Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.759

Rīgā 2014.gada 16.decembrī (prot. Nr.71 9.§)
Kārtība, kādā Eiropas Komisijā iesniedz atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu paziņojumus un kopsavilkuma informāciju, un kārtība, kādā piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Eiropas Komisijā elektroniski iesniedz atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu paziņojumus (turpmāk – komercdarbības atbalsta paziņojums), kā arī kopsavilkuma informāciju, un kārtību, kādā piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības.

2. Noteikumus piemēro, lai izpildītu Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 11. pantā noteikto prasību komercdarbības atbalsta paziņojuma un kopsavilkuma informācijas elektroniskai iesniegšanai Eiropas Komisijā.

3. Komercdarbības atbalsta paziņojumu un kopsavilkuma informāciju nosūta, izmantojot Eiropas Komisijas pārziņā esošo elektronisko lietojumprogrammu State Aid Notifications Interactive no tīmekļa vietnes https://webgate.ec.europa.eu/competition/sani2 (turpmāk – sistēma).

II. Sistēmas lietotāju kategorijas un funkcijas

4. Lai nodrošinātu sistēmas darbību un komercdarbības atbalsta paziņojuma un kopsavilkuma informācijas elektronisku iesniegšanu Eiropas Komisijā, Latvijā saskaņā ar Eiropas Komisijas izstrādāto Lietotāja rokasgrāmatu dalībvalstu SANI2 lietotājiem noteiktas šādas sistēmas lietotāju kategorijas:

4.1. galvenais koordinators (Central coordinator);

4.2. ievadošais lietotājs (Encoding User);

4.3. ierobežotais lietotājs (Restricted User);

4.4. skatītājs (Viewer);

4.5. parakstītājs (Signatory);

4.5.1 pirmsvalidētājs (Pre-validator);

4.6. validētājs (Validator).

(Grozīts ar MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 376)

5. Galvenais koordinators ir Finanšu ministrijas vai Zemkopības ministrijas informācijas sistēmu speciālists.

6. Ievadošais lietotājs un ierobežotais lietotājs ir valsts vai pašvaldības institūcijas ierēdnis vai darbinieks vai šo institūciju pilnvarotas juridiskas personas pārstāvis, kurš saskaņā ar amata vai darba pienākumiem sagatavo sistēmā komercdarbības atbalsta paziņojumus un kopsavilkuma informāciju.

7. Skatītājs ir valsts vai pašvaldības institūcijas ierēdnis vai darbinieks vai šo institūciju pilnvarotas juridiskas personas pārstāvis, kurš saskaņā ar amata vai darba pienākumiem seko līdzi komercdarbības atbalsta paziņojuma un kopsavilkuma informācijas sagatavošanas procesam sistēmā, kā arī Finanšu ministrijas vai Zemkopības ministrijas ierēdnis vai darbinieks, kurš saskaņā ar amata vai darba pienākumiem veic komercdarbības atbalsta paziņojuma un kopsavilkuma informācijas projekta sākotnējo izvērtēšanu pirms iesniegšanas Eiropas Komisijā.

8. Parakstītājs ir valsts vai pašvaldības institūcijas ierēdnis vai darbinieks vai šo institūciju pilnvarotas juridiskas personas pārstāvis, kas saskaņā ar amata vai darba pienākumiem iestādes vārdā sistēmā elektroniski paraksta sagatavoto komercdarbības atbalsta paziņojumu un kopsavilkuma informāciju.

8.1 Pirmsvalidētājs ir Finanšu ministrijas vai Zemkopības ministrijas ierēdnis vai darbinieks, kas saskaņā ar amata vai darba pienākumiem sistēmā elektroniski pirmsvalidē parakstīto komercdarbības atbalsta paziņojumu un kopsavilkuma informāciju.

(MK 27.06.2017. noteikumu Nr. 376 redakcijā)

9. Validētājs ir Finanšu ministrijas vai Zemkopības ministrijas norīkots atašejs Latvijas pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā, kurš validē iesniegšanai Eiropas Komisijā sistēmā elektroniski pirmsvalidēto komercdarbības atbalsta paziņojumu un kopsavilkuma informāciju.

