jūrmalas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 33Pieņemts: 13.12.2014.Stājas spēkā: 01.01.2015.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 254, 22.12.2014. OP numurs: 2014/254.17
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
271129
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)