(Grozīts ar MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 376)

10. Darbības, kuras atļauts veikt sistēmā, atbilstoši sistēmas lietotāju kategorijai ir noteiktas šo noteikumu 1. pielikumā.

11. Valsts vai pašvaldības institūcija, ja nepieciešams, izstrādā kārtību, kurā detalizētāk nosaka attiecīgajai institūcijai atbilstošās sistēmas lietotāju kategorijas, kā arī sistēmas lietotāju tiesības un pienākumus.

III. Komercdarbības atbalsta paziņojumu un kopsavilkuma informācijas elektroniskā iesniegšana Eiropas Komisijā

12. Valsts vai pašvaldības institūcijas ierēdnis vai darbinieks vai šo institūciju pilnvarotas juridiskas personas pārstāvis atbilstoši piešķirtajai sistēmas lietotāja kategorijai sistēmā sagatavo komercdarbības atbalsta paziņojuma vai kopsavilkuma informācijas projektu un pirms tā elektroniskas parakstīšanas informē Finanšu ministriju vai Zemkopības ministriju par nepieciešamību uzsākt komercdarbības atbalsta paziņojuma vai kopsavilkuma informācijas projekta sākotnējo izvērtēšanu. Šādu kārtību ievēro, arī iesniedzot Eiropas Komisijā pirmspaziņojumu par plānoto atbalsta pasākumu.

(Grozīts ar MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 376)

13. Zemkopības ministrija un Finanšu ministrija atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 9. panta pirmās daļas 1. punktā un otrajā daļā noteiktajam kompetenču sadalījumam veic sagatavotā komercdarbības atbalsta paziņojuma vai kopsavilkuma informācijas projekta sākotnējo izvērtēšanu.

14. Finanšu ministrija vai Zemkopības ministrija 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 12. punktā minētās informācijas par sagatavoto komercdarbības atbalsta paziņojuma vai kopsavilkuma informācijas projektu saņemšanas informē atbildīgo sistēmas lietotāju par nepieciešamību veikt grozījumus komercdarbības atbalsta paziņojumā vai kopsavilkuma informācijas projektā vai sniedz atļauju sagatavoto komercdarbības atbalsta paziņojumu vai kopsavilkuma informāciju elektroniski parakstīt sistēmā.

(Grozīts ar MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 376)

15. Valsts vai pašvaldības institūcija vai šo institūciju pilnvarota juridiska persona divu darbdienu laikā pēc komercdarbības atbalsta paziņojuma vai kopsavilkuma informācijas elektroniskas parakstīšanas sistēmā informē par to Finanšu ministriju vai Zemkopības ministriju.

(MK 27.06.2017. noteikumu Nr. 376 redakcijā)

16. Finanšu ministrija vai Zemkopības ministrija divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 15. punktā minētās informācijas saņemšanas pirmsvalidē sistēmā komercdarbības atbalsta paziņojumu vai kopsavilkuma informāciju.

(MK 27.06.2017. noteikumu Nr. 376 redakcijā)

17. Validētājs divu darbdienu laikā pēc komercdarbības atbalsta paziņojuma vai kopsavilkuma informācijas pirmsvalidēšanas sistēmā validē attiecīgo komercdarbības atbalsta paziņojumu vai kopsavilkuma informāciju. No Eiropas Komisijas saņemto informāciju validētājs divu darbdienu laikā nosūta Finanšu ministrijai vai Zemkopības ministrijai atbilstoši šo noteikumu 13. punktā minētajam kompetenču sadalījumam.

(MK 27.06.2017. noteikumu Nr. 376 redakcijā)

17.1 Finanšu ministrija vai Zemkopības ministrija divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 17. punktā minētās informācijas saņemšanas informē par to valsts vai pašvaldības institūciju vai šo institūciju pilnvaroto juridisko personu, kas ir atbildīga par attiecīgā komercdarbības atbalsta paziņojuma vai kopsavilkuma informācijas projekta sagatavošanu sistēmā.

(MK 27.06.2017. noteikumu Nr. 376 redakcijā)

IV. Sistēmas lietošanas tiesību piešķiršana, grozīšana un anulēšana

18. Sistēmas lietošanas tiesības piešķir, ja valsts vai pašvaldības institūcijas ierēdnim vai darbiniekam vai šo institūciju pilnvarotas juridiskas personas pārstāvim tās ir nepieciešamas darba vai amata pienākumu veikšanai. Lai piešķirtu, grozītu vai anulētu sistēmas lietošanas tiesības, attiecīgā valsts vai pašvaldības institūcija vai šo institūciju pilnvarota juridiska persona iesniedz Finanšu ministrijā vai Zemkopības ministrijā iesniegumu (2. pielikums) (izņemot gadījumu, ja sistēmas lietošanas tiesības ir nepieciešams piešķirt, grozīt vai anulēt Finanšu ministrijas vai Zemkopības ministrijas ierēdnim vai darbiniekam).

(Grozīts ar MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 376)

19. Zemkopības ministrijas galvenais koordinators piešķir, groza un anulē sistēmas lietošanas tiesības valsts vai pašvaldības institūcijas ierēdnim vai darbiniekam vai šo institūciju pilnvarotas juridiskas personas pārstāvim, kurš saskaņā ar amata vai darba pienākumiem izstrādā komercdarbības atbalsta paziņojuma projektu vai kopsavilkuma informāciju Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 9. panta otrajā daļā definētajās darbības jomās un nozarēs. Valsts vai pašvaldības institūcijas ierēdnis vai darbinieks vai šo institūciju pilnvarotas juridiskas personas pārstāvis iegūtās sistēmas lietošanas tiesības izmanto, arī gatavojot atbalsta programmas un individuālā atbalsta projekta pieteikumu citu komercdarbības nozaru atbalstīšanai. Pārējos gadījumos sistēmas lietošanas tiesības piešķir, groza un anulē Finanšu ministrijas galvenais koordinators.

(MK 27.06.2017. noteikumu Nr. 376 redakcijā)

20. Finanšu ministrijas vai Zemkopības ministrijas galvenais koordinators triju darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas lietotāju reģistrē sistēmā. Sistēmas lietotājs uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi saņem lietotājvārdu un sākotnējo paroli, kuru izmanto, pirmo reizi uzsākot darbu sistēmā.

21. Ja valsts vai pašvaldības institūcijas ierēdnis vai darbinieks vai šo institūciju pilnvarotas juridiskas personas pārstāvis izbeidz pildīt ar sistēmas lietošanu saistītos amata vai darba pienākumus un ierēdņa vai darbinieka sagatavotos komercdarbības atbalsta paziņojumus vai kopsavilkuma informāciju ir nepieciešams nodot citam valsts vai pašvaldības institūcijas ierēdnim vai darbiniekam vai šo institūciju pilnvarotas juridiskas personas pārstāvim, galvenais koordinators saskaņā ar saņemto iesniegumu (2. pielikums) sistēmā var aizstāt vienu lietotāju ar citu.

22. Valsts vai pašvaldības institūcijai vai šo institūciju pilnvarotai juridiskai personai ir pienākums 10 darbdienu laikā iesniegt Finanšu ministrijā vai Zemkopības ministrijā iesniegumu (2. pielikums) sistēmas lietošanas tiesību anulēšanai, ja iestājas kāds no šādiem nosacījumiem:

22.1. lietotājs izbeidz pildīt ar sistēmas lietošanu saistītos amata vai darba pienākumus;

22.2. lietotājs ar savu darbību vai bezdarbību radījis iespēju nepilnvarotai personai lietot sistēmas datus;

22.3. lietotājs veic darbības, kas vājina sistēmas drošību.

V. Noslēguma jautājums
Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs Jānis Reirs

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
1. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 16.decembra
noteikumiem Nr.759
Sistēmā veicamās atļautās darbības atbilstoši sistēmas lietotāja kategorijai

(Pielikums MK 27.06.2017. noteikumu Nr. 376 redakcijā)

Darbības, kuras Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 759 "Kārtība, kādā Eiropas Komisijā iesniedz atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu paziņojumus un kopsavilkuma informāciju, un kārtība, kādā piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības" 4. punktā minētajām sistēmas lietotāju kategorijām atļauts veikt saistībā ar komercdarbības atbalsta paziņojuma un kopsavilkuma informācijas sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas Komisijā, tabulā atzīmētas ar X.

Darbība

Galvenais koordinators

Ievadošais lietotājs

Parakstītājs

Skatītājs

Ierobežotais lietotājs

Pirmsvalidētājs

Validētājs

Izveidot jaunu paziņojumu 

X

X

    
Skatīt esošo paziņojumu

X

X

X

X

X

X

X

Skatīt visus paziņojumus

X

    

X

X

Atjaunināt (tikai tad, ja statuss ir "projekts" vai "pabeigts")

X

X

X

 

X

  
Aizvērt veidlapu

X

X

X

X

X

X

X

Pārvērst par pirmspaziņojumu (tikai tad, ja statuss ir "projekts" un "pabeigts")

X

X

X

X

X

 

X

Pārvērst par paziņojumu (tikai tad, ja statuss ir "projekts" vai/un "pabeigts")

X

X

X

 

X

  
Pieprasīt vienkāršotu procedūru (tikai tad, ja statuss ir "projekts" vai "pabeigts")

X

X

X

 

X

  
Atsaukt vienkāršotas procedūras pieprasījumu (tikai tad, ja statuss ir "projekts" vai "pabeigts")

X

X

X

 

X

  
Saglabāt (tikai tad, ja statuss ir "projekts" vai "pabeigts")

X

X

X

 

X

  
Pabeigt (tikai tad, ja statuss ir "projekts" vai "pabeigts")

X

X

X

 

X

  
Atmest (tikai tad, ja statuss ir "projekts" vai "pabeigts")

X

X

X

    
Elektroniski parakstīt (tikai tad, ja statuss ir "pabeigts")

X

X

X

    
Pirmsvalidēt     

X

 
Validēt (tikai tad, ja statuss ir "parakstīts")      

X

Atsaukt (tikai tad, ja statuss ir "validēts")

X

     

X

Noraidīt (tikai tad, ja statuss ir "pabeigts" vai "parakstīts")  

X

  

X

X

Pievienot piezīmes (tikai tad, ja statuss ir "projekts", "pabeigts" un "parakstīts")

X

X

X

X

X

X

X

Pievienot/noņemt grupas dalībniekus (tikai tad, ja statuss ir "projekts" un "pabeigts")

X

X

X

    
Pievienot papildu veidlapas (ja statuss ir "projekts" un "pabeigts")

X

X

X

 

X

  
2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 16.decembra
noteikumiem Nr.759
Iesniegums
sistēmas lietošanas tiesību piešķiršanai, grozīšanai un anulēšanai

1. Informācija par iesniedzēju:

 
1.1. valsts vai pašvaldības institūcijas vai šo institūciju pilnvarotas
juridiskas personas nosaukums
 
1.2. adrese 


2. Informācija par sistēmas lietotāju:

 
2.1. vārds, uzvārds 
2.2. struktūrvienība 
2.3. amats 
2.4. tālruņa numurs 
2.5. e-pasta adrese 
2.6. sistēmas lietotājs, kura lietošanas tiesības tiek nodotas citam lietotājam (saskaņā ar šo noteikumu 21. punktu)
2.6.1. vārds, uzvārds 
2.6.2. struktūrvienība 
2.6.3. amats 


3. Sistēmas lietotāja kategoriju(vajadzīgo lietotāja kategoriju atzīmēt ar x)
ievadošais lietotājsierobežotais lietotājsskatītājsparakstītājs
3.1. piešķirt    
3.2. mainīt uz    
3.3. anulēt    


Sistēmas lietotājs      
  (vārds, uzvārds) (paraksts) (datums)

4. Valsts vai pašvaldības institūcijas vai šo institūciju pilnvarotas juridiskas personas vadītājs

     
(vārds, uzvārds) (paraksts) (datums)
Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Eiropas Komisijā iesniedz atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu paziņojumus .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 759Pieņemts: 16.12.2014.Stājas spēkā: 19.12.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 252, 18.12.2014. OP numurs: 2014/252.5
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
271056
{"selected":{"value":"30.06.2017","content":"<font class='s-1'>30.06.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.06.2017","iso_value":"2017\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"19.12.2014","iso_value":"2014\/12\/19","content":"<font class='s-1'>19.12.2014.-29.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.06.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)